Vývoj úmrtnosti. při narození v roce života. Zdroj:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj úmrtnosti. při narození v roce 2006. života. Zdroj: www.mapsofworld.com"

Transkript

1 Světový populační vývoj I.3 Vývoj úmrtnosti RNDr. Jiřina ina Kocourková, Ph.D. Středn ední délka života při narození v roce 2006 Zdroj:

2 Státy ty s nejdelší a nejkratší středn ední délkou života při narození v roce 2007 Zdroj: : 2007 World Population Data Sheet. Population Reference Bureau. Faktory ovlivňuj ující úmrtnost Genetické Ekobiologické Socioekonomické Životní úroveň Způsob života Vzdělání Úroveň zdravotní péče

3 Rozložen ení pravděpodobnost podobností úmrtí podle věku a pohlaví odpovídaj dající konkrétn tní středn ední délce života při narození Stádia poklesu úmrtnosti Druhá polovina 18. století Jenner 1796 Poslední třetina 19. století Pasteur 1884 Mezivále lečné období Po druhé sv. válcev Fleming 1943

4 Vývoj hrubé míry úmrtnosti od roku 1740 do 2.sv sv. války Press. Elsevier. Hrubá míra úmrtnosti v Evropě v 19. století Zdroj: Chesnais,,J.-C. (1998): The Demographic Transition. Stages, Patterns, and Economic Implications. Clarendon Press. Oxford.

5 Vývoj střední délky života při narození ve vybraných evropských státech tech od roku 1740do2. sv. války Press. Elsevier. Vývoj střední délky života při narození a kojenecké úmrtnosti ve vybraných evropských státech tech do roku 1940 Press. Elsevier.

6 Kojenecká úmrtnost v Evropě v2.polovin polovině 19. století Zdroj: Chesnais,,J.-C. (1998): The Demographic Transition. Stages, Patterns, and Economic Implications. Clarendon Press. Oxford Kojenecká úmrtnost vee vybraných zemích ve 20. letech 20. století Zdroj: Chesnais,,J.-C. (1998): The Demographic Transition. Stages, Patterns, and Economic Implications. Clarendon Press. Oxford

7 Doba poklesu kojenecké úmrtnosti ze 150 na 50 Press. Elsevier Vývoj kojenecké úmrtnosti podle světových regionů Press. Elsevier

8 Vývoj středn ední délky života přip i narození podle světových regionů Press. Elsevier Vývoj středn ední délky života přip i narození podle světových regionů Press. Elsevier

9 Vývoj středn ední délky života přip i narození v evropských zemích Press. Elsevier Vývoj středn ední délky života přip i narození ve vybraných rozvojových zemích Press. Elsevier

10

11 Epidemiologický přechodp (Omran, 1971 a 1982) Obecný model vysvětluj tlující změny ve struktuře úmrtnosti podle příčinp úmrtí, Demografické, socio-ekonomick ekonomické a biologické determinanty a důsledkyd Podstata teorie Dlouhodobá změna ve struktuře úmrtnosti podle příčinp Epidemie infekčních a parazitárn rních chorob jsou postupně nahrazovány ny degenerativními chorobami a ty se stávaj vají hlavní příčinou úmrtí Důsledkem je změna v průměrn rném věku přip úmrtí - snižov ování úmrtnosti v dětskd tském m věkuv a její posun do starší ších věkových v kategorií

12 Stádia epidemiologického přechodu Úmrtnost je základnz kladní faktor populační dynamiky Přeměna modelu úmrtnosti se děje d ve třecht stádi diích a) Období nakažlivých chorob a hladomoru b) Období ustupování epidemií c) Období degenerativních a civilizačních ch chorob d)?? AIDS Stádia epidemiologického přechodu a) Období moru a hladomoru Úmrtnost je vysoká a značně kolísá Středn ední délka života přip i narození je nízká,,asi let

13 Stádia epidemiologického přechodu b) Období ústupu epidemií Úmrtnost postupně klesá neboť klesá četnost a rozsah epidemií Pandemie ustupují v důsledkud zlepšen ení životního prostřed edí a sociáln lně ekonomických podmínek Středn ední délka života přip i narození se zvyšuje na let Zvyšujesepopula populační růst Stádia epidemiologického přechodu c) Období degenerativních a civilizačních ch chorob Úmrtnost stále klesá a stabilizuje se na nízkýchn hodnotách Středn ední délka života přip i narození dosahuje 70 let

14 Charakteristika epidemiologického přechodu p (1) V průběhu epidemiologického přechodu jsou favorizovány mladší věkové skupiny oproti starší ším, a také ženy oproti mužů žům Všechny sociáln lní skupiny zaznamenávaj vají zlepšen ení úmrtnosti, ale největší zlepšen ení úmrtnosti je dosaženo u privilegovaných skupin lidí,, méněm u nízkopříjmových a znevýhodněných ných skupin lidí Charakteristika epidemiologického přechodu p (2) Epidemiologický přechodp odehrávaj vající se před dvacátým století je vícev spojen s růstem životní úrovně a pokroku ve výživ ivě než v pokroku v lékal kařství Přeměna úmrtnosti v méněm vyspělých zemích je iniciována: na: pokrokem v medicíně organizací zdravotní péče, zavádění programů na snižov ování úmrtnosti, (jsou obvykle financovány ny z mezinárodn rodních zdrojů atudíž nezávisl vislé na socioekonomické úrovni dané země)

15 Charakteristika epidemiologického přechodu p (3) Rychlost a způsob přemp eměny struktury úmrtnosti jsou různr zné v odlišných historických, politických, socioekonomických a kulturních podmínk nkách Omran proto formuloval oval několikn modelů pro populace v různýchr stádi diích vývoje Omran identifikoval 3 modely Classical (Western) Anglie, Švédsko Accelerated variant of the Western Model - Japonsko Delayed model Rapid Jižní Korea Intermediate Egypt, Mexiko Slower - Jemen, Bolívie

16 Classical model Accelerated model Delayed model Zdroj: Bygbjerg, Ib C., Meyrowitsch,, Dan W. (2007): Global transition in health. Danish Medical Bulletin, 54(1), Classical (Western) Model Popisuje přemp eměnu modelu úmrtnosti v západních zemích v posledních 220 letech (přechod od vyšší šších měrm úmrtnosti k nízkým mírám) m m) Pokles v důsledkud socioekonomických a environmentáln lních příčin (zlepšen ení ve výživ ivě a hygieně) Během přechodup došlo k nahrazení nakažlivých chorob chorobami, které nejsou nakažliv livé

17 Classical (Western) Model Průběh h přechodup echodu: Ranné stádium nakažlivých chorob a hladomoru Přechodné období ústupu pandemií Stádium degenerativních a civilizačních ch chorob Jakmile úmrtnost dosáhne nízkýchn přírůstků ve středn ední délce života přip narození,,je těžt ěžké dosáhnout další šího poklesu úmrtnosti. DELAYED MODEL Charakteristický pro rozvojové země Úmrtnost klesá významně po 2.sv.v. Pokles úmrtnosti v důsledkud zlepšen ení v lékal kařské péči, kterou financují vyspělé státy ty Pokles úmrtnosti není přímo v souvislosti se zlepšen ením socioekonomických podmínek

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Díl II. Sociodemografická struktura

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004 Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 ÚZIS ÈR 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR 128 01 Praha 2,

Více

DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1

DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1 7 DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1 VLADIMÍR HULÍK, KLÁRA TESÁRKOVÁ Anotace: Článek se zabývá aspekty vlivu demografického vývoje na vzdělávací soustavu, a to od úrovně

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

EKONOMIKA ZDRAVÕ SOCI LNÕ, EKONOMICK A PR VNÕ ASPEKTY P»E O ZDRAVÕ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

EKONOMIKA ZDRAVÕ SOCI LNÕ, EKONOMICK A PR VNÕ ASPEKTY P»E O ZDRAVÕ. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz EKONOMIKA ZDRAVÕ SOCI LNÕ, EKONOMICK A PR VNÕ ASPEKTY P»E O ZDRAVÕ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ekonomika zdraví Sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví MIROSLAV

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Michala Lustigová / Konzultační den CHŽP - Sledování

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více