Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE"

Transkript

1 Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ , Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava IČO: Prevádzkareň: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení platnom do (ďalej len zákon o potravinách ) a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách a zákaz uvádzať na trh potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. 5 písm. d) zákona o potravinách v nadväznosti na 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo umiestňoval na trh potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti (ďalej len DMT ): 1. Nescafé Espresso, pražená rozpustná sušená 100% káva á 100 g, DMT: , v počte 5 kusov a cene 4,19 /ks 2. Bon Pari želé, želé s ovocnými koncentrátmi a ovocnými príchuťami á 80 g, DMT: v počte 16 kusov a cene 0,69 /ks 3. 7 days Croissant, croissant s jahodovou náplňou - jemné pečivo á 60 g, DMT: , v počte 8 kusov a cene 0,45 /ks. podľa 28 ods. 2 písm. i) zákona o potravinách. stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách a plniť povinnosti a požiadavky pri predaji potravín, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita podľa 12 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo umiestňoval na trh potraviny s poškodeným obalom: 1. Tesco value Hamburgery z mletého hovädzieho mäsa s cibuľou a korením hlbokozmrazený mäsový prípravok á 397 g, v počte 2 kusy a cene 0,99 /ks

2 2. Tesco Špagety s boloňskou omáčkou z hovädzieho mäsa, hlbokozmrazená á 400g, v počte 1 kus a cene 0,49 /ks 3. Goldenfood, Kačacia polievková zmes, hlbokozmrazená á 750 g, v počte 3 kusy a cene 2,45 /ks 4. Legatio, Filé z modrého witlinga, hlbokozmrazené á 0,6 kg, v počte 1 kus a cene 4,99 /ks 5. Koliba, Tradičné maslo á 250 g, v počte 1 kus a cene 1,25 /ks 6. Maslo á 250 g, v počte 1 kus a cene1,25 /ks 7. Helia, rastlinný tuk 75% na krémy a pečenie á 250 g, v počte 1 kus a cene 0,75 /ks 8. Flora, rastlinná tuková nátierka so zníženým obsahom tuku (48%) á 400 g, v počte 1 kus a cene 1,69/ks 9. Levmilk, Zlatá Niva syr s ušľachtilou modrou plesňou, syr s plesňou vo vnútri hmoty, polomäkký, zrejúci, plnotučný, porciovaný á 0,121 g, v počte 1 kus a cene 11,90 /kg 10. Tami, Tatranský Rival, polomäkký zrejúci plnotučný syr s modrozelenou plesňou vo vnútri, v počte 2 kusy, hmotnosť 0,144 kg a 0,156 kg (celková hmotnosť 0,3 kg), cena 9,70 /kg 11. Pribináček Micík kakao/vanilka, smotanový krém kakaový s vanilkovou príchuťou á 150 g, v počte 1 kus, cena 0,79 /ks 12. Tami Miláčik, kyslomliečny čokoládový dezert so živou mikroflórou á 80 g, v počte 2 kusy a cene 0,39 /ks 13. Liptov Nátierka s parenicou, tavená syrová nátierka s údenou parenicou á 135 g, v počte 1 kus a cene 1,25 /ks 14. Tesco value Pšeničná múka hrubá á 1 kg, v počte 1 kus a cene 0,35 /ks 15. Orion kakaový prášok so zníženým množstvom tuku á 100 g, v počte 1 kus a cene 0,75 /ks 16. Tesco value, Penne bezvaječné cestoviny pšeničné sušené á 500 g, v počte 1 kus a cene 0,35 /ks. podľa 28 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách. stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách a umiestňovať na trh potraviny označené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa 9 ods. 1 zákona o potravinách, a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách v znení vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo umiestňoval na trh potraviny nesprávne, nedostatočne označené alebo neoznačené: 1. Plechovka tvaru valca bez etikety v počte 1 kus, cena 0.47 /ks 2. Rybacie konzervy bez etikety v počte 6 kusov cena 0,99 /ks 3. Káva Fair Trade Costa Rica, roasted and ground coffee á 227 g, cena 3,99 /ks bez označenia v štátnom jazyku 4. Slané pečivo á 200g, výrobca Zilizi Imrich,Tešedíkovo 1369 nebolo označené v súlade s platnou legislatívou: chýbali skladovacie podmienky, neboli uvedené zložené zložky surovín a bol chybne uvedený údaj o lehote uchovávania slovami: Spotrebujte do: ,. podľa 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách. stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách a zákaz umiestňovať na trh potraviny iné ako bezpečné podľa 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách

3 a Článku 14 ods. 1, 2 písm. a), b) a ods. 5 Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo umiestňoval na trh potravinu vzbudzujúcu odpor plesnivú, nevhodnú na ľudskú spotrebu: Kokosová bábovka s príchuťou rumu á 400 g, v počte 1 kus, cena 1.49 /ks. podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách. stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách, plniť povinnosti a požiadavky pri skladovaní potravín, zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia, kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a pod dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel, zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov podľa 10 písm. a), b), c) a d) zákona o potravinách a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo mal na predajnej ploche v blízkosti vstupu do skladu uložené skladové zásobníky klietky, v ktorých sa nachádzal tovar určený na vykladanie, čím pre zákazníkov bola ponechaná len úzka ulička na pohyb, v suchom sklade mal hneď pri vstupe do skladu z predajne priamo na zemi vrecia s pistáciou, na ktorých boli položené prepravky s nebalenou zeleninou, v chladiacom boxe spolu skladoval nebalenú zeleninu (kel, kaleráb, paprika) s balenými mliečnymi výrobkami, v mraziacom boxe mal pootvárané krabice s mrazeným predpečeným pečivom, po zemi omrvinky z uvedeného pečiva (ľanové, sezamové semiačka), vo dverách tovar určený na odpis (hranolky s poškodeným obalom, nebalené mrazené ryby), ktorý nebol vhodne zabalený a oddelený. podľa 28 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách. stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách, plniť povinnosti a požiadavky pri predaji potravín, zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji a zákaz spoločného predaja nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín podľa 12 ods. 1 písm. b) a g) zákona o potravinách, a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo mal na regále bezprostredne vedľa seba umiestnené potraviny (ryža, konzervy) a bazénovú chémiu, v mraziacom boxe pre mrazené krémy na dne mal kúsky obalového materiálu, škrupiny pistácií a zbytky zeleniny. podľa 28 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách.

4 Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení platnom do ukladá pokuta vo výške 1000,-,. slovom: jedentisíc eur. Uloženú pokutu je účastník povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol konštantný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno ( ďalej len RVPS Komárno )vykonala dňa v čase od hod.. u účastníka konania: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo úradnú kontrolu potravín zameranú na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách Na základe tejto kontroly bolo zistené nasledovné: Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku umiestňoval na trh potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti: 1. Nescafé Espresso, pražená rozpustná sušená 100% káva á 100 g, DMT: , v počte 5 kusov a cene 4,19 /ks 2. Bon Pari želé, želé s ovocnými koncentrátmi a ovocnými príchuťami á 80 g, DMT: v počte 16 kusov a cene 0,69 /ks 3. 7 days Croissant, croissant s jahodovou náplňou - jemné pečivo á 60 g, DMT: , v počte 8 kusov a cene 0,45 /ks. Ďalej umiestňoval na trh potraviny s poškodeným obalom: 1. Tesco value Hamburgery z mletého hovädzieho mäsa s cibuľou a korením hlbokozmrazený mäsový prípravok á 397 g, v počte 2 kusy a cene 0,99 /ks 2. Tesco Špagety s boloňskou omáčkou z hovädzieho mäsa, hlbokozmrazená á 400g, v počte 1 kus a cene 0,49 /ks 3. Goldenfood, Kačacia polievková zmes, hlbokozmrazená á 750 g, v počte 3 kusy a cene 2,45 /ks 4. Legatio, Filé z modrého witlinga, hlbokozmrazené á 0,6 kg, v počte 1 kus a cene 4,99 /ks 5. Koliba, Tradičné maslo á 250 g, v počte 1 kus a cene 1,25 /ks 6. Maslo á 250 g, v počte 1 kus a cene1,25 /ks 7. Helia, rastlinný tuk 75% na krémy a pečenie á 250 g, v počte 1 kus a cene 0,75 /ks 8. Flora, rastlinná tuková nátierka so zníženým obsahom tuku (48%) á 400 g, v počte 1 kus a cene 1,69/ks 9. Levmilk, Zlatá Niva syr s ušľachtilou modrou plesňou, syr s plesňou vo vnútri hmoty, polomäkký, zrejúci, plnotučný, porciovaný á 0,121 g, v počte 1 kus a cene 11,90 /kg 10. Tami, Tatranský Rival, polomäkký zrejúci plnotučný syr s modrozelenou plesňou vo vnútri, v počte 2 kusy, hmotnosť 0,144 kg a 0,156 kg (celková hmotnosť 0,3 kg), cena 9,70 /kg 11. Pribináček Micík kakao/vanilka, smotanový krém kakaový s vanilkovou príchuťou á 150 g, v počte 1 kus, cena 0,79 /ks 12. Tami Miláčik, kyslomliečny čokoládový dezert so živou mikroflórou á 80 g, v počte 2 kusy a cene 0,39 /ks 13. Liptov Nátierka s parenicou, tavená syrová nátierka s údenou parenicou á 135 g, v počte 1 kus a cene 1,25 /ks

5 14. Tesco value Pšeničná múka hrubá á 1 kg, v počte 1 kus a cene 0,35 /ks 15. Orion kakaový prášok so zníženým množstvom tuku á 100 g, v počte 1 kus a cene 0,75 /ks 16. Tesco value, Penne bezvaječné cestoviny pšeničné sušené á 500 g, v počte 1 kus a cene 0,35 /ks. Ďalej umiestňoval na trh potraviny nesprávne, nedostatočne označené alebo neoznačené: 1. Plechovka tvaru valca bez etikety v počte 1 kus, cena 0.47 /ks 2. Rybacie konzervy bez etikety v počte 6 kusov cena 0,99 /ks 3. Káva Fair Trade Costa Rica, roasted and ground coffee á 227 g, cena 3,99 /ks bez označenia v štátnom jazyku 4. Slané pečivo á 200g, výrobca Zilizi Imrich,Tešedíkovo 1369 nebolo označené v súlade s platnou legislatívou: chýbali skladovacie podmienky, neboli uvedené zložené zložky surovín a bol chybne uvedený údaj o lehote uchovávania slovami: Spotrebujte do: ,. Ďalej umiestňoval na trh potraviny neprijateľné na ľudskú spotrebu podľa jej určitého použitia, a to z dôvodov kontaminácie vonkajším vplyvom alebo iným hnilobným procesom, pokazením alebo rozkladom: Kokosová bábovka s príchuťou rumu á 400 g, v počte 1 kus, cena 1.49 /ks V čase kontroly nebola zabezpečená hygiena predaja a skladovania v súlade s platnými predpismi. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku spoločne predával nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu, keď na regále mal bezprostredne vedľa seba umiestnené potraviny (ryža, konzervy) a bazénovú chémiu. V mraziacom boxe pre mrazené krémy na dne sa nachádzali kúsky obalového materiálu, škrupiny pistácií a zbytky zeleniny. Na predajnej ploche v blízkosti vstupu do skladu boli uložené skladové zásobníky klietky, v ktorých sa nachádzal tovar určený na vykladanie, čím pre zákazníkov bola ponechaná len úzka ulička na pohyb. Pri skladovaní nebolo zabezpečené oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel. V suchom sklade hneď pri vstupe do skladu z predajne priamo na zemi sa nachádzali vrecia s pistáciou, na ktorých boli položené prepravky s nebalenou zeleninou, v chladiacom boxe boli spolu skladované nebalená zelenina (kel, kaleráb, paprika) s balenými mliečnymi výrobkami. V mraziacom boxe sa nachádzali pootvárané krabice s mrazeným predpečeným pečivom, po zemi omrvinky z uvedeného pečiva (ľanové, sezamové semiačka), vo dverách sa nachádzal tovar určený na odpis (hranolky s poškodeným obalom, nebalené mrazené ryby), ktorý nebol vhodne zabalený a oddelený. RVPS Komárno zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania č. k. 2013/001615/144/Fü zo dňa vo veci zistených porušení zákona o potravinách, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Účastníkovi konania bolo upovedomenie o začatí správneho konania doručené dňa , ku ktorému sa v stanovenej lehote písomne nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala RVPS Komárno z nasledujúcich dôkazových materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. KN/2012/Fü,Bu,Po/10 zo dňa , Upovedomenie o začatí správneho konania č. k. 2013/001615/00144/Fü zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať

6 požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách a zákaz uvádzať na trh potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. 5 písm. d) zákona o potravinách v nadväznosti na 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách, plniť povinnosti a požiadavky pri predaji potravín, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita podľa 12 ods. 1 písm. a) zákona o potravinách, umiestňovať na trh potraviny označené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa 9 ods. 1 zákona o potravinách, zákaz umiestňovať na trh potraviny iné ako bezpečné podľa 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách a Článku 14 ods. 1, 2 písm. a), b) a ods. 5 Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, plniť povinnosti a požiadavky pri skladovaní potravín, zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia, kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a pod dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel, zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov podľa 10 písm. a), b), c) a d) zákona o potravinách, plniť povinnosti a požiadavky pri predaji potravín, zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji a zákaz spoločného predaja nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín podľa 12 ods. 1 písm. b) a g) zákona o potravinách, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. f) a i) a ods. 4 písm. a) zákona o potravinách. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb ( prísnejší trest pohlcuje miernejší ) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení platnom do , teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Pri určení výšky uloženej pokuty RVPS Komárno prihliadala na stanovisko účastníka konania, na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Pri posúdení závažnosti protiprávneho konania RVPS Komárno vzala do úvahy jeho povahu a skutočný dopad na zdravie spotrebiteľov. Základným cieľom všeobecných hygienických predpisov je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť a kvalitu potravín. Nevhodnou manipuláciou a uskladnením potravín, tieto neboli chránené pred kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať. Pri určovaní toho či je nejaká potravina nevhodná pre ľudskú spotrebu, sa musí brať ohľad na to, či je potravina prijateľná pre ľudskú spotrebu podľa jej určeného použitia, a to z dôvodov kontaminácie vonkajším vplyvom alebo iným hnilobným procesom, pokazením alebo rozkladom. Predaj potravín po DMT a DS, bez označenia DMT a DS a bez označenia údajov v kodifikovanej podobe štátneho jazyka je hodnotený ako zanedbanie (porušenie) základných povinností prevádzkovateľa potravinárskeho podniku s možným ohrozením zdravia spotrebiteľa. Spotrebiteľ si pri kúpe daných výrobkov nemohol v dostatočnej miere uplatniť svoje právo byť informovaný o všetkých údajoch, poukazujúcich na kvalitu a bezpečnosť výrobkov, keďže uvedené výrobky neboli označené všetkými povinnými údajmi. Pri určovaní výšky pokuty

7 RVPS Komárno prihliadala na spoločenskú neprijateľnosť takéhoto konania účastníka konania a okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona a práva spotrebiteľa. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil tiež dĺžku trvania protiprávneho stavu, ktorý preukázateľne trval minimálne v čase výkonu kontroly. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia nebolo u účastníka konania preukázané úmyselné porušenie zákonných povinností, avšak správny orgán zobral do úvahy skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. V minulosti nebola účastníkovi konania v správnom konaní uložená právoplatným rozhodnutím pokuta za ten istý iný správny delikt, a preto sa nejedná o opakované protiprávne konanie. Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán pokutu vo výške stanovenej vo výroku rozhodnutia za primeranú. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Komárno do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Štefan Miholics riaditeľ Doručuje sa: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava

8 Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ , Č. k. 2013/001846/00145/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o potravinách ) a v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava IČO: Prevádzkareň: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách a zákaz uvádzať na trh potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. 5 písm. d) v nadväznosti na 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách a cielené sledovanie zamerané na kontrolu ovocia, zeleniny a zemiakov ich vhodnosti na ľudskú spotrebu podľa listu ŠVPS SR Bratislava č. 1152/ zo dňa , vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo umiestňoval na trh potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti (ďalej len DMT ): 4. Twister slivkový, jemné pečivo z kysnutého cesta á 350 g, DMT: , v počte 1 kus a cene 0,84 /ks 5. Perníková vianočná guľa, perník zdobený cukrovou polevou 18% máčaný v kakaovej poleve 13% á 25 g, DMT: v počte 16 kusov a cene 0,05 /ks 6. Candy King Slovakia, s.r.o. Karneval sladkostí, mix cukroviniek (rôzne druhy) DMT: 31/03/2013, celková hmotnosť 76 kg a cena 9,4 /kg. podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách. stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách a povinnosť umiestňovať na trh potraviny bezpečné podľa 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách v nadväznosti na čl. 14 Nariadenia (ES) Európskeho Parlamentu a Rady č. 178/2002 v platnom znení a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách a cielené sledovanie zamerané na kontrolu ovocia, zeleniny a zemiakov ich vhodnosti na ľudskú spotrebu podľa listu ŠVPS SR Bratislava č. 1152/ zo dňa , vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo umiestňoval na trh potraviny

9 neprijateľné na ľudskú spotrebu podľa jej určitého použitia, a to z dôvodov kontaminácie vonkajším vplyvom alebo iným hnilobným procesom, pokazením alebo rozkladom: Ananás (Extra sweet) vystavujte do , krajina pôvodu Costa Rica v počte 6 kusov, cena 1,49 /ks ktoré boli vo vrchnej listovej časti aj spodnej časti plesnivé, tiež na povrchu v brázdach sa nachádzala pleseň, boli mäkké, po nakrojení javili známky hniloby, nemali príjemnú ananásovú vôňu, ale hnilobný pach. podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách a plniť povinnosti a požiadavky pri predaji potravín, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita, zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji podľa 12 ods. 1 písm. a) a b) zákona o potravinách a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách a cielené sledovanie zamerané na kontrolu ovocia, zeleniny a zemiakov ich vhodnosti na ľudskú spotrebu podľa listu ŠVPS SR Bratislava č. 1152/ zo dňa , vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo umiestňoval na trh potraviny s poškodeným obalom, ktoré ponúkal na predaj ako zlacnený tovar a v sektore múky po zemi rozsypanú múku. podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách. stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách, plniť povinnosti a požiadavky pri skladovaní potravín, zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov podľa 10 písm. a), b), a d) zákona o potravinách a to tým, že v čase úradnej kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách a cielené sledovanie zamerané na kontrolu ovocia, zeleniny a zemiakov ich vhodnosti na ľudskú spotrebu podľa listu ŠVPS SR Bratislava č. 1152/ zo dňa , vykonanej dňa v čase od hod. v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo mal v suchom sklade v blízkosti miesta na odpis ovocia a zeleniny znečistenú podlahu od paletovým vozíkom roztlačeného a rozneseného ovocia, a to dokonca aj hodinu po príchode inšpektorov, v chladiacom boxe spolu skladoval nebalenú zeleninu a vajcia nedostatočne oddelené, pričom sa jedná o tovar nezlučiteľný. podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách. Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 5000,-,. slovom: päťtisíc eur. Uloženú pokutu je účastník povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej

10 správy Komárno, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol konštantný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno ( ďalej len RVPS Komárno )vykonala dňa v čase od hod. u účastníka konania: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava v prevádzkarni: Supermarket TESCO, Ul. V. Palkovicha 11, Kolárovo úradnú kontrolu potravín zameranú na kontrolu dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách a cielené sledovanie zamerané na kontrolu ovocia, zeleniny a zemiakov ich vhodnosti na ľudskú spotrebu podľa listu ŠVPS SR Bratislava č. 1152/ zo dňa Počas kontroly bola vyhotovená fotodokumentácia. Na základe tejto kontroly bolo zistené nasledovné: Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku umiestňoval na trh potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti: 1. Twister slivkový, jemné pečivo z kysnutého cesta á 350 g, DMT: , v počte 1 kus a cene 0,84 /ks 2. Perníková vianočná guľa, perník zdobený cukrovou polevou 18% máčaný v kakaovej poleve 13% á 25 g, DMT: v počte 16 kusov a cene 0,05 /ks 3. Candy King Slovakia, s.r.o. Karneval sladkostí, mix cukroviniek (rôzne druhy) DMT: 31/03/2013, celková hmotnosť 76 kg a cena 9,4 /kg. Ďalej umiestňoval na trh potraviny neprijateľné na ľudskú spotrebu podľa jej určitého použitia, a to z dôvodov kontaminácie vonkajším vplyvom alebo iným hnilobným procesom, pokazením alebo rozkladom: Ananás (Extra sweet) vystavujte do , krajina pôvodu Costa Rica v počte 6 kusov, cena 1,49 /ks ktoré boli vo vrchnej listovej časti aj spodnej časti plesnivé, tiež na povrchu v brázdach sa nachádzala pleseň, boli mäkké, po nakrojení javili známky hniloby, nemali príjemnú ananásovú vôňu, ale hnilobný pach. V čase kontroly nebola zabezpečená hygiena predaja a skladovania v súlade s platnými predpismi. Prevádzkovateľ umiestňoval na trh potraviny s poškodeným obalom, ktoré ponúkal na predaj ako zlacnený tovar. V sektore múky bola po zemi rozsypaná múka. V suchom sklade v blízkosti miesta na odpis ovocia a zeleniny bola znečistená podlaha od paletovým vozíkom roztlačeného a rozneseného ovocia, a to dokonca aj hodinu po príchode inšpektorov. V chladiacom boxe nebolo zabezpečené oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť a kvalitu - nebalená zelenina a vajcia. Na RVPS Komárno bolo dňa doručené elektronickou poštou Vyjadrenie k úradnému záznamu od firmy S. B. C. Slovensko, s.r.o., napísané pánom Stanislavom Ontkocom, regionálnym manažérom firmy, zaevidované pod číslom č. k. 2013/001019/ Vo vyjadrení bolo uvedené nasledovné: V prílohe Vám posielam oskenované štítky z balení cukríkov Candy King v Kolárove a tiež aj Formulár sledovania datumy spotreby kde merchandiser zapisuje datumy spotreby cukríkov. Na Tesco Candy King došlo k pochybeniu ľudského faktora a to tím, že na displei neuviedol pravdivý dátum spotreby artiklu ktorý ako prvý končil v module. Všetky cukríky boli do modula vložené po závoze z Podľa formuláru Sledovania data spotreby poduktu mal byť na displai datum spotreby 8/2013 a to výrobku Lekoricová smes. Chybu som napravil a na display nalepil nový dátum, kde fotku prikladam v prílohe. Všetky štítky s datumom expiracii su vám k dispozicii na predajni Tesco Kolarovo v doze. Tieto štítky boli a budu k nahliadnutí v modulu Candy King. Tiež aj original zabalený tovar - zásoba ktora je v sklade uvedenej prevádzky.

11 Viem že to nie je ospravedlnenie, že zlyhal ľudský faktor ale verte že ako spoločnosť sme nechcely a ani nechceme klamať zakazníka a predavať mu tovar po expirácii. Do buducna sa budeme vyvarovať takejto chybe a hľadať zodpovednejšieho pracovníka ktorí sa bude dívať na zakazníka svojimi očami. Toto vyjadrenie berte aj ako vyjadrenie Tesco Kolárovo. V zariadení Candy King je miesto na 24 druhov cukríkov, elektronickou poštou boli zaslané údaje k 14 druhom. Jednalo sa o pôvodné etikety výrobkov, prevažne písané v cudzom jazyku. Po preštudovaní týchto materiálov bolo zistené, že v prípade výrobku Liquorice allsorts (zmes cukríkov zo sladkého drievka) bol DMT neúplný (sep), pri 2 druhoch bol uvedený DMT skorší ako 8/2013, a to pri výrobku Jelly hearts (želé srdcia) DMT: a výrobku Coloured lentils (farebné lentilky) DMT: RVPS Komárno zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania č. k. 2013/001616/145/Fü zo dňa vo veci zistených porušení zákona o potravinách, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Účastníkovi konania bolo upovedomenie o začatí správneho konania doručené dňa , ku ktorému sa v stanovenej lehote písomne nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala RVPS Komárno z nasledujúcich dôkazových materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. KN/2013/Fü,Bu/17 zo dňa , Vyjadrenie k úradnému záznamu zo dňa prijaté elektronickou poštou pod číslom č. k. 2013/001019/00145 dňa , Upovedomenie o začatí správneho konania č. k. 2013/001616/00145/Fü zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie dodržiavať požiadavky upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách, zákaz uvádzať na trh potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. 5 písm. d) v nadväznosti na 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách,, povinnosť umiestňovať na trh potraviny bezpečné podľa 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách v nadväznosti na čl. 14 Nariadenia (ES) Európskeho Parlamentu a Rady č. 178/2002 v platnom znení, plniť povinnosti a požiadavky pri predaji potravín, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita, zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji podľa 12 ods. 1 písm. a) a b) zákona o potravinách, povinnosť plniť povinnosti a požiadavky pri skladovaní potravín, zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov podľa 10 písm. a), b), a d) zákona o potravinách, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) a ods. 4 písm. a) a i) zákona o potravinách. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb ( prísnejší trest pohlcuje miernejší ) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Pri určení výšky uloženej pokuty RVPS Komárno prihliadala na stanovisko účastníka konania, na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.

12 Pri posúdení závažnosti protiprávneho konania RVPS Komárno vzala do úvahy jeho povahu a skutočný dopad na zdravie spotrebiteľov. Základným cieľom všeobecných hygienických predpisov je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť a kvalitu potravín. Nevhodnou manipuláciou a uskladnením potravín, tieto neboli chránené pred kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať. Pri určovaní toho či je nejaká potravina nevhodná pre ľudskú spotrebu, sa musí brať ohľad na to, či je potravina prijateľná pre ľudskú spotrebu podľa jej určeného použitia, a to z dôvodov kontaminácie vonkajším vplyvom alebo iným hnilobným procesom, pokazením alebo rozkladom. Predaj potravín po DMT a DS, je hodnotený ako zanedbanie (porušenie) základných povinností predávajúceho s možným ohrozením zdravia spotrebiteľa. Pri určovaní výšky pokuty RVPS Komárno prihliadala na spoločenskú neprijateľnosť takéhoto konania účastníka konania a okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona a práva spotrebiteľa. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil tiež dĺžku trvania protiprávneho stavu, ktorý preukázateľne trval minimálne v čase výkonu kontroly. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia nebolo u účastníka konania preukázané úmyselné porušenie zákonných povinností, avšak správny orgán zobral do úvahy skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. V minulosti nebola účastníkovi konania v správnom konaní uložená právoplatným rozhodnutím pokuta za ten istý iný správny delikt, a preto sa nejedná o opakované protiprávne konanie. Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočnosti, ako aj vzhľadom na celkové množstvo a cenu predávaných potravín po DMT a DS a potravín neprijateľných na ľudskú spotrebu podľa ich určitého použitia, a to z dôvodov kontaminácie vonkajším vplyvom alebo iným hnilobným procesom, pokazením alebo rozkladom považuje správny orgán pokutu vo výške stanovenej vo výroku rozhodnutia za primeranú. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Komárno do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Štefan Miholics riaditeľ Doručuje sa: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Vyhláška č. 125/2017 Z. z.

Vyhláška č. 125/2017 Z. z. Vyhláška č. 125/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava mesto Polianky č.8, Bratislava

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava mesto Polianky č.8, Bratislava Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava mesto Polianky č.8, 841 01 Bratislava tel.: 02/644 61 210 fax: 02/644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k.: 364/2864/14-161 Bratislava, 21.

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 357/ 2829 / Bratislava 20.8.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 357/ 2829 / Bratislava 20.8. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 357/ 2829 / 2013-163 Bratislava 20.8.2013

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO:

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO: Regionálna veterinárna a potravinová správa.......... ŽIADOSŤ o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1802/2013 Bratislava 17.06.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie:

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a - Číslo: P/0408/02/2016 Dňa: 19.01.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více

Doplnok č. 2. Týmto doplnkom sa všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) mení a dopĺňa takto: III. ČASŤ TRHOVÝ PORIADOK

Doplnok č. 2. Týmto doplnkom sa všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) mení a dopĺňa takto: III. ČASŤ TRHOVÝ PORIADOK Mesto Prievidza podľa 4 ods. 3 písm. d) a i) a 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1044/2013 Bratislava 24.04.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac OKTÓBER 2010.

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac OKTÓBER 2010. Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac OKTÓBER 2010. V období od 01.10.2010 do 31.10.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 432

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T KEMA Stavebné materiály, s.r.o. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H Trnava 917 01 objednavky@kema-sk.sk +421 (0)33 5936 805 Firma KEMA Stavebné

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV WITNESS ASSESSMENT OF INSPECTION BODIES MSA I/03

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Základná škola s materskou školou HRADNÁ 342,

Základná škola s materskou školou HRADNÁ 342, Základná škola s materskou školou HRADNÁ 342, LIPTOVSKÝ HRÁDOK INTERNÁ SMERNICA pre obstarávanie potravín [Vnútorný organizačný predpis č. 04/2016] Platnosť predpisu od 18.04.2016 Predkladá PaedDr. Marián

Více