223 Ra dichlorid. mcrpc. Workshop Onkosekce ČUS ve spolupráci se SAU dne Jozef Kubinyi UNM 1. LF UK a VFN, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "223 Ra dichlorid. mcrpc. Workshop Onkosekce ČUS ve spolupráci se SAU dne 5.4.2014. Jozef Kubinyi UNM 1. LF UK a VFN, Praha"

Transkript

1 223 Ra dichlorid v léčběl mcrpc Workshop Onkosekce ČUS ve spolupráci se SAU dne Jozef Kubinyi UNM 1. LF UK a VFN, Praha

2 Historie radionuklidové terapie 1936 John Lawrence použil u myší s leukémi mií il P P poprvé u člověka - pac. 29 let s chronickou myeloidní leukémi mií Sr k léčběl osteoblastických meta I první terapeutické užití u ca štítné žlázy

3 Typ záření Složení Dosah ve tkáni Alpha Beta Gamma α 2+ β 1- γ 0 2 p + 2 n mikro m e minus fotony mili m m

4 Radionuklidy s rozpadem alfa At Astat Bismut Pb Olovo Po Polonium Ra Radium Ac Aktinium 211 At 213 Bi 212 Pb 212 Po 223 Ra 225 Ac dolet µm m (do max. 10 buněk) až 100 x většív letáln lní efekt než β- vysoký počet DNA ireparabilních změn

5 Mechanismus radiačně indukovaného poškozen kození DNA Poškozen kození jednoho řetězce Poškozen kození dvou řetězců buněč ěčná smrt

6 Radionuklidová terapie kostních metastáz - alfa zářičez

7 Klinické důsledky kostních metastáz Kostní bolest Patologická fraktura Komprese míchym Anemie, trombocytopenie Nutnost chirurgické intervence Snížen ení kvality života Zkrácen cení života α

8 RADIUM 223 Ra DICHLORIDE - mechanizmus účinku

9 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88

10 Radium Ra 223 Dichloride: maximáln lní α-rozpad, minimáln lní β- and γ-rozpad Radium 223 rozpadovářada Z celkově emitované energie: 93.5% : α-částice < 4% : β-částice < 2% : γ- or x-fotonyx Poločas rozpadu 11,4 dne Energie zářenz ení alfa 5-7,55 MeV 223 Ra d α 219 Rn 3.96 s α 215 Po 1.78 ms α 211 Pb 36.1 min β 211 Bi 2.17 min α (99.72%) 207 TI 4.77 min β (0.28%) β 211 Po 516 ms α 207 Pb stable

11 Rozdíl l mezi alfa a beta zářenz ením α β Příklady zářičů: Velikost Radium-223 Strontium-89, Samarium-153 Relativní hmotnost Energie počáteční (MeV) LET (KeV/µm) Náboj +2 1 Iónové páry/µm DNA zásahů na letální efekt 1-4 > 1000

12 Calcium Radium 223 Fosfor Hydroxyapatit = anorganický minerál l složený z kalcia a fosforu (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ), je základnz kladní anorganickou komponentou kosti Radium 223 je inkorporováno no namísto kalcia do nových depozit hydroxyapatitu v novotvořen ené kosti okolo metastázy

13 SOUHRN I. (teorie) Radium Ra 223 dichlorid (analog Ca) je inkorporován n do kostní matrix a preferenčně se vychytává v novotvořen ené kosti okolo metastáz Emituje vysoko energetickéα-částice s vysokým LET velký letáln lní efekt Vzhledem ke krátk tkému dosahu mám velmi lokalizovaný efekt na několik n málo m buněk k v okolí (2-10 buněč ěčných průměrů) Poškozen kození okolní normáln lní tkáně je proto minimalizováno no (zejména kostní dřeně)

14 RADIUM 223 Ra DICHLORIDE - praktické informace

15 1. Název přípravkup pravku Xofigo 1000 kbq/ml injekční roztok Jedna lahvička = 6 ml = 6 MBq 223 Ra inj. roztoku 2. Fyzikáln lní charakteristika alfa zářičz s poločasem 11,4 dne a energií 5-7,5 MeV 3. Indikace mcrpc s kostními meta a bez visceráln lních meta Scintigrafie skeletu podmínkou Terapie je vázanv zaná na KOC onkolog, urolog, NM

16 4. Dávkování Aplikace jenom na kvalifikovaném m oddělen lení NM. (kvalifikovaný = povolení pro 223 Ra) Dávka 50kBq / kg hmotnosti v intervalu 4 týdny a celkem v 6ti dávkd vkách 5. Způsob podání Pomalá intravenózn zní injekce cca 1 minuta /apl. Nutné do kanyly s následným n proplachem 10 ml fyziologického roztoku Hospitalizace není nutná Pacient dostane poučen ení (stejné jako u beta RF)

17 6. Kontraindikace Neexistují žádné známé kontraindikace Onemocnění a snížen ená funkce jater nevadí, nemetabolizuje se ani se nevylučuje uje játry. j Onemocnění a snížen ená funkce ledvin nevadí, vylučov ování močí je minimáln lní,, hlavní cestou je stolice. Při i poruchách funkce jater a ledvin není nutná úprava dávkovd vkování přípravku pravku Xofigo.

18 7. Zvláš áštní upozornění a opatřen ení po použit ití Suprese kostní dřeně konkrétn tně trombocytopenie, neutropenie, leukopenie, pancytopenie. Před terapií nutné hematologické vyšet etření Požadovan adované hodnoty před p první terapií a před p další terapií vyšší než: absolutní počet neutrofilů 1,5 x 10 9 /l 1,0 x 10 9 /l počet trombocytů 100 x 10 9 /l 50 x 10 9 /l hemoglobin 10 g/dl Při i nedosažen ení je nutné individuáln lně zvážit přínos/riziko Zvláš áštní opatrnost při i poškozen kození kostní dřeně CHT nebo v rámci r onemocnění - superscan

19 7. Pokračov ování Zvláš áštní upozornění a opatřen ení po použit ití M. Crohn a colitis ulcerosa protože e se Xofigo vylučuje uje do stolice, je možné zhoršen ení stavu u těchto pacientů je nutné individuáln lně zvážit přínos/riziko Komprese míchy, m fraktury kostí nejdříve obvyklý postup a aža po stabilizaci terapie Xofigem Osteonekróza čelisti 0,67% pacientů,, ale všichni v měli CHT a bisfosfonáty před p léčbou l Xofigem Sekundárn rní maligní tumory stochastické účinky, vzhledem ke stadiu onemocnění zanedbatelné

20 7. Pokračov ování Antikoncepce u mužů měla by být po léčběl prováděna do 6 měsícům po ukončen ení léčby Fertilita možný významný účinek, měla m by se zvážit konzervace spermií před léčbou, l pokud je v plánu ještě oplodňovat ovat Těhotenství a kojení ženám m se nepodává, těhotenství je absolutní kontraindikace! Řízení vozidel a strojů nemá vliv.

21 8. Interakce s jinými léčivyl Souběž ěžná chemoterapie s Xofigem můžm ůže e mít m aditivní vliv na supresi kostní dřeně Bezpečnost a účinnost souběž ěžné chemoterapie nebyla stanovena

22 9. Nežádouc doucí účinky (600 pacientů klinické zkoušen ení) Nejčast astější u více v než 10% pacientů: průjem, nevolnost, zvracení,, trombocytopenie Nejzáva važnější trombocytopenie 11,5% Xofigo vs 5,6% placebo neutropenie 5% Xofigo vs 1% placebo Zřídkavé bolest v místm stě injekce, otok 1,2%

23 10. Předávkování Extrémn mně nepravděpodobn podobné,, odpovídá NM, není specifické antidotum, obecně podpůrn rná léčba 11. Farmakodynamické vlastnosti Jako vápnv pník, vázán v n na kost na hydroxyapatit, účinná složka je alfa zářičz 12. Klinická účinnost ALSYMPCA 809 pacientů ALpharadin a in SYMptomatic Prostate CA - prodloužen ení života o 3.6 měsíce m vs placebo - prodloužen eníčasu do první skeletální příhody o 5.8 měsíce vs placebo - velmi dobrá tolerance

24 13. Farmakokinetické vlastnosti Po intravenózn zní injekci je rychlá eliminace z krve do kostí (predilekčně lem kostních metastáz) a vylučuje uje se do střeva 15 minut = 20% aktivity v krvi 4 hodiny = 4% aktivity v krvi 24 hodin = meně než 1% v krvi Nebylo pozorováno žádné významné vychytávání v jiných orgánech jako jsou srdce, ledviny, játra, j močový ový měchým chýř nebo slezina 14. Biotransformace 223 Ra je izotop, který se rozpadá na místm stě vychytání a není dál l metabolizován.

25 15. Eliminace Převážně stolicí (ale ne do žluči), jen asi 5% močí 16. Následná léčba cytotoxickými látkamil V průběhu studie ALSYMPCA s randomizací 2:1 dostalo 17% pacientu ve skupině Xofigo a 17% pacientů ve skupině placeba cytotoxickou chemoterapii v různých r dobách po poslední léčbě. Mezi těmito t skupinami nebyly pozorovány žádné rozdíly v hematologických laboratorních hodnotách.

26 17. Farmaceutické údaje Pomocné látky voda, citrát t sodný, chlorid sodný, kyselina chlorovodíkov ková zředěná Doba použitelnosti 28 dnů Uschování na NM (AZ, SUJB) Lahvička je, počítána na jednoho pacienta, odebere se z nín potřebn ebné množstv ství podle hmotnosti pacienta Likvidace zbytku na NM (vymřen ení ve zvláš áštní místnosti) 18. Dozimetrie Osteogenní buňky Červená kostní dřeň Ostatní 1,15 Gy/MBq 0,13 Gy/MBq zanedbatelné

27 SOUHRN II. (praxe) Xofigo můžm ůže e být použito u mužů s CRCP se symptomatickými metastázami v kostech a bez známých visceráln lních metastáz Jeho užitu ití není limitováno předchozp edchozím m použit itím chemoterapie (docetaxel) V první linii je alternativou estramustinu, docetaxelu a abirateronu Ve druhé linii (progrese) je alternativou podání kabazitaxelu či i abirateronu Paliativně je výhodnou alternativou k beta zářičům m (kromě úlevy bolesti prodloužen ení celkové délky přežitp ití a doby do závaz važné kostní příhody)

28 Ještě jednou děkuji d za trpělivost

29

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NARUYD 200 mg

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls106268/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fludeoxyglucose (18F) Biont 200-1300 MBq/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 200-1 300 MBq fludeoxyglucosum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MUSTOPHORAN 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje fotemustinum 208,0 mg. Připravený

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

Moravského urologického sympozia

Moravského urologického sympozia Suppl. A 2015 17. ročník ISBN 978-80-7471-095-7 Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. 5. 6. 3. 2015 Karlova

Více

Tvrdá tobolka Bílá neprůhledná tvrdá tobolka o velikosti 0 s označením OLAPARIB 50 mg a logem AstraZeneca černým inkoustem.

Tvrdá tobolka Bílá neprůhledná tvrdá tobolka o velikosti 0 s označením OLAPARIB 50 mg a logem AstraZeneca černým inkoustem. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Livellin 5 mg/ml Prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje fluorouracilum 50 mg (ve formě sodné soli vytvořené in situ).

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje fluorouracilum 50 mg (ve formě sodné soli vytvořené in situ). Sp.zn.sukls119599/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injekční/infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje fluorouracilum 50

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls184930/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls184930/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls184930/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ikametin 50 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls155342/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Mylan 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls224231/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ASACOL ENEMA 4 G rektální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje: mesalazinum 4 g. Úplný seznam pomocných

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn.: sukls18510/2011 a k sp.zn.: sukls16274/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALEXAN 50mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXOL pro inj. Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Paclitaxelum, 30 mg v 1 lahvičce po 5 ml (6 mg/ml), 100 mg v 1 lahvičce

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Hospira 6 mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Aletro 2,5 mg potahované tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 22,5 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 22,5 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 22,5 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADRIBLASTINA CS Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: doxorubicini hydrochloridum 2 mg v 1 ml Pomocné látky se známým účinkem:

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více