Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 9. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana 1/29

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0304/RMOb-MH/1822/9 OF/RMOb/0007/19 Rozpočtová opatření 0305/RMOb-MH/1822/9 OSP/RMOb/0001/19 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 0306/RMOb-MH/1822/9 OS/RMOb/0022/19 Žádost Základní školy Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO , o navýšení rozpočtu 0307/RMOb-MH/1822/9 OS/RMOb/0024/19 Žádost Mateřské školy U Dvoru, příspěvková organizace, IČO , o převod finančních prostředků z finančního rezervního fondu do fondu investic 0308/RMOb-MH/1822/9 OS/RMOb/0021/19 Návrh na podání výpovědi Smlouvy o Roznášce informačních/propagačních materiálů včetně Dodatku č. 1 společnosti Česká pošta, s.p. 0309/RMOb-MH/1822/9 OS/RMOb/0020/19 Informace o finančních stavech fondů od do zřízených příspěvkových organizací 0310/RMOb-MH/1822/9 OS/RMOb/0025/19 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti k veřejné zakázce Rekonstrukce zahrady MŠ na ul. Zelená v Ostravě - Mariánských Horách 0311/RMOb-MH/1822/9 OMH/RMOb/0019/19 Žádost o souhlas s kácením dřevin 0312/RMOb-MH/1822/9 OMH/RMOb/0020/19 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1822/9 OMH/RMOb/0021/19 Žádost o souhlas s kácením stromů 0314/RMOb-MH/1822/9 OMH/RMOb/0022/19 Žádost o souhlas s vyhrazením parkovacích míst 0315/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0060/19 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0316/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0065/19 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a návrh na podání žádosti RM o vydání souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou, lokalita ul. Slévárenská - I. J. 0317/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0061/19 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a návrh na podání žádosti RM o vydání souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou, lokalita ul. Slévárenská - P & M BURIAN v.o.s. 0318/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0057/19 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka Strana 2/29

3 0319/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0059/19 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka 0320/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0070/19 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Martinská 0321/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0063/19 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova 0322/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0064/19 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka 0323/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0066/19 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Martinská 0324/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0068/19 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená 0325/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0062/19 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. U Nových válcoven - Armáda spásy v České republice, z. s. 0326/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0058/19 Souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Fr. Stránecké SMO 0327/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0069/19 Souhlas s realizací přeložky NTL plynovodu a uzavření Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a odběrného plynového zařízení, k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ul. L. Ševčíka GasNet, s.r.o. 0328/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0067/19 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Zábřeh-Hulváky a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Klostermannova, Novoveská, Rybářská GasNet, s.r.o. 0329/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0056/19 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Podlahova Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 0330/RMOb-MH/1822/9 OM/RMOb/0055/19 Návrh na zaslání výzvy k úhradě dlužné částky, bezdůvodného obohacení a vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Jan Rubý, IČO , AR AUTO GROUP s.r.o., RALL, s.r.o. Strana 3/29

4 0331/RMOb-MH/1822/9 OB/RMOb/0050/19 Žádost o pronájem bytu 0332/RMOb-MH/1822/9 OB/RMOb/0053/19 Návrh na uzavření nové Nájemní smlouvy po rozvodu 0333/RMOb-MH/1822/9 OB/RMOb/0057/19 Žádost o společný nájem bytu uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě 0334/RMOb-MH/1822/9 OB/RMOb/0054/19 Žádosti o pronájem garáže - Fráni Šrámka /RMOb-MH/1822/9 OB/RMOb/0055/19 Žádosti o pronájem garáže - Fráni Šrámka /RMOb-MH/1822/9 OB/RMOb/0052/19 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout část nemovitosti 0337/RMOb-MH/1822/9 OB/RMOb/0051/19 Žádost o povolení zasklení lodžie na vlastní náklady 0338/RMOb-MH/1822/9 BJ 00016/2019 Doplněk č. VIII organizačního řádu Materiály, které byly staženy : Materiál OB/RMOb/0056/19 OS/RMOb/0026/19 OM/RMOb/0053/19 OM/RMOb/0054/19 Název Návrh na ukončení nájmu nebytových prostor Návrh na vyhlášení a schválení pravidel 9. ročníku literární soutěže Čertovské pohádky 2019 Návrh nevyužívat předkupního práva ke koupi nemovitých věcí (garáží) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava Návrh na nabytí id. ½ části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, CETIN, lokalita ul. 1. máje Strana 4/29

5 OF/RMOb/0007/19 Rozpočtová opatření číslo: 0304/RMOb-MH/1822/9 1) schvaluje tato rozpočtová opatření 1. zvýší se mateřské školy, pol budovy, haly a stavby, ORJ 4, ORG sníží se základní školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG 345 o Kč o Kč 2. zvýší se ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, pol služby školení a vzdělávání, ORJ 11, ÚZ 7109 o Kč ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, pol nákup ostatních služeb, ORJ 11, ÚZ 7109 o Kč ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, pol povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ORJ 11, ÚZ 7109 o Kč ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, pol povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ORJ 11, ÚZ 7109 o Kč sníží se ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, pol ostatní osobní výdaje, ORJ 11, ÚZ 7109 o Kč 3. zvýší se základní školy, pol nákup ostatních služeb, ORJ 4 sníží se základní školy, pol opravy a udržování, ORJ 4 o Kč o Kč Strana 5/29

6 4. zvýší se převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, ORJ 7, ORG 510, ÚZ bytové hospodářství, pol konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 7, ÚZ 7608 o Kč o Kč 5. zvýší se nebytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 7 o Kč sníží se bytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 7 o Kč 6. zvýší se pohřebnictví, pol výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu, ORJ 3 sníží se pohřebnictví, pol poskytnuté náhrady, ORJ 3 o Kč o Kč 7. zvýší se mateřské školy, pol budovy, haly a stavby, ORJ 4, ORG o Kč sníží se základní školy, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4 o Kč nebytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 4 o Kč činnosti knihovnické, pol opravy a udržování, ORJ 4 o Kč 8. zvýší se bytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby, ORJ 7, ORG sníží se bytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby, ORJ 7 o Kč o Kč Strana 6/29

7 9. zvýší se mateřské školy, pol konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 4 o Kč sníží se základní školy, pol opravy a udržování, ORJ 4 o Kč 10. zvýší se 3111 mateřské školy, pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ORJ 4 o Kč sníží se 3429 Využití volného času dětí a mládeže, pol 5171 Opravy a udržování, ORJ 4 o Kč 3613 Nebytové hospodářství, pol Opravy a udržování, ORJ 4 o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Jarmila Ivánková, T: vedoucí odboru finančního OSP/RMOb/0001/19 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 0305/RMOb-MH/1822/9 žádost Vladimíra Zbořila (zastoupeného opatrovníkem - SMO, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky) o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvu s XXXXXXXXXXXX (zastoupeného opatrovníkem - SMO, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky), nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 108 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 909,90 Kč bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 7/29

8 OS/RMOb/0022/19 Žádost Základní školy Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO , o navýšení rozpočtu číslo: 0306/RMOb-MH/1822/9 žádost Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , o navýšení rozpočtu za účelem zajištění odměny formou zájezdu - Zájezd do Bibione pro 15 nejúspěšnějších žáků druhého stupně ve výši Kč 2) nesouhlasí s navýšením rozpočtu Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , za účelem zajištění odměny formou zájezdu - Zájezd do Bibione pro 15 nejúspěšnějších žáků druhého stupně ve výši Kč odboru školství, kultury a volnočasových aktivit informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: vedoucí odboru školství, kultury a volnočasových aktivit OS/RMOb/0024/19 Žádost Mateřské školy U Dvoru, příspěvková organizace, IČO , o převod finančních prostředků z finančního rezervního fondu do fondu investic číslo: 0307/RMOb-MH/1822/9 žádost Mateřské školy U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , o převod finančních prostředků z finančního rezervního fondu do fondu investic ve výši Kč na základě 30 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za účelem: a) nákupu a pokládky koberců pro dvě třídy v ceně Kč b) nákupu a pokládky linolea do jedné třídy v ceně Kč c) realizace I. části demontáže a montáže el. osvětlení v ceně Kč Strana 8/29

9 2) souhlasí s převodem finančních prostředků Mateřské školy U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , z finančního rezervního fondu do fondu investic ve výši Kč na základě 30 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za účelem: a) nákupu a pokládky koberců pro dvě třídy v ceně Kč b) nákupu a pokládky linolea do jedné třídy v ceně Kč c) realizace I. části demontáže a montáže el. osvětlení v ceně Kč odboru školství, kultury a volnočasových aktivit informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: vedoucí odboru školství, kultury a volnočasových aktivit OS/RMOb/0021/19 Návrh na podání výpovědi Smlouvy o Roznášce informačních/propagačních materiálů včetně Dodatku č. 1 společnosti Česká pošta, s.p. číslo: 0308/RMOb-MH/1822/9 návrh na podání výpovědi Smlouvy o Roznášce informačních/propagačních materiálů, ev. č. S/0007/2017/OHC, včetně Dodatku č. 1 společnosti Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO , z důvodu vysokého navýšení cen za plnění předmětu smlouvy tj. roznášky informačních/propagačních materiálů, dle čl. 1 odst podat výpověď Smlouvy o Roznášce informačních/propagačních materiálů, ev. č. S/0007/2017/OHC, včetně Dodatku č. 1 společnosti Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO , z důvodu vysokého navýšení cen za plnění předmětu smlouvy tj. roznášky informačních/propagačních materiálů, dle čl. 1 odst odboru školství, kultury a volnočasových aktivit připravit výpověď k podpisu a zajistit její předání smluvní straně Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: vedoucí odboru školství, kultury a volnočasových aktivit Strana 9/29

10 OS/RMOb/0020/19 Informace o finančních stavech fondů od do zřízených příspěvkových organizací číslo: 0309/RMOb-MH/1822/9 1) bere na vědomí informaci o finančních stavech fondů za období od do dle 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřízených příspěvkových organizací MOb MHaH: Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, Ostrava, IČO Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČO Mateřská škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1236, Mariánské Hory, Ostrava, IČO Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 125/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČO dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu 2) ukládá odboru školství, kultury a volnočasových aktivit poskytnout RMOb MHaH informaci o finančních stavech fondů za období od do dle 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřízených příspěvkových organizací MOb MHaH: Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, Ostrava, IČO Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČO Mateřská škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1236, Mariánské Hory, Ostrava, IČO Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 125/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČO Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: vedoucí odboru školství, kultury a volnočasových aktivit Strana 10/29

11 OS/RMOb/0025/19 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti k veřejné zakázce Rekonstrukce zahrady MŠ na ul. Zelená v Ostravě - Mariánských Horách číslo: 0310/RMOb-MH/1822/9 návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti k veřejné zakázce Rekonstrukce zahrady MŠ na ul. Zelená v Ostravě - Mariánských Horách, se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ , IČO uzavřít Příkazní smlouvu o výkonu zadavatelské a poradenské činnosti k veřejné zakázce Rekonstrukce zahrady MŠ na ul. Zelená v Ostravě - Mariánských Horách, se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ , IČO , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 4) ukládá odboru školství, kultury a volnočasových aktivit připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: vedoucí odboru školství, kultury a volnočasových aktivit OMH/RMOb/0019/19 Žádost o souhlas s kácením dřevin číslo: 0311/RMOb-MH/1822/9 žádost společnosti SeePOINT s.r.o., se sídlem Ptáčník 714, Fryčovice, IČO , o vydání souhlasu s kácením 1 ks dřevin na pozemku p. p. č. 1080, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rámci rekonstrukce opláštění budovy na adrese Fráni Šrámka 5 2) souhlasí s kácením 1 ks dřevin na pozemku p. p. č. 1080, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rámci rekonstrukce opláštění budovy na adrese Fráni Šrámka 5 Strana 11/29

12 odboru místního hospodářství informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0020/19 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 0312/RMOb-MH/1822/9 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0369/2018/OMH, uzavřené s Ing. Miroslavem Knápkem, se sídlem Břustkova 587/27, , Ostrava Výškovice, IČO uzavřít s Ing. Miroslavem Knápkem, se sídlem Břustkova 587/27, , Ostrava Výškovice, IČO , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0369/2018/OMH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0021/19 Žádost o souhlas s kácením stromů číslo: 0313/RMOb-MH/1822/9 žádost společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, Praha 8, IČO , o vydání souhlasu s kácením 2 ks dřevin na pozemku p. p. č. 248/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a 5 ks dřevin na pozemku p. p. č. 388/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, v rámci investiční akce Cyklotrasa M, S - Mečnikovova, Žákovská 2) souhlasí Strana 12/29

13 s kácením 7 ks dřevin na pozemcích p. p. č. 248/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a p. p. č. 388/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, v rámci investiční akce Cyklotrasa M, S - Mečnikovova, Žákovská odboru místního hospodářství informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0022/19 Žádost o souhlas s vyhrazením parkovacích míst číslo: 0314/RMOb-MH/1822/9 žádost společnosti TOMAN FINANCE GROUP s.r.o., se sídlem Podsedliště 420/1a, Koblov, Ostrava, IČO , o vydání souhlasu s vyhrazením 4 parkovacích míst dle předloženého materiálu 2) nesouhlasí s žádnou navrhovanou variantou, a to do doby provedení průzkumu statické dopravy v lokalitě Mariánské náměstí a okolí 4) ukládá odboru místního hospodářství informovat žadatele o tomto usnesení Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0060/19 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0315/RMOb-MH/1822/9 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem hrobového místa č. 32 (XXX/44) Strana 13/29

14 uzavřít s nájemkyní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa č. 32 (XXX/44) o výměře 3,38 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 237 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: Vladimír Řezáč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0065/19 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a návrh na podání žádosti RM o vydání souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou, lokalita ul. Slévárenská - I. J. číslo: 0316/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 168/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,04 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem užívání pozemku pod betonovým schodištěm zajišťující vstup do domu č. p. 408, jenž je součástí pozemku st. p. č. 323 zastavěná plocha a nádvoří, ul. Slévárenská 18, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 168/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,04 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 3) žádá Strana 14/29

15 RM o vydání souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 168/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,04 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání části pozemku pod betonovým schodištěm, zajišťující vstup do domu č. p. 408, jenž je součástí pozemku st. p. č. 323 zastavěná plocha a nádvoří, ul. Slévárenská 18, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXX 4) ukládá majetkovému odboru: 1. zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem 2. zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0061/19 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a návrh na podání žádosti RM o vydání souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou, lokalita ul. Slévárenská - P & M BURIAN v.o.s. číslo: 0317/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 168/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17,25 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem užívání pozemku pod betonovým schodištěm a rampou zajišťujících vstup do domu č. p. 406, jenž je součástí pozemku st. p. č. 317 zastavěná plocha a nádvoří, ul. Slévárenská 17, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti P & M BURIAN v.o.s. vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 168/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17,25 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 3) žádá Strana 15/29

16 RM o vydání souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 168/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17,25 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, se společností P & M BURIAN v.o.s., se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání části pozemku pod betonovým schodištěm a rampou, zajišťujících vstup do domu č. p. 406, jenž je součástí pozemku st. p. č. 317 zastavěná plocha a nádvoří, ul. Slévárenská 17, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti P & M BURIAN v.o.s. 4) ukládá majetkovému odboru: 1. zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem 2. zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0057/19 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 0318/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0059/19 Strana 16/29

17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 0319/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 1800/71680 z celkové výměry 384 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 1800/71680 z celkové výměry 384 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (číslo jednotky 3167/846) majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0070/19 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Martinská číslo: 0320/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 17/29

18 OM/RMOb/0063/19 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 0321/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s manžely XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1403) uzavřít s manžely XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 840 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: Vladimír Řezáč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0064/19 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 0322/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 2974) uzavřít s nájemkyní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 19/910 z celkové výměry 473 m 2 (č. jednotky 3170/957) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 395 Kč Strana 18/29

19 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: Vladimír Řezáč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0066/19 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Martinská číslo: 0323/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 2985) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 760 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: Vladimír Řezáč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0068/19 Strana 19/29

20 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 0324/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3025) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 800 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: Vladimír Řezáč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0062/19 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. U Nových válcoven - Armáda spásy v České republice, z. s. číslo: 0325/RMOb-MH/1822/9 žádost Armády spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, Praha, IČO , o prodloužení doby výpůjčky pozemků uzavřít s Armádou spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, Praha, IČO , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků, ev. č. S/0311/2017/M, kterým se mění a upravuje čl. IV - Doba a skončení výpůjčky, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 20/29

21 majetkovému odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0058/19 Souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Fr. Stránecké SMO číslo: 0326/RMOb-MH/1822/9 žádost statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO , o souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti HydroIdea s.r.o. 2) souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem a se vstupem na pozemek p. p. č. 102/15 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem odstranění stávající kanalizace v rámci stavby Odstranění kanalizace v ul. Františky Stránecké, pro investora a stavebníka statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO , za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky majetkovému odboru informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0069/19 Strana 21/29

22 Souhlas s realizací přeložky NTL plynovodu a uzavření Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a odběrného plynového zařízení, k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ul. L. Ševčíka GasNet, s.r.o. číslo: 0327/RMOb-MH/1822/9 1) rozhodla 1. vydat pro investora a stavebníka GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO , souhlas s navrhovaným stavebním záměrem přeložky plynovodní přípojky NTL plynovodu v pozemku p. p. č. 431/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, a se vstupem na tento pozemek za tímto účelem v rámci stavby REKO MS Ostrava Mar. Hory 3. část 2. uzavřít se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO , Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení v pozemku p. p. č. 431/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit dohodu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0067/19 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Zábřeh-Hulváky a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Klostermannova, Novoveská, Rybářská GasNet, s.r.o. číslo: 0328/RMOb-MH/1822/9 žádost společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Zábřeh-Hulváky a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti GridServices, s.r.o. Strana 22/29

23 1. vydat pro investora a stavebníka GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO , souhlas s navrhovaným stavebním záměrem umístění podzemního NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek v pozemcích v k. ú. Zábřeh-Hulváky a v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu a se vstupem na pozemky za tímto účelem v rámci stavby REKO MS Ostrava Mar. Hory 2. část 2. zřídit věcné břemeno služebnost k částem pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky a v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu za účelem zřízení a provozování podzemního NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek v těchto pozemcích v rámci stavby REKO MS Ostrava Mar. Hory 2. část, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 140 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0056/19 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Podlahova Česká telekomunikační infrastruktura a.s. číslo: 0329/RMOb-MH/1822/9 žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČO , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. Strana 23/29

24 zřídit věcné břemeno služebnost k částem pozemků p. p. č. 142/59 ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 151/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 151/37 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 151/41 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě uloženého v rámci stavby /16 Vodafone (235) Ostrava_OK, jeho provozování a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č /2017 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČO , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0055/19 Návrh na zaslání výzvy k úhradě dlužné částky, bezdůvodného obohacení a vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Jan Rubý, IČO , AR AUTO GROUP s.r.o., RALL, s.r.o. číslo: 0330/RMOb-MH/1822/9 návrh majetkového odboru na: 1. zaslání výzvy k úhradě dlužné částky společnosti AR AUTO GROUP s.r.o., IČO , vzniklé neplněním Dohody o narovnání a dohody o splátkách, ev. č. S/0247/2018/M 2. zaslání výzvy k vydání bezdůvodného obohacení Janu Rubému, IČO , za užívání části pozemku p. p č. 743/1 ostatní plocha, silnice o výměře 68 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za období od do ve výši 8.361,21 Kč + DPH v zákonné výši 3. vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku 743/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 1. zaslat společnosti AR AUTO GROUP s.r.o., se sídlem 28. října 770/6, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO , výzvu k úhradě dlužné částky ve výši ,40 Kč vzniklé neplněním Dohody o narovnání a dohody o splátkách, ev. č. S/0247/2018/M, s termínem úhrady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy 2. zaslat Janu Rubému, se sídlem Jedlová 1912/37, Poruba, Ostrava, Strana 24/29

25 IČO , výzvu k vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice o výměře 68 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, bez právního důvodu, za období od do ve výši 8.361,21 Kč + DPH v zákonné výši, s termínem úhrady nejpozději do 15 dnů ode dne vystavení faktury 3. vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku 743/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru: 1. zaslat dlužníkům výzvy ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb 2. zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OB/RMOb/0050/19 Žádost o pronájem bytu číslo: 0331/RMOb-MH/1822/9 žádost XXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 31, velikosti 1+0 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.151,40 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0053/19 Strana 25/29

26 Návrh na uzavření nové Nájemní smlouvy po rozvodu číslo: 0332/RMOb-MH/1822/9 žádosti XXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o uzavření Nájemní smlouvy po dohodě rozvedených manželů o dalším užívání bytu po rozvodu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 8, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2459/32, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 86, velikosti 3+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0057/19 Žádost o společný nájem bytu uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě číslo: 0333/RMOb-MH/1822/9 žádost XXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX o společný nájem bytu o uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě souhlas stran s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 3+1 v domě na ulici Korunní 822/63, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 4.192,50 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 26/29

27 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0054/19 Žádosti o pronájem garáže - Fráni Šrámka 16 číslo: 0334/RMOb-MH/1822/9 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem garáže a) o uzavření Smlouvy o nájmu užívání garáže v domě č. p. 2508, jenž je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na ulici Fráni Šrámka 16, se XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, s účinností od na dobu neurčitou, výše nájemného 363 Kč/měsíc včetně příslušné sazby DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX d) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0055/19 Žádosti o pronájem garáže - Fráni Šrámka 18 číslo: 0335/RMOb-MH/1822/9 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem garáže Strana 27/29

28 a) o uzavření Smlouvy o nájmu užívání garáže v domě č. p. 2509, jenž je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na ulici Fráni Šrámka 18, s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, s účinností od na dobu neurčitou, výše nájemného 363 Kč/měsíc včetně příslušné sazby DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX d) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0052/19 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout část nemovitosti číslo: 0336/RMOb-MH/1822/9 návrh bytového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část nemovitosti o výměře 1 m 2 v domě č. p. 1010, jenž je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na ulici Šimáčkova 23 vyhlásit záměr obvodu pronajmout část nemovitosti o výměře 1 m 2 v domě č. p. 1010, jenž je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na ulici Šimáčkova 23 bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0051/19 Strana 28/29

29 Žádost o povolení zasklení lodžie na vlastní náklady číslo: 0337/RMOb-MH/1822/9 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o povolení zasklení lodžie v bytě č. 2 v domě na ulici Gen. Hrušky 1201/10, Ostrava-Mariánské Hory, na vlastní náklady žádosti nevyhovět bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového BJ 00016/2019 Doplněk č. VIII organizačního řádu číslo: 0338/RMOb-MH/1822/9 1) schvaluje Doplněk č. VIII Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kterým se mění příloha č. 3 Organizačního řádu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od Strana 29/29

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0209/RMOb-MH/1822/7-0259/RMOb-MH/1822/7 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2018 čís. 3159/RMOb-MH/1418/90-3192/RMOb-MH/1418/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2019 čís. 0339/RMOb-MH/1822/10-0387/RMOb-MH/1822/10 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.06.2019 čís. 0063/ZMOb-MH/1822/5-0081/ZMOb-MH/1822/5 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2019 čís. 0514/RMOb-MH/1822/15-0566/RMOb-MH/1822/15 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2018 čís. 3195/RMOb-MH/1418/91-3252/RMOb-MH/1418/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0567/RMOb-MH/1822/16-0603/RMOb-MH/1822/16 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. listopadu 2011 čís. usn. 757/24 780/24 Ing. arch.

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2018 čís. 2736/RMOb-MH/1418/80-2774/RMOb-MH/1418/80 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0260/RMObM-MH/1822/4-0271/RMObM-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více