STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY"

Transkript

1 STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/

2 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU- EŠENÍ 10 OBRÁZKY K ROZSTÍHÁNÍ A ROZDLENÍ 11 PÍPRAVA 2 12 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE ÚVODNÍ TEXT 14 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ LIST 1 16 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ LIST 1- EŠENÍ 18 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ LIST 2 [21] STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- NAKLÁDAE 20 PÍPRAVA 1 21 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- ÚVODNÍ TEXT PRO UITELE 22 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- OBRÁZEK PRO HRU ASOCIACE [25] 23 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- KARTIKY K ROZTÍDNÍ STROJE PRO TRANSPORT- PEVOZ MATERIÁLU 25 PÍPRAVA 1 26 STROJE PRO TRANSPORT- ÚVODNÍ TEXT PRO UITELE 28 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- ŠABLONA PEDNÍ ÁSTI 29 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- ŠABLONA ZADNÍ ÁSTI 30 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- FOTO 31 DEVNÉ NÁKLADNÍ AUTO 32 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI 33 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI EŠENÍ 34 SLOVNÍ ÚLOHY- MLADŠÍ ŽÁCI 35 SLOVNÍ ÚLOHY- MLADŠÍ ŽÁCI EŠENÍ 36 PÍPRAVA DOPRAVNÍ PROSTEDKY

3 PÍPRAVA 1 48 DOPRAVNÍ PROSTEDKY ÚVODNÍ TEXT 49 ROZDLENÍ DOPRAVNÍCH PROSTEDK TEXT PRO UITELE 50 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PRACOVNÍ LIST 1 51 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PRACOVNÍ LIST 2 52 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PEXESO 1. ÁST 53 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PEXESO 2. ÁST 54 PÍPRAVA 2 55 DOPRAVNÍ PROSTEDKY- VYLUŠTI TAJENKU 56 DOPRAVNÍ PROSTEDKY- EŠENÍ 57 JEDNOSTOPÁ A DVOUSTOPÁ VOZIDLA - PRACOVNÍ LIST KOLO 60 PÍPRAVA 1 61 ÚVODNÍ TEXT- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 62 PRACOVNÍ LIST- PRÁCE S TEXTEM 63 PRACOVNÍ LIST- PRÁCE S TEXTEM - EŠENÍ 65 PÍPRAVA 2 67 VTY K ROZSTÍHÁNÍ 68 PRACOVNÍ LIST- POVINNÁ VÝBAVA KOLA 69 DOMÝŠLENÍ PÍBH- KARTIKY K ROZSTÍHÁNÍ DO SKUPIN 70 DOPLOVAKA 71 DOPLOVAKA- EŠENÍ OSOBNÍ AUTOMOBIL 73 PÍPRAVA 1 74 OSOBNÍ AUTOMOBIL ÚVODNÍ TEXT 75 AUTOMOBIL SKLÁDANKA Z PAPÍRU 76 ŠABLONA AUTA NA PEKLÁDÁNÍ 78 OSOBNÍ AUTOMOBIL PRACOVNÍ LIST 1, MLADŠÍ ŽÁCI 79 OSOBNÍ AUTOMOBIL PRACOVNÍ LIST 2, STARŠÍ ŽÁCI [30] 80 OSOBNÍ AUTO PRACOVNÍ LIST 3 81 PÍPRAVA 2 82 SEZNÁMENÍ S ELEKTRONICKOU STAVEBNICÍ BOFFIN 83 PÍPRAVA

4 ÚVODNÍ TEXT 2- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 90 TAJNÁ ZPRÁVA- TEXT K ROZSTIHÁNÍ 91 ORIGAMI- AUTO 92 AUTOMOBIL- PRACOVNÍ LIST 1 93 AUTOMOBIL- PRACOVNÍ LIST 1- EŠENÍ 94 AUTOMOBIL- PRACOVNÍ LIST 2 95 KÍŽOVKA 96 KÍŽOVKA- EŠENÍ 97 PÍPRAVA 3 98 DEVNÉ AUTÍKO 99 STAVBA SILNIC ZE STAVEBNICE KAPLA LETADLO 101 LETADLO ÚVODNÍ TEXT 102 PÍPRAVA LETADLO PRACOVNÍ LIST MLADŠÍ ŽÁCI 104 LETADLO PRACOVNÍ LIST STARŠÍ ŽÁCI 108 LETADLO SKLÁDANKA Z PAPÍRU 112 PÍPRAVA LETADLO- ŠABLONY 115 LETADLO- FOTO 117 PRACOVNÍ LIST LETADLO- 1. TÍDA 118 PRACOVNÍ LIST LETADLO- 2. TÍDA LOD 120 ÚVODNÍ TEXT- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 121 PÍPRAVA ŠIFRA 123 OTÁZKY NA POROZUMNÍ- K ÚVODNÍMU TEXTU 124 LOD - PRACOVNÍ LIST LOD - PRACOVNÍ LIST 1 - EŠENÍ 126 LOD - PRACOVNÍ LIST PÍPRAVA PÍBH JEDNOHO CHLAPCE 130 SOUADNICE- ODHALENÍ VYNÁLEZCOVA JMÉNA

5 KAPLANOVA TURBÍNA- POSTUP SESTAVENÍ JEDNODUCHÉHO MODELU 132 PÍPRAVA ZÁVODY LODÍ - PRACOVNÍ LIST 134 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI 135 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI EŠENÍ 136 PÍPRAVA ORIGAMI- LODIKA A PARNÍK 138 PÍPRAVA LO- ŠABLONA 140 LO- ŠABLONA SPODNÍ DÍL 141 LO- FOTO 142 PÍPRAVA VOR- FOTO DOPRAVNÍ ZNAKY 145 ÚVODNÍ TEXT- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 146 DOPRAVNÍ ZNAKY - PRACOVNÍ LIST 1- POROZUMNÍ TEXTU 148 DOPRAVNÍ ZNAKY - PRACOVNÍ LIST DOPRAVNÍ ZNAKY - KNIHA 150 BLUDIŠT 152 PÍPRAVA DOPRAVNÍ ZNAKY - PRACOVNÍ LIST PÍBH- MALOVANÉ TENÍ 155 DESKOVÁ HRA 156 DOMEEK- FOTO 157 DOMEEK- ŠABLONA SPODNÍHO DÍLU 158 DOMEEK- ŠABLONA PEDNÍHO DÍLU 159 DOPORUENÁ LITERATURA, ODKAZY

6 Co jsou to stroje? Stroje jsou taková zaízení, která lidem usnadují práci nebo jejich práci nahrazují. Nkteré stroje jsou velice jednoduché, jiné jsou složeny z mnoha pohyblivých dílk a souástí. Mezi nejjednodušší stroje patí páka, kolo i kladka. Páka je ty, která je v jednom svém míst podepena (nap. o kámen, kládu, atd.). Páku lze využít pro nadzvednutí kamene, i jiného tžkého pedmtu. Mezi páky patí také nástroje bžn potebné, jako nap. klešt, nžky, otvírák na láhve i konzervy. Dále zde patí také kolo, které patí mezi nejstarší a nejužitenjší stroje vbec. Využití nalezne v mnoha oborech a samozejm pi každodenní práci (kolo u koleek, mlýnské kolo, atd.). Kladka je stroj, který je složený z koleka, kolem kterého je omotáno lano. Její využití je nap. u splachovadla. Pokud se kladka skládá ze dvou a více koleek, nazýváme tento stroj kladkostroj. Mnoho stroj je velice složitých a jsou složeny vtšinou z propojených díl, které spolen spolupracují a tím uvádí stroj do pohybu. V dnešní moderní dob, kdy lidé potebují stavt nová msta, silnice nebo budovy je poteba vynakládat mnoho úsilí. Pro tuto práci nám proto slouží stavební stroje. Ty vykonávají velice namáhavou práci. Pímo na míst vykopávají buldozery, i rypadla hluboké jámy, nákladní vozy odvážejí zeminu nebo jiný materiál, stavební míchaky pivážejí beton, který pevážejí v otáivém bubnu, aby neztvrdl. Jeáby pesouvají materiál z jednoho místa na druhé. Pro obasné využití nám slouží jeáby umístné na nákladních autech. Všechny tyto stroje musí ovládat vyškolený dlník- idi, který pesn ví, jak se strojem zacházet. Lidé stále pemýšlejí, jak si ješt více usnadnit práci. V souasné dob taktéž probíhají výzkumy složitých mechanism- robot, jejichž využití lidé vidí v nedaleké budoucnosti. Kdo ví, co bude za pár let. Teba lidská práce nebude již poteba. Vše budou vykonávat stroje a roboti je budou ovládat? A co budeme potom dlat my, lidé? [13] - 6 -

7 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE - 7 -

8 PÍPRAVA 1 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Co jsou stroje? CÍL: Žák dokáže strun charakterizovat stroje a uvést píklady nejjednodušších a nejstarších stroj. POMCKY: - úvodní text do dvojic - pracovní list- porozumní textu - kartiky k roztídní NOV VYTVÁENÉ POJMY: Páka, kladka, kolo, kladkostroj VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: - UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Krátká vstupní diskuse- zamyslete se a vzpomete si, které stroje výrazn ovlivnily lidskou innost v historii, jak lidem usnadnily práci? Uve píklady. (10 min.) HLAVNÍ ÁST Spolené tení úvodního textu- je poteba nakopírovat úvodní text každému žáku nebo do dvojic, následné vysvtlení si neznámých slov i slovních spojení. (5 min.) Pracovní list- porozumní textu (10 min.) Tídní obrázk k názvm jednoduchých stroj (páka, kladka, kolo)+ vysvtlení si jejich pínosu lidstvu, které další píklady z praxe znáš? Jak využíváte tyto jednoduché stroje u vás doma? (10 min.) ZÁVR Reflexe, diskuse, spolená kontrola - 8 -

9 PRACOVNÍ LIST- porozumní textu 1. Napiš poet odstavc v textu. 2. Vyhledej slova v textu dle instrukcí a zapiš do doplovaky. Odmnou ti bude tajenka odstavec, 1 ádek, 5 slovo odstavec, 2 ádek, 1 slovo odstavec, 1 ádek, 3 slovo odstavec, 4 ádek, 10 slovo odstavec, 1 ádek, 8 slovo odstavec, 5 ádek, 1 slovo odstavec, 6 ádek, 2 slovo odstavec, 1 ádek, 9 slovo odstavec, 3 ádek, 8 slovo odstavec, 4 ádek, 2 slovo Tajenka: byl eský spisovatel a noviná. Spolen s bratrem Josefem jsou autory knihy Devatero pohádek a Dášeka, ili život štnte. Také vymyslel slovo ROBOT, které se dnes používá po celém svt. 3. Peti si text ješt jednou a uprav následující vty. Stroje jsou taková zaízení, která Mezi nejjednodušší stroje patí Do stavebních stroj adíme lidem usnadují i nahrazují jejich práci. omezují lidskou innost. zdržují lidskou práci. páka, klešt a jeáb. páka, kolo a kladka. kladkostroj, domícháva a kolo. jeáb, buldozer, splachovadlo. mlýnské kolo, nákladní auto, výtah. nákladní auto, domícháva, rypadla

10 PRACOVNÍ LIST- porozumní textu- ešení 1. Napiš poet odstavc v textu Vyhledej slova v textu dle instrukcí a zapiš do doplovaky. Odmnou ti bude tajenka odstavec, 1 ádek, 5 slovo. K T E R Á 2. 1 odstavec, 2 ádek, 1 slovo odstavec, 1 ádek, 3 slovo odstavec, 4 ádek, 10 slovo odstavec, 1 ádek, 8 slovo odstavec, 5 ádek, 1 slovo odstavec, 6 ádek, 2 slovo odstavec, 1 ádek, 9 slovo odstavec, 3 ádek, 8 slovo odstavec, 4 ádek, 2 slovo N A H R A Z U J Í S T R O J E K O N Z E R V Y 5. S L O Ž E N Y M Í CH A K Y M A T E R I Á L 8. P R Á C I L E T V Y K O N Á V A T Tajenka: KAREL APEK byl eský spisovatel a noviná. Spolen s bratrem Josefem jsou autory knihy Devatero pohádek a Dášeka, ili život štnte. Také vymyslel slovo ROBOT, které se dnes používá po celém svt. 3. Peti si text ješt jednou a uprav následující vty. Stroje jsou taková zaízení, která Mezi nejjednodušší stroje patí Do stavebních stroj adíme lidem usnadují i nahrazují jejich práci. omezují lidskou innost. zdržují lidskou práci. páka, klešt a jeáb. páka, kolo a kladka. kladkostroj, domícháva a kolo. jeáb, buldozer, splachovadlo. mlýnské kolo, nákladní auto, výtah. nákladní auto, domícháva, rypadla

11 Obrázky k rozstíhání a rozdlení

12 PÍPRAVA 2 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Stroje pro zemní práce CÍL: Žák dokáže rozpoznat a pojmenovat zástupce jednotlivých kategorií stroj urených pro zemní práce. POMCKY: - úvodní text do dvojic - obálky s rozstíhaným úvodním textem (zvláš obrázky i text) do skupinek - pracovní listy pro každého žáka NOV VYTVÁENÉ POJMY: Stroje pro zemní práce, ruchadlo, rypadlo, scraper, dozer, kolesový podvozek, buldozer, tiltdozer, anglodozer, zhutovací stroje VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Stroje usnadující lidskou innost (lopata, krumpá, koleko, kladka, pluh, hráb, atd) UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Pojmová mapa- brainstorming- dti dostanou balicí papír formátu A0, jejich úkolem je napsat vše, co je napadne se slovním spojením stroje pro zemní práce (10 min.) Spolená diskuse- procházíme jednotlivé body pojmové mapy a spolen tídíme získané informace (5 min.) HLAVNÍ ÁST Hromadné tení úvodního textu- stroje pro zemní práce- dbáme na tení správné s porozumním+ dti si podtrhávají slova, která jsou pro n nová/

13 neznámá (10 15 min.) Skupinová innost- dtem pvodní text odebereme a rozdáme do skupinek obálky, ve kterých naleznou rozstíhaný pvodní text na obrázky stroj a text samotný. Jejich úkolem je k obrázkm piadit správný text. Pokud si neví rady, rozdáme opt pvodní text jako nápovdu i kontrolu. (10 min.) Pracovní list- žáci vyplují samostatn pracovní list (10 15 min.) ZÁVR Reflexe, diskuse+ zadání domácího úkolu- každý žák napíše na kartiku jednu vc/informaci, kterou by se rád dovdl o pozemních strojích, kartiky se dají do klobouku, každý žák si vylosuje kartiku s otázkou, odpov na ni musí vyhledat z dostupných zdroj (literatura, elektronický zdroj, diskuse s odborníkem v rodin, atd.) a v následující hodin pinést její odpov a prezentovat ped ostatními. (5 min.) POZNÁMKY: Pracovní listy jsou vytvoeny ve dvou verzích. Jedna verze je urena pro žáky tíd, druhá verze je urena pro žáky tíd. Doporuuji zaadit pro žáky tíd motivaní video (Boek stavitel- Václavova nová garáž ), [22] kde mohou vidt praktické užití jednotlivých stroj ve zjednodušené a jim pochopitelné situaci. Taktéž lze zaadit etbu této knihy namísto Úvodního textu

14 CZ.1. 07/1.1.16/ / STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE úvodníí text lovk byl od nepamti zvyklý vykonávat tžkou a namáhavou runí práci. Vše se zmnilo s píchodem prvních jednoduchých stroj (nap. kola, ruchadla- pluhu, apod.), které usnadnily lidskou innost. Stroje se postupn zdokonalovz valy až do podoby dnešních moderních tžkopádných velikán, bez kterých si lze život jen tžko pedstavit. Stroje pro zemní práce vykonávají vtšinou hrubou a tžkou práci, jako je nakládání a pemisování zeminy, výkopy, vyrovnávání nerovností povrchu, zhutování zeminy, atd. To vše je poteba pro výstavbu silnic a železnic, dom,, tunel, obchodních h center, pístav, aj. Stroje pro zemní práce (práce vykonávané na povrchu zem) jsou rozdleny do následujících kategorií. Základními druhy stroj pro zemní práce jsou rypadla, scrapery (škrabáky), dozery (shrnovae), buldozery a zhutovací stroje. Rypadla patí mezi nejbžnjší stroje, které umožují tžit, nakládat a pesouvat zeminu. Jejím hlavním znakem je nakládací lopata umístná na dlouhém rameni. Rypadlaa se pohybují pomocí pásového (Obr. A) nebo kolesového (Obr. B) podvozku. Ovládat rypadla patí mezi nebezpené povolání, nebo idi pracuje v tžkých podmínkách lomu nebo dolu. Proto lidé pemýšlejí nadd novými stroji, který by bylo možné ídit na dálku. Tak, aby idi mohl zstatt v bezpeí. [2] Obr. A [15] Obr. B B [15] Scrapery neboli škrabáky see využívají k nakládání, rozprostírání a peváženíí horniny. Korba scraperu se plní zespodu, kdyy se dno oteve a za pomocí ezného nožee nebere píslušný materiál. Poté se poklop uzave a je pipraven k odvozu. Následn se dno opt oteve a na stanovené místo je materiál vysypán do potebné tloušky. [1] [14] [15]

15 Dozery (shrnovae) jsou stroje pipomínající traktor, které se pohybují bu na pásovém, nebo kolovém podvozku. Používají se zejména k odstraování strom, ke, balvan a ornice (pdy). Pro bžné použití rozlišujeme 3 typy dozer: buldozer, tiltdozer a angledozer. [16] a) Buldozer má radlici, se kterou lze hýbat pouze nahoru a dol. Slouží k rozrývání terén a úprav nerovností. [18] b) Tiltdozer dokáže radlici zvedat a vytáet na hranu. Výborn slouží k odstranní balvan, vytvoení rýhy i rozrývání zeminy. c) Angledozer svou radlici zvedá a vyklání do stran, což je výhodné k zahrnování výkop i odklízení cest. [19] Zhutovací stroje se používají pro zpevnní povrchu. Využívají se k tomu tžké zhutovací válce, které svou tíhou a vibracemi zhutují používaný materiál (zemina, hlína, štrk, aj.). Tyto stroje naleznou uplatnní pi stavbách silnic, železnic, tunel, [17] [20] obchodních center, sklad, atd

16 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- pracovní list 1 1. Spoj název stroje s jeho správným popisem. Shrnova, jehož radlici lze zvedat i vytáet na hranu. Lidem pomáhá s odstranním balvan i jiných pekážek. Rypadlo Angledozer Nejbžnjší druh dozeru, který se používá k rozrývání a úprav terén. Jeho radlice se pohybuje pouze nahoru a dol. Scraper Jeho nejvtší síla se skrývá ve válci, který zpevuje zeminu nebo jiný materiál. Využití nachází ve výstavb silnic i železnic. Buldozer Zhutovací válec Tiltdozer Stroj pro nakládání a pesouvání zeminy s dlouhým ramenem, pohybuje se na pásovém nebo kolesovém podvozku. Stroj, který se plní zespodu. Zeminu škrábe pomocí ezného nože. Také se mu pezdívá škrabák. Dozer sloužící k zahrnování výkop i odklízení cest. Radlici lze zvedat a vyklánt do stran. 2. Dopl správn text. Mezi stroje pro zemní práce patí,, a dozery neboli. Dozery rozdlujeme do 3 skupin podle manipulace s radlicí na, a. Všechny tyto stroje vykonávají a práci. Slouží k, nebo zeminy. Využívají se pro stavbu,, i

17 CZ.1. 07/1.1.16/ / Vyber správná slova k jednotlivým ástem buldozeru a pipiš je k šipkám. POHYBLIVÁ RAMENA RADLICE VÝFUK ÍZENÍ (KABINA) MOTOR PÁSOVÝ PODVOZEK 4. Odpovz na otázky. a) Kde a s jakými stroji pro zemní práce ses už setkal? b) Myslíš si, že by dnešní lovk mohl bez tchto stroj žít? Jak by to asi vypadalo?

18 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- pracovní list 1- ešení 1. Spoj název stroje s jeho správným popisem. Shrnova, jehož radlici lze zvedat i vytáet na hranu. Lidem pomáhá s odstranním balvan i jiných pekážek. Rypadlo Angledozer Scraper Nejbžnjší druh dozeru, který se používá k rozrývání a úprav terén. Jeho radlice se pohybuje pouze nahoru a dol. Jeho nejvtší síla se skrývá ve válci, který zpevuje zeminu nebo jiný materiál. Využití nachází ve výstavb silnic i železnic. Buldozer Stroj pro nakládání a pesouvání zeminy s dlouhým ramenem, pohybuje se na pásovém nebo kolesovém podvozku. Zhutovací válec Tiltdozer Stroj, který se plní zespodu. Zeminu škrábe pomocí ezného nože. Také se mu pezdívá škrabák. Dozer sloužící k zahrnování výkop i odklízení cest. Radlici lze zvedat a vyklánt do stran. 2. Dopl správn text. Mezi stroje pro zemní práce patí rypadla, scrapery, zhutovací válce a dozery neboli shrnovae. Dozery rozdlujeme do 3 skupin podle manipulace s radlicí na buldozery, tiltdozery a angledozery. Všechny tyto stroje vykonávají tžkou a hrubou práci. Slouží k nabírání, shrnování nebo pemisování zeminy. Využívají se pro stavbu silnic, železnic, tunel i obchodních center

19 CZ.1. 07/1.1.16/ / STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- pracovní list 2 [21 Vybarvi Rolíka, Bokova dobrého kamaráda ] zelená erná žlutá ervená modrá hndá = = = = = = = = = = = = 20 6 = 18 7 = 13 4 = 20 3 = 19 4 = 12 6 = 16 2 = 15 4 = 18 9 = 17 0 = 20 5 = =

20 2. STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- NAKLÁDAE

21 PÍPRAVA 1 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Stroje pro nakládání- nakládae CÍL: Žák rozumí slohovému útvaru popis a sám tvoí jednoduchý písemný projev. POMCKY: - Obrázek Bédi z Boka Stavitele - text k úprav NOV VYTVÁENÉ POJMY: Nakládae, vidlice VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Stroje pro zemní práce, lopaty UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Hra na asociace- Ukážu žákm obrázek- Béa z Boka Stavitele, ale nic nekomentujikteré slovo je jako první napadne pi pohledu na obrázek? (10 min.) Spolená diskuse- Kdo je to? Odkud pochází? Jaké je jeho jméno? Jak vypadá? Co si asi mže myslet? Kam má práv namíeno? Apod. (5min.) HLAVNÍ ÁST Skupinová innost- Žáci obdrží obálky, ve kterých naleznou rzná slova. Jejich úkolem je vybrat správná a pravdivá tvrzení na základ pozorování. (5 min.) Následn si tvrzení spolen projde s uitelem a odvodní. (5 min.) Oprava textu- žáci obdrží popis nákladního stroje (viz píloha)- jejich úkolem je si text peíst a podtrhnout slova, která se jim nelíbí (možná diskuse se spolužákem). Slova musejí zárove nahradit jiným. O jaký slohový útvar se jedná? Pro? ím se vyznauje? Následn text pepíšou do sešitu. (15 min.) ZÁVR Shrnutí, reflexe, diskuse. (5 min.)

22 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- úvodní text pro uitele Nakládae jsou stavební stroje ureny k nakládání a pemísování sypkých materiál (písek, štrk, hlína, kamení). Jsou vybaveny lopatou, kterou materiál nabírají. Místo lopaty mohou mít nakládae také vidlice, které slouží k pemísování devných beden nebo palet. Takový nakláda známe pod pojmem vysokozdvižný vozík. Ten ovládají lidé, kterým íkáme skladníci. Nejastji se využívájí pro tžké práce na stavbách, pi pemísování zeminy u výkopových pracích, i ve skladištích pro pevážení tžkých beden, devných i plastových palet, aj. Také se využívají v lomech a dolech, kde je poteba pevést obrovské množství kamení. Nakládae patí mezi nejvtší stroje na zemi, a to proto, že dokážou pevést nkolik tun materiál najednou. Nkteré nakládae se sestrojují až pímo na míst použití, protože by bylo obtížné je dostat po normální silnici díky své velikosti. Nakládae ídí vtšinou jeden idi, který sedí v kabin a ovládá ízení. Stroj je [23] [24] dále vybaven lopatou i vidlicí pro náklad materiál

23 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- obrázek pro hru asociace [25]

24 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- kartiky k roztídní LOPATA 4 KOLA MOTOR VÝFUK KABINA VÝSTUPNÍ ŽEBÍK SVTLA JEÁB KRUMPÁ 3 IDII KUFR MÍCHAKA VÁLEC PÁSOVÝ PODVOZEK PÍVS 2 KOLA Text ke korekci Béa má žlutou barvu. Vepedu má širokou lopatu, do které nakládá rzný materiál. Dále má vepedu dv menší kola a vzadu má dv vtší kola. Nahoe má kabinu, ve které sedí jenom jeden idi. Ten se tam dostane po schdcích, které má nakláda na boku. Dležitou roli mají pední svtla, která slouží pro práci v noci. Béa má dležitou funkci pro práci na stavbách. Tam usnaduje lidem pemisovat tžký náklad. Tento stroj je velice prospšný

25 3. STROJE PRO TRANSPORT- PEVOZ MATERIÁLU Obr. 1 [26] Obr. 2 [28] Obr. 3 [27]

26 PÍPRAVA 1 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Stroje pro transport CÍL: Žák dokáže složit nákladní auto podle jednoduchého návodu. Žák eší slovní úlohy a hledá smysluplná ešení. POMCKY: - šablony rozloženého nákladního auta, nžky, lepidlo, papír, pastelky nebo fixy, pero, devné hranoly 8x 4x 4 cm/ 11x 4x 4 cm, pilka na devo, svrák, smirkový papír, závitová ty, podložky (8x), matice (16x), háek, oko, tužka, metr NOV VYTVÁENÉ POJMY: Sí krychle, kvádru UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Diskuse- vstupní rozhovor s žáky o strojích, které pepravují materiál, které druhy znají? Co všechno mohou stroje pevážet? (5min.) HLAVNÍ ÁST Papírové nákladní auto- Žáci obdrží papírové šablony potebné ke složení nákladního vozidla. Jejich úkolem je si šablony obkreslit tužkou na tvrdý bílý papír a vozidlo vybarvit dle své fantazie. Dále všechny komponenty vystihnout (k výrob kola je poteba 2 kus, které se slepí dohromady- tím se zajistí lepší podstava pro hotový výrobek), jednotlivé okraje ohnou, ty budou sloužit k nalepení. Nákladní auto slepí do požadovaného tvaru. Slepí krychli s kvádrem a po stranách pilepí kola. Vše je vyrobeno z tvrdého papíru, proto by se kola nemla pod tíhou nákladního vozidla ohýbat. (40 min.) Výroba devného nákladního auta- žák má dva devné hranoly, v prvním hranolu vytvoí záez 2,5 x 2, 5 cm, ímž vytvoí kapotu auta. Jednotlivé hrany zbrousí

27 smirkovým papírem. Za pomoci uitele vyvrtá 2 díry pro podvozek auta a dv díry pro podvozek pívsu. Ueže závitovou ty o délce 6 cm (4x), závitové tye vloží do vyvrtaných dr, dále z každé strany pidá matici, nasadí podložku a opt zašroubuje matici. Poté k autu pišroubuje závsný háek, to samé udlá k pívsu a zašroubuje oko. Oko zaklestí do háku a auto s pívsem je hotové. Žáci si jej mohou opt domalovat fixy. (40min.) Slovní úlohy- žák vyeší slovní úlohy, zapíše zápis, výpoet a odpov. (20 min.) ZÁVR Shrnutí, reflexe, diskuse. (5 min.)

28 STROJE PRO TRANSPORT- úvodní text pro uitele Dležitými stroji pro pevoz materiál jsou pásové dopravníky, které využíváme pro pesun vtšinou sypkých materiál (písek, štrk, kamení, aj.). Využívány jsou ve stavebnictví, pi pekládání z jednoho transportu do druhého a to pevážn na kratší vzdálenost. Nejbžnjšími transportními stroji jsou bezesporu silniní vozidla typu skláp. Dopravují materiál rzné charakteristiky na delší vzdálenosti. Vyznaují se sklápcí korbou, která za pomocí hydraulických sil, vysype náklad na místo urení, aniž by lovk musel zasáhnout svou prací. Autodomíchávae jsou dležitými stroji pro rozvoz betonu. Díky otáecímu mechanismu umístného na korb je možné dovést hotový beton pímo na místo urení. Stroje jsou prospšným pomocníkem ve stavebnictví, pi výstavb tunel, most, vodohospodáských staveb, aj. Jeáby jsou dopravní stroje, které pemisují tžká bemena (náklad) z jednoho místa na druhé. Používají se pedevším v tžkém prmyslu i stavebnictví. Podle toho, kde se jeáb vyskytuje je lze dlit na jeáby lodní, mostový, kolejový atd. [2]

29 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- šablona pední ásti

30 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- šablona zadní ásti

31 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- FOTO

32 DEVNÉ NÁKLADNÍ AUTO

33 SLOVNÍ ÚLOHY- starší žáci 1. V Plzni je most, pod kterým mohou projet vozidla vysoká maximáln 3,2 m. Rozhodni, které z následujících vozidel mže pod mostem projet a ozna je. Následující vozidla mají tuto výšku: a) mm b) 300,6 cm c) 2, 70 m d) 40,51 dm e) 0,00281 km 2. Autodomícháva veze 8 m 3 betonu na výstavbu nového skladišt. Nákladní auto pivezlo o cm 3 mén nákladu než autodomícháva. Kolik dm 3 veze nákladní auto? Kolik m 3 dovezli dohromady? 3. Autojeáb A uzdvihne zátž o hmotnosti 8 tun. Autojeáb B dokáže zdvihnout náklad 5 krát vtší než B. Kolik tun zátže zdvihne autojeáb B? Kolik Tun zdvihnou oba autojeáby? 4. Rameno jeábu je 19 m dlouhé. Kolik bys poteboval naskládat lavic vedle sebe, aby byly stejn dlouhé, jako rameno jeábu? 5. Jeden pytel cementu váží 50 Kg. Nákladní auto je schopno pevést 7 tun nákladu. Kolik takových pytl cementu by mohlo auto odvést? 6. Dlníci pracovali na výstavb nového mostu. V pondlí jich dopoledne pracovalo na stavb celkem 29, odpoledne 19. Porovnej ísla v tabulce. Nap Kolik dlník pracovalo celkem každý den? Pondlí Úterý Steda tvrtek Pátek Dopoledne Odpoledne Celkem 7. Každý den se postaví 135 m dálnice. Stihnou dlníci dostavt 4,1 km dálnice za celý ervenec?

34 SLOVNÍ ÚLOHY- starší žáci ešení 1. V Plzni je most, pod kterým mohou projet vozidla vysoká maximáln 3,2 m. Rozhodni, které z následujících vozidel mže pod mostem projet a ozna je. Vozidla mají tuto výšku: a) mm b) 300,6 cm c) 2, 70 m d) 40,51 dm e) 0,00281 km 2. Autodomícháva veze 8 m 3 betonu na výstavbu nového skladišt. Nákladní auto pivezlo o cm 3 mén nákladu než autodomícháva. Kolik dm 3 veze nákladní auto? Kolik m 3 dovezli dohromady? Nákladní auto doveze dm 3 Dohromady dovezou 13, 308 m 3 3. Autojeáb A uzdvihne zátž o hmotnosti 8 tun. Autojeáb B dokáže zdvihnout náklad 5 krát vtší než B. Kolik tun zátže zdvihne autojeáb B? Kolik Tun zdvihnou oba autojeáby? Autojeáb B zdvihne 40 tun Dohromady zdvihnou 48 tun 4. Rameno jeábu je 19 m dlouhé. Kolik bys poteboval naskládat lavic vedle sebe, aby byly stejn dlouhé, jako rameno jeábu? 5. Jeden pytel cementu váží 50 Kg. Nákladní auto je schopno pevést 7 tun nákladu. Kolik takových pytl cementu by mohlo auto odvést? 140 pytl 6. Dlníci pracovali na výstavb nového mostu. V pondlí jich dopoledne pracovalo na stavb celkem 29, odpoledne 19. Porovnej ísla v tabulce. Nap Kolik dlník pracovalo celkem každý den? Pondlí Úterý Steda tvrtek Pátek Dopoledne Odpoledne Celkem Každý den se postaví 135 m dálnice. Stihnou dlníci dostavt 4,1 km dálnice za celý ervenec? Dlníci stavbu stihnou dostavt = m

35 SLOVNÍ ÚLOHY- mladší žáci 1. Na stavb je 19 nákladních aut. Odjelo 8 aut. Kolik zstalo na stavb nákladních aut? 2. Jeábník si kupoval svainu. Za 3 rohlíky zaplatil 6 korun, za pomazánku 23 korun a za minerálku 20 korun. Kolik zaplatil za svainu? 3. Na výstavb domu pracovalo 17 lidí. Odpoledne 3 lidé odešli a 5 pišlo. Kolik lidí nyní pracuje na výstavb domu? 4. Zedník potebuje 65 cihel, aby dostavl ze. Na stavb zstalo pouze 27 cihel. Kolik cihel musí dokoupit, aby ze dostavl? 5. idi ml 100 korun. V restauraci si dal polévku za 19 korun, hlavní jídlo za 65 korun a nápoj za 12 korun. Kolik zaplatil celkem za obd? 6. Na výstavbu silnice pijelo 5 bagr. K výstavb dálnice dorazilo o 6 bagr více než k výstavb silnice. Kolik bagr pijelo ke stavb dálnice? 7. Dlník musel odstranit 65 kamen, zatím jich odstranil 39. Kolik dlníkovi zbývalo odstranit kamen, aby byl s prací hotov?

36 SLOVNÍ ÚLOHY- mladší žáci ešení 1. Na stavb je 19 nákladních aut. Odjelo 8 aut. Kolik zstalo na stavb nákladních aut? Na stavb zstalo 11 aut. 2. Jeábník si kupoval svainu. Za 3 rohlíky zaplatil 6 korun, za pomazánku 23 korun a za minerálku 20 korun. Kolik zaplatil za svainu? Dlník zaplatil 49 K. 3. Na výstavb domu pracovalo 17 lidí. Odpoledne 3 lidé odešli a 5 pišlo. Kolik lidí nyní pracuje na výstavb domu? Nyní pracuje na stavb 19 dlník. 4. Zedník potebuje 65 cihel, aby dostavl ze. Na stavb zstalo pouze 27 cihel. Kolik cihel musí dokoupit, aby ze dostavl? Zedník musí dokoupit 38 cihel. 5. idi ml 100 korun. V restauraci si dal polévku za 19 korun, hlavní jídlo za 65 korun a nápoj za 12 korun. Kolik zaplatil celkem za obd? idi zaplatil 96 K. 6. Na výstavbu silnice pijelo 5 bagr. K výstavb dálnice dorazilo o 6 bagr více než k výstavb silnice. Kolik bagr pijelo ke stavb dálnice? K výstavb dálnice odrazilo 11 bagr. 7. Dlník musel odstranit 65 kamen, zatím jich odstranil 39. Kolik dlníkovi zbývalo odstranit kamen, aby byl s prací hotov? Dlník musí ješt odstranit 26 kamen

37 PÍPRAVA 2 Jméno tvrce: Mgr. Helena Hlouchová datum: TÉMA: Nákladní automobil CÍL: POMCKY: Žák vytvoí model nákladního auta ze deva (balsa) asová dotace 2 vyuovací hodiny uitel vytvoí model nákladního auta lupinkovou pilku s podložkou, nžky, nožík vysouvací kanceláský papír, tuž, tužka, pravítko, barevné fixy, lepidlo, Herkules, Perfect G pracovní podložku, smirkový papír jemný a hrubší podélník rozmru 6 x 6mm, balzové prkénko tloušky 6mm a 3mm potebných rozmr koleka píslušné velikosti, hebíky píslušné velikosti Aku-vrtaka + vrtáky 1mm a 1,5mm NOV VYTVÁENÉ POJMY: Podvozek, náprava, kabina, valníková nástavba VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Dopravní prostedky opakování znalostí UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Opakování znalostí o dopravních prostedcích, vozidlech. Seznámení s náiním, pouení o bezpenosti pi práci s pilkou 10 min. Ukázka modelu nákladního auta, pracovní postup 10 min. Obtáhnutí šablony podvozku na balsu, vyíznutí pilkou za pomoci uitele, zaištní smirkovým papírem 25 min. Obkreslení a vystihnutí kabiny auta, dokreslení oken, dveí a detail 25 min. Složení a slepení kabiny, kompletace nákladního auta 15 min. Prezentace, sebehodnocení 5 min. POZNÁMKY:

38 Nákladní auto valník Nákladní auto skíové

39 Materiál pro sestrojení podvozku: Lipové, balzové prkénko tl. 6 mm, rozmru 19 cm x 4 cm, Podélník 6 mm x 6 mm, délky cca 14 cm Koleka prmru mm 6 kus Hebík prmru 1 mm délky 2 cm 6 kus Pracovní postup sestrojení podvozku: 1. Vyíznutí plošiny píslušné velikosti z balzového prkénka tloušky 6mm. 2. Naezání z podélníku 6 x 6mm nápravy, které pilepíme na plošinu. 3. Na nápravy pipevníme pomocí hebík kola

40 Pracovní postup sestrojení kabiny: 1. Vyíznutí zadní ásti kabiny z balzy 6mm a postranních ástí z balzy 3mm, viz obrázek. 2. Kabinu slepíme dle obrázku, pední stnu a stechu kabiny vystihneme z kanceláského papíru. 3. Kabinu slepíme a vybarvíme fixou. Materiál pro sestrojení nástavby: Balza: tl. 3 mm - ( 14,5 cm x 3 cm ) tl. 6 mm - ( 7 cm x 14 cm ) tl. 3 mm - ( 8 cm x 4,5 cm ) tl. 3 mm - ( 8 cm x 3 cm ) 2 kusy 1 kus 1 kus 1 kus

41 Pracovní postup sestrojení nástavby: Valníkovou nástavbu vyrobíme z balzového prkénka tloušky 3mm, nebo z tvrdšího papíru. Po slepení nabarvíme. Sestrojení skíové nástavby: Balza 3 mm, skí má rozmry 7 cm x 6 cm x 13 cm. Po slepení nabarvíme zvolenou barvou

42 Podvozek nákladního automobilu

43 Kabina nákladního automobilu Bok kabiny vozidla 2x Zadní stna kabiny

44 Kabina nákladního automobilu Bok kabiny vozidla 2x Nákladní prostor Pední strana + zadní dvee

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

! " #$$% " &' % " (# ) #$*# ) (, (-. &$/#$% 0 12 0 $3$ 45 6$ 45 78/-# 44 $ $ 44 9$ 4: *!$$ 4: ;$- 4: < 4 < 4 ( #=% 4"

!  #$$%  &' %  (# ) #$*# ) (, (-. &$/#$% 0 12 0 $3$ 45 6$ 45 78/-# 44 $ $ 44 9$ 4: *!$$ 4: ;$- 4: < 4 < 4 ( #=% 4 MECHANIKA + STATIKA ! " #$$% " &' % " (# ) #$*# ) +#%#%, (, (-. &$/#$% 0 (%#$* 0 12 0 $3$ 45 6$ 45 78/-# 44 $ $ 44 9$ 4: *!$$ 4: ;$- 4: < 4 ( 4 < 4 +%#-#/% 4" ( #=% 4" * 4, 8 4, 2 4> - 4> 9 4> 9 4. ( 40?

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Hugo van der Goeslaan 1 Postbus 90065 5600 PT Eindhoven Tel : +31 (0)40 214 21 04 Fax: +31 (0)40 214 43 17 Internet: www.daf.com Robustní, výkonná, hospodárná a vyvinutá

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více