Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah"

Transkript

1 Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN Výsledovka, Rozvaha - bilance 5. Hospodaření sociálního fondu 6. Výsledovky zřízených a založených organizací 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 8. Hodnotící zpráva 9. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací Na úřední desce je zveřejněn výtah z návrhu závěrečného účtu, a to body č. 1, 2 a 7. V plném rozsahu je návrh zveřejněn na elektronické úřední desce města v sekci Radniceúřední deska-ostatní a k nahlédnutí je také u vedoucího odboru ekonomiky, školství a investic Ing. Kunze

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TRHOVÉ SVINY ZA ROK Příjmy Kč ,544,33 Výdaje Kč ,94 Výsledek hospodaření k (zdroje) Kč ,39 Vratky do státního rozpočtu, kraje (potřeby) Kč ,00 z toho příspěvek na péči Kč ,00 dávky pro těžce zdr.post. a dávky pom. v hm.nouzi Kč ,00 dotace na volby do ZO Kč 5.000,00 dotace na sčítání lidu 2011 Kč ,00 Stav zdrojů po finančním vypořádání aktivní Kč ,39 ================================================================== Hospodářské výsledky zřízených příspěvkových organizací: a jejich vypořádání: Příspěvková organizace Zisk (+) Ztráta (-) Kč Příděl do fondu odměn Převod do rezervního fondu Nevypořádaný HV minulých let Základní škola , ,84 0 Mateřská škola , ,03 0 Měst. kulturní středisko , ,88 0 Zdrav.zař. poliklinika , ,61 Hospodářské výsledky založených obchodních organizací: Organizace hospodářský výsledek Kč Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. zisk ,40 Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny s.r.o. zisk ,84 Schváleno ZM dne usnesením č. ZM /2012

3 Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K strana: 1 Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis % % daň z příjmů FO ze závislé čin. 7476,0 7698,0 7000,0 8100,0 8120,0 100,2 daň z příjmů FO ze SVČ 796,0 1182,0 1500,0 750,0 595,0 79,3 daň z příjmů FO z kapitálových výn. 625,0 637,0 1000,0 700,0 695,0 99,3 daň z příjmů PO 7425,0 7752,0 8000,0 7100,0 6718,0 94,6 daň z příjmů PO za obec 3435,0 1048,0 3000,0 3094,0 3094,0 100,0 daň z přidané hodnoty 15274, , , , ,0 100,3 poplatky za likvidaci komunál.odpadu 2521,0 2541,0 2600,0 2600,0 2536,0 97,5 poplatky ze psů 117,0 118,0 120,0 120,0 119,0 99,2 poplatky za užívání veř.prostranství 57,0 69,0 60,0 60,0 63,0 105,0 poplatky za provoz VHP 278,0 239,0 150,0 298,0 428,0 143,6 správní poplatky 3557,0 3270,0 3100,0 3100,0 3672,0 118,5 daň z nemovitostí 2540,0 3354,0 3500,0 3600,0 3637,0 101,0 ostatní 148,0 75,0 128,0 x daňové příjmy celkem 44249, , , , ,0 100,7 splátky půjček od podniků (TH) 5000,0 5000,0 0,0 0,0 splátky půjček od obyvatelstva 198,0 193,0 200,0 200,0 278,0 0,0 x nedaňové příjmy 198,0 193,0 5200,0 5200,0 278,0 0, neinv.dotace na státní správu 1748,0 2137,0 2692,0 2692,0 100, neinv.dotace ze SR provozní 16747, , , , ,0 100, neinv.dotace ze státních fondů 4,0 288, ost.neinv.dotace ze SR,soc.dávky 60430, , , ,0 100, neinv.dotace od obcí 838,0 926,0 1000,0 851,0 851,0 100, neinv.dotace od krajů LSPP 1696,0 593,0 1123,0 1123,0 100, převody mezi rozpočtovými účty , inv.dotace z VPS 6000,0 0, , ,0 0, inv.dotace ze st.fondů 91,0 791,0 0,0 784,0 784,0 0, inv.transfery ze SR 1201,0 6136,0 6136,0 0, inv.transfery od krajů 897,0 754,0 80,0 80,0 10, inv.dotace ROP 5041,0 7029,0 x přijaté dotace 93488, , , , ,0 100, zemědělská činnost 3,0 1,0 108,0 109,0 127,0 112,0 88, lesy pěstební činnost nájemné 2120,0 2040,0 2000,0 3174,0 3500,0 110, správa v lesním hospodářství 2006,0 2050,0 2041,0 2041,0 100, ost. zál.lesního hospodářství 5,0 43,0 27,0 30,0 888,0 888,0 100, ost.správa v zemědělství 0,0 0, průmysl příjmy z těžby 69,0 54,0 50,0 50,0 36,0 72, cestovní ruch 88, silnice 1933,0 2567,0 1952,0 1522,0 1064,0 69,9 z toho letní údržba 1536,0 zimní údržba 397, ostatní záležitosti pozemních kom. 4645,0 1381,0 1100, , ,0 91, provoz veř.silniční dopravy 169,0 129,0 6,0 6,0 100, bezpečnost silničního provozu 491,0 409,0 350,0 350,0 405,0 115,7 28,0 27,0 40,0 40,0 12,0 30, ostatní záležitosti v silniční dopravě 522,0 219,0 102,0 45,0 44, pitná voda 9,0 24,0 242,0 1616,0 200,0 200,0 51,0 25, odvádění a čištění odpadních vod 2404,0 2627,0 2600,0 2600,0 2832,0 108,9 1104,0 747,0 200,0 647,0 646,0 99, úpravy drobných vodních toků 31,0 90,0 100,0 100,0 16,0 16, vodní díla v zemědělské krajině 88,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 45,0 272,0 300,0 300,0 259,0 86, ost.zál.vody v zem.krajině 0,0 11,0 110,0 110,0 0,0 0, činnost OOS ve vod.hosp 0,0 10,0 10,0 4,0 40, ost.správa ve vod.hosp 4,0 0, předškolní zařízení 350,0 215,0 240,0 240,0 100,0 3764,0 3527,0 1988,0 2013,0 2013,0 100, základní školy 379,0 529,0 612,0 612,0 100,0 4179,0 4819,0 4536,0 6101,0 6101,0 100, speciální základní školy 0, gymnázia 0, základní umělecké školy 19,0 školství celkem 7966,0 8357,0 6524,0 8118, kina 0,0 5,0 3712, činnosti knihovnické 0,0 0, ostatní záležitosti kultury, festival 488,0 495,0 450,0 450,0 455,0 101,1 1424,0 1019,0 845,0 885,0 838,0 94, zachování a obnova kult.památek 1731,0 1608,0 0,0 67,0 67,0 100, zachování a obnova hodnot nár.hist. 25,0 25,0 202,0 178,0 148,0 137,0 92, rozhlas a televize 9,0 9,0 9,0 15, ost zál sdělovacích prostředků 84,0 80,0 70,0 70,0 57,0 81,4 198,0 206,0 200,0 219,0 218,0 99, zájmová činnost v kultuře 939,0 589,0 824,0 824,0 100, ,0 5017,0 5182, , ,0 100, ost.zál.kultury,církví,sděl.prostředků 240,0 144,0 110,0 225,0 224,0 99, sport zaříz. příjmy z pronájmu 208,0 196,0 150,0 150,0 201,0 134,0 1315,0 1706,0 640,0 1861,0 1508,0 81, ostatní tělovýchovná činnost 448,0 561,0 380,0 430,0 404,0 94, volný čas dětí a mládeže, zájm.čin. 181,0 256,0 253,0 98, LSPP 1145,0 110,0 1039,0 1039,0 100, ostatní ambulantní péče ZZP 559,0 670,0 673,0 673,0 100,0 0,0 559,0 792,0 795,0 795,0 100, bytové hospodářství 2665,0 3158,0 2500,0 2500,0 3074,0 123,0 1951,0 1867,0 2000,0 2093,0 2092,0 100, nebytové hospodářství 2373,0 2135,0 2000,0 2000,0 2200,0 110, ,0 2425,0 2717,0 4502,0 4448,0 98, veřejné osvětlení 2,0 1278,0 927,0 1200,0 1307,0 1300,0 99, pohřebnictví 39,0 111,0 100,0 100,0 64,0 64,0 152,0 112,0 15,0 235,0 141,0 60, územní plánování 869,0 336,0 100,0 100,0 0,0 0, územní rozvoj 12,0 186,0 30,0 30,0 0,0 0, komunální služby, TH 4369,0 3480,0 6220,0 6320,0 7573,0 119,8 3781,0 7686,0 8890,0 8560,0 8518,0 99, ost.zál.bydlení,kom.služeb a úz.roz opatření ke snížení emisí skl.plynů 6443,0 6443,0 100, sběr a svoz nebezp.odpadů 299,0 400,0 350,0 427,0 426,0 99, svoz komunálních odpadů 489,0 500,0 500,0 500,0 501,0 100,2 3935,0 3766,0 4550,0 3543,0 3173,0 89, sběr a svoz ostatních odpadů 249,0 301,0 250,0 250,0 287,0 114,8 524,0 503,0 450,0 432,0 431,0 99,8

4 Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K strana: 2 Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis % % 3727 prevence vzniku odpadů 114,0 323,0 327,0 0,0 18,0 15,0 15,0 0, monitoring půdy a podzem.vody 18,0 19,0 10,0 20,0 14,0 70, chráněné části přírody 0,0 30,0 13,0 0, protierozní ochrana 196, vzhled obce a veřejná zeleň 1350,0 25,0 30,0 67,0 67,0 100, ost.správa v OŽP 15,0 63,0 0,0 2, ekologická výchova 0,0 1,0 5,0 5,0 1,0 20, ost.ekologické záležitosti 0,0 0, příspěvek na živobytí 912,0 1019,0 1495,0 1467,0 98, doplatek na bydlení 66,0 8,0 47,0 46,0 97, mimořádná okamžitá pomoc 196,0 136,0 190,0 148,0 77, soc.péče pro staré občany 11, soc.péče pro rodinu a děti 4176 soc.péče pro soc. vyloučené 4177 mim.okamžitá pomoc ohrož.osobám 13,0 25,0 11, ostatní soc.dávky 0,0 60,0 0, přísp. při péči o blízkou osobu 4182 přísp. na zvl pomůcky 820,0 1291,0 1868,0 1723,0 92, přísp. na bezbariérový provoz 214,0 551,0 725,0 350,0 48, přísp. na koupi mot.vozidla 1222,0 629,0 1190,0 1190,0 100, přísp. na provoz mot.vozidla 4310,0 2452,0 2350,0 2312,0 98, přísp. na indiv.dopravu 20,0 33,0 50,0 18,0 36, ostatní dávky zdr.postiženým 0, příspěvek na péči 47218, , , ,0 98,0 celkem sociální dávky 54989, , , ,0 96, pečovatelská služba 115,0 150,0 200,0 200,0 147,0 73, pečovatelská služba DPS (4314) 1128,0 1157,0 1000,0 1000,0 1218,0 121,8 1510,0 900,0 1400,0 1200,0 996,0 83, ost.zál.soc.věcí 45,0 16,0 75,0 75,0 14,0 18, bezpečnost a veř.pořádek 84,0 59,0 50,0 50,0 130,0 260,0 2050,0 1913,0 1855,8 2015,0 1929,0 95, požární ochrana dobrovolná 7,0 514,0 311,0 100,0 382,0 377,0 98, volby 226,0 457,0 36,0 4,0 11, zastupitelstva obcí 1749,0 1892,0 1764,8 1741,0 1696,0 97, místní správa, příjmy ze služeb 118,0 202,0 171,2 171,0 171,0 100, , , , , ,0 96, obecné výdaje z fin.operací 162,0 57,0 65,0 694,0 446,0 372,0 377,0 374,0 99, pojištění 424,0 401,0 500,0 385,0 382,0 99, převody vlastním fondům 0,0 888,0 0, ost nedaň.příjmy činnost 3434,0 325,0 4125,0 1536,0 374,0 24, fin.vypořádání min.let 3287,0 1025,0 3000,0 2477,0 2477,0 100, ostatní nedaňové příjmy 230,0 127,0 116,0 1048,0 3000,0 4277,0 4277,0 100,0 S O U Č E T , , , , ,0 99, , , , , ,0 95,3 REKAPITULACE příjmů a výdajů 2011 rozpočet skutečnost rozpočet skuteč. Daňové příjmy 46272, ,0 Běžné výdaje ,0 Nedaňové příjmy 22309, ,0 Kapitálové výdaje ,0 Kapitálové příjmy 11543, ,0 Přijaté dotace 96586, ,0 PŘÍJMY CELKEM po kosolidaci , ,0 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci , ,0 Podíl z ročního rozpočtu % 99,4 Podíl z ročního rozpočtu % 95,3 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -5057,0 2331,0 Financování celkem po konsolidaci 5057,0-2331,0

5 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:04 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Název a sídlo úèetní jednotky : Mìsto Trhové Sviny Žižkovo námìstí 32, Trhové Sviny Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a f , , ,87 115,99 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,51 39,64 79, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , ,04 69,53 99, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,42 83,97 94, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 103,13 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,12 104,95 100, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 0,00 0, ,00 ******* ******* Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdní 0,00 0, ,00 ******* ******* Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí le 0,00 0, ,00 ******* ******* Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 97,53 97, Poplatek ze psù , , ,00 98,89 98, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 105,39 105, Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst , , ,00 285,31 143, Odvod výtìžku z provozování loterií 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øid , , ,00 129,70 129, Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neu 0,00 0, ,00 ******* ******* Správní poplatky , , ,00 122,39 122, Daò z nemovitostí , , ,23 103,92 101, Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- pr , ,00 0,00 0,00 0, Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a podo 0,00 0, ,00 ******* ******* Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv , , ,00 94,34 94, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0, , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transfery za státních ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 0, , ,80 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 85,13 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 0, , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 0, ,00 ******* ******* Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. sp 0, , ,00 ******* 100, Investièní pøijaté transfery ze státních fo 0, , ,00 ******* 100, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r 0, , ,00 ******* 100, Investièní pøijaté transfery od krajù 0, , ,00 ******* 100,00

6 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:05 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 0000 **** Bez ODPA , , ,99 443,70 199, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 175,00 110, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 1031 **** Pìstební èinnost , , ,00 175,00 110, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0, ,00 ******* ******* * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby , , ,00 71,76 71,76 * 2119 **** Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energe , , ,00 71,76 71, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,00 115,77 115,77 * 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu , , ,00 115,77 115, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,20 108,94 108,94 * 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k , , ,20 108,94 108, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 100,29 100,29 * 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì , , ,00 100,29 100, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 111,63 100,00 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení , , ,00 111,63 100, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 115,69 100,00 * 3113 **** Základní školy , , ,00 115,69 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 92,81 92, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 101,18 101, Pøijaté neinvestièní dary 0, , ,00 ******* 100, Splátky pùjèených prostøedkù od obecnì pros 0,00 0,00 0,00 ******* *******

7 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:05 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého majet 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0, , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3341 **** Rozhlas a televize 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,98 80,89 80,89 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,98 80,89 80, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 139,90 100,00 * 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 139,90 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 118,72 118, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 134,06 134, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 100,45 100,00 * 3519 **** Ostatní ambulantní péèe , , ,00 100,45 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,04 154,37 154, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 151,26 151, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,09 ******* ******* Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3612 **** Bytové hospodáøství , , ,13 122,96 122, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,93 154,75 154, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,50 94,94 94, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3613 **** Nebytové hospodáøství , , ,43 109,98 109, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3631 **** Veøejné osvìtlení 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 91,16 91, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , ,00 0,00 0,00 0, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 0,00 0,00 0,00

8 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:06 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 3632 **** Pohøebnictví , , ,00 63,81 63, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 25,15 25, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z pronájmu pozemkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí , , ,00 238,02 238, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 477,00 ******* ******* Pøíjmy z prodeje pozemkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0, , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 121,76 119, Pøíjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého ma 0, , ,09 ******* 100,00 * 3714 **** Opatø.ke sniž.prod.skl.plynù a plynù pošk.o 0, , ,09 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,50 100,22 100,22 * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,50 100,22 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,50 114,87 114,87 * 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,50 114,87 114, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,36 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,66 ******* ******* * 3727 **** Prevence vzniku odpadù 0,00 0, ,02 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 112,40 112, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá , , ,00 157,37 157, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 4357 **** Domovy , , ,00 121,80 121, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,50 260,63 260,63 * 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek , , ,50 260,63 260, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* *******

9 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:06 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 52,51 52, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6171 **** Èinnost místní správy , , ,00 100,01 100, Pøíjmy z úrokù (èást) 0,00 0, ,99 ******* ******* * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 0,00 0, ,99 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 0, ,00 ******* ******* Celkem: , , ,33 375,97 185,59

10 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:07 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE ,00 0,00 0,00 ******* ******* * 0000 **** Bez ODPA 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 87,86 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0, , ,00 ******* 87, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100,00 * 1036 **** Správa v lesním hospodáøství 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100,00 * 1037 **** Celospoleèenské funkce lesù 0, , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 66,67 100,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství , , ,00 163,03 99, Nákup materiálu j.n , , ,98 97,12 97, Nákup ostatních služeb , , ,16 60,77 60, Opravy a udržování , , ,68 73,76 99, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2212 **** Silnice , , ,82 54,50 69, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 88, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , , ,73 168,03 99, Nájemné 0, , ,00 ******* 74, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,98 58, Opravy a udržování , , ,16 227,27 90, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,05 ******* 90,96 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,94 ******* 90, Nákup materiálu j.n. 0, , ,73 ******* 93,60 * 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy 0, , ,73 ******* 93, Konzultaèní, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 38,75 38,75

11 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:08 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu , , ,00 29,06 29, Nákup materiálu j.n. 0, , ,40 ******* 99, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 2229 **** Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 0, , ,40 ******* 44, Nákup materiálu j.n , , ,92 140,36 70, Elektrická energie 0, , ,41 ******* 98, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 88, Opravy a udržování , , ,00 5,01 10, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2310 **** Pitná voda , , ,33 25,54 25, Nákup materiálu j.n , , ,51 88,19 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 135,17 99, Opravy a udržování , , ,00 228,22 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,02 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 32,40 99,69 * 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k , , ,53 323,22 99, Nákup materiálu j.n , , ,75 15,40 15, Nákup ostatních služeb , , ,00 21,67 21, Opravy a udržování , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2333 **** Úpravy drobných vodních tokù , , ,75 16,08 16, Nákup materiálu j.n , , ,29 117,04 97, Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb , , ,44 991,51 99, Opravy a udržování , , ,00 0,94 5,40 * 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì , , ,73 86,33 86, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2349 **** Ostatní záležitosti vody v zemìdìlské kraji , ,00 0,00 0,00 0, Ochranné pomùcky 0, , ,00 ******* 89, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2362 **** Èinnost OOSS ve vodním hospodáøství , , ,00 44,58 44,58

12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:08 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 101,26 100,00 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení , , ,00 101,26 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 101,83 100, Neinvestièní dotace zøízeným pøíspìvkovým o 0, , ,80 ******* 100,00 * 3113 **** Základní školy , , ,80 134,49 100, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3312 **** Hudební èinnost 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní osobní výdaje , , ,00 125,67 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0, , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,60 634,00 99, Elektrická energie 1 000,00 500,00 367,00 36,70 73, Služby penìžních ústavù 0, ,00 886,00 ******* 88, Nájemné 0, , ,00 ******* 96, Nákup ostatních služeb , , ,40 84,70 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, , ,00 ******* 94, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz , , ,00 58,41 66, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0, , ,00 ******* 100, Umìlecká díla a pøedmìty 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 99,18 94, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,00 ******* 100, Elektrická energie 0,00 900,00 809,00 ******* 89, Nájemné 0,00 100,00 2,00 ******* 2, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Opravy a udržování 0, , ,40 ******* 78, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0, , ,00 ******* 100,00 * 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0, , ,40 ******* 92, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 3330 **** Èinnost registrovaných církví a nábožen. sp 0, , ,00 ******* 100, Ostatní platy 0, , ,00 ******* 74, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,29 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0, ,00 510,00 ******* 51,00

13 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:09 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Nákup ostatních služeb , , ,00 105,35 99,97 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 108,78 99, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 104,82 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,46 ******* 100,00 * 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe , , ,46 398,24 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0, , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 135,21 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 124,17 100, Zaplacené sankce 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Vìcné dary 0, , ,00 ******* 98,69 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p , , ,00 203,79 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 97,08 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 24,73 24, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 92,23 92, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 83,02 83, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,75 ******* 99, Studená voda , , ,00 915,93 99, Teplo , , ,00 829,55 99, Elektrická energie , , ,00 ******* 69, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 314,80 98, Nájemné 0, ,00 900,00 ******* 90, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 98, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 96, Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,75 235,60 81, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 95, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 68, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 99,08 94,96 * 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 106,19 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,40 ******* 98, Nákup materiálu j.n. 0, , ,60 ******* 90, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00

14 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:10 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 0, , ,00 ******* 98, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0, , ,00 ******* 100,00 * 3513 **** Lékaøská služba první pomoci 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 100,38 100,00 * 3519 **** Ostatní ambulantní péèe , , ,00 100,38 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , , ,64 172,12 99, Studená voda , , ,40 84,98 99, Teplo , , ,84 167,31 100, Elektrická energie , , ,20 88,51 99, Služby pošt 0, , ,60 ******* 95, Nákup ostatních služeb , , ,54 243,04 99, Opravy a udržování , , ,00 14,22 99, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0, , ,00 ******* 99,86 * 3612 **** Bytové hospodáøství , , ,22 104,60 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 109,13 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 136,39 93, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7 000, , ,00 70,20 81, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 140,50 99, Nákup materiálu j.n , , ,76 268,39 99, Studená voda , , ,00 100,65 99, Teplo , , ,81 149,80 97, Elektrická energie , , ,75 36,57 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 181,61 99, Opravy a udržování , , ,00 39,82 99, Nákup kolkù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Budovy, haly a stavby , , ,58 246,11 99, Stroje, pøístroje a zaøízení 0, , ,00 ******* 100, Dopravní prostøedky 0, , ,00 ******* 99,71 * 3613 **** Nebytové hospodáøství , , ,20 163,69 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n. 0, , ,83 ******* 94, Elektrická energie , , ,17 72,90 99,98

15 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:11 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravy a udržování 0, , ,60 ******* 80, Budovy, haly a stavby 0, , ,44 ******* 99,81 * 3631 **** Veøejné osvìtlení , , ,04 108,35 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,91 ******* 36, Studená voda , , ,00 176,35 75, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 51, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 81, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0, , ,00 ******* 98,76 * 3632 **** Pohøebnictví , , ,91 942,79 60, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3635 **** Územní plánování , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Nákup kolkù 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 3636 **** Územní rozvoj , ,00 0,00 0,00 0, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 108,95 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0,00 0, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 112,29 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 89,06 99, Ochranné pomùcky , , ,00 169,78 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,72 110,35 99, Nákup materiálu j.n , , ,02 123,58 99, Studená voda 3 000, , ,00 556,37 98, Elektrická energie , , ,00 74,37 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,04 125,06 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,47 ******* 94, Nájemné 0, , ,00 ******* 82, Služby školení a vzdìlávání 0, , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 31,57 99, Opravy a udržování , , ,00 65,31 93, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0, ,00 0,00 ******* 0, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, ,00 105,00 ******* 10, Nákup kolkù 0, , ,00 ******* 11, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0, ,00 320,00 ******* 32, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 97, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Stroje, pøístroje a zaøízení ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Pozemky 0, , ,00 ******* 91,56

16 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:12 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,25 95,82 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 121,78 99,82 * 3721 **** Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 121,78 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,40 ******* 97, Nájemné 0, , ,00 ******* 48, Nákup ostatních služeb , , ,30 86,91 91, Opravy a udržování 0, ,00 686,40 ******* 68, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,10 69,74 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,80 99,80 * 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 95,80 99, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 * 3727 **** Prevence vzniku odpadù 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3728 **** Monitoring nakládání s odpady , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 141,60 70,80 * 3733 **** Monitoring pùdy a podzemní vody , , ,00 141,60 70, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3742 **** Chránìné èásti pøírody , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 150,60 99,96 * 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 223,18 99, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 100,00 ******* 10, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 540,00 10,80 13,50 * 3792 **** Ekologická výchova a osvìta 5 000, ,00 640,00 12,80 12, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 98,15

17 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:13 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0, , ,00 ******* 98, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 97,09 * 4172 **** Doplatek na bydlení 0, , ,00 ******* 97, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 77,81 * 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 0, , ,00 ******* 77, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 44,00 * 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v 0, , ,00 ******* 44, Sociální dávky 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0, ,00 0,00 ******* 0, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 92,25 * 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 0, , ,00 ******* 92, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 48,28 * 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 0, , ,00 ******* 48, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 100,00 * 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0, , ,00 ******* 100, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 98,36 * 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0, , ,00 ******* 98, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 36,26 * 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu 0, , ,00 ******* 36, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 97,99 * 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0, , ,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 73,50 73,50 * 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,00 73,50 73, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 74,80

18 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:13 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Nákup materiálu j.n. 0, , ,39 ******* 99, Studená voda , , ,00 96,10 96, Teplo , , ,00 43,16 84, Elektrická energie , , ,00 51,64 51, Nákup ostatních služeb , , ,00 123,86 77, Opravy a udržování 0, , ,60 ******* 99, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0, , ,00 ******* 98,91 * 4357 **** Domovy , , ,99 71,15 83, Nákup materiálu j.n , , ,00 67,96 67, Nákup ostatních služeb , , ,96 10,73 10,73 * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam , , ,96 18,36 18, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 112,57 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 110,32 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 119,33 99, Ochranné pomùcky 0, , ,00 ******* 94, Prádlo, odìv a obuv , ,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 40,05 40, Nákup materiálu j.n , , ,32 43,85 43, Pohonné hmoty a maziva , , ,36 80,82 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,19 ******* 79, Nájemné 0, , ,00 ******* 87, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 14,99 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 32,17 88, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0, , ,00 ******* 98, Pohoštìní 0, , ,00 ******* 100, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, ,00 194,00 ******* 19, Nákup kolkù 0, , ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0, , ,00 ******* 83,33 * 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek , , ,87 103,97 95, Ostatní platy 0, , ,00 ******* 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 0, , ,00 ******* 98, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0, , ,00 ******* 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 95, Nákup materiálu j.n. 0, , ,30 ******* 98, Elektrická energie , , ,63 85,10 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,08 95,98 99, Služby pošt 0,00 800,00 176,00 ******* 22, Služby školení a vzdìlávání 0, , ,00 ******* 95, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 99, Opravy a udržování 0, , ,60 ******* 98, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00

19 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:15 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Dopravní prostøedky 0, , ,00 ******* 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,61 377,31 98, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 95,46 97, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 101,66 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 81,36 92, Služby penìžních ústavù 0, , ,00 ******* 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 65,10 * 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 96,10 97, Nákup ostatních služeb 0, ,00 468,00 ******* 46,80 * 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0, ,00 468,00 ******* 46, Ostatní platy 0, , ,00 ******* 83, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0, ,00 445,00 ******* 44, Nákup ostatních služeb 0, ,00 774,00 ******* 19,35 * 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0, , ,00 ******* 46, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 6149 **** Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 0, ,00 0,00 ******* 0, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 96,33 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 263,54 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,50 100,89 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,50 102,25 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 103,90 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,40 332,10 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 65,19 99, Nákup materiálu j.n , , ,29 187,85 99, Úroky vlastní 0, , ,55 ******* 40, Studená voda , , ,00 125,44 99, Teplo , , ,00 185,39 99, Elektrická energie , , ,00 116,32 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,83 144,51 99, Služby pošt , , ,00 118,28 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,37 71,27 99, Služby penìžních ústavù 0, , ,00 ******* 85, Nájemné , , ,00 88,55 88, Konzultaèní, poradenské a právní služby 0, , ,00 ******* 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 85,26 99, Nákup ostatních služeb , , ,70 70,66 94, Opravy a udržování 0, , ,10 ******* 89, Programové vybavení , , ,00 10,28 41,14

20 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IÈO: Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:16 Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku UCRGBA1A :16 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,60 78,74 98, Pohoštìní 0, , ,00 ******* 62, Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0, ,00 0,00 ******* 0, Zaplacené sankce 0, , ,00 ******* 100, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, ,00 0,00 ******* 0, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole , , ,00 80,00 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 25,63 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,40 60,37 99, Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkový 0, , ,00 ******* 100, Nákup kolkù 0, , ,00 ******* 91, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0, , ,50 ******* 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 99, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 99, Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstv 0, , ,00 ******* 87, Budovy, haly a stavby 0, , ,13 ******* 87, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 0,00 0,00 0, Dopravní prostøedky 0, , ,45 ******* 99,78 * 6171 **** Èinnost místní správy , , ,32 105,52 96, Úroky vlastní , , ,19 89,37 99, Služby penìžních ústavù , , ,84 146,52 98,59 * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,03 100,43 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 76,38 99,19 * 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované , , ,00 76,38 99, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 0,00 0, ,00 ******* ******* Zaplacené sankce , , ,30 299,35 99, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0,00 * 6399 **** Ostatní finanèní operace , , ,30 9,07 24, Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a , , ,50 82,55 100,00 * 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let , , ,50 82,55 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 103,13 100, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dopravní prostøedky 0, , ,00 ******* 100,00

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více