Tile systém v Marushka Designu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tile systém v Marushka Designu"

Transkript

1 0 Tile systém v Marushka Designu

2 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU PRÁCE S PŘÍKLADEM UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU

3 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme jak nastavit zbrazení pmcí dlaždicvéh systému (tile) v MarushkaDesignu, aby se braz řezal na tyt dlaždice a ty se následně zbrazvaly v Marushce. Příklad byl vytvřen ve verzi a nemusí být tedy kmpatibilní se staršími verzemi. 2 Práce s příkladem D slžky c:\marushkaexamples\ rzbalíme bsah subru Tile_CZ.zip. Cílvu slžku je nutné respektvat kvůli prvázansti cest s prjektem. V případě umístění subrů d jiné cesty by nebyl mžné s příkladem pracvat. V prstředí MarushkaDesignu tevřeme prjekt Tile_CZ.xml. Označíme frmální vrstvu adm0, v kntextvém menu vybereme Data Načti vše: V mapvém kně zvlíme zbrazit Vše : Spustíme lkální webvý server: - 2 -

4 3 Ukázka dialgvéh kna Obr 1: Ukázka tile indexu vykreslenéh d mapvéh kna Obr 2: Okn publikačních vrstev pr nastavení tilvé vrstvy Obr 3: WMTS Tiles index editr - 3 -

5 4 Stručný ppis příkladu v Marushka Designu Testvací příklad bsahuje databázi v SQLite s smi frmálními vrstvami. Tyt frmální vrstvy zbrazují administrativní hranice, železniční trasy, silnice, vdní plchy a vdní linie v Nizzemsku. Dále bsahuje také jednu tile ppulární publikační vrstvu, která seskupuje všechny vyjmenvané frmální vrstvy v jedné, nazvané _All. Princip a vlastnsti tile (dlaždicvých) vrstev Princip tile vrstev spčívá v tm, že míst aby byly d mapvéh kna načítány celé elementy, tak je mapvý braz rzřezán na dlaždice (standardizvané brazy), které jsu na základě prstrvéh dtazu následně vraceny. Není tedy nutné mapvý braz vytvářet tak, že jsu načítány celé elementy, ale mapvý braz je skládán z těcht standardizvaných brazů, které jsu vytvřeny z řezaných prvků. Pdbně jak například v Ggle mapách jsu zde striktně definvaná měřítka jedntlivých stupňů přiblížení, tudíž nemají spjité měřítk. V každé z takt definvaných úrvní je pak mapvý braz rzřezán na jedntlivé dlaždice. První úrveň bsahuje puze jednu dlaždici, druhá úrveň je vytvřena tak, že je dlaždice z první úrvně rzřezána na 4 části. Analgicky pak bude třetí úrveň bsahvat čtyřikrát více dlaždic než druhá (tedy 16), prtže byla každá dlaždice rzřezána pět na 4 části. Mezi nesprné výhdy tilů patří rychlejší načítání mapvé kmpzice, prtže nedchází k načítání celých elementů d mapvéh kna, ale načítají se puze dlaždice jak brázky v určitém frmátu. Z nich je ptm vyskládán braz mapvéh kna. Výhdu prti Ggle mapám je také t, že tily je mžné vytvářet v jakékliv prjekci. Vzhledem k nespjitému měřítku není mžné v prjektu nastavvat určité knkrétní měřítk, ale vždy je nabízen nejbližší dstupné měřítk z jedntlivých stupňů přiblížení. V tisku je však již mžné nastavit jakékliv knkrétní měřítk, prtže tisk je generván ze zdrjvých dat a ne z vygenervaných dlaždic. Nastavení publikační vrstvy Jakékliv publikační vrstvě je mžné nastavit v kategrii publikační vrstvy 6. OGC Web Map Tile Service plžku AllwWMTS na hdntu True, cž způsbí, že bude daná vrstva rzřezána na dlaždice, které bude webserver následně vracet. V tmt prjektu je daná plžka nastavená na hdntu True u publikační vrstvy _All, která zbrazuje najednu všechny frmální vrstvy z datvéh skladu. K tmu, aby se dlaždice genervaly a ukládaly na serveru, je nutné, aby tat publikační vrstva měla také nastavenu plžku WmtsRtFlder, cž je křenvá slžka, d které se vygenervané dlaždice ukládají. Dále je ptřeba v kně Publikačních vrstev kliknut pravým tlačítkem na plžku dlaždice a zvlit mžnst Marushka tile engine. Následně se zbrazí uzel Marushka se čtyřmi slty. Uživatel klikne pravým tlačítkem na některý ze sltů, zvlí mžnst Add new Tile Layer a následně vybere některu z vrstev, které mají nastaven atribut AllwWMTS na hdntu True. Těmt vrstvám je pak mžné nastavvat bdbně jak Ggle vrstvám různé atributy, které vlivňují jejich chvání: jestli budu ppulární, viditelné, defaultně zapnuté a další plžky nastavení typické pr publikační vrstvy becně. Mžnsti ukládání d mezipaměti (cache) Je mžné nastavit, jestli se dlaždice z publikační vrstvy budu ukládat na disk aneb jestli se budu p vygenervání rvnu zahazvat. Umžňuje t parametr WmtsTilesClientCache. Pkud bude tent parametr nastaven na hdntu True a nebude nastavena hdnta WmtsRtFlder, tak se budu dlaždice ukládat puze d perační paměti. Pkud je však sučasně nastavena hdnta WMTSRrFlder, tak jsu vygenervané dlaždice ukládány na disk. Znvunačtení dlaždice ulžené na disk ptm bude něklikanásbně rychlejší než genervání nvé dlaždice

6 WmtsTilesCashedMinLevel Nastavuje minimální level, d kteréh se dlaždice ukládají na disk, všechny další úrvně se pak generují dynamicky. Tímt je šetřen míst na disku v případě velkéh pčtu elementů, především v nižších měřítcích. WmtsTilesClientCache Nastavení pvlení cachevání na straně klienta umžnuje ukládání vygenervaných dlaždic na disk, při dalším dtazu na stejnu dlaždici ptm djde k něklikanásbně rychlejšímu zbrazení tét dlaždice. Tat funkce je vhdná především pr webvé aplikace. WmtsTilesClientCacheExpireTime Jedná se dbu v minutách, p jaku je dlaždice udržvána na serveru. P tét dbě již platnst dlaždice vyprší a klient prvede nvý dtaz na server. Indexy U tilvých vrstev je mžné vytvřit index, který určuje, v jakém území mají být dlaždice genervány. V statních územích pak dlaždice genervány nejsu. Tt patření služí k tmu, aby nebyly genervány zbytečně prázdné dlaždice a neubíral se tím výkn strje. K práci s indexy služí WMTS Tiles index editr, viz Obr 3. - vytvří nvý index z nakreslenéh vybranéh plygnu - načte index z křenvé slžky s tily - načte index z adresáře pdle výběru - vykreslí index v mapvém kně - ulží index - ulží index d křenvéh adresáře s tily Index je vytvářen tak, že uživatel klikne pravým tlačítkem na publikační vrstvu, ze které chce vytvřit dlaždice a zvlí mžnst WMTS Tiles index editr. Zde je mžné vytvřit index pr určité území definicí v mapvém kně nakreslením plygnu, který musí být následně vybrán. V dialgvém kně je mžné rvněž nastavit, d kteréh minimálníh zmu budu v daném území dlaždice kresleny. Dále je zde zbrazen, s jaku vrstvu se právě peruje, jestli jsu dlaždice ukládány na disk a jestli je pr ně vytvřen index. Na Obr 1 je ukázka indexu vykreslenéh d mapvéh kna. Inf ikny Pkud jsu genervány inf ikny sučasně s dlaždicemi, tak není vykreslvání mapvéh brazu mc rychlejší než vykreslvání vektrů bez dlaždic, prtže je nutné načítat ikny z databáze. Ale pkud jsu inf ikny skryté, tak je ptm genervání brazu závislé puze na rychlsti načtení dlaždic. Dtazy je pak mžné vyvlat p aktivaci tlačítka PreSelect. Další plžky nastavení tile publikační vrstvy V kategrii 6. OGC Web Map Tile Service je mžné upravit nastavení plžek pr danu publikační vrstvu. Knkrétně se jedná následující plžky: BackgrundClr nastavuje barvu pzadí dlaždice TileCleaner kategrie dalšíh nastavení, jedná se čištění (mazání) dlaždic. Invalidvány (překresleny) jsu dlaždice incidentní s bjekty ve frmálních vrstvách. WmtsRtFlder křenvý adresář pr dlaždice služby OGC WMTS WmtsTileExtent nastavuje rzšíření mezujícíh bdélníku dtazu na dlaždice v prcentech (pr texty veliksti v pixelech) - 5 -

7 Knkrétní nastavení tht prjektu V prjektu má genervání tilů nastavena publikační vrstva _All. Tat vrstva je aktivvána tlačítkem ppulární vrstvy vlev nahře v mapvém kně. P aktivaci tét vrstvy jsu pak dlaždice vraceny d slžky, která je definvána ve vlastnsti publikační vrstvy v kategrii 6. OGC Web Map Service, plžka WMTSRtFlder. V prjektu je přednastavená cesta: c:/marushkaexamples/tile/test, p zbrazení dané vrstvy ve webserveru se ptm v tmt umístění vytvří slžka s názvem dpvídajícím GIdu dané publikační vrstvy. V tét slžce se pak tvří další pdslžky s vygenervanými tily

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

About Golf Limited Indoor Golf Environment

About Golf Limited Indoor Golf Environment Abut Glf Limited Indr Glf Envirnment Uživatelská příručka Obsah 1. Základní nabídka...4 2. Play Glf...5 2.1. Výběr hráčů (Members Screen)...5 2.1.1. Nvý hráč...5 2.1.2. Existující hráč...6 2.2. Výběr

Více