Trigonometrie trojúhelníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trigonometrie trojúhelníku"

Transkript

1 1 Trojúhelníky Trigonometrie trojúhelníku Vypočítejte výšku v c v trojúhelníku, je-li úhel β = 59 strn = 14 cm. (Výsledek zokrouhlete n celé centimetry.) (level 1): Je dán trojúhelník, jehož strny mjí délky 3 cm, 4 cm 4 cm. Trojúhelník je: rovnormenný rovnostrnný prvoúhlý tupoúhlý 12 cm 7 cm 10 cm 23 cm (level 2): Jk vysoko doshuje žebřík, který je dlouhý 15 m, svírá-li s vodorovnou rovinou úhel 70? (Výsledek zokrouhlete n celé metry.) 14 m 13 m 16 m 15 m (level 1): Je dán trojúhelník, jehož strny mjí délky 3 cm, 4 cm 5 cm. Trojúhelník je: prvoúhlý rovnormenný rovnostrnný tupoúhlý (level 1): Je dán trojúhelník, jehož strny mjí délky 4 cm, 4 cm 4 cm. Trojúhelník je: rovnostrnný různostrnný prvoúhlý tupoúhlý (level 2): Silnice má stoupání O kolik metrů se liší ndmořská výšk dvou míst, která jsou od sebe po silnici vzdálená 2 km? (Výsledek zokrouhlete n celé metry.) 122 m 276 m 98 m 49 m (level 2): Strom vysoký 12 metrů pozorujeme z míst, které je ve vodorovné rovině s ptou stromu. Vidíme ho pod úhlem 10. V jké vzdálenosti od pty stojíme? (Výsledek zokrouhlete n celé metry.) 68 m 2 m 12 m 48 m (level 2): (level 2): Štít střechy má tvr rovnormenného trojúhelník. Jeho šířk je 14 m, sklon střechy je 31. Jká je výšk štítu v metrech? (Výsledek zokrouhlete n jedno desetinné místo.) 4,2 m 5,9 m 3,6 m 11,2 m (level 2): Sluneční pprsky dopdjí n silnici pod úhlem Určete, jk vysoký je sloup, který vrhá n silnici stín dlouhý 4,5 m. (Výsledek zokrouhlete n celé metry.) 6 m 3 m 4 m 5 m (level 2): N těleso působí v jednom bodě dvě síly: síl F 1 o velikosti 760 N působí ve vodorovném směru (zlev doprv) síl F 2 o velikosti 28,8 N působí ve směru svislém (shor dolů). Těleso se vlivem těchto dvou sil dá do pohybu. Určete odchylku trjektorie těles od vodorovného směru. (Výsledek zokrouhlete n celé stupně minuty.) (level 2): Je dán prvoúhlý trojúhelník (viz obrázek). Vyberte správné vyjádření hodnoty goniometrické funkce ostrého úhlu pomocí poměru délek strn. b β c 1

2 cos β = c cos β = b c tg = b sin = c Určete obsh rovnormenného trojúhelníku se zákldnou délky 4 cm vnitřním úhlem (level 2): Je dán prvoúhlý trojúhelník (viz obrázek). Vyberte správné vyjádření hodnoty goniometrické funkce ostrého úhlu pomocí poměru délek strn. tg = c b c sin = c cos = b cotg = b cm2 4 3 cm cm (level 2): Je dán rovnormenný trojúhelník, ve kterém = 120. Určete (level 2): Je dán prvoúhlý trojúhelník s prvým úhlem při vrcholu výškou v (viz obrázek). Vyberte správné vyjádření hodnoty goniometrické funkce ostrého úhlu. b v β c (level 2): Je dán rovnormenný trojúhelník, ve kterém = 40. od X je pt kolmice vedené z bodu n zákldnu c. Určete X. sin = v b sin = v c sin = v sin = c (level 2): Je dán prvoúhlý trojúhelník s prvým úhlem při vrcholu výškou v (viz obrázek). Vyberte správné vyjádření hodnoty goniometrické funkce ostrého úhlu. b v β c (level 3): V jkém zorném úhlu se jeví pozorovteli tyč dlouhá 3 m, je-li od jednoho jejího konce vzdálen 20 m od druhého konce 18 m? Výsledek zokrouhlete n celé stupně. sin β = v tg β = v cos β = v tg β = v (level 2): 2

3 (level 3): V jednom bodě působí síly F 1 F 2 o velikostech 8 N 10 N svírjí spolu úhel 55. Vypočítejte velikost síly F 3, která působí ve stejném bodě svými účinky ruší působení sil F 1 F m 16 N 15 N 17 N 18 N (level 3): V jednom bodě působí síly F 1 F 2 o velikostech 8 N 10 N svírjí spolu úhel 55. Ve stejném bodě působí síl F 3, která svými účinky ruší působení sil F 1 F 2. Určete úhel, který spolu svírá F 3 F 1. Výsledek zokrouhlete n celé stupně (level 3): Dvě přímé cesty vycházejí z rozcestníku R svírjí úhel N jedné z těchto cest ve vzdálenosti 250 m od rozcestníku R je místo, n druhé ve vzdálenosti 380 m od rozcestníku R je místo. Vypočítejte vzdálenost míst (tzn. délku úsečky ). Výsledek zokrouhlete n celé metry. 301 m 411 m 568 m 629 m (level 3): V prku jsou tři informční tbule,. Přímá vzdálenost tbulí je 150 m. Od tbule vidíme tbule pod úhlem = 55 od tbule vidíme tbule pod úhlem = 39. Jká je přímá vzdálenost tbulí? Výsledky zokrouhlete n celé metry. 183 m 147 m 195 m 218 m 19,3 m 18,2 m 18,9 m 19,5 m (level 3): Jký je úhel dopdu pprsku, který projde bodem po odrzu od zrcdl projde bodem? od je ve vzdálenosti 20 cm od zrcdl bod ve vzdálenosti 50 cm od zrcdl. Vzdálenost = 70 cm. (Pozn.: úhel dopdu pprsku je úhel mezi kolmicí dopdu dopdjícím pprskem.) Výsledek zokrouhlete n celé stupně (level 3): Určete výšku rozhledny, kterou pozorujeme ze dvou míst. Pt rozhledny P body tvoří vrcholy trojúhelníku P, = 65 m, P = 71, P = 34. Vrchol rozhledny je vidět z míst pod výškovým úhlem ody, P leží ve stejné ndmořské výšce. Výsledek zokrouhlete n celé metry. 32 m 30 m 35 m 38 m (level 3): Horkovzdušný blón tvru koule má střed ve výšce 500 m nd zemí. Pozorujeme ho z míst n zemi, z něhož ho vidíme v zorném úhlu Z míst pozorování má střed blónu výškový úhel Vypočítejte průměr blónu v metrech. Výsledek zokrouhlete n jedno desetinné místo (level 3): Kvádr položíme n nkloněnou rovinu se sklonem. V tíhovém poli Země n něj bude působit tíhová síl F G síl tření F t. Tíhovou sílu můžeme nhrdit jejími složkmi F 1, kde F 1 má směr rovnoběžný s nkloněnou rovinou F n je n ní kolmá. Pro velikost třecí síly pltí F t = ff n, kde f je součinitel smykového tření. Zvětšíme-li úhel, pk: 3

4 Pro F p pltí: F t F p F t se zvětší F 1 F t se zmenší. se zmenší F 1 i F t. se zvětší F 1 F t se nezmění. se zmenší F 1 F t se nezmění. se zvětší F 1 i F t. se zmenší F 1 F t se zvětší. F p = F G cos F p = F G cos F p = F G tg F p = F G tg F p = F G sin F p = F G sin (level 3): Kvádr položíme n nkloněnou rovinu se sklonem. V tíhovém poli Země n něj bude působit tíhová síl F G. Tuto sílu můžeme nhrdit jejími složkmi F 1 F n, kde F 1 má směr rovnoběžný s nkloněnou rovinou F n je n ní kolmá. Pro F 1 pltí: (level 3): Kvádr položíme n nkloněnou rovinu se sklonem. V tíhovém poli Země n něj bude působit tíhová síl F G. Tuto sílu můžeme nhrdit jejími složkmi F 1 F n, kde F 1 má směr rovnoběžný s nkloněnou rovinou F n je n ní kolmá. Je-li F 1 = 20 N F n = 55 N, pk pro úhel pltí: F 1 = F G sin F 1 = F G sin F 1 = F G tg = 20 = 21 = 69 = 70 = 30 = 29 F 1 = F G tg F 1 = F G cos F 1 = F G cos (level 3): Kvádr položíme n nkloněnou rovinu se sklonem. V tíhovém poli Země n něj bude působit tíhová síl F G, síl od podložky F p síl tření F t. Tíhovou sílu můžeme nhrdit jejími složkmi F 1 F n, kde F 1 má směr rovnoběžný s nkloněnou rovinou F n je n ní kolmá (level 3): Kvádr položíme n nkloněnou rovinu se sklonem = 45. V tíhovém poli Země n něj bude působit tíhová síl F G, síl od podložky F p síl tření F t. Tíhovou sílu můžeme nhrdit jejími složkmi F 1 F n, kde F 1 má směr rovnoběžný s nkloněnou rovinou F n je n ní kolmá. Pro velikost třecí síly pltí F t = ff n. Součinitel smykového tření f = 0,5. Tíhové zrychlení g = 10 m s 2. 4

5 Kvádr se bude pohybovt po nkloněné rovině se zrychlením o velikosti: F p F t (level 3): Kvádr položíme n nkloněnou rovinu o délce l = 2 m výšce h = 1,2 m. V tíhovém poli Země n něj bude působit tíhová síl F G, síl od podložky F p síl tření F t. Tíhovou sílu můžeme nhrdit jejími složkmi F 1 F n, kde F 1 má směr rovnoběžný s nkloněnou rovinou F n je n ní kolmá. Pro velikost třecí síly pltí F t = ff n, kde f je součinitel smykového tření. Tíhové zrychlení g = 10 m s 2. Jk velký musí být součinitel smykového tření f, by se kvádr nepohybovl zrychleně? Musel by být lespoň: F p = m s 2 = 5 2 m s 2 = 5 3 m s 2 l F t h = 0 m s 2 = 5 m s 2 = m s (level 3): Kvádr položíme n nkloněnou rovinu se sklonem. V tíhovém poli Země n něj bude působit tíhová síl F G, síl od podložky F p síl tření F t. Tíhovou sílu můžeme nhrdit jejími složkmi F 1 F n, kde F 1 má směr rovnoběžný s nkloněnou rovinou F n je n ní kolmá. Pro velikost třecí síly pltí F t = ff n. Součinitel smykového tření f = 0,47. Tíhové zrychlení g = 10 m s 2. Při jkém úhlu se může kvádr po nkloněné rovině pohybovt rovnoměrně? F p f = 0,75 f = 0,6 f = 0,65 f = 0,7 f = 0,55 f = 0, (level 3): Když držíme ve vzdálenosti 35 cm před obličejem tužku (ve svislé poloze) díváme se střídvě prvým levým okem, zjistíme, že při pohledu prvým okem se tužk kryje s levou hrnou dveří při pohledu levým okem se kryje s prvou hrnou dveří. V jké vzdálenosti před dveřmi stojíme, je-li vzdálenost mezi očim (zornicemi) 6 cm dveře mjí stndrdizovnou šířku 85 cm? Výsledek zokrouhlete n desetiny metru. F t = 25 = 15 = 20 = 65 = 28 = 62 5

6 (Nápověd: Tíhová síl těles n nkloněné rovině se rozloží n dvě nvzájem kolmé složky. Při posunu těles po nkloněné rovině musíme překont složku F 2 (viz obrázek).) F 2 F 1 F g 3 2 m 2 3 m 1 6 m 20 9 m 5,3 m 5 m 0,5 m 4,5 m (level 3): Stožár vysílče je ukotven několik lny. Kždé z kotvících ln má délku 30 m je upevněno 2 m pod vrcholem vysílče. Druhý konec ln je upevněn n zemi v neznámé vzdálenosti od vysílče. Jk vysoký je vysílč, víme-li, že ve vzdálenosti 8 m od ukotvení ln n zemi je toto lno ve výšce 6 m. 2m (level 3): N obrázku je zkresleno zobrzení předmětu pomocí tenké rozptylné čočky. ody F F jsou tzv. ohnisk čočky. Vzdálenost ohnisk od čočky je tzv. ohnisková vzdálenost f. Předmět o velikosti 25 cm (y) vzdálený 50 cm () od čočky zobrzíme čočkou, jejíž ohnisková vzdálenost f je 20 cm. Jká bude velikost y vytvořeného obrzu? (Poznámk: Ve fyzice oznčujeme ohniskové vzdálenosti rozptylných čoček záporným číslem.) y F y F??? 30m 50 7 cm 10 cm 50 3 cm cm 6m 20 m 24 m 22,5 m 24,5 m (level 3): Mximální síl, kterou jsem schopen vyvinout je 600 N. Jkou nejmenší délku musí mít nkloněná rovin, bych pomocí ní dokázl těleso o tíze N zvednout do výšky 50 cm? Tření mezi posouvným tělesem nkloněnou rovinou znedbáváme. 8m (level 3): Jk vysoký je strom, jestliže vrhá stín dlouhý 35 m? Ve stejnou dobu vrhá 180 cm vysoká postv stín o délce 200 cm m m 72 7 m m (level 3): N vlákno zvěsíme těleso o tíze 20 N (F g ) tkto vzniklé kyvdlo vychýlíme. Vychýlením kyvdl se zvýší poloh těles nd podložkou o 10 cm (h). V této poloze je vlákno npínáno 6

7 silou 12 N (F 1 ). Určete délku vlákn (l). (Nápověd: Tíh zvěšeného těles se rozloží n síly F 1 F 2 (složky tíhové síly). Síl F 1 způsobuje npínání vlákn F 2 vrcí kyvdlo do svislé polohy. Rozkld sil se provádí pomocí tzv. rovnoběžníku sil.) 270 N? (Nápověd: Tíh zvěšeného těles se rozloží n dvě složky. Síl F 1 má chrkter thové síly n část nosníku, složk F 2 má chrkter tlkové síly n část nosníku - viz obrázek.) F 1 l h F 2 F 2 G F 1 F g 25 cm 25 m 6 cm cm (level 3): N obrázku je zkresleno zobrzení předmětu y pomocí tenké spojné čočky. ody F F jsou tzv. ohnisk čočky. Vzdálenost ohnisk od čočky je tzv. ohnisková vzdálenost f. Předmět umístíme ve vzdálenosti = 60 cm od čočky s ohniskovou vzdálenosti f = 20 cm. Určete v jké vzdálenosti od čočky se vytvoří obrz y. 360 N 450 N 540 N 162 N 2 Mnohoúhelníky (level 2): Železniční násep má průřez tvru rovnormenného lichoběžník, jehož zákldny mjí délky 12 m 8 m, výšk náspu je 3 m. Vypočítejte úhel sklonu náspu. (Výsledek zokrouhlete n celé stupně minuty.) y F F l l y cm 600 cm 20 3 cm 25 cm (level 2): Prvoúhlý lichoběžník má výšku 4 cm jeho delší zákldn délky 7 cm svírá s rmenem úhel 52. Vypočítejte obvod lichoběžníku. (Výsledek zokrouhlete n celé centimetry.) (level 3): Nosník má tvr prvoúhlého trojúhelníku (viz obrázek) s odvěsnou o délce 30 cm přeponou o délce 50 cm. Jkou mximální tíhu G může mít břemeno zvěšené v bodě, jestliže mximální povolená thová síl F 1 n trám je 20 cm 18 cm 19 cm 21 cm 7

8 (level 2): V obdélníku D pltí: = 6 cm, = 2 3 cm. Určete velikost. D 19,31 cm 2 3,31 cm 2 20,88 cm (level 2): Je dán obdélník D bod E, který je středem strny D. ED = 30. Určete E. D E (level 2): V obdélníku D pltí: = 6 cm, = 2 3 cm. S je průsečík úhlopříček obdélníku. Určete velikost S. D S (level 2): Je dán obdélník D bod S, který je průsečíkem úhlopříček D. S = 60. Určete S. D S (level 2): Obsh kosodélníku se strnmi o velikostech 5 cm 4 cm je S = 10 2 cm 2. Určete odchylku jeho sousedních strn (level 2): Určete obsh prvidelného osmiúhelníku o obvodu 16 cm (výsledek je zokrouhlen n 2 desetinná míst) (level 2): Je dán čtverec D bod E, který leží n strně. N strně D zvolíme bod F tk, by trojúhelník EF byl rovnormenný trojúhelník se zákldnou EF. Určete EF víte-li, že E = 20. D F 20 E

9 (level 2): Je dán obdélník D body E, F, G H, které jsou po řdě středy strn,, D D. Určete EF G, jestliže EH = 25. D G (level 2): Určete počet úhlopříček prvidelného mnohoúhelníku, jehož středový úhel má velikost 24. H F E (level 2): Je dán prvidelný šestiúhelník DEF se středem S bod G, který je středem strny DE. Určete SG. E G D (level 2): Určete počet vrcholů prvidelného mnohoúhelníku, který má 27 úhlopříček (level 2): Určete velikost vnitřního úhlu prvidelného pětiúhelníku. F S (level 2): Určete počet úhlopříček v prvidelném desetiúhelníku (level 2): Určete počet vrcholů prvidelného mnohoúhelníku, jestliže jeho vnitřní úhel má velikost (level 2): Určete počet vrcholů prvidelného mnohoúhelníku, jehož středový úhel má velikost (level 2): Určete velikost vnitřního úhlu prvidelného mnohoúhelníku, jestliže jeho středový úhel má velikost 40. 9

10 možné, určete skutečnou plochu vodní hldiny. V opčném přípdě volte poslední nbídnutou odpověď m m (level 2): Určete počet vrcholů prvidelného mnohoúhelníku, který má 3 krát více úhlopříček než strn (level 2): Určete velikost středového úhlu prvidelného mnohoúhelníku, který má 2,5 krát více úhlopříček než strn m 2 Z dných údjů není možné zjistit plochu vodní hldiny. 3 Kružnice kruh (level 2): Tětiv v kružnici o poloměru 30 cm má délku 40 cm. Vypočítejte velikost středového úhlu příslušného této tětivě. (Výsledek zokrouhlete n celé stupně minuty.) (level 2): Vyberte vzth, který pltí pro poloměr r kružnice k opsné prvoúhlému trojúhelníku. k (level 2): Určete velikost vnitřního úhlu prvidelného mnohoúhelníku, který má 4,5 krát méně strn než úhlopříček. β (level 3): V ktstrální mpě v měřítku 1: má pozemek tvr obdélníku, jehož strny měří 3 cm 5 cm. Mjitel dokoupil část pozemku od svého soused obdélníková prcel tk má nyní v mpě rozměry 4 cm x 5 cm. O kolik metrů se prodloužil délk plotu kolem celé prcely? o 40 m o 20 m o 80 m o 10 m (level 3): N leteckém snímku přehrdy jsou dv hotely n protilehlých březích ve vzdálenosti 4 cm. Jejich skutečná vzdálenost je 400 m. Vodní hldin n fotce má plochu 30 cm 2. Je-li to 2 sin 2 sin sin 2 sin (level 2): Vyberte vzth, který pltí pro poloměr r kružnice opsné prvidelnému pětiúhelníku s délkou strny. 2 cos 54 2 cos 72 2 cos 54 2 cos 72 10

11 (level 2): Vyberte vzth, který pltí pro poloměr ρ kružnice vepsné prvidelnému pětiúhelníku s délkou strny. ρ = 2 tg 54 ρ = 2 ρ = tg 54 2 tg 54 ρ = 2 tg (level 2): Vyberte vzth, který pltí pro poloměr ρ kružnice vepsné prvidelnému šestiúhelníku s délkou strny. ρ = 2 tg 30 ρ = 2 tg 30 ρ = 2 tg 30 ρ = 2 tg (level 2): Určete poloměr kružnice opsné prvidelnému osmiúhelníku o obvodu 16 cm (výsledek je zokrouhlen n 2 desetinná míst). 2,61 cm 1,08 cm 1,41 cm (level 3): Vypočítejte délku strny c v trojúhelníku, je-li úhel = 100 úhel β = 50. Poloměr kružnice opsné trojúhelníku je 11 cm. 11 cm 8 cm 9 cm 10 cm (level 3): Určete poloměr kružnice opsné trojúhelníku, je-li strn b = 17 cm úhel β = 58. Výsledek zokrouhlete n celé centimetry. 10 cm 8 cm 9 cm 11 cm 11

Pravoúhlý trojúhelník goniometrické funkce. Výpočet stran pravoúhlého trojúhelníka pomocí goniometrických funkcí

Pravoúhlý trojúhelník goniometrické funkce. Výpočet stran pravoúhlého trojúhelníka pomocí goniometrických funkcí Prvoúhlý trojúhelník goniometrické funkce V prvoúhlém trojúhelníku ABC jsou definovány funkce úhlu : sin, cos, tg, cotg tkto: sin c cos c tg cot g protilehlá odvěsn ku přeponě přilehlá odvěsn ku přeponě

Více

9. Planimetrie 1 bod

9. Planimetrie 1 bod 9. Plnimetrie 1 bod 9.1. Do rovnostrnného trojúhelníku ABC o strně je vepsán rovnostrnný trojúhelník DEF tk, že D AB, E BC, F CA. Jestliže obsh trojúhelníku DEF je roven polovině obshu trojúhelníku ABC,

Více

Základní příklady. 18) Určete velikost úhlu δ, jestliže velikost úhlu α je 27.

Základní příklady. 18) Určete velikost úhlu δ, jestliže velikost úhlu α je 27. Zákldní příkld 1) Stín věže je dlouhý 55 m stín tče vsoké 1,5 m má v tutéž dou délku 150 cm. Vpočtěte výšku věže. ) Určete měřítko mp, jestliže odélníkové pole o rozměrech 600 m 450 m je n mpě zkresleno

Více

Geometrie. Mgr. Jarmila Zelená. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Geometrie. Mgr. Jarmila Zelená. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Geometrie Mgr. Jrmil Zelená Gymnázium, SOŠ VOŠ Ledeč nd Sázvou Výpočty v prvoúhlém trojúhelníku VY_3_INOVACE_05_3_1_M Gymnázium, SOŠ VOŠ Ledeč nd Sázvou PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK 1 Pojmy oznčení:,.odvěsny

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

Planimetrie. Obsah. Stránka 668

Planimetrie. Obsah. Stránka 668 Obsh 3. Plnimetrie... 669 3.. Úhel... 669 3.. Prvidelné mnohoúhelníky... 67 3.3. Pythgorov vět Eukleidovy věty konstruke úseček... 678 3.4. Euklidovy věty, prvoúhlý trojúhelník... 683 3.5. Obvody obshy

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

Rovinné obrazce. 1) Určete velikost úhlu α. (19 ) 2) Určete velikost úhlu δ, jestliže velikost úhlu α je 27. (99 )

Rovinné obrazce. 1) Určete velikost úhlu α. (19 ) 2) Určete velikost úhlu δ, jestliže velikost úhlu α je 27. (99 ) Rovinné orze 1) Určete velikost úhlu α. (19 ) 32 103 2) Určete velikost úhlu δ, jestliže velikost úhlu α je 27. (99 ) x d y x y 3) Vypočítejte osh orze znázorněného ve čtverové síti. (2 500 m 2 ) C A B

Více

je-li dáno: a) a = 4,6 cm; α = 28 ; b) b = 8,4 cm; β = 64. Při výpočtu nepoužívejte Pythagorovu větu!

je-li dáno: a) a = 4,6 cm; α = 28 ; b) b = 8,4 cm; β = 64. Při výpočtu nepoužívejte Pythagorovu větu! -----Pravoúhlý trojúhelník----- 156 V pravoúhlém trojúhelníku ABC má pravý úhel vrchol C. Vypočítejte velikost jeho ostrých úhlů, je-li dáno: a) a = 62 mm, b = 37 mm, b) a = 36 mm, c = 58 mm, c) b = 8,4

Více

2.cvičení. 1. Polopřímka: bod O dělí přímku na dvě navzájem opačné polopřímky.

2.cvičení. 1. Polopřímka: bod O dělí přímku na dvě navzájem opačné polopřímky. 2.cvičení 1. Polopřímk: od O dělí přímku n dvě nvzájem opčné polopřímky. Úsečk: průnik dvou polopřímek,. Polorovin: přímk dělí rovinu n dvě nvzájem opčné poloroviny. Úhel: průnik polorovin (pozor n speciální

Více

9.6. Odchylky přímek a rovin

9.6. Odchylky přímek a rovin 9 Stereometrie 96 Odchylky přímek rovin Odchylku dvou přímek, dvou rovin přímky od roviny převádíme n určení velikosti úhlu dvou různoběžek Odchylk dvou přímek Odchylk dvou přímek splývjících nebo rovnoběžných

Více

5.2.4 Kolmost přímek a rovin II

5.2.4 Kolmost přímek a rovin II 5..4 Kolmost přímek rovin II Předpokldy: 503 Př. 1: Zformuluj stereometrické věty nlogické k plnimetrické větě: ným bodem lze v rovině k dné přímce vést jedinou kolmici. Vět: ným bodem lze v prostoru k

Více

M - Řešení pravoúhlého trojúhelníka

M - Řešení pravoúhlého trojúhelníka M - Řešení pravoúhlého trojúhelníka Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

5. P L A N I M E T R I E

5. P L A N I M E T R I E 5. P L A N I M E T R I E 5.1 Z Á K L A D N Í P L A N I M E T R I C K É P O J M Y Bod (definice, značení, znázornění) Přímka (definice, značení, znázornění) Polopřímka (definice, značení, znázornění, počáteční

Více

5.2.8 Vzdálenost bodu od přímky

5.2.8 Vzdálenost bodu od přímky 5..8 Vzdálenost bodu od přímky ředpokldy: 507 edgogická poznámk: Tříd počítá smosttně. tnáct minut před koncem se sejdeme n příkld 4 ), který pk řešíme společně. Vzdálenost bodů, je rovn délce úsečky,

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh Lomená čára A 0 A 1 A 2 A 3..., A n (n 2) se skládá z úseček A 0 A 1, A 1 A 2, A 2 A 3,..., A n 1 A n, z nichž každé dvě sousední mají společný jeden krajní

Více

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek Přípravný kurz - Matematika Téma: Výpočtová geometrie v rovině Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Více

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek Přípravný kurz - Matematika Téma: Výpočtová geometrie v rovině Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Více

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek Přípravný kurz - Matematika Téma: Výpočtová geometrie v rovině Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Více

Vzdálenosti přímek

Vzdálenosti přímek 5..11 Vzdálenosti přímek Předpokldy: 510 Př. 1: Rozhodni, kdy má smysl uvžovt o vzdálenosti dvou přímek nvrhni definici této vzdálenosti. Vzdálenost přímek má smysl, když přímky nemjí společné body tedy

Více

1) ČÍSLA a VÝRAZY Teorie

1) ČÍSLA a VÝRAZY Teorie 1) ČÍSLA VÝRAZY Teorie číselné obory: roztřiďte čísl podle oborů: -,8; -. 5 ; 1 ; 1,1; ; 5, sin60 ; ; - 4 7; 0; 1; ; 17;,1 ; 0,001; -1; 7 ; 0, I ) Přirozená čísl znky dělitelnosti, násobek dělitel krácení

Více

Vzdálenosti přímek

Vzdálenosti přímek 5..1 Vzdálenosti přímek Předpokldy: 511 Př. 1: Rozhodni, kdy má smysl uvžovt o vzdálenosti dvou přímek nvrhni definici této vzdálenosti. Vzdálenost přímek má smysl, když přímky nemjí společné body tedy

Více

28 m. Obsahy a obvody rovinných obrazců 1) Délky základen lichoběžníku jsou Určete obsah plochy lichoběžníku. c = 8 10 metrů, výška v má velikost

28 m. Obsahy a obvody rovinných obrazců 1) Délky základen lichoběžníku jsou Určete obsah plochy lichoběžníku. c = 8 10 metrů, výška v má velikost Obsh obvod rovinných obrzců 1) élk záklden lichoběžníku jsou Určete obsh ploch lichoběžníku. 8 = 4, 10 metrů, 7 c = 8 10 metrů, výšk v má velikost 5 4,8 10 metrů. ) Pozemek tvru obdélníku je dočsně přerušen

Více

je pravoúhlý BNa ose y najděte bod, který je vzdálený od bodu A = [ 4;

je pravoúhlý BNa ose y najděte bod, který je vzdálený od bodu A = [ 4; 1 BUAnlytická geometrie - bod, souřdnice bodu, vzdálenost bodů 11 1BRozhodněte, zd trojúhelník s vrcholy A [ ; ], B [ 1; 1] C [ 11; 6] je prvoúhlý 1 1BN ose y njděte bod, který je vzdálený od bodu A [

Více

10)(- 5) 2 = 11) 5 12)3,42 2 = 13)380 2 = 14)4, = 15) = 16)0, = 17)48,69 2 = 18) 25, 23 10) 12) ) )

10)(- 5) 2 = 11) 5 12)3,42 2 = 13)380 2 = 14)4, = 15) = 16)0, = 17)48,69 2 = 18) 25, 23 10) 12) ) ) Druhá mocnina z tabulek 1) (- 6) = 10)(- 5) = ) 7 = 4 11) 5 = ) 4,8 = 4) 40 = 5),785 = 6) 65 8 = 7) 0,01485 = 8) 5,7 = 9) = 4 1),4 = 1)80 = 14)4,6787 = 15)467 56 = 16)0,014 = 17)48,69 = 1 18) Druhá odmocnina

Více

II. kolo kategorie Z5

II. kolo kategorie Z5 II. kolo ktegorie Z5 Z5 II 1 Z prvé kpsy klhot jsem přendl 4 pětikoruny do levé kpsy z levé kpsy jsem přendl 16 dvoukorun do prvé kpsy. Teď mám v levé kpse o 13 korun méně než v prvé. Ve které kpse jsem

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

Goniometrické funkce obecného úhlu

Goniometrické funkce obecného úhlu 0 Goniometrické funkce oecného úhlu V prvoúhlém trojúhelníku ABC jsou definovány funkce,, tg, cotg liovolného úhlu tkto: α α tg α cotg α Význmné hodnoty gon. funkcí 0 0 60 90 α 0 α 0 tg α 0 nedef. cotg

Více

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená.

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená. MNOHOÚHELNÍKY Vlastnosti mnohoúhelníků Lomená čára C 0 C C C 3 C 4 protíná samu sebe. Lomená čára A 0 A A... A n- A n (n ) se skládá z úseček A 0 A, A A,..., A n- A n, z nichž každé dvě sousední mají společný

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

6 Planimetrie. 6.1 Trojúhelník. body A, B, C vrcholy trojúhelníku. vnitřní úhly BAC = α, ABC = β, BCA = γ. konvexní (menší než 180º)

6 Planimetrie. 6.1 Trojúhelník. body A, B, C vrcholy trojúhelníku. vnitřní úhly BAC = α, ABC = β, BCA = γ. konvexní (menší než 180º) 6 Planimetrie Planimetrie = část matematiky, která se zabývá geometrií (původně věda o měřené země) v rovině (obrazce, jejich vlastnosti, shodnost a podobnost, zobrazení). 6.1 Trojúhelník Každé tři body,

Více

Vzdálenost rovin

Vzdálenost rovin 510 zdálenost rovin ředpokldy: 509 Kdy má cenu uvžovt o vzdálenosti dvou rovin? ouze, když jsou rovnoběžné, jink se protínjí ř 1: Nvrhni definici vzdálenosti dvou rovnoběžných rovin Z vzdálenost dvou rovnoběžných

Více

Vzdálenost roviny a přímky

Vzdálenost roviny a přímky 511 Vzdálenost roviny přímky Předpokldy: 510 Př 1: Rozhodni, kdy má smysl uvžovt o vzdálenosti přímky od roviny, nvrhni definici této vzdálenosti Uvžovt o vzdálenosti přímky roviny můžeme pouze v přípdě,

Více

4.2.1 Goniometrické funkce ostrého úhlu

4.2.1 Goniometrické funkce ostrého úhlu .. Goniometriké funke ostrého úhlu Předpokldy: 7 Dnešní látku opkujeme už potřetí (poprvé n zčátku mtemtiky, podruhé ve fyzie) je to oprvdu důležité. C C C C C C Všehny prvoúhlé trojúhelníky s úhlem α

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.057 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 2) Vypočtěte velikost úhlu : a) 150 10 b) 149 22 c) 151

Více

Opakování ke státní maturitě didaktické testy

Opakování ke státní maturitě didaktické testy Číslo projektu CZ..7/../.9 Škol Autor Číslo mteriálu Název Tém hodiny Předmět Ročník/y/ Anotce Střední odborná škol Střední odborné učiliště, Hustopeče, Msrykovo nám. Mgr. Rent Kučerová VY INOVACE_MA..

Více

Stereometrie metrické vlastnosti

Stereometrie metrické vlastnosti Stereometrie metrické vlstnosti Odchylk dvou přímek Odchylk dvou různoběžek je velikost kždého z ostrých nebo prvých úhlů, které přímky spolu svírjí. Odchylk rovnoběžek je 0. Odchylk mimoběžných přímek

Více

Matematický KLOKAN kategorie Kadet

Matematický KLOKAN kategorie Kadet Mtemtický KLOKAN 2010 www.mtemtickyklokn.net ktegorie Kdet Úlohy z 3 body 1. Vypočítejte 12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 89. (A) 389 () 396 () 404 (D) 405 (E) jiná odpověd 2. Kolik os souměrnosti má

Více

2.4.7 Shodnosti trojúhelníků II

2.4.7 Shodnosti trojúhelníků II 2.4.7 Shodnosti trojúhelníků II Předpokldy: 020406 Př. 1: oplň tbulku. Zdání sss α < 180 c Zdání Náčrtek Podmínky sss sus usu b + b > c b + c > c + c > b b α < 180 c α + β < 180 c Pedgogická poznámk: Původní

Více

Stereometrie metrické vlastnosti 01

Stereometrie metrické vlastnosti 01 Stereometrie metrické vlstnosti 01 Odchylk dvou přímek Odchylk dvou různoběžek je velikost kždého z ostrých nebo prvých úhlů, které přímky spolu svírjí. Odchylk rovnoběžek je 0. Odchylk mimoběžných přímek

Více

Geometrie. 1 Metrické vlastnosti. Odchylku boční hrany a podstavy. Odchylku boční stěny a podstavy

Geometrie. 1 Metrické vlastnosti. Odchylku boční hrany a podstavy. Odchylku boční stěny a podstavy 1 Metrické vlastnosti 9000153601 (level 1): Úhel vyznačený na obrázku znázorňuje: eometrie Odchylku boční hrany a podstavy Odchylku boční stěny a podstavy Odchylku dvou protilehlých hran Odchylku podstavné

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

3.1.3 Vzájemná poloha přímek

3.1.3 Vzájemná poloha přímek 3.1.3 Vzájemná poloh přímek Předpokldy: 3102 Dvě různé přímky v rovině mximálně jeden společný od Jeden společný od průsečík různoěžné přímky (různoěžky) P Píšeme: P neo = { P} Žádný společný od rovnoěžné

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Kadet

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Kadet Mtemtický KLOKN 2005 ktegorie Kdet Úlohy z 3 body 1. N obrázku vidíš osm kloknů. Kždý klokn může přeskočit n libovolné prázdné pole. Určete nejmenší počet kloknů, kteří musí změnit místo, by v kždém řádku

Více

56. ročník Matematické olympiády. b 1,2 = 27 ± c 2 25

56. ročník Matematické olympiády. b 1,2 = 27 ± c 2 25 56. ročník Mtemtické olympiády Úlohy domácí části I. kol ktegorie 1. Njděte všechny dvojice (, ) celých čísel, jež vyhovují rovnici + 7 + 6 + 5 + 4 + = 0. Řešení. Rovnici řešíme jko kvdrtickou s neznámou

Více

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ),

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ), Tělesa 1/6 Tělesa 1.Mnohostěny n-boký hranol Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ), hranol kosý hranol kolmý (boční stěny jsou kolmé k rovině podstavy) pravidelný

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební mteriál Projekt: Digitální učební mteriály ve škole, registrční číslo projektu CZ..07/.5.00/.057 Příjemce: třední zdrvotnická škol Vyšší odborná škol zdrvotnická, Husov, 7 60 České Budějovice

Více

3.2.1 Shodnost trojúhelníků I

3.2.1 Shodnost trojúhelníků I 3.2.1 hodnost trojúhelníků I Předpokldy: 3108 v útvry jsou shodné, pokud je možné je přemístěním ztotožnit. v prxi těžko proveditelné hledáme jinou možnost ověření shodnosti v útvry jsou shodné, pokud

Více

Úlohy k procvičení kapitoly Obsahy rovinných obrazců

Úlohy k procvičení kapitoly Obsahy rovinných obrazců Úlohy k procvičení kapitoly Obsahy rovinných obrazců 1. Vypočtěte obvod a obsah obrazců nakreslených na obrázku 1. (Rozměry jsou udány v mm.) Obrázek 1 2. Na pokrytí 1 m 2 střechy se spotřebuje 26 ražených

Více

STEREOMETRIE 9*. 10*. 11*. 12*. 13*

STEREOMETRIE 9*. 10*. 11*. 12*. 13* STEREOMETRIE Bod, přímka, rovina, polorovina, poloprostor, základní symboly označující přímku, bod, polorovinu, patří, nepatří, leží, neleží, vzájemná poloha dvou přímek v prostoru, vzájemná poloha dvou

Více

+ S pl. S = S p. 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) 9. ročník Tělesa

+ S pl. S = S p. 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) 9. ročník Tělesa 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstavu tvaru n-úhelníku. Podle počtu vrcholů n-úhelníku má jehlan název. Stěny tvoří n rovnoramenných trojúhelníků se společným vrcholem

Více

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0 Řešení úloh. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas, 5, 6, 7), J. Jírů 2,, 4).a) Napíšeme si pohybové rovnice, ze kterých vyjádříme dobu jízdy a zrychlení automobilu A:

Více

8. ročník 6. Podobnost. Geometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6. Podobnost. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku

8. ročník 6. Podobnost. Geometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6. Podobnost. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6. Podobnost. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6.1. Podobnost geometrických útvarů. Podobností ( podobným zobrazením ) nazýváme takové geometrické zobrazení, je-li každému bodu X přiřazen

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učení mteriál Projekt: Digitální učení mteriály e škole registrční číslo projektu CZ.1.07/1..00/4.07 Příjeme: Střední zdrotniká škol Vyšší odorná škol zdrotniká Huso 71 60 České Budějoie Náze

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel. 5. Funkce 9. ročník 5. Funkce ZOPAKUJTE SI : 8. ROČNÍK KAPITOLA. Funkce. 5.. Kvadratická funkce Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených

Více

Obsahy. Trojúhelník = + + 2

Obsahy. Trojúhelník = + + 2 Obsahy Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá. Třeba jak velký máme byt nebo pozemek kolik metrů čtverečných (m 2 ), hektarů (ha), centimetrů čtverečných (cm 2 ), Základní jednotkou obsahu

Více

14 Kuželosečky v základní poloze

14 Kuželosečky v základní poloze 4 Kuželosečk v zákldní poloze Následující tet 4 7 se týkjí geometrie v rovině. Až dosud jsme studovli útvr lineární (v nltickém vjádření l vžd proměnné,, z v první mocnině). Nní se udeme zývt některými

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín. Rovnoběžníky čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín. Rovnoběžníky čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Rovnoběžníky čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník Autor: Mgr. Břetislav Macek Rok vydání: 2014

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

HYDROMECHANIKA. Požadavky ke zkoušce: - zápočet Zkouška: písemný test (příklady) + ev. ústní

HYDROMECHANIKA. Požadavky ke zkoušce: - zápočet Zkouška: písemný test (příklady) + ev. ústní HYDROMECHANIKA Rozsh : /1 z, zk, semestr: 3 Ktedr vodního hospodářství environmentálního modelování Grnt předmětu: Rdek Roub FŽP MCEV II, D439 Tel.: 4 38 153, 737 483 840, e-mil: roub@fzp.czu.cz Konzultční

Více

3.4.9 Konstrukce čtyřúhelníků

3.4.9 Konstrukce čtyřúhelníků 3.4.9 Konstruce čtyřúhelníů Předpoldy: 030408 Trojúhelníy byly určeny třemi prvy. Př. 1: Obecný čtyřúhelní je dán délmi všech svých čtyř strn. Rozhodni, zd je určen nebo ne. Nejjednodušší je vzít čtyři

Více

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie 20. 10. porovnávání úseček grafický součet úseček grafický rozdíl úseček... porovnávání úhlů grafický součet úhlů grafický rozdíl úhlů... osa úhlu úhly vedlejší a vrcholové...

Více

Maturitní témata z Matematiky

Maturitní témata z Matematiky Mturitní témt z Mtemtik. Výrz jejich úprv. Lineární rovnice nerovnice, lineární rovnice s prmetrem. vdrtická rovnice nerovnice, kvdrtická rovnice s prmetrem. Rovnice nerovnice v součinovém podílovém tvru.

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C 52. ročník mtemtické olympiády Úlohy školní kluzurní části I. kol ktegorie 1. Odtrhneme-li od libovolného lespoň dvojmístného přirozeného čísl číslici n místě jednotek, dostneme číslo o jednu číslici krtší.

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Syntetická geometrie II

Syntetická geometrie II Mnohoúhelníky Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Čtyřúhelníky Definice (Čtyřúhelník) Jsou dány čtyři body A, B, C, D v rovině, z nichž žádné tři nejsou kolineární. Čtyřúhelník ABCD

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

6. Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly

6. Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly 6. Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly 7. ročník - 6. Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly 6.1. Základní pojmy 6.1.1. n úhelník n - úhelník pro n > 2 je geometrický obrazec, který má n vrcholů ( stran,

Více

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I. SPŠS Č.Budějovice Oor Geodézie Ktstr nemovitostí 2.ročník GEODETICKÉ VÝPOČTY I. Ing. Jn Mrešová, Ph.D. rok 2018-2019 ve výpočtu ploch se v geodézii potkáme při: určení výměr prcel určení plochy vodorovných

Více

a) 5.3 + 12 26 [výrok, 1] b) Kolik je hodin? [není výrok] c) 2x + 3 0 [výroková forma] d) [výrok, 0] e) Pro každé reálné číslo x platí sin x 1

a) 5.3 + 12 26 [výrok, 1] b) Kolik je hodin? [není výrok] c) 2x + 3 0 [výroková forma] d) [výrok, 0] e) Pro každé reálné číslo x platí sin x 1 . Výroková logik. Určete, které zápisy předstvují výroky, které hypotézy, které výrokové formy které nejsou výroky. U výroků určete prvdivostní hodnotu. ). 6 [výrok, ] Kolik je hodin? [není výrok] c) 0

Více

Otázky. má objem V v. Orientace

Otázky. má objem V v. Orientace Gymnázium F X Šldy v Liberci: Mturitní otázky z mtemtiky Výroky operce s nimi vyučující:vítězslv Pěničk Účst Aleny, Báry, Cyril Dvid n koncertě skupiny PINK FLOYD je vázán těmito podmínkmi: Přijde spoň

Více

Pravidelný čtyřboký jehlan (se čtvercovou podstavou)

Pravidelný čtyřboký jehlan (se čtvercovou podstavou) Prvidelný čtyřboký jehln (se čtvercovou odstvou) Jehln se čtvercovou odstvou je trojrozměrné těleso, jehož ovrch tvoří čtyři stejné trojúhelníky čtverec jko odstv. S = obsh odstvy vj v v = výšk trojúhelníku

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce 1116 Podonosti trojúhelníků, goniometriké funke Předpokldy: 010104, úhel Pedgogiká poznámk: Zčátek zryhlit α γ β K α' l M γ' m k β' L Trojúhelníky KLM n nšem orázku mjí stejný tvr (vypdjí stejně), le liší

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online PRACOVNÍ SEŠIT 6. tematický okruh: PLANIMETRIE vytvořila: RNDr. Věra Effenberger expertka na online přípravu na SMZ

Více

1.7.4 Výšky v trojúhelníku II

1.7.4 Výšky v trojúhelníku II 1.7.4 Výšky v trojúhelníku II Předpokldy: 010703 Opkování z minulé hodiny Výšk trojúhelníku: úsečk, která spojuje vrhol trojúhelníku s ptou kolmie n protější strnu. 0 0 v v 0 Př. 1: Nrýsuj trojúhelník

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 00 007 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-M-00-0. tg x + cot gx a) sinx cos x b) sin x + cos x c) d) sin x e) +. sin x cos

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ

SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ h Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 11. SRPNA 2013 Název zprcovného celku: SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ Ke sloţenému nmáhání dojde tehdy, vyskytnou-li se součsně

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body, přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů), rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0. Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = {x є 3} < + x R; B = {x є II. Zapište ve tvaru zlomku číslo, 486.Komplexní čísla. I. Určete a + b, a - b,

Více

9 Axonometrie ÚM FSI VUT v Brně Studijní text. 9 Axonometrie

9 Axonometrie ÚM FSI VUT v Brně Studijní text. 9 Axonometrie 9 Axonometrie Mongeov projekce má řdu předností: jednoduchost, sndná měřitelnost délek úhlů. Je všk poměrně nenázorná. Podsttnou část technických výkresů proto tvoří kromě půdorysu, nárysu event. bokorysu

Více

Zkoušku snadno provedeme tak, že do soustavy (1), která je ekvivalentní dané soustavě rovnic, dosadíme příslušné hodnoty s a p.

Zkoušku snadno provedeme tak, že do soustavy (1), která je ekvivalentní dané soustavě rovnic, dosadíme příslušné hodnoty s a p. 1. V oboru reálných čísel řešte soustvu rovnic x 2 xy + y 2 = 7, x 2 y + xy 2 = 2. (J. Földes) Řešení. Protože druhou rovnici můžeme uprvit n tvr xy(x + y) = 2, uprvme podobně i první rovnici: (x + y)

Více

Čtyřúhelník. O b s a h : Čtyřúhelník. 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti. 2. Názvy čtyřúhelníků Deltoid Tětivový čtyřúhelník

Čtyřúhelník. O b s a h : Čtyřúhelník. 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti. 2. Názvy čtyřúhelníků Deltoid Tětivový čtyřúhelník Čtyřúhelník : 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti 2. Názvy čtyřúhelníků 2.1. Deltoid 2.2. Tětivový čtyřúhelník 2.3. Tečnový čtyřúhelník 2.4. Rovnoběžník 2.4.1. Základní vlastnosti 2.4.2. Výšky

Více

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 Mgr. Tomáš Kotler I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán rovinný obrazec, v obrázku vyznačený barevnou výplní, který představuje

Více

6. a 7. března Úloha 1.1. Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = 1 x 2 a osou x.

6. a 7. března Úloha 1.1. Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = 1 x 2 a osou x. KMA/MAT Přednášk cvičení č. 4, Určitý integrál 6. 7. březn 17 1 Aplikce určitého integrálu 1.1 Počáteční úvhy o výpočtu obshu geometrických útvrů v rovině Úloh 1.1. Vypočtěte obsh obrzce ohrničeného prbolou

Více

Úvod. Cílová skupina: 2 Planimetrie

Úvod. Cílová skupina: 2 Planimetrie PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matemati ky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 (Souřdnicové výpočty) 1 ročník bklářského studi studijní progrm G studijní obor G doc Ing Jromír Procházk CSc listopd 2015 1 Geodézie 1 přednášk č7 VÝPOČET SOUŘADNIC JEDNOHO

Více

Trigonometrie - Sinová a kosinová věta

Trigonometrie - Sinová a kosinová věta Trigonometrie - Sinová kosinová vět jejih užití v Tehniké mehnie Dn Říhová, Pvl Kotásková Mendelu rno Perspektiv krjinného mngementu - inove krjinářskýh disipĺın reg.č. Z.1.7/../15.8 Osh 1 Goniometriké

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

4.2.7 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel I

4.2.7 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel I 4..7 Zvedení funkcí sinus cosinus pro orientovný úhel I Předpokldy: 40, 40, 404, 406 Prolém s definicí funkcí sin ( ) cos( ) : Definice pomocí prvoúhlého trojúhelníku je π možné použít pouze pro ( 0 ;90

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více