Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013"

Transkript

1 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje... 6 Běžné výdaje... 6 Kapitálové výdaje Financování Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok Hlavní činnost Hospodářská/Doplňková činnost Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků III. Účelové fondy Fond rezerv a rozvoje Zaměstnanecký fond IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok Přehled nákladů a výnosů Vedlejší hospodářská činnost Domovní bytový fond Správcovská firma TOMMI holding s.r.o Vlastní správa Přehled příjmů V. Finanční vypořádání za rok Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.prahy Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha Ostatní finanční vypořádání Rekapitulace finančního vypořádání VI. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha VII. Vyhodnocení činnosti exekutora ekonomického odboru za rok Přílohy: Přehled rozpočtových opatření za rok 2013 Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci, za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2013 Výsledky stavu správy a ochrany majetku: Inventarizace rozvahových účtů MČ a PO Účetní závěrka za rok 2013 Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky městské části Praha 9

2 I. Plnění rozpočtu za rok 2013 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok Ve schváleném rozpočtu pro rok 2013 byly příjmy stanoveny ve výši ,50 tis. Kč, rozpočet příjmů byl upraven na ,50 tis. Kč, skutečnost za rok 2013 dosáhla výše ,59 tis. Kč, tj. 101,42 % rozpočtu. Výdaje pro rok 2013 byly schváleny v rozpočtu ve výši ,50 tis. Kč, z toho běžné výdaje ,50 tis. Kč a kapitálové výdaje ,00 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na ,70 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši ,80 tis. Kč a u kapitálových výdajů na ,90 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2013 je ve výši ,11 tis. Kč, tj. 88,85 % rozpočtu, z toho běžné výdaje činí ,35 tis. Kč, tj. 91,59 % rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši ,76tis. Kč, tj. 83,50 % rozpočtu. Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši ,00 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši ,20 tis. Kč. V hospodaření za rok 2013 převyšují skutečné příjmy o 96,48 tis. Kč realizované výdaje. Rozpočtové příjmy T E X T Schválený Upravený Výsledek % plnění rozdíl k RU v tis. Kč rozpočet rozpočet od poč.roku k RU v% v tis. Kč 134x Místní popl.z vybr.činností a služeb , , ,90 145,56 45, ,90 Ost.odvody z vybr.činností 135x a služeb ,47 136x Správní poplatky 6 295, , ,39 107,77 7,77 489,39 151x Daně z majetku , , ,22 110,19 10, ,22 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , ,98 117,37 17, ,98 211x Příjmy z vlastní činnosti - - 4,68 214x Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 1 500, ,00 945,06 63,00-37,00-554, x Přijaté sankční platby 540,00 540,00 383,94 71,10 28,90 156,06 Přijaté vratky transferů a x fin.vypořádání - 122,60 122,63 100,00 0,00 0, x Ostatní nedaňové příjmy 493,00 983,40 703,59 71,55 28,45 279,81 Přijaté splátky půjčených xx prostředků 100,00 770,00 745,00 96,75 3,25 25,00 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 633, , ,90 79,43-20, ,10-312x Ostatní kapitálové příjmy 900, ,00 900,00 Kapitálové příjmy (součet za třídu 3) - 900, ,00-900,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) , , ,88 112,10 12, ,88 411x 412x Neinv.přij.transf.od veř.rozp. ústř.úrovně Neinv.přij.transf.od veř.rozp , , ,07 100,00 0,00 0, , , ,74 100,18 0,18 235,74

3 úz.úrovně T E X T 3 Schválený Upravený Výsledek % plnění rozdíl k RU rozpočet rozpočet od poč.roku k RU v% v tis. Kč 412 Neinvest.přij.transfery od obcí - UR , ,49 100,00 0,00 0, Neinvest.přij.transfery 1 2 od krajů - UR 000,00 202,42 20, Neinvest.přijaté transf.. 9 od rozp.úz.úrovně - 7,00 7,00 100, x Převody z vlastních fondů , , ,67 100,00-0,00-0,03 Neinvestiční přijaté transfery 415x ze zahraničí 417,40 417,35 99,99 421x Invest.přijaté transfery z rozp.ústř.úrovně - Přijaté transfery (součet za tř. 4) Příjmy celkem (třídy ) 5 931, ,97 100, , , ,71 99,85-0,00-0, , , ,59 101,42 1,42-0,03-561, ,09 - Vlastní příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Místní poplatky z vybraných činností a služeb Rozpočet ve výši ,00 tis. Kč byl za rok 2013 splněn na 145,56 %, tj ,90 tis. Kč. v tis. Kč Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR rozdíl k UR v% v tis. Kč Poplatek ze psů 1 100, , ,52 112,96 12,96 142,52 v tom: přijaté platby 1 650,74 odvod MHMP 408,22 Poplatek za lázeň.a rekr.pobyt 50,00 50,00 52,52 105,04 5,04 2,52 v tom: přijaté platby 105,04 odvod MHMP 52,52 Poplatek za užívání veř.prostranství 6 000, , ,89 128,16 28, ,89 Poplatek ze vstupného 2 500, , ,18 163,01 63, ,18 Poplatek z ubytovacích kapacit 750,00 750, ,66 235,29 135, ,66 Poplatek za provozovaný VHP 198,00 Poplatek za herní zařízení 115,12 Místní poplatek ze vstupného - pořadatelé kulturních a sportovních akcí uhradili místní poplatek ze vstupného vybraného na akcích konaných na území MČ Praha 9 během roku 2013 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Jedná se o odvod z výtěžku VHP ve výši 41,47 tis. Kč. Správní poplatky Rozpočet 6.295,00 tis. Kč - bylo dosaženo plnění ve výši 6.784,39 tis. Kč tj. plnění 107,77%.

4 4 Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR rozdíl k UR) v tis. Kč v% v tis. Kč Správní poplatky - OVÚR 130,00 130,00 983,18 756,29 656,29 853,18 Správní poplatky - OŽPD 150,00 150,00 139,56 93,04-6,96-10,44 Správní poplatky OE 50,00 50,00 180,00 360,00 260,00 130,00 POPLATKY Z EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ 15,00 15,00 26,32 175,47 75,47 11,32 Správní poplatky OE 65,00 65,00 206,32 317,42 217,42 141,32 Správní poplatky OŽ 1 400, , ,45 90,53-9,47-132,55 SP-OSO-řízení 2 000, , ,05 78,30-21,70-433,95 SP-OSOBNÍ DOKLADY 1 600, , ,85 117,43 17,43 278,85 SP-OSO-KATASTR 300,00 300,00 212,30 70,77-29,23-87,70 SP-OSO-OBCHOD.REJSTŘÍK 250,00 250,00 151,85 60,74-39,26-98,15 SP-OSO-ŽIVNOST.REJSTŘÍK 85,00 85,00 61,00 71,76-28,24-24,00 SP-OSO-REJSTŘÍK TRESTŮ 200,00 200,00 184,30 92,15-7,85-15,70 SP-OSO-VÝPIS Z KARTY ŘIDIČE 20,00 20,00 17,70 88,50-11,50-2,30 Konverze 50,00 50,00 71,07 142,14 42,14 21,07 Zneplatnění hesla 14,00 14,00 11,80 84,29-15,71-2,20 Insolvenční rejstřík 1,00 1,00 0,40 40,00-60,00-0,60 Výpis kvalifikovaných dodavatelů 25,00 25,00 22,30 89,20-10,80-2,70 RT pro právnické osoby 4,00 4,00 9,30 232,50 132,50 5,30 SP-DATOVÉ SCHRÁNKY 1,00 1,00 1,40 140,00 40,00 0,40 Daně z majetku Rozpočet ve výši ,00 tis. Kč, plnění za rok ,19 %, tj ,22 tis. Kč. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitostí, které jsou směrovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ. Nedaňové příjmy Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Rozpočet ve výši 1.500,00 tis. Kč, skutečnost 945,06 tis. Kč, tj. 63,0 %, plnění odpovídá příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na účtech. Přijaté sankční platby Rozpočet 540,00 tis. Kč, skutečnost 383,94 tis. Kč, tj. 71,10 %. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy. Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Na položce je příjem nedočerpaného grantu z roku 2012 ve výši 2,07 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání s organizacemi městské části ve výši 88,14 tis. Kč a příjmy z finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.prahy ve výši 1.032,42 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet 983,40 tis. Kč, skutečnost 703,59 tis. Kč, tj. 71,55 %. Příjmy zejména tvoří náhrady za sociální pohřby ve výši 257,40 tis. Kč (z toho od MMR 68,83 tis. Kč), úhrady od pojišťoven za pojistná plnění ve výši 304,90 tis. Kč a příjem od provozovatele stánků na Svatováclavské pouti ve výši 67,00 tis. Kč, ostatní položky hlavně představují přijaté příspěvky a náhrady, pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb.

5 5 Přijaté splátky půjčených prostředků Rozpočet 100,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 75,00 tis. Kč představuje splátky výpomocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu. Prostředky z vrácených finančních výpomocí poskytnutých organizacím postiženým povodní činí 670,0 tis. Kč. Ostatní kapitálové příjmy Městská část Praha 9 uzavřela smlouvu s ČKD Group a.s. na poskytnutí finančního daru ve výši 900,00 tis. Kč na realizaci díla Socha Kolbena. ČKD Group a.s. převedlo prostředky na účet MČ počátkem roku Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Dotační vztah se SR na výkon státní správy činil ,00 tis. Kč. Dále městská část Praha 9 obdržela účelovou dotaci ve výši 1.338,65 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti se zajišťováním volby prezidenta ČR, dotaci ve výši 1.302,16 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti se zajišťováním voleb do PS Parlamentu ČR, dotaci ve výši 185,71 tis. Kč na odstraňování následků povodně, dotaci ve výši 4.261,26 tis. Kč na výkon agendy sociálně právní ochrana dětí, dotaci ve výši 180,00 tis. Kč na zajištění bydlení azylantů, dotaci na pěstounskou péči ve výši 756,00 tis. Kč, dotaci ve výši 100,00 tis. Kč na projekt EFEKT 2013, dotaci ve výši 210,00 tis. Kč na podporu bydlení při živelní pohromě a dotaci na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 ve výši 1.627,29 tis. Kč Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně V rámci souhrnné dotačního vztahu s rozpočtem HMP byla v rozpočtu MČ Praha 9 dotace ve výši ,00 tis. Kč. Z rozpočtu HMP obdržela MČ dotaci na údržbu plastik ve výši 32,40 tis. Kč, dotaci na integraci žáků pro asistenty pedagoga ve výši 525,90 tis. Kč, v rámci programu J5 dotaci pro poskytovatele pečovatelské služby ve výši 312,0 tis. Kč, dotaci na projekty specifické primární prevence pro školy ve výši 65,00 tis. Kč, dotaci na protidrogovou politiku ve výši 50,00 tis. Kč, dotaci na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 300,0 tis. Kč, dotaci na prevenci kriminality pro Klub Harfica ve výši 120,00 tis. Kč dotaci na aktivity v oblasti sociálních služeb ve výši 50,00 tis. Kč, dotaci na Etnofest ve výši 50,00 tis. Kč, podíl z provozovaných VHP a THZ ve výši ,20 tis. Kč a vrácený podíl na DPPO za rok 2012 ve výši ,00 tis. Kč. Obce, které nemají vlastní základní školy a jejichž děti navštěvují školy na území MČ Praha 9, převedly na účet MČ Praha 9 dotace v celkové výši 235,74 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se školní docházkou jejich dětí. Na akci Předškoláček obdržela MČ příspěvek 7,00 tis. Kč od MČ Horní Počernice a MČ Čakovice. Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro Středisko sociálních služeb obdržela městská část v rámci programu OPPA dotaci na projekt Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb ve výši 202,42 tis. Kč. Převody z vlastních fondů Z hospodářské činnosti byly v roce 2013 realizovány převody ve výši ,50 tis. Kč. Z depozitního účtu bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 převedeno 1.500,17 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Na projekt INVOLVE obdržela MČ dotaci ve výši 417,35 tis. Kč z Evropského regionálního rozvojového fondu.

6 6 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Ze SFŽP a fondů EU obdržela městská část dotace na spolufinancování akcí ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence snížení energetické náročnosti ve výši 3.533,84 tis. Kč a Snížení imisí na území MČ Praha 9 ve výši 2.397,13 tis. Kč. Rozpočtové výdaje T E X T Schválený Upravený Výsledek % plnění rozdíl k RU v tis. Kč rozpočet rozpočet od poč.roku k RU v% v tis. Kč 5xxx Běžné výdaje , , ,35 91,59-8, ,45 6xxx Kapitálové výdaje , , ,76 83,50-16, ,14 Celkem výdaje , , ,11 88,85-11, ,59 Běžné výdaje Rozpočet ,80 tis. Kč, skutečnost činila ,35 tis. Kč, tj % rozpočtu. Nižší plnění o 8,41 %, tj ,45 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky vyrovnanému nebo nižšímu čerpání ve všech kapitolách. Přehled dle odvětví rozpočtu v tis. Kč Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku % plnění k RU rozdíl k RU v % v tis. Kč Kapitola 01 - Rozvoj obce 5 891, , ,45 88,39-11,61-889,25 OVÚR - územní rozvoj 4 208, , ,20 97,94-2,06-141,70 v tom: územní plánování 3 208, , ,99 94,00-6,00-140,71 demolice 1 000, , ,21 99,98-0,02-0,99 OSM - územní rozvoj 120,00 0,00 0,00-100,00-120,00 OE - územní rozvoj 633,60 600,60 0,00 0,00-100,00-600,60 OŠEF - územní rozvoj 1 050,00 57,20 30,25 52,88-47,12-26,95 Kapitola 02 - Městská infrastruktura , , ,37 98,09-1,91-696,83 OŽPD - Životní prostředí , , ,63 98,10-1,90-690,57 nakládání s odpady 2 194, , ,29 86,40-13,60-346,71 ochrana ovzduší 350,00 327,05 93,44-6,56-22,95 ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň , , ,29 99,04-0,96-320,91 v tom: správa dětských hřišť 1 500, , ,81 99,50-0,50-8,29 opravy chodníků 1 000, ,00 997,87 99,79-0,21-2,13 správa pozemků vč.vnitrobloků 250,00 275,00 269,44 97,98-2,02-5,56 program psi 700,00 921,00 901,70 97,90-2,10-19,30 OŠEF - Snížení imisní náročnosti 120,00 113,74 94,78-5,22-6,26 Granty 40,00 40,00 100,00 0,00 0,00

7 7 Schválený Upravený Výsledek od % plnění rozdíl k RU Text rozpočet rozpočet počátku roku k RU v % v tis. Kč Kapitola 03 - Doprava 2 450, , ,38 96,35-3,65-261,72 OŽPD - Doprava 1 290, , ,47 96,63-3,37-104,73 v tom: podchod žel.trať Hrdlořezy 0,00 150,00 150,00 100,00 0,00 0,00 OSM - chodníky 1 167, ,85 99,47-0,53-6,15 OŠEF - projekt INVOLVE 460, ,90 954,81 91,91-8,09-84,09 OŠEF - projekt City Regions 700, , ,25 96,41-3,59-66,75 Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva , , ,96 99,12-0,88-598,24 OŠEF - vzdělávání 4 649, , ,63 88,49-11,51-477,37 OŠEF -Zateplení budov ZŠ 196,30 187,85 95,70-4,30-8,45 OŠEF -Zateplení MŠ U vys.pivovaru pav.a 310,00 304,32 98,17-1,83-5,68 OŠEF - Dětské dopravní hřiště 960,00 973,40 948,06 97,40-2,60-25,34 Příspěvky na provoz: , , ,30 100,00 0,00 0,00 Základní školy , , ,30 100,00 0,00 0,00 Mateřské školy , , ,00 100,00 0,00 0,00 OKMT - tělovýchovná činnost 324,10 323,92 99,94-0,06-0,18 Granty, dary - sport 3 917, ,10 100,00 0,00 0,00 OSM - opravy škol 407,10 406,63 99,88-0,12-0,47 OSM - energetické štítky - školy 213,40 134,28 62,92-37,08-79,12 OVÚR - Školství 400,00 266,20 266,20 100,00 0,00 0,00 OVS - Školství 90,00 134,30 132,67 98,79-1,21-1,63 Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast , , ,08 95,15-4, ,42 OS - Sociální záležitosti 200,00 875,90 377,92 43,15-56,85-497,98 v tom: Komunitní plánování 120,00 103,10 50,75 49,22-50,78-52,35 Pěstounská péče 542,80 125,08 Ostatní sociální služby 80,00 230,00 202,09 87,87-12,13-27,91 Dary 20,00 20,00 100,00 0,00 0,00 Granty - sociální péče 415,00 415,00 100,00 0,00 0,00 Dary 40,00 40,00 100,00 0,00 0,00 OS - Protidrogová politika 435,00 485,00 443,00 91,34-8,66-42,00 Granty - protidrogová politika 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 OS - Klub Harfica 100,00 268,20 246,05 91,74-8,26-22,15 OVS - Sociální služby 45,00 45,00 41,94 93,20-6,80-3,06 OŠEF - Zateplení budov SSS 416,40 416,24 99,96-0,04-0,16 OSM- energetické štítky - SSS 114,00 69,50 60,96-14,04-16,00

8 Text Schválený rozpočet 8 Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku % plnění k RU v % rozdíl k RU v tis. Kč Příspěvky na provoz , , ,43 96,96-3,04-797,57 SSS - příspěvek na provoz , , ,43 96,96-3,04-797,57 Kapitola 06 - Kultura, sport a cestoví ruch , , ,33 98,22-1,78-284,27 OKMT - kulturní činnost 4 640, , ,33 96,32-3,68-197,57 OE - Granty, dary 0,00 432,00 432,00 100,00 0,00 0,00 OKMT - dary 10,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 OVS - Kultura 60,00 60,00 0,00 0,00-100,00-60,00 OSM- energetické štítky - Divadlo GONG 26,70 0,00 0,00-100,00-26,70 Divadlo GONG příspěvek na provoz 9 750, , ,00 100,00 0,00 0,00 Kapitola 07 - Bezpečnost 184, , ,86 83,98-16,02-251,54 Ochrana obyvatelstva 40,00 120,50 102,61 85,15-14,85-17,89 Výdaje na povodně 1 366, ,38 83,90-16,10-220,02 Bezpečnost a veřejný pořádek 144,00 63,50 49,87 78,54-21,46-13,63 Dar 20,00 20,00 100,00 0,00 0,00 Kapitola 08 - Hospodářství 1 185, ,90 963,15 69,15-30,85-429,75 OS - sociální záležitosti 239,00 307,80 129,86 42,19-57,81-177,94 Pohřebnictví 239,00 307,80 129,86 42,19-57,81-177,94 OŠEF - Hospodářství 151,20 151,20 100,00 0,00 0,00 Program EFEKT ,20 151,20 100,00 0,00 0,00 OSM - Správa majetku 946,00 933,90 682,09 73,04-26,96-251,81 Komunální služby a územní rozvoj 550,00 537,90 299,53 55,69-44,31-238,37 Správa kamerového systému 396,00 396,00 382,56 96,61-3,39-13,44 Kapitola 09 - Vnitřní správa , , ,60 95,66-4, ,70 Personální servis , , ,86 98,68-1, ,74 v tom: Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 7 000, , ,48 98,88-1,12-72,52 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,51 99,30-0,70-400,69 Ostatní osobní výdaje 2 625, , ,47 80,45-19,55-433,43 Povinné zákonné odvody , , ,60 98,89-1,11-254,90 Ostatní výdaje 4 089, , ,80 98,48-1,52-61,20 Projekt Veřejná správa MČ Praha 9 500, , ,30 56,71-43,29-920,90 Servis informatiky 7 690, , ,00 95,30-4,70-494,10 OVS - Provoz úřadu , , ,98 89,21-10, ,62 OŠEF - Regionální komunikační servis 1 968, , ,78 94,81-5,19-102,22 OOS - Činnost místní správy 115,20 115,20 74,97 65,08-34,92-40,23 OE - vnitřní správa 288,00 288,00 127,11 44,14-55,86-160,89

9 9 Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku % plnění k RU v % rozdíl k RU v tis. Kč Volby do PS Parlamentu ČR 2 471, ,43 99,58-0,42-10,27 Volby prezidenta ČR 2 563, ,17 99,54-0,46-11,73 Kapitola 10 - Pokladní správa , ,90 611,28 3,57-96, ,62 Rezerva rozpočtu , ,90 0,00 0,00-100, ,90 Ostatní finanční operace 611,28 Kapitola 01 Rozvoj obce Kapitola 01 Rozvoj obce Odd. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj Rozpočtované prostředky ve výši 7.661,70 tis. Kč byly čerpány částkou 6.772,45 tis. Kč. Odbor výstavby a územního rozvoje se věnoval na základě požadavku samosprávy odstranění staveb ohrožujících zdraví a životy osob a v neposlední řadě posudky, geometrické oddělovací plány a právní pomoc z důvodu absence právníka na odboru. Z rozpočtu 6.883,90 tis. Kč bylo vyčerpáno 6.742,20 tis. Kč. Na základě statického posouzení havarijního stavu objektů a havarijního stavu včetně návrhu řešení opěrné zdi byly zadány a provedeny nutné zabezpečovací práce, spočívající v částečném odstranění staveb na pozemcích parc.č. 857, 858 a 859 v k.ú. Vysočany, ul. U Harfy 1 a podepření opěrné padající zdi na pozemcích parc.č. 1036, ul. Horní Hrdlořezská. V obou případech byly nejdříve vypracovány statické posudky firmou ALSTON, spol. s r.o. a poté vydáno odborem výstavby a územního rozvoje nařízení odstranění stavby. Bylo provedeno odstranění staveb na pozemcích č.parc. 1813/3 a 1813/6 (čp.853) při ul. Poděbradská (Montservis) a následně vypracován geometrický oddělovací plán na parc.č. 1811/3 a 1813/17, k.ú. Vysočany za účelem možného odprodeje a následného zajištění přístupu k pozemkům zůstávajícím ve vlastnictví naší městské části. Z dalších studií byla vypracována ověřovací studie možnosti využití území při ul. Podkovářská, k.ú. Hloubětín s akcentem možného využití na doplnění vybavenosti pro cyklostezku. Další ověřovací studie možného využití severního svahu Višňovky se zabývala návrhem parku, centrem volného času, sportu a zdraví. Byl zpracován návrh památkové zóny Starý Prosek. Na základě rozhodnutí soudu bylo provedeno odstranění dočasných staveb na pozemcích č.parc. 1908/5, 1908/4 a 1908/15, vše k.ú. Vysočany při ul. Odlehlá.Vzhledem k tvorbě Metropolitního plánu hl.m.prahy bylo zadáno vypracování analytické studie k urbanistickému charakteru městské části obecná rozvaha území MČ Prahy 9, která se stane podkladem pro Metropolitní plán. Pro potřeby odboru výstavby bylo zadáno několik posudků a geometrických plánu a též pokračuje právní pomoc pro rozhodovací proces odboru i MČ Praha 9. Rozvoj obce Prostředky Odboru ekonomického rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši 600,60 tis. Kč nebyly čerpány. Odbor správy majetku obdržel do rozpočtu 120,0 tis. Kč na nájem pozemků. Příprava projektů spolufinancovaných z EU Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů v kapitole rozvoj obce ve výši 57,20 tis. Kč byl čerpán částkou 30,25 tis. Kč. Prostředky byly použity na odměnu za vedení v databázi a propagaci člena mezinárodní databáze.

10 10 Kapitola 02 Městská infrastruktura Odd. 37 Ochrana životního prostředí Odd Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet ,20 tis. Kč byl čerpán na 98,09%, tj. částkou ,37 tis. Kč. Odbor životního prostředí a dopravy Rozpočet ,20 tis. Kč na ochranu životního prostředí byl čerpán na 98,10%, tj. částkou ,63 tis. Kč. Nakládání s odpady Rozpočet 2.549,00 tis. Kč, čerpání ve výši 2.202,29 tis. Kč, tj. 86,40%. Z prostředků na odpady byl hrazen úklid černých skládek, placeny velkoobjemové kontejnery na sebraný odpad dle smlouvy s firmou Hortus, pravidelné vysypávání košů a úklid psích exkrementů mobilním vysavačem. Byly financovány opravy kontejnerových stání v Litoměřické a Lovosické ulici. V rámci prevence vzniku odpadů byla financována akce Mikroklima. Byl hrazen drobný propagační materiál, služby zajišťující průběh akce a úklid. Ochrana ovzduší Rozpočet 350,00 tis. Kč, čerpání na 93,44%, tj. 327,05 tis. Kč. Pro potřeby snižování imisní zátěže bylo zakoupeno zametací vozidlo Mathieu AZURA MC200 a byl hrazen jeho provoz - náhradní díly, palivo a údržba. Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Rozpočet ,20 tis. Kč, čerpání na 99,04%, tj ,29 tis. Kč. V oblasti péče o vzhled a veřejnou zeleň byly financovány pracovní rukavice, pytle na suť, pozinkované vložky do košů, odpadkové koše, technický značkovací sprej, lavičky, 3 tenisové stoly, rostliny, drcená borka, sekáč na led, štěrk, zábrany proti vjezdu, vodné a stočné, elektřina, trojúhelníkové zábrany k výsadbám a rozbory vzorků, popela, vody a písku na DH. V oblasti dětských hřišť na území Prahy 9 byla prováděna pravidelná roční kontrola, opravy pískovišť, oplocení, dopadových ploch a prvků, údržba a úklid hřišť a výměna písků. V oblastech Libeň, Hrdlořezy, Vysočany a Prosek probíhala pravidelná údržba zeleně specializovanými firmami: zimní údržba, ruční úklidy ploch a chodníků, posyp cest, odstranění nevhodných dřevin, průklest a zmlazení keřů, výsadba dřevin, pletí keřů, hrabání listí, odstranění pařezů, kácení suchých a havarijních stromů, redukce korun stromů, drcení větví a úklid ploch. Zároveň probíhala rekultivace ploch Prahy 9 odstraněním pařezů a jarním ošetřením a provzdušněním trávníků, bylo hrazeno dotřídění jámy Kbely a třídění bio materiálu. Dále bylo provedeno odstranění nevhodných dřevin, kácení havarijního stromu, zmlazení keřů a drcení větví. V rámci programu psi bylo financováno doplňování sáčků na psí exkrementy. V souvislosti s dotací na ubytování pro azylanty na Praze 9 byly čerpány finance na údržbu chodníků v parku U Vysočanského pivovaru. Byl poskytnut roční příspěvek Vinařskému družstvu sv. Václava. Byly hrazeny tyto studie a konzultační služby: Studie stavby Schodiště a chodník ul. Vysočanská ; Podzemní kontejner na sběr tříděného odpadu; Studie Parčík a dětské hřiště Odlehlá; Optimalizace ochrany proti klíněnce jírovcové. V rámci oprav a údržby byla placena kontrolní činnost stání pro kontejnery dle smlouvy, opravy a čištění vpustí, zábradlí, laviček, mobiliáře, infopanelu Parku přátelství, lanového oplocení, mlatových povrchů, osazení poklopu a vpusti v ul. Čihákova, vypuštění a zazimování vodoteče, odstranění havarijní části díla

11 11 Ještěr, oprava kontejnerových stání, opravy schodiště Pod Balkánem, Trmická a Habartická, instalace zábradlí u schodiště Pod Balkánem, revize a úklid vodoteče v Parku přátelství, oprava kontejneru na textil, revitalizace psího hřiště a oprava pítka v Parku přátelství, instalace poklopu na šachtu u KB, oprava propadlé dlažby v Parku přátelství, odstranění havarijního stavu v ul. Litoměřická, oprava schodiště točna tramvají Poděbradská a odstraňování povodňových škod. Nadále probíhá postupná oprava a údržba chodníků na Proseku. V oblasti ostatní činnosti ochrany přírody byly hrazeny honoráře za právní služby dle smluv, stromolezecké výchovné řezy u mladých stromů, postřik proti klíněnce, odborné ošetření javorů, odchyt holubů, redukční řež korun stromů, speciální ochranná deratizace a pravidelné vyvážení WC. Odbor školství a evropských fondů v rámci příprav projektů spolufinancovaných z fondů EU vynaložil finanční prostředky na Projekt Snížení imisní náročnosti částku 113,74 tis. Kč. V rámci projektu na snižování imisní zátěže bylo uhrazeno zpracování technických podkladů a samosběrné zametací vozidlo. Granty byly poskytnuty ve výši 40,00 tis. Kč. Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 Doprava Rozpočet ve výši 7.172,10 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 6.910,38 tis. Kč. Finanční prostředky v oblasti dopravy rozpočtované ve výši 3.106,20 čerpal Odbor životního prostředí a dopravy částkou 3.001,47 tis. Kč na opravy komunikací výtluků a dopravního značení, pronájem dočasného dopravního značení, rozvoz a svoz cedulí u O2 Arény a na opravu měřičů rychlosti Lovosická, Litoměřická. Byly zakoupeny parkovací karty na rok Byly vypracovány tyto studie: Studie parkování v ulicích Litvínovská, Poštovská; Projekt Zajištění deficitů parkovacích stání v docházkové vzdálenosti hromadných garáží; studie "Chodník v úseku parkoviště Billa x Jablonecká"; studie "Úprava parkovacích stání v ul. Nad Krocínkou"; projekt Návrh dopravního značení Nad Kolčavkou; zpracování dokumentace "Parkoviště Prosek - schodiště"; zpracování dokumentace parkování Jablonecká u Parku Přátelství; Studie osvětlení lávky přes Rokytku; Studie osvětlení schodů Vysočany. Devátá rozvojová a.s. obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150,00 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s provozem podchodu železniční tratě v Hrdlořezech. Opravy chodníků provedl Odbor správy a majetku za celkovou cenu 1.160,85 tis. Kč. Odbor školství a evropských fondů zajišťoval financování projektů INVOLVE a City Regions. Z rozpočtu projektu INVOLVE bylo vyčerpáno 954,81 tis. Kč na plánované osobní výdaje za rok 2013 včetně souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění, cestovní výdaje v souvislosti se zahraničními cestami do partnerských měst ve Velké Británii (letenky, cestovní náhrady) a Itálii (letenky, ubytování, půjčovné auta vč. pohonných hmot), Slovinsku (ubytování, cestovní náhrady) a Litvě (letenky, ubytování, cestovní náhrady), náklady související s návštěvou zahraničních partnerů v Praze (občerstvení), letáky vč. dotazníků ohledně bezpečnosti dětí prvního stupně základních škol při cestě do školy, informační brožury projektu a další aktivity organizované v rámci projektu v Praze (např. Mimořádná linka vánočních přání, Koncert v metru). Z rozpočtu projektu City Regions byly hrazeny plánované osobní výdaje za rok 2013 včetně souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění; cestovní výdaje v souvislosti se zahraničními cestami do partnerských měst v Nizozemsku (letenky, ubytování, cestovní náhrady), Rakousku (cestovní náhrady) a Polsku (ubytování, cestovní náhrady), právní služby, nákup propagačních dárkových předmětů a zpracování Generelu silniční dopravy MČ Praha 9. Vyčerpáno bylo 1.793,25 tis. Kč.

12 12 Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva Odd. 31 a 32 Vzdělávání Odd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost Rozpočet kapitoly ve výši ,20 tis. Kč byl čerpán částkou ,96 tis. Kč, tj. 99,12%. Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání je ve výši 4.148,00 tis. Kč, z této částky bylo vyčerpáno 88,49%, tj ,63 tis. Kč. Během období byly hrazeny především pravidelné platby : - za odvod srážkové vody z budov mateřských škol - za připojení základních škol k síti internet - za správu budov mateřských škol vzhledem k ukončení smlouvy se správní firmou byla hrazena platba pouze za leden a únor - za správu tepelných zařízení v mateřských školách a v ZŠ Na Balabence - za pravidelný servis výtahů v jídelnách mateřských škol vzhledem ke změně způsobu financování byla uhrazena pouze pravidelná platba za druhé - 3. čtvrtletí minulého roku a platby za výtah v jídelně MŠ Kovářská - za paušální zajištění havarijní služby na základních školách - vzhledem k ukončení smlouvy se správní firmou byla hrazena platba pouze za leden a únor Dále byly finanční prostředky čerpány na konání pravidelných výtvarných dílen pro školy; inzerci pro obsazení místa ředitelky nové mateřské školy Kytlická na Proseku; zajištění konzultací ohledně prognózy vývoje školské mládeže a změny režimu přijímání do mateřských škol; úhrada služebních telefonů mateřských škol; v souvislosti s otevřením nových tříd mateřské školy v ZŠ Na Balabence (v únoru) a nových tříd v Mateřské škole U Nové školy, U Vysočanského pivovaru (v září) a zřízením nové Mateřské školy Kytlická (od července) byly hrazeny úpravy počítačového programu a el.formulářů potřebných pro zápis nových dětí, kolky pro změnu údajů v Obchodním rejstříku, dárky pro děti mateřské školy, fotodokumentace nových prostor a občerstvení v souvislosti se slavnostním otevíráním nových prostor; pro ředitele škol bylo zajištěno kvalifikované školení ohledně řešení konfliktů s rodiči a pro učitele tradiční týdenní prázdninový kurz angličtiny; prostředky byly dále použity na zajištění mezinárodní zkoušky z angličtiny nanečisto City & Guilds na úrovni A1 a A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) pro všechny žáky sedmých ročníků základních škol a zajištění poukazu na skutečnou zkoušku pro nejlepší z nich i na konání tradičních akcí v oblasti školství - zajištění sportovního vyžití pro školní mládež v době jarních prázdnin ( ) v Sportcentru hotelu DUO na Proseku (pronájem bowlingových drah) a v Relaxačním centru INFINIT (pronájem bazénu); turnaj v bowlingu O pohár starosty Prahy 9 pro pedagogické pracovníky (7.2.); zajištění společenské akce Den učitelů 7.3. v KD Gong (pronájem sálu, občerstvení, program); odměny pro porotce a ceny pro účastníky recitační soutěže Pražské poetické setkání (13. a 14.3.), která se konala v Obřadní síni Vysočanské radnice; pořádání přehlídky mateřských škol Předškoláček 2013 ve dnech 3. a 4. dubna 2013 (pronájem sálu, dárky pro děti, občerstvení pro děti a pedagogický doprovod, moderování) a zajištění listopadové akce Uspávání ježků spojeného s lampionovým průvodem (moderování, zajištění toalet, propagace, podium, ozvučení). Rezerva na havárie - v základních školách byla čerpána na havarijní opravu kanalizace v budově školní družiny, opravu vrat a hydroizolace, vodovodní přípojky a rozvodů vody a havarijní opravu schodiště v ZŠ Špitálská; zasklení oken a opravu malby po vytopení v ZŠ Litvínovská 500; havarijní demontáž omítek a opravu malby po havárii teplé vody v ZŠ Novoborská - v mateřských školách byla čerpána na zajištění oprav v MŠ Novoborská (výměna dveří, oprava malby a oprava zdiva po havárii topení, čištění kanalizace vč. výměníku, oprava dešťového svodu; oprava podlahy a výměna koberce po vyplavení); v MŠ U Vysočanského pivovaru (oprava kotlů,expanzní nádoby a plynového ventilu); v MŠ Šluknovská byly opraveny poškozené elektrozámky a havárie kanalizace na

13 13 zahradě, v MŠ Litvínovská byl opraven havarijní stav osvětlení u vstupu a v MŠ Kovářská oplechování komínů. Zateplení budov základních škol Rozpočet ve výši 196,30 tis. Kč byl čerpán částkou 187,85 tis. Kč. V souvislosti se zateplováním budov základních škol byly prostředky použity na úhradu 1. a 2. splátky podle smlouvy za věcnou a finanční administraci projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Novoborská 371, ZŠ Na Balabence 800. Zateplení Mateřské školy U Vysočanského pivovaru pavilón A Rozpočet ve výši 310,00 tis. Kč byl čerpán částkou 304,32 tis. Kč V souvislosti se zateplováním budovy mateřské školy byly prostředky použity na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP vč. projektové dokumentace, energetického auditu budovy a položkového rozpočtu. Dopravní hřiště V rozpočtu bylo uvolněno 973,40 tis. Kč na provoz hřiště. Prostředky ve výši 948,06 tis. Kč byly použity na úhradu vodného, srážkové vody, plynu a elektrické energie. Dále byl hrazen nákup monitoru, tonerů pro tiskárnu, provoz a servis zabezpečovacího systému, svoz odpadu a pravidelné platby za správu hřiště podle smlouvy. Za leden a únor byly uhrazeny poslední platby za zajištění havarijních oprav správní firmou (smlouva byla vypovězena v roce 2012 s ukončením v únoru 2013). Proběhly i opravy zabezpečovacího systému, počítačů a elektroinstalace po havárii (vyhoření) počítačů, dále pak byl opraven plynový kotel a klempířské prvky okolo komína. Koncem roku došlo k částečné výměně vyřazeného vybavení hřiště za nové (kola, helmy, autíčka, stolky, židle). Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu 324,10 tis. Kč na organizace a podporu sportovních akcí vyčerpalo 323,92 tis. Kč, tj. na: Sportovní hry MČ Praha 9 (pro žáky ZŠ a Gymnázia); Soutěž talentované mládeže v boxu; Žákovský turnaj SK Praga Vysočany O pohár starosty MČ Praha 9; SK Hrdlořezy Den dětí; Olympiáda MŠ; Mládežnický turnaj v rugby (Praga); Olympiáda seniorů v Čakovicích. Odbor správy majetku zajišťoval opravu kanalizace MŠ Novoborská ve výši 299,82 tis. Kč a sanaci stavebních poruch v MŠ Veltruská výši 106,81 tis. Kč. Za zajištění štítků energetické náročnosti budov škol uhradil 134,28 tis. Kč. Odbor výstavby a územního rozvoje se v tomto roce věnoval, na základě požadavku samosprávy, řešení nedostatečné kapacity školských zařízení, Byly zadány a vypracovány studie řešící rozšíření základních škol a to ZŠ Novoborská a ZŠ Na Balabence a možnosti přestavby budovy anglického gymnázia za celkovou částku 266,20 tis. Kč. Odbor vnitřní správy zajišťoval pro oblast školství právní služby, úhrady právníkovi činily 132,67 tis. Kč. Na granty a dary v oblasti sportu bylo poskytnuto 3.917,10 tis. Kč, z toho z obdrženého odvodu z VHP a jiných THZ bylo pro tento účel použito 3.844,10 tis. Kč. Příspěvky na provoz mateřským a základním školám byly poskytnuty ve výši ,30 tis. Kč. Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 Zdravotnictví Odd. 42 Politika zaměstnanosti Odd. 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

14 14 Rozpočet ve výši ,50 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou ,08 tis. Kč. Odbor sociální zajišťoval:. Komunitní plánování V roce 2013 byl rozpočet 103,10 tis. Kč čerpán částkou 50,75 tis. Kč na metodické konzultace, pronájem místností a hlídání dětí, expertní rozhovory na téma sociální služby se zaměstnanci ÚMČ, odboru sociálního, terénní sociální práce a občanské výpomoci. Pěstounská péče Z rozpočtu ve výši 542,80 tis. Kč na poskytování finančních prostředků pěstounům bylo vyčerpáno k uvedenému účelu 125,08 tis. Kč. Ostatní sociální služby Rozpočet 230,00 tis. Kč byl čerpán částkou 202,09 tis. Kč na úhradu zdravotnických výkonů pro sociální účely, na návštěvy dětských domovů - drobné dárky jsou dětem předávány pracovnicemi při návštěvách v těchto zařízeních podle zákona o sociálně právní ochraně dětí a na supervize, které jsou velmi oblíbené, jsou poskytovány buď jednotlivým pracovníkům nebo určitým pracovním skupinám. Granty a dary byly poskytnuty ve výši 475,00 tis. Kč, Protidrogová politika Na protidrogovou prevenci rozpočet ve výši 485,00 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 443,00 tis. Kč zejména na úhradu výdajů spojených s financováním preventivních programů pro základní a střední školy působící na území MČ Praha 9. Další významnou položku tvoří hrazení terénních služeb v rámci terciární prevence. Z dalších položek byl hrazen nákup testů na OPL pro potřeby SPOD, odborná literatura apod. Granty byly poskytnuty ve výši 100,00 tis. Kč. Integrace romské komunity Klub Harfica Rozpočet ve výši 268,20 tis. Kč, z rozpočtu bylo použito 246,05 tis. Kč na zajištění jarních i letních prázdnin, vstupné do aquaparku, lanového centra, bowlingu, zoo, laser game, minigolf, úhrada programu Bezpečné chování na internetu školení pracovníků. Různé materiální výdaje, sportovní potřeby, pohoštění, předplatné časopisů, zajištění účinkujících na hudební akci a na vánoční párty. Výraznější použití finančních prostředků probíhalo v době letních prázdnin za letní tábor a v podzimních měsících byly realizovány krátkodobé pobyty, na tyto aktivity byly poskytnuty dotace z rozpočtu hl.m.prahy. Odbor správy majetku za zajištění štítků energetické náročnosti budov Střediska sociálních služeb uhradil 69,50 tis. Kč. Zateplení budov Střediska sociálních služeb Rozpočet ve výši 416,40 tis. Kč byl čerpán částkou 416,24 tis. Kč V souvislosti se zateplováním budov Českolipská a Harrachovská byly prostředky použity na zpracování energetických auditů, projektové dokumentace a žádosti o dotaci z OPŽP. Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily 41,94 tis. Kč. Středisko sociálních služeb Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši ,43 tis. Kč, v této částce je zahrnut grant z rozpočtu HMP přidělený v rámci grantového řízení pro podporu poskytování pečovatelské služby ve výši 312,00 tis. Kč a dotace ve výši 202,42 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců spolufinancovaná z EU.

15 15 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch Odd. 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Rozpočet ve výši ,60 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou ,33 tis. Kč. Rozpočet běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturní činnost byl ve výši 5.367,90 tis. Kč. Z rozpočtu vyčerpáno 96,32%, tj ,33 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce : - gratulace jubilantům (seniorům) nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny - vítání občánků - dárkové předměty, přívěsky čtyřlístky, pozvánky, květiny - zlaté a diamantové svatby - pravidelná inzerce v periodikách Pražský kulturní přehled, Co, kdy v Praze a Mapa pražských galerií, billboard, MF TV s.r.o. - zálohy na energie - poplatky OSA a Dilia - fotoreportáže z akcí, neadresný roznos letáků před Svatováclavskou poutí, propagace - reklamní grafika loga - pravidelná údržba plastik - velkoplošná reklama Hloubětín - tisk kroniky Kulturní akce pro veřejnost: - Devětkrát s devítkou, Den dětí, Prosecké jaro, Prosecké máje, Folkové Podviní, Barevná devítka - Etnofest, Podviní 2013, Prosecký podzim, 23. Svatováclavská pouť na Proseku, Živý park Přátelství - - cyklus jaro a podzim, oceňování významných občanů MČ Praha 9, přednáška Doc. Janáčkové v Gongu, festival Zlatá devítka, Den seniorů v Gongu (M. Drobný), Vánoční program pro seniory v Gongu (Manželské štěstí), Festival potěšení pro ženy v Gongu, Můžu k Tobě? program v Gongu pro IZS, Vánoční těšení pro děti-gong, Dětské silvestrovské odpoledne na bobové dráze, Staročeské vánoce, rozsvícení vánočního stromu, projekt Rybí polévka 2013, pouliční předvánoční hudební projekt u Galerie Harfa - v rámci spolupráce s ROMPRAHA- romský den dětí, a Cyklus romské filmové tvorby pro mládež. Romská mis Romský dětský, zlatý hlásek. - v rámci udržování tradic - kulturní podpora Vinobraní. - oblíbené Pohádky na Dvorečku - pravidelné koncerty vážné hudby v obřadní síni Vysočanské radnice, koncerty v kostele na Proseku a ve Svatyni Krista Krále ve Vysočanech - pokračovaly i akce pro důchodce cyklus Vysočanská V např.: návštěvy kina a divadla, přednášky, vycházky, výlety, bowling, plavání. Organizace a podpora akcí: - spolupráce s OŽPD ÚMČ P 9 na akci Mikroklima /technická a finanční podpora akce / - spolupráce s Cirkusem Humberto, Zábavným parkem Helfer a syn na Proseku a na Vysočanské pouti. - se společností Za veselejší Střížkov opět uspořádán Masopust a Pálení čarodějnic na Střížkově. Činnost v Galerii 9 V galerii probíhala především odborná příprava výstav, tisk a rozeslání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění a fotodokumentace. Kromě pravidelných uměleckých výstav a výstav dětských prací se v září uskutečnila mimořádná výstava Jan Pravoslav Přibík a škola jeho doby. Závěr roku patřil výstavě Jedenáct v devítce a již tradičně Zbraslavskému salonu. V Galerii 9 také probíhaly pravidelné, odpolední, středeční Výtvarné dílny a oblíbený podvečerní Dámský klub.

16 16 Ostatní: V rámci mezinárodní spolupráce byly uhrazeny letenky /Praha Kišiněv, v rámci uzavřené sml. o mez. spolupráci byla hrazena činnost tlumočnice a organizátorky kulturní spolupráce s Itálií, proběhla soutěž o návrh pomníku k uctění památky Emila Kolbena Granty a dary byly poskytnuty v celkové výši 482,00 tis. Kč. Organizaci Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši ,00 tis. Kč. Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 Civilní připravenost na krizové stavy Odd. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet ve výši 1.570,40 tis. Kč byl v roce 2013 čerpán částkou 1.318,86 tis. Kč. Krizové řízení a bezpečnost Rozpočet obsahuje prostředky ve výši 120,50 tis.kč pro civilní ochranu. Z těchto prostředků byly nakoupeny potřeby v rámci činnosti krizového štábu ve výši 102,61 tis.kč, tj. kyslíkové generátory pro základní školy,brašny pro Obvodní oddělení Městské policie Praha 9, pracovní bundy pro krizový štáb, přepravní kontejner a palety, uhrazeno zajištění autobusu při evakuaci osob při požáru. Dále rozpočet obsahuje prostředky na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 ve výši 63,50 tis.kč. Zde byly pro Městskou policii Praha 9 a Hasičský záchranný sbor formou daru pořízeny pracovní pomůcky (SIM karty pro Policii ČR, páteřová deska a ochranný štít pro Hasičský záchranný sbor hl.m.prahy 3x videokamera,plavací vesta, vodácká helma), to vše za 49,87 tis.kč. Z této kapitoly byly čerpány prostředky zejména na odstraňování škod způsobených povodní ve výši 185,71 tis. Kč. Dále na odstraňování škod způsobených povodní byla SK Hrdlořezy poskytnuta nenávratná finanční výpomoc ve výši 50,0 tis. Kč, občanům Hrdlořez z postižené oblasti byly schváleny nenávratné finanční výpomoci v celkové výši 100,0 tis. Kč. Dotace ze SR na podporu bydlení při živelní pohromě byla rozdělena občanům ve výši 140,67 tis. Kč. Sportovním organizacím v postižené oblasti byly schváleny návratné finanční výpomoci v celkové výši 670,0 tis. Kč, prostředky organizace vrátily v prosinci. MP byl poskytnut dar pro zvířecí útulek ve výši 20,00 tis. Kč. Kapitola 08 - Hospodářství Odd. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správa majetku Běžné výdaje Odboru správy majetku rozpočtované ve výši 933,90 tis. Kč byly v roce 2013 čerpány částkou 682,09 tis. Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny právní služby pro potřeby správy majetku, poradenská činnost a posudky za 299,53 tis.kč a provoz kamerového systému za 382,56 tis.kč včetně elektrické energie. Pohřebnictví Rozpočet 307,80 tis.kč čerpal Odbor sociální částkou 129,86 tis. Kč na úhradu pohřbů osamělých zesnulých Odbor školství a evropských fondů financoval přípravu Programu EFEKT 2013 částkou 151,20 tis. Kč.

17 17 Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd. 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 Jiné veřejné služby a činnosti Rozpočet ,30 tis. Kč byl čerpán částkou ,60 tis. Kč, tj. 95,66%. Provozní výdaje úřadu Rozpočet ,60 tis. Kč čerpal Odbor vnitřní správy v roce 2013 na 89,21%, tj. částkou ,98 tis. Kč. U položky Léky a zdravotnický materiál, která činí v ročním objemu 5,00 tis Kč, bylo skutečně čerpáno v tomto období celkem 2,32 tis. Kč. Jednalo se o nákupy zdravotnického materiálu a léků do lékárniček. Položka prádlo, oděv a obuv byla čerpána částkou 62,75 tis. Kč z celkových 63,50 tis. Kč což je 98,83%. Z této položky jsou hrazeny příspěvky oddávajícím a pracovníkům provádějícím svatební a občanské obřady a dále pracovní oděvy, obuv a pomůcky. Z položky knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno celkem 229,47 tis. Kč z částky 250,00 tis. Kč na pravidelné měsíční úhrady odběru tisku a periodik firmě Monitor CZ, s.r.o., dále předplatné odborných časopisů (především z oblasti daní a účetnictví). Dále nákupy publikací dle požadavků jednotlivých odborů. Čerpání na této položce činí ke konci sledovaného období 91,79%. Na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek bylo z rozpočtu ve výši 901,10 tis. Kč skutečně čerpáno za sledované období 818,77 tis. Kč. Na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť. Šlo např. o kancelářská křesla, pracovní židle, pracovní stoly, kontejnery, skříně, šatní skříně, telefonní aparáty a mobilní telefony. Čerpání prostředků položky nákup materiálu činilo 1.674,03 tis. Kč z celkového rozpočtu 2.030,90 tis. Kč. Na této položce se objevují nákupy veškerých kancelářských potřeb a spotřebního materiálu (kancelářský papír, psací potřeby, šanony, obálky, razítkové polštářky, archivní krabice atd.), drogistické zboží (Savo, Jar, utěrky, houbičky, osvěžovače vzduchu, atd.) a nákupy tzv. personální hygieny (tekuté mýdlo, toaletní papír, bílé papírové ručníky). Dále také ostatní nákupy materiálu, jako např. hasicí přístroje, nákup telefonních přístrojů s pořizovací cenou do 3 tis. Kč, rychlovarné konvice, pytle na odpadky, nářadí, kelímky do nápojového automatu umístěného v přízemí budovy radnice. V procentním vyjádření činí čerpání na této položce 82,43%. Nákup vody (vodné a stočné), tepla, plynu a elektrické energie tyto náklady jsou placeny formou zálohových faktur a následně vyúčtovány ze strany dodavatelů. Část těchto nákladů jsou dle uzavřených nájemních smluv následně přeúčtovávány našim nájemcům (Úřad práce hl.m. Prahy 3. NP a 4.NP, V.M.O. s.r.o. restaurace). Případné přeplatky se vracejí na příslušné položky, ze kterých jsou placeny. Součet těchto položek činí v ročním rozpočtu částku 4.465,20 tis. Kč. Za letošní rok, dle stavu k , bylo vyčerpáno celkem na tyto náklady 3.676,35 tis. Kč což je 82,34%. U položky pohonné hmoty a maziva činí čerpání 76,55% z celkového ročního objemu 185,00 tis. Kč, což je celkem 141,62 tis. Kč. Zde se účtují nákupy pohonných hmot do našich služebních vozidel, které jsou nakupovány prostřednictvím platebních karet od firmy Shell, se kterou máme uzavřenu smlouvu. Na položce služby telekomunikací a radiokomunikací bylo čerpáno 1.539,67 tis. Kč z celkové roční sumy 1.575,20 tis. Kč, což je 97,74%. Zde jsou hrazeny platby za pevné a mobilní linky a internet dle uzavřených smluv s operátory. Položka služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění zahrnuje bankovní poplatky a platby firmě MARSH, s.r.o. za globální pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 9 (pojistné ) ve výši 1.490,56 Kč a dále autopojištění. Po následném přeúčtování příslušné poměrné částky z celkového zaplaceného pojištění MARSH na jednotlivé odbory (70 % OSM, 22% OŠEF), činí čerpání za sledované období 363,84 tis. Kč, což je 72,77% z celkového ročního objemu 500,00 tis Kč. Na položce konzultační, poradenské a právní služby bylo čerpáno 819,53 tis. Kč, což je 91,80% z celkové částky 892,70 tis. Kč.

18 18 Na položce nákup ostatních služeb se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, veškeré revize týkající se budovy ÚMČ Praha 9 a obou našich rekreačních zařízení. Jde o služby v souvislosti s provozem budov a zejména potom úklid, ostraha, skartace papírového odpadu a další náklady spojené s provozem. V 1. čtvrtletí se na této položce objevil například audit firmy DILIGENS s.r.o.. Dále se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, nákup stravenek, monitoring tisku a médií firmy NEWTON Media a.s., nebo náklady související s provozem rekreačních zařízení U Farků v Sepekově a Jestřabí v Krkonoších. Celková částka na této položce je dle rozpočtu ,20 tis. Kč, ze které bylo do čerpáno celkem ,19 tis. Kč, což činí v procentuálním vyjádření 93,49 %. Položka opravy a udržování byla čerpána částkou 1.103,85 tis. Kč z celkového 1.205,00 tis. Kč. Zde se hradí veškeré nutné opravy a udržovací náklady spojené především s provozem budov (výmalba v prostorách radnice, opravy výtahů, klimatizace, atd.) a autoprovozu, tedy opravy a údržba našich služebních vozidel. Dále opravy a údržba prováděná na objektech obou našich rekreačních středisek. Z položky cestovné (tuzemské i zahraniční), kde rozpočet činil 136,20 tis Kč bylo vyčerpáno za sledované období celkem 135,35 tis. Kč, což představuje 99,38%. Z této položky jsou hrazeny školení, služební cesty a stáže zaměstnanců konané mimo Prahu. Servis informatiky Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2013 činí ,10 tis. Kč, čerpání činilo ,00 tis. Kč, tj. 95,30%. Z upraveného rozpočtu na drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 993,20 tis. Kč bylo vyčerpáno 922,27 tis. Kč, tj. 92,86 %. Byly zakoupeny tablety, APC SMART UPS, 50 kusů PC Lenovo, 5x NTB Lenovo, projektor a 2x 4TB disky do diskového pole. Rozpočet na materiál ve výši 124,20 tis. Kč byl čerpán částkou 82,09 tis. Kč, tj.66,10 % na nákup např. tonerů, čtečky, baterií, kabelů a dalšího drobného materiálu v pořizovací hodnotě do 3 tisíc Kč. Z rozpočtu na studie, znalecké posudky ve výši 66,50 tis.kč byly zaplaceny znalecké posudky na vyřazení VT a proměření budov radnice pro možné pokrytí signálem WI FI, vše za 66,20 tis. Kč. Finanční prostředky na služby zpracování dat slouží k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám za IT služby, správy databází a technické podpory produktů. Z rozpočtované výše 7.086,50 tis. Kč bylo v průběhu roku vyčerpáno 6.795,68 tis. Kč, tj. 95,90 %. Rozpočet na nákup služeb byl navýšen na 2.164,40 tis.kč, aby mohlo být uhrazeno prodloužení záruk serverové infrastruktury, práce spojené s přechodem na nové tiskové prostředí, instalace nové verze poštovního serveru, migrace a reinstalace osobních počítačů, kompletace prvků LAN a další. Vyčerpáno bylo celkem 2.078,93 tis. Kč, tj.96,05%. Z prostředků na opravy a údržbu byla ve výši 4,12 tis. Kč uhrazena oprava notebooku. Z rozpočtu na Programové vybavení byly zakoupeny SW za 60,70 tis. Kč, což činí k upravenému rozpočtu 65,10 tis. Kč 93,24%. Osobní výdaje Prostředky čerpané Personálním servisem se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno ,51 tis. Kč, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši 6.427,48 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ,47 tis. Kč. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši ,60 tis. Kč a ostatní výdaje činily 3.966,80 tis. Kč, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu pro členy zastupitelstva a školení zaměstnanců. Ostatní veřejné služby Financování neinvestiční části programu realizuje Odbor školství a evropských fondů Regionální komunikační servis rozpočet činí 1.968,00 tis. Kč a čerpání za uvedené období 1.865,78 tis. Kč. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby (leden prosinec) za zajištění provozu bezdrátové sítě podle smlouvy.

19 19 Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí a vyplatil náhrady účastníkům řízení - celkem 65,08 tis. Kč. Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 Z rozpočtu 2.127,20 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.206,30 tis. Kč Prostředky, čerpané na realizaci projektu představují z 85% prostředky získané v rámci dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a z 15% ze zdrojů ÚMČ Praha 9. Realizace projektu byla zahájena a náklady s ní spojené dosud představují mzdové prostředky realizačního týmu, nákup dvou notebooků a dataprojektoru pro realizační tým a zapojené zaměstnance na pozicích interních mentorů a dále nákup služeb od externího dodavatele. Tyto služby se týkají poradenství, konzultací, vzdělávání a pomoci při zavádění vybraných procesních změn (procesní a projektové řízení, zavádění modelu CAF). K projektu se váží také tzv. nepřímé náklady na administraci a režii projektu, které dosud představovaly náklady na část mezd administrativního pracovníka, nákup občerstvení pro účastníky projektových aktivit z řad zaměstnanců ÚMČ, tvorbu propagace a publicity (bannery s logy EU a ESF). S realizací projektu jsou spojeny také náklady, které nepředstavují z pohledu poskytovatele dotace uznatelné výdaje a jsou tedy hrazeny z prostředků ÚMČ. Jedná se o přípravu a tvorbu projektové žádosti (To proběhlo již v roce 2012) a nákup služeb advokátní kanceláře, která realizovala dvě výběrová řízení na dodavatele služeb (viz. výše). Projekt bude probíhat do a jeho výstupy budou pravidelně zveřejňovány. Na zajištění průběhu voleb do Poslanecké sněmovny PČR bylo vynaloženo 2.461,43 tis. Kč a na zajištění volby Prezidenta ČR bylo vynaloženo 2.552,17 tis. Kč. Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti Odd. 63 Finanční operace Odd. 64 Ostatní činnosti Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka 611,28 tis. Kč. V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši ,90 tis. Kč. Kapitálové výdaje Rozpočet ,00 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše ,69 tis. Kč, tj. 82,47%. Přehled investičních akcí v tis. Kč název akce SR UR Skutečnost % plnění Výkup garáží Krocínka 3 200, ,00 0,00 0,00 Rekonstrukce výtahu Jablonecká , , ,70 95,36 Rekonstrukce výtahu Jablonecká , , ,70 95,36 Rekonstrukce výtahu Jablonecká , , ,70 95,36 Rekonstrukce výtahu Jablonecká , , ,85 95,45 Rekonstrukce výtahu Jablonecká , , ,85 95,45 Rekonstrukce výtahu Jablonecká , , ,93 95,38 Rekonstrukce výtahu Jablonecká , , ,93 95,38 Bezbarierový vstup Vysočanská ,00 110,00 110,00 100,00 Bezbarierový vstup Vysočanská ,00 110,00 110,00 100,00 Bezbarierový vstup Vysočanská ,00 110,00 110,00 100,00 Bezbarierový vstup Vysočanská ,00 110,00 110,00 100,00

20 20 název akce SR UR Skutečnost % plnění Zateplení štítu K trati 583/27 670,00 670,00 10,92 1,63 Rekonstrukce kotelny Nemocniční 18/ , , ,53 84,61 Výkupy pozemků 350,00 350,00 0,00 0,00 Odkoupení pozemku v k.ú. Malešice 120,00 120,00 0,00 0,00 Mlékárenská - rek. objektu lázní 4 000, ,00 836,11 59,76 Zateplení střech Vysočanská , , ,85 99,91 Zateplení střech Vysočanská , , ,57 99,76 Odkoupení pozemku parc.č.586/2 k.ú. Prosek 0,00 866,00 866,00 100,00 OSM , , ,64 77,07 přeložka rozvodného tepelného zařízení 0, , ,00 98,82 OŽPD 0, , ,00 98,82 Kapitola 01 - Územní rozvoj , , ,64 79,77 Snížení imisní náročnosti 3 000, , ,74 86,62 OŠEF 3 000, , ,74 99,62 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PRAHA 9 150,00 150,00 60,97 40,65 PARK VYSOČANSKÁ 400,00 400,00 199,65 49,91 Rekonstrukce betonových záhonů prosek 500,00 500,00 494,76 98,95 Park Přátelství - vrt 300,00 300,00 286,44 95,48 REK.PRVKU JEŠTĚR-PARK PODVINNÍ 500,00 0,00 0,00 0,00 REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 1 000, ,00 976,40 97,64 PROSECKÉ PODZEMÍ 0,00 55,00 54,45 99,00 Projekt Park Balabenka 0,00 354,20 354,16 99,99 Revitalizace parku Na Balabence - vjezdy 1 300,00 945,80 188,03 19,88 Prosecká náves - elektrosloupky 250,00 250,00 239,35 95,74 Park Podvinní - elektrosloupky 250,00 661,80 660,75 99,84 Revit. Vnitrobl. Nemocniční - Pod Strojírnami 300,00 300,00 232,93 77,64 Revit. asf. plochy ve vnitobl. Veltruská-Litvíno 500,00 650,00 650,00 100,00 Revitalizace vnitrobloku Kovářská 800,00 800,00 704,32 88,04 invest. úpravy veřejných prostranství MČ Praha ,00 0,00 0,00 0,00 OSM 9 750, , ,20 80,14 Podzemní kontejnerová stání 0,00 300,00 300,00 100,00 Podzemní kontejnerová stání Sokolovská Gong 0,00 582,00 169,40 29,11 OŽPD 0,00 882,00 469,40 53,22 Kapitola 02 - Městská infrastruktura , , ,34 83,44 PARKOVACÍ DŮM PÍSKOVCOVÁ PD 0,00 593,00 574,75 96,92 CHODNÍKY PRAHA , , ,00 100,00 Úprava chodníku Jetřichovická - Lovosická 800,00 870,00 843,64 96,97 PD 'Parkovací dům u Billy' 0,00 850,00 726,00 85,41 Úprava parkování Podvinný mlýn 250,00 250,00 0,00 0,00 Úprava parkovacích ploch Čakovická 1 000,00 318,00 58,69 18,45 Parkovací plochy Prosek - Střížkov 500,00 602,00 601,58 99,93 Zvýš. bezp. ZŠ u přechodů stavebními úpravami 300,00 300,00 0,00 0,00 Vybudování chodníků Litoměřická 500,00 0,00 0,00 0,00 Dokončení chodníku - Billa na Proseku 250,00 250,00 249,87 99,95 Rekonstrukce chodníků Jahodnická 500,00 632,00 632,00 100,00 Stezka zdraví u cyklostezky 1 500, , ,85 94,32

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Položka tis. Kč Popis CELKEM 27413,1. 2122-sběr a zprac. druh. sur. 5137 - DIM Nákup kontejnerů 5169 - nákup služeb 0 kontejnery na sklo odvoz

Položka tis. Kč Popis CELKEM 27413,1. 2122-sběr a zprac. druh. sur. 5137 - DIM Nákup kontejnerů 5169 - nákup služeb 0 kontejnery na sklo odvoz Položka tis. Kč Popis CELKEM 27413,1 2122-sběr a zprac. druh. sur. 5137 - DIM Nákup kontejnerů 5169 - nákup služeb 0 kontejnery na sklo odvoz 0 2212 - silnice 5139 - materiál 0 na běžnou údržbu 5156 -

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Příjmy Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Celkem 44.901.000,- Kč 25.548.000,- Kč 330.000,-

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více