Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny"

Transkript

1 Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

2 Plán prezentace Kurz koruny a ekonomika rok od vyhlášení závazku ČNB Obrat v ekonomickém vývoji a jeho faktory Situace na trhu práce Prognóza ČNB Shrnutí 2

3 Plán prezentace Kurz koruny a ekonomika rok od vyhlášení závazku ČNB Obrat v ekonomickém vývoji a jeho faktory Situace na trhu práce Prognóza ČNB Shrnutí 3

4 Vývoj kurzu od vyhlášení závazku ČNB 28, 27,5 27, 26,5 26, 25,5 25, 24,5 24, 23,5 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 CZK/EUR Hranice 27 CZK/EUR Kurz rychle oslabil k hranici 27 CZK/EUR, následně se stabilizoval mírně nad ní. Intervence probíhaly jen v prvních dnech, od té doby ČNB do vývoje kurzu v souladu s jednostranných charakterem svého závazku přímo nezasahuje. 4

5 Ekonomika v číslech: před oslabením kurzu a rok poté meziročně v % Dostupné k Dostupné k Hrubý domácí produkt (s.o.) II/13-1,3 II/14 2,5 Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.) II/13, II/14 1,9 Tvorba hrubého kapitálu (s.o.) II/13-14, II/14 6,3 Index spotřebitelských cen 9/13 1, 9/14,7 Měnověpolitická inflace 9/13,2 9/14,6 Obecná míra nezaměstnanosti - věk let (s.o., v %) III/13 7,1 III/14 6, Zaměstnanost III/13,7 III/14,8 Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře II/13 1,1 II/14 2,5 Volná pracovní místa (počet) 9/ / Hrubý provozní přebytek nefinančních podniků II/13 1,3 II/14 13,4 Souhrnný indikátor důvěry (index) 1/13 88,9 1/14 94,1 Tržby v maloobchodě vč. motoristického segmentu (s.o.) 9/13,3 9/14 4,4 Klíčové ukazatele se letos vyvíjejí podstatně lépe než do listopadu 213. Ekonomika se odpoutala od hrany deflace. HDP výrazně roste, což se příznivě projevuje na trhu práce a ve zvýšené důvěře domácností i firem. Makroekonomické údaje tak ukazují, že oslabení kurzu splnilo svůj účel. 5

6 Mezinárodní srovnání ekonomického vývoje 1 Meziroční růst reálného HDP (v %) Q1 29Q1 21Q1 211Q1 212Q1 213Q1 214Q1 Česká republika Německo Rakousko Maďarsko Polsko Slovensko Do loňska zažívala ČR největší útlum ve srovnání s ostatními zeměmi regionu (v rámci EU jsme byli z hlediska vývoje HDP mezi nejhoršími 1 zeměmi). Nyní je situace zcela jiná: z hlediska růstu HDP patří ČR mezi dobrý průměr regionu a v rámci EU mezi 1 nejlepších zemí. 6

7 Hospodaření nefinančních podniků 3 Vybrané ukazatele podniků s 5 a více zaměstnanci (meziroční změna v %) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14-1 Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk) Výkony včetně obchodní marže (pravá osa) Účetní přidaná hodnota (pravá osa) Výkonová spotřeba (pravá osa) Osobní náklady (pravá osa) Ukazatele provozního hospodaření podniků se výrazně zlepšily; dochází zejména k výraznému růstu přidané hodnoty a hrubého provozního přebytku. Za růstem provozních zisků stojí zejména zpracovatelský průmysl, zvýšil se však i příspěvek obchodu a služeb (viz Příloha). 7

8 Vývoj inflace Celková a MP inflace (mzr. v %) Struktura celkové inflace (příspěvky v p.b.) 1/ / /1 1/11 1/12 1/13 1/14 Měnověpolitická inflace Spotřebitelské ceny Korigovaná inflace bez PH a potravin Regulované ceny Nepřímé daně v neregulovaných cenách Ceny potravin (včetně alkoholických nápojů a tabáku) Ceny pohonných hmot (PH) Meziroční růst spotřebitelských cen (v %) Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí 214 odpoutaly od blízkosti nulových hodnot, nadále jsou však nízké. Ke stále nízké inflaci přispívá vývoj v zahraničí, pokles regulovaných cen a oproti minulým letům mírnější zvyšování nepřímých daní i cen potravin. Naopak jádrová inflace se po více než pěti letech vrátila do kladných hodnot, a to s přispěním oslabení kurzu (viz Příloha). 8

9 Plán prezentace Kurz koruny a ekonomika rok od vyhlášení závazku ČNB Obrat v ekonomickém vývoji a jeho faktory Situace na trhu práce Prognóza ČNB Shrnutí 9

10 Ekonomické prostředí do listopadu 213 Zahraniční poptávka Měnové podmínky Fiskální politika Sentiment V letech působila proti růstu HDP zahraniční poptávka, domácí konsolidace vládních rozpočtů i velmi slabý sentiment domácností a firem. Uvolněné měnové podmínky ekonomiku podporovaly, ale ne dostatečně. Navíc hrozilo, že při nečinnosti ČNB by se mohly otočit do opačného směru (pokles inflačních očekávání a růst reálných sazeb, posílení kurzu koruny). 1

11 Ekonomické prostředí nyní Zahraniční poptávka Měnové podmínky Sentiment Fiskální politika Nyní podporují růst ekonomiky prakticky všechny faktory. U měnových podmínek to platí díky opatření ČNB ve výrazně zvýšené míře. Pozitivní vliv zahraniční poptávky naopak od 2. čtvrtletí letošního roku zadrhává vlivem zhoršení situace především v Německu. Mírně kladný příspěvek fiskální politiky bude spojen zejména s EU fondy. 11

12 Oživení zahraniční poptávky 4 HDP (meziroční změna. v %) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Hrubý domácí produkt ČR Efektivní HDP eurozóny Vývoj poptávky v eurozóně nebyl schopen plně vysvětlit recesi české ekonomiky v letech Stejně tak nyní nevysvětluje zdaleka plně tempo hospodářského růstu v ČR. Celkově bude letos růst efektivního HDP eurozóny jen o,5 procentního bodu rychlejší než loni (zvýšení z,5 % na 1, %). 12

13 Fiskální politika Saldo vládního sektoru Strukturální saldo (ESCB) Reálná spotřeba vlády s.a (mzr. v %) 6, v % HDP (ESA 21) 4, 2,, -2, -4, -6, -4,4-4,3,4-2,9-2,6-2,9-4, -1,9-1, -,3 2,3-1,3-1,4-1,1 1,7-2, 2,1 2, -1,8-1,5-1,8-8, Zatímco v roce 213 snížila fiskální konsolidace dynamiku HDP o 1 p.b., v letošním roce bude její příspěvek mírně kladný a v roce 215 se dále zvýší. Prorůstový fiskální impuls se bude realizovat zejména prostřednictvím vládních investic, a to především díky dočerpávání EU fondů skut. progn. progn. progn. Fiskální impulz a) -1,,3,5 -,2 z toho dopad skrze: spotřebu domácností -,7,,1, soukromé investice,,,, vládní investice domácí -,3,,1, vládní investice z EU fondů,,2,3 -,3 13

14 Rozklad jednotlivých faktorů změny vývoje HDP +3,2 p.b. Z pohledu celoroční prognózy se vývoj HDP zlepší o 3,2 p.b. (z -,7 % na 2,5 %), přičemž vývoj v eurozóně a vládních rozpočtech vysvětluje jen asi 1,7 p.b. Na měnovou politiku (plus sentiment) tak zbývá cca 1,5 p. b. 14

15 Reálné exporty vs. zahraniční poptávka 25 Tempo růstu reálného vývozu a zahraniční poptávky (meziroční změna. v %) /I 8/I 9/I 1/I 11/I 12/I 13/I 14/I 15/I 16/I reálný vývoz zahraniční poptávka Pozitivní dopad oslabení kurzu na ekonomický vývoj je nejsnáze viditelný v předstihu meziročního růstu vývozu před dynamikou zahraniční poptávky. Jedná se o důsledek zvýšení cenové konkurenceschopnosti domácí produkce (svou roli hraje též dobrá výkonnost automobilového průmyslu). 15

16 Struktura vývoje poptávky 6 Příspěvky k růstu ekonomiky (v p.b.) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Spotřeba domácností Čistý vývoz Tvorba hrubého fixního kapitálu Spotřeba vlády Změna stavu zásob Výdaje neziskových institucí Růst ekonomiky je stále více tažen oživením domácí poptávky, což byl jeden z hlavních smyslů opatření ČNB, čistý export má naopak mírně záporné příspěvky. Velmi výrazně tedy zafungoval efekt očekávání, když firmy i domácnosti přestaly odkládat své výdaje. Investice rostou nejen ve zpracovatelském průmyslu, ale též v telekomunikacích (LTE sítě) a ve službách (viz Příloha). 16

17 Plán prezentace Kurz koruny a ekonomika rok od vyhlášení závazku ČNB Obrat v ekonomickém vývoji a jeho faktory Situace na trhu práce Prognóza ČNB Shrnutí 17

18 Trh práce celkový pohled 8 Ukazatele nezaměstnanosti (v %, sezonně očištěné údaje, zdroj: MPSV, ČSÚ) 5 4 Zaměstnanost a mzdy (meziroční změna v %) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14-4 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře Obecná míra nezaměstnanosti Podíl nezaměstnaných osob Počet zaměstnaných osob Přepočtený počet zaměstnanců Ekonomický růst se projevuje viditelným zlepšováním situace na trhu práce. Počet zaměstnaných osob byl v říjnu o 64 tisíc vyšší než před rokem, začala se zvyšovat i průměrná délka pracovního úvazku. Počet volných pracovních míst je nejvyšší za posledních více než pět let (meziročně nárůst o 19 tisíc). Počet nezaměstnaných je naopak o 57 tisíc nižší než loni touto dobou. Po loňském poklesu se mzdy vrátily k růstu tempy přes 2 %. 18

19 Zaměstnanost a průměrné pracovní úvazky 4 Celkem 1 Průmysl I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14-2 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Zaměstnanci Úvazky Přepočtené počty Zaměstnanci Úvazky Přepočtené počty 1 Tržní služby 6 Netržní služby I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14-6 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Zaměstnanci Úvazky Přepočtené počty Zaměstnanci Úvazky Přepočtené počty. V letošním roce došlo k lehkému oživení zaměstnanosti po přepočtu na plné úvazky, a to především vlivem prodloužení pracovní doby. V průmyslu a netržních službách došlo k nárůstu počtu zaměstnanců, naopak v tržních službách se prodlužovaly délky úvazků (podrobně viz Příloha). 19

20 Volná pracovní místa a registrovaná nezaměstnanost /9 Beveridgeova křivka (sezonně očištěné údaje) Počet volných pracovních míst /12 1/11 1/13 9/14 1/ Počet nezaměstnaných osob Od počátku letošního roku dochází k setrvalému nárůstu počtu volných pracovních míst, který je nejvyšší za posledních více než 5 let. Počet registrovaných nezaměstnaných se snižuje, což působí na pokles podílu nezaměstnaných osob (ukazatel MPSV; naopak pokles populace působí na podíl nezaměstnaných osob lehce směrem nahoru). 2

21 Vývoj mezd a příspěvky jednotlivých odvětví Nominální mzdy (mzr. v %) Zpracovatelský průmysl Zemědělství Těžba Telekomunikace -2 Stavebnictví I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Peněžnictví Ostatní služby Obchod Nominální mzdy Růst mezd letos oživil v důsledku odeznění efektů daňové optimalizace z přelomu let 212/213 a zároveň díky zvyšování ekonomické aktivity. Kromě zpracovatelského průmyslu se na něm podílela celkově v podobné míře i odvětví obchodu a ostatních služeb. 21

22 Očekávání podniků dle šetření ČNB a SPČR 2 1,5 1 Zaměstnanost (meziročně v %) 3 2,5 Mzdy (meziročně v %),5 2 1,5 -,5-1 -1,5 1,5-2 I/211 I/212 I/213 I/214 I/211 I/212 I/213 I/214 Meziroční změna zaměstnanosti v příštím čtvrtletí Meziroční změna průměrných mezd za celý letošní rok Meziroční změna zaměstnanosti za celý letošní rok Meziroční změna průměrných mezd za celý příští rok Meziroční změna zaměstnanosti za celý příští rok Výrazně se zlepšila očekávání vývoje zaměstnanosti ze strany podniků. Očekávání růstu mezd se po propadu v roce 213 v průběhu letošního roku postupně zvyšovala, poslední hodnoty pro letošní (1,6 %) i příští rok (1,7 %) však zůstávají relativně nízké. 22

23 Plán prezentace Kurz koruny a ekonomika rok od vyhlášení závazku ČNB Obrat v ekonomickém vývoji a jeho faktory Situace na trhu práce Prognóza ČNB Shrnutí 23

24 Vývoj a výhledy v eurozóně: nyní vs. v listopadu 213 Oživení HDP v eurozóně probíhalo do 1. čtvrtletí 214 dle předpokladů, ale poslední dobou se zadrhává a ke zrychlení by mělo dojít až během roku 215. Cenový vývoj je nečekaně utlumený u CPI i PPI. 24

25 Prognóza celkové inflace 6 5 Meziročně (v %) Horizont měnové politiky Inflační cíl 1-1 IV/12 I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Inflace se bude zvyšovat především vlivem rostoucí ekonomické aktivity a zrychlujícího růstu mezd, naopak proinflační působení dovozních cen odezní vlivem utlumeného cenového vývoje v zahraničí při stabilním kurzu koruny. Na počátku roku 216 překročí inflace dvouprocentní cíl. 25

26 Míra inflace za jednotlivé roky (v %) Míra inflace v letošním roce bude nejnižší za posledních více než 1 let (a druhá nejnižší za celou dobu cílování inflace v ČR resp. od počátku transformace). Poměrně nízká bude i míra inflace v příštím roce (1,2 %), lehce nad cíl ČNB se dostane až v roce

27 Prognóza HDP 1 Meziročně (v %) IV/12 I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti V důsledku zvýšené zahraniční poptávky, uvolněných domácích měnových podmínek a zvýšení vládních investic vzroste HDP letos i příští rok o 2,5 %, v roce 216 pak růst mírně zrychlí. 27

28 Struktura růstu ekonomiky Spotřeba domácností (%, mzr.) Hrubá tvorba kapitálu (%, mzr.) SZ I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 5 Vývozy (%, mzr.) -5 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/ I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 5 Dovozy (%, mzr.) -5 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Růst spotřeby domácností zrychlí ke 2 % díky zvyšujícím se reálným příjmům. Bude pokračovat růst fixních investic podniků a v letech dojde i ke zvýšení vládních investic. Vývozy a dovozy budou reagovat na dočasné zpomalení zahraniční poptávky. 28

29 Prognóza inflace a HDP: nyní vs. v listopadu 213 Celková inflace (meziročně v %) HDP (meziročně v %) Inflace je oproti alternativnímu scénáři z listopadu 213 nižší aktuálně i na výhledu, a to vlivem více deflačního vývoje cen výrobců v eurozóně a hlubšího propadu domácích regulovaných cen. Naproti tomu oživení ekonomiky bylo v první fázi o něco rychlejší, i když nyní mírně zpomaluje vlivem zvolnění růstu v eurozóně. 29

30 Mzdy Tempo růstu nom. mezd v podnikatelském sektoru (%, mzr.) Oficiální Upravené I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Vykazovaná časová řada nominálních mezd je stále výrazně ovlivněna efektem daňové optimalizace z přelomu let 212 a 213. Dynamika mezd očištěná o uvedený vliv od druhého pololetí 213 postupně zrychluje, a tento trend bude v důsledku růstu ekonomiky i inflace pokračovat. Růst mezd dosáhne v letech 214, 215 a 216 hodnot 3,2 %, 3,8 % a 4,8 %. 3

31 Trh práce Obecná míra nezaměstnanosti (v %, s.o.) Zaměstnanci přepočtení na plné úvazky (meziročně v%) Skutečnost III/ I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Obecná míra nezaměstnanosti podle VŠPS -4 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Zaměstnanci Úvazek na zaměstnance Zaměstnanci přepočtení na plné úvazky Míra nezaměstnanosti bude dále postupně klesat (již ve 3. čtvrtletí 214 se překvapivě snížila až na 6 %). Růst ekonomiky se projeví pokračujícím zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky. Postupně v něm začne převažovat zvyšování počtu zaměstnanců nad prodlužováním průměrného úvazku. 31

32 Načasování exitu 4 3M PRIBOR (v %) IV/12 I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do 1. čtvrtletí 216. Bankovní rada opakovaně konstatovala, že ČNB neukončí režim používání kurzu dříve než v roce

33 Plán prezentace Kurz koruny a ekonomika rok od vyhlášení závazku ČNB Obrat v ekonomickém vývoji a jeho faktory Situace na trhu práce Prognóza ČNB Shrnutí 33

34 Shrnutí Oslabení kurzu koruny přispělo k odvrácení reálné hrozby deflace a k urychlení oživení ekonomiky. K růstu přispívá v poměrně malé míře i oživení v zahraničí (jak bude robustní?) a výrazněji též konec domácí fiskální konsolidace. Ekonomické oživení je taženo zejména fixními investicemi a spotřebou domácností. Růst vývozu předstihuje dynamiku zahraniční poptávky, mj. díky oslabení kurzu. Provozní hospodaření podniků se výrazně zlepšuje, stejně jako jejich sentiment. Růst ekonomiky se projevuje oživením na trhu práce, a to poklesem nezaměstnanosti, prodlužováním úvazků i obnovením mírného růstu mezd. Toto oživení bude pokračovat i v letech , růst mezd zřetelně zrychlí. Bankovní rada opakovaně konstatovala, že ČNB neukončí režim používání kurzu dříve než v roce

35 Děkuji za pozornost

36 Příloha k vývoji dle jednotlivých odvětví

37 Dovozní náročnost skupin spotřeby a přímý kurzový kanál Dovozní náročnosti skupin produktů a spotřeby domácností (v %; input-output analýza) Váha ve Dovozní náročnost Produktová třída spotř. koši Celková Přímá Potraviny 24, Energie 11, Suroviny bez ropy 1, Léky a zdravotní péče 2, Základní kovy, Motorová vozidla 3, Počítače, Stroje a zařízení, Ostatní zboží a polotovary 16, Služby 38, Spotřeba celkem 1, Nejnižší dovozní náročnost mají služby a potraviny, tj. skupiny v největší vahou ve spotřebním koši. Nejvyšší dovozní náročnost mají počítače a ostatní skupiny s malou váhou. Trvalé 5% oslabení kurzu by mělo zvýšit ceny o 1,2 1,8 %. 37

38 Struktura vývoje přidané hodnoty dle odvětví Příspěvky k vývoji přidané hodnoty (v p.b.) I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Zpracovatelský průmysl Peněžnictví a podnikatelské služby Obchod, pohostinství, doprava Ostatní služby Stavebnictví Těžba, výroba a rozvod energií Zemědělství, lesnictví a rybářství Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (mzr. změny v %) Začíná fungovat přelévání růstu ze zpracovatelského průmyslu do zbytku ekonomiky. Růst se tak stává vyváženějším i na straně nabídky. 38

39 Hospodaření nefinančních podniků dle odvětví Hrubý provozní přebytek (mzr. v %) I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Zpracovatelský průmysl Zemědělství Těžba Telekomunikace Stavebnictví Peněžnictví Ostatní služby Obchod 4 x HDP EA Hrubý provozní přebytek Za růstem provozních zisků stojí zejména zpracovatelský průmysl, zvýšil se však i příspěvek obchodu a služeb. K poklesu dochází pouze u telekomunikací a těžby. Obrat ve vývoji provozního hospodaření je podstatně výraznější než zrychlení zahraniční poptávky. 39

40 Investice nefinančních podniků podle odvětví 4 3 Pořízení majetku (mzr. v %) Zpracovatelský průmysl Zemědělství Těžba Telekomunikace Stavebnictví Peněžnictví Ostatní služby -2 Obchod -3 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 Pořízení majetku V letošním roce došlo k obnovení růstu investic (pořízení majetku), a to nejen ve zpracovatelském průmyslu, ale též v telekomunikacích (LTE sítě) a v ostatních službách. Zřetelný pokles pokračuje pouze u těžby. 4

41 Indikátory podnikatelské důvěry dle odvětví Salda indikátorů důvěry /1 7 1/11 7 1/12 7 1/13 7 1/14 7 Průmysl Služby Stavebnictví Obchod Hodnocení celkové ekonomická situace (průměr roku 25 = 1) 5 1/1 7 1/11 7 1/12 7 1/13 7 1/14 7 Průmysl Stavebnictví Maloobchod Služby Důvěra v ekonomice se nadále zlepšuje, a to ve většině odvětví. Negativní nálada přetrvává již pouze ve stavebnictví, avšak i zde letos došlo ke zřetelnému zlepšení. Hodnocení celkové ekonomické situace se zlepšilo v průmyslu a maloobchodě a v letošním roce i ve stavebnictví. 41

42 Zaměstnanost přepočtená na plné úvazky dle odvětví Zaměstnanost přepočtená na FTE (mzr. v %) Zpracovatelský průmysl Zemědělství Težba Telekomunikace Stavebnictví Peněžnictví Ostatní služby Obchod Oslabení -1 29q1 21q1 211q1 212q1 213q1 214q1 Zaměstnanost (FTE) Růst zaměstnanosti přepočtené na plné úvazky (FTE) se od počátku letošního roku obnovil. Je dominantně tažen zpracovatelským průmyslem a ostatními službami. 42

43 Struktura volných pracovní míst dle vzdělání a profesí /13 3/ /13 3/ V posledním roce se zvýšil počet volných pracovních míst (dle MPSV) s požadovaným středním odborným vzděláním a základním vzděláním. Z profesního pohledu narostl nejvíce počet volných pracovních míst u řemeslníků a obsluhy strojů, a dále rovněž v prodeji a u pomocných pracovníků. 43

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Ekonomický výhled a měnová politika

Ekonomický výhled a měnová politika Ekonomický výhled a měnová politika Jiří Rusnok Praha, 4. listopadu 15 Plán prezentace Vývoj světové ekonomiky a z něj plynoucí rizika Aktuální situace české ekonomiky Shrnutí prognózy ČNB ze 3. zprávy

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 5 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 1 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 5 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 5 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 13 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 11 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Valná hromada Czech Forex Club Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Lubomír Lízal, Ph.D. Čapí hnízdo, Olbramovice, 1. 1. 15 Cui bono? Proč se začal používat kurz jako nástroj MP? Např. ČMKOS: Je velkou

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Minulý vývoj HDP V 1. čtvrtletí 2014 reálný HDP mezičtvrtletně 4 vzrostl o 0,8 % (proti poklesu o 0,5 %), což v meziročním srovnání odpovídalo

Více

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Ústí nad Labem, 4. listopadu 2014 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni 21. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Česká ekonomika v podmínkách globální krize

Česká ekonomika v podmínkách globální krize Česká ekonomika v podmínkách globální krize Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář MZV, Praha, 31. srpna 29 Dopady krize na ekonomiku ČR Bankovní sektor a finanční stabilita Aktuální prognóza

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002) Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2013 I. SHRNUTÍ 2 Březnového šetření se zúčastnilo devět domácích a dva zahraniční analytici.

Více

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka EY Executive Party 26. května 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před listopadem

Více

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 30. ledna 2009 Čj. 2009 / 64 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 30. ledna 2009 Čj. 2009 / 64 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 3. ledna 9 Čj. 9 / 6 / 1 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 1. situační zpráva o hospodářském

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. září 15 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 5.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář dubnové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává dubnová makroekonomická prognóza. Podle ní se

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Do květnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a dva zahraniční

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Minulý vývoj HDP Výkon ekonomiky zachycený prostřednictvím HDP ve 3. čtvrtletí 2013 mezičtvrtletně 2 mírně vzrostl o 0,2 % (proti 0,4

Více