PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN"

Transkript

1 PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN 1. ASTMA Definice dle GINA (Global Initiative for Asthma): Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky (mastocyty, eozinofily, T-lymfocyty) a buněčné částice. Chronický zánět je spojen s průduškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím se epizodám pískotů, dušnosti, tíže na hrudi a kašle, zvláště v noci nebo časně ráno. Tyto epizody jsou obvykle spojeny s variabilní obstrukcí, která je často reverzibilní buď spontánně nebo vlivem léčby. A) Alergické astma = astma zprostředkované imunologickými mechanismy. IgE zprostředkované astma IgE protilátky spouští jak okamžitou tak pozdní reakci. T-lymfocyty pozdní a opožděné reakce. B) Nealergické astma = neimunologické typy astmatu. Intermitentní x perzistující Zánět navozuje obstrukci: akutní bronchokonstrikcí otokem stěny dýchacích cest chronickou tvorbou hlenu přestavbou (remodelací) stěny dýchacích cest Rizikové faktory: individuální predispozice (genetické vlivy 5. a 11. chromosom - atopie, bronchiální hyperreaktivita, pohlaví, rasa) okolní prostředí expozice alergenům a profesním látkám, které způsobí senzibilizaci, virové a bakteriální infekce, strava, kouření, socioekonomický stav a velikost rodiny, neurogenní vlivy 1

2 Buňky uplatňující se na chronickém alergickém zánětu 1. Eozinofilní granulocyty 2. Mastocyty 3. T-lymfocyty 4. Neutrofilní granulocyty 5. Bazofilní granulocyty Histopatologické nálezy při vyšetření bioptických vzorků nemají jednoznačný vztah k průběhu onemocnění a změně plicní funkce, neboť i prokazovaná bronchiální hyperreaktivita nekoreluje vždy s histologickým nálezem. Akutní zánět Remodelace dýchacích cest Chronický zánět příznaky bronchokonstrikce přetrvávající exacerbace obstrukce nespecifická dýchacích hyperreaktivita cest Změny ventilačních parametrů jsou prokazovány i u pacientů s adekvátní protizánětlivou léčbou x trvale přítomná obstrukce dýchacích cest není prokazována u všech astmatiků. 2

3 Přestavba dýchacích cest = remodeling destrukce řasinkového epitelu dýchacích cest edém bronchiální stěny stimulace proliferace fibroblastů depozice kolagenu v lamina reticularis bazální membrány hypertrofie hladkých svalů hyperplazie pohárkových buněk Na remodelingu se podílejí: Th2 lymfocyty (CD25+, produkce IL-4,13, 5, 6,10) antigen prezentující buňky mastocyty (tryptáza-tvorba angiotenzinu II z angiotenzinu I, hypertrofie hladkých svalů, histamin profibrotický efekt) eozinofily (prodloužené přežívání v epitelu a submukoze, tvoří lipidy PAF, LTC4,LTD4, LTB4, peptidy, cytokiny, TGF-α, TGFβ, IL-1,3, GM-CSF, ECP) alveolární makrofágy (produkce TNF-α, IL-6) buňky epiteliální (deskvamace epitelu, ztráta integrity, TGF-β, IGF-1, KGF- β, alterace diferenciace a proliferace epiteliálních bb., apoptóza) buňky endoteliální myocyty (proliferace myocytů - po stimulaci IL-11, produkovaný mezenchymálními buňkami po stimulaci alergenem, PGDF, EGF, efekt gelatinázy A (MMP-2) a B (MMP-9), produkce IL-6,8, eotaxinu, PGE2, RANTES, MCP-1,2,3, exprese ICAM-1, VCAM-1, produkce NO, GM-CSF, IL-5) fibroblasty (aktivace fibroblastů, vznik myofibroblastů, uvolnění GM-CSF a TGF-β, zvýšení prozánětlivé aktivity eozinofilů) Subepitelové struktury: ztluštění bazální membrány vyšší depozice extracelulární matrix pod epitelem depozice kolagenu I., III., IV., V. a VII. V retikulární membráně 3

4 zvýšená depozice proteoglykanů (lumican, biblycan, decorin, fibromodulin, hyaluron, versica) tenascin (odráží aktivitu chronického zánětu) fibronectin Zvýšení počtu Zvýšení počtu Přetrvávaní Uvolnění hladkých svalových mukózních žlázek zánětlivých fibrogenních Elastolýza vláken buněk růstových faktorů Těžké bronchospazmy během exacerbace Zvýšení mukozní sekrece během exacerbace Následný zánět Depozice kolagenu na bazální a epiteliální membráně Snížená elasticita stěny Patofyziologické a klinické důsledky: - u řady pacientů pak nemusí korelovat stupeň remodelingu s bronchiální hyperreaktivitou - remodeling může korelovat s hladinou eozinofilů v periferní krvi, ale nekoreluje ani se stupněm bronchiální hyperreaktivity ani s délkou či tíží astmatu - při delším průběhu změn spojených s ukládáním kolagenu a fibronectinu se snižuje stupeň bronchiální hyperreaktivity. - pokles FEV1 i přes léčbu - není souvislost mezi ztluštěním retikulární membrány a délkou trvání astmatu a poklesem FEV1 u dospělých 4

5 Zánětlivé buňky Přetrvávání zánětu Aktivace fibroblastů a makrofágů Edém Aktivace zánětlivých buněk Snížení apoptózy Remodeling Mediátory zánětu Cytokiny a GF Proliferace hladkých svalů a buněk mukózy Bronchokonstrikce Bronchiální hyperreaktivita Epiteliální buňky deskvamace Eozinofily terminální buňky vyvíjející se z kostní dřeně pod vlivem GM-CSF, IL- 3 a IL-5, který u člověka aktivuje pouze eozinofily a bazofily eozinofily migrují krátce ve tkáních a procházejí do GIT mukózy, proces je regulován eotaxinem a usídlovacím střevním adhezivním receptorem α4β7, který se váže na molekulu MAdCAM-1 exprimovanou ve střevní tkání ve tkáni přežití 2 týdny (střevní parazitózy) eozinofilie v krvi není výsledkem migrace do tkání, ale je dána vlivem migratorních signálů z vaskulatury cílového orgánu IL-4, IL-13 indukují expresi VCAM-1, která se váže s velmi pozdním antigenem 4, receptorem eozinofilů a P- selektinem CC chemokiny typu eotaxinu, váží CC chemokinový receptor 3, přitahují eozinofily do tkání, kde přežívají delší dobu díky IL-5 (brání apoptóze) a GM-CSF 5

6 Mediátory uvolňované eozinofily: bazicke proteiny (MBP), kationický protein (ECP), peroxidáza, neurotoxin, sulfidované peptidické leukotrieny, PAF, GM-CSF, TGF-α, TGF-β Degranulace eozinofilů nejspíše přes Fcγ, Fcα, společně s adhezivním receptorem makrofágovým antigenem-1 Mac-1 Cytokiny uplatňující se při patogenezi astmatu IL-4 - přesmyk izotypů imunoglobulinů B lymfocyty k tvorbě IgE a IgG4 - zvyšuje expresi VCAM-1 a sekreci hlenu - inhibuje aktivaci Th1 a tvorbu IFNγ IL-13 - indukce tvorby IgE a IgG4 - aktivace žírných buněk - zvyšuje bronchiální hyperreaktivitu a kontraktilitu hladkých svalů, narušuje diferenciaci cilií - indukce eotaxinu, VCAM-1 - potlačuje tvorbu prozánětlivých cytokinů IL-5 - produkován žírnými buňkami a Th2 lymfocyty, epiteliálními buňkami a eozinofily - ovlivňuje proliferaci a diferenicaci B lymfocytů - indukuje expresi IL-2R - proliferační a diferenciační faktor pro eozinofily IL-12 - makrofágy, dendritické buňky, monocyty - potlačuje tvorbu Th2 cytokinů a snižuje tak tvorbu IgE a IgG1 - snižuje eozinifilii v periferní krvi a ve sputu IL-10 - široké působení imunosupresivní a protizánětlivé - potlačuje expresi inos, COX2 - potlačuje uvolnění IL-2, snižuje expresi MHCII. třídy, CD80, CD86 a CD32 na APC a tím i prezentaci alergenu, eotaxinu, RANTES,IL-5 - korelace s tíží astmatu 6

7 IFNγ - u atopiků snížené hladiny - působí stimulačně na Th1 buňky, inhibičně na Th2 - nebulizovaný IFNγ snižuje počet eozinofilů v BAL, ale efekt není významný TGF-β - remodeling - indukce Fas receptoru na epiteliálních buňkách aktivace apoptózy, fagocytóza makrofágy, exsudace plasmy, fibroza Klasifikace astmatu: A. Atopické (alergické) astma - v kombinaci s alergickou rhinitidou, atopickým ekzémem, rodinná zátěž - průkaze spec. IgE protilátek, kožní a inhalační testy B. Endogenní astma - bez určité známé příčiny, často u žen po prochlazení, obvykle refrakterní na terapii C. Námahové astma - fyzické zatížení, provokujícím momentem i inhalace chemických substancí, chlad nebo horko D. Aspirinové astma - typická triáda-nosní polypy, urtikarie a astma po aplikaci aspirinu - další léky E. Alergická bronchopulmonální aspergiloza - aspergilus působí jako alergen vyvolávající u atopiků aspergilové astma nebo alergickou bronchopulmonální aspergilozu - v RTG obraze patrné prchavé plicní infiltráty, zvýšená viskozita hlenu vede někdy k tvorbě tzv. hlenových zátek, vznik bronchiektazií F. Gastroesofageální reflux - reflektoricky navozený bronchospasmus G. Sinobronchiální syndrom - kombinace sinusitidy s nosními polypy a astma H. Profesionální astma - navozené inhalací a expozicí průmyslovým látkám 7

8 CH. Astmatický ekvivalent - v popředí suchý, dráždivý kašel, bez zřetelných stavů dušnosti Rozdělení dle tíže příznaků: Stupeň 1. Intermitentní astma - občasné příznaky < než 1x týdně, krátké epizody zhoršení - noční příznaky 2x měsíčně - žádné příznaky mezi záchvaty - PEF nebo FEV1 > 80% n.h., variabilita < 20% Stupeň 2. Lehké perzistující astma - příznaky <1x denně, >1x týdně - noční příznaky > 2x měsíčně - exacerbace mohou narušovat aktivitu nebo spánek - PEF nebo FEV1 > 80% n.h., variabilita 20-30% Stupeň 3. Středně těžké perzistující astma - každodenní obtíže - exacerbace ovlivňující aktivitu a spánek - noční příznaky > 1x týdně - každodenní potřeba úlevových léků - PEF nebo FEV1 mezi 60-80% n.h., variabilita > 30% Stupeň 4. Těžké perzistující astma - trvalé příznaky - časté exacerbace - omezená fyzická aktivita - časté noční příznaky - PEF nebo FEV1 < 60% n.h., variabilita > 30% Metody vyšetření: Klinický obraz - variabilní sezónní, diurnální, námaha - dušnost, kašel, pískoty, rýma 8

9 - fyzikální vyšetření normální, hyperinflace se zvučným poklepem, prodloužené exspirium, suché fenomeny, pulsus paradoxus, vtahování supraklavikulárních jamek, tiché plíce Spirometrie - stanovení dg, monitorace léčby, posudkové a preventivní účely, předoperační vyšetření - základní vyhledávací PEF (Peak Exspiratory Flow) o index variability PEF=nejvyšší-nejnižší x 100 0,5 x (nejvyšší+nejnižší) - FVC, FEV1, FEV1%FVC rozšířené spirometrie, křivka průtok-objem, bronchodilatační a bronchoprovokační testy, pulsní oxymetrie, rhinomanometrie Celotělová pletysmografie - referenční metoda měření odporů, dovoluje měření dechové práce, compliance a bývá doplněna o DLCO - izotermické podmínky, má 2 fáze- měření nitrohrudního objemu plynu a měření odporu dýchacích cest Bronchomotorické testy - bronchodilatační testy testy reverzibility bronchiální obstrukce salbutamol ug, ipratropium 80 ug - bronchokonstrikční bronchiální hyperreaktivity histamin 1g na 100 ml fyziol. roztoku, metacholin, acetylcholin, adenosin-5- monofosfát, NaCl RTG - normální, hyperinflace 9

10 Bronchoskopie - Endobronchiální biopsie submukóza - Bronchoalveolární laváž fenotypicky se liší od periferní krve, exprimují CD69 Indukované sputum - hypertonický fyziologický roztok - počty eozinofilů ve sputu korespondují s bronchiálními biopsiemi, BAL ECP - hodnoty odpovídaly symptomatickému skóre a nepřímo úměrně PEF v indukovaném sputu - signifikantní zánět 15 ug/l, kompemzované astma 23 ug/l Měření kondenzátu vydechovaného vzduchu - LTB4, cysteinylové leukotrieny, NO zvýšený u neléčených astmatiků, závisí na průtoku, čím nižší průtok, tím vyšší NO, proto konst. 50 ml/s - Nízký NO u ciliární dyskinezy, cystické fibrózy, korelace s nálezy v bipsiích a s eozinofily ve sputu Krevní plyny 2. CHOPN Definice dle GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease): CHOPN je nemoc charakterizovaná omezením průtoku vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukcí), která není úplně reverzibilní. Bronchiální obstrukce progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. 10

11 Chronická bronchiální obstrukce - kombinace poruchy malých dýchacích cest (obstrukční bronchiolitida) a destrukce plicního parenchymu (emfyzém) - chronický zánět remodelace a zúžení malých dýchacích cest - destrukce plicního parenchymu a zánět vedou ke ztrátě spojení alveolů s malými dýchacími cestami - snížení elastického napětí plic Rizikové faktory - faktory genetické (např. defekt α 1 - antitrypsinu, ABO sekreční stav, mikrozomální epoxidová hydroxyláza, glutathion S-transferáza, α 1 - antichymotrypsin, komplementární složka GcG, TNF- α, mikrosatelitová nestabilita), hyperreaktivita dýchacích cest, růst plic - expozice tabákovému kouři, profesní prachy a chemikálie, znečištění ovzduší v zevním prostředí i v místnostech, infekce, sociálněekonomické postavení Zánět Malé dýchací cesty (< 2 mm) Destrukce parenchymu Bronchiální obstrukce 11

12 Buňky uplatňující se při zánětu: Neutrofily - v BAL i ve sputu aktivované neutrofily, nejsou však zvýšené v řezech z bronchů nebo plicního parenchymu - v indukovaném sputu zvýšení myeloperoxidázy a lidského neutrofilního lipokalinu - secernují proteázy- neutrifilní elastáza, katepsin G neutrofilní proteázy-3 Makrofágy - produkce IL-8, LTB4, TNF- α T lymfocyty CD8+ - uvolňování perforinu, granzymu B, TNF- α Eozinofily - úloha nejasná, obvykle zvýšené při akutní exacerbaci - zvýšení ECP, EPO v indukovaném sputu Epiteliální buňky - produkce zánětlivých mediátorů (eikosanoidy, cytokiny, adhezivní molekuly) - E-selektin-přísun a adheze neutrofilů - TNF- α, IL-8 Mediátory podílející se na patogenezi CHOPN: Leukotrien B4 - silný chemoatraktant neutrofilů - produkován makrofágy IL-8 - selektivní chemoatraktant pro neutrofily - secernován makrofágy, neutrofily a epiteliálními buňkami bronchů TNF- α - aktivuje NF-κB, který aktivuje gen pro IL-8 - ve sputu, bronchiálních biopsiích Chemotaktický protein pro makrofágy-1 ( MCP-1) - přísun makrofágů do plic Zánětlivý protein makrofágů-1 (MIP-1) Zánětlivý protein makrofágů-1 α (MIP-1 α) GM-CSF - zvýšení během exacerbace 12

13 TGF-β, EGF remodelace bronchů Endotelin-1 vazokonstrikce, chronická hypoxémie Neuropeptidy substance P, VIP vliv na funkci cév a sekreci hlenu Komplement složka C5a- akumulace neutrofilů Buňky Makrofágy Neutrofily CD8+ lymfocyty Eozinofily Epitel. bb. Fibroblasty Mediátory LTB4, IL-8, GRO-1α, MCP- 1, MIP-1α, GM- CSF, Endotelin Substance P Proteázy Neutrofilní elastáza Katepsiny Proteáza-3 Soubor MMP Účinky Hypersekrece hlenu Fibróza Destrukce stěny alveolu Patogeneze CHOPN škodlivé částice a plyny zánět - kouření cigaret- stimulace makrofágů a epiteliálních buněk k tvorbě TNF- α, díle IL-8 a LTB4 - naftové výfukové plyny, obilný prach nerovnováha mezi proteázami a antiproteázami v plicích - Laurell a Eriksson 1963 deficit α 1 -antitrypsinu a emfyzém- oxidační stres - peroxid vodíku, NO přímo měřenými oxidanty, které se tvoří při kouření cigaret - isoprostan F 2 α-iii, marker oxidačního stresu v plicích, bronchokonstrikce změny v centrálních a periferních bronších, plicním parenchymu a cévách 13

14 periferní bronchy jsou hlavním místem obstrukce centrilobulární forma emfyzému změny zahrnují: hypersekreci hlenu, poruchu funkce řasinek, obstrukci, hyperinflaci plic, poruchu výměny plynů nejprve hypoxemii ( v důsledku nerovnoměrnosti ventilace a perfúze), následně hyperkapnii, plicní hypertenzi a cor pulmonale Škodlivé částice a plyny Individuální faktory jedince Plicní zánět Antioxidanty Antiproteázy Oxidační stres Proteázy Reparační mechanizmy Klasifikace tíže CHOPN: Patologické změny u CHOPN Stádium 0 rizikové - normální spirometrie - chronické příznaky Stádium I lehké - FEV1/FVC < 70% n.h. - FEV1> 80% n.h. - Jsou anebo nejsou chronické příznaky (kašel, sputum) 14

15 Stádium II střední - FEV1/FVC < 70% n.h. - 50% n.h. < FEV1< 80% n.h. - Jsou anebo nejsou chronické příznaky (kašel, sputum, dušnost) Stádium III těžké - FEV1/FVC < 70% n.h. - 30% n.h. < FEV1< 50% n.h. - Jsou anebo nejsou chronické příznaky (kašel, sputum, dušnost) Stádium IV velmi těžké - FEV1/FVC < 70% n.h. - FEV1< 30% n.h. nebo FEV1 < 50% n.h. a respirační selhání nebo klinické známky cor pulmonale Metody vyšetření: Klinický obraz - anamnéza, fyzikální vyšetření, inspekce, palpace, perkuse, auskultace Spirometrie, bronchodilatační test a test reverzibility kortikosteroidem - je-li FEV1 po bronchodilatačním léku < 80% n.h. a FEV1/FVC <70%, svědčí pro bronchiální obstrukci, která není úplně reverzibilní - po dobu 6-12 ti měsíců při léčbě inhalačními kortikosteroidy se FEV1 zvýší o 200 ml a o 15% před léčbou Skiagram hrudníku, CT, HRCT - známky hyperinflace oploštění bránice na bočním snímku, zvětšení retrosternálního prostoru, zvýšená transparence plic, rychlé ubývání plicního cévního řečiště Krevní plyny - u nemocných s FEV1< 40% n.h. - u pacientů s klinickým podezřením na respirační insuficienci, selhání pravého srdce 15

16 Zhodnocení plicní hemodynamiky - plicní hypertenze, cor pulmonale Hematokrit Screening deficitu α 1 -antitrypsinu - CHOPN do 45 let Rozdíly mezi astmatem a CHOPN Buňky Mediátory Následky Odpověď na léčbu CHOPN Neutrofily Značné zvýšení makrofágů Zvýšení CD8+ T buněk LTB4 IL-8 TNF-α Squamózní metaplazie epitelu Destrukce parenchymu Hlenová metaplazie Zvětšení žláz Kortikosteroidy mají malý nebo žádný účinek ASTMA Eozinofily Malé zvýšení makrofágů Zvýšení CD4+ Th2 lymfocytů Aktivace žírných buněk LTD4 IL-4, IL-5 A další Fragilní epitel Zesílení bazální membrány Hlenová metaplazie Zvětšní žláz Kortikosteroidy potlačují zánět 16

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Patofyziologie dýchacího systému

Patofyziologie dýchacího systému Patofyziologie dýchacího systému Respira ní systém - fyziologie Hlavní funkce na úrovni plic: ventilace difuze perfuze Alveolární ventilace V A = (V T -V D ) x f V T.dechový objem (tidal volume) V D.mrtvý

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Veselská Odborná skupina hygieny ovzduší Centrum hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz http://www.szu.cz/chzp/ovzdusi/index.htm

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc v intenzivní péči - up to date 2010

Chronická obstrukční plicní nemoc v intenzivní péči - up to date 2010 Chronická obstrukční plicní nemoc v intenzivní péči - up to date 2010 Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA Autor: Michael Paprota Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Obtížně léčitelné astma (OLA) je takový typ astmatu, u kterého je obtížné nebo až nemožné

Více

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika astmatický pacient Pacientka 21 let, atopička přichází k praktickému lékaři s dechovými obtížemi a kašlem. PL ji indikuje

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

ASTMA BRONCHIALE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ASTMA BRONCHIALE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ASTMA BRONCHIALE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Chronické zánětlivé, záchvatovité onemocnění způsobené reaktivitou DC s následnou bronchiální kontrakcí a bronchiální obstrukcí Změny

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Model alergického astmatu a hodnocení parametrů respiračních funkcí

Model alergického astmatu a hodnocení parametrů respiračních funkcí Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Model alergického astmatu a hodnocení parametrů respiračních funkcí (Diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické procesy v dýchacím traktu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Fyziologie dýchání

Více

Obsah. Oslabení dýchacího systému 1 / 6

Obsah. Oslabení dýchacího systému 1 / 6 Oslabení dýchacího systému 1 / 6 Obsah OSLABENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU - ASTHMA... 2 PROJEVY... 2 ETIOLOGIE A PŘÍČINY VZNIKU... 3 Faktory podmiňující vznik astmatu... 3 Rozdělení astmatu... 4 Klasifikace tíže

Více

Diagnostika. Vyšetření plicních funkcí Spirometrie

Diagnostika. Vyšetření plicních funkcí Spirometrie ATIASTMATIKA Astma Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest Opakované reverzibilní obstrukce průdušek (astmatické záchvaty) Výraznější potíže při výdechu Status asthmaticus: dlouhodobější obstrukce

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Poruchy respiračního systému. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Poruchy respiračního systému. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Poruchy respiračního systému Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Patofyziologické nálezy - obecně Změny objemů a kapacit Poruchy plicní poddajnosti Změny odporu dýchacích cest Zvýšení dechové

Více

Funkční vyšetření plic Spirometrie

Funkční vyšetření plic Spirometrie Funkční vyšetření plic Spirometrie Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství 27. 10. 2011 Obsah prezentace Přednáška Něco málo o plicích Něco málo z historie Spirometr Měřené veličiny Ukázky křivek

Více

Astma a fyzická zátěž. Vratislav Sedlák

Astma a fyzická zátěž. Vratislav Sedlák Astma a fyzická zátěž Vratislav Sedlák Astma a fyzická zátěž astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění, v patogenezi hrají roli různé zánětlivé buňky a jejich produkty, typická je variabilita

Více

CHOPN na dřeň. Proč pořádáme tenhle seminář? V České republice máme řadu problémů..

CHOPN na dřeň. Proč pořádáme tenhle seminář? V České republice máme řadu problémů.. CHOPN na dřeň Proč pořádáme tenhle seminář? V České republice máme řadu problémů.. O těch reálných se nejméně mluví.. Jedním z nich je plicní nemoc s dlouhým názvem téměř všude označená zkratkou CHOPN

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21 Obsah Seznam zkratek... 15 Předmluva k 5. vydání... 21 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 23 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 23 1.2 Antigeny... 23 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

mechanická bariéra kůže a slizničních epitelů anaerobní prostředí v lumen střeva přirozená mikroflóra slzy

mechanická bariéra kůže a slizničních epitelů anaerobní prostředí v lumen střeva přirozená mikroflóra slzy BARIÉRY MECHANICKÉ A FYZIOLOGICKÉ BARIÉRY mechanická bariéra kůže a slizničních epitelů hlenová vrstva, deskvamace epitelu baktericidní látky a ph tekutin anaerobní prostředí v lumen střeva peristaltika

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc ZÁNĚT - osnova Obecná charakteristika zánětu Klasifikace zánětu: podle průběhu podle příčiny podle patologicko-anatomického obrazu Odpověď

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základnz kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve Rozšiřuje témata: Proteiny přehled pro fyziologii

Více

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetřování dýchacího ústrojí zahrnuje: I. vyšetření plicní ventilace II. mechaniky dýchání III.respirace IV.plicní

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Lucie Kutnarová Univerzita Pardubice - 0 - Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné s exacerbací chronické obstrukční plicní

Více

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět Veřejné zdravotnictví Doporučená literatura Jílek : Základy imunologie, Anyway s.r.o., 2002 Stites : Základní a klinická imunologie,

Více

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children VÁCLAVA GUTOVÁ Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň SOUHRN Diagnostikování astmatu je někdy obtížné, zvláště u

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Léčba akutního astmatu

Léčba akutního astmatu Léčba akutního astmatu Akutní astma Exacerbace astmatu (astmatický záchvat, akutní astma) jsou epizody progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů či tíže na hrudníku, nebo některé kombinace těchto

Více

Dětská klinika FN a LF UP Olomouc. hráč imunitního systému. Žírná buňka významný F. KOPŘIVA

Dětská klinika FN a LF UP Olomouc. hráč imunitního systému. Žírná buňka významný F. KOPŘIVA Žírná buňka významný hráč imunitního systému F. KOPŘIVA Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Řečník má vyčerpat téma, ne posluchače. Paul Ehrlich Histamin 1907 histos 1927 Lewis Histamin 1:10 000 i.d. vyvolá

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie Diagnostika bronchiálního ho astmatu HPLC/MS analýzou Kamila Syslová Ústav organické technologie Bronchiální astma Civilizační onemocnění rostoucí počet případů snižující se věková hranice prvních projevů

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Spotřeba alkoholu v ČR: 13 l / os. rok, tj. 26,3 g / os. den Přibl. 60 % nemocí je etiopatologicky spojeno

Více

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK Komplementový systém a nespecifická imunita Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK IMUNITA = OBRANA 1. Rozpoznání vlastní a cizí 2. Specifičnost imunitní odpovědi 3. Paměť zachování specifických

Více

ASTMA BRONCHIALE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ASTMA BRONCHIALE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ASTMA BRONCHIALE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Chronické zánětlivé, záchvatovité onemocnění způsobené pohotovostí DC reagovat s následnou kontrakcí a zúžením průdušek Změny provází

Více

SLEDOVÁNÍ A VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ DLOUHO DOBĚ UŽÍVAJÍCÍCH LÉKY S VÝZNAMNÝM RIZIKEM PLICNÍCH IMUNOPATOLOGICKÝCH A TOXICKÝCH REAKCÍ (AMIODARON,

SLEDOVÁNÍ A VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ DLOUHO DOBĚ UŽÍVAJÍCÍCH LÉKY S VÝZNAMNÝM RIZIKEM PLICNÍCH IMUNOPATOLOGICKÝCH A TOXICKÝCH REAKCÍ (AMIODARON, SLEDOVÁNÍ A VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ DLOUHO DOBĚ UŽÍVAJÍCÍCH LÉKY S VÝZNAMNÝM RIZIKEM PLICNÍCH IMUNOPATOLOGICKÝCH A TOXICKÝCH REAKCÍ (AMIODARON, METHOTREXÁT, SULFASALAZIN) [KAP. 6.9] Sekce intersticiálních

Více

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková Vyšetřovací metody v pneumologii Anamnéza a fyzikální vyšetření Funkční vyšetření plic (včetně krevních plynů) Vyšetřovací metody (laboratorní,

Více

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc Plicní objemy Srovnávac vací fyziologie Větev plicní žíly (okysličená krev) Větev plicní tepny (odkysličená krev) Terminální průdušinka HLTAN HRTAN JÍCEN PRŮDUŠNICE Pravá plíce Nosní dutina Levá plíce

Více

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Podle Světové iniciativy o chopn Světová Strategie diagnostiky, léčby a Prevence chronické obstrukční Plicní nemoci

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

Chronická respirační onemocnění.

Chronická respirační onemocnění. 1 Chronická respirační onemocnění. Vznik těchto onemocnění velkou většinou nesouvisí s nedostatkem pohybu, ale pohybová terapie patří k jejich základním léčebným prostředkům. Mezi tato onemocnění počítáme

Více

Diferenciálna diagnostika astmy z pohľadu pneumológa

Diferenciálna diagnostika astmy z pohľadu pneumológa Diferenciálna diagnostika astmy z pohľadu pneumológa Eva Rozborilová, Robert Vyšehradský Klinika TaPCH JLF UK a MFN Bronchiálna astma - manifestácia chronický zápal dýchacích ciest epizódy dýchavice a

Více

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň Proč stoupá počet alergiků? Proč je tolik dětí s ekzémem? Proč je naše dítě alergické, když my nejsme? Antibiotika?

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

AKUTNÍ INHALAČNÍ POŠKOZENÍ

AKUTNÍ INHALAČNÍ POŠKOZENÍ AKUTNÍ INHALAČNÍ POŠKOZENÍ A. PÁRY A PLYNY B. DERIVÁTY ROPY (+ aspirace) KOVY A METALOIDY prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK A. PÁRY A PLYNY NÁSLEDKY ZÁVISÍ VÝZNAMNĚ

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Rekurentní infekce u mladších a starších dětí: Nový mechanismus obrany hostitele a terapeutické důsledky

Rekurentní infekce u mladších a starších dětí: Nový mechanismus obrany hostitele a terapeutické důsledky Rekurentní infekce u mladších a starších dětí: Nový mechanismus obrany hostitele a terapeutické důsledky Prof. Dr. J. Peter Guggenbichler Chairman Department of Pediatric Infectious Diseases and preventive

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn sukls117816/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tilade Mint Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna odměřená dávka obsahuje nedocromilum natricum

Více

IMUNITA PROTI INFEKCÍM. Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol

IMUNITA PROTI INFEKCÍM. Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol IMUNITA PROTI INFEKCÍM Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol Brána vstupu Nástroje patogenicity Únikové mechanismy Množství Geny regulující imunitní reakce Aktuální kondice hostitele Epiteliální bariéry

Více

Pneumologie II. Záněty průdušek Nádory průdušek

Pneumologie II. Záněty průdušek Nádory průdušek Pneumologie II Záněty průdušek Nádory průdušek Bronchitis acuta, tracheobronchitis acuta I definice zánětlivé onemocnění sliznice průdušnice a bronchů katarální, hnisavé, hemoragické, ulcerózní etiologie

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls122184/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls122184/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls122184/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TILADE MINT 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nedocromilum natricum 2 mg v jedné odměřené

Více

METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII. Jana Novotná

METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII. Jana Novotná METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII Jana Novotná Hypoxie nedostatek O 2 v krvi (srdeční nebo plicní onemocnění). Plicní hypertenze zvýšení krevního tlaku v plicním cévním řečišti (plicní

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc choroba stále aktuální

Chronická obstrukční plicní nemoc choroba stále aktuální 319 Chronická obstrukční plicní nemoc choroba stále aktuální doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je léčitelné onemocnění,

Více

ČLENĚNÍ IMUNOLOGIE. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 19

ČLENĚNÍ IMUNOLOGIE. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 19 zkoumá činnost, funkci význam imunitního systému vykonává tyto funkce rozpoznat - vlastní, cizí (vlastní toleruje a na cizí odpovídá ) udržuje imunologickou rovnováhu vykonává imunologickou kontrolu (vyhledává

Více

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV Nežádoucí účinky

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Dita Klikarová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Dita Klikarová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Dita Klikarová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

Desatero léčby astmatu. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni

Desatero léčby astmatu. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Desatero léčby astmatu Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Léčba astmatu Rozpor mezi možnostmi a realitou Astma je dnes velmi dobře léčitelné onemocnění (více než 95% nemocných reaguje

Více

Částice v ovzduší a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav

Částice v ovzduší a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Částice v ovzduší a zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav h.kazmarova@szu.cz Aerosol - suspendované částice mnoho pojmů, které se překrývají, vztahují se ke způsobu vzorkování, k místu depozice

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insufícience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insufícience - etiopatogeneze,

Více

Zánět. Zánět. Systémové manifestace zánětu. Reakce akutní fáze

Zánět. Zánět. Systémové manifestace zánětu. Reakce akutní fáze Zánět Zánět je soubor reakcí, které se objevují po tkáňovém poškození nebo infekci nebo imunologické stimulaci jako obrana proti cizím, nebo alterovaným vlastním substancím. Zánětlivé reakce zahrnují četné

Více

Imunitní systém.

Imunitní systém. Imunitní systém Karel.Holada@LF1.cuni.cz Klíčová slova Imunitní systém Antigen, epitop Nespecifická, vrozená Specifická, adaptivní Buněčná a humorální Primární a sekundární lymfatické orgány Myeloidní

Více

Pacient s respirační insuficiencí. MUDr. Martin Hlavatý

Pacient s respirační insuficiencí. MUDr. Martin Hlavatý Pacient s respirační insuficiencí MUDr. Martin Hlavatý Respirační insuficience urgentní stav, kdy respirační systém nedokáže plně plnit základní funkci výměny plynů mezi plícemi a vnějším prostředím udržení

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

Chronická plicní onemocnění v přednemocniční péči

Chronická plicní onemocnění v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Chronická plicní onemocnění v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický záchranář

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ASTMA BRONCHIALE Autoři: doc. MUDr. František Salajka, CSc. Lékařská fakulta UK, Hradec Králové prim. MUDr. Viktor Kašák Lerymed.

Více

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně Průtoková cytometrie v klinické laboratoři Relativní a absolutní

Více

-Odhaduje se celosvětově asi 150 miliónů astmatiků. Mezi dětmi je asi 10% výskyt.

-Odhaduje se celosvětově asi 150 miliónů astmatiků. Mezi dětmi je asi 10% výskyt. Otázka: Asthma bronchiale Předmět: Ošetřovatelství Přidal(a): Kristýna Charakteristika: Je to chronické zánětlivé celoživotní onemocnění DC se: Záchvaty výdechové dušnosti, která je způsobena přechodným

Více

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Syndrom RAO/IAD

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Kapitola I. seznamu nemocí

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

nejsou vytvářeny podle genetické přeskupováním genových segmentů Variabilita takto vytvořených což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě

nejsou vytvářeny podle genetické přeskupováním genových segmentů Variabilita takto vytvořených což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě PROTILÁTKY Specifické rozpoznání v imunitním systému zprostředkují speciální proteinové molekuly jediné, které nejsou vytvářeny podle genetické matrice, ale nahodilým přeskupováním genových segmentů Variabilita

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Rejstříky ročník 4/2002

Rejstříky ročník 4/2002 Rejstříky ročník 4/2002 OBSAHOVÝ REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ REJSTŘÍK OBSAHOVÝ REJSTŘÍK Editorial 1, 93, 185, 267 Obsah 3, 97, 189, 269 Revize alergologického názvosloví stanovisko EAACI 186 Cena MUDr.

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

ZÁNĚT A TĚLNÍCH TEKUTIN. se nacházejí v různých částech organismu: v tělních tekutinách (včetně krve) v granulích buněk

ZÁNĚT A TĚLNÍCH TEKUTIN. se nacházejí v různých částech organismu: v tělních tekutinách (včetně krve) v granulích buněk HUMORÁLNÍ LÁTKY NESPECIFICKÉ IMUNITY, ZÁNĚT HUMORÁLNÍ FAKTORY SÉRA A TĚLNÍCH TEKUTIN Mikrobicidní látky a mediátory imunitních reakcí se nacházejí v různých částech organismu: na barierách v tělních tekutinách

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDÍÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDÍÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDÍÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Veronika Haisová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUIDÍÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Veronika Haisová Studijní obor:

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Antigeny: kompletní (imunogen) - imunogennost - specificita nekompletní (hapten) - specificita antigenní determinanty (epitopy)

Více

Hypersenzitivní reakce. Experimentáln navozená anafylaktická reakce u králíka

Hypersenzitivní reakce. Experimentáln navozená anafylaktická reakce u králíka Hypersenzitivní reakce Experimentáln navozená anafylaktická reakce u králíka Historie 1901 Albert z Monaka se vypravil na výzkumnou plavbu Charles Richet a Paul Portier Richet experimentoval po návratu

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické mechanismy šoku Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Šok Klinický syndrom projevující

Více

ZÁNĚT osnova. ZÁNĚT: definice; vymezení pojmu. DRUHY ZÁNĚTU: podle průběhu

ZÁNĚT osnova. ZÁNĚT: definice; vymezení pojmu. DRUHY ZÁNĚTU: podle průběhu ZÁNĚT osnova Výukové materiály: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/fellnerova.htm Obecná charakteristika zánětu Klasifikace zánětu podle průběhu podle příčiny podle patologicko-anatomického obrazu Odpověď

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více