K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky."

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluven: Přizváni: Progrm: Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Miloslv Trejtnr - referent odboru správy nemovitostí Dn Hubálková - referentk odboru správy nemovitostí Mgr. Simon Hejhlová - referentk odboru správy nemovitostí Bc. Zdeněk Hlváček - z odboru správy nemovitostí Ludmil Cblková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy 1. Rozpočtové optření číslo 12/3/ Změn části usnesení RM č. 385/11 ze dne Žádost p. Z.H. v zstoupení p. Dníčk Miln - projektová činnost ve výstvbě, Vmberk o bezpltný převod ZTV v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. do mjetku měst Rychnov n. Kn. 4. Vyklizení bytu v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn., podání žloby, plná moc plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v exekučním řízení proti sl. E.F., Rychnov n. Kn. 5. Přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn. 6. Souhls s podnájmem části nebytových prostor v čp. 164, sun, Dlouhá Ves nájemce p. Romn Vlsák. 7. Přidělení bytu v čp. 1491, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. 8. Prodej budovy bez čp. technická vybvenost n p.p.č. 1761/3 včetně ninstlovné technologie p.p.č. 1761/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. 9. Zřízení věcného břemene k p.p.č. 80/2 p.p.č. 80/11 v k.ú. Rychnov n. Kn. 10. Záznm z jednání ze dne se zástupci vlstníků p.p.č. 729 v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. 11. Pronájem části p.p.č. 1152/150 části p.p.č. 1152/144 v k.ú. Rychnov n. Kn. 12. Oznámení o zhájení řízení Územního plánu Černíkovice. 13. Pronájem částí p.p.č. 31/2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. 14. Prodej objektu gráží n p.p.č. 2583/23, p.p.č. 2583/23, části p.p.č. 2583/3, části p.p.č. 2583/7, části p.p.č. 2583/9 části p.p.č. 2583/28 v k.ú. Rychnov n. Kn. 15. Zrušení bodu II. usnesení ZM č. 76/08 ze dne , prodej částí p.p.č. 31/1 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. 16. Drování p.p.č. 3460/33, p.p.č. 3460/40 p.p.č. 3460/45 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. 17. Prodej pronájem pozemků v k.ú. Rychnov n. Kn. 18. Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv požární zbrojnice Roveň grážová vrt.

2 2 19. Uzvření Smluv o dodávce vody odvádění odpdních vod se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. 20. Schválení účelového věcného dru pro DDM, Rychnov n. Kn. 21. Schválení účelového peněžitého dru pro MŠ Láň, Rychnov n. Kn. 22. Prvidl zřizovtele pro příspěvkové orgnizce zřizovné městem Rychnov n. Kn. 23. Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o ukončení nájemní smlouvy k budově kin. 24. Návrh ZM n změnu zástupce Měst Rychnov n. Kn. v Honebním společenstvu Rychnov Hbrová. 25. Schválení složení cenové komise společnosti AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. 26. Žádost Okresního mysliveckého spolku ČMMJ, o.s., Rychnov n. Kn. o příspěvek z rozpočtu měst n r Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:05 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1: Rozpočtové optření číslo 12/3/2011. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 388/11 schvluje rozpočtové optření číslo 12/3/2011. K bodu č.2: Změn části usnesení RM č. 385/11 ze dne Strost seznámil rdní se změnmi v komisi veřejné zkázky kce Anlýz rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících význmný vodárenský zdroj. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 389/11 schvluje změnu části usnesení RM č. 385/11 ze dne následovně: text RNDr. Svtopluk Šed (náhrdník Mgr. Jn Zemen), pn Tomáš Ruffer se nhrzuje textem RNDr. Svtopluk Šed (náhrdník Mgr. Lucie Šímová), pn Tomáš Ruffer (náhrdník Mgr. Jn Zemen). K bodu č.3: Žádost p. Z.H. v zstoupení p. Dníčk Miln - projektová činnost ve výstvbě, Vmberk o bezpltný převod ZTV v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. do mjetku měst Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli žádost p. H. odložit znovu projednt ž po schválení jednotných prvidel pro převod ZTV do mjetku měst Rdou měst.

3 USNESENO č. 390/11 I. vzl n vědomí 3 žádost pn Z.H., Lipovk 104, Rychnov n. Kn. v zstoupení pn Dníčk Miln - projektová činnost ve výstvbě, ul. Jiráskov 816, Vmberk o bezpltný převod ZTV v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. do mjetku měst Rychnov n. Kn. II. odkládá projednání žádosti pn Z.H., Lipovk 104, Rychnov n. Kn. o bezpltný převod ZTV - komunikce, vodovodu knlizce pro rodinné domy včetně pozemků pod komunikcí p.č. 372/5 373/18 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. - do mjetku měst Rychnov n. Kn. ž po schválení jednotných prvidel pro převod ZTV do mjetku měst Rychnov n. Kn. Rdou měst. III. ukládá odboru správy nemovitostí ve spolupráci s odborem výstvby životního prostředí vyprcovt jednotná prvidl pro převod ZTV vybudovné n soukromých pozemcích do mjetku měst Rychnov n. Kn. předložit je Rdě měst ke schválení. K bodu č.4: Vyklizení bytu v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn., podání žloby, plná moc plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v exekučním řízení proti sl. E.F., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí dále strost seznámil rdní se zněním plné moci. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 391/11 schvluje 1. vyklizení bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. slečně E.F., trvle bytem Městská Hbrová 1556, Rychnov n. Kn. 2. podání žloby n vyklizení bytu č. 30 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. proti slečně E.F. 3. udělení plné moci JUDr. Miloslvu Tuzrovi, dvokátovi, k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou, to k podání žloby zstupování v soudním řízení vedeném ve věci vyklizení bytu č. 30 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. proti slečně E.F. 4. plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v exekučním řízení vedeném u Okresního soudu v Rychnově n. Kn. proti slečně E.F. pro pohledávku ,-- Kč s příslušenstvím.

4 4 K bodu č.5: Přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 392/11 schvluje n zákldě doporučení Komise sociální ze dne v souldu s Prvidly pro uzvírání nájemních smluv n byty v DPS Rychnov nd Kněžnou uzvření nájemní smlouvy n byt č. 311 o vel. 0+1 v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní J.V., bytem N Drhách 832, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.6: Souhls s podnájmem části nebytových prostor v čp. 164, sun, Dlouhá Ves nájemce p. Romn Vlsák. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 393/11 souhlsí s podnájmem části nebytových prostor v čp. 164 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. nájemci pnu Romnu Vlsákovi n nebytové prostory v I. NP o výměře 12,7 m 2 z účelem provozování kdeřnictví pro podnájemce pní Lucii Mškovou, bytem Dlouhá Ves 126, Rychnov n. Kn. K bodu č.7: Přidělení bytu v čp. 1491, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 394/11 schvluje uzvření nájemní smlouvy n byt č. 4 o vel. 0+1 v čp. 1491, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní M.O., bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.8: Prodej budovy bez čp. technická vybvenost n p.p.č. 1761/3 včetně ninstlovné technologie p.p.č. 1761/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky.

5 USNESENO č. 395/11 I. vzl n vědomí 5 nbídky společností ČEZ Distribuce,.s. ENERGO LR s.r.o. n odkoupení trfostnice č. 753 Rychnov n. Kn. včetně ninstlovné technologie. II. projednl doporučuje ZM ke schválení prodej budovy bez čp. - technická vybvenost ncházející se n p.p.č. 1761/3 včetně ninstlovné technologie - p.p.č. 1761/3, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti ENERGO LR s.r.o., se sídlem Jvornická 1501, Rychnov n. Kn. z cenu ,-- Kč + nákldy n zjištění prodeje. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt budovu bez čp. - technická vybvenost ncházející se n p.p.č. 1761/3 včetně ninstlovné technologie - p.p.č. 1761/3, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.9: Zřízení věcného břemene k p.p.č. 80/2 p.p.č. 80/11 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 396/11 I. schvluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 80/2 p.p.č. 80/11, obě v k.ú. Rychnov n. Kn. (název projektu: Rychnov n.k. nhrzení TS 615 ) spočívjící v oprávnění umístění, zřízení provozování zřízení distribuční soustvy, kterým se konkrétně rozumí zemní kbelové vedení NN, zemní kbelové vedení VN, trfostnice, to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4. Věcné břemeno bude zřízeno n dobu neurčitou, z úpltu formou jednorázové úhrdy ve výši 1.000,-- Kč + DPH. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.10: Záznm z jednání ze dne se zástupci vlstníků p.p.č. 729 v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli uložit odboru správy nemovitostí informovt vlstníky rodinných domů, kteří pro příjezd ke

6 6 svým nemovitostem používjí předmětný pozemek o stávjících vlstnických vztzích v dné loklitě. USNESENO č. 397/11 I. vzl n vědomí záznm z jednání konného dne v Rovni mezi zástupci vlstníků p.p.č. 729 v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. odborem správy nemovitostí. II. ukládá odboru správy nemovitostí informovt vlstníky rodinných domů, kteří pro příjezd ke svým nemovitostem používjí p.p.č. 729 v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. o stávjících vlstnických vztzích v dné loklitě. K bodu č.11: Pronájem části p.p.č. 1152/150 části p.p.č. 1152/144 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 398/11 I. vzl n vědomí žádost společnosti EG REAL.s., se sídlem Točitá 1964/34, Prh 4 o povolení umístění stvby rozšíření zstřešení rmpy domu čp n p.p.č. 1152/ /144 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. pronjmout část p.p.č. 1152/150 část p.p.č. 1152/144 v k.ú. Rychnov n. Kn. (ploch o celkové výměře cc 50 m 2, nvzující n zásobovcí rmpu resturce N pnelu v objektu čp. 1545, Rychnov n. Kn.). K bodu č.12: Oznámení o zhájení řízení Územního plánu Černíkovice. Strost seznámil rdní s písemným oznámením. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 399/11 vzl n vědomí Oznámení o zhájení řízení Územního plánu Černíkovice.

7 7 K bodu č.13: Pronájem částí p.p.č. 31/2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli schválit pronájem částí pozemku pouze z předpokldu podélného prkování k plotu z cenu doporučenou odborem správy nemovitostí ve výši 100,-- Kč z jedno prkovcí místo z rok. USNESENO č. 400/11 schvluje 1. pronájem části p.p.č. 31/2 o výměře 30 m 2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. (2 prkovcí stání 5 x 3 m, podél plotu kolem p.p.č. 3038) mnželům A. S.P., bytem Dlouhá Ves 114, Rychnov n. Kn. 2. pronájem části p.p.č. 31/2 o výměře 30 m 2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. (2 prkovcí stání 5 x 3 m, podél plotu kolem p.p.č. 3038) pnu M.S., bytem Dlouhá Ves 113, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouvy podle bodu budou uzvřeny n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, roční nájemné bude ve výši 100,-- Kč z jedno prkovcí místo. Úprvy povrchu pronjtého pozemku pro zřízení prkovcího stání provede n své nákldy nájemce. Po ukončení nájmu nájemce uvede pozemek do původního stvu. K bodu č.14: Prodej objektu gráží n p.p.č. 2583/23, p.p.č. 2583/23, části p.p.č. 2583/3, části p.p.č. 2583/7, části p.p.č. 2583/9 části p.p.č. 2583/28 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli uložit odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst prodt poždovné nemovitosti. USNESENO č. 401/11 I. vzl n vědomí žádost společnosti Gres, s.r.o., Jiráskov 4, Rychnov n. Kn. o odkoupení objektu gráží n p.p.č. 2583/23, p.p.č. 2583/23, části p.p.č. 2583/3, části p.p.č. 2583/7, části p.p.č. 2583/9 části p.p.č. 2583/28, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt objekt gráží n p.p.č. 2583/23, p.p.č. 2583/23, část p.p.č. 2583/3, část p.p.č. 2583/7, část p.p.č. 2583/9 část p.p.č. 2583/28, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. (řdové gráže n p.p.č. 2583/23 včetně prostoru mezi silnicí III/3214, reálem společnosti GRES těmito řdovými grážemi).

8 8 K bodu č.15: Zrušení bodu II. usnesení ZM č. 76/08 ze dne , prodej částí p.p.č. 31/1 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli doporučit Zstupitelstvu měst schválit prodej poždovných pozemků z odborem správy nemovitostí doporučovnou cenu ve výši 250,-- Kč/m 2. USNESENO č. 402/11 I. vzl n vědomí žádost pn L.S., bytem Kvsiny 169 o odkoupení části p.p.č. 31/1 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM 1. zrušit bod II. usnesení ZM č. 76/08 ze dne schválit prodej části p.p.č. 31/1 o výměře cc 99 m 2 (část pozemku cesty, mezi zhrdou p.č. 31/2 pozemkem p.č. 31/5) části p.p.č. 31/1 o výměře cc 18 m 2 (pod kolem kolny u čp. 10) v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. pnu L.S., bytem Kvsiny 169 z cenu 250,-- Kč/m 2 + nákldy n zjištění prodeje. Součástí kupní smlouvy bude i smlouv o bezúpltném zřízení věcného břemene umístění, vstupu vjezdu z účelem oprv úprv knlizce ve prospěch prodávjícího. Podmínkou prodeje bude předchozí nbytí domu čp. 10, Jámy, ncházejícího se n st.p.č. 12 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. do vlstnictví pn Lukáše Smrže. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt výše uvedené části p.p.č. 31/1 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. K bodu č.16: Drování p.p.č. 3460/33, p.p.č. 3460/40 p.p.č. 3460/45 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 403/11 I. vzl n vědomí žádost společnosti SÚS Královéhrdeckého krje.s., Kutnohorská 59, Hrdec Králové o drování pozemků pod stvbou Rozšíření silnice II/318 II/321 Čstolovice Solnice do vlstnictví Královéhrdeckého krje.

9 II. projednl doporučuje ZM ke schválení 9 drování p.p.č. 3460/33 o výměře 4 m 2, p.p.č. 3460/40 o výměře 10 m 2 p.p.č. 3460/45 o výměře 16 m 2, vše v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. do vlstnictví Královéhrdeckého krje, Pivovrské náměstí 1245, Hrdec Králové správy Správy údržby silnic Královéhrdeckého krje, Kutnohorská 59, Hrdec Králové. Nákldy s drováním spojené ponese obdrovný. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. drovt p.p.č. 3460/33, p.p.č. 3460/40 p.p.č. 3460/45 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. K bodu č.17: Prodej pronájem pozemků v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit Zstupitelstvu měst schválit prodej poždovných pozemků z cenu ve výši 250,-- Kč/m 2 způsob spltnosti kupní ceny v bodě c) změnit n 5 let formou 5 splátek. USNESENO č. 404/11 I. projednl doporučuje ZM ke schválení prodej: 1. p.p.č. 2741/10 o výměře 469 m 2, p.p.č. 2741/11 o výměře 109 m 2, p.p.č. 2741/27 o výměře 24 m 2 p.p.č. 3178/3 o výměře 31 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. mnželům S. Z.N., bytem Průhon 1246, Rychnov n. Kn. 2. p.p.č. 2741/17 o výměře 363 m 2, p.p.č. 2741/18 o výměře 148 m 2 p.p.č. 2741/31 o výměře 23 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. pní A.Š., bytem Průhon 1250, Rychnov n. Kn. 3. p.p.č. 2741/1 o výměře 382 m 2, p.p.č. 2741/16 o výměře 149 m 2 p.p.č. 2741/30 o výměře 23 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. mnželům K. M.S., bytem Průhon 1251, Rychnov n. Kn. 4. p.p.č. 2741/21 o výměře 401 m 2, p.p.č. 2741/22 o výměře 143 m 2 p.p.č. 2741/33 o výměře 24 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. mnželům M. L.P., bytem Průhon 1252, Rychnov n. Kn. Prodej výše uvedených nemovitostí bude z cenu 250,-- Kč/m 2 + nákldy n zjištění prodeje. Způsob spltnosti kupní ceny si kupující zvolí z následujících vrint: ) úhrd celé kupní ceny v hotovosti před podpisem kupní smlouvy, b) úhrd celé kupní ceny v hotovosti do 1 roku od uzvření kupní smlouvy, přičemž kupní smlouv nebude předložen ktstrálnímu úřdu do doby, než bude kupní cen uhrzen, c) úhrd celé kupní ceny do 5 let od vkldu kupní smlouvy do ktstru nemovitostí formou pěti splátek ve výši 1 / 5 kupní ceny z podmínky zřízení zástvního práv k předmětu prodeje ve prospěch prodávjícího, přičemž první splátk bude uhrzen do 12 měsíců od vkldu kupní smlouvy do ktstru nemovitostí, druhá splátk bude uhrzen do 24 měsíců od vkldu kupní smlouvy do ktstru nemovitostí, třetí splátk bude uhrzen do 36 měsíců od vkldu kupní smlouvy do ktstru nemovitostí, čtvrtá splátk bude

10 10 uhrzen do 48 měsíců od vkldu kupní smlouvy do ktstru nemovitostí pátá splátk bude uhrzen do 60 měsíců od vkldu kupní smlouvy do ktstru nemovitostí. II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn.: 1. prodt p.p.č. 2741/10, p.p.č. 2741/11, p.p.č. 2741/27, p.p.č. 3178/3, p.p.č. 2741/17, p.p.č. 2741/18, p.p.č. 2741/31, p.p.č. 2741/1, p.p.č. 2741/16, p.p.č. 2741/30, p.p.č. 2741/21, p.p.č. 2741/22 p.p.č. 2741/33, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. 2. pronjmout p.p.č. 5276, p.p.č. 2741/12, p.p.č. 2741/13, p.p.č. 2741/28, p.p.č. 5275, p.p.č. 2741/14, p.p.č. 2741/15, p.p.č. 2741/29, p.p.č. 5274, p.p.č. 2741/1, p.p.č. 2741/16, p.p.č. 2741/30, p.p.č. 5273, p.p.č. 5270, p.p.č. 2741/23, p.p.č. 2741/24, p.p.č. 2741/34, p.p.č. 5269, p.p.č. 2741/37, p.p.č. 3178/4, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.18: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv požární zbrojnice Roveň grážová vrt. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 405/11 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n kci Oprv požární zbrojnice Roveň grážová vrt vítězem výběrového řízení firmu VRATTI Ing. Miln Tichý, Dlouhá Ves 119, Rychnov n. Kn. II. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy s vybrným uchzečem. K bodu č.19: Uzvření Smluv o dodávce vody odvádění odpdních vod se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 406/11 I. schvluje uzvření Smluv o dodávce vody odvádění odpdních vod se společností AQUA SERVIS,.s., Štemberkov 1094, Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu.

11 II. pověřuje 11 strostu měst podpisem výše uvedených smluv. K bodu č.20: Schválení účelového věcného dru pro DDM, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 407/11 schvluje účelový věcný dr Domu dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn. od firmy Věr Vltrová Novinový stánek, Rychnov n. Kn. ve výši, dle předloženého návrhu. K bodu č.21: Schválení účelového peněžitého dru pro MŠ Láň, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 408/11 schvluje účelový peněžitý dr Mteřské škole Láň, Rychnov n. Kn., Českých brtří 1387 od Královéhrdeckého krje, Hrdec Králové ve výši, dle předloženého návrhu. K bodu č.22: Prvidl zřizovtele pro příspěvkové orgnizce zřizovné městem Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 409/11 schvluje Prvidl zřizovtele pro příspěvkové orgnizce zřizovné městem Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. K bodu č.23: Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o ukončení nájemní smlouvy k budově kin. Všichni rdní obdrželi písemnou žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. Po krátké diskusi se rdní rozhodli schválit ukončení Smlouvy o pronájmu nemovitosti n budovu kin dohodou k uložit odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst pronjmout budovu kin.

12 12 USNESENO č. 410/11 I. vzl n vědomí žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Pnská 79, Rychnov n. Kn. o ukončení nájemní smlouvy k budově kin. II. schvluje ukončení Smlouvy o pronájmu nemovitosti se společností Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Pnská 79, Rychnov n. Kn. n budovu čp. 671 n p.p.č. 982 p.p.č. 982 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. dohodou ke dni III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. pronjmout budovu čp. 671 n p.p.č. 982 p.p.č. 982 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. (ul. Hrdinů odboje, budov kin bez bytu nebytového prostoru). K bodu č.24: Návrh ZM n změnu zástupce Měst Rychnov n. Kn. v Honebním společenstvu Rychnov Hbrová. Strost nvrhl z důvodu ukončení prcovního poměru s p. J. Tichým doporučit ZM odvolt p. J. Tichého z funkce zástupce měst v Honebním společenstvu Rychnov Hbrová. Po krátké diskusi se rdní shodli doporučit ZM nvrhnout novým zástupcem z Město Rychnov n. Kn. JUDr. Miln Novák. USNESENO č. 411/11 I. projednl doporučuje ZM odvolt 6 pro, 1 se zdržel (JUDr. Novák) pn Jroslv Tichého z funkce zástupce Měst Rychnov nd Kněžnou v Honebním společenstvu Rychnov Hbrová, se sídlem Pnská Hbrová 141. II. projednl doporučuje ZM nvrhnout vlné hromdě Honebního společenstv Rychnov Hbrová, se sídlem Pnská Hbrová 141 novým zástupcem Měst Rychnov nd Kněžnou JUDr. Miln Novák. K bodu č.25: Schválení složení cenové komise společnosti AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. Strost seznámil rdní s písemnou informci spol. AQUA SERVIS,.s. Nebyly žádné připomínky.

13 13 USNESENO č. 412/11 schvluje n zákldě předloženého návrhu společnosti AQUA SERVIS,.s., Štemberkov 1094, Rychnov n. Kn. následující složení cenové komise společnosti: Ing. Jn Skořep, strost Měst Rychnov n. Kn., Bc. Petr Tojnr, strost Měst Dobrušky, Ing. Jroslv Mtičk, strost Měst Týniště n. Orl., Ing. Luboš Lerch, místostrost Měst Kostelce n. Orl., Ing. Jiří Mzúch, strost Měst Vmberk (zástupce nekcionářů), Ing. Josef Peter, strost Obce Přepychy (zástupce minoritních kcionářů) K bodu č.26: Žádost Okresního mysliveckého spolku ČMMJ, o.s., Rychnov n. Kn. o příspěvek z rozpočtu měst n r Místostrostk Ing. Zimová seznámil rdní s písemnou žádostí Okresního mysliveckého spolku ČMMJ, o.s. Po krátké diskusi se rdní rozhodli neschválit poskytnutí finnčního příspěvku sdružení z důvodu podání žádosti po termínu vyčerpání příslušné kpitoly v rozpočtu měst. USNESENO č. 413/11 neschvluje poskytnutí finnčního příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ, o.s., Rychnov n. Kn. n rok Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov n. Kn. byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 17:15 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 22. srpn 2011 od 14:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Krslice Nám. 28. říjn 1438, 358 20 Krslice USNESENÍ z 20. schůze Rdy měst Krslic, která se uskutečnil mimo řádný termín dne 31. 8. 2011 od 15:00 hodin v mlé zsedcí místnosti Městského úřdu v Krslicích.

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

U s n e s e n í z 10. schůze rady města ze dne 19. května 2008

U s n e s e n í z 10. schůze rady města ze dne 19. května 2008 Město Trutnov - Zprcováno dne : 19.05.2008 U s n e s e n í z 10. schůze rdy měst ze dne 19. květn 2008 OBSAH Mjetek měst Nebytové prostory - záměr měst 2008-508/10 Horská čp. 187 2008-509/10 Plckého čp.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č.

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10.4.2012 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák Tomáš Erben Ing. Ladislav

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více