ve farmacii Trade Marketing Management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve farmacii Trade Marketing Management"

Transkript

1 Trade Marketing Management ve farmacii Your Name PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel/ Předseda představenstva OMEGA Pharma a.s. Czech Republic & Slovakia Tajemník asociace velkodistributorů léčiv AVEL

2 Cíl a koncept semináře komplexně a interaktivně představit, rozebrat a prodiskutovat aktuální stav, problematiku a novinky Trade Marketingu a vysvětlit kontext jeho reálného přínosu pro komerční úspěch a nastínit jeho budoucí trend a vývoj se zaměřením na:

3 Example Bullet Point Slide Bullet point Bullet point Sub Bullet

4 Pocit jako v nebi, ale s nohami na zemi a dábělský užitek, stojí za ten prožitek! Srdečně přeje, Michal Krejsta.

5 Trade Marketing Management a Customer Centric Business Model ve farmacii Your Name PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel/ Předseda představenstva OMEGA Pharma a.s. Czech Republic & Slovakia Tajemník asociace velkodistributorů léčiv AVEL

6 Agenda 1. Současná ekonomická kondice & profesní ambice lékáren a oborový kontext 2. Trade Marketing Management jako nástroj efektivity prodeje a spolupráce V-D-L 3. SFE analýzy a identifikace obchodních příležitostí 4. Optimalizace a customizace prezentace, argumentace, aktivit a nástrojů (komunikačního i marketingového mixu) 5. Customer Centric Business Model jako základní podmínka pro úspěšný TradeMRKT Management 6. Otázky & diskuze

7 Sample Graph (3 colours)

8 SOP [mld.] VÝVOJ OBJEMU SOP (HRAZENÉ LP) Vlivem změn CV, strukturou lékového koše, DPH a reg. poplatky se SOP snížila od 2009 do 2013 o 2,043 mld. Kč (-16%) 14,000 12,000 11,264 12,575 12,325 11,991 11,531 10,532 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0, Zdroj: data SÚKL, SOP dle DIS 13 z CV bez DPH a ZULP

9 SOP [mld.] Zdroj: data SÚKL, SOP dle DIS 13 z CV bez DPH a ZULP VÝVOJ OBJEMU SOP (NEHRAZENÉ LP) Vlivem změn CV, lék. koše, deregulací, DPH a reg. poplatky 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 se SOP zvýšila od 2009 do 2013 o 983 mld. Kč (+49%) 2,021 2,539 2,699 2,885 3,311 3, OP OP28% 06/ 2012

10 SOP [mld.] VÝVOJ OBJEMU SOP (VŠECHNY LP) Díky všem významným přímým i nepřímým změnám a vlivům se SOP snížila od 2009 do 2013 o 1,061 mld. Kč (-7%) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 15,115 15,024 14,876 14,842 14,054 13, OP BEZ ZULP Zdroj: data SÚKL, SOP dle DIS 13 z CV bez DPH a ZULP

11 Zdroj: data SÚKL 2014 Regulační poplatek v lékárnách Zavedení RP za položku Změna! RP za recept

12 Zdroj: data ÚZIS 2014 DPH 9% Regulační poplatek v lékárnách II DPH 15% DPH 14% DPH 10% DPH 5%

13 Zdroj: data SZP a VZP ČR 2014 Regulační poplatek v lékárnách III Zavedení RP za položku Změna! RP za recept

14 Regulační poplatek (RP) - kompenzace o Zrušení všech RP způsobí propad příjmů poskytovatelů zdravotních služeb v celkové výši cca 8 mld. Kč. Z toho se v roce 2013 se v lékárnách vybraly RP v celkové výši cca 1,764 mld. Kč o V roce 2015 bude v systému veřejného zdravotního pojištění navíc cca 4,2 mld. Kč na základě zvýšení úhrady za státní pojištěnce (2,1 mld.kč nemocnicím již zkompenzováno z navýšení v 2014) => bude chybět přes 1 mld. Kč i přes to, že se zachová poplatek za pohotovost!

15 Pozitivní listy VZP ČR * * = plán Zdroj: data VZP, MUDr. JUDr. Petr Honěk

16 o Pozitivní listy 2013 Úspora z PL a SÚKL revizí v o Celkem na Pozitivní list VZP ČR zařazeno 10 molekul o Úspora za Pozitivní listy VZP ČR a zkrácené SÚKL revize => 425,1 mil. Kč pro VZP ČR/ 708,5 mil. Kč pro systém o Pozitivní listy 2014 o Plán je zařadit celkem 18 molekul na Pozitivní list VZP ČR o Předpokládaná úspora z Pozitivního listu VZP ČR a zkrácené revize => 988,7 mil Kč pro VZP ČR/ 1647,6 mil. Kč pro systém Zdroj: data VZP, MUDr. JUDr. Petr Honěk

17 Přehled dopadů změn z průběhu 2013 na úspory finančních prostředků z v.z.p. v 2014 (zdroj: dopadová analýza IMS Health) Dopad změn cen a úhrad v průběhu 2013: 1/ - 3,60 mld. Kč v tržbách výrobců (-7,2% registrovaného trhu) 2/ - 0,88 mld.kč ve SOP distributorů a lékáren 3/ - 0,67 mld. Kč na DPH 4/ + 0,12 mld. Kč ve vyšších výdajích pacientů => + 5,28 mld. Kč v úsporách zdravotních pojišťoven

18 Vývoj trhu za MAT 09/2014 (zdroj IMS Health)

19 Vývoj OTC trhu za MAT 08/2014 (zdroj IMS Health)

20 Složky růstu OTC trhu MAT 08/2014 (zdroj IMS Health)

21 OTC Value a Volume EXPANZE SÍTÍ (zdroj IMS Health)

22 Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je, že piloty jste Vy." (Michael Althsuler)

23

24 Proč Trade Marketing? O úspěchu i sebeznámějšího produktu rozhoduje především ten, kdo ho prodává. Podle posledních průzkumů se více než 70% zákazníků rozhoduje o nákupu až v místě prodeje. Trade Marketing proto kombinuje ve své marketingové strategii CRM aktivity pro přirozenou motivaci retailerů, in-store promo akce, display setting, category management a další. Osvědčené metody se transponují do svěží a netradiční cesty, která produkt především odliší a to nejen v očích zákazníka, ale i v myslích těch, kteří produkt prodávají.

25 Trade Marketing Manager Job & Competency Profile ANALYZUJE IDENTIFIKUJE OPTIMALIZUJE TRÉNUJE ROZVÍJÍ na základě dostupných dat (CRM) a zpětné vazby od Sales Force vyhodnocuje veškeré aktivity komunikuje výstupy a doporučení v rámci společnosti a identifikuje obchodní příležitosti upravuje produkty dle typu klientů a tvoří argumentační strategie předává produktové znalosti obchodníkům sleduje nové trendy na trhu a připravuje marketingový plán

26 Trade Marketing Manager Typologie osobnosti

27

28 Reálná situace v lékárnách a ordinacích! Lékárníci/ lékaři mají mnohem méně času na reps z farm. společností než tomu bylo dříve: o Lékárníky/ lékaře nyní navštěvuje mnohem více různých obchodních zástupců nejen z farm. společností => nutno zaujmout, zanechat stopu a vytvořit závazek za mnohem kratší dobu. Vytvoření konkurenční výhody je mnohem težší: o Pracovní podmínky se u poskytovatelů ZP zlepšují a jejich nároky a očekávání se zvyšují => akceptace chyb a výběr partnerů volby se zužuje.

29 Reálná situace v lékárnách a ordinacích II! Lékárník/ lékař vnímá pouze 25 % aktivit reps a 75 % aktivit uskutečněných před a po návštěvě je skryto: o nutno zaměřit se na aktivity vedoucí ke kvalitní prodejní návštěvě tak, aby propagace produktu a celá prodejní návštěva vedla k dosažení cíle a plnění závazků. Tím, čím byl pro nás v minulosti kvalitní produkt, tím je pro nás nyní spokojený zákazník. o produkt je podmínka a je nutná změna přístupu a chování farm. společností.

30 Co tedy platí nyní více než jindy! Produkt neprodává, prodávají vztahy Ani strategie, ani konkurenční výhoda nepomůže tam, kde chybí vztahy a zákazníkova loajalita Při prodeji je jen jeden šéf a to zákazník a jeho potřeby Prodej je z 80% díky plnění potřeb a závazků

31 Reálná situace v lékárnách 70% nákupů realizují ženy 60% zákazníků je nerozhodnutých 50% z nerozhodnutých nakoupí na základě doporučení 40% akceptuje cross-selling až 70% prodejních návštěv obchodních zástupců je neúspěšných anebo neefektivních! Při tvorbě rozhodnutí, nákupního nevyjímaje, se pouze z 10 % účastní racionální myšlení. (zdroj: Lindstrom, M.: Nákupologie) => prodávám, když ovlivňuji zisk v emoční rovině!

32 Reálná situace v lékárnách - proč tolik neúspěšných prodejních návštěv? 1. Nedostatek informací o zákazníkovi 2. Nekvalifikované přesvědčování 3. Nedostatek kompetencí a nástrojů

33 POTENCIÁL /ATC/ KATEGORII Segmentace & Targeting v rámci SFE pro stanovení obchodní strategie! pro určení SFE a SFA! B ZACÍLIT & ZÍSKAT Růst A UDRŽET & ZVÝŠIT D RETARGETING C UDRŽET & OCHRÁNIT MĚSÍČNÍ PRODEJ (Market Share)

34 Potenciál Segmentace & Targeting v rámci SFE II (čistá produktová a targetová alokace) A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Tržby/ vztahy

35 CatMan

36 Pyramida potřeb pro efektivní lékárenský prodej Merchandising & Cross-selling BÝT VYVOLENÝ Product Placement & SpaceMng BÝT VIDITELNÝ BÝT OBJEDNANÝ Planogram & Promotion CatMan BÝT ZALISTOVANÝ

37 Promotion & Product Placement

38 CUSTOMER CENTRIC BUSINESS MODEL aneb Vyhrává ten, kdo se řídí pravidly.

39 E = m. c 2

40 Všeobecná očekávání lékárníků/ lékařů od spolupráce Vysoké Informace, odb. znalosti, vědomosti Odborník Obchodní partner Outsider Přítel Nízké Nízké Vztahy Vysoké Lékárníci/ lékaři vyhledávají obchodní partnery, kteří jim poskytnou přidanou hodnotu skrze informace, odb. znalosti, vědomosti a vztah!

41 CCA UMOŽNÍ 1. Prioritizovat klíčové obch. partnery a centralizovat přístup v náležité frekvenci a s optimálním ROI segmentace & targeting! 2. Smyslupně rozvíjet profitabilní a udržitelnou spolupráci a vztahy - plná spokojenost zákazníků a maximální prodej! 3. Vytvořit konkurenční výhodu - přidaní hodnota, flexibilita spolupráce a kontinuita vztahu! 4. Posilovat co nejlepší image společnosti a budovat značku a důvěru skrze plnění závazků a pochopením očekávání klíčových zákazníků!

42 Díky všem těmto pravidlům získáte 3-násobný ÚSPĚCH...YCHLEJI UZAVŘETE DOHODU...OSTOUCÍ PRODEJNÍ ÚSPĚCHY...EFERENCE NA SPOLUPRÁCI

43 Bruslím tam, kde puk teprve bude, a ne, kde teď je. (Wayne Gretzky)

44 Správná vize a mise?...inovace EXKLUZIVNÍ PARTNERSTVÍ...VYTRVALOST...DŮVĚRYHODNOST

45 INOVATIVNÍ STOPA

46 Slovník je jediné místo, kde je success před work. (Arthur Brisbane)

47 Děkuji za pozornost!

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Normy (profil kompetencí) Kritické hodnoty. Systém hodnocení. Stanovený výkonnostní potenciál

Normy (profil kompetencí) Kritické hodnoty. Systém hodnocení. Stanovený výkonnostní potenciál Definice firemní kultury sdílené filozofie, ideologie, hodnoty, předpoklady, názory.., které odhalují souhlas s tím, jak rozhodovat a řešit problémy: jako způsob, jak se věci dělají u nás. programovaný

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011 navigátor AKTUALITY HLAVNÍ TÉMA ROZVOJ ZAUJALO NÁS K ZAMYŠLENÍ NOVÉ TVÁŘE 4/2011 Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP

Více