Znalecký posudek č /12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 4577-40/12"

Transkript

1 Znalecký posudek č /12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Jan Vedral-soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 3 Senovážné nám. 977/ Praha 1 ocenění hodnoty majetku za účelem exekuce a následné dražby spisová značka: 140 Ex 00261/ Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Pavel Schaller U Lesa Říčany - Pacov Posudek obsahuje 16 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Říčanech,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat cenu obvyklou (tržní,obchodovatelnou,obecnou) tzn.cenu,kterou by bylo možno v daném čase dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: řadový domek Odlehlá Kamenice Region: Středočeský Okres: Praha-východ Katastrální území: Ládví 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti znalce. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z katastru nemovitostí - snímek pozemkové mapy - informace na OÚ Kamenice - venkovní prohlídka na místě 5. Použitá literatura: - Cenové ukazatele obdobných typů staveb, získané od dodavatelů staveb. - Publikace autorů Ross-Brachman-Holzner Zajišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí,vydaná nakladatelstvím CONSULT Invest. - Rozpočtové ukazatele stavebních objektů ÚRS Praha. - Studijní materiály vydávané společností CEDUK, případně pak Českou komorou odhadců majetku. - Stuart M.Langer, CFA, ASA: Tržní ocenění a investice-příloha týdeníku EKONOM - Doc.Ing.Albert Bradáč DrSc: K problematice znaleckého stanovení obecné ceny nemovitosti časopis Soudního inženýrství. - Metodika tržních ocenění ALL IN a.s.,praha Oceňování nemovitostí na tržních principech-autor Zbyněk Zazvonil, vydal CEDUK spol. s r.o. - Informační systém pro expertní analýzu trhu s nemovitostmi MOISES-firma REAiA Kroměříž.

3 6. Vyjádření realitních kanceláří: - Informace realitních kanceláří v dané oblasti, převzaté ze serveru Reality.cz. 7. Vlastnické a evidenční údaje: Parcelní číslo: st. 683 Výměra [m2]: 166 Katastrální území: Ládví Číslo LV: 2479 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: BENESOV,3-2/1 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Stavba na parcele: č.p. 461 Vlastnické právo Jméno/název Adresa Podíl SJM Smola Jiří a Smolová Eva MUDr. Smola Jiří Odlehlá 461, Kamenice, Olešovice, Smolová Eva MUDr. Odlehlá 461, Kamenice, Olešovice, Parcelní číslo: 615/12 Výměra [m2]: 208 Katastrální území: Ládví Číslo LV: 2479 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: BENESOV,3-2/1 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Druh pozemku: zahrada Vlastnické právo Jméno/název Adresa Podíl SJM Smola Jiří a Smolová Eva MUDr. Smola Jiří Odlehlá 461, Kamenice, Olešovice, Smolová Eva MUDr. Odlehlá 461, Kamenice, Olešovice, Celkový popis nemovitosti: Jedná se o dvoupodlažní řadový domek. Půdorysná dispozice: 1.NP- garáž, předsíň, kuchyň, pokoj, hala, soc.zařízení a schodiště 2.NP- čtyři pokoje a koupelna

4

5

6 9. Obsah posudku: a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Rodinný domek b) Pozemky b 1 ) Pozemky B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný domek - 26a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Poloha objektu: Stáří stavby: Rodinný dům Praha - východ 20 roků

7 Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 6 888,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 8,43*10,42 = 87,84 m 2 2.NP: = 87,84 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 87,84 m 2 2,60 m 2.NP: 87,84 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: 1.NP: (8,43*10,42)*(2,80) = 245,95 m 3 2.NP: (87,84)*(2,90) = 254,74 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 500,69 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 87,84 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 175,68 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 2,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné II typ B plochy 1.NP - s plochou střechou 1. Druh stavby - Dvojdomek, dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn V 0,08 nebo propan butan 6. Způsob vytápění stavby - Ústřední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad III 0,85 provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 20 let: 1,00 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 1,00 = 0,918 i = 1 Index polohy:

8 Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavěné území obce III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení II 0,00 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,000 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá III 0,00 poptávce 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 1,000 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,918 * 1,000 * 1,000 = 0,918 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 6 888,- Kč/m 3 * 0,918 = 6 323,18 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 6 323,18 Kč/m 3 * 500,69 m 3 = ,99 Kč Rodinný domek - zjištěná cena = ,99 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný domek = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra Jedn. cena Cena [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] zastavěná plocha ,00 57, ,86

9 Součet 9 496,86 Úprava ceny příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % + 949,69 Mezisoučet ,55 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3920 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,46 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 57,21 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zahrada 615/12 208,00 57, ,68 Součet ,68 Úprava ceny - příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,97 Mezisoučet ,65 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 2,3920 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,60 Pozemky - zjištěná cena = ,06 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda Popis oceňované stavby Název : rodinný domek Druh nemovitosti: Rodinné domy Konstrukce: zděné Počet nadzemních podlaží: 2 Poloha: řadový vnitřní Podkroví: ne Pozemky celkem: 374 m 2 Zastavěná plocha hlavního objektu: 88 m 2 Poměr pozemků celkem k zastavěné ploše: 4,25 Výtah: ne Přípojky: ano Technický stav objektu: dobrý

10 Příslušenství nemovitosti: ano Garáž: v objektu Stáří objektu: 20 roků Jednotkové množství oceňované nemovitosti Jednotka Zkratka Výměra Obestavěný prostor OP m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem ZP m 2 Podlahová plocha podlaží celkem PP m 2 Hrubá užitná plocha PUH 160,00 m 2 Čistá užitná plocha PUČ m 2 Hodnocení objektu dle kritérii Kritérium Rozmezí koeficientu Hodnota Min Max koeficientu 1. Velikost obce 0,85 1,25 1, Správní funkce 0,97 1,03 1, Poptávka po koupi nemovitostí 0,90 1,10 1, Přírodní okolí 0,94 1,06 1, Obchod a služby 0,94 1,06 1, Školství 0,94 1,06 1, Zdravotnictví 0,94 1,06 1, Kultura, sport 0,94 1,06 1, Hotely ap. 0,98 1,02 1, Struktura zaměstnanosti 0,94 1,06 1, Životní prostředí 0,94 1,06 1, Poloha vzhledem k centru obce 0,94 1,06 1, Dopravní podmínky 0,94 1,06 1, Orientace ke světovým stranám 0,94 1,06 1, Konfigurace terénu 0,92 1,05 1, Převládající zástavba 0,94 1,06 1, Parkovací možnosti v okolí 0,94 1,06 1, Obyvatelstvo v sousedství 0,94 1,06 1, Územní plán 0,94 1,06 1, Inženýrské sítě 0,60 1,05 1, Typ stavby 0,94 1,06 1, Dostupnost jednotlivých podlaží 0,90 1,05 1, Regulace nájemného 0,90 1,10 1, Výskyt radonu 0,93 1,05 1, Další možnosti ohrožení 0,60 1,00 1, Příslušenství nemovitosti 0,90 1,10 1, Možnost dalšího rozšíření 0,98 1,02 1, Technická hodnota stavby 0,20 1,00 1, Údržba stavby 0,85 1,10 1, Pozemky k objektu celkem 0,85 1,15 1, Názor odhadce 0,90 1,10 1,070 Výsledný koeficient: 1,070

11 Přehled porovnatelných nemovitostí Objekt č.: 1 Název: rodinný domek Adresa: Těptíbn Popis: Prodej, dům rodinný, 102 m2 Cena: ,- Kč včetně provize, včetně právního servisu Poznámka k ceně:ceny domů od Adresa:Těsná, Těptín Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky:dmpd8x11: Budova:Dřevěná Stav objektu:novostavba Poloha domu:samostatný Typ domu:patrový Podlaží počet:2 Plocha zastavěná:102 m2 Plocha užitná:102 m2 Plocha podlahová:102 m2 Plocha pozemku:1 035 m2 Voda:Místní zdroj Odpad:Veřejná kanalizace Telekomunikace:Kabelové rozvody Elektřina:230V Popis: Přízemní bungalowy na přání - na snímku dřevostavba se sedlovou střechou. Typově 3+kk. V této dispozici se nachází: 2x pokoj, obytný prostor + kuchyň, hala, zimní zahrada, koupelna, WC, spíž a technická místnost. V ceně stavby je jíž zahrnuté vytápění ve formě tepelného čerpadla, zabezpečovací systém Oasis s připojením na bezpečnostní službu, atd. Po odsouhlašení projektu vám bude dům předán do 90ti dní. Citlivé úpravy ve spolupráci s architekty firmy Monivet dokáží dům uzpůsobit vašim konkrétním představám. Cena pozemku 1.999,-Kč/m2 /lze koupit i samostatně-stavba domu z nabídky fi. Monivet není podmínkou/, dům na přání od 1,5 mil. Kč - dle požadavků kupce..! Druh nemovitosti: Rodinné domy Poloha: samostatně stojící Stáří objektu: 1 rok Stav objektu: výborný Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží: 0 Výměra pozemku: 1035 m 2 Zastavěná plocha: 102 m 2 Garáž: mimo objekt Výtah: ne Podkroví: ano Svislé konstrukce: dřevěné na bázi dřevní hmoty Přípojky: ano Příslušenství: ano Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: realitní inzerce Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,85 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Obestavěný prostor: m 3 Kč/m 3 Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 102,00 m ,33 Kč/m ,33 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2

12 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí 1. Velikost obce - obyvatel 1,00 2. Správní funkce 1,00 3. Poptávka nemovitostí 1,00 4. Přírodní okolí 1,00 5. Obchod a služby 1,00 6. Školství 1,00 7. Zdravotnictví 1,00 8. Kultura a sport 1,00 9. Hotely apod. 1, Struktura zaměstnanosti 1, Životní prostředí 1, Poloha k centru 1, Dopravní podmínky 1, Orientace ke světovým stranám 1, Konfigurace terénu 1, Převládající zástavba 1, Parkovací možnosti 1, Obyvatelstvo v okolí 1, Územní plán 1, Inženýrské sítě 1, Typ stavby 1, Dostupnost podlaží 1, Regulace nájemného 1, Výskyt radonu 1, Další možnosti ohrožení 1, Příslušenství nemovitosti 1, Možnost dalšího rozšíření 1, Technická hodnota 1, Údržba stavby 1, Pozemky k objektu celkem 1, Názor odhadce 1,00 Součin dílčích koeficientů - Is 1,000 Objekt č.: 2 Název: rodinný domek Adresa: Kamenice Popis: Prodej, dům rodinný, 145 m2 Cena: ,- Kč včetně provize Poznámka k ceně:cena k jednání Adresa: Kamenice Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky:27450 Budova:Smíšená Stav objektu:dobrý Poloha domu:samostatný Umístění objektu:klidná část obce Typ domu:patrový Podlaží počet:2 Plocha zastavěná:145 m2 Plocha užitná:145 m2 Plocha podlahová:145 m2 Plocha pozemku:627 m2 Terasa:Ano Sklep:Ano Parkovací stání:ano Voda:Místní zdroj, Dálkový vodovod Odpad:Septik Telekomunikace:Kabelová televize Elektřina:230V, 400V Doprava:MHD, Autobus Popis: Exkluzivně nabízíme RD 5+1 s terasou k trvalému bydlení nebo k rekreaci, užitná plocha 145m2 v obci Kamenice - Ládví, okr Praha - východ. Tento rodinný dům prošel v roce 2004 rekonstrukcí. Dům je dřevostavba s fasádou. Jde o dvoupodlažní, původní rekreační chatu, která byla zrekonstruována a přestavěna na dům. V 1.NP je předsíň, koupelna, pokoj, ložnice a prostorný obývací pokoj s krbovými kamny a kuchyní, ze kterého je možno vyjít na zastřešenou terasu s výhledem na udržovanou zahradu na které se nachází okrasné stromy, udírna a kolna. V 2.NP jsou tři podkrovní ložnice, šatna a půda. V domě jsou plastová okna. Na podlahách keramická dlažba v kombinaci s PVC a koberci. Součástí domu je vrtaná studna, kopaná studna, možnost připojení na místní vodovod. Krásné klidné prostředí plné zeleně. Osobní vlastnictví umožňuje financování hypotékou, kterou Vám rádi zdarma zprostředkujeme. Doporučuji. Pro

13 více informací volejte makléře. Číslo nabídky je Druh nemovitosti: Rodinné domy Poloha: samostatně stojící Stáří objektu: 8 roků Stav objektu: dobrý Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží: 0 Výměra pozemku: 627 m 2 Zastavěná plocha: 145 m 2 Garáž: v objektu Výtah: ne Podkroví: ano Svislé konstrukce: zděné Přípojky: ano Příslušenství: ano Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: realitní inzerce Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,85 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Obestavěný prostor: m 3 Kč/m 3 Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 145,00 m ,62 Kč/m ,62 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí 1. Velikost obce - obyvatel 1,00 2. Správní funkce 1,00 3. Poptávka nemovitostí 1,00 4. Přírodní okolí 1,00 5. Obchod a služby 1,00 6. Školství 1,00 7. Zdravotnictví 1,00 8. Kultura a sport 1,00 9. Hotely apod. 1, Struktura zaměstnanosti 1, Životní prostředí 1, Poloha k centru 1, Dopravní podmínky 1, Orientace ke světovým stranám 1, Konfigurace terénu 1, Převládající zástavba 1, Parkovací možnosti 1, Obyvatelstvo v okolí 1, Územní plán 1, Inženýrské sítě 1, Typ stavby 1, Dostupnost podlaží 1, Regulace nájemného 1, Výskyt radonu 1, Další možnosti ohrožení 1, Příslušenství nemovitosti 1, Možnost dalšího rozšíření 1, Technická hodnota 1, Údržba stavby 1, Pozemky k objektu celkem 1, Názor odhadce 1,00 Součin dílčích koeficientů - Is 1,000 Objekt č.: 3 Název: rodinný domek Adresa: Kamenice Popis: Prodej, dům rodinný, 123 m2 Cena: ,- Kč včetně provize, včetně poplatků, včetně DPH, včetně právního servisu Adresa: Ládví Datum vložení: Datum aktualizace:včera ID zakázky:pp450 Stav:Rezervováno Budova:Smíšená Stav objektu:velmi dobrý Poloha domu:samostatný Typ domu:patrový Podlaží počet:2 Plocha zastavěná:95 m2 Plocha užitná:123 m2 Plocha podlahová:123 m2 Plocha pozemku:371 m2 Plocha zahrady:371 m2 Sklep:Ano

14 Parkovací stání:ano Popis: Prodej RD 3+kk, obytná plocha 123 m2, plocha pozemku 371 m2. Možnost rozšíření obytné plochy rekonstrukcí půdních prostor. Dům prošel rekonstrukcí - nová střecha, okna, izolace, rozvody vody a elektřiny. Vytápění krbovými kamny, ohřev vody boiler. Inženýrské sítě elektřina 220V a 380V, obecní kanalizace, studna. Velmi dobrá občanská vybavenost a dopravní dostupniost. Financování hypotečním úvěrem možné. Druh nemovitosti: Rodinné domy Poloha: samostatně stojící Stáří objektu: 65 roků Stav objektu: dobrý Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží: 0 Výměra pozemku: 371 m 2 Zastavěná plocha: 95 m 2 Garáž: v objektu Výtah: ne Podkroví: ano Svislé konstrukce: zděné Přípojky: ano Příslušenství: ano Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: realitní inzerce Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,90 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Obestavěný prostor: m 3 Kč/m 3 Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 123,00 m ,- Kč/m ,- Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí 1. Velikost obce - obyvatel 1,00 2. Správní funkce 1,00 3. Poptávka nemovitostí 1,00 4. Přírodní okolí 1,00 5. Obchod a služby 1,00 6. Školství 1,00 7. Zdravotnictví 1,00 8. Kultura a sport 1,00 9. Hotely apod. 1, Struktura zaměstnanosti 1, Životní prostředí 1, Poloha k centru 1, Dopravní podmínky 1, Orientace ke světovým stranám 1, Konfigurace terénu 1, Převládající zástavba 1, Parkovací možnosti 1, Obyvatelstvo v okolí 1, Územní plán 1, Inženýrské sítě 1, Typ stavby 1, Dostupnost podlaží 1, Regulace nájemného 1, Výskyt radonu 1, Další možnosti ohrožení 1, Příslušenství nemovitosti 1, Možnost dalšího rozšíření 1, Technická hodnota 1, Údržba stavby 1, Pozemky k objektu celkem 1, Názor odhadce 1,00 Součin dílčích koeficientů - Is 1,000 Zjištění jednotkových cen porovnatelných objektů Objekt číslo Přepočtené jednotkové ceny SJP porovnatelných objektů OP ZP PP PUH PUČ 1. rodinný domek ,33 2. rodinný domek ,62 3. rodinný domek ,00 SJC minimum ,00 SJC průměr ,00 SJC maximum ,33 Index oceňovaného objektu 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 JCO minimum ,00 JCO průměr ,00 JCO maximum ,00 Výměry oceňované stavby 160,00

15 CO minimum CO průměr CO maximum Cena objektu zjištěná porovnávací metodou: Minimální: Průměrná: Maximální: ,- Kč ,- Kč ,- Kč C p = CO průměrná - [0,15 * (CO maximální - CO minimální )] = = [0,15 * ( )] = ,- Kč Rodinný domek - výsledná cena = ,- Kč

16 C. Rekapitulace 1. cena zjištěná podle platného znaleckého předpisu ,- Kč 2. Po zvážení všech faktorů ovlivňujících cenu obvyklou, s přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem, po jejich vyhodnocení za současného trhu s nemovitostmi, podle stavu ke dni stanovuji tuto cenu, za níž je nemovitost v dražbě prodejná: Obvyklá cena: ,- Kč slovy: třimilionytřistadvacetčtyřitisíc Kč 3. cena práv a závad a nájemních práv: Nejsou mi známa žádná nájemní práva k této nemovitosti V Říčanech, Pavel Schaller U Lesa Říčany - Pacov D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze dne číslo jednací Spr 579/78 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /12 znaleckého deníku.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 24-578/2013 o obvyklé (tržní) ceně nebytové jednotky číslo 1444/4 v bytovém domě číslo popisné 1444 v ulici Lípová, včetně ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 483/18323

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b)

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru č. 341/37, c) spoluvlastnického

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3390/10/2015 o obvyklé ceně bytu č. 2274/8 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 3737, 3924/4 a 3933 v katastrálním území Strašnice, městská část Praha 10, hlavní

Více