2.1. Operační systém První kroky Zapnutí počítače a přihlášení do systému Restartování počítače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače"

Transkript

1 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému Windws vychází z anglickéh výrazu, který v češtině znamená kna První krky Zapnutí pčítače a přihlášení d systému 1. Nejprve zkntrlujte, zda nejsu k pčítači připjeny vyměnitelné diskvé jedntky (USB flash disk, externí disk). 2. Zapněte mnitr a pčítač (ntebk). 3. Zbrazí se plcha pr přihlášení, kde můžete vybrat přihlašvací jmén a zadat případně správné hesl. Klepněte na brázek šipky neb stiskněte klávesu Enter. 4. Zbrazí se pracvní plcha prstředí Windws Nyní můžete zapnut jedntlivá zařízení připjená k pčítači (tiskárna, skener, ) Restartvání pčítače Restartváním pčítače se rzumí uknčení práce pčítače a jeh pětvné spuštění, aniž by se pčítač vypnul vypínačem. Pčítače je třeba restartvat v těcht případech: p instalaci nvéh prgramu či dinstalvání prgramu z pčítače pkud pčítač nereaguje na vaše příkazy, tzv. zamrzne Spuštění restartu pčítače: 1. Otevřete nabídku Start ->šipka u tlačítka Vypnut. 2. Zvlte Restartvat. 56

2 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Uknčení aplikací, které nedpvídají (nereagují) Pr uknčení prgramů, které nereagují, tedy nelze je ani uknčit uzavíracím křížkem, pužijte Správce úlh. 1. Klávesvu zkratku Ctrl+Alt+Delete neb Ctrl+Shift+Esc se přepnete d režimu s nuzvými příkazy, mezi nimiž je i mžnst spustit Správce úlh. 2. V zbrazeném kně bude u nereagujícíh prgramu napsán, že Nedpvídá. 3. Označíte tent prgram pmcí myši a pté klepněte na tlačítk Uknčit úlhu. 4. Úlha se uknčí. Jestliže pčítač nereaguje ani na zavlání správce úlh, nezbývá nic jinéh než pčítat restartvat. Nedpvídá Vypnutí pčítače 1. Uknčíte všechny spuštěné aplikace. 2. Klepnete na tlačítk Start a z nabídky vyberete plžku Vypnut. 3. Nyní pčkáte, až se pčítač vypne. 4. Jestliže se mnitr nevypne sám, vypněte h nyní sami Pužívání nápvědy pr systém Windws 1. Nabídka Start -> Nápvěda a pdpra neb na plše stiskněte klávesu F1. 2. V zbrazeném kně zadáte d plíčka Vyhledávání v nápvědě určitý termín a pté klepněte na tlačítk lupy neb stiskněte klávesu Enter. 3. Zbrazí se seznam témat, který zadaný termín bsahuje. 4. Ze seznamu si vyberete ptřebné téma. 5. Při vyhledávání lze také využít bsahu nápvědy. Zadejte klíčvá slva 57

3 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Pracvní prstředí Windws Pracvní plcha pčítače Okn aplikace Pznámkvý blk Ikna slžky Pčítač Nabídka Start Okn aplikace Kalkulačka Hlavní panel Ikna slžky Kš Oznamvací blast Tlačítk Start Tlačítka připnutých a spuštěných prgramů a tevřených slžek Indikátr jazyka klávesnice 58

4 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Pracvní plcha Pracvní plchu pčítače můžeme přirvnat k pracvní plše stlu, kde máte např. telefn, dpisy, rzpracvané texty a zprávy, tužku, gumu, Účelem Pracvní plchy je, aby vše c čast pužíváte, jste měli p ruce. Pracvní plcha se standardně nachází nad hlavním panelem a lze na ní ukládat subry, slžky, se kterými čast pracujete Hlavní panel Hlavní panel se nachází standardně pd Pracvní plchu. Najdete na něm tlačítk nabídky Start, tlačítka připnutých prgramů a slžek a tlačítka spuštěných prgramů a tevřených slžek. Dále zde najdete indikátr klávesnice, znamvací blast s tlačítky některých spuštěných aplikací na pzadí a čas s datem. Tlačítk Start služí k zbrazení nabídky, ze které snadn spustíte ptřebný prgram neb upravíte nastavení pčítače. Všechny prgramy zbrazí seznam všech prgramů neb skupin prgramů nainstalvaných na pčítači Dkumenty zbrazí bsah slžky Dkumenty Ovládací panely zbrazí systémvé kmpnenty, u kterých lze změnit nastavení, např. Datum a čas, vlastnsti brazvky, nastavení myši, Prhledat prgramy a subry služí k vyhledávání různých bjektů Nápvěda a pdpra spustí nápvědu pr Windws Vypnut vypne, přepne d úsprnéh režimu neb restartuje pčítač Tlačítka připnutých a spuštěných prgramů Windws umžňuje mít spuštěn více prgramů najednu. Lze pracvat s něklika prgramy najednu, aniž byste je museli předtím uknčit. Rámečkem a stínem zvýrazněné tlačítk znamuje, že se jedná spuštěný prgram či tevřenu slžku, se kteru právě pracujete. Ostatní jsu neaktivní. Klepnutím na dpvídající tlačítk se kdykli přepnete d tht prgramu. K přepnutí d jinéh prgramu lze pužít klávesvu zkratku Alt+Tab (stisknete a držíte klávesu Alt a pakvaným stisknutí klávesy Tab se přepnete d jinéh spuštěnéh prgramu) Živé náhledy - V systému Windws 7 můžete přesunut ukazatel myši na tlačítk na hlavním panelu a zbrazit živý náhled všech příslušných tevřených ken, včetně webvých stránek a videa. Stačí umístit ukazatel myši na miniaturu a zbrazí se náhled úplné brazvky kna. Kliknutím pak kn můžete tevřít. Z miniatur náhledů můžete kna dknce zavírat a pzastavit přehrávání videa neb skladby, cž značně šetří čas. Připínání/depínání - V systému Windws 7 můžete získat snadný přístup ke svým blíbeným prgramům jejich připnutím na libvlné míst na hlavním panelu. Nelíbí se vám seřazení tlačítek? Pmcí kliknutí a přetažení můžete změnit jejich uspřádání, jakkli budete 59

5 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) chtít. Můžete dknce připnut jedntlivé dkumenty a weby. Prgram připnete/depnete kliknutím pravým tlačítkem myši na iknu prgramu a vyberete Připnut/Odepnut tent prgram na hlavní panel/z hlavníh panelu. Oznamvací blast Indikátr klávesnice zbrazuje zkratku jazykvé verze klávesnice, na které v daném kamžiku píšete. Klepnutím na tt tlačítk můžete vybrat jiný jazyk. K přepínání klávesnice služí také klávesvá zkratka levý Shift+Alt. Iknky ukazují stav systému, spuštěné prgramy neb připjená zařízení. Při tisku se zde bjeví iknka tiskárny. Klepnutím na šipku za indikátrem klávesnice zbrazíte další ikny spuštěných aplikací na pzadí. Další ikny spuštěných aplikací běžících na pzadí Hdiny pklepáním na hdiny, lze nastavit datum a čas Práce s myší Na trhu existují různé druhy myší, které se dělí d něklika skupin a jejich cena je rvněž dlišná. Ceny se phybují d 100 d 4000 Kč. Dělení myší Základní dělení Pdle typu senzru Pdle knektru Pdle tlačítek kabelvé bezdrátvé ptické laservé bluetrack PS/2 USB standardní levé a pravé tlačítk a rlvací klečk standardní tlačítka včetně dplňkvých a multimediálních tlačítek Rzdíly mezi pticku, bluetrack a laservu myší Hlavní rzdíl mezi nimi je v citlivsti senzru. Čím citlivější senzr bude, tím s námi myš bude lépe kmunikvat, bude přesnější s lepším vládáním. Přitm laservé a bluetrack myši využijete na různých typech pvrchů. 60

6 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Optické myši využívají tradiční červené LED světl pr snímání phybu. Jsu nástupcem myší s klečkem, které se musely pužívat puze s pdlžku, aby správně fungvaly. Optické myši je lepší pužívat v kmbinaci se speciálními pdlžkami pd myš. Laservé myši se vyznačují vyšší přesnstí a lepší mžnstí snímání pvrchu na lesklých pvrších a na pvrších, které jsu nevhdné pr ptické myši. Ty nejlepší myši využívají snímač s rzlišením až 2500 dpi. Některé typy laservých myší umžňují přepínat citlivst v rzmezí d 600 až 2500 dpi. BlueTrack myši využívají technlgie BlueTrack, která je zalžena na snímacím prvku, jehž základem je mdrá LED dida, ta umžní svícení skr 4x větší plchy než klasický ptický snímač. Díky tét vlastnsti je mžné pužívat myš na většině pvrchů, takže by už neměl být prblém s materiály jak je saténvé pvlečení či kberec. Správné držení myši myš držte tak, že dlaň se pírá myš a prsty směřují ve směru kabelu, kterým je myš připjena k pčítači levé tlačítk -> ukazváček, pravé tlačítk -> prstředníček, klečk -> služí k prhlížení brazvky či stránek phybujete-li s myší, je phyb ruky snímán a přenášen d pčítače, kde phybuje p brazvce ukazatelem myši k ptvrzení služí levé tlačítk myši klepnutí = kliknutí stisknutí a uvlnění tlačítka myši služí k značení, značení zrušíte kliknutím d vlnéh místa pklepání = dvjité kliknutí, dvjklik dvakrát rychle stiskněte a uvlněte tlačítk myši služí k tevření kna neb ke spuštění prgramu při klepnutí ani pklepání nesmíte phnut myší Drag&Drp metda uchp a táhni najedete ukazatelem myši na bjekt, který chcete přemístit, stisknete a držíte levé tlačítk myši a táhnete, když jste nad vybraným místem, tlačítk myši pustíte klepnutím na pravé tlačítk myši vyvláte Místní (kntextvu) nabídku Práce s klávesnicí 1. Alfanumerická klávesnice největší část klávesnice, tvří ji: písmena, čísla, mezery a znaky česká klávesnice: QWERTZ 61

7 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2. Numerická klávesnice umžňuje psát čísla, znaky : +, -, *, /, desetinnu čárku, Enter, phybvé klávesy (šipky) NumLck: klávesa je spjena se stejnjmennu kntrlku. Svítí-li kntrlka, můžete psát na numerické klávesnici čísla, nesvítí-li kntrlka, můžete některé klávesy numerické klávesnice využívat jak klávesy phybvé (šipky) 3. Kurzrvé (směrvé) klávesy umžňují psun textvéh kurzru, p již napsaném textu psun textvéh kurzru jeden znak (, ) neb jeden řádek nahru neb dlů Stránkvání Page Up: přesun kurzru brazvku nahru Page Dwn: přesun kurzru brazvku dlů Phyb p řádku Hme: přesun textvéh kurzru na začátek řádku End: přesun textvéh kurzru na knec řádku 4. Funkční klávesy F1-F12: jsu určeny pr zjedndušení vládání jedntlivých aplikací jejich využití záleží na knkrétním prgramu F1 spustí nápvědu Napsání znaku s diakritiku, který na klávesnici není pr napsání např. ď, ť, ň neb ó pužijte klávesu, na které je samstatně háček a čárka. Tat klávesa se nachází hned pd funkční klávesu F10. Krmě těcht dvu znaků zde najdeme + a =. První vždy stiskneme čárku neb háček (pzr, nebjeví se v textu) a hned ptm příslušné písmen. Háček neb čárka se bjeví sučasně s tímt písmenem. Důležité klávesy klávesa Windws: vyvlá hlavní nabídku Windws (nabídka Start) Enter: při editaci textu vlží nvý dstavec služí pr ptvrzení zvýrazněnéh příkazu Escape (ESC): pak klávesy Enter uzavření nabídky příkazů, bez nutnsti vybrat knkrétní příkaz Delete: klávesa pr mazání v textu: umžňuje mazat znaky, které jsu naprav d textvéh kurzru stjí-li kurzr na knci řádku, přitáhnete si začátek dalšíh řádku Backspace: klávesa pr mazání znaku, který stjí nalev d textvéh kurzru Shift: služí pr změnu právě zapisvanéh znaku můžete zapisvat čísla z kláves s česku diakritiku můžete ji držet p celu dbu psaní stisknutu a psát velká písmena CapsLck: umžňuje trvalé zapnutí velkých písmen p stisku se rzsvítí neb zhasne kntrlka Tabulátr: stiskem klávesy tabulátr, můžete psunut text více znaků dprava 62

8 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) v dialgvém kně umžňuje přecházení mezi jedntlivými prvky kna, pužívá se i pr phyb ve frmulářích a tabulkách PrintScreen (PrtScr): umžňuje udělat tisk brazvky (vyfcení brazvky mnitru) Klávesvé zkratky Alt+PrtScreen: vyfcení aktivníh kna pravý Alt + Q \ pravý Alt + pravý Alt + C & pravý Alt + E pravý Alt + ů $ pravý Alt +,. < pravý Alt +.. > Nastavení Zjištění základních systémvých infrmací Základními systémvými infrmacemi se rzumí název a verze nainstalvanéh OS, velikst RAM a frekvence CPU. 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na iknu Pčítač (na Plše neb v nabídce Start). 2. V zbrazené místní nabídce klepněte na plžku Vlastnsti. Název a verze nainstalvanéh OS Typ prcesru a jeh frekvence Velikst perační paměti Název pčítače Infrmace aktivaci a pravsti systému Další mžnstí, jak získat tyt infrmace je, že tevřete Ovládací panely -> kategrie Systém a zabezpečení a v části Systém kliknete na Zbrazit velikst paměti RAM a rychlst prcesru. 63

9 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Datum a čas Změna knfigurace pracvní plchy (datum a čas, hlasitst, přizpůsbení plchy, rzlišení brazvky) 1. Klikněte na hdiny s datem. 2. V zbrazeném kně s hdinami klikněte na dkaz Změnit nastavení data a času. 3. V kně Datum a čas klikněte na Změnit datum a čas Aktuální datum a čas Hlasitst zvuku 1. Na Hlavním panelu klikněte v znamvací blasti na iknu zvuku a tažením jezdcem upravte hlasitst. 2. Druhá mžnst je, že tevřete Ovládací panely -> blast Hardware a zvuk -> v části Zvuk klikněte na Upravit hlasitst. 64

10 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Přizpůsbení pracvní plchy Pzadí plchy 1. Pravým tlačítkem klikněte d prázdnéh místa na pracvní plše. 2. V zbrazené místní nabídce klikněte na Přizpůsbit. 3. V dlní části kna klikněte na Pzadí plchy. Vyberte pzadí. Zvlte libvlný brázek ulžený v pčítači Dstupné brázky pzadí Pzice brázku na Pracvní plše Barva ken 1. Pravým tlačítkem klikněte d prázdnéh místa na pracvní plše. 2. V zbrazené místní nabídce klikněte na Přizpůsbit. 3. V dlní části kna klikněte na Barva ken. Vyberte barevné schéma, které bude pužit pr barvu krajů ken, nabídky Start a hlavníh panelu. Spřič brazvky Spřič brazvky je brázek neb phybující se bjekt, který se bjeví na mnitru v případě, že určitu dbu nepužijete myš ani klávesnici. 1. Opakujte krk jedna a dva z předešléh nastavení a následně klikněte na Spřič brazvky. 2. Vyberte některý z dstupných spřičů a nastavte pčet minut, p kterém se spustí spřič. 65

11 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Rzlišení brazvky Každý mnitr bsahuje určitý pčet zbrazvacích bdů, jejichž pčet vlivňuje mnžství infrmací, které se na brazvku vejdu. Rzlišení mnitru se udává jak pčet bdů v se X krát pčet bdů v se Y. Rzlišení (angl. reslutin) je tedy pčet pixelů, které může být zbrazen na mnitru a vlivňuje strst zbrazení. Nízké rzlišení Vyské rzlišení 1. Pravým tlačítkem klikněte d prázdnéh místa na pracvní plše. 2. V zbrazené místní nabídce klikněte na Rzlišení brazvky. 3. Klikněte d nabídky Rzlišení a jezdce nastavte vhdné rzlišení brazvky. 4. Ptvrďte OK Změna jazykvéh nastavení klávesnice a přidání jazyka Změna jazykvéh rzlžení 1. Klikněte levým tlačítkem myši na indikátr klávesnice a vyberte pžadvaný jazyk neb stiskněte klávesvu kmbinaci Alt+Shift. 2. Další mžnstí je tevřít Ovládací panely -> kategrie Hdiny, jazyk a blast -> v části Oblast a jazyk klikněte na dkaz Změnit klávesnici neb jiné metdy zadávání -> v zbrazeném kně klikněte na tlačítk Změnit klávesnice. 66

12 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Přidání dalšíh jazyka 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na indikátr klávesnice a vyberte Nastavení. 2. V zbrazeném kně klikněte na tlačítk Přidat. 3. V kně Přidat jazyk vyhledejte pžadvaný jazyk, rzbalte nabídku tlačítkem plus a zatrhněte jazykvé rzlžení. V pravé části kna můžete tlačítkem Náhled vyvlat náhled vybrané klávesnice. Instalace aplikací Instalace a dinstalvání aplikačních prgramů Aplikační sftware (aplikace) je v infrmatice veškeré prgramvé vybavení pčítače (tj. sftware), které umžňuje prvádět nějaku užitečnu činnst (řešení knkrétníh prblému, interaktivní tvrbu uživatele např. textvý editr apd.). Aplikace využívají pr interakci s uživatelem grafické neb textvé rzhraní, případně příkazvý řádek. Samtná instalace aplikací je velice jednduchá a prbíhá pmcí tzv. průvdce instalací, který se vás dtazuje, např. které sučásti prgramu instalvat chcete a které ne. Zpravidla nabízí mžnst výběru jazyka, v kterém bude aplikace nainstalvána. Instalace se prvádí buď z instalačníh CD neb DVD neb instalačním subrem staženým z Internetu. Při instalaci placených aplikací budete vyzváni k zadání sérivéh čísla, které umžní věřit platnst vaší licence k pužívání prgramu. 67

13 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Odinstalvání aplikací Při instalaci aplikací se hlavní slžka prgramu s jeh názvem vytvří na systémvém disku pčítače ve slžce Prgram Files. Např. při instalaci balíku Office se na systémvém disku ve slžce Prgram Files vytvří slžka Micrsft Office a v ní se nachází většina instalvaných subrů. A prt, že je tam většina, ne všechny, nestačí pr dinstalvání puze tut slžku dstranit. Při instalaci se ttiž subry kpírují d různých slžek v pčítači a ne jen na jedn knkrétní míst. Pr správný pstup dinstalvání aplikace pstupujte následvně: 1. Otevřete Start -> Ovládací panely. 2. V kategrii Prgramy klikněte na dkaz Odinstalvat prgramy. 3. V seznamu prgramů kliknutím vyberte aplikaci, kteru chcete dinstalvat a stiskněte tlačítk Odinstalvat neb Odinstalvat neb změnit. 4. Spustí se průvdce dinstalváním, kde pstupujte pdle pkynů Pužití klávesy Print Screen Klávesa Print Screen služí k vytvření (sejmutí) bsahu brazvky, např. pr dkumentační účely. Můžete vytvřit kpii celé brazvky, aktivníh kna neb jen části kna a následně brázek vlžit d nějakéh dkumentu např. klávesvu kmbinací Ctrl+V. Print Screen sejme bsah celé brazvky Alt+Print Screen sejme puze aktivní kn 68

14 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Práce s iknami Běžné ikny na plše a ikny disků Ikna je malý brázek, který služí k rychlejší rientaci při práci v prstředí OS Windws. Každému subru v pčítači je přiřazena pdle druhu i ikna. Ikny můžete u jedntlivých subrů měnit. Pčítač pklepáním na tut iknu se dstanete d prstředí, kde jsu zbrazeny jedntky místních disků, zařízení s vyměnitelným ulžištěm a další zařízení. Pčítač Ikny disků a zařízení s vyměnitelným úlžištěm Zástupce - zástupce je zvláštní subr, umístěný kdekliv na pevném disku pčítače a zastupuje skutečný bjekt. Při pklepání vás přesměruje na skutečný bjekt. Smazáním zástupce nesmažete skutečný (půvdní) bjekt (subr, slžka ). Jeh ikna bsahuje brázek malé šipky. Umžňuje tedy snadný přístup k nejčastěji pužívaným dkumentům a prgramům. Kš - tevřením kna Kše, zbrazíte subry a slžky, jež jste smazali na svém pčítači (dstraněné z pevnéh disku pčítače, pracvní plchy, dkumentů). Subry a slžky dstraňvané z USB flash disků a z disků klních pčítačů se dstraňují natrval Výběr a přesuvání ikn Výběr, nebli značení služí k vybrání bjektu, se kterým hdláte dále prvádět nějaku peraci (mazat, kpírvat, přesuvat atd.). Před samtnu perací je tedy ptřeby vždy iknu či ikny vybrat (značit). Výběr jedné a více ikn Micrsft Office Wrd 2010 Výběr jedné ikny prvedete puhým kliknutím na brázek ikny. Výběr pznáte pdle změněné barvy pzadí ikny. Kš 69

15 Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) Výběr více ikn najednu prvedete pstavením kurzru mim iknu, stisknete a držíte levé tlačítk myši, psunete kurzr myši na první iknu zamýšlenéh výběru a tažením jedete až na pslední iknu zamýšlenéh výběru. Levé tlačítk pustíte. Chcete-li vybrat ikny, které se sebu těsně nesusedí, pužijte metdu nesuvisléh výběru, kdy u druhéh a dalších výběru držíte stisknutu klávesu Ctrl. Chcete-li vybrat suvislu blast ikn, můžete pužít způsb kmbinace myši a klávesnice: Označte první iknu zamýšlenéh výběru. Stiskněte a držte klávesu Shift a značte pslední iknu zamýšlenéh výběru. Přesuvání ikn Chcete-li uspřádat ikny na Plše, psuňte kurzr myši na iknu, kteru chcete přesunut, stiskněte a držte levé tlačítk myši a přetáhněte iknu na pžadvané míst. Chcete-li přesunut více ikn sučasně na jiné míst na Plše či d jinéh kna, prveďte výběr těcht ikn (viz. Výběr jedné a více ikn), psuňte kurzr na jednu z těcht značených ikn, stiskněte a držte levé tlačítk myši a ikny přetáhněte na pžadvané míst. Zbrazení ikn na Plše 1. Klikněte pravým tlačítkem d prázdnéh místa na Plše. 2. V zbrazené místní nabídce přejděte na Zbrazit: Velké, Střední, Malé ikny změní velikst ikn na Plše Autmaticky uspřádat ikny autmaticky uspřádá ikny tak, že přesune těsně za sebe. Pkud je tat vlba aktivní, nelze s iknami na plše phybvat Zarvnat ikny k mřížce ikny jsu zarvnány k pmyslné mřížce a každá z nich má tedy přesné umístění nelze plžit iknu na libvlné míst. Zbrazit ikny na plše zbrazí neb skryje ikny na plše Zbrazit miniaplikace na plchu zbrazí neb skryje widgety (miniaplikace) Vytvření a smazání zástupce na plše Jak již byl ppsán dříve, zástupce je zvláštní subr, umístěný kdekliv na pevném disku pčítače a zastupuje skutečný bjekt. Při pklepání vás přesměruje na skutečný bjekt. Smazáním zástupce nesmažete skutečný (půvdní) bjekt (subr, slžka ). Jeh ikna bsahuje brázek malé šipky v jejím levém dlním rhu. Umžňuje tedy snadný přístup k nejčastěji pužívaným dkumentům a prgramům. Micrsft Office Wrd

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp SEN - Mbilní prstředí pr seniry ČVUT PRAHA Fakulta elektrtechnická Dkumentace - Deliverable 3 elektrnický prttyp Mbilní prstředí pr seniry A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Tým: SEN Tmáš Slavíček,

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Informace o této uživatelské příručce. Obsah

Informace o této uživatelské příručce. Obsah Infrmace tét uživatelské příručce V tét příručce naleznete všechny ptřebné infrmace pr pčáteční instalaci a vládání nvéh televizru. Přečtěte si také nápvědu, která se zbrazuje v dlní části brazvky. Pkud

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD Eursat CS DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4/8/16 KANÁLŮ PDR X5K 1.0 Děkujeme za zakupení digitálníh viderekrdéru. Před pužitím digitálníh viderekrdéru nastudujte tent uživatelský návd Bezpečnstní

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet?

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet? MyDrid Jak nsit? - Ideální je umístění kusek nad zápěstím a zajištění pmcí pásku na místě aby se nemhl phybvat, senzr na spdní straně by se měl ideálně dtýkat kůže Jak nabíjet? - Ujistěte se je baterie

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ OS Windows XP OS WINDOWS ZÁKLADNÍ POJMY, UŽIVATELSKÉ PŘÍKAZY

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ OS Windows XP OS WINDOWS ZÁKLADNÍ POJMY, UŽIVATELSKÉ PŘÍKAZY SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ OS Windws XP OS WINDOWS ZÁKLADNÍ POJMY, UŽIVATELSKÉ PŘÍKAZY 2005 OBSAH OPERAÈNÍ SYSTÉM WINDOWS...3 PØIHLÁŠENÍ DO WINDOWS...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 OBJEKT A JEHO OZNAÈENÍ...3

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO SPARTAN DAIRY 3.0 Uživatelský manuál Vytvřen s pdpru Interní vzdělávací agentury prjekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO - Prgram spustíte rzkliknutím zelené ikny S (Spartan Diary 3) PO SPUŠTĚNÍ: - Na brazvce

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

I. Zobrazení dat a operace.

I. Zobrazení dat a operace. Zpracval: hypspave@fel.cvut.cz 11. Zbrazení dat a perace. Číselné sustavy. Sčítání, dčítání, psuvy, násbení a dělení ve dvjkvé sustavě a zapjení příslušných bvdů. Zbrazení čísel se znaménkem a perace s

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Účtování pojišťoven z Praktika

Účtování pojišťoven z Praktika Účtvání pjišťven z Praktika Níže bude ppsán pdrbně pstup, jak vyúčtvat pjišťvny přím z prgramu. Účtvání je tak pr Vás mnhem jednduší. Nemusíte se tak přihlašvat na jedntlivé prtály ZP. Pr tent druh účtvání

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ Pkyny pr autry Časpis Sudní lékařství zalžený v r. 1956 je ficiální tiskvina České splečnsti sudníh lékařství a sudní txiklgie ČLS JEP. P devíti letech samstatné existence, v r. 1965 byl slučen s tehdy

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Informační a komunikační technologie základní terminologie

Informační a komunikační technologie základní terminologie Infrmační a kmunikační technlgie základní terminlgie zkráceně ICT (z anglickéh Infrmatin and Cmmunicatin Technlgies) česky IKT veškeré technlgie pužívané pr kmunikaci a práci s infrmacemi IKT: hardwarvé

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Bezpečnostní IP kamera

Bezpečnostní IP kamera Bezpečnstní IP kamera Návd k pužití Hlavní výhdy prduktu: Jednduché nastavení a vládání Aplikace pr Andrid i iphne Příznivý pměr výkn x cena www.spyshps.cz Stránka 1 1. Instalace prduktu Přišrubujte anténu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

Multimédia a interaktivní PDF

Multimédia a interaktivní PDF Multimédia a interaktivní PDF Iv Šnábl Web studi Institut bistatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Prjekt Zvyšvání IT gramtnsti zaměstnanců vybraných fakult

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE PS/2/USB konektor pro připojení klávesnice je umístěn na zadní straně zařízení. Konektor klávesnice připojte do odpovídající zástrčky. Vždy připojujte

Více

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku 1 ÚLOHA 7: Plarimetrická analýza sacharidů Příprava Prstudujte základy plarimetrie - neplarizvané a plarizvané světl, plarizace světla lmem a drazem, ptická aktivita látek a jejich interakce s plarizvaným

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více