Brána jazyků otevřená

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brána jazyků otevřená"

Transkript

1 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Adresa školy: Ředitel školy: Slovanská alej 13, Plzeň Mgr. Martin Prokop Kontakty: Tel.: Fax: Web: Zařazení do Rejstříku škol: ŘED. IZO ZŠ IZO ŠD IZO ŠK IZO ŠJ IZO IČO Zřizovatel: Plzeň, statutární město náměstí Republiky 1, Plzeň Kontakty: Tel.: El. podatelna: Platnost od

2 1. Charakteristika školy 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program 1.1 Historie a umístění školy Škola byla otevřena 1. září V roce 1981 došlo ke sloučení se ZŠ s rozšířeným jazykovým vyučováním pod hlavičkou 21. základní školy. Tomuto programu zůstala škola věrna dodnes. Škola stojí v klidné části sídliště Slovany. Má velmi dobrou dopravní dostupnost. Je možno cestovat tramvají č. 1 konečná stanice, trolejbusem č. 10 a 13, autobusem č. 22,23, 29, 30, 31 a Úplnost a velikost školy Naše základní škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni ( ročník) je zpravidla po třech paralelních třídách, na druhém stupni (6. 9. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 850 žáků. V současné době se počet žáků pohybuje kolem Vybavení školy Materiální Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou již za hranicí životnosti a na obnovu v současné situaci chybí finance. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici žákovská knihovna. Literatura, učebnice a učební pomůcky jsou průběžně doplňovány o nové podle finanční situace školy. Na odborné učebny navazují kabinety s příslušnými sbírkami Prostorové Areál školy tvoří tři části. Hlavní budova je propojena s tělocvičnami, samostatně stojí budova školního klubu a jídelny. Na školní budovu navazuje hřiště, relaxační zahrada, třída v přírodě a ekologická laboratoř. Škola není bezbariérová. Integrace vozíčkáře by předpokládala kromě asistenta i další technické úpravy. Hlavní budova je čtyřpatrová, jsou zde všechny třídy prvního i druhého stupně, odborné učebny, včetně učebny výpočetní techniky, a kabinety. Sídlí zde také vedení školy. V odpoledních hodinách jsou třídy v přízemí, 1.patře a 2.patře využívány jako herny školní družiny. Pracovníkům i dětem je k dispozici bufet a nápojové automaty na studené a teplé nápoje, na mléko a mléčné výrobky a na ovoce a zeleninu v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol"

3 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Chodby jsou prostorné a uzpůsobené k aktivitám dětí o přestávkách, např. stolní tenis. V šatnách jsou instalovány šatní skříňky pro žáky 8. a 9. tříd. Tělocvičny jsou standardně vybaveny a obě jsou propojeny s hlavní budovou. Ve spojovací chodbě je kromě toalet, sprch a šaten také kabinet Tv, nářaďovna a posilovna. Hřiště prošlo rekonstrukcí. Má dvě víceúčelová hřiště s umělou trávou, jedno velké je určeno především na fotbal a menší pro volejbal. Kolem fotbalového hřiště je nově zrekonstruovaný běžecký ovál s umělým povrchem, hřiště na basketbal s asfaltovým povrchem a dvě písková doskočiště. V zadní části hřiště je vybudována klidová zóna s herními prvky pro menší děti přístupná veřejnosti. Pozemek je oplocen. Zahrada se po rekonstrukci v letech 2005 až 2008 dělí na tři části. První částí je třída v přírodě, kde může probíhat výuka třiceti žáků, další částí je relaxační zahrada s jezírkem a potokem pro pozorování jednoduchého ekosystému, biokoš (žížalník) a třetí část tvoří nově zbudovaná ekologická laboratoř s meteorologickou stanicí, bylinkovou zahrádkou, vřesovištěm a skalkou. Budova školního klubu a školní jídelny, která prochází rekonstrukcí, je vzdálena od hlavní budovy cca 50 m. V letošním roce byla částečně vyměněna dřevěná okna za plastová, připravuje se druhá fáze výměny oken, nová fasáda a bude probíhat půdní vestavba pro školní družinu. Přístup je po nefrekventované ulici. Jídelna je dostatečně velká vzhledem ke kapacitě školy, vybavená novým nábytkem. Nad jídelnou v 1.patře jsou prostory školního klubu a školní družiny Technické V běžném chodu školy využíváme informační a komunikační technologie. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky, která je vybavena 31 počítači a multimediální technikou. Učitelé mají k dispozici počítače ve všech kabinetech a třídách (po domluvě s učitelem jsou k dispozici i žákům). Učebna fyziky má také multimediální vybavení. Všechny učebny cizího jazyka, dvě učebny I. stupně a některé učebny odborných předmětů jsou vybaveny interaktivní tabulí. Celkem jde o 15 tabulí. I v letošním roce bychom rádi rozšířili stávající stav o další interaktivní tabule. Počítače v hlavní budově i v budově v Ruské ulici jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé i žáci přístup na internet. Každý učitel má svoji ovou schránku s adresou. Celý systém je připojen na optickou síť města Plzně. Od roku 2007 pracujeme v systému Škola ONLINE. Učitelům jsou dále k dispozici barevné kopírky(tisk, kopie, scan), video, DVD přehrávače a audiotechnika

4 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Pro prezentaci školy byl zakoupen LCD televizor pro přehrávání obrazových záznamů z akcí pořádaných školou. Při výuce využíváme také dílny a cvičnou kuchyňku. Dílny jsou vybaveny zámečnickými a truhlářskými stoly a základním nářadím. I zde počítáme s dalším vybavením vzhledem k zvýšenému počtu žáků ve třídách pokud nám to finanční situace umožní. Velmi dobře technicky je vybavený školní klub. Kromě keramické pece je zde i nahrávací studio Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet a nápojové automaty. O přestávkách mají žáci možnost aktivního vyžití na chodbách jsou jim k dispozici stoly na stolní tenis. Pro odpočinek jsou k dispozici školní klub, školní družina, relaxační zahrada a školní hřiště. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí v obou budovách s přívodem teplé vody v hlavní budově. 1.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, dva zástupci, 38 učitelů, 10 vychovatelek školní družiny a 1 asistentka pedagoga k integrovaným žákům. Práci ve školním klubu zajišťuje 1 vychovatelka a externisté. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Jsou zde také zastoupeni učitelé s vystudovanou speciální pedagogikou. Většina učitelů na škole je aprobovaná k výuce příslušných předmětů. Od 1. září 2010 je na škole zřízeno Školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem pro volbu povolání a školním logopedickým asistentem. Cílem toho pracoviště je: vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání, naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání, prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací, - 4 -

5 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením, vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin, vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané. Dále zde pracuje koordinátorka ŠVP, koordinátorka EVVO a koordinátorka projektu EU peníze do škol. 1.5 Charakteristika žáků Jsme spádovou školou pro oblast Slovany. Máme zde však zastoupeny žáky z celé Plzně i z okolních obcí, několik žáků dojíždí i ze vzdálenějších míst Plzeňského kraje. Je to především proto, že je naše škola zaměřena na výuku cizích jazyků. Dlouholeté zkušenosti máme s integrací cizinců a žáků s poruchami učení a chování. 1.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2010/2011 jsme podali žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.4 do projektu EU peníze školám (registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ ). S plněním školního projektu Škola pro všechny jsme začali 1. dubna Plánované ukončení je 30. září Projekt je zaměřen na: Individualizaci výuky za účelem zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků, Inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti, Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků, Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V prosinci 2011 byl na našem Poradenském pracovišti spuštěn grantový projekt Evropské unie Podpora rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a prevence rizikového chování žáků na 21. ZŠ Plzeň. Od října 2011 jsme aktivně zapojeni do mezinárodního projektu ENGINEER uzavřeného mezi Evropskou komisí a koordinátorem projektu Bloomfield Science Museum Jerusalem se sídlem v Izraeli finančně podporované ze Sedmého rámcového programu. Jako partner v České republice je Techmania Science center Plzeň, se kterým na tomto projektu spolupracujeme. Další partnerské země jsou Itálie, Nizozemsko, Švédsko, Německo, Řecko, Francie, Anglie, Dánsko, Belgie s podporou Museum of science corporation Boston USA. Cílem projektu je spolupráce na vývoji přírodovědných výukových jednotek v projektovém vyučování a jejich pilotní ověření ve výuce. Od roku 2005 jsme začali s úpravou školní zahrady. Byl zpracován dlouhodobý projekt, na kterém se podíleli žáci, rodiče a učitelé. V rámci tohoto projektu vznikla třída v přírodě a relaxační zahrada. Celý projekt byl dokončen v roce 2008 vybudováním ekologické laboratoře. V současné době se v tomto projektu pokračuje obnovou jezírka v relaxační zahradě

6 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Od roku 2002 na naší škole funguje PEER program, který je jednou z variant primární prevence sociálně patologických jevů. Zabývá třemi základními tématy: - uměním efektivně komunikovat, jednat s lidmi a vytvářet pozitivní vztahy - prevencí šikanování, xenofobie a rasismu - prevencí zneužívání návykových látek Jeho cílem je ovlivňování postojů, utváření vlastního názoru, posílení sebejistoty u dětí, aby byly schopny uhájit svůj názor a aby byly méně ovlivnitelné. To vše se žáci neučí pod dohledem učitele, ale s pomocí vrstevníků PEER aktivistů. Žákům šestých tříd se ulehčuje přechod na druhý stupeň adaptačním programem. V ostatních předmětech využíváme spíše krátkodobé a střednědobé projekty, které volí vyučující podle věkových skupin, náplně učiva a zájmu žáků. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové. Jednou za rok probíhá celoškolní projekt. 1.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících, případně telefonicky nebo em dle přání rodičů (zákonných zástupců). Od roku 2005 mají rodiče možnost informovat se o výsledcích žáků i prostřednictvím elektronické žákovské knížky. V současné době využívají rodiče internetové aplikace Škola ONLINE. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří a jiné kulturní akce. Na škole pracuje šestičlenná Školská rada tvořená zástupci rodičů, magistrátu a pedagogů. Rada se schází většinou dvakrát ročně. Rada je vedením školy informována o činnosti a hospodaření školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Využíváme služeb Pedagogicko psychologické poradny v Částkově ulici, se kterou máme velmi úzkou spolupráci při zjišťování a nápravě výchovných a výukových problémů u žáků. Od roku 2011 spolupracujeme se školou v Markersbachu. Zatím se uskutečnila dvě setkání s vybranými žáky této školy, kteří se učí český jazyk jako povinný. Předpokládáme další spolupráci i v dalším roce. Dlouhodobě probíhá spolupráce s Policií ČR, která pro nás organizuje preventivní výchovné programy z oblasti bezpečnosti, dopravní výchovy a ochrany zdraví. Úzká je i spolupráce s 25. mateřskou školou návštěvy budoucích prvňáčků ve škole, kulturní vystoupení našich žáků pro MŠ

7 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Spolupracujeme také se Stacionářem pro staré a zdravotně postižené občany ve Francouzské ulici, s Domovem důchodců na Borech a Salesiánským střediskem pro mládež kulturní vystoupení, drobné dárky a nabídka mimoškolních aktivit. Řadu let spolupracujeme s Pedagogickou fakultou ZČU při plnění pedagogické praxe studentů. Velmi se nám také osvědčila spolupráce s plzeňskou ZOO. Máme nakoupeny permanentky pro všechny žáky, které využíváme k návštěvě vzdělávacích programů pořádaných environmentálním centrem ZOO Plzeň. O dění ve škole informujeme veřejnost v místním tisku a na webových stránkách školy. 1.8 Servisní služby Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Kapacita tohoto zařízení je od navýšena na počet 330 dětí. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků se zaměřením na jejich kulturní potřeby a zájmy. Školní klub je zřízen především pro žáky vyšších ročníků. Kapacita klubu je 60 dětí. Umožňuje dětem smysluplně trávit volný čas. Školní klub organizuje volno časové aktivity dětí v řadě zájmových kroužků, které provozujeme formou doplňkové činnosti za úplatu. Školní jídelna poskytuje žákům zdravá a plnohodnotná jídla podle platných norem. Děti si mohou vybírat z nabídky dvou jídel. 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Zaměření školy Jsme škola, která je zaměřena na výuku cizích jazyků. Můžeme se pochlubit více než třicetiletou tradicí této výuky. V rámci povinné výuky jsou u nás vyučovány angličtina, francouzština, němčina a jako další si mohou žáci zvolit nepovinný předmět ruštinu. Anglický jazyk vyučujeme jako první cizí jazyk od prvního ročníku, druhý cizí jazyk si žáci volí mezi německým a francouzským jazykem v šestém ročníku. Naším cílem je kvalitní a systematická příprava žáků pro další život. V oblasti jazykové usilujeme u žáků o vytvoření základů pro komunikaci v evropském i celosvětovém měřítku. Žáci se vzdělávají pod vedením zkušených aprobovaných učitelů v učebnách odpovídajících jazykovému zaměření výuky, pracují podle nejnovějších vyučovacích metod a používají moderní jazykové učebnice

8 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Výuka cizích jazyků vychází z platného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství a Evropského jazykového portfolia. Na základě těchto dokumentů směřuje k dosažení úrovně B1 v prvním cizím jazyce a úrovně A2 ve druhém cizím jazyce. Dostatečnou motivací ke studiu cizího jazyka může být pro žáky i možnost složení mezinárodně uznávaných Cambridgeských zkoušek z anglického jazyka pro mladší žáky Cambridge Young Learners Tests a zkoušek KET a PET pro žáky druhého stupně. Z německého jazyka mohou žáci složit mezinárodně uznávané zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2. Z francouzského jazyka mohou žáci složit mezinárodně uznávanou zkoušku DELF 1, na kterou připravuje žáky Aliance francaise Plzeň. Zájemci o tyto zkoušky se mohou obrátit na své vyučující, kteří jim poradí a podpoří je. Každoročně se naši žáci zúčastňují konverzačních i jiných soutěží s jazykovou tématikou, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Pořádáme studijně-poznávací zájezdy do zemí, jejichž jazykům se naši žáci učí. Tato tradice má na naší škole dobrý zvuk a hodláme v ní pokračovat i v budoucnu. 2.2 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 1. Kompetence k učení, tj.umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Kompetence k řešení problému, tj. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů ZPŮSOB NAPLŇOVÁNÍ LÍČOVÝCH KOMPETENCÍ NA NAŠÍ ŠKOLE Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Zapojujeme žáky do soutěží a olympiád. Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Rozvíjíme kompetenci žáků pro práci s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Umožňujeme žákům prezentovat své názory a nápady ve školním časopise Vo co de. Zapojujeme žáky do soutěží na základě jejich schopností a dovedností. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Matematický klokan, olympiády atd.) Umožňujeme žákům aktivní zapojení do práce školního parlamentu. Podporujeme aktivity žáků, které organizují pro mladší spolužáky

9 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program 3. Kompetence komunikativní, tj.vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 4. Kompetence sociální a personální, tj. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a práci druhých 5. Kompetence občanské, tj. připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti 6. Kompetence pracovní, tj. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň vyslechnout názory jiných. Ke komunikaci, informovanosti a vyjadřování názoru žáků využíváme školní časopis Vo co de. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Podporujeme komunikaci s jinými školami (Gymnázium Mikulášské nám. a 25. mateřská škola). Využíváme PEER program vrstevnický program, jako jednu z variant primární prevence sociálně patologických jevů. Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Žáky učíme odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy. PEER program se věnuje prevenci šikanování, prevenci zneužívání návykových látek, prevenci xenofobie, rasismu a umění efektivně komunikovat, jednat s lidmi a vytváření pozitivních vztahů. Respektujeme národnostní a kulturní specifika žáků. Seznamujeme žáky s kulturou jiných národů. Zapojujeme se do evropských projektů. Klademe důraz na environmentální výchovu, vychováváme ekologicky myslícího jedince. Žáky vedeme k třídění odpadu. Vedeme žáky k respektování a dodržování školního řádu. Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti pracovních činností. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Každoročně zpracováváme celoškolní plán k volbě povolání. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Pestrou nabídkou zájmových útvarů ve školním klubu podněcujeme další orientaci žáků. Umožňujeme žákům samostatné vydávání školního časopisu

10 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program 2.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen s SVP) jsou integrováni do běžných tříd a v případě potřeby je stanoven individuální vzdělávací plán (IVP) a přidělen asistent pedagoga. Jde o žáky: mimořádně nadané žáky se specifickými poruchami učení žáky sluchově a zrakově postižené žáky tělesně postižené žáky s poruchami chování žáky s více vadami žáky s jinými indispozicemi Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Umožníme jim individuálně pracovat na počítači (vzdělávací programy) i pracovat s naučnou literaturou, budou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (např. referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky, problémové úlohy, hlavolamy, kvízy) a budou pověřováni vedením a řízením skupin. Podle zájmu se zapojí do soutěží a olympiád. Na žáky s uměleckým nadáním kladou učitelé Hv, Vv a Pč vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Jsou též podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují základní umělecké školy. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží v rámci školy i mimo ni

11 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny (PPP). Na základě vyšetření a doporučení poradny nabízíme žákům nápravnou péči. Máme vyškolené pedagogy 1.stupně, kteří mohou mimo výuku pracovat s dětmi v malých skupinkách. Na žádost zákonných zástupců žáka uzavírá s nimi ředitelství školy Dohodu o vzájemné spolupráci při nápravě a je vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se se žákem bude pracovat a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby práce s dítětem, způsob hodnocení a jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Hodnotíme s tolerancí Žáci zrakově a sluchově postižení Vzdělávání těchto žáků je na naší škole možné pouze v přítomnosti osobního asistenta. Pokud bude žák přijat, bude mu vypracován individuální vzdělávací program Žáci tělesně postižení nebo s více vadami Vzdělávání těchto žáků je na naší škole limitováno tím, že škola není bezbariérová. Při lehčích formách postižení ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra mohou být realizovány změny v učebním plánu, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech Žáci s poruchami chování Vzdělávání těchto žáků probíhá na naší škole běžně po vyšetření v PPP formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení PPP se mohou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně vzdělávacího plánu Žáci s jinými indispozicemi Vzdělávání těchto žáků může probíhat formou individuální integrace po dohodě se zákonnými zástupci dítěte

12 2.4 Začlenění průřezových témat 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Průřezová témata jsou integrována do obsahu vyučovacích předmětů a jsou naplňována i prostřednictvím celoškolního projektového dne. Osobní a sociální výchova Toto průřezové téma má několik tématických okruhů: a) Osobnostní rozvoj, jehož součástí je: rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace psychohygiena kreativita b) Sociální rozvoj, jehož součástí je: poznávání lidí mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice c) Morální rozvoj, jehož součástí je: řešení problémů a rozhodovací dovednosti hodnoty, postoje, praktická etika Všechny tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy a všechny jejich součásti jsou na naší škole naplňovány ve všech ročnících a ve všech vyučovacích předmětech. Zvláště jsou na toto průřezové téma zaměřeny dva vyučovací předměty: Osobnostní a sociální rozvoj Výchova k občanství

13 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň Název tématického okruhu VDO Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník ČS TV TV VO 8. ročník 9. ročník ČS ČS D VO D VO D VO ČJ Z ČS VO VO D

14 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň Název tématického okruhu VEG Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník AJ AJ ČS ČJ HV NJ FJ 7. ročník D Z FJ AJ AJ AJ AJ ČS ČJ D HV AJ FJ Z 8. ročník AJ HV FJ ČJ AJ D VO Z HV FJ 9. ročník ČJ F FJ ČJ FJ Jsme Evropané ČS NJ D D Z ČJ D VO Z HV

15 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tématického okruhu MKV Kulturní diference 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník HV PRV AJ ČS HV AJ ČJ AJ D VO ČJ D ČJ HV OSR FJ ČJ OSR FJ Lidské vztahy PRV AJ PRV PRV ČJ AJ ČS ČJ ČS ČJ AJ VO TV VO OSR AJ D OSR Etnický původ D VO OSR AJ PŘ OSR Multikulturalita HV HV HV AJ VO AJ Z Z ČJ AJ Z HV FJ HV VV FJ HV OSR HV OSR Princip sociálního smíru solidarity 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník FJ FJ VO VO Z AJ VO OSR

16 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tématického okruhu EV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Ekosystémy AJ PRV AJ AJ PRV ČS AJ PŘ Z PŘ 7. ročník 8. ročník 9. ročník Základní podmínky života Lidské aktivity problémy životního prostředí Vztah člověka prostředí a k PRV PRV ČS ČS D PŘ PČ Z AJ PŘ Z PČ PRV ČS ČS PŘ Z PČ AJ PŘ Z PČ PRV M ČS M ČS TV AJ D PŘ Z PČ M PŘ Z PČ VO CH PŘ PČ F CH PŘ PČ AJ F CH PŘ Z PČ AJ M D F CH PŘ Z PČ AJ VO F CH PŘ Z PČ AJ VO F CH PŘ Z PČ

17 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tématického okruhu MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník ČJ ČJ INF ČJ PŘ ČJ VO PŘ Z PŘ VV ČJ VO Z VV PŘ 8. ročník 9. ročník ČJ PŘ Z ČJ INF D CH Z ČJ PŘ Z ČJ PČ PČ VV PČ ČJ ČJ ČJ HV ČJ VO FJ HV ČJ AJ INF D CH Z VV PČ ČJ PČ ČJ PČ ČJ PČ ČJ AJ INF PČ ČJ FJ ČJ INF CH FJ ČJ PČ ČJ PČ ČJ PČ ČJ INF PČ INF

18 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program 3. Učební plán 3.1 Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vyučovací předmět Český jazyk Ročník Celkem předměty Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk jeho svět a Z toho DČD* Umění kultura a Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a Tělesná Tělesná zdraví výchova výchova Člověk a svět Člověk a svět Pracovní práce práce činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace

19 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program 3.2 Učební plán pro II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 1. cizí jazyk Vyučovací předmět Český jazyk Anglický jazyk Ročník Celkem předměty Z toho DČD* 17 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk příroda a 2. cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova občanství Zeměpis Fyzika Chemie k Německý jazyk Francouzský jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Přírodopis Umění a Hudební Hudební výchova kultura výchova Výtvarná výchova 10 Výtvarná výchova Člověk a Výchova ke Osobnostní a zdraví zdraví sociální rozvoj 11 1 Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Člověk a Pracovní činnosti práce svět práce Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace

20 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program 3.3 Poznámky k učebnímu plánu Všechna průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech. Jejich začlenění je patrné z tabulek učebních osnov. Z celkového počtu 14 disponibilních hodin na 1.stupni jsou na naší škole 4 hodiny věnovány českému jazyku, 6 hodin anglickému jazyku, 3 hodiny matematice a 1 hodina předmětu člověk a jeho svět. Z celkového počtu 24 disponibilních hodin na 2.stupni jsou 3 hodiny věnovány anglickému jazyku, 13 hodin druhému cizímu jazyku, 1 hodina českému jazyku, 1 hodina matematice, 1 hodina dějepisu, 1 hodina zeměpisu, 2 hodiny přírodopisu, 1 hodina předmětu osobnostní a sociální rozvoj, 1 hodina praktickým činnostem. Některé předměty na naší škole jsou složeny z několika vzdělávacích oblastí a oborů. Jde o tyto předměty: Výchova k občanství - je složena ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (obor Výchova k občanství) Člověk a svět práce a Člověk a zdraví (obor Výchova ke zdraví). Přírodopis - je složen ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a zdraví (obor Výchova ke zdraví) Osobnostní a sociální rozvoj - kromě oblasti Člověk a zdraví (obor Výchova ke zdraví) zahrnuje Prevenci sociálně patologických jevů. Výuka Anglického jazyka - 2 hodiny v 1. a 2.třídě budou vyučovány ve čtyřech dvacetiminutových blocích. Výuka Českého jazyka - v 1.třídě z celkového počtu 8 vyučovacích hodin a ve 2.třídě z celkového počtu 9 vyučovacích hodin budou 2 hodiny vyučovány ve čtyřech dvacetiminutových blocích. OP VK IP oblast podpory projekt EU peníze školám Škola pro všechny - registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Výuka Matematiky - ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 bude v pátých třídách jedna hodina matematiky dělená na dvě skupiny v rámci projektu OP VK - EU peníze školám - Škola pro všechny - Šablona Čtenářská a informační gramotnost - individualizace výuky. Výuka předmětů Prvouka (3. třídy) a Člověk a jeho svět (4. a 5. třídy) ve školním roce 2011/2012 probíhá ověřování učebních materiálů v rámci projektu OP VK - EU peníze školám - Škola pro všechny - šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Ve školním roce 2012/2013 bude probíhat realizace šablony I/2 v předmětu Matematika. Výuka předmětů Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Matematika, Přírodopis, Zeměpis a Fyzika ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 probíhá na 2. stupni ověřování digitálních učebních materiálů v rámci projektu OP VK - EU peníze školám - Škola pro všechny - šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V předmětu Anglický jazyk je šablona III/2 realizována i na 1. stupni

21 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Na 1. stupni je rozdělen do tří tématických celků: Komunikační a slohová výchova - směřuje k osvojení techniky čtení a psaní v žádoucí míře kvality, trvalosti a správnosti - vede k rozvoji aktivní slovní zásoby, komunikačních dovedností a kreativity Jazyková výchova - vede ke zvládnutí základních jazykových jevů v ústní i písemné podobě Literární výchova - sleduje získávání elementárních a použitelných literárně-vědních poznatků, důležitých pro pochopení literárního textu - vede k dovednosti využívat různé zdroje informací pro rozšiřování znalostí a dovedností - klade si za cíl výchovu čtenáře V předmětu se realizují tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova. Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: - v 1. ročníku 8 hodin týdně ( z toho 1 hodina z disponibilní časové dotace) - ve 2. ročníku 9 hodin týdně ( z toho 2 hodiny z disponibilní časové dotace) - ve 3. ročníku 8 hodin týdně ( z toho 1 hodina z disponibilní časové dotace) - ve 4. a 5. Ročníku 7 hodin týdně Při vyučování jsou v hodinách využívány tyto formy práce: individuální práce, skupinová práce, frontální práce, beseda, referát, návštěvy kulturních a společenských akcí

22 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací - individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch - žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost - vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos - zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly Kompetence k řešení problémů - rozvíjíme kompetenci žáků pro práci s informacemi ze všech možných zdrojů (ústních, tištěných, mediálních a počítačových včetně internetu), aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat - umožňujeme žákům prezentovat své názory a nápady při vyučování - zapojujeme žáky do soutěží na základě jejich schopností a dovedností - podporujeme aktivity žáků, které organizují pro ostatní spolužáky Kompetence komunikativní - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni - učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň vyslechnout názory jiných Kompetence sociální a personální - během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení - sociální kompetence vyvozujeme ne praktických cvičeních a úkolech - usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině Kompetence občanské - respektujeme národnostní a kulturní specifika žáků - seznamujeme žáky s kulturou jiných národů Kompetence pracovní - vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení - vytváříme u žáků základní pracovní návyky

23 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. Ročník: 1. Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova - seznámí se s jednotlivými tvary tiskací a psací abecedy - skládá písmena do slabik, slabiky do slov a čte je - tvoří jednoduché věty - čte jednoduché věty se správnou intonací - rozumí obsahu přečtené věty a reprodukuje ji - porozumí zákl.pokynům písemným nebo mluveným - - seznamuje se základními komunikačními pravidly v rozhovoru - hlásky a písmena - slabika, slovo, věta - věta a její sdělení - práce podle pokynů - komunikační dovednosti (oslovení, pozdrav, poděkování, prosba ) - snaží se o správnou výslovnost - tvorba znělého hlasu, srozumitelné mluvení KP - rozvíjí dovednost správného dýchání při vyslovení větného celku - rozvíjí vhodné verbální prostředky řeči v běžných školních situacích - vyjadřovací schopnost - komunikační dovednosti

24 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program - vyjadřuje vlastními slovy vlastní zážitek - rozvoj vyjadřování KP - osvojuje si správné hygienické. návyky při psaní a čtení - hygiena psaní a čtení - osvojuje si správné tvary písmen a číslic - psaní - správně spojuje písmena i slabiky - přepíše jednoduché sdělení - psaní - vypráví děj podle obrázkové osnovy - rozvoj vyjadřování Jazyková výchova - uvědomuje si rozdíl mezi zvukovou a grafickou podobou slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - pracuje s významem slova, uvědomuje si rozdíl mezi slovem a skutečností - osvojuje si správné tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves v mluveném projevu - zvuková stránka jazyka (věta-slovo-slabika-hláska nebo písmeno; sluchová analýza a syntéza, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, interpunkce ve větě ) - slovní zásoba ( slova a pojmy) - slovní zásoba Literární výchova - čte a přednáší zpaměti jednoduché literární texty - poslech.literárních textů,

25 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program zážitkové čtení a naslouchání, přednes, rozpočitadlo, hádanka, říkanka, přísloví - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - tvořivé činnosti s literárním textem - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - poslech, zážitkové čtení a naslouchání - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - tvořivé činnosti s literárním textem : přednes, volná reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

26 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. Ročník: 2. Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - porozumí jednoduchým písemným nebo mluveným pokynům - čtení jednoduchého textu s porozuměním - práce s učebnicí - používá základní komunikační pravidla v rozhovoru - komunikační dovednosti (omluva, vyřízení vzkazu ) - zdokonaluje vlastní výslovnost a přibližuje se normě - komunikační dovednosti správné výslovnosti - správná výslovnost délky samohlásek KP - rozvíjí správné dýchání při krátkém mluveném projevu - vyjadřovací schopnosti - používá vhodné verbální prostředky v běžných školních i mimoškolních situacích - komunikační dovednost - tvoří krátký mluvený projev s využitím vlastních - komunikační dovednosti zážitků (rozvoj vyjadřování ) KP - používá správné hygienické návyky při psaní a čtení - hygiena psaní a čtení

27 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program - píše správné tvary písmen a číslic - správně spojuje písmena do slabik a slabiky do slov - osvojuje si kontrolu vlastního písemného projevu - psaní - píše věcně správně jednoduchá sdělení - formy společenské styku (přání, pozdrav, vzkaz, omluva) - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - vyjadřovací schopnosti Jazyková výchova - určuje rozdíl mezi zvukovou a grafickou podobou slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená - zvuková stránka jazyka (sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, rozdělení hlásek, slabikotvorné r, l, intonace věty - pravopis (výslovnost a pravopis párových souhlásek na konci a uvnitř slova), dělení slov na konci řádku - abeceda a orientace v ní - slovní zásoba (rozlišování nadřazenosti, podřazenosti a souřadnosti slov, slova významem podobná a protikladná )

28 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program - vybírá v textu slova podle zobecněného významu- děj, věc, vlastnost - osvojuje si v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - volí vhodné spojky ke spojování vět do jednoduchých souvětí - slovní zásoba (význam slova) - tvarosloví ( úvod po poznávání slovních druhůpodstatná jména., slovesa, předložka, spojka ) - slovní zásoba - skladba (věta jednoduchá a souvětí, spojky a jejich funkce ) - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího - zvuková stránka jazyka (intonace věty v závislosti na jejím druhu, pořádek slov ve větě ) - odůvodňuje a píše správně : i/y po tvrdých a měkkých souhláskách ; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šef ; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a některých místních pojmenování - pravopis lexikální (i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, ú/ů, dě, tě, ně,bě, pě, vě, mě ) - slovní zásoba (jména obecná a vlastní ) Literární výchova - čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku - poslech literárních textů, zážitkové čtení a

29 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program naslouchání, přednes, rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, verš, rým - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, přednes, rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, verš, rým - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - poslech, zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod, základní literární pojmy pohádka, povídka, spisovatel, ilustrace, ilustrátor, přirovnání - tvořivé činnosti s literárním textem : přednes, volná reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

30 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. Ročník: 3. Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - čtení textu s porozuměním za použití výrazových prostředků - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - práce s učebnicí a samostatná práce s textem a podle pokynů - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - komunikační dovednosti (žádost o informaci, uvítání a rozloučení) - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost KP - správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v krátkých mluvených projevech - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - srozumitelné mluvení - vyjadřovací schopnost - komunikační dovednosti - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - komunikační dovednosti, rozvoj

31 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program vyjadřování KP - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním a čtením - hygiena psaní a čtení - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky ; kontroluje vlastní písemný projev - psaní - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - pohlednice, dopis Jazyková výchova - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná - zvuková stránka jazyka (modulace souvislé řeči, tempo, intonace, přízvuk; abeceda) - pravopis lexikální (párové souhlásky uvnitř slova) - slovní zásoba a tvoření slov (slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, podobná a protikladná, slova příbuzná ; úvod do stavby slova) - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - tvarosloví (slovní druhy, slova ohebná a neohebná) - užívá v mluveném i psaném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - slovní zásoba a tvoření slov (skloňování podstatných jmen : číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský a střední,

32 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program slovesná osoba, číslo a čas, časování sloves v oznamovacím způsobu ) - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně : i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - skladba (věta jednoduchá a souvětí, spojky a spojovací výrazy) - zvuková stránka jazyka (intonace věty ) - pravopis lexikální (i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech) slovní zásoba (jména obecná a vlastní) Literární výchova - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - poslech, zážitkové čtení a naslouchání, hádanka, přednes, báseň, verš, rým, přirovnání - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - poslech, zážitkové čtení a naslouchání, hádanka, přednes, báseň, verš, rým, přirovnání - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - poslech, zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé činnosti s literárním textem, volná

33 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod, literární pojmy ( pohádka, povídka,pověst ), charakteristika literární postavy, atmosféra příběhu - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - tvořivé činnosti s literárním textem : přednes, volná reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

34 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 2. Ročník: 4. Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova - zdokonaluje se v technice čtení s porozuměním přiměřeně náročných textů nahlas i potichu - praktické čtení, čtení pozorné i plynulé - vybírá podstatné a okrajové informace v textu vhodného pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - seznamuje se s jednoduchým sdělením a registruje jeho úplnost či neúplnost - interpretuje vlastními slovy obsah přiměřeně složitého sdělení - čtení jako zdroj informací - pozorné a soustředěné naslouchání - věcné čtení a naslouchání KSP - osvojuje si pravidla vedení správného dialogu a telefonického rozhovoru - komunikační dovednosti (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače) - mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) MKV2-34 -

35 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program - poznává funkci reklamy jako prostředku komunikace - věcné čtení a naslouchání MV1 - rozlišuje intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle - vyjadřování závislé na komunikačního záměru komunikační situaci - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost - vyjadřování závislé na komunikační situaci - osvojuje si po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - člení text vyprávění na odstavce jako přípravu na sestavení osnovy - formální úprava textu, žánry písemného projevu (omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, popis, jednoduchý tiskopis - přihláška, dotazník) - praktické čtení Jazyková výchova - porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová - poznává ve slově kořen, část příponovou a předponovou - slovní zásoba (význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, homonyma) - slovní zásoba a tvoření slov (stavba slova, : kořen, část předponová a příponová, rozlišování předpon a

36 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program předložek ) - rozlišuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném i psaném projevu - tvarosloví (slovní druhy, skloňování podstatných jmen podle vzorů ; infinitiv sloves, určité slovesné tvary, časování sloves, slovesné způsoby) - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - tvarosloví (tvary slov) - slovní zásoba (slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená) - vyhledává základní skladební dvojici - skladba (základní skladební dvojice) - odlišuje větu jednoduchou a souvětí - skladba (věta jednoduchá - a souvětí) - podle potřeby projevu vybírá vhodné spojovací výrazy - skladba (věta jednoduchá a souvětí, spojky a spojovací výrazy) - - píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných a příbuzných slovech a v pádových koncovkách podstatných jmen - pravopis morfologický (koncovka podstatných jmen) - pravopis lexikální (i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných příbuzných slovech) a

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

Vzdělání cesta k úspěchu

Vzdělání cesta k úspěchu 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání cesta k úspěchu 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP pro základní

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU Školní vzdělávací program Gymnázium se sportovní přípravou RVP pro gymnázia se sportovní přípravou GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Název ŠVP Gymnázium

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Poznáváme přírodu, poznáváme sebe Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace Motto: Jedině díky přírodě je svět světem a my jsme sebou

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 SPOLEČNÁ ČÁST...4 2. Identifikační údaje...5

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č. 2 ÚVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ÚVOZ 55 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Skupinová výuka nadaných Cílem je vytvoření méně početné skupiny, v níž by kooperovali

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků.

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků. 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6 2.2 Charakteristika složení žáků.6 2.3 Dlouhodobé projekty.6 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty...7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Speciální základní škola, Úpice Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 1 Speciální základní škola Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

I my jsme součástí školy

I my jsme součástí školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 http://www.zsnovapaka.cz, skola@zsnovapaka.cz, tel.: 493722420 I my jsme součástí školy ŠVP pro ŠD Platnost: od 3. 4. 2007 Upraveno: 1. 9. 2011 Základní škola,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE, PRAHA-SUCHDOL, SUCHDOLSKÁ 360 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program dle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE Havlíčkova 812, 542 32 Úpice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel název

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více