ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013"

Transkript

1 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce komunikace v délce cca 750 m včetně 1 Komunikace Horní Žďár - Dolní Pěna ROP odvodnění a náhradní výsadby, poskytnuta dotace z ROP. Rekonstrukce komunikace Otín směr Připravena rekonstrukce páteřní komunikace v místní části včetně Hrutkov, 1. etapa odbočných větví, majetkoprávně nedořešeny pozemky v komunikaci. 3 SSZ křižovatky Rezkova - 9. května Jč kraj Provedena výstavba světelné signalizace na křižovatce ulic Rezkovy a května včetně rozšíření oblouku s grantem Jč kraje. 4 Obnova povrchu ulice Česká Provedeno odfrézování a položení živičného krytu vozovky, dokončení opravy chodníku v úseku od trafostanice ke garážím. 5 Rekonstrukce vozovky Stará cesta mezi Provedena rekonstrukce povrchu vozovky a vodovodu v úseku mezi Sládkovou a Schwaigrovou Sládkovou a Schwaigerovou. 6 Rekonstrukce Jarošovská - Kmentova 1. Provedena výstavba odstavného pruhu u vstupu do areálu 3. ZŠ v etapa - odstavný pruh u 3. ZŠ Jarošovské ulici. 7 Rekonstrukce MK Karlov Připravena rekonstrukce povrchu místní komunikace mezi RD včetně vodovodu, probíhají jednání s vlastníky sousedních objektů. 8 Oprava MK H.Žďár Koranda Provedena oprava prašné komunikace k RD v místní části Horní Žďár s použitím živičného recyklátu. 9 Oprava MK Pod Hradem - odvodnění Zpracování PD opravy povrchu části ulice Pod Hradem včetně odvodnění, doplněna rekonstrukce vodovodu. 10 Rekonstrukce MK Radouňka Ke Mlýnu - Zahájeno zpracování PD rekonstrukce povrchů, návrh řešení projednán v PD dopravní komisi, dokončení a realizace v roce Rekonstrukce ulice Bratrská - PD Provedena aktualizace zpracované PD z roku 2005, rekonstrukce včetně vybudování chodníku v úseku od Pražské k parku. 12 Rekonstrukce ulice Elišky Krásnohorské - Zahájeno zpracování PD celkové rekonstrukce ulice včetně inženýrských PD sítí, návrh řešení projednán v dopravní komisi. 13 Okružní křižovatka Hvězdárna - PD Zpracována studie dopravního řešení okružní křižovatky na silnici I/34 u sídliště Hvězdárna, předloženo k projednání ŘSD. 14 Rekonstrukce MK Dolní Skrýchov - PD Rozpracována PD rekonstrukce místní komunikace Dolní Skrýchov - rozšíření, chodník, VO. Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 Parkoviště Vajgar Merkur Provedena výstavba parkoviště u objektu Merkur, na výstavbu poskytnut příspěvek SD Jednota. Stránka 1

2 16 Chodník Otín - Palásek Chodníky a komunikace Růžová - nábřeží Autobusové zastávky Horní Žďár a Osvětlení přechodu pro chodce Horní Žďár Nadace ČEZ 19 Cyklostezka Mlýnská - Nežárecká ROP 20 Dvoupodlažní parkoviště - oprava Parkoviště Hvězdárna Úprava výstupní zastávky MHD a vjezdu do autobusového nádraží 23 Úprava prostranství na pozemku bývalého zahradnictví Opravy povrchů chodníků Zastávky MHD město a místní části Chodník Nežárecká Úprava prostranství u Merkuru Přechod pro chodce u areálu SOME - PD varianty Lávka podél Malého Vajgaru - PD Obnova lávky u Lišného dvora Chodník Pražská u elektrorozvodny - PD Třebického přístup k 741/II - PD Zastávka MHD a parkovací plocha Bobelovka - PD Cyklotrasa Vídeňská - PD Majetkoprávní vypořádání pozemků a věcných břemen Příloha č. 2 Provedena výstavba nového chodníku k obytné lokalitě Na Palásku kromě zastávek MHD z důvodu nesouhlasu účastníka řízení. Provedena výměna povrchu chodníků v parku u křižovatky Růžové a Nábřeží, další etapa v roce 2014 s dotací Jč kraje. Úprava autobusových zastávek Horní Žďár při silnici I/34 včetně přechodu pro chodce, provedeno zadávací řízení, realizace Akce vyčleněna z úpravy zastávek z důvodu přidělení daru z NadaceČEZ 300 na bezpečnostní osvětlení přechodu, realizace Provedena výstavba cyklostezky v úseku od mostu u 9 mlýnů k areálu Povodí Vltavy, podána žádost do ROP, dotace přidělena. Provedena celková oprava povrchu a nosné konstrukce horního podlaží, probíhá reklamační řízení. Provedena výstavba parkoviště v prostoru točny MHD u objektu 5. MŠ na sídlišti Hvězdárna, příspěvek RBB v roce Zpracována PD úpravy výstupní zastávky MHD a vjezdu do autobusového nádraží s přechodem pro chodce. Zahájena realizace provizorní úpravy prostranství na pozemku bývalého zahradnictví za objektem Oděva, dokončení v roce Provedena oprava povrchů chodníků Jáchymova, Rezkova, sídliště Vajgar u zastávek MHD, sídliště Hvězdárna. Provedeny úpravy zastávek MHD a osazení přístřešků v okrajových částech města a místních částech D. Skrýchov, Buk a Děbolín. Zpracována PD výstavby chodníku podél silnice směr Políkno, provedeno zadávací řízení, realizace v roce Zahájeno zpracování PD úpravy plochy za objektem Teplospolu, zásobování a pěší provoz, dokončení PD a realizace v roce Zpracována studie zřízení přechodu pro chodce přes silnici I/34 u areálu SOME ve variantách, řešení projednáno v dopravní komisi. Zpracování PD lávky podél pravého břehu Malého Vajgaru nezahájeno z důvodu nesouhlasu vlastníků nemovitostí. Zahájeno zpracování PD lávky v místě původního mostu u Lišného dvora pro budoucí cyklotrasu dle ÚP. Zpracována PD obnovy a prodloužení chodníku v ulici Pražská u areálu elektrorozvodny. Zahájeno zpracování PD úpravy a zpevnění ploch dle požadavků obyvatel bytových domů, návrh projednán v dopravní komisi. Zpracování PD rekonstrukce zastávky MHD a nástupní plochy odloženo po dokončení kanalizace. Zahájeno zpracování PD cyklodopravy v ulici Vídeňská od Tank ONO k Agrozetu, dokončení PD a realizace v roce Odkupy pozemků a úhrada za zřízení věcných břemen na základě smluv o smlouvách budoucích. 36 Cyklostezka Děbolín - Barbora Proplacení částky dotace z ROP, akce realizována v roce Stránka 2

3 Příloha č Tématické cyklotrasy Zpracování podkladů pro vyznačení 6 tématických cyklotras s dotací Silva Nortica, dodatečně zařazeno do rozpočtu. Ost.záležitosti pozem.komunikací celkem Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 38 Buk - ČOV a kanalizace MZe 39 Děbolín - ČOV a kanalizace - PD Vodoměry + přípojky Obnova vodohospodářských sítí Kanalizace Bobelovka Rekonstrukce kogenerační jednotky OPŽP 43 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dobrovského náměstí Provedena úprava PD splaškové a dešťové kanalizace a ČOV v místní části Buk, přidělena dotace z MZe, realizace Probíhá majetkoprávní projednávání s vlastníky pozemků pro územní řízení na výstavbu nové kanalizace a ČOV v místní části. Povinná úhrada odboček z hlavního řadu a vodoměrů podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Zahájena rekonstrukce kanalizačních řadů, převzatých od a.s. Jitka, dokončení v roce 2014, spolupráce s Centrem soc. služeb. Provedena výměna kogenerační jednotky na spalování bioplynu, akceptována žádost o dotaci na SFŽP, poskytnutí dotace Provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v úseku náměstí Míru - Dobrovského, koordinace s výměnou plynovodu. 44 Výměna šoupat a poklopů Provedena výměna šoupat a poklopů kanalizační a vodovodní sítě. 45 Rekonstrukce sběrače P Kanalizace a vodovod Pražská 1. etapa Odlehčení kanalizace Jáchymova - Vídeňská Otín Jitka rekonstrukce kanalizace - PD Rekonstrukce kanalizace Nežárecká - Nová Stavení - PD 50 Pasportizace dešťových kanalizací město a místní části Pitná voda,odvádění a čištění odp.vod celkem Dokončena PD rekonstrukce kanalizačního sběrače od ulice Vídeňské k ulici Na výsluní, akce připravena k realizaci. Dokončeno zpracování PD rekonstrukce kanalizačního řadu a vodovodu v ulici Pražská v úseku od 9. května k Sládkovu kopci. Příprava podkladů Čevaku na provedení úprav odlehčení kanalizačních řadů ulic Jáchymova, Vídeňská, pokračování Zpracování PD opravy části kanalizačního řadu, převzatého od a.s. Jitka zahájeno v závěru roku, dokončení v roce Příprava podkladů ČEVAK na zpracování PD rekonstrukce kanalizačního řadu mezi ulicí Nová Stavení a řekou Nežárkou. Provedena inventarizace, pasportizace a monitoring dešťových kanalizací na území m.č. Radouňka, Políkno, Matná, Děbolín. Vodní díla v zemědělské krajině 51 Protipovodňová opatření hřbitov Odvodnění pozemku Radouňka Rozpracována PD odvedení povrchových vod, trasa přes soukromé pozemky, majetkoprávně předběžně projednáno. Provedeno opatření pro zabránění vnikání povrchových vod ze zemědělských pozemků v majetku města do zahrad RD. Stránka 3

4 Příloha č Revitalizace rybníků v místních částech - PD Zpracována PD stavebních úprav a odbahnění rybníků v m.č. Radouňka a Buk, připraveno k podání žádosti o dotaci ze SFŽP. Vodní díla v zemědělské krajině celkem Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek Provedena úprava suterénu v západním křídle a parkové úpravy 54 NMF 1. NP a severní dvůr ROP severního dvora, dotace z ROP, synergický projekt na IOP. Rozdělení částky dotace z Programu regenerace MPR vlastníkům 55 Program regenerace MPR MK ČR 969 nemovitých památek. Opravy drobných památek - pomník malíře Františka Strnada, kopie sochy 56 Drobné památky, zvýšené náklady Boleslava Jablonského, PD památníku legií. 56a Oprava božích muk Václavská ulice Jč kraj 10 Oprava božích muk ve Václavské ulici s použitím grantu Jč kraje. 56b Oprava božích muk Rýdův kopec Jč kraj 20 Oprava božích muk na Rýdově kopci u Děbolína s použitím grantu Jč kraje. 56c Oprava božích muk na sídlišti Hvězdárna Jč kraj 16 Oprava božích muk na sídlišti Hvězdárna s použitím grantu Jč kraje. Nadace Restaurování sochy sv. Josefa s Ježíškem u kostela sv. Jakuba s 56d Restaurování sochy sv. Josefa ČEZ použitím daru Nadace ČEZ. Provedeny úpravy objektu Muzea Jindřichohradecka, snížení plochy dvora 57 Úprava dvora, suterénu a podlahy 19/I pro zamezení zaplavování ambitu, výměna podlahy 2. NP. Restaurování maleb v západním křídle 1. Provedeno restaurování nástěnných maleb v 1. NP západního křídla MK ČR 131 NP jezuitské koleje objektu jezuitské koleje, dotace z Programu regenerace MPR. 59 Průchod Parkány - Štítného - PD Zpracována studie možných variant propojení Parkánů s ulicí Štítného. Činnost muzeí a galerií celkem Zájmová činnost v kultuře 60 Rekonstrukce sociálního zařízení kina Výměna podlahy v sálu KD Střelnice Zájmová činnost v kultuře celkem Provedena rekonstrukce sociálního zařízení kina Střelnice včetně propojení vestibulu s restaurací. V průběhu přípravy výměny parketové podlahy v sálu KD rozhodnuto o zahájení přípravy celkové rekonstrukce objektu. Sportovní zařízení v majetku obce 62 Rekonstrukce fasády a střešní krytiny malé sportovní haly Dětská hřiště Provedena výměna fasádního pláště staré sportovní haly, okna, zateplení, lokální oprava střešní krytiny. Provedena výstavba dětských hřišť v místních částech Políkno a Radouňka. Stránka 4

5 64 Hřiště Discgolf Víceúčelové hřiště Dolní Radouň Plavecký bazén - vzduchotechnika na odvětrání půdního prostoru Fotbalové hřiště Vajgar - ozvučení Příloha č. 2 Instalace prvků pro discgolf v prostoru městského parku na pravém břehu řeky. Projektová příprava výstavby sportovního víceúčelového hřiště v místní části Dolní Radouň po vyřešení jeho umístění. Provedena instalace VZT na odvětrání půdního prostoru nad bazénovou halou. Projektová příprava ozvučení stadionu včetně prostoru pro obsluhu na tribuně, pro nesouhlasné stanovisko KHS nerealizováno. 68 Oprava skateparku Provedena výměna povrchu prvků - náhrada dřevěných desek plastovými. 69 Šatny na sportovním hřišti Buk - PD Zpracování PD výstavby objektu šaten v areálu sportovního hřiště v místní části Buk nezahájeno, projednávání koncepce s občany. Sportovní zařízení celkem Bytové hospodářství 70 Grantový program infrastruktury RD ZTV Hvězdárna Jižní svah Oprava BD Hvězdárna Odvodnění DPS Růžová 30/II Vyplacen jediný příspěvek z Grantového programu pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury rodinných domů. Realizace vjezdů a sadových úprav v lokalitě Jižní svah u dokončených RD. Dokončena oprava plechových střešních plášťů včetně zateplení, akce zahájena v roce Odvodnění ze severní strany nerealizováno, nedořešeno majetkoprávně s majitelem sousedního pozemku. Bytové hospodářství celkem Komunální služby a rozvoj ost. 74 Kompostárna OPŽP 75 Rekonstrukce radnice čp.88/i - I. etapa ROP 76 Skládka dlažebního a posypového materiálu Rozhledna Rýdův kopec Děbolín Odvodnění pozemku skladu humanitární pomoci a archivu 79 Rekonstrukce VO Bobelovka Zahájena výstavba kompostárny, pořízeno strojní vybavení, akceptována žádost o dotaci z OPŽP, dokončení v roce Přepracována PD z roku 2011, podána žádost o dotaci z ROP, dotace přidělena, realizace v roce Zpracována PD vybudování zpevněné plochy, skladovacích boxů a haly na posypový materiál, realizace v roce Zpracována PD výstavby rozhledny na Rýdově kopci v katastru m.č. Děbolín, podána žádost o dotaci z ROP Provedeno odvodnění a úpravy pozemku v areálu skladu a archivu. Zpracována PD kompletní rekonstrukce VO v části Bobelovka, realizace po rekonstrukci kanalizace v roce Stránka 5

6 80 Oprava restaurace Buk 1. etapa Doplnění VO Políkno VO pro okružní křižovatku Kunifer Sběrný dvůr - PD Hasičská zbrojnice D.Skrýchov - PD Klášterská 135/II - studie úprav - PD Příloha č. 2 Zadáno zpracování PD celkové rekonstrukce, po projednání s občany předložen návrh na demolici a výstavbu nového objektu. Doplnění světelných bodů realizováno prostřednictvím Mikroregionu Jindřichohradecko s dotací Jč kraje. Provedeno vybudování veřejného osvětlení pro okružní křižovatku u Kuniferu. Zpracována PD nového sběrného dvora v areálu SD Jednota, pro nesouhlas vlastníka sousedního pozemku zatím nedokončena. Zahájeno zpracování PD rekonstrukce hasičské zbrojnice Dolní Skrýchov, dokončení PD a realizace v roce Zpracována studie možných úprav objektu 135/II - bezbariérové přístupy, úpravy dispozice, využití podkroví. 86 Výstavba městského kempu - PD Zpracována zastavovací studie ve variantách na lokalitu Denisova. Komunální služby a rozvoj celkem Pohřebnictví 87 Úpravy městského hřbitova 1. etapa Provedena 1. etapa úprav městského hřbitova - kolumbárium a úprava plochy u obřadní síně. Pohřebnictví celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrana životního prostředí. 88 Revitalizace Husových sadů 1. etapa Založení parku Vajgar OPŽP 90 Úprava parčíku H.Žďár Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem Dokončeno zpracování PD revitalizace zeleně v Husových sadech včetně doplňkových objektů, připraveno k žádosti o dotaci z OPŽP. Zpracována PD založení parku na volné ploše na sídlišti Vajgar, akceptována žádost o dotaci z OPŽP, realizace v roce Provedena úprava parčíku u mostu v m.č. Horní Žďár, odstranění nevhodných jehličnanů, doplnění mobiliáře a nová výsadba. Stránka 6

7 Činnost místní správy Příloha č Pozastávky z minulých let Úhrada pozastavených částek z akcí minulých let, níže rozepsány akce z roku a pozastávka chodník Dolní Radouň Úhrada pozastávky po odstranění nedodělku z přejímacího řízení. 91b pozastávka kanalizace Radouňka Úhrada pozastávky po odstranění vad z přejímacího řízení. 91c pozastávka šatny Vajgar Úhrada pozastávky po odstranění vad z přejímacího řízení. 91d pozastávka has. zbrojnice Políkno Úhrada pozastávky po dokončení nátěru fasády - nedodělek. 91e pozastávka ostatní 0 92 Prevence kriminality MV ČR Pořízení pultu centralizované ochrany pro městskou policii s dotací z MV a 85 oprava přenosové trasy kamerového systému. 93 Města v rozletu MMR ČR Dokončeno financování aktivit v rámci přeshraničního projektu, poskytnuta 113 část dotace, předpoklad úhrady zbývající částky Činnost Mikroregionu Příspěvek na činnost Mikroregionu a financování rozšíření VO Políkno s dotací Jč kraje. 95 Projektové práce Projektové práce (příprava dalších projektů - zpracování žádostí o dotace, řešení aktuálních potřeb). 96 Informační systém Zahájena rekonstrukce turistického informačního systému města, předpoklad dokončení v roce Program rozvoje Náklady zpracování nového programu rozvoje města v návaznosti na územní plán a koncepci dopravní obslužnosti. Činnost místní správy celkem Školství Provedeno zateplení plášťů všech pavilonů, výměna oken, přidělena a 98 MŠ Jáchymova ulice - zateplení OPŽP 883 proplacena dotace z OPŽP. 99 MŠ Pod Kasárny - zateplení OPŽP Provedeno zateplení plášťů všech pavilonů včetně zastřešení, výměna oken, přidělena a proplacena dotace z OPŽP. 100 ZŠ Hvězdárna - výměna oken Zpracována PD kompletního zateplení pavilonů, uplatněna žádost o dotaci z OPŽP, žádost akceptována, realizace v roce ZŠ Janderova - výměna radiátorů Provedena výměna radiátorů ve třídách, kabinetech a kancelářích včetně výměny rozvodů ÚT v suterénu. 101a ZŠ Janderova - výměna vnitřních dveří Provedena kompletní výměna vnitřních dveří, akce dodatečně zařazena do rozpočtu. 101b ZŠ Janderova - výměna dlažeb chodeb Provedena výměna dlažeb v chodbách 3. a 4. nadzemního podlaží, akce dodatečně zařazena do rozpočtu. 102 ZUŠ oprava skleníku - PD Zpracování PD opravy skleníku u západního křídla objektu zahájeno, dokončení a fakturace v roce MŠ Röschova - zateplení OPŽP Provedeno zateplení plášťů všech pavilonů včetně zastřešení, výměna 1955 oken, přidělena a proplacena dotace z OPŽP. Školství celkem Celkem ORJ Stránka 7

8 Příloha č. 2 Odbor rozvoje Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Investiční Silnice celkem Ost. záležitosti pozem. kom. celkem Pitná voda,odvádění odp.vod celkem Vodní díla v zem. krajině celkem Činnost muzeí a galerií celkem Zájmová činnost v kultuře celkem Sportovní zařízení celkem Bytové hospodářství celkem Komunální služby a rozvoj celkem Pohřebnictví celkem Péče o vzhled obcí a zeleň celkem Činnost místní správy celkem Školství celkem Celkem investice Stránka 8

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění akcí za rok 2014

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění akcí za rok 2014 Silnice Akce schválený 1 Rekonstrukce ulice Svatojanská 6 000 4 450 4 423 2 Rekonstrukce komunikace Otín směr Hrutkov 5 000 5 025 5 022 3 Rekonstrukce MK Karlov 4 500 46 36 4 Rekonstrukce MK Radouňka Ke

Více

Příloha č. 2. Odbor rozvoje ORJ 40 návrh. rozpočtu pro rok Stránka 1. Rozestav. smlouva o dílo. Dotace přidělená 2016.

Příloha č. 2. Odbor rozvoje ORJ 40 návrh. rozpočtu pro rok Stránka 1. Rozestav. smlouva o dílo. Dotace přidělená 2016. Odbor rozvoje ORJ 40 návrh rozpočtu pro rok 2016 Celkem náklady Rozestav. smlouva o dílo Nové Návrh přidělená 2016 možná 2016 Popis akce Silnice 1 Rekonstrukce Václavská - Vídeňská 1. etapa 5 000 0 5 000

Více

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014-2015

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014-2015 Město Kopřivnice Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014- Vyhodnocení k 31.12.2014 AP 14-15 -vyhodnocení_v3.xls Kód AP. Akce Indikátor 1 E.1.2.2 Podpora podnikatelského prostředí / vznik dynamického

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 600 000 600 000 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 600 000 600 000 100 1976 Terénní vozidlo odboru

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení. 1. Investiční akce Rekonstrukce ul. Moravní nábřeží křižovatka Akce zahrnuje instalaci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Velehradská třída Moravní nábřeží, doplnění indukčních smyček pro

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Název projektu: Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách Stavební práce: 11,674 mil. Kč Poskytovatel dotace: 9,999

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004 Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004 v Kč Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 000 000 1 430 000 1 423 159 100% 1037 Celospolečenské funkce lesů 1 000 000 1 430 000 1 423 159 100% 633 Univerzální

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění akcí za rok Plnění dle UR % Čerpání ,59%

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění akcí za rok Plnění dle UR % Čerpání ,59% ORJ 40 odbor rozvoje - plnění akcí za rok 2015 Akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání Plnění dle UR % Popis a stav akce Silnice 1 Rekonstrukce komunikace Otín směr Hrutkov 12 000 000 13 252

Více

Vydání v roce 2014 - Obec Píšť

Vydání v roce 2014 - Obec Píšť Vydání v roce 2014 - Obec Píšť OdPa Pol druh vydání rozpočet v Kč 2212 Silnice 275,000 Běžné opravy míst. komunikací 150,000 Zimní údržba 100,000 Zpevnění břehu - ul. Okružní 25,000 2212 Silnice (ul. Hůrecká)

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2005-2007 PŘÍJMY v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 005 2 006 2 007 1) Daňové příjmy 224 800 234 200 244 500 sdílené a výlučné daně 197 400 206 800 217 100 správní

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 PSČ 58856 IČ

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

Město Kostelec nad Orlicí odbor správy majetku města

Město Kostelec nad Orlicí odbor správy majetku města V Kostelci n. Orl. dne 26.8.2014 Přehled oprav a investičních akcí pro rok 2014 a jejich plnění Zastupitelstvo dne 17. 2. 2014 schválilo na svém jednání rozpočet města na rok 2014, ze kterého mimo jiné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

MĚSTO VARNSDORF INVESTIČNÍ AKCE 2015

MĚSTO VARNSDORF INVESTIČNÍ AKCE 2015 MĚSTO VARNSDORF INVESTIČNÍ AKCE 2015 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Rozšíření MŠ v objektu ZŠ a MŠ Bratislavská Zhotovitel: Miroslav Hantych, Markvartice Cena díla: 1.089.000,00 Kč vč. DPH Multifunkční hřiště

Více

Z Á P I S č. 01/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 01. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 01/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 01. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 01/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 01. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Omluven: Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Mgr. Göpfert Program:

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize Realizace kompletní inženýrské sítě kanalizace, vodovod v celé obci. Oprava

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV Doplněk textové části platného územního plánu Obce ZÁRYBY s částí MARTINOV Obsah doplňku textové části : A. Základní údaje...2 1. Obsah dokumentace :...2 2. Hlavní důvody a cíle řešení...3 3. Zhodnocení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb

rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb Č. j.: MUCH 45042/2015 U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného 28.5.2015 Usnesení ZM č. 105/8/2015 mat. č. 111/2015 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2014 1. Plnění rozpočtu

Více

Dotaz: Odpověď. 1. Kolik ubylo na k.ú. Drnholec nad Lubinou, a na k.ú. Větřkovice u Lubiny od roku 1990 orné půdy.

Dotaz: Odpověď. 1. Kolik ubylo na k.ú. Drnholec nad Lubinou, a na k.ú. Větřkovice u Lubiny od roku 1990 orné půdy. Dotaz: 1. Kolik ubylo na k.ú. Drnholec nad Lubinou, a na k.ú. Větřkovice u Lubiny od roku 1990 orné půdy. 2. Celý text stavebního povolení "Stavby kanalizace v Lubině", plus informace o smlouvě s firmou

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Co se do Předvolebníků nevešlo.

Co se do Předvolebníků nevešlo. Co se do Předvolebníků nevešlo. Investiční akce od roku 1999 do roku 2010 včetně délky opravených chodníků, plochy vybudovaných parkovišť a délky nových nebo opravených ulic a místních komunikací. 1999

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Zápis Komise výstavby a územního rozvoje

Zápis Komise výstavby a územního rozvoje Číslo jednání: 11/2015 Datum konání: 23.11.2015 Předsedající: Karla Polydorová Přítomní: Nepřítomní: - Omluveni: - Zápis Komise výstavby a územního rozvoje Ing. Markéta Čiperová, Jitka Dubová, Vladimír

Více

P Ř I H L Á Š K A DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014

P Ř I H L Á Š K A DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014 P Ř I H L Á Š K A DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014 Název městské památkové zóny /MPZ/: PÍSEK Stručné zdůvodnění přihlášky: Charakteristika objektů,

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka 2011-13 Popis Možná dotacezdroj 2011 2012 2013 I1- Dobudování kvalitního dopravního systému města Cyklistické stezky Vybudování cyklostezky

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny 1 PŘÍJMY Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2012 na rok 2012 2 1.Daňové příjmy 888 100,2 13 863,8 3 11.Daně z příjmů, zisku

Více

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB BŘEZOLUPY MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYTVOŘEN 1999 AKTUALIZACE 2003 SEZNAM AKCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE BŘEZOLUPY DNE 14.05.2003 S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

Více

STRATEGICKÝ+PLÁN+ROZVOJE+MIKROREGIONU+ POSÁZAVSKÝ+KRUH +

STRATEGICKÝ+PLÁN+ROZVOJE+MIKROREGIONU+ POSÁZAVSKÝ+KRUH + STRATEGICKÝPLÁNROZVOJEMIKROREGIONU POSÁZAVSKÝKRUH PŘÍLOHA:)AKČNÍ)PLÁN)PRO)OBDOBÍ)2015) )2018 1 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.ZDŮVODNĚNÍ...4 3.AKTIVITYAKČNÍHOPLÁNU...5 A. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2012 1 Domov důchodců Snížení energetické náročnosti V období od září 2011 do května 2012 proběhla realizace projektu Domov důchodců snížení energetické náročnosti. Tento

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice

II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 44 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 567 060 16.a17.3. vratky dotací příspěvek na dávky v hmotné

Více

ZÁPIS ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného 18. prosince 2008

ZÁPIS ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného 18. prosince 2008 ZÁPIS ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného 18. prosince 2008 1. Zahájení : - starosta obce ing. J. Dvořák přivítal zastupitele, občany a hosty na 14.zasedání zastupitelstva

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Doplňující informace k podrozvaze k 31.12.2013 Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v podrozvaze. A) Účet 903 Ostatní majetek 1. Majetek vedený v příspěvkových

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 OBSAH: Úvod a vznik dokumentu 2 Prioritní oblasti 3

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ Místní program obnovy venkova PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ NA ROKY 2013-2017 Zpracovatel: Město Dubá, Ing. Žalovičová Irena Schváleno zastupitelstvem města na veřejném zasedání dne 22. 11. 2012, číslo usnesení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského Rekonstrukce chodníku podél II/406 II. etapa chodníky Hradecká Rekonstrukce chodníku podél II/406

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko LUKA NAD JIHLAVOU Celkem dotazníků: 61 (z toho 37 ZŠ, dospělí 24) Výstavba Obecní budovy (ÚM, DPS, zdrav. středisko, hasičárna, hospodářský dvůr, sýpka, Erudito...

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2011 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedaní konaném dne 14.12.2010, usnesení č. 24/2010

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2009 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 16.12.2008 usnesením č. 398/2008

Více

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn.

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn. Usnesení č. 4/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Přítomni : dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Zahájení 2) Kontrola plnění

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více