Efektivní modely distribuce a modely řízeného vstupu na trh z pohledu farmaceutické firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní modely distribuce a modely řízeného vstupu na trh z pohledu farmaceutické firmy"

Transkript

1 Efektivní modely distribuce a modely řízeného vstupu na trh z pohledu farmaceutické firmy MUDr. David Skalický, MBA Head of Market Access & Governmental Affairs Novartis s.r.o. Česká republika

2 Mýty a fakta Česká republika má nejvyšší ceny léčiv ve srovnání s ostatními zeměmi EU Úhrady léčiv a od nich odvislé ceny jsou na úrovni nejnižší ceny v EU a v mnoha případech i nižší, MC jsou po druhé revizi na úrovni nejnižší ceny v EU Jaká bude ochota centrály obchodovat produkty v ČR? Obrat Novartis ČR 0,18% z celosvětového Kdy dostane povolení centrály uvést nové produkty v ČR? vlna po velkých zemích mimo EU? 2

3 Vývoj maximálních cen klíčových produktů Novartis 36098,5 Lucentis 36098,5-32,2% 47792, , , ,23 Úhrada Maximální cena 21693,15-54,7%

4 Vývoj maximálních cen klíčových produktů Novartis 10982,59 Xolair 10982, , ,59-12,2% 14325, , ,39 Úhrada Maximální cena -45,5%

5 Výrobní proces Plánování výroby Forecasting - výhled na 3 roky Lead time dní, velmi omezená možnost korekce množství Množství zboží Lokální požadavek Minimal/maximal order quantity Monitoring šarže Jakákoli změna v SPC, PIL = požadavek na novou šarži Likvidace stávajících zásob po 160 dnech Vyjednávací pozice = podíl prodeje 5

6 Společný cíl MZ, ZP a výrobce Zajistit dostatek léčiv pro lokální potřebu Transparentnost lokální spotřeby Data o lokální spotřebě ideální data o počtu hrazených balení ZP Komparace dodávek a reálné spotřeby (úhrady ZP, SUKL) Zabránit výpadkům léčiv na trhu v ČR 6

7 Nejčastější modely přímého prodeje Zejména pro léky s malým počtem center Pro plánované předvídatelné zásobování Nejsou vhodné pro retail lékárny Otevření jednání s velkými lékárenskými řetězci 7

8 Přímá distribuce Model zejména pro velké odběratele Obratové bonusy, slevy Dodávka zboží 1-2x týdně Lokální pobočka. (distribuční licence) Lékárna 2 Objednávky a dodávky zboží do lékárny Fakturace mezi firmou, nemocnicí a dodávky zboží lékárnám 8

9 Klady a zápory modelu Flexibilita Vhodné zejména pro velké nemocnice Rychlý vstup na trh Nástroj pro jednání (externí a interní) Velká administrativní zátěž pro výrobce Veřejné zakázky Flexibilita zvýší administrativní zátěž a náklady Maloobchod Plná tíže obchodních podmínek 9 Presentation Title Presenter Name Date Subject Business Use Only

10 Komisionářský prodej (úplný komisionářský model) Kompromis nákladů a administrativní zátěže Obratové bonusy, slevy Komitent (Lokální pobočka) Objednání a odběr zboží Komisionář Dodávka zboží Lékárna 1 Lékárna 2 Zálohová fakturace Objednávky, dodávky a fakturace zboží do lékárny 10

11 Klady a zápory modelu Flexibilita Vhodné pro klíčové produkty Administrativní zátěž na začátku projektu Maloobchod Rychlý vstup na trh Nástroj pro jednání (externí a interní) Veřejné zakázky sdílení administrativy Rozložení rizik 11 Presentation Title Presenter Name Date Subject Business Use Only

12 Centrální distribuce Model využívaný pro velké trhy Obratové bonusy, slevy Dodávka zboží Lékárna 1 Mateřská firma Objednávka zboží Fakturace Lokální pobočka Objednávka zboží Lékárna 2 Dodávka zboží Fakturace 12

13 Klady a zápory modelu Kontrola Vhodné pro klíčové produkty a velké země Rychlý vstup na trh Nástroj pro jednání (externí a interní) Flexibilita Maloobchod Akceptace obchodních podmínek Vhodné pro devices 13 Presentation Title Presenter Name Date Subject Business Use Only

14 Rx kontrolovaná distribuce Při ohrožení dostupnosti jediné možné léčby Ověření požadavku Lékárna 1 Rx Lokální pobočka Dodávky zboží, podnět k vyskladnění Distributor Objednávka Lékárna 2 Rx Fakturace Dodávka zboží do lékárny 14

15 Klady a zápory modelu Vhodné pro maloobjemové produkty Nástroj pro jednání (externí a interní) Veřejné zakázky Rozložení rizik Flexibilita Maloobchod Akceptace obchodních podmínek MOQ 15 Presentation Title Presenter Name Date Subject Business Use Only

16 Modely řízeného vstupu na trh z pohledu farmaceutické firmy 16 Presentation Title Presenter Name Date Subject Business Use Only

17 Metody řízeného vstupu na trh jsou nástrojem záruky mezi výrobcem a plátcem Všeobecně přijímaná definice Metody řízeného vstupu na trh jsou dohody mezi výrobcem a plátcem/poskytovatelem, umožňující přístup a úhradu zdravotní technologie za specifických podmínek Tyto modely používají různé mechanizmy k minimalizování nejistoty o funkčnosti technologie nebo k rozšíření efektivního používání technologie nebo k limitaci dopadu na rozpočet. 1 Intl J of Technology Assessment in Healthcare; 27:1, Novartis internal documentation, Managed Entry Agreement Governance, version September 2011

18 Role metod řízeného vstupu na trh je obhájit hodnotu inovativních produktů plátcům... Cena 1 Snížení nejistoty o léčebném benefitu zlepšení nákladové efektivity Hodnota 3 2 Správné používání k optimálním výsledkům léčby Limitace negativního dopadu na rozpočet

19 ... a sladit řešení pro platce s cenovou strategií firmy k minimalizaci cenové eroze při mezinárodní referenci Hodnota Cena 4 Udržení cenového koridoru zmírnění dopadu na cenovou referenci 4 PŘÍKLAD

20 Vhodný kandidát pro řízený vstup na trh 3 stupně posouzení Sporné body Dopad do rozpočtu Dostupnost Nákladová efektivita Nejistota o spotřebě & outcomes Produkt pro MEA Perspektiva plátce Co vede plátce k dohodě (úspory, krátkodobý pohled) Můžeme to změnit?(klepší výsledky, střednědobá úspora) Kdo nám může pomoci(pacienti, lékaři, ostatní) 3. Atributy produktu/onemocnění Úroveň rozlišení Lepší účinnost vs. Standard léčby Ujištění/ monitorování compliance Schopnost měřit léčebné outcomes Epidemiologie Budoucí indikace/ risk of off-label use Požadavek na další servis (diagnostika, monitoring) 20

21 Časný vstup na trh U neregistrovaného produktu Studie IIIb Extenze klinického programu Off label Úhradový proces Podání ze soucitu Právní prostředí je základ Dohoda s plátci Počet pacientů Specifický léčebný program Legální možnost podání neregistrovaného produktu

22 Samoplátci Systém Finanční Léčebné výsledky I u inovativních produktů jsou preferovány spíše finanční dohody Záruky léčebných outcomes Cena závislá na výsledku Cena závislá na cíli léčby segmentu Dohody Value Based Pricing Získání podmínečných důkazů Oblast rychlého rozvoje, zatím malých dohod Stropy/Slevy Strop pac. populace Portfolio dohody pro pac. populaci Strop pro ind. pacienta Portfolio dohody pro pacienta Kapitační dohody Portfolio tradeoff dohody Slevové dohody Differencialní Cenový model Většina dohod směřuje do finanční oblasti Servis o přidané hodnotě Dohody o službách a přidané hodnotě Dohody o úhradě služeb, které sníží náklady Dostává zvýšenou pozornost Dostupnost Differenční Cenové Modely Mikro finanční modely / Multi- Brands Vícezrdojové financování Loajalitní programy Integrovaný Servis Dostává zvýšenou pozornost

23 Příklady dohod a pozitivní NICE guidance (UK) Date Drug Agreement Disease 10/07 Bortezomib Pharma pays for non responders Multiple Myeloma Date Drug Agreement Disease 03/11 Azacitidine Discount Myelodisplastic Syndrome 08/08 Ranibizumab Capping per eye WetAMD 04/11 Golimumab = cost for 50mg and 100 mg Psoriatic Arthritis 11/08 Erlotinib = cost as Docetaxel Lung Cancer 04/11 Romiplostin Discount ITP 04/09 Lenalidomide Pharma pays after 25 th cycle Multiple Myeloma 10/11 Mifamurtide Discount Osteosarcoma 06/09 Cetuximab 16% discount Metastatic colorectal cancer 12/11 Tocilizumab Discount RA 08/09 Ustekinumab = price for 45mg and 90mg Psoriasis 01/12 Nilotinib Discount 2 nd line CML 09/09 Sunitinib Pharma pays first cycle GIST 02/12 Tocilizumab Discount SJIA 12/09 Trabectedin Pharma pays after 5 th cycle Soft Tissue Sarcoma 04/12 Nilotinib Discount 1 st line CML 01/10 Certolizumab Pharma pays first 12 weeks RA 04/12 Fingolimod Discount MS 05/10 Gefitinib Fixed priced agreed Lung Cancer 06/12 Erlotinib Discount Lung Cancer 02/11 Pazopanib 12.5% discount + CED on COMPARZ trial Renal cell carcinoma 06/12 Abiraterone Discount Prostate Cancer Both order of entry and MEA renewals suggest a migration to easy to recognize savings in discounts

24 Rizika, spojená s dohodami o řízeném vstupu Finanční Outcomes: těžko předpověditelný dopad Plánování dohadných položek Logistická Outcomes: hlášení nežádoucích účinků Sledování naplnění cílů Poskytovaný servis a legislativa, interní předpisy... Veřejnost Umělá cesta k udržení vysokých cen... 24

25 Dohoda na léčebných outcomes Pacienti, nedosahující očekávaných výsledků jsou s podílem úhrady výrobce Risk sharing pro non respondery Nežádoucí účinky Dohoda jako obchodní tajemství Přísně definovaná kriteria Responder/nonresponder Etika... Analýza dohody Naplnění dohody Vyhodnocení dat z reálné klinické praxe

26 Dohoda na dodání hodnoty léčby Různá úhrada pro různé skupiny pacientů Cíl Širší přístup pro různé skupiny pacientů Zkrácení doby vstupu na trh Kritéria Definice populací Willigness to pay v různých hladinách (HTA) Důkazy demonstrace benefitů

27 Price Volume Dohody (PVA) Dohody na finančním objemu nebo počtu pacientů Cíl Rozšíření podmínek Ochrana referencované ceny Kritéria Výborná znalost trhu Přesný odhad spotřeby Vysoká pravděpodobnost využití

28 Kapitace pacient/populace Záruka nákladu na pacienta/poplaci Cíl Nákladová efektivita Minimalizace dopadu na rozpočet Kritéria Nákladná léčba Vyšší spotřeba, nákladově neefektivní

29 Portfolio dohody Záruky nákladů na pacienta Cíl Předpověditelné náklady pro plátce Dostupnost dané léčby Náhledy na spotřebu Kritéria Léčba, kde má výrobce široké portfolio Možné sledování spotřeby

30 Portfolio trade off Ochrana ceny části portfolia Cíl Ochrana ceny interně i pro referenci Minimalizace BI Kritéria Jasné rácio, jasný obchodní impakt Nové produkty, existující portfolio, stejná indikace

31 Value added service Služby prováděné třetími stranami pacientům nebo systému Cíl Zlepšit nákladovou efektivitu Služby, tréninkové programy, edukace Kritéria Atraktivita Požadavky na vzdělávání či služby

32 Modely cenového rozdílu Různé ceny pro různé pacienty (indikace)/ jiný bran dname Cíl Zaujmout míst v definovaném segmentu Kritéria Potenciál Jasně superiorní vs. Levnější alternativa Různé kanály

33 34 Příklad

34 Jak funguje takový model? KAM/HAM Reporting pacientů Firma Fakturace nediskontní ceny Info o spotřebě Přímá distribuce Fakturace nediskontní ceny Info o spotřebě Centrum ZP Market Access

35 Příklad: Španělsko, oftalmologie

36 Závěrem Česká republika má jeden z nejrestriktivnějších systémů CaÚ v Evropě Cenová hladina cenové regulace dělá z ČR atraktivní exportní zemi K zajištění dostatečného množství léčiv pro lokální spotřebu může napomoci novela zákona o léčivech Metody řízeného vstupu na trh pomáhají k dostupnosti hrazené nákladné léčby Sběr dat z reálné praxe podporuje pokračování v úhradě léčiv ZP 37

37 Děkuji za pozornost 38

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

Podklady -snímky pro marketing část 1.

Podklady -snímky pro marketing část 1. Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Šebestová Jarmila. Klíčová slova: zdravotnictví, výzkum, plánování, kooperace, strategie, klastry, sítě podniků

Šebestová Jarmila. Klíčová slova: zdravotnictví, výzkum, plánování, kooperace, strategie, klastry, sítě podniků Analýza využití strategie kooperace do oblasti zdravotnických služeb Advantage of Cooperative Strategies Analysis of their Application in Health Care Services Šebestová Jarmila Abstrakt Článek se zabývá

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD

Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD casopis_35.qxd 9.6.2009 9:56 StrÆnka 1 Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD Téma dne: Standardy pro EDI komunikaci v ČR Systém GS1 ve zdravotnictví Partnerský

Více

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice KAPITOLA VII a dodavatelského řetězce Co se dozvíte v této kapitole Jak fungují interní logistické procesy v informačních systémech Jak definovat dodavatelský řetězec a jak nahlížet na jeho plánování a

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2008 Ing. František Kyncl

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2008 Ing. František Kyncl UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DISERTAČNÍ PRÁCE 2008 Ing. František Kyncl Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Outsourcing dopravně logistických procesů Ing. František

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Autor: Gabriela

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

ISSN (Online) 1805-6873

ISSN (Online) 1805-6873 ISSN (Print) 1805-1391 ISSN (Online) 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor:

Více

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P.,

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 Funkce akčního plánu Akční plán je nezbytným nástrojem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období

Více

Řízení zásob ve vybraném podniku

Řízení zásob ve vybraném podniku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Řízení zásob ve vybraném podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Doporučení marketingové strategie nového produktu společnosti Technologické Inovační Centrum. Erika Čvandová

Doporučení marketingové strategie nového produktu společnosti Technologické Inovační Centrum. Erika Čvandová Doporučení marketingové strategie nového produktu společnosti Technologické Inovační Centrum s.r.o. Erika Čvandová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je doporučení marketingové

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více