Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ"

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Návody k použití pro tyto modely jsou k dispozii n drese VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek menší neo méně vážná zrnění. DŮLEŽITÉ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek poškození mjetku neo ztrátu funkčnosti produktu. speifi kuje provozní prostředí, podmínky pro instli neo zvláštní podmínky používání. N většině orázků v tomto Stručném návodu k osluze je uveden model DCP-T700W. Pokud nedisponujete počítčem vyveným jednotkou CD-ROM, pokud dodná jednotk CD-ROM neoshuje ovldče pro váš operční systém neo pokud si hete stáhnout příručky nástroje, nvštivte stránky věnovné všemu modelu n drese 1 Vylení zřízení VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Tyto plstové sáčky mohou způsoit udušení, proto je uhovávejte mimo dosh tolt mlýh dětí. Plstové sáčky nejsou hrčky. Odstrňte ohrnnou pásku fólii pokrývjíí zřízení, stejně jko fólii z LCD krytu zásoníku inkoustu. CZE Verze 0 1

2 2 Výměn 3 Připojení ovládího pnelu (podle potřey) Oěm rukm sejměte z přístroje původní ovládí pnel. Potom nsďte ovládí pnel ve vyrném jzye. kelu npájení VAROVÁNÍ Toto zřízení musí ýt připojeno k uzemněné zásuve. V tomto okmžiku NEPŘIPOJUJTE kel USB (používáte-li kel USB). Připojte npájeí kel. N ovládím pnelu se rozsvítí výstržná kontrolk LED ude svítit, dokud nenplníte zásoníky inkoustu. Chete-li prodloužit životnost tiskové hlvy, dosáhnout mximální úspory inkoustu zhovt kvlitu tisku, nedoporučujeme čsté odpojování neo dlouhodoé odpojení zřízení od zdroje npájení. Při kždém připojení zřízení utomtiky vyčistí tiskovou hlvu; při této operi se spotřeovává určité množství inkoustu. Zřízení doporučujeme vypínt pomoí tlčítk. Použití tlčítk umožňuje npájení zřízení minimálním množstvím elektriké energie; v důsledku toho se tisková hlv čistí prvidelně, le méně čsto. 4 Vol 5 Plnění jzyk Zorzuje-li se n displeji LCD toto hlášení, stiskněte tlčítko OK. Selet Lnguge (Vyer jzyk) q Press OK Key (Stisk.tl.OK) Stisknutím tlčítk neo vyerte poždovný jzyk stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk (Yes (Ano)) potvrďte nstvení jzyk. zásoníků inkoustu UPOZORNĚNÍ Pokud dojde ke kontktu inkoustu s očim, ihned je vypláhněte vodou v přípdě ov vyhledejte lékře. DŮLEŽITÉ Lhvičky s inkoustem NEPROTŘEPÁVEJTE. Pokud vám inkoust znečistí pokožku neo oděv, zsžené místo ihned omyjte mýdlem neo sponátem. Zkontrolujte, zd jste jko první použili zváděí lhvičky s inkoustem dodávné se zřízením. Ujistěte se, že je npájení zpnuto. Otevřete kryt zásoníku inkoustu. 1 2

3 Zvedněte víčko zásoníku inkoustu rvy, kterou hete doplnit. g Zkontrolujte, zd rv víčk zásoníku inkoustu odpovídá rvě inkoustu, který hete doplnit. Trysku lhvičky s inkoustem pevně zsuňte tk, y nedošlo k rozlití inkoustu. Zásoník nplňte jemným zmčknutím středu lhvičky dle ukázky. Dávejte pozor, yste se při mnipuli s víčkem zásoníku inkoustu nedotkli inkoustu. d e Vylte lhvičku s inkoustem. Sejměte víčko lhvičky s inkoustem, z lhvičky s inkoustem sejměte fólii poté vrťte víčko n místo. Dávejte pozor, yste při plnění zásoníku inkoustu žádný inkoust nerozlili. Do zásoníku inkoustu vlijte elou lhvičku. h Trysku otočte nhoru tk, y nedošlo k rozlití inkoustu poté trysku vyjměte ze zásoníku inkoustu. DŮLEŽITÉ Víčko lhvičky s inkoustem pevně utáhněte. V opčném přípdě může inkoust unikt. f Sejměte špičku víčk lhvičky s inkoustem. 3

4 i j k Ztlčte n víčko zásoníku inkoustu pevně ho zvřete. Opkujte kroky ž i pro osttní tři zásoníky inkoustu. Zvřete kryt zásoníku inkoustu. 6 Vložte oyčejný ppír velikosti A4 Zásoník ppíru zel vytáhněte ze zřízení. Otevřete kryt výstupního zásoníku ppíru. Optrně stiskněte posuňte vodítk šířky ppíru potom vodítko délky ppíru podle velikosti ppíru. Ujistěte se, že trojúhelníkové znčky n vodítkáh šířky ppíru n vodítku délky ppíru odpovídjí znčkám používné velikosti ppíru. 1 3 DŮLEŽITÉ Produkt po nplnění zásoníků inkoustu NENAKLÁNĚJTE. V opčném přípdě může dojít k rozlití inkoustu vnitřnímu poškození produktu. 2 3 Zřízení připrví systém trysek pro tisk. Tento proes potrvá přiližně sedm minut. Nevypínejte zřízení. Během čekání doporučujeme provést následujíí krok. d Stoh ppíru doře provětrejte, y nedošlo k uvíznutí neo nesprávnému zvedení ppíru. Vždy zkontrolujte, zd není ppír zvlněný neo pomčkný. 4

5 e Optrně vložte ppír do zásoníku ppíru tiskovou strnou dolů horním okrjem dopředu. Ověřte, zd ppír leží v zásoníku nploho. DŮLEŽITÉ Dejte n to, yste ppír neztlčili příliš dleko. Jeho zdní okrj y se mohl zvednout způsoit tk potíže s podáváním. 7 Kontrol kvlity tisku Po dokončení příprvy se n displeji LCD zorzí toto hlášení Zloz ppir q Stiskni Strt Stiskněte tlčítko Colour Strt (Strt Brv). Zkontrolujte kvlitu čtyř revnýh loků ve vzorku. (černá/žlutá/zurová/purpurová) Pokud jsou všehny čáry jsné zřetelné, stisknutím tlčítk (Ano) dokončete kontrolu kvlity přejděte k dlšímu kroku. Pokud čáry hyí, stiskněte tlčítko (Ne) postupujte podle pokynů n displeji LCD. f g h i Oěm rukm optrně nstvte vodítk šířky ppíru tk, y odpovídl velikosti ppíru. Ujistěte se, že se vodítk šířky ppíru dotýkjí strn ppíru. Zvřete kryt výstupního zásoníku ppíru. Pomlu zsuňte zásoník ppíru zel do zřízení. Přidržujte zásoník ppíru n místě zároveň vysuňte podpěru ppíru tk, y zklpl, rozložte prodloužení podpěry ppíru. 8 Nstvení dt čsu Nstvením dt čsu umožníte přístroji prvidelné čistění tiskové hlvy zhování optimální kvlity tisku. Zorzuje-li se n displeji LCD toto hlášení, stiskněte tlčítko OK. Dtum s q Zdej & stisk.ok Pro zdání posledníh dvou čísli roku stiskněte tlčítko neo potom stiskněte tlčítko OK. Postup opkujte pro měsí den, pk pro hodiny minuty ve 24hodinovém formátu. Dtum čs lze podle potřey změnit. Dlší informe viz uuzákldní příručk uživtele: Nstvení dt čsu 5

6 9 Nstvení ezdrátového připojení (DCP-T500W/T700W) (v přípdě potřey) N displeji LCD se zorzí zpráv Nstvit Wi-Fi?. Chete-li provést ezdrátové nstvení z použití moilního zřízení, přejděte n. Používáte-li operční systém Windows Mintosh, přejděte n. Stisknutím tlčítk vyerte možnost Ano. Chete-li pokrčovt v ezdrátovém nstvení, přejděte ke kroku 11 n str. 13. Stisknutím tlčítk vyerte možnost Ne. Pokyny pro ezdrátové nstvení pro uživtele operčníh systémů Windows Mintosh udou uvedeny později od str

7 10 Vol typu připojení Tyto pokyny k instli jsou určeny pro systém Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 M OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x. Pokud nedisponujete počítčem vyveným jednotkou CD-ROM, pokud dodná jednotk CD-ROM neoshuje ovldče pro váš operční systém neo pokud si hete stáhnout příručky nástroje, nvštivte stránky věnovné všemu modelu n drese Některé progrmové plike osžené n disku CD-ROM nemusí ýt k dispozii ke stžení. Pro kel rozhrní USB Operční systém Windows, přejděte n str. 8 Operční systém Mintosh, přejděte n str. 11 USB Windows Mintosh Pro ezdrátovou síť (DCP-T500W/T700W) Operční systém Windows Mintosh, přejděte n str. 13 Bezdrátová síť 7

8 USB Windows Pro uživtele využívjíí rozhrní Windows USB (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7/Windows 8/Windows 8.1) 11 Před instlí 13 Připojení kelu USB Zkontrolujte, zd je počítč ZAPNUTÝ zd jste přihlášeni s oprávněním správe. 12 Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejděte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Windows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejděte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n položku strt.exe. d Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite dále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. (DCP-T500W/T700W) Vyerte možnost Místní připojení (USB) potom klepněte n tlčítko Dlší. (DCP-T300) Vyerte možnost Stndrdní potom klepněte n tlčítko Dlší. Postupujte podle zorzenýh pokynů, dokud se nezorzí okno Připojte USB kel. DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípdě může dojít k hyě. 8

9 USB Windows d 1 14 Dokončení restrtování 2 3 Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněním správe. Pokud se ěhem instle softwru zorzí e f g h i UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru dejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty. Proes instle ude utomtiky pokrčovt. Postupně se ojeví jednotlivé instlční orzovky. Pokud se zorzí okno Ekologiké informe k zorzoví tehnie, klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno ON-Line registre, postupujte podle zorzenýh pokynů. Klepněte n Dlší. Pokud nehete nstvit zřízení jko výhozí tiskárnu, zrušte zškrtnutí políčk Nstvit jko výhozí tiskárnu potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Nstvení je dokončeno, potvrďte nstvení potom klepněte n tlčítko Dlší. hyové hlášení, dvkrát klikněte n (Brother Utilities) n ploše poté klikněte n rozloví seznm vyerte název všeho modelu (není-li dosud vyrán). Klikněte n Nástroje v levé nvigční liště poté klikněte n Dignostik instle. Zorzí se následujíí okn. V okně Nstvení ktulize softwru vyerte poždovné nstvení ktulize softwru klepněte n tlčítko OK. Po zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother proveďte výěr postupujte podle pokynů uvedenýh n orzove. K provedení ktulize softwru zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu. Při instli MFL-Pro Suite ude rovněž utomtiky ninstlován Nápověd Brother. Nápověd Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center dvojitým kliknutím n n hlvním pnelu. Dokončit Nyní je instle dokončen. USB Windows Mintosh 9

10 USB Windows Chete-li ninstlovt volitelné plike: str. 21 Nyní přejděte n Uživtelé systému Windows 8: Pokud jsou návody Brother ve formátu PDF, použijte k jejih otevření pliki Adoe Reder. Pokud je plike Adoe Reder ninstlován ve všem počítči, le nelze otevřít souory v Adoe Reder, změňte přidružení souoru pro formát PDF (viz Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Adoe Reder (Windows 8) n strně 23). 10

11 USB Mintosh Uživtelé rozhrní Mintosh USB (M OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) 11 Před instlí Zkontrolujte, zd je zřízení připojené k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněním správe. Uživtelé operčního systému M OS X v ž musí provést ktulizi n verzi M OS X v x. 12 Připojení kelu USB NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnii neo k nenpájenému rozočovči USB. Připojte zřízení přímo k počítči Mintosh. DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípdě může dojít k hyě. d 1 3 USB Windows Mintosh 2 UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru dejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty. 11

12 USB Mintosh 13 Instle ovldčů Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Driver Downlod (Stžení ovldče). Vyžduje se připojení n internet. Pro pokrčování v instli postupujte dle pokynů n orzove. Pokud nemáte k dispozii jednotku CD-ROM, stáhněte si softwre n drese Dokončit Nyní je instle dokončen. 12

13 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní (DCP-T500W/T700W) 11 Než zčnete Pokud jste již nkonfigurovli ezdrátové připojení zřízení hete toto nstvení znovu nkonfigurovt, musíte nejdříve resetovt nstvení sítě. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost 3.Sit. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost 0.Nulovni site. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím dvkrát tlčítk potvrďte změnu. Pro nstvení všeho zřízení do režimu Ad-ho (připojeno k počítči s možností ezdrátového připojení ez přístupového odu/směřovče), viz pokyny v Příruče uživtele progrmů síťovýh plikí. Pro stžení Příručky uživtele progrmů síťovýh plikí nvštivte stránku přejděte n stránku Návodu všeho modelu. 12 Vyerte způso ezdrátového nstvení Následujíí pokyny oshují tři způsoy nstvení zřízení Brother v ezdrátové síti. Pokud jste ezdrátové nstvení zčli od kroku 9 n str. 6, přejděte n metodu neo. Všihni osttní uživtelé si vyerou způso, kterému dávjí přednost v konkrétním prostředí. Metod je doporučený způso připojení (systémy Windows neo Mintosh). Nstvení pomoí disku CD-ROM (systémy Windows Mintosh) Pro tuto metodu doporučujeme používt počítč ezdrátově připojený k síti. V některýh přípdeh ude prvděpodoně zpotřeí kel USB. Nyní přejděte n str. 15 Bezdrátová síť 13

14 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Ruční nstvení z ovládího pnelu pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Pokud váš ezdrátový přístupový od/směrovč nepodporuje WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) neo AOSS, zpište nstvení ezdrátové sítě všeho ezdrátového přístupového odu/směrovče do níže uvedené části. Budete-li ěhem nstvování potřeovt pomo udete htít kontktovt služu pro zákzníky společnosti Brother, připrvte si váš SSID (název sítě) síťový klíč. S vyhledáním těhto údjů vám nemůžeme pomoi. Položk Poznmenejte si ktuální nstvení ezdrátové sítě SSID (název sítě) Síťový klíč* *Síťový klíč může ýt tké popsán jko Heslo, Bezpečnostní klíč neo Šifroví klíč. Pokud tyto informe neznáte (SSID síťový klíč), nelze pokrčovt v ezdrátovém nstvení. Jk njít tyto údje? 1) Vyhledejte tyto údje v dokumenti dodné s vším ezdrátovým přístupovým odem či směrovčem. 2) Zákldní SSID může ýt jméno výroe neo název modelu. 3) Neznáte-li informe o zezpečení, konzultujte je prosím s výroem směrovče, správem systému neo poskytovtelem připojení. Nyní přejděte n str. 16 Nstvení jedním tlčítkem pomoí WPS neo AOSS (systémy Windows, Mintosh moilní zřízení) Tuto metodu použijte, pokud váš ezdrátový přístupový od či směrovč podporuje utomtiké nstvení (jedním tlčítkem) ezdrátové sítě (WPS neo AOSS ). Nyní přejděte n str

15 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 13 Nstvení pomoí disku CD-ROM (systémy Windows Mintosh) Uživtelé systému Mintosh: Nejnovější softwre si stáhněte n drese Dvkrát klikněte n Strt Here OSX (Zčít zde OSX). Vyerte ezdrátovou instli postupujte podle pokynů Průvode nstvením ezdrátového zřízení n orzove počítče. Uživtelé systému Windows : Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. f Zřízení se nyní pokusí připojit k vší ezdrátové síti. Může to několik minut trvt. Bezdrátová instle je tímto dokončen. Pokyny pro instli progrmu MFL-Pro Suite Uživtelé systému Windows : Nyní přejděte n Krok 15-e n str. 18 Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejděte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Windows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejděte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n položku strt.exe. d e Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite dále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Bezdrátové síťové připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm, vyerte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) potom klepněte n tlčítko Dlší. Nepoužíváte-li ránu firewll systému Windows, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v pokyneh dodnýh k vší progrmové ráně firewll. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte porty UDP Podle zorzenýh pokynů nstvte zřízení Brother. Bezdrátová síť 15

16 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 13 Ruční nstvení z ovládího pnelu pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Pokud jste ezdrátové nstvení zčli od kroku 9 n str. 6, stisknutím tlčítk neo vyerte volu 1.Pruvode nst. stiskněte tlčítko OK. Potom přejděte n. Všihni dlší uživtelé přejdou k. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost 3.Sit. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost 3.Pruvode nst. Stiskněte tlčítko OK. Když se zorzí zpráv WLAN povolen?, potvrďte ji stisknutím tlčítk (Ano). Spustí se průvode nstvením ezdrátové sítě. Aki můžete přerušit stisknutím tlčítk Stop/Exit (Stop/Kone). d Zřízení vyhledá dostupné síťové názvy SSID. Zorzení seznmu dostupnýh identifikátorů SSID může trvt několik sekund. Po zorzení seznmu identifikátorů SSID stisknutím tlčítk neo nlistujte identifikátor SSID, který jste si poznmenli v kroku 12- n str. 14. Stiskněte tlčítko OK. Pokud se zřízení zeptá n síťový klíč, přejděte n e. V opčném přípdě přejděte n f. Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte, zd je přístupový od/směrovč npájen zd vysílá identifikátor SSID. Přesuňte zřízení líže k ezdrátovému přístupovému odu/směrovči zkuste zčít znovu od. e Pokud je přístupový od nstven tk, y nevysíll síťový název SSID, udete muset síťový název SSID přidt ručně. Dlší informe viz Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. Zdejte síťový klíč, který jste si poznmenli v kroku 12- n str. 14, pomoí tlčítek, pro výěr jednotlivýh písmen neo čísli. Pomoí tlčítk Enlrge/Redue (Zvětšení/Zmenšení) neo Numer of Copies (Počet kopií) přesuňte kurzor vlevo neo vprvo. Písmen se zorzují v tomto pořdí: mlá, velká, číslie potom zvláštní písmen. (Dlší informe viz Zdávání textu pro ezdrátová nstvení n strně 22.) f Po zdání všeh znků stiskněte tlčítko OK potom stisknutím tlčítk (Ano) použijte vše nstvení. Zřízení se nyní pokusí připojit k vší ezdrátové síti. Může to několik minut trvt. Když se n displeji LCD zorzí Stisk.tl.OK, stiskněte tlčítko OK. Bezdrátová instle je tímto dokončen. Uživtelé moilníh zřízení: Připojte moilní zřízení k ezdrátovému přístupovému odu/směrovči pomoí připojení Wi-Fi. Stáhněte ninstlujte pliki Brother iprint&sn (telefony se systémy Android /ios/windows ) z weovýh stránek pro sthování plikí pro vše moilní zřízení. Chete-li stáhnout příručku uživtele pro pliki, kterou používáte (Brother iprint&sn), nvštivte Brother Solutions Center n drese klepněte n tlčítko Příručky n stráne věnovné všemu modelu. Chete-li ninstlovt sdu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 14. Uživtelé systému Windows : Nyní přejděte n str. 18 Uživtelé systému Mintosh: Nyní přejděte n str Npříkld hete-li zdt písmeno, stiskněte jednou tlčítko. Chete-li zdt číslo 3, podržte stisknuté tlčítko, dokud se číslo neojeví.

17 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 13 Nstvení jedním tlčítkem pomoí WPS neo AOSS (systémy Windows, Mintosh moilní zřízení) e Stiskněte tlčítko WPS neo AOSS n ezdrátovém přístupovém odu/směrovči (dlší informe viz pokyny dodné s ezdrátovým přístupovým odem/směrovčem). Ověřte, zd je ezdrátový přístupový od/směrovč optřen symolem WPS neo AOSS (viz orázek níže). Umístěte zřízení Brother v doshu přístupového odu/směrovče WPS neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostředí. Viz pokyny dodné s přístupovým odem/směrovčem. Tto funke utomtiky rozpozná režim (WPS neo AOSS ), který váš ezdrátový přístupový od/směrovč používá k nkonfigurování všeho zřízení. Když se n displeji LCD zorzí Stisk.tl.OK, stiskněte tlčítko OK. Bezdrátová instle je tímto dokončen. Pokud jste ezdrátové nstvení zčli od kroku 9 n str. 6, stisknutím tlčítk neo vyerte volu 3.WPS/AOSS stiskněte tlčítko OK. Potom přejděte n d. Všihni dlší uživtelé přejdou k. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost 3.Sit. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost 4.WPS/AOSS. Stiskněte tlčítko OK. d Když se zorzí zpráv WLAN povolen?, potvrďte ji stisknutím tlčítk (Ano). Spustí se průvode nstvením ezdrátové sítě. Pokud váš ezdrátový přístupový od/směrovč podporuje režim WPS, můžete rovněž nkonfigurovt zřízení metodou PIN (Personl Identifition Numer). uupříručk uživtele progrmů síťovýh plikí Uživtelé moilníh zřízení: Připojte moilní zřízení k ezdrátovému přístupovému odu/směrovči pomoí připojení Wi-Fi. Stáhněte ninstlujte pliki Brother iprint&sn (telefony se systémy Android /ios/windows ) z weovýh stránek pro sthování plikí pro vše moilní zřízení. Chete-li stáhnout příručku uživtele pro pliki, kterou používáte (Brother iprint&sn), nvštivte Brother Solutions Center n drese klepněte n tlčítko Příručky n stráne věnovné všemu modelu. Chete-li ninstlovt sdu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 14. Uživtelé systému Windows : Nyní přejděte n str. 18 Uživtelé systému Mintosh: Nyní přejděte n str. 20 Bezdrátová síť 17

18 Bezdrátová síť Windows Instle ovldčů progrmů (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7/Windows 8/Windows 8.1) 14 Před instlí Zkontrolujte, zd je počítč ZAPNUTÝ zd jste přihlášeni s oprávněním správe. 15 d Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejděte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Windows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejděte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n položku strt.exe. Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite dále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Bezdrátové síťové připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm, vyerte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) potom klepněte n tlčítko Dlší. Nepoužíváte-li ránu firewll systému Windows, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v pokyneh dodnýh k vší progrmové ráně firewll. e f g h i j Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Jestliže vše zřízení neylo v síti nlezeno, ověřte nstvení podle pokynů n orzove. Setkáte-li se s tímto selháním, přejděte n krok 12- n str. 14 ninstlujte ezdrátové připojení znovu. Používáte-li klíč WEP n displeji LCD se zorzí zpráv Pripojeno, le zřízení není nlezeno, zkontrolujte, zd jste klíč WEP zdli správně. Klíč WEP rozlišuje velká mlá písmen. Instle ovldčů Brother ude utomtiky zhájen. Postupně se ojeví jednotlivé instlční orzovky. Pokud se zorzí okno Ekologiké informe k zorzoví tehnie, klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno ON-Line registre, postupujte podle zorzenýh pokynů. Klepněte n Dlší. Pokud nehete nstvit zřízení jko výhozí tiskárnu, zrušte zškrtnutí políčk Nstvit jko výhozí tiskárnu potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Nstvení je dokončeno, potvrďte nstvení potom klepněte n tlčítko Dlší. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte porty UDP

19 16 Bezdrátová síť Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněním správe. Pokud se ěhem instle softwru zorzí hyové hlášení, dvkrát klikněte n (Brother Utilities) n ploše poté klikněte n rozloví seznm vyerte název všeho modelu (není-li dosud vyrán). Klikněte n Nástroje v levé nvigční liště poté klikněte n Dignostik instle. Zorzí se následujíí okn. V okně Nstvení ktulize softwru vyerte poždovné nstvení ktulize softwru klepněte n tlčítko OK. Po zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother proveďte výěr postupujte podle pokynů uvedenýh n orzove. Windows Chete-li ninstlovt volitelné plike: str. 21 Nyní přejděte n Uživtelé systému Windows 8: Pokud jsou návody Brother ve formátu PDF, použijte k jejih otevření pliki Adoe Reder. Pokud je plike Adoe Reder ninstlován ve všem počítči, le nelze otevřít souory v Adoe Reder, změňte přidružení souoru pro formát PDF (viz Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Adoe Reder (Windows 8) n strně 23). K provedení ktulize softwru zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu. Při instli MFL-Pro Suite ude rovněž utomtiky ninstlován Nápověd Brother. Nápověd Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center dvojitým kliknutím n n hlvním pnelu. Dokončit Nyní je instle dokončen. Windows Mintosh Bezdrátová síť 19

20 Bezdrátová síť Mintosh Instle ovldčů progrmů (M OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) 14 Před instlí Zkontrolujte, zd je zřízení připojené k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněním správe. Uživtelé operčního systému M OS X v ž musí provést ktulizi n verzi M OS X v x. 15 Instle ovldčů Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Driver Downlod (Stžení ovldče). Pro pokrčování v instli postupujte dle pokynů n orzove. V některýh přípdeh ude prvděpodoně zpotřeí kel USB. Pokud nemáte k dispozii jednotku CD-ROM, stáhněte si softwre n drese Dokončit Nyní je instle dokončen. 20

21 Instle volitelnýh plikí Windows 1 Instle volitelnýh plikí Ninstlovt můžete tyto plike. BookSn&Whiteord Suite od společnosti Rellusion, In Homepge Print 2* od společnosti CORPUS * Tto plike podporuje prohlížeče Mirosoft Internet Explorer 7.0/8.0 Firefox 3. Zřízení musí ýt ZAPNUTÉ připojené k počítči. Některé plike vyždují připojení k Internetu. Dejte n to, yste yli přihlášeni s oprávněním správe. Tyto plike nejsou k dispozii pro řdu Windows Server 2003/2008/2012. d Znovu otevřete horní nídku vysunutím opkovným zsunutím CD-ROMu neo dvojitým kliknutím n strt.exe progrm v kmenovém dresáři následně výěrem všeho zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Zorzí se CD-ROM Hlvní nídk. Klepněte n Přídvné plike. Klepněte n tlčítko plike, kterou hete instlovt. Po dokončení instle klepněte n tlčítko dlší plike, kterou hete instlovt. Operi ukončíte klepnutím n tlčítko Kone. Chete-li spustit BookSn&Whiteord Suite, poklepejte n ikonu zástupe n provní ploše. Chete-li spustit Homepge Print 2, klepněte n (Strt) > Všehny progrmy > Homepge Print 2 > Homepge Print 2. Windows 8: Přesuňte ukztel myši do prvého dolního rohu provní plohy. Po zorzení pnelu nídky klepněte n Strt > Homepge Print 2. Windows 8.1: Myš přesuňte do dolního levého rohu displeje Spustit klikněte n. Když se zorzí displej Aplike, klikněte n tlčítko Homepge Print 2. 21

22 Pro uživtele síťového rozhrní Onovení továrního nstvení sítě Chete-li onovit všehn výhozí tovární síťová nstvení interního tiskového/skenovího serveru, postupujte podle následujííh pokynů: d e f g Ujistěte se, že je zřízení nečinné. Stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost 3.Sit. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost 0.Nulovni site. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk vyerte možnost Nulov. Stisknutím tlčítk vyerte možnost Ano. Zřízení se restrtuje nulování je kompletní. Zdávání textu pro ezdrátová nstvení Opkovným stisknutím tlčítk neo vyerte znk ze seznmu níže: defghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz (mezer)!"#$%&'() }~ Stisknutím tlčítk Enlrge/Redue (Zvětšení/Zmenšení) neo Numer of Copies (Počet kopií) přesuňte kurzor vlevo neo vprvo. Provádění oprv Pokud jste zdli nesprávné písmeno hete jej změnit, stisknutím tlčítk Enlrge/Redue (Zvětšení/Zmenšení) neo Numer of Copies (Počet kopií) umístěte kurzor pod nesprávné písmeno. Pomoí tlčítek oprvte písmeno potom opkovným stisknutím tlčítk Numer of Copies (Počet kopií) přesuňte kurzor zpět n kone textu. Stisknutím tlčítk Stop/Exit (Stop/Kone) udou vymzán všehn písmen nd kurzorem vprvo od něj. 22

23 Dlší informe Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Adoe Reder (Windows 8) d Přesuňte ukztel myši do prvého dolního rohu provní plohy. Po zorzení pnelu nídky klepněte n Nstvení potom klepněte n Ovládí pnely. Klepněte n Progrmy, klepněte n Výhozí progrmy potom klepněte n Přidružit typ souoru neo protokol k progrmu. Vyerte možnost.pdf potom klepněte n tlčítko Změnit progrm... Klepněte n Adoe Reder. Ikon vedle.pdf se změní n ikonu Adoe Reder. Adoe Reder je nyní výhozí plike pro čtení souorů.pdf, dokud nezměníte přidružení tohoto souoru. Brother CretiveCenter Inspirujte se. Pokud používáte systém Windows, poklepáním n ikonu plike Brother CretiveCenter umístěnou n ploše můžete ZDARMA nvštívit nše internetové stránky využít mnohé nápdy zdroje pro osoní i profesionální použití. Uživtelé počítčů M mohou přistupovt k Brother CretiveCenter n drese 23

24 Ohrnné známky Mirosoft, Windows, Windows Vist, Windows Server Internet Explorer jsou registrovné ohrnné známky neo ohrnné známky společnosti Mirosoft Corportion v USA /neo dlšíh zemíh. Apple, Mintosh, M OS OS X jsou ohrnné známky společnosti Apple In., registrovné v USA dlšíh zemíh. Adoe Reder jsou registrovné ohrnné známky neo ohrnné známky společnosti Adoe Systems Inorported v USA /neo dlšíh zemíh. AOSS je ohrnná známk společnosti Bufflo In. Wi-Fi Wi-Fi Proteted Aess jsou registrovné ohrnné známky společnosti Wi-Fi Alline. WPA, WPA2, Wi-Fi Proteted Setup logo Wi-Fi Proteted Setup jsou ohrnné známky společnosti Wi-Fi Alline. Android je ohrnná známk společnosti Google In. Používání této ohrnné známky podléhá svolení společnosti Google. Firefox je registrovná ohrnná známk společnosti Mozill Foundtion. Kždá společnost, jejíž název progrmu je uveden v této příruče, má ve vzthu ke svým vlstním progrmům uzvřenou lienční smlouvu n progrm. Jkékoliv ohodní názvy názvy výroků společností ojevujíí se ve výroíh společnosti Brother, souvisejííh dokumenteh neo jkýhkoliv jinýh mteriáleh, jsou všehny registrovnými ohrnnými známkmi příslušnýh společností. Sestvení pulike Tto příručk yl sestven vydán pod dozorem společnosti Brother Industries Ltd. tk, y oshovl nejktuálnější údje speifike výroku. Osh této příručky speifike tohoto výroku se mohou měnit ez předhozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit speifike mteriály uvedené v této příruče ez předhozího upozornění vylučuje jkoukoli odpovědnost z veškeré škody (včetně následnýh) způsoené důvěrou v uvedené mteriály, včetně, všk ne výhrdně, typogrfikýh dlšíh hy souvisejííh s touto pulikí. Autorská práv liene 2015 Brother Industries, Ltd. Všehn práv vyhrzen. Tento produkt oshuje progrmové vyvení, které vyvinuli následujíí dodvtelé: PACIFIC SOFTWORKS, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Deviespe Softwre, In. Všehn práv vyhrzen. Tento produkt oshuje progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý společností ZUKEN ELMIC,In.

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J552DW DCP-J752DW Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J140W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J515W DCP-J715W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-8110DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nejprve si prosím přečtěte okument Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto okumentu (Stručný

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-8510DN MFC-8520DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-585CW Pře používáním tohoto zřízení si přečtete pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh, které

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation Stránka 1 z 5 Průvode připojením Instalae místní tiskárny (Windows) Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD Software and Doumentation, je nutné použít Průvode přidáním tiskárny. Aktualizae

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6490CW Než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli možnému

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka Stručný návod k osluze Začínáme FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Přečtěte si nejprve Příručku ezpečnosti výroku a potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste sestavení a instalai provedli správně.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Vhodné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definice poznámek

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely:

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps

Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps Česky Nastavení Wifi-opakovače v opakovacím módu Tato příručka popisuje kroky, které je třeba dodržovat, pro správné nastavení Vašeho přístroje Gembird

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Vhodné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definice poznámek V celé Příručce uživatele

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Epson iprojection - Návod na použití (Windows/Mac)

Epson iprojection - Návod na použití (Windows/Mac) Epson iprojection - Návod n použití (Windows/Mc) Obsh 2 Úvod k Epson iprojection 5 Funkce plikce Epson iprojection... 6 Připojení k různým zřízením... 6 Čtyřpnelové zobrzení... 6 Přepínání účstníků prezentcí

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

Návod pro Windows XP-OLD

Návod pro Windows XP-OLD Návod pro Windows XP-OLD Návod pro Windows XP Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows XP SP2 v české verzi pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-9440CN Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit hardware a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě AC750 Model EX3700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI EDUROAM NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ

PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI EDUROAM NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA CENTRUM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRÁFOVA 5, OSTRAVA PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI EDUROAM NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Eduroam je preferovaná forma připojení studentů a pedagogů k WI-FI síti Ostravské

Více

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no C. Prosinec 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no C. Prosinec 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Prosinec 2009 Article no. 700.403.423-C B Sériové číslo: _ Registrční číslo: Telefonní číslo servisu: Dodvtel: C Osh Úvod...............................................................................................................

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze A CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme

Více

eduroam - nastavení v MS Windows 7/8/8.1/10 1 Konfigurace pomocí asistenta eduroam CAT

eduroam - nastavení v MS Windows 7/8/8.1/10 1 Konfigurace pomocí asistenta eduroam CAT eduroam - nastavení v MS Windows 7/8/8.1/10 1 Konfigurace pomocí asistenta eduroam CAT 1.1 Webová stránka eduroam CAT V libovolném prohlížeči webových stránek (Internet Explorer, Firefox, Chrome apod.)

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Bezdrátový PCI adaptér N Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007 Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Obsah Základní informace...1 1 Instalace softwaru...1 2 Instalace hardwaru...4

Více