NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466"

Transkript

1 TP /l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku vdy, průtku vdní páry, tepla předanéh vdu, tepla předanéh vdní páru, chladu, průtku technických kapalin, k regulaci hladiny v ktli a dále jak matematický člen stavvéh přepčítávače plynů - pr zpracvání různých fyzikálních veličin jak jsu elektrické prudy, dpry, frekvence, teplty, průtky energie, výšky hladiny, vzdálensti, rychlsti, táčky a další - k měření a sběru dat fyzikálních veličin v energetice, plynárenství, teplárenství, v naftařském průmyslu, strjírenství, zemědělství, chemickém průmyslu a dalších blastech - jak samstatné měřidl, k budvání uzavřených měřicích celků i k budvání rzsáhlých distribuvaných systémů - kmpaktní knstrukce a průmyslvé krytí IP 65 umžňuje pužití matematickéh členu v nejnárčnějších pdmínkách - jak vybrané zařízení bezpečnstní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb. systému jaksti při prvádění a zajišťvání činnstí suvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činnstí a zabezpečvání jaksti vybraných zařízení s hledem na jejich zařazení d bezpečnstních tříd INMAT 66 pracuje pdle pevnéh prgramu nastavenéh výrbcem neb může být vlně prgramvatelný. - v prvedení věřeném s pevným prgramem jak stanvené měřidl TCM 311/ k měření průtku vdy, vdní páry a technických kapalin, k měření tepla předanéh hrku vdu vdní páru, k měření chladu a jak stanvené měřidl TCM 143/ k přepčtu bjemu plynů. - prvedení vlně prgramvatelná se nevěřují a ddávají se jen p dhdě s výrbcem INMAT 66 vyhvuje MPM (Směrnice pr přípustné metdy měření tepla ve vdní páře a v kndenzátu v bchdním styku). Pr fakturační účely je třeba k měření průtku pužít měřicí trať dpvídající příslušným nrmám neb technickým pdmínkám pužitéh průtkměru Průtk tekutin se měří škrticím rgánem, rychlstními sndami a snímačem tlakvé diference neb vírvými průtkměry, hmtnstními průtkměry (crilisvy) neb plynměry. Mnžství vdy a kndenzátu lze měřit také vdměrem, ultrazvukvým neb indukčním průtkměrem. Výstupní signály průtkměrů mhu být frekvenční, unifikvané prudvé, případně impulzní. Přístrje jsu stanvenými výrbky ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb. a je na ně vystaven prhlášení shdě ES POPIS INMAT 66 je umístěn v plastvé skříni kryté dvěma víky a skládá se ze dvu částí: A - napájecí zdrj se svrkvnicí B - hlavní deska s analgvými bvdy a mikrpčítačem Tyt bvdy jsu prvedeny na samstatných deskách plšných spjů. Všechny elektrnické bvdy jsu napájeny ze zabudvanéh napájecíh zdrje, který bsahuje též 4 vzájemně galvanicky ddělené zdrje 24 V pr napájení např. snímačů tlaku, diferenčníh tlaku, průtkměrů apd. Hlavní deska je se zdrjem sešrubvána v jeden celek patřený plmbvatelným stínícím krytem, který znemžňuje vlivnění měření nedbrným neb úmyslným zásahem d elektrniky. Na tent celek jsu pmcí knektrů připjena puze vládací tlačítka, vstupní a výstupní signály a napájení. Knstrukční uspřádání umžňuje vládání bez tevření víka. P sejmutí víka a p rzpjení napájecích a signálních knektrů lze vyjmut kmpletní elektrniku přístrje v plmbvatelném krytu. Svrkvnice je umístěna v ddělené části skříně pd samstatným krytem. Vdiče se přivádějí ucpávkvými vývdkami. Na spdku skříně jsu příchytky pr upevnění na stěnu, viz Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES. PRINCIP Činnst měřicí ústředny řídí šestnáctibitvý jednčipvý mikrpčítač, který zaručuje dknalý uživatelský kmfrt. Ústředna INMAT 66 je vhdná k nasazení jak samstatné měřidl, k budvání uzavřených měřicích celků i k budvání rzsáhlých distribuvaných systémů. Její výhdu je kvalitní hardwarvá kncepce a sftwarvá flexibilita. Systém je snadné mdifikvat přesně pdle pžadavku uživatele. Vstupní fyzikální veličiny jsu získávány standardním rzhraním prudvá smyčka 0-20 ma, resp ma, přím připjitelnými dprvými snímači s čidlem Pt 100, (na zvláštní pžadavek Pt 200, Pt 500, Pt 1000) pr měření teplty neb pmcí galvanicky ddělených frekvenčních a impulzních vstupů. Naměřené hdnty se dále nrmují, tj. vyjadřuje se jejich hdnta ve fyzikálních jedntkách, a tím jsu vytvářeny systémvé prměnné. Na základě těcht údajů je ústředna schpna vypčítávat jakékli další fyzikální veličiny, jestliže jsu specifikvány výpčtvým vzrcem neb tabulku. Tyt vzrce a tabulky jsu ve vlně prgramvatelném prvedení prgramvatelné uživatelem pmcí pčítače. Stejným způsbem se dále specifikují veličiny pr sumarizaci, kalibrační knstanty a nelinearity vstupních čidel, pvlené meze vstupních i výstupních veličin, rzsahy výstupních prudvých signálů a knečně i frmáty zbrazení a dprvdný text pr pžadvané výstupní veličiny. Prgramvání ústředny ve vlně prgramvatelném prvedení je mžné p lince RS 485. Připjení na pčítač není dále p naprgramvání nutné. Prměnné, které byly specifikvány jak sumy, jsu ukládány d paměti a zálhvány prti výpadku napájení p dbu minimálně 10 let. 1 / 8

2 Vypčtené veličiny je mžné zbrazvat na dvuřádkvém přisvětlvaném alfanumerickém displeji z kapalných krystalů, tisknut je na externí tiskárně neb je předávat p lkální pčítačvé síti případně p mdemu. Vlba pžadvanéh údaje pr zbrazení se prvádí tlačítkem MODE. Druhý řádek displeje služí k zbrazení chybvých hlášení jak dezvy na překrčení mezí některých veličin a dalších vnitřních testů. K ptvrzení chybvých hlášení služí tlačítk ACK. Veličiny, které jsu zvleny pr displej, jsu cyklicky aktualizvány. Sučasně je vyhdncván, zda veličiny leží v předprgramvaných mezích. Čtveřice relé se spínacím kntaktem signalizuje překrčení mezí některých veličin neb jinu naprgramvanu událst. Dále je mžné relé pužít jak impulzní výstupy max imp/hd. Síťvé rzhraní RS 485 umžňuje ústředně pracvat v lkální síti. Je mžné spjit až 30 ústředen INMAT 66 s pčítačem. P síti lze přenášet všechny hdnty ulžené v jedntce. Hdnty z menu PROVOZ lze přenášet též p lince RS 232C prudvé. Je-li využívána lkální tiskárna, přístrj ji bsluhuje a tiskne pžadvané veličiny, případně i varvná hlášení. Kmunikační síťvé mžnsti umžňují přístup k jedntlivým veličinám ústředen v síti, aniž by byla narušena činnst měření. Pr fakturační účely je vždy sftware včetně zadaných knstant ulžen v paměti, kteru nelze vlivnit bez prušení úřední značky UŽIVATELSKÉ KONSTANTY Pmcí rzhraní RS485 je mžn nastavvat knstanty, které jsu v dané aplikaci definvány jak uživatelské (např. rzsahy snímačů, rzsah prudvéh výstupu, meze pr signalizaci apd.). Pkud je matematický člen určen pr fakturační účely, je mžn měnit puze knstanty, které nevlivní měření (např. meze pr signalizaci). Změna uživatelských knstant může být chráněna hesly. Uživatelské knstanty se využívají puze p dhdě s výrbcem. TECHNICKÉ ÚDAJE Prvedení přístrje: - s napájením AC 230 V dle ČSN EN jak elektrické zařízení třídy chrany I, pr pužití v sítích s kategrií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 1 i 2 - s napájením DC 24 V dle ČSN EN jak elektrické zařízení třídy chrany III, pr pužití v sítích s kategrií přepětí v instalaci I a stupněm znečištění 1 i 2 - vnitřní zdrje výstupníh napětí, pr napájení bvdů vstupníh signálu dle ČSN EN , čl a služí také pr napájení bvdů SELV a PELV Pjistka síťvéh napájení dle ČSN EN : - T160L250V (s napájením AC 230 V ) - T1L250V (s napájením DC 24 V ) Elektrická pevnst: - prvedení se síťvým napájením AC 230 V bvd sítě prti vnitřní chranné svrce 3100 V DC bvdy vstupů, výstupů a stínění prti bvdu sítě 5660 V DC bvdy vstupů, výstupů a stínění prti vnitřní chranné svrce 710 V DC - prvedení s napájením DC 24 V: bvd napájení prti stínění a bvdům vstupů a výstupů 710 V DC Měření se prvádí bez chranných prvků. Elektrický izlační dpr: min. 20 M Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz Tlerance napájecíh napětí: % Tlerance kmitčtu sítě: Hz Keficient vyšších harmnických: max. 10 % Zvlnění: max. 1 % Dba ustálení: 30 minut Napájení stejnsměrnéh přístrje: - ze zdrje SELV/PELV, jehž výstup dpvídá ČSN EN čl Druh napájecí sítě: DC 24 V Tlerance napájecíh napětí: ± 25 % Zatěžvací dpr prudvéh výstupníh signálu: 0 až dběr z každéh zdrje 24 V na sv. 1, 2; 3, 4; 5, 6; 7, 8 může být max. 25 ma, viz. Obrázek 2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ Elektrmagnetická kmpatibilita: Mezní hdnty rušivéh napětí na síťvých svrkách pdle ČSN EN 55022: třída B Elektrstatické výbje pdle ČSN EN : úrveň 3, funkční kriterium 1 (intenzita ±8 kv vzduch) Vnější elektrmagnetické ple 27 až 1000 MHz, md. 80 % AM/1 khz pdle ČSN EN : úrveň 3, funkční kriterium 1, (intenzita 10 V/m) Rychlé přechdvé jevy pdle ČSN EN : úrveň 4 (3), funkční kriterium 2 (1) (intenzita 4/2 kv (2/1 kv) Rázvý impulz pdle ČSN EN : úrveň 4, funkční kriterium 1 (intenzita 4/2 kv - prvedení AC) (intenzita 1,5/0,8 kv - prvedení DC) Vnější elektrmagnetické ple 0,15 až 80 MHz šířené vedením pdle ČSN EN : úrveň 3, funkční kriterium 1, (intenzita 10 V eff) Vnější magnetická ple 50 Hz pdle ČSN EN : úrveň 5, funkční kriterium 1, (intenzita 400 A/m) Pklesy a výpadky napájení pdle ČSN EN : úrveň 0 % U T, pkles napětí 100 %, funkční kriterium 1, dba trvání 5 perid AC (100 ms DC) Elektrický příkn: max. 18 VA - s napájením AC 230 V max. 10 W - s napájením DC 24 V Krytí dle ČSN EN 60529: IP 65 Pracvní plha: svislá, vývdky situvat směrem dlů Displej: LCD s pdsvícením 2 16 znaků, výška znaku 9,66 mm Hmtnst: cca 3 kg Druh prvzu: trvalý Pužité materiály: skříň: plast PC Elektrické připjení: svrky šrubvé pr průřez vdičů 2,5 mm 2 průchdky GP9x7 a GP11x9 dle ČSN pr průměr kabelu 4,5 až 7 a 6 až 9 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Prstředí je definvané skupinu parametrů a jejich stupni přísnsti IE 34/3M1 (pr prvedení COMMERCIAL) a IE 36/3M1, avšak minimální tepltu klníh prstředí puze -20 C (pr prvedení INDUSTRIAL), dle ČSN EN a následujících prvzních pdmínek. Teplta klníh prstředí: prvedení COMMERCIAL 0 až + 55 C prvedení INDUSTRIAL - 20 až + 55 C Relativní vlhkst klníh prstředí: prvedení COMMERCIAL 5 až 100 % prvedení INDUSTRIAL 10 až 95 % s kndenzací, s hrní mezí vdníh bsahu 29 g H 2 O/kg suchéh vzduchu Atmsférický tlak: 70 až 106 kpa Vibrace dle ČSN EN : kmitčtvý rzsah 10 až 55 Hz amplituda výchylky 0,35 mm (0,014 in) amplituda zrychlení 49 m.s -2 (5g) METROLOGICKÉ ÚDAJE VSTUPNÍ SIGNÁLY: a) vstupy 1 až 4 4 x prudvá smyčka 0-20 ma neb 4-20mA b) vstupy R1 až R4 4 x teplměr Pt 100 neb Pt 200 neb Pt 500 neb Pt 1000 dle ČSN IEC 751 neb jiný měřený dpr ve čtyřvdičvém zapjení, dpr smyčky max. 20 Rzsah měření teplty dle pužitéh snímače a měřenéh média maximálně 0 až 200 C pr vdu, 0 až 650 C pr páru, -100 až 200 C pr plyny. Pr jiné pužití maximálně -100 až 650 C. Rzsahy měření dpru dpvídají 0 až 180 neb 0 až 350. Jiné rzsahy jsu mžné p dhdě s výrbcem. Míst těcht dprvých vstupů je mžné pžadvat vstupy prudvé 4 (0) až 20 ma např. pr 4 teplměry s výstupním prudvým signálem 4 až 20 ma. 2 / 8

3 c) vstup 5 1 x galvanicky ddělený frekvenční vstup 0 Hz až 10 khz, určen např. k připjení průtkměru Obdélníkvé impulzy amplituda max. 24 V, 0/20 ma, izlační napětí 500 V. Maximální frekvence je přetižitelná 20 %. d) vstup 6 a 7 2 x galvanicky ddělené frekvenční vstupy s rzsahem 0,1 Hz až 10 khz neb impulzní a frekvenční vstupy 0 Hz až 1 khz, určen např. k připjení vdměru, plynměru neb průtkměru Obdélníkvé impulzy - amplituda max. 24 V, 0/20 ma, izlační napětí 500 V. Maximální frekvence 1 khz případně 10 khz je přetižitelná 20 %. V aplikacích pr měření průtku tekutin neb tepla průřezvými měřidly (centrická clna, venturih trubice, dýza) je měření blkván d 5 % jmenvitéh průtku, při pužití kaskádníh zapjení dvu snímačů tlakvé diference d 2 % jmenvitéh průtku (p dhdě s výrbcem d 1 %). V aplikacích pr měření průtku tekutin neb tepla měřidly s lineární závislstí (vdměry, vírvé průtkměry, ultrazvukvé, indukční průtkměry) je měření blkván d 1 % jmenvitéh průtku. VÝSTUPY: a) LCD displej V jedntce je pužit mdul alfanumerickéh displeje LCD s psvětlením, které zajišťuje dstatečnu čitelnst i při snížené viditelnsti. Displej má dva řádky p šestnácti znacích. b) Analgvé prudvé výstupní signály 4 x analgvé prudvé výstupní signály 0 až 20 ma neb 4 až 20 ma, zátěž 0 až 500 Signály nejsu galvanicky dděleny. c) Relé 4 x relé se spínacím kntaktem max. 50 V DC i AC, max. 250 ma, druh zátěže: dprvá/indukční - typický případ připjení budicí cívka relé, napájení tht bvdu z externíh zdrje funkce: signalizace chyb a alarmů impulzní výstup max. 2 impulzy za 5 s, délka impulzu 100 ms (rzlišení 100 ms) lgické úrvně: pulzní výstup - impulzy s prměnnu délku 0 až 5 s 1 - relé sepnut 0 - relé rzepnut d) Impulzní výstup 1 x galvanicky ddělený impulzní výstup - tranzistr s tevřeným klektrem, který je sučástí ptčlenu vnější zdrj - max. 70 V DC - max. 25 ma (typ. 5mA) Výstup je galvanicky ddělen. funkce: signalizace chyb a alarmů impulzní výstup max. 20 impulzů za 5 s, délka impulzu 100 ms pulzní výstup - impulzy s prměnnu délku 0 až 5 s (rzlišení 100 ms) lgické úrvně: 1 - tranzistr sepnut 0 - tranzistr rzepnut Pzn.: Jedntlivé binární výstupy (relé, imp. výstup) jsu pužitelné nezávisle na sbě, nelze ale kmbinvat více funkcí na jednm výstupu. e) Zdrje pr napájení snímačů 4 x zdrj +24 V, +3 V, -2 V, 0-25 ma, zvlnění 200 mv šš Zdrje jsu galvanicky dděleny. KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ: - sérivá linka RS485 - vstup/výstup Obusměrná kmunikační linka služí ke kmunikaci jedné neb více jedntek s pčítačem (max. 30 zařízení bez pakvače). Pmcí RS 485 lze číst naměřené a vyhdncvané údaje včetně archivvaných. Dále lze nastavvat některé parametry (datum, čas, uživatelské knstanty, parametry RS485, RS232 a RS232/I). Spjení je realizván strukturu typu sběrnice. Jak spjvací médium se nejčastěji pužívá krucený dvuvdič (twist) s maximální dpručenu délku 1200m. Přensvá rychlst je vlitelná, maximálně Bd. Zaknčvací dpr se připjuje (u kncvé stanice) přepínačem DIP v pravé části svrkvnice - přepnutím z 00 na 11 (viz Obrázek 2 Schéma připjení). Ve výrbním závdě je nastavena přensvá rychlst 9600 Bd a adresa 1 (pkud nebude zákazníkem pžadván jiné nastavení). Bližší ppis rzhraní a kmunikačníh prtklu je uveden v samstatné přílze Ppis kmunikačníh prtklu RS485, která ddávána na vyžádání. Jak vlitelné příslušenství se ddává kmunikační kabel RS 485 a knektr k zabudvání d INMATu. Linka je galvanicky ddělena. - sérivá linka RS 232C/I - výstup funkce: jednsměrná kmunikační linka určená k přensu dat na velké vzdálensti (jedntky km), přensvá rychlst je 2400 Bd Tat funkce je ppsána v samstatné přílze Ppis prtklu linky RS232C/I, která ddávána na vyžádání. signalizace chyb a alarmů impulzní výstup max. 20 impulzů za 5 s délka impulzu 100 ms pulzní výstup - impulzy s prměnnu délku 0 až 5 s (rzlišení 100 ms) lgické úrvně: 1-20 ma 0-0 ma úrveň v klidu (lg1) 20 ma Linka není galvanicky ddělena. Pzn.: Pžadvané veličiny pr tisk, jejich frmát a četnst tisku jsu určeny aplikačním sftwarem. - sérivá linka RS232C - výstup funkce: jednsměrná kmunikační linka určená k přensu dat na vzdálensti d 10 m (připjení sérivé tiskárny), přensvá rychlst je 2400 Bd Tat funkce je ppsána v samstatné přílze POPIS PROTOKOLU LINKY RS232C/I, která ddávána na vyžádání. signalizace chyb a alarmů impulzní výstup max. 20 impulzů za 5 s, délka impulzu 100 ms pulzní výstup - impulzy s prměnnu délku 0 až 5 s (rzlišení 100 ms) lgické úrvně: 1 - napětí -3 V až -10 V 0 - napětí +3 V až +10 V úrveň v klidu (lg1) -3 V až -10 V Linka není galvanicky ddělena. KOMUNIKACE S DALŠÍMI SYSTÉMY Při vytváření kmplexnějších měřících systémů lze využít zabudvaných kmunikačních mžnstí jedntky. Jsu t tyt mžnsti: - spjení více měřidel navzájem s pčítačem - lkální připjení pčítače - přímé připjení sérivé tiskárny - připjení výstražnéh zařízení AUTODIAGNOSTIKA: INMAT 66 má zabudvanu rzsáhlu pdpru diagnstických funkcí. Technické diagnstické prstředky využívají spdní řádek displeje, čtveřici relé se spínacím kntaktem,impulzní výstup IMP OUT, RS 232/I, RS 232 a RS 485. Stav ústředny (ústředen) může být dtazván i centrálně z řídícíh pčítače sítě. Funkce kntrly mezí vstupních i výstupních veličin je určena aplikačním sftwarem. Tyt funkce prbíhají neustále autnmně při prvzu zařízení. Uživatel má k dispzici: A / Varvná hlášení na spdním řádku displeje, která jsu vyvlávána na základě kamžitéh stavu pžadvaných veličin. B / Varvná hlášení předávané rzhraním RS 232 (tištěná tiskárnu) na základě kamžitéh stavu zvlených veličin. C / Varvná hlášení předávané rzhraním RS 232/I, která jsu vyvlávána na základě kamžitéh stavu pžadvaných veličin. D / Varvná hlášení předávané rzhraním RS 485, která jsu vyvlávána na základě kamžitéh stavu pžadvaných veličin. 3 / 8

4 E / Kntakty (relé 1 až relé 4) ústředny. Okamžik sepnutí je dán stavem jedntlivých veličin a naprgramvanými prahvými hdntami. F / IMP OUT Okamžik sepnutí je dán stavem jedntlivých veličin a naprgramvanými prahvými hdntami. G / Autnmní testy, které jsu vyvlávány p resetu - test pamětí EPROM, Flash a RAM Výsledky testů se zbrazují puze v případě zjištěné chyby. T znamená, že v případě úspěšnéh průběhu testu se nebjeví žádné hlášení. MEZE DOVOLENÉ ZÁKLADNÍ CHYBY: 1. Prudvá smyčka 0-20 ma neb 4-20 ma: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu 2. Odpr ve čtyřvdičvém zapjení: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu 3. Galvanicky ddělené frekvenční vstupy: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu 4. Ipulzní vstup: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu 5. Analgvé prudvé výstupní signály: chyba 0,2 % z rzsahu; zvlnění 0, Impulzní výstup: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu Hystereze: max. 0,01 % Chyba reprdukce: max. 0,01 % Pásm necitlivsti: max. 0,01 % Dluhdbý drift za 4800 hdin: max. 0,05 % Dplňkvé chyby: 1. Na změnu teplty klníh prstředí: max. 0,1 % / 10 C 2. Na změnu zatěžvacíh dpru: max. 0,05 % v celém rzsahu změny 0 až 500 Vyhdncení výstupních signálů: Všechny veličiny, zbrazvané na zbrazvací jedntce číselně, dpvídají příslušným jedntkám bez knstanty přepčtu. Rzsahy prudvých signálů jsu určeny zadávací specifikací. ARCHIVACE DAT: Archivace dat služí k záznamu průběhů měřených a vyhdncvacích veličin. Pužití archivace dat je zvlášť vhdné, pkud není matematický člen připjen n-line na řídicí systém. Archivvaná data jsu ukládána d zálhvané paměti RAM paměti veliksti 1 Mbit (2 17 = byte) neb na zvláštní pžadavek 2 Mbit (2 18 = byte). U staršíh prvedení INMATu 66 s klasickým zdrjem jsu data ukládána d paměti EEPROM s kapacitu 0,5 Mbit (2 16 = byte). Archivvaná data jsu rganizvána v blcích definvaných pčtem záznamů, seznamem prměnných a kamžikem záznamu. Každý archivvaný záznam je na začátku záznamu dplněn údajem času a datumu záznamu. Maximální pčet blků je 4, maximální pčet hdnt v blku je 48. Každá hdnta včetně času a datumu zabírá 4 byty. Minimální perida záznamu je 5 sec. Záznam jedntlivých blků lze vyřadit. Všechny parametry archivace jsu nastavitelné uživatelem pmcí ddávanéh prgramu SWK (neb SWK ) a rzhraní RS485. Stejným způsbem jsu dstupné archivvané údaje. Okamžik záznamu Pr vlbu kamžiku záznamu jsu k dispzici tyt mžnsti : 1) Záznam při uplynutí nastavené peridy Perida záznamu je nastavitelná v rzsahu 5 s až 100 let. Lze vlit: sec, min, hd, den, den v týdnu, měsíc, rk, při změně splnění pdmínky a p zapnutí. Nastavuje se typ peridy a hdnta peridy - např. 10 sec. Vypnutím peridy záznamu (ff) se zruší celý blk. Perida se pčítá vždy d nulvé hdnty v typu peridy. Je - li např. dba peridy 13 min, k žádsti záznam djde v 0 min, 13 min, 26 min, 39 min, 52 min, 0 min,... 2) Záznam při splnění pdmínek K záznamu djde puze p splnění zadaných pdmínek. Lze definvat pdmínku žádnu, jednu neb dvě. Pdmínka umžňuje prvnávat 2 hdnty pmcí perátrů <, <=, ==,!=, >=, >. Hdnta může být knstanta neb uživatelská prměnná. Hdnta neb knstanta na levé i pravé straně musí být stejnéh typu (např. nelze prvnávat časvé údaje s prměnnu). Pdmínky lze prvnávat pmcí perátrů AND a OR. 3) Záznam při změně pdmínky K záznamu djde při změně pdmínky. T znamená při změně splnění pdmínek (2 pdmínky včetně perátrů AND, OR) z hdnty lgická 0 na lgická 1 a napak. 4) Záznam p zapnutí K záznamu djde p zapnutí přístrje neb p resetu. Kmbinací peridy a pdmínečnéh časvéh údaje lze realizvat např. tyt kamžiky záznamu : a) perida každých 5 sek, neb 2 min, neb 1 den... b) perida záznamu 1 hd, záznam v 15-té minutě c) perida záznamu 1 den, záznam v 6 hd, 30 min, d) perida záznamu 6. den v týdnu, záznam v 10 hd, 15 min apd. Pčet záznamů v blku: Pčet záznamů je nutn vlit tak, aby sučet délek jedntlivých blků byl menší než kapacita archivační paměti. Ddávaný kmunikační prgram autmaticky hlídá překrčení veliksti sazené paměti a zbrazuje velikst vlnéh místa v archivační paměti. (l1 + l2 + l3 + l4) <= kapacita archivační paměti [byte] Základní kapacita archivační paměti = byte, rzšířená byte l1 - délka blku 1 [byte] ln - délka blku n [byte] Délku blk určíme ze vztahů: ln = 4 * xn * yn xn = pčet prměnných v blku n (včetně času) yn = pčet záznamů v blku n Čtení údajů archivace: Archivvané údaje jsu dstupné pmcí rzhraní RS 485. Jejich získání je mžné pmcí ddávanéh prgramu s značením SWK (neb SWK466 03). OZNAČ OVÁNÍ Údaje na výrbním štítku na krytu přístrje: - chranná známka výrbce - Made in Czech Republic - čísl výrbku - výrbní čísl - druh napájecí sítě - maximální příkn - krytí - značení CE - další údaje pdle prvedení Údaje na věřvacích štítcích přístrje: - tyt údaje jsu specifikvány v Certifikátech schválení typu č. 1984/95/311 a č. 2366/96/143 Údaje na kazetě přístrje: - čísl výrbku - výrbní čísl - údaje měřicí aplikaci Údaje zbrazvané na displeji přístrje v menu KONFIG, na štítcích přístrje neb na čelním panelu: - údaje měřicí aplikaci Údaje uvnitř přístrje jsu uvedeny v Ddatcích k návdu k výrbku pr jedntlivá prvedení. DODÁVÁNÍ Každá ddávka bsahuje, není-li se zákazníkem dhdnut jinak: - ddací list - výrbky pdle bjednávky - příslušenství pjistka T160L250V dle ČSN EN ks (napájení AC 230 V) pjistka T1L250V dle ČSN EN ks (napájení DC 24 V) - vlitelné příslušenství prgram kmunikační SWK 466 xx prgram aplikační k SWK kabel kmunikační knektr k zabudvání 4 / 8

5 - průvdní technická dkumentace v češtině: svědčení jaksti a kmpletnsti výrbku, které je sučasně záručním listem kalibrační list (pr nevěřené prvedení) prhlášení ddavatele shdě dle ČSN EN ISO/IEC (u zakázek dle vyhlášky 132/2008 Sb.) návd k výrbku alkační tabulka (adresy jedntlivých veličin v paměti) ppis údajů displeje a ppis knstant svrkvé zapjení pr knkrétní aplikaci příslušný Ddatek (Ddatky) k návdu k výrbku pdle prvedení přístrje Je-li stanven v kupní smluvě, neb dhdnut jinak, může být ddávána s výrbkem další dkumentace: - ES prhlášení shdě - kpie Certifikátu schválení typu měřidla (jen pr věřené prvedení) - ptvrzení věření stanvenéh měřidla (jen pr věřené prvedení) BALENÍ Výrbky i příslušenství se ddávají v balu, zaručujícím dlnst prti půsbení tepltních vlivů a mechanických vlivů pdle řízených balicích předpisů. DOPRAVA Výrbky je mžné přepravvat za pdmínek dpvídajících subru kmbinací tříd IE 21 pdle ČSN EN (tj. letadly a nákladními vzidly; v prstrech větraných a chráněných prti pvětrnstním vlivům, vytápěné přetlakvé nákladvé prstry letadel). SKLADOVÁNÍ Výrbky je mžné skladvat za pdmínek dpvídajících subru kmbinací tříd IE 11 pdle ČSN EN (tj. v místech s nepřetržitu regulací teplty mezi 0 až 55 C a vlhksti klníh vzduchu 45 % a max. bsahem 29g H 2 O/m 3 suchéh vzduchu, bez zvláštníh nebezpečí napadení bilgickými činiteli, s mál významnými vibracemi a neležící v blízksti zdrjů prachu a písku). SPOLEHLIVOST Ukazatele splehlivsti v prvzních pdmínkách a pdmínkách prstředí uvedených v tmt návdu - střední dba prvzu mezi pruchami hdin (inf. hdnta) - předpkládaná živtnst 10 let OBJEDNÁVÁNÍ v bjednávce se uvádí - název - bjednací čísl výrbku - vyplněný dtazník (nezbytná přílha bjednávky) - zda je výrbek bjednán jak vybrané zařízení bezpečnstní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb. - pžadavek na další dkumentaci dle čl. DODÁVÁNÍ - jiné (zvláštní) pžadavky na výrbek - pčet kusů Pr měření průtku technických kapalin, resp. měření chladu, je třeba v bjednávce specifikvat parametry měřenéh média. T znamená druh měřenéh média, závislst hustty měřenéh média na jeh tepltě a tlaku, resp. i závislst entalpie měřenéh média na jeh tepltě a tlaku. P Ř ÍKLAD OBJEDNÁVKY Měřič tepla INMAT vyplněné dtazníky přilženy 5 ks OBJEDNÁVÁNÍ př íslušenství V bjednávce se uvádí: - název - bjednací čísl výrbku - pčet kusů P Ř ÍKLAD OBJEDNÁVKY Prgram kmunikační základní SWK ks PROVEDENÍ MĚŘIČŮ PRŮTOKU, TEPLA, STAVOVÝCH PŘEPOČÍTÁVAČŮ PLYNŮ TYP 466 SPECIFIKACE OBJEDNACÍ ČÍSLO 466 x x x xxx Napájení DC 24 V jednkruhvé prvedení 1 dvukruhvé prvedení 2 AC 230 V jednkruhvé prvedení 5 dvukruhvé prvedení 6 bez časvéh s pevným prgramem (COMMERCIAL) 1 záznamu průběhů vlně prgramvatelné (COMMERCIAL) 2 s časvým s pevným prgramem (COMMERCIAL) 3 Prvedení záznamem průběhů vlně prgramvatelné (COMMERCIAL) 4 bez časvéh s pevným prgramem (INDUSTRIAL) 5 záznamu průběhů vlně prgramvatelné (INDUSTRIAL) 6 viz s časvým s pevným prgramem (INDUSTRIAL) 7 příslušný záznamem průběhů vlně prgramvatelné (INDUSTRIAL) 8 Ddatek Měření průtku a tepla předanéh vdní páru DODATEK 1 1 Měření průtku a tepla předanéh vdu DODATEK 2 2 Měření průtku vdy DODATEK 3 3 Měření průtku vdní páru DODATEK 4 4 Pužití Měření průtku plynů - přepčítávač mnžství plynu DODATEK 5 5 Měření chladu DODATEK 2 6 Měření průtku technických kapalin DODATEK 3 7 Regulace hladiny v ktli DODATEK 1 8 jiné aplikace se vyrábí jak zvláštní pžadavek, p dhdě dběratele s výrbcem 9 COMMERCIAL - prvedení pr rzsah teplt klí 0 až + 55 C INDUSTRIAL - prvedení pr rzsah teplt klí -20 až + 55 C Prvtní věření pdle 9 zák. č. 505/1990 Sb. se bjednává vyplněním příslušné plžky dtazníku. Prvedení bez prvtníh věření má puze prvtní kalibraci a lze jej věřit i ddatečně pdle 10 zák. č. 505/1990 Sb. INMAT 66 může vyhdncvat sučasně různá média i energie pr každý kruh. Například je mžné sučasné měření tepla předanéh vdu a páru neb měření tepla v páře a přepčet mnžství plynu,... Tyt kmbinace jsu mezeny puze pčtem vstupů a kapacitu paměti prgramu. Další mžnstí je dplnění stanvenéh měřidla nefakturační měření, které nepdléhá záknu 505 Sb., např. měření venkvní teplty, výšky hladiny apd. V těcht případech se přístrj bjednává jak zvláštní pžadavek vyplněním kódu "9" na patřičné míst bjednacíh čísla. Prvedení s archivací dat 2 Mbit a se vyrábí jak zvláštní pžadavek, p dhdě dběratele s výrbcem. 5 / 8

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ - bjednává se samstatně SPECIFIKACE OBJEDNACÍ ČÍSLO základní SWK Prgram kmunikační archivační (anglická verze) SWK (SWK ENG) pr INMAT 51 a INMAT 66 prgramvací (anglická verze) SWK (SWK ENG) Prgram aplikační k SWK (aplikace pr vlně prgramvatelné prvedení dle dtazníku) Kabel pr kmunikaci RS485 (INMAT51 a 66 - PC) Knektr RS485 určený k zabudvání d INMATu 51 a KABEL PRO KOMUNIKACI RS485 ( INMAT - PC ) délka kabelu: 2 m Zapjení knektru RS485 - CAN9 Karty RS485 d PC a převdníky RS485 mhu mít různé zapjení. Je třeba prvnat dkumentaci ke kartě, kteru budete pužívat se zapjením ddanéh kabelu a v případě ptřeby tt zapjení upravit. Ddávané zapjení: RS485 A: piny 2 (Tx+) a 3 (Rx+) RS485 B: piny 1 (Tx-) a 4 (Rx-) Stínění: nezapjen KONEKTOR RS485 URČENÝ K ZABUDOVÁNÍ DO INMATU 51 A 66 Knektr zabudujte d skříně matematickéh členu INMAT 66 míst stávající průchdky GP9 a připjte na svrky dpvídající kmunikačnímu rzhraní RS485 tabulky. Signál Č. svrky INMAT66 RS485A 73 RS485B 74 Stínění 72 OVĚŘENÍ DLE ZÁKONA 505/1990 Sb. INMATy 66 se věřují pdle Certifikátu schválení typu Prvtní věření se bjednává vyplněním příslušné plžky dtazníku. INMAT 66 věřený je patřen štítkem s úřední značku věření. Prvedení měřiče průtku bez prvtníh věření má puze prvtní kalibraci a lze jej věřit i ddatečně. INMAT 66 nevěřený je patřen značkami výrbce. Umístění značek výrbce a úředních značek je uveden v Certifikátu schválení typu. Značky výrbce jsu umístěny na krytu a na hlavní desce, úřední značky jsu umístěny na hlavní desce (viz. Obrázek 1 ROZMĚROVÝ NÁKRES). K věřenému INMATu může být na žádst zákazníka ddatečně vystaven ptvrzení věření stanvenéh měřidla. V bjednávce se musí uvést: - bjednací čísl výrbku - výrbní čísl Tyt údaje jsu uvedeny na přístrjvém štítku. Výrbce prvádí následné věření pdle zák. 505/1990 Sb. metrlgii v platném znění. Následné věření se bjednává v ddělení AMS ZPA N. Paka a. s. K následnému věření je také mžné pslat jenm hlavní desku s napájecím zdrjem (kazetu). Při tmt způsbu není nutn dpjvat kabeláž d svrkvnice. Kazeta musí být zaslána v dpvídajícím balu, značeném dle ČSN EN ISO 780: OPATRNĚ ZACHÁZET - KŘEHKÉ. MONTÁŽ A PŘ IPOJENÍ Mntáž, uvedení d prvzu a servisní údržbu stanvených měřidel, ve smyslu zák. 505/1990 Sb. metrlgii, může puze sba, která je držitelem platnéh právnění k mntáži a údržbě stanvených měřidel, vydané např. v ZPA Nvá Paka a.s. Elektrické připjení smí prvádět alespň pracvníci znalí pdle 5 Vyhlášky 50/1978 Sb. Přístrj se upevňuje na stěnu neb rám čtyřmi šruby pdle Obrázku 1 ROZMĚROVÝ NÁKRES. Schéma připjení svrkvnice je uveden na brázku 2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ. Svrkvnice je přístupná p tevření spdníh víka. Přístrj připjte kabelem s izlvanými Cu vdiči s celkvým izlačním dprem min. 10 M, dimenzvanými pdle ČSN s průřezem max. 2,5 mm 2. Sučástí instalace u přístrje musí být vypínač neb jistič, umžňující dpjení přístrje d napájecí sítě. U přístrje s napájením DC 24 V služí svrka stínění u napájecích svrek k případnému spjení se zemí za účelem ptlačení nf rušení. Prpjení není nutné. Snímač teplty se pužívá ve čtyřvdičvém zapjení a připjuje se čtyřvdičvým kabelem. Pužité kabely musí být stíněné. Stínění připjte puze na jedné straně kabelu a t na svrkvnici matematickéh členu. Odpr jedntlivých smyček včetně vnitřníh dpru vedení snímače smí být max. 20. Instalace snímačů s výstupem prudvá smyčka: Prudvé smyčky 0 20 maneb 4 20 ma se instalují stejným způsbem. Dané rzlišení se děje prgramvými prstředky. K napájení snímačů se pužijí buď interní napájecí zdrje 24 V, případně zdrje externí. Snímače připjte stíněným kabelem dle jejich vlastních návdů k výrbku. Stínění připjte puze na jedné straně kabelu a t na svrkvnici matematickéh členu. Vyhdncvací přístrje prudvéh výstupníh signálu připjte pdle jejich vlastních návdů k výrbku. Signál impulzníh výstupu a impulzní signály d průtkměrů k přístrji připjte kabelem s krucenými páry nestíněnými, ppř. stíněnými. Demntáž hlavní desky: 1) dstranit mntážní plmbu krytu svrkvnice 2) vyšrubvat 3 šruby, držící kryt svrkvnice a sejmut jej 3) rzpjit knektry s připjenými kabely 4) dstranit mntážní plmbu krytu přístrje 5) vyšrubvat 4 šruby, držící kryt přístrje 6) vysunut kryt přístrje 7) dpjit knektr, připjující tlačítka 8) vyjmut hliníkvu přepážku 9) vyšrubvat 6 šrubů, držících kazetu s elektrniku a vyjmut ji Mntáž prvádíme v pačném přadí. Při mntáži musí být ddržen tent mntážní návd. 6 / 8

7 UVEDENÍ DO PROVOZU P připjení je přístrj připraven k prvzu. Využívá-li se kmunikační linka RS 485 naknfiguruje se jeden přístrj jak kncvý změnu přepínače DIP z 00 na 11, resp. OFF na ON. Přístrj je ddáván v knfiguraci průchzíh členu sítě (přepínače DIP v plze 00, resp. OFF). Tent přepínač je přístupný p tevření víka svrkvnice. Před zahájením prvzu je nutn ddržet dbu hřevu 30 min. Matematický blk v věřeném prvedení p uvedení d prvzu musí určený pracvník mntážní a servisní rganizace patřit značkami mntážní a servisní rganizace. Značky jsu umístěny na šrubech držících kryty přístrje (viz Obrázek 1 ROZMĚROVÝ NÁKRES). Na krytu elektrniky (s displejem a tlačítky) je mžn pnechat neprušenu značku výrbce. OBSLUHA A ÚDRŽBA U stanvených měřidel je nutné ddržvat předepsanu dbu pr následné věření v intervalech stanvených vyhlášku MPO č.345/2002 Sb. ve znění pzdějších předpisů. Výměnu a připjení věřvaných přístrjů prvádí právněný pracvník mntážní neb servisní rganizace, který snímače pětvně zaplmbuje. Prušit úřední značku může puze pracvník AMS neb ČMI. Pkud byla znehdncena neb dstraněna úřední značka, zaniká platnst věření měřidla. INMAT 66 je vybaven dvuřádkvým displejem pr zbrazvání naměřených a vypčtených hdnt, varvných hlášení a údajů knfiguraci. Naměřené hdnty se zbrazují v hrním řádku alfanumerickéh displeje včetně patřičnéh nápisu a jedntek. K zbrazvání varvných hlášení služí spdní řádek displeje. Pkud byl splněn více pdmínek pr zápis chybvých hlášení během prvzu, řadí se varvná hlášení d seznamu varvných hlášení, která lze prhlížet tlačítkem ACK. Chybvá hlášení je mžn prhlížet resp. nulvat pmcí tlačítka ACK i pmcí rzhraní RS485. Pmcí rzhraní RS232C/I lze chybvá hlášení puze prhlížet. Pr zbrazení údajů knfiguraci přístrje se využívají ba řádky displeje. Obsluha přístrje se prvádí pmcí dvu vládacích tlačítek klávesnice pdle Obrázku 1 ROZMĚROVÝ NÁKRES. INMAT 66 je sazen pamětí / pamětmi, které bsahují Li baterie. Prvedení INDUSTRIAL má navíc samstatnu Li baterii. Tyt sučástky je třeba p smi letech (druhé následné věření) vyměňvat a přístrj seřídit. Výměnu prvádí ZPA Nvá Paka, a.s., ddělení servis. POPIS STRUKTURY ZOBRAZOVANÝCH ÚDAJŮ Zbrazvané údaje se dělí d tří skupin - PROVOZ, SERVIS a KONFIG se strukturu pdle následujícíh schéma. Přepínání mezi jedntlivými skupinami údajů se děje následujícím způsbem: 1) Pmcí tlačítka MODE navlíme na prvním řádku displeje nápis pr přepnutí (např. PROVOZ -> servis). Velkým písmem je zbrazen aktuální režim, malým písmem režim d kteréh je mžn přepnut. 2) Stiskem tlačítka ACK (viz. nápvěda na druhém řádku displeje) zvlíme nvý režim. Nápis se změní na pačný (SERVIS -> prvz) 3) Tlačítkem MODE můžeme nyní vlit zbrazvané údaje ze zvlenéh menu. Prvz Prvzní údaje představují základní naměřené a vypčtené hdnty. Pčet prvzních údajů je maximálně 32. Servis Servisní údaje jsu dplňující údaje, které služí k detailnější infrmaci měřeném bjektu. Pčet servisních údajů je maximálně 32. Knfig Knfigurační údaje v sbě zahrnují data typvém čísle přístrje, výrbním čísle, adrese zařízení na lince RS485, přensvé rychlsti linky RS485. Dále jsu v tmt mdu zbrazvány výpčtvé parametry, rzsahy vstupních a výstupních signálů, jejich význam atd. K zbrazení se využívají ba řádky displeje. Knfigurační údaje mhu být umístěny maximálně na 16-ti dvjicích řádků. Pzn.: V režimu KONFIG nejsu zbrazvány údaje autdiagnstiky. Její funkce není přest vlivněna. Případná varvná hlášení se bjeví p přepnutí d jinéh režimu (PROVOZ, SERVIS). Pkud bsluha nechá přístrj v režimu KONFIG, přístrj se p cca 8 minutách přepne d režimu PROVOZ na 1. plžku a tím se zajistí zbrazvání varvných hlášení. POPIS FUNKCE TLAČÍTEK Tlačítk MODE Tt tlačítk umžňuje pstupnu vlbu zbrazení hdnt jedntlivých veličin z vybranéh menu. P zmáčknutí tlačítka se autmaticky zbrazí následující údaj. Tlačítk je šetřen funkcí autrepeat t.j. při držení se zbrazvané veličiny samčinně vlí. Měření, ani jiné funkce nejsu aktivací tlačítka MODE nijak vlivněny. P připjení přístrje k síťvému napětí se samčinně vlí údaj navlený před výpadkem napájecíh napětí (s vyjímku režimu KONFIG). Tlačítk ACK Tlačítk ACK umžňuje listvání ve varvných hlášeních a p dmáčknutí ruší dané varvné hlášení ze seznamu. Jestliže ale stav vstupů, který způsbil varvné hlášení nadále trvá, způsbí t bnvený zápis varvnéh hlášení d seznamu. Platí, že nejaktuálnější varvné hlášení je zbrazen na displeji. Pčet varvných hlášení v seznamu je max. 10. Dále umžňuje vlbu menu viz čl. OBSLUHA A ÚDRŽBA, POPIS STRUKTURY ZOBRAZOVANÝCH ÚDAJŮ NULOVÁNÍ ČTVRTHODINOVÉHO MAXIMA Stisknutím tlačítka CLR MAX se vynuluje údaj čtvrthdinvéh maxima. Při nulvání je třeba se řídit pkyny zbrazvanými na displeji přístrje. Tlačítk CLR MAX je umístěn vprav pd krytem svrkvnice. Čtvrthdinvé maximum je mžn nulvat též pmcí rzhraní RS485. UŽIVATELSKÉ A METROLOGICKÉ HESLO Matematický člen INMAT 66 je vybaven UŽIVATELSKÝM a METROLOGICKÝM heslem. Tat hesla blkují změny některých parametrů (slžení zemníh plynu, čas a datum, adresa, uživatelské knstanty, parametry archivace,...). Při zápisu některé z chráněných hdnt si INMAT 66 vyžádá vlžení platnéh hesla. Jestliže je hesl správné, pvlí se na dbu 1 minuty pr uživatelské resp. 0.5 minuty pr metrlgické hesl zápis dat d přístrje. P tét dbě se přístup zablkuje, a další zápis dat d INMATu 66 vyžaduje pětné vlžení platnéh hesla. Uživatelské hesl je mžn změnit neb vyřadit z činnsti. K tét změně je nutná znalst aktuálníh uživatelskéh hesla. Metrlgické hesl je mžn puze změnit, nikliv vyřadit. K tét změně je nutná znalst aktuálníh metrlgickéh hesla. 7 / 8

8 Hesla jsu ulžena v chráněné blasti paměti, kteru nelze číst bez prušení úředních značek resp. značek výrbce u nevěřenéh prvedení. Tímt způsbem je zabráněn neprávněnému zásahu. Pkud hesl uživatel zapmene, jeh zjištění není mžné bez prušení úředních značek a nvéh úředníh věření! Obě hesla mají délku 6 znaků '0' až '9', 'A' až 'Z' a 'a' až 'z', a lze je měnit v menu Nastavení / Uživatelské hesl resp. / Metrlgické hesl.... Hesl lze změnit tak, že se nejprve zapíše nyní platné hesl, a p jeh ptvrzení se 2x p sbě vlží nvé hesl (s ptvrzením). Druhé vlžení hesla je určen pr kntrlu a nesuhlasí-li s prvním, nvé hesl se nenastaví. Uživatelské hesl lze natrval dblkvat vlžením hdnty hesla "000000" (6 nul). Nastavením jiné hdnty se funkce hesla pět bnví. INMAT 66 je ddáván s uživatelským heslem nastaveným na Při pužití INMATu 66 ve funkci stavvéh přepčítávače mnžství plynu je pužití a činnst metrlgickéh hesla slžitější a je ppsána v Ddatku 5. Pdrbný ppis práce s hesly je bsažen v Helpu bslužných prgramů SWK466xx ddávaných výrbcem přístrje. NÁHRADNÍ DÍLY Knstrukce přístrje nevyžaduje ddávání náhradních dílů. ZÁRUKA Výrbce ručí ve smyslu 429 bchdníh zákníku a ustanvení 620, dst. 2 bčanskéh zákníku za technické a prvzní parametry výrbku uvedené v návdu. Záruční dba trvá 24 měsíců d převzetí výrbku zákazníkem, není-li smluvně stanven jinak. Reklamace vad musí být uplatněna písemně u výrbce v záruční dbě. Reklamující uvede název výrbku, bjednací a výrbní čísl, datum vystavení a čísl ddacíh listu, výstižný ppis prjevující se závady a čeh se dmáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístrje k pravě, musí tak učinit v půvdním balu výrbce a neb v jiném balu, zaručujícím bezpečnu přepravu. Záruka se nevztahuje na závady způsbené neprávněným zásahem d přístrje, jeh násilným mechanickým pškzením neb neddržením prvzních pdmínek výrbku a návdu k výrbku. OPRAVY Přístrje pravuje výrbce. D pravy se zasílají v půvdním neb rvncenném balu bez příslušenství. D pravy je také mžné pslat jenm hlavní desku s napájecím zdrjem (kazetu). Při tmt způsbu není nutn dpjvat kabeláž d svrkvnice. Kazeta musí být d pravy zaslána v dpvídajícím balu, značeném dle ČSN EN ISO 780: OPATRNĚ ZACHÁZET - KŘEHKÉ. VYŘ AZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE se prvádí v suladu se záknem dpadech č. 106/2005 Sb. Výrbek ani jeh bal nebsahuje díly, které mhu mít vliv na živtní prstředí. Výrbky vyřazené z prvzu včetně jejich balů (mim výrbky značené jak elektrzařízení pr účely zpětnéh dběru a ddělenéh sběru elektrdpadu a baterie) je mžn ukládat d tříděnéh či netříděnéh dpadu dle druhu dpadu. Výrbce zajišťuje bezplatný zpětný dběr značenéh elektrzařízení (d ) a baterií d sptřebitele a upzrňuje na nebezpečí spjené s jejich prtiprávním dstraňváním. Obal přístrje je plně recyklvatelný. Kvvé části výrbku se recyklují, nerecyklvatelné plasty, elektrdpad a baterie se likvidují v suladu s výše uvedeným záknem. Obrázek 2 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ listpad 2009 ZPA Nvá Paka, a.s. 8 / 8

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu INMAT 51 provedení 451 xxx x62. typ 451

NÁVOD K VÝROBKU. Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu INMAT 51 provedení 451 xxx x62. typ 451 Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu INMAT 51 provedení 451 xxx x62 NÁVOD K VÝROBKU typ 451 POUŽITÍ - v provedení ověřeném jako stanovené měřidlo TCM 143/97-2750 Revize 4 - vyhodnocení

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá,

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Technické prostředky číslicového řízení

Technické prostředky číslicového řízení Technické prstředky číslicvéh řízení VOŠ a SPŠ Kutná Hra 1 Rzdělení prstředků číslicvéh řízení řídicí pčítače IPC průmyslvé pčítače IBM kmpatibilní se stabilním OS reálnéh času prgramvatelné autmaty PLC

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více