výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích"

Transkript

1 výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

2 Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura Struktura řízení Vedení Města Litoměřice Dozorčí rada Vedení nemocnice Poradní orgány Vedení zdravotních úseků 7 4. Vybrané ukazatele zdravotní péče Využití lůžkového fondu Počet porodů Využití lůžkového fondu Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných Průměrný věk hospitalizovaných Výskyt nemocničních nákaz Překlady pacientů Počet úmrtí v nemocnici Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných Průměrný věk zemřelých Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Počet ambulantních vyšetření Ekonomika Výsledky hospodaření Rozvaha Vybrané ukazatele hospodaření Pořízené investice (HaNDM) FKSP Počty zaměstnanců Průměrná mzda Výrok auditora Seznam provedených kontrol, šetření a dohledu Seznam sponzorů a dárců Kontaktní informace Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu 25 2 / 25

3 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, opět držíte v rukou Výroční zprávu Městské nemocnice v Litoměřicích, jenž shrnuje důležité momenty života nemocnice v uplynulém roce. Rok 2014 bychom mohli bez váhání zařadit v novodobé historii nemocnice k těm velmi úspěšným. A není to jen díky výbornému, minimálně v tomto tisíciletí nejlepšímu hospodářskému výsledku, který činí +8,5 mil. Kč, ale též i díky unikátnímu objemu získaných investičních prostředků z dotačních zdrojů Evropské unie. V rámci regionálních a integrovaných operačních programů, kde jsme získali možnost čerpání prostředků v celkové výši téměř 68 mil. Kč. To vše především na vybavení pracovišť intenzívní a rehabilitační péče novou přístrojovou technikou a v případě Regionálního operačního programu Severozápad na přístroje a na stavební úpravy centrálních operačních sálů. Další významné finanční částky na nákup nových technologií a vybavení pro zvýšení komfortu pobytu pacientů v naší nemocnici jsme získali od našeho zřizovatele, Města Litoměřice (celkem 4,5 mil. Kč) a z Krajského úřadu Ústeckého kraje (0,5 mil. Kč). Společně s vlastními finančními prostředky určenými na investice jsme tak pro financování investičních záměrů dalšího rozvoje nemocnice v roce 2014 získali potenciál téměř 100 mil. Kč. Nemocnice i v tomto roce úspěšně naplňovala svoji vizi ekonomicky silného regionálního zdravotnického zařízení poskytujícího velmi kvalitní zdravotní služby širokému spektru pacientů ve všech základních a dalších specifických oborech zdravotnictví. V roce 2014 jsme získali další dvě osvědčení rozhodnutí MZČR o udělení akreditací k uskutečňování vzdělávacího programu ve specializačních oborech Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a Klinická psychologie. Zároveň nám byla prodloužena osvědčení v oborech Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a Urologie. Za velmi významnou součást poskytování zdravotních služeb považujeme i prodloužení osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningu nádorů kolorekta, které naši nemocnici řadí do nadregionální skupiny zdravotnických zařízení screeningových programů MZ ČR a samozřejmě také prodloužení osvědčení o udělení statutu Iktového centra, čímž naše nemocnice setrvává v síti KCC/IC, v souladu s Věstníkem MZČR. V uplynulém roce jsme se také systematicky soustředili na rozšíření služeb zvyšujících komfort pobytu pacientů v nemocnici, a to jak s pomocí externích, tak i vlastních finančních zdrojů. Z této oblasti stojí za připomenutí zahájení procesu zkvalitňování prostředí čekáren a ambulancí naší nemocnice, či snaha o zvýšení bezpečnosti pohybu pacientů a jejich návštěv v nemocnici realizací první etapy výměny osvětlení veřejných prostor za kvalitnější a zároveň úspornější LED technologie. Za důležitou složku pobytu, a to zejména při hospitalizaci, považujeme i možnost přístupu k internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení či nabídku denního tisku pro naše pacienty. Připojení na internet dává také možnost intenzivnějšího kontaktu např. s rodinou prostřednictvím nových funkcionalit, jako je , skype popř. sociálních sítí, což jistě přispěje k větší pohodě pobytu pacienta v nemocnici. Rok 2014 byl také ve znamení intenzivnější komunikace a spolupráce s privátními lékaři. Naše nemocnice rozšířila nabídku svých služeb tomuto sektoru zdravotní péče např. o elektronicky zabezpečený přenos dat diagnostických výsledků a vyšetření (MISE). Pořádali jsme několik dní otevřených dveří oddělení rehabilitace, dětského oddělení nebo lékárny a také jsme rozšířili nabídku služeb laboratoří klinické biochemie a hematologie a klinické mikrobiologie. Závěrem mi dovolte říci, že velkým oceněním pro naši nemocnici v tomto roce bylo hodnocení námi poskytovaných služeb pacienty, kdy jsme v rámci celorepublikových výsledků všech nemocnic (z celkem cca 180 nemocnic ČR) obsadili v hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů 55. místo a v případě hodnocení spokojenosti zaměstnanců místo 14. V rámci Ústeckého kraje jsme pak obsadili 2. místo v hodnocení hospitalizovaných pacientů a 1. místo v hodnocení zaměstnanců. Tyto úspěchy jsou pro nás velmi zavazující a představují pro nás do následujících let další výzvu a jasný cíl si toto hodnocení nejen udržet, ale i neustále pracovat na dalším zlepšování námi poskytovaných služeb. Za Správní radu: Ing. Radek Lončák, MBA předseda Správní rady 3 / 25

4 2. Základní údaje Název : Městská nemocnice v Litoměřicích Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Žitenická 2084, Litoměřice IČ : Zřizovatel : Město Litoměřice Datum vzniku : Založena dle : 35 a 84 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění 27 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění Zřizovací listina ze dne , resp Předmět hlavní činnosti : poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 4 / 25

5 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení stav k Město Litoměřice Dozorčí rada Správní rada Sekce řízení Sekce zdravotní péče Sekce ekonomiky a provozu 5 / 25

6 3.2. Vedení Města Litoměřice stav k Starosta : Místostarostové : Mgr. Ladislav Chlupáč Mgr. Karel Krejza Ing. Pavel Grund Mgr. Václav Červín 3.3. Dozorčí rada stav k Předseda : Členové : MUDr. Miroslav Jiránek Martin Bukvář Ing. Pavel Grund MUDr. Vladislav Procházka MUDr. Jana Štěrbová Ing. Iveta Zalabáková 3.4. Vedení nemocnice stav k Správní rada: Výkonný ředitel : Ing. Radek Lončák, MBA Ředitel pro zdravotní péči : MUDr. Leoš Vysoudil, MBA Ředitel pro ekonomiku a provoz : Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 3.5. Poradní orgány stav k Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Porada vedoucích nezdravotních úseků Porada sekce řízení 6 / 25

7 3.6. Vedení zdravotních úseků k Oddělení Primář Vrchní sestra ARO MUDr. Kesslerová Ludmila Mezerová Petruše Dětské MUDr. Bárta Vladimír Haufová Božena Gynekologie-porodnice MUDr. Hejtmánková Petra Ing. Filipová Simona Chirurgie MUDr. Dostál Libor Bc. Ikoniaková Miroslava Interna MUDr. Brambaški Ivan Panašová Eva Gastroenterologie MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Klinická biochemie Ing. Kaňák Vladislav Opluštilová Martina Klinická mikrobiologie MUDr. Zíma Zdeněk Opluštilová Martina LDN MUDr. Pršala Jaroslav Mgr. Karlová Markéta Neurologie MUDr. Böhmová Michaela Marková Jana MOJIP MUDr. Bekeová Věra Mezerová Petruše Operační sály MUDr. Bouček Dušan Ševicová Marta Ortopedie MUDr. Procházka Vladislav Neumannová Monika, DiS ORL MUDr. Fuhrmann Lukáš Bc. Ikoniaková Miroslava Poliklinika MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Radiodiagnostika MUDr. Šild Vladimír Baumruková Emílie Rehabilitace MUDr. Nerandžič Zoran Kadlecová Jana / / Smetanová Eva Urologie MUDr. Milota Jan Bc. Ikoniaková Miroslava 7 / 25

8 4. Vybrané ukazatele zdravotní péče 4.1. Využití lůžkového fondu 2014 Název oddělení Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Chirurgie ,68 3,56 Mezioborový JIP ,36 2,3 Dětské ,43 2,11 ARO ,45 11,78 Rehabilitace ,1 8,58 Gynekologie - porodnice ,36 3,19 ORL - ušní, nosní, krční ,09 3,58 Neurologie ,11 4,95 Kardiovaskulární JIP ,59 3,36 Interna ,53 5,86 Dětský JIP ,95 2,78 Urologie ,31 3,96 Ortopedie ,04 4,61 LDN ,93 56,80 Ošetřovací lůžka ,95 90,56 Sociální lůžka 2 5 9,32 34 Celkem ,20 6,28 z toho : standardní ,65 4,19 intenzivní ,09 3,12 dlouhodobá ,17 58,74 sociální 2 5 9, Počet porodů Počet narozených dětí z toho císařským řezem / 25

9 4.3. Využití lůžkového fondu Období, typ lůžka Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2011 standardní ,73 5,19 intenzivní ,21 3,09 dlouhodobá ,15 52,40 sociální ,81 65,00 Celkem ,99 7, standardní ,35 4,63 intenzivní ,98 3,16 dlouhodobá ,92 58,21 sociální 2 5 7,4 27 Celkem ,37 6, standardní ,75 4,44 intenzivní ,88 3,15 dlouhodobá ,50 48,95 sociální 2 5 8,49 31 Celkem ,71 6, standardní ,65 4,19 intenzivní ,08 3,12 dlouhodobá ,17 58,74 sociální 2 5 9,32 34 Celkem ,20 6, Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných (nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem) M16.0 Z50.9 Z50.9 J352 2 M17.0 M17.0 J35.2 Z509 3 M45.9 J35.2 M16.0 M549 9 / 25

10 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných Průměrný věk 51,23 51,54 51,17 51, Výskyt nemocničních nákaz (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení) Počet nákaz celkem Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných ,31% 1,43% 1,07% 0,97% 4.7. Překlady pacientů (překlad z nebo do jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem) Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení Počet úmrtí v nemocnici Počet úmrtí celkem z toho na LDN z toho na JIP z toho na standardních lůžcích / 25

11 4.9. Počet zemřelých na hospitalizovaných Letalita celkem 24,70 24,75 27,69 26,98 Letalita na LDN 257,53 258,02 258,47 284,76 Letalita na JIP 50,21 52,92 51,08 49,79 Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem 7,73 8,78 9,58 9,95 13,40 14,89 15,32 15,95 Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných byl v roce 2014 v Ústeckém kraji 29,52 (ÚZIS) Průměrný věk zemřelých Průměrný věk 76,66 75,88 75,60 77, Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Podaných stížností celkem Z toho neoprávněných Z toho částečně oprávněných Z toho zcela oprávněných Z toho odložených pro neřešitelnost Počet poděkování / 25

12 4.12. Počet ambulantních vyšetření Počet ambulantních vyšetření / 25

13 5. Ekonomika Při hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2014 lze konstatovat, že Městská nemocnice v Litoměřicích dodržela všechny základní stanovené zásady hospodaření, v pozitivním slova smyslu se odchýlila od jeho plánované výše a dosáhla tak celkového výsledku hospodaření + 8,5 mil. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo při poskytnutí zdravotní péče v těchto objemech: počet hospitalizovaných pacientů / rok průměrná délka hospitalizace 6,28 dne počet ambulantních vyšetření / rok Plnění rozhodujících nákladových položek lze vnímat jako odpovídající podmínkám provozování lůžkového zdravotnického zařízení, přičemž celkové výše nákladů 588,7 mil. Kč bylo dosaženo v přímé závislosti na očekávanou výši výnosů. Výnosová část byla ovlivněna zejména dominantní položkou Výnosy za vlastní výkony a zboží, která dosáhla výše 589,2 mil. Kč, přičemž celkové výnosy pak dosáhly hodnoty 597,2 mil. Kč. Uvedenými hodnotami byl zachován pozitivní stav ve vývoji celkových výsledků hospodaření minulých let, nicméně je nutno věnovat pozornost trendu minulých let, kdy hodnota roku 2010 činila 2,8 mil. Kč, roku 2011 činila 1,0 mil. Kč, roku 2012 činila 0,4 mil. Kč a roku 2013 činila 0,6 mil. Kč. Při posuzování celkové ekonomické situace nemocnice je třeba také zhodnotit stav a vývoj bilanční sumy, jejíž výše netto dosáhla ke konci hodnoceného roku celkové hodnoty 925,1 mil. Kč. Význam byl rovněž kladen na objem vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic). Vynaložená výše investic dosáhla celkové hodnoty 47,9 mil. Kč. K této výši investic přispělo významnou měrou financování prvních etap z titulů ROP Severozápad, a to ve výši 19,5 mil. Kč (modernizace operačních sálů) a modernizace Iktového centra ve výši 14,3. Na obou těchto projektech byl spolupodíl nemocnice celkem 7,1 mil. Kč (z toho ROP 4,4 mil. Kč a Iktové centrum 2,7 mil. Kč). Ukazatel běžné likvidity (current ratio) ve výši 1,99 je stabilizovaný a svoji výší patří do doporučeného orientačního intervalu (1,5 2,0). Doba obratu pohledávek se pohybovala v na úrovni 30 dnů, zatímco doba obratu závazků činila 25 dnů. V oblasti mzdových prostředků bylo v roce 2014 dosaženo celkové průměrné mzdy ,- Kč ( + 878,- Kč), dále pak v kategorii lékaři ,- Kč ( ,- Kč), a u zdravotních sester a porodních asistentek ,- Kč. Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše ,20 Kč. Vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá Výrok auditora o ověření účetní závěrky Bez výhrad a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou zákonné povinnosti vůči veřejnoprávním institucím. 13 / 25

14 5.1.. Výsledky hospodaření Údaje vždy k , v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Daň z příjmu Ostatní Celkem Výnosy Výnosy za vlastní výkony Ostatní výnosy Celkem Hospodářsky sky výsledek Náklady, výnosy tis. Kč Náklady Výnosy 14 / 25

15 5.2. Rozvaha Údaje vždy k , v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA CELKEM z toho : A. Stálá aktiva z toho : A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.I. Oprávky k dlouhodobému NM A.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.II. Oprávky k dlouhodobém HM A.III. Dlouhodobý finanční majetek B. Oběžná aktiva z toho : B.I. Zásoby B.II. Krátkodobé pohledávky B.IV. Krátkodobý finanční majetek PASIVA CELKEM z toho : C. Vlastní kapitál z toho : C.I. Jmění účetní jednotky C.II. Fondy účetní jednotky C.III. Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje z toho : D.II. Rezervy 0 0 D.III. Dlouhodobá závazky 0 0 D.IV. Krátkodobé závazky / 25

16 5.3. Vybrané ukazatele hospodaření Údaje vždy k , pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné Typ ukazatele hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty způsob výpočtu Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 2 225, , , ,66 Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů 2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 2 056, , , ,19 Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů 3. Průměr. výše HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč -169,52-198,63-190,77-156,48 Rozdíl dvou výše uvedených položek ( ) 4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč Celkové N / celkový počet zaměstnanců / Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč Celkové V / celkový počet zaměstnanců / Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celkových výnosech v % 85,28 84,48 84,42 87,69 Tržby od zdrav. pojišťoven / celkové V * Celková rentabilita ROA 0,001 0,001 0,001 0,009 Zisk (příp. ztráta) / celkové A 8. Rentabilita tržeb ROS 0,002 0,001 0,001 0,014 Zisk (příp. ztráta) / celkové tržby 9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS 0,998 0,999 0,999 0,986 Celkové N / celkové tržby 10. Relativní vázanost A 1,258 1,252 1,284 1,271 Stálá A / celkové tržby 11. Doba obratu pohledávek ve dnech 44,45 30,68 29,18 30,10 Odběratelé / denní tržby na obchodní úvěr (V/360) 12. Doba obratu závazků ve dnech 33,57 36,35 28,65 24,94 Dodavatelé / denní nákupy na obchodní úvěr (N/360) 13. Běžná likvidita 1,46 1,83 2,11 1,99 Celková oběžná A / krátkodobé závazky Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva 16 / 25

17 5.4. Pořízené investice (HaNDM) Údaje vždy k , v tis. Kč Typ pořízeného majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho : stroje, přístroje, dopravní prostředky atd budovy, stavby, haly Celkem FKSP 2014 Údaje v tis. Kč Položka Zdroje Čerpání Stav k Základní příděl 2329 Zdroje celkem 7064 Doprava zájezdy 115 Závodní stravování 820 Rekreace a zájezdy 16 Tělovýchova 53 Peněžní dary 379 Nepeněžní dary 0 Příspěvek na činnost odborové organizace 60 Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování) 5 Kulturní činnost 0 Čerpání celkem 1448 Zůstatek k / 25

18 5.6.. Počty zaměstnanců Stav k Kategorie Lékaři Farmaceuti JOP ZS + PA ZPBD ZPOD THP Dělníci Celkem Změna stavu ,18 4,13 5,15 321,10 68,10 148,35 60,45 114,70 825, ,25 3,50 7,00 315,14 66,83 143,80 58,35 111,08 812,95-12, ,96 3,50 7,21 314,65 66,17 146,40 56,25 110,77 809,91-3, ,87 4,50 9,15 328,95 66,14 154,01 58,15 115,62 832,39 22,48 Vysvětlivky : JOP jiní odborní pracovníci ZS a PA zdravotní sestry a porodní asistentky ZPBD nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu ZPOD zdravotničtí pracovníci, pracující pod odborným dohledem Struktura pracovníků dle kategorie 2014 THP 7% Dělníci 14% Lékaři 11% JOP 1% ZPOD 18% OZPBD 8% ZS + por. as. 40% 18 / 25

19 5.7.. Průměrná mzda Údaje v Kč Kategorie Lékaři Farmaceuti JOP ZS + por. as. ZPBD ZPOD THP Dělníci Celkem Meziroční změna Vývoj průměrné mzdy celkem Kč Vývoj průměrné mzdy lékaři Kč / 25

20 6. Výrok auditora 20 / 25

21 21 / 25

22 7. Seznam provedených kontrol, šetření a dohledu 2014 Subjekt provádějící kontrolu Doba trvání kontroly 1. AUDIT Litoměřice s.r.o. 8 týdnů Vrchlického 248/17, Litoměřice 2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 17 týdnů Mírové náměstí 36, Litoměřice 3. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 2 týdny Koněvova 54/1107, Praha 3 4. Město Litoměřice (schválení účetní závěrky) do 1 týdne Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 5. Finanční úřad pro Ústecký kraj 1 týden Velká Hradební 39/61, Ústí nad Labem 6. Úřad pro civilní letectví 2 týdny Letiště Ruzyně, Praha 6 7. Severočeské vodovody a kanalizace 2 týdny U Katovny 724/2, Litoměřice 8. Regionální operační program regionu soudržnosti 2 týdny Severozápad Berní 2261/1, Ústí nad Labem 9. Státní ústav pro jadernou bezpečnost do 1 týdne Habrovice 52, Ústí nad Labem 10. Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 týden Mírové náměstí 35C, Ústí nad Labem 11. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2 týdny Ječná 39, Praha 2 Kontinuální dohled nad hospodařením a činností Městské nemocnice v Litoměřicích vykonává Dozorčí rada nemocnice, a to v souladu se statutem Dozorčí rady. 22 / 25

23 8. Seznam sponzorů a dárců 2014 Setříděno podle abecedního pořadí ARIFAJ s.r.o., Litoměřice Bako s.r.o., Roudnice nad Labem Bayer s.r.o., Praha 5 Drinks Machines s.r.o., Ústí nad Labem Huzan Jan, Ing., Litoměřice Chmelenský Josef, Malé Žernoseky Jonák Jaroslav, Krabčice Kestřánek Vladimír, Ing., Litoměřice Novo Nordisk s.r.o., Praha 6 Piskačová Emílie, Úštěk Ústecký kraj, Ústí nad Labem Weleda spol. s r.o., Praha 5 Uvedený seznam obsahuje sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč ,20 Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2014 činila Kč ,20 Městská nemocnice si dovoluje poděkovat všem sponzorům a dárcům za podporu rozvoje zdravotní péče. 23 / 25

24 9. Kontaktní informace stav k datu vypracování zprávy Městská nemocnice v Litoměřicích Tel. : Žitenická 2084 Fax : Litoměřice Ing. Radek Lončák, MBA Předseda Správní rady Výkonný ředitel Tel.: MUDr. Leoš Vysoudil, MBA Člen Správní rady Ředitel pro zdravotní péči Tel.: Ing. Vladimír Kestřánek, MBA Člen Správní rady Ředitel pro ekonomiku a provoz Tel.: / 25

25 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Výroční zprávu vypracovali: Ing. Radek Lončák, MBA kapitoly: 1. Úvodní slovo MUDr. Leoš Vysoudil, MBA kapitoly: 4. Vybrané ukazatele zdravotní péče Ing. Vladimír Kestřánek, MBA kapitoly: 2. Základní údaje 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam provedených kontrol 8. Seznam sponzorů a dárců 9. Kontaktní informace 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Prohlášení: Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích, nebyly záměrně vynechány ani zamlčeny. Za Správní radu: Ing. Radek Lončák, MBA předseda Správní rady V Litoměřicích / 25

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63, Liberec. tel.+420 485 311 111, fax.+420 485 101 119, nemlib@nemlib.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC OBSAH: 1. Úvodní slovo

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Výroční zpráva Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám, tak jako každý rok, předložit zprávu o činnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice v roce. Bez nadsázky lze říci,

Více

Platy a mzdy v nemocnicích

Platy a mzdy v nemocnicích Platy a mzdy v nemocnicích Rok 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Mgr. Helena Chodounská Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc. Mária Dobešová VZNIK NEMOCNICE V ROCE 1912 V OSTRAVĚ VÍÍTKOVIC TKOVICÍÍCH. CH. PŘESUN TÉTO TO NEMOCNICE DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PORUBSKÉHO AREÁLU V ROCE 1995. SCHÉMA ZÁKLADN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál - 23 - OBSAH Dozorèí rada................................................................ 3 Vedení nemocnice............................................................. 5 Základní údaje o nemocnici.....................................................

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s.

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla telefonní

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 75033402 700 Příspěvková organizace 3.3.2015 13:04:35 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku Zpracovaly: Martina Janková Lenka Pávišová Pavlína Vacenovská Datum prezentace: 25. 3. 2004 V Brně dne

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah : 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje o Městské nemocnici 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3.

Více

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 2005...6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...6

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Podhorská nemocnice a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah : 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje o Městské nemocnici 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3.

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 214 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 133/2 674 1 Třebíč ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo ředitelky: Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo pol. AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. SÚ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva

Více

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 ORGANIZACE: 00583600 30.01.2014 15:25 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35 KAPITOLA: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 00000

Více

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl Z á p i s z 12. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se konalo dne 9. 6. 2014, od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec

Více

Výroční zpráva Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Výroční zpráva Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Výroční zpráva 2010 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Úvodní slovo Vážení čtenáři, po roce se Vám opět dostává do rukou výroční zpráva Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, tentokráte

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 03 / 2016 IČO: 70890749 Název: Kraj Vysočina NS: 70890749 Krajský úřad Kraje Vysočina A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Markq jako jeden z nástrojů controllingu a sledování kvality

Markq jako jeden z nástrojů controllingu a sledování kvality Markq jako jeden z nástrojů controllingu a sledování kvality Ing. Milan Burša, MBA Ing. Aleš Varga IV. Zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 2006 Definice controllingu (encyklopedie wikipedia) Controlling

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za 1. pololetí 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec IMZH. Diplomová práce. Bc. Šárka Smetanová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec IMZH. Diplomová práce. Bc. Šárka Smetanová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec IMZH Diplomová práce Bc. Šárka Smetanová 2011 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec IMZH Finanční analýza

Více

Úvodní slovo ředitele:

Úvodní slovo ředitele: Výroční zpráva za rok 2011 Úvodní slovo ředitele: Dovolte mi zhodnotit rok 2011 z pohledu ředitele a předsedy představenstva Orlickoústecké nemocnice, a.s. Uplynulý rok byl pro naši nemocnici náročný,

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Nákladová analýza několika vybraných nemocničních oddělení a doporučení změn

Nákladová analýza několika vybraných nemocničních oddělení a doporučení změn Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu zdravotnických služeb Nákladová analýza několika vybraných nemocničních oddělení a doporučení změn Vypracoval:

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše voda. Náš život.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše voda. Náš život. 2010 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Naše voda. Náš život. Obsah výroční zprávy 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI 4 INVESTICE 5 PERSONÁLNÍ OBLAST 6 ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ 7 ZPRÁVA

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimni sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 * typ závěrky označte 'X' NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sidlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti 5 6

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO

Více

Obecně prospěšná společnost ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008

Obecně prospěšná společnost ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008 Obecně prospěšná společnost ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008 Obsah Charakteristika organizace Sociální služby Chráněné bydlení Podpora samostatného bydlení Sociální rehabilitace Přehled o hospodaření v roce 2008

Více

V Y H L Á Š K A. které se koná dne. 26.11. 2013 od 16:00 hod. PROGRAM JEDNÁNÍ:

V Y H L Á Š K A. které se koná dne. 26.11. 2013 od 16:00 hod. PROGRAM JEDNÁNÍ: V Y H L Á Š K A Starosta města Litoměřic svolává mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic, které se koná dne 26.11. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM

Více

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Finanční zpravodaj 6/2012 Strana 123 24 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Referent: JUDr. David Bauer Ing. Michal Svoboda

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

Obsah. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

Obsah. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. výroční zpráva 2011 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 75015269 Mateřská škola Nový Hrádek Hradní 102, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2008

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 VVooddoovvooddyy aa kkaannaal lli iizzaaccee PPaar rdduubbi iiccee,,, aa...ss. Výroční zpráva za rok 2003 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 27. 8. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2011 Surgical

Více

XODAX. akciová společnost. Výroční zpráva za rok

XODAX. akciová společnost. Výroční zpráva za rok 2017 XODAX akciová společnost Výroční zpráva za rok OBSAH Stránka 1 Výroční zpráva XODAX, a.s. 2017 Stránka 2 Výroční zpráva XODAX, a.s. 2017 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi - - II. Údaje

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Ve Zlíně dne 2. srpna 2012 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Strana 1 (celkem 65) Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ SOKOLOV 356 01 SOKOLOV, NÁDRAŽNÍ 42 IČ 00041254 V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015 pro shromáždění delegátů SBD vzniklo 29. listopadu 1966 a do obchodního

Více