Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled"

Transkript

1 Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY A JEJICH VLIV NA NEMOVITOSTNÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE 1

2 Plán prezentace Vývoj v zahraničí Aktuální makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Kurz jako nástroj měnové politiky tři čtvrtě roku od listopadu 13 Vývoj úvěrů a trhu nemovitostí Shrnutí

3 Plán prezentace Vývoj v zahraničí Aktuální makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Kurz jako nástroj měnové politiky tři čtvrtě roku od listopadu 13 Vývoj úvěrů a trhu nemovitostí Shrnutí 3

4 Vývoj HDP v eurozóně resp. Německu HDP v eurozóně (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, s.o.) HDP v Německu (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, s.o.) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 - I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Změna zásob Čistý vývoz Tvorba hrubého fixního kapitálu Spotřeba vlády Spotřeba domácností HDP (mzr. změny v %) Změna zásob Čistý vývoz Tvorba hrubého fixního kapitálu Spotřeba vlády Spotřeba domácností HDP (mzr. změny v %) V eurozóně dochází k oživení ekonomiky, taženému rostoucí měrou domácí poptávkou. Německu se stále daří nadprůměrně dobře (i navzdory slabšímu druhému čtvrtletí). 4

5 Výhledy zahraničního vývoje Tempo růstu HDP eurozóny (%, mzr.) PPI eurozóny (%, mzr.) SZ SZ I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 Zahraniční sazby Euribor (% p.a.) -. I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 Křížový kurz USD/EUR x I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 V letošním a příštím roce by tempo růstu zahraniční ekonomické aktivity mělo dále postupně zrychlovat; rizikem je vývoj na Ukrajině a Rusku. Růst PPI bude z aktuálních záporných hodnot oživovat jen pozvolna. Nedávné uvolnění MP ECB se promítá do nízkého výhledu sazeb 3M EURIBOR; nadále se očekává postupné oslabení eura vůči dolaru. 5

6 Význam obchodu s Ruskem a Ukrajinou Zahraniční obchod ČR s Ruskou federací v roce 13 (zbožová struktura dle SITC, v mld. Kč, přeshraniční statistika) SITC Vývoz Dovoz Bilance Potraviny a živá zvířata 1,6,3 1,3 1 Nápoje a tabák,6,1,5 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv,5 5,1-4,6 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály,3 19,1-18,8 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky,,, 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 8,9 5,5 3,5 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 11,8 9,8, 7 Stroje a dopravní prostředky 8,5 5,1 77,4 8 Průmyslové spotřební zboží 1,,5 9,5 9 Komodity a předměty obchodu, j.n.,,, Celkem 116, 155,4-39, Zahraniční obchod ČR s Ukrajinou v roce 13 (zbožová struktura dle SITC, v mld. Kč, přeshraniční statistika) SITC Vývoz Dovoz Bilance Potraviny a živá zvířata,7,3,4 1 Nápoje a tabák,1,,1 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv,3 13,5-13, 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály,1 3, -3, 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky,, -, 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 3,7,6 3,1 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3,5, 1, 7 Stroje a dopravní prostředky 1,4,9 18,5 8 Průmyslové spotřební zboží,3,6 1,7 9 Komodity a předměty obchodu, j.n.,,, Celkem 3,1 3,4 8,7 Podíl Ukrajiny na českém zahraničním obchodě je pod 1%, podíl Ruska činí cca 4,5 %. Vývoz do těchto zemí je koncentrován do strojů a dopravních prostředků. Nepřímé dopady na ČR (v podobě zpomalení růstu v eurozóně, poklesu cen potravin apod.) mohou být silnější než přímé dopady. 6

7 Plán prezentace Vývoj v zahraničí Aktuální makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Kurz jako nástroj měnové politiky tři čtvrtě roku od listopadu 13 Vývoj úvěrů a trhu nemovitostí Shrnutí 7

8 Inflace a její struktura 3 Meziroční celková inflace (v %, příspěvky v p.b.) 1-1 1/ / Korigovaná inflace bez PH Nepřímé daně v neregulovaných cenách Regulované ceny Ceny potravin (včetně alkoholických nápojů a tabáku) Ceny pohonných hmot (PH) Meziroční růst spotřebitelských cen (v %) Inflace je letos zatím velmi nízká, avšak nezáporná. Regulované ceny meziročně klesají (snížení cen elektřiny a plynu, zrušení poplatku v nemocnicích), vliv změn daní se výrazně snížil. Oslabení kurzu koruny ze závěru loňského roku vedlo k překmitu korigované inflace bez PH do kladných hodnot. Potraviny přispívají trvale k růstu cen (kromě letošního června). 8

9 Inflace a její struktura (meziroční změny v %, bez vlivu změn daní) /1 1/11 1/1 1/13 1/14 Korigovaná inflace bez pohonných hmot (PH) Ceny neobchod. statků bez regulovaných cen Ceny ostatních obchod. statků bez potravin a PH Korigovaná inflace bez pohonných hmot se v dubnu vrátila po téměř pěti letech do kladných hodnot s přispěním obou svých složek Do zřetelného růstu se z hodnot poblíž nuly vrátily ceny služeb. Na překmit cen obchodovatelných statků (zboží) do kladných hodnot mělo vliv oslabení kurzu koruny ze závěru loňského roku. 9

10 Prognóza inflace a její naplňování Meziroční celková inflace (v %) Horizont měnové politiky 3 1 Inf lační cíl -1 III/1 IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Inflace se v červenci v souladu s prognózou zřetelně odpoutala od nulových hodnot. Bez oslabení kurzu by byla stále záporná. Oproti prognóze mírně vyšší číslo (,5 %) souvisí s vyššími cenami potravin a méně výrazným poklesem regulovaných cen. Inflace se bude postupně zvyšovat k % cíli na horizontu MP. 1

11 Prognóza inflace v dlouhodobějším pohledu 1 Míra inflace (v %) Letošní inflace bude i přes oslabení kurzu z historického pohledu druhá nejnižší v novodobé historii. V letech se bude míra inflace nacházet v těsné blízkosti % cíle ČNB. 11

12 Ceny v produkční sféře Meziročně (v %) 1/ / / Zpracovatelský průmysl Ceny stavebních prací Ceny tržních služeb Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) S výjimkou cen zemědělských výrobců se ceny ve všech klíčových odvětvích vrátily do mírného meziročního růstu. 1

13 Struktura růstu strana poptávky 6 4 Příspěvky jednotlivých Příspěvky složek reálného k meziročnímu HDP do meziročního růstu reálného růstu HDP (v p.b.) (v procentních bodech) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Spotřeba domácností Čistý vývoz Tvorba hrubého fixního kapitálu Spotřeba vlády Změna stavu zásob Výdaje neziskových institucí K meziročnímu růstu HDP v prvním čtvrtletí 14 o,9 % přispěly všechny složky poptávky s výjimkou zásob. Růst HDP byl nejvíce tažen fixními investicemi a čistým exportem, zřetelně oživená byla i spotřeba domácností. 13

14 Prognóza HDP 1 Meziroční změna (v %) III/1 IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Po poklesu v minulých dvou letech vzroste HDP letos téměř o 3 %. Podobné tempo si ekonomický růst udrží i v letech Zdrojem růstu bude zvyšující se zahraniční poptávka, uvolněné měnové podmínky a oživení vládních investic. Předběžný odhad za druhé čtvrtletí (,6 %) je jen mírně pod predikcí. 14

15 Indikátory důvěry Indikátory důvěry (průměr roku 5 = 1) Salda indikátorů důvěry Podnikatelský Spotřebitelský Souhrnný indikátor 6 4 Průmysl Stavebnictví Obchod Služby Spotřebitelský /8 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 1/14-6 1/8 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 1/14 Nepotvrdila se teze, že oslabení kurzu koruny zvrátí zlepšující se trend nálady spotřebitelů, její růst naopak trvale pokračuje. V poslední době se zlepšila důvěra ve obchodu a ve službách, zřetelně negativní sentiment přetrvává pouze ve stavebnictví, avšak i zde došlo k obratu. 15

16 Prognóza výdajových složek HDP Spotřeba domácností (mzr. v %) Investice (mzr. v %) 15 spotřeba domácností I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 vývoz Vývoz a dovoz (mzr. v %) dovoz Hrubá tvorba fixního kapitálu I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 Pokračující oživení bude nadále taženo vývozem, jehož dynamika přesahuje 1%. Přidala se však i domácí poptávka, a to jak spotřeba domácností, tak investice. -5 I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 16

17 Růst zahraniční poptávky a vývozu Tempo růstu vývozů a dovozů (%, mzr.) 15 Vývozy Dovozy Zahr. poptávka I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 Růst vývozu (a spolu s ním i dovozu) zřetelně předstihuje dynamiku zahraniční poptávky, a to s přispěním oslabeného kurzu koruny a velmi dobré výkonnosti automobilového průmyslu. 17

18 Struktura růstu strana nabídky 6 Příspěvky odvětví k meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty (v p.b., sez. oč.) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Zpracovatelský průmysl Průmysl ostatní Stavebnictví Zemědělství Peněžnictví a podn. služby Obchod a ost. služby Na zrychlení růstu hrubé přidané hodnoty v prvním čtvrtletí 14 se nejvíce podílel zpracovatelský průmysl. To odráží vliv zahraniční poptávky i oslabení kurzu na naše průmyslové exporty. 18

19 Vývoj v průmyslu Průmyslová produkce (stálé ceny, meziroční změny v %) Nové průmyslové zakázky - vybraná odvětví (běžné ceny, meziroční změny v %) Nové zakázky z tuzemska Nové zak. z tuzemska - HP trend Nové zakázky ze zahraničí Nové zak. ze zahr. - HP trend Průmyslová produkce - Sezonně očištěný údaj HP trend -5 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 1/ /9 1/1 1/11 1/1 1/13 1/14 Pokračující oživení v průmyslu je taženo zejména vývojem zakázek ze zahraničí, k jejichž růstu přispívá i oslabení kurzu koruny. K zřetelnému oživení však došlo i u domácích zakázek. 19

20 Vývoj ve stavebnictví a maloobchodě Stavební produkce (stálé ceny, meziroční změny v %) Maloobchod vč. motoristického segmentu (stálé ceny, meziroční změny v %) Stavební produkce Sezonně očištěný údaj HP trend /9 1/1 1/11 1/1 1/13 1/14-5 Maloobchod včetně motoristického segmentu Sezonně očištěný údaj HP trend -1 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 1/14 Po dlouhé době oživila stavební výroba i s přispěním mírné zimy. V maloobchodě rychle rostou především prodeje v motoristickém segmentu, mírně se zvyšují ale i tržby za ostatní zboží; nárůst prodejů od listopadu 13 má tedy trvalejší charakter.

21 Hospodaření nefinančních podniků Vybrané ukazatele podniků s 5 a více zaměstnanci (mzr. změna v %) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk) Účetní přidaná hodnota (pravá osa) Výkony včetně obchodní marže (pravá osa) Výkonová spotřeba (pravá osa) Osobní náklady (pravá osa) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Ostatní sektory Výroba a rozvod elektřiny Informační a komunikační činnosti Zpracovatelský průmysl Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk) Ukazatele provozního hospodaření podniků se výrazně zlepšily, což bylo taženo zejména zpracovatelským průmyslem. 1

22 Trh práce Příspěvky k růstu přepočteného počtu zaměstnanců (mzr., v p.b.) 4 Růst nominálních mezd (mzr., v %) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 Zaměstnanci Úvazek na zaměstnance Zaměstnanci přepočtení na plné úvazky Přepočtený počet zaměstnanců se vlivem oživení ekonomiky bude plynule zvyšovat, a to zpočátku spíše prostřednictvím nárůstu úvazků na zaměstnance, později i vznikem nových pracovních míst. Růst mezd v podnikatelské sféře zřetelně zrychlí především díky oživení ekonomické aktivity a návratu inflace směrem k cíli I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 Nominální mzdy v podnikatelské sféře Nominální mzdy v nepodnikatelské sféře

23 Plán prezentace Vývoj v zahraničí Aktuální makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Kurz jako nástroj měnové politiky tři čtvrtě roku od listopadu 13 Vývoj úvěrů a trhu nemovitostí Shrnutí 3

24 Měnověpolitické úrokové sazby 6% Lombardní sazba T repo sazba 5% Diskontní sazba 4% 3% % 1% % Úrokové sazby jakožto standardní nástroj měnové politiky v režimu cílování inflace narazily na podzim 1 na svou nulovou dolní mez. V situaci zjevné potřeby dalšího uvolnění MP tak bylo nutno sáhnout k jinému nástroji a v podmínkách ČR je nejúčinnější použít kurz. K tomu došlo v listopadu 13. 4

25 Vývoj kurzu koruny 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 1/1 7/1 1/13 7/13 1/14 7/14 CZK/EUR Hranice 7 CZK/EUR Kurz velmi rychle oslabil k hranici 7 CZK/EUR; intervence byly masivní, avšak probíhaly jen v prvních dnech. Od té doby ČNB do vývoje kurzu v souladu s jednostranných charakterem svého kurzového závazku přímo nezasahuje. Režim si rychle vybudoval kredibilitu (podobně jako ve Švýcarsku). 5

26 Vývoj inflace a HDP Inflace je nižší aktuálně i na výhledu více deflační vývoj PPI v eurozóně, hlubší propad regulovaných cen, nižší ceny potravin; dopady oslabení kurzu jsou viditelné v jádrových ukazatelích inflace. Rychlejší růst HDP, který přitom nelze připsat vývoji v zahraničí; vývoz roste zřetelně rychleji než efektivní poptávka; dochází rovněž k rychlejšímu oživení domácí poptávky spotřeby i fixních investic. 6

27 Prognóza úrokových sazeb 3M PRIBOR (v %) Prognóza ČNB je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do třetího čtvrtletí roku 15. Bankovní rada vyhodnotila rizika této prognózy jako mírně protiinflační a konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 16. 7

28 Plán prezentace Vývoj v zahraničí Aktuální makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Kurz jako nástroj měnové politiky tři čtvrtě roku od listopadu 13 Vývoj úvěrů a trhu nemovitostí Shrnutí 8

29 Úvěrová dynamika Meziroční dynamika růstu úvěrů (v %) ,7% 4,9% 5,8% / 1 6/ 11 1/ 11 6/ 1 1/ 1 6/ 13 1/ 13 6/ 14 Pramen: ČNB Úvěry celkem Nefinanční podniky Obyvatelstvo Po zpomalení růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům došlo ve druhém čtvrtletí 14 k jeho opětovnému zrychlení. Šetření úvěrových podmínek indikují zlepšující se dostupnost úvěrů pro podnikový sektor v důsledku pozitivního ekonomického výhledu. 9

30 Úvěry k financování investic 6 Úvěry podnikům určené k financování fixních investic (mzr. v %) / / Energetika Obchod Stavebnictví Zemědělství Ostatní Zpracovatelský průmysl Developeři Investiční úvěry nefinančním podnikům celkem (mzr. změny v %) Úvěry nefinančním podnikům celkem (roční míry růstu v %) Objemy úvěrů na investice v průběhu druhého čtvrtletí 14 nejvýrazněji vzrostly u developerů. 3

31 Úvěry domácnostem Meziroční dynamika růstu úvěrů obyvatelstvu (v %) ,7% 4,9%,3% /1 6/11 1/11 6/1 1/1 6/13 1/13 6/14 Obyvatelstvo celkem Spotřebitelské úvěry Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry (po úpravě o jednorázový převod) Pramen: ČNB Úvěry na bydlení rostou v posledních měsících mírně zrychleným tempem. Dynamika bankovních úvěrů na spotřebu opět poklesla a nyní dochází pouze k nepatrnému růstu. 31

32 Dynamika nových úvěrů a úrokové sazby Nové korunové úvěry nefinančním podnikům (včetně kontokorentních úvěrů, v %) ,4%,7% -35, 1/1 6/11 1/11 6/1 1/1 6/13 1/13 6/14 6, 5, 4, 3,, 1, Nové korunové úvěry na bydlení (v %) ,6% 3,% -4 3, 1/1 6/11 1/11 6/1 1/1 6/13 1/13 6/14 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 Pramen: ČNB Meziroční změna objemu úvěrů (3MMA) Úroková sazba (pravá osa) Pramen ČNB Meziroční změna objemu úvěrů (3MMA) Úroková sazba (pravá osa) Obnovila se pozitivní dynamika u nových úvěrů nefinančním podnikům. Úrokové sazby z nových úvěrů zůstávají na historicky nízkých hodnotách u podniků a dále se snižují u úvěrů na bydlení. 3

33 Ceny rezidenčních nemovitostí V průběhu roku 14 je potvrzován růst cen rezidenčních nemovitostí v Praze, nově dochází též k oživování cen ve zbytku ČR. růst nabídkových cen starších bytů byl ve druhém čtvrtletí výrazný jak v Praze, tak již druhé čtvrtletí v řadě taktéž v mimopražských regionech. přechod do mírně růstové fáze je potvrzován i vývojem realizovaných cen. Realizované a nabídkové ceny bytů (meziroční změny v %, zdroj: ČSÚ, Institut regionálních informací) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Praha ČSÚ nabídkové Praha IRI nabídkové Zbytek ČR ČSÚ nabídkové Zbytek ČR ČSÚ realizované Praha realizované (podle daňových přiznání) Praha realizované (výběrové šetření) 33

34 Ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí protisměrně ČNB v souladu Zprávou o finanční stabilitě 13/14 odhaduje, že ceny rezidenčních nemovitostí se nacházejí v současnosti blízko svých rovnovážných hodnot. předpokládá mírné pokračování mírného nárůstu těchto cen zhruba v ročním horizontu. Pokračování růstu cen nemovitostí bude v dalším období podmíněno očekávaným zlepšením situace na trhu práce a oživením dynamiky růstu mezd. Ukazatele udržitelnosti cen bytů (průměr 7 = 1, zdroj: ČSÚ, IRI) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Poměr ceny bytu a průměrné mzdy Poměr ceny bytu a disponibilního důchodu

35 Plán prezentace Vývoj v zahraničí Aktuální makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Kurz jako nástroj měnové politiky tři čtvrtě roku od listopadu 13 Vývoj úvěrů a trhu nemovitostí Shrnutí 35

36 Shrnutí Inflace je aktuálně nízká, avšak nezáporná, oslabení kurzu odvrátilo hrozbu nedostatečnou poptávkou tažené deflace. K nízké inflaci přispívá utlumený cenový vývoj v eurozóně, propad regulovaných cen a zpomalení růstu cen potravin. Inflace se začne postupně zvyšovat a k % cíli se vrátí ve druhé polovině příštího roku. Ekonomika poroste tempem kolem 3 % s přispěním zahraniční poptávky, uvolněných měnových podmínek a oživení vládních investic. ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 16. Mírné oživení je patrné i na úvěrovém trhu a trhu nemovitostí. 36

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Měnová politika a zahraniční nejistoty Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Tomáš Holub člen bankovní rady Konference ČSOB/Patria Praha, 26. února 2019 AKTUÁLNÍ PROGNÓZA ČNB 2 Prognóza inflace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Praha, 5. listopadu 1 Plán prezentace Vývoj vnějšího

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 3. listopadu 215 Plán prezentace

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II 2019 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Inflace se letos bude nacházet v horní polovině tolerančního pásma, na horizontu měnové politiky se sníží k 2%

Více

Měnová politika v roce 2018

Měnová politika v roce 2018 Měnová politika v roce 18 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB 7.. 18, Praha Obsah Česká ekonomika v roce 18 optikou ČNB Co lze čekat od měnové politiky Česká ekonomika robustně roste Růst HDP a jeho struktura

Více

Okna centrální banky dokořán

Okna centrální banky dokořán Měnová politika a ekonomický výhled Okna centrální banky dokořán Tomáš Holub člen bankovní rady Ekonomické fórum Komerční banky Praha, 6. prosince 2018 Dvacet let cílování inflace v ČR a transparence měnové

Více

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice,

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, 21. 5. 2019 Předpoklady o zahraničním vývoji Růst efektivního HDP eurozóny v

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB 14. dubna 15 Obsah prezentace Ohlédnutí za vývojem od konce roku 13 Aktuální ekonomická situace Stávající makroekonomická

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV 2017 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Celková inflace setrvá po většinu roku 2018 nad 2% cílem, na horizontu měnové politiky se bude pohybovat v jeho

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Zpráva o inflaci IV/2018

Zpráva o inflaci IV/2018 Ekonomika a měnová politika na prahu r. 2019 Zpráva o inflaci IV/2018 Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 9. listopadu 2018 Obsah prezentace Ohlédnutí za

Více

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Petr Král ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady s Výborem pro hospodářství, zemědělství

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014 SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nadále zřetelně rostla. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí odpoutaly od blízkosti nulových

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Lubomír Lízal Golem Klub 7. 1. 214 Plán prezentace Česká ekonomika v roce 213 Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB několik scénářů a kurz

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové seminář ICC Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech Praha, 29. května 217 Obsah prezentace

Více

Ekonomická prezentace ČNB

Ekonomická prezentace ČNB Ekonomická prezentace ČNB Petr Král ředitel Odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Emisní den zlaté mince Dřevěný most v Lenoře. května 13, Radniční sál, Prachatice Makroekonomický

Více

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě..8 Brno Ekonomický růst Hrubý domácí produkt (meziroční

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 4.. 7 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání BR se zástupci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů Praha 6. listopadu 18 Ukončení kurzového závazku a návrat

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Slezská universita, Ostravice 16. září 2014 Obsah Nedávný vývoj v EU a ukrajinsko-ruský

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. března 17 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Petr Král ředitel sekce měnové RetailCon Národní dům Vinohrady Praha 1. května 19 Spotřeba domácností a disponibilní důchod Disponibilní

Více

Makroekonomická predikce (listopad 2018)

Makroekonomická predikce (listopad 2018) Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Makroekonomická predikce (listopad 2018) David PRUŠVIC Ministerstvo financí České republiky Praha,

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha,.. 6 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Měnová politika ČNB na cestě k normálu

Měnová politika ČNB na cestě k normálu Měnové kurzy a úrokové sazby 18 Měnová politika ČNB na cestě k normálu Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 1.11.17 Ukončení kurzového závazku a období po

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB se zástupci OS ČMKOS 5. prosince 216 Obsah prezentace Aktuální

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Kliknutím lze upravit styl Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, 1. října 17 Kliknutím lze upravit styl Obsah prezentace Aktuální

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. února 11 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a poměr hlasování Po projednání situační zprávy bankovní rada ČNB

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Vladimír Tomšík viceguvernér Kolokvium ČNB Praha, 11. dubna 16 Obsah prezentace Kurzový závazek ČNB a dosavadní vývoj české

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.12.27 Plán n prezentace Vývoj světové

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Ekonomický výhled a měnová politika

Ekonomický výhled a měnová politika Ekonomický výhled a měnová politika Jiří Rusnok Praha, 4. listopadu 15 Plán prezentace Vývoj světové ekonomiky a z něj plynoucí rizika Aktuální situace české ekonomiky Shrnutí prognózy ČNB ze 3. zprávy

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Ekonomický výhled a měnová politika ČNB (včetně pohledu ČNB na dlouhodobou konvergenci ČR) Petr Král ředitel sekce měnové Setkání BR s představiteli ČMKOS Praha 1. prosince 18 Ukončení kurzového závazku

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB Praha 16. února 216 Obsah prezentace Aktuální ekonomická situace Makroekonomická prognóza ČNB Měnová politika a

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 5 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Ekonomický seminář KB Praha, 12. dubna 217 Obsah prezentace Opuštění kurzového závazku ČNB Aktuální ekonomický vývoj Makroekonomická

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Česká ekonomika ivení

Česká ekonomika ivení Česká ekonomika na cestě k oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Konečná & Šafář Praha, 2. října 21 Fáze krize ve vyspělých ekonomikách Hypotéční krize v USA: (červenec 27) spouštěč

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 5 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku Jiří Rusnok guvernér, Česká národní banka Euro Business Breakfast Praha, 23. listopadu 2016 Osnova Aktuální vývoj české ekonomiky Prognóza

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 19/ Zpráva České národní banky o inflaci - leden 17 (Zpráva o měnovém vývoji za. pololetí 16) Předkladatel: ČNB Doručeno poslancům:. února

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 5 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I

ZPRÁVA O INFLACI / I ZPRÁVA O INFLACI / I 6 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky

Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jaká je pozice České republiky v rámci Evropy a kde si stojí Evropa v globálním kontextu? Citibank Praha, 16. června

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 1 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 13 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 6 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více