Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci."

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste předešli možnému zrnění. Ztím NEZAPOJUJTE USB kel (pokud používáte USB kel). 1 Přístroj rozlte zkontrolujte komponenty Černá (LC1100HY-BK) Žlutá (LC1100HY-Y) Azurová (LC1100HY-C) Purpurová (LC1100HY-M) Inkoustové kzety [x4] Stručný návod kosluze Příručk uživtele CD-ROM Npájecí kel VAROVÁNÍ Plstové oly se používjí k lení přístroje. Udržujte tyto oly mimo dosh tolt mlých dětí, yste se vyhnuli udušení. Odstrňte ochrnnou pásku fólii, která pokrývá sklo skeneru. Ujistěte se, že máte všechny komponenty. Poznámk Komponenty osžené v krici se mohou lišit v závislosti n zemi. Uschovejte veškerý olový mteriál krici pro přípd, že udete muset zřízení přemíst ovt. Musíte zkoupit správný kel pro rozhrní, které chcete používt (pro USB neo sít ové připojení). Kel USB Ujistěte se, že používáte kel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než dv metry. Sít ový kel Použijte přímý kel tvořený kroucenou dvojlinkou ktegorie 5 (neo vyšší) pro 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet Network. CZE Verze 0 1

2 2 Vložte oyčejný ppír A4 Zcel z přístroje vytáhněte zásoník 1 ppíru (horní zásoník). 1 d e Provětrejte doře stoh ppíru, yste se vyhnuli uvíznutí chyným zvedením ppíru. Jemně vložte ppír do zsoniku 1 ppíru tiskovou strnou dolů horním okrjem ppíru npřed. Zkontrolujte, že je ppír v zásoníku rovně. Netlčte ppír příliš dleko. Otevřete kryt zásoníku ppíru. 1 c Oěm rukm optrně ztlčte posuňte oční vodítk ppíru potom vodítk délky ppíru, tk y odpovídl velikosti ppíru. f g Jemně nstvte oěm rukm oční vodítk ppíru. Ujistěte se, že se oční vodítk ppíru dotýkjí hrn ppíru. Zvřete kryt zásoníku ppíru. Zkontrolujte, že je ppír vložen v zásoníku rovně nepřeshuje znčku mximálního množství ppíru. Ujistěte se, že trojúhelníkové znčky c n očních vodítkách ppíru vodítkách délky ppíru jsou zrovnány se znčkou pro ppír, který používáte h Zásoník ppíru pomlu do přístroje zcel ztlčte

3 i Přidržte zásoník ppíru n svém místě vytáhněte podpěru ppíru dokud neklpne potom rozložte podpěru zásoníku ppíru Vol všeho jzyk Jkmile připojíte npájecí kel, n LCD displeji se ojeví následující okno: Select Lnguge English Frnçis Poznámk Informce o zásoníku 2, viz část Zkládání ppíru do zásoníku 2 v kpitole 2 Příručky uživtele. 3 Připojení npájecího kelu Ztím NEZAPOJUJTE USB kel (pokud používáte USB kel). Připojte npájecí kel. Deutsch Pomocí tlčítk neo v seznmu vyerte svůj jzyk klepněte n něj. Dostupné jzyky se mohou lišit v závislosti n vší zemi. Stiskněte tlčítko Ano neo Ne. English Ano Ne Pokud zdáte šptný jzyk, můžete ho změnit po nstvení dt čsu. (Podronosti, viz Změn jzyk LCD v kpitole 3 Příručky uživtele.) VAROVÁNÍ Toto zřízení musí ýt připojeno k uzemněné zásuvce. Poznámk Vrovná diod LED n ovládcím pnelu zůstne svítit, dokud neninstlujete inkoustové kzety. 3

4 5 Instlce inkoustových kzet e Otočte zeleným kolečkem n ochrnném žlutém krytu ve směru hodinových ručiček dokud neklpne. Uvolníte tk vkuové těsnění. Kryt potom odstrňte. VAROVÁNÍ Pokud se vám dostne inkoust do očí, vypláchněte je vodou, pokud se vyskytne podráždění, nvštivte lékře. Ujistěte se, že je zpnuto npájení. N LCD displeji se zorzí: Chyi ptron Vlozte ink.pt. BK K C C Y M Y M 1 Otevřete kryt inkoustové kzety. c Odstrňte světle zelenou ochrnnou část. 1 f Dávejte pozor n to, y rv páčky odpovídl rvě kzety tk, jk je uvedeno n orázku. 1 2 d Poznámk Tuto zelenou ochrnnou část nevyhzujte. Budete ji potřeovt, pokud udete přístroj přemíst ovt. Rozlte inkoustovou kzetu. 1 g Ninstlujte kždou inkoustovou kzetu ve směru šipky n štítku. 4

5 h Jemně ztlčte inkoustovou kzetu dokud neklpne. Jkmile vložíte všechny inkoustové kzety, zvřete kryt inkoustových kzet. c Pokud jsou všechny čáry jsné viditelné, stisknutím tlčítk Ano ukončete kontrolu kvlity. <Černě> <Brevně> OK OK Pokud uvidíte chyějící krtší čáry, stisknutím tlčítk Ne přejděte k odu d. <Černě> Šptná kvlit <Brevně> Šptná kvlit Poznámk Přístroj připrví systém truiček n inkoust k tisku. Tento proces ude trvt přiližně čtyři minuty. Přístroj nevypínejte. d LCD displej se vás zeptá, zd je kvlit tisku pro černou pro rvu v pořádku. Stiskněte tlčítko Ano neo Ne. 6 Kontrol kvlity tisku K OK? Ano Ne. Ujistěte se, že jste vložili pro výchozí nstvení ppír do horního zásoníku. Po dokončení příprvného procesu zorzí LCD displej následující zprávu: Po stisknutí tlčítk Ano neo Ne pro černou i pro rvu se n LCD displeji zorzí: Vycistit? Stiskni Strt Zloz ppir Stiskni Strt Stiskněte tlčítko Colour Strt (Brv (Strt)). Zkontrolujte n listu kvlitu čtyřech revných loků (černá/žlutá/zurová/purpurová). e f Stiskněte tlčítko Colour Strt (Brv (Strt)), přístroj potom zčne čistit rvy. Po dokončení čištění stiskněte tlčítko Colour Strt (Brv (Strt)). Přístroj zčne znovu tisknout stránku kontroly kvlity tisku. Přejděte zpět k odu. 1 5

6 7 Nstvení kontrstu LCD displeje (je-li to nutné) Máte-li potíže při čtení z LCD displeje, zkuste změnit nstvení kontrstu. c d e f Stiskněte tlčítko MENU. Pomocí tlčítk neo zorzte položku Zkld.nstv. Stiskněte Zkld.nstv. Stiskněte Nstveni LCD. Stiskněte LCD Kontrst. Vyerte položku Svetly, Stred neo Tmvy. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). Poznámk Můžete rovněž nstvit úhel displeje tk, že ho zvednete. 8 Nstvení dt čsu Nstvení dt čsu umožňuje přístroji prvidelně čistit tiskové hlvy udržovt tk optimální kvlitu tisku. Umožňuje přístroji rovněž pojmenovt souory vytvořené pomocí funkce Scn to Medi. c d Stiskněte tlčítko MENU. Pomocí tlčítk neo zorzte položku Zkld.nstv. Stiskněte Zkld.nstv. Stiskněte Dtum cs. Pomocí dotykové orzovky zdejte poslední dvě číslice roku, potom stiskněte tlčítko OK. Dtum cs Rok:2008 e f (Zdejte npř. 0 8 pro rok 2008.) Opkujte pro měsíc, den, hodiny minuty v 24hodinovém formátu. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). 6

7 9 Výěr typu připojení Pro kel rozhrní USB Windows, přejděte n strnu 8 Mcintosh, přejděte n strnu 12 Pro kelovou sít Windows, přejděte n strnu 15 Mcintosh, přejděte n strnu 20 USB Kelová sít Windows Mcintosh Windows Mcintosh Pro ezdrátovou sít Windows Mcintosh, přejděte n strnu 24 Bezdrátová sít 7

8 USB Windows Pro uživtele rozhrní USB (operční systém Windows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Edition/Windows Vist ) 10 Než zčnete s instlcí Ujistěte se, že je počítč ZAPNUTÝ jste přihlášeni s oprávněními správce. Ztím kel USB NEZAPOJUJTE. Pokud ěží některé progrmy, ukončete je. Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žádné pmět ové krty ni nejsou připojeny žádné USB flsh disky. Orzovky se mohou lišit v závislosti n operčním systému. Dodávný disk CD-ROM oshuje plikci ScnSoft PperPort 11SE. Tento progrm podporuje operční systémy Windows 2000 (SP4 neo vyšší), XP (SP2 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition Windows Vist. Před instlcí plikce MFL-Pro Suite ninstlujte nejnovější Windows Service Pck. V přípdě, že jste již připojili kel rozhrní, zřízení odpojte od počítče z elektrické sítě. 11 Instlce progrmu MFL-Pro Suite Vložte dodávný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Ojeví-li se n orzovce okno s názvem modelu, vyerte vše zřízení. Pokud se ojeví okno voly jzyk, vyerte svůj jzyk. Poznámk Neojeví-li se orzovk Brother utomticky, poklepejten ikonu Tento počítč (Počítč), potom n ikonu CD-ROM, nkonecn souor strt.exe. Zorzí se hlvní nídk disku CD-ROM. Klepněte n položku Initil Instlltion. c Klepněte n položku Instll MFL-Pro Suite. 8

9 USB Windows Poznámk Pokud se tto orzovk ojeví, klepněte n tlčítko OK počítč restrtujte. f Když se ojeví okno plikce Brother MFL-Pro Suite License Agreement (Licenční ujednání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s License Agreement (Licenční ujednání) progrmu. d Pokud instlce nepokrčuje utomticky, otevřete znovu hlvní nídku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové složce n progrm strt.exe pokrčujte v instlci plikce MFL-Pro Suite od odu. Když se ojeví v operčním systému Windows Vist orzovk User Account Control (Řízení uživtelských účtů), klepněte n tlčítko Allow (Povolit). Když se ojeví okno plikce ScnSoft PperPort 11SE License Agreement (Licenční ujednání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s License Agreement (Licenční ujednání) progrmu. g h Vyerte volu Locl Connection klepněte n tlčítko Next. Instlce ude pokrčovt. Když se ojeví tto orzovk, přejděte k dlšímu kroku. USB Windows Mcintosh e Instlce plikce ScnSoft PperPort 11SE zčne utomticky následovně ude ninstlován plikce MFL-Pro Suite. 9

10 USB Windows 12 Připojení kelu USB c Optrně protáhněte kel USB drážkmi, tk jk je uvedeno níže, do drážky směrem k zdní části zřízení. Potom připojte zřízení přímo kpočítči. NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnici ni n nenpájený rozočovč USB. Připojte zřízení přímo k počítči. Zvedněte kryt skeneru do otevřené pozice. Ujistěte se, že kel nerání krytu v zvření, v opčném přípdě y mohlo dojít k chyě. d Jemně zvřete kryt skeneru pomocí úchytů n prsty n ocích. Zpojte kel USB do konektoru USB oznčeného symolem. Konektor USB njdete vprvo uvnitř přístroje, tk jk je uvedeno níže. VAROVÁNÍ Dávejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty pod kryt skeneru. Vždy používejte při otevírání i zvírání krytu úchyty n prsty n oou strnách krytu. 10

11 USB Windows 13 Připojení npájecího kelu Připojte npájecí kel. Instlce ude pokrčovt utomticky. Budou se zorzovt okn instlce jedno po druhém. 14 Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Finish počítč restrtujte. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správce. NERUŠTE ěhem instlce žádnou z těchto orzovek. Zorzení kždého okn může trvt několik sekund. Když se zorzí okno On-Line Registrtion, proveďte výěr postupujte podle uvedených pokynů. Poznámk Pokud se ěhem instlce progrmu ojeví chyové hlášení, spust te plikci Instlltion Dignostics, která je umístěn v nídce Strt/Všechny progrmy/brother/dcp-xxxx (kde DCP-XXXX je název všeho modelu). Dokončit Nyní přejděte Instlce je nyní kompletní. USB Windows Mcintosh Pokrčujte kpitolou Instlce volitelných plikcí n strně

12 USB Mcintosh Pro uživtele rozhrní USB (pro operční systém Mc OS X neo vyšší) Než zčnete s instlcí Ujistěte se, že je zřízení připojeno k npájení váš Mcintosh je ZAPNUTÝ. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správce. Používáte-li operční systém Mc OS X ž , proveďte ktulizci n Mc OS X neo vyšší (nejnovější informce pro Mc OS X njdete n stránkách Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žádné pmět ové krty ni nejsou připojeny žádné USB flsh disky. Připojení kelu USB c Zpojte kel USB do konektoru USB oznčeného symolem. Konektor USB njdete vprvo uvnitř přístroje, tk jk je uvedeno níže. Optrně protáhněte kel USB drážkmi, tk jk je uvedeno níže, do drážky směrem k zdní části zřízení. Potom připojte zřízení přímo kpočítči Mcintosh. NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnici ni n nenpájený rozočovč USB. Připojte zřízení přímo k všemu počítči Mcintosh. Zvedněte kryt skeneru do otevřené pozice. Ujistěte se, že kel nerání krytu v zvření, v opčném přípdě y mohlo dojít k chyě. 12

13 USB Mcintosh d Jemně zvřete kryt skeneru pomocí úchytů n prsty n ocích. c Vyerte volu Locl Connection klepněte n tlčítko Next. Postupujte podle zorzených pokynů. Poznámk VAROVÁNÍ Dávejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty pod kryt skeneru. Vždy používejte při otevírání i zvírání krytu úchyty n prsty n oou strnách krytu. 12 Instlce progrmu MFL-Pro Suite Vložte dodávný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. d e Instlce progrmu ude trvt několik sekund, čekejte. Po instlci dokončete proces klepnutím n tlčítko Restrt (Restrtovt). Progrmové vyvení Brother vyhledá zřízení Brother. Během této doy se zorzí následující okno. Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. USB Windows Mcintosh V operčním systému Mc OS X 10.3.x neo vyšším je instlce plikce MFL-Pro Suite nyní dokončen. Přejděte k odu 13 n strně 14. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX instlci spust te. f Používáte-li operční systém Mc OS X ž , klepněte n ikonu Add (Přidt). 13

14 USB Mcintosh g Vyerte položku USB. 13 Instlce plikce Presto! PgeMnger h Vyerte položku XXX-XXXX (kde XXX-XXXX je název všeho modelu) potom klepněte n tlčítko Add (Přidt). Když ninstlujete plikci Presto! PgeMnger, do plikce Brother ControlCenter2 se přidá funkce OCR. Skenování, sdílení orgnizování fotogrfií dokumentů ude pro vás nyní velmi sndné díky plikci Presto! PgeMnger. Poklepejte n ikonu Presto! PgeMnger postupujte podle pokynů n orzovce. i Klepněte n Print Center (Tiskové centrum) potom vyerte položku Quit Print Center (Ukončit tiskové centrum). Používáte-li operční systém Mc OS X ž , při zorzení tohoto okn klepnutím n tlčítko Go stáhněte progrm z weových stránek společnosti Brother Solutions Center. Dokončit Instlce je nyní kompletní. Instlce plikce MFL-Pro Suite je nyní kompletní. Přejděte k odu 13 n strně

15 Kelová sít Windows Pro uživtele kelového sít ového (operční systém Windows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Edition/Windows Vist ) 10 Než zčnete s instlcí Ujistěte se, že je počítč ZAPNUTÝ jste přihlášeni s oprávněními správce. 11 Připojení sít ového kelu Zvedněte kryt skeneru do otevřené pozice. Pokud ěží některé progrmy, ukončete je. Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žádné pmět ové krty ni nejsou připojeny žádné USB flsh disky. Orzovky se mohou lišit v závislosti n operčním systému. Dodávný disk CD-ROM oshuje plikci ScnSoft PperPort 11SE. Tento progrm podporuje operční systémy Windows 2000 (SP4 neo vyšší), XP (SP2 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition Windows Vist. Před instlcí plikce MFL-Pro Suite ninstlujte nejnovější Windows Service Pck. Zpojte sít ový kel do konektoru LAN oznčeného symolem. Konektor LAN njdete vlevo uvnitř přístroje, tk jk je znázorněno níže. Pokud používáte osoní ránu firewll (jinou než Windows Firewll), ntispywrové neo ntivirové progrmy, před instlcí je dočsně vypněte. Odpojte zřízení z elektrické sítě. Kelová sít Windows Mcintosh 15

16 c Kelová sít Optrně protáhněte sít ový kel drážkmi, tk jk je uvedeno níže, do drážky směrem k zdní části zřízení. Potom připojte zřízení do vší sítě. 12 Windows Připojení npájecího kelu Připojte npájecí kel. Poznámk Používáte-li o kely sít ový i USB, protáhněte je drážkmi o, jeden n druhém. d Ujistěte se, že kel nerání krytu v zvření, v opčném přípdě y mohlo dojít k chyě. Jemně zvřete kryt skeneru pomocí úchytů n prsty n ocích. Pokud jste předem nstvili zřízení pro ezdrátovou sít potom jej chcete nstvit n kelovou sít, musíte zkontrolovt, že prmetr přístroje Sitovy I/F je nstven n Drtov LAN. Tímto nstvením se rozhrní ezdrátové sítě dektivuje. Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Stisknutím tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Klepněte n položku Sitovy I/F. Klepněte n položku Drtov LAN. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). VAROVÁNÍ Dávejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty pod kryt skeneru. Vždy používejte při otevírání i zvírání krytu úchyty n prsty n oou strnách krytu. 16

17 Kelová sít Windows 13 Instlce progrmu MFL-Pro Suite Vložte dodávný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Ojeví-li se n orzovce okno s názvem modelu, vyerte vše zřízení. Pokud se ojeví okno voly jzyk, vyerte svůj jzyk. Poznámk Pokud se tto orzovk ojeví, klepněte n tlčítko OK počítč restrtujte. Pokud instlce nepokrčuje utomticky, otevřete znovu hlvní nídku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové složce n progrm strt.exe pokrčujte v instlci plikce MFL-Pro Suite od odu. Když se ojeví v operčním systému Windows Vist orzovk User Account Control (Řízení uživtelských účtů), klepněte n tlčítko Allow (Povolit). Poznámk Neojeví-li se utomticky okno Brother, poklepejte n ikonu Tento počítč (Počítč), potom n ikonu CD-ROM nkonec n souor strt.exe. Zorzí se hlvní nídk disku CD-ROM. Klepněte n položku Initil Instlltion. c Klepněte n položku Instll MFL-Pro Suite. d e Když se ojeví okno plikce ScnSoft PperPort 11SE License Agreement (Licenční ujednání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s License Agreement (Licenční ujednání) progrmu. Instlce plikce ScnSoft PperPort 11SE zčne utomticky následovně ude ninstlován plikce MFL-Pro Suite. Kelová sít Windows Mcintosh 17

18 f Kelová sít Když se ojeví okno plikce Brother MFL-Pro Suite License Agreement (Licenční ujednání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s License Agreement (Licenční ujednání) progrmu. Windows Poznámk Je-li zřízení konfigurováno n vši sít, vyerte zřízení ze seznmu potom klepněte n tlčítko Next. Toto okno se nezorzí, pokud je v síti připojeno pouze jedno zřízení to ude zvoleno utomticky. g Vyerte položku Wired Network Connection potom klepněte n tlčítko Next. Zorzí-li zřízení APIPA v poli IP Address, klepněte n položku Configure IP Address zdejte dresu IP pro přístroj, která je pro vši sít vhodná. Není-li zřízení ještě nkonfigurováno pro použití ve vší síti, ojeví se následující orzovk. h Uživtelé operčního systému Windows XP SP2/Windows Vist musí při zorzení tohoto okn vyrt položku Chnge the Firewll port settings to enle network connection nd continue with the instlltion. (Recommended) klepněte n tlčítko Next. i Klepněte n tlčítko OK. Ojeví se okno Configure IP Address. Zdejte prostřednictvím následujících pokynů n orzovce pro zřízení dresu IP, která je pro dnou sít vhodná. Instlce ovldčů Brother zčne utomticky. Budou se zorzovt okn instlce jedno po druhém. Používáte-li ránu firewll jinou než Windows Firewll neo je-li Windows Firewll vypnut, tto orzovk se nemusí ojevit. NERUŠTE ěhem instlce žádnou z těchto orzovek. Zorzení kždého okn může trvt několik sekund. Přečtěte si pokyny dodávné k všemu progrmu rány firewll, kde nleznete informce jk přidt následující sít ové porty. Pro sít ové skenování přidejte port UDP Pokud máte i ndále prolémy se sít ovým připojením, přidejte port UDP

19 Kelová sít Windows Poznámk Po zorzení následujícího okn v operčním systému Windows Vist zškrtněte políčko klepnutím n tlčítko Instll (Instlovt) správně dokončete instlci. 14 Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Finish počítč restrtujte. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správce. j Když se zorzí okno On-Line Registrtion, proveďte výěr postupujte podle uvedených pokynů. Poznámk Pokud se ěhem instlce progrmu ojeví chyové hlášení, spust te plikci Instlltion Dignostics, která je umístěn v nídce Strt/Všechny progrmy/brother/dcp-xxxx (kde DCP-XXXX název všeho modelu). 15 Instlce plikce MFL-Pro Suite do dlších počítčů (v přípdě potřey) Chcete-li používt zřízení s více počítči prostřednictvím sítě, ninstlujte plikci MFL-Pro Suite n kždý počítč. Přejděte k odu 13 n strně 17. Přečtěte si před instlcí rovněž od 10- n strně 15. Poznámk Tento produkt oshuje počítčovou licenci pro ž dv uživtele. Tto licence podporuje instlci plikce MFL-Pro Suite včetně plikce ScnSoft PperPort 11SE do dvou počítčů v síti. Chcete-li použít více než dv počítče s ninstlovnou plikcí ScnSoft PperPort 11SE, zkupte lík Brother NL-5, což je lík s licenční smlouvou pro ž 5 dlších uživtelů. Chcete-li zkoupit lík NL-5, kontktujte svého dodvtele produktů Brother. Kelová sít Windows Mcintosh Dokončit Instlce je nyní kompletní. Nyní přejděte Pokrčujte kpitolou Instlce volitelných plikcí n strně

20 Kelová sít Mcintosh Pro uživtele rozhrní kelového sít ového rozhrní (pro operční systém Mc OS X neo vyšší) 10 Než zčnete s instlcí Ujistěte se, že je zřízení připojeno k npájení váš Mcintosh je ZAPNUTÝ. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správce. Používáte-li operční systém Mc OS X ž , proveďte ktulizci n Mc OS X neo vyšší (nejnovější informce pro Mc OS X njdete n stránkách Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žádné pmět ové krty ni nejsou připojeny žádné USB flsh disky. Pokud jste předem nstvili zřízení pro ezdrátovou sít potom jej chcete nstvit n kelovou sít, musíte zkontrolovt, že prmetr přístroje Sitovy I/F je nstven n Drtov LAN. Tímto nstvením se rozhrní ezdrátové sítě dektivuje. Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Stisknutím tlčítk neo zorzte položku Sit klepněte n ni. Klepněte n položku Sitovy I/F. Klepněte n položku Drtov LAN. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). c Zpojte sít ový kel do konektoru LAN oznčeného symolem. Konektor LAN njdete vlevo uvnitř přístroje, tk jk je znázorněno níže. Optrně protáhněte sít ový kel drážkmi, tk jk je uvedeno níže, do drážky směrem k zdní části zřízení. Potom připojte zřízení do vší sítě. 11 Připojení sít ového kelu Zvedněte kryt skeneru do otevřené pozice. Ujistěte se, že kel nerání krytu v zvření, v opčném přípdě y mohlo dojít k chyě. Poznámk Používáte-li o kely sít ový i USB, protáhněte je drážkmi o, jeden n druhém. 20

21 Kelová sít Mcintosh d Jemně zvřete kryt skeneru pomocí úchytů n prsty n ocích. c Vyerte položku Wired Network Connection potom klepněte n tlčítko Next. Postupujte podle zorzených pokynů. VAROVÁNÍ Dávejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty pod kryt skeneru. Vždy používejte při otevírání i zvírání krytu úchyty n prsty n oou strnách krytu. Poznámk Instlce progrmu ude trvt několik sekund, čekejte. Po instlci dokončete proces klepnutím n tlčítko Restrt (Restrtovt). d Progrmové vyvení Brother vyhledá zřízení Brother. Během této doy se zorzí následující okno. 12 Instlce progrmu MFL-Pro Suite Vložte dodávný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX instlci spust te. Kelová sít Windows Mcintosh 21

22 Kelová sít Mcintosh Poznámk Je-li zřízení konfigurováno n vši sít, vyerte zřízení ze seznmu potom klepněte n tlčítko OK. Toto okno se nezorzí, pokud je v síti připojeno pouze jedno zřízení to ude zvoleno utomticky. Přejděte n e. f Používáte-li operční systém Mc OS X ž , klepněte n tlčítko Add (Přidt). g Proveďte následující volu. Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. Zdejte ž 15 znků dlouhý název všeho počítče Mcintosh do pole Disply Nme klepněte n tlčítko OK. Přejděte n e. h Vyerte položku XXX-XXXX (kde XXX-XXXX je název všeho modelu) potom klepněte n tlčítko Add (Přidt). e Pokud chcete pro skenování použít tlčítko Scn (Sken) n zřízení, musíte zškrtnout políčko Register your computer with the Scn To function on the mchine. Název, který zdáte, se po stisknutí tlčítk Scn (Sken) vyrání možnosti skenování zorzí n LCD displeji přístroje. (Dlší informce viz část Sít ové skenování v Příručce uživtele progrmů n disku CD-ROM.) Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. i Klepněte n Print Center (Tiskové centrum) potom vyerte položku Quit Print Center (Ukončit tiskové centrum). Instlce plikce MFL-Pro Suite je nyní kompletní. Přejděte k odu 13 n strně 23. V operčním systému Mc OS X 10.3.x neo vyšším je instlce plikce MFL-Pro Suite nyní dokončen. Přejděte k odu 13 n strně

23 Kelová sít Mcintosh 13 Instlce plikce Presto! PgeMnger Když ninstlujete plikci Presto! PgeMnger, do plikce Brother ControlCenter2 se přidá funkce OCR. Skenování, sdílení orgnizování fotogrfií dokumentů ude pro vás nyní velmi sndné díky plikci Presto! PgeMnger. Poklepejte n ikonu Presto! PgeMnger postupujte podle pokynů n orzovce. Používáte-li operční systém Mc OS X ž , při zorzení tohoto okn klepnutím n tlčítko Go stáhněte progrm z weových stránek společnosti Brother Solutions Center. 14 Instlce plikce MFL-Pro Suite do dlších počítčů (v přípdě potřey) Chcete-li používt zřízení s více počítči prostřednictvím sítě, ninstlujte plikci MFL-Pro Suite n kždý počítč. Přejděte k odu 12 n strně 21. Přečtěte si před instlcí rovněž od 10- n strně 20. Kelová sít Windows Mcintosh Dokončit Instlce je nyní kompletní. 23

24 Pro uživtele ezdrátové sítě Pro uživtele ezdrátového sít ového rozhrní 10 Než zčnete Nejdříve musíte nkonfigurovt nstvení ezdrátové sítě zřízení, y komunikovlo se sít ovým přístupovým odem (routerem). Po konfigurci zřízení ke komunikci s přístupovým odem (routerem) udou mít počítče vsíti přístup k tomuto zřízení. Chcete-li používt zřízení z těchto počítčů, ude potře ninstlovt ovldče progrm. Následující kroky vás provedou konfigurčním instlčním procesem. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků při tisku normálního kždodenního dokumentu, umístěte zřízení Brother co nejlíže sít ovému přístupovému odu (routeru), tk y mezi nimi ylo co nejméně překážek. Velké ojekty zdi mezi těmito zřízeními, stejně jko rušení z osttních elektronických zřízení, mohou ovlivnit rychlost přenášení dt všeho dokumentu. Ačkoliv je možné zřízení Brother DCP-6690CW použít v kelové i ezdrátové síti, součsně lze použít pouze jednu z těchto metod připojení. Máte-li předem nkonfigurovné nstvení zřízení pro ezdrátovou sít, musíte resetovt sít ové nstvení (LAN) než udete moci znovu nkonfigurovt nstvení pro ezdrátovou sít. Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Stisknutím tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Stisknutím tlčítk neo zorzte položku On. tov.nst. klepněte n ni. Klepnutím n tlčítko Ano onovení potvrďte. Přidržením tlčítk Ano po dou 2 sekund volu potvrďte. Poznámk Následující pokyny jsou pro režim infrstruktury. Chcete-li nstvit zřízení do jiného ezdrátového prostředí, pokyny nleznete v Příručce sít ových plikcí, která se nchází n CD-ROM. Chcete-li si prohlédnout Příručku sít ových plikcí postupujte podle následujících pokynů. 1 Zpněte počítč/mcintosh. Vložte disk Brother CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pro Windows : 2 Zvolte model jzyk. Zorzí se hlvní nídk disku CD-ROM. 3 Klepněte n položku Documenttion potom klepněte n položku HTML documents. Pro Mcintosh : 2 Poklepejte n položku Documenttion potom poklepejte n složku všeho jzyku. 3 Poklepejte n souor top.html. Režim infrstruktury Přístupový od (router) Bezdrátové sít ové zřízení (vše zřízení) c Počítč schopný ezdrátového připojení, který je připojen k přístupovému odu d Počítč, který je k přístupovému odu připojen kelem

25 Pro uživtele ezdrátové sítě 11 Potvrzení sít ového prostředí (režim infrstruktury) Následující pokyny nízejí dvě metody pro instlci zřízení Brother do ezdrátového sít ového prostředí. Oě metody jsou pro režim infrstruktury, využívjící ezdrátové routery neo přístupové ody, které používjí protokol DHCP k přiřzení dres IP. Vyerte si metodu konfigurce pokrčujte n uvedené stránce. Používáte-li ezdrátový router/přístupový od, který nepodporuje technologii SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup neo AOSS, poznčte si nstvení ezdrátové sítě přístupového odu neo ezdrátového routeru. Neznáte-li tuto informci (název sítě, klíč WEP neo WPA2-PSK (předsdílený klíč)), nemůžete pokrčovt v nstvení ezdrátové sítě. Musíte si přečíst dokumentci dodávnou kpřístupovému odu neo ezdrátovému routeru, kontktovt výroce neo správce systému. SSID (identifikátor servisní sdy neo název sítě) Ověření (otevřený systém neo sdílený klíč)/typ šifrování (žádný neo WEP) klíč WEP (je-li potře) 1 Typ šifrování WPA/WPA2-PSK (TKIP neo AES) (je-li potře) 2 WPA/WPA2-PSK (předsdílený klíč) (je-li potře) 2 1 Klíč WEP je pro 64 itové šifrovné sítě neo 128 itové šifrovné sítě může oshovt číslice i písmen. Neznáte-li tuto informci musíte si přečíst dokumentci dodávnou k přístupovému odu neo ezdrátovému routeru. Tento klíč je 64 itová neo 128 itová hodnot, která musí ýt zdán v ASCII neo HEXADECIMÁLNÍM formátu. Npříkld: 64 itová hodnot ASCII: Používá 5 textových znků, npř. Hello (rozlišují se mlá velká písmen) 64 itová hexdecimální hodnot: Používá 10 číslic hexdecimálních dt, npř. 71f itová hodnot ASCII: Používá 13 textových znků, npř. Wirelesscomms (rozlišují se mlá velká písmen) 128 itová hexdecimální hodnot: Používá 26 číslic hexdecimálních dt, npř. 71f223456cd709e WPA/WPA2-PSK je ochrnný přístupový předsdílený klíč pro Wi-Fi, který umožňuje ezdrátovému zřízení Brother komunikci s přístupovým odem pomocí šifrování TKIP neo AES (osoní režim WPA). WPA/WPA2-PSK (TKIP neo AES) používá předsdílený klíč (PSK), který je 8 neo více znků dlouhý, mximálně všk 63 znků. Podronosti njdete v Příručce sít ových plikcí. Nyní přejděte strn 26 Pokud váš ezdrátový router/přístupový od podporuje utomtické nstvení ezdrátového připojení (stisknutím jednoho tlčítk) (SecureEsySetup, WiFi Protected Setup neo AOSS ). Bezdrátová sít Nyní přejděte strn 28 25

26 Pro uživtele ezdrátové sítě Připojení zřízení Brother k ezdrátové síti 12 Konfigurce nstvení ezdrátového připojení (typické nstvení ezdrátové sítě v režimu infrstruktury) Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Stisknutím tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Klepněte n položku WLAN. Klepněte n položku Pruvodce nst. f Zvolte jednu z níže uvedených možností: je-li vše sít konfigurován pro ověření šifrování, musíte se přizpůsoit nstvení vší sítě. Bez ověření neo šifrování Klepněte n položku Otevr.system, potom vyerte Zdny pro Encrypt.typ? Potom stisknutím tlčítk Ano, použijte vše nstvení. Přejděte n i. Bez ověření, s šifrováním WEP Klepněte n položku Otevr.system, potom vyerte WEP pro Encrypt.typ? Přejděte n g. c d e Když se zorzí zpráv Prepnout sitove rozhrni n ezdrtove?, stisknutím tlčítk Ano změnu potvrďte. Tímto se spustí průvodce nstvením ezdrátového připojení. Stisknutím tlčítk Ne změnu zrušíte. Zřízení vyhledá dostupná SSID. Pokud je zorzen seznm SSID, pomocí tlčítk neo vyerte SSID, které jste si poznčili v odě 11 n strně 25. Přejděte n f. Poznámk Zorzení seznmu dostupných SSID ude trvt několik sekund. Je-li váš přístupový od nstven, y nevysíll SSID, udete muset SSID název zdt ručně. Přejděte n c. Klepněte n tlčítko <Nove SSID>. Přejděte n d. Pomocí dotykové orzovky zdejte SSID, které jste si poznčili v odě 11 n strně 25. Můžete použít tlčítk d c pro pohy kurzoru dolev neo doprv. Písmen se zorzují v tomto pořdí: velká písmen potom mlá písmen. Chcete-li zdt číslice neo zvláštní znky, opkovně stiskněte tlčítko dokud se neojeví znk, který chcete zdt. (Podronosti viz Zdání textu pro nstvení ezdrátové sítě n strně 41.) Po zdání všech znků stiskněte tlčítko OK. Klepněte n položku Infrstruktur. g h Ověření, s šifrováním WEP Klepněte n tlčítko Klic sdileni. Přejděte n g. Ověření, s šifrováním WPA/WPA2-PSK (TKIP neo AES) Klepněte n položku WPA/WPA2-PSK. Přejděte n h. Vyerte odpovídjící číslo. Pomocí dotykové orzovky zdejte klíč WEP, které jste si poznčili v odě 11 n strně 25. Můžete použít tlčítk d c pro pohy kurzoru dolev neo doprv. Písmen se zorzují v tomto pořdí: velká písmen potom mlá písmen. Chcete-li zdt číslice neo zvláštní znky, opkovně stiskněte tlčítko dokud se neojeví znk, který chcete zdt. (Podronosti viz Zdání textu pro nstvení ezdrátové sítě n strně 41.) Po zdání všech znků stiskněte tlčítko OK, potom stisknutím tlčítk Ano použijte vše nstvení. Přejděte n i. Klepněte n položku TKIP neo AES pro Encrypt.typ? Zdejte n dotykové orzovce heslo pro WPA/WPA2-PSK, které jste si poznčili v odě 11 n strně 25. Můžete použít tlčítk d c pro pohy kurzoru dolev neo doprv. Písmen se zorzují v tomto pořdí: velká písmen potom mlá písmen. Chcete-li zdt číslice neo zvláštní znky, opkovně stiskněte tlčítko dokud se neojeví znk, který chcete zdt. (Podronosti viz Zdání textu pro nstvení ezdrátové sítě n strně 41.) 26

27 Pro uživtele ezdrátové sítě i Po zdání všech znků stiskněte tlčítko OK, potom stisknutím tlčítk Ano použijte vše nstvení. Přejděte n i. Vše zřízení se nyní pokusí připojit k ezdrátové síti pomocí zdných informcí. Proěhne-li připojení úspěšně, zorzí se n LCD displeji krátce zpráv Pripojeno. Pokud se zřízení k síti nepřipojí úspěšně, zkontrolujte nstvení sítě uvedené v odě 11 n strně 25, potom opkujte ody ž h ujistěte se, že jste zdli správné informce. Pokud přístupový od nemá povolen protokol DHCP, udete muset ručně nkonfigurovt dresu IP, msku podsítě ránu zřízení, y nstvení vyhovovlo dné síti. Podronosti njdete v Příručce sít ových plikcí. Nstvení ezdrátové sítě je nyní dokončeno. Čtyřúrovňový indikátor vhorní části LCD displeje zřízení ude zorzovt sílu signálu k přístupovému odu neo routeru. Chcete-li ninstlovt plikci MFL-Pro Suite, pokrčujte odem 13. Uživtelé Windows : Nyní přejděte Strn 30 Uživtelé Mc OS : Nyní přejděte Strn 34 Bezdrátová sít 27

28 Pro uživtele ezdrátové sítě 12 Konfigurce nstvení ezdrátového připojení pomocí metody utomtického nstvení Ověřte, že ezdrátový router neo přístupový od n soě má jeden z níže uvedených symolů SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup neo AOSS. e Jestliže LCD zorzuje zprávu Pripojeno, zřízení se úspěšně připojilo k routeru neo přístupovému odu. Zřízení nyní můžete používt v ezdrátové síti. Pokud je n LCD zorzeno Nstveni WLAN, Pripojeni SES (Pripojovni WPS neo Pripojovni AOSS), potom Pripojeni selhlo, přístroj se úspěšně nepřipojil k routeru neo přístupovému odu. Zkuste zčít znovu od odu c. Pokud se zorzí stejná zpráv, resetujte zřízení zpět n tovární nstvení zkuste to znovu. Podronosti o resetování nleznete v Onovení nstvení sítě n výchozí tovární nstvení n strně 41. c d Umístěte zřízení Brother v doshu přístupového odu/routeru SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostředí. Přečtěte si informce dodávné k všemu přístupovému odu/routeru. Stiskněte tlčítko n ezdrátovém routeru neo přístupovém odu SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup neo AOSS. Pokyny nleznete v příručce uživtele ezdrátového routeru neo přístupového odu. Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Stisknutím tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Klepněte n položku WLAN. Klepněte n položku SES/WPS/AOSS. Když se zorzí zpráv Prepnout sitove rozhrni n ezdrtove?, stisknutím tlčítk Ano změnu potvrďte. Tímto se spustí průvodce nstvením ezdrátového připojení. Stisknutím tlčítk Ne změnu zrušíte. Tto funkce ude utomticky detekovt, který režim (SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup neo AOSS ) ude přístupový od používt ke konfigurci zřízení. Poznámk Pokud přístupový od podporuje Wi-Fi Protected Setup (metod PIN) udete chtít přístroj konfigurovt pomocí metody PIN (osoního identifikčního čísl), přečtěte si kpitolu Pomocí metody PIN Method plikce Wi-Fi Protected Setup v Příručce sít ových plikcí n CD-ROM. Pokud LCD zorzuje zprávu Nstveni WLAN, potom zprávu Pripojeni selhlo neo Chyny rezim, došlo k překrytí relce neo k selhání spojení (viz tulku níže), přístroj detekovl 2 neo více routerů neo přístupových odů v síti s režimem SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup neo povoleným režimem AOSS. Ujistěte se, že pouze jeden router neo přístupový od je v režimu SecureEsySetup, Wi-Fi Protected Setup neo má povolený režim AOSS zkuste to znovu od odu c. Zprávy n LCD displeji při použití nídky ovládcího pnelu SES/WPS/AOSS Nstveni WLAN Pripojovni SES/WPS/AOSS Pripojeni selhlo Chyny rezim Pripojeno Proíhá vyhledávání neo přistupování k přístupovému odu sthování nstvení z přístupového odu. Proíhá připojování kpřístupovému odu. Připojení se nezdřilo. Pokud se tto zpráv n LCD zorzí po zorzení zprávy Pripojovni SES/WPS/ AOSS, došlo k překrytí relce. Došlo k překrytí relce. Zřízení ylo úspěšně připojeno. Poznámk Pokud nrzíte n prolém ěhem nstvení, dočsně umístěte zřízení líže k ezdrátovému přístupovému odu vrt te se zpět k odu c. Nstvení ezdrátové sítě je nyní dokončeno. 28

29 Pro uživtele ezdrátové sítě Nstvení ezdrátové sítě je nyní dokončeno. Chcete-li ninstlovt plikci MFL-Pro Suite, pokrčujte krokem 13. Uživtelé Windows : Nyní přejděte Strn 30 Uživtelé Mc OS : Nyní přejděte Strn 34 Bezdrátová sít 29

30 Bezdrátová sít Windows Instlce ovldčů progrmu (pro operční systémy Windows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Edition/Windows Vist ) 13 Než zčnete s instlcí plikce MFL-Pro Suite Ujistěte se, že je počítč ZAPNUTÝ jste přihlášeni s oprávněními správce. Pokud ěží některé progrmy, ukončete je. Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žádné pmět ové krty ni nejsou připojeny žádné USB flsh disky. Orzovky se mohou lišit v závislosti n operčním systému. Dodávný disk CD-ROM oshuje plikci ScnSoft PperPort 11SE. Tento progrm podporuje operční systémy Windows 2000 (SP4 neo vyšší), XP (SP2 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition Windows Vist. Před instlcí plikce MFL-Pro Suite ninstlujte nejnovější Windows Service Pck. Pokud používáte osoní ránu firewll (jinou než Windows Firewll), ntispywrové neo ntivirové progrmy, před instlcí je dočsně vypněte. 14 Instlce progrmu MFL-Pro Suite Vložte dodávný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Ojeví-li se n orzovce okno s názvem modelu, vyerte vše zřízení. Pokud se ojeví okno voly jzyk, vyerte svůj jzyk. Poznámk Neojeví-li se utomticky okno Brother, poklepejte n ikonu Tento počítč (Počítč), potom n ikonu CD-ROM nkonec n souor strt.exe. Zorzí se hlvní nídk disku CD-ROM. Klepněte n položku Initil Instlltion. c Klepněte n položku Instll MFL-Pro Suite. 30

31 Poznámk Bezdrátová sít Pokud se tto orzovk ojeví, klepněte n tlčítko OK počítč restrtujte. f Windows Když se ojeví okno plikce Brother MFL-Pro Suite License Agreement (Licenční ujednání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s License Agreement (Licenční ujednání) progrmu. Pokud instlce nepokrčuje utomticky, otevřete znovu hlvní nídku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové složce n progrm strt.exe pokrčujte v instlci plikce MFL-Pro Suite od odu. Když se ojeví v operčním systému Windows Vist orzovk User Account Control (Řízení uživtelských účtů), klepněte n tlčítko Allow (Povolit). g Vyerte položku Wireless Network Connection potom klepněte n tlčítko Next. d Když se ojeví okno plikce ScnSoft PperPort 11SE License Agreement (Licenční ujednání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s License Agreement (Licenční ujednání) progrmu. h Zškrtněte volu Checked nd confirmed klepněte n tlčítko Next. e Instlce plikce ScnSoft PperPort 11SE zčne utomticky následovně ude ninstlován plikce MFL-Pro Suite. i Uživtelé operčního systému Windows XP SP2/Windows Vist musí při zorzení tohoto okn vyrt položku Chnge the Firewll port settings to enle network connection nd continue with the instlltion. (Recommended) klepněte n tlčítko Next. Bezdrátová sít Windows Mcintosh 31

32 Bezdrátová sít Windows Používáte-li ránu firewll jinou než Windows Firewll neo je-li Windows Firewll vypnut, tto orzovk se nemusí ojevit. Přečtěte si pokyny dodávné k všemu progrmu rány firewll, kde nleznete informce jk přidt následující sít ové porty. Pro sít ové skenování přidejte port UDP Pokud máte i ndále prolémy se sít ovým připojením, přidejte port UDP 137. Poznámk Je-li zřízení konfigurováno n vši sít, vyerte zřízení ze seznmu potom klepněte n tlčítko Next. Toto okno se nezorzí, pokud je v síti připojeno pouze jedno zřízení to ude zvoleno utomticky. Zorzí-li zřízení APIPA v poli IP Address, klepněte n položku Configure IP Address zdejte dresu IP pro přístroj, která je pro vši sít vhodná. Pokud se nstvení ezdrátové sítě nezdří, ojeví se ěhem instlce plikce MFL-Pro Suite chyová zpráv instlce ude ukončen. Nrzíte-li n tuto chyu, přejděte kodu11 n strně 25 nstvte ezdrátové připojení znovu. Pokud používáte WEP n LCD displeji je zorzen zpráv Pripojeno, le vše zřízení není nlezeno, ujistěte se, že jste správně zdli klíč WEP. Klíč WEP rozlišuje mlá velká písmen. Není-li zřízení ještě nkonfigurováno pro použití ve vší síti, ojeví se následující orzovk. Klepněte n tlčítko OK. Ojeví se okno Configure IP Address. Zdejte prostřednictvím následujících pokynů n orzovce pro zřízení dresu IP, která je pro dnou sít vhodná. 32

33 j Bezdrátová sít Instlce ovldčů Brother zčne utomticky. Budou se zorzovt okn instlce jedno po druhém. NERUŠTE ěhem instlce žádnou z těchto orzovek. Zorzení kždého okn může trvt několik sekund. 15 Dokončení restrtování Windows Klepnutím n tlčítko Finish počítč restrtujte. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správce. Poznámk Po zorzení následujícího okn v operčním systému Windows Vist zškrtněte políčko klepnutím n tlčítko Instll (Instlovt) správně dokončete instlci. k Když se zorzí okno On-Line Registrtion, proveďte výěr postupujte podle uvedených pokynů. Poznámk Pokud se ěhem instlce progrmu ojeví chyové hlášení, spust te plikci Instlltion Dignostics, která je umístěn v nídce Strt/Všechny progrmy/brother/dcp-xxxx (kde DCP-XXXX název všeho modelu). 16 Instlce plikce MFL-Pro Suite do dlších počítčů (v přípdě potřey) Chcete-li používt zřízení s více počítči prostřednictvím sítě, ninstlujte plikci MFL-Pro Suite n kždý počítč. Přejděte k odu 13 n strně 30. Poznámk Tento produkt oshuje počítčovou licenci pro ž dv uživtele. Tto licence podporuje instlci plikce MFL-Pro Suite včetně plikce ScnSoft PperPort 11SE do dvou počítčů v síti. Chcete-li použít více než dv počítče s ninstlovnou plikcí ScnSoft PperPort 11SE, zkupte lík Brother NL-5, což je lík s licenční smlouvou pro ž 5 dlších uživtelů. Chcete-li zkoupit lík NL-5, kontktujte svého dodvtele produktů Brother. Dokončit Nyní přejděte Instlce je nyní kompletní. Bezdrátová sít Windows Mcintosh Pokrčujte kpitolou Instlce volitelných plikcí n strně

34 Bezdrátová sít Mcintosh Instlce ovldčů s progrmu (pro Mc OS X neo vyšší) 13 Než zčnete s instlcí plikce MFL-Pro Suite Ujistěte se, že je zřízení připojeno k npájení váš Mcintosh je ZAPNUTÝ. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správce. Používáte-li operční systém Mc OS X ž , proveďte ktulizci n Mc OS X neo vyšší (nejnovější informce pro Mc OS X njdete n stránkách Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žádné pmět ové krty ni nejsou připojeny žádné USB flsh disky. c d Vyerte položku Wireless Network Connection potom klepněte n tlčítko Next. Zškrtněte volu Checked nd confirmed klepněte n tlčítko Next. Postupujte podle zorzených pokynů. 14 Instlce progrmu MFL-Pro Suite Vložte dodávný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Poznámk Instlce progrmu ude trvt několik sekund, čekejte. Po instlci dokončete proces klepnutím n tlčítko Restrt (Restrtovt). e Progrmové vyvení Brother vyhledá zřízení Brother. Během této doy se zorzí následující okno. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX instlci spust te. 34

35 Poznámk Bezdrátová sít Je-li zřízení konfigurováno n vši sít, vyerte zřízení ze seznmu potom klepněte n tlčítko OK. Toto okno se nezorzí, pokud je v síti připojeno pouze jedno zřízení to ude zvoleno utomticky. Přejděte n f. f Mcintosh Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. V operčním systému Mc OS X 10.3.x neo vyšším je instlce plikce MFL-Pro Suite nyní dokončen. Přejděte k odu 15 n strně 36. g Používáte-li operční systém Mc OS X ž , klepněte n tlčítko Add (Přidt). Není-li zřízení detekováno, přejděte kodu11 n strně 25 nstvte ezdrátové připojení znovu. Pokud používáte WEP n LCD displeji je zorzen zpráv Pripojeno, le vše zřízení není nlezeno, ujistěte se, že jste správně zdli klíč WEP. Klíč WEP rozlišuje mlá velká písmen. h Proveďte následující volu. Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. Zdejte ž 15 znků dlouhý název všeho počítče Mcintosh do pole Disply Nme klepněte n tlčítko OK. Přejděte n f. i Vyerte XXX-XXXX (kde XXX-XXXX je název všeho modelu) potom klepněte n tlčítko Add (Přidt). Pokud chcete pro skenování použít tlčítko Scn (Sken) n zřízení, musíte zškrtnout políčko Register your computer with the Scn To function on the mchine. Název, který zdáte, se po stisknutí tlčítk Scn (Sken) vyrání možnosti skenování zorzí n LCD displeji přístroje. (Dlší informce viz část Sít ové skenování v Příručce uživtele progrmů n disku CD-ROM.) Bezdrátová sít Windows Mcintosh 35

36 Bezdrátová sít Mcintosh j Klepněte n Print Center (Tiskové centrum) potom vyerte položku Quit Print Center (Ukončit tiskové centrum). 16 Instlce plikce MFL-Pro Suite do dlších počítčů (v přípdě potřey) Chcete-li používt zřízení s více počítči prostřednictvím sítě, ninstlujte plikci MFL-Pro Suite n kždý počítč. Přejděte k odu 13 n strně 34. Dokončit Instlce je nyní kompletní. Instlce plikce MFL-Pro Suite je nyní kompletní. Přejděte k odu 15 n strně Instlce plikce Presto! PgeMnger Když ninstlujete plikci Presto! PgeMnger, do plikce Brother ControlCenter2 se přidá funkce OCR. Skenování, sdílení orgnizování fotogrfií dokumentů ude pro vás nyní velmi sndné díky plikci Presto! PgeMnger. Poklepejte n ikonu Presto! PgeMnger postupujte podle pokynů n orzovce. Používáte-li operční systém Mc OS X ž , při zorzení tohoto okn klepnutím n tlčítko Go stáhněte progrm z weových stránek společnosti Brother Solutions Center. 36

37 Instlce volitelných plikcí Windows 1 Instlce plikce FceFilter Studio od společnosti Rellusion, Inc. Aplikce FceFilter Studio je sndno ovldtelná plikce pro tisk fotogrfií ez rámečku. Aplikce FceFilter Studio rovněž umožňuje uprvovt dt fotogrfií přidávt efekty, npříkld potlčení červených očí neo oohcení tónů pokožky. c Zřízení musí ýt nyní ZAPNUTÉ připojené k počítči. Počítč musí ýt připojen k Internetu. Otevřete znovu hlvní nídku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové složce n progrm strt.exe. Zorzí se hlvní nídk disku CD-ROM. Vyerte jzyk potom klepněte n položku Additionl Applictions. Klepnutím n položku FceFilter Studio spust te instlci. 2 Instlce nápovědy pro FceFilter Studio Help Chcete-li získt pokyny jk používt FceFilter Studio, stáhněte ninstlujte si nápovědu k FceFilter Studio Help. Chcete-li spustit plikci FceFilter Studio, přejděte do nídky Strt/Všechny progrmy/ Rellusion/FceFilter Studio. Klepněte n tlčítko v prvém horním rohu orzovky. c d e Klepnutím n tlčítko Check for updtes přejděte weové stránce s ktulizcí společnosti Rellusion. Klepněte n tlčítko Downlod vyerte složku, do které se má souor uložit. Před spuštěním instlce nápovědy k FceFilter Studio Help tuto plikci zvřete. Poklepejte n stžený souor ve zvolené složce postupujte podle pokynů k instlci, které se ojeví n orzovce. Poznámk Chcete-li si prohlédnout celou nápovědu k FceFilter Studio Help vyerte Strt/ Všechny progrmy/rellusion/ FceFilter Studio/FceFilter Studio Help. 37

38 Instlce volitelných plikcí Windows 3 Instlce plikce BookScn&Whiteord Suite od společnosti Rellusion, Inc. Můžete si ninstlovt plikci BookScn& Whiteord Suite. Aplikce BookScn Enhncer umí utomticky oprvit orázky skenovné z knihy. Aplikce Whiteord Enhncer vyčistí zlepší text orázky n fotogrfiích snímných z l (je vyždován přístup k internetu). Zřízení musí ýt nyní ZAPNUTÉ připojené k počítči. Počítč musí ýt připojen k Internetu. Otevřete znovu hlvní nídku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové složce n progrm strt.exe. Zorzí se hlvní nídk disku CD-ROM. Vyerte jzyk potom klepněte n položku Additionl Applictions. c Instlci spustíte klepnutím n tlčítko BookScn&Whiteord Suite. 38

39 Pro sít ové uživtele Progrm BRAdmin Light (pro uživtele Windows ) Progrm BRAdmin Light je nástroj pro úvodní nstvení zřízení Brother zpojených do sítě. Rovněž umí hledt produkty Brother v síti, zorzovt stv konfigurovt zákldní nstvení sítě, npříkld dresu IP. Pro podronější informce o progrmu BRAdmin Light nás nvštivte n drese Poznámk Vyždujete-li pokročilejší správu tiskáren, použijte nejnovější verzi nástroje Brother BRAdmin Professionl, která je k dispozici ke stžení n stránkách Instlce konfigurčního nástroje BRAdmin Light Klepněte v okně nídky n tlčítko Network Utilities. Nstvení dresy IP, msky podsítě rány pomocí nástroje BRAdmin Light Poznámk Máte-li v síti server DHCP/BOOTP/RARP, následující operce nemusíte provádět. Zřízení utomticky získá svou vlstní dresu IP. Spust te nástroj BRAdmin Light. Automticky vyhledá nová zřízení. Klepněte n tlčítko BRAdmin Light postupujte podle pokynů n orzovce. Poklepejte n nepotvrzené zřízení. Poznámk Výchozí heslo zřízení je ccess. Pomocí nástroje BRAdmin Light můžete toto heslo změnit. c Vyerte volu STATIC v poli Boot Method. Zdejte hodnoty prmetrů IP Address, Sunet Msk Gtewy potom klepněte n tlčítko OK. d Informce o drese udou uloženy do zřízení. 39

40 Pro sít ové uživtele Nástroj BRAdmin Light (pro uživtele operčního systému Mc OS X) Progrm BRAdmin Light je nástroj pro úvodní nstvení zřízení Brother zpojených do sítě. Umí tké vyhledávt produkty Brother v síti, zorzovt stv konfigurovt zákldní nstvení sítě, npříkld dresu IP počítče soperčním systémem Mc OS X neo vyšším. Nástroj BRAdmin Light se ninstluje utomticky při instlci ovldče tiskárny. Pokud jste již ovldč tiskárny ninstlovli, nemusíte nástroj BRAdmin Light instlovt znovu. Pro podronější informce o progrmu BRAdmin Light nás nvštivte n drese Nstvení dresy IP, msky podsítě rány pomocí nástroje BRAdmin Light d Poklepejte n nepotvrzené zřízení. Poznámk Máte-li v síti server DHCP/BOOTP/RARP, následující operce nemusíte provádět. Zřízení utomticky získá svou vlstní dresu IP. Ujistěte se, že máte v počítči ninstlovného klient progrmu Jv 1.4.1_07 neo novější. Výchozí heslo zřízení je ccess. Pomocí nástroje BRAdmin Light můžete toto heslo změnit. Poklepejte n ploše n ikonu Mcintosh HD. e Vyerte volu STATIC v poli Boot Method. Zdejte hodnoty prmetrů IP Address, Sunet Msk Gtewy potom klepněte n tlčítko OK. f Informce o drese udou uloženy do zřízení. Zvolte Lirry (Knihovn), Printers (Tiskárny), Brother potom Utilities (Nástroje). c Poklepáním n souor BRAdmin Light.jr progrm spust te. Nástroj BRAdmin Light potom utomticky vyhledá nová zřízení. 40

41 Pro uživtele ezdrátové sítě Onovení nstvení sítě n výchozí tovární nstvení Chcete-li onovit veškerá sít ová nstvení vnitřního tiskového/skenovcího serveru n výchozí tovární hodnoty, postupujte podle níže uvedených kroků. c d e f g Ujistěte se, že přístroj není v provozu, potom z přístroje vypojte všechny kely (s výjimkou npájecího kelu). Stiskněte tlčítko MENU. Stisknutím tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Stisknutím tlčítk neo zorzte položku On. tov.nst. klepněte n ni. Stiskněte tlčítko Ano. Přidržením tlčítk Ano po dou 2 sekund volu potvrďte. Zřízení se nyní restrtuje, po jeho dokončení znovu zpojte všechny kely. Zdání textu pro nstvení ezdrátové sítě Při nstvování určité položky nídek, prvděpodoně udete potřeovt zdt do přístroje text. Stisknutím tlčítk vyerte číslice, znky zvláštní znky. N dotykové orzovce jsou kždému tlčítku přiřzeny ž čtyři písmen. Opkovným stisknutím správného číselného tlčítk získáte poždovný znk. OK Zdávání mezer Chcete-li zdt mezeru, stisknutím tlčítk vyerte zvláštní znky potom stiskněte tlčítko mezery neo. Poznámk Dostupné znky se mohou lišit v závislosti n vší zemi. Provádění oprv Zdáte-li nesprávné písmeno chcete ho změnit, pomocí šipek přesuňte kurzor pod nesprávný znk. Stiskněte tlčítko. Znovu zdejte správný znk. Můžete rovněž vložit písmen přesunutím kurzoru zdáním znků. Opkování písmen Potřeujete-li zdt nějké písmeno, které je n stejné klávese jko poslední zdné písmeno, stisknutím tlčítk c přesunete kurzor doprv znovu stiskněte dnou klávesu. 41

42 Spotření mteriál Výměn spotřeního mteriálu V okmžiku, kdy ndejde čs n výměnu inkoustové kzety, zorzí se n LCD displeji chyové hlášení. Pro více informcí o inkoustových kzetách pro vše zřízení, nvštivte stránky neo kontktujte místního prodejce výroků Brother. Inkoustová kzet Černá Žlutá Azurová Purpurová LC1100BK (Stndrdní) LC1100HY-BK (Velkokpcitní) LC1100Y (Stndrdní) LC1100HY-Y (Velkokpcitní) LC1100C (Stndrdní) LC1100HY-C (Velkokpcitní) LC1100M (Stndrdní) LC1100HY-M (Velkokpcitní) Co je Innoell? Innoell je řd originálního spotřeního zoží nízeného společností Brother. Název Innoell pochází ze slov Innovtion ( Inovce nglicky) Bell ( Krásný Itlsky) je symolem inovtivní technologie, která vám dodává překrásné dlouhotrvjící tiskové výsledky. Ochrnné známky Logo Brother je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Interntionl Corportion. Windows Vist je uď registrovnou ochrnnou známkou neo ochrnnou známkou společnosti Microsoft Corportion v USA dlších zemích. Microsoft, Windows Windows Server jsou registrovné ochrnné známky společnosti Microsoft Corportion v USA dlších zemích. Mcintosh True Type jsou registrovné ochrnné známky společnosti Apple Inc. Nunce, logo Nunce, PperPort ScnSoft jsou ochrnné známky neo registrovné ochrnné známky společnosti Nunce Communictions, Inc. neo jejích přičleněných orgnizcí v USA /neo dlších zemích. Presto! PgeMnger je registrovná ochrnná známk společnosti NewSoft Technology Corportion. PictBridge je ochrnná známk. FceFilter Studio je ochrnná známk společnosti Rellusion, Inc. BROADCOM, SecureEsySetup logo SecureEsySetup jsou ochrnnými známkmi neo registrovnými ochrnnými známkmi Brodcom Corportion v USA /neo dlších zemích. AOSS je ochrnná známk společnosti Bufflo Inc. Wi-Fi, WPA WPA2 jsou registrovné ochodní známky Wi-Fi Protected Setup je ochodní známk společnosti Wi-Fi Allince. Kždá společnost, jejíž název progrmu je uveden v této příručce, má ve vzthu ke svým vlstním progrmům uzvřenu licenční smlouvu progrmu. Všechny osttní názvy znček výroků uvedené v této příručce jsou ochrnné známky neo registrovné ochrnné známky příslušných společností. Sestvení pulikce Tto příručk yl sestven pulikován pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. zhrnuje nejnovější popisy technické údje zřízení. Osh této příručky technické údje zřízení se mohou změnit ez předchozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo provádět změny ve zde osžených technických údjích mteriálech ez upozornění není zodpovědná z žádné škody (včetně následných) způsoené spoléháním se n prezentovné mteriály, včetně, le ne omezené n typogrfické dlší chyy vzthující se k pulikci. Copyright licence 2008 Brother Industries, Ltd. Tento produkt oshuje progrm vyvinutý následujícími dodvteli: PACIFIC SOFTWORKS, INC. Součástí tohoto zřízení je progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý společností ELMIC WESCOM, Inc Devicescpe Softwre, Inc.

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6490CW Než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli možnému

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Návody

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-8110DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo

Více

Epson iprojection - Návod na použití (Windows/Mac)

Epson iprojection - Návod na použití (Windows/Mac) Epson iprojection - Návod n použití (Windows/Mc) Obsh 2 Úvod k Epson iprojection 5 Funkce plikce Epson iprojection... 6 Připojení k různým zřízením... 6 Čtyřpnelové zobrzení... 6 Přepínání účstníků prezentcí

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Vhodné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definice poznámek V celé Příručce uživatele

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Vhodné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definice poznámek

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-8510DN MFC-8520DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation Stránka 1 z 5 Průvode připojením Instalae místní tiskárny (Windows) Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD Software and Doumentation, je nutné použít Průvode přidáním tiskárny. Aktualizae

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nejprve si prosím přečtěte okument Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto okumentu (Stručný

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J140W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka ových aplikací Víceprotokolový integrovaný bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka ových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení bezdrátové sítě pomocí zařízení Brother.

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný Multifunkční tiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě AC750 Model EX3700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J515W DCP-J715W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-585CW Pře používáním tohoto zřízení si přečtete pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh, které

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

QL-580N QL-1060N. Příručka pro instalaci programů. Čeština. Verze A

QL-580N QL-1060N. Příručka pro instalaci programů. Čeština. Verze A QL-580N QL-060N Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A ČEŠTINA Funkce Zásady práce s diskem CD-ROM Neškrábejte po disku CD-ROM. Nevystavujte disk CD-ROM extrémně vysokým či nízkým teplotám. Nepokládejte

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-9440CN Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit hardware a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps

Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps Česky Nastavení Wifi-opakovače v opakovacím módu Tato příručka popisuje kroky, které je třeba dodržovat, pro správné nastavení Vašeho přístroje Gembird

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J552DW DCP-J752DW Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Epson Projector Management - Návod na použití

Epson Projector Management - Návod na použití Epson Projector Mngement - Návod n použití Obsh 2 Úvod k Epson Projector Mngement 4 Vlstnosti plikce Epson Projector Mngement... 5 První nstvení softwru 6 Instlce softwru... 7 Poždvky n systém... 7 Instlce

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-7840W Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový interní ethernetový vícefunkční tiskový server a bezdrátový vícefunkční tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síñových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více