ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI"

Transkript

1 ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

2 Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám tímto představil aktualizovaný Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který nabízí základní informace o více než 530 sociálních službách poskytovaných v našem kraji. Podpora lidem v obtížných situacích může mít různé formy, jednu z nich představují právě sociální služby. Nabízí pomocnou ruku komukoli z nás, pokud se ocitne v takové životní etapě, kterou nebude umět zvládat a řešit vlastními silami. Jihomoravský kraj proto již tradičně nabízí široké veřejnosti i dalším subjektům, které se podílí na řešení nepříznivých sociálních situací obyvatel našeho kraje, přehled sociálních služeb členěný podle cílových skupin a místa jejich poskytování na úrovni okresů a obcí s rozšířenou působností. Věřím, že tento Adresář podpoří informovanost a dostupnost sociálních služeb, nasměruje potřebné k efektivní pomoci a ve výsledku přispěje ke zvýšení kvality života nás všech v tomto kraji. Adresář je dostupný zdarma: ke stažení na adrese nebo v tištěné podobě na sekretariátu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám 3, Brno. Mgr. Marek Šlapal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 3

4 OBSAH Informace o sociálních službách Orientace v adresáři + mapka SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY okres Blansko okres Brno-město okres Brno-venkov okres Břeclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM okres Blansko okres Brno-město okres Brno-venkov okres Břeclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY okres Blansko okres Brno-město okres Brno-venkov okres Břeclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZI A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM okres Blansko okres Brno-město okres Brno-venkov okres Břeclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo Příloha Přehled jednotlivých druhů sociálních služeb Abecední seznam poskytovatelů služeb včetně zařízení na území Jihomoravského kraje Abecední seznam poskytovatelů služeb dle 7 okresů

5 INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci. Působí tam, kde se lidé potýkající s nejrůznějšími problémy z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, pro krizovou sociální situaci apod., přičemž lidé v těchto situacích nejsou schopni řešit problémy bez pomoci druhých. Rozsah a forma pomoci musí vždy zachovávat lidskou důstojnost osob, vycházet z jejich individuálních potřeb a aktivně podporovat jejich samostatnost. Cílem poskytování sociálních služeb tak není jen samotná pomoc a podpora při uspokojování potřeb uživatelů služeb, ale mají zároveň vést k jejich přirozenému začlenění do společnosti (v případě, že se ocitají na jejím okraji) nebo mají naopak zabránit tomu, aby se tito lidé na okraj společnosti dostali (z důvodu svého postižení, problémů, problémové situace, jazykové či jiné bariéry apod.). Být začleněn do společnosti znamená mít možnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je považován za běžný. Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu; rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho jsou schopni, vést samostatný život; snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života. Sociální služby se poskytují jako služby: klient dochází nebo je doprovázen či dopravován do zařízení, součástí služby není ubytování pobytové spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, kde člověk dlouhodoběji žije služby jsou lidem poskytovány v jejich přirozeném prostředí v domácnosti. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dělí sociální služby do 3 hlavních kategorií: sociální poradenství služby poskytující informace k řešení nepříznivé sociální situace sociální péče služby napomáhající soběstačnosti a podporující zapojení do běžného života sociální prevence služby podporující osoby v překonání krizové situace a chránící společnost před nežádoucími a patologickými jevy. Podrobný přehled jednotlivých druhů sociálních služeb naleznete v příloze na str

6 ORIENTACE V ADRESÁŘI V tomto adresáři naleznete základní informace o sociálních službách registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou poskytovány na území Jihomoravského kraje. Je strukturován tak, aby zlepšil orientaci v nabídce sociálních služeb, zvýšil tak jejich dostupnost pro každého, kdo se nachází v obtížné životní situaci a nabídl možnost volby na koho, případně kam se se svým problémem obrátit. Adresář je členěn do 4 hlavních kapitol podle cílových skupin, pro které poskytují své služby: Senioři Osoby se zdravotním postižením Děti, mládež a rodiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Služby pro každou cílovou skupinu jsou členěny podle okresů (barevné rozlišení) a dále dle obcí s rozšířenou působností (boční záložky). DRUH SLUŽBY Poskytovatel Název zařízení cílová skupina H adresa q telefon E w web forma poskytování Údaje o jednotlivých organizacích uvedené v tabulkách zahrnují informace o poskytovateli, název zařízení, druh sociální služby, formu poskytování, vymezení cílové skupiny a kontaktní údaje. Údaje v adresáři vychází z Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který najdete na webové adrese: Sociální služby jsou v adresáři řazeny podle sídla zařízení, v němž jsou poskytovány, bez ohledu na působnost služby. 6

7 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

8 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Jaké sociální služby mohu využívat? Když potřebuji poradit Poradenské služby mohu využít základní sociální poradenství, které mi poskytne každá zabývající se sociálními službami nebo odborné poradenství, třeba poradnu pro osoby se zdravotním postižením, půjčovnu pomůcek nebo poradnu, která se zaměřuje na právní pomoc seniorům. Tísňová péče i přes zhoršenou soběstačnost zůstávám doma, pokud se mi náhle zhorší zdravotní stav nebo dojde ke krizové situaci, nemusím mít obavy. Přes tísňové volání mi služba poradí, pomůže nebo přivolá pomoc. Když chci zůstat doma Osobní asistence bude ke mně docházet asistent, který mi pomůže s péčí o mě, zajistí doprovod k lékaři nebo na úřad, mohu s ním také trávit svůj volný čas. Bude mě podporovat v rozvoji nebo udržení mých schopností a dovedností. Pečovatelská služba pečovatelky/é pomohou s hygienou, úklidem, přivezou oběd, poskytnou základní zdravotní péči.... a/nebo někam docházím: Sociálně aktivizační služby zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity; i jako senior mohu stále žít aktivně. Centrum denních služeb nebo denní stacionář pobývám zde ve všední dny během pracovního týdne, je o mne všestranně postaráno a odpoledne se vracím domů. S pomocí sociálních pracovníků se zabývám různými aktivitami, setkávám se s ostatními, ale pomohou mi také s hygienou nebo s vyřizováním osobních záležitostí. Když chci pobývat v nějakém zařízení Odlehčovací služby pobývám zde na přechodnou dobu, komplexně se tu o mě starají. Mezitím si mí blízcí, kteří jinak o mě pečují, odpočinou. Mohou třeba odjet do lázní, na dovolenou, vymalovat byt apod. Domov pro seniory dlouhodobě zde bydlím a je o mě všestranně postaráno. Domov se zvláštním režimem dlouhodobě zde bydlím a je o mě všestranně postaráno, služby jsou přizpůsobeny zvláštním potřebám, které souvisí s mojí nemocí Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Když jsem oběť domácího násilí mohu využít zvláštní služby, které nabízejí Intervenční centra. V takovém centru najdu okamžitou pomoc a podporu, která mi pomůže vše zvládnout. Pracovníci pro mne budou oporou bezprostředně po útoku. Podle potřeby budou spolupracovat také s dalšími odborníky nebo úřady. V centru mi poradí mi a pomohou také, až budu zvažovat svoje další kroky a hledat cesty, jak vyřešit svoji situaci. Uvedené sociální služby mohu využívat jednotlivě nebo je mohu podle své momentální situace a potřeby různě kombinovat. Sociální služby mohu využívat i v případě, kdy převážnou část péče o mne zajišťují moji blízcí. Budu za službu platit? Podle zákona o sociálních službách mohu některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby: Sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti mám zaplatit. Pokud budu službu hradit, musí se mnou poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou se mnou bude poskytovatel uzavírat. Výše poplatku by se měla řídit mou momentální finanční situací tak, abych byl/a schopna za službu zaplatit. Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit, potřebné informace zjistím na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu nebo na úřadech práce. 8

9 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY DOMOVY PRO SENIORY Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková Domov pro seniory Černá Hora, H Zámecká 1, Černá Hora q E w SENIOR centrum Blansko, SENIOR centrum Blansko, s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Pod Sanatorkou 2363/3, Blansko q E w KRIZOVÁ POMOC BLANSKO BLANSKO SENIOR centrum Blansko, SENIOR centrum Blansko, H Pod Sanatorkou 2363/3, Blansko q E w Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko Okno dokořán Blansko, H Komenského 2366/19, Blansko q E w DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková Domov pro seniory Černá Hora, s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Zámecká 1, Černá Hora q E w Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko Odlehčovací služba H Sadová 149/2, Blansko q E w PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko LUMINA Domov SANTINI s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Křtiny 20, Křtiny q E w Charitní pečovatelská služba Blansko H Sadová 149/2, Blansko q E w 9

10 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BLANSKO BLANSKO Město Adamov Pečovatelská služba města Adamova SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko H Pod Horkou 101/2, Adamov 1 q E w Město Blansko Pečovatelská služba Města Blansko H nám. Republiky 1316/1, Blansko q E w Pěkná modrá Doubravice, H Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou q E w Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní Blansko Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní Blansko Městys Jedovnice Dům s pečovatelskou službou H Zahradní 699, Jedovnice q E w Obec Petrovice Pečovatelská služba Petrovice H Petrovice 134, Rájec-Jestřebí q , E w H Seifertova 1553/3, Blansko, Blansko 1 q E w TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko Linka důvěry Blansko H Komenského 2366/19, Blansko q E w TERÉNNÍ PROGRAMY Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko Pečovatelská služba Českého červeného kříže Blansko H Sadová 149/2, Blansko q , E w Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko SPONA Společná cesta H Komenského 2366/19, Blansko q E w 10

11 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY DOMOVY PRO SENIORY Centrum sociálních služeb města Letovice, Centrum sociálních služeb města Letovice, H J. Haška 1082/12, Letovice q E w ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Diecézní charita Brno Oblastní charita Blansko Charitní poradna H U Lázní 1734, Boskovice q E w PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, BOSKOVICE BLANSKO Městská správa sociálních služeb Domov pro seniory H Sadová 1091/18, Boskovice q E w DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb města Letovice, Centrum sociálních služeb města Letovice, H J. Haška 1082/12, Letovice q E w Městská správa sociálních služeb Domov se zvláštním režimem s demencí nebo Alzheimerovou chorobou od 55 let H Sadová 1091/18, Boskovice q E w Městská správa sociálních služeb Pečovatelská služba H Havlíčkova 2126/19, Boskovice q E w PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY ProDeep, o.s. ProDeep, o.s. H Antonína Navrátila 1219/13, Boskovice q E w 11

12 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BLANSKO BOSKOVICE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CANIS HIPO LAMOTERAPIE, o.s. Sdružení Lamák, H Ústup 39, Ústup q E w TÍSŇOVÁ PÉČE Ing. Adéla Kolouchová Tísňová péče H Antonína Navrátila 1219/13, Boskovice 1 q E w ProDeep, o.s. ProDeep, o.s. H Antonína Navrátila 1219/13, Boskovice 1 q , E w 12

13 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Diakonie ČCE středisko v Brně Centrum denních služeb Brno H Hrnčířská 894/27, Brno-Ponava, Brno 2 q , E w Statutární město Brno Pečovatelská služba Brno-Židenice, Centrum denních služeb H Jamborova 61, Brno-Židenice, Brno q E w pecovatelska-sluzba BRNO BRNO-MĚSTO Domov pro seniory Okružní, příspěvková Domov pro seniory Okružní, H Okružní 832/29, Brno-Lesná, Brno 38 q , E w Statutární město Brno Statutární město Brno-ÚMČ Žabovřesky, odbor pečovatelské služby H Horova 200/77, Brno-Žabovřesky, Brno 16 q E w Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková Statutární město Brno Domov pro seniory Podpěrova, H Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, Brno 21 q , E w Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková Domov pro seniory Vychodilova, H Vychodilova 3077/20, Brno-Žabovřesky, Brno 16 q E w Statutární město Brno, městská část Brno-střed, pečovatelská služba H Lipová 242/31, Brno-Pisárky, Brno 2 q E w Domov pro seniory Mikuláškovo nám., Domov pro seniory Mikuláškovo nám., H Mikuláškovo nám. 706/20, Brno-Starý Lískovec, Brno 25 q E w 13

14 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BRNO-MĚSTO BRNO DENNÍ STACIONÁŘE NADĚJE Dům Naděje Brno-Bohunice DOMOVY PRO SENIORY BETÁNIE křesťanská pomoc Dům důstojného stáří H Arménská 571/2, Brno-Bohunice, Brno 25 q E w H Borky 1004/7, Brno-Maloměřice, Brno 14 q E w NADĚJE Česká katolická charita Dům Naděje Brno-Řečkovice Česká katolická charita Charitní domov Brno H Hapalova 1488/20, Brno-Řečkovice, Brno 21 q E w řeholní sestry H Grohova 516/18, Brno-Veveří, Brno 2 q E w NADĚJE Dům Naděje Brno-Vinohrady H Velkopavlovická 4186/13, Brno-Vinohrady, Brno 28 q E w Diecézní charita Brno Domov pokojného stáří Kamenná Brno H Kamenná 204/29, Brno-Štýřice, Brno 39 q E w Statutární město Brno Odbor sociálních služeb Domov Ludmila o.p.s. Domov pro seniory-domov sv. Ludmily H Kabátníkova 220/8, Brno-Královo Pole, Brno 2 q E w H Táborská 684/190, Brno-Židenice, Brno 15 q , , E w 14

15 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková Domov pro seniory Foltýnova, Domov pro seniory Mikuláškovo nám., Domov pro seniory Mikuláškovo nám., BRNO BRNO-MĚSTO H Foltýnova 1008/21, Brno-Bystrc, Brno 35 q , E w H Mikuláškovo náměstí 706/20, Brno-Starý Lískovec, Brno 25 q E w Domov pro seniory Holásecká, příspěvková Domov pro seniory Holásecká, H Holásecká 864/33, Brno-Tuřany, Brno 20 q E w Domov pro seniory Okružní, příspěvková Domov pro seniory Okružní, H Okružní 832/29, Brno-Lesná, Brno 38 q , E w Domov pro seniory Kociánka, příspěvková Domov pro seniory Kociánka, H Kociánka 1/8, Brno-Královo Pole, Brno 12 q E w Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková Domov pro seniory Podpěrova, H Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, Brno 21 q , E w Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková oragnizace H Koniklecová 442/1, Brno-Nový Lískovec, Brno 34 q E w Domov pro seniory Věstonická, příspěvková Domov pro seniory Věstonická, H Věstonická 4304/1, Brno-Vinohrady, Brno 28 q E w 15

16 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BRNO-MĚSTO BRNO Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková Domov pro seniory Tábor H Tábor 2298/22, Žabovřesky, Brno 16 q E w Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková Domov pro seniory Vychodilova, H Vychodilova 3077/20, Brno-Žabovřesky, Brno 16 q E w NADĚJE Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole H Ptašínského 316/13, Brno-Královo Pole Brno 2 q E w PRÁVO NA ŽIVOT o. s. Domov Slunce H Francouzská 895/16, Brno-Zábrdovice, Brno q E w LUMINA DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov NORBERTINUM H Nopova 3014/88, Židenice, Brno 15 q E w Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková Domov pro seniory Foltýnova, s demencí nebo Alzheimerovou chorobou NADĚJE Dům Naděje Brno-Bohunice H Foltýnova 1008/21, Brno-Bystrc, Brno 35 q , E w H Arménská 571/2, Brno-Bohunice, Brno 25 q E w Domov pro seniory Kociánka, příspěvková Domov pro seniory Kociánka, NADĚJE Dům Naděje Brno-Řečkovice H Hapalova 1488/20, Brno-Řečkovice, Brno 21 q E w s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Kociánka 1/8, Brno-Královo Pole, Brno 12 q E w 16

17 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková Domov pro seniory Kosmonautů, s demencí nebo Alzheimerovou chorobou od 50 let H ulice Kosmonautů 548/21, Brno-Starý Lískovec, Brno 25 q E w LUMINA Domov NORBERTINUM s demencí nebo Alzheimerovou chorobou od 55 let H Nopova 3014/88, Židenice, Brno 15 q E w NADĚJE BRNO BRNO-MĚSTO Domov pro seniory Mikuláškovo nám., Dům Naděje Brno-Vinohrady Domov pro seniory Mikuláškovo nám., s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Velkopavlovická 4186/13, Brno-Vinohrady, Brno 28 q E w H Mikuláškovo náměstí 706/20, Brno-Starý Lískovec, Brno 25 q E w Domov pro seniory Nopova, příspěvková Domov pro seniory Nopova, s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Nopova 128/96, Brno-Židenice, Brno 15 q E w PRÁVO NA ŽIVOT o. s. Domov Slunce s demencí nebo Alzheimerovou chorobou od 55 let H Francouzská 895/16, Brno-Zábrdovice, Brno q E w PRÁVO NA ŽIVOT o. s. Senior Centrum s demencí nebo Alzheimerovou chorobou Domov pro seniory Věstonická, příspěvková Domov pro seniory Věstonická, H Šámalova 1477/60, Židenice, Brno 15 q E w s demencí nebo Alzheimerovou chorobou od 50 let H Věstonická 4304/1, Brno-Vinohrady, Brno 28 q E w 17

18 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BRNO-MĚSTO BRNO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Diecézní charita Brno Celsuz Odborné sociální poradenství, H třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Brno 2 q , E w Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty, H Kamenná 207/36, Brno-Štýřice, Brno 39 q E w Právní občanská poradna Dialog, o.s. Právní občanská poradna Dialog, o.s. H Nerudova 321/7, Brno-Veveří, Brno 2 q , E w Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. regionální pracoviště Brno, H Malinovského náměstí 603/4, Brno-střed, Brno 2 q E w Liga vozíčkářů Poradna pro život s postižením H Bzenecká 4226/23, Brno-Vinohrady, Brno 28 q , (zdarma) E w Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. městská Brno Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. městská Brno, H Mečová 368/5, Brno-střed, Brno 2 q E w Poradna NRZP ČR pro Jihomoravský kraj H Cejl 892/32, Brno-střed, Brno 2 q , E w Občanská poradna Brno Občanská poradna Brno TyfloCentrum Brno, o.p.s. Dům služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé se zrakovým postižením, H Chaloupkova 578/3, Brno-Královo Pole, Brno 12 q E w H Anenská 10/10, Brno-střed, Brno 2 q E w 18

19 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. H Grohova 112/16, Brno q E w Statutární město Brno Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno-Bystrc, H Vondrákova 620/7, Brno-Bystrc, Brno 35 q E w Statutární město Brno BRNO BRNO-MĚSTO Diecézní charita Brno Denní a přechodný pobyt Brno H Strnadova 2414/14, Brno-Líšeň, Brno 28 q E w Odbor sociálních služeb H Kabátníkova 220/8, Brno-Ponava, Brno 2 q E w Statutární město Brno Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město Pečovatelská služba Odlehčovací služby H Ondřeje Veselého 471/5a, Brno-Slatina, Brno 27 q E w Sanus Brno Sanus Brno H Štefánikova 588/63a, Brno-Královo Pole, Brno 12 q E w H Rotalova 1282/13, Brno-Husovice, Brno 14 q E w Statutární město Brno Pečovatelská služba Brno-Židenice, Přechodný pobyt H Jamborova 3253/61, Brno-Židenice, Brno 15 q E w 19

20 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BRNO-MĚSTO BRNO Statutární město Brno Statutární město Brno-ÚMČ Žabovřesky, odbor pečovatelské služby H Horova 200/77, Brno-Žabovřesky, Brno 16 q E w PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BETÁNIE křesťanská pomoc Betánie křesťanská pomoc, pečovatelská služba H Joštova 141/7, Brno-střed, Brno 2 q , E w OSOBNÍ ASISTENCE Brigancia, o.s. Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. H Grohova 112/16, Brno q E w Hewer občanské sdružení Středisko osobní asistence Brno H Vídeňská 291/89, Brno-Štýřice, Brno 39 q E w Maltézská pomoc, o.p.s. Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Brno H Dvořákova 13, Brno-město, Brno 2 q E w Pečovatelská služba Brigancia H Horníkova 2485/34, Brno-Líšeň, Brno 28 q E w Diakonie ČCE středisko v Brně Diakonie ČCE středisko v Brně H Hrnčířská 894/27, Brno-Veveří, Brno 2 q E w Diecézní charita Brno CHPS Brno charitní pečovatelská služba H Žižkova 504/3, Brno-Veveří, Brno 2 q E w Generace Brno s.r.o. Generace Brno s.r.o. H Kuldova 711/3, Brno, Židenice, Brno 15 q E w 20

21 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Lístek, o.p.s. Lístek, o.p.s. H Kroupova 427/102a, Starý Lískovec, Brno 25 q E w Statutární město Brno Odbor sociálních služeb, H Ptašínského 312/9, Brno-Ponava, Brno 2 q E w BRNO BRNO-MĚSTO NADĚJE Dům Naděje Brno-Bohunice, H Arménská 568/4, Brno-Bohunice, Brno 25 q E w Statutární město Brno Pečovatelská služba, H Rotalova 1282/13, Brno-Husovice, Brno 14 q E w Nazaria, o.p.s. Pečovatelská služba Nazaria H Kubelíkova 978/19, Brno-Líšeň, Brno 28 q E w Statutární město Brno Pečovatelská služba Brno-Židenice H Jamborova 3253/61, Brno-Židenice, Brno 15 q E w Sanus Brno Statutární město Brno Sanus Brno H Štefánikova 588/63a, Brno-Královo Pole, Brno 12 q , E w Statutární město Brno Statutární město Brno- ÚMČ Žabovřesky, odbor pečovatelské služby H Horova 200/77, Brno-Žabovřesky, Brno 16 q E w Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno-Bystrc, H Vondrákova 620/7, Brno-Bystrc, Brno 35 q E w Statutární město Brno Statutární město Brno, městská část Brno-střed, pečovatelská služba, H Lipová 242/31, Brno-Pisárky, Brno 2 q E w 21

22 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BRNO-MĚSTO BRNO Statutární město Brno Středisko Mikulovská, H Mikulovská 4222/9, Brno-Vihohrady, Brno q E w Statutární město Brno Středisko Pálavské SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum pro rodinu a sociální péči Centrum pro rodinu a sociální péči, H Josefská 516/1, Brno-střed, Brno 2 q E w Maltézská pomoc, o.p.s. H Pálavské náměstí 4103/2, Brno-Vinohrady, Brno q E w Statutární město Brno Středisko Poláčkova Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Brno H Dvořákova 13, Brno-město, Brno 2 q E w H Poláčkova 2381/7, Brno-Líšeň, Brno q E w Židovská obec Brno Agentura JAS Pretium o.s. Pretium o.s. DUHOVKA H Anenská 10, Brno q E w H třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno-střed, Brno 2 q , E w PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. městská Brno Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. městská Brno, TyfloCentrum Brno, o.p.s. Dům služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé H Mečová 368/5, Brno-město, Brno 2 q E w se zrakovým postižením, H Chaloupkova 578/3, Brno-Královo Pole, Brno 12 q , E w 22

23 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Okresní Brno venkov Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní Brno venkov H Obilní trh 526/11, Brno-střed, Veveří, Brno 2 q E w TyfloCentrum Brno, o.p.s. SOCIÁLNÍ REHABILITACE Český klub nedoslýchavých HELP Středisko sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením v Brně, H Běhounská 2/22, Brno-střed, Brno 2 q E w BRNO BRNO-MĚSTO Dům služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé se zrakovým postižením, H Chaloupkova 578/3, Brno-Královo Pole, Brno 12 q , E w Hewer občanské sdružení Terénní sociální rehabilitace Hewer H Vídeňská 291/89, Brno-střed, Štýřice, Brno 39 q E w SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s., odloučené pracoviště dílen se zrakovým postižením Nový Prostor, z.s. Denní centrum NP, H Příční 111/4, Brno-Zábrdovice, Brno 2 q E w H Poděbradova 1751/58, Brno-Královo Pole, Brno 12 q , E w TyfloCentrum Brno, o.p.s. Dům služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé se zrakovým postižením, H Chaloupkova 578/3, Brno-Královo Pole, Brno 12 q , E w 23

24 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BRNO-VENKOV IVANČICE, KUŘIM, POHOŘELICE, ROSICE DENNÍ STACIONÁŘE Město Ivančice Pečovatelská služba Ivančice denní stacionář H Na úvoze 1425/5, Ivančice q E w DOMOVY PRO SENIORY Domov pro seniory Zastávka, příspěvková Domov pro seniory Zastávka H Sportovní 432, Zastávka q E w DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Centrum sociálních služeb Kuřim Centrum sociálních služeb Kuřim H Zahradní 1275, Kuřim Jungmannova 950, Kuřim q , , E w Město Ivančice Pečovatelská služba Ivančice senioř H Na úvoze 1425/5, Ivančice q E w Obec Říčany, Dům s pečovatelskou službou Říčany Domov pro seniory Zastávka, příspěvková Domov pro seniory Zastávka s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Sportovní 432, Zastávka q E w SENIORPROJEKT s.r.o. SENIORPROJEKT s.r.o. H nám. Osvobození 286, Říčany q E w Penzion pro důchodce Rosice Penzion pro důchodce Rosice H Kaštanová 1223, Rosice q E w s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Náměstíčko 53, Vranovice q , E w 24

25 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY DOMOVY PRO SENIORY ANAVITA a. s. Domov seniorů Modřice a.s. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Sanus Brno Dům domácí péče ŠLAPANICE BRNO-VENKOV H Masarykova 1018, Modřice q E w H Babice nad Svitavou 214, Bílovice nad Svitavou q , E w dumproseniory-babice.cz Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizac PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Domov pro seniory Sokolnice, H Zámecká 57, Sokolnice q (ředitel), (spojovatel) E w DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Město Šlapanice Město Šlapanice, Masarykovo nám. 7, Šlapanice H Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice q E w ANAVITA a. s. Domov seniorů Modřice a.s. s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Masarykova 1018, Modřice q E w Sanus Brno Sanus Brno Bílovice nad Svitavou, Šlapanice H Komenského 733, Bílovice nad Svitavou Hřbitovní 1700/12, Šlapanice q , E w Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková Domov pro seniory Sokolnice, s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Zámecká 57, Sokolnice q (ředitel), (spojovatel) E w 25

26 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BRNO-VENKOV TIŠNOV DOMOVY PRO SENIORY Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková Domov pro seniory Předklášteří, H Šikulova 1438, Předklášteří q E w ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Diecézní charita Brno Oblastní charita Tišnov Poradna Porta Tišnov H Ráboňova 116, Tišnov 1 q , E w ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Domov sv. Alžběty Diecézní charita Brno Oblastní charita Tišnov Domov sv. Alžběty Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov H Žernůvka 12, Nelepeč-Žernůvka, Tišnov 1 q E w DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM H Ráboňova 116, Tišnov, Tišnov 1 q , E w Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková Domov pro seniory Předklášteří, s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Šikulova 1438, Předklášteří q E w PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková Centrum sociálních služeb Tišnov, H Králova 1742, Tišnov 1 q E w Diecézní charita Brno Oblastní charita Tišnov Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková H Ráboňova 116, Tišnov 1 q , E w Centrum sociálních služeb Tišnov, H Králova 1742, Tišnov 1 q E w 26

27 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY DOMOVY PRO SENIORY Česká katolická charita Česká katolická charita Charitní domov Střelice ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Diecézní charita Brno Oblastní charita Rajhrad DLBsH Rajhrad ŽIDLOCHOVICE BRNO-VENKOV řeholní sestry H Tetčická 646/67, Střelice u Brna q E w H Jiráskova 47, Rajhrad q E w PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Domov Matky Rosy Domov Matky Rosy H Odbojářů 324, Rajhrad q E w DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Diecézní charita Brno Oblastní charita Rajhrad Oblastní charita Rajhrad, Charitní pečovatelská služba H Jiráskova 47, Rajhrad q E w BETÁNIE křesťanská pomoc VILLA MARTHA s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Tyršova 173, Hrušovany u Brna q E w Město Židlochovice Pečovatelská služba Židlochovice H Masarykova 115, Židlochovice q E w 27

28 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BŘECLAV BŘECLAV DENNÍ STACIONÁŘE Domov seniorů Břeclav, Domov seniorů Břeclav, H Na Pěšině 2842/13, Břeclav, Břeclav 3 q , E w Město Velké Bílovice Domov pro seniory H Mírová 1124, Velké Bílovice q E w DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov seniorů Břeclav, Domovinka Němčičky o.p.s. Denní stacionář Němčičky Domov seniorů Břeclav, H Němčičky 96, Němčičky u Břeclavi q E w s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Na Pěšině 2842/13, Břeclav 3 q , , E w DOMOVY PRO SENIORY REMEDIA PLUS o.p.s. Domov seniorů Břeclav, Domov seniorů Břeclav, H Na Pěšině 2842/13, Břeclav 3 q , , E w Domovinka s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H U Nemocnice 3066/1, Břeclav 2 q E w ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Město Valtice Domov pro seniory Valtice H Modřínová 537, Valtice q , , , E w Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní Břeclav Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní Břeclav H Stromořadní 531/5, Břeclav 2 q E w 28

29 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s., pracoviště Břeclav se zrakovým postižením, OSOBNÍ ASISTENCE REMEDIA PLUS o.p.s. REMEDIA PLUS o.p.s. BŘECLAV BŘECLAV H Sovadinova 537/6, Břeclav 2 q , E w H U Nemocnice 3066/1, Břeclav 2 q , E w ODLEHČOVACÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Domov seniorů Břeclav, Domov seniorů Břeclav, H Na Pěšině 2842/13, Břeclav 3 q , , E w Diecézní charita Brno Oblastní charita Břeclav Charitní pečovatelská služba Břeclav H Seniorů 3196/1, Břeclav 3 q E w Domovinka Němčičky o.p.s. Domovinka Němčičky H Němčičky 221, Němčičky q E w REMEDIA PLUS o.p.s. Domovinka H U Nemocnice 3066/1, Břeclav 2 q E w Město Valtice Domov pro seniory Valtice H Modřínová 537, Valtice q , , E w REMEDIA PLUS o.p.s. REMEDIA PLUS o.p.s. H U Nemocnice 3066/1, Břeclav 2 q , E w 29

30 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY BŘECLAV BŘECLAV, MIKULOV PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno,o.p.s.,regionální pracoviště Břeclav TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s., pracoviště Břeclav se zrakovým postižením, se zrakovým postižením, H Sovadinova 537/6, Břeclav 2 q , E w H Sovadinova 537/6, Břeclav 2 q , E w TLUMOČNICKÉ SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Spolek neslyšících Břeclav, o.s. Spolek neslyšících Břeclav REMEDIA PLUS o.p.s., REMEDIA PLUS o.p.s., středisko UTILIS H 17. listopadu 2995/1a, Břeclav, Břeclav 2 q , E w H 17. listopadu 2964/1, Břeclav 2 q E w DOMOVY PRO SENIORY G centrum Mikulov, Spolek neslyšících Břeclav, o.s. Spolek neslyšících Břeclav H 17. listopadu 2995/1a, Břeclav q , E w G-centrum Mikulov, H Republikánské obrany 945/13, Mikulov q , E w Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní Břeclav Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní Břeclav DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM SENIORPROJEKT s.r.o. SENIORPROJEKT s.r.o. s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Stromořadní 531/5, Břeclav, Břeclav 2 q E w H Jevišovka 169, Drnholec q , E w 30

31 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY G centrum Mikulov, G-centrum Mikulov, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA G centrum Mikulov, Domov s pečovatelskou službou odloučené pracoviště, MIKULOV, HUSTOPEČE BŘECLAV H Republikánské obrany 945/13, Mikulov q , , E w H Pod Strání 57/7, Mikulov q , E w Diakonie ČCE středisko BETLÉM Integrované centrum služeb Domov Betlém H Císařova 394/27, Klobouky u Brna q , E w OSOBNÍ ASISTENCE G centrum Mikulov, G-centrum Mikulov,, H Republikánské obrany 945/13, Mikulov q , E w Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj Osobní asistence Girasole H Dukelské nám. 9999, Hustopeče q E w Město Hustopeče Dům s pečovatelskou službou H Žižkova 960/1, Hustopeče q E w TÍSŇOVÁ PÉČE Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj Tísňová péče Girasole H Dukelské nám. 9999, Hustopeče q E w Město Klobouky u Brna Domácnosti osob ve městě včetně Domu s pečovatelskou službou H nám. Míru 169/1, Klobouky u Brna q E w 31

32 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY HODONÍN HODONÍN CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. Centrum denních služeb Homediss ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. H Polní 4004/12, Hodonín 1 q E w DOMOVY PRO SENIORY H Skácelova 2711/2, Hodonín 1 q E w Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková Domov pro seniory Bažantnice, H třída bří Čapků 3273/1, Hodonín 1 q E w OSOBNÍ ASISTENCE Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. Osobní asistence Homediss H Polní 4004/12, Hodonín 1 q E w S centrum Hodonín, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA S centrum Hodonín, Diecézní charita Brno Oblastní charita Hodonín Charitní pečovatelská služba Mutěnice H Na Pískách 4037/11, Hodonín 1 q E w DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM H Květná 379, Mutěnice q E w S centrum Hodonín, S centrum Hodonín, s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Na Pískách 4037/11, Hodonín 1 q E w Diecézní charita Brno Oblastní charita Hodonín Charitní pečovatelská služba Ratíškovice H Dubňanská 1301, Ratíškovice q E w 32

33 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. Pečovatelská služba Homediss H Polní 4004/12, Hodonín 1 q E w Charita Kyjov Charitní dům pokojného stáří H Čeložnice 133, Kostelec u Kyjova q , E w HODONÍN, KYJOV HODONÍN SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková Centrum služeb pro seniory Kyjov, s demencí nebo Alzheimerovou chorobou H Palackého 1454/14,Hodonín, Hodonín q , E w H Strážovská 1095/1, Kyjov 1 q E w DENNÍ STACIONÁŘE ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková města Kyjova Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Okresní Hodonín Centrum sociálních služeb Kyjov, města Kyjova Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Okresní Hodonín H třída Palackého 67/7, Kyjov 1 q E w H třída Palackého 67/7, Kyjov 1 q E w DOMOVY PRO SENIORY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková Centrum služeb pro seniory Kyjov, Centrum služeb pro seniory Kyjov, H Strážovská 1095/1, Kyjov 1 q E w H Strážovská 1095/1, Kyjov 1 q E w 33

Plán 2. kontrolní etapy

Plán 2. kontrolní etapy Plán 2. kontrolní etapy ZÁŘÍ 2014 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 9 h Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - odb. soc. poradenství Znojmo Řehořová+Maceček 11.9. 12.9. 15.9. 16.9.

Více

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního

Více

Plán 3. kontrolní etapy

Plán 3. kontrolní etapy Plán 3. kontrolní etapy BŘEZEN 2015 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 2.3. Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - centrum denních služeb 10.15 h Statutární město - ÚMČ Žabovřesky - odbor

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Seznam pracovišť pro odborné praxe

Seznam pracovišť pro odborné praxe Seznam pracovišť pro odborné praxe NEMOCNICE Bílovecká nemocnice, a s. Bohumínská městská nemocnice, a. s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Chrudimská

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017

Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017 Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017 ORP // příslušná k sídlu zařízení název poskytovatele IČO druh sociální služby registrační

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Adresář je koncipován podle jednotlivých typů sociálních služeb, tak jak jsou uvedeny

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00052, realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY ZÁPIS ZE ZSEDÁNÍ ZSTUPITELSTV OBCE ŽTČNY Pořadové číslo zasedání: Datum zasedání: Čas zasedání: Místo zasedání: Stran zápisu: 13. 13. 10. 2015 19:10 22:30 hod. Obecní úřad 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba, Jana

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018 MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2018 Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu u zařazeny do následujících kategorií: skupina A: u je doložena deklarace potřebnosti

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650 Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně Počet respondentů: 650 Zpracovala: Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií,

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 2009

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 2009 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 2009 Cíl: odstranit bariéry dané handicapem zdravotního postižení a zajistit tak dobrou kvalitu života Plán: osvěta

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: 18.8.2010 místo: Vančurova

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Mobilní hospic Ondrášek,

Více

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014 Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální 2014 23.6.2014 Příloha 1 Návrh dotací - 2014 Název poskytovatele : Město Miletín Dům s pečovatelskou službou 5141443 40 Pečovatelská město Meziměstí Pečovatelská

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Přehled služeb zařazených do Dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku 2017 Příloha č. 1 materiálu

Přehled služeb zařazených do Dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku 2017 Příloha č. 1 materiálu Přehled služeb zařazených do Dočasné sítě ch služeb v Jihomoravském kraji od roku služba/ druh identifikátor působnost cílová skupina pro rok 31. 3. 2016 24. 2. 20. 12. rmáda spásy v České republice, z.

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 byl zpracován v rámci projektu Komunitní plánování sociálních

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 Příloha č. 5 Minimální síť u pro rok 2017 Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu komunitního plánování u zařazeny do následujících kategorií: skupina A: u je doložena deklarace potřebnosti

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2019-2. aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 Příloha č. 2 CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLOVÁ SKUPINA (Pozn. ABAPO, s.r.o. 02672910 RZ_2019

Více

Garance návazností IDS JMK

Garance návazností IDS JMK Příloha č. 6 KORDIS JMK, a.s. Nové Sady 30, 602 00 Brno Garance návazností IDS JMK Jízdní řád 2013 / 14 Platí od 15. 12. 2013 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA GARANCE NÁVAZNOSTÍ IDS JMK Návaznosti v rámci IDS JMK jsou

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 Mezi stěžejní zákony pro výkon sociální práce na obci patří zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Konference, Brno, 30.09.2014

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Konference, Brno, 30.09.2014 Rodinná politika Jihomoravského kraje Konference, Brno, 30.09.2014 Historie 2005 vznik a realizace projektu Rodinné pasy 2006 do projektu Rodinné Pasy zapojeno cca 10.000 rodin z JMK partnerství s Krajem

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci. Jihomoravský kraj. Projekt schválen Radou kraje / zastupitelstvem

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci. Jihomoravský kraj. Projekt schválen Radou kraje / zastupitelstvem I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Číslo kola výzvy: 1. Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.02

Více

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 Název poskytovatele Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 IČO Identifikátor Služby Druh Služby Dotace 2019 ADVAITA, z. ú. 65635591 4853448 terapeutické

Více

JARO. Pomáháme po celý rok LÉTO PODZIM ZIMA

JARO. Pomáháme po celý rok LÉTO PODZIM ZIMA Výroční zpráva 2008 JARO LÉTO Pomáháme po celý rok PODZIM ZIMA Slovo na úvod Vážení příznivci, pracovníci a přátelé Charity, předkládáme Vám Výroční zprávu Diecézní charity Brno za rok 2008. V ní chceme

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

charita záměr částka

charita záměr částka ID charita záměr částka 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Přímá pomoc 20 000,00 Kč 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Podpora provozu a vybavení Denního stacionáře pro seniory 85 000,00 Kč 7003 Oblastní

Více

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 Tento materiál byl zpracován za finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Podpora vytváření krajských

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2016

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2016 Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB OKRESU BLNSKO PRO ROK 2016 Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing.

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing. Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko ve spolupráci Centra pro podporu komunitního plánování Blansko a partnera projektu společnosti ACCENDO Centrum

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 3.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: JIHOMORAVSKÝ KRAJ sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k

Více