Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn."

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová - zpisovtelk Přizváni: Ludmil Cblková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy Jn Njmn - referent odboru správy nemovitostí Mgr. Simon Hejhlová - referentk odboru správy nemovitostí Dn Hubálková - referentk odboru správy nemovitostí Rent Kotýzová - referentk odboru správy nemovitostí Miloslv Trejtnr - referent odboru správy nemovitostí Bc. Frntišek Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí Progrm: 1. Schválení uzvření Drovcí smlouvy n drování movitých věcí se Školní jídelnou RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. 2. Odvod finnčních prostředků příspěvkových orgnizcí do rozpočtu zřizovtele. 3. Zřízení věcného břemene k p.p.č. 2417/22, 2417/135, 2417/185, 2417/ /324 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 4. Žádost Domu dětí mládeže, Rychnov n. Kn. o povolení kce Den dětí s námořníky dne v zámeckém prku v Rychnově n. Kn. 5. Pronájem p.p.č v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. 6. Pronájem p.p.č. 2473/32 v k.ú. Rychnov n. Kn. 7. Doplnění usnesení RM č. 563/11 ze dne Zrušení bodu 2. usnesení ZM č. 38/05 ze dne , prodej stvby bez čp. jiná stvb n p.p.č. 1004/4 v k.ú. Rychnov n. Kn., zřízení věcného břemene. 9. Odkoupení spoluvlstnického podílu ve výši 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. 10. Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o určení vlstnického práv k trfostnici ve věci žlobce ČEZ,.s. 11. Zápis z bytové komise ze dne , dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytů. 12. Přidělení strtovcího bytu v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 13. Prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. sl. P.U., Rychnov n. Kn. ve výši 80%. 14. Žádost pí H.S., Rychnov n. Kn. o změnu usnesení RM prodloužení nájemní smlouvy n byt v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn.

2 2 15. Schválení výpůjčky p.p.č. 910/36 v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti KASTY s.r.o., Brno z účelem pořádání Dětského dne Všeobecné zdrvotní pojišťovny dne Pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti ELMAX Store.s., Rychnov n. Kn. z účelem umístění nákldního utomobilu LG k prezentci nových technologií výrobků znčky LG dne Žádost Hospody U vody, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s pořádáním kce v době nočního klidu dne Záměr n změnu užívání bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 19. Schválení uzvření Smlouvy o budoucí smlouvě o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie při rekonstrukci lávky v ulici Zbuzny v Rychnově n. Kn. se společností ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 20. Souhls s umístěním inženýrských sítí do pozemků měst Rychnov nd Kněžnou v k.ú. Rychnov n. Kn. při stvebních úprvách železniční stnice Rychnov n. Kn. schválení zřízení věcného břemene k těmto pozemkům. 21. Dopis p. Z.H., Lipovk, Rychnov n. Kn. ve věci návrhu bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou. 22. Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. 23. Pltební výměr Úřdu Regionální rdy regionu soudržnosti Severovýchod, Hrdec Králové n penále č. 11/2012 k projektu Sportovní relxční centrum Rychnovsk ze dne Návrh n uzvření nájemní smlouvy v sociálním bytě N Drhách 835, Rychnov n. Kn. s ždtelkou pí M.G. s ždtelkou sl. P.Š. 25. Návrh n prodej movitých věcí, vydných v dědickém řízení, po vyprvení pohřbu zemřelému p. P.Š., Okresním soudem Rychnov n. Kn. 26. Návrh n poskytnutí finnčního příspěvku z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou pro o.s. Romodrom v r návrh n úprvu rozpočtu kpitoly 15 sociální věci. 27. Vyhodnocení ktulizce Plánu rozvoje sociálních služeb měst regionu Rychnov nd Kněžnou n období let z rok Schválení finnčního dru novorozencům. 29. Žádost společnosti MAGNUSFILM s.r.o., Náchod o poskytnutí finnčního příspěvku n filmový projekt. 30. Oznámení společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o uzvření Městské knihovny v době od do Doplnění usnesení RM č. 9/2012 ze dne kce 2. Rllye Orlické hory. 32. Schválení nové orgnizční struktury nového ceníku vstupného p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 33. Žádost TJ Strt, Rychnov n. Kn. o finnční příspěvek n pořdtelství Mistrovství ČR neregistrovných kuželkářů ve dnech v Rychnově n. Kn. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. N jednání Rdy měst se krátce předstvili noví zástupci FC Sprtk Rychnov n. Kn.

3 3 K bodu č.1: Schválení uzvření Drovcí smlouvy n drování movitých věcí se Školní jídelnou RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 282/2012 uzvření Drovcí smlouvy n drování movitých věcí mezi Školní jídelnou RK, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., U Stdionu 1229 jko dárcem městem Rychnov nd Kněžnou jko obdrovným, dle předloženého návrhu. K bodu č.2: Odvod finnčních prostředků příspěvkových orgnizcí do rozpočtu zřizovtele. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 283/2012 ukládá příspěvkovým orgnizcím Zákldní škol Jvornická 1596, Rychnov n. Kn., Zákldní škol Msrykov 563, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Kytičk, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Sluníčko, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Klíček, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Láň, Rychnov n. Kn. Dům dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn. odvod finnčních prostředků z investičního fondu do rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou, ve výších dle předloženého návrhu. K bodu č.3: Zřízení věcného břemene k p.p.č. 2417/22, 2417/135, 2417/185, 2417/ /324 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 284/2012 I. zřízení věcného břemene k p.p.č. 2417/22, 2417/135, 2417/185, 2417/ /324 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, spočívjící v oprávnění umístění, zřízení provozování zřízení distribuční soustvy IV /VB/02, Rychnov n. Kn., Bill, Kvn, DTS. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu ,-- Kč.

4 II. pověřuje 4 strostu měst podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.4: Žádost Domu dětí mládeže, Rychnov n. Kn. o povolení kce Den dětí s námořníky dne v zámeckém prku v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 285/2012 souhlsí s konáním kce Den dětí s námořníky dne v zámeckém prku pod jízdárnou n p.p.č. 787 v k.ú. Rychnov n. Kn., dle žádosti Domu dětí mládeže, Rychnov n. Kn., Poláčkovo náměstí 88 ze dne K bodu č.5: Pronájem p.p.č v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 286/2012 pronájem p.p.č o výměře m 2 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. společnosti OVOCNÉ SADY SYNKOV s.r.o., se sídlem Synkov Slemeno, místní část Synkov 77 z účelem zemědělského obhospodřování z cenu 230,-- Kč/rok. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, přičemž písemná výpověď nájemní smlouvy musí být doručen do dného roku. K bodu č.6: Pronájem p.p.č. 2473/32 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit pronájem pozemku Ing. M. z cenu 1,-- Kč/m 2 /rok + vlorizce jednou z 5 let. USNESENO č. 287/2012 pronájem p.p.č. 2473/32 o výměře 616 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Ing. M.M., N Jmách 1614, Rychnov n. Kn. jko mnipulční prostor k domu čp v Rychnově n. Kn. z cenu 1,-- Kč/m 2 /rok. Vlorizce jednou z 5 let. Nájemní poměr bude uzvřen n dobu neurčitou, výpovědní lhůt 15 dní. Nájemce nebude oprávněn předmět nájmu zplotit. Nájemce se ve smlouvě zváže umožnit přístup přes tento pozemek do reálu Automotoklubu Rychnov nd Kněžnou.

5 5 K bodu č.7: Doplnění usnesení RM č. 563/11 ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 288/2012 doplnění bodu III. usnesení RM č. 563/11 ze dne následovně: 3. zřízení věcného břemene k části p.p.č o výměře cc 570 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch vlstník p.p.č. 2417/349 v k.ú. Rychnov n. Kn. pn J.D., bytem Wolkerov 1707, Rychnov n. Kn., spočívjící v oprávnění chůze jízdy po tomto pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno n dobu neurčitou z jednorázovou úhrdu ve výši 200,-- Kč (včetně pltné szby DPH). Nákldy se zřízením věcného břemene spojené ponese pn J.D. Podmínkou zřízení tohoto věcného břemene bude následná bezprostřední relizce směny nemovitostí dle bodu II. tohoto usnesení. K bodu č.8: Zrušení bodu 2. usnesení ZM č. 38/05 ze dne , prodej stvby bez čp. jiná stvb n p.p.č. 1004/4 v k.ú. Rychnov n. Kn., zřízení věcného břemene. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit zřízení věcného břemene strpění umístění kontejnerů n domovní odpd bezúpltně s tím, že nákldy se zřízením věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. USNESENO č. 289/2012 I. doporučuje ZM 1. zrušit bod 2. usnesení ZM č. 38/05 ze dne vyhrdit si rozhodnout ve věci zřízení věcného břemene ke stvbě n p.p.č. 1004/4 v k.ú. Rychnov n. Kn., spočívjícím ve strpění umístění kontejnerů n domovní odpd. 3. schválit prodej stvby bez čp. jiná stvb, ncházející se n p.p.č. 1004/4, dle geometrického plánu číslo /2001 oznčené jko p.p.č. 1004/4 o výměře 120 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. obálkovou metodou nejvyšší nbídce, přičemž minimální cen bude ,-- Kč + nákldy n zjištění prodeje. K předmětu prodeje bude před jeho prodejem zřízeno věcné břemeno dle bodu 4. níže. 4. schválit zřízení věcného břemene strpění umístění kontejnerů n domovní odpd v části předmětu prodeje, oznčené šrfováním n situčním plánku. Oprávněným bude Společenství vlstníků jednotek pro dům čp n drese Zborovská, Rychnov n. Kn., povinným bude kždý vlstník předmětu prodeje. Smlouv o zřízení věcného břemene bude obshovt rozvzovcí podmínku pokud nedojde k převodu vlstnictví dle bodu 3. výše do 1 roku od jejího uzvření, bude tto smlouv o zřízení věcného břemene zrušen. Věcné břemeno bude zřízeno bezúpltně, nákldy se zřízením věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene.

6 6 II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt stvbu bez čp. jiná stvb, ncházející se n p.p.č. 1004/4, dle geometrického plánu číslo /2001 oznčené jko p.p.č. 1004/4 o výměře 120 m 2, v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.9: Odkoupení spoluvlstnického podílu ve výši 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit odkoupení spoluvlstnického podílu ve výši 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. od Ing. J. z cenu 380,-- Kč/m 2. USNESENO č. 290/2012 I. vzl n vědomí nbídku pn Ing. T.J., bytem U Váhy 1191, Kostelec nd Orlicí n prodej jeho spoluvlstnického podílu 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení odkoupení spoluvlstnického podílu ve výši 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. od pn Ing. T.J., bytem U Váhy 1191, Kostelec nd Orlicí z cenu 380,-- Kč/m 2, tj. celkem z 8.218,-- Kč. Nákldy s prodejem spojené bude hrdit kupující. K bodu č.10: Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o určení vlstnického práv k trfostnici ve věci žlobce ČEZ,.s. Strost seznámil rdní se zněním plné moci. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 291/2012 plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o určení vlstnického práv k trfostnici, vedeném u Okresního soudu Rychnov n. Kn. pod sp. zn. 4C 2/2012, ve věci žlobce ČEZ,.s. včetně řízení o řádných mimořádných oprvných prostředcích výkonu rozhodnutí. K bodu č.11: Zápis z bytové komise ze dne , dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytů. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky.

7 7 USNESENO č. 292/2012 I. vzl n vědomí zápis z bytové komise ze dne II. 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s pní R.Š., bytem Solnice 628 n byt č. 48 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s pnem M.M., bytem Rychnov n. Kn n byt č. 15 v čp. 1558, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 15 o vel. 2+1 v čp. 1558, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní R.Š., bytem Solnice 628. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 3 let 9 měsíců s převedením nespotřebovné části nájmu (výměn bytu). 4. n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 48 o vel. 1+1 v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pnem M.M., bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou (výměn bytu). K bodu č.12: Přidělení strtovcího bytu v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 293/2012 I. vzl n vědomí pořdník pro přidělení strtovcích bytů sestvený bytovou komisí dne II. uzvření nájemní smlouvy n byt č. 4 o vel. 0+1 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. se slečnou E.K., bytem Lupenice 1 pnem J.Š., bytem Mírová 1439, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.13: Prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. sl. P.U., Rychnov n. Kn. ve výši 80%. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky.

8 USNESENO č. 294/ prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt č. 11 v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ve výši 80% dlužných popltků slečně P.U., bytem Městská Hbrová 1557, Rychnov n. Kn. K bodu č.14: Žádost pí H.S., Rychnov n. Kn. o změnu usnesení RM prodloužení nájemní smlouvy n byt v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti pí S. Po diskusi se rdní rozhodli odložit rozhodnutí k žádosti pí S. do z důvodu probíhjícího soudního sporu druh p. J.N. USNESENO č. 295/2012 I. vzl n vědomí žádost pní H.S., bytem Rychnov n. Kn., Mírová 1453 o změnu usnesení RM č. 229/2012 ze dne prodloužení nájemní smlouvy n byt č. 18 v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. II. odkládá rozhodnutí k výše uvedené žádosti pní H.S. do K bodu č.15: Schválení výpůjčky p.p.č. 910/36 v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti KASTY s.r.o., Brno z účelem pořádání Dětského dne Všeobecné zdrvotní pojišťovny dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 296/2012 výpůjčku p.p.č. 910/36 v k.ú. Rychnov n. Kn. - doprvní hřiště n stdionu - společnosti KASTY s.r.o., Potácelov 51, Brno z účelem pořádání DĚTSKÉHO DNE Všeobecné zdrvotní pojišťovny dne od 10:00 do 19:00 hod., dle předložené žádosti ze dne K bodu č.16: Pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti ELMAX Store.s., Rychnov n. Kn. z účelem umístění nákldního utomobilu LG k prezentci nových technologií výrobků znčky LG dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky.

9 9 USNESENO č. 297/2012 pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. (horní část Strého náměstí) společnosti ELMAX Store.s., Hvlíčkov 1372, Rychnov n. Kn. z účelem umístění nákldního utomobilu LG o rozměru 105 m 2 k prezentci nových technologií výrobků znčky LG dne od 7:30 do 18:30 hod. Úhrd z pronájem 10,-- Kč/m 2 /den + DPH. K bodu č.17: Žádost Hospody U vody, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s pořádáním kce v době nočního klidu dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli odsouhlsit konání kce ve venkovním prostoru Hospody U vody dne v době nočního klidu do dne do 01:00 hod. USNESENO č. 298/2012 souhlsí s produkcí živé hudby ve venkovním prostoru Hospody U vody, Trčkov ul. čp. 437 v Rychnově n. Kn. v době nočního klidu dne do dne do 01:00 hod., dle předložené žádosti ze dne K bodu č.18: Záměr n změnu užívání bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli vzít n vědomí záměr n změnu užívání bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. schválit vypsání výběrového řízení formou veřejné zkázky n dodvtele stvebních úprv změny bytu n nebytový prostor v čp USNESENO č. 299/2012 I. vzl n vědomí záměr n změnu užívání bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. II. vypsání výběrového řízení formou veřejné zkázky n dodvtele stvebních úprv změny bytu n nebytový prostor (kdeřnictví pedikúr) v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn

10 10 K bodu č.19: Schválení uzvření Smlouvy o budoucí smlouvě o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie při rekonstrukci lávky v ulici Zbuzny v Rychnově n. Kn. se společností ČEZ Distribuce,.s., Děčín. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 300/2012 I. uzvření Smlouvy o budoucí smlouvě o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie při rekonstrukci lávky v ulici Zbuzny v Rychnově n. Kn. se společností ČEZ Distribuce,.s., Děčín 4, Teplická 874/8. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.20: Souhls s umístěním inženýrských sítí do pozemků měst Rychnov nd Kněžnou v k.ú. Rychnov n. Kn. při stvebních úprvách železniční stnice Rychnov n. Kn. schválení zřízení věcného břemene k těmto pozemkům. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 301/2012 I. souhlsí s umístěním inženýrských sítí do pozemků měst Rychnov nd Kněžnou p.č. 1438, 2958/2, 2959/3, 2963/2, 2966/1, 2966/4, 3215/2 3215/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. při stvebních úprvách železniční stnice v Rychnově n. Kn. II. zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí k výše uvedeným pozemkům ve prospěch ČR Správy železniční cesty, státní orgnizce, Dlážděná 7 č.p. 1003, Nové Město, Prh. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu. K bodu č.21: Dopis p. Z.H., Lipovk, Rychnov n. Kn. ve věci návrhu bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi kopii dopisu p. H. Po diskusi se rdní rozhodli uložit p. Trejtnrovi, referentu odboru správy nemovitostí, připrvit veškerou dokumentci ve věci návrhu bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou svolt jednání s p. H. z účsti rdních jedntele společnosti TS RK, s.r.o.

11 11 USNESENO č. 302/2012 I. vzl n vědomí dopis pn Z.H., Lipovk čp. 104, Rychnov n. Kn. ve věci bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou. II. ukládá pnu Miloslvu Trejtnrovi, referentu odboru správy nemovitostí, připrvit veškerou dokumentci ve věci návrhu bezúpltného převodu komunikce vodovodu pro rodinné domy v Lipovce n město Rychnov nd Kněžnou svolt k tomuto jednání s pnem Z.H. z účsti rdních jedntele společnosti TS RK, s.r.o. K bodu č.22: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli zrušit výběrové řízení n veřejnou zkázku Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. schválit vypsání nového výběrového řízení. USNESENO č. 303/2012 I. ruší výběrové řízení n veřejnou zkázku Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. II. vypsání nového výběrového řízení formou veřejné zkázky n kci Oprv stávjících sociálních zřízení v NP MŠ Láň, Českých brtří č.p. 1387, Rychnov n. Kn. K bodu č.23: Pltební výměr Úřdu Regionální rdy regionu soudržnosti Severovýchod, Hrdec Králové n penále č. 11/2012 k projektu Sportovní relxční centrum Rychnovsk ze dne Všichni rdní obdrželi kopii pltebního výměru ÚRRRS SV návrh žádosti o prominutí penále ÚRRRS SV. Nebyly žádné připomínky.

12 12 USNESENO č. 304/2012 I. vzl n vědomí Pltební výměr Úřdu Regionální rdy regionu soudržnosti Severovýchod, Hrdec Králové, Pržská 320/8 n penále č. 11/2012 k projektu Sportovní relxční centrum Rychnovsk ze dne II. podání žádosti o prominutí penále Úřdu Regionální rdy regionu soudržnosti Severovýchod, Hrdec Králové, Pržská 320/8 k projektu Sportovní relxční centrum Rychnovsk ve 100% výši, dle předloženého návrhu. K bodu č.24: Návrh n uzvření nájemní smlouvy v sociálním bytě N Drhách 835, Rychnov n. Kn. s ždtelkou pí M.G. s ždtelkou sl. P.Š. Všichni rdní obdrželi písemné mteriály odboru sociálních věcí. Nebyly žádné připomínky. bod. 1. bod. 2. USNESENO č. 305/ uzvření nájemní smlouvy n sociální byt o vel. 0+1, N Drhách 835, Rychnov n. Kn. s ždtelkou pní M.G. n dobu určitou od do uzvření nájemní smlouvy n sociální byt o vel. 0+1, N Drhách 835, Rychnov n. Kn. s ždtelkou slečnou P.Š. n dobu určitou od do K bodu č.25: Návrh n prodej movitých věcí, vydných v dědickém řízení, po vyprvení pohřbu zemřelému p. P.Š., Okresním soudem Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 306/2012 I. odprodej movitých věcí získných v dědickém řízení po zemřelém klientovi následovně: ) utomobil Škod Felici RZ: 4H firmě DB AUTO, U Dliborky 800, Žmberk z cenu 5.500,-- Kč. b) utomobil Škod 135L Pick-Up RZ: 2H z cenu 100,-- Kč přívěs z osobní utomobil RZ: 44 RK 51 z cenu 500,-- Kč pnu Ing. I.M., Lupenice čp. 51.

13 II. ukládá 13 vedoucímu odboru sociálních věcí, Bc. Frntišku Voglovi, připrvit příslušné kupní smlouvy. III. pověřuje strostu měst podpisem příslušných kupních smluv. K bodu č.26: Návrh n poskytnutí finnčního příspěvku z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou pro o.s. Romodrom v r návrh n úprvu rozpočtu kpitoly 15 sociální věci. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 307/2012 úprvu rozpočtu kpitoly 15 - sociální věci - z účelem poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč o.s. Romodrom, se sídlem Mezibrnská 1684/3, Prh 1 n zjištění terénní sociální práce v sociálně vyloučených loklitách měst Rychnov n. Kn. v roce K bodu č.27: Vyhodnocení ktulizce Plánu rozvoje sociálních služeb měst regionu Rychnov nd Kněžnou n období let z rok Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné připomínky. 6 pro (p. Erben mimo zsedcí místnost) USNESENO č. 308/2012 mteriál vyhodnocení ktulizce Plánu rozvoje sociálních služeb měst regionu Rychnov nd Kněžnou n období let z rok 2011, dle předloženého návrhu. K bodu č.28: Schválení finnčního dru novorozencům. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné připomínky USNESENO č. 309/2012 n zákldě usnesení Zstupitelstv měst č. 86/11 ze dne Rdy měst

14 14 č. 593/11 ze dne poskytnutí finnčnímu dru novorozencům, kždému ve výši 1.000,-- Kč, dle předloženého návrhu. K bodu č.29: Žádost společnosti MAGNUSFILM s.r.o., Náchod o poskytnutí finnčního příspěvku n filmový projekt. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti společnosti MAGNUSFILM s.r.o. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč společnosti MAGNUSFILM s.r.o. n filmový projekt relizovný n území měst. USNESENO č. 310/2012 projednl doporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč společnosti MAGNUSFILM s.r.o., Hurdálkov 147, Náchod n filmový projekt relizovný n území měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.30: Oznámení společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o uzvření Městské knihovny v době od do Všichni rdní obdrželi kopii oznámení společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 311/2012 vzl n vědomí oznámení společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., Pnská 79 o uzvření Městské knihovny v době od do z důvodu revize celého knižního fondu. K bodu č.31: Doplnění usnesení RM č. 9/2012 ze dne kce 2. Rllye Orlické hory. Rdní se seznámili s písemným mteriálem odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 312/2012 doplnění usnesení RM č. 9/2012 ze dne následovně: - v bodě 1. textem - dne od 12:00 do 21:00 hod. - bod 3. způjčení sociálního zřízení v budově čp. 2 v ul. Jiráskov (budov bývlých ksáren) v Rychnově n. Kn. od od 16:00 hod. do do 18:00 hod. Odběr vody elektrické energie bude následně přeúčtován výpůjčiteli. Odpovědnou osobou z dodržení podmínek smlouvy o výpůjčce bude pn Jiří Procházk, Městská Hbrová 1557, Rychnov n. Kn.

15 15 K bodu č.32: Schválení nové orgnizční struktury nového ceníku vstupného p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s novou orgnizční strukturou novým ceníkem vstupného p.o. Plvecký bzén RK. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 313/ orgnizční strukturu příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. s pltností od , dle předloženého návrhu. 2. nový ceník vstupného do plveckého bzénu v Rychnově n. Kn. příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. s pltností od , dle předloženého návrhu. K bodu č.33: Žádost TJ Strt, Rychnov n. Kn. o finnční příspěvek n pořdtelství Mistrovství ČR neregistrovných kuželkářů ve dnech v Rychnově n. Kn. Místostrostk Ing. Zimová seznámil rdní s písemnou žádostí TJ Strt. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit TJ Strt finnční příspěvek ve výši ,-- Kč n pořdtelství Mistrovství ČR neregistrovných kuželkářů ve dnech USNESENO č. 314/2012 projednl doporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč TJ Strt, Rychnov n. Kn., U Stdionu 1498 n pořdtelství Mistrovství ČR neregistrovných kuželkářů ve dnech v Rychnově n. Kn. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov n. Kn. byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 17:05 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 4. červn 2012 od 13:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více