DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o."

Transkript

1 DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o.

2 OBSAH 1 Úvod Vlastnosti Data Article Požadavky koncových uživatelů Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu Implementace Data Article Použité technologie Architektura integrace Data Article v MNS Tvorba Data Article Variantní přístupy ke tvorbě Data Article Tvorba článku v CMS Tvorba článku v digitální knihovně Zveřejněný článek Propojení s oficiálním obsahem Stavy Data Article Pracovní postupy Redakční činnost Role a prvky pro fungování redakční rady Pracovní postupy Poloprovoz Integrace v rámci systému Manuscriptorium Prohlížeče Známá omezení Závěr

3 1 ÚVOD Cílem úlohy bylo vytvořit, zprovoznit a zpřístupnit mechanismus, který umožní vytvářet, prezentovat a šířit on-line články, které vzniknou provázáním oficiálního obsahu agregovaného v odborné databázi se zapsanými myšlenkami a znalostmi konkrétních uživatelů (Data Article) či propojením s jinými zdroji. Požadavky na tuto funkcionalitu přicházejí jak ze strany Národní knihovny České republiky, tak i ze strany běžných uživatelů-odborníků. Doposud měli všichni registrovaní uživatelé k dispozici relativně triviální nástroje pro tvorbu běžného uživatelského obsahu souborů oblíbených položek, uživatelských kolekcí či virtuálních dokumentů. Tento typ obsahu usnadňoval badatelskou práci jednotlivců pracujících s obsahem Manuscriptoria. Přestože však prací jednotlivců vznikají často unikátní soubory informací, doposud zůstávaly pro širší veřejnost de facto neviditelné, protože je nebylo možno efektivně publikovat. Proto jsme navrhli systém, který podporuje vznik a šíření takového kvalitního typu obsahu a v rámci poloprovozu nyní testujeme dedikované funkce systému Manuscriptorium. 2 VLASTNOSTI DATA ARTICLE Požadavky lze rozdělit do dvou kategorií: požadavky koncových uživatelů, požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu. 2.1 Požadavky koncových uživatelů Musí být umožněna pohodlná tvorba i složitějších strukturovaných textů. Musí být umožněno propojení článku s agregovanými dokumenty nebo jejich částmi, nebo přímo tyto budou součástí Data Article. K Data Article (DA) bude možno připojit nový multimediální obsah. Uživatel pracující s agregovaným obsahem by měl mít k dispozici informaci o tom, že existuje Data Article ke konkrétnímu dotazu, který položil při práci v rešeršním systému (aby mohl čerpat relevantní informace vložené do DA jeho autorem). Uživatel pracující s agregovaným obsahem by měl mít k dispozici informaci o tom, že existuje Data Article ke konkrétnímu dokumentu, se kterým pracuje (aby mohl čerpat relevantní informace vložené do DA jeho autorem). Musí být umožněno provázání článku s externím obsahem. Vytvořený Data Article by měl být indexovatelný a optimalizovatelný pro indexaci v search engines typu Google, Seznam atd. Data Article bude dostupný přímo v rámci webové prezentace Manuscriptoria. 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu Navržený systém musí umožnit flexibilně ošetřit právo editovat obsah tak, aby obsah nemohli modifikovat nepověření uživatelé. Vytvářet Data Article může libovolný uživatel. Autor Data Article se může rozhodnout, zda konkrétní článek užije výhradně pro svou soukromou potřebu či zda jej chce publikovat jako oficiální obsah. Prvním krokem k publikování je nabídnutí konkrétního článku redakční radě Manuscriptoria. 1

4 Oficiální zveřejnění obsahu podléhá schválení obsahu redakční radou. Součástí nového typu obsahu tedy musí být i mechanismus umožňující správu obsahu nejen ze strany jeho tvůrce (role Creator), ale i ze strany redakce, tedy pověřených uživatelů systému (role Moderator), kteří budou dbát na formální a obsahovou správnost/vhodnost článků publikovaných prostřednictvím systému Manuscriptorium. Systém uchovává historii předchozích stavů článku formou verzování při uložení. Moderátor i autor obsahu mohou spravovat verze článků, protože pokud se tvůrce obsahu rozhodne svůj článek změnit (doplnit, upravit), pak není možné, aby v době úprav již publikovaná podoba článku zmizela ze stránek. Systém Data Article tedy musí umět zpřístupňovat zveřejněné články a přitom zároveň tvůrcům dávat k dispozici jejich pracovní verze pro úpravy. Modifikace článku také podléhá schválení redakční radou - upravená verze obsahu musí následně projít stejným schvalovacím procesem, jako procházela již publikovaná verze článku. Ani autor dokumentu nemůže bez vědomí redakční rady zneveřejnit vlastní obsah, který je publikovaný. Ani autor dokumentu nemůže bez vědomí redakční rady smazat vlastní obsah, který je publikovaný. Moderátorovi obsahu Manuscriptoria (speciálně vytvořená role pro členy redakční rady) je zobrazen každý obsah. Obyčejným uživatelům Manuscriptoria je přístupný pouze publikovaný obsah. 3 IMPLEMENTACE DATA ARTICLE 3.1 Použité technologie Systém Manuscriptorium využívá pro vlastní chod vlastních webových stránek. [OČ1]Proto byly pro řešení tohoto úkolu využity technologie PHP, CSS, HTML, JavaScript, SQL databáze a SOLR/Lucene. Pro chod vlastní webové prezentace využívá Manuscriptorium CMS Drupal, proto pro řešení dílčích úkolů byl částečně využit tento systém s doinstalovanými a kustomizovanými moduly: Workbench Workbech Moderation Term search Search API Dále byla pro poloprovoz připravena původní aplikace integrovaná do digitální knihovny Manuscriptoria. 2

5 3.3 Architektura integrace Data Article v MNS Následující obrázek popisuje způsob řešení celé úlohy. Obr. X: Databáze Data Article Datové struktury Data Article jsou vytvořeny v rámci CMS, díky tomu je možné spravovat jejich obsah prostřednictvím nástrojů CMS, ale zároveň je zajištěn přístup z prezentační vrstvy, která je řešena systémem Gulliver. Tím, že je pro tvorbu DA použit kvalitní a vhodně kustomizovaný CMS, je publikovaný obsah dostupný jak uživatelům, tak vyhledávačům[tp2]. Datový model pro Data Article a redakci. 3

6 Obr. X: Datový model Data Article Výše uvedené schéma popisuje tabulky užité pro tvorbu a správu Data Article v rámci MNS, řešené prostřednictvím nástrojů CMS. Dále jsou zde znázorněny vazby mezi jednotlivými tabulkami a seznamy užitých položek. 3.4 Tvorba Data Article Variantní přístupy ke tvorbě Data Article Při tvorbě Data Article má pověřený uživatel (creator) dvě možnosti práce: 1) Tvořit DA při běžné práci v digitální knihovně. 2) Vytvořit DA v editačním prostředí CMS Tvorba článku v CMS Při tvorbě článku v CMS, se předpokládá, že uživatel má v plánu vytvořit článek na základě informací, které si nemusí přímo dokládat odkazy na záznamy nebo digitální obrazy ze systému Manuscriptorium. Toto prostředí je určeno pro psaní textů, takže uživatel má k dispozici celou pracovní plochu pro tvorbu všech částí článku či studie ve WYSIWYG editoru (nadpis, souhrn, text, obsahové tagy). Do svého textu může vkládat obvyklým způsobem obrázky či odkazy nebo k němu přikládat další dokumenty PRACOVNÍ POSTUP Pracovní postup 4

7 1) Uživatel (tvůrce článku) vstoupí na stránky Manuscriptoria. 2) Uživatel klikne na odkaz Uživatelský účet. 3) Uživatel zadá svoje přístupové údaje (jméno a heslo) a klikne na Přihlásit. 4) Po přihlášení uživatel klikne na záložku Můj obsah - zobrazí se prostředí pro tvorbu, prohlížení a editaci vlastních dokumentů. 5) Uživatel klikne na záložku Vytvořit obsah. 6) Z dostupné nabídky vybere položku Články uživatelů. 5

8 7) Uživatel vyplní dostupná pole (nadpis, souhrn, text, klíčová slova). 8) Uživatel vybere, jestli chce poslat dokument ke kontrole nebo ho uložit jako náčrtek pro pozdější úpravy. 9) Uživatel klikne na tlačítko Uložit. Předpokládáme, že tento přístup bude méně častý i když je práce s textem v tomto režimu komfortnější, většina uživatelů bude potřebovat k naplnění DA pracovat s oficiálním agregovaným obsahem a prostředí CMS spíše případně použije k začištění a finalizaci textu článku Tvorba článku v Digitální knihovně DA tvořený při běžné práci v Digitální knihovně bude vznikat postupně spolu s organizováním informací získaných díky práci v rešeršním systému Mansucriptoria a při práci s jednotlivými agregovanými 6

9 digitálními dokumenty. Uživatel si tak vybraný obsah utřídí, opatří poznámkami a paralelně vytvoří strukturovaný text budoucího článku PRACOVNÍ POSTUP 1) Uživatel (tvůrce článku) se v Digitální knihovně přihlásí ke svému účtu v pravé horní části obrazovky. 2) Uživatel si obvyklým způsobem vyhledá dokumenty nebo jejich části potřebné pro svou práci a označí si je jako oblíbené položky. Z oblíbených položek následně pomocí tlačítka Další vytvoří nový článek (Data Article) nebo existující článek doplní. Systém ho požádá o pojmenování článku a poté informuje o jeho vytvoření a uložení. 3) Uživatel si zobrazí svůj pojmenovaný článek a začne psát text buď k celému článku, nebo k jeho jednotlivým částem. V základním zobrazení je prostor pro anotace umístěn do pravého sloupce, ale pokud má autor v úmyslu psát delší text, může si pomocí menu Zobrazení a volby Psaní anotace přesunout anotaci do prostředního sloupce. 4) Pro psaní textů má uživatel k dispozici WYSIWYG editor, který si otevře kliknutím do prostoru anotace, a to jak pro celý dokument: 7

10 tak pro jeho části: 5) Hotový uložený článek si může autor buď ponechat jako svůj soukromý dokument a nebo může zažádat redakční radu o jeho publikování na stránkách Manuscriptoria. Volbu najde v menu Publikační činnost Žádost o publikování. 6) Po odeslání žádosti o publikování se změní status článku je uzamčen (ikona zámku) a do rozhodnutí redakční rady o jeho zveřejnění jej není možné editovat. Tyto informace se uživateli zobrazují jako ikony vedle nadpisu v horní liště se záhlavím článku. 8

11 7) Když redakční rada uživatelský dokument schválí a zveřejní, změní se v horní liště znovu jeho status (ikona zeměkoule) a autor článku jej může opět editovat. 8) Systém udržuje pro uživatele dostupné všechny uložené verze jeho článku. Je možné je vyvolat pomocí menu Publikační činnost v bloku Revize volbou Načíst seznam všech revizí. Seznam se objeví v plovoucím okně a uživatel si může vybrat, kterou verzi svého článku chce upravovat. Publikovaná verze se zobrazuje se zeleným podkladem. 9) Po dokončení další editace článku status článku změní z Publikovaného článku na Neveřejnou revizi. Uživatel pak může u nové verze opět zažádat o její publikování (Publikační činnost Žádost o publikování nové verze) 9

12 10) Po odeslání žádosti o publikování nové verze dojde stejně jako u první žádosti o publikování článku k jeho uzamčení pro editaci (ikona zámku), které trvá až do schválení nebo zamítnutí článku redakční radou. Propojení článku s agregovaným obsahem je umožněno několika způsoby (podobně, jako u stávající funkcionality virtuálních dokumentů): vkládáním hypertextových odkazů na jednotlivé dokumenty nebo obrázky pomocí persistentních linků (stejný mechanismus je uplatněn pro externí zdroje informací), přikládáním obrázků nebo dokumentů ke článku, vkládáním obrázků přímo do vlastního textu článku. Obdobně je realizováno připojení multimediálního obsahu s tím, že v režimu poloprovozu lze připojovat pouze obrazová data. 10

13 3.5 Zveřejněný článek Nezávisle na tom, jakým způsobem DA vznikne, bude tento obsah po zveřejnění prohledávatelný jak v rámci obsahu celého webu Manuscriptoria, tak samostatně pomocí vyhledávačů. Jednotlivé publikované články se budou také vždy zobrazovat na vlastní stránce, ale i v samostatném bloku na úvodní stránce. 11

14 [OČ3] Propojení s oficiálním obsahem PROPOJENÍ CMS -> DIGITÁLNÍ KNIHOVNA [OČ4] screenshot článku v CMS chybí [TP5]dodělat výpis obsahu z json field PROPOJENÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA -> CMS Při práci v digitální knihovně systém průběžně prohledává obsah zveřejněných Data Articles a nenásilnou formou nabízí uživateli seznam těch, které s jeho obsahem souvisí. V režimu poloprovozu se toto děje pokaždé, když uživatel zobrazí v libovolném kontextu detail záznamu. Systém pak hledá DA, které obsahují fragment či kompletní záznam stejného dokumentu. 12

15 Uvažováno bylo také o následujících situacích, které do systému budou implementovány na základě reálných zkušeností z poloprovozu: uživatel položí fulltextový dotaz (obdobný dotaz je položen nad plnými texty), uživatel otevře Data Article (systém prohledá další DA). 3.6 Stavy Data Article Každý Data Article se může nacházet v jednom z následujících stavů: Náčrtek Vyžadováno zpřístupnění[oč6] Publikovaný Zamítnutý Ve stavu Náčrtek jde o soukromý obsah každého autora. Tento je neviditelný ostatním uživatelům Manuscriptoria (kromě správců obsahu uživatelů s vysokým stupněm oprávnění). Ve stavu Vyžadováno zpřístupnění se nachází obsah, který byl nabídnut k publikování a který bude kontrolován Moderátorem. Do tohoto stavu přepíná článek jeho autor, má-li zájem o zveřejnění. Po dobu trvání tohoto stavu nesmí dojít k editaci obsahu (systém ji znemožňuje[tp7]). Ve stavu Publikovaný se nachází obsah, který Moderátor zkontroloval a zveřejnil. Autor může vytvářet další revize obsahu (nové, aktualizované verze), avšak publikovaná verze zůstává neměnná a publikovanou revizi nelze ani smazat. Autor článku samozřejmě může požádat o publikování nové revize žádost podléhá opět schválení Moderátorem. Při přepínání mezi stavy lze zapisovat krátkou poznámku k provedení změny. Tato poznámka slouží například ke zdůvodnění potřeby zveřejnit obsah nebo může být použita Moderátorem při zamítnutí zveřejnění Pracovní postupy Změny stavu článku v redakčním systému 1) Autor vytvoří článek a uloží jej (postup viz kapitola ). Redakční systém nabízí autorovi při uložení možnost odeslat článek Ke kontrole tj. uložit jej ve stavu Vyžadováno zpřístupnění nebo ponechat článek ve stavu Náčrtku. 13

16 Uložený článek se zároveň zobrazí v záložce Můj obsah, kde jsou vidět i informace o aktuálním stavu článku. [OČ8] 2) Po odeslání článku Ke kontrole jeho stav mění Moderátor buď zveřejnění článku povolí, nebo zamítne. 3) Po schválení žádosti o zveřejnění může autor svůj článek znovu editovat (a opět odeslat Ke kontrole). Pokud článek není schválen, je možné jej editovat, ale není možné jej znovu odeslat Ke kontrole[oč9]. 14

17 Změny stavu článku v Digitální knihovně 1) Autor vytvoří článek a uloží jej. Článek je ve stavu Náčrtek (Soukromý dokument). Informace o stavu článku se uživateli zobrazují vedle nadpisu v horní liště se záhlavím. 2) Autor článku po jeho dokončení a uložení zažádá o zveřejnění. V menu Publikační činnost zvolí možnost Žádost o publikování. Po odeslání žádosti o publikování systém změní stav článku na Vyžadováno zpřístupnění a do rozhodnutí redakční rady o jeho zveřejnění jej není možné editovat. 3) Moderátor v redakčním systému schválí nebo zamítne zveřejnění článku. 15

18 4) Po schválení se v horní liště změní stav článku na Publikovaný článek a autor jej může opět editovat a znovu zažádat o publikování upravené verze. 5) Pokud článek není schválen, stává se zpět Soukromým dokumentem a autor jej může opět editovat a znovu zažádat o publikování upravené verze. 3.7 Redakční činnost Role a prvky pro fungování redakční rady Pro schvalování DA byly do systému zavedeny role s těmito oprávněními. 1) Autor, tvůrce DA (creator): - vytváří data article, - nabízí DA redakční radě ke schválení, - edituje vlastní obsah, - vytváří neveřejné DA (náčrtky), - vytváří nové revize k stávajícím DA, - maže vlastní nepublikované revize. 2) Moderátor, člen redakční rady (moderator) - schvaluje nabízené články tvůrců a publikuje je, - vrací nabízené články nedostačné kvality tvůrcům k přepracování, - provádí kompletní správu revizí DA Pracovní postupy Uživatel, který má nastavena práva Moderátora, po svém vstupu do redakčního systému Manuscriptoria vidí seznam nově vložených či upravených článků, které má připraveny na kontrolu před publikováním. Pokud jsou v pořádku (formálně i obsahově), Moderátor potvrdí jejich správnost a zveřejní je na webových stránkách Manuscriptoria. 16

19 Tuto činnost lze provádět pouze v rámci prostředí CMS. Pracovní postup Moderátora při schvalování nových článků Publikování článku nebo změna stavu článku provedená Moderátorem. 1) Uživatel (Moderátor) vstoupí na stránky Manuscriptoria. 2) Uživatel klikne na odkaz Uživatelský účet. 3) Uživatel zadá svoje přístupové údaje (jméno a heslo) a klikne na Přihlásit. 4) Po přihlášení uživatel klikne na záložku Potřebuje kontrolu 5) Uživateli se zobrazí všechny uživatelské články, které byly odeslány ke kontrole. 6) Uživatel klikne na nadpis článku, který slouží jako odkaz na článek. 7) Uživateli se zobrazí celý obsah článku. 8) Uživatel po zkontrolování článku vybere Status, který přiřadí článku (Náčrtek / Vydáno / Nepřijat). 9) Uživatel klikne na tlačítko Změnit/Potvrdit. Pracovní postup Moderátora při změně stavu publikovaného článku 1) Uživatel (Moderátor) vstoupí na stránky Manuscriptoria 2) Uživatel klikne na odkaz Uživatelský účet 3) Uživatel zadá svoje přístupové údaje (jméno a heslo) a klikne na Přihlásit. 4) Po přihlášení uživatel klikne na záložku Můj obsah - zobrazí se prostředí pro tvorbu, prohlížení a editaci vlastních dokumentů. 17

20 5) Uživateli se zobrazí uživatelské články, které byly publikovány 6) Uživatel klikne na článek, který vyžaduje pozornost 7) Uživatel v hlavičce dokumentu zvolí změnu stavu článku na Nepublikovaný[OČ10] 4 POLOPROVOZ 4.1 Integrace v rámci systému Manuscriptorium Nástroje pro tvorbu Data Article a jejich implementace do prostředí pro tvorbu uživatelského obsahu byly testovány na vývojových serverech řešitele a jsou dostupné na resp. a budou následně uvedeny do poloprovozu na provozním serveru Manuscriptoria na adrese: a později do režimu plného provozu. 4.2 Prohlížeče Aplikace byla testována a optimalizována pro následující prohlížeče a jejich verze: Internet Explorer, verze 8 11, Google Chrome, od verze 38, Mozilla Firefox, od verze 30, 18

21 Opera 30, Safari Známá omezení Toto je aktuální seznam již známých omezení, o jejichž odstranění v průběhu poloprovozu usilujeme: V rámci poloprovozu jsou nástroje dostupné pouze pro registrované uživatele se specificky nastavenými právy. Podporovaná multimédia - pouze obrázky: v případě zájmu uživatelů bude podpora rozšířena i o audio či video. Omezená strukturace/třídění publikovaného obsahu v dedikované sekci: navigace se v současnosti omezuje na třídění podle názvu, data zveřejnění a četnosti zobrazení s možností omezit výběr pomocí kontextových odkazů dle použitých tagů/klíčových slov. Neřízené slovníky tagů/klíčových slov: v budoucnu bude dobré zavést i řízené vícejazyčné slovníky tagů/klíčových slov (MDT?, konspekt?) Funkcionalita DA není plně lokalizovaná do obou jazyků systému (cs, en), Grafika a design: při přechodu do režimu plného provozu bude potřeba doladit grafické zobrazování (platí o prostředí CMS). 5 ZÁVĚR Navržené řešení splňuje všechny požadavky vyjmenované v příslušné kapitole. Všechny nástroje jsou uvedeny v režimu poloprovozu. Nástroje a tento dokument budou průběžně aktualizovány na základě zkušeností získaných vyhodnocením zpětné vazby uživatelů, jakož i logů [OČ11]systému tak, abychom směřovali k jejich plnému zveřejnění v rámci služeb provozu systému Manuscriptoria. 19

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

Redakční systém. SimpleAdmin Beta. Jan Shimi Šimonek shimi@quick.cz jan.simonek@quick.cz http://www.shimi.webz.cz/

Redakční systém. SimpleAdmin Beta. Jan Shimi Šimonek shimi@quick.cz jan.simonek@quick.cz http://www.shimi.webz.cz/ Redakční systém SimpleAdmin Beta Jan Shimi Šimonek shimi@quick.cz jan.simonek@quick.cz http://www.shimi.webz.cz/ Obsah Obsah... 2 Co je to SimpleAdmin Beta?... 3 Ovládání Administrace... 3 Články... 3

Více

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál verze 3.1 duben 2014 Obsah 1. Terminologie... 3 Pracovní

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Příkazce / Správce zdrojů financování Projekt DMS modul

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0 Registr uměleckých výstupů Uživatelský návod aplikace RUV verze 0.25.0 26. 05. 2016 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 5 2 Změny v nové verzi... 6 3 Přístup do aplikace... 7 3.1 První přístup do aplikace... 7

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Manuál administrace. Manuál pro verzi 1.763 1

Manuál administrace. Manuál pro verzi 1.763 1 1. Úvod do systému 3 1.a Obecné informace 3 1.b Registrace 4 1.c Přihlášení 4 2. Administrace 5 2.a Úvod 6 2.b Změna hesla 6 3. Sekce administrace (Úvod) 7 3.a Struktura webu a plnění 7 3.b Přizpůsobení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Dokumentace pro externí uživatele Evidence záruk původu Doplnění údajů o výrobně pomocí formuláře POZE 1 Evidence záruk původu Formulář obsahuje položky, které jsou nutné, aby výrobce ke zdroji

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Redakční a informační systém pro správu měst a obcí

Redakční a informační systém pro správu měst a obcí Redakční a informační systém pro správu měst a obcí Prvotní analýza Zkratka projektu: usi-dream-team Číslo iterace: 2. iterace Odkaz na stránky projektu: https://www.assembla.com/spaces/usi-dream-team/wiki

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory Manuál Verze 1.0.11 pro administrátory Obsah 1 Přihlášení do administračního rozhraní... 3 2 Administrační rozhraní... 5 2.1. Hlavní stránka... 5 2.2. Společnost... 6 2.2.1 Stav online... 6 2.2.2 Uživatelé...

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY M. Banseth Abstrakt Obsahem této prezentace je představení koncepce Povodňového informačního systému a jeho hlavních modulů a nezbytné vlastnosti digitálních povodňových plánů

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Anglická slovíčka http://www.ajslovicka.cz/

Anglická slovíčka http://www.ajslovicka.cz/ Anglická slovíčka http://www.ajslovicka.cz/ Uživatelská dokumentace Revize 1.1 platná ke dni 14. 4. 2013 Napsal: MUDr. Ing. Martin Krejčí Obsah Úvod...4 Konvence a značení...4 Základní informace o aplikaci...5

Více

elearning tvorba studijních opor

elearning tvorba studijních opor Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě elearning tvorba studijních opor Svazek 15 Verze: 0.60 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

KIV/PIA Semestrální práce

KIV/PIA Semestrální práce KIV/PIA Semestrální práce Diskuzní fórum Tomáš Časta(A10N0057P) casta@students.zcu.cz 1. Architektura aplikace 1.1 MVC Model-view-controller (MVC) je softwarová architektura, která rozděluje datový model

Více

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní Uživatelská příručka Uživatelské rozhraní aplikace DoserFindIT se dělí na dvě části vyhledávací portál a administrační rozhraní. Vyhledávácí portál umožňuje základní a rozšířené vyhledávání článků a vyhledávání

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Nápověda pro systém itesting.cz

Nápověda pro systém itesting.cz Nápověda pro systém itesting.cz Obsah 1. Základní informace... 2 2. Příručka pro uživatele admin.itesting.cz... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Základní menu aplikace... 2 2.3 Moje testy a Naše testy...

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 testovani.scio.cz 1 Obsah 1. Úvod ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

2. Help Desk z pozice přihlížejícího... 6 2.1. Vyhledávání v dotazech... 6 2.2. Zobrazení časů přes limit... 7 2.3. Nezodpovězené dotazy...

2. Help Desk z pozice přihlížejícího... 6 2.1. Vyhledávání v dotazech... 6 2.2. Zobrazení časů přes limit... 7 2.3. Nezodpovězené dotazy... HELP DESK HELP DESK... 1 1. Help Desk z pozice uživatele... 2 1.1. Přihlášení uživatele... 2 1.2. Zadání dotazu... 3 1.3. Konec práce s HelpDeskem... 5 1.4. Změna uživatelských údajů... 5 1.5. Registrace

Více

Představení webových stránek

Představení webových stránek Představení webových stránek Zadáním http://organickahmota.cz do příkazového řádku prohlížeče je zobrazen úvod webových stránek. Na šedé liště je tmavě zvýrazněno, která část je právě prohlížena. Horní

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Asset Web Interface 1.0.16.0

Asset Web Interface 1.0.16.0 Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface 1.0.16.0 (aktualizace - 9/2014) Uživatelský manuál 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod... 3 2 Práce s aplikací... 4 2.1 Přihlášení do systému... 4 2.2 Seznam

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Seminář Novell GroupWise

Seminář Novell GroupWise Seminář Novell GroupWise Martin Havlík martin.havlik@ujep.cz tel.: 3261 Centrum informatiky Seminář Novell GroupWise Úvod Co je cílem semináře? Zkvalitnění práce zaměstnanců UJEP s Group Warovým systémem

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

www prezentace restaurace

www prezentace restaurace www prezentace restaurace www presentation of restaurant Ladislav Jeníček Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá webovou prezentací

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují.

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují. Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV

Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Verze: 1.0 Duben 2015 Stránka 1 z 34 O B S A H Úvod... 3 A) Pravidla a procesy hodnocení... 3 1. Externí hodnotitelé a jejich role...

Více

Příručka pro schvalovatele témat

Příručka pro schvalovatele témat I N T E R N E T O V Ý I N F O R M A N Í S Y S T É M P R O J E D N O T N Á Z A D Á N Í Z Á V R E N Ý C H Z K O U Š E K N á r o d n í ú s t a v p r o v z d l á v á n í Příručka pro schvalovatele témat Schvalovatelé

Více

Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace

Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace Při přístupu do aplikace ztizeni.cz někdy může dojít k tomu, že není zobrazena přihlašovací stránka aplikace, případně aplikace hlásí chybu při zadávání přihlašovacích

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více