Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015"

Transkript

1 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce Schválen Radu města České Budějvice dne na základě usnesení č. 1/2015 Stránka 1 z 35

2 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU ZDŮVODNĚNÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU OPATŘENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU CÍLE DOTAČNÍHO PROGRAMU HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE DOTAČNÍHO PROGRAMU STĚŽEJNÍ TERMÍNY REALIZACE VÝZVY DOTAČNÍHO PROGRAMU FINANČNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPOROVANÉ AKTIVITY DOTAČNÍHO PROGRAMU DLE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ŽÁDOST O DOTACI A DALŠÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE OSTATNÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE (PODPŮRNÉ DOKLADY) TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI ADMINISTRÁTOR DOTAČNÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ PROCES HODNOCENÍ ROZHODOVÁNÍ O UDĚLENÍ DOTACE POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝBĚRU ŽÁDOSTÍ SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ: ZPŮSOB PROPLÁCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZPŮSOB PROPLÁCENÍ DOTACE Prplácení dtací Vyúčtvání ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH DOTACÍ PŘÍLOHY VZORY PŘÍLOHA FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI PŘÍLOHA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONNOSTI PŘÍLOHA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUFINANCOVÁNÍ PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ PŘÍLOHA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PODPOŘE MALÉHO ROZSAHU (DE MINIMIS) PŘÍLOHA SMLOUVA PŘÍLOHA KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU PŘÍLOHA PODROBNÁ SPECIFIKACE ROZPOČTU PROJEKTU Stránka 2 z 35

3 Úvd Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2015 vycházejí z Obecných pravidel dtačníh prgramu města České Budějvice, která jsu Přílhu č. 1 k Směrnici č. 6/2014 pskytvání dtací z rzpčtu statutárníh města České Budějvice v platném znění (dále jen Směrnice ). 1.1 Název dtačníh prgramu Dtační prgram města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce Zdůvdnění dtačníh prgramu Pdpra cestvníh ruchu ve městě České Budějvice vychází z předpkladu nevyužitéh ptenciálu cestvníh ruchu jak eknmickéh dvětví. V sučasné dbě převažují jedndenní návštěvníci a dvětví cestvníh ruchu na území města jen pzvlna získává na významu. Prdlužení dby pbytu návštěvníků města a s tím suvisející růst tržeb pskytvatelů služeb v cestvním ruchu má zásadní význam pr zvyšvání eknmickéh rzvje města a v knečném důsledku pr zvyšvání kvality živta byvatel města. Cesta ke zvýšení příjmů z cestvníh ruchu vede přes sustavné zvyšvání atraktivity města jak turistické destinace a zvýšení knkurenceschpnsti nabízených služeb. Dtační prgram města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu dává jasná transparentní pravidla pskytvání pdpry na území města. Tent dtační prgram se řídí Směrnicí. Výchdiskem pr směřvání dtačních prstředků města d blasti cestvníh ruchu je: Strategie rzvje cestvníh ruchu ve městě České Budějvice (zpracván inpunct z rku 2008), která vychází ze Strategickéh plánu rzvje města Aktuální situace v tét blasti mapvaná dbrem kultury a cestvníh ruchu a kmisí rady města pr cestvní ruch. Základní vize rzvje cestvníh ruchu na území města České Budějvice: Měst České Budějvice ve splupráci s místními pdnikateli zpestří v rce 2015 turisticku nabídku zejména v blastech gastrnmie, netradičních aktivit a aktivit pr rdiny s dětmi. Ve splupráci s kulturními institucemi bude také prpagvat České Budějvice jak kulturní metrpli. Měst zlepší kmunikaci s turisty a návštěvníky, kteru zalží zejména na interaktivním vlnčasvém webvém prtálu inbudejvice.cz a jedntném vizuálu dalších prpagačních materiálů. Měst se dále zaměří na zvýšení ptenciálu prjektu Měst a vda a jeh větší využití pr cestvní ruch. České Budějvice jsu Městem pr více než jeden den Dtační prgram v rce 2015 je zaměřen na: Zlepšvání turistické nabídky v cestvním ruchu: - Rzšíření turistické nabídky, aktivit ve městě a jejich prpagace. 1.3 Opatření dtačníh prgramu V návaznsti na zaměření dtačníh prgramu je pr rk 2015 stanven tt patření, které bude pskytván frmu grantů: Opatření 1: Rzšíření turistické nabídky v cestvním ruchu Stránka 3 z 35

4 1.4 Cíle dtačníh prgramu Obecným cílem dtačníh prgramu je zvýšení významu turistické destinace Českých Budějvic a prdlužení dby pbytu návštěvníků města. Specifickým cílem Opatření 1 je zvýšení nabídky prduktů cestvníh ruchu a zatraktivnění turistické nabídky města v tuzemsku i zahraničí. 2. Harmngram přípravy a realizace dtačníh prgramu Opatření 1 1. výzva Zveřejnění záměru pskytnut dtaci nejméně 30 dnů před vyhlášením výzvy (záměr musí zůstat zveřejněn minimálně 90 dnů) 15. ledna 2015 Vyhlášení dtačníh prgramu (zveřejnění výzev) 16. únra 2015 Příjem žádstí dtaci d: 16. únra 2015 Uzávěrka příjmu žádstí d: 16. března 2015 Rzhdnutí pskytnutí dtace: Prvedení a schválení rzpčtvých patření: Zahájení realizace prjektů d: duben, květen květen dnem pdání žádsti Uknčení realizace prjektů d: 15. listpadu 2015 Předlžení vyúčtvání d: 16. prsince 2015 V případě nevyčerpání budu finanční prstředky přesunuty d 2. výzvy, jejíž vyhlášení pdléhá schválení Radu města České Budějvice. 2.1 Stěžejní termíny realizace výzvy dtačníh prgramu Termíny výzvy Termín vyhlášení výzvy Zahájení realizace prjektů d 1. výzva 16. únra 2015 dnem pdání žádsti Termín uknčení předkládání žádstí Termín předlžení vyúčtvání dtace příjemcem 16. března prsince Finanční rámec dtačníh prgramu Finanční rámec udává základní přehled finančních mžnstí a pdmínek dtačníh prgramu. Struktura financvání dtačníh prgramu: Opatření č. 1 Název patření Rzšíření turistické nabídky v cestvním ruchu Celkvá alkace (v tis. Kč) Min. max. výše dtace (v tis. Kč) Minimální spluúčast žadatele (v %) % / 50 % Stránka 4 z 35

5 Minimální spluúčast financvání prjektu pr žadatele dtaci je: 20 % z uznatelných nákladů prjektu u nepdnikatelských subjektů; 50 % z uznatelných nákladů prjektu u pdnikatelských subjektů, pdnikatelů. Vhdná právní subjektivita žadatele je přesně vymezena v čl. 5. Oprávnění žadatelé dtaci. 4. Pdprvané aktivity dtačníh prgramu dle jedntlivých patření Opatření 1 Rzšíření turistické nabídky v cestvním ruchu V rámci tht patření jsu vhdnými následující aktivity zaměřené na zlepšení nabídky služeb a prpagace destinace Českých Budějvic: Rzšíření turistické nabídky a zavedení prduktů cestvníh ruchu zaměřených na pdpru a rzvj zážitkvé, incentivní a kngresvé turistiky. Cílené jsu zejména blasti gastrnmie, netradičních aktivit, pznávání města, aktivit pr rdiny s dětmi: pdpřeny mhu být mderní i tradiční zážitkvé aktivity (např. zatraktivnění průvdcvských služeb, turistická nabídka pr handicapvané, turistické slevvé pasy apd.); pdmínku je zajištění dstatečné marketingvé pdpry prjektu, a t i mim regin. Pdmínku je také splupráce s TIC České Budějvice a administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. Uspřádání jednrázvé neb pravidelné akce jak prduktu cestvníh ruchu: pdpřeny mhu být akce tematicky spjaté s výše uvedenými blastmi (farmářské trhy a lkální prdukty, zážitkvá gastrnmie, akce pr rdiny s dětmi, netradiční aktivity), akce reflektující specifika města České Budějvice. Pkud se akce bude knat přím v Českých Budějvicích, pak je však pdmínku zajistit jí dstatečnu prpagaci mim regin s cílem přilákat d města návštěvníky z dalších reginů ČR a zahraničí, zárveň je žáducí, aby na akci splupracvaly různé městské subjekty (např. vytváření turistických balíčků). Pkud se akce kná mim České Budějvice, musí být připravena s cílem prezentvat místní speciality a unikáty veřejnsti mim regin. Dále mhu být pdpřeny jedinečné sprtvní, kulturní a splečenské událsti s celrepublikvým a mezinárdním přesahem, které svým knáním přím v Českých Budějvicích přinášejí efekt zvýšení návštěvnsti města a prdlužení délky pbytu návštěvníků v destinaci; pdmínku je zajištění dstatečné marketingvé pdpry prjektu, a t i mim regin a uvádění lga akce 750 let města České Budějvice. Pdmínku je také splupráce s TIC České Budějvice a administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. Aktivity spjené s tématem Měst a vda: pdpřeny mhu být prjekty sprtvníh využití, kulturní a splečenské akce a aktivity na bu březích Vltavy v úseku Pravbřežní vltavské cyklstezky České Budějvice - Hlubká nad Vltavu, a t zejména v blasti d Českých Budějvic d Českéh Vrbnéh/Bavrvic. Dále mhu být pdpřeny prjekty k zajištění infrmačníh Stránka 5 z 35

6 a zprstředkvatelskéh servisu služeb dstupných v rámci mikrreginu Vltava, ptimálně v lkalitě vdáckéh areálu a přístavu v Českém Vrbném, pvinnu sučástí žádsti je předlžení pdrbnéh záměru prvzvání tét služby (prvzní dba, persnální struktura, marketingvá pdpra lkality, branding místa). Je žáducí využít stávající aktivity zaměřené na prpagaci mikrreginu Vltava pdpřené v rámci grantvéh prgramu statutárníh města České Budějvice a vytvářet ptřebnu synergii i vzájemnu spluprací jedntlivých subjektů. Pvinnu sučástí žádsti je kncept marketingvé pdpry prjektu, a t i mim regin, měřitelný příns aktivity a splupráce s TIC České Budějvice a administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. 5. Oprávnění žadatelé dtaci Oprávnění žadatelé dtaci mhu být nepdnikatelské i pdnikatelské subjekty (pdnikatelé): Nepdnikatelské subjekty (min. spluúčast 20 %), sby neuvedené níže jak pdnikatelské subjekty a pdnikatelé, zejména neziskvé rganizace (bčanská sdružení, becně prspěšné splečnsti, církevní právnické sby, nadace a nadační fndy), rganizace zřizvané neb zakládané městem, zájmvá sdružení právnických sb, hspdářská a agrární kmra aj. Pdnikatelské subjekty, pdnikatelé (min. spluúčast 50 %), sby vymezené v 2, dst. (2) zákna 513/1991 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů, pkud prvzují pdnikatelsku činnst dle 2, dst. (1) a dále sby vymezené v 420 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., v platném znění. Všichni žadatelé dtaci musí splňvat tyt předpklady: mají přidělené IČ; vedu účetní či daňvu evidenci, případně jinu průkaznu evidenci nakládání s pskytnutu dtací; nemají dluh p splatnsti vůči statutárnímu městu České Budějvice. Žadatelé nejsu právnění k předkládání návrhů ani k získání dtace jestliže nesplňují pdmínky, či pvinnsti, uvedené v Čestném prhlášení bezúhnnsti, které je přílhu k žádsti (dále jen Čestné prhlášení ), neb u nich nastala jakákli skutečnst, která je uvedena v Čestném prhlášení, hledně níž jsu žadatelé v Čestném prhlášení pvinni prhlásit, že tat skutečnst u nich nenastala. Žadatel je pvinen ddržvat pravidla publicity dle příslušnéh ustanvení ve Smluvě pskytnutí dtace (dále jen Smluva ). Lg města bude k dispzici na webvých stránkách města v sekci Dtace. 6. Uznatelné a neuznatelné náklady V rámci realizace prjektu lze hradit puze tzv. uznatelné náklady. Jedná se náklady, které je příjemce dtace právněn vynalžit na realizaci svéh prjektu. Uznatelné náklady musí být: Stránka 6 z 35

7 nezbytné pr realizaci prjektu; vynalženy nejdříve dnem pdání žádsti a nejpzději dnem uknčení realizace prjektů uvedeným v harmngramu příslušné výzvy; vynalženy na aktivity v suladu s bsahvu stránku a cíli pdpřenéh prjektu; skutečně vzniklé, zaznamenány v účetnictví neb v daňvé evidenci knečnéh uživatele, identifikvatelné, kntrlvatelné a dlžitelné riginály účetních či daňvých dkladů dle zákna č. 563/1991 Sb. ve znění pzdějších předpisů a zákna 235/2004 Sb. ve znění pzdějších předpisů. Uznatelné náklady jsu: V případě Opatření 1: náklady na rganizaci akcí rzšiřujících nabídku turistickéh ruchu; náklady na nákup služeb v suvislsti se zlepšením stávajícíh, či vytvřením nvéh prduktu cestvníh ruchu; náklady na prpagaci prduktů cestvníh ruchu; náklady na přípravu, tisk a distribuci infrmačních a prpagačních materiálů; náklady na sptřební a pmcný materiál suvisející s realizací prjektu (max. 10 % celkvých uznatelných nákladů prjektu). Neuznatelné náklady jsu zejména: V případě Opatření 1: investiční náklady (přízení dluhdbéh hmtnéh majetku nad 40 tis. Kč a dluhdbéh nehmtnéh majetku nad 60 tis. Kč); nákupy pzemků a budv; příspěvky v naturáliích - prnájmy, pzemek, nemvitst, ať již vcelku neb z části, trvalé investiční zařízení; dary, ceny v sutěžích a kapesné u cest v tuzemsku a v zahraničí; stravvání a bčerstvení; mzdvé náklady. Všebecně v rámci dtačníh prgramu na pdpru cestvníh ruchu platí: Každý prjekt a každá celrční činnst mhu být financvány puze v rámci jedné blasti dtačníh prgramu z rzpčtu města České Budějvice; Dtace je pskytvána v suladu s Pkynem tajemníka Magistrátu města České Budějvice č. 5/2014 v platném znění, případně jiným vnitřním předpisem Pskytvatele, upravujícím pstup při pskytvání peněžitých a jiných plnění s hledem na pravidla zákazu veřejné pdpry; Náklady, které nejsu výslvně uvedeny ve výčtu uznatelných nákladů, jsu neuznatelné; Skutečné náklady prjektu jsu uznatelné puze d výše rzpčtu uvedenéh ve Smluvě; Pdíl splufinancvání prjektu příjemcem dtace, uvedený ve Smluvě, je minimální a nemůže být v důsledku případných změn v rzpčtu snížen; Výše dtace uvedená ve Smluvě je maximální a nemůže být překrčena; Stránka 7 z 35

8 Náklady příjemce budu hrazeny v suladu s rzpčtem prjektu: včetně DPH, pkud žadatel není plátcem DPH, neb je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v knkrétním případě uplatnit nárk na dpčet na vstupu pdle zákna č. 235/2004 Sb. dani z přidané hdnty, v platném znění; snížené nárkvanu DPH vůči finančnímu úřadu, pkud je příjemce plátcem DPH a má nárk v knkrétním případě uplatnit dpčet DPH na vstupu; Hdntící kmise si vyhrazuje práv krátit rzpčet u vybraných prjektů (viz dále čl. 8, dst. 8.1 Pravidel); Příjmy jsu vlastním zdrjem příjemce dtace pr splufinancvání prjektu. Za příjmy získané v průběhu realizace prjektu jsu pvažvány: Příjmy z prdeje vstupenek, startvné při sutěžích; Dtace, spnzrské dary a jiné pdpry pskytnuté k prjektu jiným subjektem; Ostatní příjmy suvisející s realizací prjektu; Příjemce dtace je pvinen v rámci závěrečnéh vyúčtvání vyčíslit veškeré příjmy získané v průběhu realizace prjektu; Příjmy z realizace prjektu benefiční akce, které příjemce pužije na dbrčinný účel, nejsu pvažvány za příjmy prjektu. 7. Předkládání žádstí dtaci 7.1 Žádst dtaci a další pžadvaná dkumentace Žádst dtaci (dále jen žádst ) musí být předlžena elektrnicky na předepsaném elektrnickém frmuláři (prstřednictvím elektrnickéh systému pdávání žádstí na v sekci Dtace). Frmulář žádsti je přílhu č. 1 Pravidel a je žadatelům, p prvedení registrace, k dispzici v rámci elektrnickéh systému pdávání žádstí na adrese v sekci Dtace, pd dkazem Aplikace edtace. 7.2 Ostatní pžadvaná dkumentace (pdpůrné dklady): Vedle vyplněné žádsti budu vyžadvány tyt přílhy: 1. Statut, resp. stanvy žadatele a dklad prkazující právnění jednat jménem žadatele, 2. Dklad přidělení IČ (krmě fyzickéh nepdnikatelskéh subjektu), 3. Prhlášení partnerství, (je-li předmětné, tzn. je-li partner prjektu), 4. Čestné prhlášení žadatele zajištěném splufinancvání prjektu, 5. Čestné prhlášení žadatele bezúhnnsti, 6. Čestné prhlášení k pdpře maléh rzsahu (de minimis) nepvinná přílha žádsti, 7. Pdrbná specifikace rzpčtu prjektu. Stránka 8 z 35

9 Přílhy jsu žadatelem předkládány puze frmu nevěřených kpií. Při pdpisu Smluvy předlží vybraní žadatelé riginály těcht přílh k nahlédnutí. V případě, že žadatel pdává více žádstí v rámci jednh dtačníh prgramu, je mžné dlžit pžadvanu dkumentaci k jedné žádsti s tím, že u všech statních bude písemně uveden dkaz s názvem žádsti a výčtem již dlžených přílh. Kmpletní návd pr vyplnění a pdání žádstí je uveden v Příručce pr uživatele na v sekci Dtace, pd dkazem Aplikace edtace. 7.3 Termín a způsb pdání žádsti Žádsti musí být pdány elektrnicky žádst je pdána elektrnicky v kamžiku uvedení elektrnickéh frmuláře d stavu Kmpletní v elektrnickém systému pdávání žádstí na v sekci Dtace. Termín pdání: Knečný termín pr elektrnické přijetí žádstí je uveden v čl. 2 Pravidel. Žádst je přijata elektrnicky v kamžiku uvedení d stavu Kmpletní. Datum a čas uvedení d stavu Kmpletní je autmaticky zaznamenán v systému. P stanveném termínu pr přijetí žádstí (uvedeném v čl. 2 Pravidel) systém elektrnicku žádst nepřijme. Žádsti zaslané jiným způsbem (např. faxem neb em) neb dručené puze fyzicky nebudu akceptvány. 7.4 Administrátr dtačníh prgramu Bližší infrmace vyhlášeném dtačním prgramu pdá zájemcům administrátr dtačníh prgramu (dále jen Administrátr), tj. pvěřený pracvník dbru kultury a cestvníh ruchu. Kntakt na administrátra: Administrátr prgramu Příjmení, jmén, titul Ing. Marie Černá Adresa pracviště Odbr kultury a cestvníh ruchu Magistrát města České Budějvice nám. Přemysla Otakara II. č. 1, České Budějvice telefn Mžnst knzultace žádstí bude v bdbí d vyhlášení výzvy až d termínu uzávěrky příjmu žádstí v dané výzvě. Stránka 9 z 35

10 8. Hdncení a výběr žádstí 8.1 Prces hdncení Vyhdncvací prces začíná pdáním žádsti v řádném termínu a knčí rzhdnutím příslušnéh rgánu (dle čl. 2, dst. 2 Směrnice) udělit dtace vybraným žadatelům. Všechny řádně dšlé a zaevidvané žádsti budu vyhdncvány ve dvu fázích: 1. Frmální a prvtní věcná kntrla První fáze psuzení žádstí, kteru prvádí Administrátr, spčívá v věření frmální a věcné správnsti: zda je žádst úplná a v suladu s pžadvanými náležitstmi (dle čl. 7 Pravidel); zda předlžená žádst a žadatel vyhvují pdmínkám danéh prgramu (dle čl. 5 Pravidel). Pkud žádst vykazuje frmální a věcné nedstatky, Administrátr vyzve žadatele k jejich dstranění. Pkud žadatel d 5 kalendářních dnů d vyzvání nedstatky nedstraní, Administrátr žádst vyřadí z dalšíh hdncení. Výsledky kntrly splečně se žádstmi budu předány Administrátrem hdntící kmisi. 2. Hdncení finanční a bsahvé kvality Druhu fázi hdncení prvádí a je za ni zdpvědná jmenvaná hdntící kmise. Hdntící kmise se při hdncení řídí Směrnicí, Pravidly a Jednacím řádem kmisí rady města v aktuálním znění. Hdntící kmise: vyhdntí Administrátrem předlžené žádsti; má práv krátit rzpčet vybraných prjektů s hledem na účelnst a hspdárnst rzpčtu; v takvém případě se krátí i pdíl žadatele na uznatelných nákladech při zachvání prcentuelníh rzdělení zdrjů financvání dle půvdníh rzpčtu; v případě krácení rzpčtu kmise následně zajistí suhlas žadatele se snížením rzpčtu a předlžení upravenéh rzpčtu prjektu; změna bude zaznamenána d hdntící tabulky a d zápisu z jednání kmise; při hdncení žádstí musí přihlédnut k tmu, zda žadatelé v uplynulých 3 letech před pdáním žádsti neprušili pvinnsti vyplývající ze Smluvy či jiné pdpry města České Budějvice (zejména závažné nedstatky při realizaci prjektu, neddržení termínu devzdání vyúčtvání pskytnuté dtace); pkud tyt pvinnsti prušili, je pskytvatel dtace právněn jejich žádsti vylučit v následujících 3 letech. Výstupem k hdncení žádstí hdntící kmisí bude: Prtkl hdncení s uvedením způsbu hdncení každé jedntlivé žádsti; prtkl bude pdepsán všemi členy hdntící kmise; z prtklu musí být patrné přadí žádstí. Prtkl hdncení bude bsahvat minimálně: - Název žadatele, název prjektu, výši pžadvané dtace, vyjádření členů hdntící kmise, návrh kmise (vybrán / nevybrán), dpručená výše pskytnuté dtace, příp. důvd zamítnutí neb krácení rzpčtu prjektu (včetně upravené výše rzpčtu), Seznam vybraných žádstí včetně výše navržených dtací dpručených k udělení dtace. Stránka 10 z 35

11 Důvdy, veducí k vyřazení žádsti a neudělení dtace, jsu následující: Žádst byla bdržena až p datu uzávěrky, Žádst je neúplná, nebsahuje pžadvané přílhy neb jinak nedpvídá stanveným administrativním pdmínkám, Navrhvaný prjekt není dstatečně připraven k realizaci, Žadatel není právněn žádat dtaci pdle pdmínek prgramu, Navržený prjekt je nevhdný (např. navrhvané činnsti nejsu kryty prgramem, návrh přesahuje maximální pvlené trvání, pžadvaná dtace je vyšší než maximálně pvlená atd.), Význam navrženéh prjektu, případně její technická kvalita byla shledána nižší než u vybraných návrhů. Administrátr pté předlží výsledný seznam vybraných žádstí dpručených k rzhdnutí udělení dtace pdle kmpetencí uvedených v čl. 2, dst. 2 Směrnice. 8.2 Rzhdvání udělení dtace Rzhdvání pskytnutí dtace se řídí Směrnicí. Administrátr d 10 pracvních dnů d data usnesení rady neb zastupitelstva k rzhdnutí infrmuje všechny žadatele přidělení neb nepřidělení dtace. Úspěšní žadatelé budu zárveň vyzváni k pdpisu Smluvy. Důvdy dmítnutí žádsti Administrátr žadateli neuvádí. Na přidělení dtace není právní nárk. Administrátr předá na finanční dbr seznam pskytnutých dtací v suladu s Pkynem tajemníka Magistrátu města České Budějvice č. 5/2014 v platném znění, případně jiným vnitřním předpisem Pskytvatele, upravujícím pstup při pskytvání peněžitých a jiných plnění s hledem na pravidla zákazu veřejné pdpry. Dtazy a následné knzultace žadatelů: - na frmální vyřazení žádsti vyřizuje Administrátr, - k nevybraným žádstem, které byly frmálně správné, vyřizuje předseda kmise. 8.3 Pskytvání infrmací výběru žádstí Zaměstnanci magistrátu města, Administrátr ani členvé hdntících kmisí nejsu právněni pskytvat infrmace skutečnstech suvisejících s prcesem hdncení žádstí před usnesením, které rzhdne udělení dtace. 8.4 Slžení hdntící kmise pr pskytvání grantů Hdntící kmise pr dtace jsu zřizvány radu města, která rvněž jmenuje členy kmise (viz Směrnice, čl. 2, dst. 10). Z důvdu předejití střetu zájmu nesmí být člen hdntící kmise zaměstnancem neb členem statutárních rgánů subjektu, který se bude ucházet dtaci v rámci tht dtačníh prgramu. Stránka 11 z 35

12 Hdntící kmise pr pskytvání grantů Členvé kmise pr pskytvání grantů: 1. Ing. Petr Šalda předseda 2. Mgr. Marcel Getz 3. Ing. Jiří Nevečeřal 4. Mgr. Tmáš Paulík 5. Richard Schötz 6. Libuše Smlíkvá, MBA 7. Jana Sukupvá 8. Pavla Šádkvá 9. Filip Šmaus 10. Ing. Petra Vachvá 11. Mgr. Martina Vdičkvá Kmise má k dispzici Administrátra, který zajišťuje nezbytnu administrativní pdpru pr psuzení předlžených žádstí. 8.5 Kritéria pr hdncení: Předmětem hdncení je psuzení bsahvé a eknmické kvality prjektu. Způsb hdncení je uveden v čl. 8, dst. 8.1, bd 2 Pravidel. Hdntící ukazatel Zhdncení významu akce pr naplňvání cílů dtačníh prgramu Eknmická prspěšnst prjektu max. 10b Pzitivní vliv na rzvj cestvníh ruchu města České Budějvice a jeh image - max. 10b Dluhdbst dpadu prjektu max. 5 b Přímá prpagace města - max. 10b Schpnst prjektu přilákat návštěvníky v rámci města, reginu, ČR, zahraničí max. 10b Kncept marketingvé pdpry prjektu max. 15b Zhdncení akce a navrhvaných aktivit s hledem na předpklady a ptenciál rzvje cestvníh ruchu města České Budějvice Jedinečnst a nezastupitelnst prjektu max. 5b Příns a význam pr další subjekty v blasti cestvníh ruchu max. 5b Zhdncení hspdárnsti a efektivnsti rzpčtu prjektu max. 10b Psuzení schpnsti a připravensti žadatele prjekt realizvat Odbrnst žadatele max. 5b Persnální zajištění akce max. 5b Technické zajištění akce max. 10b Maximální pčet bdů 45 bdů 15 bdů 10 bdů 10 bdů 20 bdů Minimální pčet získaných bdů pr dpručení žádsti k rzhdnutí rgánům města činí 50 bdů. Stránka 12 z 35

13 9. Způsb prplácení a vyúčtvání 9.1 Smluva pskytnutí dtace Na základě rzhdnutí pskytnutí dtace frmu usnesení bude příjemci navržena Smluva dle vzru, který je přílhu těcht Pravidel. Tat Smluva bude zvláště stanvvat dále uvedená práva a pvinnsti: Knečná výše dtace: Schválená výše dtace bude uvedena ve Smluvě. Tat částka bude pskytnuta žadateli dle stanvených pdmínek čerpání ve Smluvě včetně způsbu financvání (zálha, platba, Vyúčtvání) - viz dst Ddatky ke Smluvě: Jakékliv změny Smluvy mhu být stanveny puze frmu písemných číslvaných ddatků k půvdní Smluvě. Některá upřesnění či změny frmálníh charakteru, které se přím netýkají realizvanéh prjektu (změna adresy, bankvníh účtu) stačí písemně sdělit Administrátrvi, pkud měst České Budějvice netrvá na uzavření ddatku ke Smluvě. Změny v rámci rzpčtu prjektu: Rzpčtvé plžky prjektu se mhu prti půvdnímu schválenému rzpčtu změnit v rámci uznatelných nákladů dtačníh prgramu za předpkladu, že uvedená změna nebude mít vliv na základní účel akce a jeh čekávané výsledky. V rámci rzpčtu prjektu je mžné beze změny Smluvy (resp. jejíh ddatku) přesunut prstředky mezi jedntlivými plžkami rzpčtu prjektu d výše max. 30 % z půvdní rzpčtvé výše dané plžky s tím, že tat změna bude důvdněna v závěrečné zprávě. Nastavené prcentní mezení přesunu mezi jedntlivými plžkami je limitní/maximální pr finančně nejvyšší plžku v rámci přesunu. Ustanvení bdu Změny v rámci rzpčtu prjektu není závazné pr: Přesuny prváděné u plžek rzpčtu, jejichž výše nepřesahuje 1000,00 Kč. Obecné zásady pr vyúčtvání dtace Rzpčet, schválený ve Smluvě, je maximální; Pdíl splufinancvání příjemcem dtace, uvedený ve Smluvě, je minimální; Výše dtace uvedená ve Smluvě je maximální a nemůže být překrčena. 9.2 Způsb prplácení dtace Způsb vyplácení dtace, finanční vypřádání dtace a práva a pvinnsti smluvních stran jsu pdrbně uvedeny ve Smluvě Prplácení dtací Příjemci pdpry může být pskytnuta zálha. S hledem na délku trvání prjektů bude pskytnutí následující: Granty d 50 tis. Kč včetně: Jednrázvě nejpzději 30 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami, bankvním převdem na účet Příjemce, uvedený ve Smluvě Granty nad 50 tis. Kč: Zálha ve výši 70 % z celkvé částky dtace bude: stanvena na základě schválenéh rzpčtu prjektu, Stránka 13 z 35

14 zaslána nejpzději d 30 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami bankvním převdem na účet Příjemce uvedený ve Smluvě. Zbývajících 30 % z celkvé částky dtace bude Příjemci prplacen d 30 dnů p předlžení a dsuhlasení vyúčtvání a závěrečné zprávy realizaci prjektu věcně příslušným dbrem. Pkud budu dhaleny nesrvnalsti ve vyúčtvání prjektu neb nebude ddržena bsahvá náplň prjektu, bude pstupván dle Smluvy a Pravidel. Výše uvedený způsb prplácení dtací se nevztahuje na subjekty (příjemce dtace), kteří hradí svůj neuhrazený závazek vůči Pskytvateli dtace frmu dhdnutéh splátkvéh kalendáře. Pr tyt subjekty platí následující režim prplácení pr všechny frmy dtací (Příspěvky i Granty). 1. zálha ve výši 35 % z celkvé částky dtace bude stanvena na základě schválenéh rzpčtu prjektu a bude zaslána nejpzději d 30 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami, 2. zálha ve výši 35 % z celkvé částky bude zaslána nejpzději d 90 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami, při splnění pdmínky, že je striktně ddržván splátkvý kalendář ze strany příjemce. Zbývajících 30 % z celkvé částky dtace bude Příjemci prplacen při splnění pdmínky, že je striktně ddržván splátkvý kalendář ze strany příjemce, d 30 dnů p předlžení a dsuhlasení vyúčtvání dbrem kultury a cestvníh ruchu. V případě jakéhkliv prušení splátkvéh kalendáře ze strany příjemce dtace je Příjemce pvinen dtaci vrátit v celé výši Vyúčtvání P realizaci prjektu, v řádném termínu stanveném pr předlžení vyúčtvání, předlží příjemce pdpry Vyúčtvání a závěrečnu zprávu na frmuláři, který je přílhu těcht Pravidel a prvede vyúčtvání d elektrnickéh frmuláře žádsti, který je ve stavu Uknčená. Termíny, způsb a bsah předlžení jsu uvedeny ve Smluvě. Při neddržení termínů následují sankce dle Smluvy a Pravidel. Příjemce dlží splu s Vyúčtváním kpie průkazných dkladů dle zákna č. 563/1991 Sb. a 235/2004 ve znění pzdějších předpisů. Vyúčtvání a závěrečnu zprávu kntrluje Administrátr a k vyhdncení sepíše Prtkl prvedení kntrly knečnéh vyúčtvání grantu a závěrečné zprávy. Sučástí dkladů vyžadvaných pr prvedení kntrly prjektu členy kmise RM je také seznam míst, kde byla akce prezentvána (především mim daný regin) a jak, ftdkumentace průběhu akce, supis mediálních výstupů, pkud je t mžné, pak seznam účastníků včetně místa, dkud přijíždějí (v případě velkých akcí průkazná ftdkumentace) a/neb vyplněné vyhdncující dtazníky. Odsuhlasená dkumentace, včetně Kntrlníh listu prjektu, pvěřeným členem kmise RM bude sučástí Vyúčtvání. Příjemce je pvinen umžnit Administrátrvi a dalším pvěřeným pracvníkům fyzicku kntrlu pdpřenéh prjektu na místě realizace a nahlédnut d svých účetních neb daňvých záznamů. V případě, že Administrátr při kntrle Vyúčtvání zjistí, že část dtace nebyla vyčerpána, Příjemce má pvinnst vrátit část pskytnuté dtace dle ustanvení ve Smluvě. Administrátr upzrní Příjemce na pvinnst vrátit dtaci (neb část dtace). Pkud Příjemce dtaci nevrátí, následuje vymáhání. Stránka 14 z 35

15 Případné vymáhání pskytnutých dtací spadá d kmpetence finančníh dbru. Administrátr předá v tm případě finančnímu dbru pdklady k vymáhání pskytnuté dtace. Příjemce bere na vědmí, že v případě prušení ustanvení ve Smluvě je Pskytvatel dtace právněn: vylučit v následujících 3 letech žádsti Příjemce pskytnutí účelvých prstředků z rzpčtu Pskytvatele dtace, při výběru žádstí k tét skutečnsti přihlédnut. 10. Zásady pr pskytvání finančních dtací Dtační prgram města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2015 se řídí Směrnicí. Tat Pravidla schválila Rada města České Budějvice svým usnesením č. 1/2015 dne Přílhy vzry Vzry frmulářů: 11.1 Frmulář žádsti dtaci tiskvá verze elektrnickéh frmuláře 11.2 Vzr čestnéh prhlášení bezúhnnsti 11.3 Vzr čestnéh prhlášení splufinancvání 11.4 Vzr prhlášení partnerství 11.5 Vzr čestnéh prhlášení k pdpře maléh rzsahu de minimis (nepvinná přílha žádsti/pvinná Přílha č. 1 Smluvy) 11.6 Vzr Smluvy pskytnutí dtace (včetně přílhy Čestné prhlášení žadatele pdpru v režimu de minimis pvinná Přílha č. 2 Smluvy) 11.7 Frmulář knečnéh vyúčtvání uznatelných nákladů prjektu a závěrečné zprávy 11.8 Pdrbná specifikace rzpčtu prjektu Stránka 15 z 35

16 11.1 Přílha Frmulář žádsti dtaci - tiskvá verze elektrnickéh frmuláře Stránka 16 z 35

17 Stránka 17 z 35

18 11.2 Přílha Čestné prhlášení bezúhnnsti za účelem pskytnutí dtace statutárníh města České Budějvice V suladu se Směrnicí Pskytvání dtací z rzpčtu města České Budějvice a v suladu s Pravidly dtačníh prgramu města České Budějvice v rce 20 prhlašuje níže uvedený subjekt: Obchdní firma /Název / Jmén a příjmení: Sídl/Míst pdnikání/ Bydliště: IČ / rdné čísl: Osba právněná jednat jménem žadatele dtaci: Já níže pdepsaný žadatel dtaci prhlašuji, že: nebyl prti mně zahájen inslvenční řízení na můj majetek nebyl prhlášen knkurz, v psledních třech letech bezprstředně předcházejících pdání žádsti dtaci nebyl pravmcně rzhdnut zamítnutí inslvenčníh návrhu prt, že můj majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení. v psledních třech letech bezprstředně předcházejících pdání žádsti dtaci nebyl pravmcně rzhdnut zrušení knkursu prt, že můj majetek je zcela nepstačující pr uspkjení věřitelů. sud v inslvenčním řízení nenařídil předběžné patření, jímž by mě s hledem úpadek neb hrzící úpadek mezil v nakládání s majetkvu pdstatu nejsem v likvidaci, na můj majetek nebyla zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů žadatel dtaci ani statutární rgán právněný jednat jménem žadatele dtaci neb člen tht statutárníh rgánu nebyli pravmcně dsuzeni pr trestný čin spáchaný v suvislsti s pdnikáním, přičemž pkud byl dsuzení za tent trestný čin již zahlazen, hledí se na ně jak by nebyli dsuzeni, žadatel dtaci ani statutární rgán právněný jednat jménem žadatele dtaci neb člen tht statutárníh rgánu nebyli pravmcně uznáni vinnými přestupkem spáchaným v suvislsti s pdnikáním nebyl pravmcně rzhdnut tm, že se žadatel dtaci neb statutární rgán právněný jednat jménem žadatele dtaci neb člen tht statutárníh rgánu dpustil správníh deliktu spáchanéh v suvislsti s pdnikáním žadateli ani statutárnímu rgánu právněnému jednat jménem žadatele dtaci neb členu tht statutárníh rgánu nebyl sudem neb správním rgánem pravmcně ulžen trest neb sankce zákazu činnsti pr trestný čin, přestupek neb správní delikt spáchaný v suvislsti s pdnikáním, jehž výkn stále trvá nebyl mi zrušen živnstenské právnění neb pzastaven prvzvání živnsti k činnstem, pr které má být dtace pskytnuta, mám splněné veškeré pvinnsti týkající se zaplacení příspěvků na sciální zabezpečení pdle záknných ustanvení a nemám nedplatky na platbách pjistnéh a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, nemám nedplatky na platbách pjistnéh a na penále na veřejné zdravtní pjištění Stránka 18 z 35

19 není prti mně veden exekuční řízení ani sudní výkn rzhdnutí splnil jsem veškeré pvinnsti týkající se zaplacení daní pdle záknných ustanvení a nemám vůči územním finančním rgánům státu daňvé nedplatky, nemám dluh p splatnsti vůči Statutárnímu městu České Budějvice, jeh zřizvané rganizaci neb Úřadu města České Budějvice. Prhlašuji tímt, že údaje v tmt prhlášení a v žádsti dtaci bsažené jsu úplné, pravdivé a nezkreslené, že jsem si vědm právních následků jejich nepravdivsti, neúplnsti či zkreslensti, a t včetně dpvědnsti trestněprávní, správně právní, a t zejména dle zákna č. 200/1990 Sb., přestupcích, ve znění pzdějších předpisů a zákna č. 40/2009 Sb., trestní zákník, ve znění pzdějších předpisů. V dne.... Firma/Název/Jmén příjmení Statutární rgán Stránka 19 z 35

20 11.3 Přílha Čestné prhlášení splufinancvání za účelem pskytnutí dtace statutárníh města České Budějvice V suladu se Směrnicí Pskytvání dtací z rzpčtu města České Budějvice a v suladu s Pravidly dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru v rce 20 prhlašuje níže uvedený subjekt: Název rganizace / jmén fyzické sby: Sídl rganizace/ adresa fyzické sby: IČO/ rdné čísl: Jmén statutárníh zástupce právněnéh jednat jménem rganizace: Název prjektu: Já, níže pdepsaný žadatel tímt prhlašuji, že mám a budu mít v případě získání pžadvané dtace zajištěny dstatečné finanční prstředky pr úspěšnu realizaci prjektu (dál jen prjekt), na který žádám pskytnutí dtace z Dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru (blasti) v rce 20 ve smyslu žádsti dtaci, jejíž sučástí je tt čestné prhlášení, jakž i k úhradě všech uznatelných nákladů prjektu nutných k jeh úspěšné realizaci. V dne.... statutární zástupce rganizace Stránka 20 z 35

21 11.4 Přílha Prhlášení partnerství NÁZEV PARTNERA: NÁZEV ŽADATELE: NÁZEV PROJEKTU: Partner prjektu vyjadřuje suhlas s tím, že: 1. seznámil se s prjektem, jehž je partnerem s jeh cíli, bsahem a přínsy; 2. seznámil se svu rlí v prjektu, která představuje následující úkly/činnsti/pdpru prjektu: 3. suhlasí s prjektem a svu výše ppsanu rlí partnera. DATUM: MÍSTO: PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ PODPIS PARTNERA PROJEKTU /STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE: Stránka 21 z 35

22 11.5 Přílha Čestné prhlášení k pdpře maléh rzsahu (de minimis) 1 Název subjektu / jmén fyzické sby IČ / RČ Sídl / adresa Obdržené pdpry de minimis Prhlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni pdpisu tht prhlášení v rzhdném bdbí (tj. v sučasném a dvu předcházejících účetních bdbích 2 ) nebdržel žádné pdpry maléh rzsahu (de minimis), bdržel následující pdpry maléh rzsahu (de minimis): * Pdpra pskytnutá dle nařízení Kmise (ES) č. Datum pskytnutí pdpry de minimis Pskytvatel pdpry Výše bdržené pdpry v Kč Výše bdržené pdpry v 3 Účetní bdbí Účetní bdbí pužívaná výše uvedeným subjektem jsu shdná s kalendářními rky (tedy vždy příslušnéh rku), nejsu shdná s kalendářními rky, a jsu následující: * Sučasné účetní bdbí Předcházející účetní bdbí Předcházející účetní bdbí 2 Půsbení v silniční dpravě Od Jsem nejsem* subjektem půsbícím v blasti silniční dpravy ve smyslu příslušnéh ustanvení nařízení Kmise (EU) č. 1407/2013. D 1 Pdpry pskytnuté pdle nařízení Kmise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prsince 2013 pužití článků 107 a 108 Smluvy fungvání Evrpské unie na pdpru de minimis; nařízení Kmise (EU) č. 1408/2013ze dne 18 prsince 2013 pužití článků 107 a 108 Smluvy fungvání Evrpské uniena pdpru de minimis v dvětví zemědělství; nařízení Kmise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 pužití článků 107 a 108 Smluvy fungvání Evrpské unie na pdpru de minimis v dvětví ryblvu akvaduktury. 2 V suladu s 3 dst. 2 zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, je účetní bdbí definván jak nepřetržitě p sbě jducích dvanáct měsíců. Účetní bdbí se buď shduje s kalendářním rkem, neb je hspdářským rkem. Hspdářským rkem je účetní bdbí, které může začínat puze prvním dnem jinéh měsíce, než je leden. 3 K přepčtu CZK na EUR se pužije kurz vydaný Evrpsku centrální banku platný k datu pskytnutí pdpry de minimis. * Nehdící se škrtněte. Stránka 22 z 35

23 Prhlášení ke zpracvání sbních údajů Suhlasím se zpracváním sbních údajů bsažených v tmt prhlášení ve smyslu zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence pdpr maléh rzsahu v suladu se záknem č. 215/2004 Sb., úpravě některých vztahů v blasti veřejné pdpry a změně zákna pdpře výzkumu a vývje, ve znění p. p. Tent suhlas uděluji správci 4 a zpracvateli 5... pr všechny údaje bsažené v tmt prhlášení, a t p celu dbu 10 let de dne udělení suhlasu. Zárveň jsem si vědm/a svých práv pdle zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů. Všechny uvedené údaje jsu přesné a pravdivé a jsu pskytvány dbrvlně. V. dne Razítk, pdpis právněné sby 4 Správcem je krdinační rgán ve smyslu zákna č. 215/2004 Sb., úpravě některých vztahů v blasti veřejné pdpry a změně zákna pdpře výzkumu a vývje, ve znění p. p. 5 Zpracvatelem je pskytvatel veřejné pdpry ve smyslu zákna č. 215/2004 Sb., úpravě některých vztahů v blasti veřejné pdpry a změně zákna pdpře výzkumu a vývje, ve znění p. p. Stránka 23 z 35

24 11.6 Přílha S M L O U V A č.. pskytnutí dtace statutárníh města České Budějvice na kfinancvání prjektu pdpřenéh v rámci Dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2015 (dále jen Smluva ), kteru uzavřely níže uvedenéh dne, měsíce a rku tyt smluvní strany: 1. Statutární měst České Budějvice náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2, České Budějvice, PSČ zastupené k pdpisu Smluvy pvěřena IČ: , DIČ: CZ (dále jen Pskytvatel ) 2. Příjemce dtace adresa zastupený IČ:, DIČ: (dále jen Příjemce ) PSČ I. Úvdní ustanvení Rada/Zastupitelstv města České Budějvice rzhdla() svým usnesením č. xx/xxxx ze dne dd.mm.rrrr ve smyslu Směrnice č. 6/2014 Pskytvání dtací z rzpčtu statutárníh města České Budějvice v platném znění pskytnutí dtace Příjemci na kfinancvání prjektu ve výši a za pdmínek dále uvedených v tét Smluvě. Tat Smluva vychází z předlžené žádsti dtaci dpručené hdntící kmisí k přidělení dtace. II. Výše dtace a její účel 1) Výše dtace činí částku. Kč. Účelem dtace je finanční pdpra určená na prjekt: Název: Rzpčet prjektu: xxxxx Kč Uznatelné náklady: xxxxx Kč 100 % Dtace: xxxxx Kč xx % Spluúčast žadatele: xxxx Kč xx % Na základě pskytnuté dtace budu prvedeny následující činnsti s definvanými výstupy, uvedenými v rzpčtu prjektu: 2) Realizace prjektu bude dknčena nejpzději d dd.mm.rrrr. 3) Příjemce je pvinen pužít dtaci výlučně k účelu uvedenému v dst. 1) tht článku a za pdmínek uvedených v žádsti dtaci v suladu s uznatelnými náklady určenými Pravidly dtačníh prgramu. Stránka 24 z 35

25 4) Prstředky z dtace není Příjemce právněn pskytnut jiným právnickým neb fyzickým sbám, pkud nejde úhrady nákladů spjených s realizací prjektu, na který byla dtace pskytnuta. III. Výše a způsb vyplácení dtace 1) Dtaci v částce. Kč dle článku II., dst. 1) uhradí Pskytvatel Příjemci bezhtvstním převdem z účtu Pskytvatele č /0800 na účet Příjemce č. xxxxxxxxx/xxxx, vedený u xxxxxxx. Příjemce se pdpisem Smluvy zavazuje, že všechny finanční tky (bezhtvstní a htvstní perace), vztahující se k prjektu, budu prvedeny prstřednictvím výše uvedenéh účtu Příjemce. 2) Dtace dle článku II., dst. 1) tét Smluvy bude Pskytvatelem uhrazena následujícím způsbem: U všech příspěvků a grantů d 50 tis. Kč včetně: Jednrázvě d 30 dnů d pdpisu Smluvy běma smluvními stranami. U grantů nad 50 tis. Kč: a) 70 % z celkvé částky dtace d 30 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami b) 30 % d 21 dnů d dsuhlasení předlženéh knečnéh vyúčtvání uznatelných nákladů prjektu a závěrečné zprávy realizaci prjektu (dále jen Vyúčtvání ). 3) O užití prstředků vede Příjemce ddělenu průkaznu účetní neb daňvu neb jinu evidenci. Dále se zavazuje uchvávat tut účetní neb daňvu neb jinu evidenci p dbu pěti let p sknčení realizace prjektu. 4) Pkud z Vyúčtvání bude vyplývat, že rzsah skutečně vynalžených uznatelných nákladů je nižší než rzsah těcht nákladů uvedený v rzpčtu, na základě kteréh byla dtace pskytnuta, je Příjemce pvinen vrátit část dtace nejpzději d 2 měsíců p uzavření Vyúčtvání bezhtvstním převdem na účet Pskytvatele č /0800, a t ve výši rzdílu mezi pskytnutu dtací a výší dtace, která by byla pskytnuta s hledem na skutečnu výši vynalžených uznatelných nákladů prjektu. 5) V případě překrčení rzsahu uznatelných nákladů prti půvdnímu rzpčtu nemá Příjemce nárk na dpvídající navýšení dtace. IV. Finanční vypřádání 1) P uknčení realizace prjektu předlží Příjemce Pskytvateli nejpzději d 30 dnů Vyúčtvání na předepsaném frmuláři. Vyúčtvání prvede Příjemce frmu supisu dkladů uskutečněných výdajích s uvedením výše částky a účelu platby jedntlivých dkladů. Jak přílhy přilží kpie průkazných dkladů nabytí (předávací prtkly, smluvy), kpie průkazných účetních dkladů dle zákna č. 563/1991 Sb. ve znění pzdějších předpisů a průkazných daňvých dkladů dle zákna 235/2004 Sb. ve znění pzdějších předpisů, průkazné kpie výpisů z účtu a pkladních dkladů deklarující všechny prvedené platby. V důvdněném případě si Pskytvatel může vyžádat předlžení riginálů těcht dkladů k nahlédnutí. V případě, že dklady předlžené Příjemcem nebudu splňvat náležitsti dle pžadavků Smluvy, je Pskytvatel právněn tyt dklady jak neprůkazné z Vyúčtvání vylučit. 2) Pkud Příjemce nedlží realizaci prjektu průkaznými dklady, je pvinen vrátit celu výši dtace či pměrnu část dtace dpvídající částce, kteru Příjemce nedlžil výše uvedeným způsbem. Finanční prstředky je Příjemce pvinen vrátit Pskytvateli nejpzději d 2 měsíců p uzavření Vyúčtvání bezhtvstním převdem na účet Pskytvatele č /0800 vedený u České spřitelny, a. s. 3) Pdíl splufinancvání Příjemcem dtace v předlženém Vyúčtvání nesmí být nižší než pdíl splufinancvání Příjemcem dtace schválený ve Smluvě. 4) Výše dtace uvedená ve Smluvě je maximální a nemůže být překrčena. Stránka 25 z 35

26 V. Veřejná pdpra (bude uveden, pkud je relevantní v suladu s Pkynem č. 5/2014) 1) Příjemce bere na vědmí, že pskytnutí dtace pdle tét Smluvy pdléhá za jimi stanvených pdmínek pravidlům chrany hspdářské sutěže, resp. zákazu veřejné pdpry tak, jak vyplývají z přím pužitelných předpisů práva Evrpské unie a becně závazných předpisů České republiky. 2) Pskytnutí dtace pdle tét Smluvy je v případech pdléhajících pravidlům pdle předchzíh dstavce činěn jakžt pdpra v režimu de minimis tzv. pdpra maléh rzsahu ve smyslu nařízení Kmise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prsince 2013 pužití článků 107 a 108 Smluvy fungvání Evrpské unie na pdpru de minimis (Úř. věst. L 352, , s. 1). Příjemce je pvinen před uzavřením Smluvy, dlžit Pskytvateli: a) písemné čestné prhlášení výši veškerých pdpr maléh rzsahu (de minimis), které bdržel v daném prbíhajícím účetním bdbí a ve dvu předcházejících uzavřených účetních bdbích, které je nedílnu sučástí tét smluvy (viz Přílha č. 1), b) písemné čestné prhlášení žadatele pdpru v režimu de minimis, které se týká vztahu prpjensti s statními pdniky, které je nedílnu sučástí tét Smluvy (viz Přílha č. 2). Pskytvatel je právněn pžadvat splnění i dalších pvinnstí ze strany Příjemce, pkud je t nezbytné k naplnění pdmínek pdpry de minimis vyplývajících z předpisů pdle dst. 1). Pskytvatel je právněn d Smluvy dstupit, pkud Příjemce nesplní pvinnsti pdle tht dstavce. 3) Pskytvatel i Příjemce jsu dále právněni d tét Smluvy dstupit v případě, že z Příjemcem ddanéh prhlášení neb i ze skutečnstí pzdějších vyplyne, že pskytnutí byť i jen části dtace pdle tét Smluvy je v rzpru s předpisy pdle dst. 1), pkud v takvém případě Smluva již nezanikla jinak (např. samtným rzhdnutím příslušnéh rgánu dhledu nad ddržváním pravidel hspdářské sutěže). 4) V případě rzdělení Příjemce pdpry na dva či více samstatné pdniky v bdbí 3 let d nabytí účinnsti tét Smluvy je Příjemce dtace pvinen neprdleně p rzdělení kntaktvat Pskytvatele a kmpetentní krdinační rgán v blasti veřejné pdpry za účelem sdělení infrmace, jak pdpru de minimis pskytnutu dle tét Smluvy rzdělit v Centrálním registru pdpr maléh rzsahu. VI. Práva a pvinnsti smluvních stran 1) Pskytvatel je právněn d tét Smluvy dstupit z následujících důvdů: Pskytvatel zjistí, že údaje, které mu sdělil Příjemce, a které měly vliv na rzhdnutí pskytnutí dtace, jsu nepravdivé, neúplné neb zkreslené; pskytnutá dtace nebyla pužita k účelu uvedenému v čl. II., dst. 1) Smluvy; Příjemce v rámci Vyúčtvání dtace neddá neb nezdkumentuje průkaznými dklady uznatelné náklady prjektu uvedené v článku II., dst. 1) Smluvy; Příjemce v rámci Vyúčtvání dtace neddá neb nezdkumentuje průkaznými dklady výstup dtace uvedený v článku II., dst. 1) Smluvy; Příjemce neddá Pskytvateli Vyúčtvání v terminu uvedeném v čl. IV., dst. 1) Smluvy; z důvdů stanvených v čl. VI., dst. 7) Smluvy; pkud kvalita realizvanéh prjektu nedpvídá účelu dtace dle čl. II. dst. 1) Smluvy p zhdncení realizvanéh prjektu Pskytvatelem; neddržení termínu dknčení realizace prjektu dle čl. II., dst. 2) Smluvy. 2) Odstupení d Smluvy musí mít písemnu frmu, musí v něm být uveden důvd dstupení a musí být dručen Příjemci sbně neb s ddejku na adresu uvedenu v záhlaví tét Smluvy, ppř. na adresu, kteru Příjemce Pskytvateli sdělí v suladu s dst. 4) tht článku. V případě, že při dručvání prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb nebyl Příjemce v místě dručvání zastižen, zásilka bude ulžena. Desátým dnem p ulžení se zásilka pvažuje za dručenu, i když se Příjemce jejím dručení nedzvěděl. Odmítne-li Příjemce zásilku převzít, pvažuje se zásilka za dručenu dnem, kdy byl přijetí Stránka 26 z 35

27 zásilky depřen. Účinky dstupení nastávají dnem dručení. V případě dstupení Pskytvatele d Smluvy dle dst. 1) a 2) tht článku je Příjemce pvinen vrátit celu dsud pskytnutu částku dtace d 14 dnů d dručení zásilky bsahující dstupení d Smluvy. Pkud finanční prstředky dtace ještě nebyly převedeny na účet Příjemce, má Pskytvatel v případě dstupení d Smluvy práv je nepskytnut. 3) Příjemce bere na vědmí, že každé prušení pvinnstí pdle tét Smluvy, pvinnstí vyplývajících ze Směrnice č. 6/2014 či Pravidel dtačníh prgramu města České Budějvice v rce 2015 ze strany Příjemce je pvažván za prušení rzpčtvé kázně pdle ustanvení 22 zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů a Pskytvatel je právněn pžadvat úhradu smluvní pkuty za prušení rzpčtvé kázně ve výši 0,02 % denně z neprávněně pužitých neb zadržených prstředků, nejvýše však d výše tét částky. 4) Pkud djde v průběhu platnsti tét Smluvy na straně Příjemce ke změně pdmínek, za kterých byla dtace pskytnuta (včetně změny kntaktní sby uvedené v žádsti neb sídla/místa pdnikání/bydliště Příjemce), je Příjemce pvinen známit tt písemně Pskytvateli neprdleně pté, kdy tat změna nastala. V případě, že změna pdmínek na straně Příjemce (přeměna, či zánik právnické sby) bude mít za následek skutečnsti uvedené v čl. VI., dst. 1) je Pskytvatel právněn s kamžitu platnstí dstupit d Smluvy. 5) Příjemce je pvinen umžnit fyzicku kntrlu prjektu, na nějž byla pskytnuta dtace dle tét Smluvy, přím na místě realizace a stejně tak umžnit nahlédnut d svých účetních, daňvých a jiných záznamů pvěřeným pracvníkům Pskytvatele a členům kmise Rady města České Budějvice. 6) Příjemce dtace suhlasí se zpracváním jeh (sbních) údajů Pskytvatelem s hledem na zákn č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím. Tent suhlas je Příjemcem pskytván a udělván d buducna na dbu neurčitu pr vnitřní ptřeby Pskytvatele a dále pr účely infrmvání veřejnsti jeh činnsti. Zárveň Příjemce suhlasí s mžným zpřístupněním všech úknů a klnstí s tut Smluvu suvisejících. 7) Příjemce dtace se zavazuje uveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné infrmace prjektu, na který dtaci dle tét Smluvy bdržel, a zajistit infrmvání veřejnsti tm, že daný prjekt byl realizván v rámci dtace statutárníh města České Budějvice, a infrmvat Pskytvatele uskutečnění prjektu, na nějž byla dtace dle tét Smluvy pskytnuta. V případě neddržení tét pvinnsti je Pskytvatel právněn d Smluvy dstupit. Na písemnstech, suvisejících s prjektem, na který byla pskytnuta dtace dle tét Smluvy, je Příjemce pvinen uvádět LOGO Pskytvatele a větu: Tent prjekt je splufinancván statutárním městem České Budějvice, lg vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz a lg akce 750 let města České Budějvice (bude uveden puze u jednrázvých neb pravidelných akcí dle čl. 4 Pravidel dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2015). Příjemce se dále zavazuje umístit na viditelném místě p dbu knání akce banner vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz, který si zapůjčí na dbru kultury a cestvníh ruchu Magistrátu města České Budějvice (bude uveden puze u jednrázvých neb pravidelných akcí dle čl. 4 Pravidel dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2015). Dále se zavazuje zdkladvat Pskytvateli výše uvedené pvinnsti v rámci předlženéh Vyúčtvání. V případě neddržení těcht pvinnstí je Pskytvatel právněn d Smluvy dstupit. 8) Příjemce má pvinnst pdat veškeré infrmace týkající se schválenéh prjektu (pvaha prjektu, bsah prjektu, datum knání, veškeré kmunikační materiály, kntaktní sby atd.) Turistickému infrmačnímu centru (TIC) a administrátrvi vlnčasvéh prtálu. Kntaktní sbu TIC je pan Mgr. Martin Mlčák (tel.: , kntaktní sbu vlnčasvéh prtálu je pan Vít Pechanec (tel.: , 9) Příjemce je pvinen prvést vlastní mnitring výstupů prjektu, tedy uvést všechny měřitelné prvky prjektu, které budu vypvídat jeh efektivnsti a přínsu. Vlba dpvídajících měřitelných hdnt vychází z pvahy prjektu. Zejména jde hdnty, jak jsu např.: pčet návštěvníků akce, jejich členění pdle místa bydliště, nárdnsti, délka ubytvání ve městě, neb uvedení pčtu jedntek za půjčvné, vstupné (půjčení kl, šlapadel, vstupů d bludiště, lanvéh parku) atd., pkud jsu tyt výstupy mnitrvatelné, dále statistiky spjené například s návštěvnstí webvých stránek prjektu, neb prfilů prjektu na sciálních sítích. Subjekt má pvinnst výstupy mnitringu předlžit splečně s Vyúčtváním prjektu administrátrvi. Stránka 27 z 35

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více