PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU"

Transkript

1 PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU Doplněk ke skriptu: Nekvindová, P.; Švecová, B.; Špirková, J. Laboratorní deník pro laboratoře z anorganické chemie I, 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 201. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D. Ing. Blanka Švecová, Ph.D. RNDr. Jarmila Špirková, Cc. ouvisející publikace: ýkorová, D.; Mastný, L. Návody pro laboratoře z anorganické chemie, 2nd ed.; VŠCHT Praha: Praha, V této kapitole se setkáme se základními kvalitativními analytickými reakcemi aniontů a kationů. Tuto kapitolu je dobré pročíst, porozumět jí a doplnit reakce, než budete určovat neznámý anion či kation ve vašem vzorku. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM Anionty se rozdělují do tří základních tříd: První třída se stráží 5 10 % roztokem BaCl 2 nebo Ba(NO. Druhá třída se sráží 1 % roztokem AgNO. Třetí třída se uvedenými roztoky nesráží. příprava na určování složení neznámého vzorku základní analytické reakce aniontů I. s roztokem Ba 2+ soli tvoří sraženinu: Anion Rozpustnost barnatých sraženin O 2 [if 6 ] 2 nerozpouštějí se v HCl (1:1 O 2 při analytických reakcích je třeba vždy dbát na čistotu používaného nádobí, kvalitu činidel (chemikálie označené p.a. jsou určené pro analýzu s destilovanou vodou většina reakcí byla provedena v průběhu 1. až. laboratorního dne, zde si je můžete zopakovat 2 O 2 F IO CrO 2 rozpouštějí se v HCl (1:1 a nerozpouštejí se ve zředěné CH COOH (1: CO 2 Proč se většina anorganických aniontů sráží právě pomocí Ag +, popřípadě Ba 2+ soli? io 2 PO AsO 2 rozpouštějí se i ve zředěné CH COOH AsO P : 2 O 2 a F se obtížně srážejí barnatou solí, nutné třepat 2 se barnatou solí také srážejí na bílý Ba 2 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

3 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM II. s roztokem Ag + soli tvoří sraženinu: Anion Barva straženiny Rozpustnost stříbrných sraženin 2 černá nerozpustná v NH Cl bílá (tmavne ve zředěném NH (1:1 Br nažloutlá v koncentrovaném NH I žlutá v koncentrovaném NH se nerozpustí, pouze zbělá CN bílá ve zředěném NH (1:1 CN bílá v koncentrovaném NH [Fe(CN 6 ] bílá v koncentrovaném NH [Fe(CN 6 ] hnědá ve zředěném NH (1:1 NO 2 bílá nerozpustná v NH H 2 PO 2 bílá, rychle černá nerozpustná v NH P : z koncentovaných roztoků Ag + solí se někdy srážejí také sírany stříbrnou solí se sráží většina aniontů I. třídy, vzniklé sraženiny jsou na rozdíl od aniontů II. třídy rozpustné v HNO první třída s Ag + poskytuje barevně rozlišitelné sraženiny: fosforečnan, křemičitan a arsenitan stříbrný jsou žluté arseničnan stříbrný je čokoládově hnědý chroman stříbrný je hnědočervený ostatní anionty dávají stříbrné sraženiny bílé barvy, nejsou však stálé a za varu se rozkládají, například: Ag 2 O + H 2 O 2 Ag + O H O + 2 Ag 2 2 O + 6 H 2 O 2 Ag O 2 + H O + Ag 2 CO + Ag 2 O + CO 2 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

4 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM Doporučený postup při určování aniontu: nejprve provedeme tzv. předběžné orientační reakce a zjistíme ph neznámého vzorku b provedeme reakce s H 2 O c zjistíme, zda má neznámý anion redukční nebo oxidační vlastnosti (činidla viz tabulka d zjistíme, zda neznámý anion tvoří sraženinu s Ba 2+ ionty, a sledujeme také rozpustnost vzniklých sraženin v HCl (1:1 a v CH COOH (1: e zjistíme, zda neznámý anion tvoří sraženinu s ionty Ag +, a sledujeme zbarvení těchto sraženin, orientujeme se také podle rozpustnosti sraženiny po orientačních reakcích provedeme specifickou reakci. Pokud se předpoklad nepotvrdí, začínáme znovu od začátku III. netvoří sraženinu ani s Ba 2+, ani Ag + solí (NO 2 při nízké koncentraci NO 2 v roztoku nemusí být vznikající sraženina patrná NO ClO ClO MnO D : 1. předběžná zkouška vznik a vývoj plynu 2. oxidační a redukční zkoušky. reakce se skupinovými činidly. specifické reakce A 1 Provádí se přídavkem H 2 O (1: za varu, pozorujeme únik plynů, detekujeme jejich zápach a případné zabarvení, a to nejprve za chladu a potom po zahřátí. Vývoj plynu po okyselení je pozorován u těchto aniontů: CO H CO 2 + H 2 O (CO 2 je možné zavádět do roztoku Ba(OH nebo Ca(OH, ve kterém pozorujeme vznik bílé sraženiny O H O 2 + H 2 O (štiplavý zápach O 2 2 O H O 2 + H 2 O + (nažloutlá až bílá koloidní síra H H H 2 O (zápach po zkažených vejcích CN + H HCN O (zápach po hořkých mandlích 2 NO H NO + NO 2 + H 2 O (hnědočervený plyn Za tepla probíhá také oxidace I na I 2 (hnědočerný a Br na Br 2 (oranžový. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

5 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM A 2 Redukující anionty odbarvují v kyselém prostředí zředěný roztok MnO nebo zředěný roztok I 2. D : O 2 + MnO + H 2 O 2 + MnO + H 2 + MnO + H NO 2 + MnO + H AsO 2 + MnO + H [Fe(CN 6 ] + MnO + H I + MnO + H P : Obdobně reagují i Br a Cl, ale pouze v silně kyselém prostředí. Zvolna reagují [Fe(CN 6 ], CN, AsO. Důkaz oxidujících aniontů se provádí 5 % roztokem KI v kyselém prostředí. Dalším činidlem pro důkaz oxidujících aniontů může být zinek v kyselém prostředí. P : NO 2 + I + H I 2 + NO O D : ClO + I + H CrO 2 + I + H Cr 2 O I + H MnO + I + H ClO + I + H AsO + I + H [Fe(CN 6 ] + I + H Jestliže k redukci použijeme zinek v kyselém prostředí, redukují se dusitany a dusičnany až na amoniak a chlorečnan na chlorid. D : NO 2 + Zn + H NO + Zn + H ClO + Zn + H A pecifické reakce aniontů jsou uvedeny v pracích 1. až. laboratorního dne vždy u reakcí jednotlivých aniotů, a jsou označeny D: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 5

6 příprava na určování neznámého vzorku základní kvalitativní analytické reakce kationtů kupinová činidla pro dělení a důkazy kationtů jsou volena tak, aby vznikaly sloučeniny (sraženiny charakteristického zbarvení, popř. aby se vyvíjel plyn. Známými skupinovými činidly jsou: HCl, H 2 O, KI, alkalické hydroxidy, NH, (NH, (NH CO, Na 2 HPO, K 2 CrO, H 2. 1 Reakce s HCl: Ag + + Cl AgCl Pb Cl PbCl 2 Vznikají bílé, ve vodě nerozpustné nebo špatně rozpustné (PbCl 2 sraženiny. 2 Reakce s H 2 O (1: Zředěnou kyselinou sírovou se srážejí bílé sírany CaO, ro, BaO, PbO, málo rozpustý je i Ag 2 O, který se může vyloučit při srážení koncentrovaných roztoků jako bílá sraženina, která je ale rozpustná v horké vodě. při analytických reakcích je třeba vždy dbát na čistotu používaného nádobí, kvalitu činidel (chemikálie označené p.a. jsou určené pro analýzu a pracovat s destilovanou vodou Reakce s KI Ag + + I AgI (žlutá sraženina nerozpustná v koncentrovaném NH Pb I PbI 2 (žlutá sraženina Bi + + I BiI (černohnědá sraženina, v přebytku I vzniká oranžový roztok [BiI ] 2 Cu 2+ + I Cu 2 I 2 + I 2 (Cu 2 I 2 je bílá sraženina, avšak roztok je zbarven hnědě vzniklým jodem Reakce s alkalickými hydroxidy (NaOH, KOH Kromě iontů alkalických kovů tvoří většina kationtů s alkalickými hydroxidy sraženiny. Nesnadno se srážejí ionty kovů alkalických zemin. Vzniklé sraženiny jsou buď hydroxidy, nebo hydratované oxidy. raženiny amfoterních hydratovaných oxidů se v přebytku hydroxidu rozpouštějí (Pb 2+, n 2+, n +, Al +, Cr +, Zn 2+, Cu 2+. V přebytku hydroxidu se naopak nerozpouštějí sraženiny iontů Bi +, Cd 2+, Fe +, Co 2+, Ni 2+, Mg 2+. Při srážení hydroxidů je možné se částečně orientovat i podle barev: Ni(OH zelený Cu(OH modrý Co(OH narůžovělý (oxidace vzdušným kyslíkem na Co(OH, což je hnědočerná sraženina Cr(OH šedozelený Fe(OH rezavý Zn(OH bílý Cd(OH žlutý Mg(OH bílý Bi(OH bílý 6 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

7 5 Reakce s NH Amoniak působí jako slabá zásada, při reakci s amoniakem vznikají většinou nerozpustné hydroxidy, které se v některých případech v přebytku amoniaku rozpouštějí na rozpustné komplexní sloučeniny. Co je zásaditá sůl? Ve vodném roztoku amoniaku je rovnováha NH O NH + + OH Protože roztoky obsahují kromě iontů OH i molekuly NH, vznikají při reakcích tohoto činidla s některými kationty kromě hydroxidů i sloučeniny komplexní Ag + + NH O Ag 2 O (hnědočerná sraženina Cu 2+ + NH O zásadité soli (modrozelená sraženina Cd 2+ + NH O zásadité soli (bílá sraženina Zn 2+ + NH O zásadité soli (bílá sraženina Co 2+ + NH O zásadité soli + hydroxid (modrá až šedomodrá sraženina Cr + + NH O Cr(OH + zásadité soli (šedozelená sraženina Ni 2+ + NH O Ni(OH + zásadité soli (zelená sraženina přebytek NH [Ag(NH ] + (bezbarvý roztok přebytek NH [Cu(NH ] 2+ (sytě modrý roztok přebytek NH [Cd(NH ] 2+ (bezbarvý roztok přebytek NH [ Zn(NH ] 2+ [Zn(NH 6 ] 2+ (bezbarvý roztok přebytek NH [Co(NH 6 ] 2+ (žlutohnědý roztok přebytek NH [Cr(NH 6 ] + (červenofialový roztok přebytek NH [Ni(NH 6 ] 2+ (modrofialový roztok Kationty, které s amoniakem vytvářejí nerozpustné sraženiny a které se v přebytku amoniaku nerozpouštějí, jsou: Pb 2+, Hg 2+, b +, b 5+, n 2+, n +, Fe +. Hlinité soli s amoniakem vytvářejí bílý hydroxid hlinitý, který se v přebytku amoniaku rozpouští na hlinitany: Al + + NH O Al(OH (bílá sraženina [Al(OH ] (bezbarvý roztok 6 Reakce se (NH rážejí se všechny kationty, kromě kationtů 1. a 2. skupiny periodického systému prvků. V přebytku činidla nebo v (NH x se pak rozpouštějí sloučeniny: n 2+, n +, Hg 2+, b +, b 5+, As +, As 5+ (viz sulfanový způsob dělení kationtů. Vznikají většinou sulfidy, v některých případech (Al + a Cr + vlivem hydrolýzy vznikají hydroxidy. 7 Reakce s Na 2 CO nebo (NH CO rážejí se všechny kationty kromě alkalických kovů, Mg 2+, As + a NH + iontů. Vznikají uhličitany nebo zásadité soli, tzn. směsi uhličitanů a hydroxidů. Vznikající sraženiny jsou většinou bílé. Barevné sraženiny vznikají při reakci s těmito ionty: Co 2+ (růžová, Cu 2+, Ni 2+, Cr + (zelená, Hg 2 2+ (černá, Hg 2+ (hnědá, Fe + (hnědá. Bílé sraženiny FeCO a MnCO na vzduchu tmavnou vlivem oxidace. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 7

8 8 Reakce s Na 2 HPO Nesrážejí se kationty alkalických kovů a NH +. ostatními kationty vznikají většinou sraženiny bílých fosforečnanů. Jiné než bílé zbarvení mají soli: Ag + žluté Cu 2+, Cr +, Ni 2+ modrozelené Co 2+ modrofialové 9 Reakce s K 2 CrO Následující ionty se s chromanem sráží. Kation Ag + Pb 2+ Bi + Fe 2+ Mn 2+ Zn 2+ Co 2+ Ni 2+ Cr + Ba 2+ r 2+ Barva sraženiny červenožlutá žlutá žlutá až oranžová hnědožlutá nažloutlá žlutá červenohnědá hnědá hnědočervená žlutá světle žlutá 8 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

9 pecifické reakce kationtů, které lze provádět z původního vzorku bez uvedeného rozdělení, tj. bez použití sulfanového způsobu dělení kationtů: nerozpustných sloučenin sodíku je jen málo, známé jsou například Na 2 [b(oh 6 ], Na XeO 6, Na 2 UO k důkazu sodíku se používají žluté krystaly NaZn(UO 2 (CH COOH 9.9H 2 O Kation Na + NH + Reakce D: plamenová zkouška Na + ionty barví plamen žlutě, intenzivní žlutá barva plamene se projeví i v případě stopového množství Na + ve sloučenině 1 Nesslerovo činidlo K 2 [HgI ] dochází ke žlutému zbarvení roztoku, případně k vyloučení hnědé sraženiny (velmi citlivé, za důkaz je považován již sytě žlutý roztok D: [HgI ] 2 + NH (NH + + OH HgNH 2 I + I O 20 % roztok Na(OH + zahřívání dochází k uvolňování NH, který zjištujeme čichem nebo ph papírkem Fe + 1 K [Fe(CN 6 ] žlutá krevní sůl vzniká modrá sraženina berlínská modř D: Fe + + [Fe(CN 6 ] Fe [Fe(CN 6 ] 2 KCN vzniká krvavě červený roztok D: Fe + + CN Fe(CN Fe 2+ K [Fe(CN 6 ] červená krevní sůl vzniká modrá sraženina Turnbullova modř D: Fe [Fe(CN 6 ] Fe [Fe(CN 6 ] 2 Bi + 1 thiomočovina v HNO dochází ke žlutému zbarvení roztoku D: Bi + + C(NH 2 [Bi(C(NH 2 ] + 2 vyredukování černého kovového Bi D: 2 Bi + + no H 2 O 2 Bi + no H O + Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 9

10 10 Reakce s H 2, tzv. sulfanový způsob dělení kationtů Jedná se o systematické rozdělení kationtů nejprve do pěti tříd a později na jednotlivé kationty tak, aby bylo možné provést důkazové reakce. Jednotlivé třídy je možné vysrážet vybranými skupinovými činidly na sraženinu, kterou lze od roztoku ostatních kationtů oddělit (odfiltrovat a později po dalším dělení dokázat kationty. během sulfanového způsobu dělení kationtů je třeba dodržovat správné ph, tedy správné pořadí činidel H 2 ; kyselé prostředí lze také nejdříve okyselit HCl, a pak přidat roztok Na 2 (NH ; zásadité prostředí lze nejprve přidat pufr (NH + NH Cl, a pak roztok Na 2 kationty I. třídy Ag +, Pb 2+, Hg 2+ 2 Vzorek roztok HCl (1:1 kationty II. až V. třídy H 2, kyselé prostředí (Na 2 + HCl kationty II. třídy kationty III. až V. třídy Cu 2+, Cd 2+, Bi +, Hg 2+, As +, As 5+, b +, b 5+, n 2+, n + (pozor může se srážet také Pb 2+ (NH, zásadité prosředí (pufr: NH + NH Cl kationty III. třídy kationty IV. až V. třídy Ni 2+, Co 2+, Fe 2+, Fe +, Mn 2+, Zn 2+, Al +, Cr + (NH CO, zásadité prostředí (pufr: NH + NH Cl kationty IV. třídy kationty V. třídy Ba 2+, r 2+, Ca 2+ Mg 2+, Na +, K +, NH + (Li + 10 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

11 D I. Doporučený postup při určování kationtu: malé množství neznámého vzorku naředíme vodou proto, abychom zjistili, zda neznámý vzorek neobsahuje snadno hydrolyzující ionty, např. Bi +, b +, b 5+. Při snížení ph se snadno hydrolyzující kationty srážejí na příslušný oxid, popř. hydroxid, a u takového vzorku po zředění pozorujeme vznik bílého zákalu, popř. vznik sraženiny bílé barvy nejprve podle sulfanového způsobu zjistíme, v jaké analytické třídě je určovaný kation v neznámém vzorku. Postupně za sebou ke vzorku přidáváme: a HCl b H 2 c (NH d Na 2 CO a podle reakce vzorek zařadíme do příslušné třídy pokud v případě a, b, c nebo d vznikne sraženina, zkusíme ji rozpustit podle následujících schémat dělení kationtů v jednotlivých analytických třídách teprve pak je vhodné provést specifické reakce Vzorek roztok HCl AgCl bílá PbCl 2 bílá (viz další strana HORKÁ VODA AgCl Pb 2+ NH [Ag(NH ] + R : Kation Ag + Pb 2+ Reakce kationty II. až V. třídy Ag + + Cl AgCl (bílá sraženina, která časem tmavne AgCl + 2 NH [Ag(NH ] + + Cl D: [Ag(NH ]Cl + 2 H AgCl + 2 NH H 2 O Pb Cl PbCl 2 (bílá sraženina D: Pb I PbI 2 (žlutá sraženina, po překrystalizování vypadávají krystaly PbI 2 zvané zlatý déšť Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 11

12 Doporučený postup (pokračování: správnost určení kationtu lze ověřit reakcemi s dalšími možnými skupinovými činidly (H 2 O, KI, NaOH, NH, Na 2 HPO, K 2 CrO pokud všechny reakce proběhly podle předpokladu, jedná se o správně určený kation pokud jedna reakce neodpovídá předpokladu, zopakujeme reakci, případně zkontrolujeme ph pokud opakovaně reakce neprobíhá, je třeba vrátit se na začátek a zopakovat všechny reakce, a tím ověřit správnost určení kationtu reakce je pak třeba zapsat správně sestavenou a vyčíslenou chemickou rovnicí se zaznamenaným pozorováním D II. Vzorek, tj. roztok po oddělení kationtů I. třídy (úprava ph kyselé prostředí H 2 Cu černá kationty III. až V. třídy Bi 2 hnědá Cd žlutá Hg hnědožlutá As 2 5 žlutá b 2 oranžová n žlutohnědá n 2 žlutohnědá (NH X raženina II.A Roztok II.B Cu, Cd, Bi 2, (Hg [Hg 2 ] 2, [As ], [b ], [n ] 2 + koloidní síra pokud by nebyly dobře odstraněny kationty I. třídy, olovnatý kation by se s H 2 srážel na černý Pb II.A HNO (1: (Hg Cu 2+, Cd 2+, Bi + NH II.B HCl (1:1 As 2 5 [b(cl ], [n(cl 6 ] 2 raženina Bi(OH [Cu(NH ] 2+ tmavomodrý [Cd(NH ] 2+ bezbarvý (k provedení důkazu je potřeba sraženinu nejprve rozpustit v HNO 12 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

13 R : Kation Reakce redukce kovovým zinkem a železem probíhají v kyselém prostředí Cu 2+ Cu 2+ Cu + 2 H + (černá sraženina nerozpustná v (NH x D: Cu 2+ + NH [Cu(NH ] 2+ (sytě modrý roztok Cd 2+ D: Cd 2+ Cd + 2 H + (žlutá sraženina nerozpustná v (NH x Bi + 2 Bi + + H 2 Bi H + (hnědá sraženina nerozpustná v (NH x další reakce jsou uvedeny na str. 9 D: Bi + + I Bil (černohnědá sraženina, v přebytku I vzniká oranžový roztok [Bil ] n2+ n + 2 H+ (žlutohnědá sraženina rozpustná v (NH x kation n n 2+ má redukční účinky, dokáže se například reakcí MnO 2+ + H O + D: n Fe n + 2 Fe + D: n 2+ + Zn n + Zn 2+ cínový ježek n + n H 2 n 2 + H + (žlutohnědá sraženina rozpustná v (NH x kation n + nemá redukční účinky n 2 + x 2 [n ] 2 [n ] 2 + H n 2 D: n + + Fe n + Fe + D: n Zn n + 2 Zn 2+ cínový ježek 2 b+ + H 2 b H+ (oranžová sraženina rozpustná v (NH x b b x [b ] 5 D: b + + Fe b + Fe + D: 2 b + + Zn 2 b+ Zn 2+ černý antimon (tato reakce se nemusí pokaždé povést b 5+ 2 b H 2 b H + (oranžová sraženina rozpustná v (NH x b x 2 [b ] D: b Fe b + 5 Fe + Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

14 Mn(OH je bílá sraženina, která tmavne oxidací na MnO 2 aceton používaný při důkazu Co 2+ iontů váže vodu, a posunuje tak rovnováhu reakce směrem k produktům D III. Vzorek, tj. roztok po oddělení kationtů II. třídy (úprava ph zásadité prostředí (NH Co černá kationty IV. až V. třídy Ni černá Fe 2 černá Zn bílá Mn pleťová Cr(OH šedozelená Al(OH bezbarvý gel HCl (1: za chladu Co, Ni Fe +, Zn 2+, Mn 2+, Cr +, Al + (pro důkazy je možné rozpustit v HCl (1: % H 2 O % NaOH + 10 % H 2 O 2 Fe(OH rezavá CrO 2, [Zn(OH ] 2, [Al(OH ] Mn(OH bílá, tmavne (po rozpuštění v HNO důkazy R : Kation Co 2+ Reakce Co Co (černá sraženina D: 2 Co 2+ + CN (v prostředí acetonu [Co 2 (CN ] (modré zbarvení roztoku D: Co 2+ + KNO 2 (v prostředí CH COOH K [Co(NO 2 6 ] (žlutá sraženina 1 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

15 Kation Ni 2+ Reakce Ni Ni (černá sraženina D: Čugajevovo činidlo (dimethylglyoxim v prostředí NH D: Ni 2+ + HON = C C = NOH červený krystalický komplex (viz skripta str. 182 CH CH Fe + 2 Fe+ + 2 Fe 2 (černá sraženina Fe HCl 2 FeCl + H 2 (žlutý roztok Fe + + OH Fe(OH (rezavá sraženina D: viz deník str. 9 Mn 2+ Mn Mn (pleťová sraženina Mn + 2 HCl MnCl 2 (bezbarvý roztok Mn OH Mn(OH (bílá sraženina, která hnědne oxidací na MnO 2 Mn 2+ ionty mají slabé redukční účinky D: 2 Mn PbO 2 + H 2 MnO + 5 Pb H 2 O (fialové zbarvení MnO iontů Cr + Cr + + OH Cr(OH (šedozelená sraženina Cr(OH + HCl CrCl + H 2 O (zelený roztok 2 Cr + + H 2 O OH 2 CrO H 2 O (žlutý roztok D: CrO 2 + Ba 2+ BaCrO (žlutá sraženina D: CrO Ag + Ag 2 CrO (černohnědá sraženina D: redukce H 2 O 2 na CrO 5 (modrý roztok Zn 2+ D: Zn Zn (bílá sraženina Zn + 2 HCl ZnCl 2 (bezbarvý roztok Zn 2+ + OH [Zn(OH ] 2 (bezbarvý roztok D: 2 Zn 2+ + [Fe(CN 6 ] Zn 2 [Fe(CN 6 ] (bílá sraženina Al + + OH Al(OH (bezbarvý gel [Al(OH ] Al + Al(OH + HCl AlCl + H 2 O (bezbarvý roztok D: reakce s alizarinem (1,2dihydroxylantrachinon vzniká cihlově červený lak nerozpustný v CH COOH Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 15

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Anorganická kvalitativní semimikroanalýza Laboratorní příručka

Anorganická kvalitativní semimikroanalýza Laboratorní příručka Anorganická kvalitativní semimikroanalýza Laboratorní příručka 1. POKYNY PRO PRÁCI V LABORATOŘI.... OBECNÉ OPERACE KVALITATIVNÍ SEMIMIKROANALÝZY... 3 REAKCE NA MOKRÉ CESTĚ... 3.1 REAKCE VE ZKUMAVKÁCH...

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 11.skupina

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 3

Základy analýzy potravin Přednáška 3 VÁŽKOVÁ ANALÝZA (GRAVIMETRIE) množství analytu se určuje z hmotnosti samotného analytu izolovaného ze vzorku sloučeniny, na kterou byl analyt převeden nebo která vznikla chemickou reakcí s analytem jiné

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Pedagogický deník

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Pedagogický deník UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogický deník Autor: Studijní program: Obor: Typ studia: Vedoucí práce: Ing. Jiří Kyliánek CŽV - Studium

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Chemické rovnováhy v roztocích

Chemické rovnováhy v roztocích Chemické rovnováhy v roztocích iontové reakce - reakce vratné produkty reakcí, pokud nejsou z reakčního prostředí odstraněny, přechází na výchozí látky chemické reakce zpravidla neproběhnou kvantitativně

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

II.A skupina kovy alkalických zemin

II.A skupina kovy alkalických zemin Střední průmyslová škola Hranice - 1 - II.A skupina kovy alkalických zemin Berylium Hořčík Vápník Stroncium Baryum Radium Tyto kovy mají 2 valenční elektrony a proto ve sloučeninách jsou vždy v ox. stavu

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz):

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz): EMISE CO 2 Oxid uhličitý, společně s dalšími látkami jako jsou methan, oxid dusný, freony a ozon, patří mezi takzvané skleníkové plyny, které mají schopnost absorbovat tepelné (IR) záření Země, díky čemuž

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU / JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU Mgr Michal Mazík Ing Hana Grossmannová, PhD ÚVOD V rámci své praxe se konzervátoři-restaurátoři musí vypořádat

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

m=ρ.v M=m/n n=m/m m=n.m M(Cu)=63,5g/mol M(S)=32,1g/mol M(O)=16,0g/mol M(CuSO 4 )=1. M(Cu)+1. M(S)+4. M(O)= =63,5+32,1+4.16,0=63,5+32,1+64=159,6g/mol

m=ρ.v M=m/n n=m/m m=n.m M(Cu)=63,5g/mol M(S)=32,1g/mol M(O)=16,0g/mol M(CuSO 4 )=1. M(Cu)+1. M(S)+4. M(O)= =63,5+32,1+4.16,0=63,5+32,1+64=159,6g/mol 1 41. Základní veličiny v chemii Vyjádření množství látek 1. Objem - V - (cm 3, ml, dm 3, l) 2. Hmotnost - m - (g, kg) 3. Látkové množství - n - (mol), udává počet částic (atomů, molekul, iontů) v soustavě

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více