Výroční zpráva. k Pioneer investiční společnost, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s."

Transkript

1 Výročí zpráva k Pioeer ivestičí společost, a.s.

2 Obsah Úvodí slovo geerálího ředitele 3 Pioeer ivestičí společost, a.s. 4 Údaje o čleech představestva, dozorčí rady a portfolio maažerech 6 Údaje o vedeí společosti 7 Sezam obchodíků s ceými papíry schváleý ivestičím výborem pro rok 26 9 Kometář k vývoji a fiačích trzích v roce 26 1 Vývoj jedotlivých portfolií fodů 13 Zpráva o vztazích mezi propojeými osobami k Údaje dle 3 odst. 1 písm. h) vyhl. č. 63/26 Sb., o iformačí poviosti fodu kolektivího ivestováí a ivestičí společosti - o osobách, které jedaly v rozhodém období s ivestičí společostí ve shodě 39 Fiačí část 43 Zpráva auditora pro akcioáře společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. 262

3 Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí klieti, rok 26 probíhal ve zameí expaze a růstu, jež byly o rok dříve astartováy globálí akvizicí HVB Bak a jejích ivestičích společostí. Tato akvizice pozitivě ovlivila i obchodí podmíky ašich aktivit a posílila růstový tred, který charakterizuje posledích ěkolik let aší čiosti. Společost ukočila rok 26 s kladými čistými prodeji, upevila svůj podíl a trhu a je yí čtvrtým ejvětším subjektem ve svém segmetu. Jakkoliv akvizice fugovala jako zásadí exterí faktor posilující růstovou dyamiku obchodích aktivit aší společosti, ebyla faktorem jediým. K rozšířeí kapacity distribuce (HVB Bak, Citibak) se v roce 26 přidával vliv kvalitativích růstových faktorů, jež byly vytvářey lokálě. Na vysoké úrovi byly aktivity ovlivňující motivaci a kvalitu ivestičího poradeství a obchodích místech výše zmíěých bak. Obchodí aktivity směřující vůči poradeským firmám byly idividualizováy a úroveň meších homogeích (geeračě, zalostě, zájmově) skupi. Toto obchodě-marketigové rozhodutí se pozitivě projevilo, jak a kvalitě spolupráce s ašimi distributory, tak a objemu dosahovaých obchodů. Celkově byl objem obchodě-motivačí podpory zvýše. Byla rověž posílea složka osobího kotaktu mezi maažery prodeje a ivestičími specialisty a obchodích místech bak a ezávislými fiačími poradci. Teto faktor stylu obchodí podpory přispívá k růstové dyamice v dosahovaých objemech prodejů. Výzamým prorůstovým faktorem se stala iovace produktové řady. Zvláště Retier Ivest, ové portfolio životího cyklu a českém trhu, si v roce 26 získal začou klietskou oblibu.to se projevilo a růstu klietů i růstu objemu aktiv ve správě. Uvedeí tohoto produktu a trh bylo výzamým příspěvkem ke zkvalitňováí produktové abídky tak, abychom byli schopi reagovat a sílící zájem o strategické a dlouhodobé ivestice. Dále jsme uvedli a trh ový fod Pioeer zajištěý fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, jehož parametry rověž výzamě doplňují již existující abídku a českém trhu. Produktová abídka Pioeer Ivestmets tak abízí klietům komplex parametrů umožňujících jim uspokojovat jejich fiačí cíle a vybírat si v souladu s idividuálí tolerací a riziko. Distributoři rověž dostávají k dispozici softwarové ástroje s jejichž pomocí jsou schopi vytvořit idividuálím klietům optimálí ivestičí mix. V roce 27 se zaměříme a upevěí existujících obchodích vztahů. Největší obchodí výzvou bude fůze HVB Bak a Živosteské baky. Na straě produktů budeme pokračovat v iovaci, chtěli bychom apříklad klietům představit další zajištěý fod. Podpoří-li ás přízivý vývoj a světových trzích, emáme obavy z budoucosti - áš busiess má zdravé základy. Roma Pospíšil 3 Výročí zpráva 26

4 Pioeer ivestičí společost, a.s. Pioeer ivestičí společost, a.s., je právická osoba, akciová společost, založeá podle právího řádu České republiky, která vzikla zápisem do obchodího rejstříku vedeého Městským soudem v Praze de , spis. z. B 349 (oddíl B, vložka 349). Pioeer ivestičí společost, a.s., má sídlo v Praze 8, Karoliská 65/1, Praha 8, PSČ 186. Předmětem podikáí společosti je kolektiví ivestováí spočívající ve vytvářeí a obhospodařováí podílových fodů, ebo obhospodařováí ivestičích fodů a základě smlouvy o obhospodařováí a dále vykoáváí čiosti související s kolektivím ivestováím jako služby pro jiou ivestičí společost ebo zahraičí ivestičí společost. Společost může rověž obhospodařovat majetek zákazíka, a to a základě smlouvy se zákazíkem, je-li součástí majetku ivestičí ástroj, uschovávat a spravovat ceé papíry vydaé fodem kolektivího ivestováí a poskytovat ivestičí poradeství týkající se ivestičího ástroje. Miisterstvo fiací České republiky udělilo Pioeer ivestičí společosti, a.s., povoleí ke vziku ivestičí společosti de , č.j. 11/74 239/1994, které abylo práví moci de Platost tohoto povoleí byla potvrzea i Komisí pro ceé papíry de , č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicecováí. IČO: DIČ: CZ Společost obhospodařuje tyto podílové fody: Pioeer Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, SIN ; Pioeer obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, ISIN ; Pioeer růstový fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, ISIN CZ84757; Pioeer dyamický fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, ISIN CZ847118; Pioeer akciový fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, SIN ; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod; Pioeer zajištěý fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, ISIN CZ Depozitář fodů: Živosteská baka, a.s. Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 858/2, PSČ Zapsaá v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 135. Fukci depozitáře vykoává po celou dobu rozhodého období. Auditor společosti: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřeží 1a, PSČ 186 Zapsaá v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky Zastoupeá Ig. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatou prokurou, osvědčeí č. 69 IČO: DIČ: CZ Osoby s kvalifikovaou účastí a ivestičí společosti: Pioeer Global Asset Maagemet, S.p.A., IČ: , se sídlem Galleria Sa Carlo, 6, Mila 2122, Itálie, čle bakoví skupiy UiCredito Italiao, S.p.A. jediý akcioář, 1 % přímý podíl a základím kapitálu UiCredito Italiao, S.p.A., IČ: , se sídlem Via Date 1, Geova 16121, Itálie 1 % epřímý podíl a základím kapitálu Výše uvedeé osoby měly a ivestičí společosti kvalifikovaou účast po celé účetí období, za které je vypracováváa výročí zpráva 4 Výročí zpráva 26

5 Představestvo (ke di ) Mgr. Roma Pospíšil, MBA - předseda Mgr. Nia Tobiášová - místopředseda Ig. Vedulka Klučková - čle Změy v představestvu V roce 26 ve složeí představestva eproběhly žádé změy. Dozorčí rada (ke di ) Daiel Keith Kigsbury - předseda Luigi Trombetta - místopředseda Agus Steig - čle Změy v dozorčí radě V roce 26 ve složeí dozorčí rady eproběhly žádé změy. Výzamé soudí spory V důsledku fůze formou sloučeí společosti se společostí ŽB - Trust, ivestičí společost, a.s., se sídlem Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ: 186, IČO: , se společost stala účastíkem řízeí o ,- Kč s úroky, které v roce 24 zahájila společost Firstivest holdig, a.s., se sídlem Krov Pod Bezdušovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ: 794 1, IČO: Soudí spor dosud ebyl ukoče. Ostatí výzamé skutečosti V roce 26 k žádým výzamým skutečostem edošlo. Další iformace Výdaje a čiost v oblasti výzkumu, vývoje a ochray životího prostředí společost v roce 26 evyaložila. Společost emá a v průběhu roku 26 eměla orgaizačí složku v zahraičí. 5 Výročí zpráva 26

6 Údaje o čleech představestva, dozorčí rady a portfolio maažerech k Představestvo Mgr. Roma Pospíšil, MBA předseda Je absolvetem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (matematika, fyzika), Nothigham Uiversity (MBA), Graduate School of Bakig Colorado a kurzů v Barclays Bak. Zastává pozici geerálího ředitele Pioeer ivestičí společost, a.s., a Pioeer Asset Maagemet, a.s. Je místopředseda předsedictva Asociace fodů a asset maagemetu ČR. Mgr. Nia Tobiášová místopředseda Absolvovala Právickou fakultu Uiverzity Karlovy v Praze. Před přijetím pozice právíka společosti v roce 1998 působila u obchodíka s ceými papíry Expadia Fiace, a.s., a v Českosloveské obchodí bace, a.s., odbor kapitálového trhu, kde se specializovala a fiačí právo. Ig. Vedulka Klučková čle Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechickou. Ve společosti odpovídá za oblast vedeí účetictví fodů, vypořádáí obchodů a admiistraci obhospodařovaých fodů, počítačovou podporu, risk maagemet a vitří provoz společosti. V majetku čleů představestva byl k teto počet podílových listů fodů Pioeer: Název fodu Počet podílových listů Pioeer Sporokoto Pioeer obligačí fod Pioeer dyamický fod Pioeer akciový fod Dozorčí rada Daiel Keith Kigsbury předseda (de vziku fukce 29. duba 24) Vystudoval Joh Hopkis Uiversity (198) a New York Uiversity (1988) se specializací a rozvoj aktivit souvisejících se správou zdrojů, a to především a zahraičích trzích (Špaělsko, Irsko, Tchaj-wa, Filipíy, Chile, Rusko). Ve skupiě Pioeer Ivestmets zastával Daiel K. Kigsbury od roku 2 do úora 27 fukci prezideta Divize New Markets a byl zodpovědý za všechy aktivity skupiy Pioeer Ivestmets ve středí Evropě a Asii. V březu 27 byl jmeová prezidetem americké divize skupiy Pioeer Ivestmets a prezidetem a CEO společosti Pioeer Ivestmet Maagemet, Ic. Luigi Trombetta místopředseda (de vziku fukce 29. duba 24) Vystudoval uiverzitu v Římě La Sapieza, obor práví věda. Ihed poté astoupil do Baco di Sato Spirito S.p.a. v Římě (v současé době existuje pod ázvem Baca di Roma s.p.a. a patří k bakoví skupiě Capitalia). Od roku 21 pracuje ve společosti Pioeer Global Asset Maagemet, S.p.A, kde je vedoucím odboru pro práví záležitosti a řízeí podiků. Je místopředsedou představestva/správí rady Pioeer Alterative Ivestmets Maagemet SGR p.a., Milá, italské společosti působící v oblasti alterativích ivestic. Agus Steig čle (de vziku fukce 17. úora 25) Ve skupiě Pioeer Ivestmets zastává pozici a výkoého ředitele pro oblast středí a východí Evropy. Ve skupiě Pioeer Ivestmets/UiCredito působí již od roku Na své předchozí pozici výkoého ředitele pro provoz a iformačí techologie byl odpovědý za provoz a strategický vývoj evropských operací skupiy Pioeer Ivestmets. V majetku čleů dozorčí rady ebyl k žádý z podílových listů fodů Pioeer. 6 Výročí zpráva 26

7 Portfolio maažeři Petr Zajíc ředitel úseku ivestic (de vziku fukce ) Po absolvováí makléřských zkoušek v roce 1994 působil v řadě předích fiačích společostí ČSOB, Expadia Fiace, Patria Fiace. Do skupiy Pioeer Ivestmets přišel ze společosti Coseq Fiace, kde se specializoval a akciové produkty. Je odboríkem a celý rozsah istrumetů kapitálového trhu. Ig. Leoš Bartoň portfolio maažer (de vziku fukce ) Je absolvetem ČVUT Praha, fakulta strojí, obor ekoomika a řízeí. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelě jako dealer a trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 21 v Komerčí bace jako seior dealer a proprietary trader a od roku 21 do listopadu 23 v PPF Burzoví společosti jako chief dealer. V majetku portfolio maažerů ebyl k žádý z podílových listů fodů Pioeer. 7 Výročí zpráva 26

8 Údaje o vedeí společosti k Mgr. Roma Pospíšil, MBA geerálí ředitel Je absolvetem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (matematika, fyzika), Nothigham Uiversity (MBA), Graduate School of Bakig Colorado a kurzů v Barclays Bak. Zastává pozici geerálího ředitele Pioeer ivestičí společost, a.s., a Pioeer Asset Maagemet, a.s. Je místopředseda předsedictva Asociace fodů a asset maagemetu ČR. Petr Zajíc ředitel úseku ivestic Po absolvováí makléřských zkoušek v roce 1994 působil v řadě předích fiačích společostí ČSOB, Expadia Fiace, Patria Fiace. Do skupiy Pioeer Ivestmets přišel ze společosti Coseq Fiace, kde se specializoval a akciové produkty. Je odboríkem a celý rozsah istrumetů kapitálového trhu. Dalibor Valter fiačí ředitel Studoval Vysokou školu ekoomickou v Praze, poté absolvoval ročí MBA program a U.S. Busiess School. Před přijetím pozice ve společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. pracoval v Komerčí bace, a.s. jako vedoucí aalytického odděleí a v Kosolidačí bace jako čle týmu zabývajícího se prodejem IPB baky. Mgr. Nia Tobiášová právík společosti Absolvovala Právickou fakultu Uiverzity Karlovy v Praze. Před přijetím pozice právíka společosti v roce 1998 působila u obchodíka s ceými papíry Expadia Fiace, a.s., a v Českosloveské obchodí bace, a.s., odbor kapitálového trhu, kde se specializovala a fiačí právo. Ig. Kateřia Palková ředitelka marketigu a distribuce Po absolutoriu a The Chesapeake High Schoul (Marylad, USA) vystudovala Vysokou školu ekoomickou v Praze (specializace meziárodí vztahy) a v roce 1999 přijala pozici v Komisi pro ceé papíry ČR. V roce 2 byla jmeováa ředitelkou vějších vztahů tamtéž. Roku 21 přijala pozici v Pioeer Ivestmets jako Project Maager New Markets. Ig. Vedulka Klučková ředitelka provozího úseku Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechickou. Ve společosti odpovídá za oblast vedeí účetictví fodů, vypořádáí obchodů a admiistraci obhospodařovaých fodů, počítačovou podporu, risk maagemet a vitří provoz společosti. Zároveň zastává pozici zástupce geerálího ředitele. 8 Výročí zpráva 26

9 Sezam obchodíků s ceými papíry schváleý ivestičím výborem pro rok 26: Název společosti Adresa ABN-AMRO Bak N. V. Lazarská 3, Praha 1, PSČ ATLANTIK fiačí trhy, a.s. Viohradská 23, Praha 1, PSČ 1 Bak Julius Baer Bahhofstrasse 36, Zurich, Švýcarsko BAWAG Iteratioal Bak CZ, a.s. Vítězá 126/1, P.O.Box 229, Praha 5, PSČ Collis Stewart 88 Wood st., Lodý, Velká Britáie Česká spořitela, a.s. ČS a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14 1 ČSOB fixed icome Na Příkopě 14, Praha 1, office Paská 8, PSČ 11 Deutsche Bak AG Prag Jugmaova 34, Praha 1, PSČ 11 Exae 18 Aveue Matigo, Paris Cedex, Fracie Fortis Bak Roki 55, Amsterdam, Nizozemí HSBC Bak plc pobočka Praha, Praha 1, V Celici 1, PSČ HVB Bak Revolučí 7, Praha 1, PSČ 11 ING Bak Plzeňská 344/1, Praha 5, PSČ 15 Komerčí baka, a.s. Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 11 Merck Fick & Co. Pacellistrasse 16, Michov, Německo Natexis Bleichroeder 1345 Aveue of the Americas, New York, U.S.A. Nordea Securities Fabiaikatu 29B, Helsiki, Fisko Patria Fiace Škrétova 12, Praha 2, PSČ 12 SG Securities Exchage House, Primrose Street, Broadgate, Lodý, Velká Britáie SG Securities Geova 26, Madrid, Špaělsko WOOD ad COMPANY, s.r.o. Martiská 4, Praha 1, PSČ 11 Živosteská baka, a.s. Na Příkopě 2, Praha 1 9 Výročí zpráva 26

10 Kometář k vývoji a fiačích trzích v roce 26 Dluhopisové a peěží trhy Začátek roku 26 a ašem dluhopisovém a peěžím trhu byl ve zameí ižších, ežli ČNB i většiou aalytiků očekávaých iflačích čísel, oproti jejich původím predikcím. Skutečá iflace se tak acházela až 1% pod říjovou progózou ČNB. Česká korua prudce posílila a úroveň 28,3 CZK/EUR, když profitovala především z pozitivího regioálího setimetu. Kombiace ižších ež očekávaých iflačích dat a silé koruy vedla k poklesu především sazeb peěžího trhu, kladě se ale projevila i v ceách dluhopisů, které však byly v růstu ce brzděy egativím vývojem ěmeckých bodů. Zajímavé byly kometáře čleů bakoví rady ČNB M. Sigera a L. Niedermayera, kteří vyslali trhu jasý sigál, že zvyšováí sazeb eí a pořadu de a aopak, pokud korua zůstae silá, že ČNB přistoupí ke sížeí úrokových sazeb. Později však guverér ČNB Z. Tůma připomeul, že celosvětový tred zvyšujících se sazeb a pokračováí ve zpřísňováí měové politiky ECB (zvýšeí základí sazby v eurozóě ze 2,25% a 2,75% v průběhu 1.pololetí 26), byly jedím z důvodů pro zachováí ezměěých úrokových sazeb v tomto období. Domácí makroekoomická čísla epřiášela žádá překvapeí ČR byla stále rychle rostoucí ekoomika bez iflačích tlaků. Bohužel a koci 1Q 26 a prakticky během celého 2Q 26 docházelo k poklesu ce českých dluhopisů pod tlakem rostoucích výosů v USA (kometáře po zasedáích Federal Ope Market Committee (FOMC) většiou vyzívaly ve směru dalšího zvyšováí základí sazby) a eurozóě (díky přízivým makroekoomickým datům, především překvapoval silý vzestup ěmeckého Ifo idexu). Především v důsledku těchto vlivů, se výrazěji rozšířil egativí úrokový difereciál mezi českou a evropskou výosovou křivkou. Následé kometáře představitelů ECB v médiích, pak ještě více zvyšovaly obavy i z možého dalšího prohlubováí tohoto rozdílu. Tyto obavy se pak potvrdily ve druhém pololetí roku 26. Negativí úrokový difereciál však zatím ehrál žádou výzamou roli při vývoji kurzu CZK. Za poptávkou po české měě stály především reálé toky v souvislosti s přebytkem běžého účtu platebí bilace a přílivem zahraičích ivestic. Česká měa tak byla ejlépe se vyvíjející měou v regiou, eboť i růst aší ekoomiky překoával ejeom eurozóu, ale i okolí středoevropské země (dosažeí rekordí úrově 27,4 CZK/EUR ke koci roku). Silá korua tak pomáhala držet české základí úrokové sazby a ízké úrovi. Ke změě došlo poprvé a koci červece, kdy dle očekáváí, ale velice těsým hlasovacím poměrem, ČNB zvýšila své úrokové sazby o,25% a 2,25%. Nová iflačí progóza byla tehdy kozistetí s postupým mírým růstem úrokových sazeb, icméě guverér Tůma připustil, že ačasováí dalšího zvýšeí je mohem ejasější ež kdykoliv v miulosti. Za hlaví protiiflačí faktor ozačoval guverér ČNB silou koruu. Za proiflačí rizika pak považoval zhoršeý fiskálí výhled a vývoj v eurozóě. Na začátku měsíce září, ratigová agetura S&P azačila, že by mohla změit výhled z pozitivího a stabilí, pokud se dál bude zhoršovat schodek veřejých fiací. Podobě egativí iformace pak pomohly ečekaému zvýšeí klíčové úrokové sazby ČNB ze 2,25 % a 2,5 %, které většia domácích aalytiků očekávala až v říju. Tato událost zapříčiila korekci rostoucích ce českých dluhopisů od počátku červece, ale ezměila astaveý tred. Cey českých dluhopisů pak adále rostly zejméa zásluhou padajících výosů v eurozóě a USA, a dále díky posíleí české koruy. Nižší iflace a silější korua ovlivňovaly i rozhodováí Bakoví rady ČNB v posledích měsících roku. ČNB, zde většiou jedomyslě, rozhodovala poechat klíčovou úrokovou sazbu a úrovi 2,5 %. Protiiflačí rizika progózy byla stále vyšší a vyšší, především díky silějšímu ež předpokládaém kurzu koruy a ižšímu ežli očekávaém vývoji iflace v posledích měsících roku. Iflačí údaje byly v porováí s předchozími měsíci ižší vzhledem k odchylce v ceách potravi, ižšímu odhadu dopadů změ regulovaých ce a pomalejšímu růstu mezd. Iflačí a koruový vývoj podle guveréra Tůmy tak možil otazíky ad poteciálím zvýšeím úrokových sazeb během prvího kvartálu Výročí zpráva 26

11 Výos do splatosti českého státího dluhopisu v desetiletém segmetu výosové křivky vzrostl v roce 26 ze 3,6% a úroveň 3,8%.Trh českých dluhopisů jako celek v tomto období vzrostl o 2,82% (vyjádřeo idexem Bloomberg EFFAS). Sazby peěžího trhu vzrostly z hladiy 2,55% a 2,8% (1Y Pribor). Vývoj českého dluhopisového a peěžího trhu v roce 26 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 2,8 2,6 2,4 2,2 1,% 2,,5% 1,8,% 1,6 -,5% 1,4-1,% PRIBOR 6M sazba Bloomberg/EFFAS 1,2-1,5% 1, XII-5 I-6 III-6 III-6 IV-6 V-6 VI-6 VII-6 VIII-6 IX-6 X-6 XI-6 XII-6 Akciové trhy Již čtvrtý rok v řadě si světové akciové trhy připsaly pozitiví zhodoceí. Přízivé hospodářské výsledky a rekordí vla fúzí a akvizic přízivě ovlivňovaly áladu ivestorů. Z klíčových akciových idexů si tak je čtyři připsaly meší ež dvouciferé zhodoceí (Nasdaq, Nikkei, korejský a český idex PX) a je jede idex, turecký XU1, poklesl i když je o spíše kosmetických 1,7%. Ovšem teto optimismus epaoval a akciových trzích epřetržitě. Po velice přízivém prvím čtvrtletí, které bylo především v Evropě ejúspěšějším čtvrtletím od koce roku 23 a dokoce ejúspěšějším prvím čtvrtletím od roku 1998, došlo ve druhé poloviě květa a počátkem červa k výrazému poklesu klíčových akciových trhů, vyvolaému obavami z dopadu zvyšujících se úrokových sazeb a zpomaleí ekoomického růstu ve Spojeých státech. Jak se však později ukázalo, tyto poklesy ebyly změou dlouhodobého růstového tredu, ale spíše vybíráím zisků a ásledým vyčkáváím jaké budou skutečé dopady zmíěého zvyšováí úrokových sazeb. A zejméa vývoj hospodářských výsledků firem tyto obavy ve druhém pololetí roku 26 vyvrátil. Ve Spojeých státech rostly čtvrtletí korporátí výsledky o více ež 1% potřiácté v řadě, což byla ejdelší epřetržitá série od roku 195. V Evropě aalytici během roku opakovaě zvyšovali odhady průměrého zisku společostí celkem o 4,9% až a 13,9%. Nakoec firmy reportovaly průměrý růst 14,5%! A to je další faktor, který ovlivňoval přízivý setimet a akciových trzích. V průměru téměř 6% společostí totiž svými čtvrtletími výsledky překoávalo očekáváí aalytiků, i přes jejich zmíěý kotiuálí růst. Jak jsem zmíil již v úvodu, druhým pozitivím faktorem ovlivňujícím vývoj a akciových trzích byla v uplyulém roce rekordí vla fúzí a akvizic. V Evropě dosáhl objem těchto trasakcí 1,7 biliou dolarů, což bylo téměř zdvojásobeí hodoty z roku 25, kdy dosáhl 99 miliard. Amerických 1,78 biliou dolarů je těsě překoalo objem v Evropě, když ejvětší americkou fúzí se stalo převzetí společosti BellSouth Corporatio telekomuikačím gigatem AT&T (12 miliard USD). Tato fúze se tak stala ejvětším sloučeím telekomuikačích společostí v historii a výrazě také ovlivila 11 Výročí zpráva 26

12 apříklad sektorovou výkoost amerických trhů. Sektorový idex telekomuikačích společostí tak poprvé od roku 199 překoal výkoost idexu S&P 5. Trh byl samozřejmě ovlivňová mimo výše uvedeých také dalšími makroekoomickými údaji, geopolitickou situací či vývojem ce surovi. Cey ropy poprvé od roku 21 výzamě erostly. Cea ropy Light Sweet Crude vzrostla je o jede cet, tedy,2%, klesaly také cey topých olejů či plyu. Naopak cey kovů jako apř. ikl, ziek, měď, cí či olovo dosahovaly ěkolikaletých maxim. Mezi komodity s ejvětším růstem se v loňském roce zařadily také kukuřice či pšeice, kde vzrostla poptávka s rostoucí produkcí biopaliv. Z rozviutých akciových idexů se ejvíce dařilo trhům v Evropě. Nejméě vzrostla hodota idexu FTSE1 britských společostí o 1,7% aopak o více ež 3% vzrostl idex orské a špaělské burzy. Pa-evropský idex MSCI Europe (v lokálích měách) vzrostl o 15,94%. Americké idexy, i přesto že zazamealy ejlepší zhodoceí od roku 23, mírě zaostávaly. Idex Stadard&Poors 5 připsal 13,6%, již zmiňovaý techologický idex Nasdaq posílil je o 9,52%. Nejvíce se tak dařilo kocetrovaému idexu ejvětších amerických průmyslových společostí, idexu dow Joes Idustrials, který posílil o 16,3% a uzavřel a historicky ejvyšší hodotě. Dařilo se také trhům v Asii. Japoský idex Nikkei sice posílil pouze o podprůměrých 6,92%, ale apříklad hodota hogkogského idexu Hag-Seg vzrostla o více ež třetiu. Z exotických trhů se ejvíce dařilo trhům v Peru, Veezuele a Vietamu, aopak loi veleúspěšé trhy burz Perského zálivu výrazě klesaly (idex Tadawul saúdských společostí ztratil 52,5%!). Globálí idex MSCI World v roce 26 tak vzrostl o 13,5%, což bylo téměř idetické číslo oproti roku 25 (13,7%). Jak už bylo zmíěo a počátku, české akcie si vybraly oddechový čas. Idex PX vzrostl je o 7,9%, taže v podstatě je akciemi ČEZu a Erste Bak, ostatí tituly víceméě stagovaly. Za zmíku tak sad stojí je dvě ové emise developerské společost ECM a textilky Pegas Nowoves. 2% Vývoj světových idexů v roce 26 15% 1% 5% % -5% MSCI Europe MSCI World S&P 5 XII.5 I.6 II.6 III.6 IV.6 V.6 VI.6 VII.6 VIII.6 IX.6 X.6 XI.6 12 Výročí zpráva 26

13 VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PORTFOLIÍ FONDŮ Pioeer Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod Hodota podílového listu fodu Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, během roku 26 vzrostla o 1,6% a výkoost fodu tak byla v tomto období o,5% ižší ežli výkoost bechmarku fodu. Důvodem byl především vzrůst sazeb peěžího trhu v prví poloviě roku, doprovázeý poklesem ce fixě úročeých ceých papírů v portfoliu fodu. I přes mocý fiiš, zejméa v posledích dvou měsících roku, kdy sazby klesaly, se tak těsě epodařilo dohat rozdíl z předchozí části roku. Duraci portfolia fodu jsme udržovali blízko hladiy,6 roku, s ohledem a strmost křivky sazeb peěžího trhu a áš umírěější áhled a budoucí růst základích sazeb ČNB. Na portfoliu fodu jsme tak většiou sižovali pozice v dluhopisech s kratší dobou do splatosti, apř. SD3,95/7, oproti ákupu dluhopisů delších, jako SD2,3/8 a SD3,8/9. Ig. Leoš Bartoň portfolio maažer Ročí výkoost 1 podílového listu fodu v porováí s vážeým idexem fodu Výkoost 26 Váha ve vážeém idexu Pioeer - Sporokoto 1,6% Vážeý idex* 1,64% PRIBOR6M 5,% PRIBOR3M 12,5% PRIBOR9M 12,5% PRIBOR1Y 12,5% PRIBOR2W 12,5% *Bechmark fodu zohledňuje průměré ročí áklady fodu včetě ákladů a zajištěí měového rizika Vývoj deí hodoty 1 podílového listu (PL, bechmarku (BMK) a vlastího kapitálu (VK) Pioeer Sporokoto v období od do , Hodota podílového listu a bechmarku (Kč) 1,485 1,48 1,475 1,47 1,465 1,46 1,455 VK BMK PL XII.5 I.6 II.6 III.6 IV.6 V.6 VI.6 VII.6 VIII.6 IX.6 X.6 XI Vlastí kapitál (v mil. Kč) 13 Výročí zpráva 26

14 Složeí portfolia Pioeer Sporokoto k Počet CP ve vlastictví fodu Tuzemské dluhopisy kupoové Název CP ISIN Trží cea (v ) 957 ŠKODA AUTO FLOAT/7-13 CZ ,45 4,42% 15 ČESKÝ TELECOM 3,5 7/8-14 CZ ,38,7% 45 PRAGUE CITY FLOAT/11-2 CZ ,55 2,8% 29 SD 2,3 9/8-23 CZ ,11 13,23% 4 64 SD 3,8 3/22/9-18 CZ ,14 2,22% SD 3,95 8/7-19 CZ ,45 2,78% 1 5 SD /9-24 CZ ,44,69% 8 ČS FLOAT 1/16-17 CZ , 3,7% Mezisoučet pro skupiu: ,52 29,83% Tuzemské dluhopisy bezkupoové 125 MF48/ ,17 3,21% 15 MF487/ ,45 1,32% 29 MF492/ ,11,41% 9 MF495/ ,49 2,64% 58 MF5/ ,3,23% 5 MF52/ ,87,9% MF53/ ,49 3,39% Mezisoučet pro skupiu: ,87 12,1% Zahraičí dluhopisy kupoové 4 LVMH MOET FLOAT 12/9-63 FR ,34 1,84% 55 NAT GRID FLOAT/1-71 XS , 5,9% 878 RWE FLOAT 5/7-72 XS ,88,41% 17 ANGLO AMERICAN FLOAT/1-65 XS ,82 3,96% 1 AUST&NZ BANK FLOAT 3/1-66 XS ,25 4,59% 95 BEAR STEARNS FLOAT 4/1-67 XS ,54 4,38% 5 GECC FLOAT 1/1-73 XS ,28 2,31% GOLDMAN SACHS FLOAT/1-7 XS ,6 3,53% 43 HSBC FLOAT 1/1-74 XS ,46 3,98% 12 ING VERZEKERING FLOAT 2/9-62 XS ,17 5,54% 14 LANDSBANK FLOAT 3/9-59 XS ,69 3,22% 5 MER FLOAT 11/1-76 XS ,11 4,6% 1 MORGAN STANLEY FLOAT 9/8-61 XS ,85,46% 1 4 SNS BANK FLOAT/9-64 XS , 3,21% 2 SOCIETE GENERALE FLOAT/15-69 XS ,33 4,59% Mezisoučet pro skupiu: ,33 51,71% Zahraičí dluhopisy bezkupoové 1 1 DB NOR BAK 9/7 XS ,1 4,95% Mezisoučet pro skupiu: 17 79,1 4,95% Hotovost % VK Kč ,33 1,35% Jié měy 6,25,% Mezisoučet pro skupiu: ,58 1,35% Další aktiva 1 34,33,6% Závazky a cizí zdroje,,% Celkový součet ,73 1,% 14 Výročí zpráva 26

15 Pioeer obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod Hodota podílového listu fodu Pioeer - obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, během roku 26 vzrostla o,95% a výkoost fodu v tomto období tak byla o,8% ižší ežli výkoost bechmarku fodu. Z hlediska absolutí výkoosti byla egativí především prví polovia roku, kdy áš trh eodolal silému egativímu vývoji rostoucích sazeb v USA a eurozóě a cey dluhopisů tak poklesly. Naopak ve druhém pololetí se situace vylepšila, jedak díky stabilizaci zahraičích trhů a, i přes dvojí zvýšeí repo sazby ČNB, díky ižšímu výhledu a domácí vývoj iflačích čísel. I z hlediska relativí výkoosti vůči bechmarku pak byla úspěšější druhá polovia roku. Zde se vyplatilo udržovat delší duraci portfolia a spekulovat a pozitiví ovlivěí dluhopisového trhu výrazě posilujícím kurzem koruy vůči euru. Během období se durace portfolia fodu pohybovala převážě v rozmezí 5, až 5,5 roku. Obecě jsme avyšovali pozice v dluhopisech s delší splatostí SD3,7/13, SD3,8/15, SD3,75/2, oproti prodeji dluhopisů s kratší splatostí, jako apř. SD3,95/7, SD2,3/8. Ig. Leoš Bartoň portfolio maažer Ročí výkoost 1 podílového listu fodu v porováí s vážeým idexem fodu Výkoost 26 Váha ve vážeém idexu Pioeer - obligačí fod,95% Vážeý idex* 1,4% EFFAS CHGATR 95,% PRIBOR6M 5,% *včetě poplatků Vývoj deí hodoty 1 podílového listu (PL), bechmarku (BMK) a vlastího kapitálu (VK) Pioeer obligačí fod v období od do Hodota podílového listu a bechmarku (Kč) 1,64 1,63 1,62 1,61 1,6 1,59 1,58 1,57 1,56 XII.5 I.6 II.6 III.6 IV.6 V.6 VI.6 VII.6 VIII.6 IX.6 VK BMK PL X.6 XI Vlastí kapitál (v mil. Kč) 15 Výročí zpráva 26

16 Složeí portfolia Pioeer obligačí fod k Počet CP ve vlastictví fodu Název CP ISIN Trží cea (v ) % VK Tuzemské majetkové CP Přerovské strojíry, a.s. CS5325,,% Mezisoučet pro skupiu:,,% Tuzemské dluhopisy kupoové 252 ŠKODA AUTO FLOAT/7-13 CZ ,89 1,71% 9 ČESKÝ TELECOM 3,5 7/8-14 CZ ,25 6,2% 2 5 SD 2,3 9/8-23 CZ ,39 1,67% 9 5 SD 2,55 1/1-21 CZ ,5 6,26% 5 SD 2,9 3/8-15 CZ ,36 3,45% 18 5 SD 3,7 6/13-16 CZ ,19 12,83% 8 3 SD 3,75 9/2-22 CZ ,15 5,49% SD 3,8 3/22/9-18 CZ ,53 8,52% 23 4 SD 3,8 4/11/15-2 CZ ,9 16,23% 23 SD 4,6 8/18/18-17 CZ ,33 16,7% 2 6 SD /36-25 CZ ,7 1,77% 4 56 SD 6,4 4/14/1-4 CZ ,64 3,12% SD 6,55 1/11-1 CZ ,8 7,44% 5 SD 6,95 1/16-7 CZ ,3 4,18% Mezisoučet pro skupiu: ,31 95,58% Zahraičí dluhopisy kupoové 2 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS ,57,68% Mezisoučet pro skupiu: 1 158,57,68% Zahraičí dluhopisy bezkupoové 35 DB NOR BAK 9/7 XS ,85 2,31% Mezisoučet pro skupiu: ,85 2,31% Hotovost Kč ,48 1,8% Jié měy 31,37,% Mezisoučet pro skupiu: 16 5,84 1,8% Další aktiva 3 49,15,24% Závazky a cizí zdroje 1 638,,11% Celkový součet ,72 1,% 16 Výročí zpráva 26

17 Pioeer růstový fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod Prví pololetí roku 26 ebylo pro balacovaé fody s vysokým podílem dluhopisové složky ejpřízivějším obdobím. Zejméa a koci prvího a prakticky během celého druhého čtvrtletí docházelo k poklesu ce českých dluhopisů pod tlakem rostoucích výosů jak v USA tak v eurozóě. Akciové trhy pak byly v souvislosti se zvyšováím úrokových sazeb v USA a eurozóě zasažey vlou výprodejů ve druhé poloviě květa a počátkem červa. Situace se však zcela obrátila ve druhém pololetí, ve kterém dluhopisové trhy vzrostly o více ež 3%, jedak díky stabilizaci zahraičích trhů a i přes dvojí zvýšeí repo sazby ČNB, také díky ižšímu výhledu a domácí vývoj iflačích čísel. Akciové trhy pak přidaly 12,5%, tažey exceletími korporátími výsledky a arůstající euforií a poli fůzí a akvizic. Hodota podílového listu fodu Pioeer růstový fod tedy po epřízivém prvím pololetí, kdy poklesla o 1,3%, akoec za celý rok 26 vzrostla o 3,77%. Výkoost dluhopisové části mírě zpomalovala celkovou absolutí výkoost, aopak o lehce horší relativí výkoost oproti bechmarku (fod zaostal o,26%) se obě složky portfolia podělily téměř rovým dílem. V případě dluhopisové části portfolia stojí za mírě horší výkoostí lehce delší durace portfolia oproti bechmarku, v případě akciové části portfolia pak ižší váha v sektoru výrobců a distributorů eergií a také výběr kokrétích titulů v sektorech spotřebitelských služeb a průmyslu. Na druhou strau výběr titulů v sektorech materiálů, výrobců automobilů a bakovictví byl adprůměrě úspěšý. Během roku 26 se durace portfolia fodu pohybovala převážě v rozmezí 5,2 až 5,7 roku. Obecě jsme avyšovali pozice v dluhopisech s delší splatostí SD3,8/15, SD3,75/2, SD4,2/36 oproti prodeji dluhopisů s kratší splatostí, jako apř. SD3,95/7. V akciové části portfolia jsme a počátku roku sížili expozici a eutrálí úroveň, po korekci ve druhém čtvrtletí jsme váhu akcií postupě avyšovali až k 28%. V sektorové alokaci jsme v průběhu roku avyšovali podíl zejméa techologických titulů, aopak podíly petrochemických a telekomuikačích společostí v průběhu roku klesaly. Petr Zajíc ředitel úseku ivestic Ročí výkoost 1 podílového listu fodu v porováí s vážeým idexem fodu Výkoost 26 Váha ve vážeém idexu Pioeer - růstový fod 3,77% Vážeý idex* 4,3% EFFAS CHGATR 7,% MSCI Europe Local 25,% PRIBOR6M 5,% *včetě poplatků Vývoj deí hodoty 1 podílového listu (PL), bechmarku (BMK) a vlastího kapitálu (VK) Pioeer růstový fod v období od do Hodota podílového listu a bechmarku (Kč) 1,23 1,21 1,19 1,17 1,15 VK BMK PL XII.5 I.6 II.6 III.6 IV.6 V.6 VI.6 VII.6 VIII.6 IX.6 X.6 XI Vlastí kapitál (v mil. Kč) 17 Výročí zpráva 26

18 Složeí portfolia Pioeer růstový fod k Počet CP ve vlastictví fodu Název CP ISIN Trží cea (v ) Tuzemské majetkové CP Kovohutě Břidličá, a.s. CZ576158,,% Přerovské strojíry, a.s. CS5325,,% Mezisoučet pro skupiu:,,% Zahraičí majetkové CP ALLIANCE BOOTS GBBP7Y ,12,32% 7 7 ALLIED IRISH BANKS IE ,51,48% 8 9 ASTRAZENECA - 84 GB ,18 1,% 35 1 BARCLAYS - 47 GB ,8 1,5% 7 1 BNP PARIBAS - 66 FR ,48 1,61% 5 8 CARNIVAL GB ,86,61% 8 1 CREDIT SUISSE GROUP - 6 CH ,57 1,18% 1 CRH - 71 IE ,92,86% 17 3 DNB NOR ASA NO ,64,51% 13 4 ENI SPA - 12 IT ,67,94% 76 7 Ericsso - 4 SE ,22,64% FRANCE TELECOM SA FR ,95,96% 11 4 MEDIASET SPA - 11 IT ,85,28% 3 1 MICHELIN CGDE - 8 FR ,5,62% 6 1 NEXT PLC GB ,65,45% 1 REPSOL YPF ES ,69,72% 2 2 ROCHE HOLDING GENUSSS - 43 CH ,26,82% 18 3 ROYAL BANK OF SCOTLAND - 8 GB ,5 1,49% 5 6 SAINT GOBAIN - 68 FR ,32,98% 13 4 SHIRE PLC GBBKQX ,2,58% 2 25 SOCIETE GENERALE FR ,56,78% 13 9 TNT - 73 NL ,44 1,24% 7 2 TOTAL FINA ELF - 11 FR ,73 1,8% 6 UBS AG - 86 CH ,42,76% 5 5 VIVENDI UNIVERSAL - 59 FR ,7,45% VODAFONE - 55 GBB16GWD ,49,59% 22 5 WIMPEY PLC GB ,13,51% 24 6 WPP GROUP GBBJ6N ,87,69% 65 ZURICH FINANCIAL SERVICES - 46 CH ,7,36% 6 2 ADIDAS-SALOMON DE ,39,64% 4 2 BASF AG - 24 DE ,7,85% 2 4 CONTINENTAL AG DE ,12,58% 2 8 E.ON AG - 3 DE ,82,79% 5 7 SIEMENS AG - 37 DE ,31 1,18% Mezisoučet pro skupiu: ,83 26,61% Tuzemské dluhopisy kupoové 15 ŠKODA AUTO FLOAT/7-13 CZ ,7 1,5% 4 ČESKÝ TELECOM 3,5 7/8-14 CZ , 4,8% 2 SD 2,3 9/8-23 CZ ,11 1,98% 3 1 SD 2,55 1/1-21 CZ ,1 3,2% 3 SD 2,9 3/8-15 CZ ,42 3,6% 4 SD 3,7 6/13-16 CZ ,56 4,11% 6 SD 3,75 9/2-22 CZ , 5,88% 6 3 SD 3,8 3/22/9-18 CZ ,15 6,56% 1 1 SD 3,8 4/11/15-2 CZ ,63 1,37% 5 SD 3,95 8/7-19 CZ ,19,51% % VK 18 Výročí zpráva 26

19 15 SD 4,6 8/18/18-17 CZ , 16,13% 1 3 SD /36-25 CZ ,3 1,31% 8 SD 6,55 1/11-1 CZ ,22 9,24% Mezisoučet pro skupiu: ,11 67,76% Zahraičí dluhopisy kupoové 5 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS ,42 2,53% Mezisoučet pro skupiu: ,42 2,53% Hotovost Kč ,56 2,75% Jié měy 113,6,1% Mezisoučet pro skupiu: ,16 2,77% Další aktiva 3 258,65,33% Závazky a cizí zdroje 89,8,1% Celkový součet ,96 1,% 19 Výročí zpráva 26

20 Pioeer dyamický fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod Hodota podílového listu fodu Pioeer dyamický fod vzrostla v roce 26 o 7,7%. Fod tak již čtvrtým rokem v řadě přiesl podílíkům pozitiví zhodoceí. Tříletá aualizovaá výkoost dosáhla ke koci roku 7,6%, pětiletá pak 2,73%. Majetek fodu vzrostl o 7% a 3,5 miliardy koru. Přes přízivou absolutí výkoost fod aopak v relativí výkoosti zaostal za svým bechmarkem o 1,3%. Přispěly k tomu obě složky portfolia, ovšem domiatě akciová část. Ta zaostala za svým bechmarkem o cca 2% především díky horší výkoosti akcií v sektorech výrobců a distributorů eergií a materiálů. Naopak zejméa v sektoru farmacie fod zazameal adprůměré zhodoceí. Na dluhopisové části portfolia byla z hlediska absolutí výkoosti egativí především prví polovia roku, kdy áš trh eodolal silému egativímu vývoji rostoucích sazeb v USA a eurozóě a cey dluhopisů tak poklesly. Naopak ve druhém pololetí se situace vylepšila, jedak díky stabilizaci zahraičích trhů a i přes dvojí zvýšeí repo sazby ČNB, díky ižšímu výhledu a domácí vývoj iflačích čísel. Také z hlediska relativí výkoosti vůči bechmarku pak byla úspěšější druhá polovia roku. Zde se vyplatilo udržovat delší duraci portfolia a spekulovat a pozitiví ovlivěí dluhopisového trhu výrazě posilujícím kurzem koruy vůči euru. V akciové části portfolia jsme a počátku roku sížili expozici a eutrálí úroveň, po korekci ve druhém čtvrtletí jsme váhu akcií postupě avyšovali až a více ež 58%. V sektorové alokaci jsme v průběhu roku avyšovali podíl materiálů, zboží dlouhodobé spotřeby a také techologických titulů, aopak podíly v sektorech telekomuikací, potraviářství, maloobchodích prodejců a farmacie v průběhu roku klesaly. V dluhopisové části se durace portfolia fodu během roku pohybovala převážě v rozmezí 5,2 až 5,7 roku. Obecě jsme avyšovali pozice v dluhopisech s delší splatostí SD3,8/15, SD3,75/2, SD4,2/36 oproti prodeji dluhopisů s kratší splatostí, jako apř. SD3,95/7. Petr Zajíc ředitel úseku ivestic Ročí výkoost 1 podílového listu fodu v porováí s vážeým idexem fodu Výkoost 26 Váha ve vážeém idexu Pioeer - dyamický fod 7,7% Vážeý idex* 8,44% MSCI Europe (CZK) 55,% EFFAS CHGATR 4,% PRIBOR6M 5,% *včetě poplatků Vývoj deí hodoty 1 podílového listu (PL), bechmarku (BMK) a vlastího kapitálu (VK) Pioeer dyamický fod v období od do Hodota podílového listu a bechmarku (Kč) 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,98 VK BMK PL,96 XII.5 I.6 II.6 III.6 IV.6 V.6 VI.6 VII.6 VIII.6 IX.6 X.6 XI Vlastí kapitál (v mil. Kč) Výročí zpráva 26

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 2 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

2. Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací)

2. Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací) 2. Fiačí rozhodováí firmy (řízeí ivestic a iovací) - fiačí rozhodováí je podmožiou fiačího řízeí (domiatí) - kompoety = složky: výběr optimálí variaty zdrojů fiacováí užití získaých prostředků uvážeí vlivu

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

České účetní standardy 006 Kurzové rozdíly

České účetní standardy 006 Kurzové rozdíly České účetí stadardy METODICKÝ ig. u Vykazováí v Vymezeí w Oceňováí Odpisováí, postup účtováí y Ivetarizace z Aalytická evidece { Podrozvahová evidece Zveřejňováí České účetí stadardy 2017 2 22 1 v Vymezeí

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Současnost a budoucnost provozní podpory podle zákona POZE

Současnost a budoucnost provozní podpory podle zákona POZE Současost a budoucost provozí podpory podle zákoa POZE ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Odbor podporovaých zdrojů poze@eru.cz Ig. Kristiá Titka 20. 11. 2018 Frymburk Rada ERÚ od 1. 8. 2018 JUDr. PhDr. Vratislav

Více

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 28 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY 1. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(r) úrok v % z hodoty kapitálu za časové

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007 EKONOMIKA

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

JUDr. Martin Pros, Ph.D. předseda dozorčí rady

JUDr. Martin Pros, Ph.D. předseda dozorčí rady Výročí zpráva 2O15 Se strategií ové vlády, aby státí podiky řídili a kotrolovali odboríci, se obměilo složeí dozorčí rady, do které zamířili experti s dlouholetou praxí v bakovictví ebo se zahraičími zkušeostmi.

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Závislost slovních znaků

Závislost slovních znaků Závislost slovích zaků Závislost slovích (kvalitativích) zaků Obměy slovího zaku Alterativí zaky Možé zaky Tříděí věcé sloví řady: seřazeí obmě je subjektiví záležitostí (podle abecedy), možé i objektiví

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Měna Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 EUR 95.03% Bankovní vklad Hotovost 4.97% Vyvážená strategie (2) ISIN Měna Podíl

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II 2,3 ČTYŘI STADARDÍ METODY I, ČTYŘI STADARDÍ METODY II 1.1.1 Statické metody a) ARR - Average Rate of Retur průměrý ročí čistý zisk (po zdaěí) ARR *100 % ( 20 ) ivestic do projektu V čitateli výrazu ( 20

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2014 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Návrh nové koncepce výuky trestního práva

Návrh nové koncepce výuky trestního práva Katedra trestího práva Akademický rok 2018/2019 Návrh ové kocepce výuky trestího práva I. Nová kocepce výuky trestího práva Nová kocepce výuky trestího práva, předkládaá katedrou trestího práva, je v souladu

Více

Výroční zpráva k 31. 12. 2007. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva k 31. 12. 2007. Pioneer investiční společnost, a.s. Výroční zpráva k 31. 12. 2007 Pioneer investiční společnost, a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Pioneer investiční společnost, a.s. 4 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2013 30.6.2013 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičeí Leasig Slovo "leasig" bylo převzato do české termiologie z aglického slova, které v překladu zameá "proájem". Jedá se o obchodí operaci leasigového proajímatele (leasigová společost) a

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2012 30.6.2012 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů geerujících příjmy Účiost: 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ 1. Výchozí podmíky - Obecá pravidla Postup u projektů geerujících příjmy vychází z čláku 55 Obecého ařízeí

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2008-30.6. 2008 Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond, , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax:

v aktuálních katalozích Porsche Tequipment nebo v našem online tel.: fax: V zimě se ze silice ěkdy stává sjezdovka. Ale jako sportovce Vás to přece eodradí. Sada kompletích 18palcových zimích kol Carrera IV z Porsche Tequipmet.* Váš vůz Porsche představuje Co apříklad ová sada

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

Mod(x) = 2, Med(x) = = 2

Mod(x) = 2, Med(x) = = 2 Pracoví list č.. Při zjišťováí počtu ezletilých dětí ve třiceti vybraých rodiách byly získáy tyto výsledky:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Uspořádejte získaé údaje do tabulky rozděleí četostí a vyjádřete

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Dne

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

Strategie Adagio. Privátní portfolio fondů 2.0. Prosinec 2015. Měsíční obecná informace o situaci na trzích. Akcie a ostatní 23,10 %

Strategie Adagio. Privátní portfolio fondů 2.0. Prosinec 2015. Měsíční obecná informace o situaci na trzích. Akcie a ostatní 23,10 % Akcie a ostatní 23,1 Strategie Adagio Privátní portfolio fondů 2.0 Úrokové nástroje 76,9 Prosinec 2015 Měsíční obecná informace o situaci na trzích Americká ekonomika Zprávy o vývoji americké ekonomiky

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Fund Portfolio Management Daniel Kukačka, Portfolio Manager Generali Investments CEE Webinář, květen 2018 Obsah 2 SEKCE I Přehled vývoje hlavních ekonomik Měnová politika centrálních

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond otevřený

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Daniel Kukačka, Portfolio Manager. Generali Investments CEE Webinář, říjen 2017

Daniel Kukačka, Portfolio Manager. Generali Investments CEE Webinář, říjen 2017 č Daniel Kukačka, Portfolio Manager Generali Investments CEE Webinář, říjen 2017 Obsah 2 SEKCE I Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled vývoje hlavních ekonomik SEKCE II Kapitálové trhy Výhled

Více

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 %

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 26. října 2009 CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % 26. října 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,7 procenta

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Fund Portfolio Management Daniel Kukačka, Portfolio Manager Generali Investments CEE Webinář, leden 2018 Obsah 2 SEKCE I Přehled vývoje hlavních ekonomik Měnová politika centrálních

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

Výroční zpráva K 31. 12. 2009. Obsah. Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů. Seznam obchodníků s cennými papíry

Výroční zpráva K 31. 12. 2009. Obsah. Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů. Seznam obchodníků s cennými papíry Výroční zpráva fondů obhospodařovaných ovaných společností Pioneer investiční ní společnost, a.s. K 31. 12. 2009 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů Seznam obchodníků

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Fund Portfolio Management Patrik Hudec, Fund Portfolio Management Generali Investments CEE Webinář, duben 2018 Obsah 2 SEKCE I Přehled vývoje hlavních ekonomik Nejdůležitější události

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ. Ing. Petr Kusý Energetický regulační úřad odbor statistický a bezpečnosti dodávek

Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ. Ing. Petr Kusý Energetický regulační úřad odbor statistický a bezpečnosti dodávek Systém pro zpracováí, aalýzu a vyhodoceí statistických dat ERÚ Ig. Petr Kusý Eergetický regulačí úřad odbor statistický a bezpečosti dodávek TA ČR, 9. duba 2019 Eergetický regulačí úřad - stručě Nezávislý

Více