K problematice současných učebnic němčiny na základních školách Šárka Hrabcová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K problematice současných učebnic němčiny na základních školách 28.4.2006 Šárka Hrabcová hrabcovasarka@seznam.cz"

Transkript

1 Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF K problematice současných učebnic němčiny na základních školách Šárka Hrabcová Inhalt: Úvod Vývoj po roce 1989 Heute haben wir Deutsch Aktionsforschung Výsledky Jiné možnosti Závěr Literatura

2 1. Úvod Dlouho jsem přemýšlela, jak mohu já, která jsem již šestým rokem na mateřské dovolené a která strávila v prostředí českého školství v aktivní praxi pouze několik měsíců, pomoci svým kolegyním v semináři z didaktiky německého jazyka získat nějaké nové a zajímavé znalosti a rovněž splnit zadaný úkol, tj. provést požadovaný Aktionsforschung. Nakonec jsem se rozhodla spojit svou zkušenost s užitím učebnice pro základní školy Heute haben wir Deutsch a zároveň se rozhlédnou po novinkách na trhu s jazykovými učebnicemi, které jsou určeny základním školám. Myslím si, že tento exkurz bude zajímavý pro mé kolegyně (neboť kolegové se zde nevyskytují), které učí na středních školách a středních odborných učilištích, z toho důvodu, že jim bude jasnější na jakou učebnici ve své výuce navazují a jaké znalosti a dovednosti tak mohou od svých žáků očekávat. 2. Vývoj po roce 1989 Ráda bych však nejprve shrnula jaké učebnice se nejčastěji užívaly v našem školském systému po roce Situace tehdy nebyla nijak příznivá, trh nabízel pro tuto věkovou skupinu především knihu Marie Marouškové a kol. s výstižným názvem Němčina. Ke knize neexistoval pracovní sešit a poslechová část se omezovala na texty z učebnice. Neexistovaly speciální cvičení ať už na porozumění či pro procvičení výslovnosti. Její černobílá grafická úprava byla více než jen nešťastná. Po té došlo k záplavě učebnic převzatých z německy mluvících zemí např. Sprachbrücke, Themen, Das Deutschmobil, Wer?Wie?Was? Tyto knihy však nebyly vždy zcela přizpůsobeny českému prostředí. Např. neobsahovaly slovníček, měly nepřehlednou gramatiku a žák, který zameškal výuku se nemohl sám připravovat. 3. Heute haben wir Deutsch Proto učitelé v polovině devadesátých let minulého století rádi sáhli k pětidílnému souboru učebnic Heute haben wir Deutsch. V té době splňovala to co ostatní učebnice postrádaly. Na rozdíl od Marouškové měla velmi pěknou grafickou úpravu s barevnými ilustracemi a zároveň gramatiku, která žáka nezatížila veškerou problematikou minulého času v jedné lekci a funkční německo-český slovníček. Tato učebnice také přinesla velmi praktický pracovní sešit bez kterého si již dnes výuku cizího jazyka nedovedeme představit. Během své praxe jsem však narazila na několik jejich nedostatků a chtěla jsem si ověřit, zda můj názor sdílí i učitelé, kteří z této knihy někdy učili.

3 Oslovila jsem proto své kolegyně ze semináře s následujícími otázkami: 1) Na jakém stupni školy jsi s touto učebnicí pracovala (např. ZŠ, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, nižší stupeň gymnázia, odpolední kroužky pro děti? 2) Kolik dílů či lekcí jsi zvládla probrat? 3) Vyjmenuj mi tři důvody proč tebe a tvé žáky práce s knihou bavila či v čem ti vyhovovala? 4) Vyjmenuj mi tři důvody proč tebe a tvé žáky kniha nudila, co by se dalo zlepšit? 5) Co si myslíš o metodické příručce? Do jaké míry jsi ji při výuce využívala? 6) Jak jsi využívala kazety či CD? Měla jsi dostatek poslechových cvičení? 7) Myslíš si, že tato učebnice dostatečně podporuje tzv. komunikativní metodu, která je v současné době ve výuce cizích jazyků preferována? 8) Domníváš se, že tato učebnice je vhodná pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka na základní škole? Jak se ukázalo s učebnicí Heute haben wir Deutsch pracuje či v nedávné době pracovalo 5 mých kolegyň, které podpořily mé úvahy co se týče kvalit, ale především nedostatků uvedeného souboru. Co tedy z dotazníčku vyplynulo. 1) Všechny mé kolegyně se s touto knihou setkaly na základní škole nebo na škole s rozšířenou výukou jazyků, některé pouze během povinné praxe ještě při studiu na vysoké škole. 2) Pátý díl je v současné době nadbytečný, žádná z nich se k němu během výuky nedostala. Většina stihla probrat během čtyř až šesti let tři díly, maximálně několik lekcí z dílu čtvrtého. 3) Co se mým kolegyním nejvíce líbilo byla její grafická úprava. Především obrázky. Jak se však ukázalo, tím čím tato učebnice mile překvapí žáčky 4. třídy, tím je pro smích ve třídách osmých či devátých. Ano jsou to její naivní obrázky, které nemají nic společného s hodnotami pubertální mládeže a které je naprosto neoslovují a jsou zcela odtrženy od reality a situací všedního dne jež mají znázorňovat. Ten kdo učil dříve z Marouškové uvítal, že alespoň texty jsou namluveny rodilým mluvčím a mohou tak žákům zprostředkovat němčinu od skutečného Němce. Kolegyně také ocenily přehledné uspořádání gramatiky a dostatek gramatických cvičení a to jak v učebnici tak v pracovních sešitech. Posledním jejím pozitivem se staly testy na konci každé lekce, které jsou zařazeny v metodické příručce, takže učitelé nemusejí zdlouhavě vymýšlet z čeho zase psát písemku, aby získal nějaké známky. 4) Bohužel negativa převážila nad pozitivy. To co mé kolegyně nejvíce kritizovaly byla především rozvleklost jednotlivých lekci a nahromadění slovní zásoby na jejím počátku. V každé lekci je nejprve uveden jeden až dva články a jejich

4 slovní zásoba (která se probírá i dva až tři měsíce). Tím se stane, že po nějaké době již nemáte nový, a už vůbec ne zajímavý text, se kterým by mohli žáci pracovat. Učitelé by proto uvítali rozdělení do kratších struktur. V učebnici se také málo objevují texty z tematikou Landeskunde a málo se pracuje s obrázky (viz výše). 5) Metodická příručka je pro učitelé skoro až zbytečná, jedná se spíše o klíč ke cvičením, skutečnou metodiku jak s texty či cvičeními pracovat, zde nenajdeme. Jediným přínosem jsou tedy uvedené testy k lekcím, neboť koho by neustále bavilo vymýšlet nové písemné práce. 6) Celý audioorální kurz je výsměchem moderní výuce cizích jazyků, kdy by měli mít žáci co největší možnost poslouchat rodilé mluvčí a to ať už Hochdeutsch, tak i občas její dialekty. Poslechová cvičení zde jsou zařazena jen výjimečně. Občas se snad dá zařadit do výuky píseň, která bývá na konci lekce, ale v deváté třídě se to již nesetkává s přílišným nadšením. 7) Žádná z mých kolegyň se nedomnívá, že by tato učebnice dostatečně podporovala komunikativní metodu ve výuce jazyka německého. 8) Všechny mé kolegyně by určitě sáhly po nějaké jiné knize, ale konkrétní nebyly. Některým to stejně neumožní finanční situace školy, jiné už na základní škole neučí, a proto se v nabídce pro tuto věkovou skupinu ani neorientují. Naskytla se tedy otázka, zda je tedy na trhu taková učebnice, která by byla vhodná pro žáky nyní 4. a později 3. třídy a současně pro žáky 8. třídy (V souvislosti se zaváděním druhého cizího jazyka) a zda školy vůbec počítají s tímto problémem počítají. 4. Aktionsforschung Rozhodla jsem se tedy provést minianketu na základních školách jak jsou na tento problém připraveni. Oslovila jsem cca 70 škol Moravskoslezského kraje, z okresů Frýdek-Místek, Opava a Nový Jičín, jejichž webové stránky obsahovaly ovou adresu na příslušnou školu. Čímž jsem rovněž získala přehled v jakém stavu je naše základní školství ve vztahu k internetu. Bohužel jsem došla k nepřekvapivému zjištění, že je stále v plenkách. Své www. stránky má asi třetina škol a jsou to většinou školy ve městech, kde je i druhý stupeň. Školy v malých obcích je zřizují pouze zřídka. Je to asi i tím, že školy ve městech cítí mezi sebou větší konkurenci a snaží se tak jít opravdu s dobou. Bohužel jsem zjistila, že zveřejněné adresy často nejsou funkční. Dotazníků tak odešlo asi jen 60. y jsem zasílala 3. a 4. dubna Během čtrnácti dní mi na ně odpovědělo 11 škol.

5 Odkládala jsem načasování na co nejzaší dobu, neboť jsem se obávala, jak se mi i potvrdilo, že jsou školy, kde ještě nad tímto problémem nezačali uvažovat. Dotazník musel být také jednoduchý a stručný, abych svým kolegům, jež jsou zahlceni administrativou stále víc a víc, nevzala chuť odpovědět. Otázky tedy zněly takto: 1) Jakou učebnici používáte v jazyce německém ve třídách, kde se učí jako první cizí jazyk od 4. třídy? 2) Jakou učebnici budete používat v jazyce německém od školního roku 2006/2007, kdy bude od 8. třídy zaveden druhý cizí jazyk. 3) Z jakého důvodu bude učebnice stejná či bude změněna (např. bude stejná z důvodu financí nebo bude stejná protože plně vyhovuje výuce nebo bude změněna na učebnici - lépe odpovídá věku studentů atd.) 5. Výsledky Tento dotazníček mi především potvrdil, že němčina je na základních školách na ústupu a je tedy nezbytné rozšířit si aprobaci i na školu střední. Národní plán výuky cizích jazyků také počítá na základních školách především s jazykem anglickým. Jak jsem také zjistila vláda sice vydala akční plán výuky cizích jazyků pro období , ale české školy zase tak akční nejsou. Dosažená čísla si samozřejmě nekladou za cíl nějak absolutizovat v jakém množství jsou jednotlivé učebnice na školách zastoupeny, neboť náš výzkum byl co do rozsahu spíše sondou, ale pro rozsah seminární práce,dle mého názoru, plně postačující. Jaké jsou tedy výsledky. (Brala jsem v úvahu, že učebnice byly považovány za stěžejní pro daný předmět a že učitelé mohou požívat i jiný didaktický materiál.) Odpověď na otázku číslo 1. 64% respondentů užívá při výuce zejména učebnici Heute haben wir Deutsch. 18% dotázaných uvedlo knihu Němčina od Marouškové a kol., která vyšlá v novém vydání, s novým německým pravopisem a součástí souboru je již také pracovní sešit a CD či kazeta a metodický průvodce. Zbylých 18% užívá ve výuce učebnice z nakladatelství Fraus Star mit Max a na ně navazující Spa3 mit Max. (případně Pingpong) Odpověď na otázku číslo 2. 46% respondentů zůstává u učebnice požívané v současné době 27% dotázaných ve školním roce 2006/2007 ještě druhý jazyk nezavádí. 18% učitelů chce přejít k jiné učebnici (Planet, Deutsch mit Max)) 9% neuvedlo nic o výuce němčiny jako druhého cizího jazyka Odpověď na otázku číslo 3. 46% zůstává u stávajících knih zatím z finančních či vyčkávacích důvodů

6 27% vyučujících se domnívá že používaná učebnice bude vyhovovat (Heute haben wir Deutsch, Maroušková a kol., Pingpong) 18% považuje učebnici Heute haben wir Deutsch za nevyhovující z důvodů jaké jsem již zmínila výše 9% neodpovědělo Jaké tendence můžeme z výše uvedených čísel vyvodit. 1) Učebnice Heute haben wir Deutsch se v německých učebnách pevně zachytila a vykoření pravděpodobně jen se zrušením němčiny jako prvního cizího jazyka. 2) K mému velkému překvapení asi třetina škol které odpověděly na tento dotazník v příštím školním roce nehodlá zavést výuku druhého cizího jazyka. 3) Školy vyčkávají co jim knihkupci nabídnou, zda nepři jdou s novými knihami určenými speciálně pro 8. třídu. Někteří o tomto problému ještě neuvažovali do začátku nového školního roku je ještě daleko. Jiní zatím chtějí vystačit s tím co mají. 4) Zatímco mé kolegyně z rozšiřujícího studia by učebnici Heute haben wir Deutsch pro 8. třídu nedoporučily, učitelé z mého výzkumu ji hodlají používat i v budoucnu. 5) Přechod na nový německý pravopis byl finančně náročný a proto se opět volí vyčkávací taktika. 6) Učitelé se stále domnívají, že přehledná gramatická tabulka a německo-český slovníček jsou důležitější pro výuku němčiny než zajímavý text nebo dostatečné množství poslechových nahrávek. 6. Jiné možnosti Ačkoli se v současné době snažím rozšířit své vzdělání, je možné že se po své mateřské dovolené vrátím zpět na základní školu. Jakou učebnici budu tedy prosazovat já a proč. Jestliže zůstane němčina stále jazykem, který se budou děti učit již od třetí třídy, rozhodně bych volila soubor Start mit Max a Spa3 mit Max. Tento soubor učebnic asi nejvíce klade důraz na komunikativní metodu výuky, kterou musíme upřednostňovat u všech dětí na 1. stupni základních škol a u dětí se specifickými poruchami učení zvláště (a přiznejme si, že jen málokdy ve skupině němčiny zůstanou žáci normální či snad dokonce ti, u kterých se předpokládá studium na gymnáziu.) Metodická příručka je opravdovou metodickou příručkou a ne jen klíčem. Učitel zde má jasně řečeno jak s daným cvičením, textem či básničkou pracovat (což na druhé straně nevylučuje přinášet do výuky své vlastní nápady). Je opravdu plná her a nápadů. Pro svou kvalitně vypracovanou metodiku by ji jistě mohli používat i učitelé prvního stupně, kteří nejsou v němčině plně aprobovaní, a kteří tak jistě ocení i to, že je psána česky. A jakou učebnici bych zvolila v 8. třídě? Nahlédla jsem do edičního plánu nakladatelství Fraus, které velice rychle zareagovalo na vzniklou situaci a kde má v

7 létě vyjít obdobně koncipovaná učebnice Deutsch mit Max, určená právě pro tuto věkovou skupinu a která slibuje po probrání dvou dílů učebnice dosažení úrovně A1 podle SERR pro jazyky. Nebo bych zvolila obdobně koncipovanou učebnici Pingpong, která má však metodickou příručku psanou německy,což některé vyučující odradit. 7. Závěr Co dodat závěrem. Ať už si milé kolegyně vyberete učebnici jakoukoli, přejme si, ať je naše volba správná, ať má učebnice nejen doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale ať také nám přináší radost z dobré práce a dětem kromě vědomostí také zábavu. 8. Literatura Andrášová, H. / /: Heute haben wir Deutsch recenze. Cizí jazyky. Ročník 42, č. 9-10, str Caranová, M., Staňková, J. / /: Pingpong zajímavá učebnice pro ZŠ. Cizí jazyky. Ročník 42, č. 7-8, str Džuganová, B. / /: Jako si vybrať učebnicu? Cizí jazyky. Ročník 37, č. 1-2, str Fišarová, O., Zbranková, M. /2000/: Start mit Max 1,2. Plzeň. Fraus Knopp, G., Frölich, K. /2001/: Pingpong neu 1. Ismaning. Max Hueber Verlag Kouřimská, M. a kol. /1994/: Heute haben wir Deutsch 1-5. Strakonice. Agentura Jirco Křivková, D., Bošek, L. / /: Wer? Wie? Was? nebo Das Deutschmobil? Cizí jazyky. Ročník 37, č. 7-8, str Maroušková, M. / /: Kritéria pro volbu učebnice. Cizí jazyky. Ročník 39, č. 7-8, str Maroušková, M. a kol. /1992/: Němčina. Praha. Fortuna Pýchová, I. / /: Móda a učebnice cizího jazyka. Cizí jazyky. Ročník 37, č. 3, str Seeger, H. /1985/: Wer? Wie? Was? Köln. VUB-Gilde Verlag Špunarová, D., Látková, K. / /: Interkulturní učení a učebnice němčiny pro gymnázia. Cizí jazyky. Ročník 40, č str Tlustý, P., Cihlářová, V., Mariele, U. W.: /2002/: Spa3 mit Max 1,2. Plzeň. Fraus Turčín, P., Severa, V. / /: Jak se vám pracuje s vaší učebnici němčiny? Cizí jazyky. Ročník 41, č. 3-4, str

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního vzdělávání u oborů nefilologického směru Mgr. Tomáš Pozler (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové) Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Výuka anglického jazyka hravou formou

Výuka anglického jazyka hravou formou Výuka anglického jazyka hravou formou 1 Obsah: realizace projektu zhodnocení seminářů, vyhodnocení dotazníků metodický a didaktický materiál další vzdělávání pedagogů, rozšíření seminářů závěr 2 Realizace

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

Plán dalšího vzdělávání

Plán dalšího vzdělávání Cílem a smyslem sportovního dění na naší škole je, abychom děti všestranně připravili na pohyb, probudili v nich zájem o sportovní aktivity, které naše město a jeho okolí nabízí, abychom nabídli aktivnějším,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 3 ročník 4 září 2005 8 Studentův průvodce Několik rad při výběru kurzu 9 Kolik jazyků umíš Soutěžní anketa Vyhrajte jízdenku do

Více

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku Lenka Velísková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracovat program výuky

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.

Více

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor V jaké míře mají být informační technologie zapojeny přímo do výuky, kdo a jak má nákup potřebného vybavení financovat, zda a jak jsou připraveni pedagogové a především jaký

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více