2006 PŘÍJMY I.-XXIV.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV."

Transkript

1 Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce nezařaditelné daně správní poplatky: za výherní hrací přístroje (VHP) za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu za ověřování za agendu matriky polatky za změnu pobytu za agendu výstavby za živnostenské listy za agendu životního prostředí za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů za správní poplatky dopravy ostatní správní poplatky (SOC, tombola, splátkování) místní poplatky: za komunální odpad za psy ze vstupného za vjezd motorových vozidel z užívání veřejného prostranství za výherní hrací automaty část výtěžku z VHP fond životního prostředí ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Matrika úkony u svateb Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu od obcí Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s Úroky b.j. Prievidzská Granty vratky roku Manažer úřadu doplatek roku Vratky FÚ ŠMR a.s Dražba nalezených věcí Prodej neupotřebitelného nábytku Pojistné Soudní poplatky (vrácené) Odvod p.o. ZŠ Vrchlického Nadace ČEZ Náklady řízení k uloženým pokutám PMŠ a.s Odvod p.o. Kino OKO Institut komunitního rozvoje Vratky přeplatků SOC Půjčky SF, FRB Ostatní nedaňové příjmy ) Ostatní neinvestiční dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na školství Dávky sociální péče Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna p.o Dotace od obcí na dojíždějící žáky Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy

2 Příspěvek KÚ MZ ČR odborný lesní hospodář Podpora terénní sociální práce Dotace na JSHD MZ ČR dotace na výsadbu dřevin Pavlinin dvůr dotace KÚ Volby do Poslanecké sněmovny KÚ dotace na knihu Volby Senát a zastupitelstvo MK Program regenerace MPZ MF ČR právní ochranan dětí KÚ dotace na informační centrum KÚ kniha, CD-ROM o Šumperku Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti Návykové látky ) Přebytek z minulých let ) Kapitálové příjmy AGEL a.s. prodej obchodního podílu PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Převod z hospodářské činnosti Dotace ze SFŽP - kanalizace Temenice Úvěr komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů Úvěr komunitní plánování Úvěr rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr Dotace MMR komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů MMR hypotéční úvěr MF ČR víceúčelový objekt Tyršův stadion MF ČR REKO objektu 5. ZŠ MV ČR účelové neinv. dotace (biometrické prvky, DOP) MV ČR dotace (cisterna) MV ČR prevence kriminality MMR regenerace panelového sídliště MMR ČR na kašnu v sadech 1. máje MZ ČR lesní hospodářské osnovy MPO ČR registr živnostenského podnikání Převod finančních prostředků z FRB Invetiční úvěr Investiční příjmy celkem P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění I.-XXIII. tis. Kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Spisovna úřadu zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky ) Oddělení bezpečnostní rady krizové řízení požární ochrana - JSDH města nákup technického vybavení (ZM 714/04) ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady ŠMR a.s. středisko ŠMR a.s. zálohy na energie Volby do Poslanecké sněmovny Volby Senát a zastupitelstvo ) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje Program prevence kriminality ) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství

3 Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Oddělení lesů dotace MZ ČR Oddělení lesů dotace KÚ Fond životního prostředí ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Svazek obcí Luže Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor sociální hospitalizace příprava pěstounů komunitní plánování podpora terénní sociální práce SAVORE o.p.s ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Vrchlického p.o. - politika zaměstnanosti ZŠ Šumavská p.o Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: DDM U radnice p.o Vila Doris a PC Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Městská knihovna p.o. politika zaměstnanosti sbor pro občanské záležitosti propagace města akce města Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Centrum bakalářských studií Vlastivědné muzeum v Šumperku Gymnázium Šumperk (tělocvična) Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Národnostní menšiny Kronika města Městská periodika (Horizont, Kulturní život) Výkup předmětů kulturní hodnoty Smluvní odměna - cestovní ruch Knihy, učební pomůcky, tisk ŠMR a.s. středisko Podíl města na programu regenerace MPZ a dotace MK Finanční dary (Centrum bakalářských studií) ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o

4 - Provoz zimního stadionu Dům kultury s.r.o Aquatoll krytý bazén Příspěvek společnosti Hokej Šumperk s.r.o Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úklidové práce PMŠ a.s Úhrada za výkon ŠMR a. s ŠMR a.s. zálohy na energie Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) Výtěžek z VHP určen na stadion Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě Finanční vypořádání roku FÚ uložený odvod DPS FÚ penále DPS Botax Šumperk spol. s r.o Obec Červná Voda dar ) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní ) Investiční příspěvky Odbor dopravy CONNEX Morava a.s. na nízkopodlažní autobus Odbor sociálních věcí Pontis o.p.s. příspěvek na automobil Odbor ŠKV ZŠ 8. května p.o ZŠ Šumavská p.o Cannibals baseball Šumperk TJ Šumperk modernizace škvárového fotbalového hříště Kino Oko p.o Odbor MJP obec Nový Malín (cyklistická stezka) VHZ a.s. kanalizační přípojky VHZ a.s. rekonstrukce splaškové kanalizace SAN-JV a.s. odkoupení stavebního díla Odbor FAP investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s obec Červená Voda (psí útulek) ) Odbor RÚI Kanalizace Temenice Temenice dešťová kanalizace Komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů Rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr Okružní křižovatka - prům. zóna II Klášterní kostel Změna ÚPSÚ č.5 města Šumperka Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená ZŠ oprava střechy ZŠ ul. Vrchlického Zpracování strategického plánu města Rekonstrukce tělocvičny Komenského Kanalizace ul. Sokolská, Západní Posunutí sloupků a rozšíření ul. Radniční Expozice Geschaderův dům (projekt) IS Blanická Hasičská zbrojnice Temenice Komunikace Spikas Úprava pozemku, provedení chodníku PZ II

5 Jesenická úprava rotundy Informační tabule na vjezdu do města Fotbalové hřiště Modernizace škvárového hřiště IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská Regenerace panel. sídliště Projekty Zpracování územních plánů obcí Přemístění obecních desek Rekonstrukce radnice (výtah, fasáda, atd.) Temenice vodovod 1. etapa Temenice vodovod II. etapa Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště Víceúčelový objekt Tyršův stadion Park nad ul. Slovanskou Bezbariérový přístup-dům Čajkovského Rekonstrukce komunikace U Sanatoria Rekonstrukce komunikace Denisova Rekonstrukce komunikace Riegrova Rekonstrukce komunikace Reissova, Pod Vyhl Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa Rekonstrukce dešťové kanalizace Reissova Rekonstrukce Pavlinina dvora Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká Prodloužení ul. Mazalovy do dvorních traktů Kynologická základna Policie ČR Kino OKO Komunikace a parkoviště ul. M.Šaje Temenice hřbitov - III.etapa Temenice komun. Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská Generel dopravy ZŠ ul. 8.května Rekonstrukce a opravy školek ZŠ - zpevněné plochy Pokračování rekonstrukce chodníku ul. Zábřežská Chodník G. Svobody manufaktura Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova Úřadovna Jesenická Krmná zařízení v honitbě Šumperský les Kašna v sadech 1. máje Pavlinin dvůr fasáda severního křídla Interiér Pavlinina dvora ZŠ střecha Oranžové hřiště Knihovna p.o VÝDAJE CELKEM

6 Hospodářská činnost opatř. Rozpočet Skutečnost Plnění Výnosy tis. Kč I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % Prodej majetku města Pronájem majetku města Splátkování bytů Příjem z pronájmu majetku města od PMŠ (lesy) Příjem z prodeje dřevin od PMŠ a.s Příjem z pronájmu od DK s.r.o ŠMR a. s. příjem z nájmů a tržeb Nájem Nemocnice s.r.o. příjem od ŠMR a.s Smluvní příjem Policie SOS Příjem z pronájmu kina Oko p.o c e l k e m Náklady Prodej a pronájem majetku města Mzdové náklady včetně odvodů PMŠ a. s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. náklady na správu majetku města ŠMR a.s. náklady na správu pohledávek města Daň z příjmu právnických osob za obace c e l k e m Převod do příjmů výdaje celkem Rekapitulace hospodářské činnosti - skutečnost k Počáteční stav Příjmy celkem Výdaje celkem Konečný stav 3 552

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis.

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 236 475 15 326 251 801 272 973 108 sdílené a výlučné

Více

Město Šumperk - rozpočet na rok 2007

Město Šumperk - rozpočet na rok 2007 Město Šumperk - rozpočet na rok 2007 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy 268 511 sdílené a výlučné daně: 235 600 - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 53 600 - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 16

Více

Město Šumperk závěrečný účet roku 2007 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVI. tis.kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy

Město Šumperk závěrečný účet roku 2007 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVI. tis.kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy Město Šumperk závěrečný účet roku 2007 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVI. tis.kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 268 511 10 480 278 991 289 462 104 sdílené a výlučné daně: 235

Více

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2005-2007 PŘÍJMY v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 005 2 006 2 007 1) Daňové příjmy 224 800 234 200 244 500 sdílené a výlučné daně 197 400 206 800 217 100 správní

Více

Město Šumperk rozpočet na rok 2006 (tis. Kč)

Město Šumperk rozpočet na rok 2006 (tis. Kč) Město Šumperk rozpočet na rok 2006 (tis. Kč) PŘÍJMY Rozpočet 2 006 1) Daňové příjmy 250 555 sdílené a výlučné daně: 220 000 - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 50 000 - daň z příjmů fyz. osob ze

Více

Město Šumperk rozpočet na rok 2005 (tis. Kč)

Město Šumperk rozpočet na rok 2005 (tis. Kč) Město Šumperk rozpočet na rok 2005 (tis. Kč) PŘÍJMY Rozpočet 2 005 1) Daňové příjmy 236 475 sdílené a výlučné daně: 207 800 - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 56 400 - daň z příjmů fyz. osob ze

Více

Město Šumperk závěrečný účet za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč

Město Šumperk závěrečný účet za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč Město Šumperk závěrečný účet za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 236 475 15 326 251 801 272 973 108 sdílené a výlučné daně:

Více

Město Šumperk - návrh závěrečného účtu za rok 2009 PŘÍJMY Rozpočet 2009 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění

Město Šumperk - návrh závěrečného účtu za rok 2009 PŘÍJMY Rozpočet 2009 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění Město Šumperk - návrh závěrečného účtu za rok 2009 PŘÍJMY Rozpočet 2009 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 310 549-22 482 288 067 267 603 93 sdílené

Více

Město Šumperk - rozpočet na rok 2008 PŘÍJMY Rozpočet 2008 tis. Kč 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.

Město Šumperk - rozpočet na rok 2008 PŘÍJMY Rozpočet 2008 tis. Kč 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz. Město Šumperk - rozpočet na rok 2008 PŘÍJMY Rozpočet 2008 1) Daňové příjmy 279 991 sdílené a výlučné daně: 246 200 - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 52 000 - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Město Šumperk - plnění rozpočtu za rok 2004 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis.kč

Město Šumperk - plnění rozpočtu za rok 2004 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis.kč Město Šumperk - plnění rozpočtu za rok 2004 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis.kč % 1) Daňové příjmy 214 950 31 763 246 713 252 949 103 sdílené a výlučné daně:

Více

Město Šumperk - rozpočet roku 2011

Město Šumperk - rozpočet roku 2011 Město Šumperk - rozpočet roku 2011 PŘÍJMY Rozpočet 2011 tis. Kč 1) Daňové příjmy 295 878 sdílené a výlučné daně: 263 400 - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 51 000 - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Město Šumperk - závěrečný účet za rok 2012

Město Šumperk - závěrečný účet za rok 2012 Město Šumperk - závěrečný účet za rok 2012 PŘÍJMY Rozpočet 2012 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.- XIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 285 704-890 284 814 288 853 101 sdílené a výlučné

Více

Město Šumperk - rozpočet roku 2013

Město Šumperk - rozpočet roku 2013 Město Šumperk - rozpočet roku 2013 PŘÍJMY Rozpočet 2013 tis. Kč 1) Daňové příjmy 305 325 sdílené a výlučné daně: 264 200 - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 57 400 - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Město Šumperk závěrečný účet za rok 2003

Město Šumperk závěrečný účet za rok 2003 Město Šumperk závěrečný účet za rok 2003 PŘÍJMY tis.kč Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění Rok 2003 0.-XVII. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 196 506 30 824 227 330 243 689 107 sdílené a výlučné daně:

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2010 PŘÍJMY Rozpočet 2010 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVIII. tis. Kč tis.

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2010 PŘÍJMY Rozpočet 2010 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVIII. tis. Kč tis. Město Šumperk - závěrečný účet roku 2010 PŘÍJMY Rozpočet 2010 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVIII. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 285 149 5 579 290 728 287 187 99 sdílené a výlučné

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb

rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb Č. j.: MUCH 45042/2015 U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného 28.5.2015 Usnesení ZM č. 105/8/2015 mat. č. 111/2015 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2014 1. Plnění rozpočtu

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2011

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2011 Město Šumperk - závěrečný účet roku 2011 PŘÍJMY Rozpočet 2011 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVII. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 295 878-6 093 289 785 284 693 98 sdílené a výlučné

Více

Město Šumperk - rozpočet na rok 2019

Město Šumperk - rozpočet na rok 2019 Město Šumperk - rozpočet na rok 2019 PŘÍJMY R 2019 ORJ POL tis. Kč 1) Daňové příjmy 423 766 Sdílené a výlučné daně: 372 900 10 11xx - Daně z příjmů 190 000 10 12xx - Daň z přidané hodnoty 168 000 10 15xx

Více

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2013

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2013 Město Šumperk - závěrečný účet roku 2013 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVIII. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 305 325 10 307 315 632 328 031 104 sdílené a výlučné daně:

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVI. tis. Kč tis. Kč %

Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVI. tis. Kč tis. Kč % Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVI. tis. Kč tis. Kč % Sdílené a výlučné daně: 287 900 4 435 292 335 298 830 102 - Daně z příjmů 146 700 4 435 151 135 158 002 105 - Daň z přidané

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Sdílené a výlučné daně:

Sdílené a výlučné daně: Sdílené a výlučné daně: 287 900 4 435 0 292 335 - Daně z příjmů 146 700 4 435 151 135 - Daň z přidané hodnoty 126 300 126 300 - Daň z nemovitostí 14 900 14 900 Správní poplatky: 10 051 10 051 - Správní

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Město Šumperk - rozpočet na rok 2018

Město Šumperk - rozpočet na rok 2018 Město Šumperk - rozpočet na rok 2018 PŘÍJMY R 2018 ORJ POL tis. Kč 1) Daňové příjmy 406 686 Sdílené a výlučné daně: 355 200 10 11xx - Daně z příjmů 173 300 10 12xx - Daň z přidané hodnoty 167 000 10 15xx

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3%

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní 10294 9732 94,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola 01 10300 9732 94,5% občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Kapitola 02 - odbor

Více

Město Šumperk - rozpočtová opatření X roku 2019

Město Šumperk - rozpočtová opatření X roku 2019 Město Šumperk - rozpočtová opatření X roku 2019 PŘÍJMY R 2019 Opatření I-IX Opatření X Rozpočet ORJ POL tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1) Daňové příjmy 423 766 0 0 423 766 Sdílené a výlučné daně: 372

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Město Šumperk - rozpočtová opatření V roku 2019

Město Šumperk - rozpočtová opatření V roku 2019 Město Šumperk - rozpočtová opatření V roku 2019 PŘÍJMY R 2019 Opatření I-IV Opatření V Rozpočet ORJ POL tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1) Daňové příjmy 423 766 0 0 423 766 Sdílené a výlučné daně: 372

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Město Šumperk - rozpočtová opatření IX roku 2019

Město Šumperk - rozpočtová opatření IX roku 2019 Město Šumperk - rozpočtová opatření IX roku 2019 PŘÍJMY R 2019 Opatření I-VIII Opatření IX Rozpočet ORJ POL tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1) Daňové příjmy 423 766 0 0 423 766 Sdílené a výlučné daně:

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz 1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Město Šumperk - výsledky k

Město Šumperk - výsledky k Město Šumperk - výsledky k 31.12.2017 PŘÍJMY R 2017 Opatř.I-XX Rozpočet Skutečnost Plnění ORJ POL tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 356 655 24 460 381 115 404 755 106 Sdílené a výlučné

Více

212 Provozní výdaje Technologické centrum

212 Provozní výdaje Technologické centrum ORJ POL Sdílené a výlučné daně: 372 900 0 0 372 900 10 11xx - Daně z příjmů 190 000 190 000 10 12xx - Daň z přidané hodnoty 168 000 168 000 10 15xx - Daň z nemovitých věcí 14 900 14 900 Správní poplatky:

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Sdílené a výlučné daně:

Sdílené a výlučné daně: Sdílené a výlučné daně: 303 830 0 0 303 830 - Daně z příjmů 158 130 158 130 - Daň z přidané hodnoty 130 800 130 800 - Daň z nemovitých věcí 14 900 14 900 Správní poplatky: 10 080 0 0 10 080 - Správní agenda

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Sdílené a výlučné daně: Správní poplatky: Místní poplatky: Ostatní odvody z vybraných činností:

Sdílené a výlučné daně: Správní poplatky: Místní poplatky: Ostatní odvody z vybraných činností: Sdílené a výlučné daně: 303 830 - Daně z příjmů 158 130 - Daň z přidané hodnoty 130 800 - Daň z nemovitostí 14 900 Správní poplatky: 10 080 - Správní agenda (matrika, OP, CP,..) 1 800 - Správní poplatky

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

I. P Ř Í J M Y. Název odboru - text. Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč. Rozpočet na rok 2010. Skutečnost k 31.12.2010 v Kč.

I. P Ř Í J M Y. Název odboru - text. Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč. Rozpočet na rok 2010. Skutečnost k 31.12.2010 v Kč. I. P Ř Í J M Y Název odboru - text 31.12. v Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 187 110,0 187 110,0 176 290 732,47 94,2 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 37 500,0 37 500,0

Více

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny 1 PŘÍJMY Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2012 na rok 2012 2 1.Daňové příjmy 888 100,2 13 863,8 3 11.Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2014

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2014 Město Šumperk - závěrečný účet roku 2014 Rozpočet 2014 Opatření Rozpočet Skutečnost 2014 Plnění PŘÍJMY tis. Kč I. - XVI. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 313 183 3 111 316 294 342 277 108 Sdílené a výlučné

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2006 Praha, červen 2007 OBSAH Obsah... 2 ÚVOD... 5 I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ... 5 A. HLAVNÍ ČINNOST... 5 Schválený rozpočet...

Více

5 Odbor správní 5 257 Správa MěÚ 8 085,00 5 1003 Úroky 250,00 CELKEM ORJ 5 8 335,00

5 Odbor správní 5 257 Správa MěÚ 8 085,00 5 1003 Úroky 250,00 CELKEM ORJ 5 8 335,00 ORG P Ř Í J M Y Návrh rozpočtu na rok 2006 5 Odbor správní 5 257 Správa MěÚ 8 085,00 5 1003 Úroky 250,00 CELKEM 5 8 335,00 7 Odbor zdravotnictví 7 602 Sanita 180,00 7 608 Pohotovost lékařů 1. pomoc 2 230,00

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 Město Jaroměř Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 schváleno M 22.12.2015, usnesení č. 0587-10-2015-PF-M v tis. Kč označení 2016 2016 =závazné, S=sledované, =ostatní výdaje příjmy 1111-Daň z příjmu F ze

Více

Sdílené a výlučné daně: Správní poplatky: Místní poplatky: Ostatní odvody z vybraných činností:

Sdílené a výlučné daně: Správní poplatky: Místní poplatky: Ostatní odvody z vybraných činností: Sdílené a výlučné daně: 308 600 - Daně z příjmů 166 500 - Daň z přidané hodnoty 127 200 - Daň z nemovitostí 14 900 Správní poplatky: 9 965 - Správní agenda (matrika, OP, CP,..) 1 800 - Správní poplatky

Více

3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj

3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj 3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj Změna po úpravě ace 3. změna rozpočtu 2011 Změna po úpravě Daňové příjmy 70 571 000,00 0,00 70 571 000,00 xxx 1111 41 daně z příjmu fyzických osob

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009-20.zm dne 1.12.2009 Rozpočet

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

1;,2,1J'O / Ú',j;J.1. 01. Návrh rozpoctu na rok 2008. Návrh rozpoctu Príjmy UZ org. 2008

1;,2,1J'O / Ú',j;J.1. 01. Návrh rozpoctu na rok 2008. Návrh rozpoctu Príjmy UZ org. 2008 1;,2,1J'O / Ú',j;J.1. 01 par. Návrh rozpoctu na rok 2008 Návrh rozpoctu Príjmy UZ org. 2008 pol. 1111 dan z príjmu fyz.osob ze závisl.cin. 7570 1112 dan z príjmu fyz.osob OSVC 480 1113 dan z príjmu fyz.osob

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA za rok 2014 Zpracoval: Ing. Martin Ondra, vedoucí FO Dne: březen 2015 OBSAH: (1) Úvodní komentář... 2 (2) Zahrnuté úpravy rozpočtu... 2 (3) Plnění příjmů z daní

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2011 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedaní konaném dne 14.12.2010, usnesení č. 24/2010

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

Souhrn příjmů a výdajů

Souhrn příjmů a výdajů Souhrn příjmů a výdajů Běžné výdaje 665 802 845 747 826 034 98% Kapitálové výdaje 494 386 545 852 417 213 76% Výdaje celkem 1 160 188 1 391 599 1 243 247 89% Příjmy 959 568 1 269 984 1 308 128 103% Financování

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2014

Závěrečný účet města Hranic za rok 2014 Závěrečný účet města Hranic za rok 2014 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2014 byl schválen dne 12.12.2013 usnesením zastupitelstva města č. 668/2013 ZM 28. Příjmy byly schváleny ve výši 253.000 tis.

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Město Šumperk - návrh rozpočtu roku 2015

Město Šumperk - návrh rozpočtu roku 2015 Město Šumperk - návrh rozpočtu roku 2015 PŘÍJMY Rozpočet 2015 tis. Kč 1) Daňové příjmy 336 201 Sdílené a výlučné daně: 287 900 - Daně z příjmů 146 700 - Daň z přidané hodnoty 126 300 - Daň z nemovitostí

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

ROZPOČET NA ROK 2018 PO 3. RO Příjmová část oddíl,paragraf položkaorg. Kč po 1.RO PO 2. RO PO 3. RO 1111 Daně závislá práce

ROZPOČET NA ROK 2018 PO 3. RO Příjmová část oddíl,paragraf položkaorg. Kč po 1.RO PO 2. RO PO 3. RO 1111 Daně závislá práce ROZPOČET NA ROK 2018 PO 3. RO Příjmová část oddíl,paragraf položkaorg. Kč po 1.RO PO 2. RO PO 3. RO 1111 Daně závislá práce 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 1112 fyz.osoby 30 % 200 000 200 000 200

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady města Loun, která se konala dne 21.3.2016

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady města Loun, která se konala dne 21.3.2016 R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í z 30. schůze Rady města Loun, která se konala dne 21.3.2016 94/2016 - Zápis z jednání dopravní komise RM č. 2/2016 a č. 3/2016 95/2016 - Zápis z jednání sociální

Více

- z toho běžné příjmy celkem 387 265 398 071 398 071 0 běžné příjmy bez převodů z HoČ 242 115 252 921 252 921 0

- z toho běžné příjmy celkem 387 265 398 071 398 071 0 běžné příjmy bez převodů z HoČ 242 115 252 921 252 921 0 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.3 PŘÍJMY I. Daňové příjmy 1 11 Daň ze závislé činnosti 34 000 36 800 36 800 2 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000 2 800 2 800 3 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více