dubna Projekt programu Leonardo da Vinci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. 27. dubna 2007. Projekt programu Leonardo da Vinci"

Transkript

1 Výměnn nná stáž BARCELONA, Španělsko dubna 2007 Moderní systémy služeb zaměstnanosti Projekt programu Leonardo da Vinci

2 Základní informace Vysílaj lající organizace: NárodnN rodní vzdělávac vací fond, o.p.s. Hostitelská organizace: MS Barcelona Transnational Project Management Počet účastníků výměnn nné stáže: 12 Vedoucí skupiny: Ing. Alexandra Kroppová (NVF)

3 Účastníci výměnn nné stáže Zlínský kraj Ing. Barbora Švábová tel.: Královéhradecký kraj Mgr. Jana Fiedlerová tel.: Středočeský kraj JUDr. Zdenka Koželuhová tel.: Pardubický kraj Mgr. Bc. Jana Smetanová tel.: Karlovarský kraj Ing. Jiří Novák tel.: Olomoucký kraj Ing. Martin Hrubý tel.: Plzeňský kraj Ing. Zdeněk Novotný tel.: SSZ MPSV Ing. Michaela Navrátilová tel.: SSZ MPSV Jana Jeništová tel.: SSZ MPSV Mgr. Lenka Fialková tel.: NVF Ing. Petr Chuděj tel.: NVF Ing. Alexandra Kroppová tel.:

4 Účastníci stáže e v Barceloně

5 Program výměnn nné stáže 21. dubna Příjezd do Barcelony, přesun z letiště, ubytování 22. dubna Prohlídka Barcelony s průvodcem 23. dubna 24. dubna 25. dubna Setkání se zástupci hostitelské organizace, představení programu, návštěva organizace Barcelona Activa Council for Professional and Vocational Training Institute of Education a návštěva katalánských služeb zaměstnanosti SERVEI D OCUPACIÓ DE CATALUNA (Employment service of Cataluňa) Návštěva úřadu práce v městské části Barcelony a radnice Barcelony 26. dubna Návštěva Federace měst Katalánska (FEDERATION OF MUNICIPALITIES OF CATALONIA) 27. dubna Evaluace výměnné stáže, předání certifikátů a odlet do ČR

6 Barcelona Activa The Local Development agency of Barcelona City Council Instituce založena v roce 1986, financováno no španělskou vládou, katalánkskou vládou a z SF EU V době založen ení v Barceloně cca 20 % míra m nezaměstnanosti, nyní cca 6 % Oblast činností: Podnikatelský inkubátor tvz. Glóries Centre for Entrepreneurs - pro začínaj nající podnikatele, poradenství začínaj najícím m podnikatelům, sestavení podnikatelského plánu (internetové poradenství) Otázky související s profesní orientací - pomoc zaměstnaným i nezaměstnaným najít t lepší práci, změna profese, příprava p prava a adaptace na nové technologie, cílovc lové skupiny studenti, 45+, imigranti, handicapovaní Porta 22 centrum pro nezaměstnan stnané,, přístup p k internetu s možnost ností vyhledávání zaměstn stnání s poradenstvím kvalifikovaných odborníků zdarma + anonymní!!!

7

8

9 Council for Professional and Vocational Training Institute of education Barcelonská radnice => = vytvořen ení platformy pro vzdělávac vací instituce, podniky, veř.. správu, hosp. komory, mláde dežnické organizace a další sociáln lní partnery = Council for Professional and Vocational Training (Rada profesního a odborného vzdělávání) Tvorba strategie profesního vzdělávání Vznik nadace pro profesní vzdělávání (Fundació BCN Formació Professional) podpora studentských praxí profesní vzdělávání lidí bez vzdělání Projekt kultura práce ce mladí lidé + podniky + vzdělávání Projekt Xarxa Network cílem je podpora pohybu mladých lidí po Evropě iniciativa Barcelonské radnice, členy mohou být města m nebo sdružen ení měst, v současnosti členy 23 evropských měst m z ČR R zatím m nikdo!!! města vysílaj lají mladé lidi, studenty do partnerských měst m na praxe v různých r podnicích ch na 1 aža 3 měsícem

10

11 Employment service of Cataluňa (Katalánsk nské služby zaměstnanosti) Čím m se zabývají - 5 zásadnz sadních oblastí: 1. Profesní kvalifikace počáte teční vzdělávání,, vzdělávání nezaměstnaných => = obsah vzdělávání sjednocen Katalánský kvalifikační katalog (uznávání neformáln lního vzdělávání) 2. Podpora zaměstn stnání zvyšov ování kvalifikace osob, které jsou na trhu práce jedny z nejproblematičtější ších osoby s nízkou n kvalifikací a osoby starší 45 let 3. Programy pro místnm stní rozvoj (Agenti zaměstn stnání a místnm stního rozvoje zřizovaná pracovních ch míst m v místnm stní administrativě a teritoriáln lní dohody o trhu práce (zaměstnanosti) 4. Rovné příležitosti osoby se zdravotním m postižen ením, muži i x ženy 5. Orientace a zprostředkov edkování do roku 1995 v kompetenci státu, tu, od r v pravomocí regionáln lních vlád d (Katalánsko) => = zprostředkov edkovávají úřady práce a. Zprostředkov edkování nabídka volných míst, m vzdělávac vacích ch akcí, jak se zorientovat na trhu práce, konzultace, nabízí podnikům počáte teční pohovor s kandidáty b. Orientace přímá orientace (hloubkový pohovor, hodnocení profesních předpokladp edpokladů a možnost ností přístupu k trhu práce), individuáln lní plány => = vytvořena sít s t spolupracujících ch institucí

12

13 Návštěva va úřadu práce v jedné z městských m částí Barcelony 71 úřadů práce v Katalánsku, z toho 52 v provincii Barcelona, 13 přímo v Barceloně průměrn rně 10 aža 12 pracovníků na jeden úřad práce Kompetence úřadů práce: 1) V působnosti p státu: tu: činnosti spojené s vyplácen cením m dávek d v nezaměstnanosti max. 2 roky + případnp padně další 2 roky dle rodinné situace, lidé na 50 let budou mohou dávky d dostávat aža do důchodovd chodového věkuv 2) V katalánsk nské samosprávě: : Orientace O a zprostředkov edkování budování databáze sdílen lení se další šími úřady práce a zaměstnavateli, v nich historie o každém m z uchazečů čů navštívený vený úřad práce jeden z největší ších v Barceloně 20 zaměstnanc stnanců X 10 tis. uchazečů o zaměstn stnání => uchazeč nemá stálého zprostředkovatele => = lidé hojně využívaj vají soukromé firmy zabývající se zprostředkov edkováním m volných pracovních ch místm firmy nemají povinnost hlásit volná místa, v 90 % případp padů si tak nečin iní vzdělávání nezaměstnaných Katalánsk nská vláda spolupracuje se vzdělávac vacími centry, které dávají nabídky dky.

14

15

16 Návštěva va Barcelonské radnice Setkání s ředitelem pro kvalifikaci a rozvoj lidských zdrojů informace o řízení lidských zdrojů na radnici v Barceloně a v jí zřizovaných organizacích, případně podnicích s kapitálovou účastí města = celkem přes 20 tis. lidí Co zahrnuje řízení lidských zdrojů: vzdělávání a osobní rozvoj (důraz na měkké kompetence), není povinnost vzdělávat se v cizích jazycích!!!, nicméně radnice přispívá těm, kteří se chtějí vzdělávat pracovní růst (hodnocení výkonu zaměstnanců dle norem) rovné příležitosti sladění rodinného a pracovního života flexibilní pracovní doba muži 1 měsíc po narození dítěte mají rodičovskou dovolenou využívá 95% mužů matka do 1 roku dítěte = 100 % platu, od 1 do 6 roků dítěte možnost zkrácení pracovní doby o 30 %, přičemž plat snížen jen na 80 %, případně o 50 % a plat na 60 %. ženy x muži na radnici není platová diskriminace, na kandidátkách ženy v min. poměru 40:60 posilování vnitřní komunikace (intranet)

17

18 FEDERATION OF MUNICIPALITIES OF CATALONIA FEDERACE MĚST M KATALÁNSKA Setkání s generáln lním m tajemníkem federace Je to volné sdružen ení měst a obcí Katalánska členy jsou cca 2/3 katalánských měst m a obcí, v čele prezident a viceprezidenti + výkonný výbor, voleni národnn rodní radou (starostové členských obcí) Cílem je reprezentace zájmz jmů členů (obcí) před jakoukoli institucí Financování členové (dle obyvatel) + katalánsk nská vláda + španělská vláda vzdělávání zaměstnanc stnanců radnic (ESF) Výkonný výbor mám 18 komisí jedna z nich se zabývá zaměstnanost stnaností,, dále d komise pro vzdělávání,, mláde dež atd. Ke konci 90. let vznik tzv. Teritoriáln lních dohod (plány) o zaměstnanosti (katalánsk nská vláda, obce, odbory, podniky, nez. organizace a další ší) ) => = radnice v Katalánsku se chtějí starat o zaměstnanost na svém území!!! Katalánsk nská vláda vyhlašuje programy v oblasti PZ => = projekty radnic, v němžn specifikují,, jak dosáhnout cílůc stanovených v programu => = na jejich základz kladě dostanou finanční prostředky

19

20

21 Evaluace výměnné stáže, předání certifikátů

22 Děkuji za pozornost

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti příprava, realizace, vize

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti příprava, realizace, vize Moravskoslezský pakt zaměstnanosti příprava, realizace, vize Pakty zaměstnanosti a místní partnerství Hranice, 2. října 2013 Jan Beneš, Jan Kelar Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

REGIONÁLNÍ KALEIDOSKOP

REGIONÁLNÍ KALEIDOSKOP REGIONÁLNÍ KALEIDOSKOP www.socialnidialog.cz Z OBSAHU str. 1 Nezaměstnaných v regionech přibývá, firmám se nedostává odborníků. Kde je chyba, ptají se? str. 6 O novinkách pro podporu tvorby pracovních

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA DOPADŮ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Z VYBRANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Bc. Alena Dobrovolná Diplomová práce 2011 Děkuji doc. Ing. Romaně Provazníkové,

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální GenCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální situace

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Dotační možnosti Evropské unie pro mezinárodní spolupráci

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Dotační možnosti Evropské unie pro mezinárodní spolupráci EUROPE DIRECT BRUNTÁL Dotační možnosti Evropské unie pro mezinárodní spolupráci Základní přehled programů mezinárodní spolupráce v letech 2014 2020 Evropské programy podporující mezinárodní spolupráci

Více

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Milí čtenáři, co nám přináší Evropská unie? Jaké výhody pro mě plynou z toho, že jsem - vedle České republiky nebo jiné členské

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Vzájemná komunikace = lepší integrace II za odborné podpory IOM Praha. V rámci projektu byly podniknuty studijní cesty do Vídně, Amsterodamu, Lisabonu

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003.

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. č. 3/2003 (20. března) Gender mainstreaming Tendence ve vývoji školských systémů (6) Itálie

Více