ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Humpolec, k.ú. Petrovice u Humpolce Adresa nemovité věci: Petrovice 8, Vlastník stavby: Luděk Mysík, Petrovice 8, Humpolec, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: Luděk Mysík, Petrovice 8, Humpolec, vlastnictví: výhradní OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimická 780/61, Praha Ing. Roman Lukáš Vlásenická 1401, Pelhřimov ÚČEL OCENĚNÍ: Stanovení obvyklé ceny pro účely aukce. (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Počet stran: 16 stran Počet příloh: 4 Počet vyhotovení: 2 V Pelhřimově, dne Ing. Roman Lukáš

2 NÁLEZ Znalecký úkol Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely aukce - st. parcela č. 26 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Petrovice, č.p. 8, bydlení, která tvoří součást pozemku p.č. st. 26, parcela č. 13 ostatní plocha, parcela č. 14 zahrada, zapsané na LV č. 155, pro k.ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec, část obce Petrovice, okres Pelhřimov. Místní šetření. Místní šetření vč. zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti znalce a dále za přítomnosti pana Mysíka. Přehled podkladů - výpis z LV č. 155 pro obec Humpolec a k.ú. Petrovice u Humpolce ze dne kopie katastrální mapy vyhotovená dálkovým přístupem - prohlídka a zaměření na místě - informace o stáří jednotlivých prvků a stavby sdělené vlastníkem nemovitosti - databáze nemovitostí z vlastních zdrojů Místopis Místní část Petrovice, je od vlastní obce (města) Humpolec vzdálena cca 5 km, má ubytovací funkci k tomuto přirozenému středisku s plnou vybaveností a možnostmi zaměstnání, je tvořena převážně rod. domy a dále bývalými drobnými zem. usedlostmi sloužícím k trvalému bydlení a dále k rekreačním účelům, leží při st. silnici vedlejšího řádu spojující Humpolec a Želiv, v místě chybí občanská a technická vybavenost, je zde pouze prodejna smíšeného zboží a pohostinství. Petrovice jsou dobře dostupné z dálnice D1 a jsou v dobré poloze vůči rekreační lokalitě Želiv - v.n. Trnávka a Sedlice. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: okrajová část - zástavba RD Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Přístup přes pozemky: 596/7 Město Humpolec Celkový popis Objekt je umístěn na okraji zastavěného území obce, ve vzdálenosti od centra cca 300 m, okolní zástavbu tvoří nízkopodlažní zástavba rodinných domů a bývalých drobných zem. usedlostí. Pozemky jsou rovinné, orientované ve směru SZ - JV. Z pohledu oceňované stavby se jedná o polohu dobrou, nachází se v obytné zóně, umístění je v souladu se záměry územního plánu obce (bydlení). Přístup z místní zpevněné komunikace, pozemek č. parcely 596/7 v druhu ostatní plocha ostatní komunikace ve vlastnictví Města Humpolec. Jedná se o bývalou drobnou zem. usedlost, která obsahuje v pravém pořadí obytnou část a na ní navazující bývalý chlév, dále ve tvaru písmene L navazující průjezd s dílnou a dále samostatnou stodolu. Součást tvoří pozemky ve funkčním celu užívanými jako zahrada a dvůr. Nemovitost je připojena na elektro, voda je z vlastní studny na pozemku (možnost napojení na obecní řád před průjezdem), kanalizace je svedena do trativodu přes jímku

3 Silné stránky - obec s ubytovací funkcí vzhledem k městu Humpolec - dobrá dopravní dostupnost vč. dálnice D1 - blízkost rekr. lokality (Želiv, Sedlice, Trnávka) - možnost trvalého a rekreačního bydlení - obytná část po vnitřní rekonstrukci - dobrá výměra pozemků Slabé stránky - v místě není prakticky žádná vybavenost, nutnost dojíždění do větších center osídlení (město Humpolec) RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: Zástavní právo Exekuce Komentář: Na základě předloženého LV ze dne jsou na oceňované nemovitosti evidována zástavní práva exekutorská, soudcovské, z rozhodnutí správního orgánu a zástavní právo smluvní. Dále byly zahájeny exekuce, byly vydány exekuční příkazy k prodeji nemovitosti. Výše uvedená fakta nebyla v odhadu tržní hodnoty zohledněna. Ostatní rizika: nejsou OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků Pozemky Základní popis oceňovaných pozemků Pozemky, které tvoří součást nemovitosti jsou orientované ve směru SZ JV a jsou rovinné. Z pohledu oceňované stavby se jedná o polohu dobrou, nachází se v obytné zóně, ve stabilizovaném území určeném územním plánem k obytné zástavbě, okolní zástavba je tvořena samostatnými rod. domy a bývalými drobnými zem. usedlostmi. Stavební pozemek č. parcely st. 26 obsahuje obyt. část, býv. chlév, průjezd s dílnou a stodolu a část slouží jako dvůr a část jako přístupová komunikace (zde možnost přípojky na obec. vodovod), pozemek je připojen na inž. sítě elektro, vodu z vlastní studny a kanalizaci přes jímku do trativodu. Pozemky č. parcely 13 a 14 jsou užívány jako předzahrádka, zahrada a záhumenek za stodolou, jsou volné bez staveb, částečně zaplocené, pozemek č. 14 obsahuje v čelní části studnu

4 Obvyklá cena zainvestovaných pozemků v místě a čase u obdobných staveb se v obcích v okolí města Humpolec pohybuje v intervalu od 350,- Kč/m 2 do 500,- Kč/m 2. Vzhledem k umístění pozemků představuje obvyklá cena těchto pozemků v místě a čase částku 350,- Kč/m 2, v případě pozemků zahrad pak částku 80,- Kč/m 2. Druh pozemku Parcela č. Výměra [ m 2 ] Jednotková cena [ Kč/m 2 ] Celková cena pozemku [Kč] zastavěná plocha a st , nádvoří ostatní plocha , zahrada , Celková výměra pozemků Hodnota pozemků celkem Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Popis Parc. číslo Množství JC RC Opotřeben í Chlév Přízemní st ,00 m nepodsklepený objekt Kč/m3 Kč se sedlovou střechou, navazuje v prodloužení na obyt. část, zděný z kamene v tl. 60 cm, stropy klenbové do I profilů, krytina pozink. plech, v části pálená taška, žlaby svody pozink. plech, omítky vápenné, dveře dřevěné, okna ocl. jednoduchá, podlaha kamenná dlažba. ZP 90,7 m2, OP 424 m3, z r Průjezd s dílnou Přízemní, v části podsklepený objekt se sedlovou střechou, navazuje ve tvaru písmene L na obytnou část, tvoří čelní pořadí nemovitosti, zděný z kamene v tl cm, stropy klenbové do I profilů a dřevěné patro, krytina osinkocementové šablony, žlaby svody pozink. plech, omítky vápenné, dveře dřevěné, okna dřevěná rámová, podlaha betonová. ZP st ,00 m Kč/m Kč VH 62 % Kč 52 % Kč - 4 -

5 Stodola 1.PP 34,2 m2, 1.NP 85,8 m2, OP 563 m3, z r V r byl osazen v 1.PP darling a byla provedena nově přípojka vody ze studny, v r byla nově provedena přípojka do obyt. části, dále byla provedena bet. podlaha v průjezdu. Přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, samostatně stojící, zděný z kamene v tl. 60 cm, částečně bedněný (štíty), bez stropů (v části patro), krytina tašková pálená, omítky vápenné (v části opadané), vrata svlaková, bez oken a podlah. ZP 215,7 m2, OP 887 m3, z r. st ,00 m Kč/m Kč 63 % Kč Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč Obyt. část Věcná hodnota dle THU Výpočet věcné hodnoty stavby Rodinný dům obsahuje jedno nadzemní podlaží, krov dřevěný vázaný, střecha sedlová, s možností vestavby podkrovím. Dispoziční řešení Rod. dům obsahuje byt. jednotku o velikosti 1+1. Konkrétně kuchyni, pokoj, koupelnu, záchod, chodbu a sklad. Popis tech. stavu stavby Objekt byl uveden do užívání v r. 1905, v r bylo zřízeno ÚT vytápění na pevná paliva, v r proběhla celková vnitřní rekonstrukce tj. nově koupelna, záchod, kuchyně vč. výměny linky a PB sporáku, okna (plast), dveře, podlahy (ker. dlažby, palubky), omítky, rozvody vody, elektro, PB a kanalizace, byly provedeny hydroizolace podlah a dále bylo provedeno vnější odkopání základů s uložením fólie a drenáže

6 Příslušenství stavby Přípojky na inž. sítě - elektro, voda z vlastní studny na pozemku (možnost přípojky vody z obec. řádu před průjezdem), kanalizace přes jímku do trativodu, studna (hl. 12 m, čištěno v r. 2004, nově přípojka vody ze studny do 1.PP pod dílnou vč. osazení darlingu v r. 2004, nově přípojka vody z 1.PP do obyt. části v r. 2007), chlév, průjezd s dílnou, stodola, venkovní úpravy min. rozsahu (starší a v částech chybějící oplocení pozemků). Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.NP 111,02 m 2 2,50 m Výčet místností: záchod 1,30 m 2 1,00 1,30 m 2 koupelna 3,90 m 2 1,00 3,90 m 2 chodba 8,70 m 2 1,00 8,70 m 2 sklad 7,60 m 2 1,00 7,60 m 2 kuchyně 21,80 m 2 1,00 21,80 m 2 pokoj 29,00 m 2 1,00 29,00 m 2 Užitná plocha celkem: 72,30 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] Vrchní stavba 15,86*7,0*2,9 = 321,96 m 3 Zastřešení 15,86*7,0*3,56/2 = 197,62 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor Vrchní stavba 321,96 m 3 Zastřešení 197,62 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 519,57 m 3 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl upravený rozestavěností, UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část [%] UP PP Stáří Živ. Opotř Opotř. z celku [%] [%] [%] části 1. Základy S 8,68 100,00 8,68 8, ,67 5, Zdivo S 22,43 100,00 22,43 22, ,38 15, Stropy S 8,36 100,00 8,36 8, ,38 5, Střecha S 7,72 100,00 7,72 7, ,00 5, Krytina S 3,60 100,00 3,60 3,60 40,00 1, Klempířské konstrukce S 0,95 100,00 0,95 0,95 40,00 0, Vnitřní omítky S 6,14 100,00 6,14 6, ,00 0, Fasádní omítky S 2,96 100,00 2,96 2,96 60,00 1, Vnitřní obklady S 2,43 100,00 2,43 2, ,00 0, Dveře S 3,39 100,00 3,39 3, ,00 0, Okna S 5,50 100,00 5,50 5, ,86 0, Podlahy obytných místností S 2,33 100,00 2,33 2, ,00 0, Podlahy ostatních místností S 1,06 100,00 1,06 1, ,00 0, Vytápění S 5,50 100,00 5,50 5, ,00 1, Elektroinstalace S 4,55 100,00 4,55 4, ,50 1,0238

7 19. Rozvod vody S 3,39 100,00 3,39 3, ,50 0, Zdroj teplé vody S 2,01 100,00 2,01 2, ,00 0, Instalace plynu S 0,53 100,00 0,53 0, ,00 0, Kanalizace S 3,28 100,00 3,28 3, ,00 0, Vybavení kuchyně S 0,53 100,00 0,53 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 4,34 100,00 4,34 4, ,50 0, Záchod S 0,32 100,00 0,32 0, ,50 0,0720 Součet upravených objemových podílů: 100,00 Opotřebení: 45,1000 Konstrukce Popis 1. Základy základové pasy bez izolacemí proti zemní vlhkosti, izolace podlah provedeny, provedeno vnějí zaizolování fólií a provedení drenáže u zákl. spáry 2. Zdivo zdivo smíšené v tl. 60 cm 3. Stropy klenbové do I profilů 4. Střecha sedlová střecha, krov dřevěný vázaný 5. Krytina pozinkovaný plech 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky vápenné, štukové 8. Fasádní omítky vápenné omítky 9. Vnější obklady chybí 10. Vnitřní obklady koupelna, záchod, kuchyně 11. Schody chybí 12. Dveře hladké plné a prosklené dveře 13. Okna plastová 14. Podlahy obytných místností palubky, ker. dlažby 15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 16. Vytápění ÚT, zdroj kotel kotel na pevná paliva, radiátory 17. Elektroinstalace světelná, třífázová 18. Bleskosvod chybí 19. Rozvod vody studená i teplá voda 20. Zdroj teplé vody el. boiler v kombinaci s ÚT 21. Instalace plynu propan - butan 22. Kanalizace úplné odkanalizování 23. Vybavení kuchyně sporák na PB, kuch. linka 24. Vnitřní vybavení sprcha, umyvadlo 25. Záchod splachovací 26. Ostatní chybí Ocenění Zastavěná plocha (ZP) [m 2 ] 111 Užitná plocha (UP) [m 2 ] 72 Obestavěný prostor (OP) [m 3 ] 519,57 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Upravená cena (RC) [Kč/m 3 ] Reprodukční hodnota [Kč] (RC * OP) Stáří roků 111 Další životnost roků 70 Opotřebení % 45,10 Věcná hodnota (VH) [Kč]

8 Výpočet porovnávací hodnoty Oceňovaná nemovitá věc Užitná plocha: 72,30 m 2 Obestavěný prostor: 519,57 m 3 Zastavěná plocha: 111,02 m 2 Plocha pozemku: 4 848,00 m 2 Srovnatelné nemovité věci Název: Bývalá zem. usedlost Jedná se o bývalou zem. usedlost, která obsahuje obytnou část (rod. dům), na ní navazující tvaru písmene L stodolu, dále samostatnou kolnu, venkovní úpravy a trvalé porosty. Obytná část (rodinný dům) obsahuje v části jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží, krov dřevěný vázaný, střecha sedlová, bez vestavěného podkroví jako 2.NP. Obsahuje v 1.PP jednu sklepní místnost, v 1.NP kuchyni, čtyři pokoje, koupelnu, záchod, spíž, chodbu, zádveří a kotelnu. Technické provedení a vybavení. Základové pasy, izolace proti zemní vlhkosti podlah, dále vnější zaizolování fólií pod zákl. spáru směrem do dvora, zdivo smíšené v tl cm, stropy dřevěné trámové, s rovným podhledem, omítnuté, dále hurdiskové a klenbové do I profilů, krov dřevěný, vázaný, střecha sedlová, krytina tašková pálená, osinkocementové šablony, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnitřní omítky vápenné, štukové, fasádní vápenné omítky, vnitřní obklady kuchyně, koupelna, záchod, schody dřevěné do půdního prostoru, do sklepa kamenné, dveře masivní hladké plné a prosklené dveře, okna dřevěná, zdvojená, špaletová a plastová, podlahy PVC, ker. dlažba, koberec, vytápění ÚT, zdroj kotel na pevná paliva, radiátory, elektroinstalace světelná, třífázová, rozvod vody plast, studená i teplá, zdroj teplé vody el. boiler, úplné odkanalizování, vybavení sporák s varnou deskou, kuch. linka s vest. spotřebiči, sprcha, vana, umyvadlo, záchod. Popis tech. stavu stavby Objekt byl uveden do užívání v r. 1910, v r byla vyměněna část krytiny, v r byla vyměněna další část krytiny (šablony), část vnějších omítek a v r došlo k celkové vnitřní rekonstrukci vč, výměny části oken, dále k vestavbě pokojů a chodby do chléva a vestavbě kotelny do stodoly. Obestavěný prostor 1247 m4, zast. plocha 219 m2, podlahová plocha 161 m2, započitatelná plocha 154 m2, opotřebení 42 %. Další součásti. Stodola - přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, navazuje ve tvaru písmene L na obytnou část, část zdivo v tl. 60 cm, část zděné pilířky s bedněnou výplní, bez stropu, krytina část osinkocementové šablony, část tašky, omítky vápenné, vrata svlaková, okna dřev. jednoduchá, bez podlahy, 220/380 V. Objekt z r. 1910, v letech 1938 a 1971 výměna krytiny. ZP 177 m2, OP 1085 m3. Kolna - přízemní nepodsklepený objekt s pultovou střechou, samostatně stojící ve dvoře, bez základů, dřevěná jednostranně obitá konstrukce, krytina tašková, bez stropů, žlaby pozink. plech, dveře svlakové, okna dřev. jednoduchá. Objekt z r ZP 14 m2, OP 37 m3. Přípojky na inž. sítě - elektro, obecní vodovod, kanalizace do vlastní jímky s přepadem do trativodu, studna s užitkovou vodou hl. 2,5 m z r. 1971, venkovní úpravy (oplocení zahrady tj. všech pozemků - pletivo do rámů, v části dřevěný plot na ocl. sloupky vč. plotových vrat a vrátek, vnitřní dřevěný plot na ocl. sloupky, vše z r. 2007, zpevněné plochy (dvůr kamenná dlažba z r. 1971), opěrné zídky z kamene, venkovní krb z kamene z r a ovocné a okrasné porosty. Pozemky celkem 5445 m2. Realizace na trhu 06/2015 za částku Kč

9 Lokalita: Vysoká Lhota Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 0,88 K3 Poloha 1,02 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 0,98 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Zdůvodnění koeficientu K c: Realizovaný prodej, jedná se o obdobnou zem. usedlost, obytná část je větší podl. plochou (4+1), nemovitost je umístěna v sídle s mírně horším dostupem do větších center osídlení, obytná část je obdobně vybavena a v obdobném stavu (po celkové vnitřní rekonstrukci), součást tvoří mírně menší plocha pozemků. Celkový koef. K C 0,88 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 1 247,00 m m Kč Kč/ks Název: Bývalá zem. usedlost Jedná se o býv. zem. usedlost. Objekty nemovitosti tvoří uzavřený obdélník s vnitřním dvorem, pravé pořadí a část předního pořadí (výminek) slouží obytným účelům, ostatní součásti jsou užívány jako doplňkové stavby. Obytná část. Přízemní nepodsklepený objekt bez účelového využití půdního prostoru, obsahuje byt výminek (1 pokoj). Technické provedení a vybavení. Základy bez izolace, zdivo masivní v tl. až 1 m, stropy dřevěné trámové s podbitím s zákopem, část klenbové, střecha sedlová, krov dřevěný vázaný, krytina TONDACH, klemp. kce pozink. plech, omítky vápenné tukové, vnější břízolit, vnitřní obklady kuchyně, záchod, koupelna, schody strmé dřevěné, dveře hladké dřevěné, okna dřevěná špaletová, podlahy ker, dlažby. vytápění ÚT na pevná paliva, el. instalace světelná a motorová, měď, rozvod studené vody, plast odpady ze všech potřebných prostor, ohřev vody koupelnová kamna, kuchyně el. sporák a sporák na pevná paliva, koupelna V, U, splach. záchod. Stáří objektu cca 100 let, vnitřní rozsáhlé úpravy vč. rozšíření obytné plochy na úkor chléva v letech , výměna krytiny a klemp. kcí Zastavěná plocha 211,6 m2, obestavěný prostor 1.140,9 m3, podlahová plocha (i započitatelná) 113,9 m2, opotřebení 55 %. Doplňkové stavby (v letech byly opraveny všechny doplňkové stavby (omítky, krytina)) : Kotelna - přízemní nepodsklepený zděný objekt, sedlová střecha, navazuje v prodloužení na obytnou část v levém pořadí, ZP 33,0 m2, OP 153,6 m3. Stodola, dřevník - přízemní nepodsklepený zděný objekt, sedlová střecha, tvoří zadní pořadí, v části vestavěna garáž se dvěma stáními, ZP 212,6 m2, OP 1126,8 m3. Chlév, domácí dílna - přízemní nepodsklepený zděný objekt, sedlová střecha, tvoří pravé pořadí, ZP 144,8 m2, OP 694,9 m3. Kolna - přízemní nepodsklepený zděný objekt, sedlová střecha, tvoří část předního pořadí, ZP 39,4 m2, OP 209,7 m3. Pozemky celkem 2464 m2. Realizace na trhu 11/2015 za částku ,- Kč

10 Lokalita: Zlátenka Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 0,88 K3 Poloha 1,02 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 0,97 K6 Vliv pozemku 1,03 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Zdůvodnění koeficientu K c: Realizovaný prodej, jedná se o obdobnou zem. usedlost, obytná část je větší podl. plochou (4+1), nemovitost je umístěna v sídle s mírně horším dostupem do větších center osídlení, obytná část je obdobně vybavena a v mírně lepším stavu (po celkové vnitřní rekonstrukci vč. výměny krytiny), součást tvoří menší plocha pozemků. Celkový koef. K C 0,90 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 1 141,00 m m Kč Kč/ks Název: Bývalá zem. usedlost Jedná se o bývalou zem. usedlost s vnitřním dvorem, která obsahuje obytnou část (rod. dům), na ní navazující bývalé chlévy, ve tvaru písmene L navazující kolnu s průjezdem a dále stodolu a samostatnou kolnu. Obytná část obsahuje v části jedno podzemní a dále jedno nadzemní podlaží, krov dřevěný vázaný, střecha sedlová, obsahuje v 1.NP kuchyni, dva pokoje, koupelnu, záchod, spíž a chodbu. Technické provedení a vybavení. Základové pasy bez izolací proti zemní vlhkosti, izolace podlah provedeny, zdivo smíšené v tl cm, cm, stropy klenbové do I profilů, krov dřevěný, vázaný, střecha sedlová, krytina tašková pálená, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnitřní omítky vápenné, štukové, fasáda břízolitové omítky, do dvora chybí, vnitřní obklady kuchyně, koupelna, záchod, schody dřevěné do půdního prostoru, dveře dřevěné náplňové dveře, okna plastová a 2x dřevěná špaletová, podlahy PVC, lamino, keramická dlažba, vytápění lokální na pevná paliva, elektroinstalace světelná, třífázová, rozvod teplé a studené vody pouze v koupelně, el. boiler, průtok. ohřívač v kuchyni, úplné odkanalizování, vybavení elektrický sporák, umyvadlo, vana, záchod. Popis tech. stavu stavby Objekt byl uveden do užívání před více jak sto lety, v r vestavba koupelny a WC, krytina, částečné vnitřní úpravy v r výměna části podlah (lamino), el. boiler, kanalizace, v r výměna oken. Obestavěný prostor 836 m4, zast. plocha 154 m2, podlahová a započitatelná plocha 93 m2, opotřebení 52 %. Další součásti. Bývalý chlév - přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, navazuje na obyt. část, původní, v r výměna krytiny, v r zahájená přestavba na dva byty dnes sklady bez omítek a podlah, okna a dveře plastové. ZP 76 m2, OP 359 m3. Kolna s průjezdem - přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, do dvora otevřený, navazuje ve tvaru písmene L na obyt. část ZP 145 m2, OP 756 m3. Stodola přízemní, částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou, tvoří horní pořadí nemovitosti, přístavek do dvora střecha pultová. ZP 196 m2, OP 1180 m3, z r. 1936, výměna krytiny v r Přístřešek přistavěný ke stodole. ZP 16 m2, OP 55 m3. Samostatná kolna přízemní, zděný nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, ZP 45 m2, OP 190 m3. Přípojky na inž. sítě - elektro, voda, kanalizace, venkovní úpravy (oplocení předzahrádky - pletivo do rámů, vč. plotových, oplocení zahrady - dřevěný plaňkový plot), zpevněné plochy (dvůr betonová dlažba), ovocné a okrasné porosty. Pozemky celkem 2471 m

11 Realizace na trhu 12/2015 za částku ,- Kč Lokalita: Senožaty Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 0,95 K3 Poloha 0,90 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,03 K6 Vliv pozemku 1,03 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Zdůvodnění koeficientu K c: Realizovaný prodej, jedná se o obdobnou zem. usedlost, obytná část je mírně větší podl. plochou (2+1), nemovitost je umístěna v sídle, které je lépe vybaveno (obchody, škola), s obdobným dostupem z dálnice D1, obytná část je obdobně vybavena, mírně horším stavu (po rekonstrukci menšího rozsahu, starší datace), součást tvoří menší plocha pozemků. Celkový koef. K C 0,91 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 836,00 m m Kč Kč/ks Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání Minimální jednotková porovnávací cena Průměrná jednotková porovnávací cena Maximální jednotková porovnávací cena Stanovená jednotková cena oceňované nemovité věci Výsledná porovnávací hodnota Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč

12 REKAPITULACE OCENĚNÍ Porovnávací hodnota Věcná hodnota Hodnota pozemku Kč Kč Kč Obvyklá cena Kč slovy: Jedenmilionsedmsettisíc Kč Komentář ke stanovení výsledné ceny Po zvážení silných a slabých stránek oceňovaných nemovitostí a výsledku porovnávací metody, která zohledňuje její využitelnost (rozsah podl. plochu, vybavení, umístění v místě apod.) ve vazbě na realizované a nabízené obchody s obdobnými nemovitostmi v regionu, jsem toho názoru, že obvyklá cena oceňované nemovitosti (st. parcela č. 26 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Petrovice, č.p. 8, bydlení, která tvoří součást pozemku p.č. st. 26, parcela č. 13 ostatní plocha, parcela č. 14 zahrada, zapsané na LV č. 155, pro k.ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec, část obce Petrovice, okres Pelhřimov) představuje částku zjištěnou porovnávací metodou, tj. částku ,- Kč (po zaokrouhlení). Stanovená obvyklá cena v sobě nezahrnuje vliv závad uvedených na LV 155 v odstavci C (zástavní práva, exekuce, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti). V Pelhřimově Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne čj. Spr 2179/2005 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 586/10/16 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 15/16. Ing. Roman Lukáš Vlásenická Pelhřimov

13 Mapa KN

14 Mapa oblasti

15 Fotodokumentace Čelní pohled Čelní pohled - obyt. část, průjezd s dílnou, skruž - obec. vdv Pohled ze dvora - býv. chlév, obyt. část Pohled ze dvora - průjezd s dílnou Zadní pohled - stodola Pozemek zahrady

16 Domácí vodárna v 1.PP průjezd se skladem Ob. pokoj Kuchyně Koupelna Záchod Kotel pro ÚT

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl na bytovém domě č.p. 194 v Nečtinech Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, obec Nečtiny, k.ú. Nečtiny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 37-4913/2014 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 233/3 jehož součástí je rodinný dům ů č.p. 201, pozemek p.č. 233/1, příslušenství Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 39 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec Králové, obec Stará Voda, k.ú. Stará Voda Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 110-5091/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 110-5091/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 110-5091/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, č. 647/9 Katastrální údaje : Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Třebíč, k.ú. Třebíč Adresa nemovité Jaroslava Haška, Nové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 62 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Žďár, k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště Adresa nemovité

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 11 se všemi součástmi a příslušenstvím na

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 52/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům 3+1 Adresa nemovitosti: Slavičky 34 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 569/36/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 569/36/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 569/36/15 758/2015-A NEMOVITÁ VĚC: Restaurace Na Růžku č.p. 272 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Ledeč nad Sázavou, k.ú. Ledeč nad

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti číslo 2336-41/2016 Odhadce: Ing. Jaroslav Mlčoch Kvítková 4323, 760 01 Zlín, 603 207 393, posudkyjmlcoch@seznam.cz Datum objednání: Datum místního šetření:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3733/327/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Jednotka - byt, bytová jednotka č. 2/12 vč. podílu na společných částech domu čp.

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2758-72/15 o ceně pozemku st.p.č. 46, rodinného domu č.p. 52 ležící na st.p.č. 46, pozemek p.č. 61 + 62 v kú Bohušov, obec Bohušov, okr. Bruntál a budova na pozemku st.p.č. 46.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3492/036/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 1644/1 s budovou čp. 979 jiná stavba, pozemek p.č. 1644/2 s budovou bez čp/če průmyslový objekt, pozemky p.č.

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 916/95/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 916/95/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 916/95/2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.p.č. 35/1 se stavbou rod. rekr. čp. 48 a pozemek p.č. 45/2, vše v k.ú. Chvaletín, obci Písečné, zapsané na LV č. 101, vedené u

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4180/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. St. 65 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Sedlec, k.ú. Sedlec u Libochovic Adresa nemovitosti: Sedlec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 Okres: Ústí nad Labem Obec: Chlumec Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.47, jehož součástí je rodinný dům č.p.233, včetně příslušenství v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0905-083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům včetně příslušenství a pozemků Podíly 1/2 z celku rodinného domu včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 37/2015 (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 219 Na pozemku parc. č.: 552 Pozemky parc. č.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-3116. V Praze, dne 14.1.2013. Znalecký ústav Znalecká společnost s.r.o. Palackého 715/15 110 00 Praha 1 Nové Město

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-3116. V Praze, dne 14.1.2013. Znalecký ústav Znalecká společnost s.r.o. Palackého 715/15 110 00 Praha 1 Nové Město ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-3116 NEMOVITOST: Rodinný dům, budova č.p. 34 s pozemekm st. parc.č. 20 ( zastavěná plocha a nádvoří ) Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Hřensko, k.ú. Mezná u Hřenska

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 859/2016 o odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí, v rozsahu ideální jedné poloviny

Více