ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh"

Transkript

1 Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK návrh Příjmy celkem ,4 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem ,4 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0,00 Rezerva 800,0 800,0 Rozpočtové plnění (zůstatek) 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,00 Úplný rozpočet města Králův Dvůr najdete na

2 Stránka 2 ***** PŘÍJMY ***** TŘÍDA 1 - Daňové příjmy ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, Daně z příjmů, zisku a kap.výnosů ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Daň z příjmů FO-závislá činnost a funkční požitky , ,0 0, Daň z příjmů FO-samostatná výděl.činnost 300,0 300,0 0, Daň z příjmů FO-kapitálové výnosy 1 500, ,0 0, Daň z příjmů právnických osob , ,0 0, Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000, ,0 0, Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Daň z přidané hodnoty , ,0 0, Daně a poplatky z vybr.činností. a služeb 8 285,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Odnětí zemědělské půdy 5,0 5,0 0, Poplatek za likvidaci TKO od občanů 4 400, ,0 0, Poplatek ze psů 100,0 100,0 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství 60,0 60,0 0, Odvody z loterií a podobných her 240,0 240,0 0, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 400, ,0 0, Stavební řízení 900,0 900,0 0, Ostatní správní poplatky 180,0 180,0 0, Majetkové daně 9 600,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Daň z nemovitých věcí 9 600, ,0 0,00 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0, Přijaté splátky půjček 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0, BD Králův Dvůr, s.r.o. (1x splátka) 100,0 100,0 0,00 TŘÍDA 4 - Přijaté transfery ,4 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0, Neinvestiční transfery (ústřední úrovně) 7 431,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, z všeobec. pokladní správy SR (volby) 0,0 0,0 ######### 4112 ze SR (dotace na výkon státní správy) 4 951, ,0 0, ze státních fondů (zeleň) 2 200, ,0 0, ze SR ostatní (ÚP mzdy) 280,0 280,0 0, Neinvestiční transfery (územní úrovně) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######## 4121 od obcí (žáci - splácení) 0,0 0,0 ######### 4122 od krajů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######### - hasiči 0,0 0,0 ######### - florbalový turnaj 0,0 0,0 #########

3 Stránka od regionálních rad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - zámek 0,0 0,0 0,0 - komunikace RMK 0,0 0,0 0, Převod z vlastních fondů ,4 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0, zůstatek hospodaření z roku , ,4 0, Investiční transfery ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ze státních fondů - zateplení ZŠ (SFŽP) 6 600, ,0 0, ze státních fondů - varovný systém 7 187, ,0 0, ze státních fondů - kontejnery II , ,0 0, ze státních fondů - cyklostezka KD-TR (SFDI) 6 600, ,0 0, ze SR ostatní (školka - en.náročnost) 1,0 1,0 0,0 0, Investiční transfery ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, od krajů (zám.brána) 500,0 500,0 0,00 - nákl.. 0, od regionálních rad (zámek, komunikace) ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 - víceúčelové sportoviště , ,0 0,00 SK.1 - Zemědělství,lesní h.a rybářství 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0, Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0, odchyt psů 1,0 1,0 0, prodej a těžba dřeva 1,0 1,0 0,00 SK.2 - Průmyslová a ostatní odvětví 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0 511,0 0,0 0, Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0, inzerce ve zpravodaji 10,0 10,0 0, pronájem míst pro reklamu 180,0 180,0 0, pokuty stavebního úřadu 60,0 60,0 0, Doprava 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0, dary na investice 10,0 10,0 0, Vodní hospodářství 251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,0 0,0 0, pronájem VaK - kanalizace Křižatky 53,0 53,0 0, prodej kanalizace Jungmannnova.ul - splátka 198,0 198,0 0,00 SK.3 - Služby pro obyvatelstvo 4 390,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0, pronájem školních jídelen 120,0 120,0 0, Kultura, církve a sdělovací prostředky 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0, knihovna - půjčovné za knihy 20,0 20,0 0, příjem z městského plesu - vstupné + kult.akce 60,0 60,0 0, Tělovýchova a zájmová činnost 1 840,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00

4 Stránka pronájem ve sportovní hale - sport 1 200, ,0 0, pronájem ve sportovní hale - podnikání 240,0 240,0 0, neivestiční dary (ČMC 2015) 400,0 400,0 0, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 970,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, nájemné z bytů včetně záloh za služby 800,0 800,0 0, pronájem podnik.subjektům + zálohy 360,0 360,0 0,00

5 Stránka pronájem hrobových míst 80,0 80,0 0, věcná břemena 600,0 600,0 0, pronájem pozemků 20,0 20,0 0, prodeje pozemků 100,0 100,0 0, prodeje nemovitostí a dl.majetku 10,0 10,0 0, Ochrana životního prostředí 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0, prodej popelnic občanům 20,0 20,0 0, příjem z tříděného odpadu (EKO-KOM) 360,0 360,0 0,00 SK.6 - Veřejná správa a služby 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0, Státní správa 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0, příjmy z kopírování 5,0 5,0 0, Finanční operace 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 0,0 0, příjmy z úroků 20,0 20,0 0, příjmy z dividend (VaK Beroun) 300,0 300,0 0, pojistné náhrady 5,0 5,0 0,00 PŘÍJMY CELKEM ,4 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0,00

6 Stránka 6 ***** VÝDAJE BĚŽNÉ ***** SK. 1 - Zemědělství a lesní hosp. 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323,0 0,0 0, pytlíky pro psy 25,0 25,0 0, odchyt psů, útulek pro psy 90,0 90,0 0, údržba a a nahodilá těžba, průklesty 160,0 160,0 0, lesní správa 48,0 48,0 0,00 SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví 9 710,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Vnitřní obchod, služby, turismus 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0, propagace města, předměty, web, tisk.ml 480,0 480, kniha - KD - foto 0,0 0, Doprava 8 710,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, úklid komunikací, zastávek a veř.prostranství 1 800, ,0 0, zimní údržba komunikací 600,0 600,0 0, opravy komunikací (recyklát) - Zahořany 600,0 600,0 0, opravy komunikací (výtluky) 1 800, ,0 0, opravy lávek a mostků 800,0 800,0 0, nákup nových vývěsek - zastávky, úř.desky 40,0 40,0 0, bus.zastávky a čekárny - opravy 90,0 90,0 0, dotace na MHD - Probo bus 2 370, ,0 0, dotace na meziměstskou dopravu Probo bus 190,0 190,0 0, dopravní značení 420,0 420,0 0, Vodní hospodářství 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0, čištění řadů, vpustí a propustků 160,0 160,0 0, čištění vodních toků 360,0 360,0 0,00

7 Stránka 7 SK. 3 - Služby ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Vzdělání 9 410,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 Základní škola Králův Dvůr 5 660,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, oprava střechy ZŠ KD - 2.etapa (WC, chodba) 320,0 320, příspěvek na činnost 5 290, ,0 0, družiny 50,0 50,0 Základní škola Počaply 3 750,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, příspěvek na činnost 3 700, ,0 0, družiny 50,0 50, Kultura 5 490,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, městská knihovna - činnost 120,0 120,0 0, městská kronika 40,0 40,0 0, zámek - minikroužek (mzdy) 500,0 500,0 0, energie 300,0 300,0 0, zámek - provoz, údržba 380,0 380,0 0, příspěvek na opravu kříže na kostele 70,0 70,0 0, přemístění stanu (zámek), přípojky, plachta, výbava 740,0 740,0 0, zámek - opravy - běžné 200,0 200,0 0, oprava kapličky v Levíně 0,0 0,0 ######### oprava zámecké brány + zeď 800,0 800,0 0, zámek - odvodnění, odstranění kašny, úpravy 450,0 450,0 0, údržba a provoz místního rozhlasu 50,0 50,0 0, Králodvorský zpravodaj 520,0 520,0 0, svatby, vítání občánků 20,0 20,0 0, oslavy jubileí, vánoce 20,0 20,0 0, městský ples včetně tomboly 70,0 70,0 0, kulturní granty + rezerva 400,0 400,0 0, kulturní granty - akce města, slavnost 810,0 810,0 0, Tělovýchova a zájmová činnost 7 071,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 Sportovní hala: 2 726,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, platy zaměstnanců 900,0 900,0 0, povinné sociální pojištění 220,0 220,0 0, zdravotní pojištění 80,0 80,0 0, nákup DHMI (drobný hmotný majetek) 50,0 50,0 0, nákup materiálu 100,0 100,0 0, voda 100,0 100,0 0, teplo 500,0 500,0 0, el.energie 380,0 380,0 0,00

8 Stránka telekomunikační poplatky 36,0 36, služby 180,0 180,0 0, opravy a údržba 180,0 180,0 0, příspěvek na úhradu enrgií - TJ Sokol + stadion 390,0 390,0 0, sportovní granty + rezerva 2 900, ,0 0, příspěvek na letní tábory 40,0 40,0 0, údržba a opravy dětských a ostatních hřišť 640,0 640,0 0, příspěvek svazu PTP 5,0 5,0 0, pronájem sportovišť 230,0 230,0 0, příspěvek na provoz klubu důchodců 80,0 80,0 0, běžecký závod Králodvorský čtverec 60,0 60,0 0, Zdravotnictví - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######## 36 - Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj 7 284,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, zálohy na energie (byty) voda 200,0 200,0 0, zálohy na energie (byty) plyn 200,0 200,0 0, zálohy na energie (byty) el.energie 200,0 200,0 0, služby, revize, odstranění závad 30,0 30,0 0, ostraha DPS, internet, + anténa 180,0 180,0 0, opravy a údržba bytů 420,0 420,0 0, elektrická energie pro VO 1 800, ,0 0, vánoční osvětlení 120,0 120,0 0, údržba uličních hodin, osvětlení zastávek 40,0 40,0 0, opravy a údržba VO 940,0 940,0 0, rekonstrukce vedení a rozvaděčů VO 260,0 260,0 0, opravy bytů DPS (stěhování) 158,0 158,0 0, údržba a úklid hřbitova 480,0 480,0 0, opravy hřbitov (budovy) 180,0 180,0 0, architekt města 120,0 120,0 0, ÚP platy zaměstnanců 250,0 250,0 0, ÚP povinné sociální pojištění 63,0 63,0 0, ÚP zdravotní pojištění 23,0 23,0 0, daň z převodu nemovitostí 250,0 250,0 0, poldr - projekt, stav. povolení 50,0 50, veřejné zakázky - zadávání, PD, výběr.řízení 480,0 480,0 0, zpracování všeobecné PD (drobné akce) 360,0 360,0 0,00

9 Stránka geom.plány, výpisy z LV, inž.činnost, TDI 480,0 480,0 0, Ochrana životního prostředí ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, likvidace nebezpečného odpadu 180,0 180,0 0, likvidace komunálního odpadu 4 800, ,0 0, nákup kontejnerů, tašek 20,0 20,0 0, nákup popelnic (dále k prodeji) 70,0 70,0 0, likvidace tříděného odpadu 900,0 900,0 0, velkoobjemové kontejnery 150,0 150,0 0, ostatní nakládání s odpady, skládkovné 980,0 980,0 0, místa pro kontejnery (tříděný odpad) 180,0 180,0 0, skládka Křižatky - pronájem 85,0 85,0 0, likvidace černých skládek 210,0 210,0 0, skládka Křižatky - rozbory, úklid, čištění 200,0 200,0 0, obnova laviček, odpad.košů, zábradlí a pod. 240,0 240,0 0, údržba vzrostlé zeleně - prořezávka, kácení 240,0 240,0 0, údržba ploch zeleně 1 800, ,0 0, nová výsadba 180,0 180,0 0, výsadba zeleně - intravilán II , ,0 0, výsadba zeleně - intravilán III. - bude VŘ ,0 0,0 ######### aktualizace ekologické studie 60,0 60,0 0, PD - zeleň III. + zaměření 560,0 560,0 0, příspěvek na provoz měř.zařízení na ovzduší 30,0 30,0 0,00 SK. 4 - Sociální věci 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 670,0 0,0 0, příspěvek občanům na MHD (důchodci) 120,0 120,0 0, pečovatelská služba (Farní Charita) 120,0 120,0 0, příspěvky - domovy důchodců 30,0 30,0 0, příspěvek na sociální auto - Farní charita 20,0 20,0 0, sociální granty + rezerva 250,0 250,0 0, příspěvek sdružení Zvonek ZP - činnost 80,0 80,0 0, sociální dávky - město (rezervní fond) 50,0 50,0 0,00 SK. 5 - Obrana, bezpečnost 1 246,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, provoz a údržba krytu CO, opravy 80,0 80,0 0, KR účelová rezerva na řešení krizových situací 20,0 20,0 0, KR výdaje k zajištění přípravy na kriz. situace 80,0 80,0 0, dar Policii 25,0 25,0 0,00

10 Stránka patrolovací služba 360,0 360,0 0, refundace mezd při zásahu 20,0 20,0 0, SDH Králův Dvůr - činnost 463,0 463,0 0, SDH Počaply - činnost 198,0 198,0 0,00 SK. 6 - Všeob. veřejná správa ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Místní zastupitelské orgány 2 960,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, refundace mezd členů ZM 20,0 20,0 0, odměny členů ZM + komise 1 950, ,0 0, povinné soc.pojištění 140,0 140,0 0, zdravotní pojištění 180,0 180,0 0, občerstvení ZM, RM, MěÚ + nájmy 80,0 80,0 0, cestovné členů ZM 50,0 50,0 0, fond starosty 60,0 60,0 0, fond Rady města + dle pověření ZM + rezerva 480,0 480,0 0, Volby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######## 6115 volby 0,0 0,0 ######### 6117 volby 0,0 0,0 ######### Ostatní všeob.vnitřní správa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######## Činnost místní správy ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, platy zaměstnanců MěÚ 6 800, ,0 0, ostatní osobní výdaje, dohody 520,0 520,0 0, povinné sociální pojištění 1 750, ,0 0, zdravotní pojištění 650,0 650,0 0, úrazové pojištění 24,0 24,0 0, odvody na zdr.postiž 75,0 75,0 0, oděv, obuv - ochranné pomůcky 80,0 80,0 0, knihy, noviny, sbírky zákonů 30,0 30,0 0, drobný hmotný majetek (DHIM) 480,0 480,0 0, nákup materiálu 420,0 420,0 0, voda 120,0 120,0 0, plyn 280,0 280,0 0, el.energie 220,0 220,0 0, pohonné hmoty 300,0 300,0 0, služby pošt 240,0 240,0 0, služby telekomunikační 300,0 300,0 0, právní služby 800,0 800,0 0,00

11 Stránka školení zaměstnanců 60,0 60,0 0, počítač. služby - program.vybavení, poplatky 580,0 580,0 0, poradenské služby (DPH) 120,0 120,0 0, služby ostatní 480,0 480,0 0, přezkum hospodaření, vnitřní fin.audit 96,0 96,0 0, audit byt.družstev, půjčka 40,0 40,0 0, opravy a údržba stavební 360,0 360,0 0, opravy a údržba techniky 360,0 360,0 0, cestovné pracovníků MěÚ 18,0 18,0 0, sociální pohřby 30,0 30,0 0, pojistné - spoluúčast 20,0 20,0 0, správní poplatky, znalecké posudky 100,0 100,0 0, příspěvek na penzijní připojištění 180,0 180,0 0, příspěvek na stravování 240,0 240,0 0, přestupkové řízení (MěÚ Beroun ) 60,0 60,0 0, vysílání městské TV 24,0 24,0 0, Finanční operace 1 080,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, služby peněžních ústavů 120,0 120,0 0, pojištění majetku 240,0 240,0 0, pojištění vozidel (+ zametací vůz) 220,0 220,0 0, PDP odvod - opravy 150,0 150,0 0, DPH odvod 200,0 200,0 0, PDP odvod - stavby (investice) 150,0 150,0 0, daň z příjmu právnických osob 1 000, ,0 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 ***** VÝDAJE KAPITÁLOVÉ ***** SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Doprava ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, zpracování studie - jižní obchvat KD - Beroun 360,0 360,0 0, přeložka VN - jižní obchvat II. Etapa 242,0 242, zpracování PD - komunikace 3x KD 150,0 150,0 0, PD - komunikace - Tři vršky - územ.řízení 120,0 120,0 0, komunikace Pod Bory - 2.splátka 1 200, ,0 0, rekonstrukce komunikace a chod. Pod Bory - II.etapa 1 500, ,0 0,00

12 Stránka PD - chodníky Zahořany (uvnitř obce) 80,0 80,0 0, PD - cyklostezka KD - Trubín - II.etapa 450,0 450,0 0, PD - chodníky Levín - doplatek 200,0 200,0 0, PD - chodníky Křižatky - studie 67,0 67,0 0, chodník Levín - I.etapa (spoluúčast) 3 600, ,0 0, cyklostezka KD - Trubín - I.etapa 8 600, ,0 0, stezka Křižatky - příprava ÚR + SP 24,0 24,0 0, parkoviště u kostela - 2.etapa 250,0 250,0 0, bezb. chodník + cyklostezka - Plzeňská ul. 300,0 300,0 0, Vodní hospodářství 3 596,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, splátka půjčky na stoku F - jistina 1 650, ,0 0, splátka půjčky na stoku Křižatky - jistina 978,0 978,0 0, splátka půjčky na stoku Levín - jistina 500,0 500,0 0, splátka půjčky na stoku F - úroky 44,0 44,0 0, splátka půjčky na stoku Křižatky - úroky 224,0 224,0 0, splátka půjčky na stoku Levín - úroky 100,0 100,0 0, kanalizace Levín - stavba + TDI 100,0 100,0 0,00

13 Stránka 13 SK. 3 - Služby ,4 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0, Vzdělání ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, rekonstrukce kotelny ZŠ Pořaply čp ,0 980, snížení energ.náročnosti - zateplení MŠ KD 3 500, , snížení energ.náročnosti - zateplení ZŠ KD , , Kultura 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440,0 0,0 0, zámek - kamerový systém - 2.etapa 80,0 80,0 0, zámek - PD rekonstrukce II.etapa 360,0 360,0 0, Tělovýchova a zájmová činnost ,4 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0, splátka úvěru (sport.hala) - jistina 1 714, ,3 0, splátka úvěru (sport.hala) - úroky 276,0 276,0 0, nová podlaha (sport.hala) + lajnování (3.splátka) 220,1 220,1 0, víceúčelové sportovní centrum - stavba , ,0 0, víceúčelové sportovní centrum - práce mimo PD 900,0 900,0 0, přetlaková hala (spoluúčast) 1 200, , spoluúčast s TJ Sokol - plot stadion, opěrka 200,0 200,0 0, Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj 1 540,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, rekonstrukce VO - Pod Hájem - I.etapa 0,0 0,0 ######### rekonstrukce VO - Pod Hájem - u nádrže 0,0 0,0 ######### PD - rekonstrukce DPS - stacionář (dok.ps) 160,0 160,0 0, rekonstrukce kanalizace - zdrav.středisko čp ,0 180,0 0,00

14 Stránka grantové projekty 1 200, ,0 0, příspěvek BD Králův Dvůr s.r.o. - odkup podílů 320,0 320,0 0, nádoby na bioodpad - zpracování PD + žádost 120,0 120,0 0, výkup pozemků 2 200, ,0 0, Ochrana životního prostředí ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, PD - hluk.studie + posouzení (kom. u Litavky) 140,0 140,0 0, PD - sběrný dvůr, kompostárna 600,0 600,0 0, zpracování žádostí o dotace 480,0 480,0 0, podzemní kontejnery - zpracování PD, inž.činnost 182,0 182,0 0, podzemní kontejnery I. - stavba, TDI (doplatek) 1 750, ,0 0, podzemní kontejnery II. - stavba, TDI 3 000, ,0 0, protipovodňová ochrana - varov.systém - realizace 8 100, ,0 0,00 SK. 5 - Obrana, bezpečnost 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0, přístřešek - SDH Králův Dvůr 480,0 480,0 0,00 SK. 6 - Činnost místní správy 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0, osobní vozidlo MěÚ (4x4, protiúčet, splátky 4roky) 180,0 180,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,4 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0,00

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2014 Stránka 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2014 Příjmy celkem 167 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 167 263,2 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 85 845,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 845,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2013 Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2013 Příjmy celkem 111 305,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111 305,9 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 58 056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 056,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 0,00 SU OdPa Pol ÚZ Orj Org NR 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Změna rozpočtu 2016 č. 1

Změna rozpočtu 2016 č. 1 Změna rozpočtu 2016 č. 1 0,00 0,00 0,00 SU OdPa Pol Orj Org Příkazce rozpočtu Správce rozpočtu NR 2016 úprava 1. změna 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 500 000,00 80 722 652,00 231 xxx 41 Daň z příjmu

Více

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz 1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 MĚSTO CVIKOV Městský úřad finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2016

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009-20.zm dne 1.12.2009 Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM I. ZM bere na vědomí : 2.2010/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty

Více

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY Komentář ke 2. změně SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015 Příjmová část V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 439,5 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více