PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU"

Transkript

1 PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU Doplněk ke skriptu: Nekvindová, P.; Švecová, B.; Špirková, J. Laboratorní deník pro laboratoře z anorganické chemie I, 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 201. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D. Ing. Blanka Švecová, Ph.D. RNDr. Jarmila Špirková, Cc. ouvisející publikace: ýkorová, D.; Mastný, L. Návody pro laboratoře z anorganické chemie, 2nd ed.; VŠCHT Praha: Praha, V této kapitole se setkáme se základními kvalitativními analytickými reakcemi aniontů a kationů. Tuto kapitolu je dobré pročíst, porozumět jí a doplnit reakce, než budete určovat neznámý anion či kation ve vašem vzorku. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM Anionty se rozdělují do tří základních tříd: První třída se stráží 5 10 % roztokem BaCl 2 nebo Ba(NO. Druhá třída se sráží 1 % roztokem AgNO. Třetí třída se uvedenými roztoky nesráží. příprava na určování složení neznámého vzorku základní analytické reakce aniontů I. s roztokem Ba 2+ soli tvoří sraženinu: Anion Rozpustnost barnatých sraženin O 2 [if 6 ] 2 nerozpouštějí se v HCl (1:1 O 2 při analytických reakcích je třeba vždy dbát na čistotu používaného nádobí, kvalitu činidel (chemikálie označené p.a. jsou určené pro analýzu s destilovanou vodou většina reakcí byla provedena v průběhu 1. až. laboratorního dne, zde si je můžete zopakovat 2 O 2 F IO CrO 2 rozpouštějí se v HCl (1:1 a nerozpouštejí se ve zředěné CH COOH (1: CO 2 Proč se většina anorganických aniontů sráží právě pomocí Ag +, popřípadě Ba 2+ soli? io 2 PO AsO 2 rozpouštějí se i ve zředěné CH COOH AsO P : 2 O 2 a F se obtížně srážejí barnatou solí, nutné třepat 2 se barnatou solí také srážejí na bílý Ba 2 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

3 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM II. s roztokem Ag + soli tvoří sraženinu: Anion Barva straženiny Rozpustnost stříbrných sraženin 2 černá nerozpustná v NH Cl bílá (tmavne ve zředěném NH (1:1 Br nažloutlá v koncentrovaném NH I žlutá v koncentrovaném NH se nerozpustí, pouze zbělá CN bílá ve zředěném NH (1:1 CN bílá v koncentrovaném NH [Fe(CN 6 ] bílá v koncentrovaném NH [Fe(CN 6 ] hnědá ve zředěném NH (1:1 NO 2 bílá nerozpustná v NH H 2 PO 2 bílá, rychle černá nerozpustná v NH P : z koncentovaných roztoků Ag + solí se někdy srážejí také sírany stříbrnou solí se sráží většina aniontů I. třídy, vzniklé sraženiny jsou na rozdíl od aniontů II. třídy rozpustné v HNO první třída s Ag + poskytuje barevně rozlišitelné sraženiny: fosforečnan, křemičitan a arsenitan stříbrný jsou žluté arseničnan stříbrný je čokoládově hnědý chroman stříbrný je hnědočervený ostatní anionty dávají stříbrné sraženiny bílé barvy, nejsou však stálé a za varu se rozkládají, například: Ag 2 O + H 2 O 2 Ag + O H O + 2 Ag 2 2 O + 6 H 2 O 2 Ag O 2 + H O + Ag 2 CO + Ag 2 O + CO 2 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

4 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM Doporučený postup při určování aniontu: nejprve provedeme tzv. předběžné orientační reakce a zjistíme ph neznámého vzorku b provedeme reakce s H 2 O c zjistíme, zda má neznámý anion redukční nebo oxidační vlastnosti (činidla viz tabulka d zjistíme, zda neznámý anion tvoří sraženinu s Ba 2+ ionty, a sledujeme také rozpustnost vzniklých sraženin v HCl (1:1 a v CH COOH (1: e zjistíme, zda neznámý anion tvoří sraženinu s ionty Ag +, a sledujeme zbarvení těchto sraženin, orientujeme se také podle rozpustnosti sraženiny po orientačních reakcích provedeme specifickou reakci. Pokud se předpoklad nepotvrdí, začínáme znovu od začátku III. netvoří sraženinu ani s Ba 2+, ani Ag + solí (NO 2 při nízké koncentraci NO 2 v roztoku nemusí být vznikající sraženina patrná NO ClO ClO MnO D : 1. předběžná zkouška vznik a vývoj plynu 2. oxidační a redukční zkoušky. reakce se skupinovými činidly. specifické reakce A 1 Provádí se přídavkem H 2 O (1: za varu, pozorujeme únik plynů, detekujeme jejich zápach a případné zabarvení, a to nejprve za chladu a potom po zahřátí. Vývoj plynu po okyselení je pozorován u těchto aniontů: CO H CO 2 + H 2 O (CO 2 je možné zavádět do roztoku Ba(OH nebo Ca(OH, ve kterém pozorujeme vznik bílé sraženiny O H O 2 + H 2 O (štiplavý zápach O 2 2 O H O 2 + H 2 O + (nažloutlá až bílá koloidní síra H H H 2 O (zápach po zkažených vejcích CN + H HCN O (zápach po hořkých mandlích 2 NO H NO + NO 2 + H 2 O (hnědočervený plyn Za tepla probíhá také oxidace I na I 2 (hnědočerný a Br na Br 2 (oranžový. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

5 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM A 2 Redukující anionty odbarvují v kyselém prostředí zředěný roztok MnO nebo zředěný roztok I 2. D : O 2 + MnO + H 2 O 2 + MnO + H 2 + MnO + H NO 2 + MnO + H AsO 2 + MnO + H [Fe(CN 6 ] + MnO + H I + MnO + H P : Obdobně reagují i Br a Cl, ale pouze v silně kyselém prostředí. Zvolna reagují [Fe(CN 6 ], CN, AsO. Důkaz oxidujících aniontů se provádí 5 % roztokem KI v kyselém prostředí. Dalším činidlem pro důkaz oxidujících aniontů může být zinek v kyselém prostředí. P : NO 2 + I + H I 2 + NO O D : ClO + I + H CrO 2 + I + H Cr 2 O I + H MnO + I + H ClO + I + H AsO + I + H [Fe(CN 6 ] + I + H Jestliže k redukci použijeme zinek v kyselém prostředí, redukují se dusitany a dusičnany až na amoniak a chlorečnan na chlorid. D : NO 2 + Zn + H NO + Zn + H ClO + Zn + H A pecifické reakce aniontů jsou uvedeny v pracích 1. až. laboratorního dne vždy u reakcí jednotlivých aniotů, a jsou označeny D: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 5

6 příprava na určování neznámého vzorku základní kvalitativní analytické reakce kationtů kupinová činidla pro dělení a důkazy kationtů jsou volena tak, aby vznikaly sloučeniny (sraženiny charakteristického zbarvení, popř. aby se vyvíjel plyn. Známými skupinovými činidly jsou: HCl, H 2 O, KI, alkalické hydroxidy, NH, (NH, (NH CO, Na 2 HPO, K 2 CrO, H 2. 1 Reakce s HCl: Ag + + Cl AgCl Pb Cl PbCl 2 Vznikají bílé, ve vodě nerozpustné nebo špatně rozpustné (PbCl 2 sraženiny. 2 Reakce s H 2 O (1: Zředěnou kyselinou sírovou se srážejí bílé sírany CaO, ro, BaO, PbO, málo rozpustý je i Ag 2 O, který se může vyloučit při srážení koncentrovaných roztoků jako bílá sraženina, která je ale rozpustná v horké vodě. při analytických reakcích je třeba vždy dbát na čistotu používaného nádobí, kvalitu činidel (chemikálie označené p.a. jsou určené pro analýzu a pracovat s destilovanou vodou Reakce s KI Ag + + I AgI (žlutá sraženina nerozpustná v koncentrovaném NH Pb I PbI 2 (žlutá sraženina Bi + + I BiI (černohnědá sraženina, v přebytku I vzniká oranžový roztok [BiI ] 2 Cu 2+ + I Cu 2 I 2 + I 2 (Cu 2 I 2 je bílá sraženina, avšak roztok je zbarven hnědě vzniklým jodem Reakce s alkalickými hydroxidy (NaOH, KOH Kromě iontů alkalických kovů tvoří většina kationtů s alkalickými hydroxidy sraženiny. Nesnadno se srážejí ionty kovů alkalických zemin. Vzniklé sraženiny jsou buď hydroxidy, nebo hydratované oxidy. raženiny amfoterních hydratovaných oxidů se v přebytku hydroxidu rozpouštějí (Pb 2+, n 2+, n +, Al +, Cr +, Zn 2+, Cu 2+. V přebytku hydroxidu se naopak nerozpouštějí sraženiny iontů Bi +, Cd 2+, Fe +, Co 2+, Ni 2+, Mg 2+. Při srážení hydroxidů je možné se částečně orientovat i podle barev: Ni(OH zelený Cu(OH modrý Co(OH narůžovělý (oxidace vzdušným kyslíkem na Co(OH, což je hnědočerná sraženina Cr(OH šedozelený Fe(OH rezavý Zn(OH bílý Cd(OH žlutý Mg(OH bílý Bi(OH bílý 6 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

7 5 Reakce s NH Amoniak působí jako slabá zásada, při reakci s amoniakem vznikají většinou nerozpustné hydroxidy, které se v některých případech v přebytku amoniaku rozpouštějí na rozpustné komplexní sloučeniny. Co je zásaditá sůl? Ve vodném roztoku amoniaku je rovnováha NH O NH + + OH Protože roztoky obsahují kromě iontů OH i molekuly NH, vznikají při reakcích tohoto činidla s některými kationty kromě hydroxidů i sloučeniny komplexní Ag + + NH O Ag 2 O (hnědočerná sraženina Cu 2+ + NH O zásadité soli (modrozelená sraženina Cd 2+ + NH O zásadité soli (bílá sraženina Zn 2+ + NH O zásadité soli (bílá sraženina Co 2+ + NH O zásadité soli + hydroxid (modrá až šedomodrá sraženina Cr + + NH O Cr(OH + zásadité soli (šedozelená sraženina Ni 2+ + NH O Ni(OH + zásadité soli (zelená sraženina přebytek NH [Ag(NH ] + (bezbarvý roztok přebytek NH [Cu(NH ] 2+ (sytě modrý roztok přebytek NH [Cd(NH ] 2+ (bezbarvý roztok přebytek NH [ Zn(NH ] 2+ [Zn(NH 6 ] 2+ (bezbarvý roztok přebytek NH [Co(NH 6 ] 2+ (žlutohnědý roztok přebytek NH [Cr(NH 6 ] + (červenofialový roztok přebytek NH [Ni(NH 6 ] 2+ (modrofialový roztok Kationty, které s amoniakem vytvářejí nerozpustné sraženiny a které se v přebytku amoniaku nerozpouštějí, jsou: Pb 2+, Hg 2+, b +, b 5+, n 2+, n +, Fe +. Hlinité soli s amoniakem vytvářejí bílý hydroxid hlinitý, který se v přebytku amoniaku rozpouští na hlinitany: Al + + NH O Al(OH (bílá sraženina [Al(OH ] (bezbarvý roztok 6 Reakce se (NH rážejí se všechny kationty, kromě kationtů 1. a 2. skupiny periodického systému prvků. V přebytku činidla nebo v (NH x se pak rozpouštějí sloučeniny: n 2+, n +, Hg 2+, b +, b 5+, As +, As 5+ (viz sulfanový způsob dělení kationtů. Vznikají většinou sulfidy, v některých případech (Al + a Cr + vlivem hydrolýzy vznikají hydroxidy. 7 Reakce s Na 2 CO nebo (NH CO rážejí se všechny kationty kromě alkalických kovů, Mg 2+, As + a NH + iontů. Vznikají uhličitany nebo zásadité soli, tzn. směsi uhličitanů a hydroxidů. Vznikající sraženiny jsou většinou bílé. Barevné sraženiny vznikají při reakci s těmito ionty: Co 2+ (růžová, Cu 2+, Ni 2+, Cr + (zelená, Hg 2 2+ (černá, Hg 2+ (hnědá, Fe + (hnědá. Bílé sraženiny FeCO a MnCO na vzduchu tmavnou vlivem oxidace. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 7

8 8 Reakce s Na 2 HPO Nesrážejí se kationty alkalických kovů a NH +. ostatními kationty vznikají většinou sraženiny bílých fosforečnanů. Jiné než bílé zbarvení mají soli: Ag + žluté Cu 2+, Cr +, Ni 2+ modrozelené Co 2+ modrofialové 9 Reakce s K 2 CrO Následující ionty se s chromanem sráží. Kation Ag + Pb 2+ Bi + Fe 2+ Mn 2+ Zn 2+ Co 2+ Ni 2+ Cr + Ba 2+ r 2+ Barva sraženiny červenožlutá žlutá žlutá až oranžová hnědožlutá nažloutlá žlutá červenohnědá hnědá hnědočervená žlutá světle žlutá 8 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

9 pecifické reakce kationtů, které lze provádět z původního vzorku bez uvedeného rozdělení, tj. bez použití sulfanového způsobu dělení kationtů: nerozpustných sloučenin sodíku je jen málo, známé jsou například Na 2 [b(oh 6 ], Na XeO 6, Na 2 UO k důkazu sodíku se používají žluté krystaly NaZn(UO 2 (CH COOH 9.9H 2 O Kation Na + NH + Reakce D: plamenová zkouška Na + ionty barví plamen žlutě, intenzivní žlutá barva plamene se projeví i v případě stopového množství Na + ve sloučenině 1 Nesslerovo činidlo K 2 [HgI ] dochází ke žlutému zbarvení roztoku, případně k vyloučení hnědé sraženiny (velmi citlivé, za důkaz je považován již sytě žlutý roztok D: [HgI ] 2 + NH (NH + + OH HgNH 2 I + I O 20 % roztok Na(OH + zahřívání dochází k uvolňování NH, který zjištujeme čichem nebo ph papírkem Fe + 1 K [Fe(CN 6 ] žlutá krevní sůl vzniká modrá sraženina berlínská modř D: Fe + + [Fe(CN 6 ] Fe [Fe(CN 6 ] 2 KCN vzniká krvavě červený roztok D: Fe + + CN Fe(CN Fe 2+ K [Fe(CN 6 ] červená krevní sůl vzniká modrá sraženina Turnbullova modř D: Fe [Fe(CN 6 ] Fe [Fe(CN 6 ] 2 Bi + 1 thiomočovina v HNO dochází ke žlutému zbarvení roztoku D: Bi + + C(NH 2 [Bi(C(NH 2 ] + 2 vyredukování černého kovového Bi D: 2 Bi + + no H 2 O 2 Bi + no H O + Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 9

10 10 Reakce s H 2, tzv. sulfanový způsob dělení kationtů Jedná se o systematické rozdělení kationtů nejprve do pěti tříd a později na jednotlivé kationty tak, aby bylo možné provést důkazové reakce. Jednotlivé třídy je možné vysrážet vybranými skupinovými činidly na sraženinu, kterou lze od roztoku ostatních kationtů oddělit (odfiltrovat a později po dalším dělení dokázat kationty. během sulfanového způsobu dělení kationtů je třeba dodržovat správné ph, tedy správné pořadí činidel H 2 ; kyselé prostředí lze také nejdříve okyselit HCl, a pak přidat roztok Na 2 (NH ; zásadité prostředí lze nejprve přidat pufr (NH + NH Cl, a pak roztok Na 2 kationty I. třídy Ag +, Pb 2+, Hg 2+ 2 Vzorek roztok HCl (1:1 kationty II. až V. třídy H 2, kyselé prostředí (Na 2 + HCl kationty II. třídy kationty III. až V. třídy Cu 2+, Cd 2+, Bi +, Hg 2+, As +, As 5+, b +, b 5+, n 2+, n + (pozor může se srážet také Pb 2+ (NH, zásadité prosředí (pufr: NH + NH Cl kationty III. třídy kationty IV. až V. třídy Ni 2+, Co 2+, Fe 2+, Fe +, Mn 2+, Zn 2+, Al +, Cr + (NH CO, zásadité prostředí (pufr: NH + NH Cl kationty IV. třídy kationty V. třídy Ba 2+, r 2+, Ca 2+ Mg 2+, Na +, K +, NH + (Li + 10 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

11 D I. Doporučený postup při určování kationtu: malé množství neznámého vzorku naředíme vodou proto, abychom zjistili, zda neznámý vzorek neobsahuje snadno hydrolyzující ionty, např. Bi +, b +, b 5+. Při snížení ph se snadno hydrolyzující kationty srážejí na příslušný oxid, popř. hydroxid, a u takového vzorku po zředění pozorujeme vznik bílého zákalu, popř. vznik sraženiny bílé barvy nejprve podle sulfanového způsobu zjistíme, v jaké analytické třídě je určovaný kation v neznámém vzorku. Postupně za sebou ke vzorku přidáváme: a HCl b H 2 c (NH d Na 2 CO a podle reakce vzorek zařadíme do příslušné třídy pokud v případě a, b, c nebo d vznikne sraženina, zkusíme ji rozpustit podle následujících schémat dělení kationtů v jednotlivých analytických třídách teprve pak je vhodné provést specifické reakce Vzorek roztok HCl AgCl bílá PbCl 2 bílá (viz další strana HORKÁ VODA AgCl Pb 2+ NH [Ag(NH ] + R : Kation Ag + Pb 2+ Reakce kationty II. až V. třídy Ag + + Cl AgCl (bílá sraženina, která časem tmavne AgCl + 2 NH [Ag(NH ] + + Cl D: [Ag(NH ]Cl + 2 H AgCl + 2 NH H 2 O Pb Cl PbCl 2 (bílá sraženina D: Pb I PbI 2 (žlutá sraženina, po překrystalizování vypadávají krystaly PbI 2 zvané zlatý déšť Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 11

12 Doporučený postup (pokračování: správnost určení kationtu lze ověřit reakcemi s dalšími možnými skupinovými činidly (H 2 O, KI, NaOH, NH, Na 2 HPO, K 2 CrO pokud všechny reakce proběhly podle předpokladu, jedná se o správně určený kation pokud jedna reakce neodpovídá předpokladu, zopakujeme reakci, případně zkontrolujeme ph pokud opakovaně reakce neprobíhá, je třeba vrátit se na začátek a zopakovat všechny reakce, a tím ověřit správnost určení kationtu reakce je pak třeba zapsat správně sestavenou a vyčíslenou chemickou rovnicí se zaznamenaným pozorováním D II. Vzorek, tj. roztok po oddělení kationtů I. třídy (úprava ph kyselé prostředí H 2 Cu černá kationty III. až V. třídy Bi 2 hnědá Cd žlutá Hg hnědožlutá As 2 5 žlutá b 2 oranžová n žlutohnědá n 2 žlutohnědá (NH X raženina II.A Roztok II.B Cu, Cd, Bi 2, (Hg [Hg 2 ] 2, [As ], [b ], [n ] 2 + koloidní síra pokud by nebyly dobře odstraněny kationty I. třídy, olovnatý kation by se s H 2 srážel na černý Pb II.A HNO (1: (Hg Cu 2+, Cd 2+, Bi + NH II.B HCl (1:1 As 2 5 [b(cl ], [n(cl 6 ] 2 raženina Bi(OH [Cu(NH ] 2+ tmavomodrý [Cd(NH ] 2+ bezbarvý (k provedení důkazu je potřeba sraženinu nejprve rozpustit v HNO 12 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

13 R : Kation Reakce redukce kovovým zinkem a železem probíhají v kyselém prostředí Cu 2+ Cu 2+ Cu + 2 H + (černá sraženina nerozpustná v (NH x D: Cu 2+ + NH [Cu(NH ] 2+ (sytě modrý roztok Cd 2+ D: Cd 2+ Cd + 2 H + (žlutá sraženina nerozpustná v (NH x Bi + 2 Bi + + H 2 Bi H + (hnědá sraženina nerozpustná v (NH x další reakce jsou uvedeny na str. 9 D: Bi + + I Bil (černohnědá sraženina, v přebytku I vzniká oranžový roztok [Bil ] n2+ n + 2 H+ (žlutohnědá sraženina rozpustná v (NH x kation n n 2+ má redukční účinky, dokáže se například reakcí MnO 2+ + H O + D: n Fe n + 2 Fe + D: n 2+ + Zn n + Zn 2+ cínový ježek n + n H 2 n 2 + H + (žlutohnědá sraženina rozpustná v (NH x kation n + nemá redukční účinky n 2 + x 2 [n ] 2 [n ] 2 + H n 2 D: n + + Fe n + Fe + D: n Zn n + 2 Zn 2+ cínový ježek 2 b+ + H 2 b H+ (oranžová sraženina rozpustná v (NH x b b x [b ] 5 D: b + + Fe b + Fe + D: 2 b + + Zn 2 b+ Zn 2+ černý antimon (tato reakce se nemusí pokaždé povést b 5+ 2 b H 2 b H + (oranžová sraženina rozpustná v (NH x b x 2 [b ] D: b Fe b + 5 Fe + Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

14 Mn(OH je bílá sraženina, která tmavne oxidací na MnO 2 aceton používaný při důkazu Co 2+ iontů váže vodu, a posunuje tak rovnováhu reakce směrem k produktům D III. Vzorek, tj. roztok po oddělení kationtů II. třídy (úprava ph zásadité prostředí (NH Co černá kationty IV. až V. třídy Ni černá Fe 2 černá Zn bílá Mn pleťová Cr(OH šedozelená Al(OH bezbarvý gel HCl (1: za chladu Co, Ni Fe +, Zn 2+, Mn 2+, Cr +, Al + (pro důkazy je možné rozpustit v HCl (1: % H 2 O % NaOH + 10 % H 2 O 2 Fe(OH rezavá CrO 2, [Zn(OH ] 2, [Al(OH ] Mn(OH bílá, tmavne (po rozpuštění v HNO důkazy R : Kation Co 2+ Reakce Co Co (černá sraženina D: 2 Co 2+ + CN (v prostředí acetonu [Co 2 (CN ] (modré zbarvení roztoku D: Co 2+ + KNO 2 (v prostředí CH COOH K [Co(NO 2 6 ] (žlutá sraženina 1 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

15 Kation Ni 2+ Reakce Ni Ni (černá sraženina D: Čugajevovo činidlo (dimethylglyoxim v prostředí NH D: Ni 2+ + HON = C C = NOH červený krystalický komplex (viz skripta str. 182 CH CH Fe + 2 Fe+ + 2 Fe 2 (černá sraženina Fe HCl 2 FeCl + H 2 (žlutý roztok Fe + + OH Fe(OH (rezavá sraženina D: viz deník str. 9 Mn 2+ Mn Mn (pleťová sraženina Mn + 2 HCl MnCl 2 (bezbarvý roztok Mn OH Mn(OH (bílá sraženina, která hnědne oxidací na MnO 2 Mn 2+ ionty mají slabé redukční účinky D: 2 Mn PbO 2 + H 2 MnO + 5 Pb H 2 O (fialové zbarvení MnO iontů Cr + Cr + + OH Cr(OH (šedozelená sraženina Cr(OH + HCl CrCl + H 2 O (zelený roztok 2 Cr + + H 2 O OH 2 CrO H 2 O (žlutý roztok D: CrO 2 + Ba 2+ BaCrO (žlutá sraženina D: CrO Ag + Ag 2 CrO (černohnědá sraženina D: redukce H 2 O 2 na CrO 5 (modrý roztok Zn 2+ D: Zn Zn (bílá sraženina Zn + 2 HCl ZnCl 2 (bezbarvý roztok Zn 2+ + OH [Zn(OH ] 2 (bezbarvý roztok D: 2 Zn 2+ + [Fe(CN 6 ] Zn 2 [Fe(CN 6 ] (bílá sraženina Al + + OH Al(OH (bezbarvý gel [Al(OH ] Al + Al(OH + HCl AlCl + H 2 O (bezbarvý roztok D: reakce s alizarinem (1,2dihydroxylantrachinon vzniká cihlově červený lak nerozpustný v CH COOH Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 15

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Důkazové reakce kationtů a aniontů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Obsah Kationty Stříbro 9 Olovo 10 Rtuťný iont 11 Měď 11

Více

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Připomínka českého chemického názvosloví Oxidační vzorec přípona příklad stupeň oxidu I M 2 O -ný Na 2 O sodný

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Skupinové reakce aniontů autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Učebnice pro studenty 3. ročníku Gymnázia Botičská, kteří navštěvují seminář z chemie Sestavil: Stanislav Luňák verze 2010

Učebnice pro studenty 3. ročníku Gymnázia Botičská, kteří navštěvují seminář z chemie Sestavil: Stanislav Luňák verze 2010 Analytická chemie Učebnice pro studenty 3. ročníku Gymnázia Botičská, kteří navštěvují seminář z chemie Sestavil: Stanislav Luňák verze 2010 Obsah příručky: 1. Úvod do analytické chemie... 2 2. Chemikálie,

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Cvičení z analytické chemie 1 Analytická chemie kvalitativní

Cvičení z analytické chemie 1 Analytická chemie kvalitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 1 Analytická chemie kvalitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Název: Halogeny II - halogenidy

Název: Halogeny II - halogenidy Název: Halogeny II - halogenidy Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA Měřítka analytické laboratorní techniky Zkoušky na suché cestě Převádění vzorku do roztoku Předběžné zkoušky na mokré cestě Klasifikace a důkazy kationtů Klasifikace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

1.Skupinové reakce: Kationty: dělíme je podle reakcí do tříd.

1.Skupinové reakce: Kationty: dělíme je podle reakcí do tříd. Analytická chemie Zahrnuje metody chemické analýzy a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. Dokazujeme a stanovujeme. Využití má v toxikologii, soudním lékařství, biochemii, vyhledávání drog atd. Metody,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Soli prezentace VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soli jsou chemické

Více

Názvy slou enin. íslovkové p edpony

Názvy slou enin. íslovkové p edpony Názvy slou enin Název slou eniny se skládá z podstatného a p ídavného jména. Podstatné jméno udává druh chemické slou eniny. Název je bu obecný (kyselina, hydroxid,...), nebo je odvozen od elektronegativní

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ch - Hydroxidy VARIACE

Ch - Hydroxidy VARIACE Ch - Hydroxidy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Anorganické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-09 Téma: Oxidy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Oxidy Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD OXIDY zásadotvorné oxidy můžeme rozdělit například

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Analytická chemie postupy, reakce a metody

Analytická chemie postupy, reakce a metody Analytická chemie postupy, reakce a metody Co je to analytická chemie? chemický vědní obor zabývající se chemickou analýzou konkrétním postupem zjišťování složení chemických látek a materiálů postupem

Více

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady 2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady Chemickými rovnicemi vyjadřujeme chemické reakce, t.j. děje, při kterých spolu reagují a současně zanikají výchozí látky reaktanty a vznikají látky nové produkty

Více

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s názvoslovím

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH11

DUM VY_52_INOVACE_12CH11 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH11 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

Dusík a fosfor. Dusík

Dusík a fosfor. Dusík 5.9.010 Dusík a fosfor Dusík lyn Bezbarvý, bez chuti a zápachu Vyskytuje se v dvouatomových molekulách N Molekuly dusíku extremně stabilní říprava: reakce dusitanů s amonnými ionty NH N N ( ( ( ( Výroba:

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obecný postup při analýze aniontů spočívá v předběžných zkouškách, skupinových reakcích a důkazech jednotlivých aniontů. Zpravidla provádíme:

Obecný postup při analýze aniontů spočívá v předběžných zkouškách, skupinových reakcích a důkazech jednotlivých aniontů. Zpravidla provádíme: ÚLOHA Č. 3 - KVALITATIVNÍ ANALÝZA - ANIONTY Úkol: Dokažte přítomnost následujících kationtů: 1.,2. Cl, Br, I 3. SCN, [Fe(CN) 6 ] 4-, [Fe(CN) 6 ] 3-4.,5. SO 4, PO 3-4, CrO 4 6. B(OH) 4, SO 3, CO 3 7. NO

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ANALYTICKÉ CHEMIE I.

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ANALYTICKÉ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ANALYTICKÉ CHEMIE I. Ing. Martin BARTOŠ, CSc. Doc. Ing. Ivan ŠVANCARA, Dr. Doc. Ing. Jitka ŠRÁMKOVÁ,

Více

Anorganická kvalitativní semimikroanalýza Laboratorní příručka

Anorganická kvalitativní semimikroanalýza Laboratorní příručka Anorganická kvalitativní semimikroanalýza Laboratorní příručka 1. POKYNY PRO PRÁCI V LABORATOŘI.... OBECNÉ OPERACE KVALITATIVNÍ SEMIMIKROANALÝZY... 3 REAKCE NA MOKRÉ CESTĚ... 3.1 REAKCE VE ZKUMAVKÁCH...

Více

Název: Exotermní reakce

Název: Exotermní reakce Název: Exotermní reakce Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek: Kovy či redoxní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita( Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

Typy chemických reakcí

Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny Úkol 1: Připravte acetaldehyd. Karbonylová skupina aldehydů podléhá velmi snadno oxidaci až na skupinu karboxylovou.

Více

Počet protonů a elektronů v atomu odpovídá jeho protonovému číslu (pořadovému číslu prvku v periodické tabulce).

Počet protonů a elektronů v atomu odpovídá jeho protonovému číslu (pořadovému číslu prvku v periodické tabulce). 1. Atom Atom je chemicky nedělitelná částice s neutrálním elektrickým nábojem, která se skládá z jádra a obalu. V jádře (na obrázku označeno růžově) se nachází kladně nabité protony (značíme je "p", v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Návody k praktickým úlohám Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie OBSAH Hodnocení praktických úloh a písemný test 1 Statistické

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více