(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a"

Transkript

1 Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie: Pod pojmem tenká čočk rozumíme tkovou čočku, jejíž tloušťk d je mlá v porovnání s poloměrem křivosti. Předmětová obrzová hlvní rovin splývjí v jednu rovinu, procházející středem S čočky, od něhož měříme jk předmětovou obrzovou vzdálenost, ' tk i ohniskovou vzdálenost. U spojky vzniká obrz n opčné strně čočky než je umístěn předmět můžeme ho pozorovt stínítkem. Obr. 1 Je-li ohnisková vzdálenost, vzdálenost předmětu ' vzdálenost obrzu, pk pltí zobrzovcí rovnice: =, (1) přičemž všechny veličiny uvžujeme bsolutně. Její úprvou získáme vzth =. + () Přímé zvětšení Z je dáno vzthem y Z = =, y (3) opět uvžujeme bsolutní hodnoty, přitom y je velikost předmětu y' velikost obrzu. U rozptylky je předmětové ohnisko n strně obrzu obrzové opčně n strně předmětu. Obrz, který je neskutečný, vzniká n stejné strně čočky jko je předmět. Zobrzovcí rovnice má tvr =. (4) - 1 -

2 Z ní plyne = (5) Ohnisková vzdálenost tenkých čoček se dá měřit mnoh různými způsoby. Ukážeme si některé z nich: ) Měření ohniskové vzdálenosti tenké spojky metodou přímou: Přímá metod spočívá v tom, že měříme pomocí předmětu jeho zostřeného obrzu n mtnici vzdálenost, ', doszením do vzthu () vypočítáme ohniskovou vzdálenost. Z hodnot, ' všk můžeme určit i gricky. Npíšeme-li rovnici () ve tvru bude tkže nebo + =, ( ) =, =, ( ) =, (6) tedy =. (6) Vyneseme-li do gru n jednu osu všechny nměřené hodnoty ', n druhou hodnoty příslušné hodnoty, ' spojíme, protnou se všechny přímky v bodě F, který má souřdnice [, ] v souhlse se vzthy (6) (6). Z obrázku i mtemtickou cestou se dá dokázt, že nejkrtší úsečk je při = ', tkže + = 4. Ve všech osttních přípdech je + > 4. Z toho vyplývá, že obrz n stínítku dostneme pouze při splnění podmínky + 4. Přímá metod není dosttečně přesná, neboť čočky mívjí objímky, tkže můžeme jejich střed pouze odhdnout nměřené hodnoty, ' nejsou dosttečně přesné. Proto se používjí ke stnovení ohniskové vzdálenosti i jiné metody. - -

3 b)měření ohniskové vzdálenosti tenké spojky Besselovou metodou Tto metod se zkládá n pozntku, že při určité vzdálenosti předmětu stínítk, existují dvě různé polohy čočky, při nichž vznikne ostrý obrz. Oznčíme-li vzdálenost předmětu při prvním postvení čočky 1 ' vzdálenost obrzu při druhém postvení čočky, viz obr. 4 pltí = 1 =. V poloze I vznikne n stínítku obrz zvětšený, v poloze II obrz zmenšený. Podle obrázku je d = =, e = +. Odtud vypočítáme e + d e d =, = Dosdíme-li tyto výrzy do rovnice () obdržíme e d = 4e kde e je vzdálenost předmětu od stínítk d je vzdálenost mezi I. II. polohou čočky. (7) c) Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky pomocí zvětšení Uprvíme-li vzth () n tvr =, resp. =, dosdíme z (3) = Z, obdržíme =, 1 + Z (8) Z resp. = 1 + Z (9) Změříme-li zvětšení Z můžeme z nměřené hodnoty ' resp. vypočítt ohniskovou vzdálenost podle vzthu (8) resp. (9). Při relizci této metody použijeme jko předmět osvětlené průhledné milimetrové měřítko, které zobrzujeme n mtnici, optřenou též - 3 -

4 milimetrovým měřítkem. Kryje-li se n dílků předmětu (zvětšených) s n' dílky obrzu, je zvětšení n Z = n (10) d) Měření ohniskové vzdálenosti tenké rozptylky Vzhledem k tomu, že u rozptylky vzniká obrz n stejné strně jko je předmět, nemůžeme použít stínítko, n kterém by se obrz promítl. Abychom dostli skutečný obrz, použijeme spojnou čočku tkové ohniskové vzdálenosti, by spolu s rozptylkou vznikl optická soustv s kldnou optickou mohutností. Obr. 5. I Spojná čočk vytvoří skutečný obrz y', který můžeme zchytit n stínítku. Jestliže vložíme pprsku vytvářejícímu reálný obrz y' do cesty rozptylku ve vzdálenosti ' od obrzu y' bude pro ni obrz y' neskutečným předmětem rozptylk vytvoří ve vzdálenosti ' skutečný obrz y'', který již můžeme zobrzit n stínítku (viz obr. 5.). Změříme-li hodnoty, ' můžeme použitím rovnice (5) vypočítt ohniskovou vzdálenost rozptylky. Je všk třeb si uvědomit, že oznčení obrzových předmětových vzdálenosti v obrázcích 5 je opčné. Má proto v tomto přípdě rovnice (5) tvr = (11) 3) Úkol: ) Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky přímou metodou: 1) početně ze vzthu () ) gricky podle obr. 3 vzthů (5) (6) 3) pokusem ověřte podmínku + 4 b) Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky metodou Besselovou c) Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky pomocí zvětšení d) Určete ohniskovou vzdálenost tenké rozptylky 4) Postup: ) Předmět stínítko postvíme n opčné strně optické lvice mezi ně postvíme čočku. Světelným zdrojem osvětlíme předmět čočkou posouváme tk dlouho, ž n stínítku vznikne ostrý obrz předmětu. Odečteme polohu předmětu p čočky č stínítk s. Z těchto údjů vypočítáme hodnoty = č p, = s č zpíšeme do tbulky. Měření opkujeme při různých vzdálenostech předmětu stínítk lespoň pro 10 hodnot

5 Vypočítáme ohniskovou vzdálenost čočky podle vzthu (), určíme bsolutní reltivní chybu σ, δ pro. Z nměřených hodnot, určíme gricky ohniskovou vzdálenost porovnáme s hodnotou vypočítnou. p s č [m ] Dlším zkrcováním vzdálenosti předmětu od stínítk njdeme pokusně polohu, při níž ještě lze vytvořit n stínítku obrz. Pro ni by mělo pltit + = 4 y = y. Ověřte si, že pro menší vzdálenost stínítk od předmětu již nelze obrz vytvořit. b) Předmět i stínítko umístíme n opčných koncích optické lvice odečteme polohy p, s. Umístíme čočku poblíž předmětu njdeme tkovou její polohu, by byl obrz předmětu n stínítku ostrý zvětšený. Odečteme polohu čočky č 1. Umístíme čočku poblíž stínítk opět zostříme. Získáme zmenšený obrz. Odečteme polohu čočky č. Z nměřených hodnot vypočítáme e = s p, d = č č1, dosdíme do (7) vypočítáme ohniskovou vzdálenost. Měření provedeme pro 10 různých vzdáleností předmětu od e 4, vypočítáme střední hodnotu bsolutní i reltivní chybu. stínítk ( ) p s č 1 č e d [m ] c) Jko předmět použijeme průhledné měřítko velikosti n mm. Zostříme obrz předmětu n stínítku, odečteme jeho velikost n mm vypočítáme zvětšení Z podle (10). Odměříme polohu předmětu p, čočky č stínítk s vypočítáme hodnoty,. Měření provedeme 10x pro různé polohy. Podle (8) vypočítáme hodnotu 1 podle (9) hodnotu. Určíme bsolutní reltivní chybu pro určené oběm způsoby porovnáme, který postup je přesnější. p s č n [mm] n [mm] Z [m ] [m ]

6 d) Mezi předmět stínítko vložíme spojnou čočku S rozptylku R podle obr. 5. Spojkou, či rozptylkou zostříme obrz odečteme polohu stínítk s 1 rozptylky r. Potom rozptylku odstrníme beze změny polohy spojky znovu zostříme stínítkem. Novou polohu stínítk oznčíme s. Vypočítáme = s1 r, = s r doszením do (11) ohniskovou vzdálenost. Měření provedeme 10x pro různé polohy spojné čočky. Vypočítáme bsolutní reltivní chybu. r s 1 s [m ] 5) Závěr: Z výsledků měření posuďte přesnost jednotlivých metod měření ohniskové vzdálenosti

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

STATIKA TUHÉHO TĚLESA

STATIKA TUHÉHO TĚLESA STATIKA TUHÉHO TĚLESA Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Soustavy sil působících na těleso 5 1.1 Síla.................................. 5 1.2 Momentsílyvzhledemkbodu...................

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně.

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně. TERÉNNÍ ČÁST Celkem 30 bodů S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně. 1 12 bodů MAPOVÁNÍ ZMĚN MĚSTSKÉ KRAJINY (autor: J. Kabrda, autor map: J. D. Bláha) Pomůcky: Dodané organizátorem:

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Úvod strana 2. Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3. Supernovy strana 4. Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4.

Úvod strana 2. Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3. Supernovy strana 4. Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4. Obsah Úvod Úvod strana 2 Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3 Supernovy strana 4 Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4 Prstenec strana 5 Cvičení Cvičení 1 strana 7 Cvičení 2 strana 7

Více