NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ MOZKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ MOZKU"

Transkript

1 ŠKOLA VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE 2011 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ MOZKU Jiří Ferda Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

2 ROZDĚLENÍ NÁDORŮ MOZKU NÁDORY INTRAAXIÁLNÍ z vlastní mozkové tkáně NÁDORY EXTRAAXIÁLNÍ z meningů a mozkových nervů WHO klasifikace Neuroepiteliální nádory Astrocytární Oligodendrogliální Ependymální Smíšené Chorioidální Nejasného původu Neuronální a smíšené neronálně-gliální Pineální Embryonální Nádory kraniálních a spinálních nervů Meningeální nádory Lymfomy Germinativní nádory Cysty a nádorům podobné útvary Selární nádory Nádory přerůstající z okolí Metastatické nádory Neklasifikovatelné nádory

3 TECHNIKA ZOBRAZENÍ Spirální technika Submilimetrové izotropní rozlišení Rozlišení blízké izotropnímu Sklon hlavy Orbitomeatální čára rovina gantry Aplikace kontrastní látky Iniciální vyšetření nativní Poskontrastní 60 ml 350 mgi/ml Intesticiální fáze - základní Cca 60 s zpoždění skenování Arteriální fáze předoperační CTA Cca 25 s zpoždění skenování

4 PERFUZNÍ CT Diferenciace mezi typy mozkových nádorů Posouzení permeability (ekvivalent porušení hematoencefalické bariéry) Posouzení blood volume (CBV) Schramm P, Xyda A, Klotz E, Tronnier V, Knauth M, Hartmann M. Dynamic CT perfusion imaging of intra-axial brain tumours: differentiation of highgrade gliomas from primary CNS lymphomas. Eur Radiol Oct;20(10):

5 DECT Expozice dvěma energiemi záření Analýza obsahu jódu virtuální nativní zobrazení

6 PET/CT Hybridní zobrazení s pozitronovou emisní tomografií F-FDG marker oxidativní glykolýzy (energetický mertabolismus) 18 F-FLT marker replikace DNA (buněčná proliferace) 18

7 HEMISFERÁLNÍ NÁDORY Známky hemisferálního tumoru Posun středočárových struktur Změna denzity tkáně Heterogenní struktura Porušení hematoencefalické bariéry Perifokální edém Nejčastější nádory Glioblastoma multiforme Anaplastický astrocytom Fibrilární astrocytom Gemistocytární astrocytom Oligodendrogliom Ependymom

8 ASTROCYTÁRNÍ NÁDORY Grade I Pilocytický astrocytom Grade II Fibrilární astrocytom Pomalu infiltrativně rostoucí nádor nejčastěji mezi 40. a 50. rokem života Gemistocytární astrocytom Vyšší proliferační aktivita a vyšší potenciál k malignizaci Grade III Anaplastický astrocytom Rychle rostoucí nádory Věk let Grade IV Glioblastoma multiforme Rapidní rozvoj klin. příznaků, let

9 LOW-GRADE ASTROCYTOMY Minimální sycení kontrastní látkou Cystoidní formace pilocytický astrocytom Infiltrativní růst fibrilární astrocytom, dif. dg. mozková ischémie Sycení části tumoru, perifokální edém tzv. upgrading Difusní fibrilární astrocytom

10 HIGH-GRADE ASTROCYTOMY Výrazné sycení k.l. Perifokální edém Šíření nádoru podél axonů Přerůstání do druhé hemisféry

11 OLIGODENDROGLIOMY Časté kalcifikace Subkortikální výskyt Nejisté chování grade II IV Meningeální rozsev

12 Méně časté HEMISFERÁLNÍ NÁDORY Vzhledem připomínají nádory astrocytární nebo oligodendrogliální Ependymom, oligo-astrocytom, astroblastom, spongioblastom, gliomatosis cerebri, gangliocytom, etc.

13 INTRAVENTRIKULÁRNÍ NÁDORY Nádory chorioidální, ependymální Obstrukce likvorových cest Papilom chorioidálního plexu, karcinom ch. plexu, ependymom Sekundární šíření tumorů likvorovými cestami

14 NÁDORY NEURONÁLNÍ Nádory původu neuronální a ganglioneuronálního Neronom, gangliocytom, gangliononeuron Dysembryoblastický neronom Lhermitte-Duclos Neuroblastom, olfaktorní neuroblastom (esthesioblastom)

15 NÁDORY EMBRYONÁLNÍ Nádory především dětského věku, sytící se k.l. Primitivní neuroektodermální nádor (PNET) V dětském věku a v zadní jámě meduloblastom Ependymoblastom, medulloepiteliom

16 LYMFOMY A HEMOBLASTÓZY Nejčastější histologická varianta - DLCBL Oblast bazálních ganglií, intraventrikulární šíření Nativně již relat. vysoká denzita Leukemická infiltrace plen

17 MENINGEÁLNÍ NÁDORY Nejčastější je meningeom Výrazně se sytící kontrastní látkou Varianty: fibroblastický, psamomatózní, angiomatózní Další nádory meningeálního původu: lipomy, smíšené mesenchymální nádory, hemangioblastom, hemangiopericytom

18 MENINGEOM Široce nasedá na dura mater (včetně duplikatur) Podle přítomnosti kolagenu a vápníku již nativně hyperdenzní útvar Výrazné sycení po podání k.l.

19 NÁDORY HLAVOVÝCH NERVŮ Tumory v oblasti pyramidy kosti skalní Schvannomy N VIII., N V., N VII. U větší velikosti destrukce kosti

20 NÁDORY SELÁRNÍ Nádory původu endodermálního Adenomy adenohypofýzy Solidní, sytící se kontrastní látkou Kraniofaryngeom cystické tumory, často s kalcifikacemi

21 NÁDORŮM PODOBNÉ ÚTVARY Nepravé tumory Koloidní cysta III. Komory biventrikulární hydrocefalus Dermoid, epidermoid obsahuje lipoproteiny, jeho denzita kolísá od tukových po kalciové hodnoty Kavernozní hemangiom

22 NÁDORY BAZE LEBNÍ ze skeletu, vývojových residuí a přerůstající z okolí Chordom lokálně destruující tumor Paragangliom hypervaskualrizovaný tumor Orofaciální karcinomy šíření per continuitatem

23 MOZKOVÉ METASTÁZY Hematogenní, meningeální, intraventrikulární, osteogenní Nejčastěji hematogenní solitární nebo mnohočetné, cystoidní, perifokální edém

24 STAVY PO LÉČBĚ Dominuje MRI CT jen v akutních situacích akutní komplikace po resekci, akutní symtomatologie

25 MÁ CT NĚJAKÝ VÝZNAM Akutní stavy Diferenciální diagnostika krvácení, ischémie, traumatu Tumory se často manifestují akutními symptomy Specializovaná diagnostika Hodnocení maligního potenciálu Zobrazení intrakraniálních cév PET/CT

26 SHRNUTÍ Intrakraniální nádory Časté nálezy u akutních stavů Polymorfní původ Polymorfní CT obraz Intraaxiální vs. extraaxiální Relat. dobré možnosti zařazení CT není konkurencí MRI Speciální metodiky diferenciální diagnostika

27 ŠKOLA VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE 2011 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ MOZKU Jiří Ferda Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami SBORNÍK ABSTRAKTŮ Termín akce: 2. 6. 2012 9.00 16.00 Místo konání: Kongresové centrum Hotel ILF Praha Subkatedra nukleární medicíny IPVZ Klinická

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PATHOLOGIC CONDITIONS IN THE SELLA REGION přehledový článek Jan Žižka Radiologická klinika Lékařské fakulty

Více

Skotáková J, Charvátová M, Mach V, Šenkyřík J, Ventruba J, Mackerle Z, Pavelka Z, Intraventrikulární tumory u dětí

Skotáková J, Charvátová M, Mach V, Šenkyřík J, Ventruba J, Mackerle Z, Pavelka Z, Intraventrikulární tumory u dětí Intraventrikulární tumory u dětí INTRAVENTRICULAR TUMORS IN CHILDREN přehledový článek Jarmila Skotáková 1 Marcela Charvátová 1 Vlastirad Mach 1 Jan Šenkyřík 1 Jiří Ventruba 2 Zdeněk Mackerle 2 Zdeněk

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

Zobrazování maligních nádorů exokrinního pankreatu. Pavel Eliáš Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové

Zobrazování maligních nádorů exokrinního pankreatu. Pavel Eliáš Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové Zobrazování maligních nádorů exokrinního pankreatu Pavel Eliáš Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové Nádory pankreatu - rozdělení epiteliální duktální adenoca (90 %) duktální adenom, intraduktální

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ferda J, Ferdová E, Malán A, Záhlava J. Hybridní zobrazení SPECT/CT s 111 In- Hybridní zobrazení SPECT/CT s aplikací 111

Ferda J, Ferdová E, Malán A, Záhlava J. Hybridní zobrazení SPECT/CT s 111 In- Hybridní zobrazení SPECT/CT s aplikací 111 Hybridní zobrazení SPECT/CT s In-oktreotidem Hybrid imaging SPECT/CT with In-octreotide přehledový článek Jiří Ferda Eva Ferdová Alexander Malán Jan Záhlava Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 28.3. 30.3. 2012 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více

Prenatální diagnostika nádorů plodu Vlašín P., Vlašínová I., Pavková Š., Grochová I., Centrum prenatální diagnostiky Brno, www.prenatal.

Prenatální diagnostika nádorů plodu Vlašín P., Vlašínová I., Pavková Š., Grochová I., Centrum prenatální diagnostiky Brno, www.prenatal. Prenatální diagnostika nádorů plodu Vlašín P., Vlašínová I., Pavková Š., Grochová I., Centrum prenatální diagnostiky Brno, www.prenatal.cz Díky zlepšeným rozlišovacím schopnostem moderních ultrazvukových

Více

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Absolventská práce Eva Švarcpiková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický

Více

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

Nádory onkologická patologie

Nádory onkologická patologie Nádory onkologická patologie Nádory onkos řecky nádor (x tumor místní zvětšení objemu, např. zánětem) 2. nejčastější příčina úmrtí (po kardiovaskulárních onemocněních) definice nádoru: trvalý nadměrný

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

SOUČASNÉ TRENDY DIAGNOSTICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

SOUČASNÉ TRENDY DIAGNOSTICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ SOUČASNÉ TRENDY DIAGNOSTICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ RECENT TRENDS IN THE DIAGNOSTIC IMAGING OF GYNAECOLOGICAL DISEASES přehledový článek Boris Kreuzberg Jiří Ferda Klinika zobrazovacích

Více

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Radek Tupý, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LFUK A FN PLZEŇ CÍL Porovnat MDCT

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Klinika dětské onkologie 2. LF UK v Praze a FN Motol Přehledný článek shrnuje problematiku nádorů ledvin u dětí. Nádory dětí představují pouze

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

DETECTION AND CHARACTERIZATION OF HEPATOCELLULAR LIVER LESIONS BY USING MRI WITH HEPATOSPECIFIC CONTRAST AGENT Gd-EOB-DTPA

DETECTION AND CHARACTERIZATION OF HEPATOCELLULAR LIVER LESIONS BY USING MRI WITH HEPATOSPECIFIC CONTRAST AGENT Gd-EOB-DTPA DETEKCE A CHARAKTERIZACE LOŽISKOVÝCH LÉZÍ JATER HEPATOCYTÁRNÍHO PŮVODU POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE S POUŽITÍM HEPATOSPECIFICKÉ KONTRASTNÍ LÁTKY Gd-EOB-DTPA DETECTION AND CHARACTERIZATION OF HEPATOCELLULAR

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Patologie nervového systému

Patologie nervového systému Patologie nervového systému Úrazy hlavy poranění měkkých pokrývek lebních fraktura lebky likvorea, krvácení z dutin poranění mozku 1) otřes mozku (commotio cerebri) dočasná ztráta koordinovaných nervových

Více

ASPERGILÓZA MOZKU U NEMOCNÝCH S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI

ASPERGILÓZA MOZKU U NEMOCNÝCH S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI ASPERGILÓZA MOZKU U NEMOCNÝCH S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI CEREBRAL ASPERGILLOSIS IN PATIENTS WITH HAEMATOLOGIC MALIGNANCIES soubor kazuistik Hynek Mírka 1 Jan Kastner 1 Kristýna Ohlídalová 1 Jana Koudelová

Více

Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky

Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Závažnost příznaků neuroendokrinních tumorů (NET) se může pohybovat velmi nenápadných

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více