Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci"

Transkript

1 Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Tomáš Doležal Farmakologie 3. LF UK Česká farmakoekonomická společnost (ČFES)

2 osnova Základní pojmy farmakoekonomiky Farmakoekonomika karcinomu prsu Nákladová efektivity trastuzumabu v adjuvanci

3 Základní vyjádření HODNOTY ve zdravotnictví...o čem je farmakoekonomika? VALUE = Cost Outcome

4 Příčiny růstu zdravotních nákladů Demografická situace = stárnutí populace Nové technologie/inovace Vyšší informovanost pacientů Nezdravý životní styl = civilizační nemoci Rostoucí požadavky na kvalitu života Vyšší dostupnost zdravotní péče nabídka stimuluje poptávku Podle G. Kobelt 2002

5 Odhad nákladů na vybrané diagnózy v USA v roce 2000 (v USD) Nádory Alzheimerova nemoc Diabetes Ischemická choroba srdeční Deprese Osteoartróza Cévní mozková příhoda Hypertenze Schizofrenie 107 miliard 100 miliard 98,2 miliard 95,6 miliard 83,1 miliard 54,6 miliard 43,3 miliard 31,7 miliard 23 miliard zdroj: PhRMA 2000

6 Teorie optimální alokace zdrojů Tzv. Paretovo zdokonalení: Je máme to takové omezené přerozdělení zdroje a zdrojů, je třeba kdy je optimálně alespoň jeden člověk rozdělit je na tom lépe než původně, aniž by kdokoli jiný na toto doplatil. NE všechno všem Tzv. NE potenciální zdroje tu jsou Paretovo zdokonalení (Kaldor- Hicksův princip: Přerozdělení Farmakoekonomika zdrojů, které umí pro poradit, určité kam jedince vložit přinese zlepšení finanční a prostředky jiné zhoršení se může prezentovat jako zlepšení, pokud hodnota zlepšení je vyšší než hodnota ztráty. Jinými slovy, když ztráta na jedné straně muže být kompenzována vyšší hodnotou na straně druhé, pokud je přenos možný.

7 DEFINICE Farmakoekonomika aplikuje ekonomické principy do oblasti používání léků, zdravotních služeb a programů. Dává do vztahu náklady (vstupy) a dosažený efekt - outcomes (výstupy)..c/e Outcomes research poskytuje širší pohled na sledování účinnosti léčebných/preventivních programů effect efficacy - effectivenes

8 Farmakoekonomika záleží na úhlu pohledu Pacient Plátce (ZP) -pocit zdraví -úspěšnost léčbyl -kvalita života -náklady/ceny -spoluúčast -klientovo -spokojenost vnímání hodnot s léčebným l procesem Zaměstnavatel/ Lékař/zdrav. zařízen zení společnost -úspěšnost léčbyl -úspěšnost terapie -profitabilita -délka prac. neschop. -produktivita

9 Náklady (cost) Přímé medicínské Léky, materiál Hospitalizace Ambulantní péče Mzdové náklady Spoluúčast Nemedicínské Přeprava Hotelové služby Nehmotné Otížně vyjádřitelné Bolest, strádání Nepřímé Prac. neschopnost Ztráta produktivity Invalidizace Předčasné úmrtí Čerpání sociální péče

10 Cená léčby / akceptace účinnost / outcomes II přijmout III zhodnotit I? hodnotit? 0 IV odmítnout 0 :: výchozí stav stav Cena léčby

11 farmakoekonomické zhodnocení nových léků.4. překážka Austrálie Kanada (BC, Ont.) Nový Zéland Dánsko Finsko Francie Itálie Holandsko Norsko UK Povinné pro nové léky od 1993 Povinné pro nové léky od 1995/6 Povinné pro nové léky od 1993 Může být požadováno (1997) nebo dobrov. Povinné pro nové léky od 1998 Možnost vyžádat si od 1997 Možnost vyžádat si od 1998 Povinné pro nové léky od 2003 Povinné pro nové léky od 2002 Pravomoci NICE od roku 1999

12 Hitparáda QUALY Testování cholesterolu + dietní opatření.220 GBP/QUALY Neurochirurgie při úrazech hlavy..240 WTP Doporučení hranice přestat ochoty kouřit od GP..270 platit: Antihypertenziva k prevenci CMP 940 USA. Endoprotéza kyčelního kloubu USD/QUALY CABG při těžké AP NICE Transplantace ledvin GBP /QUALY Farmakoterapie dyslipidémie sek. prevence cca Austrálie USD/QUALY Screening pro CA prsu Transplantace srdce Kanada USD/QUALY Domácí hemodialýza Farmakoterapie dyslipidémie prim. prevence cca Palmer 2005 Nemocniční hemodialýza ??? EPO Česká pro anémii Republika při hemodialýze Cca EUR Neurochirurgie pro maligní intrakran. tumory

13 Nejen farmakoekonomika rozhoduje! Faktory určující úhradu ze zdravotního pojištění: Farmakoekonomika: cena/lyg; cena/qualy Četnost onemocnění (burden of disease) prevalence, incidence, mortalita Dostupnost alternativní terapie orphan drugs Zdravotní stav a kvalita života na počátku terapie a špatná prognóza nádorová onemocnění, intenzivní péče Dopad na zdravotní rozpočet (budget impact) Nejistota síly důkazu CE Principy rovnosti a solidarity; politická rozhodnutí, fáze volebního cyklu

14 Cost-utility analysis QALY 0,75 QALY pacientů užívajících lék A 0,5 Plocha: QALY přidané lékem A oproti B 0,25 QALY pacientů užívajících lék B Roky 5 let 10 let

15 uplatnění FE v ČR cost of illness studie v ČR počítání nákladů krátkodobých, komplikací, následné péče epidemiologická charakteristika populace s různými diagnózami v různých fázích onemocnění Modelování, kalkulace přínosů a nákladů projekce různých léčebných a preventivních postupů v dlouhodobém výhledu

16 Česká farmakoekonomická společnost.. ČFES Založena v lednu 2005 V září členů Smlouva o spolupráci s ČLS JEP přijata do ISPORu

17 PODZIM moduly základního kurzu farmakoekonomika - pokračování x do roka - pokročilejší témata - zahraniční přednášející (QALY březen 2006)

18 FE karcinomu prsu Náklady na různá stadia onemocnění Cost-of-illness Farmakoekonomické modely Možnost dlouhodobé predikce Nákladová efektivita (cost-effectiveness) různých léčebných postupů

19 Ca prsu epidemiologie v ČR

20 Ca prsu klinická stadia v době diagnózy

21 Rozhodovací strom - analýza Výběr léku Lék A Lék B náhoda náhoda selhání léčby p = 0,2 cena selhání: e 375 úspěch léčby p = 0,8 cena: e 200 selhání léčby p = 0,5 cena selhání: e 270 úspěch léčby p = 0,5 cena: e 100

22 Skutečná schémata bývají mnohem složitější + Pacient přichází k lékaři +

23 Ca prsu - náklady 20 % všech onkologických nákladů (USA)...USD Stadium Všechna CIS Lokální Regionální Generalizované Úvodní (3 měsíce) Yabroff 2000

24 Ca prsu náklady v ČR Široký P, et al. Klin. Onkol Databáze MOÚ, 74 pacientek St. I 22, st II 20, st. III 22, st. IV 10 Stadium I II III IV Náklady/ 12 měsíců Onkologická léčba

25 Trastuzumab (HERCEPTIN) Humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2-rec. Exprimován ve % případů Nežádoucím účinkem je riziko kardiotoxicity Doposud jen pro metastazující ca Trastuzumab v adjuvanci 4 klinické studie (N9831, B-31, HERA, BCIRG 006) HERA: 46% snížení rekurencí, 24% pokles mortality

26 Náklady potřebné pro adaptaci modelu nákladové efektivty Herceptinu v adjuvantní terapii časného karcinomu prsu cena Herceptinu (1-roční terapie/aplikace každé 3 týdny) cena HER2 testu kardiovaskulární monitoring 1 rok (vč. 6x EKG) náklady na terapii kardiovaskulárních nežádoucích účinků Herceptinu (zejm. srdečního selhání v různých fázích NYHA) náklady na 1-roční terapii pacientky ve stadiu DFS (Disease Free Survival) náklady na 1-roční terapii pacientky s lokální rekurencí náklady na 1-roční terapii pacientky s kontralaterální karcinomem prsu náklady na 1-roční terapii pacientky ve stadiu metastáz první rok následující roky nepřímé náklady náklady na 1 den pracovní neschopnosti dle human capital approach

27 Herceptin NICE červen 06 STA Single Technology Appraisal Na základě studie HERA model nákladové efektivity 1-leté přidání Herceptinu ke standardní terapii GBP/QALY

28 Karcinom prsu vliv na kvalitu života Utility podle stadia onemocnění: DFS první rok...0,749 DFS následující roky...0,847 Metastazující stav...0,484

29 Farmakoekonomický (Markovův) model ca prsu Wardley ESMO 2006

30 Analýza nákladové efektivity trastuzumabu v časné fázi ca prsu Na základě studie HERA 1-leté podávání trastuzumabu vs. standardní adjuvance Celoživotní náklady GBP vs GBP QALY: 10,7 vs. 8,78 = 2396/QALY Wardley ESMO 2006

31 Ca prsu souhrn (1) Rostoucí záchyt zejména včasných stádií Dobrá medicínská i ekonomická prognóza při včasné terapii Pacientky v produktivním věku Nižší náklady u časnějších stádií Cílem terapie Prodloužit přežití v DFS Sekundárně zvýšit kvalitu života pacientů

32 Ca prsu souhrn (2) Trastuzumab: Cílená terapie méně selhání Vysoká účinnost terapie i v časných stádiích: Zabránění úmrtí až 25/100 krátkodobě; 17/100 dlouhodobě Porovnatelná cena při vyšší kvalitě života Méně rekurencí Ca prsu (46 %) Prodloužené dožití ve vyšší kvalitě

33 Nestydíš se brát takhle drahé léky, když ti není dobře?

34 Tyto drahé léky vám můžeme nasadit jen za podmínky, že nebudete žít dlouho.

35 Děkuji za pozornost!

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) předkládá návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2013. Uvedený návrh

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Pavel Horák ředitel VZP ČR

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Pavel Horák ředitel VZP ČR ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pavel Horák ředitel VZP ČR ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zdraví je statek, který má vysokou individuální i společenskou hodnotu, proto je legitimní a nutné jak osobní, tak veřejné financování.

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2009 ISBN 978-80-7421-008-2 Obsah: Úvod 5 Perspektivy lékařské posudkové služby 7 Syndrom vyhoření u lékařů lékařské

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více