Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 13/2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011."

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011

2 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

3 Obsah Úvod...4 I. Souhrnné informace...6 Rozpočet na rok Zdroje rozpočtu Souhrnná bilance rozpočtové činnosti...7 Plán podnikatelské činnosti...7 II. Rozpočtová činnost...8 Příjmy a výdaje podle kapitol srovnání let 2010 a Provozní rozpočet...8 Investice...8 Celkem...9 Odvětvové členění...10 Ostatní Investice města...11 Přehled podle kapitol a organizací...12 Rozpočet s komentářem...17 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola Oddělení rozvoje, kapitola Odbor rozvoje a investic, kapitola Finanční odbor, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Odbor vnitřní správy a obrany, kapitola Odbor školství, sportu a volného času, kapitola Odbor živnostenského úřadu, kapitola Městské lesy, kapitola Městská policie, kapitola Kancelář vedení MěÚ, kapitola Projekt Revitalizace zámeckého návrší, kapitola Odbor sociální péče, kapitola Odbor životního prostředí, kapitola Odbor správní, kapitola Odbor výstavby a územního plánování, kapitola Odbor dopravy, kapitola III. Podnikatelská činnost...66 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol srovnání let 2010 a Provozní činnost...66 Přehled kapitol a organizací...66 Investice a zásoby...68 Přehled kapitol a organizací...68 Předpokládané úvěry v roce 2011 v podnikatelské činnosti...69 Provozní plán včetně komentáře...70 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola Finanční odbor, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Odbor školství, sportu a volného času, kapitola Městské lesy, kapitola Investice a zásoby včetně komentáře...86 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor rozvoje a investic, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola

4 Ú V O D K jednání o schvalování rozpočtu na rok 2011 se sešli zastupitelé na schůzi Zastupitelstva města Litomyšle 24. února Rozpočet s položkou 415 milionů korun v příjmové části a 417 miliony korun ve výdajích zastupitelé nakonec schválili. Město se při jeho sestavování drželo spíše při zemi. Tento dokument vznikal opravdu dlouho. Rozpočet je sestaven hodně konzervativně, a to je podle mého názoru dobře. Má větší přebytek, 12 milionů korun, řekl první místostarosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL) a dodal: Rozpočet je velmi živá záležitost, už nyní víme, že některé položky budeme opravovat. To přináší život. Podle jeho slov je malou revolucí 52 položek odboru rozvoje a investic, které se většinou týkají údržby a oprav městského majetku. Tyto položky v minulosti končily pod čarou. Žádnou revoluci ale nechystáme ve sportu, jsme konzervativní. Řekli jsme si, že dáme prostor sportovní komisi, aby se setkala se všemi hráči na sportovním kolbišti. Vyjasní si čísla a připraví nová pravidla pro rozdělování dotací. Předpokládáme, že dramatické změny nastanou příští rok, řekl dále Radomil Kašpar a k jednomu z diskutovaných bodů rozpočtu dodal: Rozpočet má některé položky, které mi dělají problém. Je to třeba hlasovací a záznamové zařízení v ceně 250 tisíc korun. Myslel jsem si, že soužití koalice a opozice nebude tak dramatické, ale někteří jsou hákliví i na interpunkci. Koupě zařízení tak nakonec v rozpočtu zůstala, stejně jako některé další body, u kterých opoziční zastupitelé navrhovali jejich vypuštění, snížení částek či jejich převedení do rezerv. Patřilo sem například 990 tisíc korun pro kabelovou televizi. Je to luxus, který si nemůže dovolit. Po přečtení smlouvy s televizí jsme zjistili, že je porušována, uvedl Jaromír Odstrčil (VV). Jako příklad uváděl vystoupení své osoby a Radka Pulkrábka (Patriot SNK) na lednové tiskové konferenci radnice, které televizí nebylo odvysílané. Ovšem podle slov provozovatele kabelové televize Petra Horáka byla obou zastupitelům opakovaně nabízena samostatná reportáž. Další bod zastupitele za Věci veřejné se týkal zrušení položky Provozování dešťové kanalizace ve výši 300 tisíc korun. Prostředky, které ušetříme, dáme do útulku pro psy, který zkulturníme, vysvětlil Jaromír Odstrčil. Radek Pulkrábek pak žádal změny v rozpočtu, které se týkaly kupříkladu reklamy či účasti města v různých sdruženích. Navrhuji snížit částku vydávanou na reklamní služby a PR agentury. Město si nechává zpracovávat monitoring tisku. V době internetu to považuji za zbytečné. Tady bychom ušetřili a peníze použili jiným způsobem, převedení do sportovní kapitoly, uvedl zastupitel Patriotu a ke sdružením sdělil: Zpracovali jsme si 10stránkový materiál, ze kterého vyplývá, že účast města ve sdruženích je velmi nákladná. Měli bychom přehodnotit, čeho budeme členy. Zatím bych částku 775 tisíc korun navrhoval snížit na polovinu. Za půl roku si můžeme říci, zda v těchto sdruženích setrváme či nikoli. Zmíněné návrhy zastupitelstvo neodhlasovalo. Rozpočet jako celek ano. Doporučil bych, aby byl rozpočet schválen. V průběhu roku, na základě šetření, bude upraven. Nemůžeme chtít, aby město jelo na 90 procent loňského roku. Na některé věci dojde až ve 2 čtvrtletí, řekl Vítězslav Hanzl (KSČM) a Jaromír Kroužil (TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle) dodal: Souhlasím, že je třeba rozpočet v průběhu roku kontrolovat. V minulosti se změny předkládaly. V rozpočtu města na letošní rok jsou zahrnuty mimi jiné tyto položky: plánovaná rekonstrukce hřiště na Vodních Valech 500 tisíc korun menší opravy Smetanova domu 850 tisíc korun dokončení odvlhčení zimního stadionu 1 milion korun pokračování zainvestování průmyslové zóny Benátská IV. etapa 6 milionů 100 tisíc korun cyklostezka Vetex Nedošín 2 miliony 700 tisíc korun malá protipovodňová opatření 500 tisíc korun krytý bazén využití odpadního tepla 3 milion 271 tisíc korun zpevnění plochy pod kontejnery 160 tisíc korun Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

5 zateplení Mateřské školy Lidická 8 milionů 426 tisíc korun oprava schodů k nadchodu u zdravotního střediska a veřejného osvětlení 500 tisíc korun opravy chodníků a komunikací 2 miliony 925 tisíc korun oprava protékání máchadlo 200 tisíc korun opravy cest a veřejného osvětlení hřbitov 500 tisíc korun a další Všem zaměstnancům města jsme snížili mzdy o pět procent. Tím ušetříme asi čtyři a půl milionu korun. Peníze dáme na údržbu a opravu městského majetku. Jsme opatrní se zahajováním nových staveb a u větších investičních akcí. Naopak nebrzdíme u přípravy projektů, protože štěstí přeje připraveným, říká starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodává: Chceme investovat do projektové dokumentace domova důchodců. Zatím máme studii, kterou znovu přihlásíme na ministerstvu. To je ale dlouhodobý proces, takže bych chtěl dojít do stádia, abychom mohli udělat územní rozhodnutí. Peníze získají také integrované obce. V Nové Vsi opravíme cestu. Celkové náklady činí osm set tisíc korun. My dáme z kasy čtyři sta tisíc, zbytek pak obec, informuje starosta. zpracovala Jana Bisová Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

6 I. S O U H R N N É I N F O R M A C E ROZPOČET NA ROK 2011 provozní investiční celkem Příjmy roku , , ,00 z toho předpokládané úvěry , ,00 zapojení zdrojů z roku ,20 Celkem příjmy r , , ,20 výdaje roku , , ,20 splátky úvěrů , ,00 Celkem výdaje r , , ,20 ZDROJE ROZPOČTU 2011 Volné finanční zdroje města k stav v Kč Běžné účty ,88 Fond dlouhodobého rozvoje ,08 Vlastní zdroje financování rozpočtu města ,96 Fond oprav povodňových škod ,03 Fond oprav živelných škod ,01 Sociální fond ,88 Účelové fondy financování potřeb města ,92 Zdroje k celkem ,88 tis. Kč Celkem zdroje k ,4 Zapojení zdrojů z r ,2 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,2 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

7 SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 z toho předpokládané úvěry ,00 Třída 4 - Přijaté dotace ,00 Příjmy celkem ,00 Třída 5 - Běžné výdaje ,20 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,20 Saldo příjmů a výdajů ,80 Financování Splátky půjček a úvěrů ,00 Financování ze zdrojů r ,20 Financování celkem ,80 Zdroje k ,40 Zapojení zdrojů z r ,20 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,20 PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI tis. Kč Plánované výnosy celkem Plánované náklady celkem Hospodářský výsledek - zisk Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

8 I I. R O Z P O Č T O V Á Č I N N O S T PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2010 A 2011 PROVOZNÍ ROZPOČET rok 2010 rok 2011 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu 1 694, , , ,9 07 odbor vnitřní správy a obrany odbor školství, sportu a volného času 3 589, , , ,5 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení , , , , ,4 13 projekt RZN odbor sociální péče , ,5 15 odbor životního prostředí odbor správní , ,1 17 odbor výstavby a ÚP odbor dopravy CELKEM , , , , ,8 INVESTICE rok 2010 rok 2011 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor vnitřní správy a obrany odbor školství, sportu a volného času Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

9 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení projekt RZN odbor sociální péče odbor životního prostředí odbor správní odbor výstavby a ÚP odbor dopravy CELKEM CELKEM rok 2010 rok 2011 Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Běžné účty , ,7 FDR 7 463, ,4 FOŽŠ 20,9 21 FOPŠ 93,6 93,2 Sociální fond 411,5 479,1 Celkem zdroje k , ,4 kapitola 01 oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu 1 694, , , ,9 07 odbor vnitřní správy a obrany odbor školství, sportu a volného času 3 589, , , ,5 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení , , , , ,4 13 projekt RZN odbor sociální péče , ,5 15 odbor životního prostředí odbor správní , ,1 17 odbor výstavby a ÚP odbor dopravy Celkem , , , , ,2 Celkem schodek , ,2 Volné zdroje na konci roku 9 881, ,2 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

10 ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ příjmy výdaje , Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální služby a spol. činnosti v sociálním zabezpečení Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva ,8 62 Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti ,4 celkem , ,20 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

11 OSTATNÍ INVESTICE MĚSTA 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s Oční optika čp. 534 zápočet za zhodnocení budovy Správa pozemků zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s Správa pozemků výkupy pozemků Správa pozemků dotace na výstavbu infrastruktury pro RD Odbor místního a silničního hospodářství 2222 Městské služby s.r.o. Vrácení zálohy na kupní cenu bytu, náhrady za zhodnocení bytu Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty studie, které se týkají památkových objektů Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie studie související s rozvojem Města (zadáno přepracování zastavovacího plánu lokality U nemocnice - 65 tis) Odbor vnitřní správy a obrany 0239 Městský úřad, správa klimatizační jednotka pro serverovnu ve vile Odbor školství, sportu a volného času 0301 I. MŠ Kuchyňský sporák - 40 tis. Kč Dětské hřiště Vodní Valy Plánovaná rekonstrukce hřiště Vodní Valy. Bylo také požádáno o grant na Pardubickém kraji Kancelář vedení MěÚ 0252 Informační a komunikační technologie (ICT) Elektronický hlasovací systém pro radu a zastupitelstvo města Odbor sociální péče 1111 Centrum sociální pomoci konvektomat Celkem za všechny kapitoly Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

12 PŘEHLED PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ organizace příjem výdaj saldo 01 Oddělení majetkoprávní 0206 Fond oprav živel. škod Pivovar Ostatní nebytové prostory města Informační centrum Oční optika čp Byty, RD Ropkova čp Správa pozemků celkem Odbor místního a silničního hospodářství 0201 Komunikace Poplatky a půjčky Městský úřad,správa LIKO-komunální odpady Odpadové hospodářství Místní doprava Místní hospodářství a životní prostředí Skládka a překladiště Kornice Provoz krytého bazénu Městské služby s.r.o Vodovody s.r.o. Litomyšl celkem Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie Regenerace Správa majetku města celkem Odbor rozvoje a investic 0301 I. MŠ II. MŠ III. MŠ I. ZŠ II. ZŠ III. ZŠ I. ZŠ - jídelna Školní jídelna U Školek DDM Smetanův dům Mobiliář-infosystém Kamerový systém Budování malých parkovišť Parkovací dům Revitalizace rybníků Budislav Márnice-Skřivan Revitalizace Smet. náměstí Litomyšl Kolumbárium Sociální zařízení u hřbitova Zimní stadion Průmyslová zóna - inženýrské sítě Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

13 1111 Centrum sociální pomoci Krytý bazén Cyklostezka Vertex - Nedošín Inženýrské sítě u nemocnice Příjezdová komunikace - hasičská zbrojnice Lány Úprava prostor po FÚ - Purkyňova Místní protipovodňová opatření Využití odpadního tepla - bazén Zpevněné plochy pod kontejnery Úspory energií - MŠ 17. listopadu Úspory energií - II. ZŠ Úspory energií - MŠ Lidická Odpadní jímka-pohodlí Hájenka Kozlov Opravy nadchodů Opravy chodníků a komunikací Regenerace památek Rekonstrukce ulice Na Máchadle Oprava kašny - zámek Opravy cest a VO - hřbitov Oprava areálu vodních sportů - Nedošín Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o Projekty stavitele Nedošín PD kostel sv. Anny Kornice Pohodlí Nová Ves Pazucha Suchá Správa majetku města celkem Finanční odbor 0239 Městský úřad, správa LIKO - komunální odpady Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost Sportovní hala III. ZŠ Sídliště Komenského I. etapa Sídliště Komenského II. etapa Hypotéční úvěr A A2, A3 čp Byt.dům C Černá hora sportoviště - I. etapa, hřiště, sektory Zimní stadion Průmyslová zóna inženýrské sítě Krytý bazén Inženýrské sítě u nemocnice Zimní stadion - odstranění kondenzace celkem Odbor kultury a cestovního ruchu 0218 Ostatní kulturní činnost Pravidelné kulturní akce Církve Tisk plakátů, letáků Reklamní prezentační akce Partnerská spolupráce Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

14 0408 Informační centrum Účast ve sdruženích - příspěvky fin. vklad Lokální TV Publikace, průvodce Web, překlady Zahraniční cesty Silvestr Městská knihovna 1 696, , Smetanův dům Městská galerie Music Club Kotelna celkem 1 696, ,9 07 Odbor vnitřní správy a obrany 0219 Sbor pro občanské záležitosti Krizové řízení Hasičské dobrovolné sbory Obřadní síň Městský úřad, správa Osadní výbory v integrovaných obcích celkem Odbor školství, sportu a volného času 0242 Odpadové hospodářství I. MŠ II. MŠ III. MŠ I. ZŠ II. ZŠ 367, , III. ZŠ Školné-dojíždějící ZUŠ DDM Protidrogové aktivity Fond pro sport a volný čas Školská komise Sportovní hala III.ZŠ Sportovní komise Dětské hřiště Vodní Valy celkem 3 574, ,5 09 Odbor živnostenského úřadu 0901 Živnostenský úřad Poplatky místní - hrací automaty celkem Městské lesy 0260 Městské lesy Sociální fond lesů Opravy lesních cest - projekt EU celkem Městská policie 0210 Hromadná doprava Psinec Pohodlí Městská policie Sociální ubytovna, Tyršova čp celkem Kancelář vedení MěÚ 0231 Hasičské dobrovolné sbory Sociální fond MÚ Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

15 0238 Obecní zastupitelstvo Městský úřad,správa , , , Geografický informační systém Informační a komunikační technologie (ICT) Obřady Informace celkem , , ,4 13 Zámecké návrší 0330 Škola na zámku Zámecké návrší - Povinná publicita Zámecké návrší - experti a TDI (investiční) Zámecké návrší - management - neinvestiční Zámecké návrší - Pivovar Zámecké návrší - I.nádvoří Zámecké návrší - Kočárovna Zámecké návrší - Konírna Zámecké návrší - Jízdárna Zámecké návrší - horní nádvoří Zámecké návrší - Piaristický kostel Zámecké návrší - Piaristická kolej Zámecké návrší - Park Zámecké návrší - Předzámčí Zámecké návrší - Stáj Zámecké návrší - Andělé na návrší-diecézní muzeum Zámecké návrší - Dětský program Zámecké návrší - Režie projektové místnosti Zámecké návrší - příjmy, transfery celkem Odbor sociální péče 0239 Městský úřad, správa Veřejná služba Příspěvky v sociální oblasti Obecní sociální fond Centrum sociální pomoci Mateřské centrum Vypořádání dotací minulého roku , ,5 celkem , ,5 15 Odbor životního prostředí 0239 Městský úřad, správa celkem Odbor správní 0215 Cestovní doklady Městský úřad, správa Přestupky Sčítání obyvatel ,9-13, Vypořádání dotací minulého roku celkem , ,1 17 Odbor výstavby a územního plánování 4104 Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie Správní poplatky na výstavbě Územně analytické podklady celkem Odbor dopravy 0239 Městský úřad, správa Řidičské průkazy Cyklobus Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

16 0257 Místní doprava celkem celkem za všechny kapitoly , ,2 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

17 ROZPOČET S KOMENTÁŘEM položky označené P: příjem položky označené V: výdaj ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA Fond oprav živel. škod Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90 splátky půjček - živel. škody P Pivovar Elektrická energie -15 spotřeba el. energie depozitář galerie V Budovy, haly a stavby -304 zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. V Ostatní nebyt. prostory města Studená voda -1 spotřeba vody sklad kotelna V Teplo -30 temperace sklad kotelna V Elektrická energie -7 spotřeba el. energie sklad kotelna V Nájemné -699 městem hrazené nájemné V Nespecifikované rezervy -50 rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01 V Informační centrum Studená voda -1 spotřeba vody kancelář Lilie V Elektrická energie -25 spotřeba el. energie kancelář Lilie V Oční optika čp Budovy, haly a stavby -324 zápočet za zhodnocení budovy V 324 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

18 3902 Byty, RD Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 318 splátky prodeje rodinných domů P Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 76 zůstatková cena při prodeji bytů P Ropkova čp Studená voda -5 spotřeba vody centrální spisovna V Teplo -50 spotřeba tepla centrální spisovna V Elektrická energie -13 spotřeba el. energie centrální spisovna V Nákup ostatních služeb -17 náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna V Správa pozemků Správní poplatky 50 správní poplatky za poskytnuté LV a KM P Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 320 zůstatková cena při prodeji pozemků a budov P Nájemné -11 městem hrazené nájemné V Nákup ostatních služeb -150 nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM V Budovy, haly a stavby -6 zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. V Pozemky výkupy pozemků V Účel.invest.transfery nepodnikajícím fyz.osobám dotace na výstavbu infrastruktury pro RD V 2500 Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 01 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

19 ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA Komunikace Nákup ostatních služeb -150 Náklady na řešení kalamitních situací. V Opravy a udržování -300 Opravy komunikací a dopravního značení. V Poplatky a půjčky Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 Poplatky za už. veřejného prostranství P Správní poplatky 60 Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí. P Městský úřad, správa Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 150 Příjmy za vynětí ze ZPF P LIKO-komunální odpady Nákup ostatních služeb Výdaje na svoz komunálního odpadu V Odpadové hospodářství Poplatky za uložení odpadů 100 Zákonné poplatky za skládku Malinové dolce. P Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2200 Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp P Nákup ostatních služeb Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek. V Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám -100 Dotace LIKO na nákup kontejnerů na tříděný odpad. V Účelové neinsvest.transfery nepodnikajícím fyz.osobám -90 Dotace občanům na nákup kompostérů V Místní doprava Výdaje na dopravní územní obslužnost -650 Dotace ztráty MHD. V 650 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

20 0259 Místní hosp. a život.prostř Nákup materiálu jinde nezařazený -100 Nákup sadby. V Nákup ostatních služeb -650 Deratizace, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl. V 200 Péče o zeleň - dřeviny a záhony. V Neinvestiční transfery občanským sdružením -30 Dotace v oblasti ekologie. V Skládka a překladiště Kornice Nájemné -13 Nájem cesta na příjezdu k překladišti. V Provoz krytého bazénu Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám Dotace ztráty provozu krytého bazénu. V Městské služby s.r.o Ostatní příjmy z pronájmu majetku 200 Nájemné za hrobová místa. P Splátky půjčených prostř. od ost.zřízených a pod. subjektů 2000 Splátka půjčky na náběh provozu MSLit. s.r.o. z roku P Nákup materiálu jinde nezařazený -100 Odpadkové koše, lavičky. V Služby telekomunikací a radiokomunikací -5 Přefakturace telefony DPS V Nákup ostatních služeb Platby za služby od MSLit.s.r.o. V Likvidace biologického odpadu (550) a akce Den Země a vánoční výzdoba (50). V Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým osobám -312 Dotace provoz veřejných WC. V Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám Dotace ztráty sportovišť LS, ZS, plovárna. V Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek -30 Příspěvky do fondu oprav SVJ "Obchodní centrum Bělidla" a náklady na energie veřejného záchodu autobusové nádraží. V Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -20 Soudní poplatky - pronájem bytů. V Budovy, haly a stavby -400 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

21 Vrácení zálohy na kupní cenu bytu, náhrady za zhodnocení bytu. V Vodovody s.r.o. Litomyšl Nákup ostatních služeb -300 Provozování dešťové kanalizace. V 300 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 02 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

22 ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA Památky, studie, projekty Konzultační, poradenské a právní služby -100 studie, které se týkají památkových objektů (např. revize Programu regenerace památek) V Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100 studie, které se týkají památkových objektů V Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie Konzultační, poradenské a právní služby -200 studie související s rozvojem Města (zadány studie okružních křižovatek na I/35 u Sokolovny a prům. zóny - 84 tis.) V Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -300 studie související s rozvojem Města (zadáno přepracování zastavovacího plánu lokality U nemocnice - 65 tis) V Regenerace Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím -500 z částky je financována povinná spoluúčast Města v případě obnovy památek ve vlastnictví třetích osob V Správa majetku města Opravy a udržování -100 obnova cenných náhrobků na hřbitově V 100 Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 03 v roce Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7 Obsah textové části 1.Úvod...1 2. Příjmová část rozpočtu...7 2.1. Členění...7 2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům...7 Městská policie - odpovědné místo 100...7 Odbor ochrany životního prostředí

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje...

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění

Více