Pozemky. Stavby - 2 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozemky. Stavby - 2 -"

Transkript

1 ODBORNÝ POSUDEK č. 2097/137/12 o ceně nemovitosti č.p. 123 na st.p.č. 265 a č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265, st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové Objednatel znaleckého posudku: Insolvenční správce 1. správcovská a konkursní v.o.s. Pardubice v insolvenční věci dlužníka InGate s.r.o. se sídlem Fáblovka 404, Pardubice, IČ: Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitosti ve vlastnictví insolvenčního dlužníka InGate s.r.o. Pardubice, IČ: Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., číslo 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Rudolf Junger Terezy Novákové Litomyšl telefon: , Odborný posudek obsahuje 23 stran textu včetně titulního listu a 29 stran příloh, celkem 52 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Litomyšli dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovit obvyklou cenu nemovitosti č.p. 123 na st.p.č. 265 a č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265, st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, včetně všech součástí a příslušenství, vše zapsané na LV č Stanovit obvyklou cenu nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných na LV č v majetku insolvenčního dlužníka InGate s.r.o., IČ: , se sídlem Fáblovka 404, Pardubice, zastoupeného Milanem Vraspírem, advokátem se sídlem Drtinova 10, Praha 5. Stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených. Stanovit cenu jednotlivých práv a závad, které v insolvenčním řízení nezaniknou. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Budova č.p. 123 a č.p. 124 Adresa nemovitosti: Malé náměstí 123, Hradec Králové Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. e) : 800,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka se zaměřením nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti zástupce objednavatele. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 4.1. Výpis z katastru nemovitostí střediska Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, list vlastnictví č okres : Hradec Králové obec : Hradec Králové katastrální území : Hradec Králové Pozemky Parcela číslo Druh pozemku Výměra v m 2 st. 265 zastavěná plocha a nádvoří /1 zastavěná plocha a nádvoří 256 Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Zp. využití Na parcele Hradec Králové, č.p.123 adminis. st. 265 Hradec Králové, č.p.124 adminis. st. 266/1-2 -

3 4.2. Kopie katastrální mapy 4.3. Usnesení č.j. KSPA 59 INS 20013/2011-A-26/celk.7 ze dne Mapy stažené z internetových stránek 4.5. Fotografie nemovitosti pořízené při místním šetření 4.6. Kolaudační rozhodnutí nebylo předloženo 4.7. Projektová dokumentace stavebních úprav č.p. 123 a 124 z listopadu Vlastnické a evidenční údaje Vlastník stavby: Vlastník pozemku: InGate s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice II, Polabiny, Staré Hradiště u Pardubic, vlastnictví: výhradní InGate s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice II, Polabiny, Staré Hradiště u Pardubic, vlastnictví: výhradní 6. Dokumentace a skutečnost 6.1. Projektová dokumentace stavebních úprav č.p. 123 a 124 z listopadu Celkový popis nemovitosti Předmětem ocenění je nemovitost č.p. 123 na st.p.č. 265 a nemovitost č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265 a st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, včetně všech součástí a příslušenství, vše zapsané na LV č Domy č.p. 123 a č.p. 124 jsou postaveny vedle sebe jako řadové v původní zástavbě na Malém náměstí v historickém centru Hradce Králové, v Pardubickém kraji. Oba domy byly využívané jako administrativní budovy. Tento způsob využití je zapsaný i v katastru nemovitostí. Domy jsou navzájem komunikačně propojené. Administrativní budova č.p. 123 je postavena na st.p.č. 265 v rohu Malého náměstí. Jedná se o zděnou stavbu s částečným podsklepením, třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou, v níž je zřízeno podkroví. Původní stavba byla postavena v roce V roce 1910 byla opravena. V současné době probíhá celková rekonstrukce, která není dokončená a bylo s ní započato v roce Administrativní budova č.p. 124 je postavena na st.p.č. 266/1 přímo v centru na Malém náměstí. Jedná se o zděnou stavbu s částečným podsklepením, třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou, v níž je zřízeno podkroví. Původní stavba byla postavena v roce V roce 1910 byla opravena a v současné době probíhá celková rekonstrukce, která není dokončená. Budovy jsou napojeny přípojkami na veřejnou síť elektroinstalace, vody, kanalizace a zemního plynu. Přístup k domům je po zpevněné komunikaci přímo z Malého náměstí. Dům č.p. 124 je přístupný i z boku, z ulice Mýtská

4 Krajské město Hradec Králové nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Město Hradec Králové má schválený platný územní plán města. Oceňované pozemky jsou užívány v souladu s tímto územním plánem. V územním plánu jsou pozemky vedeny v ploše městského a obvodního centra - MC. Město Hradec Králové je krajské město, které má dle lexikonu obyvatel. Jedná se o velké krajské město s krajskými úřady, okresními úřady, městským úřadem, bankovními úřady, základními školami, mateřskými školami, středními školami, vysokými školami, poštami, fakultní nemocnicí, zdravotními středisky, ordinacemi praktických lékařů, kinem, divadlem, krytým zimním stadionem, krytým plaveckým bazénem, sportovišti, supermarkety a velmi rozsáhlou sítí obchodů i služeb. Dle 120 občanského zákoníku je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součásti stavby jsou konstrukce, které jsou s ní spojeny - viz technický popis stavby uvedený níže. Součásti stavby nejsou samostatnými věcmi, jejich cena je obsažena v ceně stavby. Dle 121 občanského zákoníku jsou příslušenstvím věci věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenstvím jsou například venkovní úpravy a vedlejší stavby. Obvyklá cena je stanovena k datu Věcná břemena nejsou na listech vlastnictví zapsaná. 8. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Dům č.p. 123 na st.p.č Dům č.p. 124 na st.p.č. 266/1 2. Ocenění pozemků 2.1. St.p.č St.p.č. 266/1 B. Znalecký posudek Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb

5 1. Ocenění staveb 1.1. Dům č.p. 123 na st.p.č. 265 Popis: Tato stavba je postavena jako krajní řadová, nárožní na vlastní st.p.č. 265 v historické zástavbě starého města Hradec Králové. Jedná se o zděnou budovu s částečným podsklepením, třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou, v níž je zřízeno podkroví. Původní stavba byla postavena v roce V roce 1910 byla opravena. V současné době probíhá celková rekonstrukce, která není dokončená. S rekonstrukcí bylo započato v roce Do současnosti není dokončená. Stavba je proto oceněna jako rozestavěná stavba. Z důvodu rozestavěnosti nelze stavbu v současném stavu využívat, nefunguje vytápění, sociální zařízení, chybí vnitřní dveře i podlahy. Z hlediska účelu využití stavby se jedná o budovu typu F - administrativní budova. V době ocenění není stavba využívána a nelze ji v tomto rozestavěném stavu ani využívat. Stavbu nelze v tomto stavu ani pronajímat. V suterénu se nachází schodiště, dva sklepní prostory, chodba se schodištěm a klenutý sklep. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní chodba, předsíň se vstupem do vedlejšího domu, kancelář, schodiště do druhého nadzemního podlaží a do suterénu, sociální zařízení s WC pro ženy, sociální zařízení s WC pro muže, sklad a dvě kanceláře. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází schodiště, chodba, úklidová komora, sociální zařízení s WC, dvě velké kanceláře a jedna malá kancelář. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází schodiště, chodba se vstupem do vedlejšího domu, místo pro kotel, kuchyňka, místo pro ohřívák TUV, dvě velké kanceláře a jedna malá kancelář V podkroví se nachází schodiště, chodba, koupelna s vanou, WC, jednací místnost s kuchyňským koutem a relaxační pokoj. Technické provedení : Objekt je postaven na původních, kamenných základech bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce suterénu jsou masivní, zděné z kamene. První nadzemní podlaží je ze smíšeného zdiva (kámen, cihly)j zděné na tl. 45 cm až 100 cm. Stropy v suterénu a v prvním nadzemním podlaží jsou původní, klenbové. Stropy ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou provedeny dřevěné, trámové s rovným podhledem. Střechu tvoří dřevěný, sedlový krov s taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou provedeny nové z měděného plechu. Vnitřní omítky jsou provedeny vápenné, štukové. Venkovní omítky jsou provedeny nové vápenné, štukové, opatřené barevným nátěrem. Schodiště je zde zřízeno původní kamenné. Stupnice jsou obložené dřevem. Dveře jsou zde osazeny dnové, dřevěné náplňové. Část dveří chybí. Vrata zde jsou osazena dřevěná. Okna jsou v celé budově osazena nová dřevěná, dvojitá. Podlahy jsou betonové, bez povrchové úpravy. Chybí pokrytí koberci, keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Vytápění chybí, bude zřízeno ústřední s kotlem na zemní plyn. Radiátory zde budou osazeny deskové. Bleskosvod je na střeše instalován. Rozvod vody je zřízen studené i teplé. Zdrojem TUV budou bojlery. Kanalizace je ze sociálních zařízení a kuchyňky svedena přípojkou do veřejné kanalizace. Plyn je do budovy zaveden. Z vnitřního hygienického vybavení jsou zde instalována umyvadla, splachovací WC a sprcha. Elektroinstalace je zde zavedena světelná i motorová. Výtah zde není instalován. Ostatní vybavení se zde nenachází. Stavba je ke dni ocenění rozestavěná. Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova 3 F. budovy administrativní Svislá nosná konstrukce zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

6 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] 1.PP 3,20 * 3,00 + 6,20 * 1,00 + 7,40 * 5,10 + 1,72 * 1,50 + 8,50 * 2,95 = 81,20 1.NP (11, ,80)/2 * (14, ,50)/2 = 175,16 2.NP (11, ,80)/2 * (14, ,50)/2 = 175,16 3.NP (11, ,80)/2 * (14, ,50)/2 = 175,16 4.NP - podkroví (11, ,80)/2 * (14, ,50)/2 = 175,16 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. plocha výška Součin 1.PP 81,20 m2 4,25 m 345,10 1.NP 175,16 m2 3,90 m 683,12 2.NP 175,16 m2 3,90 m 683,12 3.NP 175,16 m2 3,33 m 583,28 4.NP - podkroví 175,16 m2 2,72 m 476,44 Součet 781, ,06 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 771,06 / 781,84 = 3,54 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 781,84 / 5 = 156,37 m 2 Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] Os (3,20 * 3,00 + 6,20 * 1,00 + 7,40 * 5,10 + 1,72 * = 345,08 m 3 1,50 + 8,50 * 2,95) * 4,25 Ov - 1.NP ((11, ,80)/2 * (14, ,50)/2) * (0,10 + = 700,66 m 3 3,90) Ov - 2.NP ((11, ,80)/2 * (14, ,50)/2) * 3,90 = 683,14 m 3 Ov - 3.NP ((11, ,80)/2 * (14, ,50)/2) * 3,33 = 583,30 m 3 Oz ((11, ,80)/2 * (14, ,50)/2) * (1,05 + 4,55/2) = 582,42 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor Os PP 345,08 m 3 Ov - 1.NP NP 700,66 m 3 Ov - 2.NP NP 683,14 m 3 Ov - 3.NP NP 583,30 m 3 Oz Z 582,42 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 894,60 m 3-6 -

7 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu Část 1. Základy včetně zemních prací původní, kamenné základy bez izolace P Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více S Stropy klenbové a dřevěné trámové s rovným S 100 podhledem 4. Krov, střecha dřevěný, sedlový S Krytiny střech tašky S Klempířské konstrukce měděný plech N Úprava vnitřních povrchů vápenné, štukové omítky S Úprava vnějších povrchů nové vápenné, štukové omítky S Vnitřní obklady keramické běžné obklady sociálních zařízení a S 100 kuchyně 10. Schody původní, kamenné s dřevěným S 100 obkladem 11. Dveře dřevěné S Vrata X Okna dřevěná špaletová S Povrchy podlah keramická dlažba, koberce, plovoucí S Vytápění ústřední S Elektroinstalace světelná a třífázová S Bleskosvod bleskosvod je na střeše instalován S Vnitřní vodovod rozvod studené i teplé vody S Vnitřní kanalizace vnitřní kanalizace ze všech sociálních S 100 zařízení 20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S Ohřev teplé vody bojlery S Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vybavení WC, umyvadla, sprchové kouty S Výtahy chybí C Ostatní chybí C Instalační pref. jádra X Podkroví není ještě dokončené A 100 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient 1. Základy včetně zemních prací P 8, ,46 3,77 2. Svislé konstrukce S 17, ,00 17,40 3. Stropy S 9, ,00 9,30 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,30 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,10 6. Klempířské konstrukce N 0, ,54 0,92 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,30 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1, Schody S 2, ,00 2,90 Upravený obj. podíl - 7 -

8 11. Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vybavení S 3, ,00 3, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0, Podkroví A 13, ,00 13,04 Součet upravených objemových podílů 101,63 Výpočet stupně rozestavěnosti nedokončené stavby: (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro přepočet obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Roz Dok 1. Základy včetně zemních prací P 8, ,46 3,77 3,70 100,00 3,70 2. Svislé konstrukce S 17, ,00 17,40 17,12 100,00 17,12 3. Stropy S 9, ,00 9,30 9,15 100,00 9,15 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,30 7,18 100,00 7,18 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,10 2,07 100,00 2,07 6. Klempířské konstrukce N 0, ,54 0,92 0,91 100,00 0,91 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,90 6,79 70,00 4,75 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,30 3,25 100,00 3,25 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1,80 1,77 0,00 0, Schody S 2, ,00 2,90 2,85 100,00 2, Dveře S 3, ,00 3,10 3,05 10,00 0, Vrata X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Okna S 5, ,00 5,20 5,12 100,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3,20 3,15 0,00 0, Vytápění S 4, ,00 4,20 4,13 0,00 0, Elektroinstalace S 5, ,00 5,70 5,61 30,00 1, Bleskosvod S 0, ,00 0,30 0,30 100,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3,20 3,15 50,00 1, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3,10 3,05 70,00 2, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0,20 0,20 70,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1,70 1,67 0,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Vnitřní hygienické vybavení S 3, ,00 3,00 2,95 10,00 0, Výtahy C 1, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Ostatní C 5, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00-8 -

9 27. Podkroví A 13, ,00 13,04 12,83 40,00 5,13 Součet upravených objemových podílů: 101,63 Rozestavěnost: 67,67 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl upravený rozestavěností, UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část UP PP Stáří Živ. Opotř. Opotř. z celku části 1. Základy včetně zemních prací P 3,70 100,00 3,70 5, ,81 4, Svislé konstrukce S 17,12 100,00 17,12 25, ,81 18, Stropy S 9,15 50,00 4,58 6, ,81 5, Stropy S 9,15 50,00 4,58 6, ,00 4, Krov, střecha S 7,18 100,00 7,18 10, ,86 0, Krytiny střech S 2,07 100,00 2,07 3, ,86 0, Klempířské konstrukce N 0,91 100,00 0,91 1, ,00 0, Úprava vnitřních povrchů S 4,75 100,00 4,75 7, ,86 0, Úprava vnějších povrchů S 3,25 100,00 3,25 4, ,00 0, Schody S 2,85 100,00 2,85 4, ,86 0, Dveře S 0,30 100,00 0,31 0, ,86 0, Okna S 5,12 100,00 5,12 7, ,86 0, Elektroinstalace S 1,68 100,00 1,68 2, ,00 0, Bleskosvod S 0,30 100,00 0,30 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 1,57 100,00 1,58 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace S 2,13 100,00 2,13 3, ,00 0, Vnitřní plynovod S 0,14 100,00 0,14 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vybavení S 0,29 100,00 0,30 0, ,00 0, Podkroví 5,13 100,00 5,13 7, ,86 0,2168 Součet upravených objemových podílů: 67,68 Opotřebení: 33,9978 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ] = 2 807,- Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4) * 0,9390 Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) * 0,9622 Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) * 0,8932 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu) * 1,0163 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce) * 1,1000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP) * 2,1270 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití) * 1,0870 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 5 855,09 Plná cena: 2 894,60 m 3 * 5 855,09 Kč/m 3 = ,51 Kč Výpočet nedokončené stavby: Úprava ceny za nedokončené konstrukce * 0,6767 Nedokončená stavba = ,75 Kč - 9 -

10 Výpočet opotřebení analytickou metodou: Opotřebení analytickou metodou: 33,9978 % Úprava ceny za opotřebení ,41 Kč Dům č.p. 123 na st.p.č zjištěná cena = ,34 Kč 1.2. Dům č.p. 124 na st.p.č. 266/1 Popis: Tato stavba je postavena jako nárožní, řadová na vlastní st.p.č. 266/1 v historické zástavbě starého města Hradec Králové. Jedná se o zděnou budovu s částečným dvoupodlažním podsklepením, třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou, v níž je zřízeno podkroví. Původní stavba byla postavena v roce V roce 1910 byla opravena. V současné době probíhá celková rekonstrukce, která není dokončená. S rekonstrukcí bylo započato v roce Do současnosti není dokončená. Stavba je proto oceněna jako rozestavěná stavba. Z důvodu rozestavěnosti nelze stavbu v současném stavu využívat, nefunguje vytápění, sociální zařízení, chybí vnitřní dveře i podlahy. Z hlediska účelu využití stavby se jedná o budovu typu F - administrativní budova. V době ocenění není stavba využívána a nelze ji v tomto rozestavěném stavu ani využívat. Stavbu nelze v tomto stavu ani pronajímat. V dolním suterénu se nachází schodiště, chodba a jeden sklepní prostor. V horním suterénu se nachází schodiště, chodba, sklad, WC pro ženy, WC pro muže, jeden malý sklep a jeden velký sklep. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní chodba, C, úklidová komora, prostor pro točité schodiště, chodba, WC pro ženy, WC pro muže, úklidová komora, sklad., schodiště, vstup do ulice Mýtská, velká kancelář, a dvě menší kanceláře. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází schodiště, WC, čtyři kanceláře, chodba, kuchyňka, WC pro ženy, WC pro muže a prostor pro nové točité schodiště. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází schodiště, čtyři kanceláře, chodba, úklidová komora, sprcha, WC pro ženy, WC pro muže a prostor pro nové točité schodiště. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází schodiště, WC, čtyři kanceláře, chodba, kuchyňka, WC pro ženy, WC pro muže a prostor pro nové točité schodiště. V podkroví se nachází schodiště, hala, dva pokoje, šatna, WC, koupelna a obývací pokoj s kuchyňským koutem a terasou nad schodištěm. Technické provedení : Objekt je postaven na původních, kamenných základech bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce suterénu jsou masivní, zděné z kamene. První nadzemní podlaží je ze smíšeného zdiva (kámen, cihly)j zděné na tl. 45 cm až 100 cm. Stropy v suterénu a v prvním nadzemním podlaží jsou původní, klenbové. Stropy ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou provedeny dřevěné, trámové s rovným podhledem. Střechu tvoří dřevěný, sedlový krov s taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou provedeny nové z měděného plechu. Vnitřní omítky jsou provedeny vápenné, štukové. Venkovní omítky jsou provedeny nové vápenné, štukové, opatřené barevným nátěrem. Schodiště je zde zřízeno původní kamenné. Stupnice jsou obložené dřevem. Dveře jsou zde osazeny dnové, dřevěné náplňové. Část dveří chybí. Vrata zde jsou osazena dřevěná. Okna jsou v celé budově osazena nová dřevěná, dvojitá. Podlahy jsou betonové, bez povrchové úpravy

11 Chybí pokrytí koberci, keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Vytápění chybí, bude zřízeno ústřední s kotlem na zemní plyn. Radiátory zde budou osazeny deskové. Bleskosvod je na střeše instalován. Rozvod vody je zřízen studené i teplé. Zdrojem TUV budou bojlery. Kanalizace je ze sociálních zařízení a kuchyňky svedena přípojkou do veřejné kanalizace. Plyn je do budovy zaveden. Z vnitřního hygienického vybavení jsou zde instalována umyvadla, splachovací WC a sprcha. Elektroinstalace je zde zavedena světelná i motorová. Výtah zde není instalován. Ostatní vybavení se zde nenachází. Stavba je ke dni ocenění rozestavěná. Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova 3 F. budovy administrativní Svislá nosná konstrukce zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 122 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] 1.PP 5,50 * 3,62 + 1,45 * 1,40 + 1,30 * 0,60 + 1,10 * 0,80 + 6,80 * 1,30 + = 39,55 1,50 * 1,10 + 2,30 * 1,40 + 1,60 * 1,40 1.PP 6,70 * 6,48 + 3,90 * 1,80 + 3,40 * 1,90 + 8,00 * 5,30 + 2,40 * 2,20 = 104,58 1.NP (21, ,80)/2 * (11,50 + 9,50)/2 + (4,00 + 2,80)/2 * 4,90 = 247,14 2.NP (21, ,80)/2 * (11,50 + 9,50)/2 + (4,00 + 2,80)/2 * 4,90 = 247,14 3.NP (21, ,80)/2 * (11,50 + 9,50)/2 + (4,00 + 2,80)/2 * 4,90 = 247,14 Podkroví (21, ,80)/2 * (11,50 + 9,50)/2 = 230,48 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. plocha výška Součin 1.PP 39,55 m2 2,10 m 83,06 1.PP 104,58 m2 4,25 m 444,47 1.NP 247,14 m2 3,90 m 963,85 2.NP 247,14 m2 3,90 m 963,85 3.NP 247,14 m2 3,33 m 822,98 Podkroví 230,48 m2 2,72 m 626,91 Součet 1 116, ,12 Průměrná výška podlaží: PVP = 3 905,12 / 1 116,03 = 3,50 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 116,03 / 6 = 186,01 m

12 Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] Os - 1.PP (5,50 * 3,62 + 1,45 * 1,40 + 1,30 * 0,60 + 1,10 * 0,80 + 6,80 = 83,05 m 3 * 1,30 + 1,50 * 1,10 + 2,30 * 1,40 + 1,60 * 1,40) * 2,10 Os - 1.PP (6,70 * 6,48 + 3,90 * 1,80 + 3,40 * 1,90 + 8,00 * 5,30 + 2,40 = 444,45 m 3 * 2,20) * 4,25 Ov - 1.NP ((21, ,80)/2 * (11,50 + 9,50)/2 + (4,00 + 2,80)/2 * = 988,54 m 3 4,90) * (0,10 + 3,90) Ov - 2.NP ((21, ,80)/2 * (11,50 + 9,50)/2 + (4,00 + 2,80)/2 * = 963,83 m 3 4,90) * 3,90 Ov - 3.NP ((21, ,80)/2 * (11,50 + 9,50)/2 + (4,00 + 2,80)/2 * = 822,96 m 3 4,90) * 3,33 Oz - Podkroví ((21, ,80)/2 * (11,50 + 9,50)/2) * (1,05 + 4,55/2) = 766,33 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor Os - 1.PP PP 83,05 m 3 Os - 1.PP PP 444,45 m 3 Ov - 1.NP NP 988,54 m 3 Ov - 2.NP NP 963,83 m 3 Ov - 3.NP NP 822,96 m 3 Oz - Podkroví Z 766,33 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 4 069,17 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu Část 1. Základy včetně zemních prací původní, kamenné základy bez izolace P Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více S Stropy klenbové a dřevěné trámové s rovným S 100 podhledem 4. Krov, střecha dřevěný, sedlový S Krytiny střech tašky S Klempířské konstrukce měděný plech N Úprava vnitřních povrchů vápenné, štukové omítky S Úprava vnějších povrchů nové vápenné, štukové omítky S Vnitřní obklady keramické běžné obklady sociálních zařízení a S 100 kuchyně 10. Schody původní, kamenné s dřevěným S 100 obkladem 11. Dveře dřevěné S Vrata X

13 13. Okna dřevěná špaletová S Povrchy podlah keramická dlažba, koberce, plovoucí S Vytápění ústřední S Elektroinstalace světelná a třífázová S Bleskosvod bleskosvod je na střeše instalován S Vnitřní vodovod rozvod studené i teplé vody S Vnitřní kanalizace vnitřní kanalizace ze všech sociálních S 100 zařízení 20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S Ohřev teplé vody bojlery S Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vybavení WC, umyvadla, sprchové kouty S Výtahy chybí C Ostatní chybí C Instalační pref. jádra X Podkroví není ještě dokončené A 100 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient 1. Základy včetně zemních prací P 8, ,46 3,77 2. Svislé konstrukce S 17, ,00 17,40 3. Stropy S 9, ,00 9,30 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,30 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,10 6. Klempířské konstrukce N 0, ,54 0,92 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,30 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vybavení S 3, ,00 3, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0, Podkroví A 18, ,00 18,54 Součet upravených objemových podílů 107,13 Upravený obj. podíl

14 Výpočet stupně rozestavěnosti nedokončené stavby: (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro přepočet obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Roz Dok 1. Základy včetně zemních prací P 8, ,46 3,77 3,52 100,00 3,52 2. Svislé konstrukce S 17, ,00 17,40 16,24 100,00 16,24 3. Stropy S 9, ,00 9,30 8,68 100,00 8,68 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,30 6,81 100,00 6,81 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,10 1,96 100,00 1,96 6. Klempířské konstrukce N 0, ,54 0,92 0,86 100,00 0,86 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,90 6,44 70,00 4,51 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,30 3,08 100,00 3,08 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1,80 1,68 0,00 0, Schody S 2, ,00 2,90 2,71 100,00 2, Dveře S 3, ,00 3,10 2,89 10,00 0, Vrata X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Okna S 5, ,00 5,20 4,85 100,00 4, Povrchy podlah S 3, ,00 3,20 2,99 0,00 0, Vytápění S 4, ,00 4,20 3,92 0,00 0, Elektroinstalace S 5, ,00 5,70 5,32 30,00 1, Bleskosvod S 0, ,00 0,30 0,28 100,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3,20 2,99 50,00 1, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3,10 2,89 70,00 2, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0,20 0,19 70,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1,70 1,59 0,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Vnitřní hygienické vybavení S 3, ,00 3,00 2,80 20,00 0, Výtahy C 1, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Ostatní C 5, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Podkroví A 18, ,00 18,54 17,31 40,00 6,92 Součet upravených objemových podílů: 107,13 Rozestavěnost: 66,52 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl upravený rozestavěností, UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část UP PP Stáří Živ. Opotř Opotř. z celku části 1. Základy včetně zemních prací P 3,52 100,00 3,52 5, ,81 3, Svislé konstrukce S 16,24 100,00 16,24 24, ,81 18, Stropy S 8,68 50,00 4,34 6, ,81 4, Stropy S 8,68 50,00 4,34 6, ,00 3, Krov, střecha S 6,81 100,00 6,81 10, ,86 0, Krytiny střech S 1,96 100,00 1,96 2, ,86 0, Klempířské konstrukce N 0,86 100,00 0,86 1, ,00 0, Úprava vnitřních povrchů S 4,51 100,00 4,51 6, ,86 0, Úprava vnějších povrchů S 3,08 100,00 3,08 4, ,00 0, Schody S 2,71 100,00 2,71 4, ,86 0,1164

15 11. Dveře S 0,29 100,00 0,29 0, ,86 0, Okna S 4,85 100,00 4,85 7, ,86 0, Elektroinstalace S 1,60 100,00 1,60 2, ,00 0, Bleskosvod S 0,28 100,00 0,28 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 1,50 100,00 1,50 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace S 2,02 100,00 2,02 3, ,00 0, Vnitřní plynovod S 0,13 100,00 0,13 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vybavení S 0,56 100,00 0,56 0, ,00 0, Podkroví X 6,92 100,00 6,92 10, ,86 0,2974 Součet upravených objemových podílů: 66,52 Opotřebení: 32,9192 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ] = 2 807,- Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4) * 0,9390 Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) * 0,9555 Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) * 0,9000 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu) * 1,0713 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce) * 1,1000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP) * 2,1270 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití) * 1,0870 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 6 175,64 Plná cena: 4 069,17 m 3 * 6 175,64 Kč/m 3 = ,02 Kč Výpočet nedokončené stavby: Úprava ceny za nedokončené konstrukce * 0,6652 Nedokončená stavba = ,15 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou: Opotřebení analytickou metodou: 32,9192 % Úprava ceny za opotřebení ,38 Kč Dům č.p. 124 na st.p.č. 266/1 - zjištěná cena = ,77 Kč

16 2. Ocenění pozemků 2.1. St.p.č. 265 Popis: Na st.p.č. 265 je postavena administrativní budova č.p Pozemek je umístěný v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové a okres Hradec Králové. Nachází se přímo v historickém centru města na Malém náměstí. Jedná se o výhodnou polohu. V místě je možnost napojení na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Pozemek je přístupný po zpevněné komunikaci. Je osazený v mírně svažitém terénu. Ocenění: Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č položka č. 1: 1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z 100 % hlediska účelu užití staveb na nich zřízených nebo k jejich zřízení určených: 1.3. Pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností 50 % nebo takovou stavbou již zastavěný, např. hotely, administrativní budovy, obchodní domy, parkoviště, sportoviště a rekreační plocha apod.: polohy v okolí města podle odstavce 1 písmeno a) 100 % nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní sjednaných cen stavebních pozemků Úprava cen: 250 % Úprava ceny - příloha č další položky: Možnost napojení na plynovod: 10 % Úprava cen: 10 % pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny. Úprava cen celkem: 250% + 10% * (100 % + 250%) 285,00 % Zdůvodnění použití přirážek a srážek: Pozemek se nachází v historickém centru krajského města přímo na Malém náměstí, pro jsou zde uplatněny příslušné přirážky dle přílohy č. 21 za výhodnou polohu a komerční využití. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,0870 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1270 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 800,- 1,00 2,1270 1, , ,11 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a , , ,38 nádvoří Stavební pozemek - celkem ,38 St.p.č zjištěná cena = ,38 Kč

17 2.2. St.p.č. 266/1 Popis: Na st.p.č. 266/1 je postavena administrativní budova č.p Pozemek je umístěný v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové a okres Hradec Králové. Nachází se přímo v historickém centru města na Malém náměstí. Jedná se o výhodnou polohu. V místě je možnost napojení na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Pozemek je přístupný po zpevněné komunikaci. Je osazený v mírně svažitém terénu. Ocenění: Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č položka č. 1: 1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z 100 % hlediska účelu užití staveb na nich zřízených nebo k jejich zřízení určených: 1.3. Pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností 50 % nebo takovou stavbou již zastavěný, např. hotely, administrativní budovy, obchodní domy, parkoviště, sportoviště a rekreační plocha apod.: polohy v okolí města podle odstavce 1 písmeno a) 100 % nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní sjednaných cen stavebních pozemků Úprava cen: 250 % Úprava ceny - příloha č další položky: Možnost napojení na plynovod: 10 % Úprava cen: 10 % pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny. Úprava cen celkem: 250% + 10% * (100 % + 250%) 285,00 % Zdůvodnění použití přirážek a srážek: Pozemek se nachází v historickém centru krajského města přímo na Malém náměstí, pro jsou zde uplatněny příslušné přirážky dle přílohy č. 21 za výhodnou polohu a komerční využití. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,0870 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1270 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 800,- 1,00 2,1270 1, , ,11 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 266/1 256, , ,16 nádvoří Stavební pozemek - celkem ,16 St.p.č. 266/1 - zjištěná cena = ,16 Kč

18 C. Rekapitulace administrativních cen Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Dům č.p. 123 na st.p.č ,30 Kč 1.2. Dům č.p. 124 na st.p.č. 266/ ,80 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,10 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. St.p.č ,40 Kč 2.2. St.p.č. 266/ ,20 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,60 Kč Celkem ,70 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,70 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč slovy: Dvacetjednamilionůsedmsettřicettisícšestsetsedmdesát Kč V Litomyšli dne Ing. Junger Rudolf Terezy Novákové Litomyšl znalec v oboru Stavebnictví odv. stavby obytné Ekonomika odv. ceny a odhady nemovitostí

19 D. Stanovení ceny obvyklé Obvyklou (tržní) cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Tato cena je tudíž hodnotovým ekvivalentem vyjádřeným v penězích umožňujícím podle místních podmínek obstarání obdobné věci, tedy v praxi zpravidla průměrem realizovaných prodejů, které jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. Protože úroveň obecné ceny je v podstatě odrazem zprůměrovaných dohodnutých cen za věci srovnatelného druhu, jak se utvářejí v určité lokalitě a za určitých časově proměnlivých podmínek, nemůžeme ji chápat ani jako fixní údaj, ani jako jednoznačné hledisko vyjádřené naprosto přesným číslem, peněžní částkou. Způsob, jakým se dojde k úsudku o hladině obvyklé ceny, sám o sobě ukazuje na přibližnou povahu této cenové kategorie. Tržní cena čili kupní cena je pevná částka neboli cena, která byla v daném místě a čase za určitou nemovitost skutečně zaplacena. Tuto cenu nelze v žádném případě předem vypočítat, lze ji pouze dodatečně zjistit z kupní smlouvy. Z výše uvedeného výkladu vyplývá tedy závěr, že znalec může pouze odhadnout tržní hodnotu nemovitosti, resp. obecnou cenu, resp. obvyklou cenu, nelze tedy přesně stanovit. Problematiku odhadu obecné (resp. obvyklé, tržní) hodnoty nemovitosti je možné provést pomocí ekonomických metod. Je však nutné zdůraznit, že každou nemovitost lze prodat jen za tolik, za kolik ji je někdo ochoten koupit, a to bez ohledu na to, jaká hodnota byla sebedokonalejší vědeckou metodou stanovena. Cena zaplacená za nemovitost vyjadřuje její hodnotu z hlediska kupujícího a může být značně odlišná od objektivně stanovené ceny (např. administrativní), odhadnuté tržní ceny, která je předpokládaná prodávajícím. Na odhad tržní hodnoty (obecné, obvyklé ceny) má vliv řada faktorů, např. očekávaný budoucí zisk z nemovitosti, poloha, prostředí, dopravní relace, vzdálenost nákupních center, krajinný reliéf apod. Jde o názor vykonstruovaný na základě dostupných informací a následné zpracování odhadnutých údajů k datu zpracování posudku. Předmětem ocenění je nemovitost č.p. 123 na st.p.č. 265 a nemovitost č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265 a st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, včetně všech součástí a příslušenství, vše zapsané na LV č Domy č.p. 123 a č.p. 124 jsou postaveny vedle sebe jako řadové v původní zástavbě na Malém náměstí v historickém centru Hradce Králové, v Pardubickém kraji. Oba domy byly využívané jako administrativní budovy. Tento způsob využití je zapsaný i v katastru nemovitostí. Domy jsou navzájem komunikačně propojené. Administrativní budova č.p. 123 je postavena na st.p.č. 265 v rohu Malého náměstí. Jedná se o zděnou stavbu s částečným podsklepením, třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou, v níž je zřízeno podkroví. Původní stavba byla postavena v roce V roce 1910 byla opravena. V současné době probíhá celková rekonstrukce, která není dokončená a bylo s ní započato v roce Administrativní budova č.p. 124 je postavena na st.p.č. 266/1 přímo v centru na Malém náměstí. Jedná se o zděnou stavbu s částečným podsklepením, třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou, v níž je zřízeno podkroví. Původní stavba byla postavena v roce V roce 1910 byla opravena a v současné době probíhá celková rekonstrukce, která není dokončená

20 Budovy jsou napojeny přípojkami na veřejnou síť elektroinstalace, vody, kanalizace a zemního plynu. Přístup k domům je po zpevněné komunikaci přímo z Malého náměstí. Dům č.p. 124 je přístupný i z boku, z ulice Mýtská. Krajské město Hradec Králové nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Město Hradec Králové má schválený platný územní plán města. Oceňované pozemky jsou užívány v souladu s tímto územním plánem. V územním plánu jsou pozemky vedeny v ploše městského a obvodního centra - MC. Město Hradec Králové je krajské město, které má dle lexikonu obyvatel. Jedná se o velké krajské město s krajskými úřady, okresními úřady, městským úřadem, bankovními úřady, základními školami, mateřskými školami, středními školami, vysokými školami, poštami, fakultní nemocnicí, zdravotními středisky, ordinacemi praktických lékařů, kinem, divadlem, krytým zimním stadionem, krytým plaveckým bazénem, sportovišti, supermarkety a velmi rozsáhlou sítí obchodů i služeb. Dle 120 občanského zákoníku je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součásti stavby jsou konstrukce, které jsou s ní spojeny. Součásti stavby nejsou samostatnými věcmi, jejich cena je obsažena v ceně stavby. Dle 121 občanského zákoníku jsou příslušenstvím věci věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenstvím jsou například venkovní úpravy a vedlejší stavby. Klady nemovitosti : - umístění v krajském městě - umístění v historickém centru města - v místě je možnost napojené na veškeré inženýrské sítě - přístup k nemovitostem po zpevněné komunikaci - velké stavby, navzájem komunikačně propojené dobré využití - stavby budou po dokončení rekonstrukce ve velmi dobrém stavu - nové krovy, kratina, nová okna Zápory nemovitosti : - stavby jsou rozestavěné není dokončena rekonstrukce - přístup ke stavbám je jednosměrnou ulicí a po pěší zóně - starší nemovitost v historickém centru náročná na údržbu - nabídka obdobných nemovitostí v daném místě převyšuje poptávku Ukázka cenové hladiny nemovitostí v dané lokalitě zdroj internet : 1 Prodej dvou atraktivních činžovních domů o celkové užitné ploše 1400 m 2, které se nacházejí v centru Hradce Králové na velmi frekventovaném místě, u křižovatky mezi ulicemi Gočárova a Habrmanova. Před budovou by měl v horizontu 2 let vzniknout moderní kruhový objezd a připravuje se zde výstavba obchodního centra. V objektu se nachází celkem 11 bytových jednotek a rozsáhlé nebytové prostory kanceláře a obchodní prostory. Budovu lze nastavět až o 3 patra, je zde i velký potenciál pro zisk z reklamní činnosti - hlavní tah z centra města na Prahu. Z těchto prostorů a možností plyne zajímavý měsíční výnos. Budova prošla částečnou rekonstrukcí. Zastavěná plocha: 516 m 2. Plocha pozemku: 516 m 2. Užitná plocha: 1400 m 2. Nabízená cena nemovitosti: ,00 Kč. Nabízený dům se nachází také v centru Hradce Králové, na ulici Gočárova srovnatelná poloha s oceňovanou nemovitostí. Dům je rovněž zděný, nárožní, řadový, napojený na veškeré inženýrské sítě. Nabízený dům je rozměrově menší, má pouze dvě nadzemní podlaží, zastavěná plocha odpovídá. Je dobrém technickém stavu po rekonstrukci. Vybavení je srovnatelné. Stáří je obdobné

21 2 Jedná se o zděnou administrativní budovu, umístěnou v části Nový Hradec Králové, blízko ulice Brněnská. Přístup a příjezd k budově je z veřejné komunikace. Stavba je podsklepená, má 4 nadzemní podlaží a krov. V budově se nachází výtah. Stavba se nachází na novém sídlišti Nový Hradec. Objekt byl dříve využíván pro výrobu, skladování a jako kanceláře. Dnes je využívaný jako kanceláře. Je umístěný jako samostatně stojící. Objekt je napojen na všechny inženýrské sítě, které jsou zajištěny věcnými břemeny. Součástí prodeje pozemek celkem m 2. Zastavěná plocha: 715 m 2. Užitná plocha: 2000 m 2. Nabízená cena nemovitosti: ,00 Kč. Nabízený dům se nachází také v Hradci Králové, ale v okrajové části sídliště Nový Hradec na ulici Na Brně horší poloha. Budova je rovněž zděná, má rovněž čtyři nadzemní podlaží. Je napojená na veškeré inženýrské sítě. Nabízená stavba je rozměrově srovnatelná s č.p Je však mnohem mladší a v dobrém technickém stavu. Vybavení je srovnatelné. 3 Prodej činžovního domu na prestižní historické adrese na Velkém náměstí v Hradci Králové. Nemovitost se nachází v historickém centru Hradce Králové na Velkém náměstí. Budova může být využívaná jako hotel, rezidentní bydlení, kanceláře, restaurace. Ve třech nadzemních podlažích jsou umístěné rozsáhlé nebytové prostory a v dalších patrech je 8 volných bytových jednotek (o velikosti od 58 m² do 139 m², celkem plocha bytů je 696 m²). Nabízený dům stojí na pozemku vlastníka stavby. Do budovy je zavedena elektroinstalace, voda, kanalizace a zemní plyn. Objekt je v současné době částečně pronajatý v 1.NP o velikosti 150 m², kde je provozována restaurace. Ve 2.NP jsou volné nebytové prostory o velikosti 268 m². Celková podlahová plocha domu je m². Objekt je celý podsklepený. Stavba vyžaduje celkovou rekonstrukci. Zastavěná plocha: 274 m 2. Plocha pozemku: 274 m 2. Užitná plocha: 1114 m 2. Nabízená cena nemovitosti: ,00 Kč. Nabízený dům se nachází také v historickém centru Hradce Králové, na Velkém náměstí srovnatelná poloha s oceňovanou nemovitostí. Dům je rovněž zděný, nárožní, řadový, napojený na veškeré inženýrské sítě. Nabízený dům je rozměrově menší, má menší zastavěnou plochu. Je ve zhoršeném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Vybavení je srovnatelné. Stáří je obdobné. Obvyklá (tržní) cena byla konzultována s realitními kancelářemi regionu a bylo konstatováno, že v dané lokalitě nabídka obdobných nemovitostí převyšuje poptávku. Vzhledem k výše uvedenému, obvyklá cena nemovitosti budovy č.p. 123 na st.p.č. 265 se st.p.č. 265 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové je stanovena zaokrouhleně ve výši: ,- Kč slovy: Osmmilionůsedmsettisíc Korun českých

22 Obvyklá (tržní) cena byla konzultována s realitními kancelářemi regionu a bylo konstatováno, že v dané lokalitě nabídka obdobných nemovitostí převyšuje poptávku. Vzhledem k výše uvedenému, obvyklá cena nemovitosti budovy č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové je stanovena zaokrouhleně ve výši: ,- Kč slovy: Třináctmilionůtřicettisíc Korun českých Celková obvyklá (tržní) cena byla konzultována s realitními kancelářemi regionu a bylo konstatováno, že v dané lokalitě nabídka obdobných nemovitostí převyšuje poptávku. Vzhledem k výše uvedenému, obvyklá cena nemovitosti budovy č.p. 123 na st.p.č. 265 a budovy č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265 a st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové je stanovena zaokrouhleně ve výši: ,- Kč slovy: Dvacetjednamilionůsedmsettřicettisíc Korun českých V Litomyšli dne Ing. Junger Rudolf Terezy Novákové Litomyšl

Pozemky. Stavby - 2 -

Pozemky. Stavby - 2 - Rozpočet nákladů na dokončení rekonstrukce nemovitosti č.p. 123 na st.p.č. 265 a č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265, st.p.č. 266/1 v katastrálním území, obec, okres Objednatel: Insolvenční správce

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1727/207/10

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1727/207/10 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, sp. zn. 111 EX 300/10-25 J.M.Marků 92 563 01 Lanškroun

ODBORNÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, sp. zn. 111 EX 300/10-25 J.M.Marků 92 563 01 Lanškroun Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

Znalecký posudek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - soudní exekutor JUDr. Taťána Macková Máchova 58 563 01 Lanškroun EX 230/02

Znalecký posudek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - soudní exekutor JUDr. Taťána Macková Máchova 58 563 01 Lanškroun EX 230/02 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2376/16/14 o ceně nemovité věci stavby objektu bydlení č.p. 70, pozemku p.č.st. 346, pozemku p.č. 5108, p.č. 5109, p.č. 5110, vše umístěné v katastrálním území a obci Bartošovice v Orlických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 29/1230/2012 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 s pozemkem a příslušenstvím, katastrální území Lštění, obec Lštění a rodinného domu č.p. 7 s pozemky a příslušenství, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2326/140/13

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2326/140/13 ODBORNÝ POSUDEK č. 2326/140/13 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 632 na st.p.č. 828, se st.p.č. 828, a p.p.č. 315/192, včetně všech součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 NEMOVITÁ VĚC: Budova občanské vybavenosti - hotel Spessart č.p. 4968 na pozemku parc.č. 5214/3 a na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 5213/4 a č. 5214/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 O ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3942-202/2013. PS 3 14067 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3942-202/2013. PS 3 14067 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 3942-202/2013 O ceně nemovitostí: bývalého semináře č.p. 254 na pozemku p.č. st.275, rodinného domu č.p. 260 na p.č. st.281, budovy bez čp/če na p.č. st.120, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 964-48-2006 Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 KONSTRUKCÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 KONSTRUKCÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 1777/8 VE VÍCEBYTOVÉM DOMĚ č.p. 1777, 1778, 1779 NA STAVEBNÍ PARCELE P.Č. 2258 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SVITAVY- PŘEDMĚSTÍ, OBCI

Více

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1617-17/2016 o ceně nemovitosti - pozemků p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345,

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 932/2012 Ocenění nemovitostí: víceúčelová stavba čp. 26 v obci Hartmanice, část Chlum, na pozemku st. parc.č. 23/1 a pozemků st.parc.č. 23/1 o výměře 701m2

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5532. domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův Brod

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5532. domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 5532 o obvyklé hodnotě: Počet stran: 12 Počet příloh: 5 Počet vyhotovení: 1 domu čp. 44 s pozemky p.č. st. 49, 192/6, 192/10 a 486 k.ú. Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův

Více

Znalecký posudek č. 374/66/2012

Znalecký posudek č. 374/66/2012 Znalecký posudek č. 374/66/2012 Nemovitosti - bytové jednotky č. 545/4 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 682/4615 v bytovém domě č.p. 545 na parc.st.č. 785 v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12 ZNALECKÝ POUDEK č. 1738/56/12 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 10 na st.parc.č. 613/1, 613/2, 613/3, venkovních úprav,, trvalého porostu, pozemku č.parcely st.613/1, poz. parc.č. 375/3 (zahrada), poz.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790-53/2013. Jindřišská 1441 53002 Pardubice. předpisu

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790-53/2013. Jindřišská 1441 53002 Pardubice. předpisu ZNALECKÝ POSUDEK č. 790-53/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.56 v části Bílé Předměstí na pozemku st.p.č.3871, stavby bez č.p. na pozemku st.p.č.9974 a pozemků st.p.č.3871, st.p.č. 9974 a p.č.763/34

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

OBJEKTIVNÍ STANOVENÍ CENY NEMOVITOSTI OBVYKLÉ V ČASE A MÍSTĚ

OBJEKTIVNÍ STANOVENÍ CENY NEMOVITOSTI OBVYKLÉ V ČASE A MÍSTĚ ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5078-037/11 OBJEKTIVNÍ STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ V ČASE A MÍSTĚ rekreačního střediska SÚS Litoměřice tvořeného rekreační budovou č.p.153 na pozemku parcelní číslo St.118, venkovními

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2898 52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2898 52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2898 52/2013 o ceně budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 87/1 a 87/2 a ceny pozemků parc.č. 87/1, 456/3, 456/6, vše v obci Suchdol, části obce Solopysky, k.ú. Solopysky u Kutné Hory,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 NEMOVITÁ stavební p.č.2569/5 včetně čp. 1087 rodinný dům a p.č.2569/4 zahrada VĚC: a stp.č.2569/22 bez stavby, vše v katastrálním území Poděbrady, obec Poděbrady,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Znalecký posudek č. 4329/43/14

Znalecký posudek č. 4329/43/14 Znalecký posudek č. 4329/43/14 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 252 v k.ú., obci a okrese Kutná Hora a pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vladimír

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více