SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, Otrokovice Telefon: Zřizovatelem je město Otrokovice. Typ služby: domov-penzion pro důchodce Komu je služba určena: seniorům, osobám se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: ubytování, základní péče, dovoz stravy, ošetřovatelská péče, sociální poradenství, aktivizační programy a další služby dle potřeb klientů. SENIOR Otrokovice Pečovatelská služba SENIOR Otrokovice Adresa: Nivy 283, Otrokovice Telefon: Zřizovatelem je město Otrokovice. Typ služby: pečovatelská služba Služby jsou poskytovány v zařízeních: Domovinka zařízení pro denní pobyt klientů Pečovatelské služby Otrokovice, Hlavní 1161, Otrokovice, Dům s pečovatelskou službou, Hlavní 1161, Otrokovice, Dům s pečovatelskou službou, Nivy 283, Otrokovice a v domácnostech klientů. Komu je služba určena: seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s více dětmi Charakteristika poskytovaných služeb: dovoz obědů, pomoc při sebeobsluze, péče o osobní hygienu, doprovod na vyšetření, jednoduché ošetřovatelské úkony, úklid, nákupy, pochůzky, dohled, pedikúra atd. V Domovince navíc: trénink paměti, terapie, možnost odpočinku na lůžku

2 Charita sv. Anežky Otrokovice Charitní domov Otrokovice Adresa: Na Uličce 1617, Otrokovice Telefon: , www stránky: otrokovice.caritas.cz Typ služby: domov důchodců a respitní (odlehčovací) služby Komu je služba určena: seniorům Charakteristika poskytovaných služeb: celoroční ubytování s právem na dožití, celodenní strava, nepřetržitá odborná zdravotní péče (ošetřovatelská a pečovatelská), sociální poradenství, aktivizační služby, křesťanská duchovní pastorační služba, respitní (odlehčovací) péče. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Otrokovice Adresa: Na Uličce 1617, Otrokovice Telefon: , www stránky: Typ služby: pečovatelská služba Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: komplexní služby ve vlastní domácnosti úklid, dovoz nákupu, dovoz obědů, příprava jídla, pomoc s podáváním jídla, hygiena, doprovod na vyšetření, pedikúra, masáže, ošetřovatelská péče. Domov pokojného stáří Pohořelice Adresa: Pohořelice 39, Napajedla Telefon: www stránky: Typ služby: dům s pečovatelskou službou Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: dovoz obědů, pomoc při sebeobsluze, péče o osobní hygienu, doprovod na vyšetření, úklid, nákupy, pochůzky, dohled, pedikúra atd. Denní centrum pro seniory a zdravotně postižené Otrokovice Adresa: Na Uličce 1617, Otrokovice Telefon: , www stránky: Typ služby: centrum denních služeb Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: dohled, kontakt s druhými lidmi, trénink paměti, výtvarné a rukodělné činnosti, muzikoterapie, možnost celoden

3 ního stravování, pomoc při sebeobsluze, podávání léků, možnost odpočinku na lůžku, sociální poradenství, dovoz uživatele z vlastního bydliště do DC a zpět. Služby jsou poskytovány v pracovní dny v době od 7 do 17 hod. Azylový dům Samaritán Otrokovice Adresa: Moravní 936, Otrokovice Telefon: www stránky: Typ služby: azylový dům Komu je služba určena: mužům bez přístřeší Charakteristika poskytovaných služeb: ubytování, praktická pomoc, sociálně právní poradenství, individuální podpora při dosahování změn v situaci uživatele, pracovně-resocializační program, vzdělávací programy, výuka práce s PC, volný přístup k internetu, program zaměřený na posílení sociálních kompetencí potřebných pro uplatnění se na trhu práce, program společenských a volnočasových aktivit. Charita sv. Anežky Otrokovice Nový domov Otrokovice Adresa: Hlavní 1229, Otrokovice Telefon: www stránky: Provozovatel je pověřen k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Typ služby: azylový dům pro matky s dětmi Komu je služba určena: matkám s dětmi v tísni Charakteristika poskytovaných služeb: ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti a péči o dítě, poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, podpora při hledání zaměstnání, podpora při hledání zájmových aktivit, pomoc při řešení bytové situace. Terénní služba rodinám s dětmi Otrokovice Adresa: Na Uličce 1617, Otrokovice Telefon: , www stránky: Typ služby: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Komu je služba určena: rodinám s dětmi, u kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte v důsledku dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat Charakteristika poskytovaných služeb: výchovná, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutická činnost v domácím prostředí, pomoc při uplatňování - 3 -

4 Charita sv. Anežky Otrokovice práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, obnovení fungování rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte v rodinném prostředí, prevence odebrání dítěte z rodinného prostředí či vytvoření podmínek pro navrácení dítěte z ústavní péče do přirozeného prostředí. Charitní šatník Otrokovice Adresa: Na Uličce 1617, Otrokovice Telefon: www stránky: Komu je služba určena: sociálně potřebným Charakteristika poskytovaných služeb: darované šatstvo je poskytováno sociálně potřebným v ČR i v zahraničí. Charitní šatník Tlumačov Adresa: Masarykova 62, Tlumačov Telefon: www stránky: Komu je služba určena: sociálně potřebným Charakteristika poskytovaných služeb: darované šatstvo je poskytováno sociálně potřebným v ČR i v zahraničí. Charitní středisko Napajedla Adresa: Komenského 315, Napajedla Telefon: www stránky: Typ služby: charitní šatník, klubová činnost, dobrovolná pečovatelská činnost Komu je služba určena: sociálně potřebným Charakteristika poskytovaných služeb: darované šactvo je poskytováno sociálně potřebným v ČR i v zahraničí

5 Domov pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením Otrokovice Adresa: Wolkerova 1274, Otrokovice Telefon: , www stránky: Typ služby: domov pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením, odlehčovací služby Komu je služba určena: dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením Charakteristika poskytovaných služeb: domov poskytuje služby celoroční, týdenní, denní a na přechodnou dobu ubytování, stravování, sociálně-zdravotní péče, pracovní rehabilitace, arteterapie, muzikoterapie, fyzioterapie, balneoterapie, volnočasové, sportovní aktivity atd. Děti s mentálním postižením jsou vzdělávány ve dvou třídách přímo v domově. Naděje Otrokovice Centrum denních služeb Otrokovice Adresa: Wolkerova 1274, Otrokovice Telefon: , www stránky: Komu je služba určena: dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením Charakteristika poskytovaných služeb: uživatelům jsou nabízeny služby pracovně výchovné v terapeutických dílnách (keramické, textilní), možnost poskytnutí stravy, pomoc při sebeobsluze, výchovná a vzdělávací činnost, zapojení do aktivizačních činností (muzikoterapie, balneoterapie), sportovní činnosti. Asistenční služba v chráněných bytech Otrokovice Adresa: Wolkerova 1274, Otrokovice Telefon: , www stránky: Typ služby: chráněné bydlení Komu je služba určena: dospělým klientům s mentálním a kombinovaným postižením Charakteristika poskytovaných služeb: ubytování v bytech, pomoc při vedení domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

6 Pečovatelská služba Napajedla Pečovatelská služba Napajedla Adresa: Pod Kalvárií 90, Napajedla Telefon: , Služby jsou poskytovány v zařízeních: Dům s pečovatelskou službou, Pod Kalvárií 90, Napajedla, Dům s pečovatelskou službou, Sadová 1554, Napajedla a v domácnostech klientů. Komu je služba určena: seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s více dětmi Charakteristika poskytovaných služeb: dovoz obědů, pomoc při sebeobsluze, péče o osobní hygienu, doprovod na vyšetření, úklid, nákupy, pochůzky, dohled, pedikúra atd. Pečovatelská služba Spytihněv Pečovatelská služba Tlumačov Pečovatelská služba Spytihněv Adresa: Spytihněv 577, Spytihněv Telefon: Služby jsou poskytovány v zařízení: Dům s pečovatelskou službou, Spytihněv 577, Spytihněv a v domácnostech klientů. Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: dovoz obědů, pomoc při sebeobsluze, péče o osobní hygienu, doprovod na vyšetření, úklid, nákupy, pochůzky, dohled, pedikúra atd. Pečovatelská služba Tlumačov Adresa: Komenského náměstí 848, Tlumačov Telefon: Služby jsou poskytovány v zařízení: Dům s pečovatelskou službou, Komenského náměstí 848, Tlumačov a v domácnostech klientů. Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: dovoz obědů, pomoc při sebeobsluze, péče o osobní hygienu, doprovod na vyšetření, úklid, nákupy, pochůzky, dohled, pedikúra atd

7 Domácí ošetřovatelská péče ČČK Zlín, středisko Otrokovice Adresa: Osvobození 1388, Otrokovice Telefon: www stránky: Typ služby: pečovatelská a ošetřovatelská služba Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: pomoc při sebeobsluze, oblékání, s péčí o osobní hygienu, doprovod k lékaři, pomoc při jednání na úřadech či psychická podpora v osamění, domácí ošetřovatelská péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Místní skupina ČČK Otrokovice Telefon: , www stránky: Typ služby: dobrovolné pečovatelství Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: pomoc při sebeobsluze, oblékání, s péčí o osobní hygienu, doprovod k lékaři, pomoc při jednání na úřadech či psychická podpora v osamění. Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách (Sdružení CMP) Klub CMP Otrokovice Adresa: U Michelského lesa 366, Praha 4 Telefon: , , www stránky: Typ služby: poradna Komu je služba určena: osobám po cévní mozkové příhodě a jejich rodinám Charakteristika poskytovaných služeb: poradenství, rekondiční pobyty, rehabilitace, klubová činnost. Svaz tělesně postižených v ČR, krajská organizace Zlín Adresa: Štefánikova 167, Zlín Telefon: Komu je služba určena: zdravotně postiženým občanům Charakteristika poskytovaných služeb: sociální poradenství, školení a osvětová činnost pro okresní a místní organizace STP, rekondiční pobyty, kondiční plavání, organizace zájmové činnosti a kulturních akcí pro členy STP. Svaz TP v ČR Sdružení CMP Český červený kříž Zlín - 7 -

8 ROSA O Otrokovice ROSA O Otrokovice Adresa: Školní 704, Otrokovice Telefon: , www stránky: Typ služby: výrobní chráněná dílna Komu je služba určena: dospělým s tělesným postižením Charakteristika služeb: zaměstnávání lidí s tělesným postižením a jejich začlenění do běžného života. Speciální MŠ Klubíčko Tlumačov HANDICAP (?) Zlín Speciální mateřská škola KLUBÍČKO Tlumačov Adresa: U Trojice 336, Tlumačov Telefon/fax: www stránky: klubicko.digidy.com Komu je služba určena: dětem od 2 do 8 let se specifickými vzdělávacími potřebami zvláště dětem s kombinovaným postižením, s vadami řeči, se zdravotním oslabením, v odůvodněných případech a dovoluje-li to kapacita MŠ i zdravým dětem Charakteristika poskytovaných služeb: výchova a vzdělávání dětí se specifickými potřebami. Program školy je doplněn o individuální a skupinovou speciální pedagogickou práci. HANDICAP (?) Zlín - KLUB DĚTÍ Adresa: Padělky 1367, Zlín Telefon: , www stránky: Typ služby: odlehčovací služby a osobní asistence, integrační zájmové programy dětí a mládeže Komu je služba určena: dětem a mládeži se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: podpora při realizaci zájmových aktivit dětí a mládeže, aktivizační programy (pobytové i nepobytové). V rámci pořádaných akcí je dětem zajišťována i osobní asistence. Osobně asistenční služby - HANDICAP (?) Zlín Adresa: Padělky 1367, Zlín Telefon: , www stránky: Komu je služba určena: osobám s tělesným nebo kombinovaným postižením, převážně vozíčkářům a ostatním imobilním osobám

9 Charakteristika poskytovaných služeb: dopravní asistenční služba, která zahrnuje transport a dopomoc při transportu uživatelů související s jejich pracovní, léčebnou, výchovnou a vzdělávací rehabilitací v regionu Zlínska, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Klub ŠLIKR nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Otrokovice Adresa: II. výměníková stanice, ul. SNP - Trávníky, Otrokovice Telefon: , www stránky: Komu je služba určena: dětem a mládeži ve věku let Charakteristika poskytovaných služeb: chráněný prostor s nabídkou volnočasových aktivit a sociálního poradenství. Bezplatný vstup, bez nutnosti registrace, zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Klub ŠLIKR Otrokovice KONTAKTY NA DALŠÍ SLUŽBY MIMO MIKROREGION OTROKOVICKO Azylové ubytování pro matky s dětmi a ženy v tísni Kroměříž Adresa: Havlíčkova 2995, Kroměříž Telefon: , www stránky: Azylové zařízení a nízkoprahové centrum pro nepřizpůsobivé muže bez přístřeší Zlín Adresa: Hornomlýnská 3712, 3713, Zlín Telefon: , www stránky: Typ služby: noclehárna a azylový dům azylové domy - 9 -

10 azylové domy Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi Uherské Hradiště Vésky Provoz bude zahájen od Adresa: Na Krajině 44, Uherské Hradiště Vésky Telefon: www stránky: Azylový dům pro muže Kroměříž Adresa: Purkyňova 702, Kroměříž Telefon: Azylový dům sv. Vincence Staré Město Adresa: Na Hradbách 700, Staré Město Telefon: www stránky: Komu je služba určena: osobám se zdravotním postižením (alkoholová závislost), občanům vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody a osobám bez přístřeší Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín Adresa: Česká 4789, Zlín Telefon: , , www stránky: Občané bez přístřeší, azylový dům Uherské Hradiště Adresa: Růžová 436, Uherské Hradiště Telefon: www stránky: Komu je služba určena: mužům bez přístřeší centra denních služeb Centrum denních aktivit Zlín Adresa: I. Veselkové 984, Zlín-Malenovice Telefon: www stránky: Typ služby: centrum denních služeb Komu je služba určena: osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením a osobám s duševním onemocněním

11 Centrum denních služeb HORIZONT Zlín Adresa: Tečovská 1052, Zlín-Malenovice Telefon: , www stránky: Komu je služba určena: osobám s duševním onemocněním starším 18 let Netradiční centrum Slunečnice IZAP Zlín Adresa: třída Tomáše Bati 1276, Zlín Telefon: www stránky: Typ služby: centrum denních služeb Komu je služba určena: osobám s mentálním a kombinovaným postižením absolventům zvláštních, pomocných a praktických škol nad 18 let centra denních služeb TyfloCentrum Zlín centrum služeb pro nevidomé a slabozraké Adresa: Podlesí IV/5302, Zlín Telefon: www stránky: Typ služby: centrum denních služeb, osobní asistence, poradna Komu je služba určena: osobám se zrakovým nebo kombinovaným postižením Středisko denních aktivit Lazy Zlín Adresa: Lazy 3695, Zlín Telefon: , www stránky: Typ služby: centrum denních služeb Komu je služba určena: osobám starším 18 let se středním a těžším mentálním postižením a s kombinací několika postižení Chráněná dílna ARDIEN Digital Zlín-Malenovice Adresa: Tečovská 1052, Zlín-Malenovice Telefon: , Typ služby: chráněná dílna (práce na PC) Komu je služba určena: osobám se změněnou pracovní schopností dílny

12 dobrovolnická činnost domovy pro děti se zdravotním postižením Dobrovolnické centrum SPEKTRUM Kroměříž Adresa: Husovo náměstí 229, Kroměříž Telefon: www stránky: Typ služby: organizace a zprostředkování dobrovolnické činnosti Komu je služba určena: rodinám s dětmi, seniorům, pacientům v nemocnici, nezaměstnaným Maltézská pomoc Uherské Hradiště Adresa: Prostřední 128, Uherské Hradiště Telefon: , www stránky: Typ služby: organizace a zprostředkování dobrovolnické činnosti Komu je služba určena: osobám nemocným, zraněným, zdravotně postiženým, dětem z dětských domovů, matkám s postiženými dětmi, vězňům, starým lidem, nemocným s demencí. Hrádek, zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením Fryšták Adresa: Na Hrádku 100, Fryšták Telefon: , www stránky: Radost, zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením Zlín Adresa: Pod Vodojemem 3651, Zlín Telefon: wwwstránky: Ústav sociální péče pro mentálně a zrakově postiženou mládež, Rehabilitační centrum, Kvasice Adresa: Cukrovar 304, Kvasice Telefon: , Fax: www stránky:

13 Ústav sociální péče pro mládež Kunovice Adresa: Na Bělince 1492, Kunovice Telefon: , www stránky: Ústav sociální péče pro mládež Velehrad Adresa: Salašská 61, Velehrad Telefon: www stránky: domovy pro děti se zdravotním postižením Domov na Dubíčku Hrobice Adresa: Hrobice 136, Slušovice Telefon: , Typ služby: ústav sociální péče pro dospělé Dům sociálních služeb Návojná Adresa: Návojná 100, Nedašov Telefon: www stránky: Typ služby: ústav sociální péče pro dospělé Program pro mentálně postižené Zlín Letná Adresa: bří Sousedíků 349, Zlín Telefon: www stránky: Typ služby: ústav sociální péče pro dospělé, centrum denních služeb a chráněné bydlení Komu je služba určena: osobám s mentálním postižením nad 18 let domovy pro dospělé se zdravotním postižením

14 domovy pro dospělé se zdravotním postižením Ústav sociální péče pro dospělé Kunovice Adresa: Cihlářská 526, Kunovice Telefon: , , www stránky: Ústav sociální péče pro dospělé Staré Město Adresa: Kopánky 2052, Staré Město Telefon: /029, www stránky: Ústav sociální péče pro dospělé Velehrad Buchlovská Adresa: Buchlovská 301, Velehrad Telefon: , , www stránky: Ústav sociální péče pro dospělé Velehrad Vincentinum Adresa: Nádvoří 305, Velehrad Telefon: , www stránky: Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé Barborka Kroměříž Adresa: Karla Čapka 3333, Kroměříž Telefon: , domovy pro seniory Domov důchodců Buchlovice Adresa: Tyršova 470, Buchlovice Telefon: www stránky: Domov důchodců Burešov Zlín Adresa: Burešov 4884, Zlín Telefon: ,

15 Domov důchodců Holešov Adresa: Příční 1475, Holešov Telefon: , Domov důchodců Kroměříž Erbenovo nábřeží Adresa: Erbenovo nábřeží 4262/2B, Kroměříž Telefon: , , domovy pro seniory Domov důchodců Kroměříž Lesní Adresa: Lesní 299/54, Kroměříž Telefon: , , Domov důchodců Kroměříž Na Kopečku Adresa: Na Kopečku 1480, Kroměříž Telefon: , , Domov důchodců Kroměříž Riegrovo náměstí Adresa: Riegrovo nám. 159, Kroměříž Telefon: , , , Domov důchodců Kvasice Adresa: Parková 21, Kvasice Telefon: www stránky: Domov důchodců Loučka Adresa: Loučka 128, Újezd u Valašských Klobouk Telefon: , www stránky: Domov důchodců Luhačovice Adresa: Leoše Janáčka 380, Luhačovice Telefon:

16 domovy pro seniory Domov důchodců Lukov Adresa: Hradská 82, Lukov Telefon: www stránky: Domov důchodců Napajedla Adresa: Husova 1165, Napajedla Telefon: www stránky: Domov důchodců Uherské Hradiště Adresa: Štěpnická 1139, Uherské Hradiště Telefon: www stránky: Domov penzion pro důchodce Zlín Adresa: Broučkova 292, Zlín Telefon: , , www stránky: Dům pokojného stáří Nedašov Adresa: Nedašov 161, Nedašov Telefon: www stránky: Typ služby: domov důchodců Dům pokojného stáří Zlín Adresa: Mostní 4058, Zlín Telefon: www stránky: Typ služby: domov důchodců

17 Dům s pečovatelskou službou Efata ve Zlíně Malenovicích Adresa: Tyršova 1108, Zlín Malenovice Telefon: Typ služby: domov důchodců Penzion Uherské Hradiště Adresa: Kollárova 1243, Uherské Hradiště Telefon: Typ služby: domov-penzion pro důchodce domovy pro seniory Seniorcentrum Domov seniorů Zlín Malenovice Adresa: Sokolovská 967, Zlín-Malenovice Telefon: www stránky: Typ služby: domov důchodců Seniorcentrum Dům služeb seniorům Zlín Adresa: Zarámí 4077, Zlín (vstup do budovy z Vodní ul.) Telefon: www stránky: Typ služby: domov důchodců, centrum denních služeb Komu je služba určena: seniorům a osobám s tělesným postižením Hospic CITADELA Valašské Meziříčí Adresa: Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí Telefon: , , stálá infolinka www stránky: hospice Hospic Hvězda Zlín Malenovice Adresa: Sokolovská 967, Zlín-Malenovice Telefon: www stránky: Komu je služba určena: nemocným v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

18 chráněné bydlení kontaktní centra Chráněné bydlení Zlín Adresa (1): I. Veselkové 984, Zlín-Malenovice Telefon: Adresa (2): Zarámí 4077, Zlín Telefon: www stránky: Komu je služba určena: dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením a osobám s duševním onemocněním Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště Adresa: Průmyslová 819, Uherské Hradiště Telefon: www stránky: Typ služby: kontaktní centrum, poradna, terénní programy Komu je služba určena: lidem ohroženým drogou a drogovou závislostí - - služby pro uživatele drog, závislé, ale také pro jejich blízké ONYX Kontaktní centrum Zlín Adresa: Gahurova 1563, Zlín Komu je služba určena: uživatelům drog Charakteristika poskytovaných služeb: zdravotní, hygienické a sociální služby. odlehčovací služby Seniorcentrum Respitní péče v sociálním prostředí klienta Zlín Adresa: U Zimního stadionu 2085, Zlín Telefon: Fax: www stránky: Typ služby: odlehčovací služby Komu je služba určena: seniorům nad 65 let Charakteristika poskytovaných služeb: respitní péče je určena lidem pečujícím o osobu blízkou se zdravotním postižením, nemocnou nebo seniora v určité fázi bezmocnosti. Smyslem služby je poskytnout pečovateli čas k odpočinku, regeneraci sil. Respitní péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V sociálním prostředí klienta je poskytována ošetřovatelská péče, pomoc při sebeobsluze, sociální práce a aktivizační služby

19 Osobní asistenční služba Holešov Adresa: nám. Svobody 97, Holešov Telefon: www stránky: holesov.charita.cz Komu je služba určena: osobám se zdravotním postižením osobní asistence Osobní asistenční služba Kroměříž Adresa: Ztracená 63, Kroměříž Telefon: www stránky: Komu je služba určena: osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi Přeprava osob na invalidních vozících PONIV Uherské Hradiště Adresa: Velehradská třída 247, Uherské Hradiště Telefon: www stránky: Typ služby: osobní asistence Komu je služba určena: osobám na invalidních vozících, osobám s tělesným a duševním postižením, seniorům Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Holešov Adresa: nám. Svobody 97, Holešov Telefon: www stránky: holesov.charita.cz Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Kroměříž Adresa: Ztracená 63, Kroměříž Telefon: Fax: www stránky: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Uherské Hradiště Adresa: Velehradská třída 247, Uherské Hradiště Telefon: , www stránky: ošetřovatelská a pečovatelská služba

20 ošetřovatelská a pečovatelská služba poradny Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Zlín Adresa: Zálešná I/4057, Zlín Telefon: , www stránky: Pečovatelství a Domácí ošetřovatelská péče Zlín Adresa: Potoky 3314, Zlín Telefon: www stránky: Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením Charakteristika poskytovaných služeb: pomoc při sebeobsluze, oblékání, s péčí o osobní hygienu, doprovod k lékaři, pomoc při jednání na úřadech či psychická podpora v osamění, domácí ošetřovatelská péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Služby jsou poskytovány nepřetržitě. Centrum prevence Zlín Adresa: U Náhonu 5208, Zlín Telefon: www stránky: Komu je služba určena: rodinám s dětmi, osobám v krizi, drogově závislým, dětem a mládeži ohroženým delikvencí Centrum pro rodinu a sociální péči Zlín Adresa: Divadelní 6, Zlín Telefon: , www stránky: Typ služby: poradna a osobní asistence Komu je služba určena: rodinám s dětmi, osobám v krizi a osobám se zdravotním postižením Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje Adresa: Štefánikova 167, Zlín Telefon: , , Fax: www stránky: czpzk.ido.cz

21 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Zlín Adresa: Burešov 4886, Zlín Telefon: www stránky: poradny Fond ohrožených dětí pobočka Zlín Adresa: U Zimního stadionu 4286 (Sportovní hala Novesta), Zlín Telefon: , www stránky: Klub bechtěreviků kraj Zlínský, Vizovice Adresa: Sadová 1033, Vizovice Telefon: , Logos psychologická poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče Zlín Adresa: Pod Stráněmi 2505, Zlín Telefon: , www stránky: Občanská poradna STROP, Zlín Adresa: třída Tomáše Bati 1276, Zlín Telefon: www stránky: Komu je služba určena: osobám v obtížné životní situaci Poradna pro děti a mládež Zlín Adresa: Sv. Čecha 516, Zlín Telefon: Komu je služeba určena: dětem a mládeži se zdravotním handicapem a jejich rodičům Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín Adresa: U Náhonu 5208, Zlín Telefon: ,

22 poradny www stránky: Komu je služba určena: rodinám s dětmi, osobám v krizi, obětem násilí Poradna pro ženy Zlín Adresa: Divadelní 6, Zlín Telefon: , , linka pro ženy a dívky: www stránky: Komu je služba určena: rodinám s dětmi, osobám v krizi, obětem násilí, ženám a dívkám v plodném věku, dětem a mládeži Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR - městská organizace ve Zlíně Adresa: Zálešná I/4057, Zlín Telefon: Konzultační středisko, Sv. Čecha 516, Zlín, tel.: Typ služby: poradenství v oblasti odstraňování bariér Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Klub rodičů a přátel diabetických dětí Zlín Adresa: Javorová 4518, Zlín Telefon: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR - Oblastní pobočka Zlín Adresa: Podlesí IV/5302, Zlín Telefon: , Sociální poradenství HVĚZDA Zlín Adresa: Sokolovská 967, Zlín-Malenovice Telefon: www stránky: Typ služby: osobní asistence, poradna Komu je služba určena: osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám v krizi, osobám vyžadujícím hospicovou péči

23 Sociální poradna s azylovým bydlením Uherské Hradiště Adresa: Průmyslová 1299, Uherské Hradiště Telefon: www stránky: Typ služby: ubytovna a poradna Komu je služba určena: lidé vystěhovaní na základě rozsudku (muži i ženy) poradny Společnost Parkinson pobočka Zlín Adresa: tř. 2. května 4098, Zlín Telefon: Svaz diabetiků ČR územní organizace Zlín Adresa: Zálešná II/3403, Zlín Telefon: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Základní organizace nedoslýchavých Zlín Adresa: tř. Tomáše Bati 5331, Zlín Telefon: www stránky: Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) v ČR Adresa: Kúty 1949, Zlín Telefon: , SPCCH v ČR Základní organizace DIA Zlín Adresa: Kúty 1949, Zlín Telefon: , Komu je služba určena: osobám s diabetickým onemocněním SPCCH v ČR Základní organizace KARDI Zlín Adresa: Díly 2221, Zlín Telefon: , Komu je služba určena: osobám s kardiovaskulárním onemocněním

24 poradny SPCCH v ČR Základní organizace ONKO Zlín Adresa: Dlouhá 164, Zlín Telefon: , www stránky: Komu je služba určena: osobám s onkologickým onemocněním SPCCH v ČR Základní organizace RESPI Zlín Adresa: Nerudova 158, Zlín Telefon: Komu je služba určena: osobám s respiračním onemocněním SPCCH v ČR Základní organizace ROSKA Zlín Adresa: Hvozdná 231, Hvozdná Telefon: Komu je služba určena: osobám s roztroušenou sklerózou SPCCH v ČR Základní organizace VERTEBRO Zlín Adresa: Zborovská 4163, Zlín Telefon: Komu je služba určena: osobám s jinými interními chorobami Tyfloservis, krajské ambulantní středisko Zlín Adresa: Burešov 4884, Zlín Telefon: www stránky: Typ služby: terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých Komu je služba určena: osobám se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 15 let (včetně). Všechny služby jsou poskytovány bezplatně. EDUCO Zlín Středisko rané péče Adresa: tř. T. Bati 385, Zlín Telefon: , , www stránky: Komu je služba určena: rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením nebo ohroženým vývojem od narození až do věku 7 let

25 Středisko rané péče Olomouc Adresa: Dolní náměstí 38, Olomouc Telefon: www stránky: Komu je služba určena: dětem se zrakovým a kombinovaným postižením, rodinám s dětmi, osobám v krizi AA klub Zlín Adresa: Tyršova 1108, Zlín Malenovice Telefon: , Komu je služba určena: lidem s problémy v oblasti závislostí Charakteristika poskytovaných služeb: setkávání ve svépomocné skupině, které pomáhá k následné resocializaci a udržení trvalé abstinence. ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín Adresa: tř. T. Bati 1276, Zlín Telefon: Charakteristika poskytovaných služeb: speciální školská služba - individuální výuka a výchova, příprava dětí na střední školu, doučování romských dětí, kurzy cizích jazyků a práce na PC, poradenské služby, pomoc sociálně pracovní agentury. raná péče speciální služby Centrum pro respiračně oslabené děti Zlín Adresa: Budovatelská 4820, Zlín Telefon: , Komu je služba určena: dětem do 6 let DOMEK pro preventivní programy pro děti, mládež a jejich rodiny Adresa: Česká 4789, Zlín Telefon: , Charakteristika poskytovaných služeb: terapie individuální, párová, rodinná; diagnostika, odborné poradenství. DOMEK řeší problematiku dítě versus rodič, šikanu, záškoláctví, útěky z domova, drogovou problematiku včetně alkoholu, trestnou činnost

26 Zlínské aplikované sporty Adresa: Broučkova 5352, Zlín Telefon: , www stránky: zas.ido.cz Provozované sporty: sledge hokej, sálový curling, boccia, petanque, plavání, stolní tenis, šachy, cyklistika. stacionáře Rehabilitační stacionář Nivy, Zlín Adresa: Žlebová 1590, Zlín Telefon: , , Komu je služeba určena: dětem od 1 do 10 let s diagnózou dětská mozková obrna, dalšími kombinovanými vadami, dětem nevidomým nebo vyžadujícím zvláštní péči Stacionář Bartošova čtvrť KLUB ÍČKO Zlín Adresa: M. Knesla 4056, Zlín Telefon: Komu je služba určena: osobám se zdravotním postižením. Stacionář není úzce specializován na určitý typ postižení a věk. tlumočnické služby terapeutická komunita Resocializační a terapeutická komunita GRUNT Březnice Adresa: Březnice 88, Zlín Telefon: , Komu je služba určena: mužům nad 18 let Charakteristika poskytovaných služeb: resocializace a terapie formou skupinové psychoterapie, pracovní terapie, arteterapie a dalších možností ročního pobytu ve strukturovaném programu. Česká unie neslyšících, oblastní organizace Zlín Adresa: Burešov 4886, Zlín Telefon: , , Typ služby: tlumočnické služby, stacionář, klub Charakteristika poskytovaných služeb: právní, tlumočnická a sociální pomoc, pravidelné přednášky, kurzy znakové řeči

27 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Rehabilitační centrum pro neslyšící občany Zlín Adresa: tř. T. Bati 5331, P. O. BOX 135, Zlín Telefon: , , Typ služby: poradna sociálně právní, tlumočnické služby do znakového jazyka Komu je služba určena: osobám se sluchovými vadami žijícím ve Zlínském kraji, rodinám se sluchově postiženými dětmi, veřejnosti (výuka znakového jazyka) tlumočnické služby SLUŽBY PRO NEZAMĚSTNANÉ Agentura podporovaného zaměstnávání Centrum služeb postiženým Zlín Adresa: Tečovská 1052, Zlín-Malenovice (v budově stavební fimy Centring, dříve UNICARS) Telefon: ; www stránky: Komu je služba určena: lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, kteří si chtějí najít běžné zaměstnání (ne v chráněné dílně). Jedná se o osoby s mentálním, smyslovým, fyzickým nebo kombinovaným postižením, duševním onemocněním a osoby sociálně znevýhodněné. Charakteristika poskytovaných služeb: podpora při hledání práce i po nástupu do zaměstnání, pomoc při vyřizování formalit spojených s nástupem do zaměstnání, pomoc při vybavení pracoviště. Úřad práce ve Zlíně Adresa: Čiperova 5182, Zlín Telefon: www stránky: portal.mpsv.cz/sz/local/zl_info Komu je služba určena: uchazečům o zaměstnání Charakteristika poskytovaných služeb: zprostředkování zaměstnání, poradenství

28 Úřad práce ve Zlíně, dislokované pracoviště Otrokovice Adresa: tř. Osvobození 1388, Otrokovice Telefon: , www stránky: portal.mpsv.cz/sz/local/zl_info Komu je služba určena: uchazečům o zaměstnání Charakteristika poskytovaných služeb: zprostředkování zaměstnání. Úřad práce v Kroměříži Adresa: Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž Telefon: www stránky: portal.mpsv.cz/sz/local/km_info Komu je služba určena: uchazečům o zaměstnání Charakteristika poskytovaných služeb: zprostředkování zaměstnání, poradenství. Úřad práce v Kroměříži, dislokované pracoviště Holešov Adresa: nám. Sv. Anny 1030, Holešov Telefon: www stránky: portal.mpsv.cz/sz/local/km_info Komu je služba určena: uchazečům o zaměstnání Charakteristika poskytovaných služeb: zprostředkování zaměstnání

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

V Průvodci jsou uvedeny i některé organizace (a jejich služby), které na sociální oblast úzce navazují.

V Průvodci jsou uvedeny i některé organizace (a jejich služby), které na sociální oblast úzce navazují. Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně - aktualizovaný abecední rejstřík 2009. 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již deváté vydání Průvodce sociálními (a navazujícími) službami

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Sociální služby. Magdaléna Světlíková

Sociální služby. Magdaléna Světlíková Sociální služby Magdaléna Světlíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o sociálních službách. Teoretické část se zabývá historickým vývojem sociálních služeb, správě sociálních

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Č. Příjemce dotace IČO příjemce Název sociální služby Schválená částka na

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

Seznam pracovišť pro odborné praxe

Seznam pracovišť pro odborné praxe Seznam pracovišť pro odborné praxe NEMOCNICE Bílovecká nemocnice, a s. Bohumínská městská nemocnice, a. s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Chrudimská

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2017 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2017 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN ROZVOJE CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2017 Síť sociálních služeb ského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL IČ NÁZEV lůžek U PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita 44117434 Domovinka-centrum

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN ROZVOJE CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2018-7. aktualizace Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL IČ NÁZEV lůžek U PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB -

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Mobilní hospic Ondrášek,

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN ROZVOJE CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2018-3. aktualizace Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL IČ NÁZEV lůžek U PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - ambulantní

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2018 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2018 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN ROZVOJE CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2018 Síť sociálních služeb ského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL IČ NÁZEV U PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita 44117434 Domovinka-centrum denních

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2019-2. aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 Příloha č. 2 CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLOVÁ SKUPINA (Pozn. ABAPO, s.r.o. 02672910 RZ_2019

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. (Příloha č. 5) Adresář organizací působících v Hradci Králové v sociální oblasti

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. (Příloha č. 5) Adresář organizací působících v Hradci Králové v sociální oblasti KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ (Příloha č. 5) Adresář organizací působících v Hradci Králové v sociální oblasti červen 2004 Rejstřík: Agentura domácí péče Černilov... 4 ACHaT PaedDr.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, VETERINÁRNÍ SLUŽBY

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, VETERINÁRNÍ SLUŽBY N ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, VETERINÁRNÍ SLUŽBY 85 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, VETERINÁRNÍ SLUŽBY 85.1 Zdravotní péče 85.11 Ústavní zdravotní péče 85.11.1 Ústavní zdravotní péče Poznámka: Ústavní zdravotní

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.04.3/4240 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

charita záměr částka

charita záměr částka ID charita záměr částka 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Přímá pomoc 20 000,00 Kč 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Podpora provozu a vybavení Denního stacionáře pro seniory 85 000,00 Kč 7003 Oblastní

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Tento adresář vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku plánování rozvoje

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 Oblast: SOCIÁLNÍ

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 Oblast: SOCIÁLNÍ Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 GSO-001/08 Dětské centrum 1990 denní stacionář Olomouc-Topolany, PSČ 772 00, Nedbalova 36/27 služby pro občany IČ:

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

ANALÝZA DOSTUPNOSTI A STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA DOSTUPNOSTI A STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA DOSTUPNOSTI A STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Otrokovice říjen 2017 Tato analýza vznikla jako součást projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích, který je spolufinancován Evropským

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s

Více

Pomoc v nepříznivých životních situacích pro občany na Otrokovicku

Pomoc v nepříznivých životních situacích pro občany na Otrokovicku Pomoc v nepříznivých životních situacích pro občany na Otrokovicku Obsah: Senioři. str. 3 Zdravotně postižení. str. 12 Rodiny s dětmi.. str. 17 Osoby po výkonu trestu, bezdomovci str. 25 Krizové linky:

Více

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014 Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální 2014 23.6.2014 Příloha 1 Návrh dotací - 2014 Název poskytovatele : Město Miletín Dům s pečovatelskou službou 5141443 40 Pečovatelská město Meziměstí Pečovatelská

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Katalog socilálních služeb - Velvary

Katalog socilálních služeb - Velvary Katalog socilálních služeb - Velvary Vážení a milí spoluobčané, publikace, kterou dostáváte do rukou, je výsledkem projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích.

Více

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek Podpora KPSS Podpora KPSS ze strany vedení měst a obcí, město Otrokovice je iniciátorem rozvoje Od roku 2005

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více