Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah"

Transkript

1 Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN Výsledovka, Rozvaha - bilance 5. Hospodaření sociálního fondu 6. Výsledovky zřízených a založených organizací 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 8. Hodnotící zpráva 9. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací Na úřední desce je zveřejněn výtah z návrhu závěrečného účtu, a to body č. 1, 2 a 7. V plném rozsahu je návrh zveřejněn na elektronické úřední desce města v sekci Radniceúřední deska-ostatní a k nahlédnutí je také u vedoucího odboru ekonomiky, školství a investic Ing. Kunze

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TRHOVÉ SVINY ZA ROK Příjmy Kč ,544,33 Výdaje Kč ,94 Výsledek hospodaření k (zdroje) Kč ,39 Vratky do státního rozpočtu, kraje (potřeby) Kč ,00 z toho příspěvek na péči Kč ,00 dávky pro těžce zdr.post. a dávky pom. v hm.nouzi Kč ,00 dotace na volby do ZO Kč 5.000,00 dotace na sčítání lidu 2011 Kč ,00 Stav zdrojů po finančním vypořádání aktivní Kč ,39 ================================================================== Hospodářské výsledky zřízených příspěvkových organizací: a jejich vypořádání: Příspěvková organizace Zisk (+) Ztráta (-) Kč Příděl do fondu odměn Převod do rezervního fondu Nevypořádaný HV minulých let Základní škola , ,84 0 Mateřská škola , ,03 0 Měst. kulturní středisko , ,88 0 Zdrav.zař. poliklinika , ,61 Hospodářské výsledky založených obchodních organizací: Organizace hospodářský výsledek Kč Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. zisk ,40 Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny s.r.o. zisk ,84 Schváleno ZM dne usnesením č. ZM /2012

3 Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K strana: 1 Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis % % daň z příjmů FO ze závislé čin. 7476,0 7698,0 7000,0 8100,0 8120,0 100,2 daň z příjmů FO ze SVČ 796,0 1182,0 1500,0 750,0 595,0 79,3 daň z příjmů FO z kapitálových výn. 625,0 637,0 1000,0 700,0 695,0 99,3 daň z příjmů PO 7425,0 7752,0 8000,0 7100,0 6718,0 94,6 daň z příjmů PO za obec 3435,0 1048,0 3000,0 3094,0 3094,0 100,0 daň z přidané hodnoty 15274, , , , ,0 100,3 poplatky za likvidaci komunál.odpadu 2521,0 2541,0 2600,0 2600,0 2536,0 97,5 poplatky ze psů 117,0 118,0 120,0 120,0 119,0 99,2 poplatky za užívání veř.prostranství 57,0 69,0 60,0 60,0 63,0 105,0 poplatky za provoz VHP 278,0 239,0 150,0 298,0 428,0 143,6 správní poplatky 3557,0 3270,0 3100,0 3100,0 3672,0 118,5 daň z nemovitostí 2540,0 3354,0 3500,0 3600,0 3637,0 101,0 ostatní 148,0 75,0 128,0 x daňové příjmy celkem 44249, , , , ,0 100,7 splátky půjček od podniků (TH) 5000,0 5000,0 0,0 0,0 splátky půjček od obyvatelstva 198,0 193,0 200,0 200,0 278,0 0,0 x nedaňové příjmy 198,0 193,0 5200,0 5200,0 278,0 0, neinv.dotace na státní správu 1748,0 2137,0 2692,0 2692,0 100, neinv.dotace ze SR provozní 16747, , , , ,0 100, neinv.dotace ze státních fondů 4,0 288, ost.neinv.dotace ze SR,soc.dávky 60430, , , ,0 100, neinv.dotace od obcí 838,0 926,0 1000,0 851,0 851,0 100, neinv.dotace od krajů LSPP 1696,0 593,0 1123,0 1123,0 100, převody mezi rozpočtovými účty , inv.dotace z VPS 6000,0 0, , ,0 0, inv.dotace ze st.fondů 91,0 791,0 0,0 784,0 784,0 0, inv.transfery ze SR 1201,0 6136,0 6136,0 0, inv.transfery od krajů 897,0 754,0 80,0 80,0 10, inv.dotace ROP 5041,0 7029,0 x přijaté dotace 93488, , , , ,0 100, zemědělská činnost 3,0 1,0 108,0 109,0 127,0 112,0 88, lesy pěstební činnost nájemné 2120,0 2040,0 2000,0 3174,0 3500,0 110, správa v lesním hospodářství 2006,0 2050,0 2041,0 2041,0 100, ost. zál.lesního hospodářství 5,0 43,0 27,0 30,0 888,0 888,0 100, ost.správa v zemědělství 0,0 0, průmysl příjmy z těžby 69,0 54,0 50,0 50,0 36,0 72, cestovní ruch 88, silnice 1933,0 2567,0 1952,0 1522,0 1064,0 69,9 z toho letní údržba 1536,0 zimní údržba 397, ostatní záležitosti pozemních kom. 4645,0 1381,0 1100, , ,0 91, provoz veř.silniční dopravy 169,0 129,0 6,0 6,0 100, bezpečnost silničního provozu 491,0 409,0 350,0 350,0 405,0 115,7 28,0 27,0 40,0 40,0 12,0 30, ostatní záležitosti v silniční dopravě 522,0 219,0 102,0 45,0 44, pitná voda 9,0 24,0 242,0 1616,0 200,0 200,0 51,0 25, odvádění a čištění odpadních vod 2404,0 2627,0 2600,0 2600,0 2832,0 108,9 1104,0 747,0 200,0 647,0 646,0 99, úpravy drobných vodních toků 31,0 90,0 100,0 100,0 16,0 16, vodní díla v zemědělské krajině 88,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 45,0 272,0 300,0 300,0 259,0 86, ost.zál.vody v zem.krajině 0,0 11,0 110,0 110,0 0,0 0, činnost OOS ve vod.hosp 0,0 10,0 10,0 4,0 40, ost.správa ve vod.hosp 4,0 0, předškolní zařízení 350,0 215,0 240,0 240,0 100,0 3764,0 3527,0 1988,0 2013,0 2013,0 100, základní školy 379,0 529,0 612,0 612,0 100,0 4179,0 4819,0 4536,0 6101,0 6101,0 100, speciální základní školy 0, gymnázia 0, základní umělecké školy 19,0 školství celkem 7966,0 8357,0 6524,0 8118, kina 0,0 5,0 3712, činnosti knihovnické 0,0 0, ostatní záležitosti kultury, festival 488,0 495,0 450,0 450,0 455,0 101,1 1424,0 1019,0 845,0 885,0 838,0 94, zachování a obnova kult.památek 1731,0 1608,0 0,0 67,0 67,0 100, zachování a obnova hodnot nár.hist. 25,0 25,0 202,0 178,0 148,0 137,0 92, rozhlas a televize 9,0 9,0 9,0 15, ost zál sdělovacích prostředků 84,0 80,0 70,0 70,0 57,0 81,4 198,0 206,0 200,0 219,0 218,0 99, zájmová činnost v kultuře 939,0 589,0 824,0 824,0 100, ,0 5017,0 5182, , ,0 100, ost.zál.kultury,církví,sděl.prostředků 240,0 144,0 110,0 225,0 224,0 99, sport zaříz. příjmy z pronájmu 208,0 196,0 150,0 150,0 201,0 134,0 1315,0 1706,0 640,0 1861,0 1508,0 81, ostatní tělovýchovná činnost 448,0 561,0 380,0 430,0 404,0 94, volný čas dětí a mládeže, zájm.čin. 181,0 256,0 253,0 98, LSPP 1145,0 110,0 1039,0 1039,0 100, ostatní ambulantní péče ZZP 559,0 670,0 673,0 673,0 100,0 0,0 559,0 792,0 795,0 795,0 100, bytové hospodářství 2665,0 3158,0 2500,0 2500,0 3074,0 123,0 1951,0 1867,0 2000,0 2093,0 2092,0 100, nebytové hospodářství 2373,0 2135,0 2000,0 2000,0 2200,0 110, ,0 2425,0 2717,0 4502,0 4448,0 98, veřejné osvětlení 2,0 1278,0 927,0 1200,0 1307,0 1300,0 99, pohřebnictví 39,0 111,0 100,0 100,0 64,0 64,0 152,0 112,0 15,0 235,0 141,0 60, územní plánování 869,0 336,0 100,0 100,0 0,0 0, územní rozvoj 12,0 186,0 30,0 30,0 0,0 0, komunální služby, TH 4369,0 3480,0 6220,0 6320,0 7573,0 119,8 3781,0 7686,0 8890,0 8560,0 8518,0 99, ost.zál.bydlení,kom.služeb a úz.roz opatření ke snížení emisí skl.plynů 6443,0 6443,0 100, sběr a svoz nebezp.odpadů 299,0 400,0 350,0 427,0 426,0 99, svoz komunálních odpadů 489,0 500,0 500,0 500,0 501,0 100,2 3935,0 3766,0 4550,0 3543,0 3173,0 89, sběr a svoz ostatních odpadů 249,0 301,0 250,0 250,0 287,0 114,8 524,0 503,0 450,0 432,0 431,0 99,8

4 Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K strana: 2 Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis % % 3727 prevence vzniku odpadů 114,0 323,0 327,0 0,0 18,0 15,0 15,0 0, monitoring půdy a podzem.vody 18,0 19,0 10,0 20,0 14,0 70, chráněné části přírody 0,0 30,0 13,0 0, protierozní ochrana 196, vzhled obce a veřejná zeleň 1350,0 25,0 30,0 67,0 67,0 100, ost.správa v OŽP 15,0 63,0 0,0 2, ekologická výchova 0,0 1,0 5,0 5,0 1,0 20, ost.ekologické záležitosti 0,0 0, příspěvek na živobytí 912,0 1019,0 1495,0 1467,0 98, doplatek na bydlení 66,0 8,0 47,0 46,0 97, mimořádná okamžitá pomoc 196,0 136,0 190,0 148,0 77, soc.péče pro staré občany 11, soc.péče pro rodinu a děti 4176 soc.péče pro soc. vyloučené 4177 mim.okamžitá pomoc ohrož.osobám 13,0 25,0 11, ostatní soc.dávky 0,0 60,0 0, přísp. při péči o blízkou osobu 4182 přísp. na zvl pomůcky 820,0 1291,0 1868,0 1723,0 92, přísp. na bezbariérový provoz 214,0 551,0 725,0 350,0 48, přísp. na koupi mot.vozidla 1222,0 629,0 1190,0 1190,0 100, přísp. na provoz mot.vozidla 4310,0 2452,0 2350,0 2312,0 98, přísp. na indiv.dopravu 20,0 33,0 50,0 18,0 36, ostatní dávky zdr.postiženým 0, příspěvek na péči 47218, , , ,0 98,0 celkem sociální dávky 54989, , , ,0 96, pečovatelská služba 115,0 150,0 200,0 200,0 147,0 73, pečovatelská služba DPS (4314) 1128,0 1157,0 1000,0 1000,0 1218,0 121,8 1510,0 900,0 1400,0 1200,0 996,0 83, ost.zál.soc.věcí 45,0 16,0 75,0 75,0 14,0 18, bezpečnost a veř.pořádek 84,0 59,0 50,0 50,0 130,0 260,0 2050,0 1913,0 1855,8 2015,0 1929,0 95, požární ochrana dobrovolná 7,0 514,0 311,0 100,0 382,0 377,0 98, volby 226,0 457,0 36,0 4,0 11, zastupitelstva obcí 1749,0 1892,0 1764,8 1741,0 1696,0 97, místní správa, příjmy ze služeb 118,0 202,0 171,2 171,0 171,0 100, , , , , ,0 96, obecné výdaje z fin.operací 162,0 57,0 65,0 694,0 446,0 372,0 377,0 374,0 99, pojištění 424,0 401,0 500,0 385,0 382,0 99, převody vlastním fondům 0,0 888,0 0, ost nedaň.příjmy činnost 3434,0 325,0 4125,0 1536,0 374,0 24, fin.vypořádání min.let 3287,0 1025,0 3000,0 2477,0 2477,0 100, ostatní nedaňové příjmy 230,0 127,0 116,0 1048,0 3000,0 4277,0 4277,0 100,0 S O U Č E T , , , , ,0 99, , , , , ,0 95,3 REKAPITULACE příjmů a výdajů 2011 rozpočet skutečnost rozpočet skuteč. Daňové příjmy 46272, ,0 Běžné výdaje ,0 Nedaňové příjmy 22309, ,0 Kapitálové výdaje ,0 Kapitálové příjmy 11543, ,0 Přijaté dotace 96586, ,0 PŘÍJMY CELKEM po kosolidaci , ,0 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci , ,0 Podíl z ročního rozpočtu % 99,4 Podíl z ročního rozpočtu % 95,3 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -5057,0 2331,0 Financování celkem po konsolidaci 5057,0-2331,0

5 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:04 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Název a sídlo úèetní jednotky : Mìsto Trhové Sviny Žižkovo námìstí 32, Trhové Sviny Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a f , , ,87 115,99 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,51 39,64 79, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , ,04 69,53 99, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,42 83,97 94, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 103,13 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,12 104,95 100, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 0,00 0, ,00 ******* ******* Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdní 0,00 0, ,00 ******* ******* Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí le 0,00 0, ,00 ******* ******* Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 97,53 97, Poplatek ze psù , , ,00 98,89 98, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 105,39 105, Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst , , ,00 285,31 143, Odvod výtìžku z provozování loterií 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øid , , ,00 129,70 129, Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neu 0,00 0, ,00 ******* ******* Správní poplatky , , ,00 122,39 122, Daò z nemovitostí , , ,23 103,92 101, Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- pr , ,00 0,00 0,00 0, Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a podo 0,00 0, ,00 ******* ******* Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv , , ,00 94,34 94, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0, , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transfery za státních ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 0, , ,80 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 85,13 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 0, , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 0, ,00 ******* ******* Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. sp 0, , ,00 ******* 100, Investièní pøijaté transfery ze státních fo 0, , ,00 ******* 100, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r 0, , ,00 ******* 100, Investièní pøijaté transfery od krajù 0, , ,00 ******* 100,00

6 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:05 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 0000 **** Bez ODPA , , ,99 443,70 199, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 175,00 110, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 1031 **** Pìstební èinnost , , ,00 175,00 110, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0, ,00 ******* ******* * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby , , ,00 71,76 71,76 * 2119 **** Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energe , , ,00 71,76 71, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,00 115,77 115,77 * 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu , , ,00 115,77 115, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,20 108,94 108,94 * 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k , , ,20 108,94 108, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 100,29 100,29 * 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì , , ,00 100,29 100, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 111,63 100,00 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení , , ,00 111,63 100, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 115,69 100,00 * 3113 **** Základní školy , , ,00 115,69 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 92,81 92, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 101,18 101, Pøijaté neinvestièní dary 0, , ,00 ******* 100, Splátky pùjèených prostøedkù od obecnì pros 0,00 0,00 0,00 ******* *******

7 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:05 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého majet 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0, , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3341 **** Rozhlas a televize 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,98 80,89 80,89 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,98 80,89 80, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 139,90 100,00 * 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 139,90 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 118,72 118, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 134,06 134, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 100,45 100,00 * 3519 **** Ostatní ambulantní péèe , , ,00 100,45 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,04 154,37 154, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 151,26 151, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,09 ******* ******* Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3612 **** Bytové hospodáøství , , ,13 122,96 122, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,93 154,75 154, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,50 94,94 94, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3613 **** Nebytové hospodáøství , , ,43 109,98 109, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3631 **** Veøejné osvìtlení 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 91,16 91, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , ,00 0,00 0,00 0, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 0,00 0,00 0,00

8 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:06 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 3632 **** Pohøebnictví , , ,00 63,81 63, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 25,15 25, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z pronájmu pozemkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí , , ,00 238,02 238, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 477,00 ******* ******* Pøíjmy z prodeje pozemkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0, , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 121,76 119, Pøíjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého ma 0, , ,09 ******* 100,00 * 3714 **** Opatø.ke sniž.prod.skl.plynù a plynù pošk.o 0, , ,09 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,50 100,22 100,22 * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,50 100,22 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,50 114,87 114,87 * 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,50 114,87 114, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,36 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,66 ******* ******* * 3727 **** Prevence vzniku odpadù 0,00 0, ,02 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 112,40 112, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 157,37 157, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 4357 **** Domovy , , ,00 121,80 121, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,50 260,63 260,63 * 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek , , ,50 260,63 260, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* *******

9 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:06 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 52,51 52, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6171 **** Èinnost místní správy , , ,00 100,01 100, Pøíjmy z úrokù (èást) 0,00 0, ,99 ******* ******* * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 0,00 0, ,99 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 0, ,00 ******* ******* Celkem: , , ,33 375,97 185,59

10 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:07 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE ,00 0,00 0,00 ******* ******* * 0000 **** Bez ODPA 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 87,86 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0, , ,00 ******* 87, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100,00 * 1036 **** Správa v lesním hospodáøství 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100,00 * 1037 **** Celospoleèenské funkce lesù 0, , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 66,67 100,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství , , ,00 163,03 99, Nákup materiálu j.n , , ,98 97,12 97, Nákup ostatních služeb , , ,16 60,77 60, Opravy a udržování , , ,68 73,76 99, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2212 **** Silnice , , ,82 54,50 69, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 88, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , , ,73 168,03 99, Nájemné 0, , ,00 ******* 74, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,98 58, Opravy a udržování , , ,16 227,27 90, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,05 ******* 90,96 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,94 ******* 90, Nákup materiálu j.n. 0, , ,73 ******* 93,60 * 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy 0, , ,73 ******* 93, Konzultaèní, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 38,75 38,75

11 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:08 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu , , ,00 29,06 29, Nákup materiálu j.n. 0, , ,40 ******* 99, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 2229 **** Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 0, , ,40 ******* 44, Nákup materiálu j.n , , ,92 140,36 70, Elektrická energie 0, , ,41 ******* 98, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 88, Opravy a udržování , , ,00 5,01 10, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2310 **** Pitná voda , , ,33 25,54 25, Nákup materiálu j.n , , ,51 88,19 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 135,17 99, Opravy a udržování , , ,00 228,22 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,02 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 32,40 99,69 * 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k , , ,53 323,22 99, Nákup materiálu j.n , , ,75 15,40 15, Nákup ostatních služeb , , ,00 21,67 21, Opravy a udržování , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2333 **** Úpravy drobných vodních tokù , , ,75 16,08 16, Nákup materiálu j.n , , ,29 117,04 97, Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb , , ,44 991,51 99, Opravy a udržování , , ,00 0,94 5,40 * 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì , , ,73 86,33 86, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2349 **** Ostatní záležitosti vody v zemìdìlské kraji , ,00 0,00 0,00 0, Ochranné pomùcky 0, , ,00 ******* 89, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2362 **** Èinnost OOSS ve vodním hospodáøství , , ,00 44,58 44,58

12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:08 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 101,26 100,00 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení , , ,00 101,26 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 101,83 100, Neinvestièní dotace zøízeným pøíspìvkovým o 0, , ,80 ******* 100,00 * 3113 **** Základní školy , , ,80 134,49 100, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3312 **** Hudební èinnost 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní osobní výdaje , , ,00 125,67 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0, , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,60 634,00 99, Elektrická energie 1 000,00 500,00 367,00 36,70 73, Služby penìžních ústavù 0, ,00 886,00 ******* 88, Nájemné 0, , ,00 ******* 96, Nákup ostatních služeb , , ,40 84,70 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, , ,00 ******* 94, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz , , ,00 58,41 66, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0, , ,00 ******* 100, Umìlecká díla a pøedmìty 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 99,18 94, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,00 ******* 100, Elektrická energie 0,00 900,00 809,00 ******* 89, Nájemné 0,00 100,00 2,00 ******* 2, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Opravy a udržování 0, , ,40 ******* 78, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0, , ,00 ******* 100,00 * 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0, , ,40 ******* 92, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 3330 **** Èinnost registrovaných církví a nábožen. sp 0, , ,00 ******* 100, Ostatní platy 0, , ,00 ******* 74, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,29 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0, ,00 510,00 ******* 51,00

13 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:09 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Nákup ostatních služeb , , ,00 105,35 99,97 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 108,78 99, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 104,82 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,46 ******* 100,00 * 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe , , ,46 398,24 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0, , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 135,21 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 124,17 100, Zaplacené sankce 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Vìcné dary 0, , ,00 ******* 98,69 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p , , ,00 203,79 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 97,08 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 24,73 24, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 92,23 92, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 83,02 83, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,75 ******* 99, Studená voda , , ,00 915,93 99, Teplo , , ,00 829,55 99, Elektrická energie , , ,00 ******* 69, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 314,80 98, Nájemné 0, ,00 900,00 ******* 90, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 98, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 96, Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,75 235,60 81, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 95, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 68, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 99,08 94,96 * 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 106,19 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,40 ******* 98, Nákup materiálu j.n. 0, , ,60 ******* 90, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00

14 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:10 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 0, , ,00 ******* 98, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0, , ,00 ******* 100,00 * 3513 **** Lékaøská služba první pomoci 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 100,38 100,00 * 3519 **** Ostatní ambulantní péèe , , ,00 100,38 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , , ,64 172,12 99, Studená voda , , ,40 84,98 99, Teplo , , ,84 167,31 100, Elektrická energie , , ,20 88,51 99, Služby pošt 0, , ,60 ******* 95, Nákup ostatních služeb , , ,54 243,04 99, Opravy a udržování , , ,00 14,22 99, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0, , ,00 ******* 99,86 * 3612 **** Bytové hospodáøství , , ,22 104,60 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 109,13 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 136,39 93, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7 000, , ,00 70,20 81, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 140,50 99, Nákup materiálu j.n , , ,76 268,39 99, Studená voda , , ,00 100,65 99, Teplo , , ,81 149,80 97, Elektrická energie , , ,75 36,57 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 181,61 99, Opravy a udržování , , ,00 39,82 99, Nákup kolkù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Budovy, haly a stavby , , ,58 246,11 99, Stroje, pøístroje a zaøízení 0, , ,00 ******* 100, Dopravní prostøedky 0, , ,00 ******* 99,71 * 3613 **** Nebytové hospodáøství , , ,20 163,69 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n. 0, , ,83 ******* 94, Elektrická energie , , ,17 72,90 99,98

15 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:11 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravy a udržování 0, , ,60 ******* 80, Budovy, haly a stavby 0, , ,44 ******* 99,81 * 3631 **** Veøejné osvìtlení , , ,04 108,35 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,91 ******* 36, Studená voda , , ,00 176,35 75, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 51, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 81, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0, , ,00 ******* 98,76 * 3632 **** Pohøebnictví , , ,91 942,79 60, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3635 **** Územní plánování , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Nákup kolkù 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 3636 **** Územní rozvoj , ,00 0,00 0,00 0, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 108,95 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0,00 0, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 112,29 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 89,06 99, Ochranné pomùcky , , ,00 169,78 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,72 110,35 99, Nákup materiálu j.n , , ,02 123,58 99, Studená voda 3 000, , ,00 556,37 98, Elektrická energie , , ,00 74,37 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,04 125,06 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,47 ******* 94, Nájemné 0, , ,00 ******* 82, Služby školení a vzdìlávání 0, , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 31,57 99, Opravy a udržování , , ,00 65,31 93, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0, ,00 0,00 ******* 0, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, ,00 105,00 ******* 10, Nákup kolkù 0, , ,00 ******* 11, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0, ,00 320,00 ******* 32, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 97, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Stroje, pøístroje a zaøízení ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Pozemky 0, , ,00 ******* 91,56

16 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:12 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,25 95,82 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 121,78 99,82 * 3721 **** Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 121,78 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,40 ******* 97, Nájemné 0, , ,00 ******* 48, Nákup ostatních služeb , , ,30 86,91 91, Opravy a udržování 0, ,00 686,40 ******* 68, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,10 69,74 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,80 99,80 * 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 95,80 99, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 * 3727 **** Prevence vzniku odpadù 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3728 **** Monitoring nakládání s odpady , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 141,60 70,80 * 3733 **** Monitoring pùdy a podzemní vody , , ,00 141,60 70, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3742 **** Chránìné èásti pøírody , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 150,60 99,96 * 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 223,18 99, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 100,00 ******* 10, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 540,00 10,80 13,50 * 3792 **** Ekologická výchova a osvìta 5 000, ,00 640,00 12,80 12, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 98,15

17 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:13 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0, , ,00 ******* 98, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 97,09 * 4172 **** Doplatek na bydlení 0, , ,00 ******* 97, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 77,81 * 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 0, , ,00 ******* 77, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 44,00 * 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v 0, , ,00 ******* 44, Sociální dávky 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0, ,00 0,00 ******* 0, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 92,25 * 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 0, , ,00 ******* 92, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 48,28 * 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 0, , ,00 ******* 48, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 100,00 * 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0, , ,00 ******* 100, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 98,36 * 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0, , ,00 ******* 98, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 36,26 * 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu 0, , ,00 ******* 36, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 97,99 * 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0, , ,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 73,50 73,50 * 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,00 73,50 73, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 74,80

18 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:13 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Nákup materiálu j.n. 0, , ,39 ******* 99, Studená voda , , ,00 96,10 96, Teplo , , ,00 43,16 84, Elektrická energie , , ,00 51,64 51, Nákup ostatních služeb , , ,00 123,86 77, Opravy a udržování 0, , ,60 ******* 99, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0, , ,00 ******* 98,91 * 4357 **** Domovy , , ,99 71,15 83, Nákup materiálu j.n , , ,00 67,96 67, Nákup ostatních služeb , , ,96 10,73 10,73 * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam , , ,96 18,36 18, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 112,57 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 110,32 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 119,33 99, Ochranné pomùcky 0, , ,00 ******* 94, Prádlo, odìv a obuv , ,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 40,05 40, Nákup materiálu j.n , , ,32 43,85 43, Pohonné hmoty a maziva , , ,36 80,82 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,19 ******* 79, Nájemné 0, , ,00 ******* 87, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 14,99 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 32,17 88, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0, , ,00 ******* 98, Pohoštìní 0, , ,00 ******* 100, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, ,00 194,00 ******* 19, Nákup kolkù 0, , ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0, , ,00 ******* 83,33 * 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek , , ,87 103,97 95, Ostatní platy 0, , ,00 ******* 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 0, , ,00 ******* 98, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0, , ,00 ******* 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 95, Nákup materiálu j.n. 0, , ,30 ******* 98, Elektrická energie , , ,63 85,10 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,08 95,98 99, Služby pošt 0,00 800,00 176,00 ******* 22, Služby školení a vzdìlávání 0, , ,00 ******* 95, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 99, Opravy a udržování 0, , ,60 ******* 98, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00

19 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:15 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Dopravní prostøedky 0, , ,00 ******* 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,61 377,31 98, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 95,46 97, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 101,66 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 81,36 92, Služby penìžních ústavù 0, , ,00 ******* 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 65,10 * 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 96,10 97, Nákup ostatních služeb 0, ,00 468,00 ******* 46,80 * 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0, ,00 468,00 ******* 46, Ostatní platy 0, , ,00 ******* 83, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0, ,00 445,00 ******* 44, Nákup ostatních služeb 0, ,00 774,00 ******* 19,35 * 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0, , ,00 ******* 46, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 6149 **** Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 0, ,00 0,00 ******* 0, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 96,33 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 263,54 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,50 100,89 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,50 102,25 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 103,90 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,40 332,10 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 65,19 99, Nákup materiálu j.n , , ,29 187,85 99, Úroky vlastní 0, , ,55 ******* 40, Studená voda , , ,00 125,44 99, Teplo , , ,00 185,39 99, Elektrická energie , , ,00 116,32 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,83 144,51 99, Služby pošt , , ,00 118,28 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,37 71,27 99, Služby penìžních ústavù 0, , ,00 ******* 85, Nájemné , , ,00 88,55 88, Konzultaèní, poradenské a právní služby 0, , ,00 ******* 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 85,26 99, Nákup ostatních služeb , , ,70 70,66 94, Opravy a udržování 0, , ,10 ******* 89, Programové vybavení , , ,00 10,28 41,14

20 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:16 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,60 78,74 98, Pohoštìní 0, , ,00 ******* 62, Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0, ,00 0,00 ******* 0, Zaplacené sankce 0, , ,00 ******* 100, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, ,00 0,00 ******* 0, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole , , ,00 80,00 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 25,63 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,40 60,37 99, Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkový 0, , ,00 ******* 100, Nákup kolkù 0, , ,00 ******* 91, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0, , ,50 ******* 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 99, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 99, Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstv 0, , ,00 ******* 87, Budovy, haly a stavby 0, , ,13 ******* 87, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 0,00 0,00 0, Dopravní prostøedky 0, , ,45 ******* 99,78 * 6171 **** Èinnost místní správy , , ,32 105,52 96, Úroky vlastní , , ,19 89,37 99, Služby penìžních ústavù , , ,84 146,52 98,59 * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,03 100,43 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 76,38 99,19 * 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované , , ,00 76,38 99, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 0,00 0, ,00 ******* ******* Zaplacené sankce , , ,30 299,35 99, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0,00 * 6399 **** Ostatní finanèní operace , , ,30 9,07 24, Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a , , ,50 82,55 100,00 * 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let , , ,50 82,55 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 103,13 100, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dopravní prostøedky 0, , ,00 ******* 100,00

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22,

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více