PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU"

Transkript

1 PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU Doplněk ke skriptu: Nekvindová, P.; Švecová, B.; Špirková, J. Laboratorní deník pro laboratoře z anorganické chemie I, 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 201. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D. Ing. Blanka Švecová, Ph.D. RNDr. Jarmila Špirková, Cc. ouvisející publikace: ýkorová, D.; Mastný, L. Návody pro laboratoře z anorganické chemie, 2nd ed.; VŠCHT Praha: Praha, V této kapitole se setkáme se základními kvalitativními analytickými reakcemi aniontů a kationů. Tuto kapitolu je dobré pročíst, porozumět jí a doplnit reakce, než budete určovat neznámý anion či kation ve vašem vzorku. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM Anionty se rozdělují do tří základních tříd: První třída se stráží 5 10 % roztokem BaCl 2 nebo Ba(NO. Druhá třída se sráží 1 % roztokem AgNO. Třetí třída se uvedenými roztoky nesráží. příprava na určování složení neznámého vzorku základní analytické reakce aniontů I. s roztokem Ba 2+ soli tvoří sraženinu: Anion Rozpustnost barnatých sraženin O 2 [if 6 ] 2 nerozpouštějí se v HCl (1:1 O 2 při analytických reakcích je třeba vždy dbát na čistotu používaného nádobí, kvalitu činidel (chemikálie označené p.a. jsou určené pro analýzu s destilovanou vodou většina reakcí byla provedena v průběhu 1. až. laboratorního dne, zde si je můžete zopakovat 2 O 2 F IO CrO 2 rozpouštějí se v HCl (1:1 a nerozpouštejí se ve zředěné CH COOH (1: CO 2 Proč se většina anorganických aniontů sráží právě pomocí Ag +, popřípadě Ba 2+ soli? io 2 PO AsO 2 rozpouštějí se i ve zředěné CH COOH AsO P : 2 O 2 a F se obtížně srážejí barnatou solí, nutné třepat 2 se barnatou solí také srážejí na bílý Ba 2 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

3 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM II. s roztokem Ag + soli tvoří sraženinu: Anion Barva straženiny Rozpustnost stříbrných sraženin 2 černá nerozpustná v NH Cl bílá (tmavne ve zředěném NH (1:1 Br nažloutlá v koncentrovaném NH I žlutá v koncentrovaném NH se nerozpustí, pouze zbělá CN bílá ve zředěném NH (1:1 CN bílá v koncentrovaném NH [Fe(CN 6 ] bílá v koncentrovaném NH [Fe(CN 6 ] hnědá ve zředěném NH (1:1 NO 2 bílá nerozpustná v NH H 2 PO 2 bílá, rychle černá nerozpustná v NH P : z koncentovaných roztoků Ag + solí se někdy srážejí také sírany stříbrnou solí se sráží většina aniontů I. třídy, vzniklé sraženiny jsou na rozdíl od aniontů II. třídy rozpustné v HNO první třída s Ag + poskytuje barevně rozlišitelné sraženiny: fosforečnan, křemičitan a arsenitan stříbrný jsou žluté arseničnan stříbrný je čokoládově hnědý chroman stříbrný je hnědočervený ostatní anionty dávají stříbrné sraženiny bílé barvy, nejsou však stálé a za varu se rozkládají, například: Ag 2 O + H 2 O 2 Ag + O H O + 2 Ag 2 2 O + 6 H 2 O 2 Ag O 2 + H O + Ag 2 CO + Ag 2 O + CO 2 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

4 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM Doporučený postup při určování aniontu: nejprve provedeme tzv. předběžné orientační reakce a zjistíme ph neznámého vzorku b provedeme reakce s H 2 O c zjistíme, zda má neznámý anion redukční nebo oxidační vlastnosti (činidla viz tabulka d zjistíme, zda neznámý anion tvoří sraženinu s Ba 2+ ionty, a sledujeme také rozpustnost vzniklých sraženin v HCl (1:1 a v CH COOH (1: e zjistíme, zda neznámý anion tvoří sraženinu s ionty Ag +, a sledujeme zbarvení těchto sraženin, orientujeme se také podle rozpustnosti sraženiny po orientačních reakcích provedeme specifickou reakci. Pokud se předpoklad nepotvrdí, začínáme znovu od začátku III. netvoří sraženinu ani s Ba 2+, ani Ag + solí (NO 2 při nízké koncentraci NO 2 v roztoku nemusí být vznikající sraženina patrná NO ClO ClO MnO D : 1. předběžná zkouška vznik a vývoj plynu 2. oxidační a redukční zkoušky. reakce se skupinovými činidly. specifické reakce A 1 Provádí se přídavkem H 2 O (1: za varu, pozorujeme únik plynů, detekujeme jejich zápach a případné zabarvení, a to nejprve za chladu a potom po zahřátí. Vývoj plynu po okyselení je pozorován u těchto aniontů: CO H CO 2 + H 2 O (CO 2 je možné zavádět do roztoku Ba(OH nebo Ca(OH, ve kterém pozorujeme vznik bílé sraženiny O H O 2 + H 2 O (štiplavý zápach O 2 2 O H O 2 + H 2 O + (nažloutlá až bílá koloidní síra H H H 2 O (zápach po zkažených vejcích CN + H HCN O (zápach po hořkých mandlích 2 NO H NO + NO 2 + H 2 O (hnědočervený plyn Za tepla probíhá také oxidace I na I 2 (hnědočerný a Br na Br 2 (oranžový. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

5 JAK POTUPUJEME PŘI KVALITATIVNÍ ANALÝZE ROZTOKU NEZNÁMÝM ANIONTEM A 2 Redukující anionty odbarvují v kyselém prostředí zředěný roztok MnO nebo zředěný roztok I 2. D : O 2 + MnO + H 2 O 2 + MnO + H 2 + MnO + H NO 2 + MnO + H AsO 2 + MnO + H [Fe(CN 6 ] + MnO + H I + MnO + H P : Obdobně reagují i Br a Cl, ale pouze v silně kyselém prostředí. Zvolna reagují [Fe(CN 6 ], CN, AsO. Důkaz oxidujících aniontů se provádí 5 % roztokem KI v kyselém prostředí. Dalším činidlem pro důkaz oxidujících aniontů může být zinek v kyselém prostředí. P : NO 2 + I + H I 2 + NO O D : ClO + I + H CrO 2 + I + H Cr 2 O I + H MnO + I + H ClO + I + H AsO + I + H [Fe(CN 6 ] + I + H Jestliže k redukci použijeme zinek v kyselém prostředí, redukují se dusitany a dusičnany až na amoniak a chlorečnan na chlorid. D : NO 2 + Zn + H NO + Zn + H ClO + Zn + H A pecifické reakce aniontů jsou uvedeny v pracích 1. až. laboratorního dne vždy u reakcí jednotlivých aniotů, a jsou označeny D: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 5

6 příprava na určování neznámého vzorku základní kvalitativní analytické reakce kationtů kupinová činidla pro dělení a důkazy kationtů jsou volena tak, aby vznikaly sloučeniny (sraženiny charakteristického zbarvení, popř. aby se vyvíjel plyn. Známými skupinovými činidly jsou: HCl, H 2 O, KI, alkalické hydroxidy, NH, (NH, (NH CO, Na 2 HPO, K 2 CrO, H 2. 1 Reakce s HCl: Ag + + Cl AgCl Pb Cl PbCl 2 Vznikají bílé, ve vodě nerozpustné nebo špatně rozpustné (PbCl 2 sraženiny. 2 Reakce s H 2 O (1: Zředěnou kyselinou sírovou se srážejí bílé sírany CaO, ro, BaO, PbO, málo rozpustý je i Ag 2 O, který se může vyloučit při srážení koncentrovaných roztoků jako bílá sraženina, která je ale rozpustná v horké vodě. při analytických reakcích je třeba vždy dbát na čistotu používaného nádobí, kvalitu činidel (chemikálie označené p.a. jsou určené pro analýzu a pracovat s destilovanou vodou Reakce s KI Ag + + I AgI (žlutá sraženina nerozpustná v koncentrovaném NH Pb I PbI 2 (žlutá sraženina Bi + + I BiI (černohnědá sraženina, v přebytku I vzniká oranžový roztok [BiI ] 2 Cu 2+ + I Cu 2 I 2 + I 2 (Cu 2 I 2 je bílá sraženina, avšak roztok je zbarven hnědě vzniklým jodem Reakce s alkalickými hydroxidy (NaOH, KOH Kromě iontů alkalických kovů tvoří většina kationtů s alkalickými hydroxidy sraženiny. Nesnadno se srážejí ionty kovů alkalických zemin. Vzniklé sraženiny jsou buď hydroxidy, nebo hydratované oxidy. raženiny amfoterních hydratovaných oxidů se v přebytku hydroxidu rozpouštějí (Pb 2+, n 2+, n +, Al +, Cr +, Zn 2+, Cu 2+. V přebytku hydroxidu se naopak nerozpouštějí sraženiny iontů Bi +, Cd 2+, Fe +, Co 2+, Ni 2+, Mg 2+. Při srážení hydroxidů je možné se částečně orientovat i podle barev: Ni(OH zelený Cu(OH modrý Co(OH narůžovělý (oxidace vzdušným kyslíkem na Co(OH, což je hnědočerná sraženina Cr(OH šedozelený Fe(OH rezavý Zn(OH bílý Cd(OH žlutý Mg(OH bílý Bi(OH bílý 6 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

7 5 Reakce s NH Amoniak působí jako slabá zásada, při reakci s amoniakem vznikají většinou nerozpustné hydroxidy, které se v některých případech v přebytku amoniaku rozpouštějí na rozpustné komplexní sloučeniny. Co je zásaditá sůl? Ve vodném roztoku amoniaku je rovnováha NH O NH + + OH Protože roztoky obsahují kromě iontů OH i molekuly NH, vznikají při reakcích tohoto činidla s některými kationty kromě hydroxidů i sloučeniny komplexní Ag + + NH O Ag 2 O (hnědočerná sraženina Cu 2+ + NH O zásadité soli (modrozelená sraženina Cd 2+ + NH O zásadité soli (bílá sraženina Zn 2+ + NH O zásadité soli (bílá sraženina Co 2+ + NH O zásadité soli + hydroxid (modrá až šedomodrá sraženina Cr + + NH O Cr(OH + zásadité soli (šedozelená sraženina Ni 2+ + NH O Ni(OH + zásadité soli (zelená sraženina přebytek NH [Ag(NH ] + (bezbarvý roztok přebytek NH [Cu(NH ] 2+ (sytě modrý roztok přebytek NH [Cd(NH ] 2+ (bezbarvý roztok přebytek NH [ Zn(NH ] 2+ [Zn(NH 6 ] 2+ (bezbarvý roztok přebytek NH [Co(NH 6 ] 2+ (žlutohnědý roztok přebytek NH [Cr(NH 6 ] + (červenofialový roztok přebytek NH [Ni(NH 6 ] 2+ (modrofialový roztok Kationty, které s amoniakem vytvářejí nerozpustné sraženiny a které se v přebytku amoniaku nerozpouštějí, jsou: Pb 2+, Hg 2+, b +, b 5+, n 2+, n +, Fe +. Hlinité soli s amoniakem vytvářejí bílý hydroxid hlinitý, který se v přebytku amoniaku rozpouští na hlinitany: Al + + NH O Al(OH (bílá sraženina [Al(OH ] (bezbarvý roztok 6 Reakce se (NH rážejí se všechny kationty, kromě kationtů 1. a 2. skupiny periodického systému prvků. V přebytku činidla nebo v (NH x se pak rozpouštějí sloučeniny: n 2+, n +, Hg 2+, b +, b 5+, As +, As 5+ (viz sulfanový způsob dělení kationtů. Vznikají většinou sulfidy, v některých případech (Al + a Cr + vlivem hydrolýzy vznikají hydroxidy. 7 Reakce s Na 2 CO nebo (NH CO rážejí se všechny kationty kromě alkalických kovů, Mg 2+, As + a NH + iontů. Vznikají uhličitany nebo zásadité soli, tzn. směsi uhličitanů a hydroxidů. Vznikající sraženiny jsou většinou bílé. Barevné sraženiny vznikají při reakci s těmito ionty: Co 2+ (růžová, Cu 2+, Ni 2+, Cr + (zelená, Hg 2 2+ (černá, Hg 2+ (hnědá, Fe + (hnědá. Bílé sraženiny FeCO a MnCO na vzduchu tmavnou vlivem oxidace. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 7

8 8 Reakce s Na 2 HPO Nesrážejí se kationty alkalických kovů a NH +. ostatními kationty vznikají většinou sraženiny bílých fosforečnanů. Jiné než bílé zbarvení mají soli: Ag + žluté Cu 2+, Cr +, Ni 2+ modrozelené Co 2+ modrofialové 9 Reakce s K 2 CrO Následující ionty se s chromanem sráží. Kation Ag + Pb 2+ Bi + Fe 2+ Mn 2+ Zn 2+ Co 2+ Ni 2+ Cr + Ba 2+ r 2+ Barva sraženiny červenožlutá žlutá žlutá až oranžová hnědožlutá nažloutlá žlutá červenohnědá hnědá hnědočervená žlutá světle žlutá 8 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

9 pecifické reakce kationtů, které lze provádět z původního vzorku bez uvedeného rozdělení, tj. bez použití sulfanového způsobu dělení kationtů: nerozpustných sloučenin sodíku je jen málo, známé jsou například Na 2 [b(oh 6 ], Na XeO 6, Na 2 UO k důkazu sodíku se používají žluté krystaly NaZn(UO 2 (CH COOH 9.9H 2 O Kation Na + NH + Reakce D: plamenová zkouška Na + ionty barví plamen žlutě, intenzivní žlutá barva plamene se projeví i v případě stopového množství Na + ve sloučenině 1 Nesslerovo činidlo K 2 [HgI ] dochází ke žlutému zbarvení roztoku, případně k vyloučení hnědé sraženiny (velmi citlivé, za důkaz je považován již sytě žlutý roztok D: [HgI ] 2 + NH (NH + + OH HgNH 2 I + I O 20 % roztok Na(OH + zahřívání dochází k uvolňování NH, který zjištujeme čichem nebo ph papírkem Fe + 1 K [Fe(CN 6 ] žlutá krevní sůl vzniká modrá sraženina berlínská modř D: Fe + + [Fe(CN 6 ] Fe [Fe(CN 6 ] 2 KCN vzniká krvavě červený roztok D: Fe + + CN Fe(CN Fe 2+ K [Fe(CN 6 ] červená krevní sůl vzniká modrá sraženina Turnbullova modř D: Fe [Fe(CN 6 ] Fe [Fe(CN 6 ] 2 Bi + 1 thiomočovina v HNO dochází ke žlutému zbarvení roztoku D: Bi + + C(NH 2 [Bi(C(NH 2 ] + 2 vyredukování černého kovového Bi D: 2 Bi + + no H 2 O 2 Bi + no H O + Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 9

10 10 Reakce s H 2, tzv. sulfanový způsob dělení kationtů Jedná se o systematické rozdělení kationtů nejprve do pěti tříd a později na jednotlivé kationty tak, aby bylo možné provést důkazové reakce. Jednotlivé třídy je možné vysrážet vybranými skupinovými činidly na sraženinu, kterou lze od roztoku ostatních kationtů oddělit (odfiltrovat a později po dalším dělení dokázat kationty. během sulfanového způsobu dělení kationtů je třeba dodržovat správné ph, tedy správné pořadí činidel H 2 ; kyselé prostředí lze také nejdříve okyselit HCl, a pak přidat roztok Na 2 (NH ; zásadité prostředí lze nejprve přidat pufr (NH + NH Cl, a pak roztok Na 2 kationty I. třídy Ag +, Pb 2+, Hg 2+ 2 Vzorek roztok HCl (1:1 kationty II. až V. třídy H 2, kyselé prostředí (Na 2 + HCl kationty II. třídy kationty III. až V. třídy Cu 2+, Cd 2+, Bi +, Hg 2+, As +, As 5+, b +, b 5+, n 2+, n + (pozor může se srážet také Pb 2+ (NH, zásadité prosředí (pufr: NH + NH Cl kationty III. třídy kationty IV. až V. třídy Ni 2+, Co 2+, Fe 2+, Fe +, Mn 2+, Zn 2+, Al +, Cr + (NH CO, zásadité prostředí (pufr: NH + NH Cl kationty IV. třídy kationty V. třídy Ba 2+, r 2+, Ca 2+ Mg 2+, Na +, K +, NH + (Li + 10 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

11 D I. Doporučený postup při určování kationtu: malé množství neznámého vzorku naředíme vodou proto, abychom zjistili, zda neznámý vzorek neobsahuje snadno hydrolyzující ionty, např. Bi +, b +, b 5+. Při snížení ph se snadno hydrolyzující kationty srážejí na příslušný oxid, popř. hydroxid, a u takového vzorku po zředění pozorujeme vznik bílého zákalu, popř. vznik sraženiny bílé barvy nejprve podle sulfanového způsobu zjistíme, v jaké analytické třídě je určovaný kation v neznámém vzorku. Postupně za sebou ke vzorku přidáváme: a HCl b H 2 c (NH d Na 2 CO a podle reakce vzorek zařadíme do příslušné třídy pokud v případě a, b, c nebo d vznikne sraženina, zkusíme ji rozpustit podle následujících schémat dělení kationtů v jednotlivých analytických třídách teprve pak je vhodné provést specifické reakce Vzorek roztok HCl AgCl bílá PbCl 2 bílá (viz další strana HORKÁ VODA AgCl Pb 2+ NH [Ag(NH ] + R : Kation Ag + Pb 2+ Reakce kationty II. až V. třídy Ag + + Cl AgCl (bílá sraženina, která časem tmavne AgCl + 2 NH [Ag(NH ] + + Cl D: [Ag(NH ]Cl + 2 H AgCl + 2 NH H 2 O Pb Cl PbCl 2 (bílá sraženina D: Pb I PbI 2 (žlutá sraženina, po překrystalizování vypadávají krystaly PbI 2 zvané zlatý déšť Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 11

12 Doporučený postup (pokračování: správnost určení kationtu lze ověřit reakcemi s dalšími možnými skupinovými činidly (H 2 O, KI, NaOH, NH, Na 2 HPO, K 2 CrO pokud všechny reakce proběhly podle předpokladu, jedná se o správně určený kation pokud jedna reakce neodpovídá předpokladu, zopakujeme reakci, případně zkontrolujeme ph pokud opakovaně reakce neprobíhá, je třeba vrátit se na začátek a zopakovat všechny reakce, a tím ověřit správnost určení kationtu reakce je pak třeba zapsat správně sestavenou a vyčíslenou chemickou rovnicí se zaznamenaným pozorováním D II. Vzorek, tj. roztok po oddělení kationtů I. třídy (úprava ph kyselé prostředí H 2 Cu černá kationty III. až V. třídy Bi 2 hnědá Cd žlutá Hg hnědožlutá As 2 5 žlutá b 2 oranžová n žlutohnědá n 2 žlutohnědá (NH X raženina II.A Roztok II.B Cu, Cd, Bi 2, (Hg [Hg 2 ] 2, [As ], [b ], [n ] 2 + koloidní síra pokud by nebyly dobře odstraněny kationty I. třídy, olovnatý kation by se s H 2 srážel na černý Pb II.A HNO (1: (Hg Cu 2+, Cd 2+, Bi + NH II.B HCl (1:1 As 2 5 [b(cl ], [n(cl 6 ] 2 raženina Bi(OH [Cu(NH ] 2+ tmavomodrý [Cd(NH ] 2+ bezbarvý (k provedení důkazu je potřeba sraženinu nejprve rozpustit v HNO 12 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

13 R : Kation Reakce redukce kovovým zinkem a železem probíhají v kyselém prostředí Cu 2+ Cu 2+ Cu + 2 H + (černá sraženina nerozpustná v (NH x D: Cu 2+ + NH [Cu(NH ] 2+ (sytě modrý roztok Cd 2+ D: Cd 2+ Cd + 2 H + (žlutá sraženina nerozpustná v (NH x Bi + 2 Bi + + H 2 Bi H + (hnědá sraženina nerozpustná v (NH x další reakce jsou uvedeny na str. 9 D: Bi + + I Bil (černohnědá sraženina, v přebytku I vzniká oranžový roztok [Bil ] n2+ n + 2 H+ (žlutohnědá sraženina rozpustná v (NH x kation n n 2+ má redukční účinky, dokáže se například reakcí MnO 2+ + H O + D: n Fe n + 2 Fe + D: n 2+ + Zn n + Zn 2+ cínový ježek n + n H 2 n 2 + H + (žlutohnědá sraženina rozpustná v (NH x kation n + nemá redukční účinky n 2 + x 2 [n ] 2 [n ] 2 + H n 2 D: n + + Fe n + Fe + D: n Zn n + 2 Zn 2+ cínový ježek 2 b+ + H 2 b H+ (oranžová sraženina rozpustná v (NH x b b x [b ] 5 D: b + + Fe b + Fe + D: 2 b + + Zn 2 b+ Zn 2+ černý antimon (tato reakce se nemusí pokaždé povést b 5+ 2 b H 2 b H + (oranžová sraženina rozpustná v (NH x b x 2 [b ] D: b Fe b + 5 Fe + Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

14 Mn(OH je bílá sraženina, která tmavne oxidací na MnO 2 aceton používaný při důkazu Co 2+ iontů váže vodu, a posunuje tak rovnováhu reakce směrem k produktům D III. Vzorek, tj. roztok po oddělení kationtů II. třídy (úprava ph zásadité prostředí (NH Co černá kationty IV. až V. třídy Ni černá Fe 2 černá Zn bílá Mn pleťová Cr(OH šedozelená Al(OH bezbarvý gel HCl (1: za chladu Co, Ni Fe +, Zn 2+, Mn 2+, Cr +, Al + (pro důkazy je možné rozpustit v HCl (1: % H 2 O % NaOH + 10 % H 2 O 2 Fe(OH rezavá CrO 2, [Zn(OH ] 2, [Al(OH ] Mn(OH bílá, tmavne (po rozpuštění v HNO důkazy R : Kation Co 2+ Reakce Co Co (černá sraženina D: 2 Co 2+ + CN (v prostředí acetonu [Co 2 (CN ] (modré zbarvení roztoku D: Co 2+ + KNO 2 (v prostředí CH COOH K [Co(NO 2 6 ] (žlutá sraženina 1 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

15 Kation Ni 2+ Reakce Ni Ni (černá sraženina D: Čugajevovo činidlo (dimethylglyoxim v prostředí NH D: Ni 2+ + HON = C C = NOH červený krystalický komplex (viz skripta str. 182 CH CH Fe + 2 Fe+ + 2 Fe 2 (černá sraženina Fe HCl 2 FeCl + H 2 (žlutý roztok Fe + + OH Fe(OH (rezavá sraženina D: viz deník str. 9 Mn 2+ Mn Mn (pleťová sraženina Mn + 2 HCl MnCl 2 (bezbarvý roztok Mn OH Mn(OH (bílá sraženina, která hnědne oxidací na MnO 2 Mn 2+ ionty mají slabé redukční účinky D: 2 Mn PbO 2 + H 2 MnO + 5 Pb H 2 O (fialové zbarvení MnO iontů Cr + Cr + + OH Cr(OH (šedozelená sraženina Cr(OH + HCl CrCl + H 2 O (zelený roztok 2 Cr + + H 2 O OH 2 CrO H 2 O (žlutý roztok D: CrO 2 + Ba 2+ BaCrO (žlutá sraženina D: CrO Ag + Ag 2 CrO (černohnědá sraženina D: redukce H 2 O 2 na CrO 5 (modrý roztok Zn 2+ D: Zn Zn (bílá sraženina Zn + 2 HCl ZnCl 2 (bezbarvý roztok Zn 2+ + OH [Zn(OH ] 2 (bezbarvý roztok D: 2 Zn 2+ + [Fe(CN 6 ] Zn 2 [Fe(CN 6 ] (bílá sraženina Al + + OH Al(OH (bezbarvý gel [Al(OH ] Al + Al(OH + HCl AlCl + H 2 O (bezbarvý roztok D: reakce s alizarinem (1,2dihydroxylantrachinon vzniká cihlově červený lak nerozpustný v CH COOH Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 15

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Analytické třídy kationtů

Analytické třídy kationtů Analytické třídy kationtů 1. sráží se HCl AgCl, Hg 2 Cl 2, PbCl 2 2. sráží se H 2 S v HCl a) (PbS ), Bi 2 S 3, CuS, CdS b) HgS, As 2 S 5, Sb 2 S 5, SnS 2 působením Na 2 S s NaOH HgS 2, AsS 4 3-, SbS 4

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Důkazové reakce kationtů a aniontů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Obsah Kationty Stříbro 9 Olovo 10 Rtuťný iont 11 Měď 11

Více

Kvalitativní analytická chemie

Kvalitativní analytická chemie Kvalitativní analytická chemie Úvod: Při kvalitativní analýze zjišťujeme složení neznámého vzorku. Obvykle určujeme samostatně kation i anion. Podle charakteru reakcí s určitými činidly jsou kationty i

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Součástí cvičení je krátký test.

Součástí cvičení je krátký test. 1 KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA Laboratorní úloha č.1 KATIONTY TVOŘÍCÍ NEROZPUSTNÉ CHLORIDY A SÍRANY, KATION NH 4 + DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. Prostudujte si dále uvedený návod 2. Prostudujte si text v Příloze

Více

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Připomínka českého chemického názvosloví Oxidační vzorec přípona příklad stupeň oxidu I M 2 O -ný Na 2 O sodný

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Skupinové reakce aniontů autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum:

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum: 2. Laboratorní den 2.2.4. Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku Str. 91 správné provedení oxidačně-redukční reakce v roztoku krystalizace produktu z připraveného roztoku soli

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

Učebnice pro studenty 3. ročníku Gymnázia Botičská, kteří navštěvují seminář z chemie Sestavil: Stanislav Luňák verze 2010

Učebnice pro studenty 3. ročníku Gymnázia Botičská, kteří navštěvují seminář z chemie Sestavil: Stanislav Luňák verze 2010 Analytická chemie Učebnice pro studenty 3. ročníku Gymnázia Botičská, kteří navštěvují seminář z chemie Sestavil: Stanislav Luňák verze 2010 Obsah příručky: 1. Úvod do analytické chemie... 2 2. Chemikálie,

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

Odměrná analýza, srážecí titrace

Odměrná analýza, srážecí titrace Odměrná analýza, srážecí titrace precipitační titrace = absolutní metoda založená na měření objemu odměrné stanovení, při němž vznikají málo rozpustné sloučeniny (sraženiny) nebo málo disociované sloučeniny

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Cvičení z analytické chemie 1 Analytická chemie kvalitativní

Cvičení z analytické chemie 1 Analytická chemie kvalitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 1 Analytická chemie kvalitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Název: Halogeny II - halogenidy

Název: Halogeny II - halogenidy Název: Halogeny II - halogenidy Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Komplexotvorné rovnováhy

Komplexotvorné rovnováhy Komplexotvorné rovnováhy ion kovu (analyt) + komplexotvorné činidlo (ligand) rozpustných komplexních sloučenin (koordinační sloučenina) podmínky vzniku: ligand obsahovat alespoň jeden nevazebný elektronový

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

KOMPLEXNÍ SLOUČENINY OTÁZKY A ÚLOHY

KOMPLEXNÍ SLOUČENINY OTÁZKY A ÚLOHY KOMPLEXNÍ SLOUČENINY OTÁZKY A ÚLOHY 1 Na vzniku koordinačně kovalentní vazby se podílí dvě částice ta první má přebytek volných elektronů, zatímco ta druhá má volný orbital, do kterého tyto elektrony vstupují

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Barvy chromu Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA Měřítka analytické laboratorní techniky Zkoušky na suché cestě Převádění vzorku do roztoku Předběžné zkoušky na mokré cestě Klasifikace a důkazy kationtů Klasifikace

Více

Chemické postupy, jenž se užívají při kvalitativní analýze anorganických látek

Chemické postupy, jenž se užívají při kvalitativní analýze anorganických látek Otázka: Kvalitativní analýza anorganických látek Předmět: Chemie Přidal(a): Václav Kadlec Václav Kadlec Septima, 2013/14 Chemické postupy, jenž se užívají při kvalitativní analýze anorganických látek Úvod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617,

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, Seminář z chemie RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, 615 email: Jana.Matejckova@lf3.cuni.cz Semináře týden datum název semináře či praktika 1. 30.9. Názvosloví v anorganické chemii 2. 11.10.

Více

VY_32_INOVACE_30_HBEN11

VY_32_INOVACE_30_HBEN11 Sloučeniny síry Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 15. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Sloučeniny síry sulfan, oxidy a

Více

1.Skupinové reakce: Kationty: dělíme je podle reakcí do tříd.

1.Skupinové reakce: Kationty: dělíme je podle reakcí do tříd. Analytická chemie Zahrnuje metody chemické analýzy a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. Dokazujeme a stanovujeme. Využití má v toxikologii, soudním lékařství, biochemii, vyhledávání drog atd. Metody,

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo udává náboj, kterým by byl atom prvku nabit, kdyby všechny elektrony vazeb v molekule patřily elektronegativnějším vazebným partnerům (atomům) udává náboj,

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Názvy slou enin. íslovkové p edpony

Názvy slou enin. íslovkové p edpony Názvy slou enin Název slou eniny se skládá z podstatného a p ídavného jména. Podstatné jméno udává druh chemické slou eniny. Název je bu obecný (kyselina, hydroxid,...), nebo je odvozen od elektronegativní

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T30 Téma: Kyseliny Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Kyseliny Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD jsou to sloučeniny KYSELINY ve vodných roztocích

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Soli prezentace VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soli jsou chemické

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady 2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady Chemickými rovnicemi vyjadřujeme chemické reakce, t.j. děje, při kterých spolu reagují a současně zanikají výchozí látky reaktanty a vznikají látky nové produkty

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Analytická chemie postupy, reakce a metody

Analytická chemie postupy, reakce a metody Analytická chemie postupy, reakce a metody Co je to analytická chemie? chemický vědní obor zabývající se chemickou analýzou konkrétním postupem zjišťování složení chemických látek a materiálů postupem

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s názvoslovím

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny OKRUH 7 Karboxylové kyseliny Pro karboxylové kyseliny je charakteristická přítomnost jedné nebo více karboxylových skupin Monokarboxylové kyseliny Příprava kyseliny mravenčí z chloroformu a její důkaz

Více