Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn."

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová - zpisovtelk Přizváni: Ludmil Cblková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy Jn Njmn - referent odboru správy nemovitostí Mgr. Simon Hejhlová - referentk odboru správy nemovitostí Dn Hubálková - referentk odboru správy nemovitostí Rent Kotýzová - referentk odboru správy nemovitostí Miloslv Trejtnr - referent odboru správy nemovitostí Bc. Frntišek Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí Progrm: 1. Schválení uzvření Drovcí smlouvy n drování movitých věcí se Školní jídelnou RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. 2. Odvod finnčních prostředků příspěvkových orgnizcí do rozpočtu zřizovtele. 3. Zřízení věcného břemene k p.p.č. 2417/22, 2417/135, 2417/185, 2417/ /324 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 4. Žádost Domu dětí mládeže, Rychnov n. Kn. o povolení kce Den dětí s námořníky dne v zámeckém prku v Rychnově n. Kn. 5. Pronájem p.p.č v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. 6. Pronájem p.p.č. 2473/32 v k.ú. Rychnov n. Kn. 7. Doplnění usnesení RM č. 563/11 ze dne Zrušení bodu 2. usnesení ZM č. 38/05 ze dne , prodej stvby bez čp. jiná stvb n p.p.č. 1004/4 v k.ú. Rychnov n. Kn., zřízení věcného břemene. 9. Odkoupení spoluvlstnického podílu ve výši 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. 10. Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o určení vlstnického práv k trfostnici ve věci žlobce ČEZ,.s. 11. Zápis z bytové komise ze dne , dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytů. 12. Přidělení strtovcího bytu v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 13. Prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. sl. P.U., Rychnov n. Kn. ve výši 80%. 14. Žádost pí H.S., Rychnov n. Kn. o změnu usnesení RM prodloužení nájemní smlouvy n byt v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn.

2 2 15. Schválení výpůjčky p.p.č. 910/36 v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti KASTY s.r.o., Brno z účelem pořádání Dětského dne Všeobecné zdrvotní pojišťovny dne Pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti ELMAX Store.s., Rychnov n. Kn. z účelem umístění nákldního utomobilu LG k prezentci nových technologií výrobků znčky LG dne Žádost Hospody U vody, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s pořádáním kce v době nočního klidu dne Záměr n změnu užívání bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 19. Schválení uzvření Smlouvy o budoucí smlouvě o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie při rekonstrukci lávky v ulici Zbuzny v Rychnově n. Kn. se společností ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 20. Souhls s umístěním inženýrských sítí do pozemků měst Rychnov nd Kněžnou v k.ú. Rychnov n. Kn. při stvebních úprvách železniční stnice Rychnov n. Kn. schválení zřízení věcného břemene k těmto pozemkům. 21. Dopis p. Z.H., Lipovk, Rychnov n. Kn. ve věci návrhu bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou. 22. Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. 23. Pltební výměr Úřdu Regionální rdy regionu soudržnosti Severovýchod, Hrdec Králové n penále č. 11/2012 k projektu Sportovní relxční centrum Rychnovsk ze dne Návrh n uzvření nájemní smlouvy v sociálním bytě N Drhách 835, Rychnov n. Kn. s ždtelkou pí M.G. s ždtelkou sl. P.Š. 25. Návrh n prodej movitých věcí, vydných v dědickém řízení, po vyprvení pohřbu zemřelému p. P.Š., Okresním soudem Rychnov n. Kn. 26. Návrh n poskytnutí finnčního příspěvku z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou pro o.s. Romodrom v r návrh n úprvu rozpočtu kpitoly 15 sociální věci. 27. Vyhodnocení ktulizce Plánu rozvoje sociálních služeb měst regionu Rychnov nd Kněžnou n období let z rok Schválení finnčního dru novorozencům. 29. Žádost společnosti MAGNUSFILM s.r.o., Náchod o poskytnutí finnčního příspěvku n filmový projekt. 30. Oznámení společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o uzvření Městské knihovny v době od do Doplnění usnesení RM č. 9/2012 ze dne kce 2. Rllye Orlické hory. 32. Schválení nové orgnizční struktury nového ceníku vstupného p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 33. Žádost TJ Strt, Rychnov n. Kn. o finnční příspěvek n pořdtelství Mistrovství ČR neregistrovných kuželkářů ve dnech v Rychnově n. Kn. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. N jednání Rdy měst se krátce předstvili noví zástupci FC Sprtk Rychnov n. Kn.

3 3 K bodu č.1: Schválení uzvření Drovcí smlouvy n drování movitých věcí se Školní jídelnou RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 282/2012 uzvření Drovcí smlouvy n drování movitých věcí mezi Školní jídelnou RK, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., U Stdionu 1229 jko dárcem městem Rychnov nd Kněžnou jko obdrovným, dle předloženého návrhu. K bodu č.2: Odvod finnčních prostředků příspěvkových orgnizcí do rozpočtu zřizovtele. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 283/2012 ukládá příspěvkovým orgnizcím Zákldní škol Jvornická 1596, Rychnov n. Kn., Zákldní škol Msrykov 563, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Kytičk, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Sluníčko, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Klíček, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Láň, Rychnov n. Kn. Dům dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn. odvod finnčních prostředků z investičního fondu do rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou, ve výších dle předloženého návrhu. K bodu č.3: Zřízení věcného břemene k p.p.č. 2417/22, 2417/135, 2417/185, 2417/ /324 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 284/2012 I. zřízení věcného břemene k p.p.č. 2417/22, 2417/135, 2417/185, 2417/ /324 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, spočívjící v oprávnění umístění, zřízení provozování zřízení distribuční soustvy IV /VB/02, Rychnov n. Kn., Bill, Kvn, DTS. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu ,-- Kč.

4 II. pověřuje 4 strostu měst podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.4: Žádost Domu dětí mládeže, Rychnov n. Kn. o povolení kce Den dětí s námořníky dne v zámeckém prku v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 285/2012 souhlsí s konáním kce Den dětí s námořníky dne v zámeckém prku pod jízdárnou n p.p.č. 787 v k.ú. Rychnov n. Kn., dle žádosti Domu dětí mládeže, Rychnov n. Kn., Poláčkovo náměstí 88 ze dne K bodu č.5: Pronájem p.p.č v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 286/2012 pronájem p.p.č o výměře m 2 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. společnosti OVOCNÉ SADY SYNKOV s.r.o., se sídlem Synkov Slemeno, místní část Synkov 77 z účelem zemědělského obhospodřování z cenu 230,-- Kč/rok. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, přičemž písemná výpověď nájemní smlouvy musí být doručen do dného roku. K bodu č.6: Pronájem p.p.č. 2473/32 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit pronájem pozemku Ing. M. z cenu 1,-- Kč/m 2 /rok + vlorizce jednou z 5 let. USNESENO č. 287/2012 pronájem p.p.č. 2473/32 o výměře 616 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Ing. M.M., N Jmách 1614, Rychnov n. Kn. jko mnipulční prostor k domu čp v Rychnově n. Kn. z cenu 1,-- Kč/m 2 /rok. Vlorizce jednou z 5 let. Nájemní poměr bude uzvřen n dobu neurčitou, výpovědní lhůt 15 dní. Nájemce nebude oprávněn předmět nájmu zplotit. Nájemce se ve smlouvě zváže umožnit přístup přes tento pozemek do reálu Automotoklubu Rychnov nd Kněžnou.

5 5 K bodu č.7: Doplnění usnesení RM č. 563/11 ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 288/2012 doplnění bodu III. usnesení RM č. 563/11 ze dne následovně: 3. zřízení věcného břemene k části p.p.č o výměře cc 570 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch vlstník p.p.č. 2417/349 v k.ú. Rychnov n. Kn. pn J.D., bytem Wolkerov 1707, Rychnov n. Kn., spočívjící v oprávnění chůze jízdy po tomto pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno n dobu neurčitou z jednorázovou úhrdu ve výši 200,-- Kč (včetně pltné szby DPH). Nákldy se zřízením věcného břemene spojené ponese pn J.D. Podmínkou zřízení tohoto věcného břemene bude následná bezprostřední relizce směny nemovitostí dle bodu II. tohoto usnesení. K bodu č.8: Zrušení bodu 2. usnesení ZM č. 38/05 ze dne , prodej stvby bez čp. jiná stvb n p.p.č. 1004/4 v k.ú. Rychnov n. Kn., zřízení věcného břemene. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit zřízení věcného břemene strpění umístění kontejnerů n domovní odpd bezúpltně s tím, že nákldy se zřízením věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. USNESENO č. 289/2012 I. doporučuje ZM 1. zrušit bod 2. usnesení ZM č. 38/05 ze dne vyhrdit si rozhodnout ve věci zřízení věcného břemene ke stvbě n p.p.č. 1004/4 v k.ú. Rychnov n. Kn., spočívjícím ve strpění umístění kontejnerů n domovní odpd. 3. schválit prodej stvby bez čp. jiná stvb, ncházející se n p.p.č. 1004/4, dle geometrického plánu číslo /2001 oznčené jko p.p.č. 1004/4 o výměře 120 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. obálkovou metodou nejvyšší nbídce, přičemž minimální cen bude ,-- Kč + nákldy n zjištění prodeje. K předmětu prodeje bude před jeho prodejem zřízeno věcné břemeno dle bodu 4. níže. 4. schválit zřízení věcného břemene strpění umístění kontejnerů n domovní odpd v části předmětu prodeje, oznčené šrfováním n situčním plánku. Oprávněným bude Společenství vlstníků jednotek pro dům čp n drese Zborovská, Rychnov n. Kn., povinným bude kždý vlstník předmětu prodeje. Smlouv o zřízení věcného břemene bude obshovt rozvzovcí podmínku pokud nedojde k převodu vlstnictví dle bodu 3. výše do 1 roku od jejího uzvření, bude tto smlouv o zřízení věcného břemene zrušen. Věcné břemeno bude zřízeno bezúpltně, nákldy se zřízením věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene.

6 6 II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt stvbu bez čp. jiná stvb, ncházející se n p.p.č. 1004/4, dle geometrického plánu číslo /2001 oznčené jko p.p.č. 1004/4 o výměře 120 m 2, v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.9: Odkoupení spoluvlstnického podílu ve výši 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit odkoupení spoluvlstnického podílu ve výši 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. od Ing. J. z cenu 380,-- Kč/m 2. USNESENO č. 290/2012 I. vzl n vědomí nbídku pn Ing. T.J., bytem U Váhy 1191, Kostelec nd Orlicí n prodej jeho spoluvlstnického podílu 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení odkoupení spoluvlstnického podílu ve výši 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. od pn Ing. T.J., bytem U Váhy 1191, Kostelec nd Orlicí z cenu 380,-- Kč/m 2, tj. celkem z 8.218,-- Kč. Nákldy s prodejem spojené bude hrdit kupující. K bodu č.10: Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o určení vlstnického práv k trfostnici ve věci žlobce ČEZ,.s. Strost seznámil rdní se zněním plné moci. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 291/2012 plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o určení vlstnického práv k trfostnici, vedeném u Okresního soudu Rychnov n. Kn. pod sp. zn. 4C 2/2012, ve věci žlobce ČEZ,.s. včetně řízení o řádných mimořádných oprvných prostředcích výkonu rozhodnutí. K bodu č.11: Zápis z bytové komise ze dne , dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytů. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky.

7 7 USNESENO č. 292/2012 I. vzl n vědomí zápis z bytové komise ze dne II. 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s pní R.Š., bytem Solnice 628 n byt č. 48 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s pnem M.M., bytem Rychnov n. Kn n byt č. 15 v čp. 1558, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 15 o vel. 2+1 v čp. 1558, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní R.Š., bytem Solnice 628. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 3 let 9 měsíců s převedením nespotřebovné části nájmu (výměn bytu). 4. n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 48 o vel. 1+1 v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pnem M.M., bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou (výměn bytu). K bodu č.12: Přidělení strtovcího bytu v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 293/2012 I. vzl n vědomí pořdník pro přidělení strtovcích bytů sestvený bytovou komisí dne II. uzvření nájemní smlouvy n byt č. 4 o vel. 0+1 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. se slečnou E.K., bytem Lupenice 1 pnem J.Š., bytem Mírová 1439, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.13: Prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. sl. P.U., Rychnov n. Kn. ve výši 80%. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky.

8 USNESENO č. 294/ prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt č. 11 v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ve výši 80% dlužných popltků slečně P.U., bytem Městská Hbrová 1557, Rychnov n. Kn. K bodu č.14: Žádost pí H.S., Rychnov n. Kn. o změnu usnesení RM prodloužení nájemní smlouvy n byt v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti pí S. Po diskusi se rdní rozhodli odložit rozhodnutí k žádosti pí S. do z důvodu probíhjícího soudního sporu druh p. J.N. USNESENO č. 295/2012 I. vzl n vědomí žádost pní H.S., bytem Rychnov n. Kn., Mírová 1453 o změnu usnesení RM č. 229/2012 ze dne prodloužení nájemní smlouvy n byt č. 18 v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. II. odkládá rozhodnutí k výše uvedené žádosti pní H.S. do K bodu č.15: Schválení výpůjčky p.p.č. 910/36 v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti KASTY s.r.o., Brno z účelem pořádání Dětského dne Všeobecné zdrvotní pojišťovny dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 296/2012 výpůjčku p.p.č. 910/36 v k.ú. Rychnov n. Kn. - doprvní hřiště n stdionu - společnosti KASTY s.r.o., Potácelov 51, Brno z účelem pořádání DĚTSKÉHO DNE Všeobecné zdrvotní pojišťovny dne od 10:00 do 19:00 hod., dle předložené žádosti ze dne K bodu č.16: Pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti ELMAX Store.s., Rychnov n. Kn. z účelem umístění nákldního utomobilu LG k prezentci nových technologií výrobků znčky LG dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky.

9 9 USNESENO č. 297/2012 pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. (horní část Strého náměstí) společnosti ELMAX Store.s., Hvlíčkov 1372, Rychnov n. Kn. z účelem umístění nákldního utomobilu LG o rozměru 105 m 2 k prezentci nových technologií výrobků znčky LG dne od 7:30 do 18:30 hod. Úhrd z pronájem 10,-- Kč/m 2 /den + DPH. K bodu č.17: Žádost Hospody U vody, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s pořádáním kce v době nočního klidu dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli odsouhlsit konání kce ve venkovním prostoru Hospody U vody dne v době nočního klidu do dne do 01:00 hod. USNESENO č. 298/2012 souhlsí s produkcí živé hudby ve venkovním prostoru Hospody U vody, Trčkov ul. čp. 437 v Rychnově n. Kn. v době nočního klidu dne do dne do 01:00 hod., dle předložené žádosti ze dne K bodu č.18: Záměr n změnu užívání bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli vzít n vědomí záměr n změnu užívání bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. schválit vypsání výběrového řízení formou veřejné zkázky n dodvtele stvebních úprv změny bytu n nebytový prostor v čp USNESENO č. 299/2012 I. vzl n vědomí záměr n změnu užívání bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. II. vypsání výběrového řízení formou veřejné zkázky n dodvtele stvebních úprv změny bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn

10 10 K bodu č.19: Schválení uzvření Smlouvy o budoucí smlouvě o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie při rekonstrukci lávky v ulici Zbuzny v Rychnově n. Kn. se společností ČEZ Distribuce,.s., Děčín. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 300/2012 I. uzvření Smlouvy o budoucí smlouvě o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie při rekonstrukci lávky v ulici Zbuzny v Rychnově n. Kn. se společností ČEZ Distribuce,.s., Děčín 4, Teplická 874/8. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.20: Souhls s umístěním inženýrských sítí do pozemků měst Rychnov nd Kněžnou v k.ú. Rychnov n. Kn. při stvebních úprvách železniční stnice Rychnov n. Kn. schválení zřízení věcného břemene k těmto pozemkům. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 301/2012 I. souhlsí s umístěním inženýrských sítí do pozemků měst Rychnov nd Kněžnou p.č. 1438, 2958/2, 2959/3, 2963/2, 2966/1, 2966/4, 3215/2 3215/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. při stvebních úprvách železniční stnice v Rychnově n. Kn. II. zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí k výše uvedeným pozemkům ve prospěch ČR Správy železniční cesty, státní orgnizce, Dlážděná 7 č.p. 1003, Nové Město, Prh. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu. K bodu č.21: Dopis p. Z.H., Lipovk, Rychnov n. Kn. ve věci návrhu bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi kopii dopisu p. H. Po diskusi se rdní rozhodli uložit p. Trejtnrovi, referentu odboru správy nemovitostí, připrvit veškerou dokumentci ve věci návrhu bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou svolt jednání s p. H. z účsti rdních jedntele společnosti TS RK, s.r.o.

11 11 USNESENO č. 302/2012 I. vzl n vědomí dopis pn Z.H., Lipovk čp. 104, Rychnov n. Kn. ve věci bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou. II. ukládá pnu Miloslvu Trejtnrovi, referentu odboru správy nemovitostí, připrvit veškerou dokumentci ve věci návrhu bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou svolt k tomuto jednání s pnem Z.H. z účsti rdních jedntele společnosti TS RK, s.r.o. K bodu č.22: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli zrušit výběrové řízení n veřejnou zkázku Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. schválit vypsání nového výběrového řízení. USNESENO č. 303/2012 I. ruší výběrové řízení n veřejnou zkázku Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. II. vypsání nového výběrového řízení formou veřejné zkázky n kci Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. K bodu č.23: Pltební výměr Úřdu Regionální rdy regionu soudržnosti Severovýchod, Hrdec Králové n penále č. 11/2012 k projektu Sportovní relxční centrum Rychnovsk ze dne Všichni rdní obdrželi kopii pltebního výměru ÚRRRS SV návrh žádosti o prominutí penále ÚRRRS SV. Nebyly žádné připomínky.

12 12 USNESENO č. 304/2012 I. vzl n vědomí Pltební výměr Úřdu Regionální rdy regionu soudržnosti Severovýchod, Hrdec Králové, Pržská 320/8 n penále č. 11/2012 k projektu Sportovní relxční centrum Rychnovsk ze dne II. podání žádosti o prominutí penále Úřdu Regionální rdy regionu soudržnosti Severovýchod, Hrdec Králové, Pržská 320/8 k projektu Sportovní relxční centrum Rychnovsk ve 100% výši, dle předloženého návrhu. K bodu č.24: Návrh n uzvření nájemní smlouvy v sociálním bytě N Drhách 835, Rychnov n. Kn. s ždtelkou pí M.G. s ždtelkou sl. P.Š. Všichni rdní obdrželi písemné mteriály odboru sociálních věcí. Nebyly žádné připomínky. bod. 1. bod. 2. USNESENO č. 305/ uzvření nájemní smlouvy n sociální byt o vel. 0+1, N Drhách 835, Rychnov n. Kn. s ždtelkou pní M.G. n dobu určitou od do uzvření nájemní smlouvy n sociální byt o vel. 0+1, N Drhách 835, Rychnov n. Kn. s ždtelkou slečnou P.Š. n dobu určitou od do K bodu č.25: Návrh n prodej movitých věcí, vydných v dědickém řízení, po vyprvení pohřbu zemřelému p. P.Š., Okresním soudem Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 306/2012 I. odprodej movitých věcí získných v dědickém řízení po zemřelém klientovi následovně: ) utomobil Škod Felici RZ: 4H firmě DB AUTO, U Dliborky 800, Žmberk z cenu 5.500,-- Kč. b) utomobil Škod 135L Pick-Up RZ: 2H z cenu 100,-- Kč přívěs z osobní utomobil RZ: 44 RK 51 z cenu 500,-- Kč pnu Ing. I.M., Lupenice čp. 51.

13 II. ukládá 13 vedoucímu odboru sociálních věcí, Bc. Frntišku Voglovi, připrvit příslušné kupní smlouvy. III. pověřuje strostu měst podpisem příslušných kupních smluv. K bodu č.26: Návrh n poskytnutí finnčního příspěvku z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou pro o.s. Romodrom v r návrh n úprvu rozpočtu kpitoly 15 sociální věci. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 307/2012 úprvu rozpočtu kpitoly 15 - sociální věci - z účelem poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč o.s. Romodrom, se sídlem Mezibrnská 1684/3, Prh 1 n zjištění terénní sociální práce v sociálně vyloučených loklitách měst Rychnov n. Kn. v roce K bodu č.27: Vyhodnocení ktulizce Plánu rozvoje sociálních služeb měst regionu Rychnov nd Kněžnou n období let z rok Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné připomínky. 6 pro (p. Erben mimo zsedcí místnost) USNESENO č. 308/2012 mteriál vyhodnocení ktulizce Plánu rozvoje sociálních služeb měst regionu Rychnov nd Kněžnou n období let z rok 2011, dle předloženého návrhu. K bodu č.28: Schválení finnčního dru novorozencům. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné připomínky USNESENO č. 309/2012 n zákldě usnesení Zstupitelstv měst č. 86/11 ze dne Rdy měst

14 14 č. 593/11 ze dne poskytnutí finnčnímu dru novorozencům, kždému ve výši 1.000,-- Kč, dle předloženého návrhu. K bodu č.29: Žádost společnosti MAGNUSFILM s.r.o., Náchod o poskytnutí finnčního příspěvku n filmový projekt. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti společnosti MAGNUSFILM s.r.o. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč společnosti MAGNUSFILM s.r.o. n filmový projekt relizovný n území měst. USNESENO č. 310/2012 projednl doporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč společnosti MAGNUSFILM s.r.o., Hurdálkov 147, Náchod n filmový projekt relizovný n území měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.30: Oznámení společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o uzvření Městské knihovny v době od do Všichni rdní obdrželi kopii oznámení společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 311/2012 vzl n vědomí oznámení společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., Pnská 79 o uzvření Městské knihovny v době od do z důvodu revize celého knižního fondu. K bodu č.31: Doplnění usnesení RM č. 9/2012 ze dne kce 2. Rllye Orlické hory. Rdní se seznámili s písemným mteriálem odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 312/2012 doplnění usnesení RM č. 9/2012 ze dne následovně: - v bodě 1. textem - dne od 12:00 do 21:00 hod. - bod 3. způjčení sociálního zřízení v budově čp. 2 v ul. Jiráskov (budov bývlých ksáren) v Rychnově n. Kn. od od 16:00 hod. do do 18:00 hod. Odběr vody elektrické energie bude následně přeúčtován výpůjčiteli. Odpovědnou osobou z dodržení podmínek smlouvy o výpůjčce bude pn Jiří Procházk, Městská Hbrová 1557, Rychnov n. Kn.

15 15 K bodu č.32: Schválení nové orgnizční struktury nového ceníku vstupného p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s novou orgnizční strukturou novým ceníkem vstupného p.o. Plvecký bzén RK. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 313/ orgnizční strukturu příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. s pltností od , dle předloženého návrhu. 2. nový ceník vstupného do plveckého bzénu v Rychnově n. Kn. příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. s pltností od , dle předloženého návrhu. K bodu č.33: Žádost TJ Strt, Rychnov n. Kn. o finnční příspěvek n pořdtelství Mistrovství ČR neregistrovných kuželkářů ve dnech v Rychnově n. Kn. Místostrostk Ing. Zimová seznámil rdní s písemnou žádostí TJ Strt. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit TJ Strt finnční příspěvek ve výši ,-- Kč n pořdtelství Mistrovství ČR neregistrovných kuželkářů ve dnech USNESENO č. 314/2012 projednl doporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč TJ Strt, Rychnov n. Kn., U Stdionu 1498 n pořdtelství Mistrovství ČR neregistrovných kuželkářů ve dnech v Rychnově n. Kn. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov n. Kn. byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 17:05 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 4. červn 2012 od 13:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008 Usnesení 34. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1490 - Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy provozu služebních vozidel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 482/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty nebytové prostory Rdy městské části Rd městské části I. b e r e n v ě d o m í II.

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007 z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 08. 11. 2007 Usnesení z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 08. 11. 2007 161 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

jako ověřovatele zápisu Mgr. Nepráškovou a Pavla Švejdara a zapisovatele ing. Petru Petrovickou.

jako ověřovatele zápisu Mgr. Nepráškovou a Pavla Švejdara a zapisovatele ing. Petru Petrovickou. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2010-2014 1/1/10 K o n s t t u j e, že pltnost volby všech přítomných členů zstupitelstv obce byl prokázán osvědčením registrčního úřdu o zvolení do zstupitelstv obce Lovčice.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 24. července 2014 od 19.00 hodin

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 24. července 2014 od 19.00 hodin Obec Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 24. července 2014 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území Usnesení č. 51/3971 Příloh č. 2 Strn 1 Počet strn přílohy: 8 Specifikce zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlstnictví krje Středisko Bruntál Smlouv číslo Silnice Prcelní číslo 1) Zřízení věcného

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více