Píkazy pro kreslení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píkazy pro kreslení."

Transkript

1 Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je zadáme vybráním kresli, rozbalí se skupina píkaz pro kreslení a píslušný píkaz vybereme. Nebo je možno zadávat píkazy pro kreslení pomocí ikon. Jsou v nástrojovém panelu kresli, viz obrázek, který je vtšinou umístn jako sloupec ikon vlevo. (Pokud ho myší neposuneme za lištu jinam, pípadn i jako ádek.) Úseka (_line) nakreslí úseku z poáteního do koncového bodu. Pokud píkaz neukoníme ENTER, pokrauje dál a kreslí další úseku, takže vlastn kreslíme lomenou áru složenou z úseek. Po zadání 3 a více bod je možno lomenou áru uzavít. Urete první.bod : 1 Urete další bod nebo [Zpt] : 2 (nebo ENTER) Urete další bod nebo [Zpt] : 3 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt] : 4 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt] : 5 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt] : Uzavi 1

2 Pímka (_xline) - nakreslí pímku z daného bodu, která prochází druhým zadaným bodem. Pokud píkaz neukoníme ENTER, pokrauje dál dotazy na druhý bod a kreslí se trs pímek, které všechny procházejí prvním zadaným bodem. Urete bod nebo [Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid] : 1 Urete kterým bodem : 2 Urete kterým bodem : 3 Urete kterým bodem : 4 Urete kterým bodem : ENTER Podpíkaz Hor - pímky jsou horizontální, jsou zadané jedním bodem. Urete kterým bodem: 1 Urete kterým bodem: 2 Urete kterým bodem: 3 Urete kterým bodem : ENTER Podpíkaz Ver - pímky jsou vertikální, jsou zadané jedním bodem Urete kterým bodem: 1 Urete kterým bodem: 2 Urete kterým bodem: 3 Urete kterým bodem : ENTER Podpíkaz úhel - pímky svírají s osou x daný úhel, jsou zadané jedním bodem Zadejte úhel pímky (0) nebo [Reference]: 60 Urete kterým bodem: 1 Urete kterým bodem: 2 Urete kterým bodem: 3 Urete kterým bodem : ENTER 2

3 Podpíkaz Reference - pímka svírá daný úhel s pedem nakresleným árovým objektem. Vyberte árový objekt :1 Zadejte úhel pímky : 90 Urete kterým bodem: 2 Urete kterým bodem: 3 Urete kterým bodem : ENTER Podpíkaz Polovinu - pímka je osa už nakresleného úhlu Urete bod vrcholu úhlu: V Urete poátek úhlu: P Urete konec úhlu: K Urete konec úhlu : ENTER (nebo další konec, pak kreslí další osy) 3

4 Podpíkaz Ekvid - kreslí rovnobžnou pímku k danému árovému objektu Urete vzdálenost ekvidistanty nebo [Bodem]: 25 Vyberte árový objekt : 1 Na kterou stranu?: S Vyberte árový objekt : ENTER Podpíkaz Bodem : Vyberte árový objekt : 1 Kterým bodem?: B Vyberte árový objekt : ENTER Polopímka (_ray) - píkaz je v menu Kresli Polopímka. Nakreslí polopímku z daného bodu, která prochází druhým zadaným bodem. Pokud píkaz neukoníme, pokrauje dál dotazy na druhý bod a kreslí se trs polopímek, které všechny procházejí prvním zadaným bodem. Urete poátení bod : 1 Urete kterým bodem : 2 Urete kterým bodem : 3 Urete kterým bodem : 4 Urete poátení bod : ENTER 4

5 Kružnice (_circle) - nakreslí kružnici danou stedem a polomrem. Urete sted kružnice nebo [3B, 2B, Ttr (tan tan rádius)] : S Urete rádius nebo [Diametr] : 1 Podpíkaz Diametr - místo polomru je vyžadován prmr kružnice. Urete diametr kružnice : 1 Podpíkaz 3B - kreslí kružnici urenou temi body. Urete první bod na kružnici : 1 Urete druhý bod na kružnici : 2 Urete tetí bod na kružnici : 3 5

6 Podpíkaz 2B - kreslí kružnici urenou dvma koncovými body jejího prmru. Urete první koncový bod prmru kružnice : 1 Urete druhý koncový bod prmru kružnice : 2 Podpíkaz Ttr - kreslí kružnici urenou dvma už nakreslenými tenami a polomrem. Urete bod na objektu pro první tangentu kružnice : 1 Urete bod na objektu pro druhou tangentu kružnice : 2 Urete polomr kružnice: r Podpíkaz Ttt - kreslí kružnici urenou temi už nakreslenými tenami. Zadává se z horního menu - Kresli Kružnice - Tena, tena, tena. _3p Urete první bod na kružnici: _tan k 1 _3p Urete druhý bod na kružnici: _tan k 2 _3p Urete tetí bod na kružnici: _tan k 3 6

7 Oblouk (_arc) - nakreslí kruhový oblouk zadaný temi body. Kruhový oblouk je možno zadat celkem 11 rznými zpsoby. Nejlépe se zadávají z horního menu kresli - oblouk - píslušná možnost. Nebo je možno zvolit poadí zadávacích prvk oblouku pomocí podpíkaz. Oblouk se vykresluje z poáteního do koncového bodu v kladném smyslu, tedy proti smru hodinových ruiek. (Pokud to ovšem nenastavíme obrácen). Urete poátení bod oblouku nebo [Sted] : 1 Urete druhý bod oblouku nebo [Sted / Konec] : 2 Urete koncový bod oblouku : 3 Oblouk - Poátek, sted, konec -kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, stedem kružnice, na které oblouk leží a koncovým bodem. Zadáme-li koncový bod K, potom skutený koncový bod oblouku leží na pímce SK Oblouk - Poátek, sted, úhel - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, stedem kružnice, na které oblouk leží a seveným úhlem. Úhel se zadává ve stupních nebo graficky. Oblouk - Poátek, sted, délka - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, stedem kružnice, na které oblouk leží a délkou ttivy. Délka ttivy se zadává v mm nebo graficky. 7

8 Oblouk - Poátek, konec, úhel - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, koncovým bodem a seveným úhlem. Oblouk - Poátek, konec, smr - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, koncovým bodem a tenou oblouku v jeho poátením bod. Oblouk - Poátek, konec, polomr - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, koncovým bodem a polomrem kružnice, na které oblouk 8

9 Oblouk - Sted, poátek, konec -kreslí kruhový oblouk zadaný stedem kružnice, na které oblouk leží, poátením bodem, a koncovým bodem. Zadáme-li koncový bod K, potom skutený koncový bod oblouku leží na pímce SK Oblouk - Sted, poátek, úhel - kreslí kruhový oblouk zadaný stedem kružnice, na které oblouk leží, poátením bodem a seveným úhlem. Úhel se zadává ve stupních nebo graficky. Oblouk - Sted, poátek, délka - kreslí kruhový oblouk zadaný stedem kružnice, na které oblouk leží, poátením bodem a délkou ttivy. Délka ttivy se zadává v mm nebo graficky. Oblouk navázat - kreslí kruhový oblouk, který navazuje na poslední nakreslený kruhový oblouk nebo úseku. Oba oblouky nebo oblouk a úseka mají ve spoleném bod spolenou tenu. Urete koncový bod oblouku : K 9

10 Kivka (_pline) nakreslí kivku. Je to entita Autocadu, která se skládá z úseek a kruhových oblouk. Kivka se pi výbru jeví jako jeden celek, tím se liší od lomené áry nakreslené z jednotlivých úseek. Urete poátení bod : 1 Aktuální šíka úseky je Urete další bod nebo [Oblouk, Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:2 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:3 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:4 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:5 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:6 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:7 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]: ENTER Podpíkaz Oblouk - Podpíkaz úseka - tento podpíkaz použijeme, chceme-li, aby další ástí kivky po úsece byl oblouk. tento podpíkaz použijeme, chceme-li, aby další ástí kivky po oblouku byla úseka. Urete poátení bod : 1 Aktuální šíka úseky je Urete další bod nebo [Oblouk, Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:2 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]: Oblouk Urete koncový bod oblouku nebo úhel, Sted, Uzavi, Vektor, Polotlouška, úseka, Rádius,Druhý bod, Zpt, Tlouška: 3 Urete koncový bod oblouku nebo úhel, Sted, Uzavi, Vektor, Polotlouška, úseka, Rádius,Druhý bod, Zpt, Tlouška: 4 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]: úseka Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:5 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]: ENTER 10

11 Podpíkaz Tlouška - je možno zadat tloušku kivky, a to poátení i koncovou. Pokud jsou ob tloušky pro daný segment kivky rzné, kreslí se úseka nebo kruhový oblouk s rovnomrn se mnící tlouškou. Pokud jsou stejné, kreslí se segment dané tloušky. Podpíkaz Polotlouška -je možno zadat polotloušku kivky. Má to význam, pokud ji zadáváme graficky. Poátení bod je P, dalším bodem je zadána polotlouška. Bod P je stedový bod pro tloušku kivky. Podpíkaz Délka - po tomto podpíkazu pokrauje kivka úsekou dané délky, která je tenou pedchozího oblouku nebo je v prodloužení pedchozí úseky. 11

12 Polygon (_polygon) nakreslí pravidelný mnohoúhelník, poet stran je od 3 do Mnohoúhelník je bu vepsaný do kružnice, pak zadáváme její sted a polomr nebo graficky vrchol polygonu. Pokud je kolem kružnice opsaný, zadáváme její sted a polomr nebo graficky sted strany polygonu. Zadejte poet stran <4> : ENTER Urete sted polygonu nebo [Strana]: S Zadejte volbu [Vepsaný v kružnici/ Opsaný kolem kružnice] <O>: Vepsaný Urete rádius kružnice : r Podpíkaz Strana - po tomto podpíkazu zadáváme mnohoúhelník dvma body jeho strany. Zadejte poet stran <4> : 3 Urete sted polygonu nebo [Strana]: Strana Urete první bod strany: 1 Urete první bod strany: 2 12

13 Bod (_point) nakreslí bod. Vyžaduje další a další bod, perušit píkaz musíme klávesou ESC. Je možno urit, jakým stylem budou body na obrazovce vykresleny. Z horního menu - Formát - Styl bodu. Všechny body ve výkresu jsou pak kresleny tímto stylem. Urete bod : 1 Urete bod : 2 Urete bod : 3 Urete bod : 4 Urete bod : 5 Urete bod : ESC 13

14 DLÚ(_divide) píkaz je v menu Kresli - bod Dlit na úseky. Rozdlí vybraný objekt na daný poet stejn dlouhých úsek a na ta místa vloží boby, pípadn bloky. Vyberte objekt pro dlení dle potu : 1 Zadejte poet segment nebo [Blok] : 5 DLM (_measure) píkaz je v menu Kresli - bod Dlit v mítku. Nanáší na vybraný objekt úseky dané délky a do jejich konc vkládá body, pípadn bloky. Úseky nanáší od toho konce objektu, ke kterému ukážeme blíž. Vyberte objekt pro dlení dle mení : 1 Urete délku segmentu nebo [Blok] : 30 14

15 Obdélník (_rectang) nakreslí obdélník urený dvma body jeho úhlopíky. Pípadn jedním bodem úhlopíky, délkou a šíkou a bodem, který uruje, zda se obdélník vykreslí od 1. bodu doprava, doleva, nahoru nebo dol. Celkem existují 4 možnosti umístní obdélníka. Urete první roh nebo [Zkosení / zdvih / zaoblení / Tlouška / šíka ] : 1 Urete druhý roh nebo [Oblast/ Rozmry / otoení ] : 2 Podpíkaz Rozmry - Zadejte délku obdélník <10>: 30 Zadejte šíku obdélník <30>: 20 Urete druhý roh nebo [Oblast/ Rozmry / otoení ] : 2 Podpíkaz Zkosení všechny rohy obdélníka jsou zkoseny. Urete první vzdálenost zkosení pro obdélníky <10> : 10 nebo ENTER Urete druhou vzdálenost zkosení pro obdélníky <10> : 10 nebo ENTER Podpíkaz zaoblení všechny rohy obdélníka jsou zaobleny. Urete plomr zaoblení pro obdélníky <10> : 10 nebo ENTER 15

16 Podpíkaz šíka zadá tloušku áry jako u kivky. Podpíkazy zdvih a Tlouška se projeví pouze v prostoru. Zdvih udává výšku obdélníka nad pdorysnou. Tlouška vyrobí nad obdélníkem stny hranolu dané výšky. Podpíkaz Oblast vypote pro obdélník daného obsahu a jednoho rozmru druhý rozmr. Zadejte oblast obdélníku v aktuálních jednotkách <10> : 900 Vypoítat kóty obdélníku na základ hodnoty [Délka / Šíka] <Délka>: ENTER Zadejte délku obdélníku : 30 Podpíkaz otoení nakreslí obdélník otoený o daný úhel. 16

17 Elipsa (_ellipse) - nakreslí elipsu zadanou dvma hlavními (vedlejšími)vrcholy a vedlejší (hlavní) poloosou. Urete koncový bod osy elipsy nebo [Oblouk / Sted]: 1 Urete druhý koncový bod osy: 2 Urete vzdálenost k druhé ose nebo [Rotace]: 3 (S3=b) Podpíkaz Rotace nakreslí elipsu, která vznikne rotací kružnice v pdorysn kolem pvodn zadaného prmru. Pi rotaci 0 se kreslí kružnice, úhel je menší než 90. Urete rotaci kolem hlavní osy : 60 Podpíkaz Sted elipsa je daná stedem a poloosami a, b. Urete sted elipsy : S Urete koncový bod osy : 1 Urete vzdálenost k druhé ose nebo [Rotace]: 2 (S2=b) 17

18 Eliptický oblouk (_ellipse) - nakreslí eliptický oblouk, ást elipsy omezenou poátením a koncovým úhlem. Poátení úhel se mí od 1. bodu zadané osy v kladném smyslu. Urete koncový bod osy elipsy nebo [Oblouk / Sted]: 1 Urete druhý koncový bod osy: 2 Urete vzdálenost k druhé ose nebo [Rotace]: 3 (S3=b) Zadejte poátení úhel nebo [Parametr]: 0 Zadejte koncový úhel nebo [Parametr / Koncový úhel]: 180 Spline (_spline) proloží hladkou kivku posloupností zadaných bod v rámci zadané tolerance. Je-li tolerance nulová, prochází kivka danými body. Pomocí bod se zadává i poátení a koncová tena dané kivky. 18

19 Zadejte první bod nebo[objekt]: 1 Zadejte další bod : 2 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 3 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 4 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 5 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: ENTER Zadejte poátení tangentu: 6 Zadejte koncovou tangentu: 7 Podpíkaz Tolerance vyhlazení spline prochází jen poátením a koncovým bodem, ostatními s danou tolerancí. Zadejte první bod nebo[objekt]: 1 Zadejte další bod : 2 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: Tolerance Zadejte toleranci vyhlazení <0> : 5 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 3 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 4 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 5 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: ENTER Zadejte poátení tangentu: 6 Zadejte koncovou tangentu: 7 Podpíkaz Uzavi kivka se uzave, koní v 1. bod. Je vyžadována tena pouze v tomto bod. Zadejte první bod nebo[objekt]: 1 Zadejte další bod : 2 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 3 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 4 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 5 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: Uzavi Zadejte tangentu: 6 19

20 Prsten (_donut) nakreslí vyplnné mezikruží. Pokud zadáme vnitní prmr nula, tak vyplnnou kružnici. Jsou vyžadovány další a další stedy mezikruží, ENTREM zvolíme konec píkazu. Ikona vtšinou není v nástrojovém panelu KRESLI a proto zadáváme píkaz z menu. Kresli Prsten. Urete vnitní prmr prstenu <1>: 20 Urete vnjší prmr prstenu <1>: 30 Urete sted prstenu nebo <konec> : 1 Urete sted prstenu nebo <konec> : 2 Urete sted prstenu nebo <konec> : ENTER Revizní obláek (_revcloud) vytvoí kivku složenou z oblouk. Používá se ke zvýraznní rzných text, nápis nebo poznámek. Minimální délka oblouk : 10 Maximální délka oblouk : 20 Styl : Normální Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: 1 Pohybujte kurzorem podél tvaru obláku 20

21 Podpíkaz Styl Kaligrafický styl vytváí oblouky plynule promnné šíky od 0 do t. Minimální délka oblouk : 10 Maximální délka oblouk : 20 Styl : Normální Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Styl Vyberte styl oblouku [Normální / Kaligrafický] <Normální>: Kaligrafický Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: 1 Pohybujte kurzorem podél tvaru obláku Podpíkaz Délka oblouk lze zadat minimální a maximální délku ttiv kruhových oblouk. Podpíkaz Objekt lze vybrat uzavenou kivku a obláek se vytvoí z ní. Podpíkaz Obrátit smr oblouky obrátí smr. Minimální délka oblouk : 10 Maximální délka oblouk : 20 Styl : Kaligrafický Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Styl Vyberte styl oblouku [Normální / Kaligrafický] <Normální>: Normální Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Délka oblouku Urete minimální délku oblouku <10>: ENTER Urete maximální délku oblouku <20>: 10 Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Objekt Vyberte objekt : 1 Obrátit smr [Ano / Ne ] <Ne>: ENTER Minimální délka oblouk : 10 Maximální délka oblouk : 10 Styl : Normální Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Objekt Vyberte objekt : 1 Obrátit smr [Ano / Ne ] <Ne1>: A 21

22 Mára (_mline) píkaz je v menu Kresli Multiára. Nakreslí nkolikanásobné rovnobžné áry. Podpíkaz Mítko udává vzdálenost vnjších ar multikáry. Podpíkaz Zarovnání existují 3 možnosti zarovnání: Horní, Dolní a Sted. Jde o zpsob zarovnání multiáry k áe, po které jedeme kurzorem. Zda na této áe je horní nebo dolní kraj multiáry nebo její sted. Aktuální nastavení : Zarovnání = Horní, Mítko = 450, Styl = STANDARD Urete poátení bod nebo [Zarovnání / Mítko / Styl]: Mítko Zadejte Mítko Máry <450>: 5 Urete poátení bod nebo [Zarovnání / Mítko / Styl]: 1 Urete další bod nebo [Zpt]: 2 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt]: 3 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt]: 4 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt]: Uzavi 22

23 Podpíkaz Styl Mstyl (_mlstyle) udává jaká multiára se bude vykreslovat. Styl Standard je multiára složená ze dvou ar. Nový styl je možno založit píkazem Mstyl. píkaz je v menu Formát Styl multiáry. Je jím možno založit nový styl multiáry. Multiára mže obsahovat maximáln 16 rovnobžných ar, které mohou mít rznou barvu a styl áry. uknutím na slovo nový založíme nový styl multiáry. Pojmenujeme ho nap

24 Tlaítkem pidat pidáme do multiáry ješt tetí áru, která je umístna na sted, vybereme jí zelenou barvu a typ áry árkovaná. Pokud chceme, aby nový styl multiáry nebyl jenom v našem výkresu, ale na disku, dáme uložit v dialogovém panelu styl multiáry. Styl je ukládán do souboru acad.mln. Vypracovala RNDr. Hana Kopivová, FSv VUT, Katedra konstrukcí pozemních staveb, záí

V této kapitole se naučíme pomocí kreslicích příkazů vytvářet objekty, které mohou být modifikovány a pomocí kterých vytvoříte základ výkresu.

V této kapitole se naučíme pomocí kreslicích příkazů vytvářet objekty, které mohou být modifikovány a pomocí kterých vytvoříte základ výkresu. 7 KreslenÌ objekt V této kapitole se naučíme pomocí kreslicích příkazů vytvářet objekty, které mohou být modifikovány a pomocí kterých vytvoříte základ výkresu. Kreslení úsečky Pomocí úsečky můžete v programu

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement,

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Ročník: třetí Zpracoval: Ing.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Petra Janíčková Modul: AutoCAD OBSAH

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

PC - AutoCAD PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC - AutoCAD PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC - AutoCAD PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Srdečně

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

METODICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU KRESLENÍ V PROGRAMU AUTOCAD 2009 PRO SPECIÁLNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY, ODBORNÁ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÉ ŠKOLY

METODICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU KRESLENÍ V PROGRAMU AUTOCAD 2009 PRO SPECIÁLNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY, ODBORNÁ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÉ ŠKOLY METODICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU KRESLENÍ V PROGRAMU AUTOCAD 2009 PRO SPECIÁLNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY, ODBORNÁ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÉ ŠKOLY Odborné učiliště a Praktická škola Lipová lázně 458 republiky. Předmluva V

Více

Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole

Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole Ing. Zdeka Javorková Rozšiující studium informatiky, 3. roník Ostrava 2006 OBSAH 1. ÚVOD 5 1.1. Spuštní 5 1.2. Zobrazení panel nástroj

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH MATEMATIKA

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH MATEMATIKA MATEMATIKA Obsah. íselné obory... 3 2. Algebraické výrazy... 9 3. Rovnice a nerovnice...3 4. Funkce...9 5. Posloupnosti a finanní matematika...25 6. Planimetrie...30 7. Stereometrie...39 8. Analytická

Více

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. ROADPAC 11 SI 91 SI 91 Kreslení spojených řezů Příručka uživatele Revize 24.02.2011 PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Stavař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

GeoGebra rychlý start

GeoGebra rychlý start Beznákladové ICT pro učitele Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. velmi stručná příručka k programu GeoGebra GeoGebra je svobodný výukový matematický

Více

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví SolidWorks Metodika Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt je spolufinancován

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a

1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a Obsah a Tužka a a a a 2 3 s s a a 4 h h h a h a alby a b 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr 7 Ob Elipsa 8 ans a 1. Tužka Nástroj Pencil (Tužka) je vhodný pro kreslení náčrtků. Pokud budete chtít nakreslit rovnou

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy.

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. . S problematikou posloupností, vektorů a matic, které byla věnována kapitola 8, i se zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. Grafické zobrazení je vhodným doplňkem

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V Úžlabině 320, Praha 10 Sbírka úloh z technického kreslení pracovní listy I. Praha 2011 Ing. Gabriela Uhlíková Sbírka úloh z technického kreslení Tato sbírka

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Informatika B Píklad 05 MS Excel

Informatika B Píklad 05 MS Excel Informatika B Píklad 05 MS Excel TÉMA: Vytváení vzorc, pojmenování oblastí Sekretáka spolenosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol provést urité výpoty v sešit se seznamy zboží. Práci si usnadnila pojmenováním

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík Výroba tvarových souástí na NC stroji Václav Petík Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na výrobu tvarové souásti na CNC frézce. Zvolený bitmapový obrázek byl peveden do vektorové

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

3) Pomocí tl. Výběr vyber barevnou krabici a přetáhni ji do větší bílé krabice.

3) Pomocí tl. Výběr vyber barevnou krabici a přetáhni ji do větší bílé krabice. Pracovní list Zadání: Pracovní list obsahuje celkem 3 úkoly k programu Malování. Každý úkol má své zadání, podle kterého postupuj, abys dosáhl stejného nebo podobného výsledku. Úkol č. 1 Cílem je vyzkoušet

Více

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Uvedený panel nástrojů Repaint Magic lze využít při úpravě mapky vytvořené v MS Map v prostředí standardní grafiky MS Office. Následující

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

SYSTÉMY CAD. Přednáška č.1

SYSTÉMY CAD. Přednáška č.1 SYSTÉMY CAD Přednáška č.1 Úvod Přednášky, cvičení Ing. Zbyněk KOPECKÝ, zbynek.kopecky@upce.cz FEI Univerzita Pardubice Úkoly předmětu seznámit posluchače se zásadami tvorby technické dokumentace, zejména

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Technické Osvětlení

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Technické Osvětlení Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Technické Osvětlení Vypracoval: Zbyšek Sedláček Třída: 8.M Školní rok: 2013/2014 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že jsem

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš Manuál k programu p r o g e C A D P r o f e s s i o n a l Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš K o n s t r u k č n í k a n c e l á ř Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o., Kbel 26, 294

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Manuál k programu progecad 2014

Manuál k programu progecad 2014 Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26, 294 71 Benátky nad Jizerou www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více