MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova"

Transkript

1 MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova

2 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími službami, které jsou poskytovány v našem městě a v blízkém okolí. Touto publikací chceme ulehčit uživatelům sociálních služeb a dalším zájemcům orientaci v nabídce existujících sociálních služeb a souvisejících aktivit. Na jeho zpracování se podíleli pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Jablunkově a jednotliví poskytovatelé služeb. Průvodce byl vytvořen jako součást projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Jablunkově, který město začalo realizovat v roce Zároveň je reakcí na nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který vstoupil v platnost dne a stanoví pro obce povinnost zajiš ovat dostupnost informací o těchto službách. Budeme rádi, pokud pro Vás bude náš průvodce vhodným pomocníkem v situacích, kdy budete Vy nebo Vaši blízcí potřebovat některou z uvedených služeb. Růžena Ježowiczová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví OBSAH Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jablunkov 4 Zařízení a služby poskytované městem Jablunkov Pečovatelská služba Jablunkov 7 Víkendové pobyty pro děti 9 Podpora náhradním rodinám 10 Klub důchodců při Městském úřadě v Jablunkově 12 Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Domov sv. Alžběty v Jablunkově 14 Charita Jablunkov 16 Slezská diakonie 18 Podané ruce 20 Svaz tělesně postižených v České republice 21 Centrum pro zdravotně postižené MSK 22 Dům dětí a mládeže v Jablunkově 23 Ambulance klinické psychologie 24 Poradenství 25 Tísňová péče 26 Průvodcovské a předčitatelské služby 26 Podpora samostatného bydlení 27 Denní stacionáře 27 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 28 Domovy se zvláštním režimem 29 Ranná péče 30 Telefonická krizová pomoc 30 Azylové domy 31 Domy na půl cesty 32 Kontaktní centra 33 Krizová pomoc 33 Nízkoprahová denní centra 34 Noclehárna 34 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 35 Sociálně terapeutické dílny 36 Terapeutické komunity 36 Sociální rehabilitace 37 Důležitá telefonní čísla a kontakty 38 Tísňová telefonní čísla 45 Důležité internetové odkazy 46 3

3 OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov Telefon: Fax: Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Růžena Ježowiczová Telefon: Kancelář č.: 209 Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Táňa Čmielová - vedoucí oddělení Telefon: Kancelář č.: 208 OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jablunkov Alena Závadová Telefon: Kancelář č.: 212 Vyřizuje: příspěvek na péči, dávky pro staré a zdravotně postižené občany Soňa Hamroziová Telefon: Kancelář č.: 212 Vyřizuje: příspěvek na péči, dávky pro staré a zdravotně postižené občany Oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálně-právní ochrany dětí Marie Lupinská - vedoucí oddělení Telefon: Kancelář č.: 208 Katarzyna Skotnicová Mgr. Magda Wojnarová Telefon: Kancelář č.: 210 Telefon: Kancelář č.: 213 Vyřizuje: mimořádné výhody, pečovatelská služba Vyřizuje: hmotná nouze, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc Sylva Martynková Telefon: Kancelář č.: 210 Soňa Szturcová, Dis. Telefon: Kancelář č.: 213 Vyřizuje: ekonom, pohledávky, mimořádné výhody Vyřizuje: hmotná nouze, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná Marie Janiczková okamžitá pomoc Telefon: Kancelář č.: 211 Miroslava Kiszová, Dis. Vyřizuje: příspěvek na péči, dávky pro staré a zdravotně postižené občany Telefon: Kancelář č.: 214 Kateřina Kukučková Vyřizuje: hmotná nouze, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná Telefon: Kancelář č.: 211 okamžitá pomoc Vyřizuje: příspěvek na péči, dávky pro staré a zdravotně postižené občany Mgr. Magdalena Turoňová Telefon: Kancelář č.: 214 Vyřizuje: hmotná nouze, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc 4 5

4 OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jablunkov Jana Lancová - sociálně-právní ochrana dětí Telefon: Kancelář č.: 215 Michaela Hamroziová, Dis. - sociálně-právní ochrana dětí Telefon: Kancelář č.: 215 Jana Szotkowská, Dis. - kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor, komunitní plánování sociálních služeb Telefon: Kancelář č.: 215 Název: ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY Zařízení a služby poskytované městem Jablunkov Pečovatelská služba Jablunkov Kontaktní adresa: Dukelská 144, Jablunkov Kontaktní osoba: Katarzyna Skotnicová Tel. - soc. odbor: Dům s peč. službou: Rozvoz obědů: Fax: www stránky: Cílová skupina klientů: Senioři a osoby se zdravotním postižením. Kapacita poskytované služby: 100 klientů rozvoz obědů 22 klientů poskytování úkonů pečovatelské služby v domě s pečovatelskou službou (DPS) Místo poskytování sociální služby: Katastrální území města Jablunkov. Kontaktní doba (časový rozsah služby): po pá: 7:00 17:30 hod so ne: 10:00 12:00 hod Charakteristika poskytované služby: Pečovatelská služba je ve městě Jablunkov poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří si nejsou schopni sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. 6 7

5 ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY Zařízení a služby poskytované městem Jablunkov Pečovatelská služba je zaměřena především na individuální potřeby osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY Zařízení a služby poskytované městem Jablunkov Název služby: Víkendové pobyty pro děti Kontaktní adresa: Dukelská 144, Jablunkov Kontaktní osoba: Jana Szotkowská, DiS. kurátor pro mládež Telefon: Fax: www stránky: Cílová skupina: děti od 8 do 15 let do 20 dětí na jeden pobyt Cílem poskytované služby je zajistit občanům fyzickou a psychickou soběstačnost tak, aby jim bylo umožněno v co nejvyšší možné míře zapojení se do běžného života a to v souladu s jejich potřebami. Zároveň je snahou této sociální služby umožnit občanům zůstat rovnocennými členy společnosti a žít nezávisle v kontaktu s ostatními lidmi ve svém přirozeném sociálním prostředí. Charakteristika poskytované služby: V rámci prevence sociálně patologických jevů se od roku 2003 doposud pořádají víkendové pobyty pro děti ze sociálně slabých rodin, děti s výchovnými problémy a děti ohrožené sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením. Pro děti je připraven pestrý program zaměřený na kulturu, sport, tvůrčí činnost a také posilování jejich sociálních dovedností a na tvorbu žádoucích postojů k sociálně patologickým jevům. 8 9

6 ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY Zařízení a služby poskytované městem Jablunkov Název služby: Podpora náhradním rodinám Kontaktní adresa: Dukelská 144, Jablunkov Kontaktní osoba: Marie Lupinská Telefon: Fax: www stránky: ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY Zařízení a služby poskytované městem Jablunkov Pobyty a akce jsou vždy rodinného typu na podporu a vytváření citových vazeb mezi náhradními rodiči a dětmi. Pobytu se mohou kromě děti svěřených do pěstounské či poručenské péče zúčastnit i děti, které žijí s pěstounem ve společné domácnosti, tj. děti vlastní. Během pobytů je zajištěn program pro děti. Děti mohou strávit kvalitně čas s vrstevníky s podobným osudem. Cílová skupina klientů: Pěstounské a poručenské rodiny z území města Jablunkova a spádové oblasti. Kapacita poskytované služby: Do 10 rodin ( max. 80 účastníků včetně dětí) Místo poskytování sociální služby: Rekreační středisko s dostatečnou ubytovací kapacitou a možností uskutečňovat akce tohoto typu. Kontaktní doba (časový rozsah služby): Jedná se o jednodenní nebo dvoudenní poradensko relaxační pobyty v průběhu každého roku. Charakteristika poskytované služby: Smyslem projektu je doprovázet náhradní rodiny a poskytovat jim dlouhodobou podporu, vytvořit a rozvinout služby, které pěstounům, či poručníkům umožní najít řešení na konkrétní situace rodin. Přínosem je také vzájemné povzbuzení a opora rodičů potýkajících se s podobnými problémy. Jedná se o jednodenní až dvoudenní poradensko relaxační pobyty či setkání, kde mají pěstounské rodiny kromě odpočinku možnost kontaktu a konzultace s odborníky z oblasti náhradní rodinné péče, psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, dětské pediatrie, apod. Setkání zároveň nabízejí prostor pro společnou diskusi či individuální rozhovory. Pěstouni mají možnost navzájem si vyměňovat zkušenosti s výchovou dětí

7 ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY Zařízení a služby poskytované městem Jablunkov ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY Zařízení a služby poskytované městem Jablunkov Klub důchodců při Městském úřadě v Jablunkově Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Úřední hodiny: Cílová skupina: Jablunkov 845 (sídliště Folvarček) Jablunkov Dana Joklová předsedkyně každé úterý 9:00 10:00 hod senioři Poskytované služby: kulturní a společenské akce pro seniory schůzky žen úterý, čtvrtek a pátek od 14:00 hod 12 Nově rekonstruované prostory Klubu důchodců. 13

8 OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Domov sv. Alžběty v Jablunkově, církevní právnická osoba Druh služby: domov pro seniory Poskytovatel služby: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově Bezručova 395, Jablunkov Kontaktní osoba: s. M. Imelda Anna Bojková Telefon: , www stránky: OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Poskytované služby: ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla a šatstva, zajištění celodenní stravy v rozsahu 3 hlavních jídel a odpolední svačiny pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí zdravotní péče, zejména ošetřovatelská a rehabilitační základní sociální poradenství duchovní podpora podle individuálních potřeb a přání 78 osob Cílová skupina: Služby jsou určeny starším osobám, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu vysokého věku, tělesného postižení, lehké mentální retardace, méně závažné duševní poruchy nebo demence, jejichž chování nenarušuje kolektivní soužití, neohrožuje je samotné nebo jejich okolí, netrpí akutní infekční nemocí a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo v domově se zvláštním režimem. Cíle poskytování služeb poskytovat každé osobě přiměřenou podporu a pomoc podle skutečných potřeb s využitím jejich vlastních možností respektovat důstojnost, vůli, práva a soukromí každé osoby a přijímat ji v její jedinečnosti podporovat aktivity, zájmy a schopnosti osob zprostředkovávat snadný přístup k lékařským a veřejným službám být nablízku těm, kteří trpí, mírnit jejich bolesti a doprovázet je při nalézání smyslu utrpení pomáhat seniorům vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí 14 a doprovázet je v posledních hodinách pozemského života 15

9 OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Charita Jablunkov, církevní právnická osoba Kontaktní adresa: Bezručova 130, Jablunkov Kontaktní osoba: Jolanta Suchánková Telefon: www stránky: Denní stacionář pro zdravotně postižené mladé lidi Cílová skupina klientů: Stacionář je určen pro mladé lidi se zdravotním postižením z jablunkovského regionu. Jedná se zejména o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního či chronického duševního onemocnění. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc, či dohled jiné fyzické osoby. Kapacita zařízení: 17 klientů Občanská poradna Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Bezručova 130, Jablunkov JUDr. Marek Jakubík Cílová skupina klientů: Poradna je určena pro občany, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci, potřebují kvalifikovanou pomoc právníka a z finančních důvodů si nemohou dovolit navštívit advokáta nebo notáře. Časový rozsah poskytování služeb: Každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod. Charakteristika poskytovaných služeb: poskytování kvalifikovaného poradenství v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, správního a výjimečně i práva trestního, mezinárodního či dalších právních odvětví (s ohledem na omezené kapacity nesepisuje právník smlouvy ani podání). Časový rozsah poskytování služeb: V pracovních dnech od 7:30 do 14:00 (o prázdninách ve vymezených dnech). Charakteristika poskytovaných služeb: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociální mu začlenění zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti poskytování stravy pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

10 OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Slezská diakonie Organizace pro křes anskou sociální práci při Slezské církvi evangelické a.v. Středisko Osobní asistence terénní služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory Ředitel : Ing. Česlav Santarius Vedoucí střediska: Mgr. Dagmar Siudová Telefon: Kontaktní adresa: Nádražní 74, Jablunkov (budova u autobusového stanoviště) Kontaktní osoba: Kostková Renata Telefon: www stránky: OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Charakteristika poskytované služby: pomoc pří zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění stravy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktů se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob. záležitostí U osobní asistence navíc pomoc při zajištění chodu domácnosti Provozní doba kanceláře: po - pá 7:00 15:00 hod (nejlépe po telefonické domluvě) Terénní služby se poskytují nepřetržitě, dle dohody i celodenní péče, soboty, neděle a svátky. Poskytované sociální služby: Osobní asistence Odlehčovací služby Základní sociální poradenství Cílová skupina uživatelů: Osobní asistence: Osoby od 2 let věku do neomezeného věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Odlehčovací služby: Osoby, které osobně, dlouhodobě nebo celodenně pečují o člena domácnosti nebo blízkou osobu se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Kapacita zařízení: cca 15 uživatelů 18 19

11 OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Podané ruce, občanské sdružení OsA FM (osobní asistence) Sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek Kontaktní adresa: Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek Telefon: , (pondělí, středa a pátek) www stránky: Kontaktní adresa pro oblast Třinec, Jablunkov: Jablunkovská 76, Třinec (budova Sdružení zdravotně postižených) Provozní doba kanceláře: Pondělí od 12:00 do 16:00 hod. Kontaktní osoba: ředitelka Helena Fejkusová Telefon: OSTATNÍ ORGANIZACE Svaz tělesně postižených v České republice, občanské sdružení (místní organizace Jablunkov) Kontaktní adresa: Dukelská 600, Jablunkov (budova vedle Městského úřadu Jablunkov) Kontaktní osoba: Karel Lysek, Černé 446, Jablunkov Telefon: Cílová skupina klientů: Zdravotně postižení a senioři ze spádové oblasti Jablunkova. Ostatní organizace působící na území města Jablunkov neomezená (nyní 125 členů) Poskytované služby: Základní poradenství, sociálně aktivizační služby, společenské, kulturní a sportovní akce (sportovní den, vaječina), zájezdy. Návštěvy dlouhodobě nemocných členů v domácnostech. Vedoucí pracovní skupiny Jablunkov a Mosty u Jablunkova: Zdeňka Walczysková Telefon: Cílová skupina klientů: Osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory (všechny věkové kategorie, děti i dospělí). Kapacita zařízení: Kapacita pro Jablunkov a Mosty u Jablunkova 10 klientů. Charakteristika poskytované služby: Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Cena za službu osobní asistence dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., je 65,- Kč až 85,- Kč za hodinu. Cílem projektu je zajistit osobní asistenci místně, časově i finančně tak, aby byla přístupná 20 všem klientům v rozsahu, v jakém potřebují. 21

12 OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, občanské sdružení (detašované pracoviště Frýdek-Místek) Kontaktní adresa: Kolaříkova 653, Frýdek-Místek Pobočka: Dukelská 600, Jablunkov Kontaktní osoba: Anna Vítečková Telefon: Fax: Kontaktní doba: každé 1. úterý v měsíci od 8:00 do 12:00 hod služba je poskytována ambulantně i v terénu Cílová skupina uživatelů: Osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním a kombinovaným postižením. podávání kvalifikovaných informací osobám se zdravotním postižením o jejich právech, oprávněných zájmech a potřebách specifické poradenství podle druhu postižení doporučení kompenzačních pomůcek prodej kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Dům dětí a mládeže v Jablunkově, příspěvková organizace Kontaktní adresa: Dukelská 145, Jablunkov Kontaktní osoba: Libuše Mitrychová Telefon, fax: www stránky: ddm.jablunkov.cz Cílová skupina klientů: děti, mládež, dospělí Kapacita zařízení: 200 osob Charakteristika poskytované služby: DDM zajiš uje zájmovou činnost v oblasti volného času pro děti, mládež a dospělé. K zájmovým útvarům, které reprezentují a získávají ocenění nejen na celostátních, ale i na mezinárodních soutěžích patří především dětský folklorní soubor Jackové, řecko římský zápas, judo, 1. běžecký Jablunkov, rybářské a taneční kroužky. DDM pořádá také rozmanité akce příležitostného charakteru - Celoměstský Mikuláš; Mámo, táto, poj te si hrát a mezinárodní dětský folklorní festival Jackové dětem. K dalším významným aktivitám patří organizování letních táborů. DDM má odloučené pracoviště. Je jím turistická základna v Jasení, která je využívána pro rekreaci dětí a mládeže nejen z Jablunkova, ale i ze vzdálenějších míst naší republiky. K novinkám, které DDM pro své klienty v posledních letech přichystal, patří dopolední setkávání maminek s dětmi, které jsou na mateřské dovolené. Tato novinka se stala mezi maminkami i dětmi velmi oblíbenou a vyhledávanou

13 OSTATNÍ ORGANIZACE Ostatní organizace působící na území města Jablunkov Ambulance klinické psychologie, nestátní zdravotnické zařízení Kontaktní adresa: Velebnovského 89, Jablunkov Kontaktní osoba: Mgr. Renata Kulková Telefon: Provozní doba: pondělí a čtvrtek od 8:00 do16:00 (případně v jiné dny na objednávku) Cílová skupina a kapacita: bez omezení poskytování psychologických služeb - psychodiagnostika, psychoterapie poradenství, supervize, vzdělávání (pořádání kurzů, seminářů) Péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (na doporučení lékaře) nebo za přímou úhradu. VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poradenství Poradna Elpis, církevní právnická osoba Hraniční 280, Třinec-Kanada Telefon: www stránky: Anonymní poradenství pro oběti domácího násilí, týrání a zneužívání, přo řešení mezilidských vztahů a rodinných krizí. Zajištění sociálního, psychologického a právního poradenství. Poradna pro ženy a dívky, občanské sdružení nám. Míru 551, Třinec Telefon: , Sociální a poradenská pomoc ženám, nastávajícím matkám v tísni, zprostředkování odborné pomoci, příprava k porodu, přednášky na ZŠ. Centrum psychologické pomoci Rodinná a manželská poradna, příspěvková organizace Na Bělidle 815, Karviná-Fryštát Telefon: Fax: Poradna nabízí manželské, předmanželské a partnerské poradenství, rodinnou terapii (úprava vztahů v rodině, včetně dětí), rozvodové a porozvodové poradenství, poradenství ve výchovných a výukových problémech dětí, sexuologické poradenství, přípravné kurzy pro budoucí adoptivní rodiče a pěstouny, poradenství pro pěstounské a adoptivní rodiny, poradenství pro závislé a jejich blízké, nácvik relaxačních technik

14 VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy odloučené pracoviště poradny v Karviné, příspěvková organizace Politických obětí 128, Frýdek-Místek Telefon/fax: Sociálně-psychologické a psychoterapeutické služby pro osoby, které mají problémy ve svých rodinných, manželských, partnerských a jiných mezilidských vztazích. Tísňová péče Dorkas, církevní právnická osoba Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves Telefon: Poskytování nepřetržité, koncepční a odborné pomoci v krizových situacích prostřednictvím monitorovacího zařízení seniorům a zdravotně postiženým. V případě potřeby (úraz, zdravotní kolaps, vloupání) se uživatel snadno dovolá pomoci, kdy operátorka podle situace přivolá záchrannou službu, policii, hasiče, případně zkontaktuje ošetřujícího lékaře, sousedy nebo příbuzné. Průvodcovské a předčitatelské služby VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podpora samostatného bydlení Čtyřlístek Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Hladnovská 757/119a, Ostrava-Muglinov Telefon: / Sociální služba je poskytována terénní formou ve 13 bytech s bezbariérovým přístupem. Je určena osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s lehkou smyslovou vadou od dovršení plnoletosti, vyžadujícím pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionáře Rehabilitační stacionář Třinec, příspěvková organizace Máchova 1134, Třinec Telefon: Ambulantní služba pro děti od 1 roku do 10 let se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Mimo sociálních služeb zde poskytují také zdravotnickou léčebně rehabilitační péči. Denní stacionář, příspěvková organizace Tyflo centrum Ostrava, o.p.s. Sadová 5, Moravská Ostrava Telefon: www stránky: Klienti: Osoby nevidomé, s kombinovaným zdravotním postižením Čapkova 708, Třinec Telefon: klientů Denní pobyt pro klienty s mentálním postižením a s kombinovanými vadami od věku 6 let

15 VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dětský stacionář LYDIE, církevní právnická osoba Třanovského 10, Český Těšín Telefon: Cílem zařízení je všestranně zlepšovat kvalitu života dětí ve věku od 0 do 15 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, opožděným či nerovnoměrným vývojem a jinými zdravotními potížemi. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jež potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Krajánek, příspěvková organizace B. Smetany 35, Albrechtice Telefon: osob Náš svět, příspěvková organizace Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: www stránky: VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Zámecká 1, Dolní Životice Telefon: www stránky: osob Domovy se zvláštním režimem Pobytové služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo závislostí na návykových látkách, demencí, jež mají sníženou soběstačnost a jež vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nový domov, příspěvková organizace U Bažantnice 1564/15, Karviná Telefon: www stránky: 87 osob Náš svět, příspěvková organizace Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: www stránky: 30 osob 172 osob Domov jistoty, příspěvková organizace Šunychelská 1159, Bohumín Telefon: www stránky: osob 29

16 VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Raná péče Terénní případně ambulantní služba poskytována rodičům a dítěti s postižením v prvních letech života. Středisko rané péče Ostrava, občanské sdružení Nádražní 80, Ostrava Telefon: www stránky: VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Azylové domy Poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům pro matky, příspěvková organizace Čapkova 708, Třinec Telefon: pokojů Lydie - Poradna rané péče, církevní právnická osoba Klienti: matky s dětmi Třanovského 10, Český Těšín Telefon: www stránky: Telefonická krizová pomoc Linka důvěry Karviná, příspěvková organizace Na Bělidle 815, Karviná-Fryštát Tel: Linka bezpečí občanské sdružení Ústavní 91/95, Praha 8 Telefon: Charitní dům pro matky v tísni, církevní právnická osoba Třanovského 6, Český Těšín Telefon: Klienti: 9 pokojů matky s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Armáda spásy Generála Píky 25, Ostrava Telefon: www: Dům pro matky s dětmi, Armáda spásy Dvořákova 21/235, Havířov Telefon:

17 VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Azylový dům Bethel Třinec, církevní právnická osoba Frýdecká 191, Třinec Telefon: www stránky: Klienti AD: 29 lůžek azylový dům 12 lůžek noclehárna 14 osob denní centrum muži bez přístřeší Azylový dům pro muže Ostrava, Armáda spásy U Nových válcoven 347/9, Ostrava-Hulváky Telefon: www stránky: Klienti: Domy na půl cesty muži bez přístřeší Dům na půl cesty Heřmánek občanské sdružení nám. O. Foltýna 267, Karviná Telefon: www stránky: VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Kontaktní centra Nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Kontaktní centrum Ostrava, Renarkon, o.p.s. Halasova 16, Ostrava-Vítkovice Telefon: , www stránky: Kontaktní centrum Frýdek-Místek, Renarkon o.p.s. Pionýrů 1757, Frýdek-Místek Telefon: , www stránky: Krizová pomoc Terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života. Bílý kruh bezpečí 28. října 124, Ostrava Telefon: www: Klienti: Ve věku od 18 do 26 let; dívky, chlapci, nastávající matky, matky s dětmi do věku 5 let, manželské nebo družské páry. Klienti: oběti trestné činnosti Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK Nádražní 196, Ostrava-Přívoz Telefon: , www stránky: 32 Klienti: lidé s naléhavou krizí 33

18 VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Nízkoprahová denní centra Poskytují ambulantní, případně terénní služby pro osoby bez přístřeší. Nízkoprahové denní centrum Žofinská 12, Moravská Ostrava Telefon: www stránky: Klienti: osoby bez přístřeší Azylový dům Bethel Třinec, církevní právnická osoba Frýdecká 191, Třinec Telefon: www stránky: Klienti AD: 14 osob denní centrum osoby bez přístřeší Noclehárna Ambulantní služby pro osoby bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Azylový dům Bethel Třinec, církevní právnická osoba VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Noclehárna s denním centrem, příspěvková organizace Lešetínská 1945/49, Karviná-Staré město Telefon: www stránky: 30 lůžek Noclehárna pro lidi bez přístřeší, příspěvková organizace Vřesinská 2230, Ostrava-Poruba Telefon: lůžek, z toho 3 pro ženy V provozu pouze v zimním období. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace Husova 404, Třinec Telefon: Frýdecká 191, Třinec Telefon: www stránky: 12 lůžek 34 35

19 VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně terapeutické dílny Ambulantní služby pro osoby, které nejsou z důvodu zdravotního postižení a s tím spojenou sníženou soběstačností umístitelné na otevřeném trhu práce. Středisko EBEN EZER sociálně terapeutické dílny, církevní právnická osoba Vělopolská 243, Český Těšín Telefon: www stránky: 50 osob Terapeutické komunity Pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální rehabilitace Soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných činností. Kofoedova škola, občanské sdružení Hraniční 280, Třinec-Kanada Telefon: www stránky: Služby: sociální rehabilitace Šifoner možnost odevzdání a získání použitého textilu, obuvi apod. Resocializační zařízení pro ženy a dívky drogově závislé, církevní právnická osoba Středová 39, Český Těšín Telefon: www stránky: Terapeutická komunita - Renarkon Čeladná-Podolánky 383, Frýdek-Místek Telefon.: www stránky:

20 Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov Telefon: Úřední hodiny: Česká správa sociálního zabezpečení po 8:00 17:00 hod st 8:00 17:00 hod út 8:00 13:00 hod V úterý pouze odbor dopravy a vnitřních věcí. Křížová 25, Praha 5 Telefon: www stránky: Okresní správa sociálního zabezpečení Palackého 115, Frýdek-Místek Telefon: Úřední hodiny: Důležitá telefonní čísla a kontakty po 8:00 17:00 hod út 8:00 14:00 hod st 8:00 17:00 hod čt 8:00 14:00 hod pá 8:00 13:00 hod Okresní správa sociálního zabezpečení, pracoviště Třinec Jablunkovská 160, Třinec Telefon: Poláková Balková Úřad práce Frýdek-Místek, pracoviště Třinec Poštovní 621, Třinec Telefon: Úřední hodiny: po 8:00 17:00 hod út 8:00 13:00 hod st 8:00 17:00 hod čt 8:00 13:00 hod pá 8:00 13:00 hod V pátek pouze pro nové uchazeče. Úřad práce Frýdek-Místek, Kontaktní místo státní sociální podpory Jablunkov Dukelská 600, Jablunkov Telefon: Úřední hodiny: Lékařská posudková služba Důležitá telefonní čísla a kontakty po 8:00 17:00 hod út 8:00 13:00 hod st 8:00 17:00 hod čt 8:00 13:00 hod pá 8:00 13:00 hod Na Poříčí 3510, Frýdek-Místek Telefon referentky: Hoferková Novotná Okresní soud ve Frýdku-Místku Úřední hodiny: po 7:30 16:30 hod st 7:30 16:30 hod Na Poříčí 3206, Frýdek-Místek Telefon: Vyřídíte: vdovský, vdovecký a sirotčí důchod 38 zápočet doby péče o bezmocné osoby a postižené děti 39

21 Probační a mediační služba ČR Politických obětí 128, Frýdek-Místek Telefon: Fax: Středisko výchovné péče 28. října 1885, Frýdek-Místek Telefon: Městská policie Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov Telefon: , Policie ČR Jablunkov Nádražní 202, Jablunkov Telefon: Cizinecká policie Frýdek-Místek Beskydská 2061, Frýdek-Místek Telefon: Fond ohrožených dětí Důležitá telefonní čísla a kontakty Nádražní 66, Ostrava 1 Telefon: www stránky: Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, odloučené pracoviště Třinec Máchova 643, Třinec Telefon: Klub Marie Dukelská 685, Třinec Telefon: , Klienti: ženy s nádorovým onemocněním Služby: Sdružení Chewal rekondiční pobyty, přednášky, kulturní akce, zajištění kompenzačních pomůcek Bystřice 1280, Bystřice nad Olší Telefon: , www stránky: Služby: hipoterapie Lékařská služba první pomoci LSPP dospělí LSPP děti Nemocnice Třinec Důležitá telefonní čísla a kontakty Kaštanová 268, Třinec Telefon: www stránky:

22 Důležitá telefonní čísla a kontakty Důležitá telefonní čísla a kontakty Nemocnice Podlesí Konská 453, Třinec Telefon: , www stránky: Poliklinika Jablunkov Školní 388, Jablunkov Telefon: Sanatorium Jablunkov Odborný léčebný ústav TRN Alej míru 442, Jablunkov Telefon: Služby: Psychiatrická léčebna Opava léčba pacientů po akutních stavech, nácvik soběstačnosti, rehabilitace Olomoucká 305/88, Opava-Předměstí Telefon: www stránky: Praktičtí lékaři MUDr. Trombik Vladislav MUDr. Sládek Juraj MUDr. Jopková Alina MUDr. Martynek Kamil MUDr. Paluch Josef MUDr. Sládková Jana MUDr. Raczkowská Tatiana MUDr. Vrzal Vladislav Praktičtí lékaři pro děti a dorost MUDr. Bolková Halina MUDr. Göbel Pavel MUDr. Mahdalová Pavla MUDr. Szűcs Josef MUDr. Ottová Anna

23 Lékárny Důležitá telefonní čísla a kontakty Důležitá telefonní čísla a kontakty Mateřská škola - Przedszkole Jablunkov Lékárna Avena Lékárna U polikliniky Dukelská 108, Jablunkov Školní 474, Jablunkov Lékárna Aurum Bukovecká 106, Jablunkov Školní 800 Telefon: Školní jídelna Jablunkov Lesní 190 Telefon: Školská zařízení Základní škola Jablunkov Základní umělecká škola Jablunkov Mariánské náměstí 1 Telefon: , Lesní 190, Jablunkov Telefon: Základní škola H. Sinkiewicze s polským jazykem vyučovacím Školní 438, Jablunkov Tísňová telefonní čísla Telefon: Záchranná lékařská služba 155 Střední odborná škola a střední odborné učiliště podnikání a služeb Hasičský záchranný sbor Školní 416 Policie ČR 158 Telefon: Evropské číslo tísňového volání 112 Mateřská škola Jablunkov Školní Telefon: Školní jídelna: MŠ Školní 800 (tel ) 44 Školní jídelna: MŠ Bezručova 130 (tel ) 45

24 Důležité internetové odkazy Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova, Prosinec 2007 Zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jablunkov Růžena Ježowiczová Jana Szotkowská, DiS Průvodce nezahrnuje všechny kontakty na zdravotnická zařízení, lékaře, zařízení sociálních služeb, občanská sdružení a ostatní organizace působící v sociální oblasti. 46 Grafická úprava a tisk: All Design Graphics, s.r.o All design graphics s.r.o.

25 2007 All design graphics s.r.o.

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

Katalog socilálních služeb - Velvary

Katalog socilálních služeb - Velvary Katalog socilálních služeb - Velvary Vážení a milí spoluobčané, publikace, kterou dostáváte do rukou, je výsledkem projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích.

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné I. Obec Sněžné zřizuje podle usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.6.2004 podle 84 odst.2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.04.3/4240 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Více

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více