B, e²te následující rekurenci n kterou z metod z kapitoly o sumách: (a j b k a k b j ) 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B, e²te následující rekurenci n kterou z metod z kapitoly o sumách: (a j b k a k b j ) 2"

Transkript

1 1. A, e²te rekurenci Q 0 = 2 Q n = 2Q n 1 + (n + 2) 2, pro n > 0. B, e²te následující rekurenci n kterou z metod z kapitoly o sumách: Q 0 = 1 Q n = nq n 1 + n!, pro n > A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá²t sudá a lichá n): Q 0 = 2 Q n = 2Q n cos(nπ), pro n > 0. tak, aby po et s ítání byl úm rný n. 1 j<k n (a j b k a k b j ) 2 3. A, e²te rekurenci B, e²te metodou suma ního faktoru Q 0 = π, Q 1 = 2π, Q n = 2Q n 1 Q n 2 + π, pro n > 1. T 0 = 5 2T n = nt n 1 + 3n!, pro n > 0.

2 4. A, e²te rekurenci Q 0 = π Q n = 6Q n 1 πn 2, pro n > 0. B, Dokaºte, ºe platí n 1 n 1 (a k+1 a k )b k = a n b n a 0 b 0 (b k+1 b k )a k A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá²t sudá a lichá n): Q 0 = π, Q 1 = π 2, Q n = Q n 2 + (n + π) 2, pro n > 1. B, Vypo t te následující sumu metodou z kapitoly 2.5.5: k 2 2 k. 6. A, e²te rekurenci B, e²te sumu Q 0 = 0, Q 1 = 0, Q n = 2Q n 1 Q n 2 + 2n, pro n > 1. H k perturba ní metodou. Návod: Zkuste namísto H k dosadit kh k. 7. A, e²te rekurenci Q 0 = 5 Q n = 5Q n 1 + 5n + 5, pro n > 0. ( 1) n k k 2.

3 8. A, e²te rekurenci Q 0 = 0 Q n = Q n n + n, pro n > A, e²te rekurenci ( 2) k k 2. Q 0 = 5 Q n = 5Q n n 2, pro n > 0. ( ( 1) k k + k 2). 10. A, e²te rekurenci B, Vypo t te sumu Q 0 = 0 Q n = πq n 1 + πn 2, pro n > 0. k= n k([k > 0] [k < 0]). 11. A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá² sudá a lichá n): Q 0 = 1 Q n = 3Q n cos(nπ) + 9 sin(nπ), pro n > 0. B, Vyjád ete následující sumu pomocí j a n : 12. A, e²te rekurenci B, Dokaºte Lagrangeovu rovnici: Q 0 = 3 [1 j k n] k Q n = 3Q n 1 + 3n 3, pro n > 0. ( n ) ( (a j b k a k b j ) 2 n ) ( = a 2 n ) k b 2 2 k a k b k. 1 j<k n

4 13. A, e²te rekurenci Q 0 = 1, Q 1 = 3, Q n = 2Q n 1 Q n 2 + 3n + 3, pro n > 1. ) k ) k+1. ( 1 3 ( A, e²te rekurenci Q 0 = 4, Q 1 = 2, Q n = Q n 1 Q n 2 + 3, pro n > A, e²te rekurenci ( 1) n k 2 k. Q 0 = 2, Q 1 = 2, Q n = Q n 2 + (n + 1) 2, pro n > 1. 2 ( 1) k. k Nápov da: rozloºte na sumy pro lichá a sudá k. Uvaºte, ºe 1 k<2n k lich 1 k = H 2n 1 2 H n. 16. A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá²t sudá a lichá n): Q 0 = 2, Q 1 = 3, Q n = Q n 2 + n cos(nπ), pro n > 1. B, Dokaºte, ºe platí 17. A, e²te rekurenci 1 k<2n k lich 1 k = H 2n 1 2 H n. Q 0 = π, Q 1 = π, Q n = Q n 1 Q n 2 7n, pro n > 1.

5 B, Plo²né momenty p i po íta ovém rozpoznávání obrazu o rozm ru n n bod s jasovou funkcí f(i, j), 1 i, j n jsou denovány jako m rs = i r j s f(i, j). i=1 j=1 Centrální momenty vztaºené k t ºi²ti i t, j t jsou denovány jako kde µ rs = (i i t ) r (j j t ) s f(i, j), i=1 j=1 i t = m 10 m 00, j t = m 01 m 00. Dokaºte, ºe µ 01 = µ 10 = 0 pro libovolné n a f(i, j). 18. A, e²te rekurenci Q 0 = 2, Q 1 = 2 2, Q n = Q n 1 Q n 2 + 2, pro n > 1. B, Vyjád ete pomocí harmonických ísel H n sumu k=2 1 k 2 1. Nápov da: 2/(k 2 1) = 1/(k 1) 1/(k + 1). 19. A, e²te rekurenci Q 0 = e, Q 1 = 2e, Q n = Q n 1 Q n 2 e, pro n > 1. Poznámka: íslo e je základ p irozeného logaritmu. 20. A, e²te rekurenci a k a j [j k]. j=1 g(1) = 1/3, g(2n + j) = 3g(n) + 33n + 333, pro j = 0, 1 a n > 0. Nápov da: e²te nejprve rekurenci bez lenu 33n, pak ji zobecn te a pouºijte repertoárovou metodu. (a k a j ) 2. j=1

6 21. A, e²te rekurenci B, Dokaºte, ºe platí 22. A, e²te rekurenci B, Dokaºte, ºe platí g(1) = 1, g(2n + j) = 3g(n) + sin(jπ/2), pro j = 0, 1 a n > 0. ( n )( (a k + b j ) 2 n 4 a k b j ). j=1 j=1 Q 0 = 7, Q 1 = 7, Q n = Q n 1 Q n 2 7n, pro n > 1. ( n ) n a 2 2 j a j. j=1 j=1 23. A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá² sudá a lichá n): B, Dokaºte, ºe platí 24. A, e²te rekurenci Q 0 = 13, Q 1 = 21, Q n = Q n 2 + n 2, pro n > 1. ( n )( n (a 2 k + b 2 n k) 2 a k b j ). j=1 g(1) = 1/3, g(2n + j) = 3g(n) + cos(jπ), pro j = 0, 1 a n > 0. B, e²te perturba ní metodou sumu ( 1) n k k. 25. A, e²te následující rekurenci (vyuºijte obecné e²ení z p edná²ek): 26. A, e²te rekurenci B, Vypo t te sumu g(1) = 1/3, g(2n + j) = 3g(n) + 3, pro j = 0, 1 a n > 0. Q 0 = 2 k 1 i=1 j=1 a i (a k a j ). Q n = 4Q n 1 6n, pro n > 0. j=1 j 2 k.

7 27. A, e²te následující rekurenci 28. A, e²te rekurenci Q 0 = 2 Q n = 4Q n 1 6 cos(nπ), pro n > 0. a 2 i (a k a j ) 2. i=1 j=1 Q 0 = A, e²te následující rekurenci B, Dokaºte Cauchyho nerovnost Q n = 3Q n 1 + 5n 2 + 7n + 11, pro n > 0. a k a j (1 2[j < k]). j=1 Q 0 = 2, Q 1 = 3, Q n = Q n 2 + 5n + 8, pro n > 1. ( n a 2 k ) ( n b 2 k ) ( n ) 2 a k b k. Návod: pokuste se vyjád it rozdíl levé a pravé strany jako výraz, který je vºdy nezáporný. 30. A, e²te rekurenci Q 0 = 3 Q n = 6Q n 1 9n 2, pro n > 0. B, Vypo t te pomocí harmonických ísel sumu 2k + 1 k(k + 1). Návod: 1/k(k + 1) = 1/k 1/(k + 1). 31. A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá² sudá a lichá n): Q 0 = 2, Q 1 = 3, Q n = Q n 2 + n sin((2n + 1) π ), pro n > 1. 2 B, Vypo t te pomocí harmonických ísel sumu k 4k 2 1. Návod: 4k/(4k 2 1) = 1/(2k 1) + 1/(2k + 1).

8 32. A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá² sudá a lichá n): Q 0 = 2, Q 1 = 3, Q n = Q n 2 + n 2, pro n > 1. B, e²te sumu 33. A, e²te rekurenci S n = kx k, x R. 0 k n B, e²te metodou suma ního faktoru Q 0 = 7, Q 1 = 77, Q n = 2Q n 1 Q n 2 + 2, pro n > 1. T 0 = 3 3T n = nt n 1 3n!, pro n > A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá²t sudá a lichá n): B, Vypo t te perturba ní metodou: 35. A, e²te rekurenci Q 0 = 3, Q 1 = 3, Q n = Q n 2 + (n + sin(nπ)) 2, pro n > 1. k 2 2 k. Q 0 = 2 Q n = 2Q n 1 2n 2 + 2n + 2, pro n > 0. B, e²te perturba ní metodou (namísto kh k dosa te k 2 H k ): 36. A, e²te rekurenci kh k. Q 0 = 7 Q n = 2Q n n, pro n > 0. ) n k ) k. ( 1 3 ( 1 5

9 37. A, e²te následující rekurenci (p edpokládejte Q n 0 pro n 0): Q 0 = α, Q 1 = β, Q n = (1 + Q n 1 )/Q n 2, pro n > A, e²te rekurenci ( 2) k ( 3) n k. Q 0 = 5, Q 1 = 9, Q n = Q n 2 + 5n + 3, pro n > 1. B, Vyjád ete pomocí harmonických ísel H n sumu k k 2 1. Nápov da: 2k/(k 2 1) = 1/(k 1) + 1/(k + 1). 39. A, e²te rekurenci Q 0 = 2, Q 1 = 0, Q n = Q n 2 + n 2, pro n > 1. B, Vyjád ete pomocí harmonických ísel H n sumu k 2 k 2 1. Nápov da: 2k/(k 2 1) = 1/(k 1) + 1/(k + 1). 40. A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá²t sudá a lichá n): Q 0 = 7 Q n = 7Q n sin(nπ), pro n > j=1 k>j tak, aby po et s ítání byl lineární funkcí n. 41. A, e²te rekurenci Q 0 = 1 (c j d k c k d j ) 2 Q n = 11Q n 1 + n 1, pro n > 0. ( 1) k (n k) 2.

10 42. A, e²te rekurenci Q 0 = 2 0 Q n = Q n n+1 + n + 1, pro n > A, e²te rekurenci ( 3) n+k k. Q 0 = 13 Q n = 3Q n 1 + 3n 2, pro n > 0. ( ( 1) k k 2 (n k) ). 44. A, e²te rekurenci B, Vypo t te sumu Q 0 = π Q n = 2πQ n 1 + πn 2 + π 2, pro n > 0. k 2 (1 2[k < 0]). k= n 45. A, e²te následující rekurenci (uvaºujte zvlá²t sudá a lichá n): Q 0 = 1, Q 1 = 1, Q n = Q n cos((n 1)π), pro n > 1. B, Vyjád ete následující sumu pomocí H 2n a H n : 46. A, e²te rekurenci 1 2k 1. Q 0 = log 3, Q 1 = 3 log 3, Q n = Q n 1 Q n 2 + log 3, pro n > 1. B, Vyjád ete pomocí harmonických ísel H n sumu 1 2k 2 + 3k 2. Nápov da: 2/(2k 2 + 3k 2) = 1/(k + 2) 2/(2k 1).

11 47. A, e²te rekurenci Q 0 = 1 2, Q 1 = Q 2 0, Q n = Q n 1 Q n 2 Q 1, pro n > A, e²te rekurenci n+1 j=2 a k a j [j k + 1]. g(1) = 3, g(2n + j) = 3g(n) + 3n + 3g(1), pro j = 0, 1 a n > 0. Nápov da: e²te nejprve rekurenci bez lenu 3n, pak ji zobecn te a pouºijte repertoárovou metodu. (a k + a j ) 2. j=1

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků

Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků J. Skála, Univerzita J.E. Purkyn, Ústí nad Labem a Astronomický ústav AV ƒr, Ond ejov, jskala @physics.ujep.cz M. Bárta, Max Planck Institute

Více

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) =

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) = ZJIŠŤOVÁNÍ DEFINIČNÍHO OBORU FUNKCÍ Definiční obor funkce f(x) zjišťujeme tímto postupem: I. Vypíšeme si všechny výrazy pro které by mohlo být něco zakázáno a napíšeme podmínky pro to, aby se ty zakázané

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

16. DEFINIČNÍ OBORY FUNKCÍ

16. DEFINIČNÍ OBORY FUNKCÍ 6 DEFINIČNÍ OBORY FUNKCÍ 6 Urči definiční obor funkce 7 46 0 7 46 = 0 46 ± 5, = = 7; = 4 7 D ( f ) = ( ; 7 ; ) 7 f : y = 7 46 Funkce odmocnina je definována pro kladná reálná čísla a pro nulu Problematické

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Matematická logika cvi ení 47

Matematická logika cvi ení 47 Matematická logika cvi ení 47 Libor B hounek www.cs.cas.cz/behounek/teaching/malog12 LS 2012/13, P F OU, 4.25. 3. 2013 Cvi ení 1. Posu te následující výroky z hlediska adekvátnosti dvojhodnotové sémantiky

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Zde je uveden naprostý základ. Nejde o úplný výčet všech dovedností. Jiří Velebil: A7B01LAG Zvládnutá látka po 6. týdnu 1/8 Slovník základních pojmů Monomorfismus,

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Člověk-umění-matematika

Člověk-umění-matematika Člověk-umění-matematika Jiří Veselý Poznámky k historii funkce gama In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky. (Czech).

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Zdeněk ŽELEZNÝ RNDr. Libuše Samková,

Více

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 ODR1 1 Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 A. Diferenciální rovnice a související pojmy Mnohé fyzikální a jiné zákony lze popsat pomocí rovnic, v nichž jako neznámá vystupuje funkce, přičemž

Více

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1.

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1. Eponenciální rovnice Eponenciální rovnice jsou rovnice, ve kterých se neznámá vsktuje v eponentu. Řešíme je v závislosti na tpu rovnice několika základními metodami. A. Metoda převedení na stejný základ

Více

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou @06 6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou rovnice Když se řekne s odmocninou, znamená to, že zadaná rovnice obsahuje neznámou pod odmocninou. není (ne)rovnice s odmocninou neznámá x není pod odmocninou

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více