Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 90. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3159/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/26

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 3159/RMOb-MH/1418/90 OF/RMOb/0041/18 Rozpočtová opatření 3160/RMOb-MH/1418/90 OF/RMOb/0040/18 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOb MHaH na rok 2019, střednědobého výhledu rozpočtu na roky a metodika pro sestavování rozpočtu SMO pro rok /RMOb-MH/1418/90 OSP/RMOb/0015/18 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti 3162/RMOb-MH/1418/90 OHC/RMOb/0142/18 Změna termínů úkolů z RMOb 3163/RMOb-MH/1418/90 OHC/RMOb/0139/18 Žádost o odkoupení vozidla 3164/RMOb-MH/1418/90 OS/RMOb/0009/18 Žádost Mateřské školy Zelená 73A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o vyřazení movitého majetku z evidence školy 3165/RMOb-MH/1418/90 OS/RMOb/0010/18 Žádost o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace 3166/RMOb-MH/1418/90 OS/RMOb/0011/18 Žádost o navýšení rozpočtu 3167/RMOb-MH/1418/90 OMH/RMOb/0051/18 Žádost o souhlas s kácením dřevin 3168/RMOb-MH/1418/90 OMH/RMOb/0052/18 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/90 OMH/RMOb/0053/18 Uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo OMH/RMOb/0054/18 Návrh na uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 3171/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0196/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská - Ing. V. C. a V. C. 3172/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0182/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání dvou částí pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská - A. T. 3173/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0190/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka 3174/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0191/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Nájemnická 3175/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0192/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví právnické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená Strana 2/26

3 3176/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0183/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní - T. H. N. 3177/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0186/18 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Žákovská - M. L. 3178/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0193/18 Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem v/na pozemcích v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Novoveská - BYSTROŇ Group a.s. 3179/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0189/18 Souhlas se vstupem na pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. E. Filly SMO 3180/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0185/18 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Nákladní Michal Janča, IČO /RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0187/18 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Nákladní DIAMO, státní podnik 3182/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0188/18 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Bendlova, ul. Martinská DPO a. s. 3183/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0195/18 Návrh vyhlásit záměr obce prodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská Ing. P. R. 3184/RMOb-MH/1418/90 OM/RMOb/0197/18 Návrh vyhlásit záměr obce prodat pozemek včetně součástí a příslušenství v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Železárenská Ing. J. B. 3185/RMOb-MH/1418/90 OB/RMOb/0201/18 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Zelená 3186/RMOb-MH/1418/90 OB/RMOb/0202/18 Žádost o schválení podnájmu v bytě 3187/RMOb-MH/1418/90 OB/RMOb/0203/18 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání 3188/RMOb-MH/1418/90 OB/RMOb/0204/18 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemky 3189/RMOb-MH/1418/90 OB/RMOb/0206/18 Úhrady pohledávek za vyúčtování služeb 2017 spojených s bydlením bez uplatnění sankcí zákonného úroku z prodlení 3190/RMOb-MH/1418/90 OB/RMOb/0205/18 Návrh na svěření detektorů oxidu uhelnatého MOb MHaH 3191/RMOb-MH/1418/90 OB/RMOb/0208/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy 3192/RMOb-MH/1418/90 OB/RMOb/0207/18 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy Strana 3/26

4 OF/RMOb/0041/18 Rozpočtová opatření číslo: 3159/RMOb-MH/1418/90 1) schvaluje tato rozpočtová opatření 1. zvýší se pol ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ zvýší se ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 6, ÚZ o Kč o Kč 2. zvýší se pol ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ o Kč zvýší se ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 14, ÚZ o Kč ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORJ 14, ÚZ o Kč ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORJ 14, ÚZ o Kč ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol náhrady mezd v době nemoci, ORJ 14, ÚZ o Kč ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 14, ÚZ o Kč ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol pohonné hmoty a maziva, ORJ 14, ÚZ o Kč Strana 4/26

5 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol služby elektronických komunikací, ORJ 14, ÚZ ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol služby školení a vzdělávání, ORJ 14, ÚZ ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol cestovné, ORJ 14, ÚZ o Kč o Kč o Kč 3. zvýší se činnost místní správy, pol nákup ostatních služeb, ORJ 5 o Kč sníží se ostatní činnosti jinde nezařazené, pol nespecifikované rezervy, ORJ 10 o Kč 4. zvýší se ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, pol účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám, ORJ 11 o Kč sníží se ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, pol dary obyvatelstvu, ORJ 11, ÚZ 161 o Kč 5. zvýší se bytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby, ORJ 7, ORG sníží se bytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 7, ORG 37 o Kč o Kč 6. zvýší se ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4, ÚZ o Kč ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, pol stroje, přístroje a zařízení, ORJ 4, ORG , ÚZ o Kč využití volného času dětí a mládeže, pol opravy a udržování, ORJ 4 o Kč sníží se ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, pol nespecifikované rezervy, ORJ 4, ÚZ o Kč využití volného času dětí a mládeže, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4 o Kč Strana 5/26

6 7. sníží se pol ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč sníží se ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, pol nespecifikované rezervy, ORJ 4 o Kč ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 4 o Kč ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, pol povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORJ 4 o Kč ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, pol povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORJ 4 o Kč 8. zvýší se zastupitelstva obcí, pol pohoštění, ORJ 15 o Kč sníží se zastupitelstva obcí, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 15 o Kč 9. zvýší se ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG o Kč sníží se ostatní činnosti jinde nezařazené, pol nespecifikované rezervy, ORJ 10 o Kč 10. zvýší se ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, pol ostatní osobní výdaje, ORJ 4, ÚZ o Kč sníží se ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, pol nespecifikované rezervy, ORJ 4, ÚZ o Kč 11. zvýší se převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, ORG 510, ÚZ 7402 o Kč zvýší se využití volného času dětí a mládeže, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4, ÚZ 7402 o Kč využití volného času dětí a mládeže, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 4, ÚZ 7402 o Kč Strana 6/26

7 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Jarmila Ivánková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0040/18 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOb MHaH na rok 2019, střednědobého výhledu rozpočtu na roky a metodika pro sestavování rozpočtu SMO pro rok 2019 číslo: 3160/RMOb-MH/1418/90 zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOb MHaH na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok ) schvaluje zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOb MHaH na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) bere na vědomí dle čl. 10, odst. 2 OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu SMO pro rok 2018, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu OSP/RMOb/0015/18 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti číslo: 3161/RMOb-MH/1418/90 návrh odboru sociální péče na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti na veřejnou zakázku Zajištění teplé stravy pro klienty pečovatelské služby, se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ , IČ Strana 7/26

8 uzavřít se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ , IČ , Příkazní smlouvu o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru sociální péče připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Marcela Kočová, T: vedoucí odboru sociální péče OHC/RMOb/0142/18 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 3162/RMOb-MH/1418/90 1) Mění termín plnění úkolu z RMOb č.: UkUsn/0635/18, (č.usnesení 3095/RMOb-MH/1418/88) původní T: nový T: UkUsn/0477/18, (č.usnesení 2966/RMOb-MH/1418/85) původní T: nový T: UkUsn/0604/18, (č.usnesení 3054/RMOb-MH/1418/87) původní T: nový T: OHC/RMOb/0139/18 Žádost o odkoupení vozidla číslo: 3163/RMOb-MH/1418/90 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o odprodej služebního osobního motorového vozidla Škoda Octavia RZ 6T včetně 4 ks zimních pneumatik oslovit tři autobazary za účelem zjištění nejvyšší možné výkupní ceny služebního motorového vozidla Škoda Octavia RZ 6T Strana 8/26

9 odboru hospodářských činností zajistit toto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Hana Šustková, T: výkon činností na úseku hospodářských činností OS/RMOb/0009/18 Žádost Mateřské školy Zelená 73A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o vyřazení movitého majetku z evidence školy číslo: 3164/RMOb-MH/1418/90 žádost Mateřské školy Zelená 73A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o vyřazení movitého majetku - kompostéru GG - 02 včetně dezodorizačního filtru 2) souhlasí s vyřazením movitého majetku - kompostéru GG - 02 včetně dezodorizačního filtru z evidence školy odboru školství, kultury a volnočasových aktivit informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: referent školství, pověřena vedením odboru OS/RMOb/0010/18 Žádost o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace číslo: 3165/RMOb-MH/1418/90 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace na projekt 105 svatostánků Moravy a Slezska Strana 9/26

10 poskytnout XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mimořádnou účelovou neinvestiční dotaci na projekt 105 Svatostánků Moravy a Slezska ve výši Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu odboru školství, kultury a volnočasových aktivit připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Dana Gojná T: referent školství, pověřena vedením odboru OS/RMOb/0011/18 Žádost o navýšení rozpočtu číslo: 3166/RMOb-MH/1418/90 žádost Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o navýšení rozpočtu o Kč - schválení investice za účelem zakoupení Duální čtečky pro výdejní a objednávací terminály ve školní jídelně 2) souhlasí s navýšením rozpočtu o Kč - schválení investice příspěvkové organizace za účelem pořízení Duální čtečky pro výdejní a objednávací terminály ve školní jídelně odboru školství, kultury a volnočasových aktivit informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: referent školství, pověřena vedením odboru Strana 10/26

11 OMH/RMOb/0051/18 Žádost o souhlas s kácením dřevin číslo: 3167/RMOb-MH/1418/90 žádost, společnosti Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, Praha 8, IČO o vydání souhlasu s kácením 1 ks stromu na pozemku p. p. č. 179 ostatní plocha, pohřebiště v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci investiční akce Cyklotrasa M 1. máje, Sokola Tůmy 2) souhlasí s kácením 1 ks stromu na pozemku p. p. č. 179 ostatní plocha, pohřebiště v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci investiční akce Cyklotrasa M 1. máje, Sokola Tůmy odboru místního hospodářství informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0052/18 Návrh na uzavření Dodatku č.1 číslo: 3168/RMOb-MH/1418/90 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky č. S/0205/2018/OMH Rekonstrukce chodníku kolem FUNGOLFU a obnova VO k.ú. Mariánské Hory, se společností HEXA WORK s.r.o., se sídlem Loděnice 127, Holasovice IČ o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky č. S/0205/2018/OMH Rekonstrukce chodníku kolem FUNGOLFU a obnova VO k.ú. Mariánské Hory, se společností HEXA WORK s.r.o., se sídlem Loděnice 127, Holasovice IČ Strana 11/26

12 odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0053/18 Uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo číslo: 3169/RMOb-MH/1418/90 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. S/0102/2016/VHaZ na zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce Mariánského náměstí, Ostrava - Mariánské Hory, se společností Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. S/0102/2016/VHaZ na zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce Mariánského náměstí, Ostrava - Mariánské Hory, se společností Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0054/18 Návrh na uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo: 3170/RMOb-MH/1418/90 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod včetně Přihlášky k odběru vody a odvádění odpadních vod se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ Strana 12/26

13 o uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod včetně Přihlášky k odběru vody a odvádění odpadních vod se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0196/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská - Ing. V. C. a V. C. číslo: 3171/RMOb-MH/1418/90 návrh majetkového odboru na uzavření Smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX uzavřít s nájemci XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku, a to části p. p. č. 168/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4,69 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 469 Kč za účelem jeho užívání pod ocelovým schodištěm zajišťující vstup do domu č. p. 401, jenž je součástí pozemku st. p. č. 312 zastavěná plocha a nádvoří, ul. Slévárenská 7, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví nájemců, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 13/26

14 OM/RMOb/0182/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání dvou částí pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská - A. T. číslo: 3172/RMOb-MH/1418/90 návrh majetkového odboru na uzavření Smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku, a to dvou částí p. p. č. 168/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, každou o výměře 4,76 m 2 (tj. celkem 9,52 m 2 ) z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 952 Kč za účelem jejich užívání pod ocelovými schodišti zajišťující vstupy do domu č. p. 402, jenž je součástí pozemku st. p. č. 313 zastavěná plocha a nádvoří, ul. Slévárenská 9, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví nájemce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0190/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 3173/RMOb-MH/1418/90 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku se XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 2971) Strana 14/26

15 uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 1800/71680 z celkové výměry 384 m 2 (č. jednotky 3167/846) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 386 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0191/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Nájemnická číslo: 3174/RMOb-MH/1418/90 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1365) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 880 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 15/26

16 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0192/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví právnické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 3175/RMOb-MH/1418/90 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku se společností Salbio data tech. s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, Praha 3, IČO (st. p. č. 3092) uzavřít se společností Salbio data tech. s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, Praha 3, IČO , Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 16/26

17 OM/RMOb/0183/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní - T. H. N. číslo: 3176/RMOb-MH/1418/90 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku p. p. č. 1093/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zajištění přístupu a zásobování budovy č. p. 2119, jež je součástí pozemku st. p. č. 2876/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku, a to části p. p. č. 1093/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m 2 z celkové výměry 295 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši Kč za účelem zajištění přístupu a zásobování budovy č. p (schodiště a rampa), jež je součástí pozemku st. p. č. 2876/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0186/18 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Zábřeh- Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Žákovská - M. L. číslo: 3177/RMOb-MH/1418/90 nabídku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na využití předkupního práva ke koupi stavby bez čp/če, garáže v jeho vlastnictví, stojící na pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb MHaH, za kupní cenu ve výši Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 17/26

18 2) doporučuje ZMOb nabídku nevyužít starostce/starostovi městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Bc. Petra Hrušková, T: referent majetkové agendy OM/RMOb/0193/18 Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem v/na pozemcích v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Novoveská - BYSTROŇ Group a.s. číslo: 3178/RMOb-MH/1418/90 žádost společnosti BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, Ostrava, IČO , o vydání souhlasu s navrhovaným záměrem podle 148a stavebního zákona vydat pro investora a stavebníka BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, Ostrava, IČO , v souladu s 148a zákona č. stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem umístění přípojky NN, kanalizace, vody a plynu a umístění sjezdu/nájezdu v/na pozemcích p. p. č. 243/2 orná půda, p. p. č. 743/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 18/26

19 OM/RMOb/0189/18 Souhlas se vstupem na pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. E. Filly SMO číslo: 3179/RMOb-MH/1418/90 žádost statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO , o souhlas se stavebním záměrem a vstupem na pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti HydroIdea s.r.o. vydat pro investora a stavebníka statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO , souhlas s navrhovaným stavebním záměrem rekonstrukce vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek a příslušenství v pozemcích p. p. č. 153/41 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 153/47 ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a se vstupem na pozemky za tímto účelem za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0185/18 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Nákladní Michal Janča, IČO číslo: 3180/RMOb-MH/1418/90 1) rozhodla zřídit ve prospěch každého vlastníka pozemku st. p. č. 891/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 2089, víceúčelová stavba, p. p. č. 732/1 vodní plocha, zamokřená plocha a p. p. č ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 730/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a provozování kanalizační přípojky v tomto pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č /2018 na dobu neurčitou, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s Michalem Jančou, nar , trvalý pobyt J. K. Tyla 522/7, Valašské Meziříčí, IČO , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 19/26

20 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0187/18 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Nákladní DIAMO, státní podnik číslo: 3181/RMOb-MH/1418/90 1) rozhodla zřídit věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 730/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění podzemní plynovodní a vodovodní přípojky, jejich provozování a udržování, a to v rozsahu daném geometrickými plány č /2018 a č /2018 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 182 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s podnikem DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČO , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0188/18 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Bendlova, ul. Martinská DPO a. s. číslo: 3182/RMOb-MH/1418/90 žádost společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO , o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 20/26

21 zřídit věcné břemeno služebnost k částem pozemků p. p. č. 168/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 168/5 zahrada a p. p. č. 753/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a vedení vodovodní, kanalizační přípojky a přípojky NN v těchto pozemcích, umístěné v rámci stavby Hygienické zařízení pro řidiče MHD na zastávce Mariánské Hory III, jejich provozování a udržování, a to v rozsahu daném geometrickým plánem č /2018, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0195/18 Návrh vyhlásit záměr obce prodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská Ing. P. R. číslo: 3183/RMOb-MH/1418/90 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej části pozemku st. p. č. 381/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem sjednocení movitých a nemovitých věcí v jeho vlastnictví 2) doporučuje ZMOb požádat ZM o vyhlášení záměru obce prodat část pozemku st. p. č. 381/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, nově označenou dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2018 jako p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava starostce/starostovi městského obvodu předložit toto doporučení RMOb ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 21/26

22 OM/RMOb/0197/18 Návrh vyhlásit záměr obce prodat pozemek včetně součástí a příslušenství v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Železárenská Ing. J. B. číslo: 3184/RMOb-MH/1418/90 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej pozemku p. p. č. 393/5 zahrada o výměře 109 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem sjednocení nemovitých věcí v jejím vlastnictví 2) doporučuje ZMOb požádat ZM o vyhlášení záměru obce prodat pozemek p. p. č. 393/5 zahrada o výměře 109 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, včetně součástí a příslušenství starostce/starostovi městského obvodu předložit toto doporučení RMOb ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0201/18 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Zelená číslo: 3185/RMOb-MH/1418/90 žádosti XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 7, velikosti 3+1 v domě na ulici Zelená 2530/92, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 7, velikosti 3+1 v domě na ulici Zelená 2530/92, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.581,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 22/26

23 OB/RMOb/0202/18 Žádost o schválení podnájmu v bytě číslo: 3186/RMOb-MH/1418/90 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o schválení podnájmu v bytě na dobu určitou od do ) nesouhlasí s podnájmem v obecním bytě u XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nájemce bytu č. 7, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory, pro podnájemníka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou od do bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0203/18 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání číslo: 3187/RMOb-MH/1418/90 návrh bytového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání v domě na ulici 28. října 879/247, Ostrava-Mariánské Hory vyhlásit záměr obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání nacházející se v přízemí o celkové ploše 53 m 2 v domě č. p. 879 na ulici 28. října č. or. 247, jež je součástí pozemku st. p. č. 815 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 23/26

24 OB/RMOb/0204/18 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemky číslo: 3188/RMOb-MH/1418/90 návrh bytového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemky vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0206/18 Úhrady pohledávek za vyúčtování služeb 2017 spojených s bydlením bez uplatnění sankcí zákonného úroku z prodlení číslo: 3189/RMOb-MH/1418/90 1) bere na vědomí úhrady pohledávek za vyúčtování služeb 2017 spojených s bydlením bez uplatnění zákonného úroku z prodlení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá bytovému odboru informovat RMOb o stavu těchto pohledávek Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 24/26

25 OB/RMOb/0205/18 Návrh na svěření detektorů oxidu uhelnatého MOb MHaH číslo: 3190/RMOb-MH/1418/90 1) souhlasí se svěřením 55 ks detektorů oxidu uhelnatého, které budou zavedeny do majetku MOb MHaH 2) ukládá bytovému odboru: a) informovat odbor majetkový MMO o tomto souhlasu RMOb b) ve spolupráci s finančním odborem zavést detektory oxidu uhelnatého do majetku MOb MHaH Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Vyřizuje: Ing. Jarmila Ivánková, T: vedoucí odboru finančního OB/RMOb/0208/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy číslo: 3191/RMOb-MH/1418/90 1) revokuje usnesení RMOb č. 3075/RMOb-MH/1418/87 ze dne ) projednala žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 28, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 2035/1, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 25/26

26 OB/RMOb/0207/18 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy číslo: 3192/RMOb-MH/1418/90 návrh bytového odboru na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k podlimitní veřejné zakázce Výměna ZTI v bytových domech Fráni Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory o uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k podlimitní veřejné zakázce Výměna ZTI v bytových domech Fráni Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory dle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 26/26

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.06.2019 čís. 0063/ZMOb-MH/1822/5-0081/ZMOb-MH/1822/5 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. listopadu 2011 čís. usn. 757/24 780/24 Ing. arch.

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2019 čís. 0514/RMOb-MH/1822/15-0566/RMOb-MH/1822/15 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2018 čís. 3195/RMOb-MH/1418/91-3252/RMOb-MH/1418/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0209/RMOb-MH/1822/7-0259/RMOb-MH/1822/7 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 1976/RMOb-MH/1014/66-2017/RMOb-MH/1014/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2018 čís. 2736/RMOb-MH/1418/80-2774/RMOb-MH/1418/80 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 čís. 2488/RMOb-MH/1014/84-2522/RMOb-MH/1014/84 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více