Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008"

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily ,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši byl splněn na 98,56 %. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše ,31Kč, což představuje 95,82 % očekávaných příjmů Celkové rozpočtové výdaje jsou ,29 Kč, což představuje 98,56% schváleného rozpočtu Kč. Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši ,50Kč, což je 92,78% plánovaných výdajů Kč. Stavy na účtech: k k k Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos ,37 Kč ,88 Kč ,27 Česká spoř.-běžný ú ,74 Kč ČSOB byt.hospod ,27 Kč ,00 Kč ,50 Sociální fond ,25 Kč ,25 Kč ,25 Fond rozvoje bydlení ,72 Kč ,85 Kč , ,35 Kč ,98 Kč ,72 Účet hospod. činnosti-vak ,39 Kč ,82 Kč ,98 U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k podílové listy v hodnotě ,97 Kč roční výtěžnost finančního portfolia činí ,07 Kč měsíční pohyb Skladba portfolia: 4,32 % akcie ,14 36,49 % dluhopisy ,69 59,19 % peněžní trh ,91

2 PŘÍJMY: rozpočtová oblast - za 1-12/2008 schválený rozpočet rozpočet upravený skutečné plnění odhad k % Daně z príjmů ze závislé činnosti , , ,21 99,05 Daň z příjmu podnikající FO , , ,51 87,46 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů , , ,51 101,46 Daň z příjmu právnických osob , , ,87 103,76 daň z příjmu za obec , , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,90 89,07 Dan z nemovitostí , , ,19 119,26 Daňové příjmy celkem , , ,19 96,17 splátky půjček od obyvatelstva , , ,00 102,61 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu , , ,50 92,11 Poplatek ze psů , , ,00 101,45 Poplatek za veřejné prostranství , , ,00 100,29 Poplatek za výher.hr.přístroj , , ,00 110,87 Výtěžek z VHP na veřejné účely , , ,00 100,05 Správní poplatky , , ,00 102,02 příspěvek na krajské volby , ,00 100,00 příspěvek na výkon státní správy , ,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky , , ,00 97,80 Neinvest.dotace od SR - správa , , ,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP , , ,00 100,00 dotace od Kr.úřadu-vod.hospod , , ,00 99,99 dotace na školství od okol.obcí , , ,00 101,92 dotace - dětská hřiště MF , ,00 100,00 dotace - lezecká stěna MMR , ,00 100,00 dotace od KU - na hasiče , , ,00 100,12 příspěvekdr.union na topení KD příspěvek ČEZ-hřiště,lezecká stěna , ,00 100,00 daně,místní poplatky,dotace , , ,69 97,31 nájemné z pozemků , , ,00 126,26 výtěžek z kulturních akcí , , ,00 100,02 záloha na energie Zvl.škola ,00 nájemné z nebyt.prostor , , ,00 96,46 knihovna 3 000, , ,00 101,23 bytové hospodářství - celkem , , ,80 99,15 bytové hospodářství - nájemné , , ,00 84,25 - za služby , , ,80 131,38 pohřebnictví , , ,00 123,46 výtěžek z komunál.odpadu , , ,50 94,60 vrácený přeplatek sociální dávky 300,00 příspěvky na hasiče , , ,00 102,65 poskytování služeb(kopírování) 5 000, , ,50 87,12 prodej pozemků , ,00 100,21 prodej obecních bytů , , ,00 99,84 prodej drobných DKP a materiálu , ,00 úroky , , ,37 99,66 prodej akcií SPOROBONDU , ,10 100,00 pokuty přestupkové komise 5 900, ,00 144,07 Příjmy celkem , , ,96 97,98 Financování úvěr na dostavbu domu Markéta , , ,00 99,99 zapojení přebytku hospodaření , , ,33 134,50 Aktiva po zapojení Financování , , ,29 98,56

3 Výdaje: rozpočtová oblast za 1-12/ 2008 rozpočet upr. Rozpočet skutečnost odhad % nájemné pozemkovému fondu 9 461, ,00 106,33 Místní komunikace , , ,80 98,79 zimní údržba , , ,00 96,2 běžné výspravy , , ,30 60,98 jarní úklid MK , , ,30 7,72 MK-Vítov ( od Coubalů k Hanušům) , , ,80 117,52 odvodnění u loděnice Valtířov ,00 stání na odpad.kontejnery ,00 dopravní značení , , ,40 115,44 školství , , ,60 99,51 ZŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * odměny učitelů , , ,00 100,00 * opravy objektu , , ,60 103,19 MŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * opravy objektu , , ,50 70,83 Zvl.škola *oprava objektu , , ,00 95,02 * energie , , ,50 kultura, sport , , ,98 92,25 kulturní akce , , ,00 78,42 knihovna , , ,50 103,17 SPOZ , , ,00 99,21 místní zpravodaj , , ,00 98,45 příspěvěk Domovu seniorů , , ,00 100,00 příspěvek na PRIMU , , ,48 108,40 opravy zdr.střediska 8 200, ,00 121,85 příspěvky sport.organizacím , , ,00 101,77 - FK Spartak Valtířov , , ,00 108,87 - FK Jiskra Velké Březno , , ,00 100,00 - Tenis Velké Březno , , ,00 100,00 sdružení ROSKA 5 000, , ,00 100,00 bytové hospodářství , , ,97 102,66 odměny-úklid , , ,00 97,03 údržba byt.fondu , , ,17 106,02 služby na BF , , ,80 99,33 odměna realit.kanceláři , , ,00 100,00 místní hospodářství , , ,00 98,43 svoz komunál odpadů , , ,00 98,03 hřbitov 4 000,00 460,00 554,80 120,61 opravy kuželníku Valtířov , ,20 111,05 veřejné osvětlení , , ,38 112,89 opravy , , ,00 187,66 energie , , ,98 90,67 vánoční osvětlení obce , ,40 99,33 veřejně prospěšní pracovníci , , ,50 97,89 mzdy,odvody-dotované úřadem práce , , ,00 100,01 mzdy,odvody-z rozpočtu obce , , ,00 89,26 technická výpomoc , , ,00 103,78 ostatní náklady , , ,50 83,80 veřejná zeleň , , ,90 106,35 hasiči , , ,70 105,04 sociální dávky - ze st. Rozpočtu , , ,00 76,36 sociální ávka z rozpočtu obce 5 000, ,00 odměny zastupitelům , , ,00 97,13 soutěž"rozkvetlý dům,zahrada" , , ,00 92,50 vnitřní správa , , ,25 99,44 volby do kraj.zastupitelstev , ,00 dokument"strategie mikroregionu , roční příspěvek mikroregionu , , ,00 105,35 příspěvek mikroregionu-k dotaci , , ,00 105,35 náhrada za vyplavený sklep-nešpor , ,00 99,76 Náklady - provozní ,08

4 financování , , ,16 94,12 odkup podílu BENARU ve sdruž.čov , ,00 100,00 služby peněžních ústavů , , ,00 40,66 daň z příjmu , ,00 100,00 splátky půjčky MF , , ,00 100,00 dotace hospodářské činnosti , , ,00 100,00 splátka úvěru 4 mil , , ,00 99,88 splátka úvěru 6 mil , , ,00 100,00 úroky z úvěrů , , ,16 152,11 finanční vypořádání min.let , , ,00 101,40 splátka do FRB , ,00 - investiční výstavba a rozvoj obce , , ,05 90,84 vodní hospodářství , , ,70 101,71 - přivaděč pitné vody Leština , , ,60 - vodohospodářská studie , , ,00 - vodojem - Vítov IV , , ,00 - oplocení vodního zdroje Vítov - - pasport vodovodů a kanalizací I.etapa - - plán udržitelného rozvoje - - rekonstrukce ČS - ul.hraničářská , ,00 - zdroj pitné vody u drtiče (za Richtrem) , ,10 - terénní automobil - změna územního plánu , domy Markéta-výstavba , , ,65 99,99 pískovna Valtířov , , ,00 100,00 cyklostezka , , ,00 99,83 zateplení, výměna oken ZŠ , , ,00 100,32 * projekt,žádost ,00 * energet.audit ,00 sociální zařízení ZŠ , , ,00 99,92 * projekt ,00 hřiště u ZŠ - z dotace ČEZ , ,00 100,00 - z rozpočtu obce , , ,40 100,54 veřejné osvětlení - okolo hřiště ZŠ , , ,00 85,63 lezecká stěna u ZŠ - dotace , ,00 - z rozpočtu obce , ,30 rozšíření veřejného osvětlení , , ,00 82,61 energetický audit , ,00 100,06 starý zámek - rekonstrukce , , ,00 100,11 - projekt /I.etapa/ ,00 - žádost (Norské fondy) ,00 rozšíření, zateplení MŠ-studie,projekt , , ,00 99,87 * energet,audit , ,00 * projekt přestavby bytu na MŠ , ,00 * projekt-zateplení,změna vytápění , ,00 dětská hřiště , , ,00 * z podpory MRR , , ,00 * z rozpočtu obce , ,00 dům s pečovatelskou službou - příprava ,00 - vytápění KD Tivoli , , ,00 100,09 * z příspěvku HEINEKEN ,00 * z rozpočtu obce , , ,00 opravy, rekonstrukce míst.komunikací ,00 - regulace topení - obecní úřad ,00 projekt energet.úspor veř.osvětlení ,00 koupě pozemků , , ,00 11,85 příprava záměrů, dotací,grantů ,00 - Výdaje celkem , , ,29 98,56

5 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2008 hospodářský plán plán po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné , , ,64 94,26 z toho zálohy na r , , ,14 vyúčtování r , , ,80 vyúčtování r , , ,70 úroky ,67 dotace z rozpočtu obce , , ,00 převod investiční dotace od KÚ ,00 DPH - vrácené Fin.úřadem , , ,00 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ ,00 Příjmy celkem , , ,31 95,82 Výdaje: kompletace zdroje u drtiče, PD,oplocení , oplocení vodního zdroje Vítov ,00 - výměna sekčních šoupat , zaměření přivaděče Leština-V.Bř , geologický průzkum Leština-V.Bř , rekonstrukce ČS-Hraničářská ul , pasport vodovodu a kanalizace -I,etapa ,00 - nové provozní řády ,00 - plán udržitelného rozvoje ,00 - vodohospodářská studie ,00 - terénní auto ,00 - investiční výdaje celkem , provoz VaK: - mzdy,odvody , , ,00 80,85 - el.energie , , ,50 105,51 - PHM , , ,00 84,00 - údržba služ.vozidla , , ,00 7,54 - rozbory vody , , ,50 123,18 - běžné opravy , , ,40 102,74 - odvod Fin.úřadu , , ,00 80,31 - bankovní poplatky ,00 - správní poplatky+pokuta Hygie 6 000,00 - PC,software,konzult.služby , , ,50 258,23 - sekání trávy , , ,00 44,30 - ostatní náklady , , ,50 38,17 - nákup vody od SČVaK , , ,50 115,41 - platby za čištění odpadních vod , , ,00 97,83 - výměna sekčních šoupat ,00 - nové provozní řády ,00 provozní náklady celkem , , ,90 88,13 odvedené DPH ,60 DPH za prodané obecní pozemky ,00 Výdaje celkem , , ,50 92,78 Výsledek hospodaření ,81

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více