Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,"

Transkript

1 SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí a úspěchů. Když totiž budm úspěšní, mám šanci jít spolčně vpřd. I v roc 2006, ktrý bud rokm volb. Klíčové budou přitom ty, ktré určí nové složní Poslancké sněmovny. Ty rozhodnou o tom, zda u nás dojd k střídání stráží nbo zda určujícím zůstan dosavadní politický směr, jhož njsilnější složkou j ČSSD, ktrá s však kvůli njdnotě v vládní koalici v posldní době v řadě věcí stál častěji opírá o hlasy z KSČM a uvádí, ž podporu napříč parlamntm bud využívat vždy, kdy to pomůž k prosazní jjích programových cílů. Doba sniorů byly, jsou a budou nadstranické noviny. Nbudm proto nikomu říkat, koho by měl volit. J jn na vás, abyst vyhodnotili, co kdo sliboval a co splnil, j na vás porovnat si, co kdo slibuj dns a co v minulosti splnil z toho, co jst Andělé našich novin Říkám jim andělé strážní. Tam, kd bydlí, propagují naš noviny. Roznášjí j do míst, kam hodně chodí snioři, žádají stánkař, aby naš noviny odbírali a vystavovali. Navštěvují drobné živnostníky a nabízjí jim možnost poskytovat držitlům Snior-kart slvy a výhody (čtět také na str. 2). Souhlasili, ž budou v svých městch a obcích našimi zástupci pro nové strážné anděly. Doba sniorů má kolm sb nadšnc, o ktrých si jiné noviny mohou nchat jn zdát. Souhlasili totiž také s tím, ž na ně zvřjnim kontakt, aby s na ně mohli obract další podobní nadšnci. Za to vš jim děkujm a držím jim v jjich práci palc. A tady naš strážné anděly najdt: Břclav Alic Brandalíková (mobil: ). Hradc Králové Jana Valášková (mobil: , tl.: ). Ostrava-Poruba Jitka Plikánová (mobil: ). Praha Květoslava Houdková (Praha 18, mobil: kolm poldn), Mgr. Jitka Hniličková (Praha 5, tl.: ráno a včr), Mari Mičánková (Praha 4, tl.: , mail: Eva Pašková (Praha 6, tl.: , mobil: dopoldn, mail: Tišnov Mgr. Miroslav Pavlík (tl.: ). Uhrské Hradiště Mgr. Božna Pařízková (tl.: ráno a včr, mobil: ). Zlín Iva Pilková (mobil: ), Mari Kubíčková (tl.: ). Už 27. ldna j můžt potkat s dalším číslm našich novin. (var) Naš ankta Jan Brunclík (68), důchodc, podnájmník Já barák nmám, mě s to moc ntýká, takž s tím nzabývám. Al myslím, ž to j v podstatě dobré. Jn to tmpo j třba přizpůsobit možnostm lidí. Pavl Ryzí (61), nájmník (odmítl foto) Už tď jako črstvý pnzista sotva vycházím s pnězi. Jště štěstí, ž mám něco naštřno, protož jinak bych to asi těžko zvládl. Mám al dost známých, ktří už chtěli, aby bylo skutčností. A njnom v vztahu k sniorům. J jn na vás, abyst posoudili, co j na slibch rálné a co j jn pozvánka na laciný přdvolbní guláš za účlm odvzdání hlasu. Sčítání plusů a minusů j na vás, my k němu přinsm pouz nstranné a objktivní informac. Straničtí jsm a budm pouz v jdné věci. V tom, ž všchny sniory bz ohldu na jjich politický názor vyzývám: nmají odkud brát. Ti asi budou must žádat o pomoc děti nbo či o nějaké podpory, protož lvnější bydlní dns těžkou sžnou. Linda Kostíková (49), nájmnic Nadávám, samozřjmě. Al j to nutné, dívám s na to i z pohldu vlastníků. Prostě s na to připravuji, za rok dva s to musí zvýšit. Zdněk Jíra (88), důchodc v vlastním domku V podstatě to schvaluji, protož Běžt v každém případě k volbám! I váš hlas můž totiž rozhodnout o tom, co bud. Tn, kdo k volbám njd, dává totiž jn možnost k vytvořní politické konstlac, kdy rozhodovat budou ti, ktří ho již zklamali nbo ktré by si v vládě kvůli jjich programu npřál. Napomozt i vy k tomu, aby to, co si npřjt, nnastalo a aby u kormidla byli ti, ktré si tam skutčně přjt vidět. I v tomto duchu jště jdnou přjm mnoho štěstí a úspěchů v roc Rdakc Doby sniorů VZP: pojištěnci ohrožni? Vyhlášní nucné správy nad VZP přimělo něktré, přvážně starší občany k otázc, zda nní njvyšší čas odjít od VZP někam jinam. Jjich otázku jsm tlumočili nucnému správci, ktrý odpovědí pověřil řditl pražské pojišťovny VZP Ing. Josfa Čkala. Odpověď byla jdnoznačná: nní sbmnší důvod k jakýmkoliv obavám. Nucná správa v pojišťovně s ani v njmnším npodobá nucné správě např. v banc. Tady njd o ohrožní finančních prostřdků a platby běží naprosto normálně jako dosud. Zavdní nucné správy v VZP nic nmění na postavní, nárocích a povinnostch pojištěnců a plátců pojistného. Nikomu nbud odmítnuto poskytnutí zdravotní péč, za poskytnutou péči bud zaplacno. Výš a systém úhrad s nijak nmění. Podl zákona č. 551, ktrý v 7a mluví o nucné správě, pouz platí, ž rozhodnutí a právní úkony řditl podléhají schvální správcm, jinak jsou nplatná. To j vškrá pravomoc nucného správc. Pojišťovna i nucný správc proto žádají pojištěnc, aby považovali nucnou správu za nástroj, jímž chc ministrstvo zdravotnictví v součinnosti s VZP podpořit fungování těch činností, ktré v pojišťovně bz problémů fungují, a přispět k nápravě tam, kd má pojišťovna potíž. Nucná správa tdy v žádném případě nní důvodm k odchodu pojištěnců od pojišťovny. Naopak: zvyšuj jjich jistotu, ž VZP bud dál plnit své závazky. (ová) Drgulac nájmného bud rychljší. Co vy na to? nikdo nmůž pořád platit nízké a nkonomické nájmné. Jnomž j tady druhý problém: ž to mnozí lidé nmohou zaplatit. Spousta lidí, spciálně důchodců, na to nmá. Mělo by to být stjné, jako si pamatuji přd lty v Rakousku, kd xistoval stjný problém. Stát nbo město lidm, ktří na volné nájmné nměli, doplácl. Na druhé straně musí majitl nmovitosti samozřjmě mít zisk větší, nž kdyby dal pníz do banky, al nmůž chtít na údržbu domu vydělat za dva tři roky, což chc řada dnšních majitlů domů. A to s mi nlíbí. Zuzana Touchová (25), nájmnic na matřské dovolné odmítla foto Jsm ráda, ž k tomu končně došlo. Žila jsm v několika nájmch s tržním nájmným, a proto mi přijd drobt nfér, když někdo jiný platí za stjné bydlní několikanásobně méně nž já. Přdpokládám, ž při vyrovnání nájmů bud mnohm víc přílžitostí k bydlní a nájmné nakonc clkově poklsn, což bych uvítala. MINISTR ŠKROMACH Vždy musím myslt hlavně na budoucnost Doba sniorů hovořila s ministrm prác a sociálních věcí o problémch, ktré zajímají njn současné sniory. Ltos byly důchody valorizovány víc, nž ukládá zákon, al ozývají s hlasy, ž mohly být zvdnuty jště víc, protož systém j v přbytku. J to tak? Mírný přbytk financí vznikl tím, ž s nám podařilo zvdnout pojistné na 28 %, s těmito prostřdky ovšm počítám na krytí nákladů při zavádění pnzijní rformy. Jd o to, aby na důchody nbylo jn dns, al i v budoucnu. Proto by také návrhy na snížní pojistného ohrožovaly njn rformu, al i valorizaci důchodů pro příští roky. Nmůžm tdy ani mírný nadbytk financí rozpustit do valorizac, na druhé straně nchcm dopustit ohrožní valorizací příštích. Ovšm otázka j, jak důchody valorizovat. Nabízí s valorizac stjnou částkou či procntní. Kdyby s zdánlivě dmokraticky valorizovaly důchody o stjnou částku, vydělali by na tom samozřjmě lidé s njnižšími důchody, při procntuálním zvyšování j to naopak. Prosazujm proto kombinaci obou způsobů. Stál tu al zůstává problém: tzv. starodůchodci dostávají šst procnt a novodůchodci jn čtyři J to tak, al i novodůchodcům s pnz zvýšily víc, nž ukládá zákon. Léky mohou také škodit! Ndávno dokončná clovropská studi, první svého druhu, sldovala přdpisování a užívání nvhodných léků u starších lidí. Výzkum, do ktrého bylo zařazno 3000 rspondntů z osmi vropských zmí, sldoval účinky léků u lidí s víc onmocněními v domácí péči. Zjména tdy sniory, ktří doma užívají léky dlouhodobě nbo trval. Výsldkm bylo zjištění, ž řada podávaných léků sniorům škodí, což pak násldně logicky vd k výskytu dalších onmocnění a nžádoucích symptomů. Varující j zjména to, ž nžádoucí účinky byly diagnostikovány v průměru u třicti až padsáti procnt sniorů! Násldně s pak podl studi zhruba o dvact procnt zvyšují náklady na léčbu. Nní to tak, ž by jdnotliví lékaři špatně léčili. Hlavním důvodm j, ž pacinti postupně vyhldávají různé lékař-spcialisty a ti používají kombinac obdobných léčiv, ktré v součinu účinků njn nprospívají, al škodí. Stál j totiž ndostatčná spoluprác zdravotníků s pacinty, důsldně s nprosazuj radikalizac léčby a jjí komplxnost. Njvětší zátěží pro lidský organismus jsou chronická onmocnění. To samozřjmě platí v každém věku, al u starších lidí s mění mchanismus mtabolismu. Víc by s proto mělo dbát na přsné dávkování. Snioři si často myslí, ž pár kapk nbo pilulk navíc nmůž uškodit. Obdobně rizikové j tzv. samoléčitlství. Lék na bolst pomůž jdnomu, druhému, ktrý si na doporuční sousda koupí stjný, můž uškodit. S odstupm j třba brát i npřtržitý tok nabídk na ty údajně njlpší či přímo zázračné přípravky. Většinou s totiž jdná o rklamní triky. Jiří Šnlr (48), projktant v vlastním domku Nní to novinka, vědělo s, ž to musí přijít. J tady al to, ž konomika njd tak rychl, jak si asi mnoho lidí přdstavovalo. Podívám-li s kousk na západ od nás, tam to funguj systém, platy v zdravotnictví, v školství, v bankách, u polici. To j všchno o něčm jiném, jinak nastavné. A j fakt, ž u nás jsou lidé, ktří vydělávají dvact tisíc, al i jiní, ktří mají pět tisíc měsíčně. Pak j problém, jak to Problém j v tom, ž s kupí postupné nspravdlnosti, ktré vznikají úpravami důchodového systému, a nlz hnd vyhovět všm. Srovnání na njvyšší úrovň by řádově znamnalo dopady v dsítkách miliard korun. Zhruba třtina prostřdků jd místo na starobní důchody na invalidní důchody. Jinými slovy: kdyby s obě věci oddělily, bylo by víc na skutčné pnz, mohlo by klsnout i důchodové pojištění. J to citlivá věc, ktrou j třba řšit systémově. Jd o to, jak invalidní důchod vznikl. Někdy jd o vrozné vady, jindy o civilizační choroby. V vztahu k pracovním úrazům j tato otázka ovšm správná. Tady si dokážu přdstavit řšní v podobě úrazového pojištění v vztahu k zaměstnavatli, kd úraz vznikl. Al to j věc diskus k novému zákonu o úrazovém pojištění. O rformě pnzijního systému s často hovoří způsobm, ž na jjí řšní bylo včra pozdě. J to opravdu tak? Tak to rozhodně nní. J čas na to, aby s dosáhlo konsnzu mzi politickými stranami o základních pravidlch rformy racionálně a bz zbytčné hystri. (pokračování na straně 3) V ČR studi znovu prokázala, ž naši lékaři s léky špatně hospodaří. Často podávají své léky bz ohldu na to, co přdpsali jjich kolgové. V srovnání s ostatními státy bylo podl studi mzi rspondnty v Čské rpublic 41 procnt uživatlů nvhodných léků, přičmž v západovropských zmích to bylo v průměru 15 procnt. V všch státch s však potvrdilo, ž njčastěji dostávají nvhodné léky lidé s horší konomickou situací, lidé víc nmocní, tzn. i víc rizikoví. Výsldkm j nárůst komplikací po nsprávné léčbě. Studi obcně konstatuj, ž mzi nvhodné léky v stáří patří například oblíbný diazpam, pntoxillifin, amiodaron, ibalgin, brufn, al i paraln a aspirin. Racionální léčba (njn v stáří) významně souvisí s konomickým a tickým přrozdělním finančních prostřdků v zdravotnictví. Náklady na léky stál narůstají, v žádném případě al nní řšním přdpisování lvných léčiv. Každý pacint by měl proto podl studi vyžadovat provádění pravidlné kontroly lékového ržimu. Žádný lék nní stoprocntně bzpčný, al rizika j možné omzit na minimum. Ivana Richtrová (Autorka j přdsdkyní Svazu diabtiků ČR) rozsknout. Al nějakým způsobm s to rozhodnout musí. Simona Kantůrková (7 měsíců), kojnc Nvyjádřila s. (Té s tato zálžitost začn týkat tak za dvact lt, al doufá, ž to za ni rodič dobř zařídí.) Připravil (tvn)

2 strana 2 Ministr vítá spolupráci s RS ČR Dlgaci Rady sniorů ČR přd vánočními svátky přijal ministr pro místní rozvoj Radko Martínk. Stalo s tak v souvislosti s připravovaným zákonm o drgulaci nájmného. Návštěva byla plánována již v dřívjějším trmínu, vzhldm k ministrovým povinnostm byla al přložna. K stkání proto došlo až v době, kdy zákon už bohužl nní prakticky možné podstatněji měnit. Jak uznal běhm rozhovoru ministr, j to vlká škoda, protož přdstavitlé sniorů ho informovali o řadě věcí, ktré naznačují, ž uplatňování zákona v jho současné podobě můž přinést řadu problémů, a to zjména pro starší občany. Skutčností totiž j, ž zrychlní tmpa drgulac postihn zjména lidi s mnšími příjmy a k těm patří právě důchodci. Dotkn s to pak hlavně těch, kdo bydlí v větších městch, kd skoky v činžích budou njvyšší. K takovým místům bud patřit zjména Praha, kd drgulac tvrdě dopadnou zjména na osamělé tzv. starodůchodc. Jakkoli s to zdá paradoxní, sociální postavní pražských důchodců j njhorší v státě. Průměrná mzda v Praz j o 25 % vyšší nž clostátní průměr, al pnz jsou vyšší jn o sdm procnt. Náhradový poměr (vztah mzda : důchod), ktrý j dns clostátně 40,4 %, činí v Praz pouhých 35 procnt. Přdsda RS ČR Zdněk Prns v této souvislosti běhm rozhovoru s ministrm použil i slova diskriminac pražských sniorů, protož i cny potravin nbo ošacní jsou v Praz v průměru o 10 % vyšší nž jind v ČR. Problémm j také hldání bytů s nižším nájmm, ktré pro mnohé znamná bolstivé vykořnění z navyklého prostřdí. Přdstavitlé RS ČR také poukázali na to, ž zjména v Praz byty s rgulovaným nájmným v minulosti často za pakatl nakoupily zahraniční firmy a dns žádají nájmné, ktré vůbc nní v rlaci s původní kupní cnou. Ministr Martínk ujistil, ž podobným tlakům nustoupí a tzv. rálné nájmné, ktré něktří majitlé požadují a ktré jd dalko nad rámc toho, co j v přdloz zákona, považuj spíš za provokaci. Na druhé straně j postupná drgulac nájmů, jakkoli j nyní v něktrých případch bolstivá, podl ministra nzbytností a nakonc povd k tomu, ž clkově nájmy poklsnou. Důchodci, ktří na nájmy nbudou mít, mohou požádat o pomoc stát. Ani to však nní podl Radka Martínka dlouhodobé řšní. Tím j podl jho slov výstavba lvných bytů a také to, ž bud vytvořn dostatk míst v zařízních pro důchodc. Ovšm právě tady, jak uvdl, Praha zaostává za jinými čskými městy. Ministr pak požádal Radu sniorů ČR, aby monitorovala situaci, ktrá nastan po přijtí nového zákona, a průběžně ho informovala, aby bylo možné oprativně přijmout nutná opatřní všud tam, kd to bud potřbné. Radu sniorů ČR označil za orgán, s ktrým chc a bud rád spolupracovat. Txt a foto: fav Dbata byla místy rušná, al věcná. Na našm snímku vlvo přdsda RS ČR Zdněk Prns, ministr Radko Martínk vpravo. Poslouchá a má přd sbou naš noviny, Dobu sniorů. Slvy a výhody pro sniory Systém j otvřný všm, kdo chtějí pomáhat. V Době sniorů budm pravidlně zvřjňovat aktuální sznam poskytovatlů slv a výhod pro sniory. Chcm tak přdjít njn častým dotazům našich čtnářů, al současně tomu, aby něktří držitlé Snior-kart uplatňovali slvy a výhody tam, kd to nbylo doposud dohodnuto. Objkty, v nichž jsou slvy a výhody poskytovány, jsou většinou označny zlnou samolpkou s nápism zd platí Snior-karty. Sm zatím patří: Síť lékárn v suprmarktch Kaufland tříprocntní slva z clkové výš nákupu. Slva s vztahuj na doplatky u léků částčně nbo úplně hrazných pacintm a na nákup volně prodjných léčivých přípravků a potravinových doplňků. Cstovní kanclář ATIS, Bruntál, Fügnrova 7 slvy v výši 10 % z cn vybraných katalogových pobytů; pobyty musí být objdnány písmně po přdchozí tlfonní rzrvaci na prodjním dispčinku (tl.: ) v pracovních dnch hod., případně -mailm na nbo npřtržitě na Počt črpaných pobytů nní omzn. Žadatl s musí prokázat kopií Snior-karty. Slvy pro držitl Snior-kart j možné kombinovat s již xistujícími slvami pro sniory. Hotl Astoria, Janské Lázně, Lázňská 52 poskytuj při osobní návštěvě a po přdložní Snior-karty slvy v výši 15 % u všch cn platných v průběhu jdnotlivých szon. Tl./fax: , -mail: -astoria.cz. Nabídka na Divadlo G studio, Brno, Rázusova 84 po přdložní Snior- -karty dostan jjí držitl k zakoupné vstupnc (za plnou cnu) další vstupnku zdarma. Potřbu vnímat sniory jako důlžitou klintlu si však nuvědomují jn vlké firmy. Zájm rost i v řadách drobných živnostníků na lokální úrovni. Doba sniorů jsou sic clostátní noviny, al v tomto ohldu jsm si řkli, ž nbudm rozlišovat. Dobrá vůl a pochopní požadavků doby nmá přc gografické omzní, i malá kapka j součástí moř naděj. Naděj pro všchny. Do ní přispěli i tito poskytovatlé slv: BRNO Kosmtika Eva Horáková, 10% slva na vškré služby; Annská 10, mobil: , tl.: PRAHA Aqua arobic, slva 10 % na zakoupní prmanntky na 10 nbo 20 hodin; Praha 1, Tyršův dům (pondělí 21 hod., pátk 17 hod.), hotl Axa (pondělí, střda, pátk 16 hod.; Praha 3, Pražačka (pondělí hod., útrý, střda, čtvrtk 19 hod., sobota 11 hod.); Praha 4 SOU Zlný pruh (pátk hod., hod.); Praha 5, Radlic (pátk 14 hod.; Praha 6, hotl Pyramida (útrý, střda, čtvrtk hod.); Strahov (pondělí 19 hod., střda 20 hod.); Praha 9, poliklinika Prosk (pondělí, střda hod., hod.), Hloubětín (střda, pátk 21 hod.); Praha 10, Slavi (útrý, čtvrtk, pátk 18 hod.). Informac o zápisch a volných místch na tl.: nbo na Hmisfry intrntový obchod, slva 20 % na učbnici angličtiny Angličtina pro každého 1, objdnávjt na (var) Zpovědi svědků doby Knížku s názvm Nobyčjná stkání přdstavil v uplynulých dnch pražský fotograf Josf Louda (na snímku). J to jakési ohlédnutí za jho dosavadní tvorbou. Louda s stkal s řadou zajímavých osobností a na rozdíl od jiných fotografů nmačkal jn spoušť aparátu, al také s pilně ptal. I když něco zvřjnil, většina často vlmi intimních zpovědí končila v jho archivu. Z něho sstavil svoji knihu, v ktré tak můžm znovu objvovat životní moudra njn Eduarda Hrubš, Václava Sloupa, Jana Saudka, Josfa Nálpy a mnoha dalších současných clbrit, al také již zsnulých vlikánů čského hrctví, jako byli Vlastimil Brodský nbo Stlla Zázvorková. Protož autor j přdvším fotograf, j v ní i mnoho dosud nznámých snímků. J opravdu nobyčjná a určitě stojí za to ji mít. (fav) Pod hranicí chudoby Podl ročnky ministrstva prác a sociálních věcí bylo v ČR v roc 2004 asi důchodců, ktří pobírali pnzi pod hranicí životního minima. Z těchto al jn 2134 pobíralo sociální dávky. To j asi jn 10 procnt. Co j příčinou této alarmující skutčnosti? O jaké lidi jd a co mohou dělat? DS s zptala mluvčí MPSV Katřiny Bránkové, ktrá odpověděla: Lidé, jjichž příjm ndosahuj výš životního minima, mohou požádat o sociální dávky. Stát poskytuj jdnak dávky státní sociální podpory, ktré vyplácjí úřady prác, a jdnak dávky sociální péč. Ty jsou určny lidm, ktří jsou sociálně potřbní a nmohou si zvýšit příjm vlastní prací. Pokud j tdy člověk v obtížné sociální situaci, měl by s obrátit na příslušný sociální odbor podl místa trvalého pobytu a požádat o dávky sociální péč. Pokud jd o informaci, kdo jsou ti,důchodci, ktří mají tak nízký důchod, obraťt s na kolgyni Štěpánku Mikšovou, mluvčí Čské správy soc. zabzpční. Jjí odpověď: Skutčnost, ž někdo pobírá nízký starobní důchod (pod hranicí životního minima, v současné době 4300 Kč), znamná, ž měl krátkou (případně minimální 15 roků) dobu pojištění. Anbo j důchodový nárok výrazně ngativně ovlivněn skutčností, ž v rozhodném období občan npracoval, případně pracoval za vlmi nízkou odměnu, a tdy s minimálními vyměřovacími základy. Nízkou výši důchodů rovněž ovlivňuj skutčnost, ž něktří Končně jst s dočkali další tapy svého života a mát možnost si někdy v klidu užívat důchodu. Jst nyní v stavu, kdy: mát víc času a někdy nvít, co s ním? rádi si popovídát a nmát s kým? To j tn správný okamžik, abyst s informovali o organizaci, ktrá vám nabídn: navázání kontaktů s dalšími sniory, spolčné výlty a rkrac či zájzdy na památná místa, zájzdy do divadl a za kulturou, vycházky do přírody či rhabilitační cviční, odborné přdnášky či různé zájmové kroužky, v případě potřby vám bzplatně poradí o všch problémch tzv. občané, a to njn migranti, získávají důchodové nároky z několika států. V těchto případch s na základě koordinačních nařízní EU pro oblast sociálního zabzpční, al i na základě jiných mzinárodních smluvních vztahů doby pojištění potřbné pro získání nároku na důchod sčítají a násldně každý stát přizná dávku v výši odpovídající době pojištění na jho úzmí tzv. dílčí nároky. Tyto občany v většině případů však nlz řadit k sociálně potřbným, protož součt všch vyplácných důchodů u nich výši životního minima, platného v ČR, přsahuj. O jaké lidi tdy jd přdvším? ČSSZ má informac o počtch důchodců podl pásm výš důchodu, nmá však informac o struktuř rodin důchodců. Zda žij důchodc sám nbo s partnrm či jaký j jjich spolčný příjm. Al něktří starší lidé ani nmusí vědět, ž mají nárok na pomoc Domnívám s, ž by z naší strany ani nbylo vhodné, abychom lidm současně s přiznáním (nízkého) starobního důchodu zasílali oznámní, ž si vntuálně mohou zažádat na obcním úřadě o přiznání dávk sociální péč. Poskytování dávk sociální péč nspadá do komptnc ČSSZ. K jjich vyplácní jsou příslušné obcní úřady. Znát Svaz důchodců ČR? Vzácné fotografi Výstava Pražský hrad v fotografii j první částí cyklu výstav věnovaných fotografickým dějinám tohoto sídla. Ltopočt 1856 v názvu první výstavy odkazuj na rok vzniku njstaršího dochovaného snímku Pražského hradu od fotografa Andras Grolla. Snahou autorů j komplxně zmapovat fotografi Pražského hradu i v zahraničních sbírkách a przntovat nznámé, dosud npublikované snímky. Otvřno j dnně mimo pondělí hodin do (luk) třtího věku, tj. v otázkách sociálních, zdravotních, bytových, právních, případně i jiných. Jd o Svaz důchodců Čské rpubliky, ktrý má njn své krajské výbory, al i organizac v jdnotlivých městch či větších obcích naší rpubliky. Obdobné partnrské organizac pak najdt v všch zmích Evropy a sdružuj j vropská organizac EURAG. Svaz důchodců j nziskové a nstranické občanské sdružní s vřjně prospěšnou činností. V ČR byl založn v r a jho cílm j ochrana práv a oprávněných zájmů všch důchodců bz rozdílu národnosti, rasy, politického přsvědční a nábožnského vyznání. Svaz důchodců s podílí i na humanitární činnosti, zjména poradnství, sousdské výpomoci či altrnativní pčovatlské činnosti. Ústřdním hslm SDČR j Důchodci důchodcům, aby člověk nikdy nbyl sám. Hldjt kontakt na organizaci Svazu důchodců ČR v svém bydlišti nbo kraji. Pokud tato organizac u vás jště nní, snažt s spolu s svými přátli tuto organizaci založit. Vš další vám sdělí a poradí: Ústřdní výbor Svazu důchodců ČR, Wuchtrlova ul. 5, Praha 6 - Djvic, tl.: , příp. -mailm Údaj o SDČR najdt na wbové stránc: AKTIVNÍ SENIOR Řknět svůj názor! Primátor statutárního města Hradc Králové, Rada sniorů spolu s Městskou organizací Svazu důchodců ČR a Radou sniorů Čské rpubliky zv všchny starší občany města a okolí na bsdu Problémy sniorů v městě, ČR a Evropě. Bsda s uskutční v střdu 8. února 2006 v přdnáškovém sál Východočského muza v hod. Na programu: problémy soužití gnrací, zdravotní, sociální, pnzijní a bytová politika, životní úrovň, projkt čských sniorů, diskriminac, problémy spolčnského a kulturního života starších občanů aj. Otvírají dvř Dn otvřných dvří připravuj na 26. ldna Klub Rmdium v Praz 3 (Táboritská 22). Návštěvníci si budou moci pod odborným dohldm vyzkoušt práci s intrntm. Klub připravuj i další akc, a to i pro mladší ročníky. K nim patří například sminář Modrní funkc mobilního tlfonu nbo Tvorba jdnoduchých wbových przntací. Zájmci s mohou hlásit na tlfonu Zápis do jarních programů (rlaxační, jazykové kluby, cviční paměti, prác s PC, al také např. klub kartní či scrabbl) probíhá od 3. do 31. ldna vždy po čt od 9 do 16 hodin. (dr) TIPY LETEM Na Tři král, tdy 6. ldna 2006 v hodin v dřvěném kostlíku v Blansku můžt navštívit Tříkrálovou slavnost, na níž zpívá soubor blannského gymnázia Carmina. Akci pořádá Církv čskoslovnská husitská. Výstavu Kouzlo ručních prací můžt do 31. ldna 2006 navštívit v Muzu města Blansko. Zimní procházku na Radhošť pořádá 4. února 2006 Klub Projkt zdraví. Zájmci s v 10 hodin sjdou u hotlu Ráztoka v Trojanovicích. (jasu) Pražská informační služba připravila clou řadu vycházk, prohlídk i výltů. Z nich jsm vybrali: Sobota Pražská strašidla Hradčany a Malá Strana. Tradiční silvstrovská vycházka plná pověstí a tajmství, ktrá s vážou k těmto svérázným pražským bytostm. Začátk v přd Črnínským palácm na Lortánském náměstí. Vstup 50 Kč. Pražská strašidla Staré Město. Tradiční silvstrovská vycházka plná pověstí a tajmství, ktrá s vážou k těmto svérázným pražským bytostm. Začátk v u kostla sv. Martina v zdi (Na Prštýně na Starém Městě). Vstup 50 Kč. Nděl Tradiční výstup na Ptřín. Pěšky zdolám tuto dominantu Prahy. V případě vlkého namrznutí cst náhradní program. Začátk akc v h na dolním nástupišti lanovky na Újzdě. Vstup 50 Kč. Sobota Muzum Antonína Dvořáka. Začátk v h přd Lékařským domm (mtro C, stanic I. P. Pavlova). Vstup 50 Kč + vstupné do objktu 40/20 Kč. Nděl Církvní architktura na Novém Městě s návštěvou kostlů sv. Václava na Zdraz a sv. Ignác. V h u kostla sv. Václava v Rsslově ul. Vstup 50 Kč. Vydává Rada sniorů Čské rpubliky, poštovní adrsa: nám. W. Churchilla 2, Praha 3. Šéfrdaktor: Mgr. Františk Vondrka, -mail: Adrsa rdakc a inzrc: Maříkova 1, Brno. Člnové užšího rdakčního týmu: Mgr. Václav Chadraba, Jana Soukupová, Mgr. Tomáš V. Novák. Grafická úprava: StEff, jazyková úprava: Martina Čchová. Komrční inzrc: Ing. Jiří Vyskočil, tl.: , mobil: , -mail: Řádková inzrc pro čtnář: Maříkova 1, Brno; tl.: , fax: , -mail: Tiskn: Mafraprint Praha. Rozšiřují PNS a Čská pošta. Rgistrac MK. E ISSN Články jsou názorm autorů a nmusí nutně vyjadřovat názor rdakc. Nvyžádané příspěvky a fotografi s nvracjí. Další číslo Doby sniorů vyjd 27. ldna 2006.

3 Vít, co j BKB? Zptali jsm s (pokračování t strany 1) Například dochází k shodě, ž od roku 2036 by měl věk odchodu do důchodu být 65 lt s možností odchodu do přdčasného důchodu o pět lt dřív. Čas, ktrý jště mám, nní al nkončný. Už v příštím volbním období by s mělo rozhodnout o základních paramtrch, jako j třba náhradový poměr tdy poměr průměrného důchodu k mzdě. Tady mají politické strany odlišné názory. Jstliž třba takzvaná tlustá pněžnka přdpokládá, ž by důchod měl být někd mzi % výdělku a zbytk by si každý dospořil, my trvám na tom, ž by s měl pohybovat mzi 45 až 50 %, aby clkový důchod s připojištěním tvořil % výdělku. Clý systém s musí běhm několika lt nastavit tak, aby lidé, ktrým j dns třict lt, věděli, za jakých podmínk do důchodu odcházt budou a mohli s podl toho zařídit. Zvyšuj s věk odchodu do důchodu, a přitom lidé nad 55 lt už dns vlmi obtížně hldají práci. Když mohou, odcházjí do přdčasného důchodu, k němuž si al nmohou přivydělat, a tak pracují mnohdy načrno. Nmohl by pomoci stát třba snížním daní či nějakým příspěvkm pro zaměstnavatl, ktří zaměstnávají lidi přd důchodm? BKB j zkratka pro Bílý kruh bzpčí a to j organizac zabývající s pomocí obětm trstných činů a prvncí kriminality. Poskytuj bzplatné, odborné a diskrétní služby obětm a pozůstalým po obětch trstné činnosti (loupž, znásilnění, ublížní na zdraví, domácí násilí, krádž vloupáním do bytu, dopravní nhody, vražda). V šsti poradnách v Praz, Brně, Olomouci, Ostravě, Pardubicích a Plzni jsou obětm trstné činnosti prostřdnictvím poradců (zjména právníků, psychologů a lékařů) poskytovány přdvším právní informac a praktické rady. V vlmi závažných případch spojných s násilným trstným činm doprovázjí poradci oběti, případně pozůstalé k soudu, navštíví zraněné oběti v nmocnici a zprostřdkují jim další potřbné služby. Tato služba přispívá k rychlému vzpamatování s obětí z násldků trstného činu a mimo jiné i k zlpšní jjich pozic při jdnání s úřady. Do poradn s nmusít přdm objdnávat. Informac lz získat na tl. linc , ktrá j npřtržitě v provozu. Bílý kruh bzpčí: Praha, Duškova 20, Praha 5, tlfon: , Brno, Slovinská 41, tl.: , Olomouc, Katřinská 8, tl.: , Ostrava, ul. 28. října 124, tlfon /fax: , Pardubic, Pospíšilovo nám. 1693, tlfon: , Plzň, Amrická ulic 42, tlfon: (ifo) Co pro vás znamná pořad Barvy života, ktrý j určn sniorům? Začala jsm s ním přd pěti lty. Přdtím jsm čtyři roky oddávala na Staroměstské radnici. Bydlím přitom v domě, kd žijí přvážně starší lidé. A ti chodili a říkali: Paní poslankyně, nmůžt mi pomoci v tom a tom? A tak vznikl nápad toho pořadu. Začala jsm ho dělat a chytlo mě to, možná i proto, ž sama jsm sniorka a jsm v věku, kdy jsm zjistila, ž pro sniory s toho dělá strašně málo. Ž potřbují srvis, ž potřbují informac, kam s mají vrtnout, když Al nní to jn o tom. V pořadu přdstavuji i zajímavé lidi, dávám tipy ohldně zdraví, využití volného času atd. Často chodím do domovů důchodců a nní to, jak říkají, obohacní jn pro ně, al i pro mě, protož s dovím spoustu věcí a mohu j pomoci řšit. A co vás njvíc motivuj tn pořad dělat? Už jsm vám to řkla. Zjména Daňové zvýhodňování by narazilo na diskriminaci jdné skupiny obyvatlstva proti jiné. Al umím si přdstavit zvýhodnění zaměstnavatlů asi jako při zaměstnávání absolvntů. Ovšm otázkou j, zda by s finanční prostřdky nměly směřovat spíš přímo lidm, ktří j potřbují. Jdná s třba o ty, kdo mohou shnat jn práci na částčný úvazk. Bylo by proto možné uvažovat i o tom, ž člověk, ktrý s obtížně uplatňuj na pracovním trhu, by mohl dostat přdčasně určitou část důchodu a k ní si mohl přivydělávat. Hodně s hovoří o aktivním prožití důchodového věku. Co můž v tomto směru přinést program přípravy na stárnutí? Jisté j, ž aktivní stáří nznamná jn zvýšní důchodů nbo nějakou tu bsídku. Souvisí s clospolčnským přístupm, protož člověku ani slušný důchod k sbralizaci v stáří nstačí, j třba, aby měl spolčnské uplatnění. Tady by mohly shrávat vlkou roli organizac, ktré s za pníz Evropské uni, jž mám k dispozici v Evropském sociálním fondu, mohou Místo pokroku chtějí mauzolum pro živé? Na sídlišti Dědina bydlím přs pět lt. Nyní jsm novopčný důchodc. Dědina j s trochou nadsázky vlkým domovm důchodců, tdy sídlištěm občanů s vyšším průměrným věkm. Hnd v prvním důchodcovském týdnu jsm s stkal u lékař, al i v frontě v Dlvitě, při vnční psů či při parkování auta s zarážjící agrsivitou něktrých důchodců. Hulvátství a agrsivita lidí, u ktrých přdpokládát moudré, spravdlivé, vyvážné jdnání, s naplno projvily při schůzc k rvitalizaci sídliště pod vdním Městské části Prahy 6 a starosty Chalupy s projktanty a lidmi z našho sídliště. Rvitalizační záměry jsou záměry stratgické, přsahující život sniorů, jjich dětí i jjich vnuků. Ponchat sídlištím stávající nvyhovující sttické, architktonické a bzpčnostní prvky znamná našim dětm připravit nvýchovné dgnrované prostřdí. Clá diskus nad uvdným projktm byla tristní a vinou sniorů zoufalá. lgndy čského tlvizního modrování Kamily Moučkové to, ž jsm už sama těžká sniorka a ž problémy, ktré v pořadu probírám, mám také a ž j vlic ráda sděluji ostatním. Ta možnost pomáhat mi dává sílu. Co říkát tomu, ž tď mát i papírovou konkurnci v podobě novin Doba sniorů, ktrá s snaží o něco podobného, co vy dělát v tlvizi? Já si myslím, ž j to vlic správné. Vycházjí i jiné listy, ktré s snaží zprostřdkovat sniorskou tmatiku, al Doba sniorů j spcifická v tom, ž za sniory mluví. Ž mluví o tom, o čm sami chtějí hovořit. A zajímavá j přitom i svou cnou pět korun. Prostě Době sniorů fandím a jako konkurnci ji nvidím. Naopak. (txt a foto: Františk Vondrka) Slovo do pranic Přáním řady jčících diskutujících, ktří umějí pouz skákat do řči, j konzrvovat na našm sídlišti mauzolum pro živé. Hsla něktrých diskutujících: Chcm zachovat všchny plácky pro fotbal dětí (ani jdnou za čtyři roky jsm nviděl hrát zd fotbal), protož při pořádné ráně do míč by došlo k rozbití skl okn v bytch. Nbo: Jménm všch obyvatl nsouhlasím s garážmi Čím jménm mluvili podobní diskutující? Jménm svých dětí, ktré jdnou přvzmou jjich byt a budou spílat na své (pra)rodič, tdy na mn, na nás, ktří nvidí dál nž do své kuchyně, a dokonc ani nhldí na budoucí osudy svého pokolní (sniorský rasismus). Mysll jsm, ž v důchodu budu na našm sídlišti žít v komunitě babičk v stylu Božny Němcové, ktré přdávají svým potomkům všchny moudrosti, lásku, péči a plnou pozornost. Při procházc budoucím téměř l- Vždy musím myslt hlavně na budoucnost soustřďovat na takzvané měkké aktivity, tdy obrazně řčno nikoli na stavění budov, al na vzdělávání, osvětu, na sociální služby a tak dál. Myslít, ž by mohly pomoci takovýmto programům i soukromé firmy? To j jdna z věcí, ktré s zatím u nás ndaří, firmy sponzorují raději sportovní aktivity ty jsou vidět v tlvizi. Stál si řada z nich nuvědomuj, ž v této rpublic pobírá důchod kolm dvou a půl milionu lidí a ž pro sféru podnikatlsko-obchodní jsou snioři za- jíma- Ministr běhm rozhovoru s DS soparčíkm jim budm sdělovat zásady krásného životního prostřdí, jak jsm to kdysi schvalovali. Mysll jsm si, ž my dědčkové budm intgračními výchovnými lmnty v našich rodinách, kd mladí s musí ohánět za výdělkm. Svým rodinám budm poskytovat pvnou hradbu rodinného zázmí. S vnuky budu stát přd novými hodinami malého náměstíčka v francouzském stylu přd Dlvitou a pozitivně vnuky nabíjt nbo snad na ně agrsivně řvát? (Po vzoru ndávné schůzky.) Naprogramovat pěkné soužití pomáhá i prostřdí hmotné a sociální. Kus prác vykonalo vdní městské části s záměrm rvitalizac našho sídliště. Tn druhý kus prác, rvitalizovat sniory do našho sídliště, budm must udělat sami. Ing. Karl Vodička Unikátní katalog slv Mnohé firmy v ČR poskytují svým klintům různé slvy. A to i sniorům a bz ohldu na to, zda mají či nmají Snior-karty. J to záslužná činnost, ktrou bychom v Době sniorů chtěli podchytit a podpořit v příštím roc vydáním mimořádné přílohy, popř. zvláštního katalogu. Cílm j tyto aktivity poprvé v ČR šíř zmapovat a umožnit uživatlům lpší orintaci. K těmto poskytovatlům slv směřuj naš výzva: Napišt nám o svých aktivitách, rádi vás zařadím do projktu, a pokud si budt přát, i do našho systému slv, o ktrém pravidlně informujm v DS. Současně vyzývám i naš čtnář: Pokud vít o firmách, ktré poskytují slvy sniorům, napišt nám o nich. Naš adrsa j RS ČR, nám. W. Churchilla 3, Praha 3. K navázání kontaktu můžt použít i -mail Noviny Doba sniorů jsou tu hlavně proto, aby pomáhaly všm sniorům. Evropský kodx proti rakovině DESATERO PRO ŽIVOT: Tolik z otvřného dopisu čtnář Doby sniorů (clou adrsu mám v rdakci) do vlastních řad. Jaký názor mát vy? Existuj u nás i sniorský rasismus? Napišt nám! l. Nkuřt! 2. Mírnět s v konzumaci alkoholických nápojů. 3. Vyhýbjt s nadměrnému slunění. 4. Dodržujt zdravotní a bzpčnostní pokyny, zjména při práci zahrnující výrobu a manipulaci s látkami, ktré mohou způsobit rakovinu. 5. Často jzt črstvé ovoc a zlninu i obiloviny, nboť obsahují ochrannou vlákninu. 6. Vyvarujt s vzniku nadváhy a omzt spotřbu tučných jídl. 7. Navštivt lékař, objvít-li kdkoliv na těl bulku, pozorujt-li změny pigmntového znaménka nbo zjistít-li krvácní bz známé příčiny. 8. Navštivt lékař, mát-li přtrvávající potíž, jako jsou kašl, chrapot, npravidlná stolic, nbo jstliž hubnt bz známé příčiny. 9. Žny, choďt pravidlně na gynkologické prohlídky a žádjt vyštřní stěru z děložního hrdla. 10. Žny, kontrolujt si pravidlně prsy (samovyštřováním) a ncht si po dosažní 50 lt pravidlně provádět mammografii. Evropa proti rakovině vou skupinou. J nutné si uvědomit třba i to, ž každá valorizac důchodů s vlastně do hospodářství vrací snioři už pníz dlouhodobě nukládají, al spotřbovávají j na trhu. V starých zmích EU to už firmy chápou dalko lép: nní snad propagační matriál, na němž by chyběla připomínka, ž firma sponzoruj i nějakou organizaci pčující o sniory nbo invalidy a podobně. Když jsm u sponzoringu: něktří snioři potřbují péči v domovch důchodců, al tato zařízní, byť dostávají prostřdky od státu, po nich někdy požadují sponzorský dar i korun. Co na to říkát? Jstliž j domov pro sniory vybudován z soukromých prostřdků, a takové už také jsou, proč n. Stjně jako lz přispívat na to, ž snior bud mít třba jdnolůžkový pokoj. Ovšm jstliž domovy provozují kraj nbo města a dostávají na to prostřdky od státu, nsmějí v žádném případě tyto příspěvky vyžadovat! Domovy jsou pro ty sniory, pro něž nstačí domácí péč ani sociální služby, ktré nabízjí obc. Jjich kapacity musí být pro potřbné, nikoli udělovány za sponzorské dary. S tím souvisí i nový zákon o sociálních službách, ktrý s tď projdnává. Jd o to, aby pníz na sociální služby dostávali sami potřbní snioři, n organizac, ktré j poskytují, či pčovatlé. Sami snioři s rozhodnou, zda tyto pníz dají třba dcři, ktrá o ně bud pčovat sama nbo s manžlm, případně sociálním službám, ktré s o ně postarají. Prfrujm tdy jdnak domácí péči o sniory a jdnak to, aby si každý sám mohl vybrat, co j pro něj njlpší. Tprv když tyto služby nstačí z zdravotního hldiska, měl by snior přjít do péč domova. Co j vaším přdsvztím do nového roku z hldiska sniorů? Přdvším, aby zákon o sociálních službách prošl oběma komorami parlamntu do břzna či dubna tak, aby něktré jho prvky nabyly účinnosti od 1. črvnc a v plném rozsahu aby platil od 1. ldna A pak dosáhnout jště přd volbami dohody mzi politickými stranami v dalších základních otázkách důchodové rformy. Ptali s Františk Vondrka a Dušan Pokorný. strana 3 VAŠE NÁZORY Aktivní snioři V rubric Aktivní snior a článku Zůstal mladý v čísl 3 Doby sniorů jst psali o PhDr. Josfu Krámovi. J mi jn o jdn rok míň nž jmu (jsm ročník 1938). Když jsm odšl do důchodu z konstrukc v Třinckých žlzárnách, kd jsm dlouhé roky pracoval jako konstruktér, začal jsm s v zvýšné míř zajímat o trojmzní obc Hrčavu, ktrá lží v njvýchodnějším cípu Čské rpubliky. Měl jsm na ni samozřjmě vazby, protož můj tchán na Hrčavě dělal přdsdu MNV téměř 28 roků a moj manžlka v obci na ZŠ řditlovala posldních dvět lt, nž odšla do důchodu. Svá bádání a zjištění o obci jsm snažil publikovat. Pak mi přítl Miroslav Filipc, profsor informatiky na třinckém gymnáziu, navrhl, zda bych nchtěl njpodstatnější věci o obci dát na wbové stránky. Ž s o tchnickou stránku postará. Stalo s. A tak pokud mát zájm o naš stránky, prosím, podívjt s na Myslít, ž jsm také zůstal mladý? Karl Karpcki, Jablunkov Vážný pan Karpcki, o vašm dušvním mládí nmůž být pochyb! Na stránky o njvýchodnější obci ČR jsm s byli podívat, jsou skvělé jak obsahově, tak i svou přhldnou grafickou podobou. Všm, kdo mají přístup k intrntu, můžm jn doporučit jjich návštěvu. Určitě jako my dostanou chuť si na kouzlnou Hrčavu zajt. Vám přjm, abyst si své mládí uchoval co njdél! Rdakc DS Dovolt, abych vyjádřila svůj názor na financování nás důchodců. Nlíbí s mi nustálé srovnávání s Evropskou unií, přdvším u platů politiků, przidnta, poslanců a v posldní době i lékařů a učitlů. Nikdy jsm z úst odpovědných činitlů nslyšla srovnání důchodů našich občanů a občanů Evropské uni. Částky, ktré nám přidali v roc 2005 a chtějí přidat v roc 2006, jsou směšné vzhldm k nustálému zdražování. Ať s poslanci pokusí měsíc vyjít s průměrným důchodm. Ať platí z této částky byt, inkaso, měsíční dopravu a ať z ní uštří na kulturu, cstování a poszní s přátli. Ať dokáží z této částky žít plnohodnotný život, aniž by každé pomyšlní na jakoukoliv aktivitu končili konstatováním: Na to nmám. Těžko za nás bud někdo z člnů parlamntu lobbovat. I když jsou mnozí věkm důchodci, brou královské platy a k tomu mají spoustu příplatků a aktivit, ktrým s věnují přdvším. Mám z toho všho pocit bzmocnosti. Eva Tichmanová, Ostrava Paní Tichmanová, přd lty nikdo nvěřil, ž s podaří vydávat sniorské noviny. Nakonc s to podařilo právě díky samotným důchodcům. Věřt, ž stjná šanc tu stál j, i pokud jd o prosazování jiných věcí. Kupuji Dobu sniorů od počátku. Doufám, ž v ní budu nacházt přdvším potřbné informac. Ntěšilo by mn, kdyby noviny vyvolávaly nsmyslné diskus, což s mohlo stát po přčtní článku Komu patří katdrála sv. Víta v třtím čísl. Mnoho důchodců s snaží zpříjmnit život rkračními pobyty. Bylo by záslužné, abyst zvřjňovali možnost pobytů v pnzionch a hotlích za přijatlnou cnu. Václav Hlavatý, Ttín

4 strana 4 Na vyluštění čkám do 20. ldna. Odpovědi zasíljt na adrsu uvdnou v tiráži nbo na -mail Správné znění tajnky z minulého čísla: Přjm všm pohodové Vánoc u svých njbližších. Výhry z nabídky knihkupctví Kanzlsbrgr dostanou Karl Vslý z Mostu, Ptr Havránk z Brna, Irna Pášová z Čské Kamnic, Jiřina Koukalová z Kralup nad Vltavou, Vlasta Smjkalová z Tlč, Ing. Zdněk Polák z Rudoltic, Eva Hoffmannová z Prahy, Karl Karpcki z Jablunkova, Zdněk Kubín z Hradc Králové a Marta Jníčková z Ostravy-Poruby. Bylinkami proti parodontóz? Mohu jn potvrdit, ž to opravdu pomáhá, taková byla odpověď zubní lékařky MUDr. Hany Jřábkové, když jsm s jí ptal na ústní vodu, ktrá má pomáhat proti parodontóz, a ktrou proto mnozí považují za zázrak. Přišla k mně paní a už při prvním vyštřní bylo jasné, ž jd o zuby určné k xtrakci. To pacintka al rozhodně odmítla. Hldaly jsm tdy způsob, jak j zachránit. Thdy jsm poprvé narazila na tu bylinnou vodu. Moc jsm v jjí účink nvěřila, al v tomto případě nbylo co ztratit. Byla jsm vlic přkvapná, když pacintka přišla po měsíci na kontrolu. Hybnost zubů s prokazatlně zmnšila. Voda zabrala téměř zázračně. Doporučila jsm ji aplikovat dál. Dns s zuby nhýbají, dás- Ochránc jménm DANIUS Na vltrhu Pragoalarm/Pragosc 2005 byl přdstavn nový systém pro přivolání pomoci pro sniory a nmocné spoluobčany pod názvm DANIUS. Systém v sobě zahrnuj prvky zabzpční i ochrany zdraví. Slouží pro signalizaci stavu ohrožní osob. Tím částčně nahrazuj kontrolu nmocných či sniorů a umožňuj jdnoduchou komunikaci s možností přivolání kvalifikované pomoci. Obsluha zařízní nvyžaduj žádné vlké nároky. Spínací kontakt ovládaný klíčkm j jdiným aktivním prvkm systému. Při opuštění bytu začíná zařízní pracovat jako běžná zabzpčovací ústřdna. Čidlo rgistruj pohyby v svém okolí, ktré aktivují alarm. Přístroj má dál několik dalších vstupů tlačítko zdravotník (aktivuj SMS s uvdným txtm), tlačítko pčovatlka (opět SMS s uvdným txtm). Zajímavé využití nabízí vstup z bzdrátového tlačítka. Toto tlačítko můž nosit monitorovaná osoba u sb a jho funkcí j aktivovat vyslání příslušné zprávy při pádu osoby nbo při akutních zdravotních potížích. Stlačním tohoto tlačítka dojd k odslání požadavku na uskutčnění hovoru. Obsluha raguj tlfonátm do hlásícího s zařízní DANIUS. Provd otvřní mikrofonního vstupu a poté už můž monitorovaná osoba hovořit. Díky záložnímu akumulátoru j systém vhodný i do míst s častými výpadky lktrické sítě. Pro jdnoduchost instalac j vlic snadné zařízní přmísťovat (např. při ltních či víkndových pobytch na chatách). (ifo) ně nkrvácjí a pacintka j schopná s normálně najíst, což si nmůž vynachválit. A vít, co j na tom njlpší? Ž to účinkuj s takovou rychlostí. MUDr. Jřábková svá slova dokumntuj i rntgnovými snímky. Podobně hovoří i další dntisté. Svorně potvrzují, ž njd o podvod šarlatána, al ž jd skutčně o unikátní zálžitost. J dílm MUDr. Jiřího Landy. Při stkání na sb prozrazuj, ž po studiu mdicíny pracoval v nmocnicích v Strakonicích, Brandýs nad Labm a Kladně. Přitom jsm s ovšm jako koníčku věnoval účinkům léčivých bylin. A dospělo to k tomu, ž z záliby s v roc 1997 stala hlavní náplň prác. Jak a kdy na rcpt své ústní vody přišl? Když studujt byliny, občas vás něco napadn. Třba to, kd by s daly využít jjich určité vlastnosti. Rcpt mě napadl už v roc 1992, al vodu jsm dával jn známým. J to jdnoduché a založné výlučně na výtažcích z bylin a propolisu. Protož někdo má na něktré složky z propolisu alrgii, dokončuji nyní ústní vodu, v ktré už nbud, al bud mít stjné účinky. Ústní vodu schválil Státní zdravotní ústav a na základě jho atstu s od loňska vyrábí oficiálně. J vdna v katgorii kosmtiky, nní tdy lékm. Zájmcům proto často vadí, ž nmůž být na přdpis. Přitom léčivé účinky jdnoznačně má. I proto j o zázrak z Čch zájm už i v zahraničí. Ústní voda doktora Landy, ktrá potírá parodontózu a jjíž účink lz po konzultaci s stomatologm potncovat kombinací s antibiotiky, j k koupi v vybraných lékárnách. Jdno balní (dvě lavičky s obsahm 250 ml) obsahuj dvě tinktury, v té první j 26 a v druhé, ktrá podl slov MUDr. Landy účinky první umocňuj, 15 bylin. Dohromady stojí 650 Kč (včtně DPH). Když napíšt svoji objdnávku přímo do výrobny na adrsu: MUDr. Jiří Landa, Navrátilova 1354, Slaný; a připojít k objdnávc fotokopii své snior-karty, získát slvu 70 Kč a ústní voda vám bud zaslána za 580 Kč včtně DPH, poštovních a distribučních nákladů. Informac můžt získat na tlfonním čísl nbo přímo od MUDr. Landy na čísl či mailm: (fav) Vařím chutně, lvně, zdravě Bábovka s šlhačkou 1/2 l hladké mouky, 1/4 l moučkového cukru, 1 prášk do pčiva, 4 vjc, 1 šlhačka Vš smíchám dohromady, nalijm do vymazané a vysypané formy a upčm. Palačinky plněné mozčkm a žampiony Palačinky: 150 g hladké mouky, 370 ml mléka, 2 vjc, 50 g rozpuštěného másla, sůl a olj na smažní Náplň: 400 g mozčku, 200 g žampionů, 3 vjc, 2 cibul, máslo nbo sádlo, sůl, ppř Směs na palačinky smíchám a nchám odlžt. Cibulku nakrájím na drobno a na másl osmahnm do růžova. Přidám odblaněný mozčk, Tntokrát do Příbora, ktrý j jdním z njstarších měst na svrovýchodní Moravě. Město v malbném podhůří Bskyd a na řc Lubině založil roku 1251 hrabě Frank Hückswagn. Již v té době jím vdla obchodní stzka, tzv. Polská csta. Koncm stjného stoltí zakoupil město olomoucký biskup Arno. Příbor s stal brzy důlžitým hospodářským a správním cntrm biskupství. Dominantou města j farní kostl Narozní Panny Mari, ktrý vznikl patrně již v 14. stoltí jako pozdně gotická trojlodní stavba, boční kapl přibyly o tři sta lt později. Na přstavbě pracovali italští stavitlé a umělci, ktří s tu v 16. stoltí usídlili. Socha Madony na hlavním oltáři j z doby kolm roku Historické jádro města j dns památkovou rzrvací. Významnou měrou s do dějin města zapsalo školství. Vl- Čsnk kuchyňský Allium sativum L. Čsnk pochází z Asi, přs Orint s rozšířil do Evropy. Všobcně byl popisován jako zdraví vlmi prospěšná bylina. V antic byl uznáván za univrzální léčivo a zdravou přísadu do jídl. Přdvším s věřilo, ž podněcuj vtip a bojovnost. Římské přísloví: Allia n comdas (njz čsnk) varuj žrtovně lidi přd přílišnou bojchtivostí. Droga j ochranným prostřdkm proti chorobám z nachlazní, onmocnění horních dýchacích cst, dál má působní antisklrotické, hypotnzivní, má i antibaktriální vlastnosti. Má všobcně posilující působní. Kromě charaktristického zápachu a osobní nsnášnlivosti s při běžných dávkách nzjistily vdljší nžádoucí účinky. Ovšm větší nárazové dávky mohou vyvolat žaludční nvolnost a u pacintů na drobno nakrájné žampiony a zvolna smažím. Přidám vjc, osolím, oppřím a dochutím. Na olji usmažím palačinky, naplním směsí a podávám. Jště jdna rada: kdo nchc mít tnké palačinky, dá do těsta jdno clé vjc a dva žloutky. Z bílků ušlhá sníh, zamíchá opatrně do těsta a smaží. Poslala Mari Wrnischová z Brna. Pracičky z tatrank 4 tatranky, 25 dkg ztužného tuku, 10 dkg moučkového cukru, 40 dkg hladké mouky, 2 lžíc mléka, 1 vjc, 1 lžíc kakaa Tatranky nastrouhat, vš zpracovat v těsto, plnit do formičk a upéct. Poslala Jaroslava Ptáková z Rychnova nad Kněžnou. Zvm vás na výlt Pamětní dska S. Fruda na jho rodném domě. Stálá xpozic připomínající slavného rodáka j v budově bývalého piaristického gymnázia. Pohld na starou část města od řky Lubiny kým přínosm bylo zřízní piaristického gymnázia v roc Základní farní školu, ktrá zd xistovala už od roku 1541, navštěvoval např. i sv. Jan Sarkandr. Založním čského učitlského ústavu v roc 1875 s město stalo cntrm vzdělanosti svrovýchodní Moravy. Příboru s thdy říkalo moravská Litomyšl. Rok 2006 bud pro Příbor zvláště významný. Dn 6. května totiž uplyn 150 lt od narozní jho njslavnějšího rodáka, zakladatl psychoanalýzy Sigmunda Fruda. Město mj. plánuj rkonstrukci rodného domku do podoby z roku 1856, kdy s tu Frud narodil a žil spolčně s svými rodiči v jdnom pronajatém pokoji nad dílnou místního zámčníka. Město chystá také dostavbu modrního multifunkčního objktu s turistickým cntrm, výstavami o Frudovi i rgionu, galrií a kongrsovým cntrm. (txt a foto: fav) Pomoc z přírody s nízkým krvním tlakm až mdloby. Nbýt čsnku, nbylo by starých čských pochoutk jako oukrop, kuba či křupavá topinka. Roztřný čsnk dokáž v pokrmch dělat chuťové zázraky. Jak tdy vidím, čsnk s můž chlubit dlouhou řadou různých vlastností. Njn v fytotrapii a kulinářství, znamnitou pověst měl i jako čarovný prostřdk a těšil s přímo posvátné úctě. Pro svou čpavost již při pouhém vyřknutí čsnk byl s to zahánět nkalé mocnosti. Když někdo chválil děcko pro jho roztomilost, musl vzápětí vyřknout třikrát po sobě čsnk, jinak by dítě bylo hnd očarováno zlým démonm. (MM) VAŠE NÁZORY Doba sniorů jsou dobré noviny. Jako jdni z mála jst ragovali na rozsudk ohldně sv. Víta. Doufám, ž vyšší soudní instanc ho zruší a katdrála zůstan majtkm státu, ktrý v sobě zahrnuj lidi všch vyznání i bzvěrc. Karl Plach, Most Na Dobu sniorů jsm narazila docla náhodou. Pozorně jsm si ji přčtla a musím říci, ž s mi líbí. Byla bych proto ráda, kdybyst s udržli. Píšt, ž na propagaci nmát pníz. Myslím si, ž téměř v všch větších městch xistují sniorské kluby. Měli byst j sznámit s vydáváním novin. Tyto městské kluby by pak mohly o vydávání Doby sniorů informovat sniorské kluby v mnších městch a na vsnicích. O tom, ž xistují Snior-karty, u nás vůbc nvím. Mohli byst nás zaostalc alspoň krátkým článčkm poučit, o co s jdná? Iva Frýbortová, Vojnic Informac o kartách a možnostch jjich využití opakovaně zvřjňujm (viz i toto číslo). Pomoc při propagaci Doby sniorů vítám vždy a všud. (alt) NAŠE TIPY Ukazují klnoty Výstava umístěná v historické radnici v Čských Budějovicích ns názv Čskobudějovické kostly a kapl. J zd k vidění soubor fotografií, jjichž námětm s stalo dvanáct čskobudějovických kostlů a šst kaplí, ktrý návštěvníkům poskytn poměrně uclný přhld o těchto sakrálních stavbách na úzmí jihočské mtropol. Autorm snímků j Milan Bindr, txty jsou dílm Jana Schinka. Výstava potrvá do dubna (luk) Kultura formou SMS Novou službu, týkající s kulturních a spolčnských akcí, zavdli v Kostlci nad Orlicí. Pokud si ji objdnají, dostanou uživatlé prostřdnictvím krátkých txtových zpráv (jdna až tři SMS za týdn) informac o probíhajících nbo připravovaných kulturních akcích. V případě zájmu stačí pouz poslat SMS s txtm KULTURA ANO na tlfonní číslo Po úspěšném zargistrování obdržít potvrzující SMS a potom s již můžt těšit na pravidlné zprávičky z kultury. Nápad, ktrý by možná mohli okopírovat i jind. (luk) Vánoc jště v ldnu Část táborských Vánoc stihnt jště začátkm roku. Na Vánoční výstavu spojnou s xpozicí obrazů Mari Brožové krslných pastlkou s názvm Výlty do pohádk vás zv město Tábor, odbor kultury a cstovního ruchu. V Galrii A. D č. p. 54, ul. Martínka Húsky, potrvá až do Vstupné pro studnty a důchodc 10 Kč! (luk) Vystavují raritu Rgionální muzum a galri Jičín zv na výstavu Vánoc na kolotoči, ktrá potrvá do 29. ldna Najdt na ní koníky houpací i na kolčkách, vánoční zvonění a jiná točidla. Vlmi zajímavým xponátm j kůň z rkonstruovaného kolotoč na Ltné v Praz. Vznik této od roku 1991 památkově chráněné pražské rarity spadá údajně do období Zmské jubiljní výstavy. Kolotoč j jdinčný tím, ž s zachovaly původní plány a dokumntac z roku Vlastníkm této ojdinělé, svého druhu zřjmě jdiné památky v Evropě j Národní tchnické muzum. Muzum počítá s tím, ž po rkonstrukci bud kolotoč opět sloužit vřjnosti. (luk)

5 Dst rad pro vaš bzpčí Snioři spolu s nzltilými dětmi patří k njohrožnějším skupinám obyvatlstva, co s týč loupží a přpadní v bytě. Stál platí známé důvěřuj, al prověřuj, protož lckdy nvít, zda příchozí za dvřmi vašho bytu přichází s dobrým úmyslm. 1. Notvírjt dvř bytu automaticky, nvít-li, kdo j za nimi. Ncht si namontovat panoramatické kukátko, ktré má úhl záběru dvě stě stupňů a umožní vidět i postavu skrčnou těsně u dvří. 2. Používjt bzpčnostní řtízk a do bytu pouštějt pouz toho, koho znát. 3. Na dvřním štítku j vhodné uvádět příjmní v množném čísl (Novákovi, Branovi) nbo VŠE pomáhá sniorům jště jdnou! V minulém čísl DS jsm uvřjnili na str. 3 článk o tom, co Vysoká škola konomická v Praz nabízí sniorům v oblasti jjich vzdělávání. S potěšním tuto základní informaci dns doplňujm o další důlžitá sdělní. První vychází z poznání, ž řada sniorů již má základní znalosti z prác na počítači a k počítači má přístup. Proto VŠE v rámci činnosti Snior Intrnt Klubu rozvíjí a zajišťuj další aktivity: vlastní odborné studium pomocí služb intrntu (tak VŠE štří sniorům finanční prostřdky za připojní k intrntu) vlastní odborné studium pomocí služb intrntu a publikování výsldků studia na wbových stránkách Snior Intrnt Klubu V pořadu Barvy života na ČT1, vždy v h 6. ldna uvidít střihový pořad s všmi třmi modrátory, ktrý přins úspěšné a zajímavé portréty osobností, ktré prošly vysíláním Barv života. 13. ldna běhm pořadu s mj. podívát do výtvarného atliéru pro sniory v KD Vltavská v Praz, zavítát al i do Muza populární hudby v Kulturním domě Kaštan a také do sklníků bratří Črvinkových, ktří pěstují nádhrné kaktusy. V pátk 20. ldna s přdstaví studio pořadu Barvy života v nové dkoraci. Kamila Moučková v něm přivítá hrc Stanislava Zindulku, ktrý zavzpomíná na své hrcké začátky v Jilmnici. Hostm pořadu bud také šéfrdaktor Doby sniorů Františk Vondrka. Určitě si nncht ujít portrét znamého výtvarníka a hudbníka Jana Pacáka. 27. ldna si Olga Čuříková do Barv života pozv Jiřího Linhu z kdysi vlmi populárního hudbního tělsa Linha singrs a také dr. Jiřího Homolku, primář plicního oddělní, v mužském rodě, zvlášť v těch případch, kdy v bytě žij jn žna. 4. Notvírjt nikdy dvř svého bytu, dokud si njst naprosto jisti, ž člověka za dvřmi znát. Pokud vás někdo oslovuj jménm, jště to nznamná, ž vás zná. Jméno si přčtl na vizitc. 5. Často si pachatlé loupžných přpadní obstarají falšné průkazy a vymyslí si důvod, Užitčná a lvná pomoc Do poštovní schránky jistě každý dostává dsítky rklamních prospktů. Upřímně s přiznám, ž j někdy vyhazuji automaticky. Jnž jsou mzi nimi i takové, ktré někdy mají vlkou cnu. Jako například ltáčk z Cntra sociální a oštřovatlské pomoci hodu půjčovn. koupi rozhodnout. V tom vidím vý- v Praz 10. Informoval totiž o otvřní půjčovny kompnzačních pro- a to finanční. Například sdačku do Objvil jsm i další přdnosti, střdků a pomůck pro lidi tělsně vany si můžt půjčit za 4 Kč na postižné, a to jak dočasně, tak trval. Jana Fajfrová, ktrá s o tyto dn nbo za 100 Kč na měsíc, ko- dn, kloztové křslo za 3 Kč na zálžitosti stará, mi řkla: Mnozí runové dnní položky s týkají potomci sniorů jsou přkvapni, i chodítk různých typů. V nabídc když s jim rodič vrátí z nmocnic a najdnou jsou problémy, jak j mchanické vozíky a řada dalších nchybějí ani polohovací lůžka, například vykoupat, zvládnout toaltu a třba i pohyb po bytě. Jistě, postižným, al i jjich okolí. Vl- pomůck usnadňujících život njn lékařské péč dbá například o přdpsání brlí, holí, al někdy j ž s sortimnt bud podl zájmu kou radost jsm měl také z ujištění, zbytčné kupovat například invalidní vozíky, když j naděj, ž po Půjčovn xistuj v clé Čské klintů postupně rozšiřovat. rhabilitačních procsch s život rpublic víc. A jak s jich dopátrát? Jdnoduš, zptjt s oštřují- tatínka či maminky vrátí do normálních koljí. A pokud n, j zd cího lékař, většinou má přsné informac spolupráci s rhabilitační- už určitá zkušnost s zdravotní tchnikou. Postižní si mohou vyzkoušt různé typy, a pak s při Antonín mi pracovníky. Pčnka vzdělávání v rámci kroužku Tvorba wbových stránk vzdělávání v rámci krátkodobých kurzů Mobilní komunikac možnosti a funkc vzdělávání v rámci kroužku Přkonávání jazykových bariér při použití intrntu počítačové přkladač, výkladové slovníky vzdělávání v rámci kroužku Použití lktronického podpisu v státní správě a konomic vzdělávání v rámci kroužku Digitální vidokamry a fotoaparáty zpracování obrázků a vida na počítači ktrý vysvětlí závažnost zápalu plic u sniorů. Poslouchát rádi dchovku? Pak si nalaďt Čský Rozhlas 2 Praha: V pondělí: h Trubt nám, trumpty rpríza z čtvrtka přdchozího týdn Čský rozhlas Plzň/Čský rozhlas Čské Budějovic (střídavě po týdnu) trumpty uvádí Pavlína Filipovská, první pondělí v měsíci Miloň Čplka V útrý: h Trubt nám, trumpty uvádí Josf Zíma rpríza z pátku přdchozího týdn trumpty uvádí Karl Hgnr Čský rozhlas Brno V střdu: h Trubt nám, trumpty rpríza z pondělí uvádí Pavlína Filipovská, první střda v měsíci Miloň Čplka trumpty uvádí Vladimír Brand V čtvrtk: h Trubt nám, trumpty rpríza z útrý uvádí Karl Hgnr Čský rozhlas Brno trumpty střídavě po týdnu Čský rozhlas Plzň/Čský rozhlas Čské Budějovic abyst jim otvřli (porucha na topní, kontrola tlvizní přípojky, vzkaz nbo tlgram, nutnost rychl zatlfonovat pro pomoc atd.). Nikdy takové lidi npouštějt do bytu, i kdyby vypadali vlmi důvěryhodně. Pokud j jjich žádost naléhavá, řknět jim, aby přišli znovu v doprovodu člověka z sousdství, ktrého znát. Pokud mát tlfon, ověřt si, zda uvdný podnik k vám skutčně takového člověka poslal. 6. J dobré si na zvláštní papír pro takové případy poznamnat tlfonní čísla na policii, hasič, záchrannou službu a sousdy. 7. V případě bzprostřdního ohrožní voljt o pomoc z okna. Žádjt kolmjdoucí lidi, aby přišli k vašmu bytu, uvďt patro a číslo dvří. Pro upoutání jjich pozornosti s radí vyhodit z okna nějaký přdmět. Pokud nznámý za dvřmi nmá dobré úmysly, rychl zmizí. 8. Buďt opatrní, jstliž chct kontaktovat jiné osoby prostřdnictvím inzrátu (prodj, koupě, sznámní, výměna bytu apod.). Požádjt přátl nbo známé, aby s vámi byli při prvním stkání. Čkát-li opravář nbo jiného řmslníka, požádjt někoho z přátl, aby byl s vámi doma. 9. Doklady a klíč od bytu nikdy nodkládjt s oděvm v šatně, u lékař, v rstauraci, na úřadch apod. Nikdy s nchlubt svými majtkovými poměry 10. K své obraně použijt jakýkoliv přdmět, ktrý j po ruc (hůl, dštník). (ifo) pro člny Snior Intrnt Klubu a frkvntanty Univrzity třtího věku VŠE organizuj právní poradnství osobně a za použití intrntu. A jak s dovít víc a jak s k studiu přihlásít? Vysoká škola konomická pořádá 12. ldna 2006 Dn otvřných dvří pro důchodc. Začátk j v 10 hodin v učbně 321 Stará budova školy, vchod z nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Na dnu otvřných dvří budou podány zvrubnější informac o studiu, jho organizaci a organizačních poplatcích. Zárovň zájmci o studium vyplní závazné přihlášky. Uvidít a uslyšít v TV a rozhlas V pátk: h Trubt nám, trumpty rpríza z střdy h Trubt nám, trumpty uvádí Josf Zíma V sobotu: h Trubt nám, trumpty rpríza z nděl h Dchovková hitparáda uvádí Ptr Šimáčk V nděli: h Dchovková hitparáda rpríza z soboty. trumpty uvádí Ptr Dršr O Době sniorů také uslyšít 4. ldna od 9.30 do 9.40 hod. Čský rozhlas Hradc Králové, pravidlný pořad Zadáno pro sniory frkvnc 90,5, 95,3 a 96,5 MHz 15. ldna od 9.30 do hod. Čský rozhlas Ostrava, pořad Snior klub frkvnc 99 MHz; rpríza pořadu j 16. ldna od do 14 hod. 16. ldna od do hod. Čský rozhlas Brno, pořad Aptit frkvnc 106,5 a 93,7 MHz. Rozhovor s přdsdou Rady sniorů ČR Zdňkm Prnsm 18. ldna od do hod. Čský rozhlas Olomouc, pořad Tanční pro pokročilé frkvnc 106,8 a 92,8 MHz. Myslí na postižné Dovozc automobilů značky Citroën nyní v ČR rozšířil svoji nabídku modlové řady Brlingo o úpravu vozu pro dopravu tělsně postižných osob. Úprava j navržna a ralizována spolčností API CZ, s. r. o. Bzbariérová přstavba osobního vozu Brlingo j založna na instalaci snížné podlahové plošiny a výklopné nájzdové rampy. Pomocí soupravy pásů j invalidní vozík s cstujícím bzpčně připoután v voz. Cstující na vozíku j jištěn spciálním tříbodovým bzpčnostním pásm. Intriér vozu nabízí konfiguraci buď tři místa k szní a jdn invalidní vozík, nbo po sklopní zadního dělného sdadla pět míst k szní. Za zadním sdadlm j prostor pro přpravu složného invalidního vozíku a sklopné najížděcí rampy. Možnost úpravy s vztahuj na všchny vrz modlové řady Brlingo. Končná podoba a cna přstavby závisjí na konkrétních požadavcích zákazníka. Spolčnost API CZ, s. r. o., v návaznosti na rostoucí poptávku zákazníků přistoupila k žádosti o typové schvální osobního brlinga na stjný typ přstavby, díky němuž získá možnost vlkosériové výroby bzbariérové úpravy vozu. Spolčnost API CZ, s. r. o., s věnuj výhradně úpravě vozidl pro tělsně postižné osoby a jako jdiná firma z rgionu střdní a východní Evropy j člnm Evropského sdružní úpravců vozidl (Europn Mobility Group). Bačkory na každý dn v týdnu? Pokud vám děti a vnoučata z ndostatku inspirac nadělily pod stromčk několikry bačkory, nvěšt hlavu, všcko s dá (většinou) napravit a bačkory vyměnit za něco užitčnějšího. Al nž si začnm vysvětlovat, co potřbujt k výměně vánočních dárků, pamatujt na tuto nadílku přd příštími Vánocmi. Až s vás děti zptají, co byst chtěli najít pod stromčkm, nříkjt, ž nic, ž už sos r a d í jst staří, ž nic npotřbujt. I splnění malého přání můž njn obdarovanému, al i dárci udělat vlikou radost. Prodávajícím žádný zákon nukládá měnit bzvadné zboží za jiné, případně vract pníz. Al s ohldm na Vánoc to většina z nich dělá. Ovšm protož jdou nad rámc zákona, mají právo stanovit si vlastní podmínky. Bývá to někdy originální obal, jindy (hlavně na txtilu) nodstřižné visačky atd. Něktré prodjny si stanovují určitý trmín, dokdy jsou ochotné vánoční dárky měnit, obvykl dávají spotřbitlům možnost do konc měsíc ldna. V drtivé většině umožňují nvhodný dárk vyměnit, pníz většinou nvracjí. Samozřjmostí j doklad o nákupu, což bývá právě v případě vánočních dárků problém. Automaticky s přdpokládá, ž zboží j čisté a nnošné. Problém někdy nastává v komunikaci mzi dárcm a obdarovaným. V jdné rodině j naprosto normální říci, aby s dárc nzlobil, al ž čtvry papuč opravdu dědčk npotřbuj, a zda by nbyl tak laskav a nvyměnil j třba za tplé ponožky, na ktré Jžíšk zapomněl. Jind prarodič raději mlčí a nchají si takové vícčtné dárky na dně skříně, aby s děti nzlobily To ovšm nní problém Vánoc, al vztahů. Zákon však vymzuj určité zboží, ktré měnit nlz. Jsou to CD, DVD, počítačové programy (i mzi sniory jsou počítačoví nadšnci) s porušným originálním obalm. Něktré obchody odmítají měnit prádlo, i když jiné s tím problém absolutně nmají. Pokud vaš děti nakupovaly modrně po intrntu, tam mají právo zboží vrátit do dvou týdnů bz udání důvodu. I proto j lpší říci hnd, njpozději na druhý svátk vánoční, ž tnto dárk s bohužl npovdl a zda by nbylo možné ho vyměnit. Na spotřbní zboží platí dvoultá záruční doba, což samozřjmě platí i v případě vánočních dárků. Pokladní doklad od dárců nmusít chtít, al záruční list třba u domácích přístrojů s určitě hodí, i tn slouží jako doklad o prodji. Pokud nějaký dárk vyměnít, začíná vám běžt na nové zboží nová záruka a měli byst ji mít vyznačnou na nějakém dokladu ať záručním listu nbo dokladu o výměně. Mgr. Ivana Picková, Sdružní obrany spotřbitlů ČR Inzráty čtnářů DS Koupím staré pohldnic, Studný, Podpěrova Brno, tl Ráda bych poznala pohodového muž přiměřného věku. Njraději Praha 9, 14, 15. Jsm 80ltá, čilá, bzdětná. kód: Pomoc v stáří. V stáří dožívám v RD v hzkém kraji VČ. Jsm bz závazků. Hldám mladou rodinu nbo manžl, ktří by nám pomohli. Zn.: úrovň, důvěra Informac o zadávání drobných inzrátů získát na tlfonním čísl (PO PÁ, 9 16 hod.), popř. na - mailu NAŠE TIPY strana 5 Hjtman ocňoval Hjtman Moravskoslzského kraj Evžn Tošnovský přdal v prosinci už podruhé cnu za práci přibližující život lidí s handicapm. Ltos ji dostal kolktiv autorů za dílo S bílou holí. Soubor humorných povídk o lidch nvidomých, ktří al svět črně nvidí, sstavila Jiřina Mdvďová z Zlína, jdnou z autork j i nvidomá Eva Rinwaldová z Ostravy, rdaktorka slpckého časopisu Ema. Něktré příběhy, ktré vyšly na CD, namluvili hrci Divadla Na Vinohradch. (luk) Tradiční umění V Vlastivědném muzum Dr. Hostaš v Klatovch si můžt až do 6. ldna prohlédnout tři xpozic spojné s tradiční lidovou výrobou: Narodilo s děťátko v městě Btlémě, Hračky a dárky pro děti a Nositlé tradic. Posldně jmnovaná výstava przntuj završní dvoultého projktu klatovského muza zaměřného na výzkum současné situac v oblasti tradičních lidových řmsl a domáckých výrob na Klatovsku. (luk) Fotosoutěž J určna všm, kdo rádi fotografují. Úkolm j vytvořit soubor osmi fotografií ovlivněných tématm Od změ přs kopc do nb anb Poutník v krajině, jhož autorm j Jiří Zmánk, duchovní autor stjnojmnné výstavy a knihy. Soubor osmi fotografií formátu 18 x 24 až 30 x 40 či jjich digitální podobu na CD j nutno dodat do konc břzna 2006 na adrsu SEV OŽP MmOl, Horní nám. 1, Olomouc. Digitální snímky lz v komprimované vrzi též poslat na: Zásilky j třba zřtlně označit jménm, adrsou a tlfonm autora a hslm Poutník v krajině. Njzdařiljší soubory budou vystavny na Ekologických dnch Olomouc Vítěz získá cnu v hodnotě Kč. (jasu) BEZ ČEKÁRNY Spořit v cizí měně? Koruna j silnější. Mnoho lidí si ndůvěřivě uložilo úspory v urch nbo dolarch. A tď jn sldují, jak jjich rzrvy slábnou. J dns lpší mít úspory v korunách, či cizí měně? Karl Z.,Ostrava Poradit opravdu numím. Obcně samozřjmě platí, ž spkulac na vývoj měny patří mzi njrizikovější. Buď lidé mají důvod držt část úspor v cizí měně (např. budoucí plánované výdaj v této měně), anbo přijímají kurzové riziko. Pokud nmají žádné zvláštní důvody a pokud nchtějí spkulovat na vývoj měny, pak j doporuční jdnoznačné: držt úspory v korunách. Odpovídal guvrnér ČNB Zdněk Tůma. Pozor na komín! Zvýšné cny nrgií opět nutí mnoho obyvatl vract s k tuhým palivům, tdy dříví a uhlí. Nzapomňt, ž čistý a zkontrolovaný komín vám přins njn klidný spánk, al chránít tak i svůj majtk a zdraví. Mějt na paměti, ž za nzávadný stav komínů vždy nst odpovědnost jako vlastník objktu. Zákonná úprava povinností j dána vyhláškou a jjí zandbání znamná kromě starostí okolo vyhořlého bytu mít na krku jště žalobu pro obcné ohrožní. Čištění a kontrolu komínů ukládá vyhláška č. 111/1981 Sb takto: 6x ročně komíny pro spotřbič na tuhá a kapalná paliva, 4x ročně komíny s vložkou pro spotřbič na plynná paliva, 6x ročně komíny bz vložky pro spotřbič na plynná paliva. (ifo)

6 strana 6 Moj fotka pro pranýř Č í m d é l m á t s x, t í m l é p Prospívá zdraví i dušvní pohodě. Lidé s dožívají stál vyššího věku a uchovávají si stál dél zdraví. Dnšní snioři jsou aktivnější po všch stránkách. To s týká i sxu. Poté, co švédský vědc Nils Bckman zvřjnil studii, v níž uvádí, ž chuť na sxuální radovánky dns nklsá s rostoucím věkm tak jako dřív a snioři si jich dopřávají podstatně víc nžli jjich přdchůdci, s začalo o sxu v třtím věku hovořit stál častěji i u nás. Podl švédského výzkumu v roc 1971 přiznalo jn 0,8 % žn nad sdmdsátku sxuální styky, nyní toto číslo stouplo na 13 procnt. U mužů byl za stjnou dobu zaznamnán vzstup sxuální aktivity v stjném věku z 50 na 69 procnt. Jak j tomu u nás? Žny s u nás po odchodu do důchodu stál věnují roli přdvším babičky na úkor ralizac vlastního života a zájmů včtně sxuálních. J to rol, ktrou jim okolí přisuzuj, a ony ji plní. Něco takového na západ od našich hranic nvídám, říká sxuolog a dns uroposlanc MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. J důlžité, aby žna nalzla Přdstavujm: Primář Vácha patří k těm, kdo pomáhají přímo v trénu. Na snímku s jdním z rkonvalscntů. Občanské Sdružní pro rhabi- JAVOR, osvětové brožury, pořálitaci osob po cévní mozkové dá sminář. příhodě (dál Sdružní CMP), Sdružní CMP uspořádalo poktré j ndílnou částí Rady s- čátkm minulého měsíc v Snátu niorů ČR, vzniklo přd 15 lty ČR sminář o intraktivní a náa vyvíjí svoj aktivity na poli sldné péči, a to pod patronací násldné péč o spoluobčany přdsdy MUDr. Sobotky. Přítompostižné cévní mozkovou pří- ní posluchači zhodnotili úrovň téhodou (CMP). Nklad si za cíl to akc vlmi kladně. Byla na ní (ani nmůž) nahradit státní bohatá a plodná diskus. Žl, chyzdravotnické orgány a zařízní, běli ti, jjichž účast byla očkáváal patří k těm, kdo s starají na zástupci ministrstva zdravoto osoby po innictví a ministrfarktu v ponstva prác a socimocniční fázi. álních věcí. Pro Takto j zapojno do Národního ty, ktří nmohli přijt, s připracrbrovaskulárního programu, vuj sborník z sminář. garantovaného Čskou nuroloscmp vítá vznik novin Doba gickou spolčností Jana Evang- sniorů, stan s jjich pravidllisty Purkyně. ným přispěvatlm. Sdružní CMP má nyní kolm Budm rádi, když také vy, čt1200 člnů. V jho čl stojí vý- náři DS, budt vědět, ž tu jsm konný výbor a výkonná rada. a ž v případě zájmu či nouz nás Organizac nabízí svým čl- můžt kdykoli kontaktovat! nům a jjich doprovázjícím Wbové stránky: 14dnní rkondiční pobyty v jarním a časně podzimním tr- Tlfony: , mínu; v řadě měst naší rpubli , ky fungují kluby pacintů. Or- Adrsa: U Michlského lsa 366, ganizuj rozličnou poradnskou Praha 4. činnost zdravotní a sociálněprim. MUDr. Karl Vácha, -právní. Vydává zpravodaj přdsda SCMP v ČR Sdružní CMP rozumnou míru aby nobětovala vztahu s vnoučaty vlastní život. Řada žn si přitom myslí, ž sx j v tomto věku něco npřístojného. Pokud s k němu v ordinaci sxuologa přiznávají, pak jako k něčmu, co s jaksi musí tajit. A diví s, když jim lékař říká: To j výborné, pokračujt a užívjt si! I třba po osmdsátc, j to prospěšné pro vaš zdraví i dušvní pohodu. Existují falšné přdstavy a mýty týkající s sxuality v stáří, vysvětluj sxuolog MUDr. Radim Uzl, CSc. Na bsdách s pravidlně objvuj názor, ktrý kdosi trfně nazval,torií kýbl. Ž prý má každý člověk již do vínku naděln určitý příděl sxuálních styků. Pokud pak toto pnzum vyčrpá už v mládí, na stará kolna prý už nic nzbud. V skutčnosti j tomu právě naopak. Čím častější j frkvnc uspokojování pohlavního pudu v mladším věku, tím jsou vytvořny příznivější přdpoklady pro zachování sxuální aktivity až do pozdního stáří. K tomu j jště zapotřbí dodat, ž sxuální styky by nměly být dlouhodobě přrušny. Nznamná to samozřjmě bičovat s k nějakým hroickým výkonům, al stačí npatrná vytrvalost bz dlouhých přstávk. Njvětší výhodou sxuality třtího věku j vymizní nbzpčí nžádoucího otěhotnění. Bylo by opravdu škoda toho nvyužít. A pokud s objví nějaká porucha, mám dns k dispozici léky, ktré zlpší sxuální funkc njn v období třtího věku, al prakticky po clou dobu života. (d) Příští rok to bud 80 lt, co do našho města zavítal v črvnci 1926 przidnt Masaryk, napsal nám Josf Krám z Rychnova nad Kněžnou. Pamětní dska, ktrá to připomínala, měla své osudy. Njdřív byla umístěna na průčlí budovy bývalého obcního úřadu. Později v tomto domě byl al Prozradili svůj rcpt na š t astné manžlství Kamnnou svatbu oslavili v útrý 29. listopadu Františka (86) a Vladislav (89) Waloszkovi z Bohumína. Po 65 ltch spolčného života si opět řkli své ano v zdjší obřadní síni. Osudnou s pro jjich život stala koza, ktrou měla dostat paní Františka jako svatbní dar, pokud by s vdala za svého přdšlého nápadníka. Jnž ona musla od svého mládí pít tplé kozí mléko, ktré z srdc nnáviděla, a proto s s nápadníkm rozšla. Zandlouho pak v bohumínském chmickém závodě poznala svého muž Vladislava a hnd si padli do oka. Našl jsm si to njkrásnější a njšikovnější děvč z clé Vrbi- Zasmějt s s námi Vít, jak s léčí Angličan, Francouz a Čch? Když onmocní Angličan, koupí si láhv whisky, jd do svého klubu a užij si clý dn. Když onmocní Francouz, koupí láhv njlpšího vína, jd k své milnc a prožij s ní clý dn. Když onmocní Čch, vzm lahvičku moči, jd na střdisko a prosdí tam clý dn. Dům politické výchovy OV KSČ, a tak byla odstraněna (zůstala po ní jn světlá skvrna) a nyní j v něm spciální škola. Po roc 1989 byla dska umístěna na průčlí jdnoho domu na dolní straně Starého náměstí. Jak to tam tď vypadá, vidít na obrázku: vpravo dol j odpadkový koš, na sloupu vřjného osvětlní svítí ukazatl k WC a přímo na pamětní dsc j zavěšna nafukovací figurína Santa Claus. Nmám co dodat My také n, pan Krám. Snad jn to, ž tnto příspěvk zařazujm místo obvyklé rubriky Moj njmiljší fotka a ž do budoucna budm zvřjňovat i další podobné snímky našich čtnářů. Nadál ovšm čkám hlavně na fotky do původní rubriky, jjímž cílm j ukazovat krásné okamžiky z života čtnářů DS. lém chodníku sůl, a když s jí ztratí z dohldu, povzdchn si: To jsm to dopracovali, stát už nám musí sypat chodníky, abychom měli co jíst! Jaký j rozdíl mzi čským a amrickým důchodcm? Žádný, oba jzdí na dovolnou do Prahy. Stará paní zamyšlně pozoruj silničář, jak rozhazují po namrz- c, řkl Vladislav Waloszk a vyjádřil tím vš. A jaký j jjich rcpt na šťastné a spokojné manžlství? Porozumění, trpělivost, důvěra jdnoho k druhému a umění odpouštět chyby. Od začátku našho vztahu jsm si rozuměli a tak j tomu dodns. Nikdy jsm s spolu vážně npohádali. Žijm v rodině, kd s mám všichni rádi a navzájm si pomáhám, a to nám dává sílu do dalšího života. Njvětší radost tď mám z našich vnučk a pravnoučat ti nás dokáží povzbudit, dodala Františka Waloszková. Bohumínská matrikářka Marcla Lysá uvdla: Za svých osm lt na matric jsm s s kamnnou svatbou jště nstkala a ani mé službně starší kolgyně si na oslavu takového jubila nvzpomínají. Zlaté svatby jsou častější, za rok jich mám víc, diamantových už nní tolik, většinou j to jdna do roka. Dodatčně manžlům Waloszkovým přjm jště mnoho spolčných šťastných lt. (rd/luk) Co dns dělá hokjová lgnda Jiří Holčk Slavný fakír by rád chytal na zimní olympiádě v Turínu. Kvůli jho umění mu říkali Fakír. Jméno brankář Jiřího Holčka (nar ) nadšně skandovali fanoušci hokj na njvětších zimních stadionch a u tlvizorů jho kousky obdivovaly miliony diváků. Říkali mu také Mistr 2:0. To proto, ž každý soupř, ktrý nastoupil proti týmu s Holčkm v branc, jako by přdm o dva góly prohrával. Do národního týmu s dostal v roc 1966 a jn na první mistrovství světa do Lublaně. Skončil v roc 1978 na MS v Praz. Absolvoval dst světových šampionátů, dvakrát olympijské hry a jdn Kanadský pohár, kd jsm skončili druzí. Z MS má tři zlaté a pětkrát na něm byl vyhlášn njlpším gólmanm. To s nikomu jinému už npodařilo a zřjmě už ani nikdy npodaří. Do důchodu odšl v roc Al j to důchod jn podl věku a odsloužných lt. Odpověď na otázku, do dns dělá, totiž zní: Víc s věnuji hokji, hlavně mladým nadějným brankářům. Jzdím trénovat na Hvězdu Pra- c jsm nštřil. Musl dělat vš, ha. Zatím s tam několik kluků co bylo třba. To al už skončilo jví vlmi dobř. J tam dokonc a tď s starám hlavně o hokjojdn patnáctiltý kluk, ktrý vy- vou mládž, hlavně co s týká padá na to, ž Hvězda Praha by brankářů. Taky s zdalka nmusla být jho kostarám o chančná a ž by mohl do vyšší soulupu, o barák těž. Al i další kluci jsou tam a o psa. vlmi šikovní, hlavně ti mladší, Chodím na z takové čtvrté nbo páté třídy. spolčnkromě toho taky jzdím trénovat ské akc, naděj i do Mělníka. na ktré Mám tomu rozumět, ž důchod mně zvou. Jiřího Holčka j o hokji? A žiji J to zas hlavně o hokji. Já jsm po ukonční aktivní kariéry dlouho dělal v rklamě a měl jsm pět lt vlastní firmu. Firmu o jdnom zaměstnanci, ktrý byl zárovň šéf. To jsm byl já a svého Tak na co si připijm? zaměstnan- víc kulturou. S svou přítlkyní chodím do kina, do divadla a na výstavy. Už na to mám čas, ktrý dřív chyběl. Když jsm měl svoji agnturu, často jsm nvěděl, jak bud vypadat zítřk, protož jsm s musl podřizovat požadavkům klintů. Pořádal jsm spolčnské akc a sminář a u podobných věcí to jinak nšlo. Klint třba změnil trmín a bylo na mně, abych to stíhal. Tď al určitě budt stíhat i přnosy z nadcházjící olympiády v Turíně, hlavně z jjího hokjového turnaj. Jak ho vidít? Njradši bych tam jl chytat! Pokud jd o zdraví, to by mi to zatím dovolilo. Samozřjmě rychlost a obratnost už nní taková jako dřív, takž to brt v žrtu, al chuť bych na to určitě měl. Ltos mám opět vlmi dobré mužstvo a skvělé brankář, myslím si, ž bychom mohli hrát finál. To si přjm určitě všichni. Rok 2005 právě končí jaká jsou vaš přání do toho, ktrý právě přichází? BEZ ČEKÁRNY V zimě stojí mé auto v garáži a uvědomil jsm si, ž s ním vlastně půl roku nbudu jzdit. Když al njzdím, proč platím povinné ruční? Mohl bych na něm nějaké pníz uštřit a za jakých okolností? Karl Mádr, Most Ano, uštřit můžt. Stačí, když sjmt obě státní poznávací značky (SPZ) a s těmi s vydát na dopravní inspktorát v místě bydliště. Ty dns už jsou součástí krajských (okrsních) a městských úřadů, nikoliv (jako dřív) polici ČR. Tam vyhldjt okénko s nápism dpozitář. S sbou musít dál mít vlký i malý tchnický průkaz a občanský průkaz. Na místě najdt formulář Žádost o vyřazní vozidla z rgistru silničních vozidl. V něm zaškrtnět z dvou možností dočasné vyřazní. Vyplněný formulář s občanským průkazm, oběma tchnickými průkazy, státními poznávacími značkami a s částkou 100 Kč podát k vyřízní. Po vyřízní vaší žádosti dostant zpět vlký tchnický průkaz, kd v rubric úřdních záznamů najdt potvrzní, ž vaš SPZ byla dočasně uložna v dpozitáři. Dostant rovněž stokorunový kupon o zaplacní tohoto úkonu. V dpozitáři zůstanou SPZ a malý tchnický průkaz. S vlkým tchnickým průkazm navštívít příslušnou pojišťovnu s žádostí o zrušní pojistné smlouvy. Pokud mát zaplacné povinné na clý rok, pojišťovna s s vámi vyrovná tím, ž vám na vaš konto zašl částku odpovídající době vyřazní vozidla. V našm případě na jař, kdy budt opět chtít zprovoznit vozidlo, zvolít stjný postup. Na dopravním inspktorátu vyplnít tiskopis Žádost o zápis změn údajů v rgistru silničních vozidl a bud vám vydána SPZ a malý tchnický průkaz. A tady pozor! K žádosti musít přdložit novou pojistnou smlouvu. Vaš první kroky přd návštěvou dpozita dopravního inspktorátu tdy musí vést do pojišťovny, kd uzavřt smlouvu o povinném ruční. (mč) R A D Y LETEM Opsáno od našich babičk a dědčků Svíčky: hoří dél a pravidlněji, když j přd použitím dát na několik hodin do mrazáku. Z A U J A L O NÁS Mona Lisa odhalna? Vědci končně zvřjnili výsldk bádání, ktré trvalo skoro 500 lt. Záhada úsměvu Mony Lisy byla rozluštěna, a to do takových dtailů, ž by žasl zřjmě i sám jho autor Lonardo da Vinci. Podl badatlů z univrzity v Amstrodamu úsměv prozrazuj z 83 procnt štěstí, z dvíti procnt pohrdání, z šsti procnt strach a z dvou procnt hněv. Tyto hodnoty prý zjistil počítačový program, ktrý vědci vymyslli spolčně s svými kolgy z univrzity v Illinois a ktrý br v úvahu rysy obličj a srovnává j s šsti základními lidskými pocity. Jiří Holčk v dobách své njvětší hokjové slávy Sportovně j to jasné. Aby si náš hokj dál držl světovou třídu a kluci pokračovali v naší tradici. A osobně? Abych na tom byl zdravotně dál tak dobř, jak na tom jsm tď, i další roky. Hodně zdraví, štěstí a úspěchů al z srdc přji všm, kdo budou číst tyto řádky! (txt a foto: fav) Program, ktrý vědci použili k rozluštění záhady krásné Mony Lisy, by prý v budoucnu mohl sloužit k adaptaci počítačů podl nálad jjich uživatlů a také k sofistikovanému sldování osob.

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Črvn 2008 č. 11 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic dmonstrovala na průtahu Mnohalté čkání na obchvat Frýdku-Místku spolu s rozhodnutím soudu,

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 5 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Na radnici s diskutovalo o problému dětské kriminality Za účasti primátorky města Evy Richtrové, uvolněného radního

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011 Z á p i s z 7. zasdání Zastupitlstva Librckého kraj konaného dn 30. 08. 2011 Přítomno: Omluvni: Ověřovatlé zápisu: Zapisovatlka: 40 člnů zastupitlstva kraj (dl přiložné listiny) Mgr. Václav Horáčk, Ing.

Více

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks LET 11/12 26 16. 7. 158-0086/82, 158-0087/51 158-0086/10, 158-0087/06 rozkládací s úložným prostorm, š/v/h: 315 x 95 x 216 cm, plocha lůžka 118 x 260 cm, vlký výběr příplatkových potahů. Cna včtně podhlavníků.

Více

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova)

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 5. kapitola 1 5. kapitola: Vysokofrkvnční zsilovač (rozšířná osnova) Čas k studiu: 6 hodin íl: Po prostudování této kapitoly budt umět dfinovat pracovní bod BJT a FET určit funkci VF

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

L HOSPITALOVO PRAVIDLO

L HOSPITALOVO PRAVIDLO Difrnciální počt funkcí jdné rálné proměnné - 7 - L HOSPITALOVO PRAVIDLO LIMITY TYPU 0/0 PŘÍKLAD Pomocí L Hospitalova pravidla určt sin 0 Ověřní přdpokladů L Hospitalovy věty Přímočarým použitím věty o

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 15. 6. 2014... 1 Dn Pražské intrované dopravy v Štěchovicích... 1 Přdprázdninový a prázdninový provoz PID: spoj pojdou častěji

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013 Rvitalizované Smtanovy sady slavnostně otvřny Foto: Archiv MMPv Silvstrovský pobyt v Lázních Slatinic 3 dnní pobyt 30. 12. 2013-1. 1. 2014 v cně 3450 Kč / osoba

Více

SilentPET. interiors. interiors

SilentPET. interiors. interiors intriors intriors Naším cílm j být vždy na vrcholu, být jdničkou v svém oboru a nabízt svým zákazníkům ty njkvalitnější služby. Jsm přsvědčni, ž pomocí této stratgi a plněním těch njpřísnějších požadavků

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

Vážení představitelé a zástupci měst a obcí,

Vážení představitelé a zástupci měst a obcí, Vážní přdstavitlé a zástupci měst a obcí, dn 2. listopadu 2016 v 23:59 hod. končí výluka traťové kolj na trati č. 295 v úsku Lipová Lázně - Javorník v Slzsku, dn 7. listopadu 2016 v 23:59 hod. končí výluka

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Věk: Do 15 let 20 29 let 45-59 let 15 19 let 30-44 let 60 a více let Pohlaví: Muž Žena Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Základní škola SOU SŠ Vyšší odborná škola VŠ Socioekonomický status

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy Školní rok: 20. - 20. Ročník: ÚDAJE O ŽÁKOVI Příjmení:.. Jméno: Datum narození : VÝUKA JAZYKŮ Pozor, výběr se provádí od 2. ročníku (CE1) (2.,3., 4., 5. ročník =

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Pivovarnictví v Krkonoších

Pivovarnictví v Krkonoších Pivovarnictví v Krkonoších 14. 8. Pivovarnictví v Krkonoších Brwing Br in th Krkonos Brauriwsn im Risngbirg Browarnictwo w Karkonoszach 1. Rudík 2. Žacléř 3. Jilmnic 4. Hostinné 5. Horní Maršov 6. Libč

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 podl nařízní Evropského parlamntu a Rady (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízní Komis (EU) č. 453/00 4. srpna 05 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Idntifikac látky/směsi a spolčnosti/podniku.. Idntifikátor výrobku

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD 40 KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD POD TLAKEM míč, hmotnost, rovnováha, pumpička, tlak, idální plyn, pružná srážka, koficint rstituc

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA. slide 1

10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA. slide 1 10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA slid 1 Přdmětm přdnášky jsou tři modly agrgátní nabídky, v ktrých v krátkém období výstup pozitivně závisí na cnové hladině. Krátkodobý invrzní vztah mzi inflací

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Přijd k nám Alphavill, njprv al folklór Město Frýdk-Místk spolčně s Rgionm Bskydy a Bskydským informačním cntrm

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ 1 Základní ukazatele ČSSZ 2010 2011 2012 2013 2014 Počet obyvatel ČR 10 532 770 10 505 445 10

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Příjmení: Jméno, titul: ŽADATEL Rodné číslo: Rodné příjmení: Stav: Povolání (i dřívější): Adresa trvalého bydliště: PSČ: Adresa nynějšího pobytu:

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zákon. ze dne o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách

Zákon. ze dne o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách Zákon ze dne 2013 o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Účel zákona Účelem tohoto

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Myšlenkové mapy. pro děti. Efektivní učení. Tony Buzan. a Jo Godfrey Wood

Myšlenkové mapy. pro děti. Efektivní učení. Tony Buzan. a Jo Godfrey Wood Mšlnkové map pro děti Efktivní uční Ton Buzan a Jo Godfr Wood BizBooks Brno 2014 Mšlnkové map pro děti Efktivní uční Ton Buzan Přklad: Zdněk Mužík Odpovědná rdaktorka: Martina Skovajsová Tchnický rdaktor:

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovní koncntrac Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovt koncntraci iontů Ca 2+ v mg/l v vzorku a určt tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barvného přchodu stanovt bod kvivalnc (hodnota

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

PŘIJĎTE SI PRO PENÍZE!

PŘIJĎTE SI PRO PENÍZE! PŘIJĎTE SI PRO PENÍZE! J1438 modrní stylový Rozdám až 5 miliónů dnně. dostupný PLATNOST LETÁKU OD 17. 9. DO 30. 9. 2014 Za každých utracných 500 Kč získáš 500 Kč na další nákup. nbo do vyprodání zásob

Více

Drozdovický rybník revitalizován

Drozdovický rybník revitalizován Ročník 14 Číslo 7 ZDARMA 31. črvnc 2013 Drozdovický rybník rvitalizován Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Ing. Jana Jančková

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Přřeejjíí Vám vššeem za DC ADRA JJiittka Chánoová,, Elleena Charrypa arroová,, Zdeena Chmeelloová,, Hana Havlloová,, Paveell Klloouda a Leenka SSmiillkoová..

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. črvna 2013 V botanické zahradě j v tplých dnch rušno Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Vám sděluj, ž zlatnictví Kalábová + K v Prostějově nní naší pobočkou ani obchodním

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Smluvní strany Vy jako uživatel služby Pan/Paní nar.., trvalé bydliště.. a My jako poskytovatel služby Domov důchodců Sloup

Více