Technické prostředky číslicového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické prostředky číslicového řízení"

Transkript

1 Technické prstředky číslicvéh řízení VOŠ a SPŠ Kutná Hra 1 Rzdělení prstředků číslicvéh řízení řídicí pčítače IPC průmyslvé pčítače IBM kmpatibilní se stabilním OS reálnéh času prgramvatelné autmaty PLC nejrzšířenější (zatím) řídicí systémy persnální pčítače PC se zásuvnými kartami ZMD měřicí a řídící karty (např. Advantech) připjení na sběrnici ISA, PCI pčítače nižší splehlivst, lepší kmfrt prgramvání, SCADA SW kmpaktní číslicvé regulátry systém s algritmem PID regulátru autadaptivita inteligentní mduly distribuvanéh řízení mduly kmunikující p průmyslvé sběrnici (např. ADAM) 2 1

2 Řídicí pčítače -vlastnsti Charakteristika řídicíh pčítače pčítač kmpatibilní s IBM PC nasazení v btížných pdmínkách dplněný V/V jedntkami rzhraní pr sérivu kmunikaci (nejčastěji RS-485) stabilní OS!!! dpvídající prgramvé vybavení Pžadvané vlastnsti řídicíh pčítače dbrá splehlivst (MTBF -Mean Time Between Failuers) práce v reálném čase širký srtiment jedntek styku s prstředím ( V/V karty, mduly ) kmunikační kanály a kmunikační služby (začlenění d distribuvanéh ŘS) multiprcesrvýsystém priritní přerušvací systém -usnadňuje bsluhu periferních zařízení, šetří čas µp elektrmagnetická kmpatibilita (EMC) dlnst vůči ztíženým prvzním pdmínkám 3 Struktura řídicíh pčítače Operační paměť Uživatelská paměť Mnitr (LCD) HD FD Přídavná paměť CPU RAM RAM (EEPROM) Grafická karta Řadič HD, FD RAM-disk EEPROM-disk Kmunikační rzhraní Síťvé karty LAN Vstupy Výstupy Čítače Rzhraní sekundární sběrnice sérivá, paralelní kmunikace Mechanické prvedení IPC kmpaktní mdulvé jedndeskvé pčítače ( bisquit) ppis Další periferní zařízení 4 2

3 Prvedení IPC Pdrbnsti 5 Jedntky IPC řídicí pčítač je vestavěn d vany s napájecím zdrjem a příslušnými sběrnicemi sestavu vytváří uživatel z funkčních mdulů nabízených výrbcem IC základem je CPU vhdnéh výknu prvádějící aritmetické a lgické perace perační paměť služí k ulžení vstupních dat a výsledků výpčtů v uživatelské paměti je bvykle ulžen kód instrukcí prgramu diskvé paměti jsu nejméně dlné vůči zhršeným prvzním pdmínkám F čast náhrada elektrnickými RAM neb EEPROM disky (karta) zásadní dlišnst mezi PC a IC je však ve I/O jedntkách pr připjení technlgie F Výrbci nabízejí širku škálu I/O jedntek pracujících s binárními, či analgvými signály velmi důležitu částí dnešních IC jsu kmunikační bvdy F přens dat mezi řídicími systémy ve vertikální i v hrizntální linii F kmunikace prstřednictvím sérivých průmyslvých sběrnic multiprcesrvé systémy sazené něklika prcesrvými jedntkami F např. CNC systémy mají samstatnými CPU řízeny interplátry phybu nástrje, regulátry phnů, vyhdncvací bvdy snímačů plhy atd. 6 schéma 3

4 Základní deska IPC v prvedení bisquit 7 Ppis jedndeskvých pčítačů (SBC) Kmpletní PC na jedné desce plšnéh spje Rzměry 5,5 (146 x 203mm); 3,5 (102 x 145); 2,5 (68 x 100) Obsahuje: F prcesrvu skupinu F paměťvý slt DRAM F řadiče disků F sérivá rzhraní RS-232C, RS-422 / RS-485 F rzhraní PS/2 pr klávesnici a myš F výstup pr mnitr neb LCD displej F rzhraní pr Ethernet, USB (Universal SerialBus) F řadič pr multimediální periferie F pr rzšíření jsu vyvedeny sběrnice PCI a PC/104 (varianta ISA pr SBC) Pužití F náhrada zákaznických systémů na bázi jednčipvých pčítačů (menší série) F úspry při vývji HW (plšný spj) a především SW Sučasná cena (středa, 24. května 2006) je Kč Infrmace na stránkách FCC Průmyslvé systémy FUTURE Engeneering 8 4

5 Prgramvé vybavení průmyslvých pčítačů sučasný trend F splehlivější a výknnější pčítače F přesuvání autmatizačních prstředků d blasti sftware prgramvé vybavení je tvřen F peračním systémem u základní prgramvé vybavení u řídí všechny akce pčítače u pužívané systémy - Windws NT, Windws CE, Linux (Unix) F prgramy pr vývj aplikací u vývjvá prstředí, která umžňují vytvářet aplikační prgramy u aplikace se čast tvří bjektvým prgramváním F Kmunikační a linkvací prgramy u kmunikace a prpjení mezi členy distribuvanéh řídicíh systému F Dispečerské a mnitrvací prgramy SCADA/HMI u tvrba perátrských rzhraní smžnstí mnitrvání, kntrly chdu a řízení F Servisní a diagnstické prgramy F Standardní uživatelské prgramy 9 Operační systémy průmyslvých pčítačů Systémy reálnéh času (real-time systems) Definice RT systémů systémy reagující na pdněty z vnějšíh prstředí pdle předem daných časvých pravidel výsledky výpčtů musí být nejen správné (hdnty), ale ddané včas splňují pžadavky na rychlu reakci systému na pdnět prvádění akcí v přesně určených kamžicích -dknalá časvá synchrnizace Rzdělení RT systémů Pdle přísnsti pžadavku na ddání výsledku v určené lhůtě (deadline) systémy s měkku lhůtu (sft real-time) systémy s tvrdu lhůtu (hard real-time) Systémy sft real-time prmeškání kamžiku ddání výsledku není kritické vede ke zhršení kvality výsledku nevhdné pr řízení prcesů!! Systémy hard real-time prmeškání není přípustné vede k selhání systému (výsledek má nulvu váhu) např.při řízení prcesů je nutné ddržet stabilní vzrk. frekvenci váha výsledku 1 0,5 hard sft čas 10 5

6 Vlastnsti RT peračních systémů Většina RT systémů jsu mdifikacemi jader OS umžňujících sdílení času Hlavní vlastnsti systémů sdílení času Multitasking F pdpra suběžnéh prgramvání F některé funkce multitaskingu umžňují nemezené dklady úlh!! Plánvání úlh zalžené na priritách Schpnst rychlé reakce na externí přerušení F přerušení má vyšší priritu než další prcesy F vznik předpkladu pr nemezené dkládání prcesů Mechanismy pr synchrnizaci prcesů F zajistí prvádění akcí v přesně definvaných kamžicích F synchrnizační nástrje typu Mutex, Semafr, Událst, Časvač Malé jádr F zkracuje průměrnu dbu dezvy systému F mezení funkčních schpnstí (vliv na předvídatelnst chvání systému) Stabilita při špičkvém přetížení Odlnst vůči pruchám tech. a prgramvých prstředků Udržvatelnst F mdulární architektura RT systému -mdifikace 11 Operační systémy Micrsft pr RT Windws 95 a 98 HW platfrma -pčítače PC s prcesry Intel F Jediný HW časvač f = 1,1925 MHz -některé kmitčty nelze dělením získat Půvdní určení Windws 95, 98 F něklikaúlhvé rzšíření 16 bit systému MS-DOS F každá aplikace má virtuálně všechny systémvé prstředky pr sebe F mdel virtuálních strjů a virtuálních zařízení F primární plánvač (scheduler) přiděluje prcesr virtuálním strjům F vladače virt. zařízení (VxD) emulují fci skutečných zařízení (klávesnice,..) pr virtuální strj, který je právě aktivní F systémvý virtuální strj -běh aplikací systému Windws Aplikační rzhraní Win32 F univerzální aplikační rzhraní s mnžstvím aplikací a vývjvých nástrjů F pdpruje práci v reálném čase F priritní systém časvéh sdílení u prcesy třídy real-time vyšší pririta (26-31) u prcesy třídy nnreal-time nižší pririta u priritu prcesů lze dynamicky měnit - pr RT není výhdné!! 12 6

7 Operační systémy Micrsft pr RT II F rzhraní Win32 s určitým mezením vyhvuje pžadavkům na RT systém F infrmace z HW časvače se musí dstat d prstředí Win32 c nejrychleji Implementace Win32 d Windws 95, 98 F rzhraní Win32 byl ddán d systému až ddatečně F prcesy systému Win32 ptřebují vlastní plánvač, který je pdřízen primárnímu plánvači Windws F cesta d HW časvače d subsystému Win32 je příliš dluhá Windws 95, 98 s Win32 je pr RT aplikace zcela nevhdný pužití subsytémů RT -zachycení přerušení d času dříve než plánvače F Real-Time Tlbx fr Matlab F Real-TimeWindws Target Windws NT 4.0 navržen s rzhraním Win32 základem systému je mikrjádr, které přiděluje prcesr prcesům Win32 další časvé služby pskytuje mdul HAL (hardware abstractin layer) přerušení d dalších HW zdrjů F mžnst dkladu bsluhy přerušení (DPC) F frnta pžadavků na přerušení FIFO (není pririta) 13 Operační systémy Micrsft pr RT III F není mžné dlžit vyknání časvě nekritických prcesů DPC F mezení pužití Windws NT jak systém RT Implementace subsystémů RT d jádra Windws NT F Real-Time Tlbx fr Matlab F Real-TimeWindws Target F HyperKernel4.3, InTime 1.20, RTX4.1,.. Windws CE (Cnsumer Elektrnic) perační systém reálnéh času F určen pr malé pčítače F pčítačem řízená elektrnická zařízení F textvé displeje F perátrské panely,... mdulární architektura tevřená platfrma 14 7

8 Operační systém Linux perační systém na bázi Unix (vznik 70. léta -pr hru s virtuální ksmicku ldí) autr Linux(u) -student Linus Trvalds 0. verze -rk 1991 dnes plnhdntný OS mdulvá struktura -pdle ptřeb uživatele dynamický systém -neustále se vyvíjí F verze ficiální (stabilní) F verze vývjářská (nestabilní) pužití především jak internetvé servery (např. připjení LAN na internet) F chranné bariéry, pšta (spam),. F virvá dlnst Pužití Linuxu pr RT F čistý Linux je příliš mhutný systém F pr aplikace RT byla vyvinuta verze RTLinux F pdrbnější infrmace na stránce 15 Spjení IPC s řízeným prcesem Spjení je realizván pmcí vstupních / výstupních bvdů a sérivých, příp. paralelních kmunikačních rzhraní. Vstupní bvdy Úkly vstupních bvdů F dběr signálů ze snímačů F načtení stavvých prměnných řízenéh prcesu F infrmace stavu technickéh zařízení F multiplexvánívstupů Technická realizace vstupních bvdů F uživatelsky vlitelné vstupně/výstupní jedntky u mdulvých IPC F integrvaná sučást vnitřní struktury kmpaktních IPC Druhy vstupních signálů F analgvý signál F dvuhdntvý signál F frekvenčně mdulvaný impulzvý signál F číslicvý signál 16 8

9 Vstupní signály číslicvých systémů Spjitý vstupní signál nasnímání fyzikální veličiny spjitými snímači převd na elektrický signál multiplexvání, zesílení, vzrkvání, filtrvání a digitalizace ve vstupní jedntce e(t) e(k) t T 2T 3T 4T 5T nt t n k Dvuhdntvý (binární) signál Nese infrmaci v šířce jednh bitu nespjitéh snímače (plhy, hladiny, bimetalvé snímače teplty atd) převd napěťvé úrvně galvanické ddělení filtrvání rušivých vlivů sdružení signálů d slv (bvykle 16 bitů) a přenesení d CPU 17 Vstupní signály číslicvých systémů Frekvenčně mdulvaný impulsvý signál infrmaci snímané fyzikální veličině nese frekvence impulsů zdrje signálu turbínkvý průtkměr impulsní elektrměr inkrementální ftelektrický snímač plhy (IRC) atd. sučástí vstupních vyhdncvacích bvdů je čítač, pčítající vstupní pulsy stav čítače je diskrétně přenášen d CPU Číslicvý signál zdrjem číslicvéh signálu jsu inteligentní snímače snímače sazené A/D převdníkem pskytují infrmaci přím v číslicvé frmě (nejčastěji binární kód) snímače většinu předávají data psérivé kmunikační lince jak vstupní bvdy pak služí jedntka pr sérivu kmunikaci 18 9

10 Analgvé vstupní jedntky Režimy analgvých vstupních jedntek Prgramvý režim CPU vyšle inicializační bit a TA signálu MPX se přepne na pžadvanu adresu signál je zesílen a převeden a data ulžena d VP jedntka vyšle bit F Pdrbnsti MPX Z A/Č GTA DTA SJ KČ DR TA C SC F D analgvý multiplexer zesilvač analgvě - číslicvý převdník generátr technl. adres dekdér technl. adres inicializační bvdy jedntka hlásí knec převdu jedntka rzhraní technlgická adresa spuštění jedntky spuštění cyklu uknčení činnsti (přerušení) data Cyklický režim GTA generuje technlgické adresy v uzavřeném cyklu data z A/Č převdníku jsu přenášena přím d OP (DMA) Cyklický režim s přerušením CPU vyšle žádst data (bit SC) GTA zajistí přečtení všech signálů data jsu ulžena d VP, vyslání žádsti přens d OP 19 Přerušvací systém průběh uživatelskéh prgramu žádst připjení t 2 t 3 t 0 t 1 -t 2 t 2 t 2 -t 3 žádst připjení jedntky data d VP (prgram běží) žádst přerušení data z VP d OP t 0 přens dat d VP periferie t 1 t 2 přens dat d OP Priritní přerušvací systém přerušení může žádat více zařízení žádsti přerušení se řadí d řetězce priritní řetězec je pstupně bsluhván sučást peračníh systému t 2 t 3 žádst přerušení 20 10

11 Výstupní signály číslicvých systémů Spjitý výstupní signál CPU vypčítá pslupnst čísel Cu(k) D/A převd úprava tvarvačem na signál zpracvatelný akčními členy Stupňvitý signál čísla Cu(k) jsu převedena na napětí -D/A hdnta u(t) je p celu peridu T knstantní napájení phnů akčních členů vhdná vlba T pdle typu akčních členů Šířkvě mdulvaný impulsní signál čísla Cu(k) jsu převedena na impulsy amplituda impulsů je knstantní šířka impulsů je úměrná Cu(k) napájení phnů akčních členů 21 Výstupní signály číslicvých systémů Impulsvý frekvenčně mdulvaný signál čísla Cu(k) jsu převedena impulsy frekvence impulsů je úměrná Cu(k) napájení phnů s krkvými mtry Dvuhdntvý (binární) signál CPU generuje lgický signál výstupní bvdy -spínací členy vládání zařízení lgickéh typu signalizace, dvuplhvá regulace 22 11

12 Analgvé výstupní jedntky MPX P DTA SJ KČ DR TA C F D analgvý multiplexer D/A převdník s tvarvačem dekdér technl. adres inicializační bvdy jedntka hlásí knec převdu jedntka rzhraní technlgická adresa spuštění jedntky uknčení činnsti (přerušení) data Jedntka pracuje v prgramvém (adresvacím režimu) 23 Zásuvné měřicí desky d PC výstavba řídicíh pčítače z PC menší nárky na F splehlivst F dlnst vůči ztíženým prvzním pdmínkám F rušení elektrmagnetickými pli PC je třeba dplnit V/V jedntkami styku sprstředím -ZMD, Lab Cards desky se připjují na sběrnici PC přes rzhraní neb můstek F sběrnice ISA -Industrial Standard Architecture (starší) u malá přensvá kapacita u pr malé průmyslvé systémy varianta PC/104 F sběrnice - PCI Peripherial Cmpnent Intercnect u větší přensvá kapacita (33MHz, příp. 66MHz) u průmyslvá varianta Industrial PCI (IPCI), CmpactPCI F sběrnice PCMCIA -(ntebky) F sběrnice NuBUS -pčítače Apple Macintsh II 24 12

13 Instalace ZMD a její kalibrace před instalací d PC je třeba definvat vlastnsti F rzhraní u bázvá adresa u úrveň přerušení u kanál DMA F A/D a D/A kanálu u základní rzsah u režim parametry se nastavují F u starších jedntek přepínači (jumpers) na ZMD u nastavení p instalaci většinu nelze sftwarvě zjistit F u nvějších desek elektrnickými přepínači u parametry jsu ulženy v zálhvané paměti na desce u ulžení kalibračních knstant F pslední vývjvé typy mají implementvány autkalibrační prcedury 25 Multifunkční ZMD S/H -vzrkvač FIFO -vyrvnávací paměť Analgvé vstupy vzrkvací frekvence typ sběrnice kapacita vyrvnávací paměti Jedntky pr ISA sběrnici (většina) menší vzrkvací frekvence FIFO řádvě vzrků zápis dat prakticky přím d OP pr velké vzrkvací f kapacita FIFO vzrků 26 13

14 Dynamické chyby při vzrkvání Analgvé vstupy ZMD jsu nejčastěji připjeny přím na vstupy multiplexeru Při vícekanálvém měření jsu vstupy vzrkvány jeden p druhém (sekvenčně) Hdnta debranéh vzrku je p dbu převdu A/D převdníku ulžena vanalgvé paměti vzrkvače (S/H) Dba zpždění mezi kanály je dána dbu převdu pužitéh A/D převdníku V časvě nárčnějších aplikacích může sekvenční dběr vzrků způsbit nezanedbatelnu chybu Vzrky je pak nutné debírat sučasně (simultánně) Pužité karty mají na vstupech samstatné vzrkvací bvdy (někdy i zesilvače) 1 S/H 2 3 S/H S/H M U X A/D 4 S/H 27 Určení kamžiku vzrkvání úklem vzrkvače je v definvaném kamžiku vzrkvat vstupní signál a pdržet jeh úrveň p dbu A/D převdu vzrkvání řídí prgramvatelný časvač/čítač F řada režimů časvání a spuštění F čast pužívaný bvd Am9513A -5 prgram. čítačů/časvačů, dělička f předpklad přesnéh zpracvání signálu -pevně definvaný kamžik vzrkvání ve skutečnsti - časvá neurčitst debrání vzrku závislá na: F kvalitě vzrkvače (minimální vliv) F pužité metdě spuštění a časvání dběrů metdy časvání F kamžik spuštění vzrkvacíh cyklu i vzrkvání jedntlivých kanálů jsu řízeny interním časvačem F spuštění vzrkvacíh cyklu je řízen externím signálem, dběryjedntlivých kanálů jsu řízeny interním časvačem F prgramvé spuštění dměrů -vzrek je debrán v kamžiku zápisu d příslušnéh registru ZMD 28 14

15 Pčet efektivních bitů A/D převdníku Pčet efektivních bitů n ef udává pužitelnu rzlišitelnst A/D převdníku závisí na: F vlastnstech A/D kanálu (velikst šumu) F vzrkvací frekvenci F vnitřním a vnějším rušení 29 Vnitřní rušení Hlavní zdrj interníh rušení -pulsní zdrj PC viz brázek F vyzařvání rušivéh elektrmagnetickéh ple F napájecí napětí bsahuje střídavu pulsní slžku Vliv interníh rušení na kvalitu měření závisí na: F kvalitě ZMD u uspřádání plšnéh spje u stínění u galvanické ddělení napájení,... F typu PC a umístění ZMD u prvedení a stínění zdrje u výběr sltu a sazení susedních sltů F parametrech měřenéh bvdu u výstupní (vnitřní) dpr u dpr prti zemi u velikst měřenéh napětí - výhdnější jsu extení zesilvače 30 15

16 Vnější (externí) rušení Vliv externíh rušení závisí na viz brázek F uspřádání měřicíh bvdu F na průniku vnějšíh rušivéh ple d skříně PC Uspřádání měřicíh bvdu F diferenciální vstupy F stíněné vdiče -stínění uzemnit v jednm místě F externí zesilvače s galvanickým ddělením Prnikání rušivých plí d skříně PC F mnitr PC u umístění mnitru u typ skříně - minitwer, desktp, slim u perační systém u velikst mnitru nerzhduje F pulsní phny (v průmyslvém prstředí) 31 Lgický mdul LOGO! Charakteristika přístrje prpjení digitálních vstupů a výstupů pmcí sítě blků s definvanými funkcemi prgramvání F pmcí ple tlačítek a LCD displeje F na PC v prstředí LOGO!Sft neb LOGO!Sft Cmfrt F 19 typů funkčních blků kmbinačních a sekvenčních funkcí F prgram je ulžen: u ve vnitřní paměti EEPROM u v externích zásuvných paměťvých mdulech (žlutý, červený) Verze LOGO! v sučasné dbě existuje 10 typů LOGO!, které se liší: F pčtem vstupů/výstupů (6/4, 12/8) F prvzním napětím (12V DC, 24V DC, 120/230V AC) F typem výstupů (relévé, tranzistrvé) F mžnstí připjení jak SLAVE v síti AS-Interface 16

17 Varianty LOGO! Blky základních funkcí v LOGO! Kmbinační blky - funkce GF 17

18 Blky speciálních funkcí v LOGO! Pužití LOGO! dmvní technika F řízení světlení F schdišťvé autmaty F řízení vrat, dveří F pplašná a signální zařízení F zavlažvací systémy F vytápěcí, větrací systémy F zvnění ve škle průmysl F pjízdné plšiny, výtahy F úklidvé mechanismy F průmyslvé pily, dřevbráběcí strje F ktle, chladicí zařízení F řízení dpravníků F řízení menších strjů F hspdaření energií 18

19 Lgický mdul LOGO! Mduly ADAM řady 4000 Funkce F úprava signálů ze snímačů F galvanické ddělení F A/D neb D/A převd F kalibrační přepčty F vyhdncvání mezních hdnt F dálkvá kmunikace Pužití F pr vytváření prstrvě rzlehlých sítí průmyslvéh měření a řízení u v energetice u teplárenství u při řízení skladů u v zabezpečvacích zařízeních, atd 38 19

20 Mduly ADAM -vlastnsti Kmunikace F mduly jsu prpjeny dvjicí vdičů linky RS-485 F na jednm knci sítě mdulů je PC (IPC) s rzhraním RS-485 F druhý knec sítě je šetřen zaknčvací impedancí 120 Ω F jeden segment sběrnice může mít max. délku 1200 m F v jednm segmentu může být zapjen až 16 mdulů ADAM F Segmenty sběrnice se dají prpjvat pmcí pakvačů F maximální pčet 256 mdulů F dálkvá kmunikace 39 Mduly ADAM -typy Nejpužívanější mduly ADAM 4000 F ADAM 4011-měření napětí termčlánku F ADAM 4012-becný AD převdník F ADAM 4013-měření dprvými teplměry typu Pt, Ni F ADAM 4021-analgvý výstup F ADAM 4050-digitální vstupy a výstupy Řízení mdulů ADAM F p sběrnici RS-485 přijímají mduly vládací a nastavvací pvely F předávají nastavená data F v datvé síti má každý mdul vlastní adresu (prgramvě nastavitelná ) F přens dat pmcí jednduchéh prtklu pužívajícíh řetězce (asi 25 příkazů) F mduly ADAM lze vládat z běžných SCADA SW ( GENESIS, CntrlWeb..) 40 20

21 Aplikace s jedním mdulem ADAM Iztermická svrkvnice ADAM 4011 Termčlánek Tpení RS V napájení LL R Relé 220V/50Hz dvuplhvý regulátr teplty s dálkvým mnitrváním F Ke spínání tpení je pužit výstup dlníh alarmu LL F Kmunikace je využita puze pr dálkvé mnitrvání teplty 41 Aplikace se sítí mdulů ADAM Měření teplt ve skladvacích silech Setuza Ústí n. Labem F ve 14 silech celkem 700 měřicích bdů (čidla Pt100) F teplměry pužity ve dvuvdičvém zapjení se splečným vývdem F kmpenzace dpru vedení řešena prgramvě F rychlst měření není kritickým parametrem Blkvé schéma aplikace F teplměry je třeba pstupně připjvat (vzrkvat) k mdulům F pužity 16 kanálvé relévé multiplexery (22 karet) F ke každému multiplexeru lze připjit 32 snímačů (splečný vdič) F řízení multiplexerů zajišťuje digitální ADAM 4050 F nejkratší dba měření 1 teplty je 260 ms (celé měření cca 3min) F systém ADAMů a multiplexerů je umístěn v rzvdnici v silech F řídicí pčítač je umístěn v centru (RS-485) F vyhdncení teplt a jejich archivace -CntrlPanel 42 21

22 Vizualizace a mnitrvání prcesů tvří rzhraní mezi bsluhu a řízeným prcesem mnitrvání řízené technlgie vládání distribuvaných řídicích systémů zjednh pracviště umžňují přístup kdatům z prcesu umžňují zadávání řídicích pvelů Rzdělení SCADA/HMI prstředků (SupervisryCntrl And Data Aqusitin/Human Machine Interface) Panely perátra Vizualizační a dispečerské SW 43 Panely perátra tvří nižší třídu rzhraní člvěk - řízený prces s řídicími systémy kmunikují pmcí průmyslvých sběrnic dělí se na: F Alfanumerické panely F Textvé panely perátra F Grafické panely perátra Alfanumerické panely jednsměrné rzhraní mezi člvěkem a strjem umžňují infrmace puze sledvat bvykle neumí zadávat pkyny Jsu tvřeny displejem F umžňujícím sledvat stavvé veličiny prcesu F sdělvat bsluze důležité infrmace stavu strje F předávat pruchvá hlášení a prvzní pkyny Jedntlivé typy se liší F technlgií displeje (LED, flurescenční, LCD) F pčtem řádků, kapacitu paměti a kmunikačním rzhraním 44 22

23 Textvé terminály Jsu tvřeny displejem sklávesnicí umžňují F zbrazvat textvé zprávy z TP F nastavvat data v řídícím systému prgramují se Textvé terminály F přím vpanelu pmcí externí klávesnice F vhdným SW vrežimu ff -line na PC F prgram je ulžen vpaměti panelu (EEPROM) F jedndušší panely jsu řízeny nadřízeným systémem u zbrazí jen data, která jim pšle např. PLC 45 Grafické terminály Umžňují na displeji definvat něklik technlgických snímků (brazvek) brazvky jsu tvřené textvými i grafickými bjekty Objekty jsu inicializvány F událstmi TP F stavem řídicíh systému neb kmunikační linky Grafické terminály jsu tvřeny displejem F snrmální LCD brazvku F dtykvu (Tuch screen) brazvku Klávesnice má většinu F sadu funkčních kláves F numerické a kurzrvé klávesy F Enter, Back Space.. Terminály se prgramují pmcí speciálníh grafickéh SW na PC F vytvřené prgramy jsu přeneseny d paměti panelu (RAM, EEPROM) 46 23

24 Vizualizační sftware jsu grafické, uživatelsky rientvané prgramy umžňují tvrbu perátrských a dispečerských pracvišť F smžnstí mnitrvání F kntrla chdu a řízení TP F archivace dat z prcesu Jsu převážně určeny pr PC (IPC) speračními systémy Windws NT /95 Základní slžky vizualizačníh SW F Editr aplikací F RunTimejádr F Ovladače vnějších systémů 47 Slžky vizualizačníh sftware Vizualizační SW Editr aplikací Ovladač 1 Rzhraní PC ŘS 1 Překladač Run Time prstředí Ovladač 2.. Ovladač n ŘS 2 TP ŘS n Editr aplikací F vývjvé prstředí pr tvrbu technlgických snímků F grafický (nejčastěji), textvý neb kmbinvaný 48 24

25 Slžky vizualizačníhsftware Nástrje editru aplikací F přístrje u tlačítka, přepínače, indikátry, ručkvé neb digitální měřící přístrje, texty, ptencimetry, scilskpy, zapisvače atd F alarmy u hlášení mezních stavů sledvaných signálů textvými kny, grafickými symbly, zvukem F archivace dat u genervání databázvých subrů u trendy -průběhy sučasných i histrických fyzikálních veličin u prtkly -systém generuje ve vazbě na definvané událsti textvé zprávy u receptury -systém umžňuje archivvat sady dat (např. parametry směsí) RunTime prstředí Je jádrem vizualizačníh SW zpracvává v RT data ztp dle parametrů nastavených veditru aplikací. Ovladače Transfrmují data z řídicích prstředků (PLC, IPC, ZMD,...) 49 Zapjení Struktura AJ AJ Zpět 50 25

26 Vnitřní a vnější rušivé vlivy na ZMD 51 Vliv magnetickéh ple mnitru 52 26

27 Blkvé schéma aplikace 53 Sestava ADAMů a multiplexerů 54 27

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Neumannovo pojetí rozdílu mezi programem a daty a koncepci jejich uložení do paměti

Neumannovo pojetí rozdílu mezi programem a daty a koncepci jejich uložení do paměti Biplární tranzistr - Skládá se ze tří plvdičvých vrstev klektr, báze, emitr - Vznikají dva NP přechdy - Přensu elektrnů se věnují ba typy plvdičů (P i N) - Půsbí jak zesilvač Plsčítačka x y S P 1 1 0 1

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

pracovišť počty na 1 pracovišti ks Ks ks Záloha 2 3 1 TS

pracovišť počty na 1 pracovišti ks Ks ks Záloha 2 3 1 TS INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Přílha č. 21 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 IOS Mravskslezský kraj Operační středisk PČR - krajskéh ředitelství Mravskslezskéh kraje v Ostravě - byl vybudván

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Gigaset DX800A vše v jednom

Gigaset DX800A vše v jednom Gigaset DX800A vše v jednm Špičkvý stlní telefn s 3,5 TFT barevným displejem a mderním, vysce kvalitním designem USP: špičkvý stlní telefn Klíčvé přínsy: vynikající, vysce kvalitní design Rzhraní: a/b

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka 1.0 29.7 2010 První draft dkumentu 1.1 30. 7. 2010 První revize

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více