ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16"

Transkript

1 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci: Hojovice 86, Vlastník stavby: Josef Leitl, č. p. 9, Hojovice, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: Josef Leitl, č. p. 9, Hojovice, vlastnictví: výhradní OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimická 780/61, Praha Ing. Roman Lukáš Vlásenická 1401, Pelhřimov ÚČEL OCENĚNÍ: Stanovení obvyklé ceny pro účely aukce (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Počet stran: 16 stran Počet příloh: 4 Počet vyhotovení: 2 V Pelhřimově, dne Ing. Roman Lukáš

2 NÁLEZ Znalecký úkol Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely aukce - st. parcela č. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Hojovice, č.p. 86, rod. dům, která tvoří součást pozemku st. 3/2, parcela č. 84/2 zahrada, parcela č. 605/2 zahrada, parcela č. 837/2 ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 264, pro obec a k.ú. Hojovice, okres Pelhřimov. Místní šetření. Místní šetření vč. zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti znalce a dále za přítomnosti pana Leitla. Přehled podkladů - výpis z LV č. 264 pro obec a k.ú. Hojovice ze dne kopie katastrální mapy vyhotovená dálkovým přístupem - prohlídka a zaměření na místě - informace o stáří jednotlivých prvků a stavby sdělené vlastníkem nemovitosti - databáze nemovitostí z vlastních zdrojů - ocenění nemovitosti z r Místopis Obec Hojovice je malou zemědělskou obcí, situovaná je mimo hlavní komunikační spoje, přístupná je vedlejší státní silnicí, má zemědělský a ubytovací charakterem ke střediskům vyššího významu ( Pelhřimov, Tábor, Kamenice nad Lipou) a i rekreační charakter, obec je situována v nedotčeném prostředí. V obci je pouze autobusová zastávka, prodejna základních potravin a pohostinství. Běžná občanská vybavenost vč. školky a školy je ve městě Černovice, které je vzdáleno cca 6 km. Střediska vyššího významu s větší možností zaměstnání - města Pacov a Soběslav - jsou pak vzdálena cca 20 km. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: širší centrum - zástavba RD Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Přístup přes pozemky: 837/1 Obec Hojovice Celkový popis Objekt je umístěn v centru obce, okolní zástavbu tvoří nízkopodlažní zástavba rodinných domů a bývalých drobných zem. usedlostí. Pozemky jsou rovinné, orientované ve směru V - Z. Z pohledu oceňované stavby se jedná o polohu dobrou, nachází se v obytné zóně, umístění je v souladu se záměry územního plánu obce (bydlení). Přístup z místní zpevněné komunikace, pozemek č. parcely 837/1 v druhu ostatní plocha ostatní komunikace ve vlastnictví Obce Hojovice. Silné stránky - oblast s rekreačním vyžitím - nemovitost pro trvalé a rekreační bydlení - možnost dvougeneračního bydlení - 2 -

3 Slabé stránky - při trvalém bydlení, nutnost dojíždění za službami a za prací - v místě není prakticky žádná vybavenost - u rod. domu vč. doplňkových staveb zhoršená údržba, předpoklad rekonstrukčních prací - přeplocené pozemky zahrad a dvora RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Komentář: Pozemek č. parcely 837/3 druh ostatní plocha jiná plocha, 97 m 2 (LV č. 223, vlastník Ing. J. Holkup) je pod společným zaplocením k zahradě užívané ve funkčním celku k rod. domu (parcely 605/2, 837/2), jedná se o přeplocený pozemek. Viz příloha. Při případném přikoupení tohoto pozemku k oceňované nemovitosti lze uvažovat obvyklý náklad ve výši 30,- Kč/m 2 x 97 m 2 = 2.910,- Kč + související náklad s převodem, celkem tedy 6.000,- Kč. Při případném střetu zájmů lze i nadále užívat zahradu i bez tohoto pozemku. Pozemek č. parcely 837/1 druh ostatní plocha ostatní komunikace (vlastník Obec Hojovice) je pod společným zaplocením ke dvoru ve funkčním celku k rod. domu, jedná se o přeplocený pozemek v rozsahu cca 41 m 2. Viz příloha. Při případném přikoupení tohoto pozemku k oceňované nemovitosti lze uvažovat obvyklý náklad ve výši 30,- Kč/m 2 x 41 m 2 = 1.230,- Kč + související náklad s převodem + GP, celkem tedy 6.000,- Kč. Případný střet zájmů se vzhledem k vlastnictví a charakteru pozemku nepředpokládá. Pozemek č. parcely 84/2, který tvoří součást ocenění, je v části zastaven objektem bedněné kolny a část je užívána jako zahrada, vše užíváno k sousední nemovitosti č.p. 73 (LV č. 38, vlastníci Šenoltovi), jedná se o cca 47 m 2. Viz příloha. Tato skutečnost neomezuje užívání nemovitosti jako celku. Při případném odprodeji tohoto pozemku lze uvažovat obvyklý náklad ve výši 30,- Kč/m 2 + náklad s převodem + GP. Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: Zástavní právo Exekuce Ostatní finanční a právní omezení Komentář: Na základě předloženého LV ze dne jsou na oceňované nemovitosti evidována zástavní práva exekutorská a zástavní právo smluvní. Dále byla zahájena exekuce, byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti a dále bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle 136 odst. 1 insolvenčního zákona. Výše uvedená fakta nebyla v odhadu tržní hodnoty zohledněna. Ostatní rizika: nejsou - 3 -

4 OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků Pozemky Základní popis oceňovaných pozemků Pozemky, které tvoří součást nemovitosti jsou orientované ve směru V Z a jsou rovinné. Z pohledu oceňované stavby se jedná o polohu dobrou, nachází se v obytné zóně, ve stabilizovaném území určeném územním plánem k obytné zástavbě, okolní zástavba je tvořena bývalými drobnými zem. usedlostmi. Stavební pozemek č. parcely st. 3/2 obsahuje v části rod. dům a je připojen na inž. sítě obecní vodovod, kanalizaci do jímky a elektro, plyn část slouží jako zaplocený dvůr a obsahuje bedněný altán a chlév. Pozemek č. parcely 84/2 slouží jako zaplocený dvůr a obsahuje v části bedněný chlév, část je přeplocená a užívaná k sousední nemovitosti č.p. 73, tato část obsahuje bedněnou kolnu. je a dále bedněnou kolnu. Pozemky č. parcely 605/2 a 837/2 jsou užívány jako zaplocená předzahrádka a zahrada a obsahují trvalé porosty. Obvyklá cena zainvestovaných pozemků v místě a čase u obdobných staveb se pohybuje v cen. hladině od 120,- Kč/m 2 do 250,- Kč/m 2. V případě oceňovaných pozemků je stanovena vzhledem k umístění a jejich tvaru s ohledem na jejich využitelnost ve výši 120,- Kč/m 2. Obvyklá cena pozemků samostatných zahrad v místě je stanovena ve výši 30,- Kč/m 2. Druh pozemku Parcela č. Výměra [ m 2 ] Jednotková cena [ Kč/m 2 ] Celková cena pozemku [Kč] zastavěná plocha a st. 3/ , nádvoří zahrada 84/ , zahrada 605/ , ostatní plocha 837/ , Celková výměra pozemků 778 Hodnota pozemků celkem Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Popis Parc. číslo Množství JC RC Opotřeben VH í Bedněný Přízemní st. 3/2, 84/2 40,00 m Kč 30 % Kč chlév nepodsklepený objekt s pultovou střechou, jednostranně bedněný, krytina vlnité plechové desky, bez stropu, podlah, dřevěné dveře a okno. Spíše provizorně provedeno. ZP 17,3 m2, OP 40 m3, z r. Kč/m3 Altán Přízemní částečně podsklepený objekt s pultovou střechou, (sklep a část zdiva původní stodola), jednostranně st. 3/2 89,00 m Kč/m Kč 50 % Kč - 4 -

5 bedněný, část zděná z kamene, krytina vlnité plechové desky, bez stropu, sklep klenba z kamene, podlaha 1.NP (štěrk), dřevěné dveře a okno. ZP 1.PP a 1.NP 19,7 m2, OP 89 m3, bedněná část z r. 2009, spíše provizorní provedení, zdivo přes sto let. Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč Rod. dům Věcná hodnota dle THU Výpočet věcné hodnoty stavby Jedná se o samostatný rod. dům, který obsahuje jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží, krov dřevěný vázaný, střecha valbová, bez využitého půdního prostoru jako podkroví, přístavba vstupní verandy střecha plochá. Dispoziční řešení Rod. dům obsahuje dva byty (dvougenerační RD, v každém podlaží je jeden byt) o velikosti 2+1. Konkrétně v 1.PP kotelnu, sklad dřeva, sklad uhlí, dílnu a garáž, v 1.NP kuchyni, dva pokoje, spíž, koupelnu, záchod, chodbu se schodištěm a vstupní verandu a v 2.NP kuchyni (dnes využívanou jako pokoj), dva pokoje, spíž, koupelnu, záchod a chodbu se schodištěm. Popis tech. stavu stavby Objekt byl uveden do užívání v r. 1981, v r byl vyměněn kotel pro ÚT a v r byl proveden rozvod vody v plastu a odpady v 2.NP. Rod. dům je užívaný, ale má celkově zanedbanou údržbu, je bez rekonstrukčních prací, vyměňovaný rozvod vody v plastu není zasekaný do zdiva, ale je veden po jeho vnějším líci, předpokládá se výměna některých prvků krátkodobé i dlouhodobé životnosti - okna, rozvody elektro, ÚT, krytina, el. boiler, vybavenost koupelen. Příslušenství stavby Přípojky na inž. sítě - elektro, obecní vodovod, kanalizace do vlastní jímky na pozemku, bedněný chlév a altán ve dvoře, venkovní úpravy - oplocení zahrady pletivo do rámů, oplocení dvora z vlnitých azbestocementových desek, ocelová plotová vrata a trvalé porosty

6 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.PP 119,18 m 2 2,40 m Výčet místností: kotelna 10,40 m 2 0,50 5,20 m 2 sklad dřeva 7,90 m 2 0,50 3,95 m 2 sklad uhlí 20,70 m 2 0,50 10,35 m 2 dílna 27,20 m 2 0,50 13,60 m 2 garáž 18,10 m 2 0,00 0,00 m 2 Užitná plocha celkem: 33,10 m 2 1.NP 131,34 m 2 2,50 m Výčet místností: kuchyně 21,60 m 2 1,00 21,60 m 2 spíž 1,00 m 2 1,00 1,00 m 2 ob. pokoj 24,40 m 2 1,00 24,40 m 2 pokoj 23,50 m 2 1,00 23,50 m 2 chodba a schodiště 10,20 m 2 1,00 10,20 m 2 záchod 2,90 m 2 1,00 2,90 m 2 koupelna 5,10 m 2 1,00 5,10 m 2 vstupní veranda 6,70 m 2 1,00 6,70 m 2 Užitná plocha celkem: 95,40 m 2 2.NP 119,18 m 2 2,50 m Výčet místností: pokoj (kuchyně) 22,56 m 2 1,00 22,56 m 2 pokoj 25,40 m 2 1,00 25,40 m 2 pokoj 22,85 m 2 1,00 22,85 m 2 chodba a schodiště 8,90 m 2 1,00 8,90 m 2 koupelna 5,20 m 2 1,00 5,20 m 2 záchod 2,90 m 2 1,00 2,90 m 2 spíž 1,90 m 2 1,00 1,90 m 2 Užitná plocha celkem: 89,71 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] Spodní stavba 10,5*11,35*2,4 = 286,02 m 3 Vrchní stavba 10,5*11,35*5,35+1,75*6,95*3,5 = 680,16 m 3 Zastřešení 131,09 = 131,09 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor Spodní stavba 286,02 m 3 Vrchní stavba 680,16 m 3 Zastřešení 131,09 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 097,26 m 3-6 -

7 Konstrukce Popis 1. Základy základové pasy s izolacemi proti zemní vlhkosti 2. Zdivo zděné tl. 45 cm 3. Stropy hurdiskové 4. Střecha valbová střecha, krov dřevěný vázaný 5. Krytina osinkocementové šablony 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky vápenné, štukové 8. Fasádní omítky břízolitové omítky 9. Vnější obklady sokl spárovaný kámen 10. Vnitřní obklady 2x koupelna, 2x záchod, kuchyně 2.NP 11. Schody teracové 12. Dveře hladké plné a prosklené dveře, ocl. zárubeň, vrata ocelová 13. Okna dřevěná, zdvojená 14. Podlahy obytných místností PVC, parkety 15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 16. Vytápění ÚT, zdroj kotel na pevná paliva, kamna na pevná paliva 17. Elektroinstalace světelná, třífázová 18. Bleskosvod bleskosvod 19. Rozvod vody ocl. trubky a plast, studená i teplá voda 20. Zdroj teplé vody el. boiler 21. Instalace plynu chybí 22. Kanalizace úplné odkanalizování 23. Vybavení kuchyně sporák na PB, kuch. linka 24. Vnitřní vybavení 2x vana, 2x umyvadlo 25. Záchod 2x splachovací 26. Ostatní chybí Ocenění Zastavěná plocha (ZP) [m 2 ] 131 Užitná plocha (UP) [m 2 ] 218 Obestavěný prostor (OP) [m 3 ] 1 097,26 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Upravená cena (RC) [Kč/m 3 ] Reprodukční hodnota [Kč] (RC * OP) Stáří roků 35 Další životnost roků 55 Opotřebení % 38,90 Věcná hodnota (VH) [Kč] Oceňovaná nemovitá věc Užitná plocha: 218,21 m 2 Obestavěný prostor: 1 097,26 m 3 Zastavěná plocha: 131,34 m 2 Plocha pozemku: 778,00 m 2 Výpočet porovnávací hodnoty - 7 -

8 Srovnatelné nemovité věci Název: Rod. dům Jedná se o samostatný rodinný dům s pozemky ve funkčním celku užívanými jako zahrada, které dále obsahují kolnu, přístřešek, zpevněné plochy, oplocení a trvalé porosty. Rodinný dům obsahuje jednu byt. jednotku, je se dvěma nadzemními podlažími, střecha sedlová. Obsahuje v 1.NP kotelnu, uhelnu, prádelnu, chodbu, garáž, tři sklady, schodiště a verandu a v 2.NP kuchyni, čtyři pokoje, koupelnu, záchod, chodbu, schodiště a lodžii. Technické provedení a vybavení. Základové pasy s izolacemi proti zemní vlhkosti, zdivo tvárnicové v tl. 40 cm, nad 1.NP stropy hurdiskové, nad 2.NP dřevěné s rovným podhledem, omítnuté, střecha sedlová střecha, krov dřevěný vázaný, krytina vlnité osinkocementové desky, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnitřní omítky vápenné, štukové, fasádní břízolitové omítky, sokl z kabřince, vnitřní obklady prádelna, kuchyně, koupelna, záchod, schody teracové, dveře hladké plné a prosklené dveře, dřevěná vrata, okna plastová zdvojená, podlahy plovoucí laminátové, koberce, keramická dlažba, vytápění ústřední, radiátory, zdroj kotel na pevná paliva v kombinaci s elektrokotlem, elektroinstalace světelná, třífázová, bleskosvod, rozvod studené i teplé vody, zdroj teplé vody el. boiler, úplné odkanalizování, vybavení kuchyně el. sporák s varnou deskou, kuch. linka s vestavěnými spotřebiči, 2x vana, sprcha, umyvadlo, 2x záchod. Objekt byl uveden do užívání na základě kol. rozhodnutí v r. 1991, v r byla vyměněna okna, krytiny podlah (lamino), rozvody ÚT (měď), rozvod elektro v 2.NP, rozvody vody, byl nově osazen el. boiler, kuch. linka a vana s umývadlem, v r byly vyměněny 4x radiátor v 2.NP. Zastavěná plocha 156 m2, obestavěný prostor 1037 m3, celková plocha podlahová plocha 235,5 m2, započitatelná 206 m2, opotřebení 26 %. Další součásti: Kolna - přízemní částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou, zděný v tl. 30 cm, stropy betonové, krytina vlnité osinkocementové desky, žlaby, svody pozink. plech, omítky váp štukové, dveře dřevěné, okna luxfery, podlaha betonová, 220/380 V. Objekt z r ZP 1.PP 20,0 m2, 1.NP 35,6 m2, OP 162 m3. Přípojky na inž. sítě (vodovod, elektřina, kanalizace z přilehlé komunikace), septik, přístřešek u kolny (dřevěná otevřená konstrukce, ZP 11 m2), oplocení zahrady (plot z ocl. profilů vč. vrat a vrátek, plot ze zděných sloupků s bedněnou výplní vč. vrat a vrátek a plot z pletiva na ocl. sloupky), zpevněné plochy ze zámkové a bet. dlažby a trvalé porosty. Pozemky celkem 593 m2. Realizace na trhu 02/2016 za částku Kč Lokalita Mnich Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 0,87 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 0,80 K6 Vliv pozemku 0,95 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Zdůvodnění koeficientu K c: Realizovaný prodej, jedná se o obdobný rod. dům s garáží, který je umístěn v dané lokalitě, sídlo je ale preferovanější, lépe dostupné a s lepší vybaveností, rod. dům je obdobně vybavený, ale ve výrazně lepší stavebně - technickém stavu, udržovaný, částečně rekonstruovaný, doplňková stavba je rovněž v dobrém stavu, součást tvoří zhruba obdobná plocha pozemků, ale s jejich lepší využitelností (tvar pozemků), pozemky bez zatížení - přeplocení. Celkový koef. K C 0,66 Upravená j. cena Kč/m

9 Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 206,00 m m Kč Kč/m 2 Název: Rod. dům Jedná se o samostatný rodinný dům s pozemky ve funkčním celku užívanými jako zahrada, které dále obsahují kolnu, garáž, oplocení a trvalé porosty. Rodinný dům obsahuje jednu byt. jednotku, je podsklepený s jedním nadzemním podlažím, s vestavěným podkrovím jako 2.NP, střecha sedlová v části s provýšením, veranda střecha plochá. Rodinný dům obsahuje v 1.PP garáž, kotelnu, uhelnu, chodbu, schodiště a dvě sklepní místnosti, v 1.NP kuchyni, dva pokoje, koupelnu, záchod, spíž, verandu, schodiště a chodbu a v podkroví tři pokoje, chodbu se schodištěm, dva skladové prostory a v části půdní prostor. Technické provedení. Základové pasy s izolacemi proti zemní vlhkosti v úrovni soklu, zdivo v tl. 45 cm, stropy nad 1.PP betonové, nad 1.NP a podkrovím dřevěné omítnuté, krov dřevěný, vázaný, střecha sedlová v části s provýšením, veranda střech plochá, krytina osinkocementové šablony, veranda pozink. plech, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnitřní omítky vápenné, štukové, fasádní břízolitové omítky, sokl spárovaný kámen, vnitřní obklady kuchyně, koupelna, pokoj v podkroví (býv. kuchyně), schody betonové, povrch teraco, dveře hladké plné a prosklené dveře, vrata palubková, okna dřevěná špaletová, podlahy parkety, lino, dřevotřískové desky, keramická dlažba, vytápění ÚT, zdroj kotel na pevná paliva, radiátory, elektroinstalace světelná, třífázová, bleskosvod, teplá a studená voda, zdroj teplé vody el. boiler, úplné odkanalizování, vybavení kuchyně elektrický sporák a sporák na pevná paliva, vana, umývadlo, záchod. Stáří objektu. Objekt byl uveden do užívání v r. 1967, v r byl vyměněn kotel pro ÚT a v r byl vyměněn el. boiler. Zastavěná plocha 112 m2, obestavěný prostor 775 m3, celková podlahová plocha 236 m2, započitatelná podl. plocha 190,5 m2, opotřebení 51 %. Další součásti: Kolna - přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, zděný v tl. 30 cm, stropy v části dřevěné, v části betonové, krytina plechová, žlaby, svody pozink. plech, omítky váp. štukové, dveře dřevěné, vrata plechová, okna ocl. jednoduchá, podlaha betonová, 220/380 V. ZP 56 m2, OP 287 m3, z r. 1967, v r výměna krytiny. Garáž - přízemní nepodsklepený objekt s pultovou střechou, zděný v tl. 25 cm, bez stropů, krytina vlnité osinkocementové desky, žlaby, svody, váp. štukové omítky, vrata plechová, okna dřev. jednoduchá, podlaha betonová, 220 V. ZP 19,6 m2, OP 45 m3, z r Přípojky na inž. sítě (obecní vodovod, elektřina, kanalizace do jímky a dále do trativodu), oplocení zahrady (pletivo na na ocl. sloupky) vč. vstupních vrat a vrátek a trvalé porosty. Pozemky 1587 m2. Realizace na trhu 10/2015 za částku Kč. Lokalita Krasoňov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 0,85 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 0,90 K6 Vliv pozemku 0,90 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00-9 -

10 Zdůvodnění koeficientu K c: Realizovaný prodej, jedná se o obdobný rod. dům s garáží, který je umístěn v sídle s obdobnou vybaveností a velikostí, sídlo je ale preferovanější, lépe dostupné - město Humpolec, dálnice D1, rod. dům je obdobně vybavený, ale v lepším stavebně - technickém stavu, udržovaný, doplňkové stavby jsou rovněž v dobrém stavu, součást tvoří větší plocha pozemků, hodnotnějších, s jejich lepší využitelností (tvar pozemků), pozemky bez zatížení - přeplocení. Celkový koef. K C 0,69 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 190,50 m m Kč Kč/m 2 Název: Rod. dům Rodinný dům - podsklepená stavba o jednom nadzemním podlaží a podkrovím. Obsahuje jednu bytovou jednotku 5+kk s příslušenstvím. Izolace proti radonu a zemní vlhkosti, obvodové stěny jsou provedeny z Plynosilikátových tvárnic v tl. 40 cm. Střecha sedlová, krytina pálená, klempířské konstrukce z pozinku, vnitřní omítky vápenné štukové, stropy k.vložky s rovným podhledem a sádrokarton, vnější omítky břízolit, podlahy obytných místností PVC, korek, keramická dlažba schody teraco, vnitřní obklady keramické v kuchyni, koupelně a WC, dveře dýhované a hladké plné a prosklené, okna dřevěná zdvojená, rozvod teplé a studené vody s ohřevem v bojleru, kanalizace, elektroinstalace světelná a motorová, vytápění ÚT na tuhá paliva, plech. radiátory. Vybavení: vana, WC, umyvadla, el. sporák, kuch. linka. Stavba byla provedena v roce Je běžně udržovaná. Od doby výstavby nebyly žádné zásadní úpravy provedeny. Zastavěná plocha 112 m2, obestavěný prostor 965 m3, opotřebení je odhadem 30 %. Využitelná plocha 180 m2. Sklad - přízemní, nepodsklepená stavba se sedlovou střechou ve tvaru L. Obvodové stěny jsou provedeny z smíšeného zdiva v tl. do 80 cm. Střecha sedlová, krytina pálená, klempířské konstrukce z pozinku, omítky vápenné štukové, stropy s rovným podhledem polospalné, podlahy betonové, schody venkovní dřevěné, dveře náplňové, okna dřevěná rámová, zavedena studená voda, kanalizace, elektroinstalace světelná a motorová. Zastavěná plocha 115 m2, obestavěný prostor 767 m3, opotřebení 55%. Pozemky 1064 m2 Realizace 09/2015, realizovaná cena ,- Kč. Lokalita Vratišov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,00 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 0,92 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 0,80 K6 Vliv pozemku 0,94 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Zdroj: Neuvedeno Zdůvodnění koeficientu K c: Realizovaný prodej, jedná se o obdobný rod. dům s garáží, který je umístěn v obdobné lokalitě z hlediska jeho vybavenosti, sídlo je ale lépe dostupné - město Pelhřimov, rod. dům je obdobně vybavený, ale ve výrazně lepší stavebně - technickém stavu, novější, udržovaný, doplňková stavba je rovněž v dobrém stavu, součást tvoří mírně větší plocha pozemků, s jejich lepší využitelností (tvar pozemků), pozemky bez zatížení - přeplocení. Celkový koef. K C 0,69 Upravená j. cena Kč/m

11 Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 180,00 m m Kč Kč/m 2 Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy Minimální jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Průměrná jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Maximální jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Stanovená jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 218,21 m 2 Výsledná porovnávací hodnota Kč

12 REKAPITULACE OCENĚNÍ Porovnávací hodnota Věcná hodnota Hodnota pozemku Kč Kč Kč Obvyklá cena Kč slovy: Jedenmiliondvěstětisíc Kč Komentář ke stanovení výsledné ceny Po zvážení silných a slabých stránek oceňovaných nemovitostí a výsledku porovnávací metody, která zohledňuje její využitelnost (rozsah podl. plochu, vybavení, umístění v místě apod.) ve vazbě na realizované a nabízené obchody s obdobnými nemovitostmi v regionu, jsem toho názoru, že obvyklá cena oceňované nemovitosti (st. parcela č. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Hojovice, č.p. 86, rod. dům, která tvoří součást pozemku st. 3/2, parcela č. 84/2 zahrada, parcela č. 605/2 zahrada, parcela č. 837/2 ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 264, pro obec a k.ú. Hojovice, okres Pelhřimov) představuje částku zjištěnou porovnávací metodou, tj. částku ,- Kč (po zaokrouhlení). Stanovená obvyklá cena v sobě nezahrnuje vliv závad uvedených na LV 264 v odstavci C (zástavní práva, exekuce, rozhodnutí o úpadku). V Pelhřimově Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne čj. Spr 2179/2005 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 582/6/16 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 10/2016. Ing. Roman Lukáš Vlásenická Pelhřimov

13 Mapa KN Přeplocení Zelená - přeploceno k oceňované nemovitosti, modrá - k sousední nemovitosti

14 Mapa oblasti

15 Fotodokumentace Čelní pohled Pohled ze dvora Čelní pohled, přeplocená zahrada vlevo 1.PP - kotelna 1.NP - kuchyně 1.NP - pokoj

16 1.NP - pokoj, osazená kamna 1.NP - záchod 2.NP - pokoj 2.NP - pokoj (kuchyně) 2.NP - koupelna 2.NP - záchod

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl na bytovém domě č.p. 194 v Nečtinech Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, obec Nečtiny, k.ú. Nečtiny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 62 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Žďár, k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště Adresa nemovité

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 39 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec Králové, obec Stará Voda, k.ú. Stará Voda Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 110-5091/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 110-5091/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 110-5091/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, č. 647/9 Katastrální údaje : Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Třebíč, k.ú. Třebíč Adresa nemovité Jaroslava Haška, Nové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 37-4913/2014 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 233/3 jehož součástí je rodinný dům ů č.p. 201, pozemek p.č. 233/1, příslušenství Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti číslo 2336-41/2016 Odhadce: Ing. Jaroslav Mlčoch Kvítková 4323, 760 01 Zlín, 603 207 393, posudkyjmlcoch@seznam.cz Datum objednání: Datum místního šetření:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3492/036/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 1644/1 s budovou čp. 979 jiná stavba, pozemek p.č. 1644/2 s budovou bez čp/če průmyslový objekt, pozemky p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3733/327/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Jednotka - byt, bytová jednotka č. 2/12 vč. podílu na společných částech domu čp.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.303+ pozemky p.č.st.75,p.č.264/6,p.č.264/8 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4056-72/2015 NEMOVITÁ VĚC: Byt č.2487/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa nemovité věci: S.K.Neumanna 2487,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova jezera Adresa nemovitosti: Valdštejnská 168, 472 01

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 336/10 V budově č. p.: 336 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč - ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 NEMOVITOST: Byt číslo č. 548/9 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad, k.ú. Náměšť nad Adresa nemovitosti: Náměšť nad, Husova č.p. 548 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 859/2016 o odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí, v rozsahu ideální jedné poloviny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 52/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům 3+1 Adresa nemovitosti: Slavičky 34 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1467/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1467/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1467/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rodinný dům s pozemky a příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Hovorany, k.ú. Hovorany Adresa

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 11 se všemi součástmi a příslušenstvím na

Více

Posudek číslo 3898-018/2014

Posudek číslo 3898-018/2014 Posudek číslo 3898-018/2014 Odhadce: Ing. Vladimír Novák Lomená 1758/32, 415 01 Teplice, 602 349 589 Datum objednání: Datum místního šetření: 29. 8. 2014 Místní šetření proběhlo za účasti: mojí V. Nováka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 Okres: Ústí nad Labem Obec: Chlumec Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.47, jehož součástí je rodinný dům č.p.233, včetně příslušenství v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2970/2008 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 64 s pozemky p.č. 140 a 141 - ideální 1/2 Adresa nemovitosti: 387 71 Číčenice 64 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Strakonice,

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Zuzana Strašíková,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 569/36/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 569/36/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 569/36/15 758/2015-A NEMOVITÁ VĚC: Restaurace Na Růžku č.p. 272 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Ledeč nad Sázavou, k.ú. Ledeč nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2758-72/15 o ceně pozemku st.p.č. 46, rodinného domu č.p. 52 ležící na st.p.č. 46, pozemek p.č. 61 + 62 v kú Bohušov, obec Bohušov, okr. Bruntál a budova na pozemku st.p.č. 46.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0257-04/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0257-04/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0257-04/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2139/605 v Sokolově, Závodu míru 2139 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Sokolov, k.ú. Sokolov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4180/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. St. 65 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Sedlec, k.ú. Sedlec u Libochovic Adresa nemovitosti: Sedlec

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více