Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 13/2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011."

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011

2 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

3 Obsah Úvod...4 I. Souhrnné informace...6 Rozpočet na rok Zdroje rozpočtu Souhrnná bilance rozpočtové činnosti...7 Plán podnikatelské činnosti...7 II. Rozpočtová činnost...8 Příjmy a výdaje podle kapitol srovnání let 2010 a Provozní rozpočet...8 Investice...8 Celkem...9 Odvětvové členění...10 Ostatní Investice města...11 Přehled podle kapitol a organizací...12 Rozpočet s komentářem...17 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola Oddělení rozvoje, kapitola Odbor rozvoje a investic, kapitola Finanční odbor, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Odbor vnitřní správy a obrany, kapitola Odbor školství, sportu a volného času, kapitola Odbor živnostenského úřadu, kapitola Městské lesy, kapitola Městská policie, kapitola Kancelář vedení MěÚ, kapitola Projekt Revitalizace zámeckého návrší, kapitola Odbor sociální péče, kapitola Odbor životního prostředí, kapitola Odbor správní, kapitola Odbor výstavby a územního plánování, kapitola Odbor dopravy, kapitola III. Podnikatelská činnost...66 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol srovnání let 2010 a Provozní činnost...66 Přehled kapitol a organizací...66 Investice a zásoby...68 Přehled kapitol a organizací...68 Předpokládané úvěry v roce 2011 v podnikatelské činnosti...69 Provozní plán včetně komentáře...70 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola Finanční odbor, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Odbor školství, sportu a volného času, kapitola Městské lesy, kapitola Investice a zásoby včetně komentáře...86 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor rozvoje a investic, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola

4 Ú V O D K jednání o schvalování rozpočtu na rok 2011 se sešli zastupitelé na schůzi Zastupitelstva města Litomyšle 24. února Rozpočet s položkou 415 milionů korun v příjmové části a 417 miliony korun ve výdajích zastupitelé nakonec schválili. Město se při jeho sestavování drželo spíše při zemi. Tento dokument vznikal opravdu dlouho. Rozpočet je sestaven hodně konzervativně, a to je podle mého názoru dobře. Má větší přebytek, 12 milionů korun, řekl první místostarosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL) a dodal: Rozpočet je velmi živá záležitost, už nyní víme, že některé položky budeme opravovat. To přináší život. Podle jeho slov je malou revolucí 52 položek odboru rozvoje a investic, které se většinou týkají údržby a oprav městského majetku. Tyto položky v minulosti končily pod čarou. Žádnou revoluci ale nechystáme ve sportu, jsme konzervativní. Řekli jsme si, že dáme prostor sportovní komisi, aby se setkala se všemi hráči na sportovním kolbišti. Vyjasní si čísla a připraví nová pravidla pro rozdělování dotací. Předpokládáme, že dramatické změny nastanou příští rok, řekl dále Radomil Kašpar a k jednomu z diskutovaných bodů rozpočtu dodal: Rozpočet má některé položky, které mi dělají problém. Je to třeba hlasovací a záznamové zařízení v ceně 250 tisíc korun. Myslel jsem si, že soužití koalice a opozice nebude tak dramatické, ale někteří jsou hákliví i na interpunkci. Koupě zařízení tak nakonec v rozpočtu zůstala, stejně jako některé další body, u kterých opoziční zastupitelé navrhovali jejich vypuštění, snížení částek či jejich převedení do rezerv. Patřilo sem například 990 tisíc korun pro kabelovou televizi. Je to luxus, který si nemůže dovolit. Po přečtení smlouvy s televizí jsme zjistili, že je porušována, uvedl Jaromír Odstrčil (VV). Jako příklad uváděl vystoupení své osoby a Radka Pulkrábka (Patriot SNK) na lednové tiskové konferenci radnice, které televizí nebylo odvysílané. Ovšem podle slov provozovatele kabelové televize Petra Horáka byla obou zastupitelům opakovaně nabízena samostatná reportáž. Další bod zastupitele za Věci veřejné se týkal zrušení položky Provozování dešťové kanalizace ve výši 300 tisíc korun. Prostředky, které ušetříme, dáme do útulku pro psy, který zkulturníme, vysvětlil Jaromír Odstrčil. Radek Pulkrábek pak žádal změny v rozpočtu, které se týkaly kupříkladu reklamy či účasti města v různých sdruženích. Navrhuji snížit částku vydávanou na reklamní služby a PR agentury. Město si nechává zpracovávat monitoring tisku. V době internetu to považuji za zbytečné. Tady bychom ušetřili a peníze použili jiným způsobem, převedení do sportovní kapitoly, uvedl zastupitel Patriotu a ke sdružením sdělil: Zpracovali jsme si 10stránkový materiál, ze kterého vyplývá, že účast města ve sdruženích je velmi nákladná. Měli bychom přehodnotit, čeho budeme členy. Zatím bych částku 775 tisíc korun navrhoval snížit na polovinu. Za půl roku si můžeme říci, zda v těchto sdruženích setrváme či nikoli. Zmíněné návrhy zastupitelstvo neodhlasovalo. Rozpočet jako celek ano. Doporučil bych, aby byl rozpočet schválen. V průběhu roku, na základě šetření, bude upraven. Nemůžeme chtít, aby město jelo na 90 procent loňského roku. Na některé věci dojde až ve 2 čtvrtletí, řekl Vítězslav Hanzl (KSČM) a Jaromír Kroužil (TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle) dodal: Souhlasím, že je třeba rozpočet v průběhu roku kontrolovat. V minulosti se změny předkládaly. V rozpočtu města na letošní rok jsou zahrnuty mimi jiné tyto položky: plánovaná rekonstrukce hřiště na Vodních Valech 500 tisíc korun menší opravy Smetanova domu 850 tisíc korun dokončení odvlhčení zimního stadionu 1 milion korun pokračování zainvestování průmyslové zóny Benátská IV. etapa 6 milionů 100 tisíc korun cyklostezka Vetex Nedošín 2 miliony 700 tisíc korun malá protipovodňová opatření 500 tisíc korun krytý bazén využití odpadního tepla 3 milion 271 tisíc korun zpevnění plochy pod kontejnery 160 tisíc korun Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

5 zateplení Mateřské školy Lidická 8 milionů 426 tisíc korun oprava schodů k nadchodu u zdravotního střediska a veřejného osvětlení 500 tisíc korun opravy chodníků a komunikací 2 miliony 925 tisíc korun oprava protékání máchadlo 200 tisíc korun opravy cest a veřejného osvětlení hřbitov 500 tisíc korun a další Všem zaměstnancům města jsme snížili mzdy o pět procent. Tím ušetříme asi čtyři a půl milionu korun. Peníze dáme na údržbu a opravu městského majetku. Jsme opatrní se zahajováním nových staveb a u větších investičních akcí. Naopak nebrzdíme u přípravy projektů, protože štěstí přeje připraveným, říká starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodává: Chceme investovat do projektové dokumentace domova důchodců. Zatím máme studii, kterou znovu přihlásíme na ministerstvu. To je ale dlouhodobý proces, takže bych chtěl dojít do stádia, abychom mohli udělat územní rozhodnutí. Peníze získají také integrované obce. V Nové Vsi opravíme cestu. Celkové náklady činí osm set tisíc korun. My dáme z kasy čtyři sta tisíc, zbytek pak obec, informuje starosta. zpracovala Jana Bisová Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

6 I. S O U H R N N É I N F O R M A C E ROZPOČET NA ROK 2011 provozní investiční celkem Příjmy roku , , ,00 z toho předpokládané úvěry , ,00 zapojení zdrojů z roku ,20 Celkem příjmy r , , ,20 výdaje roku , , ,20 splátky úvěrů , ,00 Celkem výdaje r , , ,20 ZDROJE ROZPOČTU 2011 Volné finanční zdroje města k stav v Kč Běžné účty ,88 Fond dlouhodobého rozvoje ,08 Vlastní zdroje financování rozpočtu města ,96 Fond oprav povodňových škod ,03 Fond oprav živelných škod ,01 Sociální fond ,88 Účelové fondy financování potřeb města ,92 Zdroje k celkem ,88 tis. Kč Celkem zdroje k ,4 Zapojení zdrojů z r ,2 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,2 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

7 SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 z toho předpokládané úvěry ,00 Třída 4 - Přijaté dotace ,00 Příjmy celkem ,00 Třída 5 - Běžné výdaje ,20 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,20 Saldo příjmů a výdajů ,80 Financování Splátky půjček a úvěrů ,00 Financování ze zdrojů r ,20 Financování celkem ,80 Zdroje k ,40 Zapojení zdrojů z r ,20 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,20 PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI tis. Kč Plánované výnosy celkem Plánované náklady celkem Hospodářský výsledek - zisk Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

8 I I. R O Z P O Č T O V Á Č I N N O S T PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2010 A 2011 PROVOZNÍ ROZPOČET rok 2010 rok 2011 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu 1 694, , , ,9 07 odbor vnitřní správy a obrany odbor školství, sportu a volného času 3 589, , , ,5 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení , , , , ,4 13 projekt RZN odbor sociální péče , ,5 15 odbor životního prostředí odbor správní , ,1 17 odbor výstavby a ÚP odbor dopravy CELKEM , , , , ,8 INVESTICE rok 2010 rok 2011 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor vnitřní správy a obrany odbor školství, sportu a volného času Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

9 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení projekt RZN odbor sociální péče odbor životního prostředí odbor správní odbor výstavby a ÚP odbor dopravy CELKEM CELKEM rok 2010 rok 2011 Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Běžné účty , ,7 FDR 7 463, ,4 FOŽŠ 20,9 21 FOPŠ 93,6 93,2 Sociální fond 411,5 479,1 Celkem zdroje k , ,4 kapitola 01 oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu 1 694, , , ,9 07 odbor vnitřní správy a obrany odbor školství, sportu a volného času 3 589, , , ,5 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení , , , , ,4 13 projekt RZN odbor sociální péče , ,5 15 odbor životního prostředí odbor správní , ,1 17 odbor výstavby a ÚP odbor dopravy Celkem , , , , ,2 Celkem schodek , ,2 Volné zdroje na konci roku 9 881, ,2 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

10 ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ příjmy výdaje , Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální služby a spol. činnosti v sociálním zabezpečení Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva ,8 62 Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti ,4 celkem , ,20 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

11 OSTATNÍ INVESTICE MĚSTA 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s Oční optika čp. 534 zápočet za zhodnocení budovy Správa pozemků zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s Správa pozemků výkupy pozemků Správa pozemků dotace na výstavbu infrastruktury pro RD Odbor místního a silničního hospodářství 2222 Městské služby s.r.o. Vrácení zálohy na kupní cenu bytu, náhrady za zhodnocení bytu Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty studie, které se týkají památkových objektů Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie studie související s rozvojem Města (zadáno přepracování zastavovacího plánu lokality U nemocnice - 65 tis) Odbor vnitřní správy a obrany 0239 Městský úřad, správa klimatizační jednotka pro serverovnu ve vile Odbor školství, sportu a volného času 0301 I. MŠ Kuchyňský sporák - 40 tis. Kč Dětské hřiště Vodní Valy Plánovaná rekonstrukce hřiště Vodní Valy. Bylo také požádáno o grant na Pardubickém kraji Kancelář vedení MěÚ 0252 Informační a komunikační technologie (ICT) Elektronický hlasovací systém pro radu a zastupitelstvo města Odbor sociální péče 1111 Centrum sociální pomoci konvektomat Celkem za všechny kapitoly Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

12 PŘEHLED PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ organizace příjem výdaj saldo 01 Oddělení majetkoprávní 0206 Fond oprav živel. škod Pivovar Ostatní nebytové prostory města Informační centrum Oční optika čp Byty, RD Ropkova čp Správa pozemků celkem Odbor místního a silničního hospodářství 0201 Komunikace Poplatky a půjčky Městský úřad,správa LIKO-komunální odpady Odpadové hospodářství Místní doprava Místní hospodářství a životní prostředí Skládka a překladiště Kornice Provoz krytého bazénu Městské služby s.r.o Vodovody s.r.o. Litomyšl celkem Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie Regenerace Správa majetku města celkem Odbor rozvoje a investic 0301 I. MŠ II. MŠ III. MŠ I. ZŠ II. ZŠ III. ZŠ I. ZŠ - jídelna Školní jídelna U Školek DDM Smetanův dům Mobiliář-infosystém Kamerový systém Budování malých parkovišť Parkovací dům Revitalizace rybníků Budislav Márnice-Skřivan Revitalizace Smet. náměstí Litomyšl Kolumbárium Sociální zařízení u hřbitova Zimní stadion Průmyslová zóna - inženýrské sítě Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

13 1111 Centrum sociální pomoci Krytý bazén Cyklostezka Vertex - Nedošín Inženýrské sítě u nemocnice Příjezdová komunikace - hasičská zbrojnice Lány Úprava prostor po FÚ - Purkyňova Místní protipovodňová opatření Využití odpadního tepla - bazén Zpevněné plochy pod kontejnery Úspory energií - MŠ 17. listopadu Úspory energií - II. ZŠ Úspory energií - MŠ Lidická Odpadní jímka-pohodlí Hájenka Kozlov Opravy nadchodů Opravy chodníků a komunikací Regenerace památek Rekonstrukce ulice Na Máchadle Oprava kašny - zámek Opravy cest a VO - hřbitov Oprava areálu vodních sportů - Nedošín Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o Projekty stavitele Nedošín PD kostel sv. Anny Kornice Pohodlí Nová Ves Pazucha Suchá Správa majetku města celkem Finanční odbor 0239 Městský úřad, správa LIKO - komunální odpady Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost Sportovní hala III. ZŠ Sídliště Komenského I. etapa Sídliště Komenského II. etapa Hypotéční úvěr A A2, A3 čp Byt.dům C Černá hora sportoviště - I. etapa, hřiště, sektory Zimní stadion Průmyslová zóna inženýrské sítě Krytý bazén Inženýrské sítě u nemocnice Zimní stadion - odstranění kondenzace celkem Odbor kultury a cestovního ruchu 0218 Ostatní kulturní činnost Pravidelné kulturní akce Církve Tisk plakátů, letáků Reklamní prezentační akce Partnerská spolupráce Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

14 0408 Informační centrum Účast ve sdruženích - příspěvky fin. vklad Lokální TV Publikace, průvodce Web, překlady Zahraniční cesty Silvestr Městská knihovna 1 696, , Smetanův dům Městská galerie Music Club Kotelna celkem 1 696, ,9 07 Odbor vnitřní správy a obrany 0219 Sbor pro občanské záležitosti Krizové řízení Hasičské dobrovolné sbory Obřadní síň Městský úřad, správa Osadní výbory v integrovaných obcích celkem Odbor školství, sportu a volného času 0242 Odpadové hospodářství I. MŠ II. MŠ III. MŠ I. ZŠ II. ZŠ 367, , III. ZŠ Školné-dojíždějící ZUŠ DDM Protidrogové aktivity Fond pro sport a volný čas Školská komise Sportovní hala III.ZŠ Sportovní komise Dětské hřiště Vodní Valy celkem 3 574, ,5 09 Odbor živnostenského úřadu 0901 Živnostenský úřad Poplatky místní - hrací automaty celkem Městské lesy 0260 Městské lesy Sociální fond lesů Opravy lesních cest - projekt EU celkem Městská policie 0210 Hromadná doprava Psinec Pohodlí Městská policie Sociální ubytovna, Tyršova čp celkem Kancelář vedení MěÚ 0231 Hasičské dobrovolné sbory Sociální fond MÚ Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

15 0238 Obecní zastupitelstvo Městský úřad,správa , , , Geografický informační systém Informační a komunikační technologie (ICT) Obřady Informace celkem , , ,4 13 Zámecké návrší 0330 Škola na zámku Zámecké návrší - Povinná publicita Zámecké návrší - experti a TDI (investiční) Zámecké návrší - management - neinvestiční Zámecké návrší - Pivovar Zámecké návrší - I.nádvoří Zámecké návrší - Kočárovna Zámecké návrší - Konírna Zámecké návrší - Jízdárna Zámecké návrší - horní nádvoří Zámecké návrší - Piaristický kostel Zámecké návrší - Piaristická kolej Zámecké návrší - Park Zámecké návrší - Předzámčí Zámecké návrší - Stáj Zámecké návrší - Andělé na návrší-diecézní muzeum Zámecké návrší - Dětský program Zámecké návrší - Režie projektové místnosti Zámecké návrší - příjmy, transfery celkem Odbor sociální péče 0239 Městský úřad, správa Veřejná služba Příspěvky v sociální oblasti Obecní sociální fond Centrum sociální pomoci Mateřské centrum Vypořádání dotací minulého roku , ,5 celkem , ,5 15 Odbor životního prostředí 0239 Městský úřad, správa celkem Odbor správní 0215 Cestovní doklady Městský úřad, správa Přestupky Sčítání obyvatel ,9-13, Vypořádání dotací minulého roku celkem , ,1 17 Odbor výstavby a územního plánování 4104 Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie Správní poplatky na výstavbě Územně analytické podklady celkem Odbor dopravy 0239 Městský úřad, správa Řidičské průkazy Cyklobus Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

16 0257 Místní doprava celkem celkem za všechny kapitoly , ,2 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

17 ROZPOČET S KOMENTÁŘEM položky označené P: příjem položky označené V: výdaj ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA Fond oprav živel. škod Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90 splátky půjček - živel. škody P Pivovar Elektrická energie -15 spotřeba el. energie depozitář galerie V Budovy, haly a stavby -304 zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. V Ostatní nebyt. prostory města Studená voda -1 spotřeba vody sklad kotelna V Teplo -30 temperace sklad kotelna V Elektrická energie -7 spotřeba el. energie sklad kotelna V Nájemné -699 městem hrazené nájemné V Nespecifikované rezervy -50 rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01 V Informační centrum Studená voda -1 spotřeba vody kancelář Lilie V Elektrická energie -25 spotřeba el. energie kancelář Lilie V Oční optika čp Budovy, haly a stavby -324 zápočet za zhodnocení budovy V 324 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

18 3902 Byty, RD Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 318 splátky prodeje rodinných domů P Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 76 zůstatková cena při prodeji bytů P Ropkova čp Studená voda -5 spotřeba vody centrální spisovna V Teplo -50 spotřeba tepla centrální spisovna V Elektrická energie -13 spotřeba el. energie centrální spisovna V Nákup ostatních služeb -17 náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna V Správa pozemků Správní poplatky 50 správní poplatky za poskytnuté LV a KM P Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 320 zůstatková cena při prodeji pozemků a budov P Nájemné -11 městem hrazené nájemné V Nákup ostatních služeb -150 nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM V Budovy, haly a stavby -6 zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. V Pozemky výkupy pozemků V Účel.invest.transfery nepodnikajícím fyz.osobám dotace na výstavbu infrastruktury pro RD V 2500 Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 01 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

19 ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA Komunikace Nákup ostatních služeb -150 Náklady na řešení kalamitních situací. V Opravy a udržování -300 Opravy komunikací a dopravního značení. V Poplatky a půjčky Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 Poplatky za už. veřejného prostranství P Správní poplatky 60 Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí. P Městský úřad, správa Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 150 Příjmy za vynětí ze ZPF P LIKO-komunální odpady Nákup ostatních služeb Výdaje na svoz komunálního odpadu V Odpadové hospodářství Poplatky za uložení odpadů 100 Zákonné poplatky za skládku Malinové dolce. P Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2200 Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp P Nákup ostatních služeb Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek. V Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám -100 Dotace LIKO na nákup kontejnerů na tříděný odpad. V Účelové neinsvest.transfery nepodnikajícím fyz.osobám -90 Dotace občanům na nákup kompostérů V Místní doprava Výdaje na dopravní územní obslužnost -650 Dotace ztráty MHD. V 650 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

20 0259 Místní hosp. a život.prostř Nákup materiálu jinde nezařazený -100 Nákup sadby. V Nákup ostatních služeb -650 Deratizace, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl. V 200 Péče o zeleň - dřeviny a záhony. V Neinvestiční transfery občanským sdružením -30 Dotace v oblasti ekologie. V Skládka a překladiště Kornice Nájemné -13 Nájem cesta na příjezdu k překladišti. V Provoz krytého bazénu Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám Dotace ztráty provozu krytého bazénu. V Městské služby s.r.o Ostatní příjmy z pronájmu majetku 200 Nájemné za hrobová místa. P Splátky půjčených prostř. od ost.zřízených a pod. subjektů 2000 Splátka půjčky na náběh provozu MSLit. s.r.o. z roku P Nákup materiálu jinde nezařazený -100 Odpadkové koše, lavičky. V Služby telekomunikací a radiokomunikací -5 Přefakturace telefony DPS V Nákup ostatních služeb Platby za služby od MSLit.s.r.o. V Likvidace biologického odpadu (550) a akce Den Země a vánoční výzdoba (50). V Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým osobám -312 Dotace provoz veřejných WC. V Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám Dotace ztráty sportovišť LS, ZS, plovárna. V Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek -30 Příspěvky do fondu oprav SVJ "Obchodní centrum Bělidla" a náklady na energie veřejného záchodu autobusové nádraží. V Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -20 Soudní poplatky - pronájem bytů. V Budovy, haly a stavby -400 Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

21 Vrácení zálohy na kupní cenu bytu, náhrady za zhodnocení bytu. V Vodovody s.r.o. Litomyšl Nákup ostatních služeb -300 Provozování dešťové kanalizace. V 300 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 02 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

22 ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA Památky, studie, projekty Konzultační, poradenské a právní služby -100 studie, které se týkají památkových objektů (např. revize Programu regenerace památek) V Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100 studie, které se týkají památkových objektů V Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie Konzultační, poradenské a právní služby -200 studie související s rozvojem Města (zadány studie okružních křižovatek na I/35 u Sokolovny a prům. zóny - 84 tis.) V Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -300 studie související s rozvojem Města (zadáno přepracování zastavovacího plánu lokality U nemocnice - 65 tis) V Regenerace Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím -500 z částky je financována povinná spoluúčast Města v případě obnovy památek ve vlastnictví třetích osob V Správa majetku města Opravy a udržování -100 obnova cenných náhrobků na hřbitově V 100 Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 03 v roce Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /88 -

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více