NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466"

Transkript

1 TP /l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku vdy, průtku vdní páry, tepla předanéh vdu, tepla předanéh vdní páru, chladu, průtku technických kapalin, k regulaci hladiny v ktli a dále jak matematický člen stavvéh přepčítávače plynů - pr zpracvání různých fyzikálních veličin jak jsu elektrické prudy, dpry, frekvence, teplty, průtky energie, výšky hladiny, vzdálensti, rychlsti, táčky a další - k měření a sběru dat fyzikálních veličin v energetice, plynárenství, teplárenství, v naftařském průmyslu, strjírenství, zemědělství, chemickém průmyslu a dalších blastech - jak samstatné měřidl, k budvání uzavřených měřicích celků i k budvání rzsáhlých distribuvaných systémů - kmpaktní knstrukce a průmyslvé krytí IP 65 umžňuje pužití matematickéh členu v nejnárčnějších pdmínkách - jak vybrané zařízení bezpečnstní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb. systému jaksti při prvádění a zajišťvání činnstí suvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činnstí a zabezpečvání jaksti vybraných zařízení s hledem na jejich zařazení d bezpečnstních tříd INMAT 66 pracuje pdle pevnéh prgramu nastavenéh výrbcem neb může být vlně prgramvatelný. - v prvedení věřeném s pevným prgramem jak stanvené měřidl TCM 311/ k měření průtku vdy, vdní páry a technických kapalin, k měření tepla předanéh hrku vdu vdní páru, k měření chladu a jak stanvené měřidl TCM 143/ k přepčtu bjemu plynů. - prvedení vlně prgramvatelná se nevěřují a ddávají se jen p dhdě s výrbcem INMAT 66 vyhvuje MPM (Směrnice pr přípustné metdy měření tepla ve vdní páře a v kndenzátu v bchdním styku). Pr fakturační účely je třeba k měření průtku pužít měřicí trať dpvídající příslušným nrmám neb technickým pdmínkám pužitéh průtkměru Průtk tekutin se měří škrticím rgánem, rychlstními sndami a snímačem tlakvé diference neb vírvými průtkměry, hmtnstními průtkměry (crilisvy) neb plynměry. Mnžství vdy a kndenzátu lze měřit také vdměrem, ultrazvukvým neb indukčním průtkměrem. Výstupní signály průtkměrů mhu být frekvenční, unifikvané prudvé, případně impulzní. Přístrje jsu stanvenými výrbky ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb. a je na ně vystaven prhlášení shdě ES POPIS INMAT 66 je umístěn v plastvé skříni kryté dvěma víky a skládá se ze dvu částí: A - napájecí zdrj se svrkvnicí B - hlavní deska s analgvými bvdy a mikrpčítačem Tyt bvdy jsu prvedeny na samstatných deskách plšných spjů. Všechny elektrnické bvdy jsu napájeny ze zabudvanéh napájecíh zdrje, který bsahuje též 4 vzájemně galvanicky ddělené zdrje 24 V pr napájení např. snímačů tlaku, diferenčníh tlaku, průtkměrů apd. Hlavní deska je se zdrjem sešrubvána v jeden celek patřený plmbvatelným stínícím krytem, který znemžňuje vlivnění měření nedbrným neb úmyslným zásahem d elektrniky. Na tent celek jsu pmcí knektrů připjena puze vládací tlačítka, vstupní a výstupní signály a napájení. Knstrukční uspřádání umžňuje vládání bez tevření víka. P sejmutí víka a p rzpjení napájecích a signálních knektrů lze vyjmut kmpletní elektrniku přístrje v plmbvatelném krytu. Svrkvnice je umístěna v ddělené části skříně pd samstatným krytem. Vdiče se přivádějí ucpávkvými vývdkami. Na spdku skříně jsu příchytky pr upevnění na stěnu, viz Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES. PRINCIP Činnst měřicí ústředny řídí šestnáctibitvý jednčipvý mikrpčítač, který zaručuje dknalý uživatelský kmfrt. Ústředna INMAT 66 je vhdná k nasazení jak samstatné měřidl, k budvání uzavřených měřicích celků i k budvání rzsáhlých distribuvaných systémů. Její výhdu je kvalitní hardwarvá kncepce a sftwarvá flexibilita. Systém je snadné mdifikvat přesně pdle pžadavku uživatele. Vstupní fyzikální veličiny jsu získávány standardním rzhraním prudvá smyčka 0-20 ma, resp ma, přím připjitelnými dprvými snímači s čidlem Pt 100, (na zvláštní pžadavek Pt 200, Pt 500, Pt 1000) pr měření teplty neb pmcí galvanicky ddělených frekvenčních a impulzních vstupů. Naměřené hdnty se dále nrmují, tj. vyjadřuje se jejich hdnta ve fyzikálních jedntkách, a tím jsu vytvářeny systémvé prměnné. Na základě těcht údajů je ústředna schpna vypčítávat jakékli další fyzikální veličiny, jestliže jsu specifikvány výpčtvým vzrcem neb tabulku. Tyt vzrce a tabulky jsu ve vlně prgramvatelném prvedení prgramvatelné uživatelem pmcí pčítače. Stejným způsbem se dále specifikují veličiny pr sumarizaci, kalibrační knstanty a nelinearity vstupních čidel, pvlené meze vstupních i výstupních veličin, rzsahy výstupních prudvých signálů a knečně i frmáty zbrazení a dprvdný text pr pžadvané výstupní veličiny. Prgramvání ústředny ve vlně prgramvatelném prvedení je mžné p lince RS 485. Připjení na pčítač není dále p naprgramvání nutné. Prměnné, které byly specifikvány jak sumy, jsu ukládány d paměti a zálhvány prti výpadku napájení p dbu minimálně 10 let. 1 / 8

2 Vypčtené veličiny je mžné zbrazvat na dvuřádkvém přisvětlvaném alfanumerickém displeji z kapalných krystalů, tisknut je na externí tiskárně neb je předávat p lkální pčítačvé síti případně p mdemu. Vlba pžadvanéh údaje pr zbrazení se prvádí tlačítkem MODE. Druhý řádek displeje služí k zbrazení chybvých hlášení jak dezvy na překrčení mezí některých veličin a dalších vnitřních testů. K ptvrzení chybvých hlášení služí tlačítk ACK. Veličiny, které jsu zvleny pr displej, jsu cyklicky aktualizvány. Sučasně je vyhdncván, zda veličiny leží v předprgramvaných mezích. Čtveřice relé se spínacím kntaktem signalizuje překrčení mezí některých veličin neb jinu naprgramvanu událst. Dále je mžné relé pužít jak impulzní výstupy max imp/hd. Síťvé rzhraní RS 485 umžňuje ústředně pracvat v lkální síti. Je mžné spjit až 30 ústředen INMAT 66 s pčítačem. P síti lze přenášet všechny hdnty ulžené v jedntce. Hdnty z menu PROVOZ lze přenášet též p lince RS 232C prudvé. Je-li využívána lkální tiskárna, přístrj ji bsluhuje a tiskne pžadvané veličiny, případně i varvná hlášení. Kmunikační síťvé mžnsti umžňují přístup k jedntlivým veličinám ústředen v síti, aniž by byla narušena činnst měření. Pr fakturační účely je vždy sftware včetně zadaných knstant ulžen v paměti, kteru nelze vlivnit bez prušení úřední značky UŽIVATELSKÉ KONSTANTY Pmcí rzhraní RS485 je mžn nastavvat knstanty, které jsu v dané aplikaci definvány jak uživatelské (např. rzsahy snímačů, rzsah prudvéh výstupu, meze pr signalizaci apd.). Pkud je matematický člen určen pr fakturační účely, je mžn měnit puze knstanty, které nevlivní měření (např. meze pr signalizaci). Změna uživatelských knstant může být chráněna hesly. Uživatelské knstanty se využívají puze p dhdě s výrbcem. TECHNICKÉ ÚDAJE Prvedení přístrje: - s napájením AC 230 V dle ČSN EN jak elektrické zařízení třídy chrany I, pr pužití v sítích s kategrií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 1 i 2 - s napájením DC 24 V dle ČSN EN jak elektrické zařízení třídy chrany III, pr pužití v sítích s kategrií přepětí v instalaci I a stupněm znečištění 1 i 2 - vnitřní zdrje výstupníh napětí, pr napájení bvdů vstupníh signálu dle ČSN EN , čl a služí také pr napájení bvdů SELV a PELV Pjistka síťvéh napájení dle ČSN EN : - T160L250V (s napájením AC 230 V ) - T1L250V (s napájením DC 24 V ) Elektrická pevnst: - prvedení se síťvým napájením AC 230 V bvd sítě prti vnitřní chranné svrce 3100 V DC bvdy vstupů, výstupů a stínění prti bvdu sítě 5660 V DC bvdy vstupů, výstupů a stínění prti vnitřní chranné svrce 710 V DC - prvedení s napájením DC 24 V: bvd napájení prti stínění a bvdům vstupů a výstupů 710 V DC Měření se prvádí bez chranných prvků. Elektrický izlační dpr: min. 20 M Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz Tlerance napájecíh napětí: % Tlerance kmitčtu sítě: Hz Keficient vyšších harmnických: max. 10 % Zvlnění: max. 1 % Dba ustálení: 30 minut Napájení stejnsměrnéh přístrje: - ze zdrje SELV/PELV, jehž výstup dpvídá ČSN EN čl Druh napájecí sítě: DC 24 V Tlerance napájecíh napětí: ± 25 % Zatěžvací dpr prudvéh výstupníh signálu: 0 až dběr z každéh zdrje 24 V na sv. 1, 2; 3, 4; 5, 6; 7, 8 může být max. 25 ma, viz. Obrázek 2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ Elektrmagnetická kmpatibilita: Mezní hdnty rušivéh napětí na síťvých svrkách pdle ČSN EN 55022: třída B Elektrstatické výbje pdle ČSN EN : úrveň 3, funkční kriterium 1 (intenzita ±8 kv vzduch) Vnější elektrmagnetické ple 27 až 1000 MHz, md. 80 % AM/1 khz pdle ČSN EN : úrveň 3, funkční kriterium 1, (intenzita 10 V/m) Rychlé přechdvé jevy pdle ČSN EN : úrveň 4 (3), funkční kriterium 2 (1) (intenzita 4/2 kv (2/1 kv) Rázvý impulz pdle ČSN EN : úrveň 4, funkční kriterium 1 (intenzita 4/2 kv - prvedení AC) (intenzita 1,5/0,8 kv - prvedení DC) Vnější elektrmagnetické ple 0,15 až 80 MHz šířené vedením pdle ČSN EN : úrveň 3, funkční kriterium 1, (intenzita 10 V eff) Vnější magnetická ple 50 Hz pdle ČSN EN : úrveň 5, funkční kriterium 1, (intenzita 400 A/m) Pklesy a výpadky napájení pdle ČSN EN : úrveň 0 % U T, pkles napětí 100 %, funkční kriterium 1, dba trvání 5 perid AC (100 ms DC) Elektrický příkn: max. 18 VA - s napájením AC 230 V max. 10 W - s napájením DC 24 V Krytí dle ČSN EN 60529: IP 65 Pracvní plha: svislá, vývdky situvat směrem dlů Displej: LCD s pdsvícením 2 16 znaků, výška znaku 9,66 mm Hmtnst: cca 3 kg Druh prvzu: trvalý Pužité materiály: skříň: plast PC Elektrické připjení: svrky šrubvé pr průřez vdičů 2,5 mm 2 průchdky GP9x7 a GP11x9 dle ČSN pr průměr kabelu 4,5 až 7 a 6 až 9 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Prstředí je definvané skupinu parametrů a jejich stupni přísnsti IE 34/3M1 (pr prvedení COMMERCIAL) a IE 36/3M1, avšak minimální tepltu klníh prstředí puze -20 C (pr prvedení INDUSTRIAL), dle ČSN EN a následujících prvzních pdmínek. Teplta klníh prstředí: prvedení COMMERCIAL 0 až + 55 C prvedení INDUSTRIAL - 20 až + 55 C Relativní vlhkst klníh prstředí: prvedení COMMERCIAL 5 až 100 % prvedení INDUSTRIAL 10 až 95 % s kndenzací, s hrní mezí vdníh bsahu 29 g H 2 O/kg suchéh vzduchu Atmsférický tlak: 70 až 106 kpa Vibrace dle ČSN EN : kmitčtvý rzsah 10 až 55 Hz amplituda výchylky 0,35 mm (0,014 in) amplituda zrychlení 49 m.s -2 (5g) METROLOGICKÉ ÚDAJE VSTUPNÍ SIGNÁLY: a) vstupy 1 až 4 4 x prudvá smyčka 0-20 ma neb 4-20mA b) vstupy R1 až R4 4 x teplměr Pt 100 neb Pt 200 neb Pt 500 neb Pt 1000 dle ČSN IEC 751 neb jiný měřený dpr ve čtyřvdičvém zapjení, dpr smyčky max. 20 Rzsah měření teplty dle pužitéh snímače a měřenéh média maximálně 0 až 200 C pr vdu, 0 až 650 C pr páru, -100 až 200 C pr plyny. Pr jiné pužití maximálně -100 až 650 C. Rzsahy měření dpru dpvídají 0 až 180 neb 0 až 350. Jiné rzsahy jsu mžné p dhdě s výrbcem. Míst těcht dprvých vstupů je mžné pžadvat vstupy prudvé 4 (0) až 20 ma např. pr 4 teplměry s výstupním prudvým signálem 4 až 20 ma. 2 / 8

3 c) vstup 5 1 x galvanicky ddělený frekvenční vstup 0 Hz až 10 khz, určen např. k připjení průtkměru Obdélníkvé impulzy amplituda max. 24 V, 0/20 ma, izlační napětí 500 V. Maximální frekvence je přetižitelná 20 %. d) vstup 6 a 7 2 x galvanicky ddělené frekvenční vstupy s rzsahem 0,1 Hz až 10 khz neb impulzní a frekvenční vstupy 0 Hz až 1 khz, určen např. k připjení vdměru, plynměru neb průtkměru Obdélníkvé impulzy - amplituda max. 24 V, 0/20 ma, izlační napětí 500 V. Maximální frekvence 1 khz případně 10 khz je přetižitelná 20 %. V aplikacích pr měření průtku tekutin neb tepla průřezvými měřidly (centrická clna, venturih trubice, dýza) je měření blkván d 5 % jmenvitéh průtku, při pužití kaskádníh zapjení dvu snímačů tlakvé diference d 2 % jmenvitéh průtku (p dhdě s výrbcem d 1 %). V aplikacích pr měření průtku tekutin neb tepla měřidly s lineární závislstí (vdměry, vírvé průtkměry, ultrazvukvé, indukční průtkměry) je měření blkván d 1 % jmenvitéh průtku. VÝSTUPY: a) LCD displej V jedntce je pužit mdul alfanumerickéh displeje LCD s psvětlením, které zajišťuje dstatečnu čitelnst i při snížené viditelnsti. Displej má dva řádky p šestnácti znacích. b) Analgvé prudvé výstupní signály 4 x analgvé prudvé výstupní signály 0 až 20 ma neb 4 až 20 ma, zátěž 0 až 500 Signály nejsu galvanicky dděleny. c) Relé 4 x relé se spínacím kntaktem max. 50 V DC i AC, max. 250 ma, druh zátěže: dprvá/indukční - typický případ připjení budicí cívka relé, napájení tht bvdu z externíh zdrje funkce: signalizace chyb a alarmů impulzní výstup max. 2 impulzy za 5 s, délka impulzu 100 ms (rzlišení 100 ms) lgické úrvně: pulzní výstup - impulzy s prměnnu délku 0 až 5 s 1 - relé sepnut 0 - relé rzepnut d) Impulzní výstup 1 x galvanicky ddělený impulzní výstup - tranzistr s tevřeným klektrem, který je sučástí ptčlenu vnější zdrj - max. 70 V DC - max. 25 ma (typ. 5mA) Výstup je galvanicky ddělen. funkce: signalizace chyb a alarmů impulzní výstup max. 20 impulzů za 5 s, délka impulzu 100 ms pulzní výstup - impulzy s prměnnu délku 0 až 5 s (rzlišení 100 ms) lgické úrvně: 1 - tranzistr sepnut 0 - tranzistr rzepnut Pzn.: Jedntlivé binární výstupy (relé, imp. výstup) jsu pužitelné nezávisle na sbě, nelze ale kmbinvat více funkcí na jednm výstupu. e) Zdrje pr napájení snímačů 4 x zdrj +24 V, +3 V, -2 V, 0-25 ma, zvlnění 200 mv šš Zdrje jsu galvanicky dděleny. KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ: - sérivá linka RS485 - vstup/výstup Obusměrná kmunikační linka služí ke kmunikaci jedné neb více jedntek s pčítačem (max. 30 zařízení bez pakvače). Pmcí RS 485 lze číst naměřené a vyhdncvané údaje včetně archivvaných. Dále lze nastavvat některé parametry (datum, čas, uživatelské knstanty, parametry RS485, RS232 a RS232/I). Spjení je realizván strukturu typu sběrnice. Jak spjvací médium se nejčastěji pužívá krucený dvuvdič (twist) s maximální dpručenu délku 1200m. Přensvá rychlst je vlitelná, maximálně Bd. Zaknčvací dpr se připjuje (u kncvé stanice) přepínačem DIP v pravé části svrkvnice - přepnutím z 00 na 11 (viz Obrázek 2 Schéma připjení). Ve výrbním závdě je nastavena přensvá rychlst 9600 Bd a adresa 1 (pkud nebude zákazníkem pžadván jiné nastavení). Bližší ppis rzhraní a kmunikačníh prtklu je uveden v samstatné přílze Ppis kmunikačníh prtklu RS485, která ddávána na vyžádání. Jak vlitelné příslušenství se ddává kmunikační kabel RS 485 a knektr k zabudvání d INMATu. Linka je galvanicky ddělena. - sérivá linka RS 232C/I - výstup funkce: jednsměrná kmunikační linka určená k přensu dat na velké vzdálensti (jedntky km), přensvá rychlst je 2400 Bd Tat funkce je ppsána v samstatné přílze Ppis prtklu linky RS232C/I, která ddávána na vyžádání. signalizace chyb a alarmů impulzní výstup max. 20 impulzů za 5 s délka impulzu 100 ms pulzní výstup - impulzy s prměnnu délku 0 až 5 s (rzlišení 100 ms) lgické úrvně: 1-20 ma 0-0 ma úrveň v klidu (lg1) 20 ma Linka není galvanicky ddělena. Pzn.: Pžadvané veličiny pr tisk, jejich frmát a četnst tisku jsu určeny aplikačním sftwarem. - sérivá linka RS232C - výstup funkce: jednsměrná kmunikační linka určená k přensu dat na vzdálensti d 10 m (připjení sérivé tiskárny), přensvá rychlst je 2400 Bd Tat funkce je ppsána v samstatné přílze POPIS PROTOKOLU LINKY RS232C/I, která ddávána na vyžádání. signalizace chyb a alarmů impulzní výstup max. 20 impulzů za 5 s, délka impulzu 100 ms pulzní výstup - impulzy s prměnnu délku 0 až 5 s (rzlišení 100 ms) lgické úrvně: 1 - napětí -3 V až -10 V 0 - napětí +3 V až +10 V úrveň v klidu (lg1) -3 V až -10 V Linka není galvanicky ddělena. KOMUNIKACE S DALŠÍMI SYSTÉMY Při vytváření kmplexnějších měřících systémů lze využít zabudvaných kmunikačních mžnstí jedntky. Jsu t tyt mžnsti: - spjení více měřidel navzájem s pčítačem - lkální připjení pčítače - přímé připjení sérivé tiskárny - připjení výstražnéh zařízení AUTODIAGNOSTIKA: INMAT 66 má zabudvanu rzsáhlu pdpru diagnstických funkcí. Technické diagnstické prstředky využívají spdní řádek displeje, čtveřici relé se spínacím kntaktem,impulzní výstup IMP OUT, RS 232/I, RS 232 a RS 485. Stav ústředny (ústředen) může být dtazván i centrálně z řídícíh pčítače sítě. Funkce kntrly mezí vstupních i výstupních veličin je určena aplikačním sftwarem. Tyt funkce prbíhají neustále autnmně při prvzu zařízení. Uživatel má k dispzici: A / Varvná hlášení na spdním řádku displeje, která jsu vyvlávána na základě kamžitéh stavu pžadvaných veličin. B / Varvná hlášení předávané rzhraním RS 232 (tištěná tiskárnu) na základě kamžitéh stavu zvlených veličin. C / Varvná hlášení předávané rzhraním RS 232/I, která jsu vyvlávána na základě kamžitéh stavu pžadvaných veličin. D / Varvná hlášení předávané rzhraním RS 485, která jsu vyvlávána na základě kamžitéh stavu pžadvaných veličin. 3 / 8

4 E / Kntakty (relé 1 až relé 4) ústředny. Okamžik sepnutí je dán stavem jedntlivých veličin a naprgramvanými prahvými hdntami. F / IMP OUT Okamžik sepnutí je dán stavem jedntlivých veličin a naprgramvanými prahvými hdntami. G / Autnmní testy, které jsu vyvlávány p resetu - test pamětí EPROM, Flash a RAM Výsledky testů se zbrazují puze v případě zjištěné chyby. T znamená, že v případě úspěšnéh průběhu testu se nebjeví žádné hlášení. MEZE DOVOLENÉ ZÁKLADNÍ CHYBY: 1. Prudvá smyčka 0-20 ma neb 4-20 ma: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu 2. Odpr ve čtyřvdičvém zapjení: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu 3. Galvanicky ddělené frekvenční vstupy: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu 4. Ipulzní vstup: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu 5. Analgvé prudvé výstupní signály: chyba 0,2 % z rzsahu; zvlnění 0, Impulzní výstup: chyba 0,1 % z měřené hdnty; 0,02 % z rzsahu Hystereze: max. 0,01 % Chyba reprdukce: max. 0,01 % Pásm necitlivsti: max. 0,01 % Dluhdbý drift za 4800 hdin: max. 0,05 % Dplňkvé chyby: 1. Na změnu teplty klníh prstředí: max. 0,1 % / 10 C 2. Na změnu zatěžvacíh dpru: max. 0,05 % v celém rzsahu změny 0 až 500 Vyhdncení výstupních signálů: Všechny veličiny, zbrazvané na zbrazvací jedntce číselně, dpvídají příslušným jedntkám bez knstanty přepčtu. Rzsahy prudvých signálů jsu určeny zadávací specifikací. ARCHIVACE DAT: Archivace dat služí k záznamu průběhů měřených a vyhdncvacích veličin. Pužití archivace dat je zvlášť vhdné, pkud není matematický člen připjen n-line na řídicí systém. Archivvaná data jsu ukládána d zálhvané paměti RAM paměti veliksti 1 Mbit (2 17 = byte) neb na zvláštní pžadavek 2 Mbit (2 18 = byte). U staršíh prvedení INMATu 66 s klasickým zdrjem jsu data ukládána d paměti EEPROM s kapacitu 0,5 Mbit (2 16 = byte). Archivvaná data jsu rganizvána v blcích definvaných pčtem záznamů, seznamem prměnných a kamžikem záznamu. Každý archivvaný záznam je na začátku záznamu dplněn údajem času a datumu záznamu. Maximální pčet blků je 4, maximální pčet hdnt v blku je 48. Každá hdnta včetně času a datumu zabírá 4 byty. Minimální perida záznamu je 5 sec. Záznam jedntlivých blků lze vyřadit. Všechny parametry archivace jsu nastavitelné uživatelem pmcí ddávanéh prgramu SWK (neb SWK ) a rzhraní RS485. Stejným způsbem jsu dstupné archivvané údaje. Okamžik záznamu Pr vlbu kamžiku záznamu jsu k dispzici tyt mžnsti : 1) Záznam při uplynutí nastavené peridy Perida záznamu je nastavitelná v rzsahu 5 s až 100 let. Lze vlit: sec, min, hd, den, den v týdnu, měsíc, rk, při změně splnění pdmínky a p zapnutí. Nastavuje se typ peridy a hdnta peridy - např. 10 sec. Vypnutím peridy záznamu (ff) se zruší celý blk. Perida se pčítá vždy d nulvé hdnty v typu peridy. Je - li např. dba peridy 13 min, k žádsti záznam djde v 0 min, 13 min, 26 min, 39 min, 52 min, 0 min,... 2) Záznam při splnění pdmínek K záznamu djde puze p splnění zadaných pdmínek. Lze definvat pdmínku žádnu, jednu neb dvě. Pdmínka umžňuje prvnávat 2 hdnty pmcí perátrů <, <=, ==,!=, >=, >. Hdnta může být knstanta neb uživatelská prměnná. Hdnta neb knstanta na levé i pravé straně musí být stejnéh typu (např. nelze prvnávat časvé údaje s prměnnu). Pdmínky lze prvnávat pmcí perátrů AND a OR. 3) Záznam při změně pdmínky K záznamu djde při změně pdmínky. T znamená při změně splnění pdmínek (2 pdmínky včetně perátrů AND, OR) z hdnty lgická 0 na lgická 1 a napak. 4) Záznam p zapnutí K záznamu djde p zapnutí přístrje neb p resetu. Kmbinací peridy a pdmínečnéh časvéh údaje lze realizvat např. tyt kamžiky záznamu : a) perida každých 5 sek, neb 2 min, neb 1 den... b) perida záznamu 1 hd, záznam v 15-té minutě c) perida záznamu 1 den, záznam v 6 hd, 30 min, d) perida záznamu 6. den v týdnu, záznam v 10 hd, 15 min apd. Pčet záznamů v blku: Pčet záznamů je nutn vlit tak, aby sučet délek jedntlivých blků byl menší než kapacita archivační paměti. Ddávaný kmunikační prgram autmaticky hlídá překrčení veliksti sazené paměti a zbrazuje velikst vlnéh místa v archivační paměti. (l1 + l2 + l3 + l4) <= kapacita archivační paměti [byte] Základní kapacita archivační paměti = byte, rzšířená byte l1 - délka blku 1 [byte] ln - délka blku n [byte] Délku blk určíme ze vztahů: ln = 4 * xn * yn xn = pčet prměnných v blku n (včetně času) yn = pčet záznamů v blku n Čtení údajů archivace: Archivvané údaje jsu dstupné pmcí rzhraní RS 485. Jejich získání je mžné pmcí ddávanéh prgramu s značením SWK (neb SWK466 03). OZNAČ OVÁNÍ Údaje na výrbním štítku na krytu přístrje: - chranná známka výrbce - Made in Czech Republic - čísl výrbku - výrbní čísl - druh napájecí sítě - maximální příkn - krytí - značení CE - další údaje pdle prvedení Údaje na věřvacích štítcích přístrje: - tyt údaje jsu specifikvány v Certifikátech schválení typu č. 1984/95/311 a č. 2366/96/143 Údaje na kazetě přístrje: - čísl výrbku - výrbní čísl - údaje měřicí aplikaci Údaje zbrazvané na displeji přístrje v menu KONFIG, na štítcích přístrje neb na čelním panelu: - údaje měřicí aplikaci Údaje uvnitř přístrje jsu uvedeny v Ddatcích k návdu k výrbku pr jedntlivá prvedení. DODÁVÁNÍ Každá ddávka bsahuje, není-li se zákazníkem dhdnut jinak: - ddací list - výrbky pdle bjednávky - příslušenství pjistka T160L250V dle ČSN EN ks (napájení AC 230 V) pjistka T1L250V dle ČSN EN ks (napájení DC 24 V) - vlitelné příslušenství prgram kmunikační SWK 466 xx prgram aplikační k SWK kabel kmunikační knektr k zabudvání 4 / 8

5 - průvdní technická dkumentace v češtině: svědčení jaksti a kmpletnsti výrbku, které je sučasně záručním listem kalibrační list (pr nevěřené prvedení) prhlášení ddavatele shdě dle ČSN EN ISO/IEC (u zakázek dle vyhlášky 132/2008 Sb.) návd k výrbku alkační tabulka (adresy jedntlivých veličin v paměti) ppis údajů displeje a ppis knstant svrkvé zapjení pr knkrétní aplikaci příslušný Ddatek (Ddatky) k návdu k výrbku pdle prvedení přístrje Je-li stanven v kupní smluvě, neb dhdnut jinak, může být ddávána s výrbkem další dkumentace: - ES prhlášení shdě - kpie Certifikátu schválení typu měřidla (jen pr věřené prvedení) - ptvrzení věření stanvenéh měřidla (jen pr věřené prvedení) BALENÍ Výrbky i příslušenství se ddávají v balu, zaručujícím dlnst prti půsbení tepltních vlivů a mechanických vlivů pdle řízených balicích předpisů. DOPRAVA Výrbky je mžné přepravvat za pdmínek dpvídajících subru kmbinací tříd IE 21 pdle ČSN EN (tj. letadly a nákladními vzidly; v prstrech větraných a chráněných prti pvětrnstním vlivům, vytápěné přetlakvé nákladvé prstry letadel). SKLADOVÁNÍ Výrbky je mžné skladvat za pdmínek dpvídajících subru kmbinací tříd IE 11 pdle ČSN EN (tj. v místech s nepřetržitu regulací teplty mezi 0 až 55 C a vlhksti klníh vzduchu 45 % a max. bsahem 29g H 2 O/m 3 suchéh vzduchu, bez zvláštníh nebezpečí napadení bilgickými činiteli, s mál významnými vibracemi a neležící v blízksti zdrjů prachu a písku). SPOLEHLIVOST Ukazatele splehlivsti v prvzních pdmínkách a pdmínkách prstředí uvedených v tmt návdu - střední dba prvzu mezi pruchami hdin (inf. hdnta) - předpkládaná živtnst 10 let OBJEDNÁVÁNÍ v bjednávce se uvádí - název - bjednací čísl výrbku - vyplněný dtazník (nezbytná přílha bjednávky) - zda je výrbek bjednán jak vybrané zařízení bezpečnstní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb. - pžadavek na další dkumentaci dle čl. DODÁVÁNÍ - jiné (zvláštní) pžadavky na výrbek - pčet kusů Pr měření průtku technických kapalin, resp. měření chladu, je třeba v bjednávce specifikvat parametry měřenéh média. T znamená druh měřenéh média, závislst hustty měřenéh média na jeh tepltě a tlaku, resp. i závislst entalpie měřenéh média na jeh tepltě a tlaku. P Ř ÍKLAD OBJEDNÁVKY Měřič tepla INMAT vyplněné dtazníky přilženy 5 ks OBJEDNÁVÁNÍ př íslušenství V bjednávce se uvádí: - název - bjednací čísl výrbku - pčet kusů P Ř ÍKLAD OBJEDNÁVKY Prgram kmunikační základní SWK ks PROVEDENÍ MĚŘIČŮ PRŮTOKU, TEPLA, STAVOVÝCH PŘEPOČÍTÁVAČŮ PLYNŮ TYP 466 SPECIFIKACE OBJEDNACÍ ČÍSLO 466 x x x xxx Napájení DC 24 V jednkruhvé prvedení 1 dvukruhvé prvedení 2 AC 230 V jednkruhvé prvedení 5 dvukruhvé prvedení 6 bez časvéh s pevným prgramem (COMMERCIAL) 1 záznamu průběhů vlně prgramvatelné (COMMERCIAL) 2 s časvým s pevným prgramem (COMMERCIAL) 3 Prvedení záznamem průběhů vlně prgramvatelné (COMMERCIAL) 4 bez časvéh s pevným prgramem (INDUSTRIAL) 5 záznamu průběhů vlně prgramvatelné (INDUSTRIAL) 6 viz s časvým s pevným prgramem (INDUSTRIAL) 7 příslušný záznamem průběhů vlně prgramvatelné (INDUSTRIAL) 8 Ddatek Měření průtku a tepla předanéh vdní páru DODATEK 1 1 Měření průtku a tepla předanéh vdu DODATEK 2 2 Měření průtku vdy DODATEK 3 3 Měření průtku vdní páru DODATEK 4 4 Pužití Měření průtku plynů - přepčítávač mnžství plynu DODATEK 5 5 Měření chladu DODATEK 2 6 Měření průtku technických kapalin DODATEK 3 7 Regulace hladiny v ktli DODATEK 1 8 jiné aplikace se vyrábí jak zvláštní pžadavek, p dhdě dběratele s výrbcem 9 COMMERCIAL - prvedení pr rzsah teplt klí 0 až + 55 C INDUSTRIAL - prvedení pr rzsah teplt klí -20 až + 55 C Prvtní věření pdle 9 zák. č. 505/1990 Sb. se bjednává vyplněním příslušné plžky dtazníku. Prvedení bez prvtníh věření má puze prvtní kalibraci a lze jej věřit i ddatečně pdle 10 zák. č. 505/1990 Sb. INMAT 66 může vyhdncvat sučasně různá média i energie pr každý kruh. Například je mžné sučasné měření tepla předanéh vdu a páru neb měření tepla v páře a přepčet mnžství plynu,... Tyt kmbinace jsu mezeny puze pčtem vstupů a kapacitu paměti prgramu. Další mžnstí je dplnění stanvenéh měřidla nefakturační měření, které nepdléhá záknu 505 Sb., např. měření venkvní teplty, výšky hladiny apd. V těcht případech se přístrj bjednává jak zvláštní pžadavek vyplněním kódu "9" na patřičné míst bjednacíh čísla. Prvedení s archivací dat 2 Mbit a se vyrábí jak zvláštní pžadavek, p dhdě dběratele s výrbcem. 5 / 8

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ - bjednává se samstatně SPECIFIKACE OBJEDNACÍ ČÍSLO základní SWK Prgram kmunikační archivační (anglická verze) SWK (SWK ENG) pr INMAT 51 a INMAT 66 prgramvací (anglická verze) SWK (SWK ENG) Prgram aplikační k SWK (aplikace pr vlně prgramvatelné prvedení dle dtazníku) Kabel pr kmunikaci RS485 (INMAT51 a 66 - PC) Knektr RS485 určený k zabudvání d INMATu 51 a KABEL PRO KOMUNIKACI RS485 ( INMAT - PC ) délka kabelu: 2 m Zapjení knektru RS485 - CAN9 Karty RS485 d PC a převdníky RS485 mhu mít různé zapjení. Je třeba prvnat dkumentaci ke kartě, kteru budete pužívat se zapjením ddanéh kabelu a v případě ptřeby tt zapjení upravit. Ddávané zapjení: RS485 A: piny 2 (Tx+) a 3 (Rx+) RS485 B: piny 1 (Tx-) a 4 (Rx-) Stínění: nezapjen KONEKTOR RS485 URČENÝ K ZABUDOVÁNÍ DO INMATU 51 A 66 Knektr zabudujte d skříně matematickéh členu INMAT 66 míst stávající průchdky GP9 a připjte na svrky dpvídající kmunikačnímu rzhraní RS485 tabulky. Signál Č. svrky INMAT66 RS485A 73 RS485B 74 Stínění 72 OVĚŘENÍ DLE ZÁKONA 505/1990 Sb. INMATy 66 se věřují pdle Certifikátu schválení typu Prvtní věření se bjednává vyplněním příslušné plžky dtazníku. INMAT 66 věřený je patřen štítkem s úřední značku věření. Prvedení měřiče průtku bez prvtníh věření má puze prvtní kalibraci a lze jej věřit i ddatečně. INMAT 66 nevěřený je patřen značkami výrbce. Umístění značek výrbce a úředních značek je uveden v Certifikátu schválení typu. Značky výrbce jsu umístěny na krytu a na hlavní desce, úřední značky jsu umístěny na hlavní desce (viz. Obrázek 1 ROZMĚROVÝ NÁKRES). K věřenému INMATu může být na žádst zákazníka ddatečně vystaven ptvrzení věření stanvenéh měřidla. V bjednávce se musí uvést: - bjednací čísl výrbku - výrbní čísl Tyt údaje jsu uvedeny na přístrjvém štítku. Výrbce prvádí následné věření pdle zák. 505/1990 Sb. metrlgii v platném znění. Následné věření se bjednává v ddělení AMS ZPA N. Paka a. s. K následnému věření je také mžné pslat jenm hlavní desku s napájecím zdrjem (kazetu). Při tmt způsbu není nutn dpjvat kabeláž d svrkvnice. Kazeta musí být zaslána v dpvídajícím balu, značeném dle ČSN EN ISO 780: OPATRNĚ ZACHÁZET - KŘEHKÉ. MONTÁŽ A PŘ IPOJENÍ Mntáž, uvedení d prvzu a servisní údržbu stanvených měřidel, ve smyslu zák. 505/1990 Sb. metrlgii, může puze sba, která je držitelem platnéh právnění k mntáži a údržbě stanvených měřidel, vydané např. v ZPA Nvá Paka a.s. Elektrické připjení smí prvádět alespň pracvníci znalí pdle 5 Vyhlášky 50/1978 Sb. Přístrj se upevňuje na stěnu neb rám čtyřmi šruby pdle Obrázku 1 ROZMĚROVÝ NÁKRES. Schéma připjení svrkvnice je uveden na brázku 2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ. Svrkvnice je přístupná p tevření spdníh víka. Přístrj připjte kabelem s izlvanými Cu vdiči s celkvým izlačním dprem min. 10 M, dimenzvanými pdle ČSN s průřezem max. 2,5 mm 2. Sučástí instalace u přístrje musí být vypínač neb jistič, umžňující dpjení přístrje d napájecí sítě. U přístrje s napájením DC 24 V služí svrka stínění u napájecích svrek k případnému spjení se zemí za účelem ptlačení nf rušení. Prpjení není nutné. Snímač teplty se pužívá ve čtyřvdičvém zapjení a připjuje se čtyřvdičvým kabelem. Pužité kabely musí být stíněné. Stínění připjte puze na jedné straně kabelu a t na svrkvnici matematickéh členu. Odpr jedntlivých smyček včetně vnitřníh dpru vedení snímače smí být max. 20. Instalace snímačů s výstupem prudvá smyčka: Prudvé smyčky 0 20 maneb 4 20 ma se instalují stejným způsbem. Dané rzlišení se děje prgramvými prstředky. K napájení snímačů se pužijí buď interní napájecí zdrje 24 V, případně zdrje externí. Snímače připjte stíněným kabelem dle jejich vlastních návdů k výrbku. Stínění připjte puze na jedné straně kabelu a t na svrkvnici matematickéh členu. Vyhdncvací přístrje prudvéh výstupníh signálu připjte pdle jejich vlastních návdů k výrbku. Signál impulzníh výstupu a impulzní signály d průtkměrů k přístrji připjte kabelem s krucenými páry nestíněnými, ppř. stíněnými. Demntáž hlavní desky: 1) dstranit mntážní plmbu krytu svrkvnice 2) vyšrubvat 3 šruby, držící kryt svrkvnice a sejmut jej 3) rzpjit knektry s připjenými kabely 4) dstranit mntážní plmbu krytu přístrje 5) vyšrubvat 4 šruby, držící kryt přístrje 6) vysunut kryt přístrje 7) dpjit knektr, připjující tlačítka 8) vyjmut hliníkvu přepážku 9) vyšrubvat 6 šrubů, držících kazetu s elektrniku a vyjmut ji Mntáž prvádíme v pačném přadí. Při mntáži musí být ddržen tent mntážní návd. 6 / 8

7 UVEDENÍ DO PROVOZU P připjení je přístrj připraven k prvzu. Využívá-li se kmunikační linka RS 485 naknfiguruje se jeden přístrj jak kncvý změnu přepínače DIP z 00 na 11, resp. OFF na ON. Přístrj je ddáván v knfiguraci průchzíh členu sítě (přepínače DIP v plze 00, resp. OFF). Tent přepínač je přístupný p tevření víka svrkvnice. Před zahájením prvzu je nutn ddržet dbu hřevu 30 min. Matematický blk v věřeném prvedení p uvedení d prvzu musí určený pracvník mntážní a servisní rganizace patřit značkami mntážní a servisní rganizace. Značky jsu umístěny na šrubech držících kryty přístrje (viz Obrázek 1 ROZMĚROVÝ NÁKRES). Na krytu elektrniky (s displejem a tlačítky) je mžn pnechat neprušenu značku výrbce. OBSLUHA A ÚDRŽBA U stanvených měřidel je nutné ddržvat předepsanu dbu pr následné věření v intervalech stanvených vyhlášku MPO č.345/2002 Sb. ve znění pzdějších předpisů. Výměnu a připjení věřvaných přístrjů prvádí právněný pracvník mntážní neb servisní rganizace, který snímače pětvně zaplmbuje. Prušit úřední značku může puze pracvník AMS neb ČMI. Pkud byla znehdncena neb dstraněna úřední značka, zaniká platnst věření měřidla. INMAT 66 je vybaven dvuřádkvým displejem pr zbrazvání naměřených a vypčtených hdnt, varvných hlášení a údajů knfiguraci. Naměřené hdnty se zbrazují v hrním řádku alfanumerickéh displeje včetně patřičnéh nápisu a jedntek. K zbrazvání varvných hlášení služí spdní řádek displeje. Pkud byl splněn více pdmínek pr zápis chybvých hlášení během prvzu, řadí se varvná hlášení d seznamu varvných hlášení, která lze prhlížet tlačítkem ACK. Chybvá hlášení je mžn prhlížet resp. nulvat pmcí tlačítka ACK i pmcí rzhraní RS485. Pmcí rzhraní RS232C/I lze chybvá hlášení puze prhlížet. Pr zbrazení údajů knfiguraci přístrje se využívají ba řádky displeje. Obsluha přístrje se prvádí pmcí dvu vládacích tlačítek klávesnice pdle Obrázku 1 ROZMĚROVÝ NÁKRES. INMAT 66 je sazen pamětí / pamětmi, které bsahují Li baterie. Prvedení INDUSTRIAL má navíc samstatnu Li baterii. Tyt sučástky je třeba p smi letech (druhé následné věření) vyměňvat a přístrj seřídit. Výměnu prvádí ZPA Nvá Paka, a.s., ddělení servis. POPIS STRUKTURY ZOBRAZOVANÝCH ÚDAJŮ Zbrazvané údaje se dělí d tří skupin - PROVOZ, SERVIS a KONFIG se strukturu pdle následujícíh schéma. Přepínání mezi jedntlivými skupinami údajů se děje následujícím způsbem: 1) Pmcí tlačítka MODE navlíme na prvním řádku displeje nápis pr přepnutí (např. PROVOZ -> servis). Velkým písmem je zbrazen aktuální režim, malým písmem režim d kteréh je mžn přepnut. 2) Stiskem tlačítka ACK (viz. nápvěda na druhém řádku displeje) zvlíme nvý režim. Nápis se změní na pačný (SERVIS -> prvz) 3) Tlačítkem MODE můžeme nyní vlit zbrazvané údaje ze zvlenéh menu. Prvz Prvzní údaje představují základní naměřené a vypčtené hdnty. Pčet prvzních údajů je maximálně 32. Servis Servisní údaje jsu dplňující údaje, které služí k detailnější infrmaci měřeném bjektu. Pčet servisních údajů je maximálně 32. Knfig Knfigurační údaje v sbě zahrnují data typvém čísle přístrje, výrbním čísle, adrese zařízení na lince RS485, přensvé rychlsti linky RS485. Dále jsu v tmt mdu zbrazvány výpčtvé parametry, rzsahy vstupních a výstupních signálů, jejich význam atd. K zbrazení se využívají ba řádky displeje. Knfigurační údaje mhu být umístěny maximálně na 16-ti dvjicích řádků. Pzn.: V režimu KONFIG nejsu zbrazvány údaje autdiagnstiky. Její funkce není přest vlivněna. Případná varvná hlášení se bjeví p přepnutí d jinéh režimu (PROVOZ, SERVIS). Pkud bsluha nechá přístrj v režimu KONFIG, přístrj se p cca 8 minutách přepne d režimu PROVOZ na 1. plžku a tím se zajistí zbrazvání varvných hlášení. POPIS FUNKCE TLAČÍTEK Tlačítk MODE Tt tlačítk umžňuje pstupnu vlbu zbrazení hdnt jedntlivých veličin z vybranéh menu. P zmáčknutí tlačítka se autmaticky zbrazí následující údaj. Tlačítk je šetřen funkcí autrepeat t.j. při držení se zbrazvané veličiny samčinně vlí. Měření, ani jiné funkce nejsu aktivací tlačítka MODE nijak vlivněny. P připjení přístrje k síťvému napětí se samčinně vlí údaj navlený před výpadkem napájecíh napětí (s vyjímku režimu KONFIG). Tlačítk ACK Tlačítk ACK umžňuje listvání ve varvných hlášeních a p dmáčknutí ruší dané varvné hlášení ze seznamu. Jestliže ale stav vstupů, který způsbil varvné hlášení nadále trvá, způsbí t bnvený zápis varvnéh hlášení d seznamu. Platí, že nejaktuálnější varvné hlášení je zbrazen na displeji. Pčet varvných hlášení v seznamu je max. 10. Dále umžňuje vlbu menu viz čl. OBSLUHA A ÚDRŽBA, POPIS STRUKTURY ZOBRAZOVANÝCH ÚDAJŮ NULOVÁNÍ ČTVRTHODINOVÉHO MAXIMA Stisknutím tlačítka CLR MAX se vynuluje údaj čtvrthdinvéh maxima. Při nulvání je třeba se řídit pkyny zbrazvanými na displeji přístrje. Tlačítk CLR MAX je umístěn vprav pd krytem svrkvnice. Čtvrthdinvé maximum je mžn nulvat též pmcí rzhraní RS485. UŽIVATELSKÉ A METROLOGICKÉ HESLO Matematický člen INMAT 66 je vybaven UŽIVATELSKÝM a METROLOGICKÝM heslem. Tat hesla blkují změny některých parametrů (slžení zemníh plynu, čas a datum, adresa, uživatelské knstanty, parametry archivace,...). Při zápisu některé z chráněných hdnt si INMAT 66 vyžádá vlžení platnéh hesla. Jestliže je hesl správné, pvlí se na dbu 1 minuty pr uživatelské resp. 0.5 minuty pr metrlgické hesl zápis dat d přístrje. P tét dbě se přístup zablkuje, a další zápis dat d INMATu 66 vyžaduje pětné vlžení platnéh hesla. Uživatelské hesl je mžn změnit neb vyřadit z činnsti. K tét změně je nutná znalst aktuálníh uživatelskéh hesla. Metrlgické hesl je mžn puze změnit, nikliv vyřadit. K tét změně je nutná znalst aktuálníh metrlgickéh hesla. 7 / 8

8 Hesla jsu ulžena v chráněné blasti paměti, kteru nelze číst bez prušení úředních značek resp. značek výrbce u nevěřenéh prvedení. Tímt způsbem je zabráněn neprávněnému zásahu. Pkud hesl uživatel zapmene, jeh zjištění není mžné bez prušení úředních značek a nvéh úředníh věření! Obě hesla mají délku 6 znaků '0' až '9', 'A' až 'Z' a 'a' až 'z', a lze je měnit v menu Nastavení / Uživatelské hesl resp. / Metrlgické hesl.... Hesl lze změnit tak, že se nejprve zapíše nyní platné hesl, a p jeh ptvrzení se 2x p sbě vlží nvé hesl (s ptvrzením). Druhé vlžení hesla je určen pr kntrlu a nesuhlasí-li s prvním, nvé hesl se nenastaví. Uživatelské hesl lze natrval dblkvat vlžením hdnty hesla "000000" (6 nul). Nastavením jiné hdnty se funkce hesla pět bnví. INMAT 66 je ddáván s uživatelským heslem nastaveným na Při pužití INMATu 66 ve funkci stavvéh přepčítávače mnžství plynu je pužití a činnst metrlgickéh hesla slžitější a je ppsána v Ddatku 5. Pdrbný ppis práce s hesly je bsažen v Helpu bslužných prgramů SWK466xx ddávaných výrbcem přístrje. NÁHRADNÍ DÍLY Knstrukce přístrje nevyžaduje ddávání náhradních dílů. ZÁRUKA Výrbce ručí ve smyslu 429 bchdníh zákníku a ustanvení 620, dst. 2 bčanskéh zákníku za technické a prvzní parametry výrbku uvedené v návdu. Záruční dba trvá 24 měsíců d převzetí výrbku zákazníkem, není-li smluvně stanven jinak. Reklamace vad musí být uplatněna písemně u výrbce v záruční dbě. Reklamující uvede název výrbku, bjednací a výrbní čísl, datum vystavení a čísl ddacíh listu, výstižný ppis prjevující se závady a čeh se dmáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístrje k pravě, musí tak učinit v půvdním balu výrbce a neb v jiném balu, zaručujícím bezpečnu přepravu. Záruka se nevztahuje na závady způsbené neprávněným zásahem d přístrje, jeh násilným mechanickým pškzením neb neddržením prvzních pdmínek výrbku a návdu k výrbku. OPRAVY Přístrje pravuje výrbce. D pravy se zasílají v půvdním neb rvncenném balu bez příslušenství. D pravy je také mžné pslat jenm hlavní desku s napájecím zdrjem (kazetu). Při tmt způsbu není nutn dpjvat kabeláž d svrkvnice. Kazeta musí být d pravy zaslána v dpvídajícím balu, značeném dle ČSN EN ISO 780: OPATRNĚ ZACHÁZET - KŘEHKÉ. VYŘ AZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE se prvádí v suladu se záknem dpadech č. 106/2005 Sb. Výrbek ani jeh bal nebsahuje díly, které mhu mít vliv na živtní prstředí. Výrbky vyřazené z prvzu včetně jejich balů (mim výrbky značené jak elektrzařízení pr účely zpětnéh dběru a ddělenéh sběru elektrdpadu a baterie) je mžn ukládat d tříděnéh či netříděnéh dpadu dle druhu dpadu. Výrbce zajišťuje bezplatný zpětný dběr značenéh elektrzařízení (d ) a baterií d sptřebitele a upzrňuje na nebezpečí spjené s jejich prtiprávním dstraňváním. Obal přístrje je plně recyklvatelný. Kvvé části výrbku se recyklují, nerecyklvatelné plasty, elektrdpad a baterie se likvidují v suladu s výše uvedeným záknem. Obrázek 2 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ listpad 2009 ZPA Nvá Paka, a.s. 8 / 8

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

PRO PROVEDENÍ 580 134, 580 144 S KÓDY Txx PŘILOŽEN NÁVOD K SNÍMAČI TEPLOTY TYP 222. Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ

PRO PROVEDENÍ 580 134, 580 144 S KÓDY Txx PŘILOŽEN NÁVOD K SNÍMAČI TEPLOTY TYP 222. Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ TP - 260821/d NÁVOD K VÝROBKU Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 typ 580 PRO PROVEDENÍ 580 134, 580 144 S KÓDY Txx PŘILOŽEN NÁVOD K SNÍMAČI TEPLOTY TYP 222 Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ 580 116

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Obsah 1 ČÁST - LŮŽKA... 2 1.1 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ 2 KUSY... 2 1.1.1 Medicínský účel... 2 1.1.2 Pžadvané věcné plnění, vlastnsti a parametry přístrje...

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Adaptivní systém měřidel ELA

Adaptivní systém měřidel ELA Strana 1 (celkem 34) Adaptivní systém měřidel ELA 2008 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR MQU 99 Autrizvaný výrbek schválený ČMI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pružně se přizpůsbí každé mntážní situaci Rychlá a snadná změna

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více