NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ"

Transkript

1 Přílohy: - elektrické schema kód Strana z 0 QTD0/kW-A-AR-DS Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro elektrické kalové čerpadlo s proudovou ochranou a se sondou pro kontrolu přítomnosti vody v olejové náplni. Charakteristiky : Elektronický rozvaděč; Napájení 3~ 50/60Hz 230/400V ± 0%; Vstup na malé napětí pro externí ovládací prvky / plovák. spínače ( SL/SP ) pro spouštění motoru; Vstup na malé napětí pro zapojení tlak. nebo plovák. spínače minimální hladiny (SL/SP MIN); Vstup pro zapojení tepelné sondy ve vinutí motoru; Vstup na malé napětí pro externí řízení sondou nebo plovákovým spínačem poruchového hlášení; Výstup pro poruchovou signalizaci 24V aktivovaný při dosažení maximální úrovně hladiny (SL/SP MAX ) nebo při zásahu proudové ochrany; Vstup SL/SP MAX (hlášení max. úrovně hladiny); Přepínač pro volbu kontaktů tlak. nebo plovák. spínače min. hladiny ( rozpínací NC nebo spínací NO); 2 trimery pro nastavení citlivosti sond; Kontrolka pod napětím; Kontrolka motor v provozu; Kontrolka zásah proudové ochrany; Konrolka vody v olejové náplni; Kontrolka poruchové hlášení max. hladiny; Přepínač pro volbu režimů AUTOMATICKY-VYPNUTO- RUČNĚ; Modul (CLG/3S) pro připojení sond pro kontrolu vody v olejové náplni; Elektronická proudová ochrana s možností nastavení proudu a doby zpoždění zásahu; Vnější tlačítko pro reset proudové ochrany; Přepínač pro vyřazení hlídání max. Úrovně hladiny; Motorové pojistky; Pojistky pomocných obvodů; Skříň rozvaděče z termoplastu ; Výstupy s kabelovými vývodkami; MA/ modul externí poruchové signalizace aktivovaný plovákovým spínačem (SL/SP MAX) a/nebo zásahem proudové ochrany; MCL/3S modul hlídání hladiny pro tři sondy nebo 2 plovák. spínače (plnění nebo vyprazdňování); Technické informace: Jmenovité izolační napětí 450V; Jmenovité napětí pomocných obvodů: - Pomocný obvod 5Vdc; - napětí pro sondy 0V~; - cívky stykačů 230V~; Opatření pro ochranu osob: Krytí IP55; Ochranný obvod s ochranným vodičem; Bezpečnostní transformátor; P B Výstražné tabulky; Hlavní vypínač s blokováním dveří; K otevření krytu je nutno použít nářadí (ochrana krytím); A TECHNICKÁ DATA A PROVOZNÍ VÝKONY PŘIBLIŽNÝ VÝKON PŘI 400V PROVOZNÍ PROUD (A) HMOTNOST ROZMĚRY mm. TYP KÓD kw Hp Min. Max. Kg. A B P QTD0/3,7kW-A-AR-DS ,55-3,7 0, QTD0/5kW-A-AR-DS ,55-5 0, QTD0/7kW-A-AR-DS ,55-7 0,75-9, QTD0/0kW-A-AR-DS , QTD0/3,5kW-A-AR-DS ,5-3, QTD0/6kW-A-AR-DS , Provozní podmínky: - teplota okolního prostředí 5/+40ºC; relativní vlhkost 50% při maximální teplotě 40 C; PROVOZ ROZVADĚČE Přepínač AUTO VYP RUČ pro každý motor - V pozici RUČ je motor v chodu bez ohledu na signály z externích ovládacích prvků. - Přepínač se vrátí do pozice VYP. - V pozici VYP motory nepracují, bez ohledu na signály z externího ovládání. - V pozici AUTO jsou motory v chodu při sepnutí tlakových nebo plovákových spínačů atd. Porucha - Pokud voda pronikne do olejové náplně motoru a dosáhne příslušné sondy. - Čerpadlo se zastaví a rozsvítí se příslušná kontrolka. - Aktivuje se výstup poruchové signalizace 24V~. - Výstup poruchové signalizace 24V aktivovaný při max hladině, zásahu proudové ochrany nebo při vniknutí vody do olejové náplně motoru. Před instalací si pozorně pročtěte všeobecné instrukce pro instalaci.

2 Strana 2 z 0 QTD0-ATD0/kW-A-AR-DS : ZÁKLADNÍ DESKA A SCHEMA ZAPOJENÍ KONEKTOR MODULU PROUDOVÉ OCHRANY MPA0 SMPT-994 PŘEPÍNAČ VYŘAZENÍ PORUCHOVÉHO MODULU MA/ ČINNOST PŘEPÍNAČŮ: Vyřazení modulu MR/ED-20 (MR/AS-20 ): Zpoždění zapnuto KONEKTOR SYNOPTICKÉHO PANELU PS0 KONEKTOR VSTUPŮ NAPÁJENÍ Zpoždění vypnuto KONEKTOR MODULU MA/ KONEKTOR MODULU HLÍDÁNÍ HLADINY MCL/3S MCL/2ST KONEKTOR MODULU MR/ED-20 POJISTKA CÍVKY STYKAČE T200 ma KONEKTOR ŘÍZENÍ CÍVKY STYKAČE PŘEPÍNAČ PRO VOLBU KONTAKTŮ SLMIN Přepínač pro volbu kontaktů plovák. nebo tlak.spínače SL/SPMIN: n.c. n.o. PŘEPÍNAČ PRO VYŘAZENÍ MR/ED-2.4 N.C. N.O. VSTUPY PRO PŘIPOJENÍ ŘÍDÍCÍCH PRVKŮ MIN. 3 2 Vyřazení poplachu SL/SP MIN na modulu MA/ Vyřazení Aktivace NASTAVENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ Všechny modely série QTD0/kW-A-AR-DS jsou konstruovány pro třífázové napájení o 400V nebo 230V s hodnotami použitého proudu uvedenými v tabulce technické vlastnosti a použitý výkon. Pozn. Výkony označené v uvedené tabulce se vztahují k hodnotě 400V a je třeba je přepočítat pro hodnotu 230V na základě stanovené hodnoty použitého proudu. Rozvaděč je dodáván připraven pro 400V. Pokud chcete změnit napájecí napětí na 230V, musíte zapojit dva napájecí kabely primárního vinutí transformátoru T na svorky 0-230V tak jak je uvedeno na obrázku a musíte přelepit štítkem všechna označení uvádějící hodnotu 400V umístěná na rozvaděči. Viz příklady štítku pro kryt a štítku pro propojení Il fatto che l apparecchiatura Na štítku musí být uvedeno toto označení: 3 ~ 50/60 Hz 230V ±0%. NAP ĚTÍ 400V NAPĚTÍ 230V Skutečnost, že zařízení bylo podrobeno zkouškám u výrobce, nezbavuje instalačního technika povinnosti ověřit zařízení po provedené instalaci. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nehody způsobené osobám nebo majetku zapříčiněné úpravami provedenými personálem, který nebyl autorizován, a nedostatky při údržbě nebo opravách ~50/60Hz 230V ±0% 3 ~ 50/60 Hz 230V ±0%

3 Strana 3 z 0 TŘÍFÁZOVÝ ROZVADĚČ PRO PŘÍMÉ SPOUŠTĚNÍ S TEPELNOU NEBO PROUDOVOU OCHRANOU PŘED ZAHÁJENÍM ČINNOSTI SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE Nepoužité otvory v rozvaděči musí být zaslepeny.. VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO MONTÁŽ, NASTAVENÍ A ÚDRŽBU. - Přesvěčte se, zda přívodní napětí odpovídá zvolenému typu rozvaděče, zda je přívodní vedení správně jištěno zda odpovídá platným předpisům a normám..2 - Zkontrolujte, zda hodnoty výkonu a proudu uvedené na štítku motoru souhlasí s hodnotami rozvaděče (viz. tabulka Technická data a provozní výkony)..3 - Zkontrolujte, zda krytí rozvaděče (IP..) odpovídá danému prostředí a vnějším vlivům..4 - K upevnění rozvaděče použijte již vyvrtané nebo připravené otvory na zadní straně skříně. V případě, že bude skříň upevněna pomocí opěrné konzoly, přečtěte si příslušné pokyny..5 - Při upevňování rozvaděče je důležité nedotýkat se nebo nepoškodit komponenty nebo elektronické plošné spoje vestavěné do rozvaděče..6 - Odstranit jakýkoliv kovový nebo plastový odpad, který by případně mohl spadnout do rozvaděče (např. šroubky, podložky, kousky drátu, těsnění, špony, prach adt.)..7 - Elektrické zapojení je nutno provádět podle schématu, který se nachází na štítku rozvaděče, nebo v návodu..8 - Při zapojení kabelů do svorek použijte nářadí správných rozměrů tak, aby se nepoškodila kovová svorka a její uložení..9 - Před jakýmkoliv úkonem na rozvaděči nejdříve vypněte hlavní přívod el. proudu..0- V případě zásahu ochrany nejdříve zjistěte příčinu zásahu a teprve poté zařízení resetujte.. - V případě, že je nutné vyměnit některé komponenty, použijte pouze díly se stejnými provozními charakteristikami a výkony..2 - Připojení a nastavení rozvaděče musí být provedeno pouze kvalifikovaným odborníkem! 2. NASTAVENÍ A KONTROLA OCHRAN 2. Ochrana proti zkratu pojistkami Hlavní i pomocné obvody jsou chráněny pojistkami. V Případě výměny pojistek je nutné použít novou pojistku se stejnou jmenovitou hodnotou proudu a napětí a charakteristikou. (T = pomalá; F = rychlá; am = s motorovou charakteristikou) Elektrický symbol Příklad pojistky Tabulka pojistek pro hlavní okruhy třífázových rozvaděčů s přímým rozběhem. Výkon (400V) Výkon (400V) Rozměry Jmenovitý Vypínací kw Hp pojistky proud (A) výkon (ka) 0,37 0,5 am 8,5x3,5/aM 0,3x ,55 0,75 am 8,5x3,5/aM 0,3x ,9,5 am 8,5x3,5/aM 0,3x ,5 2 am 8,5x3,5/aM 0,3x ,2 3 am 8,5x3,5/aM 0,3x ,7 5 am 8,5x3,5/aM 0,3x am 8,5x3,5/aM 0,3x ,5 7,5 am 8,5x3,5/aM 0,3x ,5 am 0,3x38/aM 4x am 0,3x38/aM 4x ,5 8 am 0,3x38/aM 4x am 4x ,5 25 am 4x am 22x

4 Strana 4 z Proudová ochrana (přetížení motoru) Na trimeru CURENT nastavte přibližně o 0 20% vyšší hodnotu proudu, než je jm. proud motoru Kvůli eliminaci proudového nárazu při rozběhu motoru, nastavíme trimer DELAY-zpoždění přibližně na 4 sek Pokud trimer DELAY chybí, zpoždění je továrně nastaveno na 4 sek Spusťte na chvíli motor a zkontrolujte provozní proud. Pokud ochrana vypne, nastavíme vyšší hodnotu proudu nebo zpoždění Zásah ochrany je signalizován na synoptickém panelu rozsvícením kontrolky MOTOR PROTECTION Aktivovanou ochranu resetujeme tlačítkem PROTECTION RESET ( pokud je), nebo odpojením rozvaděče od napájení vypnutím hlavního vypínače. 3 Hlavní funkce rozvaděče TŘÍFÁZOVÝ ROZVADĚČ PRO PŘÍMÉ SPOUŠTĚNÍ S TEPELNOU NEBO PROUDOVOU OCHRANOU Elektrická značka Příklad trimerů umístěných na základní desce 3. Přepínač AUTOMATICKY - VYPNUTO -RUČNĚ V režimu RUČNĚ pracuje motor tak dlouho, jak dlouho držíme přepínač v této poloze, nezávisle na tlakových nebo plovákových spínačích, sondách atd. Pokud má rozvaděč přepínač s automatickým navrácením do základní polohy, po puštění přepínače se tento přepne do polohy VYPNUTO V režimu VYPNUTO motor nepracuje za žádných okolností, ale rozvaděč zůstává pod napětím V režimu AUTOMATICKY pracuje motor plně v závislosti na tlakových nebo plovákových spínačích, sondách atd. 3.2 Tlakové nebo plovákové spínače Zásah tlakového spínače/plováku minimální hladiny je signalizován příslušnou kontrolkou POPLACH MINIMÁLNÍ HLADINY. Skutečnost, že zařízení bylo přímo u výrobce testováno, nezbavuje pracovníka provádějícího instalaci zodpovědnosti,za provedení řádné kontroly po provedení instalace. Výrobce nezodpovídá za jakékoliv nehody způsobené lidem a škody na majetku způsobené neoprávněnou manipulací se systémem nepovolanou osobou nebo nesprávnou údržbou či opravou. MA Modul pro externí poruchové hlášení Charakteristiky : Modul pro poruchovou signalizaci; Modul opatřený konektorem pro připojení k určitým typům našich rozvaděčů (); Modul signalizuje MIN/MAX hladinu a přetížení motoru; Externí vstup pro signalizaci tlakovým nebo plovákovým spínačem ( spínací N.O. nebo rozpínací N.C. kontakty); Releový výstup A 250V (odporový) N.O.-N.C. s volnými kontakty pro externí poruchovou signalizaci (3); Délka plochého kabelu 00, 300 and 450mm. A B MA/ 3 2 NC C NA TECHNICKÁ DATA A PROVOZNÍ VÝKONY HMOTNOST ROZMĚRY mm. TYP KÓD Kg. A B P POZNÁMKA MA/ , Otevřená verze (plochý kabel=8cm) MA/ , Otevřená verze (plochý kabel=30cm) MA/ , Otevřená verze (plochý kabel=45cm) Provozní podmínkys Teplota okolí -5/+40 C; Relativní vlhkost 50% při max. teplotě 40 C;

5 Strana 5 z 0 MCL/3S Modul na kontrolu hladiny pro 3 sondy Technické vlastnosti : Elektronický modul na kontrolu hladiny; Modul vybavený konektorem pro zapojení všech našich rozvaděčů připravených k tomuto účelu (); Vstupy pro 3 sondy nebo 2 plováky; Časový spínač seřízení citlivosti sond (2); Voliče pro funkce PLNĚNÍ nebo VYPRAZDŇOVÁNÍ (3); Napětí na zakončení sond: 0V~přibližně; Modul vhodný pro vodivé nehořlavé kapaliny; CITLIVOST SOND CITLIVOST SOND TECHNICKÁ DATA A PROVOZNÍ VÝKONY HMOTNOST ROZMĚRY mm. TYP KÓD Kg. A B P POZNÁMKA MCL/3S , Otevřená verze (plochý kabel=9cm) MCL/3S , Otevřená verze (plochý kabel=30cm) Provozní podmínky Teplota okolí -5/+40 C; Relativní vlhkost 50% při max. teplotě 40 C; - Namontuje 4 plastické úchytky na desku rozvaděče nebo základní desky určené k tomuto účelu; - Namontuje modul na plastické úchytky a zapojte konektor; - Zapojte 3 sondy nebo 2 plováky na svorky modulu, při této operaci dodržujte umístění zobrazené na obrázku; - Seřiďte citlivost sond na základě vodivosti použité kapaliny pomocí trimru CITLIVOST SOND ; - Zvolte funkci VYPRAZDŇOVÁNÍ nebo PLNĚNÍ pomocí můstku (3); MCL/3S: INSTALACE A NASTAVENÍ - Můstek pro volbu funkce modulu: R zpoždění při PLNĚNÍ S - zpoždění při VYPRAZDŇOVÁNÍ Pozn. Můstek je třeba nastavit do správné polohy na základě požadované funkce. R S R S Modul je obvykle dodáván s můstkem v poloze VYPRAZDŇOVÁNÍ. MCL/3S : FUNKCE MODULU S TLAKOVÝMI SPÍNAČI/PLOVÁKY 2 2 POLOHA : při VYPRAZDŇOVÁNÍ = spuštění čerpadla při PLNĚNÍ = zastavení čerpadla POLOHA 2: při VYPRAZDŇOVÁNÍ = zastavení čerpadla při PLNĚNÍ = spuštění čerpadla SONDY COM/MAX O SL/SPMAX SONDY COM/MIN O SL/SPMIN VÝSTUP RELÉ Funkce při VYPRAZDŇOVÁNÍ (můstek modulu na straně S): Použijte 2 plováky s kontakty NORMÁLNĚ ROZEPNUTÝMI: Čerpadlo přijímá povel k funkci, jakmile plováky MAX a MIN hladiny jsou ve stavu NC. Čerpadlo se zastaví pouze tehdy, až úroveň hladiny kapaliny klesne pod plovák MIN hladiny. DIAGRAM FUNGOVÁNÍ NAPLNĚNÍ Funkce při PLNĚNÍ (můstek modulu na straně R): Použijte 2 plováky s kontakty NORMÁLNĚ ROZEPNUTÝMI: Pokud se plovák minimální hladiny a plovák maximální hladiny nacházejí ve stejném stavu (NC), motor se zastaví (kontakt relé z NC na NO). Pokud P/MAX rozepne a následovně rozepne P/MIN, za těchto podmínek dojde k povolení funkce čerpadla. SONDY COM/MAX O SL/SPMAX SONDY COM/MIN O SL/SPMIN VÝSTUP RELÉ POZNÁMKA: Jakmile se čerpadlo zastaví v důsledku zásahu sond ( jak u plnění tak u vyprazdňování), žlutá LED dioda na synoptickém panelu se rozsvítí POPLACH MIN/MAX HLADINY.

6 Strana 6 z 0 MCL/3S : FUNKCE MODULU SE SONDAMI VYPRAZDŇOVÁNÍ COM MIN MAX PLNĚNÍ COM MIN MAX SONDY COM/MAX O SL/SPMAX ÚROVEŇ HLADINY PRO SPUŠTĚNÍ ÚROVEŇ HLADINY PRO ZASTAVENÍ ÚROVEŇ HLADINY PRO ZASTAVENÍ ÚROVEŇ HLADINY PRO SPUŠTĚNÍ SONDY COM/MIN O SL/SPMIN VÝSTUP RELÉ NC Funkce při VYPRAZDŇOVÁNÍ (můstek modulu na straně S): Jakmile voda dosáhne MAXIMÁLNÍ úrovně hladiny, čerpadlo se zapne. Čerpadlo se zastaví, jakmile voda klesne pod úroveň sondy MINIMÁLNÍ úrovně hladiny. Funkce při PLNĚNÍ (můstek modulu na straně R): Jakmile se voda zastaví pod úrovní sondy MINIMÁLNÍ úrovně hladiny, čerpadlo se zapne. Jakmile voda dosáhne úrovně sondy MAXIMÁLNÍ úrovně hladiny, čerpadlo se zastaví. DIAGRAM FUNGOVÁNÍ NAPLNĚNÍ SONDY COM/MAX O SL/SPMAX SONDY COM/MIN O SL/SPMIN VÝSTUP RELÉ NC POZNÁMKA: Jakmile se čerpadlo zastaví v důsledku zásahu sond ( jak u plnění tak u vyprazdňování), žlutá LED dioda na synoptickém panelu se rozsvítí POPLACH MIN/MAX HLADINY.

7 Strana 7 z 0 CLG/3S KONTROLA ÚROVNĚ HLADINY PRO 3 SONDY OTEVŘENÁ VERZE CLB/3S KONTROLA ÚROVNĚ HLADINY PRO 3 SONDY KRYTÁ VERZE Charakteristiky: - Elektronická kontrola úrovně hladiny; - Napájení ~50/60Hz 230V o 400V 0%; - Vstup na malé napětí pro externí ovládací prvky jako sondy nebo plovákové spínače; - Napětí na koncích sond 0V ~; - Kontrolka pod napětím; - Použití pro vodivé a nehořlavé kapaliny; - Výstupní releové kontakty: zatížení 5A 250V (odporová zátěž); - Trimer pro nastavení regulaci sond; - Skříň z termoplastu (CLB/3S); Opatření pro ochranu osob: - krytí IP55 (CLB/3S). A P B TECHNICKÁ DATA A PROVOZNÍ VÝKONY TYP KÓD JMENOVITÝ VÝKON W HMOTNOST Kg A ROZMĚRY mm B P POZNÁMKA CLG/3S-230V , OTEVŘENÁ VERZE CLG/3S-400V , OTEVŘENÁ VERZE CLB/3S-230V , KRYTÁ VERZE CLB/3S-400V , KRYTÁ VERZE Provozní podmínky: - Teplota okolí 5/+40 C - Relativní vlhkost 50% při maximální teplotě 40 C VŠEOBECNÉ INSTRUKCE PRO INSTALACI - Přesvěčte se, zda přívodní napětí odpovídá zvolenému typu zařízení, zda je přívodní napětí správně jištěno a zda odpovídá platným předpisům a normám; - Při upevňování zařízení je důležité nedotýkat se nebo nepožkodit komponenty nebo elektronické karty vestavěné do zařízení - Zkontrolujte, zda krytí zařízení ( IP..) odpovídá danému prostředí a vnějším vlivům; - Odstraňte jakýkoliv kovový nebo plastový odpad, který by případně mohl spadnout do zařízení ( např. šrouby, podložky, zbytky drátu, těsnění, špony, prach atd.); - Elektrické zapojení musí být provedeno podle schematu, které je na etiketě zařízení nebo v návodu; - Při zapojení kabelů do svorek použijte nářadí správných rozměrů tak, aby se nepožkodila kovová svorka a její uložení; - Před jakýmkoliv úkonem na zařízení ( nastavení, údržba, opravy atd.), nejdříve vypněte přívod el. proudu; Skutečnost, že zařízení bylo přímo u výrobce testováno, nezbavuje pracovníka provádějícího instalaci zodpovědnosti za provedení řádné kontroly po provedení instalace. Výrobce nezodpovídá za jakékoliv nehody způsobené lidem a škody na majetku způsobené neoprávněnou manipulací se systémem nepovolanou osobou nebo nesprávnou údržbou či opravou.

8 Strana 8 z 0 CLG/3S CLB/3S V : PŘIPOJENÍ A ČINNOST ČINNOST SE 3 ÚROVŇOVÝMI SONDAMI Připojte sondy podle schématu. Pokud hladina dosáhne sondy max, přepnou se kontakty relé. Pokud hladina klesne pod sondu min.kontakty se přepnou nazpět. Pozn: v případě použití 2 sond, použijte kontakty COM a MAX. Relé bude aktivováno, když úroveň hladiny dosáhne sondu MAX a relé odpadne, když klesne pod úroveň MAX. Pro činnost v režimu VYPRÁZDNĚNÍ použijte kontakty C a N.O. na výstupu relè. Pro činnost v režimu NAPLNĚNÍ použijte kontakty C a N.C. na výstupu relè. Pozn.: V režimu NAPLNĚNÍ je nezbytné, aby byla karta napájena společně s ovládáním. CITLIVOST ČIDLA ÚROVNĚ HLADINY MAX MIN NC C NA COM L L2 NAPÁJENÍ VÝSTUP RELÉ 5A 230V TRIMER PRO NASTAVENÍ CITLIVOSTI SOND Umožňuje nastavení citlivosti sond na základě vodivosti kapaliny. Doporučuje se zahájit nastavení s minimální citlivostí. Pokud zařízení nefunguje správně, zvýšíme citlivost sond na hodnotu při, které začnou sondy spínat. ČINNOST SE 2 PLOVÁKOVÝMI SPÍNAČI Připojte plovákové spínače dle schéma zapojení (COM+MIN=PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ MINIMÁLNÍ HLADINY COM+MAX= PLOVÁK MAXIMÁLNÍ HLADINY). Pokud použijeme 2 plovákové spínače se SPÍNACÍMI KONTAKTY, relé sepne, když se horní plovákový spínač dostane do horní polohy (spodní plovákový spínač musí být také v horní poloze). Pokud spodní plovákový spínač klesne, spínací kontakty se rozepnou (horní plovákový spínač musí být také ve spodní poloze). Pro činnost v režimu VYPRÁZDĚNÍ použijeme kontakty relé C a N.O. Pro činnost v režřimu NAPLNĚNÍ použijeme kontakty relé C a N.C. Pozn.: V režime NAPLNĚNÍ je nezbytné, aby byla karta napájena společně s ovládáním NAPLNĚNÍ CO M MAX MIN VYPRÁZDNĚNÍ CITLIVOST ČIDLA ÚROVNĚ HLADINY MAX MIN Zastavení čerpadla Úroveň zastavení arresto rozběh čerpadla rozběhu NC C NA CO M M I N M A X CO M Úroveň rozběhu úroveň zastavení čerpadla L L2 NAPÁJENÍ VÝSTUP RELÉ 5A 230V POZICE : V REŽIMU VYPRÁZDNĚNÍ start čerpadla V REŽIMU NAPLNĚNÍ zastavení čerpadla POZICE 2: V REŽIMU VYPRÁZDĚNÍ start čerpadla V REŽIMU NAPLNĚNÍzastavení čerpadla

9 Strana 9 z 0 POPIS A SCHEMA ZAPOJENÍ

10 Strana 0 z 0 POPIS A SCHEMA ZAPOJENÍ

11 SA V PV QS FU FU T 0V 0V 230V 8V 400V 0V 0V 24V 230V FU3 27 PŘÍVOD NAPĚTÍ 3~ 50/60Hz 400V±0% L L2 L PŘÍVOD NAPĚTÍ SMPT-994 PS0 0 PS0 TA3 PA MPA0 MR/AS-20" (MR/ED-20") 6 MR/ED-20" TA 4 SA/2B 0 MPA0 MA/ 6 Citlivost sond KCO TA KM 6 PŘÍVOD 230V MAX MIN CLG/3S-230V NC NA C m M C 25 9 A HL2 K A /94 4/93 A KM A K CÍVKA STYKAČE 2 VSTUP KONTAKTU N.C. TEPLOTNÍ SONDY MOTORU SP 28 MCL/3S MCL/2ST SL MIN 0 MCL/3S COM MIN MAX COM 3 4 SL/SP MIN VSTUPY SOND 5 6 SL/SP MA/ NC C NA 23 Poruchové hlášení 24 K VÝSTUP MOTOR U V W SODNA PŘÍTOMNOSTI VODY V OLEJOVÉ NÁDRŽI MOTORU VÝSTUP ALARMU 24V~ VSTUP SL/SP MAX HLADINY POPIS ZÁKLADNÍCH KOMPONENTŮ QS : HLAVNÍ VYPÍNAČ S BLOKOVÁNÍM DVEŘÍ FU : POJISTKY MOTOR FU2/3: POJISTKY POMOCNÝCH OBVODŮ T : TRANSFORMÁTOR PRO NAPÁJENÍ POMOCNÝCH OBVODŮ / SL.. : HLADINOVÉ SONDY KM : STYKAČ K : POMOCNÉ RELÉ TA,2: PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY SMPT-994 : ZÁKLADNÍ DESKA PS0 : SYNOPTICKÝ PANEL MPA0: MODUL PROUDOVÉ OCHRANY MA/ : MODUL PORUCHOVÉ SIGNALIZACE CLG/3S-230V: SNÍMAČ CONTROLY VNIKNUTÍ VODY MCL/3S MCL/2ST : MODUL HLÍDÁNÍ HLADINY PRO SONDY NEBO PLOVÁKY POPIS VOLITELNÉHO KOMPONENTU (ŠRAFOVANĚ) MR/ED-20" : MODUL ZPOŽDĚNÍ BUZENÍ PA TA3 SA PV KCO : AMPÉRMETR : MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR : VOLTMETRICKÝ PŘEPÍNAČ : VOLTMETR : ČASOVÉ POČÍTADLO 40m9.428 Mod. Popis QTD0/kW-A-AR-DS Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro el.čerpadlo s proudovou ochranou a s rozšiřitelnou základní deskou Kód File sch Datum 06/09/2006 Vy Rev. 0 Strana di Provedl Přezkoušel Odsoul.Gen.řed

12 ANIERO ELETTRONICA je italská firma, která má více ne 30leté zkušenosti v oblasti elektrických a elektronických zaøízení. Díky tìmto zkušenostem nabízí širokou škálu výrobkù vyhovujících nejnároènìjším po adavkùm, v tìchto odvìtvích: ELEKTRONIKA A ELEKTROTECHNIKA TERMOHYDRAULIKA - Nouzové zdroje (zaøízení pro napájení pøi pøerušení dodávky el. energie, protipo ární jednotky a zaøízení proti zaplavení - Automatika (èasové spínaèe, hladinové sondy, støídaèe èerpadel atd.) - Solární energie (systémy s fotoelektrickými panely ) - Rozvadìèe pro øízení a ochranu elektrických èerpadel - Rozvadìèe pro motorová èerpadla a generátory - Protipo ární rozvadìèe odpovídající normì UNI Rozvadìèe s frekvenèním mìnièem pro udr ování stálého tlaku Mnohostrannost spojená s neustále se zvyšující zárukou kvality zaruèují provozní iekonomické výhody pro koneèné u ivatele. UNI EN ISO 900 : 2000 SÍDLO FIRMY A VÝROBNÍ ZÁVOD S.Angelo di Piove (PADOVA-ITALY) via Chiusa, /B Tel r.a. - Fax

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Strana 1 z 8 Přílohy : - elektrické schema kód. 407.032 QTD20/kW-A-AR-DS Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro 2 elektrická kalová čerpadla s proudovou ochranou zařízením pro vypouštění odpadní vody

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Strana 1 z Přílohy : - schéma elektrického zapojení kód 07.031 QTD10/kW-A-AR Technické údaje: Elektronický rozvaděč; Napájení 3~ 50/0Hz 230/00V± 10%; Vstup na malé napětí pro zapojení plováku (SL/SP 1)

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Přílohy : - elektrické schema kód. 07.013 Kód. 769.02 Strana 1 z 6 QTD20/kW-A-AR Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro 2 elektrická kalová čerpadla s proudovou ochranou Charakteristiky : elektronický

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Přílohy : - elektrické schema 407.030 Strana 1 z 5 QMD20/kW-A-AR Jednofázový rozvaděč pro 2 elektrická kalová čerpadla s proudovou ochranou Charakteristiky : Elektronický rozvaděč; Napájení 3~ 50/60Hz

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER UNIVERSAL PUMP MANAGER ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, společnost WaCS System s.r.l. - Via Bonanno Pisano, 1 - Bientina (PI) ITÁLIE, prohlašujeme na svou vlastní

Více

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO - FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO QMD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX-U QTR10/... A-A-FOX QTS10/... A-A-FOX QTSS10/... A-A-FOX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRUČNÝ VÝTAH K+H čerpací

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM PM 1 OBSAH OBSAH...2 1 Úvod...3 2 Bezpečnost...3 3 Montáž...3 4 Funkce alarmu...4 5 Výběr transformátoru...4 6 Nastavení

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce A510 řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ RYSY Tato mikroprocesorová jednotka slouží k bezpečnému řízení pohonů rolovacích vrat a mřízí. Hlavní nastavení a způsoby

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ (A)QTD10/kW-A-CMS2 (SPOUŠTĚČ) TŘÍFÁZOVÝ ROZVADĚČ S PŘÍMÝM ROZBĚHEM PRO JEDNO ELEKTRICKÉ ČERPADLO S PROUDOVOU OCHRANOU A KONTROLOU CHODU NA SUCHO. UNI EN ISO 9001 : 2000 Sìdlo

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

INSTALACE A PROVOZNÍ PŘEDPISY

INSTALACE A PROVOZNÍ PŘEDPISY INSTALACE A PROVOZNÍ PŘEDPISY (A)QMD10/kW-A-CMS2 JEDNOFÁZOVÝ ROZVADĚČ (STARTER) S PŘÍMÝM ROZBĚHEM PRO JEDNO ELEKTRICKÉ ČERPADLO S PROUDOVOU OCHRANOU A S OCHRANOU PROTI CHODU NA SUCHO. UNI EN ISO 9001 :

Více

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR PSC9713 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátor rychlosti ventilátorů s jedním nebo dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory

Více

INSTALACE A PROVOZNÍ PŘEDPISY

INSTALACE A PROVOZNÍ PŘEDPISY INSTALACE A PROVOZNÍ PŘEDPISY (A)QTD10/kW-A-CMS2 TŘÍFÁZOVÝ ROZVADĚČ ( STARTER) S PŘÍMÝM ROZBĚHEM PRO JEDNO ELEKTRICKÉ ČERPADLO S PROUDOVOU OCHRANOU A S OCHRANOU PROTI CHODU NA SUCHO. 1 OBSAH Kód. 769.029

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì)

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì) K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-1 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~230 V:

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Důležité! Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36 článkové) sady solárních panelů.

Důležité! Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36 článkové) sady solárních panelů. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36 článkové) sady solárních panelů. Pro 24V baterie Používejte vždy pouze 24V (72

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1. edice CZ-20080703-1

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1. edice CZ-20080703-1 N I V O S W I T C H vidlicové vibrační úrovňové spínače série: R-300 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. edice CZ-20080703-1 Výrobce: NIVELCO Process Control Co. Zastoupení: NIVELCO BOHEMIA s. r. o. Drážní 7, 627 00,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone platnost od.9. Domácí telefon VERONA BS EN ISO 9 : ELEKTROFA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone Adresa: Prùmyslová Bolatice okr. Opava Telefon:, 9, 8 8 Fax: 9 EMAIL: obchod@czechphone.cz Servisní

Více

Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas:

Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas: .01550 Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas: NIKE/EOLO Maior 4/8/ kw /X MAIOR EOLO X 8 kw MAIOR EOLO kw ZEUS Superior 4/8/ kw VICTRIX X 1 kw 011 (od výr.č.

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev.

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev. PSC9720 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0503/0503CZ Rev.2 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro třífázové motory (včetně

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C

Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C Návod k instalaci a seřízení Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Přemyslovců 76/43, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Tel.: 599 526 776 Fax: 599 526 777 www.levelexpert.cz,

Více

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A Nástěnné vyhodnocovací jednotky Dvoukanálové pro připojení dvou snímačů nebo sond, dva nezávislé reléové výstupy Integrovaný zdroj napětí pro napájení snímačů a sond Nástěnné provedení, jednoduchá obsluha,

Více

A1/A1B. Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru

A1/A1B. Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru Řídící jednotka pro ovládání 1 motoru Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 2.0 www.technopark.cz

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů ELEKTRONICKÉ ZAPOJENÍ POUZE KING PLUS Kde: 1-2-3 jsou zdířkové konektory, kde musí být vložena jedna strana

Více

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Obsah: 1. Návod na instalaci..................................... 1.a. Umístění senzoru...................................

Více

Návod na používání sinusového. měniče Waeco. Typ 720-012PP Typ 720-024PP

Návod na používání sinusového. měniče Waeco. Typ 720-012PP Typ 720-024PP Návod na používání sinusového měniče Waeco Typ 720-012PP Typ 720-024PP Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Přípojné kabely 3 Používání měniče 3 Instalace 4 Provoz měniče 4 Řešení drobných závad 4 Technická

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR Tento ventil se servopohonem lze použít v různých sektorech projektování a výstavby. Používají se zvláště pro regulaci a zaznamenávání jednotlivých nebo vícezónových topných systémů, topných systémů využívajících

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 www.tmk.com.pl Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV a oběhového čerpadla ÚT MTS 2P Návod k obsluze a instalaci

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

- PRO. s.r.o. Projekční, montážní, konstrukční, revizní a servisní činnost v oboru elektro třídy A a B, výroba rozvaděčů nn strana 1

- PRO. s.r.o. Projekční, montážní, konstrukční, revizní a servisní činnost v oboru elektro třídy A a B, výroba rozvaděčů nn strana 1 strana 1 Podstata nahrazení pulsní regulace regulací CRYTHERM AE TD. Provozní stav RS (funkce) s pulsní tyristorovou regulací se vyznačuje tím, že při sepnutí pulsní regulace na základě vyhodnocení snímacího

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Hlavní kontakty Pomocný kontakt Počet vstupních kanálů Jmenovité napětí Model Kategorie 24 VAC/VDC 3PST-NO SPST-NC Možnost použití 1 nebo 2 kanálů

Hlavní kontakty Pomocný kontakt Počet vstupních kanálů Jmenovité napětí Model Kategorie 24 VAC/VDC 3PST-NO SPST-NC Možnost použití 1 nebo 2 kanálů Modul bezpečnostního relé K dispozici jsou čtyři různé moduly s montážní šířkou mm: Modely s bezpečnostními kontakty bezpečnostními kontakty a modely s bezpečnostními kontakty a bezpečnostními kontakty

Více

Zdroje řady KA3000. Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ.

Zdroje řady KA3000. Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ. Zdroje řady KA3000 Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ. Pro bezpečné použití: - nezakrývejte a neblokujte otvory chladícího ventilátoru - vylučte práci neškolené obsluhy, která

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. Jištění proti zkratu Pro ochranu před zkratovým proudem se doporučuje použít pojistky. Vypínací třída Nadproudová relé jsou konstruována

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární.

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. Vydání: 2. ze dne 25. 5. 2009 Nahrazuje vydání: 1. ze dne 30. 11. 2007 09102009 OBSAH: 1. Technický popis. 1.1. Obecný popis 1.2.

Více

PSU-B-13,8V/S-3,5A/1/EL-TR-17Ah/MC PSBC 3512

PSU-B-13,8V/S-3,5A/1/EL-TR-17Ah/MC PSBC 3512 PSU-B-13,8V/S-3,5A/1/EL-TR-17Ah/MC PSBC 3512 v.1.1 Záložní impulzní zdroj. Vydání: 2 ze dne 16.12.2008 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 22.10.2008 17062009 OBSAH: 1. Technický popis. 1.1. Obecný popis 1.2. Blokové

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata V600-V700 Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata 1. hnací motor VER 2. integrované řízení motoru Příslušenství: 3. přijímač dálkového ovládání 4. spínací jednotka pro vnitřní montáž

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

REGULÁTORY OHŘÍVAČŮ 8 3 OBSAH UNIREG...1230 REG 230/400...1238 TTC 2000...1239 TGBR, TGBK, TGBA...1240

REGULÁTORY OHŘÍVAČŮ 8 3 OBSAH UNIREG...1230 REG 230/400...1238 TTC 2000...1239 TGBR, TGBK, TGBA...1240 OBSAH UNIREG...1230 REG 230/400...1238...1239 TGBR, TGBK, TGBA...1240 REGULÁTORY OHŘÍVAČŮ Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90 1229 Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.:

Více

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE)

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) FAAC DOMOGLIDE-T CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: pohon DOMOGLIDE-T * je postaven nebo včleněn

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce 574 řídící jednotka pro křídlové brány autorizovaný prodejce 1 1. UPOZORNĚNÍ Důležité: Před prováděním jakýchkoli prací na řídícím panelu (napojení, údržba) vždy vypněte proud. - Směrem proti proudu systému

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata

EASY2. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety a výklopná vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod CVK8K ECLIPSE Instalacní ˇ a uživatelský návod Verze 1.1-10/2012 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz VID-9324-1

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 TYPY NABÍJENÝCH BATERIÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRODUKTU... 4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 UMÍSTĚNÍ

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více