Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami"

Transkript

1 Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami Download: Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF ebook Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF - Are you searching for Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami Books? Now, you will be happy that at this time Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF is available at our online library. With our complete resources, you could find Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF or just found any kind of Books for your readings everyday. You could find and download any of books you like and save it into your disk without any problem at all. We also provide a lot of books, user manual, or guidebook that related to Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF, such as; - Nabídka kurz ZA SKLEM o.s. - Mate?ská škola Chomutov» ŠVP p?ísp?vková organizace - P?edstavení MŠ - doc. Mgr. Kate?ina Vitásková, Ph.D. -?lenové katedry - Katedra... - ŠVP školní družiny Základní škola TGM, Frýdlant nad Ostravicí - Vzd?lávání d?tí s mentálním postižením - Šance D?tem - Aktuality / Bolevecká základní škola - Pro školy Lipka Brno LIPKA - Tresty ve výchov? d?tí: ano,?i ne? - Šance D?tem - P?edpis?. 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích - U?itelské noviny - Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p?ísp?vková - Eduína 2014 EDUin - Soukromá mate?ská škola ProFamily, školka v Praze - Talentovaní.cz - PERUN - SŠHL Frýdlant Projekty - SSŠ Brno - Úvodní stranka - Diskuzní fórum Obsah - Sou?asný systém sociáln?-právní ochrany d?tí v?eské - Vyhláška?. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na - Vzd?lávací institut St?edo?eského kraje Vzd?lávání podle - Vyu?ující - osobní profily Katedra pedagogiky M/01 a podnikání

2 - Nimesil použití uléka?e.cz - Nau?ím.cz - databáze lektor?: Angli?tina, okres Praha - Národní institut pro další vzd?lávání - NIDV - Univerzita Karlova v Praze - Horská chata Univerzity Karlovy - Ministerstvo školství, mládeže a t?lovýchovy - Mate?ská škola, Základní škola a St?ední škola Vyškov, Úvodní stránka Vláda?R - And Many Other Awesome Books... Here is The Download Access For Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF, Click Link Below to Download or Read Online: ==>Download: Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF We have managed to get easy for you to find a PDF Books without any stress. By storing or accessing Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami ebooks on your computer, your have found the answers. Or you could find another books in our online collections that related with Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF. [PDF]MATE?SKá škola CHOMUTOV» ŠVP P?íSP?VKOVá ORGANIZACE mate-sk-225-kola-chomutov-187-vp-p-237-sp-vkov-225-organizace.pdf Are you also searching for Mate?ská škola Chomutov» ŠVP p?ísp?vková organizace? Get it only at our library now. P?edškolní vzd?lávání v MŠ Chomutov Vložil:?editelka. Informace o vzd?lávacích programech Všechny sou?ásti školy postupují podle Rámcového. Mate?ská škola Chomutov» ŠVP p?ísp?vková organizace ebooks is available in digital format. [PDF]U?ITELSKé NOVINY u-itelsk-233-noviny.pdf Are you also searching for U?itelské noviny? Get it only at our library now. Reforma financování st?edních škol v bod? nula O migraci by se m?la vést v?cná diskuze Dehonestující tvrzení Amnesty International. U?itelské noviny ebooks is available in digital format. [PDF]VZD?LáVACí INSTITUT ST?EDO?ESKéHO KRAJE VZD?LáVáNí PODLE vzd-l-225-vac-237-institut-st-edo-esk-233-ho-kraje-vzd-l-225-v-225-n-237-podle-.pdf Are you also searching for Vzd?lávací institut St?edo?eského kraje Vzd?lávání podle? Get it only at our library now. Vzd?lávací institut St?edo?eského kraje - Za?ízení pro

3 další vzd?lávání pedagogických pracovník? V Kolonii 1804, Nymburk, telefon: , . Vzd?lávací institut St?edo?eského kraje Vzd?lávání podle ebooks is available in digital format. [PDF]NABíDKA KURZ ZA SKLEM O.S. nab-237-dka-kurz-za-sklem-o-s-.pdf Are you also searching for Nabídka kurz ZA SKLEM o.s.? Get it only at our library now. Posláním sdružení je poskytovat lidem s PAS takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzd?lávat se v b?žném prost?edí.. Nabídka kurz ZA SKLEM o.s. ebooks is available in digital format. [PDF]ŠVP školní DRUžINY ZáKLADNí škola TGM, FRýDLANT NAD OSTRAVICí -vp-koln-237-dru-iny-z-225-kladn-237-kola-tgm-fr-253-dlant-nad-ostravic-237-.pdf Are you also searching for ŠVP školní družiny Základní škola TGM, Frýdlant nad Ostravicí? Get it only at our library now. Školní vzd?lávací program školní družiny. Školní vzd?lávací program ŠD je vytvo?en jako sou?ást ŠVP SOUHRA pro ZŠ Frýdlant nad Ostravicí nám?stí T. G. Masaryka 1260?. j.:. ŠVP školní družiny Základní škola TGM, Frýdlant nad Ostravicí ebooks is available in digital format. [PDF]VZD?LáVáNí D?Tí S MENTáLNíM POSTIžENíM - ŠANCE D?TEM vzd-l-225-v-225-n-237-d-t-237-s-ment-225-ln-237-m-posti-en-237-m-ance-d-tem.pdf Are you also searching for Vzd?lávání d?tí s mentálním postižením - Šance D?tem? Get it only at our library now. Vzd?lávání d?tí s mentálním postižením. Kde a jak se vzd?lávají d?ti s mentálním postižením od raného v?ku, jaké typy vzd?lávacích za?ízení u nás existují a jaké jsou. Vzd?lávání d?tí s mentálním postižením - Šance D?tem ebooks is available in digital format. [PDF]TRESTY VE VýCHOV? D?Tí: ANO,?I NE? - ŠANCE D?TEM tresty-ve-v-253-chov-d-t-237-ano-i-ne-ance-d-tem.pdf Are you also searching for Tresty ve výchov? d?tí: ano,?i ne? - Šance D?tem? Get it only at our library now. T?lesný trest jako gesto. Podle jednoho z posledních pr?zkum? tém?? dv? t?etiny?eských rodi?? nemají problém s využíváním fyzických trest? u svých d?tí minimáln? ve. Tresty ve výchov? d?tí: ano,?i ne? - Šance D?tem ebooks is available in digital format.

4 [PDF]NáRODNí INSTITUT PRO DALší VZD?LáVáNí - NIDV n-225-rodn-237-institut-pro-dal-237-vzd-l-225-v-225-n-237-nidv.pdf Are you also searching for Národní institut pro další vzd?lávání - NIDV? Get it only at our library now Talnet otevírá online kurzy pro mladé zájemce o p?írodní v?dy. Talnet otevírá online kurzy pro mladé zájemce o p?írodní v?dy Online kurzy a další aktivity, p?i. Národní institut pro další vzd?lávání - NIDV ebooks is available in digital format. [PDF]SOUKROMá MATE?SKá škola PROFAMILY, školka V PRAZE soukrom-225-mate-sk-225-kola-profamily-kolka-v-praze.pdf Are you also searching for Soukromá mate?ská škola ProFamily, školka v Praze? Get it only at our library now. Soukromá Mate?ská škola Pro Family s.r.o. Školka ProFamily, mate?ská školka, soukromá mate?ská školka, školka a jesle, hlídání d?tí, pé?e o dít?, školka v Praze. Soukromá mate?ská škola ProFamily, školka v Praze ebooks is available in digital format. [PDF]UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - HORSKá CHATA UNIVERZITY KARLOVY univerzita-karlova-v-praze-horsk-225-chata-univerzity-karlovy-.pdf Are you also searching for Univerzita Karlova v Praze - Horská chata Univerzity Karlovy? Get it only at our library now. Vybavení st?ediska a možnosti rekreace v okolí. Pro chvíle odpo?inku se v chat? nachází st?l na stolní tenis, malý ví?ivý bazén, sauna (je nutný vlastní v?tší ru?ník a plavky),. Univerzita Karlova v Praze - Horská chata Univerzity Karlovy ebooks is available in digital format. [PDF]ZáKLADNí škola SPECIáLNí A PRAKTICKá škola JIHLAVA, P?íSP?VKOVá z-225-kladn-237-kola-speci-225-ln-237-a-praktick-225-kola-jihlava-p-237-sp-vkov-225-.p df Are you also searching for Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p?ísp?vková? Get it only at our library now. Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p?ísp?vková organizace. B?ezinova 31, Jihlava, tel.: ,. Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p?ísp?vková ebooks is available in digital format.

5 [PDF]P?EDPIS?. 410/2005 SB. - VYHLášKA O HYGIENICKýCH POžADAVCíCH p-edpis sb-vyhl-225-ka-o-hygienick-253-ch-po-adavc-237-ch-.pdf Are you also searching for P?edpis?. 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích? Get it only at our library now. P?edpis?. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz za?ízení a provozoven pro výchovu a vzd?lávání d?tí a mladistvých. P?edpis?. 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích ebooks is available in digital format. [PDF]P?EDSTAVENí MŠ p-edstaven-237-m-.pdf Are you also searching for P?edstavení MŠ? Get it only at our library now. P?edstavení mate?ské školy Kdo jsme? Mate?ská škola a Speciáln? pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28. Jde o právní subjekt, jehož z?izovatelem je Statutární m?sto Jihlava.. P?edstavení MŠ ebooks is available in digital format. [PDF]NAU?íM.CZ - DATABáZE LEKTOR?: ANGLI?TINA, OKRES PRAHA nau-237-m-cz-datab-225-ze-lektor-angli-tina-okres-praha.pdf Are you also searching for Nau?ím.cz - databáze lektor?: Angli?tina, okres Praha? Get it only at our library now. Vzd?lání, praxe: Profesor Italského p?vodu. 34 let praxce a zkušenost ve výuce na klavír, klávesy a hudební teorii a Italštiny (RODILÍ MLUV?Í) Profesionální pianista jako solista.. Nau?ím.cz - databáze lektor?: Angli?tina, okres Praha ebooks is available in digital format. [PDF]VYHLášKA?. 410/2005 SB. O HYGIENICKýCH POžADAVCíCH NA vyhl-225-ka sb-o-hygienick-253-ch-po-adavc-237-ch-na-.pdf Are you also searching for Vyhláška?. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na? Get it only at our library now. poznámka: ve formátu PDF jsou uvedeny pouze p?ílohy: se zm?nami: 343/2009 Sb. uve?ejn?no v:?. 141/2005 Sbírky zákon? na stran? Vyhláška?. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na ebooks is available in digital format. [PDF]SŠHL FRýDLANT PROJEKTY

6 s-hl-fr-253-dlant-projekty.pdf Are you also searching for SŠHL Frýdlant Projekty? Get it only at our library now. PODPORA TECHNICKÉHO A P?ÍRODOV?DNÉHO VZD?LÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI. V roce 2013 jsme se stali partnerem projektu Podpora technického a. SŠHL Frýdlant Projekty ebooks is available in digital format. [PDF]SOU?ASNý SYSTéM SOCIáLN?-PRáVNí OCHRANY D?Tí V?ESKé sou-asn-253-syst-233-m-soci-225-ln-pr-225-vn-237-ochrany-d-t-237-v-esk-233-.pdf Are you also searching for Sou?asný systém sociáln?-právní ochrany d?tí v?eské? Get it only at our library now. pomáhat rodi??m p?i?ešení výchovných nebo jiných problém? souvisejících s pé?í o dít?,. Sou?asný systém sociáln?-právní ochrany d?tí v?eské ebooks is available in digital format. [PDF]PRO školy LIPKA BRNO LIPKA pro-koly-lipka-brno-lipka.pdf Are you also searching for Pro školy Lipka Brno LIPKA? Get it only at our library now. MŠ od 5 let Jablo?ka a O?ešánek: Jablo?ka a O?ešánek p?ivítají d?ti v p?írodní zahrad? Lipky a spole?n? s nimi využijí její plody.. Pro školy Lipka Brno LIPKA ebooks is available in digital format. [PDF]MATE?SKá škola, ZáKLADNí škola A ST?EDNí škola VYšKOV, mate-sk-225-kola-z-225-kladn-237-kola-a-st-edn-237-kola-vy-kov-.pdf Are you also searching for Mate?ská škola, Základní škola a St?ední škola Vyškov,? Get it only at our library now. Naše škola nemá oficiální facebook VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VE?EJNOU ZAKÁZKU "DODÁVKA MOBILNÍCH ZA?ÍZENÍ" V rámci realizace IPo Poj?me se. Mate?ská škola, Základní škola a St?ední škola Vyškov, ebooks is available in digital format. [PDF]SSŠ BRNO - ÚVODNí STRANKA ss-brno-218-vodn-237-stranka.pdf Are you also searching for SSŠ Brno - Úvodní stranka? Get it only at our library now. S novým školním rokem 2015 / 2016 jsme pro vás p?ipravili širokou nabídku služeb, kterou naleznete v jednotlivých oddílech. Rádi uvítáme vaše podn?ty a návrhy?i vám. SSŠ Brno - Úvodní stranka ebooks is available in digital format.

7 [PDF]VYU?UJíCí - OSOBNí PROFILY KATEDRA PEDAGOGIKY vyu-uj-237-c-237-osobn-237-profily-katedra-pedagogiky.pdf Are you also searching for Vyu?ující - osobní profily Katedra pedagogiky? Get it only at our library now. PhDr. Karolína Burešová, Ph.D. Telefon pracovišt?: ff.cuni.cz. Profesní životopis odborná asistentka, Katedra. Vyu?ující - osobní profily Katedra pedagogiky ebooks is available in digital format. [PDF]EDUíNA 2014 EDUIN edu-237-na-2014-eduin.pdf Are you also searching for Eduína 2014 EDUin? Get it only at our library now. Nabízíme volno?asovou aktivitu pro d?ti, mládež i dosp?lé. V oboru volno?asových aktivit nabízíme kroužky pro d?ti, p?ím?stské tábory, letní putovní tábor, zimní lyžování s. Eduína 2014 EDUin ebooks is available in digital format. [PDF]1 - ÚVODNí STRáNKA VLáDA?R vodn-237-str-225-nka-vl-225-da-r.pdf Are you also searching for 1 - Úvodní stránka Vláda?R? Get it only at our library now.... C:2011:258:0006:0009:CS:PDF.... osoby sociáln? vylou?ené?i ohrožené sociálním vylou?ením osoby se speciálními vzd?lávacími pot?ebami. Mezi podporované aktivity. 1 - Úvodní stránka Vláda?R ebooks is available in digital format. [PDF]MINISTERSTVO školství, MLáDEžE A T?LOVýCHOVY ministerstvo-kolstv-237-ml-225-de-e-a-t-lov-253-chovy.pdf Are you also searching for Ministerstvo školství, mládeže a t?lovýchovy? Get it only at our library now.... Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti) a dále 11 škol samostatn? z?ízených pro d?ti a žáky se speciálními vzd?lávacími pot?ebami (dále jen speciální školy ) a. Ministerstvo školství, mládeže a t?lovýchovy ebooks is available in digital format. [PDF]DOC. MGR. KATE?INA VITáSKOVá, PH.D. -?LENOVé KATEDRY - KATEDRA... doc-mgr-kate-ina-vit-225-skov-225-ph-d-lenov-233-katedry-katedra-.pdf Are you also searching for doc. Mgr. Kate?ina Vitásková, Ph.D. -?lenové katedry -

8 Katedra...? Get it only at our library now. funkce: prod?kanka pro v?du, výzkum, zahrani?ní styky tel: , doc. Mgr. Kate?ina Vitásková, Ph.D. -?lenové katedry - Katedra... ebooks is available in digital format. [PDF]TALENTOVANí.CZ - PERUN talentovan-237-cz-perun.pdf Are you also searching for Talentovaní.cz - PERUN? Get it only at our library now. Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, který stimuluje maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žák?, zahrnuje oblasti formálního, zájmového i. Talentovaní.cz - PERUN ebooks is available in digital format. [PDF]DISKUZNí FóRUM OBSAH diskuzn-237-f-243-rum-obsah.pdf Are you also searching for Diskuzní fórum Obsah? Get it only at our library now. Psaní všemi deseti.?tv 03. zá? :22:57. Jak d?ti motivovat, jak výuku vést, aby to d?ti bavilo? Jak napsat tematické plány, když se postupuje podle lekci?. Diskuzní fórum Obsah ebooks is available in digital format. [PDF]NIMESIL POUžITí ULéKA?E.CZ nimesil-pou-it-237-ul-233-ka-e-cz.pdf Are you also searching for Nimesil použití uléka?e.cz? Get it only at our library now. Omlouvám se za tento dotaz, ale dostala jsem od mého léka?e Nimesil granule k snížení teplot a bolesti kloub?. Když jesm si cht?la vzít první dávku léku, hledala jsem v... Nimesil použití uléka?e.cz ebooks is available in digital format. [PDF]63-41-M/01 A PODNIKáNí m-01-a-podnik-225-n-237-.pdf Are you also searching for M/01 a podnikání? Get it only at our library now. 4 vyjád?eny z pozice žáka, uvád?jí, jak žák umí na konci výuky získané v?domosti a dovednosti používat. b) Kurikulum: Pod pojmem kurikulum (ang. curriculum) se rozumí: M/01 a podnikání ebooks is available in digital format. [PDF]AKTUALITY / BOLEVECKá ZáKLADNí škola

9 aktuality-boleveck-225-z-225-kladn-237-kola.pdf Are you also searching for Aktuality / Bolevecká základní škola? Get it only at our library now. Vítání prv?á?k? Škola. 1. zá?í jsme p?ivítali v naší škole nové žáky prvních t?íd. Slavnostního uvítání se zú?astnili rodi?e, zástupci školy a hosté.. Aktuality / Bolevecká základní škola ebooks is available in digital format. More Reference PDF Files: Download Vyvchenni?a tvorchosti T.H. Shevchenka v shkoli pdf ebooks Download Vyuzivanie vysledkov XXIV. zjazdu KSSZ a XIV. zjazdu KSC v pedagogickej a vedeckej praci pdf ebooks Download Vyvchenni?a tvorchosti M. M. Kot?si?ubyns?koho v shkoli pdf ebooks Download Využití pûdního fondu pdf ebooks Download Využívání vn?jších finan?ních zdroj? pro rozvoj nov? industrializovaných zemí Jihovýchodní Asie II pdf ebooks Download Vyvchenni?a tvorchosti Maksyma Ryl?s?koho v shkoli pdf ebooks Download Vyvážený rozvoj. Na globální a regionální úrovni pdf ebooks Download Využití v?deckých metod v racionalizaci práce a v pé?i o pracovníky pdf ebooks Download Využití virtuálního po?íta?e ve vzd?lávání pdf ebooks Download Využití statistických metod v gramatice pdf ebooks Download Využití samo?inných po?íta?? v socialistické zem?d?lské velkovýrob? pdf ebooks Download Vyvchenni?a tvorchosti P.A. Hrabovs?koho v shkoli pdf ebooks Download Využití kvantitativních vztah? mezi strukturou a biologickou aktivitou pdf ebooks Download Vyvchenni?a tvorchosti I. Karpenka-Karoho (I. Tobilevycha) v shkoli pdf ebooks Download Vyvchenni?a vplyvu zovnishn?oï mihrat?siï rr. na zminy etnichnoho skladu naselenni?a Ukraïny ta iï rehioniv pdf ebooks Download Vyvchenni?a skladu slova v III klasi pdf ebooks Download Vyvchenni?a tvorchosti I. Karpenka-Karoho pdf ebooks Download Vyvchai?e?mo Shevchenka pdf ebooks Download Vyvchai?e?mo Shevchenka pdf ebooks

10 Powered by TCPDF ( Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF ebooks Download Download Využívanie základných fondov priemyslu?ssr. pdf ebooks

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2,

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Vladimír Rous Mirka Klecanová Agenda: Pro e-learning v IKEM? Co jsme realizovali? Jaká je praxe? Pro e-learning v IKEM? Jedním z atribut

Více

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Podpora pedagogů a nadaných projekt PERUN (c) Radek Maca Kdo to ví, odpoví... Co je to? John Godfrey Saxe Blind Men and the Elephant It was six

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely.

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely. AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE Autorský kolektiv Jií erný, starosta Bc. Jana Jeleková, místostarostka a zastupitelé obce: Mgr. Marcela Kubíková Hana Vedralová Hana Žantová Zbynk Holina Miroslav Nosek

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Jesle a další zaízení pée o dti do 3 let v Praze 1-10

Jesle a další zaízení pée o dti do 3 let v Praze 1-10 JESLE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTIDO 3 LET V PRAZE databáze Tato databáze vycházív rám ciprojektů realizovaných Gender Studies,o.p.s.: Audit politik přátelských rodině se zvláštním zam ěřením na zařízenípéče

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více